Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego Zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

M Karol Aleksander Boromeusz Hoffman (ID: 9.104.495)

Koligacja (szukanie pokrewieństwa) z: najkrótsza linia przodkowie
n.p. Mieszko I, Czesław Miłosz, Maria Skłodowska-Curie, Karol Wojtyła, Bronisław Komorowski, Marek Minakowski
Małżonek potomka uczestnika Sejmu Wielkiego
Waga koligacji PSB: 145 [wyłącz kolorowanie] [?]


bohater PSB i Wiki, oficer Powstania Listopadowego (1830-1831), student Uniwersytetu Warszawskiego (1812)

 • Urodzony w roku 1798 - w Wieruchowie koło Warszawy
 • zmarł dnia 6 VII 1875 - w Blasewitz koło Drezna
 • Wiek: 77 lat
 • Uzupełnij lub popraw daty i miejsca

 • Polski Słownik Biograficzny t. 9 s. 565 HOFFMAN Karol Boromeusz (1798-1875) prawnik, historyk, pisarz
 • Wikipedia (Karol Boromeusz Hoffman): Karol Boromeusz Hoffman (ur. 1798 w Wieruchowie koło Warszawy, zm. 6 lipca 1875 w Blasewitz koło Drezna) – polski pisarz polityczny, historyk, prawnik i wydawca. Od 1828 radca Banku Polskiego, od 1830 jeden z jego dyrektorów. W latach (1828–1830) wydawał w Warszawie czasopismo prawnicze „Thimes Polska„. W roku 1829 poślubił Klementynę Tańską. Uczestniczył w powstaniu listopadowym, a po jego upadku w 1832 zamieszkał w Paryżu. Na emigracji paryskiej należał do stronnictwa Czartoryskiego. W latach (1837-1839) redagował „Kronikę emigracji polskiej„. Po śmierci Klementyny poślubił Matyldę Dunin-Wąsowicz. W roku 1848 przeniósł się do Drezna, skąd pisał korespondencje do krakowskiego „Czasu„ i był członkiem Komitetu Emigracji Polskiej. Od 1873 członek korespondent Akademii Umiejętności. więcej...

Przodkowie: drzewo "16"drzewo "32"drzewo "64"

pradziadkowie ?    ?    ?    ?
&    &    &    &
?    ?    ?    ?
|    |    |    |
8 | 9    10 | 11    12 | 13    14 | 15
|    |    |    |
dziadkowie ? ?    Zaloguj się
1730
   Zaloguj się
1740
|    |    |    |
4    5    6    7 


|    |
rodzice Antoni Hoffman
1770
   Tekla Łabęcka
1770
|    |
2    3|
Karol Aleksander Boromeusz Hoffman, bohater PSB, 1798-1875
ilustracja

Rodzice

ilustracja
 • Antoni Hoffman
 • Urodzony prawdopodobnie w roku 1770
 • zmarł
 •  
 • Tekla Łabęcka
 • Urodzona prawdopodobnie w roku 1770
 • zmarła
 •  

  śluby i dzieci, wnuki, i do prawnuków

  ilustracja
 • żona (ślub: około 1820): Matylda Dunin-Wąsowicz, (linia: Józef Bierzyński 1.957.241) 1820
 • ilustracja
 • żona (ślub: dnia 7 II 1829, Warszawa, par. św. Andrzeja (obecn. m. Warszawa), ): Zaloguj się, bohater PSB 1798-1845 , (Rodzice : Zaloguj się, bohater PSB 1761-1805 & Zaloguj się, ma nekrolog w Kur. Warsz. 1773-1825)
 • Rodzeństwo, bratankowie lub siostrzeńcy/bratanice lub siostrzenice

  1. **Karol Aleksander Boromeusz**
  2. M Zaloguj się urzędnik Królestwa Polskiego (1834-1866) 1806-1883
   ■  & Zaloguj się 1821 dzieci: | Ĺť Zaloguj się 1844-1930| Ĺť Zaloguj się 1848-1925| M Zaloguj się 1849-1867 |
  3. Ĺť Zaloguj się 1806-1893
   □  & Zaloguj się ma nekrolog w Kur. Warsz. 1795-1860

  Stryjowie lub wujowie oraz ciotki, i kuzynki

  1. Ĺť Tekla Łabęcka 1770
   ■  & Antoni Hoffman 1770 dzieci: | M Karol Aleksander Boromeusz Hoffman 1798-1875| M Zaloguj się 1806-1883| Ĺť Zaloguj się 1806-1893 |
  2. Ĺť Zaloguj się 1790-1832
   ■  & Zaloguj się ma nekrolog w Kur. Warsz. 1767-1827 dzieci: | M Zaloguj się 1820 |

  Najbliżsi sławni ludzie (wg kryterium PSB)

  W stopniach ° wyrażona liczba ogniw w łańcuchu, w którym każda następna osoba jest dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem poprzedniej;
  wersja pełna (przy opłaconym abonamenice) pokazuje wykres powiązania; w wersji darmowej kliknięcie prowadzi do strony o danej osobie.

  1. HOFFMANOWA Klementyna (1798-1845) pedagog, pisarz
  2. TAŃSKI Ignacy (1761-1805), poeta, dramatopisarz
  3. CZENPIŃSKI Jan Baptysta (1721-1786) lekarz
  4. CZENPIŃSKI Paweł (1755-1793) lekarz
  5. STADNICKI Juliusz Napoleon (1806-1863) urzędnik, powstaniec listopadowy, ziemianin
  6. TARCZEWSKI Marek Marceli (1782-1843), prawnik
  7. CZEMPIŃSKI Ignacy (1779-1842) prezes Towarzystwa Ubezpieczeń
  8. JORDAN Jan (zm. 1810) poseł na Sejm Czteroletni
  9. MORSTIN Felicjan Ludwik (1782-1865) kolekcjoner, bibliofil
  10. BOBROWSKI Wincenty Ignacy (1832-1899) komediopisarz
  11. STADNICKI Antoni h. Szreniawa (ok. 1757-1832) starosta zatorski
  12. GRABOWSKI Tomasz (1787-1840) senator
  13. GOLTZ Adam (1817-1888) działacz społeczny
  14. DEMBOWSKI Teodor Mikołaj (1766-1824) senator
  15. GOLTZ Jan (1781-1864) lekarz
  16. BONTEMPS Piotr Karol (1777-1840) wojskowy
  17. FONTANA Józef (ok. 1670- ok. 1741) architekt
  18. RADWAN Józef Wiktor (1858-1936) prawnik, drukarz, wydawca, działacz społeczno-kulturalny
  19. MORSZTYN Franciszek (zm. 1726) kasztelan radomski
  20. STADNICKI Karol Andrzej (1885-1937) ksiądz rzymskokatolicki, historyk, działacz społeczny

  Podstawa źródłowa

  • Adam Boniecki, Herbarz polski - 9.104.495 - t. IX s. 74: Jordanowie h. Trąby
   Bohdan Łuszczyński, Silva Heraldica - lu.40084
   Polski Słownik Biograficzny t. 52 str. 168: psb.34918.12
   Polski Słownik Biograficzny t. 9 str. 565: psb.8759.1
   Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny (str. 72): Hoffman Karol Boromeusz Aleksander, Wydział Prawa i Administracji, sekcja Prawa, wpis 1812
   Historyk, działacz i pisarz polityczny, ponadto amator akwarelista. Mąż Klementyny Tańskiej. Członek związku „Panta Koina”. Po ukończeniu studiów mianowany asesorem Trybunału Cywilnego woj. mazowieckiego, w 1822 jednak zwolniony ze stanowiska i aresztowany na kilka dni w związku z przynależnością do „Panta Koina”. Po ułaskawieniu do 1828 szef biura w Komisji Rządzącej Sprawiedliwości .W 1828 powołany na radcę Prokuratorii Generalnej. W 1888-1830 był współredaktorem czasopisma prawniczego „Themis Polska” i w tymże 1828 został radcą Banku Polskiego, a w czasie powstania od 21 I 1831 był jednym z dyrektorów Banku. W czasie powstania kierował transportem kasy Banku do Kielc, a w lipcu 1831 został wysłany w misji oficjalnej do Niemiec w celu uzyskania pożyczki dla Banku. Po powstaniu listopadowym na emigracji był gorliwym zwolennikiem ks. Adama Czartoryskiego i redaktorem w 1887-1839 „Kroniki Emigracji Polskiej”. Członek Tow. Historyczno--Literackiego w Paryżu, był twórcą doktryny historycznej obozu Hotelu Lambert, przeciwstawiając ją Lelewelowskiej. Po 1848 osiadł w Galicji. W 1827 wydał tłumaczenie dzieł Franklina. Autor m. in. O najdawniejszych grobowcach królów polskich (Poznań 1872), Obraz rządu i prac prawodawstwa dawnej Polski, O panslawizmie zachodnim, Historia reform politycznych w dawnej Polsce, wydanej w kilku językach broszury Wielki tydzień Polaków, a w języku polskim i francuskim publikacji Rzut oka na stan polityczny Królestwa Polskiego pod panowaniem rosyjskim, wreszcie Historii upadku rodu Sobieskich. W 1838 wydał w Londynie prace o stosunkach handlowych polsko-angielskich, Comercial Relations between England and Poland. Był też autorem bardzo cennego dla dziejów pierwszego okresu Wielkiej Emigracji Vademecum polskiego oraz powieści historycznej Król wygnaniec. Ogłosił też listy otwarte do członków parlamentu francuskiego: La Nationalité polonaise detruite. Lettre d'un Polonais adresse aux deputes de la France (Paryż 1832) oraz Lettres d'un Polonais a M. M. les Pairs et M. M. les deputes de France. Etat actuel de la Pologne (Paryż 1833). W 1837– 1839 współpracował jako oddany rzecznik obozu Czartoryskiego ze Stanisławem Kunattem i Karolem Sienkiewiczem przy wydawaniu „Kroniki Emigracji Polskiej”. W 1848 przeniósł się do Drezna, gdzie wydawał dla spopularyzowania sprawy polskiej w społeczeństwie niemieckim dziennik „Echo der Zeit”. Był zwolennikiem dziedzicznej monarchii konstytucyjnej i na użytek obozu Czartoryskiego tworzył koncepcję historiozoficzną, rozpatrując dzieje pod kątem występującego w nich ładu społecznego oraz silnej władzy państwowej. Polska Akademia Umiejętności powołała go na swego członka. Był również rysownikiem-amatorem i w 1842 wystawił sześć widoków na wystawie Sztuk Pięknych w Paryżu. Zmarł w Dreźnie. Nad grobem jego przemawiał J. I. Kraszewski. Jego Pamiętnik z emigracji został w 1966 ogłoszony w Roczniku Biblioteki PAN w Krakowie, R. XII, s 231-344.
   Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego: HOFFMANN Karol - w powstaniu 26.12.30 por. 7 bat. gw. nar. warsz., 19.7.31 kpt. gw. nar. warsz.
   sw.156414 Akt małżeństwa: Warszawa św. Andrzej (obecn. m. Warszawa), 22/1829 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] https://szukajwarchiwach.pl/72/159/0/-/3/skan/full/Oks6RSbV-WuUwXmnC0JXqQ [podgląd]

  źródła:
  - urodzenie, zgon: Wikipedia: Karol Boromeusz Hoffman http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Boromeusz_Hoffman
  - ślub 2: Akt małżeństwa: Warszawa św. Andrzej (obecn. m. Warszawa), rok 1829, nr aktu 22 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] https://szukajwarchiwach.pl/72/159/0/-/3/skan/full/Oks6RSbV-WuUwXmnC0JXqQ [podgląd]
  ...

  Page displayed by GeneWeb 6.05 Copyright © 1998-2007 INRIA - DOC

  *) przy datach „z grubsza” lub „ca” oznacza, że szukamy informacji o dacie, a w celu zapełnienia pustego miejsca wpisujemy datę orientacyjną z dokładnością do pokolenia (+/- 50 lat)

  Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 22.04.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie
  IP: 3.90.56.90