Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego Zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 
Rewolucja! Mamy tu pierwszy milion Polaków / Top million of Poles are here now!

Spis Członków Konfederacji Targowickiej 1792 r.

Zestawienie opublikowane oryginalnie w: Teodor Żychliński, Złota Księga Szlachty Polskiej, t. XII, ss. 146-158, opracował, uwspółcześnił i opublikował dr Marek Jerzy Minakowski.

Najjaśniejsza Konfederacja Generalna
w Targowicy roku 1792 dnia 14 maja rozpoczęta,
a w Brześciu Litewskim dnia 11 października roku tegoż
z Wielkiego Księstwa Litewskiego Konfederacją złączona

Najpierw powstały dwie konfederacje generalne (tj. centralne): koronna (dzisiejsze Polska i Ukraina) i litewska (dzisiejsze Litwa, Białoruś i Łotwa). Osobno tworzono ich oddziały regionalne (konfederacje województw, ziem i powiatów), które miały własny zarząd (marszałków). Konfederacje generalne miały swoje rady, odpowiedniki zarządów i rad nadzorczych organizacji czy też parlamentu państwowego (ich członków zwano konsyliarzami). Konfederacje regionalne miały swoich marszałków. Oprócz tego powstały rozmaite urzędy centralne, odpowiednik dzisiejszego rządu.

Lista poniższa zawiera: 54 marszałków (2 generalonych i 52 regionalnych), ponadto 144 konsyliarzy, 53 innych dygnitarzy, 15 dyplomatów (przedstawicieli za granicą) i 166 urzędników. Jest tu też 31 innych członków (wg spisu S.K. Kossakowskiego) i 11 zagranicznych dyplomatów akredytowanych przy konfederacji.

Konfederacja Generalna Koronna

Marszałek Generalnej Konfederacji Koronnej

  1. Stanisław Szczęsny Potocki generał artylerii koronnej

Konsyliarze [tj. członkowie Rady Konfederacji]

  1. Franciszek Ksawery Branicki hetman wielki koronny
  2. Seweryn Rzewuski hetman polny koronny
  3. Antoni książę Światopełk-Czetwertyński kasztelan przemyski
  4. Kajetan Miączynski marszałek konfederacji lubelskiej
  5. Antoni Złotnicki chorąży czerwonogrodzki
  6. Adam Moszczeński chorąży bracławski
  7. Jan Zagórski podczaszy włodzimirski
  8. Franciszek Hulewicz łowczy czerniechowski
  9. Jan Suchorzewski wojski wschowski
  10. Michał Kobyłecki pułkownik pułku buławy polnej koronnej
  11. Jan Świejkowski wojewodzic podolski
  12. Antoni Okęcki biskup poznański
  13. Krzysztof książę Szembek biskup płocki
  14. Wojciech Skarszewski biskup chełmski i lubelski
  15. Roman Sierakowski biskup sufragan przemyski
  16. Piotr Małachowski wojewoda krakowski
  17. Michał Walewski wojewoda sieradzki
  18. Antoni książę Sułkowski wojewoda kaliski
  19. Stanisław Dąmbski wojewoda brzeski kujawski
  20. Hieronim książę Sanguszko wojewoda wołyński
  21. Leonard Marcin Świejkowski wojewoda podolski
  22. Kajetan Hryniewiecki wojewoda lubelski
  23. Antoni Małachowski wojewoda mazowiecki
  24. Jacek Małachowski kanclerz wielki koronny
  25. Roch Kossowski podskarbi wielki koronny
  26. Kazimierz Raczyński marszałek nadworny koronny
  27. Piotr Ożarowski kasztelan wojnicki
  28. Józef Moszczeński kasztelan lędzki
  29. Michał Granowski sekretarz koronny
  30. Fryderyk Moszyński sekretarz Wielkiego Księstwa Litewskiego
  31. Ksawery Chołoniewski łowczy wielki koronny
  32. Janusz książę Sanguszko strażnik wielki koronny
  33. Józef Mierzejewski strażnik polny koronny
  34. Joachim Wilga podkomorzy chełmski
  35. Antoni Pułaski podkomorzy wołyński
  36. Kajetan Kurdwanowski podkomorzy czerniechowski, marszałek konfederacji
  37. Józef Zagórski podkomorzy łucki
  38. Tomasz Dłuski podkomorzy lubelski
  39. Eliasz Wodzicki starosta krakowski
  40. Stanisław Kostka Kossowski starosta sieradzki
  41. Stanisław Kostka Hulewicz chorąży łucki
  42. Wojciech Świętosławski chorąży krzemieniecki
  43. Rupert Dunin chorąży orłowski
  44. Stefan Załęski chorąży nowogrodzki
  45. Łukasz Bniński sędzia ziemski poznański
  46. Andrzej Orłowski sędzia ziemski krzemieniecki
  47. Ignacy Wybranowski stolnik lubelski
  48. Albin Skórkowski podczaszy opoczyński
  49. Dominik Kamieniecki podczaszy latyczowski
  50. Ignacy Moszczeński podczaszy bracławski
  51. Stefan Walewski podsędek sieradzki
  52. Stanisław Zagórski podstoli wołyński
  53. Michał Sobański podstoli winnicki
  54. Seweryn Kaczkowski cześnik nowogrodzki
  55. Benedykt Hulewicz pisarz ziemski włodzimirski
  56. Józef Puchała pisarz ziemski bracławski
  57. Teofil Załuski kawaler orderów polskich
  58. Józef Popiel kawaler orderów polskich
  59. Adam Ryszczewski kawaler orderów polskich
  60. Mikołaj Piaskowski kawaler orderów polskich
  61. Rafał Chołoniewski starosta dubieniecki
  62. Józef Stecki
  63. Michał Świejkowski
  64. Stanisław Dunin rotmistrz kawalerii narodowej
  65. Ignacy Ledóchowski wicebrygadier
  66. Piotr Borzęcki szef lekkiej jazdy
  67. Franciszek Pisarski
  68. Aleksander Moszczeński
  69. Michał Swiejkowski wojewodzic podolski
  70. Wojciech Mier ex-poseł krakowski
  71. Antoni Raczyński ex-poseł krakowski
  72. Karol Głębocki ex-poseł krakowski
  73. Jan Jordan ex-poseł krakowski
  74. Józef Mężyński ex-poseł sandomirski
  75. Bogusław Sczaniecki ex-poseł kaliski
  76. Jan Pruski ex-poseł kaliski
  77. Piotr Sokolnicki ex-poseł kaliski
  78. Andrzej Cielecki ex-poseł sieradzki
  79. Stanisław Dąmbski ex-poseł kujawski
  80. Ludwik Madaliński ex-poseł kujawski
  81. Józef Suffczyński ex-poseł lubelski
  82. Stanisław Jabłonowski ex-poseł nurski
  83. Mikołaj książę Czetwertyński ex-poseł
  84. Antoni Grocholski rotmistrz kawalerii narodowej
  85. Nepomucen Sokolnicki
  86. Ludwik Starzyński
  87. Marcin Darowski
  88. Konstanty Moszczeński
  89. Piotr Krzyżanowski

Marszałkowie konfederacji regionalnych

  1. województwo krakowskie - Michał Walewski kawaler orderów polskich
  2. województwo sandomirskie - Aleksander Potkański starosta radomski
  3. województwo kijowskie - Stanisław Szczęsny Potocki generał artylerii koronnej, kawaler orderów polskich, marszałek gener.
  4. ziemia chełmska - Joachim Wilga rotmistrz kawalerii narodowej, kawaler orderu św. Stanisława
  5. województwo wołyńskie - Antoni Pułaski generał-major
  6. województwo podolskie - Antoni Złotnicki chorąży czerwonogrodzki
  7. województwo lubelskie - Kajetan Miączyński wojewowdzic podlaski. generał-lejtnant wojska koronnego, kawaler orderów polskich
  8. województwo bełskie - Kajetan Cieszkowski chorążyc włodzimirski
  9. ziemia drohicka - Feliks Kuczyński miecznik województwa podlaskiego
  10. ziemia mielnicka - Adam Szydłowski starosta grodowy mielnicki, kawaler orderów polskich
  11. ziemia bielska - Franciszek Wilczewski
  12. województwo bracławskie - Adam Moszczeński chorąży bracławski
  13. województwo czerniechowskie - Kajetan Kurdwanowski generał-major, kawaler orderu św. włodzimierza
  14. województwo poznańskie, kaliskie, gnieźnieńskie i ziemia wschowska - Łukasz Bniński sędzia ziemski poznański, kawaler orderów polskich
  15. województwo sieradzkie - Jacek Sumiński chorąży województwa sieradzkiego
  16. ziemia wieluńska - Stefan Juliusz Walewski podsędek sieradzki, kawaler orderu św. Stanisława
  17. województwo łęczyckie - Onufry Dąbrowski chorąży orłowski
  18. województwo brzeskie kujawskie i inowrocławskie - Dezydery Leszczyński
  19. ziemia dobrzyńska z powiatu rypińskiego - Kazimierz Michał Rokitnicki starosta moszewki, kawaler orderu św. Stanisława
  20. województwo płockie - Józef Rokitnicki cześnik płocki
  21. ziemia czerska - Paweł Piotr na Bożym Boski podkomorzy czerski
  22. ziemia warszawska z powiatu błońskiego - Onufry Kicki koniuszy wielki koronny
  23. ziemia wiska - Jakub Rakowski podwojewodzi i ex-poseł wiski
  24. ziemia zakroczymska - Józef Radzicki podkomorzy zakroczymski, kawaler orderu św. Stanisława
  25. ziemia ciechanowska - Kazimierz na Szydłowie Szydłowski podkomorzy ziemi ciechanowskiej
  26. ziemia łomżyńska - Florian Junosza Drewnowski stolnik ziemi łomżyńskiej
  27. ziemia różańska - Rzechowski
  28. ziemia liwska - Onufry Kolumna Oborski kawaler orderu św. Stanisława
  29. ziemia nurska - Stanisław Jabłonowski podstoli ziemi nurskiej
  30. ziemia sochaczewska - Jerzy Bończa Skarżyński podkomorzy ziemi sochaczewskiej
  31. ziemia gostyńska - Wincenty na Ciechomicach Ciechomski cześnik sochaczewski
  32. ziemia wyszogrodzka - Józef Junosza Łempicki

Kancelaria Konfederacji Generalnej Prowincji Koronnej

Sekretarz

  1. Dyzma Bończa Tomaszewski

Regent

  1. Franciszek Chrząszczewski

Kanceliści przysięgli

  1. Adam Chojecki
  2. Jan Mystkowski
  3. Ignacy Chrząszczewski
  4. Walenty Polanowski
  5. Piotr Kropiwnicki
  6. Jan Mamerty Gierowski
  7. Michał Browiński
  8. Ludwik Tyszkiewicz
  9. Zygmunt Mossakowski
  10. Jan Tomaszewski

Instygatorowie

  1. Jan Przyłuski
  2. Florian Kanicki

Osoby do Sądów Najwyższej Instancji Konfederacji Generalnej Koronnej

Z Senatu

  1. Marcin Świejkowski wojewoda podolski
  2. Kajetan Hryniewiecki wojewoda lubelski
  3. Stanisław Dąmbski wojewoda brzeski kujawski
  4. Józef Moszczeński kasztelan lędzki

Ze stanu rycerskiego

  1. Tomasz Dłuski podkomorzy lubelski
  2. Stanisław Kossowski starosta sieradzki
  3. Józef Puchała
  4. Ignacy Wybranowski
  5. Jan Jordan
  6. Sokolnicki
  7. A. Cielecki
  8. Bogusław Sczaniecki
  9. Józef Suffczyński
  10. Stefan Walewski
  11. Stanisław Jabłonowski
  12. Stanisław Kostka Hulewicz chorąży łucki

Konfederacja Generalna Wolna Wielkiego Księstwa Litewskiego

Marszałek Generalny Konfederacji W. Ks. Litewskiego

  1. Aleksander ks. Sapieha kanclerz wielki litewski

Konsyliarze [tj. członkowie Rady Konfederacji]

z Senatu i Ministerium

  1. Ignacy ks. Massalski biskup wileński
  2. Józef Korwin Kossakowski biskup inflancki, koadiutor wileński
  3. Michał ks. Radziwiłł wojewoda wileński
  4. Kazimierz Plater kasztelan trocki
  5. Ksawery ks. Sapieha wojewoda smoleński
  6. Jan Zyberg wojewoda brzeski litewski
  7. Antoni Suchodolski kasztelan smoleński
  8. Antoni Kossakowski kasztelan inflancki
  9. Antoni Dziekoński podskarbi nadworny litewski
  10. Szymon Korwin Kossakowski hetman polny litewski

ze Stanu Rycerskiego według porządku województw i powiatów

Wilno

  1. Józef Korwin Kossakowski wojewodzic witebski, rotmistrz kawalerii narodowej
  2. Marcjan ks. Giedrojć stolnik wileński

Oszmiana

  1. Józef Ważyński podkomorzy oszmiański
  2. Ignacy Chomiński sędzia ziemski oszmiański

Lida

  1. Ignacy Tyzenhauz starosta posolski
  2. Józef Narbutt chorąży lidzki

Wiłkomierz

  1. Kazimierz Kościałkowski podkomorzy wiłkomierski
  2. Władysław Szadurski sędzia ziemski wiłkomierski

Brasław

  1. Stanisław Manuzzy starościc opeski
  2. Jan Rudnicki starosta

Troki

  1. Antoni Romer podwojewodzi trocki
  2. Ignacy Siwicki strażnik trocki

Grodno

  1. Ludwik ks. Radziwiłł wojewodzic wileński rotmistrz kawalerii narodowej
  2. Marcin Daszkiewicz skarbnik grodzieński

Kowno

  1. Michał Korwin Kossakowski podkomorzy kowieński
  2. Józef Miłosz miecznik kowieński

Upita

  1. Michał Straszewicz marszałek powiatu upickiego
  2. Józef Korwin Kossakowski major kawalerii narodowej

Żmudź

  1. Józef Zabiełło łowczy wielki litewski zastępca marszałka konfederacji litewskiej
  2. Michał Giełgud pisarz polny litewski
  3. Józef Białłozor krajczy żmudzki
  4. Józef Billewicz ciwunowicz żmudzki
  5. Antoni Laudański pisarz grodzki żmudzki
  6. Feliks Renne szambelan królewski

Smoleńsk

  1. Antoni Chrapowicki starosta starodubowski
  2. Józef Szwykowski pisarz grodzki smoleński

Starodub

  1. Kanuty Romanowicz sędzia grodzki witebski
  2. Antoni Jabłoński wojskowicz

Połock

  1. Kazimierz Szpinek szambelan królewski
  2. Aurelian Snarski pułkownik wojska litewskiego

Nowogródek

  1. Michał Łopot ex-oboźny wielki litewski
  2. Florian Wojniłłowicz sędzia ziemski nowogrodzki

Słonim

  1. Jan Kazimierz Makowiecki marszałek powiatu słonimskiego
  2. Franciszek ks. Sapieha kanclerzyc litewski

Wołkowysk

  1. Mateusz Zyniew starosta berżnicki
  2. Adam Zabiełło podczaszy czerniechowski

Witebsk

  1. Piotr Kleczkowski pisarz ziemski województwa trockiego
  2. Jan Kontrym horodniczy mścisławski

Orsza

  1. Wincenty Józefowicz starosta merecki
  2. Ignacy Sztejn

Brześć litewski

  1. .............................

Pińsk

  1. Adam Skirmont sędzia powiatu pińskiego
  2. Michał Orzeszko rotmistrz województwa brzeski

Mińsk

  1. Józef Wańkowicz sędzia ziemski miński
  2. Jan Pawlikowski

Mozyrz

  1. Jan Jeleński starosta mozyrski
  2. Rafał Oskierko strażnik polny litewski

Rzeczyca

  1. Józef Dziekoński podskarbic nadworny litewski
  2. Onufry Houwalt porucznik

Inflanty

  1. Ignacy Burzyński starosta brasławski
  2. Mikołaj Manuzzy starosta opeski
  3. Hieronim Szwykowski szambelan królewski
  4. Antoni Domejko
  5. Piotr Kossakowski podstoli inflancki
  6. Joachim Rodziewicz skarbnik oszmiański

Sekretarz Konfederacji Generalnej Litewskiej

  1. Jan Zarzycki sekretarz pieczęci wielkiej litewskiej

Regent

  1. Leonard Kazimierz Wolmer oboźny powiatu grodzieńskiego

Kancelaria

  1. Paweł Szepietowski rotmistrz województwa brzeskiego litewskiego
  2. Aleksander Buchowiecki chorążyc województwa brzeskiego litewskiego
  3. Seweryn Kościuszko cześnikowicz województwa brzeskiego litewskiego
  4. Michał Moross podczaszyc powiatu grodzieńskiego
  5. Antoni Bardziejski skarbnikowicz inflantski

Osoby do sądów Najwyższej Instancji Konfederacji Generalnej Litewskiej

Z Senatu

  1. Ksawery ks. Sapieha wojewoda smoleński
  2. Antoni Kossakowski kasztelan inflancki

Ze stanu rycerskiego

  1. Kazimierz Kościałkowski konsyliarz wiłkomirski
  2. Stanisław Manuzzy konsyliarz brasławski
  3. Marcin Daszkiewicz konsyliarz grodzieński
  4. Michał Kossakowski konsyliarz kowieński
  5. Kanuty Romanowicz konsyliarz starodubowski
  6. Aurelian Snarski konsyliarz połocki
  7. Michał Łopott konsyliarz nowogrodzki
  8. Adam Zabiełło konsyliarz wołkowyski
  9. Ignacy Sztejn konsyliarz orszański
  10. Adam Skirmont konsyliarz piński
  11. Józef Dziekoński konsyliarz rzeczycki
  12. Hieronim Szwykowski konsyliarz inflancki
  13. Antoni Domejko konsyliarz inflancki
  14. Joachim Rodziewicz konsyliarz inflancki

Pisarz Sądów Konfederackich

  1. Ferdynand Kontrym cześnik witebski

Regent Dekretowy

  1. Ignacy Dołłubowski

Marszałkowie konfederacji regionalnych

  1. Wilno - Ignacy Szwykowski sędzia grodzki wileński
  2. Oszmiana - Józef Hutorowicz
  3. Lida - Kazimierz Narbutt szambelan królewski
  4. Wiłkomierz - Józef Hoppen pisarz grodzki witebski
  5. Brasław - August Plater kasztelanic trocki
  6. Troki - Robert Kazimierz de Raes sędzia ziemski trocki
  7. Grodno - Michał Sadłucki sędzia ziemski grodzieński
  8. Kowno - Antoni Blinstrub podstoli kowieński
  9. Upita - Stanisław Brunnow
  10. Księstwo Żmudzkie - Józef Białłozor
  11. Połock - Jerzy Korsak starosta kuszlicki
  12. Nowogródek - Antoni Jabłoński
  13. Słonim - Tadeusz Czudowski sędzia grodzki słonimski
  14. Wołkowysk - Jan Kulesza
  15. Witebsk - Wincenty Hłasko chorąży witebski
  16. Orsza - Tadeusz Przysiecki podkomorzy orszański
  17. Brześć - Michał Zaleski wojski litewski
  18. Pińsk - Wiktor Kurzeniecki podczaszy piński
  19. Mińsk - Jacek Putkamer ciwun księstwa żmudzkiego
  20. Mozyrz - Maciej Kazimierz Oskierko marszałek powiatu mozyrskiego
  21. Rzeczyca - Michał Pruszanowski sędzia ziemski rzeczycki

Delegowani od Najjaśniejszej Konfederacji Obojga Narodów w Brześciu Litewskim dnia 15 Września 1792

Do Departamentu Interesów Zagranicznych

  1. Jacek Małachowski kanclerz wielki koronny
  2. Fryderyk Moszyński sekretarz Wielkiego Księstwa Litewskiego
  3. Ksawery ks. Sapieha wojewoda smoleński
  4. Mateusz Zyniew konsyliarz wołkowyski

Do Komisji Skarbu Koronnego

  1. Antoni Małachowski wojewoda mazowiecki
  2. Józef Mężyński konsyliarz konfederacji koronnej
  3. Michał Łopott konsyliarz
  4. Florian Wojniłowicz konsyliarz nowogrodzki

Do Komisji Wojskowej

  1. Franciszek Chołoniewski łowczy koronny, konsyliarz konfederacji koronnej
  2. Antoni Raczyński konsyliarz konfederacji koronnej
  3. Jan Kontrym konsyliarz konfederacji witebskiej

Komisja Edukacyjna

  1. Roman Sierakowski biskup pruśniański, sufragan przemyski, konsyliarz konfederacji koronnej
  2. Albin Skorkowski konsyliarz konfederacji koronnej
  3. Ignacy Siwicki konsyliarz konfederacji trockiej
  4. Antoni Laudański konsyliarz księstwa żmudzkiego

Policja i Asesoria Koronna

  1. Teofil Załuski starosta chęciński konsyliarz Konfederacji Koronnej
  2. Stanisław Zagórski konsyliarz konfederacji koronnej

Komisja Skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego

  1. Antoni ks. Czetwertyński kasztelan przemyski
  2. Stanisław Zagórski podstoli włodzimierski, konsyliarz konfederacji koronnej
  3. Ignacy Moszyński podczaszy brasławski
  4. Jan Makowiecki konsyliarz słonimski
  5. Władysław Szadurski konsyliarz wiłkomirski
  6. Józef Billewicz konsyliarz konfederacji księstwa żmudzkiego
  7. Piotr Kleczkowski konsyliarz witebski
  8. Józef Białłozor konsyliarz księstwa żmudzkiego

Regimentarz Generalny Wojska Koronnego w czasie niebytności hetmanów koronnych

  1. Stanisław Szczęsny Potocki generał artylerii koronnej

Rada wojskowa przy regimentarzu

Konsyliarze Konfederacyi Koronnej

  1. Antoni ks. Czetwertyński kasztelan przemyski
  2. Ignacy Moszczeński podczaszy brasławski
  3. Jan Suchorzewski brygadier kawalerii znaków husarskich
  4. Franciszek Hulewicz łowczy czerniechowski, rotmistrz kawalerii narodowej
  5. Jan Brodowski generał-major
  6. Maciej Perekładowski brygadier kawalerii narodowej
  7. Maksymilian Sieradzki pułkownik regimentu szeffostwa Ilińskiego
  8. Melchior Dzierżański pułkownik regimentu pieszego konfederatów wolnych szeffostwa Adama Moszczeńskiego chorążego brasławskiego.
  9. pisarz wojskowy Kościelski

Posłowie i ministrowie dworów cudzoziemskich w Polsce

Angielski

  1. William Gardiner pułkownik, poseł extraordynaryjny i minister pełnomocny

Duński

  1. Edmund de Bourke poseł ekstraordynaryjny i minister pełnomocny

Francuski

  1. .............................

Hiszpański

  1. Miguel de Cuber poseł ekstraordynaryjny i minister pełnomocny

Hollenderski

  1. baron de Kriegsheim chargé des affaires

Maltański

  1. Maisonneuve de Crony kaw. commandor familii charge des affaires

Papieski

  1. nuncjusz Ferdynand de Saluzzo książę de Carigliano arcybiskup kartagiński
  2. audytor Marek Antoni Moscardini

Pruski

  1. Ludwig de Buchholtz poseł ekstraordynaryjny i minister pełnomocny

Rosyjski

  1. Jakub Bułhaków poseł ekstraordynaryjny i minister pełnomocny

Rezydent Saski

  1. Iwan baron d'Asch

Szwedzki

  1. generał-lejtnant Johan de Toll poseł ekstraordynaryjny i minister

Wiedeński

  1. Benedykt de Cache chargé des affaires

Sekretarz Miast Gdańska i Torunia

  1. Jerzy Mikołaj Kahlen

Posłowie i ministrowie od Rzeczypospolitej Skonfederowanej do dworów zagranicznych

Do dworu rzymskiego

  1. poseł ekstraordynaryjny Michał Roman Sierakowski biskup sufragan przemyski, konsyliarz konfederacji generalnej koronnej

Do dworu petersburskiego

  1. minister pełnomocny Jerzy Wielhorski ex-pisarz polny litewski, kawaler orderów polskich

Do Rzeczypospolitej Hollenderskiej

  1. minister rezydent Dyzma Bończa Tomaszewski

W Wiedniu

  1. konsyliarz legacji Ignacy Pokubiatto opat hebdowski

W Stambule

  1. .............................
  2. konsyliarz legacji Kajetan Chrzanowski kawaler orderu św. Stanisława

W Berlinie

  1. .............................
  2. rezydent Bernard Zabłocki

W Londynie

  1. Franciszek Bukaty poseł ekstraordynaryjny i pełnomocny
  2. sekretarz legacji Tomasz Bukaty

W Paryżu

  1. .............................

W Madrycie

  1. Tadeusz Morski poseł ekstraordynaryjny i pełnomocny
  2. sekretarz legacji Kajetan Zbyszewski

W Sztokolmie

  1. Jerzy Potocki starosta tłumacki poseł ekstraordynaryjny i pełnomocny
  2. sekretarz legacji Józef Sierakowski

W Konpenhadze

  1. .............................
  2. sekretarz legacji Antoni Kochanowski

W Dreźnie

  1. .............................
  2. sekretarz legacji Franciszek Piegłowski

W Rzymie

  1. Tomasz Anticci kardynał, minister pełnomocny

W Chersonie

  1. Bernard Zabłocki konsul

W Gdańsku

  1. Franciszek Hennig komisarz królewski

Deputacya do ułożenia formy rządu dnia 17 grudnia 1792 od Najjaśniejszej Konfederacji Obojga Narodów wyznaczona

Biskupi

  1. przewodniczący Ignacy Massalski biskup wileński
  2. Antoni Okęcki biskup poznański
  3. Józef Kossakowski biskup inflancki

Ex Ministerio

  1. Jacek Małachowski kanclerz wielki koronny
  2. Kazimierz Raczyński marszałek nadworny koronny
  3. Seweryn Rzewuski hetman polny koronny
  4. Antoni Dziekoński podskarbi nadworny litewski

Z Prowincji Wielkopolskiej

Z Senatu

  1. Antoni ks. Sułkowski wojewoda kaliski
  2. Józef Moszczeński kasztelan lędzki

Ze stanu rycerskiego

  1. Łukasz Bniński marszałek konfederacji województw wielkopolskich
  2. Adam Moszczeński marszałek konfederacji województwa bracławskiego, ex-poseł poznański
  3. Bogusław Sczaniecki ex-poseł kaliski
  4. Jan Suchorzewski brygadier, ex-poseł kaliski
  5. Piotr Borzęcki szef pułku konnego wojew. kijowskiego
  6. Antoni Cielecki ex-poseł sieradzki

Z Małopolski

Z Senatu

  1. Marcin Świejkowski wojewoda podolski
  2. Antoni Czetwertyński kasztelan przemyski

Ze stanu rycerskiego

  1. Fryderyk Moszyński sekretarz Wielkiego Księstwa Litewskiego, ex-poseł bracławski
  2. Jan Orłowski łowczy nadworny koronny, ex-poseł województwa podolskiego
  3. Michał Walewski marszałek konfederacji województwa krakowskiego
  4. Mikołaj Piaskowski starosta taraszczański
  5. Wojciech Świętosławski chorąży krzemieniecki, ex-poseł wołyński
  6. Ignacy Ledóchowski wicebrygadier kawalerii narodowej znaku husarskiego

Z Wielkiego Xiestwa Litewskiego

Z Senatu

  1. Michał Radziwiłł wojewoda wileński
  2. Kazimierz Plater kasztelan trocki

Ze stanu rycerskiego

  1. Ignacy Siwicki konsyliarz trocki
  2. Józef Miłosz konsyliarz kowieński
  3. Michał Straszewicz konsyliarz upicki
  4. Michał Giełgud konsyliarz żmudzki
  5. Franciszek ks. Sapieha konsyliarz słonimski
  6. Mateusz Zyniew konsyliarz wołkowyski

Osoby do przejrzenia, ułożenia i poprawienia Statutu Litewskiego wyznaczone na sesji 20 listopada 1792 w Grodnie

Z Senatu

  1. Aleksander ks. Sapieha kanclerz i marszałek konfederacji litewskiej
  2. Józef Kossakowski biskup inflancki, koadiutor wileński
  3. Antoni Suchodolski kasztelan smoleński

Ze stanu rycerskiego konsyliarze Konfederacji Wolnej Wielkiego Księstwa Litewskiego

  1. Ignacy Chomiński sędzia ziemski oszmiański
  2. Józef Narbutt chorąży powiatu lidzkiego
  3. Kazimierz Kościałkowski podkomorzy wileński
  4. Władysław Szadurski sędzia ziemski wileński
  5. Ignacy Siwicki strażnik województwa trockiego
  6. Marcin Daszkiewicz skarbnik powiatu grodzieńskiego
  7. Józef Miłosz miecznik powiatu kowieńskiego
  8. Michał Straszewicz marszałek powiatu upickiego
  9. Jan Kazimierz Makowiecki marszałek powiatu słonimskiego
  10. Piotr Kleczkowski pisarz ziemski województwa trockiego

Asesoria Koronna

  1. Jacek Małachowski kanclerz wielki koronny

Dygnitarze podług prawa

Asesorowie

  1. Piotr Potocki lubelski
  2. Józef Oborski kasztelan ciechanowski
  3. Michał Sobański podstoli winnicki, konsyliarz Konfederacji Koronnej
  4. Antoni Stadnicki starosta zatorski
  5. Wincenty Wojczyński cześnik bielski
  6. Antoni Michalczewski
  7. Feliks Strzembosz szambelan królewski
  8. Adam Kiciński chorąży czerski
  9. Piotr Łączyński stolnik łęczycki
  10. Antoni Brochocki szambelan królewski

Patronowie sądów asesorskich koronnych

  1. Antoni Opalewski
  2. Michał Swinarski
  3. Cyprian Sowiński
  4. Stanisław Rutkowski
  5. Jan Białobrzeski
  6. Franciszek Groszkowski
  7. Franciszek Winnicki
  8. Adam Glezmer
  9. Wawrzyniec Żukowski
  10. Wojciech Ślezański
  11. Walenty Kozłowski
  12. Tomasz Czech
  13. Wincenty Mianowski
  14. Błażej Lichocki
  15. Jan Grałkowski
  16. Telesfor Billewicz
  17. Wawrzyniec Włodecki
  18. Bonifacy Chmielewski
  19. Piotr Kwosowski
  20. Wojciech Zaleski
  21. Jan Bienkiewicz
  22. Walenty Lisowski
  23. Jan Górski
  24. Szczepan Swinarski

Expedantes

  1. Nesterowicz
  2. Mędrzecki
  3. Józef Kai. Kawecki

Asesoria W. X. Lit

  1. Aleksander ks. Sapieha kanclerz wielki litewski, marszałek litewski
  2. Joachim Littawor Chreptowicz podkanclerzy litewski

Asesorowie

Z Senatu

  1. Adam Chmara wojewoda miński
  2. Stanisław Tyszkiewicz kasztelan żmudzki

Ze stanu rycerskiego

  1. Konstanty Jeleński powiatu rzeczyckiego
  2. Józef Białłozor krajczy księstwa żmudzkiego
  3. Józef Kupść budowniczy powiatu wiłkomirskiego
  4. Michał Bieliński szambelan królewski
  5. pisarz sądów asesorskich dekret. Jan Jeleński starosta mozyrski
  6. metrykant litewski Grzegorz Kaczanowski

Referendaria Koronna

Referendarz W. W. Kor. z alternatą Sądów przy tym, który jest dawniejszy w Urzędzie

Asesores nati cum voto decisivo

  1. Instygator Koronny
  2. Kustosz Koronny
  3. Regenci i Metrykanci Kancetlarii większej i mniejszej Koron
  4. Pisarze Dekretowi Asesorii i Referendarii Koron

Urzędnicy Sądów Asesorskich i Referendarskich oraz Kancelarii Koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego

  1. pisarz dekretowy koronny Andrzej Przeździecki
  2. pisarz dekretowy litewski Jan Jeleński starosta mozyrski
  3. pisarz dekretowy referendarii koronnej Paweł Białobrzeski
  4. sekretarz pieczęci wielkiej koronnej Ignacy Janiszewski
  5. sekretarz pieczęci wielkiej litewskiej Jan Zarzycki
  6. sekretarz pieczęci mniejszej koronnej Mikołaj Sikorski
  7. sekretarz pieczęci mniejszej litewskiej Wincenty Bialopiotrowicz łowczy lidzki
  8. metrykant kancelarii wielkiej koronnej Cyprian Sowiński
  9. metrykant kancelarii mniejszej koronnej Stanisław Benedykt Kuszewski
  10. metrykant kancelarii litewskiej Grzegorz Kaczanowski szambelan królewski
  11. regent sądów asesorskich koronnych Ludwik Owsiany
  12. regent sądów assessorskich litewskich Albrecht Haraburda
  13. regent refererendarii koronnej Jan Białobrzeski
  14. regent metryki koronnej Tomasz Kitkiewicz
  15. Dominik Smoleński burgrabia grodzki warszawski

Jurysdykcja marszałkowska koronna, w mieście rezydencjonalnym JKMci Warszawie

  1. Michał Wandalin Mniszech marszałek wielki koronny
  2. Kazimierz Raczyński marszałek nadworny koronny

Asesorowie

  1. Piotr Ożarowski kasztelan wojnicki lub jego miejsce w komendzie zastępujący
  2. Józef Ossoliński kasztelan podlaski
  3. Symeon Szydłowski kasztelan żarnowski
  4. Onufry Kicki koniuszy wielki koronny i marszałek konfederacji ziemi warszawskiej
  5. Stanisław Bieliński cześnik koronny
  6. Kajetan Miączyński marszałek konfederacji województwa lubelskiego
  7. Wincenty Józefowicz konsyliarz Konferacji litewskiej
  8. Konstanty Jankowski konsyliarz konfederacji województwa sandomirskiego

Oficjaliści

  1. regent sądowy Michał Krajewski
  2. instygator Jan Staniszewski

Kancelarzyści

  1. Kwiatkowski
  2. Postolski
  3. Doliński
  4. Szawłowski

Sądy pierwszej instancyi laski wielkiej Koronnej

  1. sędzia Ignacy Kossecki cześnik podolski
  2. pisarz Ludwik Gołyński
  3. regent Szymon Kasperski
  4. regent Józef Domański

Komisja Edukacji Narodowej i Sądowa Spraw Edukacyjnych

Komisarze

  1. Michał ks. Poniatowski prymas prezes
  2. Ignacy ks. Massalski biskup wileński
  3. Kasper Cieciszowski biskup kijowski
  4. Michał ks. Radziwiłł wojewoda wileński
  5. Antoni Małachowski wojewoda mazowiecki
  6. Stanisław Szczęsny Potocki generał artylerii koronnej
  7. Adam ks. Czartoryski generał ziem podolskich (nom,)
  8. Stanisław ks. Poniatowski generał-lejtnant wojsk kor
  9. Feliks Oraczewski kawaler orderów polskich
  10. Ludwik Gutakowski podkomorzy wielki litewski
  11. Julian Niemcewicz (nom.)

Pisarze Sądowi

  1. pisarz sądowy koronny Jan Czarnocki podczaszy drohicki, sędzia grodzki mielnicki
  2. pisarz sądowy litewski Andrzej Malczewski

Subalterni

  1. sekretarz Joachim Gintowt Dziewałtowski szambelan królewski
  2. regent kancelarii koronnej Piotr Rzętkowski komornik ziemski gostyński
  3. regent kancelarii litewskiej Jan Zaremba
  4. plenipotent Mateusz Ustrzycki
  5. archiwista Michał Idźkowski komornik ziemski bielski
  6. instygator sądowy Jan Dąbrowski

Kadencje Sądowe

  1. Dla Spraw Koronnych: przez Marzec i Październik
  2. Dla Spraw Litewskich: przez Maj i Grudzień

Kasa Generalna w Warszawie

  1. kasjer generalny Karol Lelewel cześnik ziemi liwskiej
  2. kasjer generalny w wilnie Jan Lutomski
  3. kontraregestrant Jan Zygmunt Tolkemit
  4. subaltern Mikołaj Moroz

Architekt Komis. Edukacyi Narodowej

  1. Stanisław Zawadzki podpułkownik w korpusie inżynierów

Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych

  1. ksiądz Andrzej Gawroński kanclerz krakowski, lektor królewski
  2. ksiądz Szczepan Hołowczyc kanonik krakowski i warszawski
  3. ksiądz Grzegorz Piramowicz kanonik kamieniecki, sekretarz komisji w towarzystwie elementarnym, proboszcz kurowski
  4. ksiądz Adam Jakukiewicz kustosz warszaw. proboszcz szczeszewski
  5. ksiądz Józef Koblański proboszcz słonimski
  6. ksiądz Kazimierz Narbut proboszcz radzimiński i lidzki
  7. ksiądz Onufry Kopczyński pijar
  8. Paweł Czempiński doktor medycyny, konsyliarz królewski
  9. Franciszek Zabłocki

Komisja Skarbowa Koronna

  1. Podskarbi Wielki Koronny
  2. Podskarbi Nadworny Koronny

Komisarze z Senatu

  1. Józef Komorowski kasztelan bełski

Ze stanu rycerskiego

  1. Stanisław Kostka Kossowski starosta sieradzki
  2. Adam Górski chorąży ciechanowski
  3. Józef Okęcki chorąży warszawski
  4. Dominik Kamieniecki podczaszy latyczowski
  5. Józef Nieborowski starosta goszczyński
  6. Antoni Gaszyński szambelan królewski

Asesor natus

  1. Stanisław Kostka Krajewski instygator kor

Oficjaliści

  1. pisarz komisji Jan Ostaszewski chorąży przasnyski
  2. regent kommisji Andrzej Mikorski podstoli orłowski
  3. superintendent kasy generalnej Jan Biernacki
  4. metrykant i generalny kontraregestrant Józef Wichliński
  5. regent kwarcianego Ksawery Błeszczyński
  6. regent pogłównego żydowskiego Mateusz Albrycht
  7. regent podymnego Jakub Pęczkowski podczaszy przasnyski
  8. regent czopowego Franciszek Andrychewicz
  9. regent dochodów tabacznych Onufry Wilkanowski łowczy łęczycki
  10. regent stępla Stanisław Mroczkiewicz
  11. Sekret. Kommis. .....................
  12. plenipotent Michał Węgrzecki
  13. plenipotent Antoni Opalewski
  14. instygator Florian Znamirowski
  15. archiwista Józef Witwiński
  16. kontroler mennicy Antoni de Friese
  17. probierz mennicy Jerzy Schröder
  18. budowniczy rzplitej i królewski Dominik Merlini

Superintendenci Ceł Koronnych

  1. superintendent ceł koronnych w prowincji krakowskiej Teodor Markowski
  2. superintendent ceł koronnych w prowincji wielkopolskiej Jan Zambrzuski
  3. superintendent ceł koronnych w prowincji mazowieckiej Ignacy Zajączek
  4. superintendent ceł koronnych w prowincji ruskiej Augustyn Piegłowski
  5. superintendent ceł koronnych w prowincji ukraińskiej Jukowski

Komisja Skarbowa W. X. Lit

  1. Podskarbi Wielki Litewski
  2. Podskarbi Nadworny Litewski

Komisarze

  1. Benedykt Morykoni pisarz wielki litewski
  2. Michał Ogiński miecznik litewski
  3. Antoni Wołłowicz chorąży nadworny litewski
  4. Ludwik Sobolewski sędzia ziemski lidzki
  5. Stanisław Jelski pułkownik kawalerii narodowej litewskiej
  6. Samuel Korsak pułkownik kawalerii narodowej litewskiej
  7. Jan Nepomucen Horain wojewodzic brzeski litewski

Z głosem doradczym

  1. skarbny litewski Jan Suchodolski
  2. pisarz skarbowy litewski Michał Wołłowicz
  3. Stanisław August Górski
  4. Ignacy Morykoni starosta sądowy wiłkomirski

Oficjaliści

  1. kasjer Jezierski
  2. regent sądowy Józef Matkiewicz
  3. regent sądowy Jan Kamieński
  4. oficjalista ekonomiczny departamentu taryfowego Zenon Machowic
  5. oficjalista ekonomiczny departamentu celnego i innych prowentów Józef Żółkowski
  6. oficjalista ekonomiczny departamentu tabacznego .................
  7. oficjalista ekonomiczny departamentu skorow. ...............
  8. sekretarz komisji Mateusz Tokalski
  9. sekretarz komisji Mateusz Nielubowicz
  10. kontroler kommisji Ludwik Becu
  11. kontroler departamentu tabacznego Jan Wykowski
  12. plenipotent Józef Pudłowski
  13. agent Adam Szyrma
  14. archiwista komisji Antoni Zaniewski
  15. instygator sądowy Franciszek Olszewski
  16. architekt komisji Józef Sacco major wojsk litewskich

Superintendenci Ceł Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej

  1. repartycja litewska Ignacy Sobolewski
  2. repartycja żmudzka Wialbutt
  3. repartycja białoruska Korsak

Komisja Ekonomiczna Skarbu J. K. Mości

  1. Tomasz Ostrowski podskarbi nadworny koronny
  2. Onufry Kicki koniuszy wielki koronny
  3. Józef Szymanowski szambelan królewski
  4. Serafin Sokołowski starosta nieszawski
  5. Samuel Bronikowski szambelan królewski
  6. Aleksander Rożniecki starosta romanowski
  7. Józef Zapolski wojski większy czerski

Oficjaliści

  1. sekretarz do interesów ekonomicznych i archiwista generalny Stanisław Pęczkowski
  2. sekretarz do interesów jurysdykcji i plenipotent Antoni Rogalski metryk. przesz. kor
  3. kasjer generalny Henryk de Bastian konsyliarz królewski
  4. kontroler i wicekasjer Jan Robert Watson
  5. kontraregestrant Karol Schneker
  6. kontraregestrant Stanisław Kłosowski
  7. wicearchiwista Aleksander Ustrzycki
  8. plenipotent drugi Walenty Rzętkowski podczaszy gostyński

Sądy duchowne

Nuncjaturskie

  1. nuncjusz apostolski Ferdynand Marya Saluzzo de Corigliano arcybiskup kartagiński
  2. audytor Marek Antoni Moscardini
  3. defensor causarum matrimonialium Michał Wierzejski kanonik inflancki, proboszcz wolski
  4. pisarz Józef Czerwski

Prymasowskie

  1. sędzia metropolitalny, delator generalny Onufry Szembek kantor krakowski, dziekan płocki, archidiakon warszawski
  2. pisarz metropolitalny Stanisław Kostka Baczyński
  3. defensor causarum matrimonialium Paweł Dąbkowski
  4. defensor causarum matrimonialium Tomasz Czech

Konsystorskie Warszawskie

  1. audytor i sędzia generalny warszawski Tomasz Ostaszewski kanonik poznański, kanclerz warszawski, opat oberski
  2. surogator Konstanty Kuszel kanonik gnieźnieński i warszawski
  3. surogator Jan Albertrandi kanonik gnieźnieński i warszawski
  4. pisarz Cyprian Sowiński metrykant koronny
  5. regent Ignacy Burakowski kanonik kijowski
  6. instygator Hipolit Lemański

Directorium Generalne Poczt Jego Królewskiej Mości Koronnej i Litewskiej

  1. Antoni Dzieduszycki pisarz wielki litewski, dyrektor generalny poczt królewskich koronnej i litewskiej
  2. Ernest Sartorius de Schwannenfeld konsyliarz tajny legacji i komisarz generalny poczt królewskich
  3. Jan Godfryd Zimmermann kontrol.
  4. Stanisław Banczakiewicz sekretarz

Pocztamt Nadworny J. K. Mości w Warszawie

  1. Jan Adolf Kühn komisarz pocztamtu nadwornego
  2. Krzysztof de Kaulfus pierwszy sekretarz
  3. Fr. Hocheimer drugi sekretarz
  4. Karol Dratz pisarz
  5. Jan Arciszewski pisarz
  6. Andrzej Kierwiński pisarz
  7. Koperski poczthalter królewski

Nie uwzglęnieni powyżej członkowie Konfederacji wymienieni w spisie S.K. Kossakowskiego

Stanisław Kazimierz Kossakowski, pod pseudonimem S. Korwin, opublikował w 1890 książkę Trzeci Maj i Targowica (Kraków: W. L. Anczyc 1890). Autorowi można tu zaufać, był bowiem nie tylko wybitnym heraldykiem, ale też prawnukiem marszałka Targowicy, Stanisława Szczęsnego Potockiego, i wnukiem jej konsyliarza Józefa Dominika Kossakowskiego, a także krewnym całej rzeszy przywódców targowickich.

  1. Tomasz Aleksandrowicz (poz. 1.)
  2. Franciszek Aleksandrowicz (poz. 2.)
  3. Józef Ankwicz (poz. 4.)
  4. Jan Bisping (poz. 11.)
  5. Michał Hieronim Brzostowski (poz. 22.)
  6. Mikołaj Bułharyn (poz. 24.)
  7. Józef Bychowiec (poz. 26.)
  8. Mikołaj Chrapowicki (poz. 31.)
  9. Mikołaj Janusz Czetwertyński (poz. 38.)
  10. Ludwik Giełgud (poz. 60.)
  11. Piotr Kleczkowski (poz. 89.)
  12. Ignacy Kościałkowski (poz. 98.)
  13. Michał Kossakowski (poz. 104.)
  14. Piotr Krzyżanowski (poz. 111.)
  15. Ignacy Kurzeniecki (poz. 116.)
  16. Antoni Lasocki (poz. 118.)
  17. Franciszek Drucki Lubecki (poz. 123.)
  18. Kazimierz Narbutt (poz. 151.)
  19. Mikołaj Narbutt (poz. 154.)
  20. Michał Obuchowicz (poz. 159.)
  21. Michał Ogiński (poz. 161.)
  22. Marcin Oskierko (poz. 169.)
  23. Jerzy Ożarowski (poz. 172.)
  24. Józef Wincenty Plater (poz. 180.)
  25. Aleksander Pociej (poz. 181.)
  26. Józef Popiel (poz. 184.)
  27. Franciszek Sapieha (poz. 212.)
  28. Maciej Sobolewski (poz. 224.)
  29. Ludwik Starzyński (poz. 228.)
  30. Józef Stecki (poz. 229.)
  31. Ignacy Wołłowicz (poz. 270.)
  32. Ignacy Zabiełło (poz. 273.)
  33. Józef Zabłocki (poz. 275.)

Konsyliarze koronni wg Dariusza Rolnika

Praca: Dariusz Rolnik, Szlachta koronna wobec konfederacji targowickiej: (maj 1792 - styczeń 1793), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2000. Wśród konsyliarzy koronnych Rolnik dodaje cztery osoby:

  1. Ludwik Fabrycy
  2. Franciszek Grocholski, miecznik koronny
  3. Franciszek Miaskowski, kasztelan gnieźnieński
  4. Jerzy Wielhorski, pisarz polny litewski

Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 950.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 24.10.2020.
© 2002-2020 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie