Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Michał Benisławski (1.632.32)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Grudzień
13: Tadeusz Szmidt (zm. 1964: 54 l.)
16: Joanna Perkowska (ur. 1966: 52 l.)
17: Stanisław Mohl (zm. 1927: 91 l.) Rafał Konopka (ur. 1965: 53 l.)
18: Wojciech Konopka (ur. 1973: 45 l.)
20: Ignacy Plater (zm. 1973: 45 l.)
24: Helena Mohl (zm. 1999: 19 l.)
26: Zofia Mohl (zm. 1927: 91 l.) Jan Tomik i Elżbieta Świątnicka (ślub 1977: 41 l.) Karol Jaroszyński i Maria Kawecka (ślub 1999: 19 l.)
29: Magdalena Gorska (zm. 1989: 29 l.) Krzysztof Konopka (zm. 2013: 5 l.) koresp. M.J.M.
31: Stanisław Tomik (zm. 1940: 78 l.)

Styczeń
2: Tadeusz Perkowski (ur. 1968: 51 l.)
3: Piotr Perkowski (ur. 1969: 50 lat)
10: Józef Borowski (zm. 1938: 81 l.)
15: Maria Mycielska (ur. 1971: 48 l.) Piotr Perkowski i Anita Drozdowska (ślub 1994: 25 l.)
20: Maciej Jaroszyński i Agnieszka Pajor (ślub 1999: 20 lat)
21: Eustachy Chrapowicki (zm. 1937: 82 l.)
24: Ludwika Szczytt (zm. 1938: 81 l.)
25: Ludwik Borowski (zm. 1930: 89 l.) Julian Konopka (zm. 1947: 72 l.)
29: Antoni Jaroszyński i Jadwiga Borowska (ślub 1929: 90 lat)
31: Teresa Starowieyska (ur. 1953: 66 l.)

Luty
1: Michał Benisławski (zm. 1933: 86 l.)
2: Paweł Dembiński i Dominique Goumard (ślub 1980: 39 l.)
5: Piotr Żychliński (ur. 1959: 60 lat) Ludwik Dembiński (zm. 2000: 19 l.)
6: Róża Borowska (ur. 1934: 85 l.)
8: Robert Żychliński (ur. 1964: 55 l.)
9: Maria Borowska (ur. 1929: 90 lat) Michał Benisławski (zm. 1971: 48 l.)
12: Anna Gorska (zm. 1983: 36 l.)
13: Wanda Borowska (ur. 1925: 94 l.)
14: Maria Jaroszyńska (ur. 1930: 89 l.) Andrzej Mohl i Maria Stebelska (ślub 1938: 81 l.)
16: Tomasz Laidler (ur. 1965: 54 l.)
19: Włodzimierz Borowski (zm. 1972: 47 l.) Teresa Gorska (zm. 2003: 16 l.)
21: Fryderyk Jurewicz (zm. 1929: 90 lat) Monika Jaroszyńska (ur. 1974: 45 l.)
22: Piotr Żychliński (ur. 1922: 97 l.)
23: Teresa Konopka (ur. 1935: 84 l.)

Marzec
1: Maria Benisławska (zm. 1939: 80 lat)
3: Tomasz Gorski (zm. 1940: 79 l.)
4: Lucyna Wiśniewska (zm. 1995: 24 l.)
5: Jan Mohl (zm. 1940: 79 l.)
7: Anna Borowska (zm. 2009: 10 lat)
9: Magdalena Kielanowska (ur. 1938: 81 l.)
10: Piotr Mycielski (zm. 2011: 8 l.)
11: Elżbieta Jaroszyńska (zm. 1978: 41 l.)
14: Maria Radkiewicz (zm. 1959: 60 lat)
15: Magdalena Jaroszyńska (ur. 1964: 55 l.)
18: Amelia Chrapowicka (zm. 1997: 22 l.)
19: Józefa Raczkowska (zm. 1927: 92 l.)
26: Andrzej Borowski (ur. 1940: 79 l.)
27: Janina Gorska (ur. 1921: 98 l.)
30: Anna Potocka (zm. 2009: 10 lat)

Kwiecień
1: Maria Małecka (ur. 1935: 84 l.) Leszek Konopka (ur. 1966: 53 l.) koresp. M.J.M. Przemysław Konopka (ur. 1966: 53 l.) koresp. M.J.M.
2: Andrzej Mohl (zm. 1940: 79 l.)
9: Krzysztof Konopka (ur. 1933: 86 l.) koresp. M.J.M.
10: Krystyna Chrapowicka (zm. 1933: 86 l.) Maria Borowska (zm. 1936: 83 l.)
11: Irena Borowska (ur. 1932: 87 l.)
12: Zofia Szadurska (zm. 1924: 95 l.)
13: Katarzyna Jaroszyńska (ur. 1957: 62 l.)
15: Irena Borowska (zm. 1993: 26 l.) Andrzej Starowieyski (zm. 2013: 6 l.)
20: Olga Becker (zm. 1962: 57 l.)
21: Zofia Wielopolska (ur. 1959: 60 lat)
22: Jan Perkowski i Maria Gilewicz (ślub 1961: 58 l.) koresp. M.J.M.
23: Antoni Gorski (zm. 1973: 46 l.)
24: Maria Mohl (zm. 1987: 32 l.)
26: Włodzimierz Borowski i Elżbieta Jaroszyńska (ślub 1924: 95 l.)
28: Piotr Żychliński i Cecylia Borowska (ślub 1956: 63 l.)
30: Józef Borowski (ur. 1935: 84 l.) Maria Oskierka (zm. 1953: 66 l.) Krzysztof Konopka i Maria Ślaska (ślub 1955: 64 l.) koresp. M.J.M.

Maj
1: Izabela Borowska (ur. 1965: 54 l.)
6: Aleksander Chomiński (zm. 1936: 83 l.) Małgorzata Jaroszyńska (ur. 1961: 58 l.) Henryk Leźnicki (zm. 1976: 43 l.)
7: Maria Ślaska (ur. 1926: 93 l.)
10: Marek Dembiński (ur. 1957: 62 l.)
11: Stefan Konopka (zm. 1925: 94 l.) Zygmunt Perkowski (ur. 1937: 82 l.)
12: Marek Dembiński (zm. 1957: 62 l.)
13: Teresa Paluch (ur. 1937: 82 l.) Piotr Chrząstowski (ur. 1957: 62 l.) koresp. M.J.M.
16: Paweł Dembiński (ur. 1955: 64 l.)
17: Maria Starowieyska (zm. 1955: 64 l.) Maria Ślaska (zm. 2009: 10 lat)
20: Henryk Plater (zm. 1920: 99 l.)
25: Andrzej Żychliński i Heather Braniff (ślub 1985: 34 l.)
27: Maria Dembińska (ur. 1960: 59 l.)
29: George Borowski i Sara Helfrich (ślub 2004: 15 l.)

Czerwiec
2: Marian Chrapowicki (zm. 1930: 89 l.)
3: Lucyna Wiśniewska (ur. 1925: 94 l.) Magdalena Perkowska (ur. 1965: 54 l.) George Borowski (ur. 1966: 53 l.)
4: Andrzej Starowieyski (ur. 1931: 88 l.)
5: Andrzej Borowski i Irini Embiricos (ślub 1965: 54 l.)
6: Zygmunt Perkowski i Teresa Paluch (ślub 1964: 55 l.)
8: Irena Gorska (zm. 1939: 80 lat)
9: Rozalia Mohl (zm. 1941: 78 l.)
10: Irena Raczkowska (zm. 1951: 68 l.) Stanisław Tomik (zm. 1968: 51 l.)
13: Agnieszka Perkowska (ur. 1963: 56 l.)
15: Krystyna Borowska (ur. 1919: 100 lat)
16: Jadwiga Jaroszyńska (ur. 1934: 85 l.) Irena Mohl (zm. 1952: 67 l.)
17: Andrzej Żychliński (ur. 1957: 62 l.)
20: Ludwik Dembiński i Maria Borowska (ślub 1954: 65 l.)
21: Wacław Szadurski (zm. 1958: 61 l.)
23: Jadwiga Benisławska (zm. 1926: 93 l.) Antoni Jaroszyński (zm. 1942: 77 l.) Stefan Konopka (zm. 2007: 12 l.)
24: Kazimierz Jaroszyński (ur. 1931: 88 l.) Maciej Jaroszyński (ur. 1966: 53 l.)
25: Maurycy Mohl i Adelaide Hermann (ślub 1936: 83 l.) Joanna Wielopolska (ur. 1955: 64 l.)
26: Aleksander Mohl (zm. 1954: 65 l.)
27: Tadeusz Perkowski (zm. 1942: 77 l.)
29: Wiesława Idziak (ur. 1939: 80 lat)

Lipiec
2: Eustachy Chrapowicki i Martha Liberty (ślub 1919: 100 lat) Helena Badeni (zm. 1963: 56 l.)
3: Witold Chrapowicki (zm. 1964: 55 l.)
4: Anna Gorska (zm. 1959: 60 lat)
8: Wacław Borowski (zm. 1984: 35 l.)
9: Jan Tomik (ur. 1940: 79 l.) Elżbieta Mycielska (ur. 1965: 54 l.)
10: Janina Chrapowicka (zm. 1987: 32 l.)
12: Karolina Tomik (ur. 1980: 39 l.) koresp. M.J.M.
13: Maria Borowska (ur. 1952: 67 l.)
15: Piotr Żychliński i Agata Ulkowska (ślub 1989: 30 lat)
17: Aleksander von Lilienfeld (zm. 1925: 94 l.)
19: Ignacy Chrapowicki (zm. 1969: 50 lat)
20: George Borowski i Carole Poppleton (ślub 1996: 23 l.)
23: Maria Borowska (zm. 1952: 67 l.)
24: Paweł Chrząstowski (ur. 1958: 61 l.)
29: Wanda Borowska (zm. 2003: 16 l.)
31: Józef Borowski i Urszula Drewniok (ślub 1962: 57 l.)

Sierpień
3: Zofia Tomkowicz (zm. 1919: 100 lat) Urszula Drewniok (ur. 1939: 80 lat)
7: Tadeusz Perkowski i Renata Belcarz (ślub 1993: 26 l.)
12: Wacław Mohl (zm. 1955: 64 l.)
14: Janina Chrapowicka (ur. 1919: 100 lat)
15: Tadeusz Perkowski i Irena Borowska (ślub 1933: 86 l.) Krzysztof Laidler (ur. 1938: 81 l.)
16: Antoni Jaroszyński (ur. 1940: 79 l.) koresp. M.J.M.
23: Ludwik Dembiński (ur. 1928: 91 l.)
30: Aleksander Wielopolski i Jadwiga Jaroszyńska (ślub 1953: 66 l.)

Wrzesień
2: Elżbieta Świątnicka (ur. 1948: 71 l.)
7: Piotr Plater (zm. 1932: 87 l.)
9: Stanisława Łopacińska (zm. 1930: 89 l.) Robert Żychliński i Maria Grocholska (ślub 1996: 23 l.)
10: Cecylia Borowska (ur. 1934: 85 l.) Zofia Konopka (ur. 1964: 55 l.)
11: Jan Perkowski (ur. 1934: 85 l.) koresp. M.J.M. Piotr Mycielski (ur. 1936: 83 l.) Michał Konopka (ur. 1940: 79 l.)
12: Maria Borowska (zm. 1918: 101 l.)
15: Irena Tomik (ur. 1946: 73 l.)
16: Maurycy Mohl (zm. 1995: 24 l.)
19: Maria Borowska (zm. 2007: 12 l.)
28: Katarzyna Borowska (ur. 1966: 53 l.)
30: Piotr Mycielski i Róża Borowska (ślub 1961: 58 l.)

Październik
3: Anna Borowska (ur. 1963: 56 l.)
4: Aleksander Mohl i Elżbieta Czapska (ślub 1928: 91 l.) Karol Jaroszyński (ur. 1959: 60 lat)
7: Dominik Potocki (zm. 1939: 80 lat)
10: Felicja Mohl (zm. 1977: 42 l.)
14: Maria Gilewicz (ur. 1929: 90 lat) Wacław Borowski i Anna Potocka (ślub 1933: 86 l.)
15: Aleksander Wielopolski (ur. 1929: 90 lat)
17: Roman Chrząstowski (zm. 1997: 22 l.)
18: Elżbieta Borowska (ur. 1968: 51 l.)
19: Zygmunt Konopka (ur. 1938: 81 l.)
20: Stefan Konopka (ur. 1967: 52 l.)
21: Jerzy Jaroszyński (ur. 1932: 87 l.)
31: Maria Fink (zm. 1938: 81 l.)

Listopad
3: Juliusz Benisławski (zm. 1972: 47 l.)
7: Anna Borowska (ur. 1968: 51 l.)
9: Sophie Borowska (ur. 1977: 42 l.)
10: Barbara Starowieyska (ur. 1951: 68 l.)
19: Elżbieta Konopka (ur. 1936: 83 l.)
20: Ignacy Plater i Róża Czapska (ślub 1920: 99 l.) Wanda Jelska (zm. 1943: 76 l.)
23: Piotr Konopka (ur. 1959: 60 lat)
26: Irini Embiricos (ur. 1936: 83 l.) Jolanta Modlińska (ur. 1937: 82 l.) Kazimierz Jaroszyński (zm. 2013: 6 l.)
29: Tadeusz Sieheń (ur. 1922: 97 l.)
30: Jadwiga Borowska (zm. 1999: 20 lat)

Grudzień
3: Wojciech Starowieyski (ur. 1960: 59 l.) koresp. M.J.M. Aleksander Borowski (ur. 1979: 40 lat)
4: Zofia Borowska (zm. 1971: 48 l.)
6: Aleksander Wielopolski (zm. 1985: 34 l.)
9: Zofia Gorska (zm. 1930: 89 l.) Dorota Laidler (ur. 1962: 57 l.)
10: Antoni Konopka (ur. 1972: 47 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Jadwiga Benisławska (sw.115437) (1890–1926) panna? (r.: Michał B. i Amelia Swołyńska)
 • Michał Benisławski (sw.115435) (1884–1971) kawaler? (r.: Michał B. i Amelia Swołyńska)
 • Michał Benisławski (sw.246799) (....–) kawaler? (r.: Juliusz B. i Olga Becker)
 • Józefa Szadurska (sw.3728) (....–) panna? (r.: Józef S. i Maria Chomińska)
 • Kazimiera Szadurska (sw.3726) (....–) panna? (r.: Józef S. i Maria Chomińska)
 • Maria Szadurska (sw.3727) (....–) panna? (r.: Józef S. i Maria Chomińska)
 • Stanisława Szadurska (sw.3724) (....–1918) panna? (r.: Józef S. i Maria Chomińska)
 • Wacław Szadurski (sw.3725) (1878–1958) × Maria Sędzikowska (r.: Józef S. i Maria Chomińska)
 • Józefa Chrapowicka (3.195.106) (....–1842) × Franciszek Woyniłłowicz (r.: Józef C. i Franciszka Hryniewska)
 • Justyna Gorska (6.607a.583) (....–) × Piotr Szłykow (r.: Stanisław G. i Anna Szczytt)
 • Kornela Gorska (6.607a.585) (....–) × Karol Przeździecki (r.: Stanisław G. i Anna Szczytt)
 • Jan Gorski (6.607a.582) (....–) kawaler? (r.: Stanisław G. i Anna Szczytt)
 • Fryderyk Jurewicz (9.147.195) (1871–1929) × bezimienna Mazurkiewicz (r.: Mieczysław J. i Róża Rossi)
 • Felicjan Mohl (sw.64460) (1881–1945) × Hubertine Commer (r.: Stanisław M. i Felicja Komar)
 • Jan Mohl (sw.64450) (1873–1940) × Maria Radkiewicz (r.: Stanisław M. i Felicja Komar)
 • Rozalia Mohl (sw.64415) (1865–1941) × Aleksander von Lilienfeld (r.: Stanisław M. i Felicja Komar)
 • Władysław Mohl (sw.64464) (....–) kawaler? (r.: Stanisław M. i Felicja Komar)
 • Kazimierz Szadurski (sw.3766) (1846–) kawaler? (r.: Jan S. i Celina Tyszkiewicz)
 • Stanisław Szadurski (sw.3767) (1849–) kawaler? (r.: Jan S. i Celina Tyszkiewicz)
 • Witold Szadurski (sw.3764) (....–) × bezimienna Bourgois (r.: Jan S. i Celina Tyszkiewicz)
 • Irena Tomik (sw.91140) (1946–) panna? (r.: Stanisław T. i Anna Borowska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Maria Sędzikowska (sw.73283) (....–1941) × Wacław Szadurski

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Michał Benisławski (1.632.26) (.. .. ....–) × Ida Szadurska
 • Ida Szadurska (1.632.31) (.. .. ....–) × Michał Benisławski (r.: Wiktor S. i Teresa Mohl)
 • Michał Benisławski (sw.246799) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Juliusz B. i Olga Becker)
 • Teresa Mohl (sw.3717) (.. .. ....–) × Wiktor Szadurski (r.: Aleksander M. i Zofia Dobrzańska)
 • Aloizy Swołyński (3.195.158) (.. .. ....–) × Amela Chrapowicka (r.: Trojan S. i Anna Korsak)
 • Wiktor Szadurski (sw.3716) (.. .. ....–) × Teresa Mohl (r.: Franciszek S. i Franciszka Felkerzamb)
 • Jan Becker (sw.246796) (.. .. ....–) × Olga Kulabkow
 • Eustachy Chrapowicki (3.195.153) (.. .. ....–) × Amelia Gorska (r.: Józef C. i Magdalena Ogińska)
 • Franciszka Felkerzamb (sw.3715) (.. .. ....–) × Franciszek Szadurski (r.: Antoni F. i Ksawera Weyssenhoff)
 • Anna Korsak (11.270.768) (.. .. ....–) × Trojan Swołyński
 • Olga Kulabkow (sw.246797) (.. .. ....–) × Jan Becker
 • Trojan Swołyński (11.270.769) (.. .. ....–) × Anna Korsak
 • Zofia Szadurska (sw.3732) (.. .. ....–12.4.1924) × Józef Mońkiewicz (r.: Wiktor S. i Teresa Mohl)
 • Franciszek Szadurski (sw.3714) (.. .. 1764–.. .. ....) × Franciszka Felkerzamb
 • Józef Szadurski (3.146.36) (.. .. 1845–.. .. ....) × Maria Chomińska (r.: Wiktor S. i Teresa Mohl)
 • Krystyna Borowska (zi.3.22.a9) (15.6.1919–.. .. 2013) × Tadeusz Sieheń (r.: Józef B. i Irena Gorska)
 • Maria Chomińska (3.146.35) (.. .. ....–) × Józef Szadurski (r.: Stanisław C. i Ewelina Szczytt)
 • Stanisław Gorski (6.607a.580) (.. .. ....–) × Anna Szczytt (r.: Michał G. i Teresa Nagurska)
 • Zofia Mońkiewicz (sw.209097) (.. .. ....–) × Fryderyk Jurewicz (r.: Józef M. i Zofia Szadurska)
 • Magdalena Ogińska (3.195.108) (.. .. ....–) × Józef Chrapowicki (r.: Józef O. i Apolonia Wyhowska)
 • Dorota Szadurska (sw.115463) (.. .. ....–) × bezimienny Czechowicz (r.: Franciszek S. i Franciszka Felkerzamb)
 • Józefa Szadurska (sw.3728) (.. .. ....–) panna? (r.: Józef S. i Maria Chomińska)
 • Kazimiera Szadurska (sw.3726) (.. .. ....–) panna? (r.: Józef S. i Maria Chomińska)
 • Maria Szadurska (sw.3727) (.. .. ....–) panna? (r.: Józef S. i Maria Chomińska)
 • Jan Szadurski (sw.3760) (.. .. ....–) × Celina Tyszkiewicz (r.: Franciszek S. i Franciszka Felkerzamb)
 • Ksawera Weyssenhoff (psb.1683.6) (.. .. ....–) × Antoni Felkerzamb (r.: Michał W. i ... ...)
 • Bronisław Benisławski (1.632.49) (.. .. ....–) × bezimienna N.
 • Teofil Benisławski (1.632.13) (.. .. ....–) × Waleria Benisławska
 • Kazimierz Burba (sw.49690) (.. .. ....–) × Ewa Uwoyń
 • Michał Chrapowicki (3.195.129) (.. .. ....–) × Józefa Korsak (r.: Józef C. i Magdalena Ogińska)
 • Michał Chrapowicki (sw.57966) (.. .. ....–) × Józefa Śmigielska (r.: Ignacy C. i Salomea Czechowicz)
 • bezimienny Czechowicz (sw.115464) (.. .. ....–) × Dorota Szadurska
 • Salomea Czechowicz (3.195.160) (.. .. ....–) × Ignacy Chrapowicki (r.: N. C. i Dorota Szadurska)
 • Rozalia Felkerzamb (sw.19118) (.. .. ....–) × Antoni Felkerzamb (r.: Antoni F. i Ksawera Weyssenhoff)
 • Józefa Gorska (6.607a.530) (7.6.1838–.. .. ....) panna (r.: Napoleon G. i Irena Burba)
 • Justyna Gorska (6.607a.583) (.. .. ....–) × Piotr Szłykow (r.: Stanisław G. i Anna Szczytt)
 • Kazimiera Gorska (6.607a.587) (.. .. ....–) × Antoni Gorski (r.: Stanisław G. i Anna Szczytt)
 • Kornela Gorska (6.607a.585) (.. .. ....–) × Karol Przeździecki (r.: Stanisław G. i Anna Szczytt)
 • Jan Gorski (6.607a.582) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Stanisław G. i Anna Szczytt)
 • Franciszka Hryniewska (7.931.13) (.. .. ....–) × Józef Chrapowicki (r.: Wincenty H. i Elżbieta Giedrojć)
 • Wincenty Korsak (11.270.774) (.. .. ....–) × Maria Bujnicka
 • Aleksander Mohl (sw.53061) (.. .. ....–) × Rozalia Giedrojć
 • Felicjan Mohl (sw.64460) (15.2.1881–.. .. 1945) × Hubertine Commer (r.: Stanisław M. i Felicja Komar)
 • Hieronim Mohl (cz.I009074) (.. .. 1871–.. .. 1939) × Vera Bornholdt (r.: Stanisław M. i Felicja Komar)
 • Władysław Mohl (sw.64464) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Stanisław M. i Felicja Komar)
 • Teresa Nagurska (6.607a.507) (.. .. ....–) × Michał Gorski
 • Maria Sędzikowska (sw.73283) (.. .. ....–.. .. 1941) × Wacław Szadurski
 • Tadeusz Sieheń (zi.3.22.a9b) (29.11.1922–.. .. 2012) × Krystyna Borowska (r.: Przemysław S. i Wanda Jelska)
 • Konstancja Szadurska (sw.555) (.. .. ....–) × Józef Morykoni
 • Kazimierz Szadurski (sw.3766) (.. .. 1846–.. .. ....) kawaler? (r.: Jan S. i Celina Tyszkiewicz)
 • Stanisław Szadurski (sw.3767) (.. .. 1849–.. .. ....) kawaler? (r.: Jan S. i Celina Tyszkiewicz)
 • Witold Szadurski (sw.3764) (.. .. ....–) × bezimienna Bourgois (r.: Jan S. i Celina Tyszkiewicz)
 • Władysław Szadurski (2.34.81) (.. .. ....–) × Stefania Borch (r.: Mikołaj S. i Maria Plater)
 • Justynian Szczytt (sw.3821) (7.9.1853–.. .. ....) × Franciszka Szemiot (r.: Michał S. i Maria Chrapowicka)
 • Michał Szczytt (3.195.156) (19.1.1828–.. .. ....) × Maria Chrapowicka (r.: Józef S. i Maria Rudomina)
 • Teresa Szczytt (3.195.102) (.. .. ....–) × Eustachy Chrapowicki (r.: Józef S. i Petronela Wołodkowicz)
 • Celina Tyszkiewicz (sw.3761) (.. .. ....–) × Jan Szadurski (r.: Pius T. i Augusta Plater)
 • Ewa Uwoyń (sw.49691) (.. .. ....–) × Kazimierz Burba

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 12.12.2018.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie