Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Adam Krasiński (12.273.957)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Marzec
1: Wanda Zamoyska (zm. 1922: 98 l.)
2: Władysław Jezierski i Zofia Potocka (ślub 1930: 90 lat) Róża Tarnowska (zm. 1961: 59 l.)
3: Izabella Krasińska (ur. 1923: 97 l.)
6: Maria Branicka (zm. 1989: 31 l.)
7: Michał Tyszkiewicz i Tatiana Nachiczewańska (ślub 1951: 69 l.)
8: Małgorzata Czartoryska (zm. 1929: 91 l.) Maria Potocka (zm. 1934: 86 l.)
11: Elżbieta Jaroszyńska (zm. 1978: 42 l.) Kazimierz Badeni (zm. 2010: 10 lat)
15: Stefan Świeykowski (zm. 1971: 49 l.)
19: Władysław Jezierski (zm. 1935: 85 l.) Viridianna Raczyńska (ur. 1935: 85 l.)
21: Michał Tyszkiewicz (zm. 1974: 46 l.)
24: Jan Tyszkiewicz i Anna Radziwiłł (ślub 1931: 89 l.) Krzysztof Radziwiłł (zm. 1986: 34 l.) Ksawery Rey (ur. 2003: 17 l.)
28: Maria Tyszkiewicz (zm. 1923: 97 l.)

Kwiecień
1: Józef Tyszkiewicz i Aldona Dowgirt (ślub 1933: 87 l.)
2: Maria Branicka (ur. 1923: 97 l.)
4: Nicholas Carroll i Elżbieta Tyszkiewicz (ślub 1962: 58 l.) Stanisław Tarnowski (zm. 2006: 14 l.)
5: Paweł Radziwiłł (ur. 1970: 50 lat)
6: Róża Zamoyska (zm. 1998: 22 l.)
8: Robin Hooper i Anna Tyszkiewicz (ślub 1965: 55 l.)
9: Jan Sierakowski (zm. 1920: 100 lat) Anna Tyszkiewicz (ur. 1938: 82 l.) Maria Sierakowska (zm. 1989: 31 l.)
11: Andrzej Sierakowski (zm. 1995: 25 l.)
12: Jan Kraiński i Elżbieta Czartoryska (ślub 1958: 62 l.) Michał Kraiński (ur. 1961: 59 l.)
14: Jadwiga Branicka (zm. 1977: 43 l.)
16: Zdzisław Zamoyski (zm. 1942: 78 l.)
18: Kazimiera Badeni (zm. 1928: 92 l.) Anthony Markowski i Sally Baker (ślub 1987: 33 l.)
19: Jan Tyszkiewicz (ur. 1927: 93 l.) Władysław Czartoryski (zm. 1978: 42 l.)
21: Zofia Tyszkiewicz (zm. 1973: 47 l.)
29: Zofia Świeykowska (zm. 1973: 47 l.)
30: Wilhelm Siemieński (ur. 1922: 98 l.) Michał Tyszkiewicz i Maria Pietrusińska (ślub 1931: 89 l.)

Maj
1: Jadwiga Sierakowska (ur. 1924: 96 l.) Katarzyna Branicka (zm. 1968: 52 l.)
4: Jan Tarnowski (zm. 1966: 54 l.)
5: Peter Abraham i Elżbieta Tyszkiewicz (ślub 1956: 64 l.)
6: Edward Raczyński (zm. 1926: 94 l.) Zofia Potocka (zm. 1943: 77 l.)
7: Izabella Wodzicka (zm. 1930: 90 lat)
9: Maria Potocka (zm. 1976: 44 l.)
11: Władysław Tyszkiewicz (ur. 1983: 37 l.)
12: Zygmunt Tyszkiewicz i Kerstin Ekman (ślub 1958: 62 l.) Róża Czartoryska (zm. 2003: 17 l.)
13: Andrzej Potocki i Marie Durye (ślub 1949: 71 l.) Christopher Tyszkiewicz (ur. 1965: 55 l.)
19: Justin Hooper (ur. 1967: 53 l.)
20: Bolesław Markowski (zm. 1990: 30 lat)
21: Paweł Czartoryski (ur. 1924: 96 l.) Jan Krasiński (zm. 2013: 7 l.)
23: Richard Tyszkiewicz (ur. 1967: 53 l.)
24: Andrew Carroll (ur. 1962: 58 l.)
26: Róża Potocka (zm. 1931: 89 l.)
30: Katarzyna Raczyńska (ur. 1939: 81 l.) Michał Tyszkiewicz (ur. 1963: 57 l.) Joanna Potocka (zm. 1967: 53 l.)
31: Wanda Sierakowska (ur. 1920: 100 lat) Jan Tyszkiewicz (zm. 1939: 81 l.)

Czerwiec
2: Tomasz Kraiński i Anna Bezrąk (ślub 1984: 36 l.) koresp. M.J.M.
5: Włodzimierz Czartoryski i Zofia Tyszkiewicz (ślub 1923: 97 l.) Andrzej Sierakowski i Zofia Herburt (ślub 1940: 80 lat)
6: Maria von Buxhoevden (ur. 1939: 81 l.)
8: Cecylia Rey (ur. 1968: 52 l.) koresp. M.J.M.
9: Andrzej Tarnowski (zm. 1978: 42 l.)
12: Franciszek Krasiński (zm. 1973: 47 l.)
14: Andrzej Sierakowski i Maria Serwatowska (ślub 1980: 40 lat)
18: Ksawery Branicki (zm. 1926: 94 l.)
21: Elżbieta Czartoryska (ur. 1926: 94 l.)
22: Róża Tyszkiewicz (ur. 1923: 97 l.) Michał Tyszkiewicz i Lucile Hoyos zu Stichsenstein (ślub 1996: 24 l.) Marcin Radziwiłł i Karin Frentzen (ślub 1997: 23 l.)
23: Andrzej Potocki i Zofia Tarnowska (ślub 1926: 94 l.) Antoni Jaroszyński (zm. 1942: 78 l.)
25: Zofia Kraińska (ur. 1964: 56 l.) koresp. M.J.M.
26: Stefan Zamoyski i Elżbieta Czartoryska (ślub 1929: 91 l.) Adam Czartoryski (zm. 1937: 83 l.)
27: Maria Czartoryska (ur. 1960: 60 lat)
28: Zofia Branicka (zm. 1935: 85 l.)
29: Ryszard Dembiński (zm. 2008: 12 l.)
30: Róża Łubieńska (ur. 1947: 73 l.) Edward Rey (ur. 1978: 42 l.) Artur Tarnowski (zm. 2012: 8 l.)

Lipiec
1: Teresa Czartoryska (ur. 1923: 97 l.) Stefan Świeykowski i Zofia Trepka (ślub 1939: 81 l.) Józef Czartoryski (zm. 1946: 74 l.)
2: Anthony Markowski (ur. 1955: 65 l.)
3: Elzabeth Skarbek (ur. 1955: 65 l.)
4: Jan Tyszkiewicz i Maria von Buxhoevden (ślub 1962: 58 l.)
6: Jadwiga Krasińska (ur. 1920: 100 lat) Beata Branicka (ur. 1926: 94 l.)
7: Artur Tyszkiewicz (ur. 1932: 88 l.)
8: Janina Tyszkiewicz (zm. 1928: 92 l.) Nicola Tyszkiewicz (ur. 1964: 56 l.)
9: Adam Zamoyski (zm. 1933: 87 l.)
12: Jadwiga Dzieduszycka (zm. 1941: 79 l.) Władysław Zamoyski (zm. 1944: 76 l.)
15: Artur Tarnowski i Róża Zamoyska (ślub 1931: 89 l.)
16: Ludwik Łubieński i Elżbieta Tyszkiewicz (ślub 1946: 74 l.)
17: Christopher Tyszkiewicz i Angela O'Boyle (ślub 1987: 33 l.)
18: Jan Skarbek (ur. 1971: 49 l.)
19: Halina Wieniawska (zm. 1925: 95 l.) Artur Radziwiłł i Krystyna Plater (ślub 1927: 93 l.)
20: Ryszard Dembiński i Wanda Raczyńska (ślub 1957: 63 l.)
21: Edward Raczyński i Joyous Markham (ślub 1925: 95 l.) Maria Mężyńska (zm. 1956: 64 l.) Andrew Tyszkiewicz (ur. 1963: 57 l.)
22: Xawery Rey i Viridianna Raczyńska (ślub 1967: 53 l.)
23: Paweł Radziwiłł i Eloise Kerr (ślub 2005: 15 l.)
27: Irena Czartoryska (ur. 1955: 65 l.) Jan Potocki i Genevieve Plat (ślub 1957: 63 l.) Jerzy Tyszkiewicz (ur. 1966: 54 l.)
28: Cecylia Rey (ur. 1921: 99 l.) Stanisław Badeni (zm. 1943: 77 l.)
30: Edward Raczyński (zm. 1993: 27 l.)
31: Andrzej Zamoyski (zm. 1964: 56 l.)

Sierpień
2: Władysław Zamoyski (zm. 1944: 76 l.)
3: Maciej Radziwiłł i Krystyna Dembińska (ślub 1932: 88 l.)
4: Marcin Radziwiłł (ur. 1965: 55 l.)
5: Stanisław Rey (ur. 1923: 97 l.)
7: Maria Branicka (zm. 1941: 79 l.)
8: Anna Rey (ur. 1925: 95 l.)
9: Beata Branicka (zm. 1988: 32 l.)
10: Róża Czartoryska (ur. 1928: 92 l.)
11: Jan Krasiński (ur. 1924: 96 l.) Paweł Czartoryski (zm. 1999: 21 l.)
12: Józef Czartoryski i Maria Bourbon (ślub 1937: 83 l.)
13: Jan Skarbek (ur. 1922: 98 l.)
14: Konstanty Radziwiłł (zm. 1944: 76 l.)
15: Zdzisław Zamoyski (zm. 1925: 95 l.) Andrzej Potocki (ur. 1927: 93 l.)
16: Stefan Badeni (zm. 1961: 59 l.)
20: Władysław Zamoyski i Maria Macleod (ślub 1936: 84 l.)
21: Róża Potocka (zm. 1937: 83 l.) Stefania Czetwertyńska (zm. 1948: 72 l.)
23: Jan Krasiński i Wanda Lubomirska (ślub 1949: 71 l.)
24: Konstanty Radziwiłł i Maria Żółtowska (ślub 1927: 93 l.)
25: Andrzej Potocki (ur. 1920: 100 lat) Edward Raczyński i Cecylia Jaroszyńska (ślub 1932: 88 l.) Artur Potocki i Maria Żółtowska (ślub 1952: 68 l.)
26: Elżbieta Tyszkiewicz (ur. 1921: 99 l.)
27: Jan Tyszkiewicz (ur. 1961: 59 l.)
28: Anna Łubieńska (ur. 1956: 64 l.) Andrew Carroll i Jacquie Roche (ślub 1993: 27 l.)
29: Weronika Ponińska (ur. 1920: 100 lat) Stanisław Rey i Maria Potocka (ślub 1950: 70 lat)
30: Andrzej Zamoyski i Priscilla Stucley (ślub 1936: 84 l.)

Wrzesień
2: Maria Pietrusińska (zm. 1950: 70 lat)
3: Stanisław Siemieński (zm. 1971: 49 l.)
6: Jerzy Baworowski (zm. 1933: 87 l.) Adam Sierakowski i Helena Czedekowska (ślub 1939: 81 l.) Witold Czartoryski (zm. 1945: 75 l.) Helena Skarbek (ur. 1957: 63 l.)
7: Andrzej Potocki i Maria Konopka (ślub 1946: 74 l.)
11: Xawery Rey i Madeline Temple (ślub 1999: 21 l.) Richard Tyszkiewicz i Caroline Croft (ślub 1999: 21 l.)
12: Krzysztof Radziwiłł i Zofia Popiel (ślub 1923: 97 l.) Xawery Rey (ur. 1969: 51 l.)
13: Artur Radziwiłł (zm. 1939: 81 l.)
18: Sophie Hooper (ur. 1968: 52 l.) Elżbieta Czartoryska (zm. 1989: 31 l.) Katarzyna Rey (ur. 2001: 19 l.)
19: Maria Tyszkiewicz (ur. 1930: 90 lat) Zygmunt Zamoyski (zm. 1931: 89 l.) Róża Sierakowska (zm. 1949: 71 l.)
20: Adam Branicki i Maria Potocka (ślub 1921: 99 l.)
23: Monika Markowska (ur. 1947: 73 l.)
24: Ludwik Czartoryski (zm. 1944: 76 l.)
27: Leon Sapieha (zm. 1944: 76 l.)
28: Andrzej Potocki (zm. 1939: 81 l.)
30: Wanda Raczyńska (ur. 1933: 87 l.)

Październik
2: Włodzimierz Czartoryski (zm. 1975: 45 l.)
3: Cecylia Jaroszyńska (zm. 1962: 58 l.)
4: Zofia Baworowska (ur. 1920: 100 lat)
5: Tomasz Kraiński (ur. 1959: 61 l.) koresp. M.J.M.
9: Artur Tyszkiewicz i Mary Stevenson (ślub 1962: 58 l.)
10: Jan Potocki (ur. 1932: 88 l.)
14: Aniela Lilpop (zm. 1998: 22 l.)
19: Maria Potocka (ur. 1921: 99 l.)
20: Franciszek Lilpop (zm. 1937: 83 l.) Madeline Temple (ur. 1972: 48 l.)
21: Władysław Odescalchi (zm. 1922: 98 l.) Jadwiga Rey (zm. 2008: 12 l.)
22: Andrzej Potocki (zm. 1995: 25 l.) Weronika Ponińska (zm. 2010: 10 lat)
24: Stanisław Tarnowski i Zofia Chamiec (ślub 1939: 81 l.)
25: Elżbieta Zamoyska (zm. 1983: 37 l.) Maria Tarnowska (zm. 1985: 35 l.)
26: Władysław Tyszkiewicz i Róża Tarnowska (ślub 1920: 100 lat) Stanisław Sierakowski (zm. 1939: 81 l.) Helena Lubomirska (zm. 1939: 81 l.) Wilhelm Siemieński i Róża Plater (ślub 1944: 76 l.)
27: Katarzyna Jaroszyńska (zm. 1935: 85 l.) Stefan Zamoyski (zm. 1976: 44 l.)
29: Teresa Sierakowska (zm. 1939: 81 l.)
30: Jan Kraiński (ur. 1927: 93 l.)
31: Hieronim Tarnowski (zm. 1945: 75 l.) Artur Tarnowski i Bridget Astor (ślub 1980: 40 lat)

Listopad
1: Rognieda Stecka (zm. 1922: 98 l.)
5: Maciej Radziwiłł (zm. 1920: 100 lat) Teresa Czartoryska (zm. 1967: 53 l.)
6: Bolesław Markowski i Róża Tyszkiewicz (ślub 1946: 74 l.) Gabriela Łubieńska (ur. 1948: 72 l.) Maciej Radziwiłł (zm. 1994: 26 l.)
7: Tatiana Nachiczewańska (ur. 1925: 95 l.) Jan Tyszkiewicz (zm. 2009: 11 l.)
10: Roger Raczyński (zm. 1945: 75 l.)
12: Anna Radziwiłł (zm. 1983: 37 l.)
14: Wanda Skrzyńska (zm. 1980: 40 lat)
16: Zofia Potocka (zm. 1933: 87 l.) Adam Potocki (zm. 1966: 54 l.) Wilhelm Siemieński (zm. 2013: 7 l.)
17: Mary Stevenson (ur. 1941: 79 l.)
19: Henryk Zamoyski (zm. 1939: 81 l.)
20: Stanisław Tarnowski i Ada Lubomirska (ślub 1950: 70 lat) Witold Czartoryski (ur. 1953: 67 l.) członek SPSW Tatiana Nachiczewańska (zm. 1975: 45 l.)
22: Zofia Tarnowska (zm. 2009: 11 l.)
24: Zdzisław Tarnowski (zm. 1937: 83 l.)
25: Jolanta Czartoryska (zm. 1987: 33 l.)
26: Alice Ankarcrona (zm. 1985: 35 l.)
27: Anna Branicka (ur. 1924: 96 l.) Edward Jaroszyński (zm. 1988: 32 l.)
28: Jan Radziwiłł (zm. 1922: 98 l.)
29: Konstanty Raczyński (zm. 1924: 96 l.) Karol Raczyński (zm. 1946: 74 l.)

Grudzień
2: Adam Branicki (zm. 1947: 73 l.)
3: Wanda Badeni (zm. 1950: 70 lat)
6: Andrzej Tarnowski i Wendy Kimpson (ślub 1950: 70 lat) Maria Tyszkiewicz (ur. 1961: 59 l.)
7: Katarzyna Zamoyska (zm. 1958: 62 l.)
10: Artur Potocki (zm. 1941: 79 l.) Andrzej Siemieński (zm. 1943: 77 l.)
11: Jerzy Jezierski (ur. 1930: 90 lat)
12: Artur Potocki (ur. 1928: 92 l.)
13: Włodzimierz Dembiński (zm. 1973: 47 l.)
14: Ludwik Czartoryski (ur. 1927: 93 l.) Wanda Zamoyska (zm. 1965: 55 l.)
15: Roger Raczyński (zm. 1958: 62 l.)
18: Edward Raczyński i Aniela Lilpop (ślub 1991: 29 l.)
19: Roger Raczyński i Helena Rohozińska (ślub 1925: 95 l.) Artur Tarnowski (zm. 1984: 36 l.)
20: Elżbieta Tyszkiewicz (zm. 1996: 24 l.)
23: Maria Zamoyska (zm. 1922: 98 l.)
24: Józef Tyszkiewicz (zm. 1967: 53 l.)
25: Cecylia Mier (zm. 1946: 74 l.)
26: Paweł Czartoryski i Weronika Ponińska (ślub 1952: 68 l.)
27: Witold Czartoryski i Krystyna Preiss (ślub 1980: 40 lat) członek SPSW
30: Zofia Zamoyska (zm. 1930: 90 lat)

Styczeń
1: Artur Tarnowski (ur. 1930: 91 l.)
2: Wanda Sierakowska (zm. 1981: 40 lat)
3: Adam Sierakowski (zm. 1964: 57 l.) Anna Rey (zm. 2019: 2 l.)
4: Zofia Tarnowska (zm. 1963: 58 l.)
6: Magdalena Zawisza (zm. 1945: 76 l.) Artur Tarnowski i Elżbieta Fihel (ślub 1989: 32 l.)
8: Artur Potocki i Maria Tarnowska (ślub 1930: 91 l.) Stanisław Potocki i Joanna Potocka (ślub 1931: 90 lat)
12: Christina Skarbek (ur. 1954: 67 l.)
13: Andrzej Potocki (zm. 2004: 17 l.)
14: Antoni Radziwiłł i Róża Czartoryska (ślub 1965: 56 l.)
17: Antoni Radziwiłł (ur. 1936: 85 l.) Jan Kraiński (zm. 2012: 9 l.)
18: Artur Potocki (zm. 2006: 15 l.)
20: Henryk Badeni (zm. 1943: 78 l.)
22: Ludwik Łubieński (zm. 1996: 25 l.)
23: Ludwika Krasińska (zm. 1958: 63 l.)
25: Andrzej Skrzyński i Zofia Mycielska (ślub 1964: 57 l.)
27: Tadeusz Strugalski i Wanda Zamoyska (ślub 1946: 75 l.)
28: Władysław Czartoryski i Elizabeth York (ślub 1949: 72 l.)
29: Zofia Potocka (zm. 1927: 94 l.) Antoni Jaroszyński i Jadwiga Borowska (ślub 1929: 92 l.)
30: Maria Skrzyńska (zm. 1937: 84 l.)

Luty
1: Maria Potocka (zm. 1997: 24 l.)
2: Katarzyna Potocka (zm. 1977: 44 l.) Wanda Raczyńska (zm. 2016: 5 l.)
3: Michał Kraiński i Katarzyna Bielańska (ślub 1996: 25 l.)
4: Zygmunt Tyszkiewicz (ur. 1934: 87 l.) Andrzej Tarnowski i Zofia Tarnowska (ślub 1937: 84 l.)
7: Xawery Rey (ur. 1934: 87 l.) Jadwiga Sierakowska (zm. 2011: 10 lat)
11: Maria Dembińska (zm. 1970: 51 l.)
14: Jan Skarbek i Maria Tyszkiewicz (ślub 1953: 68 l.)
15: Anna Potocka (zm. 1953: 68 l.)
18: Krystyna Tyszkiewicz (zm. 1952: 69 l.)
23: Róża Branicka (zm. 1942: 79 l.) Stanisław Rey (zm. 1971: 50 lat)
24: Ryszard Dembiński (ur. 1924: 97 l.) Krystyna Potocka (zm. 1963: 58 l.) Antoni Radziwiłł (zm. 1999: 22 l.) Stanisław Rey (zm. 1999: 22 l.)
25: Elżbieta Tyszkiewicz (ur. 1960: 61 l.) Helena Rohozińska (zm. 1966: 55 l.)
26: Elżbieta Tyszkiewicz (ur. 1932: 89 l.) Xawery Rey (zm. 1987: 34 l.)
27: Joyous Markham (zm. 1931: 90 lat)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Adam Krasiński (12.273.957) (1870–1909) × Wanda Badeni (r.: Władysław K. i Róża Potocka)
 • Wanda Badeni (1.279.129) (1874–1950) × Zygmunt Zamoyski (r.: Kazimierz B. i Maria Skrzyńska)
 • Zofia Krasińska (12.273.963) (1873–1891) panna? (r.: Władysław K. i Róża Potocka)
 • Roger Raczyński (psb.25080.9) (1889–1945) × Helena Rohozińska (r.: Edward R. i Róża Potocka)
 • Zygmunt Zamoyski (lu.8395) (1875–1931) × Wanda Badeni (r.: Stefan Z. i Zofia Potocka)
 • Zygmunt Krasiński (12.273.951) (1846–1867) kawaler? (r.: Zygmunt K. i Eliza Branicka)
 • Helena Rohozińska (psb.25095.4) (1892–1966) × Roger Raczyński (r.: Antoni R. i Anna Rohozińska)
 • Michał Tyszkiewicz (cz.I003940) (1903–1974) × Tatiana Nachiczewańska (r.: Jan T. i Elżbieta Krasińska)
 • Helena Krasińska (sw.897678) (....–1806) panna? (r.: Wincenty K. i Maria Radziwiłł)
 • Konstancja Lachman (psb.25096.5) (1834–1874) × Roger Raczyński (r.: Jurij L. i Teresa Potocka)
 • Maria Potocka (lu.23128) (1891–1918) × Józef Tyszkiewicz (r.: Andrzej P. i Krystyna Tyszkiewicz)
 • Artur Potocki (psb.23945.9) (....–) kawaler? (r.: Artur P. i Zofia Branicka)
 • Konstanty Raczyński (psb.25088.5) (1906–1924) kawaler? (r.: Karol R. i Stefania Czetwertyńska)
 • Roger Raczyński (psb.25088.6) (1909–1958) kawaler? (r.: Karol R. i Stefania Czetwertyńska)
 • Jan Sierakowski (psb.29356.8) (1882–1920) kawaler? (r.: Adam S. i Maria Potocka)
 • Elżbieta Tyszkiewicz (cz.I005035) (1932–) × Peter Abraham (r.: Jan T. i Anna Radziwiłł)
 • Henryk Badeni (1.279.134) (1884–1943) kawaler? (r.: Stanisław B. i Cecylia Mier)
 • Stanisław Badeni (1.279.133) (1877–1943) × Jadwiga Plater (r.: Stanisław B. i Cecylia Mier)
 • Aleksander Branicki (cz.I007589) (....–) kawaler? (r.: Franciszek B. i Aleksandra Engelhardt)
 • Jerzy Branicki (psb.34703.20) (1855–) kawaler? (r.: Konstanty B. i Eleonora Lachman)
 • Izabella Krasińska (cz.I003335) (1923–) × Tadeusz Sołyga (r.: Franciszek K. i Izabela Potocka)
 • Jadwiga Krasińska (dw.65500) (1920–) × Franciszek Przyłuski (r.: Franciszek K. i Izabela Potocka)
 • Adam Krasiński (sw.717946) (....–1831) kawaler? (r.: August K. i Joanna Krasińska)
 • Wincenty Krasiński (sw.910826) (....–1822) kawaler? (r.: August K. i Joanna Krasińska)
 • Henryk Mier (psb.18011.10) (....–) kawaler? (r.: Feliks M. i Agnieszka Mier)
 • Karol Mier (lu.43619) (1832–1885) × Helena Turkuł (r.: Feliks M. i Agnieszka Mier)
 • Władysław Odescalchi (psb.20421.6) (1846–1922) kawaler? (r.: Liwiusz O. i Zofia Branicka)
 • Helena Potocka (psb.23922.7) (1797–) panna? (r.: Szczęsny P. i Zofia Czelicze)
 • Olga Potocka (psb.23922.12) (1803–1861) × Lew Naryszkin (r.: Szczęsny P. i Zofia Czelicze)
 • Bernard Potocki (5.367.479) (1800–1874) × Klaudia Działyńska (r.: Jan P. i Konstancja Potocka)
 • Konstanty Potocki (psb.23922.5) (....–) kawaler? (r.: Szczęsny P. i Zofia Czelicze)
 • Mikołaj Potocki (psb.23922.6) (1794–) kawaler? (r.: Szczęsny P. i Zofia Czelicze)
 • Szczęsny Potocki (lu.23143) (1776–1809) kawaler? (r.: Szczęsny P. i Józefa Mniszech)
 • Stanisław Rzewuski (lu.27270) (1806–1831) × Józefa Walicka (r.: Wacław R. i Rozalia Lubomirska)
 • Andrzej Siemieński (cz.I008107) (1918–1943) kawaler? (r.: Stanisław S. i Krystyna Potocka)
 • Elzabeth Skarbek (cz.I005690) (1955–) × Imad Jamous (r.: Jan S. i Maria Tyszkiewicz)
 • Juliusz Stadnicki (lu.29136) (1875–) × Zofia Piwnicka (r.: Stanisław S. i Jadwiga Badeni)
 • Maria Tarnowska (cz.I003183) (1904–1985) × Artur Potocki (r.: Zdzisław T. i Zofia Potocka)
 • Jan Tarnowski (cz.I002338) (1900–1966) kawaler? (r.: Zdzisław T. i Zofia Potocka)
 • Elżbieta Tyszkiewicz (cz.I005041) (1960–) panna? (r.: Zygmunt T. i Kerstin Ekman)
 • Izabela Tyszkiewicz (sw.2937) (....–) panna? (r.: Jan T. i Iza Tyszkiewicz)
 • Józef Tyszkiewicz (psb.23938.8) (1890–1967) × Aldona Dowgirt (r.: Aleksander T. i Maria Pusłowska)
 • Michał Tyszkiewicz (cz.I002538) (1860–) kawaler? (r.: Jan T. i Iza Tyszkiewicz)
 • Elżbieta Zamoyska (cz.I001946) (1902–1983) × Janusz Tyszkiewicz (r.: Władysław Z. i Maria Mężyńska)
 • Henryk Zamoyski (cz.I008115) (1906–1939) kawaler? (r.: Adam Z. i Rognieda Stecka)
 • Tomasz Zamoyski (cz.I001941) (1909–1995) kawaler? (r.: Adam Z. i Rognieda Stecka)
 • Zdzisław Zamoyski (cz.I007754) (1909–1942) kawaler? (r.: Władysław Z. i Maria Mężyńska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Maria Gottschal (lu.24991) (1822–1851) × Roger Raczyński
 • Ryszard Dembiński (ut.28.2.46) (1924–2008) × Wanda Raczyńska
 • bezimienny N. (ut.28.2.31) (....–) × Helena Rohozińska
 • Peter Abraham (cz.I005036) (1932–) × Elżbieta Tyszkiewicz
 • Nicholas Carroll (cz.I003947) (1916–) × Elżbieta Tyszkiewicz
 • France de Vasconcellos (cz.I028750) (....–) × Jan Tyszkiewicz
 • Włodzimierz Dembiński (zi.6.130.r1a) (1889–1973) × Krystyna Śliwińska
 • Robin Hooper (cz.I005046) (1934–) × Anna Tyszkiewicz

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Władysław Tyszkiewicz (cz.I003908) (30.10.1898–.. .. 1940) × Róża Tarnowska (r.: Jan T. i Elżbieta Krasińska)
 • Lucy Cunningham (ut.28.2.37) (.. .. ....–) × Arthur Markham
 • bezimienny Gotschall (cz.I014371) (.. .. ....–) kawaler?
 • Arthur Markham (ut.28.2.36) (.. .. ....–) × Lucy Cunningham
 • bezimienny N. (ut.28.2.31) (.. .. ....–) × Helena Rohozińska
 • Izabela Potocka (psb.23938.9) (9.9.1893–.. .. 1962) × Franciszek Krasiński (r.: Andrzej P. i Krystyna Tyszkiewicz)
 • Artur Potocki (psb.23945.9) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Artur P. i Zofia Branicka)
 • Anna Rohozińska (ut.28.2.33) (.. .. ....–) × Antoni Rohoziński (r.: Władysław R. i Paulina Zdziechowska)
 • Antoni Rohoziński (ut.28.2.32) (.. .. ....–) × Anna Rohozińska (r.: Antoni R. i Paulina Trypolska)
 • Seweryn Skrzyński (psb.30296.9) (.. .. ....–) × Justyna Pietruska (r.: Ludwik S. i Seweryna Fredro)
 • Peter Abraham (cz.I005036) (.. .. 1932–) × Elżbieta Tyszkiewicz
 • Karl Ankarcrona (ut.9.1.19) (.. .. ....–) × Elisabeth Carleson
 • Stefan Baworowski (cz.I008126) (.. .. 1931–.. .. 1931) zm. dzieckiem (r.: Jerzy B. i Katarzyna Zamoyska)
 • Helena Bieńkowska (cz.I003944) (.. .. ....–) × Władysław Pietrusiński
 • Katarzyna Branicka (2.261.96) (.. .. ....–) × Stanisław Potocki (r.: Franciszek B. i Aleksandra Engelhardt)
 • Aleksander Branicki (cz.I007589) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Franciszek B. i Aleksandra Engelhardt)
 • Jerzy Branicki (psb.34703.20) (.. .. 1855–.. .. ....) kawaler? (r.: Konstanty B. i Eleonora Lachman)
 • Elisabeth Carleson (ut.9.1.20) (.. .. ....–) × Karl Ankarcrona
 • France de Vasconcellos (cz.I028750) (.. .. ....–) × Jan Tyszkiewicz
 • Marianna Dembińska (4.327.942) (.. .. ....–) × Jacek Fredro
 • Kerstin Ekman (cz.I005038) (.. .. ....–) × Zygmunt Tyszkiewicz (r.: Nils E. i Gunhild Jonsson)
 • Wasyl Engelhardt (psb.2016.2) (.. .. ....–) × Maria Potemkin
 • Robin Hooper (cz.I005046) (.. .. 1934–) × Anna Tyszkiewicz
 • Henryk Mier (psb.18011.10) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Feliks M. i Agnieszka Mier)
 • Georgi Nachiczewański (sw.755396) (.. .. ....–) × Maria Vatchar
 • Władysław Pietrusiński (cz.I003943) (.. .. ....–) × Helena Bieńkowska (r.: Józef P. i Marcjanna Bruner)
 • Justyna Pietruska (psb.30296.10) (.. .. ....–) × Seweryn Skrzyński
 • Maria Potemkin (psb.2016.3) (.. .. ....–) × Wasyl Engelhardt
 • Aniela Potocka (psb.23940.14) (.. .. 1833–.. .. ....) panna (r.: Antoni P. i Izabela Jelska)
 • Helena Potocka (psb.23922.7) (.. .. 1797–.. .. ....) panna? (r.: Szczęsny P. i Zofia Czelicze)
 • Maria Potocka (psb.23940.16) (.. .. ....–) × Konstanty Siemiątkowski (r.: Antoni P. i Izabela Jelska)
 • Konstanty Potocki (psb.23922.5) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Szczęsny P. i Zofia Czelicze)
 • Mikołaj Potocki (psb.23922.6) (.. .. 1794–.. .. ....) kawaler? (r.: Szczęsny P. i Zofia Czelicze)
 • Stanisław Potocki (psb.23938.16) (4.10.1902–.. .. 1983) × Joanna Potocka (r.: August P. i Maria Wielopolska)
 • Stanisław Potocki (lu.23236) (.. .. 1821–.. .. ....) kawaler (r.: Antoni P. i Izabela Jelska)
 • Antoni Rohoziński (sw.243850) (.. .. ....–) × Paulina Trypolska (r.: Wincenty R. i N. N.)
 • Władysław Rohoziński (sw.54530) (.. .. 1800–.. .. ....) × Paulina Zdziechowska (r.: Hipolit R. i Tekla Jełowicka)
 • Anna Sapieha (dw.16720) (.. .. ....–) × Józef Mier (r.: Franciszek S. i Teresa Suffczyńska)
 • Andrzej Skrzyński (dw.59636) (.. .. 1885–.. .. ....) × Zofia Mycielska (r.: Seweryn S. i Justyna Pietruska)
 • Juliusz Stadnicki (lu.29136) (6.5.1875–.. .. ....) × Zofia Piwnicka (r.: Stanisław S. i Jadwiga Badeni)
 • Władysław Stadnicki (lu.29135) (21.1.1866–.. .. ....) × Józefa Orsetti (r.: Stanisław S. i Jadwiga Badeni)
 • Katarzyna Sztermer (12.273.248) (.. .. ....–) × Józef Krasiński
 • Marianna Tarnowska (dw.11555) (.. .. ....–) × Jan Mier (r.: Kajetan T. i Anastazja Bogusz)
 • Paulina Trypolska (sw.243851) (.. .. ....–) × Antoni Rohoziński (r.: Ignacy T. i Eliza Berezowska)
 • Izabela Tyszkiewicz (sw.2937) (.. .. ....–) panna? (r.: Jan T. i Iza Tyszkiewicz)
 • Michał Tyszkiewicz (cz.I002538) (.. .. 1860–.. .. ....) kawaler? (r.: Jan T. i Iza Tyszkiewicz)
 • Maria Vatchar (sw.755397) (.. .. ....–) × Georgi Nachiczewański
 • Aleksandra Załuska (12.273.891) (.. .. ....–) × Michał Krasiński (r.: Kasper Z. i Franciszka Kuropatnicka)
 • Jan Zamoyski (lu.8369) (29.11.1832–.. .. ....) kawaler (r.: Andrzej Z. i Róża Potocka)
 • Tomasz Zamoyski (cz.I001941) (13.8.1909–.. .. 1995) kawaler? (r.: Adam Z. i Rognieda Stecka)
 • Paulina Zdziechowska (sw.54531) (.. .. ....–) × Władysław Rohoziński (r.: Władysław Z. i Michalina Jaroszyńska)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 950.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 29.02.2020.
  © 2002-2020 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie