Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Urszula Dłuska (4.451.93)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Kwiecień
26: Zygmunt Lewakowski (zm. 1941: 77 l.)
27: Maurycy Skarzyński (zm. 1921: 97 l.)
28: Ludwik Skarzyński (zm. 1918: 100 lat) Maciej Załęski (ur. 1921: 97 l.)
29: Jan Gromnicki (ur. 1929: 89 l.)
30: Józef Czochron (zm. 1954: 64 l.) Ewa Gromnicka (ur. 1964: 54 l.)

Maj
2: Anna Puzyna (zm. 1986: 32 l.)
8: Stefan Puzyna (zm. 1948: 70 lat)
12: Krystyna Gromnicka (ur. 1961: 57 l.)
13: Olga Dzieduszycka (zm. 1931: 87 l.)
15: Wojciech Lazar (ur. 1960: 58 l.)
17: Witold Czartoryski (zm. 1945: 73 l.)
18: Nadina Tyzenhauz (zm. 2004: 14 l.)
19: Piotr Cielecki (ur. 1944: 74 l.)
26: Jan Gromnicki i Krystyna Czartoryska (ślub 1962: 56 l.)
29: Andrzej Ramułt (ur. 1924: 94 l.) Jerzy Cielecki (zm. 1979: 39 l.) Martyna Grygłaszewska (zm. 1986: 32 l.)
31: Katharina Karsten (ur. 1984: 34 l.)

Czerwiec
3: Alfred Lefebre i Katarzyna Załęska (ślub 1974: 44 l.) Pia Duvigneau (ur. 1990: 28 l.)
5: Karolina Czapska (zm. 1967: 51 l.)
7: Tomasz Walecki (ur. 1976: 42 l.)
8: Marcin Szarski (ur. 1945: 73 l.)
9: Maciej Załęski (zm. 1943: 75 l.)
10: Tomasz Ramułt (ur. 1922: 96 l.)
12: Henryk Przewłocki (zm. 1946: 72 l.) Jerzy Cielecki (ur. 1960: 58 l.)
13: Wojciech Kruszyński i Maria Myczkowska (ślub 1969: 49 l.)
19: Maria Załęska (zm. 1978: 40 lat)
20: Roman Dwernicki i Joanna Gromnicka (ślub 2009: 9 l.) koresp. M.J.M.
27: Emilia Kobylańska (zm. 1935: 83 l.) Piotr Gromnicki i Anne Potocka (ślub 1992: 26 l.)
28: Anna Załęska (zm. 2000: 18 l.)
29: Iwo Cielecki (ur. 1922: 96 l.) Zdzisław Korzybski i Ewa Gromnicka (ślub 1985: 33 l.)

Lipiec
1: Wanda Pietruska (ur. 1924: 94 l.)
3: Anna Davidson (ur. 1970: 48 l.)
4: Edward Czetwertyński i Irena Kiersnowska (ślub 1925: 93 l.)
5: Stanisław Skarzyński (zm. 1921: 97 l.)
6: Krystyna Czartoryska (zm. 2004: 14 l.) Maria Frelich (zm. 2010: 8 l.)
11: Oktawia Lewakowska (zm. 1972: 46 l.)
12: Tomasz Morawski (zm. 2015: 3 l.)
13: Stanisław Młodzianowski (ur. 1943: 75 l.) koresp. M.J.M. Kazimierz Stadnicki (zm. 1962: 56 l.)
17: Andrzej Mrożek (ur. 1954: 64 l.) Maria Karsten (ur. 1986: 32 l.)
18: Wanda Czarnowska (zm. 1921: 97 l.) Maksymilian Chojecki (zm. 1980: 38 l.)
20: Stanisław Piwnicki (zm. 1962: 56 l.)
21: Stefania Mysłowska (zm. 1940: 78 l.) Agnieszka Jacobson (ur. 1967: 51 l.) koresp. M.J.M.
23: Maria Chojecka (zm. 1959: 59 l.)
26: Tomasz Walecki i Agnieszka Obłoza (ślub 2008: 10 lat)

Sierpień
1: Andrzej Ramułt i Maria Pietruska (ślub 1951: 67 l.)
6: Charlotte Duvigneau (ur. 1980: 38 l.)
7: Franciszek Rylski i Maria Puzyna (ślub 1928: 90 lat)
10: Witold Czetwertyński i Julia Lubańska (ślub 1924: 94 l.) Izabella Kruszyńska (ur. 1971: 47 l.) Helena Cielecka (ur. 1993: 25 l.) koresp. M.J.M.
11: Józef Morawski i Zofia Puzyna (ślub 1967: 51 l.)
15: Henryk Przewłocki i Karolina Czapska (ślub 1919: 99 l.) Piotr Gromnicki (ur. 1964: 54 l.)
16: Klemens Myczkowski (zm. 2007: 11 l.)
19: Adam Pruszyński (zm. 1940: 78 l.)
29: Andrzej Pietruski i Karolina Kwapińska (ślub 2015: 3 l.) koresp. M.J.M.

Wrzesień
3: Gilles Duvigneau (ur. 1958: 60 lat)
4: Roman Tyzenhauz (zm. 1943: 75 l.)
5: Roman Potocki (zm. 1971: 47 l.)
6: Stanisław Pietruski i Oktawia Lewakowska (ślub 1920: 98 l.) Maria Cielecka (ur. 1954: 64 l.) koresp. M.J.M.
14: Ryszard Pietruski (zm. 1996: 22 l.) Bianka Dwernicka (ur. 1999: 19 l.) Victoria Gromnicka (ur. 2000: 18 l.)
15: Ewa Pietruska (ur. 1954: 64 l.)
19: Marcin Siemieński (ur. 1986: 32 l.)
20: Stanisław Pietruski (zm. 1967: 51 l.)
22: Christian Karsten (ur. 1950: 68 l.)
25: Wacław Morawski i Elżbieta Laskownicka (ślub 1971: 47 l.) Lalita Korzybska (ur. 1988: 30 lat)
29: Pauline Dwernicka (ur. 2009: 9 l.)

Październik
2: Edward Czetwertyński i Celina Kiersnowska (ślub 1953: 65 l.)
4: Agata Walecka (ur. 1979: 39 l.)
6: Anna Cielecka (ur. 1969: 49 l.)
7: Ryszard Pietruski (ur. 1922: 96 l.)
9: Anna Myczkowska (ur. 1947: 71 l.) koresp. M.J.M.
14: Jerzy Ramułt (zm. 1927: 91 l.)
16: Maria Ramułt (ur. 1954: 64 l.) koresp. M.J.M.
19: Józef Czochron i Janina Łastowiecka (ślub 1930: 88 l.) Wanda Chojecka (zm. 1949: 69 l.)
20: Piotr Lazar (ur. 1962: 56 l.) Piotr Cielecki (zm. 1999: 19 l.)
21: Tomasz Ramułt (zm. 1979: 39 l.)
22: Zofia Byszewska (ur. 1924: 94 l.)
25: Tomasz Morawski (ur. 1950: 68 l.)
26: Maria Młodzianowska (ur. 1981: 37 l.) Anna Czetwertyńska (zm. 1987: 31 l.)
27: Maria Pietruska (ur. 1927: 91 l.) Róża Dwernicka (ur. 2006: 12 l.)
28: Maksymilian Chojecki i Maria Kurkiewicz (ślub 1956: 62 l.)
29: Ladislas Gromnicki (ur. 1997: 21 l.)

Listopad
1: Andrzej Morawski (zm. 2003: 15 l.)
6: Jan Gromnicki (zm. 2003: 15 l.)
7: Tomasz Morawski i Elizabeth Keiough (ślub 1987: 31 l.)
11: Roman Duvigneau (ur. 1984: 34 l.)
13: Zdzisław Stahl (zm. 1987: 31 l.)
19: Klemens Myczkowski (ur. 1921: 97 l.)
27: Andrzej Morawski (ur. 1919: 99 l.) Witold Gromnicki (ur. 1962: 56 l.) Maria Cielecka (ur. 1996: 22 l.)
29: Jerzy Gromnicki i Elżbieta Potocka (ślub 1959: 59 l.) Zuzanna Cielecka (zm. 1982: 36 l.)
30: Ludwik Dwernicki (ur. 2004: 14 l.)

Grudzień
1: Kazimierz Stadnicki (zm. 1936: 82 l.)
3: Leonard Stahl (zm. 1929: 89 l.) Iwo Cielecki (zm. 1999: 19 l.)
5: Katarzyna Załęska (zm. 1985: 33 l.)
7: Andrzej Ramułt (zm. 2009: 9 l.)
10: Barbara Cielecka (ur. 1970: 48 l.)
13: Józef Morawski (zm. 1969: 49 l.) Piotr Cielecki (ur. 1973: 45 l.)
14: Maria Liszkowska (zm. 1955: 63 l.) Andrzej Pietruski (ur. 1985: 33 l.) koresp. M.J.M.
23: Roman Dwernicki (ur. 1969: 49 l.) koresp. M.J.M. Maria Puzyna (zm. 1976: 42 l.)
24: Wacław Morawski (ur. 1947: 71 l.)
27: Stanisław Skarzyński (zm. 1925: 93 l.)
28: Iwo Skałkowski (zm. 1918: 100 lat) Jerzy Gromnicki (zm. 1997: 21 l.)
29: Anna Cielecka (ur. 1925: 93 l.)
30: Krzysztof Siemieński (ur. 1983: 35 l.) koresp. M.J.M.

Styczeń
9: Witold Czartoryski i Elżbieta Radziwiłł (ślub 1937: 82 l.)
10: Stefan Puzyna i Martyna Grygłaszewska (ślub 1936: 83 l.)
12: Stanisław Mrożek (ur. 1981: 38 l.) Wilhelm Siemieński (zm. 2010: 9 l.) koresp. M.J.M.
13: Katarzyna Mrożek (ur. 1979: 40 lat)
15: Christian Karsten i Maria Ramułt (ślub 1981: 38 l.)
19: Zdzisław Korzybski (ur. 1944: 75 l.)
21: Maria Chłapowska (ur. 1947: 72 l.)
22: Wanda Pietruska (zm. 2002: 17 l.)
25: Jan Gromnicki (zm. 1919: 100 lat)
28: Edward Czetwertyński (zm. 1987: 32 l.)
29: Roman Potocki i Anna Czetwertyńska (ślub 1929: 90 lat)
31: Witold Witkowski (zm. 1945: 74 l.)

Luty
1: Jan Morawski (zm. 1940: 79 l.) Witold Czetwertyński (zm. 1974: 45 l.)
2: Krystyna Czartoryska (ur. 1938: 81 l.) Stanisław Pietruski (zm. 1971: 48 l.)
5: Stanisław Kostkiewicz (zm. 1951: 68 l.) Joanna Gromnicka (ur. 1969: 50 lat)
7: Zofia Puzyna (zm. 1980: 39 l.)
9: Elżbieta Potocka (ur. 1933: 86 l.)
11: Ewa Pietruska (zm. 1955: 64 l.)
12: Izabella Puzyna (zm. 1927: 92 l.)
14: Wladimir Gromnicki (ur. 1995: 24 l.)
15: Maria Frelich (ur. 1925: 94 l.)
16: Piotr Walecki (ur. 1951: 68 l.) Monika Ramułt (ur. 1952: 67 l.) koresp. M.J.M.
19: Katarzyna Załęska (ur. 1918: 101 l.) Zofia Byszewska (zm. 2005: 14 l.)
21: Róża Załęska (zm. 1981: 38 l.)
23: Zofia Płodowska (ur. 1947: 72 l.) Jerzy Gromnicki (ur. 1968: 51 l.)
28: Jadwiga Płodowska (ur. 1951: 68 l.) Grzegorz Płodowski (zm. 1993: 26 l.)

Marzec
1: Stanisław Mrożek (zm. 1981: 38 l.)
2: Maria Myczkowska (ur. 1946: 73 l.)
3: Krystyna Cielecka (ur. 1930: 89 l.) Zofia Beyzym (zm. 1941: 78 l.)
5: Krystyna Witkowska (ur. 1926: 93 l.)
11: Teresa Pietruska (ur. 1956: 63 l.) koresp. M.J.M.
12: Stanisław Pietruski (ur. 1926: 93 l.)
13: Wanda Chojecka (zm. 1974: 45 l.)
21: Jan Młodzianowski (ur. 1983: 36 l.)
22: Elżbieta Czochron (zm. 1996: 23 l.)
24: Wilhelm Siemieński (ur. 1954: 65 l.) koresp. M.J.M. Helena Korzybska (ur. 1991: 28 l.)
25: Jerzy Ramułt i Maria Puzyna (ślub 1919: 100 lat) Leopold Korzybski (ur. 1987: 32 l.) koresp. M.J.M.
26: Nadina Tyzenhauz (ur. 1929: 90 lat)
27: Wincenty Południak (zm. 1974: 45 l.)
30: Józef Puzyna (zm. 1919: 100 lat) Sophie Davidson (ur. 1976: 43 l.)
31: Maria Skarzyńska (zm. 1919: 100 lat)

Kwiecień
1: Elżbieta Czochron (ur. 1921: 98 l.)
4: Piotr Cielecki (ur. 1921: 98 l.) Eugenia Morawska (zm. 1957: 62 l.)
8: Maciej Lazar (ur. 1964: 55 l.)
10: Anne Potocka (ur. 1968: 51 l.)
15: Elżbieta Przewłocka (zm. 2015: 4 l.)
17: Elżbieta Przewłocka (ur. 1925: 94 l.)
18: Piotr Cielecki (zm. 1988: 31 l.)
23: Jerzy Gromnicki (ur. 1930: 89 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Lucyna Siemieńska (sw.351160) (....–) × Piotr Wilczyński (r.: Lucjan S. i Ludwika Potocka)
 • Zofia Siemieńska (psb.29213.7) (....–) panna? (r.: Lucjan S. i Ludwika Potocka)
 • Zygmunt Siemieński (psb.29213.6) (....–) kawaler? (r.: Lucjan S. i Ludwika Potocka)
 • Rozalia Zielińska (5.218.135) (....–) × Wincenty Dłuski (r.: Aleksander Z. i Jadwiga Zielińska)
 • Antonina Puzyna (sw.1505) (....–) × Gustaw Horodeński (r.: Józef P. i Janina Chojecka)
 • Dorota Beyzym (1.723.40) (....–) panna? (r.: Jan B. i Julia Kamińska)
 • Julia Beyzym (1.723.39) (....–) panna? (r.: Jan B. i Julia Kamińska)
 • Maria Skarzyńska (sw.7808) (1887–1919) × Stefan Puzyna (r.: Stanisław S. i Maria Orsetti)
 • Anna Załęska (psb.31410.4) (1915–2000) × Wincenty Południak (r.: Jan Z. i Anna Puzyna)
 • Katarzyna Załęska (sw.109100) (1918–1985) × Alfred Lefebre (r.: Jan Z. i Anna Puzyna)
 • Maciej Załęski (sw.109103) (1921–1943) kawaler? (r.: Jan Z. i Anna Puzyna)
 • Henryk Zieliński (sw.14120) (1806–1831) kawaler? (r.: Aleksander Z. i Antonina Błeszyńska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Jan Chojecki (sw.17480) (....–) × Ignacja Pietruska
 • Julia Kamińska (1.723.37) (....–) × Jan Beyzym
 • Marianna Terlecka (cz.I048669) (....–) × Ludwik Potocki
 • Paweł Beyzym (1.723.4) (....–) × Teresa Wąsowicz
 • Antonina Błeszyńska (sw.13954) (....–) × Aleksander Zieliński
 • Gustaw Horodeński (sw.1506) (....–) × Antonina Puzyna
 • Stanisław Kostkiewicz (sw.202101) (....–1951) × Janina Puzyna
 • Helena Krasnopolska (sw.614173) (....–) × Oktaw Pietruski
 • Teresa Strzałkowska (sw.13949) (....–) × Stanisław Zieliński

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • bezimienny Dłuski (sw.342633) (.. .. ....–) × Ludwika N.
 • Ludwika N. (sw.342636) (.. .. ....–) × bezimienny Dłuski
 • Antoni Siemieński (4.451.94) (.. .. ....–) × Urszula Dłuska
 • Wincenty Dłuski (5.218.137) (1.3.1786–.. .. ....) × Rozalia Zielińska (r.: N. D. i Ludwika N.)
 • Klementyna Siemieńska (psb.29213.5) (.. .. ....–) × Stanisław Chojecki (r.: Lucjan S. i Ludwika Potocka)
 • Lucyna Siemieńska (sw.351160) (.. .. ....–) × Piotr Wilczyński (r.: Lucjan S. i Ludwika Potocka)
 • Zofia Siemieńska (psb.29213.7) (.. .. ....–) panna? (r.: Lucjan S. i Ludwika Potocka)
 • Zygmunt Siemieński (psb.29213.6) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Lucjan S. i Ludwika Potocka)
 • Ludwika Beyzym (1.723.38) (.. .. ....–) × Józef Potocki (r.: Jan B. i Julia Kamińska)
 • Janina Chojecka (psb.24949.4) (.. .. ....–.. .. 1940) × Józef Puzyna (r.: Stanisław C. i Klementyna Siemieńska)
 • Maria Chojecka (sw.75097) (.. .. ....–23.7.1959) × Bronisław Skałkowski (r.: Stanisław C. i Klementyna Siemieńska)
 • Stanisław Chojecki (cz.I017651) (.. .. ....–) × Klementyna Siemieńska (r.: Jan C. i Ignacja Pietruska)
 • Józef Potocki (cz.I009372) (.. .. ....–) × Ludwika Beyzym (r.: Ludwik P. i Marianna Terlecka)
 • Piotr Wilczyński (sw.351161) (.. .. ....–) × Lucyna Siemieńska (r.: Walery W. i Paulina Czarkowska)
 • Rozalia Zielińska (5.218.135) (.. .. ....–) × Wincenty Dłuski (r.: Aleksander Z. i Jadwiga Zielińska)
 • Jan Chojecki (sw.17480) (.. .. ....–) × Ignacja Pietruska
 • Paulina Czarkowska (sw.648350) (.. .. ....–) × Walery Wilczyński
 • Julia Kamińska (1.723.37) (.. .. ....–) × Jan Beyzym
 • Ignacja Pietruska (sw.17479) (.. .. ....–) × Jan Chojecki (r.: Jan P. i Rozalia Borkowska)
 • Marian Pietruski (sw.17416) (.. .. ....–) × Wanda Chojecka (r.: Eustachy P. i Balbina Zapałowicz)
 • Oktaw Pietruski (sw.614172) (.. .. ....–) × Helena Krasnopolska (r.: Marian P. i Wanda Chojecka)
 • Teresa Potocka (cz.I048671) (.. .. ....–) × Aleksander Pogorski (r.: Józef P. i Ludwika Beyzym)
 • Ludwik Potocki (psb.23965.6) (.. .. ....–) × Marianna Terlecka (r.: Ignacy P. i Karolina Świeżawska)
 • Antonina Puzyna (sw.1505) (.. .. ....–) × Gustaw Horodeński (r.: Józef P. i Janina Chojecka)
 • Janina Puzyna (psb.24949.11) (.. .. ....–.. .. 1956) × Stanisław Kostkiewicz (r.: Józef P. i Janina Chojecka)
 • Ewa Skałkowska (cz.I014844) (.. .. 1895–.. .. 1968) × Jan Gromnicki (r.: Bronisław S. i Maria Chojecka)
 • Zofia Skałkowska (sw.76189) (.. .. ....–) × Jerzy Cielecki (r.: Bronisław S. i Maria Chojecka)
 • Bronisław Skałkowski (sw.75096) (.. .. ....–) × Maria Chojecka (r.: Józef S. i Antonina Bartmańska)
 • Marianna Terlecka (cz.I048669) (.. .. ....–) × Ludwik Potocki
 • Walery Wilczyński (sw.648349) (.. .. ....–) × Paulina Czarkowska
 • Jadwiga Zielińska (12.120.289) (.. .. ....–) × Aleksander Zieliński (r.: Jan Z. i Anna Wkryńska)
 • Dorota Beyzym (1.723.40) (.. .. ....–) panna? (r.: Jan B. i Julia Kamińska)
 • Julia Beyzym (1.723.39) (.. .. ....–) panna? (r.: Jan B. i Julia Kamińska)
 • Paweł Beyzym (1.723.4) (.. .. ....–) × Teresa Wąsowicz
 • Antonina Błeszyńska (sw.13954) (.. .. ....–) × Aleksander Zieliński
 • Maksymilian Chojecki (sw.152551) (.. .. ....–) kawaler (r.: Jan C. i Ignacja Pietruska)
 • Zygmunt Chojecki (sw.152552) (.. .. ....–) × Maria Medyńska (r.: Jan C. i Ignacja Pietruska)
 • Włodzimierz Cielecki (3.373.661) (.. .. 1893–.. .. 1935) × Helena Struś (r.: Juliusz C. i Józefa Tyszkiewicz)
 • Jan Gromnicki (cz.I003177) (.. .. 1895–.. .. 1964) × Ewa Skałkowska (r.: Jan G. i Jadwiga Kozłowska)
 • Gustaw Horodeński (sw.1506) (.. .. ....–) × Antonina Puzyna
 • Stanisław Kostkiewicz (sw.202101) (.. .. ....–5.2.1951) × Janina Puzyna
 • Helena Krasnopolska (sw.614173) (.. .. ....–) × Oktaw Pietruski
 • Jarosław Myczkowski (psb.24949.9) (.. .. 1890–.. .. 1967) × Zofia Puzyna (r.: Stefan M. i Sabina Pawlikowska)
 • Zbigniew Myczkowski (sw.152568) (.. .. 1915–.. .. 1941) kawaler (r.: Jarosław M. i Zofia Puzyna)
 • Eustachy Pietruski (sw.17415) (.. .. ....–) × Balbina Zapałowicz
 • Jan Pietruski (sw.501820) (.. .. ....–) × bezimienna N. (r.: Stanisław P. i Oktawia Lewakowska)
 • Zygmunt Pietruski (sw.501814) (.. .. ....–) × Grażyna Rewicka (r.: Stanisław P. i Oktawia Lewakowska)
 • Aleksander Pogorski (cz.I048672) (.. .. ....–) × Teresa Potocka (r.: Julian P. i Irena Mikucka)
 • Franciszek Rylski (sw.7814) (.. .. ....–) × Maria Puzyna (r.: Stanisław R. i Stefania Bronikowska)
 • Józef Rylski (sw.152567) (.. .. ....–) × Yvette N. (r.: Franciszek R. i Maria Puzyna)
 • Teresa Strzałkowska (sw.13949) (.. .. ....–) × Stanisław Zieliński (r.: Aleksander S. i ... ...)
 • Teresa Wąsowicz (1.723.27) (.. .. ....–) × Paweł Beyzym (r.: Stanisław W. i Franciszka Kulesza)
 • Jan Załęski (psb.24949.6) (22.2.1893–.. .. 1940) × Anna Puzyna (r.: Jan Z. i Stefania Mysłowska)
 • Balbina Zapałowicz (sw.118364) (.. .. ....–) × Eustachy Pietruski
 • Dismada Zielińska (14.526.212) (.. .. 1788–.. .. ....) × Wojciech Lityński (r.: Aleksander Z. i Jadwiga Zielińska)
 • Magdalena Zielińska (sw.14121) (22.4.1783–.. .. ....) × Ignacy Zieliński (r.: Aleksander Z. i Jadwiga Zielińska)
 • Teresa Zielińska (sw.14123) (17.10.1790–.. .. ....) × Wincenty Zagórski (r.: Aleksander Z. i Jadwiga Zielińska)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 750.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 25.04.2018.
  © 2002-2017 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie