Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Józef Dzieduszycki (5.396.116)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Marzec
11: Joanna Krasińska (zm. 2010: 10 lat)
17: Izabela Czartoryska (ur. 1942: 78 l.)
19: Stanisław Krasiński i Maria von Hilchen (ślub 1960: 60 lat)
21: Tytus Dzieduszycki (zm. 1973: 47 l.)
23: Wanda Czartoryska (zm. 2001: 19 l.)
25: Maria Dzieduszycka (ur. 1928: 92 l.)
30: Maria Górska (zm. 1946: 74 l.)

Kwiecień
7: Anna Czartoryska (ur. 1927: 93 l.)
8: Włodzimierz Pruszyński (ur. 1926: 94 l.)
11: Joanna Krasińska (ur. 1922: 98 l.)
17: Adam Szembek (zm. 1924: 96 l.)
18: Maria Czartoryska (ur. 1925: 95 l.)
19: Maria Pruszyńska (zm. 1999: 21 l.)
20: Stanisław Cieński (ur. 1939: 81 l.)
21: Zofia Tyszkiewicz (zm. 1973: 47 l.)
22: Albrecht Czartoryski i Pauline Berthon (ślub 1979: 41 l.)
25: Paweł Dzieduszycki (ur. 1931: 89 l.)
27: Jadwiga Cieńska (ur. 1932: 88 l.)
28: Andrzej Pruszyński i Klementyna Cieńska (ślub 1921: 99 l.)
29: Jerzy Czartoryski i Grażyna Babińska (ślub 1972: 48 l.) koresp. M.J.M.

Maj
3: Michał Czartoryski (ur. 1936: 84 l.)
8: Włodzimierz Pruszyński (zm. 2006: 14 l.)
10: Jadwiga Cieńska (zm. 1990: 30 lat)
12: Róża Czartoryska (zm. 2003: 17 l.)
17: Witold Czartoryski (zm. 1945: 75 l.)
20: Elżbieta Czartoryska (ur. 1926: 94 l.)
21: Paweł Czartoryski (ur. 1924: 96 l.)
22: Stanisław Krasiński i Zuzanna Hermans (ślub 1948: 72 l.)
23: Anna Czartoryska (zm. 1951: 69 l.)
24: Kazimierz Czartoryski (zm. 1936: 84 l.) Jerzy Górski (zm. 1978: 42 l.)
25: Paweł Dzieduszycki (ur. 1941: 79 l.)
27: Jan Mycielski (zm. 1972: 48 l.)

Czerwiec
1: Maria Czartoryska (zm. 2014: 6 l.)
2: Anna Działyńska (zm. 1926: 94 l.) Maria Czartoryska (ur. 1930: 90 lat)
5: Włodzimierz Czartoryski i Zofia Tyszkiewicz (ślub 1923: 97 l.) Stanisław Cieński (zm. 1993: 27 l.)
8: Stanisław Czartoryski (ur. 1939: 81 l.) członek SPSW
11: Teresa Wielowieyska (ur. 1937: 83 l.) koresp. M.J.M. Eustachy Dzieduszycki (zm. 1997: 23 l.) Adam Czartoryski (zm. 1998: 22 l.)
12: Jadwiga Dzieduszycka (ur. 1928: 92 l.) Andrzej Czartoryski (ur. 1929: 91 l.) Antoni Czartoryski i Sylvia Polony (ślub 1954: 66 l.)
15: Kazimierz Dzieduszycki (zm. 1997: 23 l.)
16: Joanna Czartoryska (ur. 1949: 71 l.) koresp. M.J.M.
20: Franciszek Mycielski i Maria Esterhazy (ślub 1931: 89 l.) Franciszek Mycielski (zm. 1977: 43 l.) Maria Czartoryska (zm. 1981: 39 l.) Cecylia Czartoryska (zm. 2018: 2 l.)
21: Elżbieta Czartoryska (ur. 1926: 94 l.) Paweł Dzieduszycki i Barbara Konarska (ślub 1975: 45 l.) Helena Skrzyńska (zm. 1988: 32 l.)
23: Stanisław Cieński i Maria Jabłonowska (ślub 1931: 89 l.)
24: Adam Czartoryski i Jadwiga Stadnicka (ślub 1937: 83 l.)
25: Czesław Pruszyński (zm. 2007: 13 l.)
26: Paweł Dzieduszycki i Helena Ryczer (ślub 1965: 55 l.)
29: Anna Dzieduszycka (zm. 2008: 12 l.)

Lipiec
5: Włodzimierz Pruszyński i Zofia Gerlicz (ślub 1956: 64 l.) Albrecht Czartoryski i Patrizia de Collalto (ślub 1963: 57 l.)
6: Krystyna Czartoryska (zm. 2004: 16 l.)
8: Maria Pruszyńska (ur. 1923: 97 l.)
9: Jan Szembek (zm. 1945: 75 l.) Kazimierz Mycielski (zm. 1984: 36 l.)
11: Maria Dubanowicz (ur. 1921: 99 l.)
12: Klementyna Dubanowicz (ur. 1923: 97 l.) Jadwiga Dzieduszycka (zm. 1941: 79 l.)
14: Anna Czartoryska (ur. 1932: 88 l.)
20: Piotr Czartoryski i Anna Zamoyska (ślub 1940: 80 lat)
22: Roman Czartoryski i Teresa Zamoyska (ślub 1925: 95 l.)
27: Urszula Czartoryska (ur. 1934: 86 l.)
31: Anna Czartoryska (zm. 1999: 21 l.)

Sierpień
2: Jerzy Czartoryski (zm. 1969: 51 l.)
4: Magdalena Pruszyńska (ur. 1925: 95 l.)
5: Monika Czartoryska (ur. 1941: 79 l.) Zygmunt Mycielski (zm. 1987: 33 l.)
7: Tadeusz Cieński (ur. 1934: 86 l.) koresp. M.J.M. Urszula Czartoryska (zm. 1998: 22 l.)
8: Paweł Dzieduszycki (zm. 1987: 33 l.)
9: Stanisław Czartoryski (zm. 1982: 38 l.) Stanisław Czartoryski i Joanna Gardowska (ślub 2002: 18 l.) członek SPSW
10: Róża Czartoryska (ur. 1928: 92 l.)
11: Paweł Czartoryski (zm. 1999: 21 l.)
13: Stanisław Czartoryski i Ewa Minkowska (ślub 1983: 37 l.) członek SPSW
15: Zygmunt Górski (zm. 1976: 44 l.)
18: Teresa Czartoryska (ur. 1923: 97 l.) Barbara Czartoryska (ur. 1935: 85 l.) Maria Dzieduszycka (zm. 2013: 7 l.)
19: Izabela Skrzyńska (zm. 1972: 48 l.)
20: Jan Dzieduszycki i Maria Brzozowska (ślub 1942: 78 l.)
21: Elżbieta Dzieduszycka (ur. 1925: 95 l.)
22: Kazimierz Dzieduszycki (ur. 1926: 94 l.) Ludomir Cieński (zm. 1988: 32 l.)
28: Andrzej Górski (zm. 1977: 43 l.)
31: Anna Dzieduszycka (ur. 1925: 95 l.)

Wrzesień
1: Zygmunt Górski i Urszula Hulewicz (ślub 1946: 74 l.)
3: Jadwiga Czartoryska (ur. 1920: 100 lat)
4: Jerzy Górski i Krystyna Starowieyska (ślub 1947: 73 l.)
6: Jan Czartoryski (zm. 1944: 76 l.) Witold Czartoryski (zm. 1945: 75 l.)
7: Maria Dzieduszycka (ur. 1923: 97 l.)
9: Włodzimierz Dzieduszycki (zm. 1971: 49 l.)
10: Andrzej Górski i Róża Brzozowska (ślub 1938: 82 l.)
18: Włodzimierz Szembek (zm. 1942: 78 l.)
19: Michał Krasiński (zm. 1939: 81 l.)
20: Anna Zamoyska (ur. 1920: 100 lat)
21: Jan Dzieduszycki (zm. 1995: 25 l.)
23: Elżbieta Czartoryska (zm. 2016: 4 l.)
24: Anna Zamoyska (zm. 1983: 37 l.)

Październik
2: Barbara Dzieduszycka (ur. 1929: 91 l.) Włodzimierz Czartoryski (zm. 1975: 45 l.)
9: Wanda Krasińska (ur. 1927: 93 l.)
11: Stanisław Grabiński (zm. 1930: 90 lat)
15: Kazimierz Dzieduszycki i Maria Budna (ślub 1966: 54 l.) Stanisław Cieński (zm. 1990: 30 lat)
18: Edward Dubanowicz (zm. 1943: 77 l.)
20: Krzysztof Czartoryski (ur. 1943: 77 l.)
21: Maria Szembek (zm. 1951: 69 l.)
24: Roman Czartoryski (zm. 1958: 62 l.)
31: Andrzej Krasiński (zm. 1997: 23 l.)

Listopad
1: Jadwiga Czartoryska (ur. 1953: 67 l.) koresp. M.J.M. Andrzej Czartoryski (zm. 1999: 21 l.) Barbara Dzieduszycka (zm. 2019: pierwsza rocznica)
2: Zofia Czartoryska (ur. 1927: 93 l.) Stanisław Krasiński (zm. 1997: 23 l.)
3: Kazimierz Dzieduszycki (zm. 1924: 96 l.) Tadeusz Cieński (zm. 1925: 95 l.) Tytus Dzieduszycki i Barbara Konarska (ślub 1962: 58 l.)
4: Jadwiga Działyńska (zm. 1922: 98 l.) Andrzej Czartoryski i Olga Tyszkiewicz (ślub 1951: 69 l.)
5: Stanisław Pruszyński (ur. 1928: 92 l.)
7: Wanda Krasińska (zm. 1999: 21 l.)
14: Tytus Dzieduszycki (ur. 1934: 86 l.)
17: Stanisław Dzieduszycki (zm. 1960: 60 lat) Jerzy Czartoryski (zm. 2019: pierwsza rocznica) koresp. M.J.M.
19: Stanisław Grabiński i Jadwiga Potocka (ślub 1921: 99 l.) Róża Dzieduszycka (zm. 1964: 56 l.)
21: Michał Czartoryski i Jadwiga Malicher (ślub 1959: 61 l.)
22: Klementyna Cieńska (zm. 1928: 92 l.) Eustachy Dzieduszycki i Anna Lubowiedzka (ślub 1942: 78 l.)
23: Katarzyna Dzieduszycka (ur. 1929: 91 l.) Albrecht Czartoryski (ur. 1939: 81 l.) Teresa Czartoryska (zm. 1981: 39 l.)
26: Tadeusz Dzieduszycki i Izabela Bojanowska (ślub 1960: 60 lat)
28: Stanisław Czartoryski i Krystyna Godlewska (ślub 1970: 50 lat) członek SPSW
29: Stanisław Dzieduszycki i Anna Komierowska (ślub 1922: 98 l.) Zofia Dzieduszycka (ur. 1934: 86 l.)

Grudzień
4: Wanda Sapieha (zm. 1978: 42 l.)
5: Andrzej Krasiński i Ewa Konig (ślub 1965: 55 l.)
8: Maria Czartoryska (ur. 1940: 80 lat) Elżbieta Dzieduszycka (zm. 2003: 17 l.)
11: Cecylia Czartoryska (ur. 1930: 90 lat) Zofia Czartoryska (zm. 2013: 7 l.)
14: Stanisław Pruszyński (zm. 1988: 32 l.)
16: Czesław Pruszyński i Aleksandra Serwin (ślub 1955: 65 l.)
17: Piotr Czartoryski (zm. 1993: 27 l.)
22: Jan Mycielski (zm. 1926: 94 l.)
25: Zofia Dubanowicz (ur. 1924: 96 l.)
26: Paweł Czartoryski i Weronika Ponińska (ślub 1952: 68 l.) Jan Cieński (zm. 1992: 28 l.)
28: Jadwiga Stadnicka (zm. 2009: 11 l.)

Styczeń
1: Jerzy Czartoryski (ur. 1939: 82 l.) koresp. M.J.M.
2: Michał Czartoryski (zm. 2006: 15 l.)
5: Stanisław Pruszyński i Anna Morawska (ślub 1959: 62 l.) Tadeusz Cieński i Anna Mycielska (ślub 1963: 58 l.) koresp. M.J.M.
6: Anna Krasińska (ur. 1920: 101 l.) Jadwiga Cieńska (zm. 2019: 2 l.)
9: Witold Czartoryski i Elżbieta Radziwiłł (ślub 1937: 84 l.)
10: Jan Mycielski i Helena Bal (ślub 1931: 90 lat)
18: Florentyna Dzieduszycka (zm. 1920: 101 l.)
19: Maria Dzieduszycka (zm. 1941: 80 lat)
20: Włodzimierz Cieński (zm. 1983: 38 l.)
21: Agnieszka Dzieduszycka (ur. 1931: 90 lat) Maria Cieńska (zm. 1996: 25 l.)
26: Magdalena Pruszyńska (zm. 2009: 12 l.)
28: Helena Krasińska (ur. 1924: 97 l.)
29: Kazimierz Mycielski i Róża Potocka (ślub 1939: 82 l.)
31: Teresa Dzieduszycka (ur. 1927: 94 l.)

Luty
2: Krystyna Czartoryska (ur. 1938: 83 l.)
6: Maria Czartoryska (zm. 1929: 92 l.)
7: Maria Wielowieyska (ur. 1936: 85 l.) Antoni Czartoryski (zm. 1991: 30 lat)
8: Anna Szembek (zm. 1966: 55 l.)
9: Klementyna Dzieduszycka (zm. 1929: 92 l.)
12: Teresa Dzieduszycka (zm. 2017: 4 l.)
13: Czesław Pruszyński (ur. 1922: 99 l.) Zofia Cieńska (ur. 1936: 85 l.)
15: Teresa Zamoyska (zm. 1978: 43 l.)
18: Wanda Czartoryska (ur. 1929: 92 l.)
20: Jadwiga Czartoryska (zm. 1998: 23 l.)
21: Antoni Górski (zm. 1938: 83 l.)
22: Helena Dzieduszycka (ur. 1924: 97 l.) Tadeusz Dzieduszycki (zm. 1997: 24 l.) Anna Cieńska (zm. 2003: 18 l.)
25: Maria Jabłonowska (zm. 1977: 44 l.)
26: Teresa Krasińska (ur. 1926: 95 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Gabriela Działyńska (cz.I001887) (1798–1813) panna? (r.: Ksawery D. i Justyna Dzieduszycka)
 • Ewelina Dzieduszycka (5.396.280) (1813–1834) panna? (r.: Wawrzyniec D. i Anastazja Mier)
 • Ignacy Dzieduszycki (5.396.259) (1798–1828) × Teodozja Mielżyńska (r.: Antoni D. i Marianna Koźmińska)
 • Franciszek Szembek (sw.70739) (1883–) kawaler? (r.: Zygmunt S. i Klementyna Dzieduszycka)
 • Amelia Dzieduszycka (5.396.273) (1837–) × Levontino Pieroni (r.: Henryk D. i Teodozja Mielżyńska)
 • Maria Dzieduszycka (5.396.271) (1835–) × Askaniusz Baldasseroni (r.: Henryk D. i Teodozja Mielżyńska)
 • Wanda Dzieduszycka (5.396.295) (1829–) × Rafał Korytowski (r.: Eugeniusz D. i Emilia Dzieduszycka)
 • Władysław Gurowski (7.379.60) (1717–1790) × Anna Radomicka (r.: Melchior G. i Zofia Przyjemska)
 • Bernard Potocki (5.367.479) (1800–1874) × Klaudia Działyńska (r.: Jan P. i Konstancja Potocka)
 • Ludwika Borkowska (2.57.347) (1814–1887) × Jan Niezabitowski (r.: Franciszek B. i Franciszka Dzieduszycka)
 • Józef Borkowski (2.57.323) (1809–1843) kawaler? (r.: Franciszek B. i Franciszka Dzieduszycka)
 • Mieczysław Borkowski (2.57.350) (1815–1888) kawaler? (r.: Franciszek B. i Franciszka Dzieduszycka)
 • Marianna Borzęcka (2.156.105) (1755–) × Mikołaj Potocki (r.: Aleksander B. i Anna Ankwicz)
 • bezimienna Capelli (lu.34882) (....–) panna? (r.: Maurycy C. i Henryka Dzieduszycka)
 • Aniela Czacka (3.529.156) (....–1855) panna? (r.: Michał C. i Beata Potocka)
 • Konstancja Czacka (3.529.154) (1789–1855) × Wincenty Szeptycki (r.: Michał C. i Beata Potocka)
 • Feliks Czacki (3.529.149) (1783–1862) × Maria Czacka (r.: Michał C. i Beata Potocka)
 • Nepomucena Czapska (sw.68976) (....–) panna? (r.: Marian C. i Justyna Rostworowska)
 • Augustyn Czapski (sw.22085) (1762–) kawaler? (r.: Michał C. i Brygida Działyńska)
 • Marian Czapski (3.598.152) (....–) kawaler? (r.: Marian C. i Justyna Rostworowska)
 • Mikołaj Czapski (3.598.153) (1856–1919) kawaler? (r.: Marian C. i Justyna Rostworowska)
 • Stanisław Czapski (3.598.151) (....–) kawaler? (r.: Marian C. i Justyna Rostworowska)
 • Roman Czartoryski (3.662.418) (1839–1887) × Florentyna Dzieduszycka (r.: Adam C. i Wanda Radziwiłł)
 • Anna Działyńska (cz.I029594) (....–) panna? (r.: Ignacy D. i Szczęsna Woronowicz)
 • Agnieszka Dzieduszycka (cz.I032242) (....–) panna? (r.: Eustachy D. i Barbara Kamecka)
 • Aniela Dzieduszycka (5.396.196) (....–) panna? (r.: Maurycy D. i Karolina Zagórska)
 • Anna Dzieduszycka (cz.I002878) (1943–) panna? (r.: Jan D. i Maria Brzozowska)
 • Barbara Dzieduszycka (5.396.300) (1862–) panna? (r.: Mieczysław D. i Paulina Ratajska)
 • Domicela Dzieduszycka (5.396.197) (1849–) panna? (r.: Maurycy D. i Karolina Zagórska)
 • Katarzyna Dzieduszycka (5.396.299) (1861–) panna? (r.: Mieczysław D. i Paulina Ratajska)
 • Edward Dzieduszycki (lu.34981) (1817–) kawaler? (r.: Jan D. i Ludwika Potocka)
 • Franciszek Dzieduszycki (5.396.216) (1852–1896) kawaler? (r.: Maurycy D. i Karolina Zagórska)
 • Juliusz Dzieduszycki (5.396.378) (1817–1885) × Zofia Bóbr (r.: Kajetan D. i Florentyna Borkowska)
 • Jan Fontelive (sw.185340) (....–) kawaler? (r.: Edmund F. i Józefa Potocka)
 • Jadwiga Głażewska (cz.I001603) (1947–) × Andre Negre (r.: Konstanty G. i Joanna Krasińska)
 • Izabela Górska (cz.I032153) (1951–) × Jean Flipot (r.: Jerzy G. i Krystyna Starowieyska)
 • Celina Grudzińska (7.243.242) (1855–) panna? (r.: Zygmunt G. i Maria Działyńska)
 • Adam Grudziński (7.243.246) (1861–) kawaler? (r.: Zygmunt G. i Maria Działyńska)
 • Jan Grudziński (7.243.245) (1859–1906) kawaler? (r.: Zygmunt G. i Maria Działyńska)
 • Maria Jabłonowska (8.192.166) (....–1752) × Józef Lubomirski (r.: Stanisław J. i Dorota Bronisz)
 • Augustyn Koźmiński (12.200.158) (1768–1794) × Józefa Mielżyńska (r.: Teodor K. i Nepomucena Działyńska)
 • Maria Krasińska (cz.I001459) (1950–) panna? (r.: Stanisław K. i Zuzanna Hermans)
 • Wacław Miączyński (lu.16548) (....–1812) kawaler? (r.: Ignacy M. i Aniela Bielska)
 • bezimienna Morska (sg.154708) (....–) × bezimienny Chołoniewski (r.: Aleksander M. i Ludwika Trembińska)
 • Tadeusz Morski (sg.154709) (....–) kawaler? (r.: Aleksander M. i Ludwika Trembińska)
 • Emilia Romer (cz.I032473) (1858–1914) panna? (r.: Wilhelm R. i Eugenia Dzieduszycka)
 • Helena Romer (cz.I032475) (1862–) panna? (r.: Wilhelm R. i Eugenia Dzieduszycka)
 • Jadwiga Romer (cz.I032474) (1860–1915) panna? (r.: Wilhelm R. i Eugenia Dzieduszycka)
 • Ignacy Rostworowski (psb.26659.20) (1746–) kawaler? (r.: Jan R. i Konstancja Lanckorońska)
 • Marianna Sierakowska (lu.27883) (....–1806) panna? (r.: Roman S. i Teresa Sierakowska)
 • Tekla Sierakowska (lu.294) (....–) × Stanisław Ankwicz (r.: Roman S. i Teresa Sierakowska)
 • Jan Sierakowski (lu.27856) (....–) kawaler? (r.: Roman S. i Teresa Sierakowska)
 • Sebastian Sierakowski (lu.27862) (1743–1824) kawaler? (r.: Roman S. i Teresa Sierakowska)
 • Wacław Sierakowski (lu.27857) (1740–1806) kawaler? (r.: Roman S. i Teresa Sierakowska)
 • Leonard Starzeński (lu.30184) (....–1809) kawaler? (r.: Stanisław S. i Pelagia Bąkowska)
 • Georges Tomaszewski (cz.I022615) (1947–2015) kawaler? (r.: Jan T. i Elżbieta Radziwiłł)
 • Antoni Wolniewicz (5.396.289) (1860–) × Florentyna Dzieduszycka (r.: Włodzimierz W. i Michalina Swinarska)
 • Witold Zamoyski (cz.I002081) (1855–1874) kawaler? (r.: Władysław Z. i Jadwiga Działyńska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Helena Paszkowska (5.396.292) (....–1880) × Eugeniusz Dzieduszycki
 • Ludwika Trembińska (lu.34751) (....–) × Aleksander Morski
 • Apolonia Weizman (cz.I050648) (....–2002) × Ludomir Cieński
 • Askaniusz Baldasseroni (5.396.272) (....–1865) × Maria Dzieduszycka
 • Maurycy Capelli (5.396.270) (....–) × Henryka Dzieduszycka
 • Władysław Dworak (cz.I007711) (....–) × Maria Dubanowicz
 • Edmund Fontelive (psb.20337.10) (....–1876) × Józefa Potocka
 • bezimienna Golejowska (lu.27886) (....–) × Adam Sierakowski
 • Zuzanna Hermans (cz.I001458) (1912–) × Stanisław Krasiński
 • Berta Jonas (5.396.267) (....–) × Michał Dzieduszycki
 • Barbara Kamecka (cz.I032241) (....–) × Eustachy Dzieduszycki
 • Józef Petrikovich (cz.I007719) (1925–) × Maria Wielowieyska
 • Levontino Pieroni (5.396.274) (....–) × Amelia Dzieduszycka
 • Czesław Sylwanowicz (cz.I007710) (....–) × Klementyna Dubanowicz

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Klementyna Dzieduszycka (5.396.353) (5.10.1883–.. .. 1968) panna (r.: Tadeusz D. i Anna Dzieduszycka)
 • Paweł Dzieduszycki (5.396.349) (13.5.1881–.. .. 1951) kawaler (r.: Tadeusz D. i Anna Dzieduszycka)
 • Marianna Koźmińska (12.200.156) (.. .. ....–) × Antoni Dzieduszycki (r.: Teodor K. i Nepomucena Działyńska)
 • Franciszek Szembek (sw.70739) (22.4.1883–.. .. ....) kawaler? (r.: Zygmunt S. i Klementyna Dzieduszycka)
 • Weronika Albue (cz.I029453) (.. .. 1902–.. .. 1969) × Ludomir Cieński (r.: Leopold A. i Adelaida Burton)
 • Julianna Bielska (5.396.329) (.. .. ....–) × Dominik Dzieduszycki (r.: Antoni B. i Tekla Kalinowska)
 • Amelia Dzieduszycka (5.396.273) (24.2.1837–.. .. ....) × Levontino Pieroni (r.: Henryk D. i Teodozja Mielżyńska)
 • Henryka Dzieduszycka (5.396.269) (17.9.1832–.. .. ....) × Maurycy Capelli (r.: Henryk D. i Teodozja Mielżyńska)
 • Maria Dzieduszycka (5.396.271) (6.8.1835–.. .. ....) × Askaniusz Baldasseroni (r.: Henryk D. i Teodozja Mielżyńska)
 • Wanda Dzieduszycka (5.396.295) (15.12.1829–.. .. ....) × Rafał Korytowski (r.: Eugeniusz D. i Emilia Dzieduszycka)
 • Andrzej Dzieduszycki (cz.I034487) (.. .. 1919–.. .. 1932) zm. dzieckiem (r.: Włodzimierz D. i Wanda Sapieha)
 • Krzysztof Dzieduszycki (cz.I034488) (.. .. 1922–.. .. 1935) zm. dzieckiem (r.: Włodzimierz D. i Wanda Sapieha)
 • Anna Komierowska (cz.I001193) (6.1.1897–.. .. 1967) × Stanisław Dzieduszycki (r.: Konstanty K. i Helena Gniewosz)
 • Helena Krasińska (cz.I001614) (28.1.1924–.. .. 1941) panna (r.: Michał K. i Maria Czartoryska)
 • Teresa Krasińska (cz.I001615) (26.2.1926–.. .. 1941) panna (r.: Michał K. i Maria Czartoryska)
 • Róża Matkowska (5.396.337) (.. .. ....–) × Kazimierz Dzieduszycki
 • Józefa Potocka (psb.20337.9) (19.3.1815–.. .. ....) × Edmund Fontelive (r.: Ignacy M. i Zofia Potocka)
 • Marianna Potulicka (5.367.422) (.. .. ....–) × Józef Działyński
 • Tadeusz Pruszyński (cz.I045282) (.. .. 1925–.. .. 1925) zm. dzieckiem (r.: Andrzej P. i Klementyna Cieńska)
 • Adam Sierakowski (lu.27885) (.. .. ....–) × bezimienna Golejowska (r.: Kajetan S. i Anna Sierakowska)
 • Marianna Tarnowska (dw.11555) (.. .. ....–) × Jan Mier (r.: Kajetan T. i Anastazja Bogusz)
 • Ludwika Trembińska (lu.34751) (.. .. ....–) × Aleksander Morski
 • Apolonia Weizman (cz.I050648) (.. .. ....–.. .. 2002) × Ludomir Cieński
 • Leopold Albue (sw.53455) (.. .. ....–) × Adelaida Burton
 • Andrzej Bernhardt (cz.I034490) (.. .. 1953–) × Anna Podgórczyk (r.: Maciej B. i Jadwiga Dzieduszycka)
 • Marek Bernhardt (cz.I034489) (.. .. 1951–) × Mary Deere (r.: Maciej B. i Jadwiga Dzieduszycka)
 • Anastazja Bogusz (1.1298.94) (.. .. ....–) × Józef Mier (r.: Stanisław B. i Aleksandra Odrzechowska)
 • Marianna Borzęcka (2.156.105) (9.11.1755–.. .. ....) × Mikołaj Potocki (r.: Aleksander B. i Anna Ankwicz)
 • Konstancja Broniewska (5.396.370) (.. .. ....–) × Joachim Drzewiecki
 • Maria Brzozowska (cz.I002877) (.. .. 1922–.. .. 1995) × Jan Dzieduszycki (r.: Tadeusz B. i Bronisława Zacharewicz)
 • Adelaida Burton (sw.53456) (.. .. ....–) × Leopold Albue
 • bezimienna Capelli (lu.34882) (.. .. ....–) panna? (r.: Maurycy C. i Henryka Dzieduszycka)
 • Maurycy Capelli (5.396.270) (.. .. ....–) × Henryka Dzieduszycka
 • Józef Cieński (3.391.163) (.. .. 1861–.. .. ....) × Zofia Abramowicz (r.: Ludomir C. i Magdalena Jordan)
 • Anna Czapska (3.598.99) (.. .. ....–) × Józef Oskierka (r.: Franciszek C. i Dorota Działyńska)
 • Maria Czapska (3.598.101) (.. .. ....–) × Mikołaj Czapski (r.: Franciszek C. i Dorota Działyńska)
 • Nepomucena Czapska (sw.68976) (.. .. ....–) panna? (r.: Marian C. i Justyna Rostworowska)
 • Augustyn Czapski (sw.22085) (26.8.1762–.. .. ....) kawaler? (r.: Michał C. i Brygida Działyńska)
 • Marian Czapski (3.598.152) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Marian C. i Justyna Rostworowska)
 • Stanisław Czapski (3.598.151) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Marian C. i Justyna Rostworowska)
 • Helena Czartoryska (3.662.430) (29.9.1855–.. .. 1936) × Stanisław Plater (r.: Adam C. i Elżbieta Działyńska)
 • Mikołaj Dubanowicz (psb.33323.5) (.. .. ....–) × Henryka Smosna
 • Władysław Dworak (cz.I007711) (.. .. ....–) × Maria Dubanowicz
 • Anna Działyńska (cz.I029594) (.. .. ....–) panna? (r.: Ignacy D. i Szczęsna Woronowicz)
 • Agnieszka Dzieduszycka (cz.I032242) (.. .. ....–) panna? (r.: Eustachy D. i Barbara Kamecka)
 • Aniela Dzieduszycka (5.396.196) (.. .. ....–) panna? (r.: Maurycy D. i Karolina Zagórska)
 • Barbara Dzieduszycka (5.396.300) (23.9.1862–.. .. ....) panna? (r.: Mieczysław D. i Paulina Ratajska)
 • Domicela Dzieduszycka (5.396.197) (21.4.1849–.. .. ....) panna? (r.: Maurycy D. i Karolina Zagórska)
 • Felicja Dzieduszycka (5.396.419) (17.4.1816–.. .. ....) × Jan Dzieduszycki (r.: Ignacy D. i Anna Lanckorońska)
 • Katarzyna Dzieduszycka (5.396.299) (27.4.1861–.. .. ....) panna? (r.: Mieczysław D. i Paulina Ratajska)
 • Paulina Dzieduszycka (cz.I022338) (.. .. ....–) × Jacek Martusewicz (r.: Eustachy D. i Barbara Kamecka)
 • Róża Dzieduszycka (cz.I034478) (.. .. 1944–.. .. 1945) zm. dzieckiem (r.: Jan D. i Maria Brzozowska)
 • Seweryna Dzieduszycka (5.396.169) (17.8.1852–.. .. 1925) × Wojciech Dzieduszycki (r.: Aleksander D. i Domicela Pietruska)
 • Edward Dzieduszycki (lu.34981) (1.1.1817–.. .. ....) kawaler? (r.: Jan D. i Ludwika Potocka)
 • Łukasz Dzieduszycki (cz.I034471) (.. .. 1984–) × Małgorzata Rajca (r.: Paweł D. i Ewa Nowińska)
 • Jan Fontelive (sw.185340) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Edmund F. i Józefa Potocka)
 • Katarzyna Geschaw (6.58.13) (.. .. ....–) × Wilhelm Mier
 • Helena Gniewosz (lu.42592) (.. .. 1870–.. .. 1951) × Konstanty Komierowski (r.: Antoni G. i Sydonia Kakowska)
 • bezimienna Golejowska (lu.27886) (.. .. ....–) × Adam Sierakowski
 • Celina Grudzińska (7.243.242) (.. .. 1855–.. .. ....) panna? (r.: Zygmunt G. i Maria Działyńska)
 • Adam Grudziński (7.243.246) (30.11.1861–.. .. ....) kawaler? (r.: Zygmunt G. i Maria Działyńska)
 • Tomasz Gzowski (cz.I034457) (.. .. 1960–) × Dominika Zabłocka (r.: Olgierd G. i Barbara Dzieduszycka)
 • Berta Jonas (5.396.267) (.. .. ....–) × Michał Dzieduszycki
 • Konstancja Jundziłł (9.126.166) (.. .. ....–) × Adam Starzeński (r.: Tadeusz J. i Aniela Zaleska)
 • Tekla Kalinowska (9.278.151) (.. .. ....–) × Antoni Bielski
 • Barbara Kamecka (cz.I032241) (.. .. ....–) × Eustachy Dzieduszycki
 • Barbara Konarska (zi.4.61.a2) (.. .. 1937–) × Paweł Dzieduszycki (r.: Stanisław K. i Krystyna Janowska)
 • Kazimierz Konopka (cz.I029604) (.. .. 1967–) kawaler? (r.: Włodzimierz K. i Helena Dzieduszycka)
 • Monika Konopka (cz.I029603) (.. .. 1960–) × Guy Sarion du Jonchay (r.: Włodzimierz K. i Helena Dzieduszycka)
 • Teresa Kuszel (13.496.34) (.. .. ....–) × Jacek Rostworowski
 • Urszula Łoś (16.18.433) (.. .. ....–) × Kornel Golejewski (r.: Karol Ł. i Franciszka Gromnicka)
 • Dominika Machnik (cz.I022361) (.. .. 1959–) × Alen Bernstein (r.: Jan M. i Anna Dzieduszycka)
 • Michalina Machnik (cz.I029602) (.. .. 1961–) × Hubert Taczanowski (r.: Jan M. i Anna Dzieduszycka)
 • Ksawery Mier (sw.191845) (.. .. ....–) × Marianna Bartkowska (r.: Jan M. i Marianna Tarnowska)
 • bezimienna Morska (sg.154708) (.. .. ....–) × bezimienny Chołoniewski (r.: Aleksander M. i Ludwika Trembińska)
 • Tadeusz Morski (sg.154709) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Aleksander M. i Ludwika Trembińska)
 • Levontino Pieroni (5.396.274) (.. .. ....–) × Amelia Dzieduszycka
 • Sylvia Polony (ut.1.1.218) (.. .. 1918–.. .. 1993) × Antoni Czartoryski (r.: Bela P. i Leonia N.)
 • Franciszek Poniński (psb.23720.8) (.. .. ....–) × Helena Drohojowska
 • Zofia Potocka (9.278.145) (.. .. ....–) × Michał Puzyna
 • Edmund Potocki (lu.23259) (16.11.1805–.. .. ....) × Anna Sołtyńska (r.: Marceli P. i Teresa Oborska)
 • Marta Pusłowska (12.273.857) (.. .. 1859–.. .. 1943) × Kazimierz Krasiński (r.: Wandalin P. i Jadwiga Jezierska)
 • Franciszka Radomicka (dw.17889) (.. .. ....–) × Władysław Szołdrski (r.: Jan R. i Dorota Bronisz)
 • Franciszka Rokicka (psb.21951.4) (.. .. ....–) × Józef Pawlikowski
 • Helena Romer (cz.I032475) (5.10.1862–.. .. ....) panna? (r.: Wilhelm R. i Eugenia Dzieduszycka)
 • Marianna Rostworowska (10.522.1123) (.. .. 1743–.. .. ....) × Leon Kochanowski (r.: Jan R. i Konstancja Lanckorońska)
 • Ignacy Rostworowski (psb.26659.20) (.. .. 1746–.. .. ....) kawaler? (r.: Jan R. i Konstancja Lanckorońska)
 • Ludwika Sierakowska (lu.27887) (.. .. ....–) × Antoni Chomętowski (r.: Adam S. i N. Golejowska)
 • Tekla Sierakowska (lu.294) (.. .. ....–) × Stanisław Ankwicz (r.: Roman S. i Teresa Sierakowska)
 • Jan Sierakowski (lu.27856) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Roman S. i Teresa Sierakowska)
 • Józef Sierakowski (lu.27858) (.. .. ....–) × Ignacja Kienmajer (r.: Roman S. i Teresa Sierakowska)
 • Antoni Skrzyński (4.341.579) (10.5.1865–.. .. ....) × Eugenia Dembowska (r.: Włodzimierz S. i Zuzanna Żebrowska)
 • Henryka Smosna (sw.195740) (.. .. ....–) × Mikołaj Dubanowicz
 • Franciszka Sołtyk (lu.28459) (.. .. ....–) × Józef Morski
 • Maria Starzeńska (lu.30151) (.. .. ....–) × Joachim Wołłowicz (r.: Michał S. i Barbara Kuczyńska)
 • Tomasz Suffczyński (3.195.171) (.. .. ....–) × Marianna Rostworowska
 • Czesław Sylwanowicz (cz.I007710) (.. .. ....–) × Klementyna Dubanowicz
 • Michał Sylwanowicz (cz.I050634) (.. .. 1952–) kawaler? (r.: Czesław S. i Klementyna Dubanowicz)
 • Stefan Szembek (lu.30016) (31.1.1848–.. .. ....) × Rozalia Starzyńska (r.: Józef S. i Józefa Moszyńska)
 • Eleonora Szeptycka (sw.1037) (.. .. ....–) × Marcin Ostroróg

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 950.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 29.02.2020.
  © 2002-2020 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie