Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Stanisław Dzwonkowski (5.508.78)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Luty
24: Maria Deskur (zm. 1924: 96 l.) Jacek Siemieński (zm. 1977: 43 l.)
29: Andrzej Deskur (ur. 1924: 96 l.)

Marzec
1: Karol Gniazdowski (zm. 1926: 94 l.)
4: Karol Wańkowicz i Kazimiera Römer (ślub 1924: 96 l.)
8: Zofia Gniazdowska (zm. 1949: 71 l.) Stefania de Virion (zm. 1988: 32 l.)
12: Renata Kułakowska (ur. 1928: 92 l.) Zbigniew Gniazdowski (zm. 1950: 70 lat)
17: Elżbieta Wielowieyska (ur. 1931: 89 l.)
19: Józefa Carossi (ur. 1924: 96 l.)
26: Andrzej Deskur (zm. 1920: 100 lat)
29: Zofia Jaskłowska (ur. 1930: 90 lat)
30: Krystyna Wielowieyska (zm. 1981: 39 l.)
31: Aniela Płoska (ur. 1929: 91 l.) Maria Michalska (ur. 1930: 90 lat)

Kwiecień
4: Józef Deskur (ur. 1922: 98 l.) Krystyna Deskur (zm. 2012: 8 l.)
13: Jadwiga Grabkowska (zm. 1958: 62 l.) Maria Michalska (zm. 2011: 9 l.)
19: Zygmunt Korytowski (zm. 1949: 71 l.)
20: Leonard Siemieński (ur. 1924: 96 l.) Zofia Sommer (zm. 1974: 46 l.) Zofia Wielowieyska (zm. 1976: 44 l.)
21: Zofia Wielowieyska (ur. 1944: 76 l.)
22: Kazimierz Deskur (zm. 1984: 36 l.)
27: Józef Deskur i Helena Swieżawska (ślub 1957: 63 l.)
28: Wanda Deskur (ur. 1932: 88 l.)
30: Rozalia Kułakowska (zm. 1966: 54 l.) Antoni Jaskłowski (zm. 2002: 18 l.)

Maj
1: Stefan Jaskłowski (zm. 2001: 19 l.)
2: Andrzej Deskur i Irena Muszyńska (ślub 1947: 73 l.)
3: Anna Wielowieyska (ur. 1945: 75 l.)
4: Katarzyna Kurnatowska (zm. 1982: 38 l.)
7: Stanisław Wielowieyski (ur. 1929: 91 l.)
9: Zofia Dobiecka (zm. 1984: 36 l.)
10: Andrzej Siemieński (zm. 1997: 23 l.)
14: Kazimierz Deskur (ur. 1923: 97 l.)
17: Bohdan Kułakowski (ur. 1925: 95 l.)
19: Józef Deskur (zm. 2017: 3 l.)
24: Ryszard Deskur i Lucyna Wolska (ślub 1975: 45 l.) Kinga Wielowieyska (zm. 1989: 31 l.)
30: Krystyna Sędzimir (zm. 1990: 30 lat)

Czerwiec
2: Bronisław Sędzimir (zm. 1942: 78 l.)
5: Antoni Płoski i Zofia Gniazdowska (ślub 1927: 93 l.)
6: Jan Płoski (ur. 1933: 87 l.)
9: Kazimierz Barancewicz (zm. 1940: 80 lat)
12: Maria Gierzyńska (zm. 1926: 94 l.)
13: Antoni Jaskłowski (ur. 1934: 86 l.)
15: Zdzisław Kułakowski (ur. 1926: 94 l.) Jan Deskur (zm. 1975: 45 l.) Anna Wielowieyska (zm. 2013: 7 l.)
16: Ludwik Wielowieyski (zm. 1988: 32 l.)
24: Kazimierz Barancewicz (zm. 1939: 81 l.)

Lipiec
1: Leonard Siemieński (zm. 1988: 32 l.)
2: Aniela Sławińska (zm. 1961: 59 l.)
4: Olgierd Kułakowski i Danuta Kling (ślub 1960: 60 lat)
10: Stanisław Wielowieyski i Krystyna Górska (ślub 1956: 64 l.)
12: Jerzy Deskur (zm. 1978: 42 l.)
13: Jan Deskur i Kazimiera Seidel (ślub 1946: 74 l.)
16: Ludwik Wielowieyski i Alicja Banasińska (ślub 1946: 74 l.) Roman Kułakowski (zm. 1993: 27 l.)
20: Tadeusz Siemieński (zm. 1959: 61 l.)
21: Tadeusz Deskur (ur. 1935: 85 l.)
22: Kazimierz Deskur (ur. 1930: 90 lat)
23: Adam Barancewicz (zm. 1995: 25 l.)
26: Pelagia Barancewicz (zm. 1986: 34 l.)
30: Maria Rościszewska (zm. 1957: 63 l.)
31: Jan Deskur (ur. 1922: 98 l.) Jadwiga Jaskłowska (ur. 1935: 85 l.)

Sierpień
6: Zbigniew Wielowieyski (zm. 1970: 50 lat)
9: Teresa Jaskłowska (ur. 1927: 93 l.) Józefa Carossi (zm. 1979: 41 l.)
19: Teresa Jaskłowska (zm. 2003: 17 l.)
24: Marcin Deskur (zm. 1958: 62 l.)
28: Elżbieta Wielowieyska (zm. 2012: 8 l.)
29: Wojciech Gniazdowski (zm. 2001: 19 l.) Zofia Siemieńska (zm. 2008: 12 l.)

Wrzesień
2: Tadeusz Gniazdowski (zm. 1973: 47 l.)
3: Andrzej Deskur (zm. 2011: 9 l.)
6: Bohdan Kułakowski (zm. 2010: 10 lat)
8: Wanda Podoska (zm. 1933: 87 l.)
10: Jan Wielowieyski (zm. 1939: 81 l.)
21: Andrzej Deskur (zm. 1969: 51 l.)
25: Zofia Sędzimir (zm. 1922: 98 l.) Stefan Wielowieyski (ur. 1942: 78 l.)
30: Helena Wielowieyska (zm. 1981: 39 l.) Zbigniew Kułakowski (zm. 2005: 15 l.)

Październik
4: Jan Wielowieyski i Jadwiga Suchodolska (ślub 1938: 82 l.)
7: Jan Jaskłowski i Maria Wielowieyska (ślub 1924: 96 l.)
10: Halina Bogusławska (zm. 1992: 28 l.)
12: Andrzej Deskur (ur. 1924: 96 l.)
13: Wanda Niechcaj (ur. 1920: 100 lat)
18: Maria Gniazdowska (zm. 1997: 23 l.)
21: Józef Chojnowski (zm. 1928: 92 l.) Józef Korytowski (zm. 1939: 81 l.)
24: Tadeusz Deskur i Genowefa Pięta (ślub 1972: 48 l.)
27: Stefan Siemieński (zm. 1944: 76 l.)

Listopad
1: Adam Wielowieyski (zm. 1947: 73 l.) Ewa Wielowieyska (zm. 1974: 46 l.)
8: Stanisław Deskur (ur. 1927: 93 l.) Aniela Gajewska (zm. 1935: 85 l.)
9: Zofia Siemieńska (ur. 1922: 98 l.)
10: Bronisław Kułakowski (zm. 1958: 62 l.)
11: Stefan Wielowieyski (zm. 1931: 89 l.)
13: Jan Dłużewski (zm. 1939: 81 l.)
15: Zofia Jaskłowska (zm. 2012: 8 l.)
21: Karol Tynda (zm. 2002: 18 l.)
25: Jan Jaskłowski (zm. 1966: 54 l.)
27: Kazimierz Deskur i Zofia Chrobok (ślub 1954: 66 l.)
30: Jan Płoski (zm. 2015: 5 l.)

Grudzień
1: Tadeusz Deskur (zm. 2008: 12 l.)
3: Olgierd Kułakowski (ur. 1923: 97 l.)
4: Wojciech Gniazdowski (ur. 1923: 97 l.)
8: Stefan Jaskłowski i Maria Paul (ślub 1984: 36 l.)
9: Barbara Deskur (zm. 1942: 78 l.)
10: Stefan Siemieński (ur. 1926: 94 l.) Jan Kułakowski (zm. 1954: 66 l.)
13: Alina Bobrowska (zm. 1980: 40 lat)
16: Andrzej Wielowieyski (ur. 1927: 93 l.) N. Grabowska (zm. 2010: 10 lat)
18: Ryszard Deskur (ur. 1938: 82 l.) Karol Wańkowicz (zm. 1990: 30 lat)
24: Kazimierz Deskur i Teresa Strzałkowska (ślub 1952: 68 l.) Antoni Deskur (zm. 2008: 12 l.)
25: Stanisław Deskur (zm. 1926: 94 l.)
26: Andrzej Wielowieyski i Zofia Tyszkiewicz (ślub 1951: 69 l.)
28: Zofia Klemensowska (zm. 1940: 80 lat)

Styczeń
1: Stefan Jaskłowski (ur. 1932: 89 l.) Felicja Wańkowicz (zm. 1958: 63 l.)
2: Ignacy Kinel (zm. 1924: 97 l.) Stanisław Wielowieyski (zm. 2019: 2 l.)
4: Władysław Carossi (zm. 1956: 65 l.)
10: Helena Barancewicz (zm. 1958: 63 l.)
15: Damian Gniazdowski (zm. 1922: 99 l.) Zdzisław Kułakowski (zm. 2006: 15 l.)
17: Anna Sędzimir (zm. 1985: 36 l.)
23: Henryk Wielowieyski (zm. 1923: 98 l.)
24: Walentyna Kryńska (zm. 1928: 93 l.) Zofia Gniazdowska (zm. 1985: 36 l.)
25: Krystyna Deskur (ur. 1925: 96 l.)
28: Zofia Deskur (ur. 1927: 94 l.) Zofia Deskur (ur. 1928: 93 l.) Stanisława Kossecka (zm. 1995: 26 l.)
31: Antoni Deskur (ur. 1930: 91 l.)

Luty
4: Halina Kryńska (zm. 1980: 41 l.)
5: Stefania Barancewicz (zm. 1999: 22 l.)
9: Andrzej Deskur (zm. 1982: 39 l.)
11: Aniela Święcka (zm. 1928: 93 l.) Zofia Solecka (zm. 1929: 92 l.)
12: Helena Korytowska (zm. 1967: 54 l.)
13: Antoni Tynda (ur. 1944: 77 l.) koresp. M.J.M. Maria Wielowieyska (zm. 1977: 44 l.)
16: Jan Deskur (zm. 1929: 92 l.)
17: Antonina Kryńska (zm. 1946: 75 l.)
18: Eugenia Milsz (zm. 1985: 36 l.)
23: Andrzej Siemieński (ur. 1929: 92 l.) Ewa Jaskłowska (ur. 1929: 92 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Stanisław Dzwonkowski (sw.204896) (....–) kawaler? (r.: Władysław D. i Antonina Deskur)
 • Janina Dłużewska (sw.110066) (....–) × Bronisław Chojnowski (r.: Jan D. i Adela Grochowska)
 • Aleksander Deskur (sw.74597) (1851–) kawaler? (r.: Jan D. i Helena Deskur)
 • Seweryn Dunin (sw.887248) (1796–) × Izabela Dłużewska (r.: Tymoteusz D. i Anna Niemcewicz)

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Józef Dłużewski (4.456.134) (28.11.1843–.. .. ....) × Jadwiga Gniazdowska
 • Stanisław Dzwonkowski (sw.204896) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Władysław D. i Antonina Deskur)
 • Izabela Dłużewska (le.664.1.17) (.. .. ....–) × Seweryn Dunin (r.: Romuald D. i Antonina Suchodolska)
 • Janina Dłużewska (sw.110066) (.. .. ....–) × Bronisław Chojnowski (r.: Jan D. i Adela Grochowska)
 • Emilia Grabowska (sw.252818) (.. .. ....–) × Ksawery Skłodowski
 • Adela Grochowska (7.130.226) (.. .. ....–) × Jan Dłużewski (r.: Roman G. i Helena Wierzbicka)
 • Antoni Grzymała (le.1127.4.2) (.. .. ....–) × Tekla Jabłonowska (r.: Antoni G. i Barbara Dzwonkowska)
 • Tekla Jabłonowska (sw.89323) (.. .. 1769–.. .. ....) × Antoni Grzymała (r.: Ignacy J. i Józefa Przyjemska)
 • Ksawery Skłodowski (psb.5129.5) (.. .. ....–) × Emilia Grabowska
 • Tekla Bobrownicka (1.1155.275) (.. .. ....–.. .. 1937) × Bronisław Deskur (r.: Konstanty B. i Urszula Grzymała)
 • Bronisław Chojnowski (sw.110067) (.. .. ....–) × Janina Dłużewska (r.: Józef C. i Helena Białosuknia)
 • Aleksander Deskur (sw.74597) (2.4.1851–.. .. ....) kawaler? (r.: Jan D. i Helena Deskur)
 • Maria Deskur (sw.45663) (.. .. 1858–.. .. 1935) × Władysław Kułakowski (r.: Bronisław D. i Tekla Bobrownicka)
 • Tekla Deskur (sw.74623) (.. .. 1859–.. .. 1925) panna (r.: Bronisław D. i Tekla Bobrownicka)
 • Seweryn Dunin (sw.887248) (2.6.1796–.. .. ....) × Izabela Dłużewska (r.: Tymoteusz D. i Anna Niemcewicz)
 • Barbara Dzwonkowska (5.508.45) (.. .. ....–) × Antoni Grzymała
 • Roman Grochowski (sw.175623) (.. .. ....–) × Helena Wierzbicka (r.: Aleksander G. i Kasylda Dzwonkowska)
 • Antoni Grzymała (12.233.157) (.. .. ....–) × Barbara Dzwonkowska
 • Ignacy Jabłonowski (8.190.162) (.. .. ....–) × Józefa Przyjemska
 • Marianna Kryńska (le.1829.1.19) (25.3.1808–.. .. ....) × Jan Chodecki

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 950.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 24.02.2020.
  © 2002-2020 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie