Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Wanda Gregorowicz (7.81.17)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Grudzień
7: Józef Świeżyński (zm. 1985: 34 l.)
8: Jerzy Wolff (zm. 1985: 34 l.)
12: Małgorzata Sulimierska (zm. 1936: 83 l.)
14: Michał Gregorowicz (zm. 1984: 35 l.)
18: Antoni Piasecki (zm. 1937: 82 l.)
26: Eugeniusz Roguski (zm. 1939: 80 lat) Michał Gregorowicz (ur. 1983: 36 l.)
27: Antoni Komorowski i Anna Gregorowicz (ślub 1958: 61 l.)
28: Władysława Kiniorska (zm. 1956: 63 l.)
29: Magdalena Gorska (zm. 1989: 30 lat)
31: Zofia Piasecka (zm. 1935: 84 l.)

Styczeń
6: Zdzisław Dmochowski (zm. 1924: 96 l.) Władysław Świeżyński (zm. 1929: 91 l.) Wanda Gregorowicz (zm. 1934: 86 l.) Stefania Konarska (zm. 1999: 21 l.)
15: Marcela Mrozińska (zm. 1996: 24 l.)
22: Aleksander Konarski (zm. 1972: 48 l.)
28: Anna Drągowska (ur. 1941: 79 l.)

Luty
1: Anna Konarska (ur. 1924: 96 l.)
6: Andrzej Roguski (zm. 1978: 42 l.)
9: Stanisław Bukowiecki (zm. 1944: 76 l.) Stanisław Gregorowicz (zm. 1954: 66 l.) Maria Karsch (zm. 1981: 39 l.)
10: Zofia Jasieńska (zm. 1947: 73 l.)
12: Józef Świeżyński (zm. 1948: 72 l.)
14: Stefan Obidziński i Zofia Gregorowicz (ślub 1928: 92 l.)
15: Zofia Konarska (zm. 1936: 84 l.) Wanda Jaworowska (zm. 1962: 58 l.)
23: Krystyna Ornat (zm. 2017: 3 l.)
24: Danuta Świeżyńska (zm. 2003: 17 l.)

Marzec
3: Roman Kochanowski (zm. 1927: 93 l.)
5: Emilia Jasieńska (zm. 1968: 52 l.)
7: Katarzyna de Mezer (ur. 1957: 63 l.) koresp. M.J.M.
11: Andrzej Wąsowski (ur. 1960: 60 lat)
20: Zofia Konarska (zm. 1920: 100 lat) Włodzimierz Gregorowicz (ur. 1943: 77 l.) Zofia Mineyko (zm. 1997: 23 l.)
23: Maksymilian Konarski (zm. 1937: 83 l.) Bolesław Kotkowski (zm. 1955: 65 l.)
31: Paulina Konarska (zm. 1930: 90 lat) Juliusz Komorowski (ur. 1966: 54 l.)

Kwiecień
10: Kazimierz Brun (zm. 1929: 91 l.)
15: Dominik Dmochowski (ur. 1971: 49 l.) Juliusz Komorowski (zm. 1982: 38 l.)
16: Stanisław Roguski i Maria Wielopolska (ślub 1940: 80 lat)
18: Maria Świeżyńska (ur. 1924: 96 l.) koresp. M.J.M.
19: Henryk Roguski (zm. 1940: 80 lat)
21: Maria Piasecka (zm. 1993: 27 l.)
23: Karolina Komorowska (ur. 1997: 23 l.)
24: Ignacy Kotkowski i Irena Kłokocka (ślub 1924: 96 l.) Julia Komorowska (ur. 1988: 32 l.)
25: Antoni Rutkowski (ur. 2005: 15 l.)
27: Aleksander Konarski (zm. 1940: 80 lat) Róża Jasieńska (zm. 1965: 55 l.) Jadwiga Świeżyńska (zm. 1984: 36 l.)
28: Władysław Roguski (ur. 1921: 99 l.)

Maj
7: N. Bukowiecka (zm. 1929: 91 l.)
9: Kazimierz Roguski (zm. 1985: 35 l.)
10: Aleksander Konarski (zm. 1941: 79 l.) Zofia Konarska (zm. 1995: 25 l.)
11: Anna Gregorowicz (ur. 1940: 80 lat)
12: Michał Rościszewski (ur. 1930: 90 lat)
15: Tomasz Rutkowski (ur. 1975: 45 l.) koresp. M.J.M.
19: Stanisław Roguski (zm. 1983: 37 l.) Szymon Konarski (zm. 1994: 26 l.)
21: Janusz Wąsowski (zm. 1990: 30 lat)
22: Kazimierz Świeżyński (zm. 1959: 61 l.)
23: Jan Jasieński (zm. 1932: 88 l.) Marian Kiniorski (zm. 1943: 77 l.)
25: Ewa Orłowska (ur. 1947: 73 l.)
27: Tomasz Rutkowski i Anna Gregorowicz (ślub 2000: 20 lat) koresp. M.J.M.
28: Piotr Walendowski (ur. 2007: 13 l.)
30: Maria Marchwińska (ur. 1934: 86 l.) Adam Komorowski (ur. 1992: 28 l.)

Czerwiec
4: Emilia Jasieńska (zm. 1929: 91 l.)
5: Anna Gregorowicz (zm. 2012: 8 l.)
6: Stanisław Marchwicki (zm. 1996: 24 l.)
7: Anna Kołaczkowska (zm. 1966: 54 l.)
9: Wiktor Gregorowicz (ur. 1974: 46 l.) Maria Mineyko (zm. 1994: 26 l.)
12: Szymon Konarski (zm. 1981: 39 l.)
14: Helena Konarska (zm. 1919: 101 l.)
19: Kazimierz Świeżyński (ur. 1922: 98 l.) Maria Woyzbun (zm. 1938: 82 l.) Helena Rutkowska (ur. 2008: 12 l.)
23: Kazimiera Russocka (zm. 1968: 52 l.)
26: Jadwiga Zarzycka (zm. 1963: 57 l.)
28: Magdalena Komorowska (ur. 1977: 43 l.) koresp. M.J.M.
29: Andrzej Marchwiński (zm. 1946: 74 l.) Zofia Osuchowska (zm. 1980: 40 lat)

Lipiec
1: Zdzisław Dmochowski (zm. 1957: 63 l.) Krystyna Konarska (zm. 2002: 18 l.)
2: Joanna Sumińska (zm. 1925: 95 l.)
3: Róża Mineyko (zm. 2005: 15 l.)
4: Janina Landié (zm. 1979: 41 l.)
7: Kazimierz Marczewski (zm. 1977: 43 l.)
8: Juliusz Komorowski i Magdalena Gorska (ślub 1924: 96 l.)
10: Leon Baczyński (zm. 1942: 78 l.)
12: Włodzimierz Gregorowicz (zm. 1945: 75 l.)
16: Stanisław Bocheński i Wanda Konarska (ślub 1921: 99 l.) Adam Piasecki (zm. 1938: 82 l.)
17: Ignacy Kruszewski (zm. 1934: 86 l.)
21: Natalia Maszewska (zm. 1948: 72 l.) Maria Świeżyńska (zm. 1977: 43 l.) Wanda Piasecka (zm. 1987: 33 l.)
22: Szymon Konarski (zm. 1959: 61 l.) Maria Marczewska (zm. 1992: 28 l.)
23: Franciszka Mrozińska (zm. 1999: 21 l.)
24: Halina Wąsowska (ur. 1924: 96 l.)
25: Kazimierz Świeżyński (zm. 2000: 20 lat)
31: Jan Konarski (zm. 1942: 78 l.) Władysław Roguski (zm. 2008: 12 l.)

Sierpień
4: Szymon Konarski (ur. 1919: 101 l.)
8: Aleksandra Świeżyńska (zm. 1933: 87 l.)
11: Helena Jasieńska (zm. 1958: 62 l.)
12: Halina Wąsowska (zm. 1974: 46 l.)
15: Bolesław Kotkowski i Helena Borkowska (ślub 1928: 92 l.)
20: Mikołaj Łaźniewski (zm. 1992: 28 l.)
30: Andrzej Konarski (zm. 1981: 39 l.)

Wrzesień
2: Włodzimierz Dmochowski (ur. 1937: 83 l.) koresp. M.J.M.
3: Seweryn Łaźniewski (zm. 1939: 81 l.) Józef Mineyko (zm. 1970: 50 lat)
9: Rafał Gregorowicz (ur. 1986: 34 l.)
13: Eliasz Walendowski (ur. 1976: 44 l.)
17: Krzysztof Konarski (ur. 1923: 97 l.) Stanisław Marchwicki (zm. 1959: 61 l.)
18: Janusz Wąsowski (ur. 1927: 93 l.)
20: Zofia Miszewska (zm. 1931: 89 l.)
23: Anna Jasieńska (zm. 1977: 43 l.)
25: Irena Mineyko (zm. 1967: 53 l.)
26: Edyta Świerczyńska (ur. 1957: 63 l.) Tomasz Komorowski (ur. 1962: 58 l.) koresp. M.J.M.

Październik
1: Aleksander Konarski (ur. 1919: 101 l.)
3: Magdalena Piłat (ur. 1964: 56 l.)
5: Jadwiga Świeżyńska (ur. 1924: 96 l.) Tadeusz Piasecki (zm. 1933: 87 l.)
6: Jan Kochanowski (zm. 1949: 71 l.)
8: Witold Łaźniewski (zm. 1938: 82 l.)
11: Józef Łaźniewski (zm. 1980: 40 lat)
13: Antoni Komorowski (zm. 2008: 12 l.)
14: Franciszek Świeżyński (zm. 1941: 79 l.)
19: Karolina Russocka (zm. 1944: 76 l.)
20: Antoni Komorowski (ur. 1930: 90 lat)
22: Chris Humnicki (ur. 1941: 79 l.) koresp. M.J.M.
23: Józef Jasieński (zm. 1924: 96 l.)
27: Emil Rutkowski (ur. 2013: 7 l.)

Listopad
3: Kazimierz Konarski (zm. 1972: 48 l.)
4: Zofia Walendowska (ur. 2009: 11 l.)
11: Maria Karwacka (zm. 1976: 44 l.)
12: Izabela Marchwicka (zm. 1930: 90 lat)
14: Anna Gregorowicz (ur. 1975: 45 l.)
24: Stanisław Gregorowicz (ur. 1941: 79 l.) koresp. M.J.M.
30: Stefan Wąsowski (ur. 1957: 63 l.)

Grudzień
3: Maria Marchwicka (zm. 1933: 87 l.)
4: Olga N. (zm. 1929: 91 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Zofia Piasecka (zi.2.102.r1a1) (1884–1935) × Stanisław Bukowiecki (r.: Bogdan P. i Wanda Gregorowicz)
 • Maciej Piasecki (zi.2.102.r2a1) (....–) kawaler? (r.: Tadeusz P. i Wanda Gregorowicz)
 • Ignacy Gregorowicz (7.81.16) (....–) kawaler? (r.: Wiktoryn G. i Maria Bogusławska)
 • Anna Piasecka (zi.2.102.r1a2a1) (....–) panna? (r.: Stanisław P. i Olga von Rosenthaal)
 • Tadeusz Piasecki (zi.2.102.r1a2a2) (....–) kawaler? (r.: Stanisław P. i Olga von Rosenthaal)
 • bezimienna Bukowiecka (psb.2409.3) (....–1929) panna? (r.: Stanisław B. i Helena Słąnka)
 • Lucyna Gregorowicz (7.81.8) (1842–1915) × Stanisław Kośmiński (r.: Stanisław G. i Izabela Miszewska)
 • Ludwik Gregorowicz (sw.891774) (1836–) kawaler? (r.: Stanisław G. i Izabela Miszewska)
 • Zofia Gregorowicz (sw.602629) (....–) × Stefan Obidziński (r.: Stanisław G. i Wanda Jaworowska)
 • Jadwiga Piasecka (sw.928744) (....–) panna? (r.: Adam P. i Paulina Konarska)
 • Maria Łuszczewska (16.179.415) (....–) panna? (r.: Józef Ł. i Emilia Gregorowicz)
 • Emilia Miszewska (le.2345.4.7) (....–) panna? (r.: Bernard M. i Ludwika Młodzianowska)
 • Stanisław Miszewski (sw.186533) (1801–1836) kawaler? (r.: Bernard M. i Ludwika Młodzianowska)
 • Wanda Konarska (11.20.142) (1896–1976) × Stanisław Bocheński (r.: Aleksander K. i Wiktoria Świda)
 • Jan Konarski (11.20.133) (1879–1942) × Zofia Karczewska (r.: Szymon K. i Joanna Kossecka)
 • Kazimierz Konarski (11.20.134) (1886–1972) × Maria Piasecka (r.: Szymon K. i Joanna Kossecka)
 • Franciszka Koźmińska (sw.325061) (....–1848) panna? (r.: Karol K. i Joanna Suchecka)
 • Ignacy Koźmiński (12.200.231) (....–) kawaler? (r.: Karol K. i Joanna Suchecka)
 • Jan Koźmiński (12.200.228) (....–) × bezimienna Mianowska (r.: Karol K. i Joanna Suchecka)
 • Jan Koźmiński (sw.326259) (....–1847) kawaler? (r.: Karol K. i Joanna Suchecka)
 • Stanisław Marchwicki (sw.210592) (1912–1996) × Krystyna Ornat (r.: Stanisław M. i Janina Landié)
 • Władysław Marchwicki (sw.256205) (1917–) × Jadwiga Turska (r.: Stanisław M. i Janina Landié)
 • Stefan Marczewski (zi.5.37.a6a) (....–) × Róża Jasieńska (r.: Antoni M. i Natalia Konarska)
 • Antonina Miszewska (sw.186523) (....–) × Józef Suliński (r.: Jakub M. i Agnieszka Ostaszewska)
 • Helena Miszewska (sw.465258) (1857–) panna? (r.: Tymoteusz M. i Leokadia Springer)
 • Franciszek Miszewski (le.2345.4.3) (1776–1844) × Salomea Kadłubowska (r.: Jakub M. i Agnieszka Ostaszewska)
 • Jan Miszewski (sw.465254) (1838–) kawaler? (r.: Tymoteusz M. i Paulina Argermeier)
 • Józef Miszewski (sw.465255) (1843–) kawaler? (r.: Tymoteusz M. i Paulina Argermeier)
 • Wacław Miszewski (sw.465256) (1847–) kawaler? (r.: Tymoteusz M. i Paulina Argermeier)
 • Anna Wąsowska (sw.249510) (....–) panna? (r.: Stefan W. i Maria Piasecka)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Olga von Rosenthaal (zi.2.102.r1a2a) (....–) × Stanisław Piasecki
 • Ludwika Młodzianowska (4.442.49) (1782–1831) × Bernard Miszewski
 • Paweł Galiński (zi.2.102.a3a) (....–) × Jadwiga Piasecka
 • bezimienny Krawczyk (sw.84202) (....–) × Maria Marchwińska
 • bezimienny Leśkiewicz (sw.84201) (....–) × Maria Marchwińska

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Maria Bogusławska (1.1285.24) (.. .. ....–) × Wiktoryn Gregorowicz (r.: Ignacy B. i Helena Koźmińska)
 • Maciej Piasecki (zi.2.102.r2a1) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Tadeusz P. i Wanda Gregorowicz)
 • Stanisław Piasecki (zi.2.102.r1a2) (.. .. 1898–.. .. 1968) × Olga von Rosenthaal (r.: Bogdan P. i Wanda Gregorowicz)
 • Ignacy Bogusławski (1.1285.13) (.. .. ....–) × Helena Koźmińska
 • Ignacy Gregorowicz (7.81.16) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Wiktoryn G. i Maria Bogusławska)
 • Maria Gregorowicz (7.81.19) (.. .. ....–) × Seweryn Kotkowski (r.: Wiktoryn G. i Maria Bogusławska)
 • Helena Koźmińska (12.200.222) (.. .. ....–) × Ignacy Bogusławski (r.: Stanisław K. i Nepomucena Kraszkowska)
 • Anna Piasecka (zi.2.102.r1a2a1) (.. .. ....–) panna? (r.: Stanisław P. i Olga von Rosenthaal)
 • Tadeusz Piasecki (zi.2.102.r1a2a2) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Stanisław P. i Olga von Rosenthaal)
 • Olga von Rosenthaal (zi.2.102.r1a2a) (.. .. ....–) × Stanisław Piasecki
 • bezimienna Bukowiecka (psb.2409.3) (.. .. ....–7.5.1929) panna? (r.: Stanisław B. i Helena Słąnka)
 • Franciszek Gregorowicz (7.81.2) (.. .. ....–) × Marianna Iwaszkiewicz
 • Ludwik Gregorowicz (sw.891774) (28.11.1836–.. .. ....) kawaler? (r.: Stanisław G. i Izabela Miszewska)
 • Wiktor Gregorowicz (cz.I017800) (.. .. 1907–.. .. 1944) × Irena Mineyko (r.: Stanisław G. i Wanda Jaworowska)
 • Zofia Gregorowicz (sw.602629) (.. .. ....–) × Stefan Obidziński (r.: Stanisław G. i Wanda Jaworowska)
 • Marianna Iwaszkiewicz (le.1076.1.3) (.. .. ....–) × Franciszek Gregorowicz
 • Maria Kotkowska (11.538.229) (.. .. 1906–.. .. 1983) × Andrzej Marchwiński (r.: Seweryn K. i Maria Gregorowicz)
 • Stanisław Koźmiński (12.200.220) (.. .. ....–) × Nepomucena Kraszkowska
 • Nepomucena Kraszkowska (12.314.53) (.. .. ....–) × Stanisław Koźmiński
 • Bernard Miszewski (le.2345.4.10) (.. .. ....–) × Ludwika Młodzianowska (r.: Jakub M. i Agnieszka Ostaszewska)
 • Jadwiga Piasecka (sw.928744) (.. .. ....–) panna? (r.: Adam P. i Paulina Konarska)
 • Walenty Bukowiecki (psb.2412.2) (.. .. ....–) × Franciszka Głogowska
 • Franciszka Głogowska (psb.2412.3) (.. .. ....–) × Walenty Bukowiecki
 • Zofia Grodzka (sw.88966) (.. .. ....–) × Tomasz Jaworowski
 • Tomasz Jaworowski (sw.88965) (.. .. ....–) × Zofia Grodzka (r.: Aleksy J. i Józefa Leszczyńska)
 • Wanda Karwicka (9.522.397) (.. .. ....–) × Stefan Woyzbun
 • Maria Konarska (11.20.116) (.. .. 1845–.. .. 1929) × Henryk Roguski (r.: Konstanty K. i Aleksandra Jasieńska)
 • Natalia Konarska (11.20.118) (.. .. 1852–.. .. ....) × Antoni Marczewski (r.: Konstanty K. i Aleksandra Jasieńska)
 • Maria Kotkowska (11.538.157) (.. .. 1845–.. .. 1926) × Bolesław Kotkowski (r.: Marceli K. i Aniela Fijałkowska)
 • Karol Koźmiński (12.200.226) (15.11.1817–.. .. ....) × Joanna Suchecka (r.: Stanisław K. i Nepomucena Kraszkowska)
 • Maria Łuszczewska (16.179.415) (.. .. ....–) panna? (r.: Józef Ł. i Emilia Gregorowicz)
 • Izabela Marchwicka (sw.262837) (.. .. ....–12.11.1930) × Wincenty Humnicki (r.: Jan M. i Stanisława Gregorowicz)
 • Jan Marchwicki (7.81.11) (.. .. ....–) × Stanisława Gregorowicz (r.: Maciej M. i Paulina Pilchowska)
 • Emilia Miszewska (le.2345.4.7) (.. .. ....–) panna? (r.: Bernard M. i Ludwika Młodzianowska)
 • Jakub Miszewski (le.2345.4.4) (.. .. ....–) × Agnieszka Ostaszewska (r.: Karol M. i Barbara Pniewska)
 • Stefan Obidziński (sw.602626) (.. .. ....–) × Zofia Gregorowicz (r.: Julian O. i Michalina Olszewska)
 • Agnieszka Ostaszewska (sw.6546) (.. .. ....–) × Jakub Miszewski (r.: Florian O. i Marianna Bartołd)
 • Joanna Rapacka (sw.19560) (.. .. ....–) × Stanisław Sokolnicki
 • Wanda Rutkowska (sw.318478) (.. .. ....–) × Juliusz Słąnka
 • Juliusz Słąnka (sw.318477) (.. .. ....–) × Wanda Rutkowska
 • Paulina Argermeier (sw.186536) (.. .. ....–) × Tymoteusz Miszewski (r.: Stefan H. i Rozalia N.)
 • Paweł Galiński (zi.2.102.a3a) (.. .. ....–) × Jadwiga Piasecka
 • Wincenty Humnicki (8.12.337) (.. .. 1873–.. .. ....) × Izabela Marchwicka (r.: Adolf H. i Małgorzata Sulimierska)
 • Konstancja Jasieńska (8.529.152) (.. .. ....–) × Samuel Kossecki (r.: Teodor J. i Elżbieta Karska)
 • Aleksy Jaworowski (sw.88962) (.. .. 1819–.. .. ....) × Józefa Leszczyńska (r.: Jan J. i Pulcheria Mańkowska)
 • Aleksandra Konarska (11.20.122) (.. .. 1872–.. .. ....) × Ignacy Kruszewski (r.: Adam K. i Stefania Turska)
 • Stefania Konarska (11.20.124) (.. .. 1877–.. .. 1945) × Tadeusz Kołaczkowski (r.: Adam K. i Stefania Turska)
 • Wanda Konarska (11.20.142) (.. .. 1896–.. .. 1976) × Stanisław Bocheński (r.: Aleksander K. i Wiktoria Świda)
 • Adam Konarski (11.20.126) (.. .. 1874–.. .. 1943) × Maria Kosicka (r.: Adam K. i Stefania Turska)
 • Józef Kośmiński (le.1719.1.8) (.. .. ....–) × Franciszka Kamińska
 • Helena Kotkowska (11.538.216) (.. .. 1870–.. .. 1955) × Witold Mroziński (r.: Bolesław K. i Maria Kotkowska)
 • Maria Kotkowska (11.538.220) (.. .. 1882–.. .. 1968) × Witold Łaźniewski (r.: Bolesław K. i Maria Kotkowska)
 • Władysława Kotkowska (11.538.218) (.. .. 1874–.. .. 1947) × Kazimierz Mroziński (r.: Bolesław K. i Maria Kotkowska)
 • Zofia Kotkowska (11.538.214) (.. .. 1867–.. .. 1923) × Leon Baczyński (r.: Bolesław K. i Maria Kotkowska)
 • Franciszek Kotkowski (11.538.222) (.. .. 1871–.. .. 1922) × Jadwiga Baczyńska (r.: Bolesław K. i Maria Kotkowska)
 • Eufemia Koźmińska (12.200.232) (.. .. ....–) × Jan Kochanowski (r.: Karol K. i Joanna Suchecka)
 • Ignacy Koźmiński (12.200.231) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Karol K. i Joanna Suchecka)
 • Jan Koźmiński (12.200.228) (.. .. ....–) × bezimienna Mianowska (r.: Karol K. i Joanna Suchecka)
 • bezimienny Krawczyk (sw.84202) (.. .. ....–) × Maria Marchwińska
 • Łucja Lauber (sw.84197) (17.12.1876–.. .. 1951) × Władysław Marchwiński (r.: Maurycy L. i Izabella Lentzka)
 • Józefa Leszczyńska (sw.88963) (3.2.1821–.. .. ....) × Aleksy Jaworowski
 • bezimienny Leśkiewicz (sw.84201) (.. .. ....–) × Maria Marchwińska
 • Paulina Łempicka (zi.2.102.am) (.. .. ....–) × Henryk Zarzycki
 • Maciej Marchwicki (psb.16929.2) (.. .. ....–) × Paulina Pilchowska
 • Władysław Marchwiński (sw.84196) (20.10.1874–.. .. 1942) × Łucja Lauber (r.: Felicjan M. i Joanna Sumińska)
 • Antoni Marczewski (11.20.119) (.. .. ....–) × Natalia Konarska (r.: Erazm M. i Maksyma Garczyńska)
 • Konstanty Marczewski (sw.73211) (.. .. 1870–.. .. 1951) kawaler? (r.: Antoni M. i Natalia Konarska)
 • Stefan Marczewski (zi.5.37.a6a) (.. .. ....–) × Róża Jasieńska (r.: Antoni M. i Natalia Konarska)
 • Antonina Miszewska (sw.186523) (.. .. ....–) × Józef Suliński (r.: Jakub M. i Agnieszka Ostaszewska)
 • Helena Miszewska (sw.465258) (8.5.1857–.. .. ....) panna? (r.: Tymoteusz M. i Leokadia Springer)
 • Maria Miszewska (sw.264068) (3.12.1855–.. .. ....) × Romuald Jarzębski (r.: Tymoteusz M. i Leokadia Springer)
 • Zofia Miszewska (sw.186540) (.. .. ....–20.9.1931) × Adam Sztukowski (r.: Tymoteusz M. i Leokadia Springer)
 • Jan Miszewski (sw.465254) (26.2.1838–.. .. ....) kawaler? (r.: Tymoteusz M. i Paulina Argermeier)
 • Józef Miszewski (sw.465255) (13.4.1843–.. .. ....) kawaler? (r.: Tymoteusz M. i Paulina Argermeier)
 • Karol Miszewski (le.2345.4.1) (.. .. ....–) × Barbara Pniewska
 • Wacław Miszewski (sw.465256) (29.9.1847–.. .. ....) kawaler? (r.: Tymoteusz M. i Paulina Argermeier)
 • Julian Obidziński (sw.602627) (.. .. ....–) × Michalina Olszewska
 • Michalina Olszewska (sw.602628) (.. .. ....–) × Julian Obidziński
 • Barbara Pniewska (sw.186522) (.. .. ....–) × Karol Miszewski
 • Helena Roguska (sw.402068) (.. .. ....–) × Ludwik Kossakowski (r.: Henryk R. i Maria Konarska)
 • Janina Roguska (sw.53949) (.. .. ....–.. .. 1942) panna (r.: Henryk R. i Maria Konarska)
 • Henryk Roguski (11.20.117) (15.7.1834–.. .. ....) × Maria Konarska (r.: Mikołaj R. i Elżbieta Dickmann)
 • Stefan Roguski (sw.53948) (.. .. ....–) kawaler (r.: Henryk R. i Maria Konarska)
 • Julian Sokolnicki (14.192.116) (.. .. ....–) × Magdalena Leszczyńska (r.: Stanisław S. i Joanna Rapacka)
 • Stanisław Sokolnicki (sw.19559) (.. .. 1733–.. .. ....) × Joanna Rapacka
 • Anna Wąsowska (sw.249510) (.. .. ....–) panna? (r.: Stefan W. i Maria Piasecka)
 • Stefan Wąsowski (zi.2.102.a1a) (10.10.1880–.. .. 1940) × Maria Piasecka (r.: Franciszek W. i Amelia Szemplińska)
 • Stefan Woyzbun (9.522.398) (.. .. ....–) × Wanda Karwicka
 • Henryk Zarzycki (zi.2.102.ao) (.. .. ....–) × Paulina Łempicka

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 07.12.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie