Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Tomasz Horodyski (7.849.165)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Luty
22: Marcin Gniewosz i Anna Jamontt (ślub 1981: 39 l.)
24: Maria Jordan (zm. 1990: 30 lat)
25: Róża Okęcka (zm. 1932: 88 l.)
26: Adam Drohojowski i Anna Żurowska (ślub 1927: 93 l.)
27: Paweł Mańkowski i Maria Grabińska (ślub 1946: 74 l.) Stanisław Okęcki (zm. 1954: 66 l.) Zygmunt Mańkowski (zm. 2009: 11 l.) Józefina Plater (ur. 2014: 6 l.)

Marzec
2: Anna Plater (ur. 1981: 39 l.) Klara Górska (ur. 1998: 22 l.)
3: Stanisław Zachorowski (ur. 2000: 20 lat)
4: Irena Górska (ur. 1995: 25 l.)
5: Krystyna Starowieyska (ur. 1921: 99 l.)
6: Mieczysław Brykczyński (ur. 1926: 94 l.)
7: Barbara Mańkowska (zm. 2011: 9 l.)
10: Adam Stadnicki (zm. 1982: 38 l.) Piotr Mycielski (zm. 2011: 9 l.)
13: Janina Przewłocka (ur. 1923: 97 l.)
16: Franciszka Badeni (zm. 1938: 82 l.) Jan Brykczyński (ur. 1963: 57 l.) koresp. M.J.M.
17: Witold Zachorowski (zm. 1964: 56 l.)
18: Dorota Falguiere (ur. 1960: 60 lat)
23: Maciej Górski i Anna Łastowiecka (ślub 1985: 35 l.)
24: Stanisław Mańkowski (zm. 1937: 83 l.)
25: Michał Czarnecki (zm. 1947: 73 l.) Maria Horodyska (zm. 1986: 34 l.)
26: Maria Deskur (ur. 1958: 62 l.) koresp. M.J.M. Adam Byrdziak (zm. 1986: 34 l.)
28: Maria Zachorowska (ur. 1953: 67 l.)
31: Halina Leśniewska (ur. 1929: 91 l.)

Kwiecień
1: Kazimierz Plater (zm. 1978: 42 l.) Michał Plater (ur. 1978: 42 l.)
4: Józef Deskur (ur. 1922: 98 l.)
6: Adam Drohojowski (zm. 1955: 65 l.)
11: Rozalia Rylska (zm. 1938: 82 l.)
14: Antoni Łastowiecki i Anna Pogonowska (ślub 1923: 97 l.)
18: Kazimiera Badeni (zm. 1928: 92 l.)
21: Zofia Zachorowska (ur. 1984: 36 l.)
22: Mirosław Brykczyński (ur. 1956: 64 l.)
25: August Stojowski (zm. 1921: 99 l.) Anna Zachorowska (zm. 2004: 16 l.)
27: Józef Deskur i Helena Swieżawska (ślub 1957: 63 l.)
28: Antonina Chłapowska (zm. 1936: 84 l.) Paul Falguiere i Maria Swieżawska (ślub 1962: 58 l.) Maciej Brykczyński (ur. 1969: 51 l.)
30: Dominika Falguiere (zm. 2010: 10 lat)

Maj
1: Włodzimierz Cieński (zm. 1945: 75 l.)
4: Stanisław Zachorowski (ur. 1949: 71 l.)
7: Marcin Gniewosz (ur. 1956: 64 l.) Wanda Plater (zm. 1966: 54 l.)
8: Benedykt Brykczyński (zm. 1970: 50 lat)
11: Maria Swieżawska (ur. 1936: 84 l.) Antoni Mańkowski (zm. 1991: 29 l.)
13: Maria Horodyska (zm. 1923: 97 l.) Krystyna Starowieyska (zm. 2012: 8 l.)
18: Stefan Swieżawski (zm. 2004: 16 l.)
19: Józef Deskur (zm. 2017: 3 l.)
20: Maria Mańkowska (zm. 1924: 96 l.)
23: Maria Cieńska (zm. 1986: 34 l.)
24: Władysław Brykczyński (ur. 1932: 88 l.) Jerzy Górski (zm. 1978: 42 l.)
25: Jan Zachorowski (ur. 1951: 69 l.)
28: Andrzej Deskur (ur. 1972: 48 l.)
30: Izabella Swieżawska (ur. 1931: 89 l.) Franciszek Jordan (zm. 1970: 50 lat)

Czerwiec
2: Wojciech Mańkowski i Helena Kwilecka (ślub 1934: 86 l.) Franciszek Jordan (zm. 1956: 64 l.)
5: Magdalena Deskur (ur. 1960: 60 lat) Karolina Czapska (zm. 1967: 53 l.)
8: Marta Deskur (ur. 1962: 58 l.) koresp. M.J.M.
10: Piotr Łastowiecki (zm. 1929: 91 l.)
11: Maria Swieżawska (zm. 1998: 22 l.)
12: Antoni Gniewosz (ur. 1922: 98 l.) Henryk Przewłocki (zm. 1946: 74 l.)
15: Michał Zachorowski (ur. 1978: 42 l.)
16: Irena Rabęcka (ur. 1931: 89 l.) Helena Drohojowska (zm. 1958: 62 l.)
19: Tomasz Jordan (ur. 1952: 68 l.) Jan Zachorowski (ur. 1986: 34 l.)
24: Maria Swieżawska (zm. 2010: 10 lat)
25: Władysław Czarnecki (zm. 1941: 79 l.)
26: Antoni Czarnecki i Jadwiga Dziembowska (ślub 1923: 97 l.)
27: Maria Czarnecka (zm. 1924: 96 l.)
28: Jan Łastowiecki i Elżbieta Mycielska (ślub 1986: 34 l.)

Lipiec
1: Stefan Swieżawski i Maria Stadnicka (ślub 1933: 87 l.) Wanda Rylska (zm. 2003: 17 l.)
8: Dominika Falguiere (ur. 1963: 57 l.)
9: Jerzy Zachorowski (ur. 1955: 65 l.) Elżbieta Mycielska (ur. 1965: 55 l.) Elżbieta Zachorowska (ur. 1976: 44 l.)
11: Paul Falguiere (ur. 1924: 96 l.)
14: Jan Plater i Róża Janiszewska (ślub 2012: 8 l.)
15: Kazimierz Plater i Ewa Grocholska (ślub 1938: 82 l.) Kazimiera Drohojowska (zm. 1964: 56 l.) Ludwika Świda (zm. 1965: 55 l.)
16: Kazimierz Łastowiecki (ur. 1987: 33 l.)
19: Róża Janiszewska (ur. 1982: 38 l.)
20: Maria Mańkowska (zm. 1962: 58 l.) Jan Plater (ur. 1979: 41 l.)
23: Krystyna Byrdziak (ur. 1954: 66 l.)
25: Emma Jeżewska (zm. 1930: 90 lat)
28: Zygmunt Plater (ur. 1940: 80 lat)

Sierpień
7: Jan Łastowiecki (ur. 1952: 68 l.)
10: Maria Zachorowska (zm. 1990: 30 lat)
11: Antoni Czarnecki (zm. 1944: 76 l.)
14: Anna Łastowiecka (ur. 1957: 63 l.)
18: Elżbieta Cieńska (zm. 1997: 23 l.)
19: Józefa Świeykowska (zm. 1924: 96 l.)
24: Stanisław Zachorowski (zm. 1978: 42 l.)
26: Jan Horodyski (zm. 1948: 72 l.)
30: Maria Dobrowolska (zm. 2000: 20 lat)

Wrzesień
4: Jerzy Górski i Krystyna Starowieyska (ślub 1947: 73 l.)
6: Krystyna Cieńska (ur. 1926: 94 l.)
10: Zygmunt Mańkowski i Helena Szaszkiewicz (ślub 1953: 67 l.)
11: Piotr Mycielski (ur. 1936: 84 l.)
20: Zygmunt Mańkowski (ur. 1920: 100 lat)
28: Franciszek Horodyski (zm. 1935: 85 l.)
29: Krystyna Cieńska (zm. 2004: 16 l.)
30: Piotr Mycielski i Róża Borowska (ślub 1961: 59 l.)

Październik
3: Marcin Cieński (ur. 1959: 61 l.)
4: Bożena Brykczyńska (ur. 1954: 66 l.)
5: Jolanta Ledóchowska (ur. 1952: 68 l.)
12: Ksawery Orłowski (zm. 1926: 94 l.)
15: Piotr Łastowiecki (ur. 1988: 32 l.) koresp. M.J.M.
19: Bogdan Płatkowski i Izabella Swieżawska (ślub 1963: 57 l.)
20: Mieczysław Brykczyński i Halina Leśniewska (ślub 1953: 67 l.)
21: Maria Okęcka (ur. 1920: 100 lat)
22: Helena Swieżawska (ur. 1934: 86 l.)
23: Eustachy Rylski i Maria Plater (ślub 1943: 77 l.)
27: Tomasz Horodyski (zm. 1941: 79 l.)
28: Kazimierz Mańkowski (zm. 1988: 32 l.)

Listopad
1: Elżbieta Cieńska (ur. 1923: 97 l.) Maria Cieńska (zm. 1947: 73 l.)
3: Tadeusz Cieński (zm. 1925: 95 l.)
7: Maria Stadnicka (zm. 2003: 17 l.)
8: Ludwik Koziebrodzki (zm. 1928: 92 l.)
11: Anna Zachorowska (ur. 1977: 43 l.)
12: Adam Byrdziak (ur. 1931: 89 l.)
13: Michał Jordan (ur. 1954: 66 l.)
14: Wanda Skrzyńska (zm. 1980: 40 lat)
16: Katarzyna Łastowiecka (ur. 1991: 29 l.)
17: Jan Okęcki i Maria Orłowska (ślub 1948: 72 l.) Anna Matusiak (ur. 1977: 43 l.)
18: Ewa Grocholska (zm. 2005: 15 l.)
21: Adam Jordan (zm. 1975: 45 l.) Jerzy Górski (ur. 1987: 33 l.) koresp. M.J.M.
24: Paweł Mańkowski (ur. 1922: 98 l.)
25: Jan Bogdanowicz (zm. 1985: 35 l.) Władysław Horodyski (zm. 1986: 34 l.)
27: Andrzej Cieński (ur. 1931: 89 l.)
30: Paweł Mańkowski (zm. 1998: 22 l.)

Grudzień
1: Maria Gołuchowska (ur. 1947: 73 l.) koresp. M.J.M.
3: Stanisław Cieński (zm. 1920: 100 lat)
11: Andrzej Cieński (zm. 2019: pierwsza rocznica)
14: Maria Łastowiecka (ur. 1949: 71 l.)
17: Helena Leputa (ur. 1923: 97 l.)
22: Antoni Łastowiecki (zm. 1973: 47 l.)
29: Kazimierz Mańkowski i Romana Szymanowska (ślub 1950: 70 lat)

Styczeń
1: Irena Trzecieska (zm. 1977: 44 l.)
3: Katarzyna Lerchenfeld (ur. 1927: 94 l.)
5: Emilia Mrowiec (ur. 1934: 87 l.)
6: Anna Jordan (ur. 2010: 11 l.) Marcin Gniewosz (zm. 2011: 10 lat)
7: Maciej Górski (ur. 1949: 72 l.) Jerzy Łastowiecki (ur. 1951: 70 lat) Maria Okęcka (zm. 1996: 25 l.) Zofia Jordan (zm. 2001: 20 lat)
8: Anna Jordan (ur. 1948: 73 l.) koresp. M.J.M.
12: Marianna Górska (ur. 1989: 32 l.)
14: Stefan Falguiere (ur. 1967: 54 l.)
15: Zygmunt Plater i Anna Jordan (ślub 1977: 44 l.)
18: Antoni Mańkowski i Helena Stadnicka (ślub 1940: 81 l.)
19: Stefania Woroniecka (zm. 1963: 58 l.) Kazimierz Górski (ur. 1991: 30 lat) Mieczysław Brykczyński (zm. 2018: 3 l.)
20: Andrzej Horodyski i Elżbieta Turno (ślub 1920: 101 l.) Mirosław Brykczyński i Izabella Kaczanowicz (ślub 1984: 37 l.)
21: Anna Tyszkiewicz (zm. 1947: 74 l.)

Luty
1: Tomasz Dobrowolski (zm. 1976: 45 l.)
4: Kazimierz Mańkowski i Zofia Potocka (ślub 1936: 85 l.)
6: Róża Borowska (ur. 1934: 87 l.)
7: Dominik Swieżawski (zm. 1950: 71 l.) Dominik Swieżawski (ur. 1950: 71 l.)
10: Władysław Czarnecki i Anna Lipska (ślub 1931: 90 lat) Kazimierz Plater i Maria Grocholska (ślub 1954: 67 l.)
11: Kazimierz Łastowiecki (zm. 2004: 17 l.)
12: Izabella Puzyna (zm. 1927: 94 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Ksawery Okęcki (sw.40052) (....–) kawaler? (r.: Jan O. i Maria Orłowska)
 • Ana de Saráchaga (sw.60166) (....–) panna? (r.: Juan d. i Anna Okęcka)
 • Juan de Saráchaga (sw.60167) (....–) kawaler? (r.: Juan d. i Anna Okęcka)
 • Olga Komarnicka (10.707.99) (....–) panna? (r.: Mieczysław K. i Teodora Mazaraki)
 • Wanda Komarnicka (10.707.98) (....–) panna? (r.: Mieczysław K. i Teodora Mazaraki)
 • Dolores Okęcka (sw.60171) (....–) panna? (r.: Jan O. i Dolores Casal)
 • Ines Okęcka (sw.60172) (....–) panna? (r.: Jan O. i Dolores Casal)
 • Sophia Okęcka (sw.60173) (....–) panna? (r.: Jan O. i Dolores Casal)
 • Juan Okęcki (sw.60170) (....–) kawaler? (r.: Jan O. i Dolores Casal)
 • Elisabeth Richard (sw.49840) (....–) panna? (r.: Franciszek R. i Maria Łastowiecka)
 • Louis Richard (sw.49839) (....–) kawaler? (r.: Franciszek R. i Maria Łastowiecka)
 • Madeleine Richard (sw.49837) (....–) panna? (r.: Franciszek R. i Maria Łastowiecka)
 • Marie Richard (sw.48799) (....–) panna? (r.: Franciszek R. i Maria Łastowiecka)
 • Nicolas Richard (sw.49838) (....–) kawaler? (r.: Franciszek R. i Maria Łastowiecka)
 • Róża Rylska (sw.87856) (....–) panna? (r.: Władysław R. i Izabella Puzyna)
 • Izabella Swieżawska (cz.I022697) (1931–) × Bogdan Płatkowski (r.: Eustachy S. i Berta Bohler)
 • Maria Zachorowska (sw.13458) (1953–1990) panna? (r.: Witold Z. i Maria Okęcka)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Berta Bohler (cz.I022699) (....–) × Eustachy Swieżawski
 • Laure de Cosnac (zi.4.81.a2a) (....–) × Jerzy Łastowiecki
 • Franciszek Richard (zi.4.81.a1a) (....–) × Maria Łastowiecka

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Bronisław Horodyski (7.849.177) (.. .. ....–) × Helena Niezabitowska (r.: Tomasz H. i Anna Komarnicka)
 • Anna Komarnicka (10.707.102) (.. .. ....–) × Tomasz Horodyski (r.: Grzegorz K. i ... ...)
 • Marianna Horodyska (7.849.180) (.. .. ....–) × Adam Jordan (r.: Bronisław H. i Helena Niezabitowska)
 • Stanisław Horodyski (sw.12189) (.. .. ....–) kawaler (r.: Bronisław H. i Helena Niezabitowska)
 • Helena Niezabitowska (7.849.178) (.. .. ....–) × Bronisław Horodyski (r.: Włodzimierz N. i Kazimiera Badeni)
 • Adam Jordan (9.104.822) (.. .. ....–) × Marianna Horodyska (r.: Adolf J. i Zofia Kochanowska)
 • Bolesław Komarnicki (10.707.89) (.. .. 1819–.. .. ....) × Ewelina Borkowska (r.: Grzegorz K. i Krystyna Komarnicka)
 • Jan Okęcki (cz.I030252) (.. .. 1909–.. .. 1953) × Maria Orłowska (r.: Stanisław O. i Anna Horodyska)
 • Kazimierz Okęcki (sw.13452) (18.9.1909–.. .. 1940) kawaler (r.: Stanisław O. i Anna Horodyska)
 • Maria Rylska (cz.I000083) (.. .. 1879–.. .. 1968) × Paweł Horodyski (r.: Władysław R. i Izabella Puzyna)
 • Wiktor Horodyski (7.849.190) (.. .. ....–) × Eleonora Bocheńska
 • Zofia Kochanowska (10.522.1332) (.. .. ....–) × Adolf Jordan
 • Jan Komarnicki (10.707.93) (.. .. 1849–.. .. ....) × Franciszka Pieńczykowska (r.: Bolesław K. i Ewelina Borkowska)
 • Mieczysław Komarnicki (10.707.94) (.. .. 1851–.. .. ....) × Teodora Mazaraki (r.: Bolesław K. i Ewelina Borkowska)
 • Stanisław Niezabitowski (13.565.205) (25.11.1860–.. .. 1941) × Anna Kwilecka (r.: Włodzimierz N. i Kazimiera Badeni)
 • Anna Okęcka (sw.40048) (.. .. ....–) × Juan de Saráchaga (r.: Jan O. i Maria Orłowska)
 • Jan Okęcki (sw.40044) (.. .. ....–) × Dolores Casal (r.: Jan O. i Maria Orłowska)
 • Ksawery Okęcki (sw.40052) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Jan O. i Maria Orłowska)
 • Władysław Okęcki (sw.13467) (.. .. 1922–.. .. 1986) × Janina Przewłocka (r.: Stanisław O. i Helena Drohojowska)
 • Eustachy Swieżawski (cz.I022698) (.. .. 1899–.. .. 1964) × Berta Bohler (r.: Władysław S. i Maria Rylska)
 • Eleonora Bocheńska (7.849.194) (9.2.1834–.. .. ....) × Wiktor Horodyski
 • Berta Bohler (cz.I022699) (.. .. ....–) × Eustachy Swieżawski
 • Elżbieta Borkowska (2.57.343) (16.8.1893–.. .. ....) × Włodzimierz Cieński (r.: Jerzy B. i Elżbieta Łoś)
 • Dolores Casal (sw.40045) (.. .. ....–) × Jan Okęcki (r.: N. C. i N. Espinosa Paz)
 • Maria Cieńska (cz.I050559) (.. .. 1922–23.5.1986) × Tomasz Dobrowolski (r.: Włodzimierz C. i Elżbieta Borkowska)
 • Kazimierz Cieński (cz.I050560) (.. .. 1925–.. .. 1953) kawaler (r.: Włodzimierz C. i Elżbieta Borkowska)
 • Laure de Cosnac (zi.4.81.a2a) (.. .. ....–) × Jerzy Łastowiecki
 • Ana de Saráchaga (sw.60166) (.. .. ....–) panna? (r.: Juan d. i Anna Okęcka)
 • Juan de Saráchaga (sw.60167) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Juan d. i Anna Okęcka)
 • Juan de Saráchaga (sw.40049) (.. .. ....–) × Anna Okęcka (r.: Juan d. i Angelica Domato)
 • Ignacja del Carill (cz.I017874) (.. .. 1878–.. .. 1950) × Ksawery Orłowski (r.: Benigno d. i Juana Cieza)
 • Antoni Gniewosz (zi.4.38.a2) (12.6.1922–.. .. 2017) × Katarzyna Lerchenfeld
 • Maria Gołuchowska (6.518.589) (31.7.1854–.. .. 1930) × Kazimierz Drohojowski (r.: Agenor G. i Maria Baworowska)
 • Andrzej Horodyski (7.849.198) (.. .. ....–) × Emilia Romer (r.: Wiktor H. i Eleonora Bocheńska)
 • Ludwika Hoszowska (7.876.111) (.. .. ....–) × Eustachy Rylski
 • Olga Komarnicka (10.707.99) (.. .. ....–) panna? (r.: Mieczysław K. i Teodora Mazaraki)
 • Stanisława Komarnicka (sw.105029) (.. .. ....–) × Feliks Scazighino (r.: Jan K. i Franciszka Pieńczykowska)
 • Wanda Komarnicka (10.707.98) (.. .. ....–) panna? (r.: Mieczysław K. i Teodora Mazaraki)
 • Wanda Kozicka (12.111.192) (.. .. ....–) × Piotr Łastowiecki
 • Anna Kwilecka (13.565.204) (19.7.1875–.. .. 1942) × Stanisław Niezabitowski (r.: Mieczysław K. i Maria Mańkowska)
 • Bronisław Łastowiecki (15.330.334) (.. .. ....–.. .. 1948) × Irena Trzecieska
 • Teodora Mazaraki (10.707.96) (.. .. ....–) × Mieczysław Komarnicki (r.: Andrzej M. i Wanda Turkułł)
 • Marianna Młocka (ut.9.1.7) (19.7.1799–.. .. ....) × Piotr Pietruski (r.: Tadeusz M. i Joanna Kicka)
 • Colette N. (sw.40056) (.. .. ....–) panna?
 • Franciszek N. (sw.40032) (.. .. ....–) × María Siri
 • Dolores Okęcka (sw.60171) (.. .. ....–) panna? (r.: Jan O. i Dolores Casal)
 • Helena Okęcka (sw.13469) (.. .. 1952–) panna (r.: Władysław O. i Janina Przewłocka)
 • Ines Okęcka (sw.60172) (.. .. ....–) panna? (r.: Jan O. i Dolores Casal)
 • Sophia Okęcka (sw.60173) (.. .. ....–) panna? (r.: Jan O. i Dolores Casal)
 • Teresa Okęcka (3.611.105) (6.7.1869–.. .. 1945) × Michał Czarnecki (r.: Władysław O. i Marta Czorba)
 • Zofia Okęcka (psb.20541.10) (12.1.1875–.. .. 1950) × Jan Siemieński (r.: Władysław O. i Marta Czorba)
 • Juan Okęcki (sw.60170) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Jan O. i Dolores Casal)
 • Karol Okęcki (sw.13470) (.. .. 1954–) × Beatrice de Lassence (r.: Władysław O. i Janina Przewłocka)
 • Konstanty Okęcki (psb.20541.8) (.. .. 1870–.. .. 1943) kawaler (r.: Władysław O. i Marta Czorba)
 • Franciszka Pieńczykowska (sw.539570) (.. .. ....–) × Jan Komarnicki (r.: Stanisław P. i Sydonia Mysłowska)
 • Piotr Pietruski (1.279.113) (.. .. ....–) × Marianna Młocka (r.: Daniel P. i Salomea Fink)
 • Elisabeth Richard (sw.49840) (.. .. ....–) panna? (r.: Franciszek R. i Maria Łastowiecka)
 • Franciszek Richard (zi.4.81.a1a) (.. .. ....–) × Maria Łastowiecka
 • Louis Richard (sw.49839) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Franciszek R. i Maria Łastowiecka)
 • Madeleine Richard (sw.49837) (.. .. ....–) panna? (r.: Franciszek R. i Maria Łastowiecka)
 • Marie Richard (sw.48799) (.. .. ....–) panna? (r.: Franciszek R. i Maria Łastowiecka)
 • Nicolas Richard (sw.49838) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Franciszek R. i Maria Łastowiecka)
 • Ida Rylska (12.120.277) (.. .. 1880–.. .. 1964) × Ludwik Koziebrodzki (r.: Władysław R. i Izabella Puzyna)
 • Róża Rylska (sw.87856) (.. .. ....–) panna? (r.: Władysław R. i Izabella Puzyna)
 • Eustachy Rylski (cz.I023554) (.. .. ....–) × Wanda Skrzyńska (r.: Władysław R. i Izabella Puzyna)
 • Emma Swieżawska (cz.I028504) (.. .. ....–) × Peter Allmendinger (r.: Eustachy S. i Berta Bohler)
 • Anna Żurakowska (sw.6785) (.. .. ....–) × Florian Niezabitowski

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 950.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 18.02.2020.
  © 2002-2020 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie