Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Emilia Jasieńska (8.529.200)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Oznaczenie „prośba o kontakt” pojawia się przy osobach, które bardzo prosimy o kontakt na adres mj@minakowski.pl — bo są potomkami takich członków Sejmu Wielkiego, z których potomstwem nie udało się dotąd nawiązać kontaktu. Jeżeli te osoby nie żyją, to może żyją ich potomkowie.

Czerwiec
28: Tytus Horoch i Jadwiga Fabrycy (ślub 1939: 80 lat)

Lipiec
2: Zygmunt Baczyński (zm. 1932: 87 l.)
3: Piotr Szembek (ur. 1951: 68 l.)
5: Stanisław Szembek (ur. 1944: 75 l.)
10: Leon Baczyński (zm. 1942: 77 l.) Stefania Stadnicka (zm. 1979: 40 lat)
14: Magda Polak (ur. 1947: 72 l.) Franciszek Dwernicki i Olga Ostaszewska (ślub 1948: 71 l.)
15: Piotr Konarski (ur. 1952: 67 l.) koresp. M.J.M.
16: Zdzisław Jasieński (zm. 1945: 74 l.)
18: Teresa Baczyńska (ur. 1950: 69 l.) koresp. M.J.M.
19: Mieczysław Horoch (zm. 1944: 75 l.)
20: Władysław Hulewicz (zm. 1929: 90 lat)
22: Szymon Konarski (zm. 1959: 60 lat)
24: Henryk Baczyński (zm. 1958: 61 l.)
26: Piotr Szembek i Grażyna Kostrzyńska (ślub 1978: 41 l.) Janusz Tomaszewski i Anna Stebelska (ślub 1986: 33 l.) koresp. M.J.M.
28: Tadeusz Godlewski (zm. 1921: 98 l.)
29: Andre Jasieński i Françoise Bradfer (ślub 1978: 41 l.)
30: Wilhelm Orsetti (zm. 1960: 59 l.) Stanisław Konarski (zm. 2007: 12 l.)
31: Eustachy Horoch (ur. 1942: 77 l.) Jan Konarski (zm. 1942: 77 l.)

Sierpień
6: Janusz Tomaszewski (ur. 1947: 72 l.) koresp. M.J.M.
7: Katarzyna Zachwatowicz (ur. 1932: 87 l.) koresp. M.J.M.
8: Aleksandra Świeżyńska (zm. 1933: 86 l.)
9: Władysław Jasieński (ur. 1921: 98 l.)
10: Jadwiga Fabrycy (zm. 1951: 68 l.)
11: Helena Jasieńska (zm. 1958: 61 l.)
15: Bolesław Kotkowski i Helena Borkowska (ślub 1928: 91 l.)
18: Gustaw Jasieński (zm. 1953: 66 l.)
20: Zofia Konarska (ur. 1963: 56 l.) Jan Konarski (ur. 1963: 56 l.)
22: Jerzy Duliński (ur. 1949: 70 lat)
23: Jerzy Konarski i Krystyna Suffczyńska (ślub 1949: 70 lat)
24: Aleksandra Jasieńska (ur. 1964: 55 l.)
26: Włodzimierz Jasieński i Stefania Stadnicka (ślub 1950: 69 l.)

Wrzesień
1: Jean Jasieński i Monique Comart (ślub 1979: 40 lat)
2: Jan Skotnicki (zm. 1944: 75 l.)
3: Antonina Jasieńska (ur. 1923: 96 l.)
4: Jacek Konarski (ur. 1952: 67 l.)
9: Józef Bohdanowicz (zm. 1994: 25 l.)
11: Emil Godlewski (zm. 1930: 89 l.)
13: Ksawery Jasieński (ur. 1931: 88 l.) koresp. M.J.M.
17: Henryk Cichowski (zm. 1955: 64 l.) Janusz Tomaszewski i Anna Gerke (ślub 1978: 41 l.) koresp. M.J.M.
18: Jerzy Konarski (ur. 1920: 99 l.) Stanisław Konarski (ur. 1923: 96 l.)
19: Wanda Zdziarska (zm. 1919: 100 lat)
23: Anna Jasieńska (zm. 1977: 42 l.) Zofia Cichowska (zm. 1999: 20 lat)
26: Tytus Horoch (ur. 1919: 100 lat) Helena Baczyńska (ur. 1919: 100 lat)
27: Antoni Szańkowski (zm. 1930: 89 l.)
29: Anna Szańkowska (zm. 1979: 40 lat)
30: Maria Wodzińska (zm. 1957: 62 l.)

Październik
3: Teresa Jasieńska (ur. 1935: 84 l.)
4: Helena Baczyńska (zm. 1976: 43 l.)
5: Jan Skotnicki (ur. 1920: 99 l.) Jadwiga Świeżyńska (ur. 1924: 95 l.) Tadeusz Piasecki (zm. 1933: 86 l.)
6: Andrzej Jasieński (ur. 1922: 97 l.)
14: Franciszek Świeżyński (zm. 1941: 78 l.)
16: Andrzej Jasieński (zm. 1943: 76 l.)
19: Karolina Russocka (zm. 1944: 75 l.)
23: Zygmunt Baczyński (ur. 1919: 100 lat) Józef Jasieński (zm. 1924: 95 l.)
26: Barbara Orzelska (ur. 1926: 93 l.) Bronisława Ośniałowska (zm. 1926: 93 l.)
28: Zofia Ośniałowska (zm. 1947: 72 l.)
29: Stanisław Szembek (zm. 2001: 18 l.)

Listopad
1: Gustaw Jasieński (ur. 1924: 95 l.)
3: Kazimierz Konarski (zm. 1972: 47 l.)
7: Eustachy Horoch i Maria Rożnowska (ślub 1970: 49 l.)
9: Zofia Horoch (zm. 2001: 18 l.) Jan Duliński (zm. 2002: 17 l.)
12: Krystyna Baczyńska (ur. 1951: 68 l.) Elżbieta Jasieńska (ur. 1951: 68 l.) koresp. M.J.M.
14: Andrzej Baczyński (ur. 1953: 66 l.)
18: Andre Jasieński (ur. 1954: 65 l.) Aleksander Russocki (zm. 1956: 63 l.) Irena Cichowska (zm. 2000: 19 l.)
26: Stanisław Baczyński (zm. 1927: 92 l.)

Grudzień
2: Anna Skotnicka (zm. 1997: 22 l.)
3: Zofia Herniczek (zm. 1966: 53 l.)
4: Maria Łempicka (zm. 1926: 93 l.)
5: Karol Dwernicki (zm. 1949: 70 lat)
11: Władysław Jasieński (zm. 1922: 97 l.) Ida Bzowska (zm. 1961: 58 l.) Emilia Jasieńska (zm. 1970: 49 l.)
13: Bogdan Szembek (zm. 1975: 44 l.)
14: Stanisław Załęski (zm. 1969: 50 lat)
16: Anna Jasieńska (ur. 1923: 96 l.)
17: Jerzy Konarski (zm. 1999: 20 lat)
18: Antoni Piasecki (zm. 1937: 82 l.) Natalia Jasieńska (zm. 1973: 46 l.)
20: Edmund Załęski (zm. 1932: 87 l.)
26: Eugeniusz Roguski (zm. 1939: 80 lat)
28: Władysława Kiniorska (zm. 1956: 63 l.)

Styczeń
4: Barbara Bohdanowicz (zm. 1982: 38 l.)
6: Władysław Świeżyński (zm. 1929: 91 l.)
7: Michał Bzowski (zm. 1940: 80 lat)
8: Maria Łuniewska (zm. 1936: 84 l.)
19: Tytus Horoch (zm. 1945: 75 l.)
23: Maria Skotnicka (ur. 1925: 95 l.) Kazimierz Załęski (zm. 1929: 91 l.)
24: Bogdan Szembek i Zofia Horoch (ślub 1943: 77 l.)
25: Jean Jasieński (ur. 1953: 67 l.)
26: Franciszek Dwernicki (zm. 1966: 54 l.) Teresa Jasieńska (zm. 1999: 21 l.)
27: Barbara Bohdanowicz (ur. 1942: 78 l.)
30: Władysław Tomaszewski (zm. 1994: 26 l.)
31: Krystyna Suffczyńska (ur. 1924: 96 l.) Filip Jasieński (ur. 1969: 51 l.)

Luty
9: Idalia Baczyńska (zm. 1935: 85 l.) Stanisław Bukowiecki (zm. 1944: 76 l.)
10: Zofia Jasieńska (zm. 1947: 73 l.)
11: Anna Załęska (zm. 1937: 83 l.)
12: Józef Świeżyński (zm. 1948: 72 l.)
14: Helena Baczyńska (zm. 1997: 23 l.)
15: Zofia Konarska (zm. 1936: 84 l.)
21: Matylda Grieger (ur. 1926: 94 l.)
24: Danuta Świeżyńska (zm. 2003: 17 l.)

Marzec
4: Kazimierz Załęski i Róża Załęska (ślub 1919: 101 l.) Małgorzata Horoch (ur. 1941: 79 l.) członek SPSW
5: Emilia Jasieńska (zm. 1968: 52 l.)
10: Wilhelm Orsetti (ur. 1939: 81 l.) koresp. M.J.M.
13: Mieczysław Horoch (ur. 1921: 99 l.)
19: Maria Jasieńska (zm. 1934: 86 l.) Henryk Jasieński (zm. 1979: 41 l.) Jakub Jasieński (ur. 1982: 38 l.)
20: Zofia Konarska (zm. 1920: 100 lat)
22: Helena Godlewska (zm. 1967: 53 l.)
23: Maksymilian Konarski (zm. 1937: 83 l.) Bolesław Kotkowski (zm. 1955: 65 l.)
24: Zygmunt Baczyński i Matylda Grieger (ślub 1950: 70 lat)
30: Dorota Horoch (ur. 1940: 80 lat)
31: Paulina Konarska (zm. 1930: 90 lat)

Kwiecień
1: Zdzisław Jasieński (ur. 1919: 101 l.)
2: Włodzimierz Jasieński (zm. 1993: 27 l.)
4: Zygmunt Baczyński (zm. 2008: 12 l.)
6: Feliks Jasieński (zm. 1929: 91 l.) Andrzej Szembek (ur. 1946: 74 l.)
8: Krzysztof Tomaszewski (ur. 1954: 66 l.) koresp. M.J.M.
10: Gabriela Załęska (zm. 1928: 92 l.)
11: Jacek Konarski i Krystyna Wilk (ślub 1977: 43 l.)
15: Stanisław Konarski i Barbara Orzelska (ślub 1949: 71 l.)
20: Zdzisław Horoch (zm. 1945: 75 l.)
21: Michał Jasieński (zm. 1953: 67 l.)
24: Ignacy Kotkowski i Irena Kłokocka (ślub 1924: 96 l.)
25: Emil Godlewski (zm. 1944: 76 l.)
27: Aleksander Konarski (zm. 1940: 80 lat) Róża Jasieńska (zm. 1965: 55 l.)
30: Janina Bzowska (zm. 1949: 71 l.)

Maj
4: Jerzy Hulewicz (zm. 1990: 30 lat)
10: Aleksander Konarski (zm. 1941: 79 l.)
16: Konstancja Wielogłowska (zm. 1938: 82 l.) prośba o kontakt
20: Zofia Baczyńska (zm. 2006: 14 l.)
22: Kazimierz Świeżyński (zm. 1959: 61 l.)
23: Jan Jasieński (zm. 1932: 88 l.) Marian Kiniorski (zm. 1943: 77 l.)
24: Maria Jasieńska (zm. 1958: 62 l.)
26: Helena Ośniałowska (zm. 1938: 82 l.)
27: Wanda Russocka (zm. 1941: 79 l.)
29: Maksymilian Skotnicki (zm. 1922: 98 l.)
31: Wanda Karczewska (zm. 1922: 98 l.)

Czerwiec
4: Emilia Jasieńska (zm. 1929: 91 l.)
11: Czesław Baczyński (zm. 1933: 87 l.)
12: Piotr Jasieński (ur. 1954: 66 l.) Szymon Konarski (zm. 1981: 39 l.)
14: Helena Konarska (zm. 1919: 101 l.)
16: Zofia Jasieńska (zm. 1954: 66 l.)
17: Irena Dulińska (ur. 1952: 68 l.)
22: Jan Duliński (ur. 1919: 101 l.)
23: Zofia Horoch (ur. 1922: 98 l.)
25: Władysław Jasieński (zm. 1950: 70 lat)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Mieczysław Zarzycki (6.390.839) (....–1908) × Irena Godlewska (r.: Wacław Z. i Emilia Jasieńska)
 • Irena Godlewska (6.390.838) (1874–) × Mieczysław Zarzycki (r.: Korneliusz G. i Kazimiera Grabkowska)
 • Augustyn Jasieński (zi.5.37.r1) (1846–1913) kawaler? (r.: Władysław J. i Lucyna Baczyńska)
 • Michał Jasieński (8.529.203) (....–1886) × Gabriela Załęska (r.: Władysław J. i Lucyna Baczyńska)
 • Róża Jasieńska (zi.5.37.a6) (1882–1965) × Stefan Marczewski (r.: Józef J. i Natalia Rembielińska)
 • Ksawery Jasieński (zi.5.37.a4) (....–) × Helena Jarzębska (r.: Józef J. i Natalia Rembielińska)
 • Stanisław Jasieński (zi.7.25.a3) (....–1912) kawaler? (r.: Józef J. i Natalia Rembielińska)
 • Władysław Jasieński (8.529.198) (1872–1922) × Maria Pasquier (r.: Józef J. i Natalia Rembielińska)
 • Stanisław Baczyński (sw.719824) (....–) kawaler? (r.: Stanisław B. i Ludomira Weychert)
 • Maria Godlewska (6.390.842) (1872–) × Wacław Pomorski (r.: Korneliusz G. i Kazimiera Grabkowska)
 • Henryk Horoch (7.835.195) (....–) kawaler? (r.: Wacław H. i Wiktoria Baczyńska)
 • Kazimierz Horoch (7.835.194) (....–) kawaler? (r.: Wacław H. i Wiktoria Baczyńska)
 • Zofia Horoch (7.835.198) (....–) panna? (r.: Wacław H. i Wiktoria Baczyńska)
 • Natalia Jasieńska (zi.7.25.a2a1) (....–1944) panna? (r.: Ludwik J. i Stanisława Rakowska)
 • Wanda Jasieńska (8.529.179) (....–) × bezimienny Rogójski (r.: Ksawery J. i Aleksandra Baczyńska)
 • Józef Jasieński (8.529.84) (1772–1835) × bezimienna Rogóska (r.: Mikołaj J. i Agnieszka Kuczkowska)
 • Michał Karski (9.503.414) (1779–1854) kawaler? (r.: Kazimierz K. i Salomea Szczepanowska)
 • Rajmund Karski (psb.11038.8) (....–) kawaler? (r.: Kazimierz K. i Salomea Szczepanowska)
 • Stanisław Karski (9.503.415) (....–) kawaler? (r.: Kazimierz K. i Salomea Szczepanowska)
 • Maria Łempicka (15.431.243) (....–1926) × Henryk Zarzycki (r.: Kazimierz Ł. i Emilia Baczyńska)
 • Stefan Marczewski (zi.5.37.a6a) (....–) × Róża Jasieńska (r.: Antoni M. i Natalia Konarska)
 • Ewaryst Skotnicki (sw.139125) (1837–1866) kawaler? (r.: Maksymilian S. i Maria Jasieńska)
 • Jan Skotnicki (cz.I054574) (1843–1916) × Róża Cichowska (r.: Maksymilian S. i Maria Jasieńska)
 • Jarosław Skotnicki (sw.147028) (....–) kawaler? (r.: Maksymilian S. i Maria Jasieńska)
 • Wincenty Skotnicki (sw.147027) (....–1872) kawaler? (r.: Maksymilian S. i Maria Jasieńska)
 • Malwina Staniszewska (sw.222673) (....–) × Henryk Błeszyński (r.: Seweryn S. i Maria Baczyńska)
 • Kazimierz Wójcicki (zi.5.37.b1a4) (1921–1953) × Maria Prawocheńska (r.: Henryk W. i Helena Jasieńska)
 • Róża Cichowska (cz.I054573) (1858–1946) × Jan Skotnicki (r.: Roman C. i Kazimiera Leszczyńska)
 • Aniela Godlewska (6.390.853) (1882–) panna? (r.: Gabriel G. i Paulina Woźniakowska)
 • Antonina Godlewska (6.390.858) (....–) panna? (r.: Stefan G. i Waleria Walchnowska)
 • Emil Godlewski (6.390.849) (1875–1944) × Irena Godlewska (r.: Emil G. i Zofia Roszkowska)
 • Julian Godlewski (sw.720920) (1804–) kawaler? (r.: Franciszek G. i Irena Głębocka)
 • Marian Godlewski (6.390.848) (1874–) kawaler? (r.: Emil G. i Zofia Roszkowska)
 • Mścisław Godlewski (6.390.845) (1875–) kawaler? (r.: Mścisław G. i Maria Popiel)
 • Wespazjan Godlewski (6.390.826) (1811–) kawaler? (r.: Franciszek G. i Irena Głębocka)
 • Władysław Godlewski (sw.897840) (....–1909) kawaler? (r.: Mścisław G. i Elżbieta Miączyńska)
 • Aleksandra Grzegorzewska (7.289.127) (....–) × Jan Więckowski (r.: Mieczysław G. i Maria Wielogłowska)
 • Jadwiga Grzegorzewska (7.289.129) (....–) × Alojzy Więckowski (r.: Mieczysław G. i Maria Wielogłowska)
 • Elżbieta Hulewicz (sw.649677) (....–) panna? (r.: Władysław H. i Emilia Godlewska)
 • Irena Hulewicz (sw.649676) (....–) panna? (r.: Władysław H. i Emilia Godlewska)
 • Jerzy Hulewicz (sw.649674) (1905–1990) × Krystyna Kłusek (r.: Władysław H. i Emilia Godlewska)
 • Aleksandra Jasieńska (8.529.171) (....–) × Wincenty Łoś (r.: Zdzisław J. i Jadwiga Wołowska)
 • Eleonora Jasieńska (sw.716826) (....–1811) panna? (r.: Maksymilian J. i Zuzanna Jawornicka)
 • Maria Jasieńska (zi.1.93.a1a2) (....–) panna? (r.: Władysław J. i Anna Chmielińska)
 • Marianna Jasieńska (8.529.214) (....–) panna? (r.: Maksymilian J. i Zuzanna Jawornicka)
 • Zofia Jasieńska (8.529.186) (1879–1954) × Marian Kiniorski (r.: August J. i Zofia Ośniałowska)
 • Julian Jasieński (sw.246765) (....–1827) kawaler? (r.: Maksymilian J. i Zuzanna Jawornicka)
 • Zdzisław Jasieński (8.529.170) (....–1893) kawaler? (r.: Zdzisław J. i Jadwiga Wołowska)
 • Eufrozyna Karska (9.503.393) (....–1820) × Adam Zbijewski (r.: Szymon K. i Anna Piaskowska)
 • Maria Karska (9.503.467) (1855–1924) × Antoni Łempicki (r.: Wincenty K. i Konstancja Wodzińska)
 • Antoni Karski (9.503.397) (1747–1803) kawaler? (r.: Szymon K. i Anna Piaskowska)
 • Wanda Konarska (11.20.142) (1896–1976) × Stanisław Bocheński (r.: Aleksander K. i Wiktoria Świda)
 • Jan Konarski (11.20.133) (1879–1942) × Zofia Karczewska (r.: Szymon K. i Joanna Kossecka)
 • Kazimierz Konarski (11.20.134) (1886–1972) × Maria Piasecka (r.: Szymon K. i Joanna Kossecka)
 • Helena Kossecka (11.435.671) (....–) panna? (r.: Edward K. i Ewa Skarzyńska)
 • August Łempicki (15.431.251) (1885–1940) × Janina Wyganowska (r.: Antoni Ł. i Zofia Karska)
 • Kazimierz Łempicki (15.431.250) (1880–1904) kawaler? (r.: Antoni Ł. i Zofia Karska)
 • Andrzej Nowakowski (zi.1.93.a2a1) (....–) kawaler? (r.: Jan N. i Anna Jasieńska)
 • Zbigniew Nowakowski (zi.1.93.a2a2) (....–) kawaler? (r.: Jan N. i Anna Jasieńska)
 • Aleksandra Ośniałowska (cz.I055721) (....–) × Józef Kordzikowski (r.: Marian O. i Maria Jasieńska)
 • Maria Skotnicka (sw.147025) (....–) × bezimienny Bukowiecki (r.: Adolf S. i Jadwiga Jasieńska)
 • Jarosław Skotnicki (sw.139127) (....–1907) kawaler? (r.: Adolf S. i Jadwiga Jasieńska)
 • Marian Skotnicki (sw.147023) (1866–1916) × Stefania N. (r.: Adolf S. i Jadwiga Jasieńska)
 • Józef Szańkowski (sw.841106) (....–) × Irena Mławska (r.: Antoni S. i Idalia Baczyńska)
 • Marianna Szlubowska (sw.250382) (....–1856) × Andrzej Piotrowski (r.: Antoni S. i Kunegunda Karska)
 • Feliks Szlubowski (sw.250381) (....–) kawaler? (r.: Antoni S. i Kunegunda Karska)
 • Aleksander Wielogłowski (lu.5537) (1866–) kawaler? (r.: Juliusz W. i Maria Wielogłowska)
 • Józef Wielogłowski (lu.5504) (....–1806) kawaler? (r.: Kasper W. i Marianna Wiercińska)
 • Stefan Wielogłowski (lu.5536) (....–) kawaler? (r.: Konstanty W. i Emilia Sołtyk)
 • Kazimierz Wodziński (sw.133181) (1885–1964) kawaler? (r.: Władysław W. i Zofia Baczyńska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Wacław Zarzycki (8.529.201) (....–) × Emilia Jasieńska
 • Magdalena Farurej (kw.91.34) (....–) × Józef Wiercieński
 • Józef Wiercieński (kw.91.33) (....–1804) × Magdalena Farurej
 • Helena Jarzębska (zi.5.37.a4a) (....–) × Ksawery Jasieński
 • Kazimierz Konarski (zi.5.37.b2a) (....–) × Emilia Jasieńska
 • Emilia Rajska (6.390.836) (....–) × Korneliusz Godlewski
 • Stanisława Rakowska (zi.5.37.a2a) (....–) × Ludwik Jasieński
 • Marianna Wiercińska (lu.5461) (....–) × Kasper Wielogłowski
 • Anna Chmielińska (zi.1.93.a1a) (....–) × Władysław Jasieński
 • Zofia Dłuska (lu.15086) (....–) × Karol Głębocki
 • Włodzimierz Dwernicki (1.277.222) (1854–1912) × Helena Baczyńska
 • Czesława Dydyńska (1.277.215) (....–) × Zygmunt Baczyński
 • bezimienny Ławski (8.529.79) (....–) × Joanna Jasieńska
 • Jan Nowakowski (zi.1.93.a2a) (....–) × Anna Jasieńska
 • Adam Piasecki (11.20.111) (1831–1910) × Paulina Konarska
 • Julita Piotrowska (sw.70368) (1920–1985) × Andrzej Wójcicki
 • Maria Prawocheńska (sw.70374) (....–) × Kazimierz Wójcicki
 • bezimienny Rogójski (8.529.180) (....–) × Wanda Jasieńska
 • bezimienna Rogóska (8.529.207) (....–) × Józef Jasieński
 • bezimienny Soos (sw.70358) (....–) × Barbara Wójcicka
 • Kunegunda Szczepanowska (lu.24624) (....–) × Antoni Puszet
 • Władysław Tomaszewski (cz.I044111) (1912–1994) × Antonina Jasieńska
 • Waleria Walchnowska (6.390.856) (....–) × Stefan Godlewski
 • Władysław Wodziński (1.277.220) (....–1887) × Zofia Baczyńska
 • Henryk Zarzycki (15.431.244) (....–1917) × Maria Łempicka
 • bezimienny Życzyński (8.529.80) (....–) × Joanna Jasieńska

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Emilia Jasieńska (8.529.200) (.. .. ....–4.6.1929) × Wacław Zarzycki (r.: Władysław J. i Lucyna Baczyńska)
 • Wacław Zarzycki (8.529.201) (.. .. ....–) × Emilia Jasieńska
 • Irena Godlewska (6.390.838) (20.5.1874–.. .. ....) × Mieczysław Zarzycki (r.: Korneliusz G. i Kazimiera Grabkowska)
 • Emilia Baczyńska (1.277.18) (.. .. ....–) × Kazimierz Łempicki (r.: Cyprian B. i Katarzyna Wiercieńska)
 • Wiktoria Baczyńska (1.277.12) (.. .. ....–) × Wacław Horoch (r.: Cyprian B. i Katarzyna Wiercieńska)
 • Magdalena Farurej (kw.91.34) (.. .. ....–) × Józef Wiercieński
 • Wiktoria Jakubowicz (1.277.3) (.. .. ....–) × Stanisław Baczyński
 • Konstancja Jasieńska (8.529.152) (.. .. ....–) × Samuel Kossecki (r.: Teodor J. i Elżbieta Karska)
 • Ksawery Jasieński (zi.5.37.a4) (.. .. ....–) × Helena Jarzębska (r.: Józef J. i Natalia Rembielińska)
 • Ludwik Jasieński (8.529.199) (.. .. 1880–.. .. 1939) × Stanisława Rakowska (r.: Józef J. i Natalia Rembielińska)
 • Jacek Potkański (1.277.9) (.. .. ....–) × Katarzyna Wiercieńska (r.: Antoni P. i Ludwika Rostworowska)
 • Wanda Rudzka (8.529.193) (3.7.1857–.. .. 1947) × Mieczysław Jasieński (r.: Adolf R. i Wanda Kwaśniewska)
 • Izabela Adamowska (1.46.109) (13.12.1837–.. .. ....) × Jakub Zdziarski
 • Helena Baczyńska (1.277.221) (.. .. ....–.. .. 1929) × Włodzimierz Dwernicki (r.: Józef B. i Helena Karska)
 • Idalia Baczyńska (sw.114898) (.. .. ....–9.2.1935) × Antoni Szańkowski (r.: Stanisław B. i Ludomira Weychert)
 • Jadwiga Baczyńska (1.277.223) (.. .. 1880–.. .. 1926) × Franciszek Kotkowski (r.: Józef B. i Helena Karska)
 • Zofia Baczyńska (1.277.219) (.. .. ....–) × Władysław Wodziński (r.: Józef B. i Helena Karska)
 • Stanisław Baczyński (sw.719824) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Stanisław B. i Ludomira Weychert)
 • Wanda Dal-Trozzo (zi.1.93.a) (26.12.1894–.. .. ....) × Władysław Jasieński (r.: Antoni D. i Zofia Garlicka)
 • Paulina Dąmbska (4.285.1118) (.. .. ....–) × Hipolit Grabkowski
 • Irena Głębocka (6.390.825) (.. .. ....–) × Franciszek Godlewski (r.: Karol G. i Zofia Dłuska)
 • Maria Godlewska (6.390.842) (1.7.1872–.. .. ....) × Wacław Pomorski (r.: Korneliusz G. i Kazimiera Grabkowska)
 • Stefan Godlewski (6.390.855) (.. .. 1853–.. .. 1929) × Waleria Walchnowska (r.: Korneliusz G. i Emilia Rajska)
 • Hipolit Grabkowski (6.807.144) (.. .. 1799–.. .. ....) × Paulina Dąmbska
 • Henryk Horoch (7.835.195) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Wacław H. i Wiktoria Baczyńska)
 • Kazimierz Horoch (7.835.194) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Wacław H. i Wiktoria Baczyńska)
 • Zofia Horoch (7.835.198) (.. .. ....–) panna? (r.: Wacław H. i Wiktoria Baczyńska)
 • Helena Jarzębska (zi.5.37.a4a) (.. .. ....–) × Ksawery Jasieński
 • Natalia Jasieńska (zi.7.25.a2a1) (.. .. ....–.. .. 1944) panna? (r.: Ludwik J. i Stanisława Rakowska)
 • Wanda Jasieńska (8.529.179) (.. .. ....–) × bezimienny Rogójski (r.: Ksawery J. i Aleksandra Baczyńska)
 • Antoni Jasieński (8.529.75) (.. .. ....–) × Joanna Trzebińska
 • August Jasieński (8.529.181) (.. .. ....–) × Zofia Ośniałowska (r.: Ksawery J. i Aleksandra Baczyńska)
 • Feliks Jasieński (8.529.82) (.. .. ....–) × Teresa Szlubowska (r.: Mikołaj J. i Agnieszka Kuczkowska)
 • Zdzisław Jasieński (8.529.163) (.. .. ....–) × Jadwiga Wołowska (r.: Ksawery J. i Aleksandra Baczyńska)
 • Rajmund Karski (psb.11038.8) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Kazimierz K. i Salomea Szczepanowska)
 • Stanisław Karski (9.503.415) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Kazimierz K. i Salomea Szczepanowska)
 • Szymon Karski (9.503.314) (.. .. ....–) × Anna Piaskowska
 • Zofia Kmita (cz.I044125) (.. .. ....–) × Michał Kuczkowski
 • Maria Konarska (11.20.116) (.. .. 1845–.. .. 1929) × Henryk Roguski (r.: Konstanty K. i Aleksandra Jasieńska)
 • Natalia Konarska (11.20.118) (.. .. 1852–.. .. ....) × Antoni Marczewski (r.: Konstanty K. i Aleksandra Jasieńska)
 • Kazimierz Konarski (zi.5.37.b2a) (.. .. ....–) × Emilia Jasieńska (r.: Szymon K. i ... ...)
 • Edward Kossecki (11.435.669) (.. .. ....–) × Ewa Skarzyńska (r.: Samuel K. i Konstancja Jasieńska)
 • Samuel Kossecki (11.435.665) (.. .. ....–) × Konstancja Jasieńska (r.: Jan K. i Joanna Glas)
 • Michał Kuczkowski (cz.I044124) (.. .. ....–) × Zofia Kmita
 • Wanda Kwaśniewska (zi.2.78.am) (.. .. ....–) × Adolf Rudzki (r.: Zenon K. i Zofia Swidzińska)
 • Maria Łempicka (15.431.243) (.. .. ....–4.12.1926) × Henryk Zarzycki (r.: Kazimierz Ł. i Emilia Baczyńska)
 • Antoni Łempicki (15.431.245) (.. .. 1857–.. .. ....) × Maria Karska (r.: Kazimierz Ł. i Emilia Baczyńska)
 • Stefan Marczewski (zi.5.37.a6a) (.. .. ....–) × Róża Jasieńska (r.: Antoni M. i Natalia Konarska)
 • Krystyna Odrzywolska (9.503.410) (.. .. ....–) × Gabriel Szczepanowski
 • Maria Ośniałowska (cz.I044104) (30.12.1901–.. .. 1959) × Henryk Jasieński (r.: Gustaw O. i Maria Cichowska)
 • Maria Pasquier (sw.156159) (.. .. ....–) × Władysław Jasieński (r.: Henryk P. i Maria Boriaschon)
 • Anna Piaskowska (9.503.390) (.. .. ....–) × Szymon Karski
 • Emilia Rajska (6.390.836) (.. .. ....–) × Korneliusz Godlewski
 • Stanisława Rakowska (zi.5.37.a2a) (.. .. ....–) × Ludwik Jasieński
 • Adolf Rudzki (cz.I055040) (.. .. ....–) × Wanda Kwaśniewska
 • Józefa Russocka (sw.203) (.. .. ....–) panna (r.: Aleksander R. i Tekla Jasieńska)
 • Stanisław Russocki (sw.202) (18.12.1840–.. .. ....) kawaler (r.: Aleksander R. i Tekla Jasieńska)
 • Jarosław Skotnicki (sw.147028) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Maksymilian S. i Maria Jasieńska)
 • Michał Skotnicki (zi.5.121.a2) (.. .. 1891–.. .. 1941) × Anna Jasieńska (r.: Maksymilian S. i Wanda Russocka)
 • Malwina Staniszewska (sw.222673) (.. .. ....–) × Henryk Błeszyński (r.: Seweryn S. i Maria Baczyńska)
 • Władysław Świeżyński (zi.3.132.a1) (9.2.1898–.. .. 1940) × Maria Białecka (r.: Kazimierz Ś. i Maria Jasieńska)
 • Joanna Trzebińska (lu.4185) (.. .. ....–) × Antoni Jasieński
 • Ludomira Weychert (1.277.24) (.. .. ....–) × Stanisław Baczyński (r.: Feliks W. i Leokadia Teplicka)
 • Katarzyna Wielogłowska (2.837.468) (.. .. ....–) × Józef Bzowski (r.: Aleksander W. i Aniela Potkańska)
 • Natalia Wielogłowska (2.837.509) (.. .. ....–) × Jan Bzowski (r.: Aleksander W. i Aniela Potkańska)
 • Juliusz Wielogłowski (12.321.40) (.. .. ....–) × Maria Wielogłowska (r.: Aleksander W. i Aniela Potkańska)
 • Marianna Wiercińska (lu.5461) (.. .. ....–) × Kasper Wielogłowski (r.: Józef W. i ... ...)
 • Barbara Wójcicka (zi.7.25.b7a3) (.. .. 1920–.. .. 2003) × bezimienny Soos (r.: Henryk W. i Helena Jasieńska)
 • Maria Wójcicka (zi.5.37.b1a1) (.. .. 1913–.. .. 1936) panna (r.: Henryk W. i Helena Jasieńska)
 • Andrzej Wójcicki (zi.5.37.b1a2) (.. .. 1917–.. .. 1993) × Julita Piotrowska (r.: Henryk W. i Helena Jasieńska)
 • Henryk Wójcicki (zi.5.37.b1a) (17.7.1880–.. .. ....) × Helena Jasieńska (r.: Jan W. i Maria Kaczkowska)
 • Kazimierz Wójcicki (zi.5.37.b1a4) (.. .. 1921–.. .. 1953) × Maria Prawocheńska (r.: Henryk W. i Helena Jasieńska)
 • Józef Baczyński (cz.I054092) (.. .. 1900–.. .. 1968) × Maria Przemycka (r.: Stanisław B. i Wanda Cichowska)
 • Teresa Bajer (1.306.57) (.. .. ....–) × Leon Jasieński (r.: Teodor B. i Alojza Wronowska)
 • Maria Białecka (sw.70345) (.. .. ....–) × Władysław Świeżyński (r.: Tadeusz B. i Maria Przanowska)
 • Maria Boriaschon (sw.156265) (.. .. ....–) × Henryk Pasquier
 • Aleksandra Borowska (7.835.187) (.. .. 1792–.. .. ....) × Kajetan Horoch
 • Aniela Bzowska (2.837.510) (.. .. 1866–.. .. 1949) panna (r.: Jan B. i Natalia Wielogłowska)
 • Cyprian Bzowski (2.837.472) (.. .. 1869–.. .. 1932) kawaler (r.: Józef B. i Katarzyna Wielogłowska)
 • Karol Bzowski (cz.I047941) (.. .. 1874–.. .. 1937) kawaler (r.: Jan B. i Natalia Wielogłowska)
 • Anna Chmielińska (zi.1.93.a1a) (.. .. ....–) × Władysław Jasieński
 • Kazimiera Cichowska (cz.I054056) (.. .. 1886–.. .. 1970) × Kazimierz Świeżyński (r.: Mieczysław C. i Helena Kotkowska)
 • Maria Cichowska (cz.I044106) (.. .. 1878–.. .. 1953) × Gustaw Ośniałowski (r.: Mieczysław C. i Helena Kotkowska)
 • Róża Cichowska (cz.I054573) (.. .. 1858–.. .. 1946) × Jan Skotnicki (r.: Roman C. i Kazimiera Leszczyńska)
 • Wanda Cichowska (1.277.217) (.. .. 1879–.. .. 1932) × Stanisław Baczyński (r.: Mieczysław C. i Helena Kotkowska)
 • Antoni Dal Trozzo (zi.1.93.ao) (.. .. ....–) × Zofia Garlicka
 • Zofia Dłuska (lu.15086) (.. .. ....–) × Karol Głębocki
 • Aleksandra Dwernicka (sw.69513) (13.2.1890–.. .. ....) × Stefan Żelechowski (r.: Włodzimierz D. i Helena Baczyńska)
 • Zofia Dwernicka (sw.69514) (20.3.1896–.. .. 1941) panna (r.: Włodzimierz D. i Helena Baczyńska)
 • Józef Dwernicki (sw.69512) (30.4.1887–.. .. 1940) × Alina Nanowska (r.: Włodzimierz D. i Helena Baczyńska)
 • Kazimierz Dwernicki (sw.69516) (13.3.1894–.. .. 1963) kawaler (r.: Włodzimierz D. i Helena Baczyńska)
 • Czesława Dydyńska (1.277.215) (.. .. ....–) × Zygmunt Baczyński
 • Zofia Garlicka (zi.1.93.am) (18.11.1872–.. .. ....) × Antoni Dal Trozzo
 • Joanna Glas (11.435.663) (.. .. ....–) × Jan Kossecki
 • Aniela Godlewska (6.390.853) (17.4.1882–.. .. ....) panna? (r.: Gabriel G. i Paulina Woźniakowska)
 • Anna Godlewska (6.390.857) (.. .. ....–) × Bronisław Grabkowski (r.: Stefan G. i Waleria Walchnowska)
 • Antonina Godlewska (6.390.858) (.. .. ....–) panna? (r.: Stefan G. i Waleria Walchnowska)
 • Julian Godlewski (sw.720920) (23.12.1804–.. .. ....) kawaler? (r.: Franciszek G. i Irena Głębocka)
 • Marian Godlewski (6.390.848) (14.7.1874–.. .. ....) kawaler? (r.: Emil G. i Zofia Roszkowska)
 • Mścisław Godlewski (6.390.845) (.. .. 1875–.. .. ....) kawaler? (r.: Mścisław G. i Maria Popiel)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 26.06.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie