Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Teodozja Karczewska (9.447.344)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Luty
19: Barbara Heydel (zm. 2016: 4 l.)
20: Maria Łubieńska (zm. 1920: 100 lat)
22: Zdzisław Mieszkowski (ur. 1922: 98 l.)
23: Józef Chrzanowski (ur. 1924: 96 l.) Zygmunt Rostkowski i Antonina Walizka (ślub 1936: 84 l.)
25: Antoni Plater i Maria Wichlińska (ślub 1931: 89 l.)
26: Teresa Heydel (ur. 1931: 89 l.)
28: Jan Żołędziowski (zm. 2003: 17 l.)

Marzec
1: Anna Moczarska (zm. 1980: 40 lat)
2: Helena Walicka (zm. 1956: 64 l.)
3: Elżbieta Zamoyska (zm. 1939: 81 l.) Franciszek Komornicki (zm. 1990: 30 lat)
4: Jerzy Górski (ur. 1933: 87 l.)
6: Agnieszka Żołędziowska (ur. 1965: 55 l.)
7: Maciej Żołędziowski (ur. 1968: 52 l.) koresp. M.J.M.
9: Jan Rozwadowski (zm. 1935: 85 l.)
10: Konstanty Plater (zm. 1956: 64 l.)
12: Bronisława Heydel (zm. 1922: 98 l.)
13: Mieczysław Horoch (ur. 1921: 99 l.)
14: Adam Heydel (zm. 1941: 79 l.) Wojciech Heydel (zm. 1941: 79 l.) Maria Walicka (zm. 1972: 48 l.)
17: Helena Łubieńska (zm. 1921: 99 l.)
20: Stanisław Karczewski i Helena Niepokojczycka (ślub 1920: 100 lat) Jan Żołędziowski (ur. 1929: 91 l.) Joanna Ruszczyńska (ur. 1937: 83 l.)
22: Stanisław Kozarski (zm. 1936: 84 l.)
24: Stefan Plater i Hanna Gacka (ślub 1934: 86 l.)
27: Janina Kleniewska (zm. 1962: 58 l.)

Kwiecień
1: Aniela Dembińska (zm. 1994: 26 l.)
2: Krystyna Walicka (zm. 1979: 41 l.)
3: Krystyna Górska (ur. 1929: 91 l.) koresp. M.J.M. Jadwiga Bochdan (zm. 1998: 22 l.)
5: Maria Domańska (zm. 1943: 77 l.)
9: Stanisław Starowieyski (zm. 1926: 94 l.)
10: Maria Borowska (zm. 1936: 84 l.)
13: Franciszek Mieszkowski i Zofia Heydel (ślub 1921: 99 l.) Władysław Dzieduszycki (zm. 1940: 80 lat)
20: Zdzisław Horoch (zm. 1945: 75 l.)
23: Wojciech Heydel i Wanda Chełkowska (ślub 1930: 90 lat)
25: Jerzy Górski i Anna Karnkowska (ślub 1964: 56 l.)
26: Jerzy Czekanowski (zm. 1998: 22 l.)

Maj
1: Maria Rudnicka (zm. 1933: 87 l.) Władysław Zamoyski (zm. 1940: 80 lat) Kazimierz Szeptycki (zm. 1951: 69 l.)
2: Józef Bochdan i Maria Jełowicka (ślub 1932: 88 l.) Wojciech Dzieduszycki (zm. 2008: 12 l.)
4: Ewelina Koziebrodzka (zm. 1965: 55 l.)
6: Jan Popowski (zm. 1981: 39 l.)
8: Elżbieta Plater (zm. 1964: 56 l.)
9: Wojciech Żołędziowski (zm. 2000: 20 lat)
12: Michał Rościszewski (ur. 1930: 90 lat)
15: Gustaw Kleniewski (zm. 1957: 63 l.)
18: Andrzej Komornicki (zm. 1970: 50 lat)
20: Cecylia Skrzyńska (zm. 1932: 88 l.)
22: Krystyna Sowa (ur. 1925: 95 l.) Jan Górski i Teresa Plater (ślub 1928: 92 l.)
25: Eustachy Horoch (zm. 1953: 67 l.)
28: Maria Żółkiewska (zm. 1941: 79 l.)
31: Wanda Karczewska (zm. 1922: 98 l.) Józefa Walewska (zm. 1929: 91 l.)

Czerwiec
12: Antoni Plater (zm. 1977: 43 l.)
15: Krystyna Czekanowska (zm. 2006: 14 l.)
16: Tadeusz Walicki (zm. 1973: 47 l.)
17: Wojciech Karczewski (zm. 1991: 29 l.)
18: Jan Dembiński (zm. 1963: 57 l.)
19: Maria Woyzbun (zm. 1938: 82 l.) Aleksander Szeptycki (zm. 1940: 80 lat) Michalina Bąkowska (zm. 1963: 57 l.)
20: Zdzisław Heydel (ur. 1932: 88 l.) Wanda Chełkowska (zm. 1959: 61 l.)
23: Zofia Horoch (ur. 1922: 98 l.) Jerzy Komornicki i Izabella Sroczyńska (ślub 1945: 75 l.)
25: Andrzej Zamoyski (zm. 1927: 93 l.)
26: Stefan Niepokojczycki (zm. 1933: 87 l.) Juliusz Dobiecki (zm. 1969: 51 l.)
28: Tytus Horoch i Jadwiga Fabrycy (ślub 1939: 81 l.)
30: Helena Garlińska (zm. 1927: 93 l.) Stefan Komornicki (zm. 1975: 45 l.)

Lipiec
1: Zdzisław Mieszkowski (zm. 1987: 33 l.)
2: Janina Proszkowska (zm. 1961: 59 l.)
4: Władysław Komornicki (zm. 1941: 79 l.)
6: Aniela Rozwadowska (zm. 1969: 51 l.)
8: Jadwiga Szymanowska (zm. 1937: 83 l.)
9: Jan Zamoyski (zm. 1933: 87 l.) Jerzy Komornicki (zm. 2004: 16 l.)
10: Maria Lednicka (ur. 1924: 96 l.) Emilia Pniewska (zm. 1944: 76 l.)
17: Róża Zamoyska (zm. 1952: 68 l.)
18: Zdzisław Heydel i Maria Zalewska (ślub 1959: 61 l.)
19: Mieczysław Horoch (zm. 1944: 76 l.)
22: Andrzej Heydel i Zdzisława Lemańczyk (ślub 1966: 54 l.)
28: Maria Boska (zm. 1934: 86 l.)
31: Jan Konarski (zm. 1942: 78 l.)

Sierpień
5: Stanisław Przyłęcki (zm. 1944: 76 l.)
6: Anna Karczewska (ur. 1960: 60 lat) koresp. M.J.M.
17: Ludwik Plater i Jolanta Dernałowicz (ślub 1968: 52 l.) koresp. M.J.M.
18: Wacław Lednicki i Izabela Heydel (ślub 1920: 100 lat)
22: Janina Plater (zm. 2014: 6 l.)
23: Maria Kraińska (zm. 1969: 51 l.)
27: Helena Niepokojczycka (zm. 1968: 52 l.)
29: Stanisław Zieliński (zm. 1928: 92 l.)

Wrzesień
2: Stanisław Plater i Janina Dymsza (ślub 1924: 96 l.)
3: Julian Walicki (zm. 1963: 57 l.)
4: Teresa Plater (ur. 1932: 88 l.) Kazimiera Moczarska (zm. 1934: 86 l.)
6: Franciszek Mieszkowski (zm. 1982: 38 l.)
10: Teresa Plater (ur. 1931: 89 l.)
12: Bronisława Łuczycka (zm. 1944: 76 l.)
14: Józef Leski (zm. 1921: 99 l.)
15: Maria Dembińska (zm. 1991: 29 l.)
18: Barbara Heydel (ur. 1926: 94 l.) Adolf Zambrzycki (zm. 1928: 92 l.)
22: Maria Szymanowska (zm. 1922: 98 l.) Józef Bochdan (zm. 1980: 40 lat)
24: Juliusz Dzieduszycki i Kazimiera Stablewska (ślub 1929: 91 l.) Maria Wichlińska (zm. 2003: 17 l.)
25: Zbigniew Dobiecki (zm. 1953: 67 l.)
26: Zbigniew Potocki (ur. 1920: 100 lat)
27: Leon Szeptycki (zm. 1939: 81 l.) Jan Górski (zm. 1939: 81 l.) Tadeusz Przyłęcki (zm. 1944: 76 l.)
29: Stanisław Zamoyski (zm. 1936: 84 l.) Ludwik Plater (zm. 1939: 81 l.)
30: Feliks Domański (zm. 1948: 72 l.) Zdzisław Karczewski (zm. 1970: 50 lat)

Październik
3: Maria Zamoyska (zm. 1921: 99 l.)
7: Anna Dembińska (zm. 1997: 23 l.)
8: Anna Plater (zm. 1920: 100 lat)
9: Stanisław Szeptycki (zm. 1950: 70 lat)
10: Anna Bojarska (zm. 1985: 35 l.)
12: Anna Dobiecka (zm. 1945: 75 l.) Zofia Heydel (zm. 1985: 35 l.)
13: Izabela Heydel (zm. 1972: 48 l.)
19: Tadeusz Żołędziowski (zm. 1958: 62 l.)
20: Ludwik Plater (ur. 1941: 79 l.) koresp. M.J.M.
22: Jan Lednicki (ur. 1922: 98 l.) Antonina Suligowska (zm. 1964: 56 l.)
23: Zofia Boska (zm. 1929: 91 l.) Adam Zamoyski (zm. 1940: 80 lat)
25: Eleonora Plater (zm. 1927: 93 l.) Zofia Zielińska (zm. 1986: 34 l.) Janina Dymsza (zm. 1991: 29 l.)
26: Elżbieta Heydel (zm. 1992: 28 l.) Zdzisław Heydel (zm. 1994: 26 l.)
28: Jan Lednicki (zm. 1979: 41 l.)
29: Wacław Lednicki (zm. 1967: 53 l.)

Listopad
1: Jan Plater (zm. 1922: 98 l.) Roman Szeptycki (zm. 1944: 76 l.)
4: Andrzej Komornicki i Maria Kisielnicka (ślub 1933: 87 l.)
9: Zofia Horoch (zm. 2001: 19 l.)
10: Tomasz Łubieński (zm. 1950: 70 lat)
13: Janina Plater (ur. 1926: 94 l.)
14: Ludwik Plater i Izabela Czarkowska (ślub 1940: 80 lat)
21: Izabella Plater (ur. 1932: 88 l.) Aniela Dzieduszycka (zm. 1981: 39 l.)
22: Ludwik Plater (zm. 1981: 39 l.)
30: Henryk Chrzanowski (zm. 1951: 69 l.)

Grudzień
7: Izabela Czarkowska (zm. 1988: 32 l.)
8: Stefan Komornicki i Krystyna Downarowicz (ślub 1947: 73 l.) Ludwik Horoch (zm. 1968: 52 l.)
11: Emilia Jasieńska (zm. 1970: 50 lat)
18: Henryk Plater (zm. 1925: 95 l.)
19: Helena Ciborowska (zm. 1921: 99 l.)
23: Elżbieta Heydel (ur. 1931: 89 l.)
28: Zofia Starowieyska (zm. 1928: 92 l.)
30: Maria Szymanowska (zm. 1921: 99 l.)
31: Bronisław Walicki (zm. 1968: 52 l.)

Styczeń
2: Wojciech Karczewski (ur. 1923: 98 l.)
4: Stanisław Szeptycki i Stanisława Olizar (ślub 1925: 96 l.) Maria Fredro (zm. 1937: 84 l.)
5: Stanisław Karczewski (zm. 1953: 68 l.) Anna Rozwadowska (zm. 1958: 63 l.)
7: Ludwik Horoch i Izabela Heydel (ślub 1939: 82 l.)
10: Franciszek Rozwadowski (zm. 1990: 31 l.) Józef Chrzanowski (zm. 2008: 13 l.)
13: Wiolanta Thommée (zm. 1994: 27 l.)
19: Tytus Horoch (zm. 1945: 76 l.)
23: Stefania Dembińska (zm. 1993: 28 l.)
24: Krystyna Sowa (zm. 1995: 26 l.)
26: Maria Komornicka (zm. 1975: 46 l.)
30: Wojciech Dzieduszycki i Maria Kostecka (ślub 1937: 84 l.)
31: Andrzej Heydel (ur. 1936: 85 l.)

Luty
4: Zenobia Horoch (zm. 1964: 57 l.)
7: Adam Heydel i Anna Bojarska (ślub 1920: 101 l.)
9: Wojciech Żołędziowski (ur. 1932: 89 l.) Stefan Plater (zm. 1943: 78 l.) Teresa Plater (zm. 1990: 31 l.)
10: Stanisław Czekanowski (zm. 1963: 58 l.)
11: Stanisław Plater (zm. 1955: 66 l.)
14: Zofia Zamoyska (zm. 1957: 64 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Maria Krechowiecka (sw.897684) (....–1898) panna? (r.: Stanisław K. i Zofia Domańska)
 • Wanda Krechowiecka (12.336.247) (....–) panna? (r.: Stanisław K. i Zofia Domańska)
 • Marianna Domańska (sw.720753) (....–) panna? (r.: Feliks D. i Barbara Proszkowska)
 • Ludwik Domański (sw.638526) (....–1831) kawaler? (r.: Feliks D. i Barbara Proszkowska)
 • Nikodem Domański (sw.638527) (....–1830) kawaler? (r.: Feliks D. i Barbara Proszkowska)
 • Krystyna Potocka (sw.121168) (1913–) panna? (r.: Antoni P. i Anna Krechowiecka)
 • Wanda Potocka (sw.121167) (1916–) panna? (r.: Antoni P. i Anna Krechowiecka)
 • Zbigniew Potocki (sw.121166) (1920–) kawaler? (r.: Antoni P. i Anna Krechowiecka)
 • Erazm Proszkowski (lu.23537) (1797–1852) kawaler? (r.: Wawrzyniec P. i Marianna Zambrzycka)
 • Zygmunt Rostkowski (katyn.6971) (1906–1940) × Antonina Walizka (r.: Stanisław R. i Józefa Łuczycka)
 • Julia Rutkowska (sw.312973) (....–1858) panna? (r.: Stanisław R. i Julianna Domańska)
 • Waleria Rutkowska (sw.325718) (1855–1891) panna? (r.: Stanisław R. i Julianna Domańska)
 • Michał Dzierzbicki (5.433.152) (1777–1844) × Tekla Chądzyńska (r.: Szymon D. i Józefata Gomolińska)
 • Aleksander Kalisz (sw.495266) (1819–) kawaler? (r.: Seweryn K. i Julianna Proszkowska)
 • Kazimierz Kalisz (sw.898575) (....–1868) kawaler? (r.: Seweryn K. i Julianna Proszkowska)
 • Marianna Kalisz (sw.495265) (1818–) panna? (r.: Seweryn K. i Julianna Proszkowska)
 • Janusz Karczewski (sw.218424) (....–) × Janina Niepokojczycka (r.: Joachim K. i Cecylia Skorkowska)
 • Maria Krechowiecka (12.336.240) (1874–) × Tadeusz Pohorecki (r.: Adam K. i Maria Podoska)
 • Jan Krechowiecki (12.336.239) (1877–) kawaler? (r.: Adam K. i Maria Podoska)
 • Seweryn Krechowiecki (12.336.238) (1875–) kawaler? (r.: Adam K. i Maria Podoska)
 • Maria Proszkowska (sw.546711) (....–) panna? (r.: Seweryn P. i Kazimiera Cybulska)
 • Jan Proszkowski (le.2922.3.21) (1838–) kawaler? (r.: Piotr P. i Marianna Szternberg)
 • Józef Proszkowski (sw.546709) (....–) kawaler? (r.: Seweryn P. i Kazimiera Cybulska)
 • Lucjan Proszkowski (le.2922.3.19) (1836–) kawaler? (r.: Piotr P. i Marianna Szternberg)
 • Tomasz Proszkowski (le.2922.3.22) (1841–) kawaler? (r.: Piotr P. i Marianna Szternberg)
 • Tomasz Proszkowski (sw.172259) (....–) kawaler? (r.: Seweryn P. i ... ...)
 • Władysław Proszkowski (sw.172258) (....–) kawaler? (r.: Seweryn P. i ... ...)
 • Władysław Proszkowski (le.2922.3.20) (1837–) kawaler? (r.: Piotr P. i Marianna Szternberg)
 • Ewa Rutkowska (sw.210705) (1895–) × bezimienny Strahler (r.: Jan R. i Aniela Boska)
 • Dorota Szymanowska (sw.1751) (1787–1866) × Piotr Galichet (r.: Michał S. i Aniela Świdzińska)
 • Ignacy Szymanowski (psb.34230.6) (....–1790) kawaler? (r.: Michał S. i Aniela Świdzińska)
 • Barbara Świdzińska (sw.5928) (1841–) panna? (r.: Napoleon Ś. i Aniela Łubieńska)
 • Tekla Zambrzycka (sw.897653) (....–1812) × bezimienny Zawistowski (r.: Jan Z. i Katarzyna Klicka)
 • Kajetan Zambrzycki (sw.184552) (1786–1809) kawaler? (r.: Jan Z. i ... ...)
 • Stanisław Zambrzycki (sw.184553) (....–) kawaler? (r.: Jan Z. i ... ...)
 • Zygmunt Żołędziowski (sw.725883) (....–) kawaler? (r.: Maksymilian Ż. i Helena Rutkowska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Jan Zambrzycki (10.248.44) (1737–1807) × Katarzyna Klicka
 • Seweryn Kalisz (sw.455260) (....–) × Julianna Proszkowska
 • Tomasz Proszkowski (sw.172259) (....–) kawaler?
 • Władysław Proszkowski (sw.172258) (....–) kawaler?
 • Irena Przyborowska (dw.36809) (....–) × Jan Popowski
 • Antonina Walizka (sw.464946) (....–) × Zygmunt Rostkowski
 • Kajetan Zambrzycki (sw.184552) (1786–1809) kawaler?
 • Stanisław Zambrzycki (sw.184553) (....–) kawaler?

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Józefa Brzezińska (9.447.343) (.. .. ....–) × Franciszek Karczewski
 • Zofia Domańska (12.336.243) (.. .. ....–) × Stanisław Krechowiecki (r.: Edward D. i Teodozja Karczewska)
 • Edward Domański (9.447.345) (.. .. ....–) × Teodozja Karczewska (r.: Feliks D. i Barbara Proszkowska)
 • Feliks Domański (4.649.350) (11.1.1790–.. .. ....) × Barbara Proszkowska (r.: Nikodem D. i Anna Janiszewska)
 • Maria Karczewska (9.447.348) (.. .. ....–) × Jakub Popowski (r.: Franciszek K. i Józefa Brzezińska)
 • Anna Krechowiecka (12.336.246) (30.10.1890–.. .. ....) × Antoni Potocki (r.: Stanisław K. i Zofia Domańska)
 • Wanda Krechowiecka (12.336.247) (.. .. ....–) panna? (r.: Stanisław K. i Zofia Domańska)
 • Barbara Proszkowska (sw.603753) (.. .. ....–) × Feliks Domański (r.: Wawrzyniec P. i Marianna Zambrzycka)
 • Julianna Domańska (psb.27303.3) (.. .. ....–) × Stanisław Rutkowski (r.: Feliks D. i Barbara Proszkowska)
 • Marianna Domańska (sw.720753) (.. .. ....–) panna? (r.: Feliks D. i Barbara Proszkowska)
 • Nikodem Domański (4.649.217) (.. .. ....–) × Anna Janiszewska
 • Anna Janiszewska (8.356.221) (.. .. ....–) × Nikodem Domański
 • Patrycy Karczewski (9.447.326) (15.3.1799–.. .. ....) × Julia Mrozowicka
 • Jakub Popowski (9.447.349) (.. .. ....–) × Maria Karczewska
 • Mieczysław Popowski (cz.I004714) (.. .. 1890–.. .. 1929) × Elżbieta Plater (r.: Jakub P. i Maria Karczewska)
 • Antoni Potocki (sw.121163) (20.4.1890–.. .. ....) × Anna Krechowiecka (r.: Wojciech P. i Stanisława Gorczykowska)
 • Wawrzyniec Proszkowski (lu.23529) (.. .. ....–) × Marianna Zambrzycka (r.: Mikołaj P. i Marianna Ostromęcka)
 • Seweryna Przygodzka (12.336.217) (.. .. ....–) × Jan Krechowiecki
 • Stanisław Rostkowski (16.110.116) (2.4.1874–.. .. ....) × Józefa Łuczycka (r.: Julian R. i Karolina Karczewska)
 • Marianna Zambrzycka (lu.23530) (.. .. ....–) × Wawrzyniec Proszkowski (r.: Jan Z. i Katarzyna Klicka)
 • Józef Chądzyński (8.356.222) (.. .. ....–) × Anna Janiszewska
 • Stanisława Gorczykowska (sw.121165) (.. .. ....–) × Wojciech Potocki
 • Feliks Karczewski (9.447.310) (.. .. ....–) × Justyna Heydel
 • Józefa Łuczycka (16.110.115) (.. .. ....–) × Stanisław Rostkowski (r.: Bronisław Ł. i Julia Bykowska)
 • Marianna Ostromęcka (lu.23519) (.. .. ....–) × Mikołaj Proszkowski
 • Wojciech Potocki (sw.121164) (.. .. ....–) × Stanisława Gorczykowska
 • Mikołaj Proszkowski (lu.23518) (.. .. ....–) × Marianna Ostromęcka
 • Seweryn Proszkowski (lu.23536) (7.1.1804–.. .. ....) × Kazimiera Cybulska (r.: Wawrzyniec P. i Marianna Zambrzycka)
 • Zygmunt Rostkowski (katyn.6971) (24.2.1906–.. .. 1940) × Antonina Walizka (r.: Stanisław R. i Józefa Łuczycka)
 • Helena Rutkowska (sw.229779) (.. .. 1863–.. .. ....) × Maksymilian Żołędziowski (r.: Stanisław R. i Julianna Domańska)
 • Franciszka Świdzińska (13.496.63) (.. .. ....–) × Franciszek Kuszel (r.: Michał Ś. i Barbara Krasińska)
 • Krystyna Świdzińska (sw.32681) (.. .. ....–) × Ksawery Wiesiołowski (r.: Michał Ś. i Barbara Krasińska)
 • Napoleon Świdziński (16.78.542) (.. .. 1810–.. .. ....) × Aniela Łubieńska (r.: Feliks Ś. i Joanna Szymaniecka)
 • Stefan Woyzbun (9.522.398) (.. .. ....–) × Wanda Karwicka
 • Aleksandra Borowska (7.835.187) (.. .. 1792–.. .. ....) × Kajetan Horoch
 • Ewa Chądzyńska (10.248.35) (.. .. ....–) × Karol Klicki
 • Apolonia Horodyska (7.849.221) (.. .. ....–) × Cyprian Komorowski
 • Aleksander Kalisz (sw.495266) (21.2.1819–.. .. ....) kawaler? (r.: Seweryn K. i Julianna Proszkowska)
 • Marianna Kalisz (sw.495265) (1.2.1818–.. .. ....) panna? (r.: Seweryn K. i Julianna Proszkowska)
 • Paweł Kalisz (zi.4.105.mo) (.. .. 1829–.. .. 1927) × Zuzanna Kozłowska (r.: Seweryn K. i Julianna Proszkowska)
 • Seweryn Kalisz (sw.455260) (.. .. ....–) × Julianna Proszkowska
 • Anna Karczewska (sw.218426) (.. .. ....–) panna (r.: Joachim K. i Cecylia Skorkowska)
 • Helena Karczewska (9.447.340) (.. .. ....–) × Cyprian Dzierzbicki (r.: Joachim K. i Cecylia Skorkowska)
 • Maria Karczewska (sw.218425) (.. .. ....–) panna (r.: Joachim K. i Cecylia Skorkowska)
 • Janusz Karczewski (sw.218424) (.. .. ....–) × Janina Niepokojczycka (r.: Joachim K. i Cecylia Skorkowska)
 • Kazimierz Karczewski (9.447.316) (.. .. ....–) × Wanda Rutkowska (r.: Feliks K. i Justyna Heydel)
 • Stefan Karczewski (sw.218423) (.. .. ....–) × Helena Garlińska (r.: Joachim K. i Cecylia Skorkowska)
 • Wanda Karwicka (9.522.397) (.. .. ....–) × Stefan Woyzbun
 • Karol Klicki (10.248.34) (.. .. ....–) × Ewa Chądzyńska
 • Maria Krasińska (12.273.523) (.. .. ....–) × Joachim Tarnowski
 • Maria Krechowiecka (12.336.240) (.. .. 1874–.. .. ....) × Tadeusz Pohorecki (r.: Adam K. i Maria Podoska)
 • Jan Krechowiecki (12.336.239) (.. .. 1877–.. .. ....) kawaler? (r.: Adam K. i Maria Podoska)
 • Seweryn Krechowiecki (12.336.238) (.. .. 1875–.. .. ....) kawaler? (r.: Adam K. i Maria Podoska)
 • Franciszek Kuszel (13.496.53) (.. .. ....–) × Franciszka Świdzińska (r.: Michał K. i Teresa Ossolińska)
 • Teresa Ossolińska (13.496.42) (.. .. ....–) × Michał Kuszel (r.: Jan O. i Ludwika Załuska)
 • Barbara Proszkowska (4.649.256) (28.4.1838–.. .. ....) × Antoni Domański (r.: Seweryn P. i Kazimiera Cybulska)
 • Maria Proszkowska (sw.546711) (.. .. ....–) panna? (r.: Seweryn P. i Kazimiera Cybulska)
 • Jan Proszkowski (le.2922.3.21) (24.11.1838–.. .. ....) kawaler? (r.: Piotr P. i Marianna Szternberg)
 • Józef Proszkowski (sw.546709) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Seweryn P. i Kazimiera Cybulska)
 • Lucjan Proszkowski (le.2922.3.19) (17.1.1836–.. .. ....) kawaler? (r.: Piotr P. i Marianna Szternberg)
 • Lucjan Proszkowski (sw.345475) (.. .. ....–) × Julia Linda (r.: Piotr P. i Marianna Szternberg)
 • Tomasz Proszkowski (sw.172259) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Seweryn P. i ... ...)
 • Tomasz Proszkowski (le.2922.3.22) (19.9.1841–.. .. ....) kawaler? (r.: Piotr P. i Marianna Szternberg)
 • Władysław Proszkowski (sw.172258) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Seweryn P. i ... ...)
 • Władysław Proszkowski (le.2922.3.20) (23.9.1837–.. .. ....) kawaler? (r.: Piotr P. i Marianna Szternberg)
 • Irena Przyborowska (dw.36809) (.. .. ....–) × Jan Popowski
 • Ewa Rutkowska (sw.210705) (.. .. 1895–.. .. ....) × bezimienny Strahler (r.: Jan R. i Aniela Boska)
 • Kacper Rutkowski (le.600.1.7) (.. .. ....–) × Marianna Lachmańska
 • Marianna Szternberg (le.2922.3.16) (.. .. ....–) × Piotr Proszkowski (r.: Jan S. i Józefa Otwinowska)
 • Joanna Szymaniecka (9.447.309) (.. .. ....–) × Feliks Świdziński
 • Szymon Szymanowski (sw.751300) (.. .. ....–) × Tekla Obertyńska
 • Izabella Szymańska (sw.340446) (.. .. ....–) × Kajetan Świdziński
 • Barbara Świdzińska (sw.5928) (29.3.1841–.. .. ....) panna? (r.: Napoleon Ś. i Aniela Łubieńska)
 • Franciszka Świdzińska (sw.605085) (.. .. ....–) × Karol Pomianowski (r.: Kajetan Ś. i Izabella Szymańska)
 • Antonina Walizka (sw.464946) (.. .. ....–) × Zygmunt Rostkowski
 • Jan Zambrzycki (sw.184537) (.. .. ....–) kawaler?
 • Stanisław Zambrzycki (sw.184553) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Jan Z. i ... ...)
 • Maksymilian Żołędziowski (sw.229778) (.. .. ....–) × Helena Rutkowska (r.: Józef Ż. i Aleksandra Lipska)
 • Zygmunt Żołędziowski (sw.725883) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Maksymilian Ż. i Helena Rutkowska)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 950.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 17.02.2020.
  © 2002-2020 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie