Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Maria Lubecka (cz.I002559)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Czerwiec
25: Philippe Girard i Pauline Klotz (ślub 1988: 31 l.) koresp. M.J.M.
26: Maria Lubecka (zm. 1943: 76 l.)
27: Paweł Żółtowski i Anna Potocka (ślub 1922: 97 l.)

Lipiec
1: Paweł Sapieha i Virginia Paterson (ślub 1933: 86 l.)
2: Maria Sobańska (ur. 1923: 96 l.)
3: Leon Żółtowski (zm. 1956: 63 l.)
8: Maria Brunicka (zm. 1972: 47 l.)
11: Michał Sapieha (zm. 2013: 6 l.) koresp. M.J.M.
21: Tadeusz Patzer (ur. 1921: 98 l.)
23: Maria Lubecka (ur. 1931: 88 l.) Adam Sapieha (zm. 1951: 68 l.)
25: Leon Komorowski i Zofia Sapieha (ślub 1942: 77 l.)
27: Karol Sapieha (zm. 1941: 78 l.)
30: Ludwik Wodzicki i Elżbieta Nyirlaki (ślub 1939: 80 lat)
31: Andrzej Czartoryski i Fleur Williams (ślub 1957: 62 l.)

Sierpień
1: Paweł Sapieha (zm. 1973: 46 l.)
2: Marceli Żurowski (zm. 1950: 69 l.)
3: Maria Lubecka (zm. 2006: 13 l.)
8: Aleksander Wodzicki (zm. 1928: 91 l.)
9: Maria Sapieha (ur. 1931: 88 l.) Zofia Potocka (ur. 1954: 65 l.)
12: Jan Lubecki (zm. 1990: 29 l.)
14: Zofia Sapieha (zm. 1997: 22 l.)
15: Józef Sapieha (zm. 1940: 79 l.)
18: Maria Sapieha (zm. 1997: 22 l.)
25: Emanuel de Lantsheere (ur. 1929: 90 lat) Paweł Żółtowski (zm. 1985: 34 l.)
26: Izabella Skarzyńska (zm. 1934: 85 l.) Fleur Williams (zm. 2018: pierwsza rocznica)
27: Jan Czartoryski i Aleksandra Lubecka (ślub 1925: 94 l.) Gabrielle de Sejournet (ur. 1978: 41 l.)
30: Maria Sapieha (zm. 1929: 90 lat) Roman Bielski i Anna Sapieha (ślub 1933: 86 l.)
31: Katarzyna Potocka (ur. 1982: 37 l.)

Wrzesień
2: Róża Sapieha (zm. 1944: 75 l.)
3: Leon Komorowski (zm. 1992: 27 l.) Maria Wodzicka (zm. 2011: 8 l.)
4: Leon Plater i Maria Lubecka (ślub 1919: 100 lat) Michał Komorowski i Dominique Willems (ślub 1976: 43 l.) Marcela Żurowska (zm. 1976: 43 l.)
9: Maximilien de Hemptinne (ur. 1931: 88 l.) Guy Czartoryski i Dorota Borowska (ślub 2000: 19 l.)
11: Baudouin de Hemptinne i Corine Morel (ślub 1993: 26 l.)
12: Adam Żurowski i Janina Wołowska (ślub 1939: 80 lat)
14: Paweł Sapieha i Maria von Oppersdorff (ślub 1922: 97 l.)
15: Chantal Girard (ur. 1962: 57 l.) Natalia Czartoryska (zm. 1998: 21 l.)
17: Elizabeth Hamilton (zm. 1971: 48 l.)
19: Ignacy Żurowski (ur. 1922: 97 l.)
20: Adam Żurowski (zm. 1992: 27 l.)
24: Anna Komorowska (ur. 1946: 73 l.)
25: Władysław Sapieha i Ida Bornemissa (ślub 1935: 84 l.) Maria Zamoyska (zm. 1939: 80 lat) Philippe Girard (ur. 1959: 60 lat) koresp. M.J.M. Frédéric de Hemptinne (ur. 1963: 56 l.) Maria Żurowska (zm. 2001: 18 l.)
26: Pierre de Sejournet i Elżbieta Lubecka (ślub 1970: 49 l.)
27: Leon Sapieha (zm. 1944: 75 l.)
29: Jan Sapieha (zm. 1954: 65 l.)

Październik
4: Jan Lubecki (ur. 1931: 88 l.) Stefan Sapieha i Nicole Jacqmot (ślub 1980: 39 l.)
7: Bogdan Lubecki (zm. 1981: 38 l.)
10: Zofia Sapieha (ur. 1919: 100 lat) Adam Potulicki (zm. 1920: 99 l.)
14: Teresa Sobańska (zm. 1975: 44 l.)
17: Aniela Potulicka (zm. 1932: 87 l.)
20: Adam Sapieha (zm. 1970: 49 l.)
24: Myriam de Decker (zm. 1997: 22 l.)
30: Matylda Sapieha (zm. 1983: 36 l.)
31: Mikołaj Potocki (ur. 1987: 32 l.)

Listopad
2: Dorota Radziwiłł (zm. 1947: 72 l.)
4: Juliusz Bielski (zm. 1941: 78 l.)
7: Pierre de Sejournet (ur. 1933: 86 l.)
9: Michał Sobański (zm. 1934: 85 l.)
10: Andrzej Potocki (zm. 1988: 31 l.)
21: Aleksander Lubecki (zm. 1926: 93 l.)
24: Robert Girard (ur. 1924: 95 l.)
25: Ignacy Żurowski i Stanisława Koranowicz (ślub 1948: 71 l.)
26: Bogdan Lubecki i Teresa Sapieha (ślub 1930: 89 l.)
27: Dorothée de Sejournet (ur. 1976: 43 l.)

Grudzień
3: Xavier Girard (ur. 1960: 59 l.)
6: Adam Starzeński (zm. 1956: 63 l.)
7: Janina Lubecka (zm. 1971: 48 l.)
13: Myriam de Decker (ur. 1927: 92 l.)
15: Jadwiga Sapieha (ur. 1924: 95 l.) Robert Girard i Maria Lubecka (ślub 1956: 63 l.)
17: Anne de Hemptinne (ur. 1964: 55 l.)
18: Anne de Hemptinne (zm. 1964: 55 l.)
20: Gabriela Komorowska (ur. 1943: 76 l.)
23: Jadwiga Sapieha (zm. 1973: 46 l.)
24: Zygmunt Czartoryski (zm. 1920: 99 l.)
29: Mathilde zu Windisch (zm. 1968: 51 l.)

Styczeń
4: Michał Komorowski (ur. 1953: 67 l.)
9: Stanisław Sapieha (ur. 1937: 83 l.)
10: Maria Komorowska (ur. 1958: 62 l.)
11: Stanisław Sapieha (zm. 1919: 101 l.)
16: Antonina Żurowska (zm. 1987: 33 l.) Teresa Sapieha (zm. 1995: 25 l.)
17: Aleksander Sapieha i Maria von Oppersdorff (ślub 1976: 44 l.)
18: Maria Potulicka (zm. 1927: 93 l.) Alfred Żurowski (zm. 1949: 71 l.)
19: Róża Sapieha (ur. 1921: 99 l.)
21: Elżbieta Lubecka (ur. 1943: 77 l.)
24: Teresa Sanguszko (zm. 1954: 66 l.)
25: Michel de San i Genevieve Cayron (ślub 1975: 45 l.)
28: Aniela Tarnowska (zm. 1960: 60 lat)
29: Tomasz Żółtowski (zm. 1935: 85 l.)

Luty
2: Andrzej Czartoryski (zm. 1976: 44 l.) Katarzyna Potocka (zm. 1977: 43 l.)
10: Leon Plater (zm. 1980: 40 lat)
11: Maria Lubecka (ur. 1930: 90 lat)
14: Krystyna Komorowska (ur. 1955: 65 l.)
16: Franciszek Lubecki i Hedwig von Oppersdorff (ślub 1928: 92 l.) Aleksander Sapieha (zm. 1980: 40 lat)
18: Krystyna Tyszkiewicz (zm. 1952: 68 l.)
20: Jan Sobański i Maria Lubecka (ślub 1936: 84 l.)
21: Francis de Wolf i Maria Lubecka (ślub 1960: 60 lat)
23: Ghislaine van Cutsem (ur. 1944: 76 l.)
25: Isabelle de Hemptinne (ur. 1961: 59 l.)
26: Tadeusz Patzer (zm. 1981: 39 l.)
27: Andrzej Potocki i Aleksandra Lubecka (ślub 1941: 79 l.)

Marzec
1: Teresa Lubecka (ur. 1950: 70 lat)
2: Anna Czartoryska (ur. 1958: 62 l.)
6: Elżbieta Lubecka (ur. 1946: 74 l.)
9: Maria Zdziechowska (zm. 1967: 53 l.)
10: Zofia Lubomirska (zm. 1950: 70 lat) Stanisław Sapieha (zm. 1956: 64 l.) Adam Stadnicki (zm. 1982: 38 l.)
13: Ignacy Żurowski (zm. 1943: 77 l.)
16: Elżbieta Sapieha (zm. 1979: 41 l.)
17: Aleksandra Lubecka (zm. 1980: 40 lat)
20: Stefan Sapieha (ur. 1956: 64 l.)
21: Jan von Oppersdorff (zm. 1948: 72 l.) Hedwig von Oppersdorff (zm. 1980: 40 lat)
23: Helena Sapieha (zm. 1947: 73 l.)
25: Cecylia Stempkowska (zm. 1924: 96 l.)
27: Bernard Potocki i Zofia Potocka (ślub 1980: 40 lat)
31: Louise Czartoryska (ur. 1960: 60 lat)

Kwiecień
2: Anna Sapieha (zm. 1965: 55 l.) Roman Bielski (zm. 1965: 55 l.)
4: Francis de Wolf (zm. 1994: 26 l.)
8: Maria Sobańska (zm. 2014: 6 l.)
13: Krystyna Trzecieska (zm. 1957: 63 l.) Jadwiga Lubecka (zm. 2013: 7 l.)
17: Michał Sapieha i Myriam de Decker (ślub 1952: 68 l.) koresp. M.J.M.
18: Alexander Sapieha (ur. 1953: 67 l.)
19: Bernard Potocki (ur. 1947: 73 l.) Maximilien de Hemptinne i Maria Sapieha (ślub 1955: 65 l.) Maximilien de Hemptinne (zm. 2011: 9 l.)
21: Jadwiga Lubecka (ur. 1935: 85 l.)
22: Franciszek Lubecki (zm. 1960: 60 lat)
23: Michał Sapieha i Ghislaine van Cutsem (ślub 1999: 21 l.) koresp. M.J.M.
24: Maria Lubecka (zm. 2000: 20 lat)
25: Natalia Czartoryska (ur. 1926: 94 l.)
27: Alicja Probyn (zm. 1933: 87 l.) Francis de Wolf i Nathalie Lagesse (ślub 1996: 24 l.)
29: Władysław Sapieha (zm. 1920: 100 lat)
30: Paweł Starzeński i Iza Mycielska (ślub 1938: 82 l.) Emanuel de Lantsheere i Jadwiga Lubecka (ślub 1960: 60 lat)

Maj
1: Michał Sapieha (ur. 1930: 90 lat) koresp. M.J.M.
3: Antoni Potocki (zm. 1952: 68 l.)
5: Alexander Sapieha i Patricia van Innis (ślub 1979: 41 l.)
6: Robert Girard (zm. 1994: 26 l.)
7: Adam Żółtowski (zm. 1958: 62 l.)
11: Maria Lubecka (ur. 1941: 79 l.)
12: Luc Girard (zm. 1957: 63 l.) Marc Girard (ur. 1957: 63 l.) Luc Girard (ur. 1957: 63 l.) Mikołaj Flemming i Natalia Czartoryska (ślub 1961: 59 l.)
15: Antoni Starzeński (zm. 1973: 47 l.) Jan Czartoryski (zm. 1986: 34 l.)
16: Zofia Żółtowska (zm. 1975: 45 l.)
17: Andrzej Czartoryski (ur. 1929: 91 l.) Maurice de San i Jadwiga Sapieha (ślub 1947: 73 l.)
18: Baudouin de Hemptinne (ur. 1967: 53 l.)
19: Stanisław Wodzicki (zm. 1931: 89 l.)
20: Franciszek de Lantsheere i Gaëlle Ryelandt (ślub 1995: 25 l.)
25: Eleonora Jabłonowska (zm. 1977: 43 l.)
27: Ignacy Żurowski (zm. 2009: 11 l.)
31: Paweł Sapieha (zm. 1934: 86 l.) Paweł Starzeński (zm. 1971: 49 l.)

Czerwiec
2: Anne de Sejournet (ur. 1973: 47 l.)
3: Guy Czartoryski (ur. 1964: 56 l.) Ludwik Wodzicki (zm. 1981: 39 l.)
5: Antoni Starzeński i Krystyna Mańkowska (ślub 1923: 97 l.) Róża Komorowska (ur. 1945: 75 l.) Pierre de Sejournet (zm. 2010: 10 lat)
6: Francis de Wolf (ur. 1925: 95 l.)
12: Leon Sapieha (zm. 1940: 80 lat)
14: Maria von Oppersdorff (zm. 1990: 30 lat)
21: Zofia Potocka (zm. 2002: 18 l.)
22: Maria Wodzicka (zm. 1963: 57 l.)
24: Michał Plater (zm. 1924: 96 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Franciszek Lubecki (15.50.321) (1860–1918) × Marie Woller (r.: Aleksander L. i Maria Szemiot)
 • Maria Potulicka (dw.65117) (1855–1927) × Bogdan Ogiński (r.: Kazimierz P. i Maria Zamoyska)
 • Maria von Oppersdorff (cz.I002973) (1899–1990) × Aleksander Sapieha (r.: Jan v. i Dorota Radziwiłł)
 • Michel de San (cz.I018902) (....–) × Genevieve Cayron (r.: Maurice d. i Jadwiga Sapieha)
 • Gabriela Komorowska (cz.I002761) (1943–) panna? (r.: Leon K. i Zofia Sapieha)
 • Augusta Lubecka (15.50.305) (....–1852) × Leon Siemieński (r.: Ksawery L. i Maria Scipio)
 • Jadwiga Lubecka (15.50.313) (1836–1911) × Stanisław Bychowiec (r.: Ksawery L. i Maria Scipio)
 • Julia Lubecka (15.50.307) (....–1888) × Ksawery Pusłowski (r.: Ksawery L. i Maria Scipio)
 • Seweryna Lubecka (15.50.311) (1824–1881) × Jan Zaleski (r.: Ksawery L. i Maria Scipio)
 • Jan Lubecki (15.50.330) (1898–1990) kawaler? (r.: Władysław L. i Maria Zamoyska)
 • Józef Lubecki (15.50.316) (1817–) kawaler? (r.: Ksawery L. i Maria Scipio)
 • Bogdan Ogiński (dw.65116) (1848–1909) × Maria Potulicka (r.: Ireneusz O. i Olga Kalinowska)
 • Józefa Potulicka (cz.I018772) (1840–1885) panna? (r.: Kazimierz P. i Barbara Wielopolska)
 • Zofia Potulicka (dw.65110) (1840–) panna? (r.: Kazimierz P. i Barbara Wielopolska)
 • Ignacy Potulicki (8.24.74) (1837–1894) × Maria Husarzewska (r.: Kazimierz P. i Barbara Wielopolska)
 • Władysław Potulicki (cz.I018771) (1842–1865) kawaler? (r.: Kazimierz P. i Barbara Wielopolska)
 • Helena Sanguszko (lu.27410) (1836–1891) panna? (r.: Władysław S. i Izabela Lubomirska)
 • Roman Sanguszko (psb.28006.6) (1832–1917) × Karolina Thun (r.: Władysław S. i Izabela Lubomirska)
 • Jadwiga Sapieha (cz.I002970) (1886–1973) × Aleksander Szembek (r.: Leon S. i Teresa Sanguszko)
 • Józef Zamoyski (lu.8346) (1835–1878) kawaler? (r.: Konstanty Z. i Aniela Sapieha)
 • Zenobiusz Zamoyski (sw.210681) (....–) kawaler? (r.: Konstanty Z. i Aniela Sapieha)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Elizabeth Hamilton (cz.I002573) (1895–1971) × Aleksander Sapieha
 • Maurice de San (cz.I002577) (1911–1997) × Jadwiga Sapieha
 • Mikołaj Flemming (ut.1.1.82) (....–) × Natalia Czartoryska
 • Robert Girard (cz.I005633) (1924–1994) × Maria Lubecka
 • Izabella Skarzyńska (cz.I001299) (....–1934) × Jan Sobański
 • Ghislaine van Cutsem (sw.340207) (1944–) × Michał Sapieha
 • Fleur Williams (ut.1.1.84) (1929–2018) × Andrzej Czartoryski
 • Marie Woller (sw.8366) (1871–) × Franciszek Lubecki

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Emanuel Mentel (sw.63484) (.. .. ....–) × Franciszka Szczotka
 • Elżbieta Potulicka (dw.65119) (20.7.1859–.. .. 1947) × Władysław Sapieha (r.: Kazimierz P. i Maria Zamoyska)
 • Franciszka Szczotka (sw.63485) (.. .. ....–) × Emanuel Mentel
 • Maria Żurowska (15.50.323) (6.9.1870–.. .. 1927) × Aleksander Lubecki (r.: Eugeniusz Ż. i Cecylia Stempkowska)
 • Jadwiga Lubecka (cz.I005629) (18.3.1903–.. .. 1988) panna (r.: Aleksander L. i Maria Żurowska)
 • Maria Lubecka (15.50.326) (30.11.1895–.. .. 1987) × Jan Sobański (r.: Aleksander L. i Maria Żurowska)
 • Andrzej Sapieha (psb.28131.12) (2.10.1894–.. .. 1944) kawaler (r.: Władysław S. i Elżbieta Potulicka)
 • Władysław Sapieha (psb.28131.11) (20.8.1893–.. .. 1956) × Ida Bornemissa (r.: Władysław S. i Elżbieta Potulicka)
 • Ida Bornemissa (cz.I002585) (.. .. ....–) × Władysław Sapieha (r.: Gabor B. i Matylda Price)
 • Cecylia Giżycka (6.211.391) (.. .. ....–) × Ignacy Stempkowski (r.: Franciszek G. i Weronika Sulatycka)
 • Ludwika Mikulska (cz.I003739) (.. .. ....–) × Jerzy Szemiot (r.: Izydor M. i ... ...)
 • Jan Sobański (cz.I005626) (.. .. 1871–.. .. 1945) × Maria Lubecka (r.: Marceli S. i Teresa Potulicka)
 • Ignacy Stempkowski (6.211.392) (.. .. 1799–.. .. ....) × Cecylia Giżycka (r.: Jakub S. i Franciszka Świętosławska)
 • Jerzy Szemiot (cz.I003738) (.. .. ....–) × Ludwika Mikulska
 • Magdalena Wodzicka (cz.I028201) (12.12.1890–.. .. 1940) × Marceli Żurowski (r.: Antoni W. i Ludwika Żurowska)
 • Gabor Bornemisza (cz.I021810) (.. .. ....–) × Matylda Price
 • Franciszek de Lantsheere (sw.244202) (.. .. 1968–) × Gaëlle Ryelandt (r.: Emanuel d. i Jadwiga Lubecka)
 • Natalia de Lantsheere (sw.242769) (.. .. ....–) × Yves Renson (r.: Emanuel d. i Jadwiga Lubecka)
 • Paul de Lantsheere (sw.244206) (.. .. 1966–) × bezimienna N. (r.: Emanuel d. i Jadwiga Lubecka)
 • Pierre de Lantsheere (sw.242971) (.. .. 1962–) kawaler? (r.: Emanuel d. i Jadwiga Lubecka)
 • Stanisław de Lantsheere (sw.242765) (.. .. 1966–) × Axelle N. (r.: Emanuel d. i Jadwiga Lubecka)
 • Maurice de San (cz.I002577) (.. .. 1911–.. .. 1997) × Jadwiga Sapieha
 • Michel de San (cz.I018902) (.. .. ....–) × Genevieve Cayron (r.: Maurice d. i Jadwiga Sapieha)
 • Marie de Sejournet (sw.464690) (.. .. 1971–) × Franz van Rijckevorsel (r.: Pierre d. i Elżbieta Lubecka)
 • Elizabeth de Wolf (zi.3.89.a1a1) (.. .. 1966–) × Mitchell McKell (r.: Francis d. i Maria Lubecka)
 • Francis de Wolf (zi.3.89.a1a2) (.. .. ....–) × Nathalie Lagesse (r.: Francis d. i Maria Lubecka)
 • Mikołaj Flemming (ut.1.1.82) (.. .. ....–) × Natalia Czartoryska
 • Franciszek Giżycki (6.211.375) (.. .. ....–) × Weronika Sulatycka (r.: Kajetan G. i Katarzyna Rakowska)
 • Gabriela Jaraczewska (8.438.171) (.. .. ....–.. .. 1935) × Michał Plater (r.: Zygmunt J. i Eliza Stablewska)
 • Teresa Lubecka (15.50.333) (25.9.1899–.. .. 1997) × Zdzisław Tyszkiewicz (r.: Władysław L. i Maria Zamoyska)
 • Józef Lubecki (15.50.316) (.. .. 1817–.. .. ....) kawaler? (r.: Ksawery L. i Maria Scipio)
 • Maria Potulicka (dw.65112) (2.2.1847–.. .. 1929) × Kazimierz Sobański (r.: Kazimierz P. i Barbara Wielopolska)
 • Zofia Potulicka (dw.65110) (.. .. 1840–.. .. ....) panna? (r.: Kazimierz P. i Barbara Wielopolska)
 • Matylda Price (cz.I021811) (.. .. ....–) × Gabor Bornemisza
 • Ludwik Raciborowski (lu.2814) (.. .. 1762–.. .. ....) × Aleksandra Brzostowska (r.: Wojciech R. i Dominika Lipińska)
 • Paweł Sapieha (cz.I002563) (17.5.1900–.. .. 1987) × Virginia Paterson (r.: Paweł S. i Mathilde zu Windisch)
 • Józef Scipio (15.50.265) (.. .. ....–) × Teresa Lubecka (r.: Ignacy S. i Marianna Wodzicka)
 • Izabella Skarzyńska (cz.I001299) (.. .. ....–26.8.1934) × Jan Sobański
 • Maria Stempkowska (sw.74434) (.. .. ....–) × Józef Szymanowski (r.: Ignacy S. i Cecylia Giżycka)
 • Adam Stempkowski (sw.54632) (23.9.1837–.. .. ....) kawaler (r.: Ignacy S. i Cecylia Giżycka)
 • Jakub Stempkowski (psb.32033.18) (.. .. ....–) × Franciszka Świętosławska (r.: Józef S. i Franciszka Tarkowska)
 • Weronika Sulatycka (6.211.388) (.. .. ....–) × Franciszek Giżycki
 • Franciszka Świętosławska (psb.32033.19) (.. .. ....–) × Jakub Stempkowski (r.: Wojciech Ś. i Klementyna Wojakowska)
 • Fleur Williams (ut.1.1.84) (.. .. 1929–26.8.2018) × Andrzej Czartoryski
 • Ludwika Wodzicka (lu.6816) (21.6.1857–.. .. 1944) × Michał Sobański (r.: Henryk W. i Teresa Sułkowska)
 • Marie Woller (sw.8366) (24.1.1871–.. .. ....) × Franciszek Lubecki
 • Zenobiusz Zamoyski (sw.210681) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Konstanty Z. i Aniela Sapieha)
 • Cecylia Żurowska (cz.I029397) (.. .. ....–) × Rodryg Romer (r.: Alfred Ż. i Maria Zdziechowska)
 • Marcela Żurowska (cz.I028199) (.. .. ....–4.9.1976) panna (r.: Ignacy Ż. i Aniela Tarnowska)
 • Adam Żurowski (cz.I009354) (.. .. ....–) kawaler (r.: Ignacy Ż. i Aniela Tarnowska)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 25.06.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie