Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Eustachy Kossakowski (cz.I008975)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Wrzesień
16: Barbara Kossakowska (zm. 2007: 12 l.)
18: Leonart Szanajca (ur. 1993: 26 l.) koresp. M.J.M.
20: Jan Kossakowski i Stanisława Rynkowska (ślub 1924: 95 l.) Ignacy Chrapowicki (zm. 1939: 80 lat)
21: Anira Wojan (ur. 1963: 56 l.) koresp. M.J.M.
24: Józef Puzyna i Maria Zaremba (ślub 1933: 86 l.) Aleksandra Puzyna (zm. 1966: 53 l.) Maria Kossakowska (zm. 1991: 28 l.)
25: Szczęsny Górski i Lidia Jabłonka (ślub 1963: 56 l.)
27: Eustachy Kossakowski (ur. 1925: 94 l.) Teresa Ptaszkowska (ur. 1937: 82 l.) Michał Kossakowski (ur. 1950: 69 l.) koresp. M.J.M.
28: Józef Kossakowski i Hanna Moniuszko (ślub 1946: 73 l.)
29: Tadeusz Łubieński (zm. 1961: 58 l.)
30: Władysław Boniecki i Huguette Galipeau (ślub 1967: 52 l.)

Październik
5: Edward Karnicki (ur. 1948: 71 l.)
10: Eugeniusz Bystram i Agatha Pethó (ślub 1959: 60 lat)
11: Oliwia Szanajca (ur. 1995: 24 l.)
12: Zbigniew Wóycicki i Irena Witte (ślub 1941: 78 l.)
14: Michał Stecewicz (zm. 1977: 42 l.)
18: Anna Szostakowska (ur. 1931: 88 l.) Krzysztof Górski (zm. 1993: 26 l.)
20: Benoit Górski i Eveline Aureglia (ślub 1962: 57 l.) Maria Puzyna (zm. 1980: 39 l.)
22: Stanisław Chrapowicki (zm. 1949: 70 lat) Zofia Dąmbska (zm. 1988: 31 l.)
27: Wilhelm Lenglet (zm. 1961: 58 l.)
28: Michel Górski i Isabelle Karbowska (ślub 1976: 43 l.)
30: Zofia Przesmycka (zm. 1944: 75 l.) Aleksander Bystram i Michalina Cuypers (ślub 1963: 56 l.)
31: Julie Górska (ur. 1935: 84 l.)

Listopad
2: Włodzimierz Meysztowicz (ur. 1922: 97 l.) Henryk Chrapowicki (zm. 1989: 30 lat)
4: Władysław Boniecki (ur. 1928: 91 l.) Zdzisław Klawe (zm. 2003: 16 l.)
7: Zofia Kossakowska (zm. 1932: 87 l.)
10: Ludwika Kossakowska (zm. 1978: 41 l.)
11: Eugeniusz Bystram (zm. 1995: 24 l.)
14: Józef Morawski (zm. 1977: 42 l.)
18: Tadeusz Bystram (zm. 1935: 84 l.) Krzysztof Puzyna (zm. 1938: 81 l.)
19: Józef Kossakowski (zm. 1988: 31 l.)
25: Barbara Szymańska (ur. 1948: 71 l.) Eustachy Kossakowski (zm. 2001: 18 l.)
26: Zofia Kessel (zm. 1990: 29 l.)
27: Ewa Wojan (ur. 1936: 83 l.)
28: Aleksandra Chrapowicka (zm. 1944: 75 l.) Zofia Kossakowska (zm. 1975: 44 l.)
29: Stanisław Kossakowski (ur. 1924: 95 l.)
30: Stanisława Rynkowska (zm. 1981: 38 l.)

Grudzień
4: Paweł Szanajca (ur. 1962: 57 l.)
5: Paweł Górski (ur. 1932: 87 l.) Jan Kossakowski (zm. 1971: 48 l.)
6: Elżbieta Kossakowska (ur. 1951: 68 l.)
9: Jerzy Szanajca (zm. 2005: 14 l.)
17: Hanna Ptaszkowska (ur. 1935: 84 l.)
21: Teresa Boniecka (ur. 1933: 86 l.)
23: Jacek Kossakowski i Joanna Józefowicz (ślub 1979: 40 lat) koresp. M.J.M.
25: Aleksander Taube (zm. 1946: 73 l.)
26: Benoit Górski (ur. 1938: 81 l.)
29: Stanisław Górski i Maria Popiel (ślub 1931: 88 l.) Karol Rozdeiczer (zm. 2001: 18 l.)

Styczeń
1: Rafał Rynkowski (ur. 1974: 46 l.)
3: Tadeusz Rozdeiczer (zm. 1984: 36 l.)
5: Józef Kossakowski (ur. 1926: 94 l.)
6: Henryk Przewłocki (ur. 1937: 83 l.) Gabrielle Górska (ur. 1947: 73 l.)
8: Jan Kossakowski i Krystyna Rzepecka (ślub 1950: 70 lat)
11: Wilhelm Lenglet i Henrietta van Eijk (ślub 1936: 84 l.)
12: Jerzy Szanajca i Zofia Kossakowska (ślub 1956: 64 l.)
16: Zygmunt Kessel (zm. 1958: 62 l.)
17: Tadeusz Łubieński i Maria Rostworowska (ślub 1922: 98 l.) Józef Kossakowski (zm. 1945: 75 l.)
20: Józef Puzyna (zm. 1949: 71 l.) Maciej Kossakowski (ur. 1961: 59 l.)
22: Maria Meysztowicz (zm. 1989: 31 l.)
23: Michał Kossakowski (zm. 1962: 58 l.) Helena Meysztowicz (zm. 1984: 36 l.)
24: Stanisław Morawski (zm. 1963: 57 l.)
26: Konstanty Chrapowicki (ur. 1923: 97 l.) Andrzej Kossakowski i Anna de Virion (ślub 1969: 51 l.)
27: Alina Chrostowska (zm. 1970: 50 lat) Andrzej Kossakowski (zm. 1992: 28 l.)
30: Marie Górska (ur. 1942: 78 l.) Jacek Kossakowski (ur. 1951: 69 l.) koresp. M.J.M.

Luty
7: Edward Boniecki i Zofia Kossakowska (ślub 1928: 92 l.)
8: Barbara Kossakowska (ur. 1929: 91 l.) Paweł Górski (zm. 1953: 67 l.)
9: Szczęsny Górski i Halina Wójtowicz (ślub 1982: 38 l.)
14: Aleksander Meysztowicz (zm. 1943: 77 l.)
15: Jan Stecewicz i Anna Targońska (ślub 1952: 68 l.)

Marzec
3: Aleksandra Kossakowska (zm. 1938: 82 l.)
8: Gabriela Kossakowska (zm. 1939: 81 l.)
12: Catherine Górska (ur. 1950: 70 lat) Jerzy Piotrowski i Krystyna Ostrowska (ślub 1957: 63 l.)
14: Jan Kossakowski (zm. 1979: 41 l.)
16: Krzysztof Stecewicz (ur. 1926: 94 l.)
19: Wilhelm Lenglet i Jadwiga Kossakowska (ślub 1947: 73 l.) Aleksander Morawski i Anna Sobel (ślub 1948: 72 l.)
21: Zofia Taube (zm. 2012: 8 l.)
25: Maria Stecewicz (ur. 1929: 91 l.) Krzysztof Rynkowski (ur. 1936: 84 l.) Henryk Chrapowicki i Hildegarda Glauch (ślub 1950: 70 lat)
26: Krystyna Niemcewicz (zm. 2001: 19 l.)
27: Józef Chrapowicki (zm. 1945: 75 l.)
29: Jerzy Szanajca (ur. 1929: 91 l.) Jan Morawski (zm. 1961: 59 l.)

Kwiecień
1: Aleksandra Chrapowicka (zm. 1941: 79 l.) Jan Wóycicki (zm. 1942: 78 l.)
3: Konstanty Górski (zm. 1958: 62 l.)
4: Stanisław Kossakowski (ur. 1956: 64 l.)
5: Eleonora Strebejko (zm. 1965: 55 l.) Stanisław Kossakowski (zm. 1980: 40 lat)
6: Barbara Szymańska (zm. 2010: 10 lat)
8: Elizabeth Lester (ur. 1924: 96 l.)
11: Tadeusz Bystram i Maria Meysztowicz (ślub 1921: 99 l.)
13: Zygmunt Meysztowicz (zm. 1946: 74 l.)
15: Szczęsny Górski (ur. 1934: 86 l.)
18: Stefan Szostakowski (zm. 1973: 47 l.)
19: Michel Górski (ur. 1937: 83 l.)
25: Stanisław Kossakowski i Maria Puzyna (ślub 1925: 95 l.)
29: Stanisław Kossakowski i Wiesława Antczak (ślub 1951: 69 l.) Stanisław Kossakowski i Zofia Jabłońska (ślub 1960: 60 lat)
30: Wilhelm Lenglet i Ella Williams (ślub 1919: 101 l.)

Maj
2: Józef Puzyna (zm. 1966: 54 l.)
5: Maria Popiel (zm. 1992: 28 l.)
6: Elizabeth Lester (zm. 2012: 8 l.)
7: Zofia Taube (ur. 1925: 95 l.)
8: Aleksander Bystram (ur. 1923: 97 l.)
9: Walerian Meysztowicz (zm. 1982: 38 l.)
10: Jerzy Piotrowski (ur. 1933: 87 l.) Stanisław Kossakowski (zm. 1961: 59 l.)
13: Zofia Jabłońska (ur. 1927: 93 l.)
16: Stanisław Klawe (ur. 1953: 67 l.)
19: Kazimierz Makowski (zm. 1965: 55 l.)
28: Tadeusz Rozdeiczer i Jadwiga Kossakowska (ślub 1938: 82 l.)

Czerwiec
5: Zdzisław Klawe (ur. 1920: 100 lat) Karolina Czapska (zm. 1967: 53 l.)
6: Aleksandra Meysztowicz (zm. 1977: 43 l.)
10: Małgorzata Kossakowska (ur. 1956: 64 l.)
12: Henryk Przewłocki (zm. 1946: 74 l.) Jadwiga Chrapowicka (zm. 1994: 26 l.)
16: Józef Rozdeiczer (zm. 1985: 35 l.)
18: Andrzej Kossakowski i Teresa Krzyżanowska (ślub 1956: 64 l.) Jadwiga Jelska (zm. 1968: 52 l.)
24: Jan Stecewicz (ur. 1928: 92 l.) Elżbieta Kossakowska (zm. 1953: 67 l.)
25: Aleksander Taube i Maria Chrapowicka (ślub 1921: 99 l.) Aleksandra Taube (ur. 1922: 98 l.)
26: Zbigniew Wóycicki (zm. 1986: 34 l.)
29: Henryk Szostakowski i Maria Karwowska (ślub 1950: 70 lat)
30: Andrzej Kossakowski (ur. 1929: 91 l.) Tadeusz Łubieński i Anna Kossakowska (ślub 1948: 72 l.) Michał Przewłocki (ur. 1965: 55 l.)

Lipiec
4: Eugeniusz Bystram (ur. 1929: 91 l.)
6: Tomasz Mineyko i Anna Kossakowska (ślub 1933: 87 l.)
7: Ewa Makowska (ur. 1933: 87 l.)
16: Krzysztof Górski i Elizabeth Lester (ślub 1951: 69 l.)
19: Henryk Szostakowski (ur. 1926: 94 l.)
21: Paweł Górski (zm. 2008: 12 l.)
26: Eustachy Kossakowski i Ewa Makowska (ślub 1958: 62 l.) Halina Malhomme (zm. 1977: 43 l.)
29: Anna Kossakowska (ur. 1919: 101 l.)
30: Wacław Karnicki i Maria Kossakowska (ślub 1944: 76 l.) Jacek Kossakowski i Ewa Płoszyńska (ślub 1988: 32 l.) koresp. M.J.M.

Sierpień
3: Krzysztof Puzyna i Irena Cywińska (ślub 1935: 85 l.)
5: Marie Ponti (zm. 1996: 24 l.)
7: Andrzej Stecewicz (ur. 1933: 87 l.)
8: Pelagia Bower (zm. 1963: 57 l.)
14: Jan Kossakowski (ur. 1922: 98 l.) Władysław Łempicki (zm. 1933: 87 l.)
15: Henryk Przewłocki i Karolina Czapska (ślub 1919: 101 l.) Ignacy Chrapowicki i Jadwiga Jelska (ślub 1920: 100 lat) Helena Bower (zm. 1959: 61 l.)
17: Helena Jarczyńska (zm. 1945: 75 l.)
19: Krzysztof Stecewicz (zm. 1944: 76 l.) Paweł Górski i Maria Stefańska (ślub 1957: 63 l.)
22: Lucjan Dąmbski (zm. 1944: 76 l.)
25: Stefan Szostakowski i Helena Meysztowicz (ślub 1925: 95 l.)
27: Jadwiga Chrapowicka (ur. 1924: 96 l.) Włodzimierz Meysztowicz (zm. 1984: 36 l.) Zofia Kossakowska (zm. 2010: 10 lat)
30: Eustachy Kossakowski i Hanna Ptaszkowska (ślub 1976: 44 l.)

Wrzesień
1: Tadeusz Szułdrzyński i Maria Kossakowska (ślub 1936: 84 l.) Antonina Bower (zm. 1956: 64 l.) Henryk Przewłocki i Teresa Ptaszkowska (ślub 1962: 58 l.)
6: Paweł Górski (zm. 1921: 99 l.)
7: Maria Kossakowska (zm. 1944: 76 l.) Andrzej Rozdeiczer (zm. 2006: 14 l.)
8: Zofia Kossakowska (ur. 1927: 93 l.) Maria Chrapowicka (zm. 1944: 76 l.) Aleksandra Taube (zm. 1993: 27 l.)
10: Eugeniusz Bystram i Irena Ronikier (ślub 1983: 37 l.)
11: Krystyna Górska (ur. 1938: 82 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Jakub Bower (sw.37289) (....–) kawaler? (r.: Aleksander B. i Pelagia Kossakowska)
 • Olga Bower (sw.37291) (....–) panna? (r.: Aleksander B. i Pelagia Kossakowska)
 • Robert Bower (sw.37290) (1839–1897) kawaler? (r.: Aleksander B. i Pelagia Kossakowska)
 • Aleksander Brodowski (sw.740099) (....–) kawaler? (r.: Paweł B. i Aleksandra Bower)
 • bezimienny Bujakowski (sw.170389) (....–1944) kawaler? (r.: Walery B. i Marianna Bower)
 • bezimienny Bujakowski (sw.170388) (....–1944) kawaler? (r.: Walery B. i Marianna Bower)
 • Adela Kossakowska (11.434.153) (1801–) × Eugeniusz Poniatowski (r.: Józef K. i Ludwika Potocka)
 • Elżbieta Kossakowska (cz.I009006) (1951–) panna? (r.: Stanisław K. i Wiesława Antczak)
 • Małgorzata Kossakowska (cz.I009007) (1956–) × Mariusz Ruiz (r.: Stanisław K. i Wiesława Antczak)
 • Franciszek Niemcewicz (sw.54015) (1919–1974) kawaler? (r.: Jerzy N. i Ludwika Kossakowska)
 • Karol Rozdeiczer (sw.77920) (1938–2001) kawaler? (r.: Józef R. i Elżbieta Kossakowska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Paweł Brodowski (sw.63913) (....–) × Aleksandra Bower
 • Walery Bujakowski (sw.63909) (....–) × Marianna Bower
 • Alina Chrostowska (sw.8277) (1893–1970) × Stanisław Chrapowicki
 • Lucjan Dąmbski (4.285.453) (1865–1944) × Zofia Przesmycka
 • Wiera Griaznow (sw.52333) (1896–1973) × Zygmunt Meysztowicz
 • Jerzy Niemcewicz (cz.I008955) (1893–1951) × Ludwika Kossakowska
 • Janusz Piotrowski (sw.52329) (....–1968) × Izabella Meysztowicz
 • Zofia Rowińska (sw.144463) (....–) × Aleksander Bower
 • Barbara Szymańska (zi.5.13.a5a1a) (1948–2010) × Krzysztof Rynkowski

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Karolina Kozłowska (cz.I008974) (.. .. ....–) × Ludwik Rynkowski
 • Anna Mierzejewska (cz.I009014) (.. .. ....–) × Stefan Ptaszkowski
 • Stefan Ptaszkowski (cz.I009015) (.. .. ....–) × Anna Mierzejewska
 • Ludwik Rynkowski (cz.I008973) (.. .. ....–) × Karolina Kozłowska
 • Ludwik Rynkowski (zi.5.13.a5a) (4.8.1895–.. .. 1940) × Zofia Dąmbska (r.: Ludwik R. i Karolina Kozłowska)
 • Elżbieta Bisping (1.1034.117) (.. .. 1882–.. .. 1975) × Michał Kossakowski (r.: Józef B. i Helena Hołyńska)
 • Aleksander Bower (sw.63915) (.. .. 1876–.. .. 1966) × Zofia Rowińska (r.: Aleksander B. i Franciszka Klinger)
 • Aleksandra Bower (sw.63912) (.. .. ....–) × Paweł Brodowski (r.: Aleksander B. i Franciszka Klinger)
 • Marianna Bower (sw.63908) (.. .. ....–.. .. 1944) × Walery Bujakowski (r.: Aleksander B. i Franciszka Klinger)
 • Olga Bower (sw.63914) (.. .. ....–) panna (r.: Aleksander B. i Franciszka Klinger)
 • Maria Chodkiewicz (3.55.290) (25.10.1868–.. .. 1967) × Józef Kossakowski (r.: Jan C. i Oktawia Falkowska)
 • Jan de Laval (11.434.162) (.. .. ....–) × Aleksandra Kozicka
 • Kamila Dombrowicz (4.664.39) (.. .. ....–) × Zenon Zaleski
 • Stanisław Górski (cz.I008262) (24.7.1905–.. .. 1945) × Maria Popiel (r.: Paweł G. i Gabriela Kossakowska)
 • Anna Kossakowska (cz.I008965) (1.9.1910–.. .. 2000) × Tomasz Mineyko (r.: Józef K. i Maria Chodkiewicz)
 • Anna Kossakowska (cz.I008991) (29.7.1919–.. .. 1993) × Tadeusz Łubieński (r.: Michał K. i Elżbieta Bisping)
 • Jadwiga Kossakowska (cz.I008983) (3.12.1912–.. .. 1996) × Wilhelm Lenglet (r.: Michał K. i Elżbieta Bisping)
 • Michalina Kossakowska (psb.12904.13) (.. .. 1920–.. .. 1944) panna (r.: Michał K. i Elżbieta Bisping)
 • Izabella Meysztowicz (psb.17690.11) (.. .. 1899–.. .. 1977) × Janusz Piotrowski (r.: Aleksander M. i Zofia Kossakowska)
 • bezimienna N. (sw.367590) (.. .. ....–) × Friedrich von Klinger
 • Jan Szanajca (sw.37452) (.. .. 1900–.. .. 1960) × Helena Jarczyńska
 • Friedrich von Klinger (sw.367589) (.. .. 1812–.. .. ....) × bezimienna N.
 • Wiesława Antczak (cz.I009000) (.. .. ....–.. .. 1957) × Stanisław Kossakowski (r.: Wincenty A. i Maria Lewandowska)
 • Edward Boniecki (2.1.385) (14.7.1897–.. .. 1970) × Zofia Kossakowska (r.: Edward B. i Maria Tyszkiewicz)
 • Graham Bower (sw.37286) (.. .. ....–) × Emily Paterson
 • Jakub Bower (sw.37289) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Aleksander B. i Pelagia Kossakowska)
 • Olga Bower (sw.37291) (.. .. ....–) panna? (r.: Aleksander B. i Pelagia Kossakowska)
 • Aleksander Brodowski (sw.740099) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Paweł B. i Aleksandra Bower)
 • Paweł Brodowski (sw.63913) (.. .. ....–) × Aleksandra Bower
 • bezimienny Bujakowski (sw.170388) (.. .. ....–.. .. 1944) kawaler? (r.: Walery B. i Marianna Bower)
 • bezimienny Bujakowski (sw.170389) (.. .. ....–.. .. 1944) kawaler? (r.: Walery B. i Marianna Bower)
 • Walery Bujakowski (sw.63909) (.. .. ....–) × Marianna Bower
 • Aleksander Bystram (ut.48.4.100) (8.5.1923–.. .. 2001) × Michalina Cuypers (r.: Tadeusz B. i Maria Meysztowicz)
 • Włodzimierz Chrapowicki (sw.8235) (.. .. 1921–.. .. 1946) × Waleria Wieliczko (r.: Ignacy C. i Jadwiga Jelska)
 • Marie Górska (cz.I032023) (30.1.1942–.. .. 2007) × Lucien Cabes (r.: Konstanty G. i Marie Ponti)
 • Wiera Griaznow (sw.52333) (.. .. 1896–.. .. 1973) × Zygmunt Meysztowicz
 • Anna Karnicka (sw.54017) (.. .. 1945–) × William Hall (r.: Wacław K. i Maria Kossakowska)
 • Wacław Karnicki (cz.I008982) (.. .. 1904–.. .. 1963) × Maria Kossakowska (r.: Aleksander K. i Maria Kuczewska)
 • Kazimierz Kessel (sw.63911) (.. .. 1870–.. .. 1947) × Pelagia Bower (r.: Ferdynand K. i Natalia Struków)
 • Zygmunt Kessel (sw.176858) (.. .. ....–16.1.1958) × Helena Kłosiewicz (r.: Kazimierz K. i Pelagia Bower)
 • Adela Kossakowska (11.434.153) (.. .. 1801–.. .. ....) × Eugeniusz Poniatowski (r.: Józef K. i Ludwika Potocka)
 • Wanda Kossakowska (11.434.156) (.. .. ....–) panna (r.: Józef K. i Ludwika Potocka)
 • Zofia Kossakowska (11.434.155) (.. .. ....–) panna (r.: Józef K. i Ludwika Potocka)
 • Stanisław Łempicki (15.431.649) (.. .. ....–) × Katarzyna Kossakowska (r.: Ludwik Ł. i Konstancja Sołtyk)
 • Aleksander Mineyko (sw.52322) (.. .. 1939–) kawaler (r.: Tomasz M. i Anna Kossakowska)
 • Maria Mineyko (sw.52317) (.. .. 1934–) × Andrzej Łubieński (r.: Tomasz M. i Anna Kossakowska)
 • Michał Mineyko (sw.52313) (.. .. 1934–.. .. 2003) × Beryl Preston (r.: Tomasz M. i Anna Kossakowska)
 • Tomasz Mineyko (cz.I008966) (.. .. 1901–.. .. 1972) × Anna Kossakowska (r.: Władysław M. i Maria Oskierka)
 • Hanna Moniuszko (cz.I008987) (.. .. 1920–.. .. 2015) × Józef Kossakowski (r.: Lucjan M. i Józefa Tchorznicka)
 • Adolf Morawski (sw.15485) (14.8.1870–.. .. 1936) × Helena Bower (r.: Lucjan M. i Wanda Żychlińska)
 • Aleksander Morawski (sw.159731) (24.12.1903–.. .. 1969) × Anna Sobel (r.: Adolf M. i Helena Bower)
 • Franciszek Niemcewicz (sw.54015) (.. .. 1919–.. .. 1974) kawaler? (r.: Jerzy N. i Ludwika Kossakowska)
 • Jerzy Niemcewicz (cz.I008955) (.. .. 1893–.. .. 1951) × Ludwika Kossakowska
 • Emily Paterson (sw.37287) (.. .. ....–) × Graham Bower
 • Janusz Piotrowski (sw.52329) (.. .. ....–.. .. 1968) × Izabella Meysztowicz
 • Zofia Rowińska (sw.144463) (.. .. ....–) × Aleksander Bower
 • Andrzej Rozdeiczer (sw.77921) (.. .. 1938–7.9.2006) × Grażyna Gawrońska (r.: Józef R. i Elżbieta Kossakowska)
 • Karol Rozdeiczer (sw.77920) (.. .. 1938–29.12.2001) kawaler? (r.: Józef R. i Elżbieta Kossakowska)
 • Michał Rozdeiczer (sw.23315) (.. .. 1940–) × Małgorzata Słobodzińska (r.: Tadeusz R. i Jadwiga Kossakowska)
 • Krystyna Rzepecka (cz.I008994) (.. .. 1924–) × Jan Kossakowski (r.: Kazimierz R. i Janina Dąbrowska)
 • Janina Sobczyńska (sw.8260) (19.5.1892–.. .. ....) × Zygmunt Chrapowicki (r.: Jan S. i Bronisława Tuzińska)
 • Stefan Szostakowski (sw.54028) (.. .. 1927–.. .. 1929) zm. dzieckiem (r.: Stefan S. i Helena Meysztowicz)
 • Helena Szułdrzyńska (sw.54016) (.. .. 1937–) × Ken Eakins (r.: Tadeusz S. i Maria Kossakowska)
 • Tadeusz Szułdrzyński (cz.I008981) (16.11.1906–.. .. 1940) × Maria Kossakowska (r.: Tadeusz S. i Wanda Zakrzewska)
 • Roman Trusiewicz (sw.49179) (.. .. 1930–) × Ewa Wojan (r.: Zenon T. i Helena Słodkowska)
 • Gabriel Zaleski (sw.4487) (26.2.1856–.. .. ....) × Józefa Zaleska (r.: Zenon Z. i Kamila Dombrowicz)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 16.09.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie