Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Zofia Cichowska (cz.I044099)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Oznaczenie „prośba o kontakt” pojawia się przy osobach, które bardzo prosimy o kontakt na adres mj@minakowski.pl — bo są potomkami takich członków Sejmu Wielkiego, z których potomstwem nie udało się dotąd nawiązać kontaktu. Jeżeli te osoby nie żyją, to może żyją ich potomkowie.

Czerwiec
19: Kazimierz Świeżyński (ur. 1922: 97 l.)
22: Anna Żylicz (ur. 1980: 39 l.) koresp. M.J.M.
23: Kazimiera Russocka (zm. 1968: 51 l.)
26: Juliusz Dobiecki (zm. 1969: 50 lat)
28: Halina Babiarz (ur. 1951: 68 l.) Pelagia Łubieńska (zm. 1963: 56 l.)

Lipiec
1: Ewa Tymieniecka (ur. 1942: 77 l.)
2: Amelia Lubieniecka (zm. 1936: 83 l.) Franciszek Cichowski (zm. 1996: 23 l.)
5: Marek Żylicz (ur. 1923: 96 l.) Barbara Ramlau (ur. 1957: 62 l.) Kazimierz Krzyżanowski (zm. 1974: 45 l.)
6: Jacek Szczyciński (ur. 1985: 34 l.) koresp. M.J.M.
7: Witold Żylicz (ur. 1952: 67 l.)
8: Katarzyna Cichowska (ur. 1946: 73 l.) członek SPSW
10: Paweł Cichowski (ur. 1926: 93 l.)
11: Magdalena Drapella (ur. 1994: 25 l.)
13: Adam Sczaniecki (ur. 1950: 69 l.) koresp. M.J.M.
20: Rafał Bornus (ur. 1959: 60 lat) członek SPSW
23: Franciszka Mrozińska (zm. 1999: 20 lat)
24: Konstanty Łubieński (zm. 1920: 99 l.)
25: Kazimierz Świeżyński (zm. 2000: 19 l.)
26: Zbigniew Cichowski i Anna Jankowska (ślub 1945: 74 l.)
29: Artur Dobiecki (zm. 1948: 71 l.)
31: Bohdan Hulewicz (zm. 1968: 51 l.) Tomasz Drapella (ur. 1979: 40 lat) koresp. M.J.M. Róża Ośniałowska (zm. 1991: 28 l.)

Sierpień
4: Henryk Łubieński (zm. 1925: 94 l.) Krystyna Cichowska (zm. 1995: 24 l.)
5: Stanisław Cichocki (ur. 1937: 82 l.) Witold Cichowski (ur. 1957: 62 l.)
8: Rogier Łubieński (zm. 1930: 89 l.) Jakub Wroniszewski (ur. 1975: 44 l.)
18: Józefa Łubieńska (zm. 1932: 87 l.) Stephanie Schaab (ur. 1982: 37 l.)
19: Stanisław Piotrowski (zm. 1964: 55 l.) Jan Karwat (zm. 1978: 41 l.)
25: Kazimierz Morawski (zm. 1925: 94 l.) Tomasz Bornus (ur. 1993: 26 l.) koresp. M.J.M.
29: Barbara Niedzielska (ur. 1947: 72 l.)
31: Roman Arkuszewski (zm. 1942: 77 l.)

Wrzesień
1: Maria Tymieniecka (ur. 1948: 71 l.) koresp. M.J.M. Zygmunt Kierski (zm. 1950: 69 l.) Agnieszka Chowra (ur. 1986: 33 l.)
6: Władysława Cichowska (zm. 1945: 74 l.)
8: Janina Chądzyńska (zm. 1974: 45 l.)
9: Seweryn Cichowski (zm. 1948: 71 l.) Tomasz Łubieński i Penelope Moon (ślub 1950: 69 l.) Janusz Niedźwiedź i Anna Galas (ślub 1997: 22 l.) koresp. M.J.M.
11: Maria Żylicz (ur. 1958: 61 l.)
12: Bernard Łubieński (zm. 1933: 86 l.) Janusz Niedźwiedź (ur. 1958: 61 l.) koresp. M.J.M. Franciszek Cichowski i Teresa Banaszek (ślub 1961: 58 l.)
14: Pelagia Dernałowicz (zm. 1938: 81 l.) Krzysztof Bartuzi (ur. 1961: 58 l.)
15: Krzysztof Jaraczewski (ur. 1954: 65 l.)
17: Walentyna Zawadzka (zm. 1943: 76 l.) Henryk Cichowski (zm. 1955: 64 l.)
18: Olga Bornus (ur. 1960: 59 l.) Maria Smólska (zm. 1971: 48 l.) Zofia Russocka (zm. 1976: 43 l.) Zuzanna Mielczarek (ur. 1990: 29 l.)
19: Magdalena Łubieńska (zm. 1980: 39 l.)
21: Maciej Żylicz (ur. 1953: 66 l.)
22: Tomasz Żylicz (ur. 1951: 68 l.) członek SPSW
23: Zofia Cichowska (zm. 1999: 20 lat)
24: Alicja Sypuła (ur. 1960: 59 l.) koresp. M.J.M.
25: Dominik Łempicki (zm. 1939: 80 lat) Zbigniew Dobiecki (zm. 1953: 66 l.)
26: Teresa Tymieniecka (ur. 1943: 76 l.) koresp. M.J.M. Leon Bornus (zm. 2010: 9 l.)
27: Grażyna Hulewicz (ur. 1928: 91 l.) Zbigniew Cichowski (zm. 2005: 14 l.)
28: Marian Ośniałowski (ur. 1920: 99 l.) Jacek Karwat (ur. 1952: 67 l.) Karolina Sczaniecka (ur. 1980: 39 l.)
29: Jan Piotrowski (zm. 1998: 21 l.)
30: Antonina Russocka (zm. 1973: 46 l.)

Październik
2: Karolina Tomkiel (zm. 1937: 82 l.)
3: Jan Cichowski i Ewa Grodzińska (ślub 1922: 97 l.) Teresa Żylicz (ur. 1924: 95 l.) Zofia Skowrońska (zm. 1997: 22 l.)
4: Helena Baczyńska (zm. 1976: 43 l.) Jan Szczyciński (ur. 1979: 40 lat) koresp. M.J.M. Bartłomiej Bornus (ur. 1991: 28 l.) koresp. M.J.M.
5: Jadwiga Świeżyńska (ur. 1924: 95 l.) Małgorzata Drapella (ur. 1985: 34 l.)
9: Stanisław Piotrowski (zm. 1937: 82 l.)
11: Jan Cichowski (zm. 1947: 72 l.)
12: Anna Dobiecka (zm. 1945: 74 l.) Joanna Ramlau (ur. 1952: 67 l.) koresp. M.J.M.
13: Ewa Tymieniecka (zm. 1988: 31 l.)
14: Franciszek Świeżyński (zm. 1941: 78 l.)
15: Maciej Niedźwiedź (ur. 1997: 22 l.)
16: Janusz Mierzwiński (ur. 1927: 92 l.) koresp. M.J.M. Antoni Arkuszewski i Jadwiga Zdziarska (ślub 1947: 72 l.)
19: Tadeusz Jawłowski (zm. 1963: 56 l.)
20: Antonina Cichowska (zm. 1947: 72 l.)
21: Jan Pomian (zm. 2016: 3 l.)
22: Franciszek Cichowski (ur. 1922: 97 l.)
23: Ewa Cichowska (ur. 1975: 44 l.) koresp. M.J.M.
25: Vanessa Hołły (ur. 1987: 32 l.)
26: Kazimierz Cichowski (zm. 1937: 82 l.) Irena Kamieńska (zm. 1962: 57 l.)
27: Tadeusz Sczaniecki (zm. 1998: 21 l.)
28: Wanda Bornus (ur. 1954: 65 l.)
29: Bernard Łubieński (zm. 1941: 78 l.) Joanna Mielczarek (ur. 1980: 39 l.)

Listopad
1: Mikołaj Wroniszewski (ur. 1977: 42 l.) Marta Żylicz (ur. 1982: 37 l.)
3: Zofia Żylicz (ur. 1996: 23 l.) Magdalena Żylicz (ur. 1996: 23 l.)
5: Ryan Hołły (ur. 1979: 40 lat) Zofia Sczaniecka (zm. 2001: 18 l.)
10: Tomasz Łubieński (zm. 1950: 69 l.)
11: Zygmunt Leszczyński (zm. 1942: 77 l.)
12: Tadeusz Morawski (zm. 1934: 85 l.)
15: Michał Sczaniecki (zm. 1920: 99 l.) Jan Sczaniecki (zm. 1952: 67 l.) Wanda Kotkowska (zm. 1964: 55 l.) Michał Sczaniecki (ur. 1981: 38 l.)
16: Maria Sczaniecka (ur. 1921: 98 l.)
18: Irena Cichowska (zm. 2000: 19 l.)
20: Anna Dobrowolska (zm. 2007: 12 l.)
23: Krystyna Cichowska (ur. 1928: 91 l.)
24: Cecylia Łubieńska (ur. 1928: 91 l.)
25: Tomasz Łubieński (ur. 1924: 95 l.)
26: Stanisław Baczyński (zm. 1927: 92 l.) Roman Cichowski (ur. 1971: 48 l.) Jacek Cichowski (ur. 1985: 34 l.) Marian Piotrowski (zm. 2008: 11 l.)
27: Anna Olejniczak (ur. 1970: 49 l.) koresp. M.J.M.
30: Jadwiga Karwat (ur. 1956: 63 l.) Piotr Żylicz (ur. 1979: 40 lat)

Grudzień
3: Michał Narowski (ur. 1943: 76 l.)
5: Zofia Eysmont (zm. 1926: 93 l.) prośba o kontaktMarian Ośniałowski (zm. 1966: 53 l.)
6: Stanisław Galas (zm. 1978: 41 l.) Feliks Tymieniecki (zm. 1979: 40 lat)
7: Józef Świeżyński (zm. 1985: 34 l.)
8: Janina Podgórska (zm. 1953: 66 l.)
9: Maria Sczaniecka (zm. 2007: 12 l.)
10: Michał Piotrowski (zm. 1947: 72 l.)
12: Urszula Łempicka (zm. 1930: 89 l.)
13: Stanisław Galas (ur. 1927: 92 l.)
15: Idzi Piotrowski (ur. 1935: 84 l.) Jessica Hołły (ur. 1976: 43 l.)
17: Maria Szczycińska (ur. 1991: 28 l.)
18: Andrzej Cichowski (ur. 1923: 96 l.) Kazimiera Karska (zm. 1927: 92 l.)
19: Anna Sczaniecka (zm. 2007: 12 l.) Teresa Żmigrodzka (zm. 2008: 11 l.)
20: Roman Cichowski (zm. 1943: 76 l.) Bolesław Drapella (ur. 1981: 38 l.) koresp. M.J.M.
21: Konstancja Daszkiewicz (zm. 1947: 72 l.)
23: Janina Żerańska (zm. 1966: 53 l.)
25: Krzysztof Cichowski i Barbara Niedzielska (ślub 1969: 50 lat) członek SPSW
26: Eugeniusz Roguski (zm. 1939: 80 lat) Jozef Piotrowski (zm. 1945: 74 l.)
28: Stefan Kotarski (zm. 1960: 59 l.) Jadwiga Karwat (zm. 1985: 34 l.)
29: Anna Żylicz (ur. 1925: 94 l.)
30: Tomasz Łubieński (zm. 2008: 11 l.)
31: Barbara Stankiewicz (ur. 1952: 67 l.) Antoni Sczaniecki (zm. 1980: 39 l.) Witold Cichowski (zm. 2000: 19 l.)

Styczeń
1: Julia Łempicka (zm. 1968: 52 l.)
2: Szczęsny Kleczyński (zm. 1984: 36 l.)
3: Ignacy Żylicz (zm. 1968: 52 l.)
5: Bogusława Kruszyńska (zm. 1927: 93 l.)
6: Matthew Schaab (ur. 1979: 41 l.) Jacek Szczyciński i Julia Ropelewska (ślub 2011: 9 l.) koresp. M.J.M. Anna Bornus (zm. 2013: 7 l.) koresp. M.J.M.
7: Jan Żylicz (ur. 1932: 88 l.) koresp. M.J.M. Emilia Sczaniecka (ur. 1992: 28 l.)
8: Jadwiga Cichowska (zm. 1997: 23 l.)
9: Bogusława Sczaniecka (zm. 1976: 44 l.)
13: Maria Łubieńska (ur. 1927: 93 l.)
15: Władysław Mierzwiński i Władysława Russocka (ślub 1927: 93 l.)
16: Władysława Russocka (zm. 1952: 68 l.)
17: Helena Gorayska (zm. 1927: 93 l.) Jan Żylicz (ur. 1986: 34 l.)
20: Wanda Szczepanowska (zm. 1930: 90 lat) Bolesław Drapella i Anna Lemańczyk (ślub 2007: 13 l.) koresp. M.J.M.
21: Jan Karwat (ur. 1921: 99 l.) Zdzisław Morawski (zm. 1928: 92 l.) Maria Bornus (ur. 1950: 70 lat) Janusz Mierzwiński i Krystyna Arendt (ślub 1951: 69 l.) koresp. M.J.M. Józef Żmigrodzki (zm. 1959: 61 l.)
26: Małgorzata Karwat (ur. 1951: 69 l.) koresp. M.J.M.
29: Michał Łubieński i Helena Krasicka (ślub 1924: 96 l.)
30: Seweryn Dernałowicz (zm. 1924: 96 l.)
31: Jadwiga Szczepanowska (zm. 1940: 80 lat) Paweł Cichowski i Stanisława Baron (ślub 1954: 66 l.) Dominik Wroniszewski (ur. 1982: 38 l.)

Luty
2: Marianna Jurys (ur. 1949: 71 l.)
4: Jan Cichowski (zm. 1968: 52 l.)
5: Maciej Żylicz i Magdalena Górska (ślub 1977: 43 l.)
6: Leontyna Russocka (zm. 1963: 57 l.) Paweł Cichowski (zm. 2011: 9 l.)
7: Marek Bartuzi (ur. 1992: 28 l.) Andrzej Bartuzi (ur. 1992: 28 l.)
8: Gabriela Łubieńska (ur. 1925: 95 l.) Dariusz Drapella (ur. 1957: 63 l.) koresp. M.J.M. Roman Piotrowski (zm. 2004: 16 l.)
9: Henryk Łubieński i Zofia Ślaska (ślub 1926: 94 l.) Zbigniew Olejniczak (ur. 1947: 73 l.)
10: Zbigniew Ramlau (ur. 1919: 101 l.) Tomasz Łubieński (zm. 1931: 89 l.)
11: Józef Żylicz (zm. 1954: 66 l.)
14: Anna Żylicz (ur. 1957: 63 l.) koresp. M.J.M.
15: Edward Jankowski (zm. 1954: 66 l.)
16: Jan Cichowski (ur. 1931: 89 l.)
17: Michał Piotrowski (zm. 1990: 30 lat)
18: Jan Łubieński (zm. 1921: 99 l.) Marian Arkuszewski (zm. 1941: 79 l.)
19: Krzysztof Cichowski (ur. 1948: 72 l.) członek SPSW Maria Sczaniecka (zm. 1959: 61 l.)
20: Maria Łubieńska (zm. 1920: 100 lat) Wincencja Szczepanowska (zm. 1943: 77 l.)
21: Maria Russocka (zm. 1922: 98 l.)
22: Jan Sczaniecki (ur. 1923: 97 l.) Magdalena Górska (ur. 1955: 65 l.) koresp. M.J.M. Piotr Gorczyca i Zofia Sczaniecka (ślub 1975: 45 l.)
23: Janina Kierska (ur. 1921: 99 l.)
24: Zofia Ślaska (zm. 1956: 64 l.) Danuta Świeżyńska (zm. 2003: 17 l.)
27: Andrzej Żylicz (ur. 1928: 92 l.)
28: Władysław Mierzwiński (zm. 1945: 75 l.) Zygmunt Cichowski (zm. 1966: 54 l.)

Marzec
3: Anna Żylicz (zm. 1996: 24 l.)
4: Elżbieta Sobieniewska (zm. 1982: 38 l.) Stefania Piotrowska (zm. 2003: 17 l.)
7: Henryk Łubieński (zm. 1981: 39 l.)
8: Teresa Żmigrodzka (ur. 1927: 93 l.)
9: Zdzisław Marchwicki (zm. 1934: 86 l.) Piotr Gorczyca (ur. 1946: 74 l.)
11: Maria Tymieniecka (zm. 2010: 10 lat) koresp. M.J.M.
12: Bronisława Heydel (zm. 1922: 98 l.)
16: Anna Jankowska (zm. 1956: 64 l.)
20: Teresa Żylicz (zm. 2006: 14 l.)
23: Helena Łubieńska (zm. 1973: 47 l.)
25: Marcin Szczyciński (ur. 1951: 69 l.)
26: Maksymilian Russocki (zm. 1928: 92 l.) Elżbieta Krzyżanowska (ur. 1931: 89 l.)
29: Irena Łubieńska (zm. 1935: 85 l.) Katarzyna Stępień (zm. 1971: 49 l.)
30: Gustaw Bławdziewicz (zm. 1945: 75 l.)
31: Irena Cichowska (zm. 2012: 8 l.)

Kwiecień
1: Tadeusz Mielczarek (ur. 1954: 66 l.)
3: Barbara Cichowska (zm. 1970: 50 lat) Anna Bornus (ur. 1990: 30 lat) koresp. M.J.M.
4: Róża Ośniałowska (ur. 1919: 101 l.) Irena Cichowska (ur. 1926: 94 l.)
5: Agnieszka Carrasco (ur. 1970: 50 lat)
6: Władysław Sczaniecki (zm. 1942: 78 l.)
11: Anna Galas (ur. 1961: 59 l.)
13: Anna Sczaniecka (ur. 1920: 100 lat)
15: Teresa Łubieńska (zm. 1939: 81 l.)
16: Zofia Sczaniecka (ur. 1948: 72 l.) Marta Szczycińska (ur. 1981: 39 l.)
18: Maria Świeżyńska (ur. 1924: 96 l.) koresp. M.J.M.
19: Celina Łubieńska (zm. 1935: 85 l.) Henryk Roguski (zm. 1940: 80 lat)
21: Ludmiła Ośniałowska (zm. 1985: 35 l.)
22: Eustachy Dobiecki (zm. 1919: 101 l.)
23: Bolesław Jankowski (zm. 1944: 76 l.) Stanisław Galas i Krystyna Cichowska (ślub 1957: 63 l.)
26: Bohdan Kleczyński (zm. 1920: 100 lat) Kazimierz Piotrowski (zm. 1937: 83 l.) Wiktoria Lisowska (zm. 1974: 46 l.)
27: Andrzej Cichowski (zm. 1994: 26 l.)
30: Zofia Drapella (ur. 1991: 29 l.)

Maj
1: Wacław Dobrowolski (zm. 1926: 94 l.) Alfred Dobiecki (zm. 1951: 69 l.) Honorata Szczepanowska (zm. 1964: 56 l.)
2: Feliks Piotrowski (ur. 1937: 83 l.)
4: Henryk Cichowski (zm. 1936: 84 l.)
6: Melania Dobiecka (zm. 1951: 69 l.) Zbigniew Ramlau (zm. 2006: 14 l.)
7: Michał Wroniszewski (ur. 1951: 69 l.) koresp. M.J.M.
9: Kazimierz Roguski (zm. 1985: 35 l.) Hanna Żylicz (ur. 1999: 21 l.)
10: Maria Michałowska (zm. 1920: 100 lat)
11: Zygmunt Łubieński (zm. 1929: 91 l.)
13: Maria Cichowska (zm. 1974: 46 l.) Zofia Cichowska (zm. 1983: 37 l.)
14: Oktawia Żmigrodzka (zm. 1962: 58 l.)
15: Helena Krasicka (zm. 1992: 28 l.)
19: Roman Piotrowski (ur. 1926: 94 l.) Magdalena Łubieńska (ur. 1932: 88 l.) Barbara Żylicz (ur. 1978: 42 l.)
22: Kazimierz Świeżyński (zm. 1959: 61 l.)
24: Maria Jasieńska (zm. 1958: 62 l.)
26: Maria Morawska (zm. 1925: 95 l.) Irena Łubieńska (zm. 1957: 63 l.) Grażyna Hulewicz (zm. 1989: 31 l.)
27: Barbara Sczaniecka (ur. 1954: 66 l.)
28: Jakub Żylicz (ur. 1994: 26 l.)
29: Janina Konopka (zm. 1972: 48 l.)
30: Józefa Łubieńska (zm. 1949: 71 l.)
31: Jerzy Fudakowski (zm. 1957: 63 l.)

Czerwiec
1: Justyna Jabłkowska (zm. 1936: 84 l.)
2: Andrzej Żylicz (ur. 1981: 39 l.) koresp. M.J.M.
3: Zbigniew Morawski (zm. 1992: 28 l.)
4: Anna Gorczyca (ur. 1976: 44 l.) Wojciech Gorczyca (ur. 1979: 41 l.)
5: Antoni Arkuszewski (zm. 2002: 18 l.)
7: Gustaw Bławdziewicz i Pelagia Łubieńska (ślub 1922: 98 l.) Ryszard Chowra (ur. 1959: 61 l.) Michał Łubieński (zm. 1967: 53 l.) Michał Narowski i Katarzyna Cichowska (ślub 2003: 17 l.)
11: Jan Sczaniecki (zm. 2011: 9 l.)
13: Zbigniew Żylicz (ur. 1955: 65 l.) koresp. M.J.M. Adam Kiciński (zm. 1959: 61 l.)
17: Irena Cichowska (zm. 1958: 62 l.)
18: Róża Łempicka (zm. 1957: 63 l.) Timothy Schaab (ur. 1989: 31 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Róża Cichowska (cz.I054573) (1858–1946) × Jan Skotnicki (r.: Roman C. i Kazimiera Leszczyńska)
 • Kazimierz Cichowski (sw.249948) (1926–1941) kawaler? (r.: Kazimierz C. i Wiktoria Lisowska)
 • Franciszek Dobiecki (sw.549326) (....–1839) kawaler? (r.: Eustachy D. i Cecylia Cieszkowska)
 • Mateusz Dobiecki (sw.907879) (....–1851) kawaler? (r.: Eustachy D. i Natalia Dobiecka)
 • Stanisław Dobiecki (sw.545870) (1839–) kawaler? (r.: Eustachy D. i Cecylia Cieszkowska)
 • Wacław Dobiecki (sw.908220) (....–1856) kawaler? (r.: Eustachy D. i Natalia Dobiecka)
 • Zofia Eysmont (13.157.171) (1848–1926) × Henryk Łubieński (r.: Oktawiusz E. i Helena Sołtan)
 • Henryk Kotkowski (11.538.168) (....–) kawaler? (r.: Bronisław K. i Helena Cichowska)
 • Anna Łempicka (15.431.644) (....–) panna? (r.: Ludwik Ł. i Konstancja Sołtyk)
 • Franciszek Łubieński (sw.327471) (....–1831) kawaler? (r.: Henryk Ł. i Irena Potocka)
 • Juliusz Łubieński (sw.545719) (....–) kawaler? (r.: Henryk Ł. i Irena Potocka)
 • Kazimierz Piotrowski (cz.I054501) (1876–1897) kawaler? (r.: Michał P. i Maria Cichowska)
 • Benita Sczaniecka (cz.I054013) (....–) panna? (r.: Jan S. i Krystyna Lipska)
 • Jan Skotnicki (cz.I054574) (1843–1916) × Róża Cichowska (r.: Maksymilian S. i Maria Jasieńska)
 • Dominik Cichowski (cz.I053993) (....–) kawaler? (r.: Witold C. i Marzena Staniecka)
 • Sebastian Cichowski (cz.I053994) (....–) kawaler? (r.: Witold C. i Marzena Staniecka)
 • Anna Dobiecka (sw.168085) (1831–) panna? (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Franciszka Dobiecka (sw.327581) (....–) panna? (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Józefa Dobiecka (sw.897144) (....–) panna? (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Józefa Dobiecka (4.484.214) (1823–) × Wiktor Zabierzowski (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Ksawera Dobiecka (4.484.212) (1819–) × Michał Skórkowski (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Marcela Dobiecka (4.484.209) (....–) panna? (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Maria Dobiecka (4.484.218) (1829–) panna? (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Marianna Dobiecka (sw.909754) (1793–) panna? (r.: Franciszek D. i Antonila Przerembska)
 • Melania Dobiecka (4.484.278) (1865–1951) panna? (r.: Kazimierz D. i Natalia Rulikowska)
 • Narcyza Dobiecka (sw.327582) (....–) panna? (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Tekla Dobiecka (4.484.219) (1826–) panna? (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Augustyn Dobiecki (sw.909755) (1795–) kawaler? (r.: Franciszek D. i Antonila Przerembska)
 • Ignacy Dobiecki (sw.909757) (....–) kawaler? (r.: Franciszek D. i Antonila Przerembska)
 • Józef Dobiecki (sw.909756) (....–) kawaler? (r.: Franciszek D. i Antonila Przerembska)
 • Stefan Dobiecki (4.484.276) (....–) × Konstancja Wiercieńska (r.: Kazimierz D. i Natalia Rulikowska)
 • Wincenty Dobiecki (4.484.187) (1824–1903) × Aniela Gawrońska (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Katarzyna Fudakowska (5.846.42) (1875–1947) × Stanisław Czerniewicz (r.: Zygmunt F. i Kazimiera Łempicka)
 • Maria Fudakowska (sw.256443) (1881–) panna? (r.: Zygmunt F. i Kazimiera Łempicka)
 • Eleonora Jasieńska (sw.716826) (....–1811) panna? (r.: Maksymilian J. i Zuzanna Jawornicka)
 • Marianna Jasieńska (8.529.214) (....–) panna? (r.: Maksymilian J. i Zuzanna Jawornicka)
 • Julian Jasieński (sw.246765) (....–1827) kawaler? (r.: Maksymilian J. i Zuzanna Jawornicka)
 • Wanda Karska (sw.909776) (....–) panna? (r.: Henryk K. i Józefa Dobiecka)
 • Maria Kicińska (sw.897649) (....–1874) panna? (r.: Kazimierz K. i Urszula Łempicka)
 • Władysław Kotkowski (11.538.210) (....–) kawaler? (r.: Stanisław K. i Helena Leszczyńska)
 • Karol Kublicki (13.157.170) (....–) × Zofia Eysmont (r.: Adolf K. i Ida Ogińska)
 • Maria Lubieniecka (15.74.551) (1848–) panna? (r.: Hipolit L. i Jadwiga Łempicka)
 • Zdzisław Lubieniecki (15.74.527) (1837–1900) × Stanisława Abramowicz (r.: Hipolit L. i Jadwiga Łempicka)
 • Alojza Łempicka (15.431.610) (....–) panna? (r.: Józef Ł. i Urszula Mikorska)
 • Klementyna Łempicka (sw.299461) (....–) panna? (r.: Józef Ł. i Urszula Mikorska)
 • Małgorzata Łempicka (sw.720293) (....–1861) panna? (r.: Karol Ł. i Maria Rostworowska)
 • Monika Łempicka (sw.720292) (....–) panna? (r.: Karol Ł. i Maria Rostworowska)
 • Konstanty Łempicki (15.431.658) (....–) kawaler? (r.: Adam Ł. i Maria Michałowska)
 • Marcjan Łempicki (sw.638467) (....–1901) kawaler? (r.: Karol Ł. i Maria Rostworowska)
 • Florentyna Łubieńska (sw.897741) (....–1856) panna? (r.: Paweł Ł. i Maria Łubieńska)
 • Tekla Łubieńska (16.78.593) (1858–1887) × Aleksander Okęcki (r.: Paweł Ł. i Maria Łubieńska)
 • Tadeusz Łubieński (sw.897120) (1798–) kawaler? (r.: Feliks Ł. i Tekla Bielińska)
 • Maria Marchwicka (psb.16929.9) (....–) × bezimienny Konarzewski (r.: Zdzisław M. i Augusta Łempicka)
 • Jan Marchwicki (psb.16929.6) (....–) kawaler? (r.: Zdzisław M. i Augusta Łempicka)
 • Stanisław Marchwicki (psb.16929.7) (....–) kawaler? (r.: Zdzisław M. i Augusta Łempicka)
 • Józefa Mazurkiewicz (psb.26636.1) (1784–1896) × bezimienny Kluczycki (r.: Stanisław S. i Agnieszka Komorowska)
 • Piotr N. (sw.54882) (....–) kawaler?
 • Helena Piotrowska (sw.7364) (....–) panna? (r.: Jozef P. i Anna Wiktorowska)
 • Janina Piotrowska (sw.7365) (....–) panna? (r.: Jozef P. i Anna Wiktorowska)
 • Maria Piotrowska (sw.7361) (1939–2008) × bezimienny Bzymek (r.: Jozef P. i Anna Wiktorowska)
 • Zofia Piotrowska (sw.7363) (....–) panna? (r.: Jozef P. i Anna Wiktorowska)
 • Feliks Piotrowski (sw.7360) (1937–) kawaler? (r.: Jozef P. i Anna Wiktorowska)
 • Idzi Piotrowski (sw.7359) (1935–) kawaler? (r.: Jozef P. i Anna Wiktorowska)
 • Bernard Potocki (5.367.479) (1800–1874) × Klaudia Działyńska (r.: Jan P. i Konstancja Potocka)
 • Eliza Rostworowska (cz.I047121) (1856–1943) × Józef Jeżów (r.: Gabriel R. i Konstancja Łempicka)
 • Stefan Rostworowski (cz.I047131) (1864–1918) × Paulina Wolska (r.: Gabriel R. i Konstancja Łempicka)
 • Helena Szczepanowska (sw.198317) (....–1872) panna? (r.: Tomasz S. i Emilia Leszczyńska)
 • Maria Wielogłowska (lu.5519) (....–) × bezimienny Czarnecki (r.: Eustachy W. i Tekla Leszczyńska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Stefan Kotarski (cz.I054002) (1879–1960) × Zofia Cichowska
 • Felicja Apisdorf (sw.16257) (1907–1993) × Kazimierz Cichowski
 • Teresa Dorna (cz.I053990) (....–) × Jan Cichowski
 • Kazimierz Górecki (psb.28733.9) (....–) × Zofia Sczaniecka
 • Jan Jasieński (zi.2.27.b1a1a) (....–) × Jadwiga Cichowska
 • Krystyna Lipska (cz.I054011) (....–) × Jan Sczaniecki
 • Barbara Żak (zi.2.27.b6a4b) (....–) × Andrzej Żylicz
 • Krzysztof Bartuzi (sw.13224) (1961–) × Olga Bornus
 • Barbara Dobrzyńska (cz.I054021) (1956–) × Jacek Karwat
 • Karolina Hagen (15.431.666) (....–) × Ludwik Łempicki
 • Tadeusz Jawłowski (sw.12925) (....–) × Irena Łubieńska
 • Marianna Jurys (cz.I054036) (1949–) × Adam Sczaniecki
 • Stanisław Leśkiewicz (sw.111869) (....–) × Maria Kotkowska
 • Zbigniew Morawski (cz.I057164) (1909–1992) × Pelagia Łubieńska
 • Andrzej Piotrowski (cz.I054024) (1949–) × Małgorzata Karwat
 • Augusta Podhorodeńska (14.191.390) (1834–1914) × Władysław Leszczyński
 • Marzena Staniecka (cz.I053992) (....–) × Witold Cichowski
 • Katarzyna Stępień (cz.I054105) (1888–1971) × Roman Cichowski
 • Ignacy Walewski (14.192.114) (1741–1818) × Józefa Leszczyńska
 • Anna Wiktorowska (sw.7358) (....–) × Jozef Piotrowski

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Helena Cichowska (11.538.166) (.. .. 1856–.. .. 1929) × Bronisław Kotkowski (r.: Roman C. i Kazimiera Leszczyńska)
 • Róża Cichowska (cz.I054573) (.. .. 1858–.. .. 1946) × Jan Skotnicki (r.: Roman C. i Kazimiera Leszczyńska)
 • Kazimierz Cichowski (sw.249948) (.. .. 1926–.. .. 1941) kawaler? (r.: Kazimierz C. i Wiktoria Lisowska)
 • Natalia Dobiecka (4.484.216) (.. .. ....–) × Eustachy Dobiecki (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Szczęsny Kleczyński (cz.I044135) (.. .. ....–2.1.1984) × Maria Cichowska (r.: Bohdan K. i Stefania Chwalibog)
 • Felicja Apisdorf (sw.16257) (.. .. 1907–.. .. 1993) × Kazimierz Cichowski
 • Stefania Chwalibog (zi.2.27.a1am) (.. .. ....–) × Bohdan Kleczyński
 • Kazimiera Cichowska (cz.I054056) (.. .. 1886–.. .. 1970) × Kazimierz Świeżyński (r.: Mieczysław C. i Helena Kotkowska)
 • Maria Cichowska (cz.I044106) (.. .. 1878–.. .. 1953) × Gustaw Ośniałowski (r.: Mieczysław C. i Helena Kotkowska)
 • Wanda Cichowska (1.277.217) (.. .. 1879–.. .. 1932) × Stanisław Baczyński (r.: Mieczysław C. i Helena Kotkowska)
 • Stanisław Dobiecki (sw.545870) (.. .. 1839–.. .. ....) kawaler? (r.: Eustachy D. i Cecylia Cieszkowska)
 • Teresa Dorna (cz.I053990) (.. .. ....–) × Jan Cichowski
 • Kazimierz Górecki (psb.28733.9) (.. .. ....–) × Zofia Sczaniecka
 • Barbara Hołły (zi.2.27.b6a3a1) (.. .. 1948–) × Jerome Schaab (r.: Stanisław H. i Anna Żylicz)
 • Jacek Hołły (zi.2.27.b6a3a2) (.. .. 1950–) × Wendy Wostradowska (r.: Stanisław H. i Anna Żylicz)
 • Krzysztof Hołły (zi.2.27.b6a3a3) (.. .. 1953–) × Cindy Steblyk (r.: Stanisław H. i Anna Żylicz)
 • Stanisław Hołły (zi.2.27.b6a3a) (.. .. 1914–.. .. 1974) × Anna Żylicz (r.: Franciszek H. i Katarzyna Holowaty)
 • Jan Jasieński (zi.2.27.b1a1a) (.. .. ....–) × Jadwiga Cichowska
 • Zuzanna Jawornicka (8.529.209) (.. .. ....–) × Maksymilian Jasieński (r.: Wojciech J. i Marianna Kuczkowska)
 • Antoni Kamieński (zi.3.25.ao) (.. .. ....–) × Maria Sianożęcka
 • Maria Kotkowska (11.538.167) (.. .. ....–) × Stanisław Leśkiewicz (r.: Bronisław K. i Helena Cichowska)
 • Bronisław Kotkowski (11.538.165) (.. .. ....–) × Helena Cichowska (r.: Marceli K. i Aniela Fijałkowska)
 • Henryk Kotkowski (11.538.168) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Bronisław K. i Helena Cichowska)
 • Anna Krąkowska (3.132.113) (.. .. ....–) × Józefat Chomętowski
 • Krystyna Lipska (cz.I054011) (.. .. ....–) × Jan Sczaniecki
 • Leontyna Lisowska (sw.249951) (.. .. ....–) × Aleksander Szyryn
 • Anna Łempicka (15.431.644) (.. .. ....–) panna? (r.: Ludwik Ł. i Konstancja Sołtyk)
 • Cecylia Łempicka (15.431.640) (.. .. ....–) panna (r.: Ludwik Ł. i Konstancja Sołtyk)
 • Konstancja Łempicka (15.431.638) (.. .. ....–) × Gabriel Rostworowski (r.: Ludwik Ł. i Konstancja Sołtyk)
 • Maria Łempicka (15.431.641) (.. .. ....–) panna (r.: Ludwik Ł. i Konstancja Sołtyk)
 • Urszula Łempicka (15.431.659) (.. .. ....–12.12.1930) × Kazimierz Kiciński (r.: Ludwik Ł. i Zofia Wąsowicz)
 • Zofia Łempicka (15.431.642) (.. .. ....–) panna (r.: Ludwik Ł. i Konstancja Sołtyk)
 • Juliusz Łempicki (15.431.667) (.. .. ....–) kawaler (r.: Ludwik Ł. i Zofia Wąsowicz)
 • Karol Łempicki (15.431.645) (.. .. 1818–.. .. ....) × Maria Rostworowska (r.: Ludwik Ł. i Konstancja Sołtyk)
 • Ludwik Łempicki (15.431.665) (.. .. ....–) × Karolina Hagen (r.: Ludwik Ł. i Zofia Wąsowicz)
 • Stanisław Łempicki (15.431.649) (.. .. ....–) × Katarzyna Kossakowska (r.: Ludwik Ł. i Konstancja Sołtyk)
 • Elżbieta Łubieńska (16.78.700) (22.10.1887–.. .. 1973) panna (r.: Adam Ł. i Helena Gorayska)
 • Maria Łubieńska (16.78.699) (2.11.1885–.. .. 1976) panna (r.: Adam Ł. i Helena Gorayska)
 • Róża Łubieńska (16.78.701) (23.12.1897–.. .. 1984) panna (r.: Adam Ł. i Helena Gorayska)
 • Juliusz Łubieński (sw.545719) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Henryk Ł. i Irena Potocka)
 • Tekla Michalczewska (14.191.352) (.. .. ....–) × Kazimierz Leszczyński
 • Urszula Mikorska (15.431.607) (.. .. ....–) × Józef Łempicki (r.: Józef M. i Krystyna Miaskowska)
 • Stanisław Podgórski (psb.23354.2) (20.8.1847–.. .. 1926) × Karolina Tomkiel
 • Antonila Przerembska (4.484.263) (.. .. ....–) × Franciszek Dobiecki (r.: Stanisław P. i Józefa Święcicka)
 • Krzysztof Russocki (sw.250) (14.3.1889–.. .. 1941) kawaler (r.: Maksymilian R. i Władysława Cichowska)
 • Benita Sczaniecka (cz.I054013) (.. .. ....–) panna? (r.: Jan S. i Krystyna Lipska)
 • Kinga Sczaniecka (cz.I054012) (.. .. ....–) panna? (r.: Jan S. i Krystyna Lipska)
 • Maria Sianożęcka (zi.3.25.am) (.. .. ....–) × Antoni Kamieński
 • Aleksander Szyryn (sw.249950) (.. .. ....–) × Leontyna Lisowska
 • Barbara Żak (zi.2.27.b6a4b) (.. .. ....–) × Andrzej Żylicz
 • Józef Baczyński (cz.I054092) (.. .. 1900–.. .. 1968) × Maria Przemycka (r.: Stanisław B. i Wanda Cichowska)
 • Stanislaw Bornus (sw.43992) (.. .. 1874–.. .. ....) × Agnieszka Wojtiuk
 • Czesława Brodzińska (sw.45076) (.. .. 1891–.. .. 1977) × Włodzimierz Ramlau
 • Helena Cichowska (cz.I054106) (15.7.1910–.. .. 1999) × Jan Rozwadowski (r.: Roman C. i Katarzyna Stępień)
 • Maria Cichowska (cz.I054561) (.. .. ....–) panna (r.: Jan C. i Ewa Grodzińska)
 • Dominik Cichowski (cz.I053993) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Witold C. i Marzena Staniecka)
 • Mieczysław Cichowski (cz.I054454) (.. .. 1906–.. .. 1939) × Marcela Mrozińska (r.: Seweryn C. i Janina Chądzyńska)
 • Sebastian Cichowski (cz.I053994) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Witold C. i Marzena Staniecka)
 • Stanisław Cichowski (cz.I054457) (.. .. 1909–.. .. 1982) × Helena N. (r.: Seweryn C. i Janina Chądzyńska)
 • Anna Dobiecka (sw.168085) (25.7.1831–.. .. ....) panna? (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Cecylia Dobiecka (4.484.283) (13.7.1879–.. .. ....) panna (r.: Bronisław D. i Maria Graeve)
 • Franciszka Dobiecka (sw.327581) (.. .. ....–) panna? (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Józefa Dobiecka (4.484.214) (13.4.1823–.. .. ....) × Wiktor Zabierzowski (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Józefa Dobiecka (sw.897144) (.. .. ....–) panna? (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Ksawera Dobiecka (4.484.212) (.. .. 1819–.. .. ....) × Michał Skórkowski (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Marcela Dobiecka (4.484.209) (.. .. ....–) panna? (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Maria Dobiecka (4.484.218) (7.4.1829–.. .. ....) panna? (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Maria Dobiecka (4.484.284) (11.6.1881–.. .. ....) panna (r.: Bronisław D. i Maria Graeve)
 • Marianna Dobiecka (sw.909754) (2.7.1793–.. .. ....) panna? (r.: Franciszek D. i Antonila Przerembska)
 • Narcyza Dobiecka (sw.327582) (.. .. ....–) panna? (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Tekla Dobiecka (4.484.219) (28.3.1826–.. .. ....) panna? (r.: Józef D. i Scholastyka Walewska)
 • Zofia Dobiecka (4.484.285) (.. .. ....–) panna (r.: Bronisław D. i Maria Graeve)
 • Andrzej Dobiecki (4.484.244) (.. .. ....–) × Franciszka Tymowska (r.: Jan D. i Anna Derszniak)
 • Augustyn Dobiecki (sw.909755) (30.8.1795–.. .. ....) kawaler? (r.: Franciszek D. i Antonila Przerembska)
 • Bonawentura Dobiecki (4.484.132) (.. .. 1764–.. .. ....) × Ludwika Wężyk
 • Ignacy Dobiecki (sw.909757) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Franciszek D. i Antonila Przerembska)
 • Józef Dobiecki (sw.909756) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Franciszek D. i Antonila Przerembska)
 • Stefan Dobiecki (4.484.276) (.. .. ....–) × Konstancja Wiercieńska (r.: Kazimierz D. i Natalia Rulikowska)
 • Wacław Dobrowolski (sw.45349) (.. .. ....–1.5.1926) × Maria Smólska
 • Barbara Dobrzyńska (cz.I054021) (.. .. 1956–) × Jacek Karwat
 • Oktawiusz Eysmont (16.78.680) (.. .. ....–) × Helena Sołtan (r.: Ferdynand E. i Józefa Zawistowska)
 • Katarzyna Fudakowska (5.846.42) (15.2.1875–.. .. 1947) × Stanisław Czerniewicz (r.: Zygmunt F. i Kazimiera Łempicka)
 • Konstancja Fudakowska (5.846.44) (6.3.1886–.. .. 1933) × Jan Ołdakowski (r.: Zygmunt F. i Kazimiera Łempicka)
 • Ludwika Fudakowska (5.846.45) (10.9.1889–.. .. 1952) panna (r.: Zygmunt F. i Kazimiera Łempicka)
 • Maria Fudakowska (sw.256443) (29.9.1881–.. .. ....) panna? (r.: Zygmunt F. i Kazimiera Łempicka)
 • Zofia Fudakowska (5.846.41) (10.10.1873–.. .. 1956) panna (r.: Zygmunt F. i Kazimiera Łempicka)
 • Izabela Gorayska (6.545.332) (.. .. ....–) panna (r.: Kazimierz G. i Helena Sołtyk)
 • Teresa Gorayska (6.545.333) (.. .. ....–) × Zdzisław Zagórski (r.: Kazimierz G. i Helena Sołtyk)
 • Kazimierz Gorayski (6.545.326) (.. .. ....–) × Helena Sołtyk (r.: Władysław G. i Izabela Prek)
 • Roman Gorayski (6.545.329) (7.1.1859–.. .. ....) kawaler (r.: Kazimierz G. i Helena Sołtyk)
 • Ewa Grodzińska (7.172.248) (.. .. 1890–.. .. 1984) × Jan Cichowski (r.: Gustaw G. i Wanda Rudzka)
 • Karolina Hagen (15.431.666) (.. .. ....–) × Ludwik Łempicki
 • Katarzyna Holowaty (sw.43996) (.. .. 1887–.. .. 1973) × Franciszek Hołły
 • Bryanne Hołły (sw.13241) (.. .. 1983–) × Tyler Appleyard (r.: Krzysztof H. i Cindy Steblyk)
 • Franciszek Hołły (sw.43995) (.. .. 1879–.. .. 1928) × Katarzyna Holowaty
 • Zofia Hulewicz (7.965.1115) (.. .. 1891–.. .. 1976) × Stefan Karwat (r.: Michał H. i Władysława Zawisza)
 • Dominik Jaraczewski (cz.I054020) (.. .. 1989–) kawaler? (r.: Krzysztof J. i Jadwiga Karwat)
 • Jerzy Jaraczewski (cz.I054018) (.. .. 1991–) kawaler? (r.: Krzysztof J. i Jadwiga Karwat)
 • Marianna Jasieńska (8.529.214) (.. .. ....–) panna? (r.: Maksymilian J. i Zuzanna Jawornicka)
 • Tadeusz Jawłowski (sw.12925) (.. .. ....–) × Irena Łubieńska

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 19.06.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie