Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Anna Świeżyńska (cz.I054543)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Lipiec
21: Maria Świeżyńska (zm. 1977: 42 l.)
22: Szymon Konarski (zm. 1959: 60 lat)
23: Franciszka Mrozińska (zm. 1999: 20 lat)
24: Anna Malanowska (ur. 1938: 81 l.)
25: Jan Rozwadowski (zm. 1990: 29 l.) Kazimierz Świeżyński (zm. 2000: 19 l.)
30: Wilhelm Orsetti (zm. 1960: 59 l.) Stanisław Konarski (zm. 2007: 12 l.)
31: Jan Konarski (zm. 1942: 77 l.) Róża Ośniałowska (zm. 1991: 28 l.)

Sierpień
5: Stanisław Chądzyński (zm. 1923: 96 l.)
8: Aleksandra Świeżyńska (zm. 1933: 86 l.)
9: Helena Zaleska (ur. 1922: 97 l.)
10: Stefan Jakowski (ur. 1931: 88 l.)
11: Jerzy Turnau (ur. 1929: 90 lat) Helena Jasieńska (zm. 1958: 61 l.)
16: Marek Rozwadowski (ur. 1949: 70 lat)
17: Kazimierz Cichowski (ur. 1935: 84 l.)
18: Gustaw Jasieński (zm. 1953: 66 l.)
19: August Bieliński (zm. 1944: 75 l.)
23: Jerzy Konarski i Krystyna Suffczyńska (ślub 1949: 70 lat)
28: Stanisława Bielińska (ur. 1926: 93 l.) koresp. M.J.M.
31: Roman Arkuszewski (zm. 1942: 77 l.)

Wrzesień
2: Jan Skotnicki (zm. 1944: 75 l.)
3: Antonina Jasieńska (ur. 1923: 96 l.)
6: Władysława Cichowska (zm. 1945: 74 l.)
8: Janina Chądzyńska (zm. 1974: 45 l.)
9: Seweryn Cichowski (zm. 1948: 71 l.)
11: Jan Cichowski (ur. 1962: 57 l.)
12: Franciszek Cichowski i Teresa Banaszek (ślub 1961: 58 l.)
13: Ksawery Jasieński (ur. 1931: 88 l.) koresp. M.J.M. Karol Filipowicz (ur. 1948: 71 l.)
17: Henryk Cichowski (zm. 1955: 64 l.) Magdalena Schinzel (ur. 1973: 46 l.) Anna Baczyńska (zm. 1995: 24 l.)
18: Jerzy Konarski (ur. 1920: 99 l.) Stanisław Konarski (ur. 1923: 96 l.) Zofia Russocka (zm. 1976: 43 l.)
23: Anna Jasieńska (zm. 1977: 42 l.) Zofia Cichowska (zm. 1999: 20 lat)
24: Krzysztof Gan (ur. 1952: 67 l.)
27: Jadwiga Dobrzańska (ur. 1925: 94 l.)
28: Marian Ośniałowski (ur. 1920: 99 l.)
30: Antonina Russocka (zm. 1973: 46 l.)

Październik
3: Jan Cichowski i Ewa Grodzińska (ślub 1922: 97 l.) Teresa Jasieńska (ur. 1935: 84 l.)
4: Helena Baczyńska (zm. 1976: 43 l.)
5: Jan Skotnicki (ur. 1920: 99 l.) Jadwiga Świeżyńska (ur. 1924: 95 l.) Tadeusz Piasecki (zm. 1933: 86 l.)
9: Stanisław Piotrowski (zm. 1937: 82 l.)
11: Jan Cichowski (zm. 1947: 72 l.)
14: Franciszek Świeżyński (zm. 1941: 78 l.)
16: Antoni Arkuszewski i Jadwiga Zdziarska (ślub 1947: 72 l.) Stanisława Baron (zm. 1999: 20 lat)
17: Aleksandra Cichowska (ur. 1959: 60 lat) koresp. M.J.M.
19: Karolina Russocka (zm. 1944: 75 l.)
20: Barbara Szawłowska (ur. 1947: 72 l.) koresp. M.J.M. Antonina Cichowska (zm. 1947: 72 l.)
22: Franciszek Cichowski (ur. 1922: 97 l.)
23: Józef Jasieński (zm. 1924: 95 l.)
26: Kazimierz Cichowski (zm. 1937: 82 l.)
27: Seweryn Cichowski (ur. 1938: 81 l.)
28: Zofia Jakowska (ur. 1927: 92 l.)
31: Wojciech Arkuszewski (ur. 1948: 71 l.)

Listopad
1: Gustaw Jasieński (ur. 1924: 95 l.)
2: Łucja Arkuszewska (zm. 1941: 78 l.)
3: Kazimierz Konarski (zm. 1972: 47 l.)
8: Joanna Cichowska (ur. 1954: 65 l.)
9: Stanisław Gawlikowski (zm. 1981: 38 l.)
11: Roman Rozwadowski (zm. 1970: 49 l.)
15: Wanda Kotkowska (zm. 1964: 55 l.)
17: Witold Świeżyński (ur. 1966: 53 l.)
18: Irena Cichowska (zm. 2000: 19 l.)
24: Roman Gan (zm. 1996: 23 l.)
26: Stanisław Baczyński (zm. 1927: 92 l.)

Grudzień
1: Stanisława Baczyńska (zm. 1967: 52 l.)
2: Anna Skotnicka (zm. 1997: 22 l.)
3: Jan Gawlikowski (zm. 1962: 57 l.)
4: Tadeusz Szawłowski (zm. 1972: 47 l.)
5: Marian Ośniałowski (zm. 1966: 53 l.)
6: Anna Tomaszewska (zm. 2006: 13 l.)
7: Józef Świeżyński (zm. 1985: 34 l.)
8: Jadwiga Zdziarska (ur. 1923: 96 l.) Jerzy Wolff (zm. 1985: 34 l.)
10: Michał Piotrowski (zm. 1947: 72 l.)
11: Władysław Jasieński (zm. 1922: 97 l.)
14: Jerzy Turnau (zm. 1997: 22 l.)
16: Rozalia Białecka (zm. 1998: 21 l.)
17: Jerzy Konarski (zm. 1999: 20 lat)
18: Andrzej Cichowski (ur. 1923: 96 l.) Antoni Piasecki (zm. 1937: 82 l.) Jerzy Szteyner (ur. 1944: 75 l.) Jerzy Szteyner (zm. 1944: 75 l.) Hanna Cichowska (ur. 1956: 63 l.)
19: Kazimierz Malanowski (ur. 1936: 83 l.)
20: Roman Cichowski (zm. 1943: 76 l.)
26: Eugeniusz Roguski (zm. 1939: 80 lat) Jozef Piotrowski (zm. 1945: 74 l.) Zygmunt Schinzel (zm. 1974: 45 l.)
28: Władysława Kiniorska (zm. 1956: 63 l.)
31: Witold Cichowski (zm. 2000: 19 l.)

Styczeń
3: Teresa Banaszek (zm. 2001: 19 l.)
6: Władysław Świeżyński (zm. 1929: 91 l.)
8: Elżbieta Schinzel (ur. 1979: 41 l.)
9: Jerzy Cichowski (ur. 1955: 65 l.)
10: Roman Rozwadowski (ur. 1938: 82 l.)
11: Wiktor Poźniak (ur. 1925: 95 l.) Mieczysław Dobrzański (zm. 1942: 78 l.) Wojciech Cichowski (ur. 1965: 55 l.)
15: Marcela Mrozińska (zm. 1996: 24 l.)
16: Stanisław Gawlikowski (ur. 1920: 100 lat) Władysława Russocka (zm. 1952: 68 l.)
18: Jan Rozwadowski (ur. 1937: 83 l.) koresp. M.J.M.
21: Paweł Szawłowski (ur. 1954: 66 l.)
22: Anna Turnau (ur. 1931: 89 l.)
23: Maria Skotnicka (ur. 1925: 95 l.)
24: Maria Cichowska (ur. 1942: 78 l.)
26: Teresa Jasieńska (zm. 1999: 21 l.)
31: Paweł Cichowski i Stanisława Baron (ślub 1954: 66 l.) Piotr Schinzel (ur. 1968: 52 l.)

Luty
2: Karol Poźniak (zm. 1962: 58 l.)
6: Leontyna Russocka (zm. 1963: 57 l.) Paweł Cichowski (zm. 2011: 9 l.)
8: Józef Zaleski (zm. 1961: 59 l.)
9: Stanisław Bukowiecki (zm. 1944: 76 l.) Zofia Arkuszewska (ur. 1952: 68 l.)
10: Zofia Jasieńska (zm. 1947: 73 l.)
11: Zofia Jakowska (zm. 2013: 7 l.)
12: Józef Świeżyński (zm. 1948: 72 l.)
15: Zofia Konarska (zm. 1936: 84 l.)
18: Marian Arkuszewski (zm. 1941: 79 l.)
21: Maria Russocka (zm. 1922: 98 l.)
23: Jan Turnau (ur. 1933: 87 l.)
24: Danuta Świeżyńska (zm. 2003: 17 l.)
28: Zygmunt Cichowski (zm. 1966: 54 l.)

Marzec
5: Emilia Jasieńska (zm. 1968: 52 l.)
7: Irena Turnau (ur. 1925: 95 l.) Barbara Cichowska (ur. 1959: 61 l.) członek SPSW
9: Stanisław Turnau (zm. 1960: 60 lat)
10: Wilhelm Orsetti (ur. 1939: 81 l.) koresp. M.J.M.
11: Stanisława Baczyńska (ur. 1929: 91 l.)
16: Jan Reklewski (zm. 1943: 77 l.)
19: Henryk Jasieński (zm. 1979: 41 l.)
20: Zofia Konarska (zm. 1920: 100 lat) Anna Reklewska (zm. 2003: 17 l.)
23: Maksymilian Konarski (zm. 1937: 83 l.)
26: Maksymilian Russocki (zm. 1928: 92 l.)
27: Wanda Rudzka (zm. 1957: 63 l.)
29: Zygmunt Jakowski (zm. 1933: 87 l.) Katarzyna Stępień (zm. 1971: 49 l.)
31: Paulina Konarska (zm. 1930: 90 lat)

Kwiecień
3: Barbara Cichowska (zm. 1970: 50 lat)
4: Róża Ośniałowska (ur. 1919: 101 l.)
5: Andrzej Schinzel (ur. 1937: 83 l.)
6: Kazimierz Cichowski (zm. 1991: 29 l.)
7: Maria Jackowska (ur. 1946: 74 l.) Antonina Arkuszewska (ur. 1950: 70 lat)
8: Stefan Poźniak (ur. 1931: 89 l.)
15: Teresa Łubieńska (zm. 1939: 81 l.) Stanisław Konarski i Barbara Orzelska (ślub 1949: 71 l.)
18: Maria Świeżyńska (ur. 1924: 96 l.) koresp. M.J.M.
21: Ludmiła Ośniałowska (zm. 1985: 35 l.)
23: Helena Zaleska (zm. 1987: 33 l.)
27: Aleksander Konarski (zm. 1940: 80 lat) Róża Jasieńska (zm. 1965: 55 l.) Jadwiga Świeżyńska (zm. 1984: 36 l.) Andrzej Cichowski (zm. 1994: 26 l.)
29: Teresa Banaszek (ur. 1932: 88 l.)
30: Kazimierz Cichowski i Helena Kramarska (ślub 1964: 56 l.)

Maj
4: Henryk Cichowski (zm. 1936: 84 l.)
8: Stanisława Baron (ur. 1925: 95 l.) Anna Reklewska (ur. 1939: 81 l.) Wiktor Poźniak (zm. 1983: 37 l.)
10: Aleksander Konarski (zm. 1941: 79 l.)
13: Krzysztof Cichowski (ur. 1946: 74 l.) koresp. M.J.M. Maria Cichowska (zm. 1974: 46 l.) Zofia Cichowska (zm. 1983: 37 l.)
15: Mirosław Filipowicz (zm. 1986: 34 l.)
17: Stefan Poźniak (zm. 2010: 10 lat)
22: Władysław Schinzel (ur. 1943: 77 l.) Kazimierz Świeżyński (zm. 1959: 61 l.)
23: Jan Jasieński (zm. 1932: 88 l.)
24: Maria Jasieńska (zm. 1958: 62 l.)

Czerwiec
1: Anna Tomaszewska (ur. 1926: 94 l.)
4: Emilia Jasieńska (zm. 1929: 91 l.)
5: Antoni Arkuszewski (zm. 2002: 18 l.)
8: Maria Przemycka (zm. 1991: 29 l.)
10: Krystyna Poźniak (ur. 1926: 94 l.)
12: Szymon Konarski (zm. 1981: 39 l.)
13: Anna Baczyńska (ur. 1931: 89 l.)
14: Helena Konarska (zm. 1919: 101 l.)
17: Władysław Malanowski (zm. 1940: 80 lat) Irena Cichowska (zm. 1958: 62 l.)
19: Kazimierz Świeżyński (ur. 1922: 98 l.)
23: Jan Rozwadowski i Noreen Milner (ślub 1963: 57 l.) koresp. M.J.M. Kazimiera Russocka (zm. 1968: 52 l.)
30: Seweryn Cichowski (zm. 2012: 8 l.) Jadwiga Dobrzańska (zm. 2016: 4 l.)

Lipiec
2: Franciszek Cichowski (zm. 1996: 24 l.)
10: Paweł Cichowski (ur. 1926: 94 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Róża Cichowska (cz.I054573) (1858–1946) × Jan Skotnicki (r.: Roman C. i Kazimiera Leszczyńska)
 • Róża Jasieńska (zi.5.37.a6) (1882–1965) × Stefan Marczewski (r.: Józef J. i Natalia Rembielińska)
 • Ksawery Jasieński (zi.5.37.a4) (....–) × Helena Jarzębska (r.: Józef J. i Natalia Rembielińska)
 • Stanisław Jasieński (zi.7.25.a3) (....–1912) kawaler? (r.: Józef J. i Natalia Rembielińska)
 • Władysław Jasieński (8.529.198) (1872–1922) × Maria Pasquier (r.: Józef J. i Natalia Rembielińska)
 • Elżbieta Kremis (cz.I054555) (....–) panna? (r.: Józef K. i Halina Filipowicz)
 • Krzysztof Kremis (cz.I054554) (....–) kawaler? (r.: Józef K. i Halina Filipowicz)
 • Gustaw Wolff (sw.102042) (1903–1986) kawaler? (r.: Ludwik W. i Władysława Świeżyńska)
 • Jerzy Wolff (sw.102041) (1902–1985) kawaler? (r.: Ludwik W. i Władysława Świeżyńska)
 • Stanisława Bielińska (dw.33697) (1926–) × Benicjusz Ciepłowski (r.: August B. i Helena Baczyńska)
 • Aleksander Bieliński (dw.33696) (1924–1945) kawaler? (r.: August B. i Helena Baczyńska)
 • Józef Gombrowicz (gr.12039) (1925–2005) kawaler? (r.: Janusz G. i Franciszka Kotkowska)
 • Natalia Jasieńska (zi.7.25.a2a1) (....–1944) panna? (r.: Ludwik J. i Stanisława Rakowska)
 • Augustyn Jasieński (zi.5.37.r1) (1846–1913) kawaler? (r.: Władysław J. i Lucyna Baczyńska)
 • Michał Jasieński (8.529.203) (....–1886) × Gabriela Załęska (r.: Władysław J. i Lucyna Baczyńska)
 • Wanda Konarska (11.20.142) (1896–1976) × Stanisław Bocheński (r.: Aleksander K. i Wiktoria Świda)
 • Jan Konarski (11.20.133) (1879–1942) × Zofia Karczewska (r.: Szymon K. i Joanna Kossecka)
 • Kazimierz Konarski (11.20.134) (1886–1972) × Maria Piasecka (r.: Szymon K. i Joanna Kossecka)
 • Henryk Kotkowski (11.538.168) (....–) kawaler? (r.: Bronisław K. i Helena Cichowska)
 • Bruno Malicki (sw.12703) (....–) kawaler? (r.: Maciej M. i Karolina Malanowska)
 • Stefan Marczewski (zi.5.37.a6a) (....–) × Róża Jasieńska (r.: Antoni M. i Natalia Konarska)
 • Kazimierz Piotrowski (cz.I054501) (1876–1897) kawaler? (r.: Michał P. i Maria Cichowska)
 • Stefan Poźniak (psb.30865.4) (1931–2010) × Eulalia Sokołowska (r.: Karol P. i Maria Świeżyńska)
 • Jan Skotnicki (cz.I054574) (1843–1916) × Róża Cichowska (r.: Maksymilian S. i Maria Jasieńska)
 • Kazimierz Wójcicki (zi.5.37.b1a4) (1921–1953) × Maria Prawocheńska (r.: Henryk W. i Helena Jasieńska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Władysław Malanowski (cz.I054545) (1912–1940) × Zofia Świeżyńska
 • Maria Jackowska (cz.I054539) (1946–) × Władysław Schinzel
 • Józef Kremis (cz.I054553) (....–) × Halina Filipowicz
 • Aleksander Lipski (cz.I054548) (....–) × Anna Malanowska
 • Karolina Malanowska (sw.12701) (....–) × Maciej Malicki
 • Katarzyna Stępień (cz.I054105) (1888–1971) × Roman Cichowski
 • Jan Gawlikowski (zi.5.109.a) (1892–1962) × Maria Świeżyńska
 • Helena Jarzębska (zi.5.37.a4a) (....–) × Ksawery Jasieński
 • Kazimierz Konarski (zi.5.37.b2a) (....–) × Emilia Jasieńska
 • Maciej Malicki (sw.12702) (....–) × Karolina Malanowska
 • Helena N. (cz.I054464) (1925–) × Stanisław Cichowski
 • Adam Piasecki (11.20.111) (1831–1910) × Paulina Konarska
 • Stanisława Rakowska (zi.5.37.a2a) (....–) × Ludwik Jasieński
 • Jerzy Szteyner (cz.I054072) (....–1944) × Róża Ośniałowska
 • Janina Wojtaszewska (sw.60789) (1926–) × Józef Świeżyński
 • Józef Zaleski (cz.I054044) (1889–1961) × Ludmiła Ośniałowska
 • Krzysztof Żurowski (sw.70348) (1953–) × Maria Lipska

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Anna Świeżyńska (cz.I054543) (.. .. 1907–.. .. 1932) panna (r.: Kazimierz Ś. i Kazimiera Cichowska)
 • Kazimiera Cichowska (cz.I054056) (.. .. 1886–.. .. 1970) × Kazimierz Świeżyński (r.: Mieczysław C. i Helena Kotkowska)
 • Władysław Świeżyński (zi.3.132.a1) (9.2.1898–.. .. 1940) × Maria Białecka (r.: Kazimierz Ś. i Maria Jasieńska)
 • Maria Białecka (sw.70345) (.. .. ....–) × Władysław Świeżyński (r.: Tadeusz B. i Maria Przanowska)
 • Maria Cichowska (cz.I044106) (.. .. 1878–.. .. 1953) × Gustaw Ośniałowski (r.: Mieczysław C. i Helena Kotkowska)
 • Wanda Cichowska (1.277.217) (.. .. 1879–.. .. 1932) × Stanisław Baczyński (r.: Mieczysław C. i Helena Kotkowska)
 • Halina Filipowicz (cz.I054552) (.. .. 1955–) × Józef Kremis (r.: Mirosław F. i Danuta Świeżyńska)
 • Kazimierz Świeżyński (sw.70376) (.. .. ....–) × Nimfa Rokossowska
 • Antonina Urbańska (11.538.152) (.. .. ....–) × Seweryn Kotkowski
 • Józef Baczyński (cz.I054092) (.. .. 1900–.. .. 1968) × Maria Przemycka (r.: Stanisław B. i Wanda Cichowska)
 • Tadeusz Białecki (sw.88167) (.. .. ....–.. .. 1941) × Maria Przanowska
 • Helena Cichowska (11.538.166) (.. .. 1856–.. .. 1929) × Bronisław Kotkowski (r.: Roman C. i Kazimiera Leszczyńska)
 • Helena Cichowska (cz.I054106) (15.7.1910–.. .. 1999) × Jan Rozwadowski (r.: Roman C. i Katarzyna Stępień)
 • Maria Cichowska (cz.I054561) (.. .. ....–) panna (r.: Jan C. i Ewa Grodzińska)
 • Róża Cichowska (cz.I054573) (.. .. 1858–.. .. 1946) × Jan Skotnicki (r.: Roman C. i Kazimiera Leszczyńska)
 • Mieczysław Cichowski (cz.I054454) (.. .. 1906–.. .. 1939) × Marcela Mrozińska (r.: Seweryn C. i Janina Chądzyńska)
 • Stanisław Cichowski (cz.I054457) (.. .. 1909–.. .. 1982) × Helena N. (r.: Seweryn C. i Janina Chądzyńska)
 • Karol Filipowicz (sw.59992) (18.1.1858–.. .. 1936) × Maria Jakubowicz
 • Ewa Grodzińska (7.172.248) (.. .. 1890–.. .. 1984) × Jan Cichowski (r.: Gustaw G. i Wanda Rudzka)
 • Maria Jakubowicz (sw.59993) (.. .. ....–) × Karol Filipowicz
 • Ksawery Jasieński (zi.5.37.a4) (.. .. ....–) × Helena Jarzębska (r.: Józef J. i Natalia Rembielińska)
 • Ludwik Jasieński (8.529.199) (.. .. 1880–.. .. 1939) × Stanisława Rakowska (r.: Józef J. i Natalia Rembielińska)
 • Maria Konarska (11.20.116) (.. .. 1845–.. .. 1929) × Henryk Roguski (r.: Konstanty K. i Aleksandra Jasieńska)
 • Natalia Konarska (11.20.118) (.. .. 1852–.. .. ....) × Antoni Marczewski (r.: Konstanty K. i Aleksandra Jasieńska)
 • Franciszka Kotkowska (11.538.211) (.. .. ....–) × Janusz Gombrowicz (r.: Stanisław K. i Helena Leszczyńska)
 • Elżbieta Kremis (cz.I054555) (.. .. ....–) panna? (r.: Józef K. i Halina Filipowicz)
 • Józef Kremis (cz.I054553) (.. .. ....–) × Halina Filipowicz
 • Krzysztof Kremis (cz.I054554) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Józef K. i Halina Filipowicz)
 • Maria Lipska (sw.70347) (.. .. 1961–) × Krzysztof Żurowski (r.: Aleksander L. i Anna Malanowska)
 • Aleksander Lipski (cz.I054548) (.. .. ....–) × Anna Malanowska
 • Karolina Malanowska (sw.12701) (.. .. ....–) × Maciej Malicki (r.: Kazimierz M. i ... ...)
 • Marianna Orzechowska (psb.28454.3) (.. .. ....–) × Jan Schinzel
 • Maria Ośniałowska (cz.I044104) (30.12.1901–.. .. 1959) × Henryk Jasieński (r.: Gustaw O. i Maria Cichowska)
 • Gustaw Ośniałowski (cz.I044105) (.. .. 1871–.. .. 1931) × Maria Cichowska (r.: Marian O. i Maria Jasieńska)
 • Maria Przanowska (sw.88168) (.. .. ....–) × Tadeusz Białecki
 • Jan Schinzel (psb.28454.2) (.. .. ....–) × Marianna Orzechowska
 • Helena Świeżyńska (psb.9448.4) (12.9.1898–.. .. 1984) × Zygmunt Jakowski (r.: Józef Ś. i Władysława Kiniorska)
 • Aleksander Bieliński (dw.33696) (.. .. 1924–.. .. 1945) kawaler? (r.: August B. i Helena Baczyńska)
 • Katarzyna Cichowska (zi.2.25.b1a1) (.. .. ....–) × Andrzej Majewski (r.: Franciszek C. i Teresa Banaszek)
 • Zdzisław Cichowski (cz.I054465) (.. .. 1954–) × Małgorzata Targosz (r.: Stanisław C. i Helena N.)
 • Janusz Gombrowicz (zi.5.23.r1) (20.5.1894–.. .. 1968) × Franciszka Kotkowska (r.: Jan G. i Antonina Kotkowska)
 • Józef Gombrowicz (gr.12039) (.. .. 1925–.. .. 2005) kawaler? (r.: Janusz G. i Franciszka Kotkowska)
 • Helena Jarzębska (zi.5.37.a4a) (.. .. ....–) × Ksawery Jasieński
 • Emilia Jasieńska (8.529.200) (.. .. ....–4.6.1929) × Wacław Zarzycki (r.: Władysław J. i Lucyna Baczyńska)
 • Konstancja Jasieńska (8.529.152) (.. .. ....–) × Samuel Kossecki (r.: Teodor J. i Elżbieta Karska)
 • Natalia Jasieńska (zi.7.25.a2a1) (.. .. ....–.. .. 1944) panna? (r.: Ludwik J. i Stanisława Rakowska)
 • Zuzanna Jawornicka (8.529.209) (.. .. ....–) × Maksymilian Jasieński (r.: Wojciech J. i Marianna Kuczkowska)
 • Kazimierz Kiniorski (11.435.673) (27.8.1839–.. .. ....) × Joanna Kossecka (r.: Wojciech K. i Franciszka Łowińska)
 • Aleksandra Konarska (11.20.122) (.. .. 1872–.. .. ....) × Ignacy Kruszewski (r.: Adam K. i Stefania Turska)
 • Stefania Konarska (11.20.124) (.. .. 1877–.. .. 1945) × Tadeusz Kołaczkowski (r.: Adam K. i Stefania Turska)
 • Wanda Konarska (11.20.142) (.. .. 1896–.. .. 1976) × Stanisław Bocheński (r.: Aleksander K. i Wiktoria Świda)
 • Adam Konarski (11.20.126) (.. .. 1874–.. .. 1943) × Maria Kosicka (r.: Adam K. i Stefania Turska)
 • Kazimierz Konarski (zi.5.37.b2a) (.. .. ....–) × Emilia Jasieńska (r.: Szymon K. i ... ...)
 • Helena Kotkowska (11.538.216) (.. .. 1870–.. .. 1955) × Witold Mroziński (r.: Bolesław K. i Maria Kotkowska)
 • Maria Kotkowska (11.538.167) (.. .. ....–) × Stanisław Leśkiewicz (r.: Bronisław K. i Helena Cichowska)
 • Bronisław Kotkowski (11.538.165) (.. .. ....–) × Helena Cichowska (r.: Marceli K. i Aniela Fijałkowska)
 • Henryk Kotkowski (11.538.168) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Bronisław K. i Helena Cichowska)
 • Anna Krąkowska (3.132.113) (.. .. ....–) × Józefat Chomętowski
 • Helena Leszczyńska (14.191.362) (.. .. ....–) × Stanisław Kotkowski (r.: Rafał L. i Julia Czachowska)
 • Bruno Malicki (sw.12703) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Maciej M. i Karolina Malanowska)
 • Maciej Malicki (sw.12702) (.. .. ....–) × Karolina Malanowska
 • Antoni Marczewski (11.20.119) (.. .. ....–) × Natalia Konarska (r.: Erazm M. i Marianna Garczyńska)
 • Konstanty Marczewski (sw.73211) (.. .. 1870–.. .. 1951) kawaler? (r.: Antoni M. i Natalia Konarska)
 • Stefan Marczewski (zi.5.37.a6a) (.. .. ....–) × Róża Jasieńska (r.: Antoni M. i Natalia Konarska)
 • Tekla Michalczewska (14.191.352) (.. .. ....–) × Kazimierz Leszczyński
 • Jadwiga Mrozińska (cz.I054458) (.. .. 1916–.. .. 1993) × Stanisław Cichowski (r.: Kazimierz M. i Władysława Kotkowska)
 • Witold Mroziński (11.538.217) (.. .. 1857–.. .. 1946) × Helena Kotkowska (r.: Franciszek M. i Filipina Zielińska)
 • Helena N. (cz.I054464) (.. .. 1925–) × Stanisław Cichowski
 • Monika Orsetti (cz.I044181) (.. .. 1940–) × Tadeusz Skwarczyński (r.: Wilhelm O. i Zofia Cichowska)
 • Teresa Orsetti (cz.I044187) (.. .. 1946–) × Andrzej Kowalczyk (r.: Wilhelm O. i Zofia Cichowska)
 • Maria Pasquier (sw.156159) (.. .. ....–) × Władysław Jasieński (r.: Henryk P. i Maria Boriaschon)
 • Stanisława Rakowska (zi.5.37.a2a) (.. .. ....–) × Ludwik Jasieński
 • Helena Roguska (sw.402068) (.. .. ....–) × Ludwik Kossakowski (r.: Henryk R. i Maria Konarska)
 • Janina Roguska (sw.53949) (.. .. ....–.. .. 1942) panna (r.: Henryk R. i Maria Konarska)
 • Henryk Roguski (11.20.117) (15.7.1834–.. .. ....) × Maria Konarska (r.: Mikołaj R. i Elżbieta Dickmann)
 • Stefan Roguski (sw.53948) (.. .. ....–) kawaler (r.: Henryk R. i Maria Konarska)
 • Wanda Rudzka (8.529.193) (3.7.1857–.. .. 1947) × Mieczysław Jasieński (r.: Adolf R. i Wanda Kwaśniewska)
 • Krzysztof Russocki (sw.250) (14.3.1889–.. .. 1941) kawaler (r.: Maksymilian R. i Władysława Cichowska)
 • Michał Skotnicki (zi.5.121.a2) (.. .. 1891–.. .. 1941) × Anna Jasieńska (r.: Maksymilian S. i Wanda Russocka)
 • Jerzy Szteyner (cz.I054072) (.. .. ....–18.12.1944) × Róża Ośniałowska (r.: Józef S. i ... ...)
 • Anna Świeżyńska (sw.62745) (.. .. 1956–) × Marek Kitowski (r.: Józef Ś. i Janina Wojtaszewska)
 • Ewa Świeżyńska (sw.62741) (.. .. 1951–) panna (r.: Józef Ś. i Janina Wojtaszewska)
 • Małgorzata Świeżyńska (sw.62742) (.. .. 1955–) × Bolesław Kurzweil (r.: Józef Ś. i Janina Wojtaszewska)
 • Kazimierz Świeżyński (sw.62729) (.. .. 1950–) × Jolanta Przyborowska (r.: Józef Ś. i Janina Wojtaszewska)
 • Janina Wojtaszewska (sw.60789) (.. .. 1926–) × Józef Świeżyński
 • Barbara Wójcicka (zi.7.25.b7a3) (.. .. 1920–.. .. 2003) × bezimienny Soos (r.: Henryk W. i Helena Jasieńska)
 • Maria Wójcicka (zi.5.37.b1a1) (.. .. 1913–.. .. 1936) panna (r.: Henryk W. i Helena Jasieńska)
 • Andrzej Wójcicki (zi.5.37.b1a2) (.. .. 1917–.. .. 1993) × Julita Piotrowska (r.: Henryk W. i Helena Jasieńska)
 • Henryk Wójcicki (zi.5.37.b1a) (17.7.1880–.. .. ....) × Helena Jasieńska (r.: Jan W. i Maria Kaczkowska)
 • Kazimierz Wójcicki (zi.5.37.b1a4) (.. .. 1921–.. .. 1953) × Maria Prawocheńska (r.: Henryk W. i Helena Jasieńska)
 • Maria Zaleska (cz.I054075) (.. .. ....–) × Justyn Dworski (r.: Józef Z. i Ludmiła Ośniałowska)
 • Teresa Żurowska (sw.70350) (.. .. 1996–) panna (r.: Krzysztof Ż. i Maria Lipska)
 • Weronika Żurowska (sw.70349) (.. .. 1988–) panna? (r.: Krzysztof Ż. i Maria Lipska)
 • Krzysztof Żurowski (sw.70348) (.. .. 1953–) × Maria Lipska

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 17.07.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie