Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Ewa Ciecierska (cz.I055473)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Oznaczenie „prośba o kontakt” pojawia się przy osobach, które bardzo prosimy o kontakt na adres mj@minakowski.pl — bo są potomkami takich członków Sejmu Wielkiego, z których potomstwem nie udało się dotąd nawiązać kontaktu. Jeżeli te osoby nie żyją, to może żyją ich potomkowie.

Grudzień
13: Anna Wołowska (zm. 1935: 83 l.)
14: Wanda Zamoyska (zm. 1965: 53 l.)
15: Kazimierz Łukiewicz (zm. 1954: 64 l.)
18: Marek Tarnowski (ur. 1961: 57 l.)
19: Rowland Winn (zm. 1984: 34 l.)
20: Jerzy Kowalski (ur. 1931: 87 l.) Andrzej Tarnowski i Wafa Stephan (ślub 1985: 33 l.)
23: Benedykt Kowalski (ur. 1934: 84 l.)
27: Maria Ciecierska (zm. 1927: 91 l.) Zygmunt Chamiec (zm. 1948: 70 lat)
29: Tomasz Kowalski (ur. 1933: 85 l.)
30: Stefan Rostworowski i Maria Czetwertyńska (ślub 1950: 68 l.)

Styczeń
3: Antoni Mallet (ur. 1938: 81 l.)
5: William Farquharson (ur. 1951: 68 l.) Claudia Ciecierska (ur. 1993: 26 l.) prośba o kontakt
7: Tessa Murray (ur. 1950: 69 l.)
8: Jerzy Dernałowicz (ur. 1918: 101 l.) Louis Mallet (ur. 1932: 87 l.) Ada Lubomirska (zm. 2018: pierwsza rocznica)
9: Roman Rostworowski (zm. 1954: 65 l.)
13: Michał Kowalski (ur. 1942: 77 l.)
14: James Quarmby (ur. 1968: 51 l.)
16: Izabella Tarnowska (ur. 1953: 66 l.) Józef Kowalski (zm. 1987: 32 l.) Oliver Ciecierski (ur. 1989: 30 lat) prośba o kontakt
19: Stanisław Wessel (zm. 1933: 86 l.)
24: Jan Tarnowski (ur. 1958: 61 l.) koresp. M.J.M.
25: Leonia Rostworowska (zm. 1946: 73 l.)
30: Seweryn Dernałowicz (zm. 1924: 95 l.) Krystyna Żółtowska (zm. 2001: 18 l.)
31: Maria Ciecierska (zm. 1965: 54 l.)

Luty
1: Elżbieta Kowalska (ur. 1933: 86 l.) Anna Chamiec (zm. 1972: 47 l.)
6: Krystyna Jezierska (ur. 1920: 99 l.)
8: Karol Rostworowski (zm. 1927: 92 l.) Adam Tarnowski (ur. 1952: 67 l.)
10: Izabella Ciecierska (ur. 1923: 96 l.) Tomasz Łubieński (zm. 1931: 88 l.)
11: Miguel Caillon (ur. 1945: 74 l.) Andrea Bławdziewicz (ur. 1960: 59 l.) Wanda Dernałowicz (zm. 1965: 54 l.)
12: Michael Fudakowski (ur. 1949: 70 lat) Michał Tarnowski (ur. 1956: 63 l.) Charlotte Farquharson (ur. 1959: 60 lat) koresp. M.J.M.
23: Alexander Mallet (ur. 1961: 58 l.)
24: Miguel Caillon (zm. 2009: 10 lat)
26: Róża Jezierska (zm. 1968: 51 l.)

Marzec
1: Stefan Rostworowski (zm. 1981: 38 l.)
2: Ada Tarnowska (ur. 1951: 68 l.)
5: Andrzej Fudakowski (zm. 1983: 36 l.)
9: Tomasz Rostworowski (zm. 1974: 45 l.)
12: Tomasz Kowalski (zm. 2003: 16 l.)
14: Mateusz Kowalski (ur. 1968: 51 l.)
15: Malcolm Murray (zm. 1985: 34 l.)
17: Max Fudakowski (ur. 1990: 29 l.)
19: Renata Ciecierska (ur. 1929: 90 lat)
23: Claude Brunhes (ur. 1936: 83 l.) Janina Łukiewicz (zm. 1997: 22 l.)
24: Michał Rostworowski (zm. 1940: 79 l.)
29: Maria Dufour (ur. 1963: 56 l.)
30: Gustaw Bławdziewicz (zm. 1945: 74 l.)
31: Maria Horwatt (zm. 1983: 36 l.)

Kwiecień
4: Stanisław Tarnowski (zm. 2006: 13 l.)
5: Tadeusz Dernałowicz (zm. 1959: 60 lat)
9: Edward Farquharson (ur. 1962: 57 l.)
11: Helena Kretkowska (zm. 1935: 84 l.)
14: Antoni Ciecierski (ur. 1928: 91 l.) prośba o kontaktZofia Rostworowska (zm. 1929: 90 lat)
16: Bolesław Jezierski (ur. 1925: 94 l.) Wanda Wodzińska (zm. 1944: 75 l.)
20: Zofia Kowalska (ur. 1962: 57 l.)
21: Izabela Arcos Cuadra (zm. 1961: 58 l.)
22: Teodor Fudakowski (ur. 1988: 31 l.)
26: Tadeusz Kowalski i Ewa Ciecierska (ślub 1933: 86 l.) Joseph Blatchley (ur. 1974: 45 l.)
30: Joan Mallet (ur. 1930: 89 l.)

Maj
6: Gabriela Kowalska (ur. 1939: 80 lat)
8: Aleksandra Czapska (zm. 1941: 78 l.) Aniela Schacher (ur. 1973: 46 l.) Zoe Fudakowska (ur. 1986: 33 l.) koresp. M.J.M.
15: Bronisław Fudakowski (zm. 1938: 81 l.)
17: Julian Sautaux (ur. 1988: 31 l.)
24: Conrad Fudakowski (ur. 1983: 36 l.)
26: Robin Farquharson (ur. 1925: 94 l.)
29: Genevieve Dauchez (ur. 1942: 77 l.)
31: Julia Hawksley (ur. 1938: 81 l.)

Czerwiec
1: Jolanta Dernałowicz (ur. 1944: 75 l.) Joanna d'Elbée (zm. 1993: 26 l.)
2: Konstancja Gromadzka (zm. 1919: 100 lat)
3: Natalia Kowalska (ur. 1970: 49 l.) Zbigniew Morawski (zm. 1992: 27 l.)
7: Gustaw Bławdziewicz i Pelagia Łubieńska (ślub 1922: 97 l.) Józefa Biernacka (zm. 1966: 53 l.)
8: Jan dElbée (zm. 1966: 53 l.)
16: Andrzej Tarnowski i Ysabel Trujillo (ślub 1972: 47 l.) Jerzy Rostworowski (zm. 1986: 33 l.)
18: Jerzy Dernałowicz (zm. 1940: 79 l.)
20: Gail Ongley (ur. 1964: 55 l.)
24: Andrzej Jezierski (zm. 1974: 45 l.)
25: Jerzy Rostworowski i Cecylia Czartoryska (ślub 1947: 72 l.) Andrzej Jezierski i Iona Macleod (ślub 1947: 72 l.)
26: Józef Jezierski (zm. 1954: 65 l.) Gabriela Mallet (ur. 1958: 61 l.)
28: Pelagia Łubieńska (zm. 1963: 56 l.)
29: John Farquharson (ur. 1956: 63 l.) Bohdan Podoski (zm. 1986: 33 l.)

Lipiec
5: Ryszard Ciecierski (ur. 1967: 52 l.) prośba o kontaktStanisław Augustynowicz (zm. 1978: 41 l.)
7: Jan Schacher (ur. 1967: 52 l.)
11: Krystyna Kowalska (ur. 1963: 56 l.)
12: Maria Dernałowicz (zm. 1935: 84 l.) Dame White (ur. 1946: 73 l.) Stefania Olszowska (zm. 1993: 26 l.)
15: Kazimierz Podoski (ur. 1923: 96 l.)
16: Michał Kowalski (zm. 1992: 27 l.)
19: Stefan Ostrowski i Maria Grocholska (ślub 1955: 64 l.) Jan Tarnowski i Valentina Munoz (ślub 2003: 16 l.)
21: Andrzej Jezierski (ur. 1921: 98 l.)
22: Kazimierz Podoski (zm. 1995: 24 l.)
23: Jan Żółtowski (zm. 1946: 73 l.)
24: Maria Łukiewicz (zm. 2011: 8 l.)
26: Zofia Chamiec (zm. 1968: 51 l.)
27: Aleksander Ostrowski (zm. 1944: 75 l.)

Sierpień
1: Maria Rostworowska (zm. 1981: 38 l.)
2: Bolesław Jezierski (zm. 1944: 75 l.) Katarzyna Fudakowska (ur. 1947: 72 l.) koresp. M.J.M.
5: Teresa Kowalska (ur. 1936: 83 l.) Stefan Jezierski (zm. 1944: 75 l.) James Mallet (ur. 1964: 55 l.)
6: Krystyna Jezierska (zm. 1998: 21 l.)
7: Henrieta Ciecierska (zm. 1992: 27 l.) Hugo Ciecierski (ur. 2001: 18 l.) prośba o kontakt
11: Stanisław Rostworowski (zm. 1944: 75 l.) Anna Kowalska (ur. 1965: 54 l.)
12: Michel Sautaux (ur. 1952: 67 l.)
14: Samir Fudakowski (ur. 2010: 9 l.)
15: Stanisław Dernałowicz (zm. 1918: 101 l.)
17: Ludwika Ostrowska (zm. 1939: 80 lat)
18: Józefa Dernałowicz (zm. 1938: 81 l.)
19: Alois Schacher (ur. 1930: 89 l.)
20: Wafa Stephan (ur. 1956: 63 l.)
22: Tadeusz Rostworowski (zm. 1928: 91 l.)
26: Michał Kowalski i Krystyna Żółtowska (ślub 1930: 89 l.) Jan Kowalski (zm. 2000: 19 l.)

Wrzesień
1: Adam Tarnowski i Dorota Mazurkiewicz (ślub 1996: 23 l.)
4: Maria Augustynowicz (ur. 1933: 86 l.)
5: Zofia Ciecierska (ur. 1922: 97 l.)
6: Róża Jezierska (ur. 1918: 101 l.) Woldemar Dernałowicz (zm. 1956: 63 l.)
7: Siham Bougdem (ur. 1982: 37 l.)
8: Andrzej Kowalski (ur. 1938: 81 l.) koresp. M.J.M. Stefan Dernałowicz (zm. 1951: 68 l.) Zofia Ciecierska (zm. 1964: 55 l.) Michał Tarnowski i Janina Chojnacka (ślub 1979: 40 lat)
9: Józef Wodziński (zm. 1983: 36 l.)
10: Monika Kowalska (ur. 1963: 56 l.) koresp. M.J.M.
13: Maria Łukiewicz (ur. 1922: 97 l.) Ada Lubomirska (ur. 1928: 91 l.)
14: Pelagia Dernałowicz (zm. 1938: 81 l.)
16: Stanisław Tarnowski (ur. 1918: 101 l.) Jerzy Kowalski (zm. 1990: 29 l.)
17: Zofia Chamiec (ur. 1919: 100 lat)
18: Andrzej Tarnowski (ur. 1940: 79 l.)
19: Magdalena Łubieńska (zm. 1980: 39 l.) Nicole Caillon (ur. 1986: 33 l.) Philippe Caillon (ur. 1986: 33 l.)
20: Stefan Ciecierski (zm. 1935: 84 l.)
25: Stanisław Rostworowski i Zofia Mycielska (ślub 1918: 101 l.) Izydor Ciecierski (zm. 1941: 78 l.)
28: Janina Łukiewicz (ur. 1921: 98 l.) Ysabel Trujillo (ur. 1945: 74 l.) Robin Farquharson (zm. 2005: 14 l.)
30: Maria Pruszyńska (zm. 1944: 75 l.)

Październik
2: Andrzej Rostworowski (zm. 1980: 39 l.)
3: Stefan Jezierski (ur. 1926: 93 l.) Carolyn Stanley (ur. 1962: 57 l.)
4: Nadia Sautaux (ur. 1984: 35 l.)
5: Stefan Ciecierski (ur. 1961: 58 l.) prośba o kontakt
6: Jadwiga Rostworowska (zm. 1944: 75 l.)
7: Roman Rogowski (zm. 1981: 38 l.)
8: Aleksander Ciecierski (ur. 1968: 51 l.) prośba o kontakt
9: Aleksander Ciecierski (zm. 1968: 51 l.) prośba o kontakt
11: Paweł Fudakowski (ur. 1953: 66 l.) koresp. M.J.M. Jan Tarnowski (ur. 1987: 32 l.)
12: Michael Fudakowski (ur. 1973: 46 l.)
13: Anna Tarnowska (ur. 1986: 33 l.)
16: Antoni Ciecierski (zm. 1997: 22 l.) prośba o kontakt
17: Marek Mallet (ur. 1959: 60 lat)
18: Florence Fudakowska (ur. 1987: 32 l.)
20: Teresa Staniec (ur. 1937: 82 l.) Teresa Staniec (zm. 2003: 16 l.)
21: Jasmyna Fudakowska (ur. 2003: 16 l.) Jan Pomian (zm. 2016: 3 l.)
22: Izabela Kowalska (ur. 1963: 56 l.)
24: Stanisław Tarnowski i Zofia Chamiec (ślub 1939: 80 lat) Karina Kowalska (ur. 1974: 45 l.)
29: Ksawery Kowalski (ur. 1967: 52 l.) Anna Lubomirska (zm. 1973: 46 l.)
31: Hieronim Tarnowski (zm. 1945: 74 l.)

Listopad
1: Tekla Dernałowicz (zm. 1939: 80 lat)
2: Henryk Ciecierski (zm. 1933: 86 l.) Juan Serra (ur. 1956: 63 l.)
4: Tadeusz Dernałowicz i Anna Lubomirska (ślub 1943: 76 l.)
7: Róża Jezierska (zm. 1985: 34 l.)
8: Jan Tarnowski i Irena Boruszewska (ślub 1990: 29 l.) koresp. M.J.M.
11: Yusuf Fudakowski (ur. 2005: 14 l.)
13: Teresa Augustynowicz (ur. 1935: 84 l.) koresp. M.J.M.
15: Bernard Schacher (ur. 1963: 56 l.)
19: Nicholas Blatchley (ur. 1946: 73 l.)
20: Edmund Dernałowicz (zm. 1936: 83 l.) Stanisław Tarnowski i Ada Lubomirska (ślub 1950: 69 l.)
27: Stefan Olszowski (zm. 1940: 79 l.)
29: Sophie Tarnowska (ur. 1972: 47 l.)
30: Józef Kowalski (zm. 1927: 92 l.)

Grudzień
2: Jan Tarnowski (ur. 1976: 43 l.)
3: Alfred Dufour (ur. 1938: 81 l.) Adam Tarnowski i Marta Deskur (ślub 2016: 3 l.)
7: Maria Kowalska (zm. 1985: 34 l.) Ivo Mallet (zm. 1989: 30 lat)
9: Stefan Schacher (ur. 1965: 54 l.) Izabella Ciecierska (zm. 2008: 11 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Maria Ciecierska (3.361.83) (....–) panna? (r.: Stefan C. i Jadwiga Rzewuska)
 • Jadwiga Jezierska (sg.155521) (1886–) panna? (r.: Stanisław J. i Wanda Ciecierska)
 • Leon Jezierski (sg.155519) (....–) kawaler? (r.: Stanisław J. i Wanda Ciecierska)
 • Jadwiga Rostworowska (cz.I046873) (1854–1944) panna? (r.: Roman R. i Maria Gloger)
 • Ewa Szydłowska (cz.I055466) (....–1838) × Tadeusz Dernałowicz (r.: Adam S. i Wiktoria Kuczyńska)
 • Aleksandra Czapska (3.598.124) (1854–1941) × Ludwik Heski (r.: Adam C. i Maria Rzewuska)
 • Karol Czapski (sw.250446) (....–1855) kawaler? (r.: Adam C. i Maria Rzewuska)
 • Emanuel Dufour (cz.I046901) (....–) × Monika Marzaduri (r.: Alfred D. i Gabriela Kowalska)
 • Kostka Epstein (sw.314292) (....–) panna? (r.: Gustaw E. i Helena Kretkowska)
 • Bertrand Kowalski (sw.112190) (....–) kawaler? (r.: Michał K. i Daniele Binggeli)
 • Sergiusz Kowalski (sw.119349) (....–) kawaler? (r.: Michał K. i Daniele Binggeli)
 • Artur Orsetti (sw.727) (1812–1860) × Julia Miklaszewska (r.: Adam O. i Aniela Rostworowska)
 • Magdalena Rostworowska (zi.6.110.a6a2) (1909–) × Andrzej Kochanowski (r.: Michał R. i Maria Christin)
 • Maria Rostworowska (psb.26689.7) (1903–1961) panna? (r.: Tadeusz R. i Zofia Oskierka)
 • Wanda Wodzińska (zi.1.112.ar1) (....–1944) panna? (r.: Gabriel W. i Róża Jezierska)
 • Władysław Załuski (sw.120003) (1835–) kawaler? (r.: Ludwik Z. i Maria Ciecierska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Ernest Binder (sw.87017) (....–) × Renata Ciecierska
 • Jerzy Bławdziewicz (sw.87011) (....–) × Zofia Ciecierska
 • Philippe Boulasse (sw.212286) (....–) × Wanda Chamiec
 • Julia Hawksley (sw.87003) (1938–) × Antoni Ciecierski
 • Stanisław Jaworski (sw.86992) (....–) × Jadwiga Ciecierska
 • Rozalia Kiełczewska (sw.374551) (....–) × Tomasz Puzyna
 • Ivo Mallet (cz.I046891) (1900–1989) × Maria Kowalska
 • Malcolm Murray (sw.86994) (1909–1985) × Zofia Chamiec
 • Maria Okuszko (3.361.93) (1896–1935) × Izydor Ciecierski
 • Juan Serra (sw.87015) (....–) × Renata Ciecierska
 • Teresa Staniec (cz.I046895) (1937–2003) × Jan Kowalski
 • Rowland Winn (cz.I035964) (1916–1984) × Wanda Chamiec
 • Aniela Wodzińska (7.308.257) (....–1828) × Józef Grzybowski
 • Daniele Binggeli (sw.112189) (1951–) × Michał Kowalski
 • Nicholas Blatchley (sw.212291) (1946–) × Tessa Murray
 • Susan Butterworth (sw.112199) (....–) × Louis Mallet
 • Miguel Caillon (sw.212339) (1945–2009) × Andrea Bławdziewicz
 • Maria Christin (psb.26681.5) (....–) × Michał Rostworowski
 • Robin Farquharson (sw.111060) (1925–2005) × Joan Mallet
 • Michele Gentet (sw.112187) (1940–) × Michał Kowalski
 • Marianna Judycka (9.120.124) (....–) × Krzysztof Puzyna
 • Maria Malinowska (4.372.92) (1842–1905) × Michał Dernałowicz
 • Zbigniew Morawski (cz.I057164) (1909–1992) × Pelagia Łubieńska
 • Rudolf Müllner (psb.27704.9) (....–) × Maria Rzewuska
 • Marta N. (sw.212346) (....–) × Juan Serra
 • Gail Ongley (sw.87005) (1964–) × Stefan Ciecierski
 • James Quarmby (sw.212310) (1968–) × Ryszard Ciecierski
 • Roman Rogowski (zi.1.149.a1b) (1899–1981) × Stefania Olszowska
 • Michel Sautaux (cz.I046897) (1952–) × Monika Kowalska
 • Carolyn Stanley (sw.212361) (1962–) × Paweł Fudakowski
 • Ann Williams (sw.112191) (....–) × Antoni Mallet

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Ewa Ciecierska (cz.I055473) (.. .. 1903–.. .. 1978) × Tadeusz Kowalski (r.: Stefan C. i Maria Dernałowicz)
 • Tadeusz Kowalski (psb.13232.6) (29.11.1901–.. .. 1958) × Ewa Ciecierska (r.: Józef K. i Leonia Rostworowska)
 • Jadwiga Ciecierska (cz.I055471) (.. .. ....–.. .. 1976) × Stanisław Epstein (r.: Stefan C. i Maria Dernałowicz)
 • Maria Ciecierska (3.361.89) (.. .. ....–27.12.1927) × Stanisław Michaelis (r.: Stefan C. i Maria Dernałowicz)
 • Stefan Ciecierski (3.361.87) (4.3.1894–.. .. 1981) × Anna Wołłowicz (r.: Stefan C. i Maria Dernałowicz)
 • Jadwiga Rzewuska (3.361.77) (.. .. 1836–.. .. ....) × Stefan Ciecierski (r.: Henryk R. i Julia Grocholska)
 • Wanda Chamiec (cz.I035963) (.. .. 1922–.. .. 1981) × Rowland Winn (r.: Zygmunt C. i Zofia Ciecierska)
 • Jadwiga Ciecierska (3.361.79) (.. .. ....–) × Ignacy Jasieński (r.: Stefan C. i Jadwiga Rzewuska)
 • Maria Ciecierska (3.361.83) (.. .. ....–) panna? (r.: Stefan C. i Jadwiga Rzewuska)
 • Wanda Ciecierska (3.361.81) (.. .. 1856–.. .. 1921) × Stanisław Jezierski (r.: Stefan C. i Jadwiga Rzewuska)
 • Stanisław Epstein (cz.I055472) (.. .. ....–) × Jadwiga Ciecierska (r.: Gustaw E. i Helena Kretkowska)
 • Aniela Godlewska (sw.87001) (26.6.1905–.. .. 1979) × Tadeusz Ciecierski (r.: Kazimierz G. i Paulina Jodko)
 • Stanisław Michaelis (zi.1.149.a1a) (.. .. ....–.. .. 1970) × Stefania Olszowska
 • Julia Wasilewska (12.52.268) (.. .. 1840–.. .. ....) × Tadeusz Kowalski
 • Anna Wołłowicz (sw.87009) (26.12.1898–.. .. ....) × Stefan Ciecierski (r.: Michał W. i Anna Salmonowicz)
 • Ernest Binder (sw.87017) (.. .. ....–) × Renata Ciecierska
 • Jerzy Bławdziewicz (sw.87011) (.. .. ....–) × Zofia Ciecierska
 • Philippe Boulasse (sw.212286) (.. .. ....–) × Wanda Chamiec
 • Tekla Bykowska (4.372.83) (.. .. ....–) × Faustyn Dernałowicz
 • Antoni Chamiec (lu.23768) (.. .. 1847–.. .. ....) × Maria Pruszyńska (r.: Ludwik C. i Antonina Rohozińska)
 • Jadwiga Ciecierska (3.361.95) (.. .. 1896–.. .. 1941) × Kazimierz Łukiewicz (r.: Izydor C. i Maria Okuszko)
 • Maria Ciecierska (3.361.73) (.. .. ....–) × Ludwik Załuski (r.: Dominik C. i Konstancja Grzybowska)
 • Jakub Ciecierski (3.361.49) (.. .. ....–) × Konstancja Kuczyńska
 • Augustyn Dernałowicz (4.372.89) (.. .. 1830–.. .. ....) kawaler (r.: Stefan D. i Pelagia Puzyna)
 • Gustaw Epstein (12.354.222) (.. .. ....–) × Helena Kretkowska (r.: Stanisław E. i Maria Glücksberg)
 • Kazimierz Godlewski (6.390.307) (.. .. 1874–.. .. ....) × Paulina Jodko (r.: Antoni G. i Aniela Le Brun)
 • bezimienna Gozimirska (sw.47900) (.. .. ....–) panna?
 • Józef Grzybowski (7.308.252) (.. .. ....–) × Aniela Wodzińska (r.: Stanisław G. i Józefa Młocka)
 • Regina Jasieńska (sw.67859) (.. .. ....–) panna (r.: Ignacy J. i Jadwiga Ciecierska)
 • Stanisław Jaworski (sw.86992) (.. .. ....–) × Jadwiga Ciecierska
 • Jadwiga Jezierska (sg.155521) (.. .. 1886–.. .. ....) panna? (r.: Stanisław J. i Wanda Ciecierska)
 • Leon Jezierski (sg.155519) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Stanisław J. i Wanda Ciecierska)
 • Paulina Jodko (9.87.79) (.. .. ....–) × Kazimierz Godlewski (r.: Jan J. i Jadwiga Chylińska)
 • Rozalia Kiełczewska (sw.374551) (.. .. ....–) × Tomasz Puzyna
 • Maria Okuszko (3.361.93) (.. .. 1896–.. .. 1935) × Izydor Ciecierski
 • Tomasz Puzyna (4.372.86) (.. .. ....–) × Rozalia Kiełczewska (r.: Krzysztof P. i Marianna Judycka)
 • Juan Serra (sw.87015) (.. .. ....–) × Renata Ciecierska
 • Marianna Ślizień (7.114.185) (.. .. ....–) × Michał Grocholski (r.: Rafał Ś. i Tekla Ślizień)
 • Michał Wołłowicz (sw.112900) (.. .. ....–) × Anna Salmonowicz
 • Daniele Binggeli (sw.112189) (.. .. 1951–) × Michał Kowalski
 • Susan Butterworth (sw.112199) (.. .. ....–) × Louis Mallet
 • Bolesław Chamiec (sw.91357) (.. .. 1880–.. .. 1942) × Bronisława Chamiec (r.: Antoni C. i Maria Pruszyńska)
 • Ludwik Chamiec (2.925.54) (.. .. 1814–.. .. ....) × Antonina Rohozińska (r.: Klemens C. i Teresa Bochdan)
 • Maria Chamiec (sw.91356) (.. .. ....–.. .. 1958) panna (r.: Antoni C. i Maria Pruszyńska)
 • Wiktoria Chlewińska (2.1009.39) (.. .. ....–) × Leon Dernałowicz
 • Cecylia Chołoniewska (3.124.136) (.. .. ....–) × Marcin Grocholski (r.: Adam C. i Salomea Kącka)
 • Maria Christin (psb.26681.5) (.. .. ....–) × Michał Rostworowski
 • Jadwiga Chylińska (9.87.74) (.. .. ....–) × Jan Jodko
 • Edmund Dernałowicz (sw.145989) (.. .. ....–) kawaler (r.: Włodzimierz D. i Maria Hołyńska)
 • Ludwik Dernałowicz (sw.145999) (.. .. ....–) kawaler (r.: Wincenty D. i Konstancja Grabowska)
 • Emanuel Dufour (cz.I046901) (.. .. ....–) × Monika Marzaduri (r.: Alfred D. i Gabriela Kowalska)
 • Rafał Dufour (sw.113307) (.. .. ....–) kawaler (r.: Alfred D. i Gabriela Kowalska)
 • Janina Epstein (sw.47963) (.. .. ....–) panna (r.: Gustaw E. i Helena Kretkowska)
 • Kostka Epstein (sw.314292) (.. .. ....–) panna? (r.: Gustaw E. i Helena Kretkowska)
 • William Farquharson (sw.112197) (5.1.1951–.. .. 1998) kawaler? (r.: Robin F. i Joan Mallet)
 • Teresa Fudakowska (5.846.62) (.. .. 1876–.. .. 1964) × Karol Rostworowski (r.: Kazimierz F. i Ludwika Bielska)
 • Michele Gentet (sw.112187) (.. .. 1940–) × Michał Kowalski
 • Stanisław Grzybowski (7.308.248) (.. .. ....–) × Józefa Młocka
 • Jan Jodko (9.87.63) (.. .. 1852–.. .. ....) × Jadwiga Chylińska
 • Marianna Judycka (9.120.124) (.. .. ....–) × Krzysztof Puzyna (r.: Michał J. i ... ...)
 • Joanna Kosińska (11.401.211) (.. .. 1882–.. .. 1965) × Stefan Olszowski (r.: Karol K. i Maria Rakowska)
 • Beatrycze Kowalska (sw.112188) (.. .. ....–) × bezimienny N. (r.: Michał K. i Michele Gentet)
 • Helena Kowalska (sw.113293) (.. .. 1964–) × bezimienny N. (r.: Michał K. i Michele Gentet)
 • Jadwiga Kowalska (sw.113298) (.. .. ....–) × bezimienny N. (r.: Michał K. i Michele Gentet)
 • Bertrand Kowalski (sw.112190) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Michał K. i Daniele Binggeli)
 • Sergiusz Kowalski (sw.119349) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Michał K. i Daniele Binggeli)
 • Franciszek Kuszel (13.496.53) (.. .. ....–) × Franciszka Świdzińska (r.: Michał K. i Teresa Ossolińska)
 • Teresa Lubieniecka (15.74.558) (.. .. ....–.. .. 1944) × Stanisław Rostworowski (r.: Hipolit L. i Jadwiga Łempicka)
 • Irena Łukiewicz (sw.126376) (.. .. 1920–.. .. 1987) × Władysław Milewski (r.: Kazimierz Ł. i Jadwiga Ciecierska)
 • Józefa Młocka (7.308.250) (.. .. ....–) × Stanisław Grzybowski (r.: Józef M. i ... ...)
 • Rudolf Müllner (psb.27704.9) (.. .. ....–) × Maria Rzewuska
 • Marta N. (sw.212346) (.. .. ....–) × Juan Serra
 • Zofia Oskierka (psb.21055.7) (.. .. ....–) × Tadeusz Rostworowski (r.: Aleksander O. i Teodozja Grabowska)
 • Gustaw Ostrowski (sw.262898) (.. .. 1867–.. .. 1944) × Wanda Dernałowicz (r.: Robert O. i Julia Michałowska)
 • Stefan Ostrowski (sw.78377) (17.12.1910–.. .. 1986) × Maria Grocholska (r.: Gustaw O. i Wanda Dernałowicz)
 • Karolina Podoska (cz.I030208) (.. .. ....–) × Konstanty Rostworowski (r.: Adam P. i Ewa Ożarowska)
 • Jan Pomian (sw.47827) (.. .. 1924–21.10.2016) kawaler (r.: Gustaw B. i Pelagia Łubieńska)
 • Oskar Pruszyński (lu.23763) (.. .. ....–) × Maria Stecka (r.: Hipolit P. i Ludwika Pruszyńska)
 • Krzysztof Puzyna (9.120.125) (.. .. ....–) × Marianna Judycka (r.: Antoni P. i Antonina Brzostowska)
 • Chryzostom Rdułtowski (dw.16269) (.. .. ....–) × Franciszka Rzewuska (r.: Antoni R. i Justyna Chlusewicz)
 • Antonina Rohozińska (sw.77561) (.. .. ....–) × Ludwik Chamiec (r.: Hipolit R. i Tekla Jełowicka)
 • Maria Rostworowska (psb.26684.6) (.. .. 1886–.. .. 1935) × Jan Brzeziński (r.: Stanisław R. i Teresa Lubieniecka)
 • Maria Rostworowska (psb.26689.7) (.. .. 1903–.. .. 1961) panna? (r.: Tadeusz R. i Zofia Oskierka)
 • Alina Rzewuska (dw.16265) (.. .. ....–) × Aleksander Moniuszko (r.: Adam R. i Justyna Rdułtowska)
 • Maria Stecka (lu.23764) (.. .. ....–) × Oskar Pruszyński (r.: Ludwik S. i Amelia Ponińska)
 • Tekla Ślizień (psb.34525.7) (.. .. ....–) × Rafał Ślizień
 • Franciszka Świdzińska (13.496.63) (.. .. ....–) × Franciszek Kuszel (r.: Michał Ś. i Barbara Krasińska)
 • Charles Waldegrave (sw.212350) (.. .. 1948–) × Katarzyna Fudakowska (r.: Tansey W. i Pamela N.)
 • Greg Waldegrave (sw.212351) (.. .. 1966–) × Harriet Hargrave (r.: Charles W. i Katarzyna Fudakowska)
 • Stephen Waldegrave (sw.212358) (.. .. 1976–) × Arti Mascarenhas (r.: Charles W. i Katarzyna Fudakowska)
 • Tony Waldegrave (sw.212354) (.. .. 1972–) × Kiri Simonsen (r.: Charles W. i Katarzyna Fudakowska)
 • Ann Williams (sw.112191) (.. .. ....–) × Antoni Mallet
 • Wanda Wodzińska (zi.1.112.ar1) (.. .. ....–16.4.1944) panna? (r.: Gabriel W. i Róża Jezierska)
 • Gabriel Wodziński (zi.1.112.ao) (15.2.1877–.. .. ....) × Róża Jezierska (r.: Jan W. i Maria Karnkowska)
 • Józef Wodziński (7.308.258) (.. .. ....–) kawaler?
 • Stanisław Wodziński (zi.1.112.ar3) (.. .. ....–.. .. 1944) kawaler (r.: Gabriel W. i Róża Jezierska)
 • Włodzimierz Wodziński (zi.1.112.ar2) (.. .. ....–.. .. 1944) kawaler (r.: Gabriel W. i Róża Jezierska)
 • Konstancja Załuska (cz.I055625) (8.8.1838–.. .. ....) × Dominik Szczuka (r.: Ludwik Z. i Maria Ciecierska)
 • Władysław Załuski (sw.120003) (30.12.1835–.. .. ....) kawaler? (r.: Ludwik Z. i Maria Ciecierska)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 12.12.2018.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie