Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 
Rewolucja! Mamy tu pierwszy milion Polaków / Top million of Poles are here now!

Kalendarzyk Rodzinny: Józef Bronikowski (dw.39620)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Maj
28: Halina Zakrzewska (ur. 1925: 95 l.) Bogdan Załuski i Jadwiga Bursztyn (ślub 1968: 52 l.)
29: Halina Zakrzewska (zm. 1925: 95 l.)
31: Zygmunt Stablewski (zm. 1926: 94 l.)

Czerwiec
3: Jeremi Załuski i Krystyna Strażyc (ślub 1953: 67 l.)
6: Piotr Radoliński (zm. 1923: 97 l.)
11: Witold Zakrzewski (zm. 1924: 96 l.)
12: Antoni Błociszewski (zm. 1922: 98 l.) Feliks Kucharzewski (zm. 1935: 85 l.) Stefan Kunicki (zm. 1968: 52 l.)
13: Stanisław Szułdrzyński i Stanisława Szułdrzyńska (ślub 1936: 84 l.)
14: Zbigniew Zakrzewski i Irena Zakrzewska (ślub 1945: 75 l.)
15: Jerzy Niemojowski (zm. 1921: 99 l.)
21: Anna Przyłubska (zm. 1922: 98 l.)
22: Józefa Skórzewska (zm. 1941: 79 l.) Izabella Bronikowska (zm. 1990: 30 lat)
23: Antoni Maszkowski (ur. 1960: 60 lat)
25: Jadwiga Niemojowska (zm. 1981: 39 l.)
26: Kunegunda Rychłowska (zm. 1937: 83 l.)
27: Emil Swinarski (zm. 1954: 66 l.)
28: Bogdan Paliszewski (ur. 1920: 100 lat)
29: Eugenia Miłkowska (zm. 1930: 90 lat) Bogdan Załuski (zm. 1981: 39 l.)

Lipiec
8: Jerzy Morzycki (zm. 1954: 66 l.)
10: Eugenia Kierbedź (zm. 1946: 74 l.)
12: Franciszek Zakrzewski (zm. 1921: 99 l.)
13: Maria Radońska (zm. 1970: 50 lat)
16: Bogdan Załuski i Wanda Stachniewska (ślub 1952: 68 l.)
21: Maria Paliszewska (zm. 1996: 24 l.) Krystyna Soczyńska (zm. 1999: 21 l.)
22: Iwo Załuski i Pamela Woodhead (ślub 1982: 38 l.)
24: Stanisława Łempicka (zm. 1924: 96 l.)
25: Maria Zakrzewska (ur. 1920: 100 lat) Andrzej Maszkowski (zm. 2002: 18 l.)
26: Iwo Załuski i Barbara Fisch (ślub 1969: 51 l.)
28: Melania Niemojowska (zm. 1925: 95 l.)
29: Jeremi Załuski (ur. 1925: 95 l.)
31: Stanisław Błociszewski (zm. 1939: 81 l.)

Sierpień
1: Andrzej Załuski i Maria Kunzli (ślub 1959: 61 l.)
2: Wojciech Maszkowski (ur. 1920: 100 lat) Michał Rożnowski (zm. 1972: 48 l.)
3: Aleksandra Paliszewska (zm. 2010: 10 lat)
4: Antoni Skarzyński (zm. 1943: 77 l.) Janina Bronikowska (zm. 1947: 73 l.)
5: Lech Kwilecki (ur. 1922: 98 l.) Maria Zakrzewska (ur. 1923: 97 l.)
6: Maria Zakrzewska (zm. 1923: 97 l.) Regina Paliszewska (zm. 1996: 24 l.)
7: Franciszek Rylski i Maria Puzyna (ślub 1928: 92 l.) Zofia Załuska (zm. 1980: 40 lat)
10: Maria Mieczkowska (zm. 1981: 39 l.)
11: Andrzej Załuski (ur. 1929: 91 l.)
12: Józef Załuski (zm. 1930: 90 lat)
15: Maria Such (ur. 1926: 94 l.) Izabela Mielęcka (zm. 1936: 84 l.) Lech Kwilecki i Irena Mazurkiewicz (ślub 1960: 60 lat)
18: Maria Błociszewska (zm. 1929: 91 l.)
19: Nepomucen Niemojowski (zm. 1933: 87 l.) Jerzy Morzycki i Regina Régamey (ślub 1933: 87 l.) Kazimierz Paliszewski i Wanda Paderewska (ślub 1950: 70 lat)
20: Michał Załuski (zm. 1964: 56 l.)
21: Alicja Garbolewska (zm. 1947: 73 l.)
24: Maria Rakowska (zm. 1934: 86 l.)
25: Ludwik Rożnowski (zm. 1931: 89 l.) Jan Kwilecki i Maria Markiewicz (ślub 1956: 64 l.)
27: Gabriela Niemojowska (zm. 1920: 100 lat)
30: Mieczysław Biernacki (zm. 1948: 72 l.)

Wrzesień
1: Tadeusz Szułdrzyński i Maria Kossakowska (ślub 1936: 84 l.)
8: Antoni Swinarski (zm. 1985: 35 l.)
9: Edward Rożnowski (zm. 1939: 81 l.)
11: Maria Kwilecka (ur. 1926: 94 l.) Iza Tyszkiewicz (zm. 1946: 74 l.) Kazimierz Paliszewski (zm. 1998: 22 l.)
15: Maria Paliszewska (zm. 1999: 21 l.)
17: Antonina Kucharzewska (zm. 1944: 76 l.)
18: Witold Paliszewski (ur. 1921: 99 l.) Wiktor Maszkowski (ur. 1988: 32 l.)
20: Zygmunt Christiani (zm. 1930: 90 lat) Bernard Zakrzewski (zm. 1939: 81 l.)
23: Wanda Rakowska (zm. 1928: 92 l.)
27: Ireneusz Załuski i Maria Didur (ślub 1924: 96 l.)
28: Jan Niemojowski (zm. 1933: 87 l.) Olgierd Chełmicki (zm. 1974: 46 l.)

Październik
4: Irena Morzycka (zm. 1943: 77 l.)
6: Stanisław Błociszewski (zm. 1927: 93 l.)
9: Michał Zakrzewski (zm. 1968: 52 l.)
11: Wojciech Grabowski (zm. 1934: 86 l.)
14: Andrzej Kwilecki (zm. 2019: pierwsza rocznica)
15: Józef Skarzyński (zm. 1923: 97 l.) Andrzej Załuski (ur. 1936: 84 l.)
19: Bogdan Załuski i Jadwiga Bogucka (ślub 1928: 92 l.)
20: Tadeusz Szułdrzyński (zm. 1943: 77 l.)
23: Andrzej Kwilecki (ur. 1928: 92 l.)
25: Stanisław Bojanowski (zm. 1928: 92 l.) Zbigniew Zakrzewski (zm. 2004: 16 l.)
26: Waldemar Tyszkiewicz (zm. 1931: 89 l.)
27: Sabina Giżycka (zm. 2009: 11 l.)
30: Maria Skarzyńska (zm. 1934: 86 l.)

Listopad
1: Ignacy Garbolewski (zm. 1935: 85 l.)
4: Danuta Chełmicka (zm. 1982: 38 l.)
6: Michał Zakrzewski i Irena Mańkowska (ślub 1924: 96 l.)
17: Adam Skarzyński (zm. 1940: 80 lat)
19: Witold Kosiński (zm. 1928: 92 l.)
20: Helena Stablewska (zm. 1936: 84 l.)
21: Paulina Radońska (zm. 1981: 39 l.)
22: Bolesław Paliszewski (zm. 1944: 76 l.)
23: Leon Rychłowski (zm. 1924: 96 l.)
25: Edward Rożnowski i Maria Zimnoch (ślub 1926: 94 l.) Aniela Szułdrzyńska (zm. 2008: 12 l.)
26: Jadwiga Skórzewska (zm. 1938: 82 l.) Przemysław Kwilecki (zm. 1992: 28 l.)
27: Michał Skórzewski (zm. 1925: 95 l.) Melania Bojanowska (zm. 1928: 92 l.) Julia Paliszewska (zm. 1942: 78 l.) Teresa Zakrzewska (zm. 1999: 21 l.)

Grudzień
1: Halina Chełmicka (ur. 1922: 98 l.) Witold Paliszewski (zm. 2006: 14 l.)
7: Maria Stablewska (zm. 1937: 83 l.) Ireneusz Załuski i Maria Such (ślub 1957: 63 l.)
9: Wincenty Niemojowski (zm. 1926: 94 l.) Bogdan Paliszewski (zm. 1944: 76 l.) Antoni Rożnowski (zm. 1968: 52 l.)
10: Zbigniew Załuski (ur. 1951: 69 l.)
11: Jadwiga Rychłowska (zm. 1922: 98 l.)
12: Michalina Rosenblum (zm. 1931: 89 l.)
14: Maria Wilkoszewska (zm. 1957: 63 l.)
17: Maciej Bojanowski (zm. 1921: 99 l.)
18: Jolanta Załuska (ur. 1940: 80 lat) Joanna Załuska (ur. 1940: 80 lat) Bolesław Mierzyński (zm. 1941: 79 l.) Andrzej Załuski (zm. 1964: 56 l.)
20: Wanda Stachniewska (zm. 1965: 55 l.)
25: Teresa Paliszewska (ur. 1925: 95 l.)
27: Stanisława Sczaniecka (zm. 1922: 98 l.)
28: Elżbieta Niemojowska (zm. 1932: 88 l.) Andrzej Kwilecki i Irena Roślińska (ślub 1952: 68 l.) Agata Maszkowska (ur. 1984: 36 l.)
30: Przemysław Kwilecki i Teresa Starzeńska (ślub 1949: 71 l.)

Styczeń
1: Krystyna Chełmicka (ur. 1920: 101 l.)
2: Cecylia Wolicka (zm. 1920: 101 l.)
4: Irena Stablewska (zm. 1939: 82 l.) Dobiesław Kwilecki (zm. 1941: 80 lat)
5: Teresa Chełmicka (zm. 1997: 24 l.)
7: Irena Mańkowska (zm. 1964: 57 l.)
8: Helena Swinarska (zm. 1994: 27 l.)
13: Józefa Błociszewska (zm. 1926: 95 l.)
14: Jadwiga Kwilecka (zm. 1943: 78 l.) Felicja Swinarska (zm. 1992: 29 l.)
19: Konstanty Soczyński (zm. 1944: 77 l.) Konrad Christiani (zm. 1944: 77 l.)
24: Eleonora Celińska (zm. 1963: 58 l.)
26: Zofia Pruska (zm. 1929: 92 l.) Zofia Mienicka (zm. 1967: 54 l.)
27: Helena Załuska (ur. 1928: 93 l.) Zofia Zakrzewska (zm. 1995: 26 l.)
28: Aleksandra Paliszewska (ur. 1923: 98 l.)

Luty
2: Jeremi Załuski i Bożena Katnik (ślub 1961: 60 lat)
6: Stanisław Skórzewski (zm. 1933: 88 l.) Jan Rożnowski (zm. 1970: 51 l.)
7: Jan Rożnowski (zm. 1944: 77 l.)
9: Władysław Błociszewski (zm. 1939: 82 l.)
13: Władysław Paliszewski (zm. 1929: 92 l.)
15: Stefan Paliszewski (zm. 1953: 68 l.)
16: Iwo Załuski (ur. 1939: 82 l.)
17: Anna Kreuschner (zm. 1934: 87 l.)
18: Wojciech Maszkowski (zm. 2013: 8 l.)
24: Mieczysław Niemojowski (zm. 1961: 60 lat)
25: Stanisław Chełmicki (zm. 1967: 54 l.) Lech Paliszewski (zm. 2002: 19 l.)
26: Ireneusz Załuski (zm. 1980: 41 l.)
27: Krystyna Soczyńska (ur. 1924: 97 l.)

Marzec
1: Tadeusz Garbolewski (zm. 1939: 82 l.)
4: Anna Skarzyńska (zm. 1933: 88 l.)
6: Ewa Szymańska (ur. 1960: 61 l.)
7: Zdzisław Taczanowski (zm. 1920: 101 l.)
8: Ewa Bronikowska (zm. 1929: 92 l.)
10: Eleonora Bojanowska (zm. 1921: 100 lat) Cecylia Laskowska (zm. 1925: 96 l.)
14: Stanisław Zakrzewski (zm. 1957: 64 l.) Irena Braunek (zm. 1971: 50 lat)
16: Jadwiga Rożnowska (zm. 1942: 79 l.)
17: Jan Kwilecki (ur. 1934: 87 l.) Aniela Christiani (zm. 1948: 73 l.)
21: Helena Dembińska (zm. 1923: 98 l.) Maria Kwilecka (zm. 1933: 88 l.)
24: Prot Mielęcki (zm. 1933: 88 l.) Karol Maszkowski (zm. 1938: 83 l.)
31: Wiktoria Łubieńska (zm. 1949: 72 l.)

Kwiecień
4: Maria Mielęcka (zm. 1970: 51 l.)
6: Czesław Wehr (zm. 1947: 74 l.)
7: Ignacy Szołdrski (zm. 1955: 66 l.)
8: Bolesław Paliszewski (ur. 1922: 99 l.)
9: Sabina Giżycka (ur. 1932: 89 l.)
14: Ryszard Załuski (ur. 1950: 71 l.)
15: Jan Paliszewski (zm. 1936: 85 l.) Halina Bronikowska (zm. 1944: 77 l.) Karol Załuski (zm. 1970: 51 l.)
16: Kazimierz Grabowski (zm. 1951: 70 lat)
17: Paulina Łubieńska (zm. 1951: 70 lat)
22: Jadwiga Bogucka (zm. 1993: 28 l.)
23: Karol Załuski i Maria Wilkoszewska (ślub 1932: 89 l.)
26: Lech Paliszewski i Zofia Jazy (ślub 1943: 78 l.)
28: Maria Zakrzewska (zm. 1931: 90 lat) Stefan Kunicki i Zofia Załuska (ślub 1948: 73 l.)

Maj
7: Janusz Chełmicki (zm. 1970: 51 l.)
9: Bolesław Paliszewski (zm. 1958: 63 l.)
14: Stanisław Taczanowski (zm. 1947: 74 l.)
19: Zygmunt Błociszewski (zm. 1920: 101 l.)
21: Maria Didur (zm. 1979: 42 l.)
22: Zdzisław Zakrzewski (zm. 1936: 85 l.) Antoni Bronikowski (zm. 1938: 83 l.)
23: Jadwiga Bursztyn (zm. 1994: 27 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Stanisława Bronikowska (dw.39621) (1850–) panna? (r.: Alojzy B. i Emilia Rożnowska)
 • Helena Bronikowska (dw.39625) (....–) panna? (r.: Antoni B. i Maria Moszczeńska)
 • Janina Bronikowska (dw.39626) (1873–1947) × Czesław Wehr (r.: Antoni B. i Maria Moszczeńska)
 • Michalina Bronikowska (dw.39627) (....–) × Jan Drozdowski (r.: Antoni B. i Maria Moszczeńska)
 • Zofia Grabowska (7.4.118) (1866–) × August Szczurowski (r.: Bronisław G. i Michalina Bronikowska)
 • Wojciech Grabowski (7.4.116) (1867–1934) kawaler? (r.: Bronisław G. i Michalina Bronikowska)
 • Maria Garbolewska (sw.547610) (....–) panna? (r.: Tadeusz G. i Stefania Bronikowska)
 • Zofia Garbolewska (sw.547611) (....–) panna? (r.: Tadeusz G. i Stefania Bronikowska)
 • Michalina Grabowska (sw.30403) (1908–1993) panna? (r.: Kazimierz G. i Wanda Paliszewska)
 • Maria Pruska (sw.18412) (....–) panna? (r.: Nazary P. i Antonina Rożnowska)
 • Kazimierz Pruski (sw.18411) (1846–) kawaler? (r.: Nazary P. i Antonina Rożnowska)
 • Katarzyna Rożnowska (11.307.344) (....–) × Antoni Korytowski (r.: Antoni R. i Jadwiga Poleska)
 • Magdalena Rożnowska (psb.26896.11) (....–) × Władysław Skaławski (r.: Antoni R. i Jadwiga Poleska)
 • Maria Rożnowska (dw.65437) (1847–1888) × Stanisław Baranowski (r.: Dezydery R. i Emilia Przyłuska)
 • Michał Rożnowski (sw.188700) (1849–) kawaler? (r.: Dezydery R. i Emilia Przyłuska)
 • Antoni Sarnowski (sw.718084) (....–1912) kawaler? (r.: Andrzej S. i Magdalena Rożnowska)
 • Michał Zakrzewski (sw.30455) (1895–1968) × Irena Mańkowska (r.: Hipolit Z. i Emilia Grabowska)
 • Stanisław Baranowski (dw.65297) (1837–1914) × Maria Rożnowska (r.: Hilary B. i Aniela Bnińska)
 • Andrzej Maszkowski (psb.17258.8) (1918–2002) × Krystyna Soczyńska (r.: Karol M. i Izabella Bronikowska)
 • Aleksandra Rożnowska (sw.12424) (....–) × Rafał Mierzyński (r.: Tadeusz R. i Barbara Kossowska)
 • Anna Rożnowska (sw.70994) (....–) × Henryk Mierzyński (r.: Tadeusz R. i Barbara Kossowska)
 • Izabela Rożnowska (sw.195038) (....–) panna? (r.: Wojciech R. i Maria Christiani)
 • Salomea Rożnowska (sw.256454) (....–) panna? (r.: Aleksander R. i Marianna Suffczyńska)
 • Antoni Rożnowski (sw.12426) (....–) kawaler? (r.: Tadeusz R. i Barbara Kossowska)
 • Edward Rożnowski (sw.195037) (....–) kawaler? (r.: Wojciech R. i Maria Christiani)
 • Franciszek Rożnowski (sw.340370) (1814–) kawaler? (r.: Tadeusz R. i Barbara Kossowska)
 • Ignacy Rożnowski (sw.12393) (....–) kawaler? (r.: Aleksander R. i Marianna Suffczyńska)
 • Polidor Rożnowski (sw.197891) (1809–) kawaler? (r.: Florian R. i Teresa Wybicka)
 • Stanisław Rożnowski (sw.12394) (....–) kawaler? (r.: Aleksander R. i Marianna Suffczyńska)
 • Stanisław Tyszkiewicz (sg.129500) (1869–1903) kawaler? (r.: Wincenty T. i Zofia Pruska)
 • Waldemar Tyszkiewicz (10.60.137) (1877–1931) × Felicja Kierbedź (r.: Wincenty T. i Zofia Pruska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • August Szczurowski (7.4.119) (1842–1912) × Zofia Grabowska
 • bezimienny Landsberg (psb.17258.7) (....–) × Izabella Bronikowska

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Stanisława Bronikowska (dw.39621) (.. .. 1850–.. .. ....) panna? (r.: Alojzy B. i Emilia Rożnowska)
 • Ludwika Pruska (dw.39612) (.. .. ....–) × Roman Bronikowski (r.: Franciszek P. i Katarzyna Rudnicka)
 • Helena Bronikowska (dw.39625) (.. .. ....–) panna? (r.: Antoni B. i Maria Moszczeńska)
 • Michalina Bronikowska (dw.39627) (.. .. ....–) × Jan Drozdowski (r.: Antoni B. i Maria Moszczeńska)
 • Stefania Bronikowska (sw.262839) (.. .. ....–) × Tadeusz Garbolewski (r.: Antoni B. i Maria Moszczeńska)
 • Alojzy Bronikowski (dw.39624) (.. .. ....–) × Antonina Kucharzewska (r.: Antoni B. i Maria Moszczeńska)
 • Emilia Grabowska (7.4.120) (12.12.1873–.. .. ....) × Hipolit Zakrzewski (r.: Bronisław G. i Michalina Bronikowska)
 • Zofia Grabowska (7.4.118) (6.9.1866–.. .. ....) × August Szczurowski (r.: Bronisław G. i Michalina Bronikowska)
 • Aleksander Kozłowski (dw.19395) (.. .. ....–) × Zofia Zielińska
 • Jadwiga Poleska (dw.64578) (.. .. ....–) × Antoni Rożnowski (r.: Kazimierz P. i Zofia Rożnowska)
 • Zofia Zielińska (dw.19396) (.. .. ....–) × Aleksander Kozłowski (r.: Franciszek Z. i Marianna Sarnecka)
 • Teodozja Chiczewska (sw.124886) (.. .. ....–) × Walenty Moszczeński
 • Jan Drozdowski (sw.209496) (.. .. ....–) × Michalina Bronikowska (r.: Adam D. i Maria Pieczyńska)
 • Maria Garbolewska (sw.547610) (.. .. ....–) panna? (r.: Tadeusz G. i Stefania Bronikowska)
 • Zofia Garbolewska (sw.547611) (.. .. ....–) panna? (r.: Tadeusz G. i Stefania Bronikowska)
 • Michalina Grabowska (sw.30403) (10.2.1908–.. .. 1993) panna? (r.: Kazimierz G. i Wanda Paliszewska)
 • Franciszek Grabowski (7.4.100) (.. .. 1771–.. .. ....) × Tekla Lubojeńska
 • Antonina Kucharzewska (psb.17258.6) (.. .. ....–17.9.1944) × Alojzy Bronikowski (r.: Feliks K. i Michalina Rosenblum)
 • Tekla Lubojeńska (7.4.108) (.. .. ....–) × Franciszek Grabowski
 • Kazimierz Poleski (dw.64570) (.. .. ....–) × Zofia Rożnowska
 • Maria Pruska (1.1351.191) (.. .. ....–) × Andrzej Miłkowski (r.: Franciszek P. i Katarzyna Rudnicka)
 • Maria Pruska (sw.18412) (.. .. ....–) panna? (r.: Nazary P. i Antonina Rożnowska)
 • Kazimierz Pruski (sw.18411) (.. .. 1846–.. .. ....) kawaler? (r.: Nazary P. i Antonina Rożnowska)
 • Nazary Pruski (sw.18409) (.. .. ....–) × Antonina Rożnowska (r.: Józef P. i Serafina Sczaniecka)
 • Katarzyna Rożnowska (11.307.344) (.. .. ....–) × Antoni Korytowski (r.: Antoni R. i Jadwiga Poleska)
 • Magdalena Rożnowska (psb.26896.11) (.. .. ....–) × Władysław Skaławski (r.: Antoni R. i Jadwiga Poleska)
 • Aleksander Rożnowski (psb.26896.2) (.. .. ....–) × Marianna Suffczyńska
 • Michał Rożnowski (sw.188700) (22.9.1849–.. .. ....) kawaler? (r.: Dezydery R. i Emilia Przyłuska)
 • Wojciech Rożnowski (sw.188701) (22.5.1851–.. .. ....) × Maria Christiani (r.: Dezydery R. i Emilia Przyłuska)
 • Marianna Sarnecka (sw.34343) (.. .. ....–) × Franciszek Zieliński
 • Marianna Suffczyńska (psb.26896.3) (.. .. ....–) × Aleksander Rożnowski
 • Stefan Bronikowski (dw.39593) (.. .. 1819–.. .. ....) × Franciszka Rożnowska (r.: Wiktor B. i Aleksandra Garczyńska)
 • Maria Christiani (sw.195036) (.. .. ....–) × Wojciech Rożnowski (r.: Henryk C. i Stanisława Łempicka)
 • Adam Drozdowski (sw.209497) (.. .. ....–) × Maria Pieczyńska
 • bezimienny Landsberg (psb.17258.7) (.. .. ....–) × Izabella Bronikowska
 • Andrzej Miłkowski (1.1351.190) (.. .. ....–) × Maria Pruska (r.: Kajetan M. i Bogumiła Nasierowska)
 • Konstanty Miłkowski (dw.42313) (20.4.1808–.. .. ....) × Franciszka Objezierska (r.: Andrzej M. i Maria Pruska)
 • Helena Moszczeńska (1.743.55) (.. .. 1845–.. .. ....) × Ignacy Białecki (r.: Walenty M. i Teodozja Chiczewska)
 • Florentyna Niemojowska (6.645.143) (.. .. 1806–.. .. ....) × Wit Gorzeński (r.: Makary N. i Ewa Pruska)
 • Makary Niemojowski (dw.61296) (.. .. ....–) × Ewa Pruska
 • Maria Pieczyńska (sw.209498) (.. .. ....–) × Adam Drozdowski
 • Hipolit Rogaliński (le.3534.1.11) (.. .. ....–) × Ludwika Zakrzewska (r.: Konstanty R. i Antonina Skaławska)
 • Aleksandra Rożnowska (sw.12424) (.. .. ....–) × Rafał Mierzyński (r.: Tadeusz R. i Barbara Kossowska)
 • Anna Rożnowska (sw.70994) (.. .. ....–) × Henryk Mierzyński (r.: Tadeusz R. i Barbara Kossowska)
 • Izabela Rożnowska (sw.195038) (.. .. ....–) panna? (r.: Wojciech R. i Maria Christiani)
 • Kunegunda Rożnowska (sw.12395) (.. .. ....–) × Józef Górecki (r.: Aleksander R. i Marianna Suffczyńska)
 • Salomea Rożnowska (sw.256454) (.. .. ....–) panna? (r.: Aleksander R. i Marianna Suffczyńska)
 • Antoni Rożnowski (sw.12426) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Tadeusz R. i Barbara Kossowska)
 • Edward Rożnowski (sw.195037) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Wojciech R. i Maria Christiani)
 • Franciszek Rożnowski (sw.340370) (8.3.1814–.. .. ....) kawaler? (r.: Tadeusz R. i Barbara Kossowska)
 • Ignacy Rożnowski (sw.12393) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Aleksander R. i Marianna Suffczyńska)
 • Józef Rożnowski (11.307.225) (.. .. ....–) × Franciszka Korytowska (r.: Aleksander R. i Marianna Suffczyńska)
 • Polidor Rożnowski (sw.197891) (9.10.1809–.. .. ....) kawaler? (r.: Florian R. i Teresa Wybicka)
 • Stanisław Rożnowski (sw.12394) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Aleksander R. i Marianna Suffczyńska)
 • Zenon Rożnowski (sw.12419) (.. .. ....–) kawaler (r.: Florian R. i Teresa Wybicka)
 • Piotr Sarnowski (le.3263.2.3) (.. .. ....–) × Katarzyna Trąmpczyńska
 • Władysław Skaławski (psb.26896.12) (.. .. ....–) × Magdalena Rożnowska (r.: Marceli S. i Teodora Malczewska)
 • Katarzyna Trąmpczyńska (le.3263.2.4) (.. .. ....–) × Piotr Sarnowski
 • Teresa Wybicka (dw.27050) (13.10.1782–.. .. ....) × Florian Rożnowski (r.: Józef W. i Estera Kowalska)
 • Weronika Zielińska (le.4454.3.10) (.. .. ....–) × Tomasz Żelisławski (r.: Franciszek Z. i Marianna Sarnecka)
 • Franciszek Zieliński (dw.31508) (4.10.1768–.. .. ....) × Józefa Bogdańska (r.: Franciszek Z. i Marianna Sarnecka)
 • Maksymilian Zielonacki (sw.14481) (.. .. ....–) × Ewa Pruska (r.: Stefan Z. i Eufrozyna Cielecka)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 950.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 26.05.2020.
  © 2002-2020 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie