Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Józef Mańkowski (le.2204.2.5)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Luty
22: Maria Wąsowicz (ur. 1921: 99 l.)
24: Natalia Tarnowska (zm. 1959: 61 l.)

Marzec
2: Eustachy Sapieha (zm. 2004: 16 l.) Piotr Podhorski (zm. 2009: 11 l.)
7: Barbara Gniazdowska (ur. 1937: 83 l.)
8: Maria Potocka (zm. 1934: 86 l.) Jadwiga Gockowska (zm. 1940: 80 lat) Teresa Chełmicka (zm. 1978: 42 l.)
11: Stanisław Downarowicz (zm. 1941: 79 l.)
13: Zdzisław Kułakowski i Barbara Gniazdowska (ślub 1955: 65 l.) Jerzy Mikułowski i Alina Tarnowska (ślub 1975: 45 l.) koresp. M.J.M.
20: Magdalena Mossakowska (ur. 1935: 85 l.)
24: Bogumił Mańkowski (zm. 1998: 22 l.)
25: Maria Wąsowicz (zm. 1998: 22 l.)
28: Teresa Sapieha (ur. 1948: 72 l.) koresp. M.J.M.

Kwiecień
3: Anna Sapieha (ur. 1951: 69 l.) koresp. M.J.M.
7: Jerzy Ejbich (zm. 2006: 14 l.)
9: Maria Sierakowska (zm. 1989: 31 l.)
11: Artur Barthel (zm. 1949: 71 l.) Andrzej Sierakowski (zm. 1995: 25 l.)
12: Barbara Żychlińska (ur. 1929: 91 l.)
17: Bronisław Radwan (zm. 1930: 90 lat)
18: Tadeusz Gniazdowski i Teresa Sierakowska (ślub 1937: 83 l.) Maria Sumińska (zm. 1954: 66 l.)
21: Zofia Duczymińska (zm. 1937: 83 l.)
29: Józef Wybicki (zm. 1929: 91 l.)
30: Hubert Ejbich (ur. 1981: 39 l.)

Maj
1: Jadwiga Sierakowska (ur. 1924: 96 l.)
10: Kazimierz Rogoyski (zm. 1940: 80 lat)
16: Stanisław Gniazdowski (zm. 1939: 81 l.) Halina Tabaczyńska (zm. 1959: 61 l.) Halina Gniazdowska (zm. 1990: 30 lat)
19: Paweł Czaplicki (ur. 1944: 76 l.) koresp. M.J.M.
22: Halina Hornowska (zm. 1920: 100 lat)
26: Grażyna Hulewicz (zm. 1989: 31 l.)
31: Wanda Sierakowska (ur. 1920: 100 lat) Tadeusz Pruski (zm. 1978: 42 l.)

Czerwiec
5: Andrzej Sierakowski i Zofia Herburt (ślub 1940: 80 lat)
7: Waleria Rutkowska (zm. 1934: 86 l.)
8: Józef Mańkowski i Irena Tuchołka (ślub 1929: 91 l.)
9: Józef Stokowski (zm. 1967: 53 l.)
11: Stanisław Kierznowski (zm. 1970: 50 lat)
12: Bogusław Stokowski (zm. 1926: 94 l.)
13: Stanisława Lelewel (zm. 1957: 63 l.)
14: Zofia Wąsowicz (zm. 1952: 68 l.) Lew Sapieha (ur. 1960: 60 lat) Andrzej Sierakowski i Maria Serwatowska (ślub 1980: 40 lat)
21: Władysław Miączyński i Ludwika Mycielska (ślub 1921: 99 l.)
27: Władysław Miączyński (zm. 1932: 88 l.) Antoni Żychliński (ur. 1934: 86 l.) Piotr Podhorski i Maria Rohozińska (ślub 1964: 56 l.) Teresa Żychlińska (zm. 1995: 25 l.)
29: Janina Lelewel (zm. 1941: 79 l.)

Lipiec
3: Michalina Miączyńska (zm. 1927: 93 l.)
7: Józef Dangel i Maria Grodzicka (ślub 1923: 97 l.)
10: Jan Bzowski (zm. 1978: 42 l.)
13: Teresa Lubomirska (zm. 1964: 56 l.)
15: Irena Głodkowska (ur. 1931: 89 l.)
18: Bronisława Mrozińska (zm. 1921: 99 l.)
21: Anna Tabaczyńska (zm. 1961: 59 l.)
23: Janina Węsierska (zm. 1956: 64 l.)
24: Ewelina Bisping (ur. 1941: 79 l.)
27: Stanisław Chełmicki (zm. 1934: 86 l.)
28: Melania Niemojowska (zm. 1925: 95 l.) Julia Piwnicka (zm. 1985: 35 l.)
29: Irena Wąsowicz (zm. 1942: 78 l.)
30: Włodzimierz Podhorski (zm. 1941: 79 l.)
31: Bohdan Hulewicz (zm. 1968: 52 l.)

Sierpień
2: Elżbieta Gniazdowska (ur. 1938: 82 l.)
6: Irena Czaplicka (zm. 1949: 71 l.)
7: Zofia Hornowska (zm. 1986: 34 l.)
16: Antonina Siemieńska (zm. 1996: 24 l.)
19: Nepomucen Niemojowski (zm. 1933: 87 l.) Maria Tuchołka (ur. 1936: 84 l.) Jan Karwat (zm. 1978: 42 l.)
27: Gabriela Niemojowska (zm. 1920: 100 lat)
30: Bolesław Tabaczyński (zm. 1952: 68 l.)
31: Andrzej Kierznowski i Anna Konopka (ślub 1947: 73 l.)

Wrzesień
1: Janusz Czaplicki (zm. 1944: 76 l.)
4: Jerzy Ejbich i Krystyna Jabłońska (ślub 1943: 77 l.)
5: Maria Kierznowska (zm. 1986: 34 l.)
6: Adam Sierakowski i Helena Czedekowska (ślub 1939: 81 l.)
7: Maria Wąsowicz (zm. 1977: 43 l.)
9: Józef Hornowski (zm. 1923: 97 l.) Maria Rusiecka (zm. 1976: 44 l.)
10: Tadeusz Czaplicki (zm. 2008: 12 l.)
15: Tadeusz Miączyński (zm. 1923: 97 l.)
16: Janina Sierzputowska (zm. 1974: 46 l.)
19: Róża Sierakowska (zm. 1949: 71 l.)
21: Barbara Pruska (ur. 1945: 75 l.)
25: Antonina Siemieńska (ur. 1922: 98 l.) Józef Miączyński (zm. 1923: 97 l.)
26: Pelagia Chludzińska (zm. 1948: 72 l.)
27: Grażyna Hulewicz (ur. 1928: 92 l.) Helena Potocka (zm. 1937: 83 l.) Bartłomiej Chełmicki (zm. 1938: 82 l.)
28: Wojciech Ejbich (ur. 1944: 76 l.) koresp. M.J.M.
29: Antoni Gniazdowski (zm. 1936: 84 l.)

Październik
1: Stanisław Szatkowski (zm. 1942: 78 l.)
4: Stanisław Kierznowski i Maria Sumińska (ślub 1921: 99 l.)
5: Wiktoria Siemieńska (zm. 1950: 70 lat)
6: Halina Kiersnowska (zm. 1959: 61 l.)
12: Maria Oleńska (zm. 1948: 72 l.)
14: Aleksandra Bogusławska (zm. 1920: 100 lat)
16: Ewa Hoszowska (zm. 1996: 24 l.)
19: Stanisław Mossakowski (zm. 1975: 45 l.)
26: Helena Lubomirska (zm. 1939: 81 l.) Stanisław Sierakowski (zm. 1939: 81 l.)
27: Maria Hornowska (zm. 1944: 76 l.)
29: Teresa Sierakowska (zm. 1939: 81 l.) Tadeusz Gniazdowski (zm. 1939: 81 l.)

Listopad
3: Maria Wybicka (zm. 1968: 52 l.)
8: Stanisława Podhorska (zm. 2008: 12 l.)
10: Adrian Chełmicki (zm. 1933: 87 l.)
11: Lucjan Czaplicki (zm. 1949: 71 l.)
13: Janina Chełmicka (zm. 1934: 86 l.)
16: Lew Sapieha (zm. 1970: 50 lat)
17: Maria Sapieha (ur. 1949: 71 l.) Wanda Pruska (zm. 1985: 35 l.)
19: Jan Kierznowski i Barbara Olszowska (ślub 1960: 60 lat)
20: Stanisław Kiersnowski (zm. 1930: 90 lat)
24: Maria Chełmicka (zm. 1935: 85 l.) Krystyna Jabłońska (zm. 2007: 13 l.)
27: Eustachy Sapieha i Antonina Siemieńska (ślub 1945: 75 l.)
29: Julia Piwnicka (zm. 1938: 82 l.) Maria Tuchołka (zm. 1949: 71 l.) Andrzej Lubomirski (zm. 1953: 67 l.)

Grudzień
2: Wojciech Ejbich i Ewelina Bisping (ślub 1979: 41 l.) koresp. M.J.M.
3: Janina Tabaczyńska (zm. 1951: 69 l.)
5: Wacław Wąsowicz (zm. 1935: 85 l.)
9: Wincenty Niemojowski (zm. 1926: 94 l.)
15: Paweł Czaplicki i Anna Dębicka (ślub 1984: 36 l.) koresp. M.J.M.
18: Kazimiera Karska (zm. 1927: 93 l.)
19: Józef Mańkowski (zm. 1933: 87 l.)
23: Maria Gostkowska (zm. 1933: 87 l.)
26: Roman Podhorski i Łucja Hepner (ślub 1941: 79 l.)
28: Jadwiga Karwat (zm. 1985: 35 l.)
29: Zbigniew Pruski (ur. 1949: 71 l.)
30: Chiara Ejbich (ur. 1979: 41 l.)
31: Józef Duczymiński (zm. 1951: 69 l.)

Styczeń
2: Wanda Sierakowska (zm. 1981: 40 lat)
3: Jerzy Mikułowski (ur. 1937: 84 l.) koresp. M.J.M. Adam Sierakowski (zm. 1964: 57 l.) Rafał Ejbich (ur. 1979: 42 l.)
5: Mikołaj Chełmicki (zm. 1938: 83 l.)
6: Rafał Ejbich (zm. 1979: 42 l.)
12: Teresa Żychlińska (ur. 1932: 89 l.)
13: Maria Żychlińska (ur. 1932: 89 l.)
14: Marian Karwat (zm. 1946: 75 l.)
19: Józef Mańkowski (zm. 1945: 76 l.) Konstanty Duczymiński (zm. 1955: 66 l.) Stanisław Klawe (zm. 1955: 66 l.)
21: Jan Karwat (ur. 1921: 100 lat)
23: Maria Kierznowska (zm. 1925: 96 l.)
30: Andrzej Kierznowski (ur. 1923: 98 l.) Irena Stokowska (zm. 1944: 77 l.) Władysław Hoszowski (zm. 1944: 77 l.)

Luty
1: Anna Piwnicka (zm. 1936: 85 l.)
4: Bronisław Lelewel (zm. 1951: 70 lat)
6: Stefan Pruski (zm. 1943: 78 l.) Alfred Piwnicki (zm. 1966: 55 l.)
7: Jadwiga Sierakowska (zm. 2011: 10 lat)
9: Jan Kierznowski (ur. 1928: 93 l.)
10: Roman Podhorski (zm. 1944: 77 l.)
11: Jerzy Żychliński (ur. 1940: 81 l.)
14: Bogumił Mańkowski (ur. 1930: 91 l.) Eustachy Sapieha i Elżbieta Gniazdowska (ślub 2003: 18 l.)
15: Czesław Hornowski (zm. 1920: 101 l.)
16: Janusz Stokowski (zm. 1982: 39 l.)
17: Antoni Tabaczyński (zm. 1936: 85 l.)
20: Tadeusz Tabaczyński (zm. 1933: 88 l.) Eustachy Sapieha (zm. 1963: 58 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Aniela Mańkowska (sw.313848) (....–) panna? (r.: Leopold M. i Wanda Warmińska)
 • Zofia Mańkowska (sw.313805) (....–) panna? (r.: Leopold M. i Wanda Warmińska)
 • Bogumił Mańkowski (sw.247554) (1930–1998) × Irena Głodkowska (r.: Józef M. i Irena Tuchołka)
 • Halina Zdziarska (sw.153667) (....–) × Dominik Gniazdowski (r.: Kazimierz Z. i Aniela Piwnicka)
 • Kazimierz Warmiński (sw.607081) (1875–) × Stefania Rozwadowska (r.: Emil W. i Anna Krotkiewska)
 • Julia Gniazdowska (sw.35037) (1910–1939) panna? (r.: Antoni G. i Antonina Chełmicka)
 • Kazimierz Gniazdowski (sw.35036) (....–1939) kawaler? (r.: Antoni G. i Antonina Chełmicka)
 • Maria Krotkiewska (sw.897687) (....–1910) × Adam Zajączkowski (r.: Roman K. i Emilia Szymańska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • bezimienny Juściński (sw.153668) (....–) × Halina Zdziarska

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Augustyna Dziewanowska (5.454.86) (.. .. 1828–.. .. ....) × Józef Mańkowski
 • Marta Mańkowska (sw.308937) (.. .. ....–) × Stefan Gniazdowski (r.: Józef M. i Augustyna Dziewanowska)
 • Leopold Mańkowski (sw.310732) (.. .. ....–) × Wanda Warmińska (r.: Józef M. i Augustyna Dziewanowska)
 • Maria Gniazdowska (sw.247553) (.. .. ....–) × Józef Mańkowski (r.: Władysław G. i Stefania Gockowska)
 • Dominik Gniazdowski (sw.547741) (.. .. ....–) × Halina Zdziarska (r.: Stefan G. i Marta Mańkowska)
 • Stefan Gniazdowski (sw.308936) (.. .. ....–) × Marta Mańkowska
 • Aniela Mańkowska (sw.313848) (.. .. ....–) panna? (r.: Leopold M. i Wanda Warmińska)
 • Zofia Mańkowska (sw.313805) (.. .. ....–) panna? (r.: Leopold M. i Wanda Warmińska)
 • Wanda Warmińska (sw.310733) (.. .. ....–) × Leopold Mańkowski (r.: Emil W. i Anna Krotkiewska)
 • Stefania Gockowska (sw.40128) (.. .. 1854–.. .. 1928) × Władysław Gniazdowski
 • Anna Krotkiewska (sw.310735) (.. .. ....–) × Emil Warmiński (r.: Roman K. i Emilia Szymańska)
 • Irena Tuchołka (sw.131176) (18.3.1904–.. .. 1981) × Józef Mańkowski (r.: Florian T. i Zofia Duczymińska)
 • Emil Warmiński (sw.310734) (.. .. ....–) × Anna Krotkiewska (r.: Antoni W. i Emilia Nering)
 • Halina Zdziarska (sw.153667) (.. .. ....–) × Dominik Gniazdowski (r.: Kazimierz Z. i Aniela Piwnicka)
 • bezimienny Juściński (sw.153668) (.. .. ....–) × Halina Zdziarska
 • Roman Krotkiewski (12.470.1) (.. .. ....–) × Emilia Szymańska (r.: Ludwik K. i Ewa Szymońska)
 • Emilia Nering (sw.479106) (.. .. ....–) × Antoni Warmiński
 • Aniela Piwnicka (sw.21251) (.. .. ....–) × Kazimierz Zdziarski (r.: Zygmunt P. i Alina Hornowska)
 • Emilia Szymańska (sw.479109) (4.2.1819–.. .. ....) × Roman Krotkiewski (r.: Sebastian S. i Konstancja Rogalińska)
 • Florian Tuchołka (5.188.113) (.. .. 1870–.. .. ....) × Zofia Duczymińska (r.: Władysław T. i Katarzyna Tabaczyńska)
 • Antoni Warmiński (sw.479105) (.. .. ....–) × Emilia Nering
 • Kazimierz Warmiński (sw.607081) (30.7.1875–.. .. ....) × Stefania Rozwadowska (r.: Emil W. i Anna Krotkiewska)
 • Kazimierz Zdziarski (sw.21252) (.. .. ....–) × Aniela Piwnicka (r.: Paweł Z. i Leokadia Ciurzyńska)
 • Antonina Chełmicka (2.970.137) (.. .. ....–.. .. 1939) × Antoni Gniazdowski (r.: Adolf C. i Władysława Karnkowska)
 • Leokadia Ciurzyńska (sw.679058) (.. .. ....–) × Paweł Zdziarski
 • Paweł Dziewanowski (sw.348193) (.. .. ....–) × Karolina Lisowska
 • Kazimierz Głodkowski (sw.247556) (.. .. ....–) × Maria N.
 • Julia Gniazdowska (sw.35037) (.. .. 1910–.. .. 1939) panna? (r.: Antoni G. i Antonina Chełmicka)
 • Kazimierz Gniazdowski (sw.35036) (.. .. ....–.. .. 1939) kawaler? (r.: Antoni G. i Antonina Chełmicka)
 • Alina Hornowska (7.833.174) (16.1.1836–.. .. ....) × Zygmunt Piwnicki (r.: Józef H. i Maria Schaaf)
 • Ludwik Krotkiewski (12.470.2) (.. .. ....–) × Ewa Szymońska
 • Salomea Młodzianowska (16.354.49) (.. .. ....–) × Józef Majewski
 • Maria N. (sw.247557) (.. .. ....–) × Kazimierz Głodkowski
 • Zofia Orłowska (sw.242706) (.. .. ....–) × Franciszek Czaplicki
 • Konstancja Rogalińska (sw.17231) (.. .. 1789–.. .. ....) × Sebastian Szymoński (r.: Hipolit R. i Ludwika Zakrzewska)
 • Salomea Rościszewska (sw.309830) (.. .. ....–) × Konstanty Borzuchowski (r.: Jakub R. i ... ...)
 • Jakub Rościszewski (sw.13057) (.. .. ....–) × Ludwika Gumowska (r.: Rajmund R. i Urszula Zaborowska)
 • Stefania Rozwadowska (sw.260228) (11.8.1886–.. .. ....) × Kazimierz Warmiński (r.: Edmund R. i Antonina Tyburska)
 • Ewa Szymońska (le.1813.1.7) (.. .. ....–) × Ludwik Krotkiewski
 • Sebastian Szymoński (le.3723.1.1) (.. .. ....–) × Konstancja Rogalińska (r.: Stanisław S. i Julianna Stępowska)
 • Katarzyna Tabaczyńska (zi.7.110.r2) (.. .. ....–) × Władysław Tuchołka (r.: Jan T. i Tekla Rudnicka)
 • Władysław Tuchołka (zi.7.110.r2a) (.. .. ....–) × Katarzyna Tabaczyńska (r.: Florian T. i Cecylia Czernicka)
 • Paweł Zdziarski (sw.679057) (.. .. ....–) × Leokadia Ciurzyńska

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 950.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 21.02.2020.
  © 2002-2020 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie