Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Bartłomiej Mazowiecki (le.2233.3.1)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Styczeń
19: Konstanty Duczymiński (zm. 1955: 64 l.)
20: Halina Maławska (ur. 1920: 99 l.)
27: Ignacy Dziewanowski (zm. 1942: 77 l.) Maria Radzicka (zm. 1953: 66 l.)
30: Stefan Dziewanowski (zm. 1919: 100 lat)

Luty
1: Krzysztof Bobiński (ur. 1937: 82 l.) koresp. M.J.M.
5: Halina Podczaska (ur. 1927: 92 l.)
6: Jakub Rościszewski i Paula Koczela (ślub 1992: 27 l.)
7: Jakub Rościszewski (zm. 2018: pierwsza rocznica)
17: Antoni Tabaczyński (zm. 1936: 83 l.)
20: Tadeusz Tabaczyński (zm. 1933: 86 l.)
22: Antoni Tabaczyński (ur. 1938: 81 l.)
23: Joanna Wiśniewska (zm. 1935: 84 l.)
24: Ryszard Rościszewski (zm. 1920: 99 l.)
27: Robert Bacciarelli (ur. 1954: 65 l.)

Marzec
3: Zofia Chełmicka (zm. 1938: 81 l.)
6: Halina Ciepieliński (zm. 2017: 2 l.)
9: Witold Psarski (zm. 1985: 34 l.)
15: Janina Orzechowska (zm. 1994: 25 l.)
18: Jadwiga Dembowska (zm. 1934: 85 l.)
28: Stanisław Jastrzębski (zm. 1987: 32 l.)
31: Teresa Komornicka (ur. 1942: 77 l.) koresp. M.J.M.

Kwiecień
1: Wiktor Bagieński (zm. 1943: 76 l.)
3: Franciszka Znaniecka (zm. 1935: 84 l.) Władysław Chełmicki (zm. 1936: 83 l.)
6: Leon Antoszewski (zm. 2001: 18 l.)
10: Elżbieta Dembowska (zm. 1919: 100 lat)
11: Witold Braunek (zm. 1925: 94 l.)
13: N. Madanowski (zm. 1992: 27 l.)
14: Jadwiga Łapińska (ur. 1926: 93 l.)
15: Zdzisław Bagieński (zm. 1943: 76 l.)
18: Stanisława Więsierska (zm. 1920: 99 l.)
20: Maria Popkowska (zm. 1923: 96 l.)

Maj
8: Witold Podczaski (ur. 1921: 98 l.)
11: Andrzej Bobiński (ur. 1931: 88 l.)
14: Jadwiga Chełmicka (zm. 1926: 93 l.)
22: Marek Bacciarelli (ur. 1957: 62 l.)
28: Stefan Tabaczyński (zm. 1943: 76 l.)
31: Maria Łepkowska (ur. 1945: 74 l.) koresp. M.J.M.

Czerwiec
3: Władysława Znaniecka (zm. 1919: 100 lat) Anna Dąbrowska (zm. 2017: 2 l.)
4: Jan Rościszewski (ur. 1965: 54 l.) członek SPSW Anna Rościszewska (ur. 1969: 50 lat)
6: Wojciech Rościszewski (ur. 1937: 82 l.)
7: Antonina Radziwiłł (zm. 1924: 95 l.)
8: Grażyna Rudnicka (zm. 2007: 12 l.)
9: Bogdan Karwicki i Halina Ciepieliński (ślub 1946: 73 l.)
12: Elżbieta Mańkowska (ur. 1935: 84 l.)
13: Władysław Popkowski (zm. 2002: 17 l.)
14: Zofia Rościszewska (zm. 1989: 30 lat)
16: Józef Rozdeiczer (zm. 1985: 34 l.)
17: Antonina Sierakowska (zm. 1940: 79 l.)
22: Roman Działowski (zm. 1922: 97 l.)
24: Elżbieta Kossakowska (zm. 1953: 66 l.)
25: Janusz Bacciarelli (ur. 1923: 96 l.) Krzysztof Popkowski (zm. 1993: 26 l.)
29: Jeremiasz Rościszewski (ur. 1934: 85 l.) Zofia Bolechowska (zm. 1966: 53 l.)

Lipiec
2: Antoni Rościszewski i Józefa Grabska (ślub 1966: 53 l.)
3: Krzysztof Rościszewski (ur. 1938: 81 l.) Jan Rościszewski i Anna Rościszewska (ślub 1993: 26 l.) członek SPSW
6: Jakub Rościszewski (ur. 1966: 53 l.)
7: Halina Ciepieliński (ur. 1922: 97 l.)
12: Wanda Taczanowska (zm. 2000: 19 l.)
13: Janusz Czajkowski i Jadwiga Łapińska (ślub 1951: 68 l.) Jakub Rościszewski (ur. 1960: 59 l.)
21: Anna Tabaczyńska (zm. 1961: 58 l.)
23: Janina Węsierska (zm. 1956: 63 l.)
26: Krzysztof Rościszewski i Maria Łepkowska (ślub 1969: 50 lat)
27: Stanisław Chełmicki (zm. 1934: 85 l.)
29: Maciej Rościszewski (zm. 1998: 21 l.)

Sierpień
4: Krzysztof Popkowski (ur. 1943: 76 l.)
6: Jadwiga Łapińska (zm. 2013: 6 l.)
13: Leon Działowski (zm. 1922: 97 l.) Witold Podczaski (zm. 2014: 5 l.)
19: Marcin Rościszewski (zm. 2002: 17 l.)
21: Konstanty Zieliński (zm. 1920: 99 l.)
22: Juliana Piwnicka (zm. 1923: 96 l.) Jan Rościszewski (ur. 1973: 46 l.) koresp. M.J.M.
30: Bolesław Tabaczyński (zm. 1952: 67 l.)
31: Jan Rościszewski i Magadalena Tyc (ślub 2002: 17 l.) koresp. M.J.M.

Wrzesień
4: Zdzisław Bagieński (ur. 1919: 100 lat) Jan Tabaczyński (zm. 1980: 39 l.)
6: Halina Maławska (zm. 2015: 4 l.)
7: Andrzej Rozdeiczer (zm. 2006: 13 l.)
8: Marian Antoszewski (ur. 1951: 68 l.) koresp. M.J.M.
12: Jakub Rościszewski i Monika Tokarska (ślub 2008: 11 l.)
16: Wiktoria Rościszewska (zm. 1952: 67 l.)
23: Marcin Rościszewski i Elżbieta Mańkowska (ślub 1961: 58 l.) Zofia Braunek (zm. 1966: 53 l.)
25: Antoni Tabaczyński (zm. 1985: 34 l.)
30: Antoni Rościszewski (ur. 1940: 79 l.)

Październik
3: Jacek Bobiński (ur. 1967: 52 l.)
4: Stanisław Bacciarelli (ur. 1924: 95 l.)
6: Władysława Skrutkowska (zm. 1938: 81 l.)
8: Witold Łaźniewski (zm. 1938: 81 l.) Helena Bagieńska (zm. 1948: 71 l.)
12: Marian Antoszewski i Wiesława Tobiasz (ślub 1985: 34 l.) koresp. M.J.M.
18: Józef Podczaski (zm. 1936: 83 l.)
19: Maria Skorupka (zm. 1936: 83 l.) Bogdan Karwicki (zm. 1992: 27 l.) Bogusław Antoszewski i Danuta Pęczkowska (ślub 1995: 24 l.)
21: Zofia Rościszewska (zm. 2000: 19 l.) koresp. M.J.M.
26: Stanisław Rościszewski i Joanna Bromowicz (ślub 1991: 28 l.)
28: Zofia Tabaczyńska (zm. 2007: 12 l.)
30: Tomasz Bacciarelli (ur. 1955: 64 l.)

Listopad
5: Eugenia Dembowska (zm. 1957: 62 l.)
10: Adrian Chełmicki (zm. 1933: 86 l.) Bogusław Antoszewski (ur. 1954: 65 l.)
12: Marcin Rościszewski (ur. 1929: 90 lat)
13: Janina Chełmicka (zm. 1934: 85 l.) Halina Rościszewska (zm. 1969: 50 lat)
14: Cezary Bacciarelli (zm. 1982: 37 l.)
16: Róża Karczewska (zm. 1924: 95 l.)
17: Jerzy Kubicki (zm. 1973: 46 l.)
26: Renata Podczaska (ur. 1968: 51 l.)
27: Grażyna Rudnicka (ur. 1938: 81 l.)
29: Renata Podczaska (zm. 1968: 51 l.) Halina Podczaska (zm. 1998: 21 l.)

Grudzień
3: Maria Działowska (zm. 1954: 65 l.)
10: Maria Kochanowska (zm. 1960: 59 l.)
11: Władysław Nałęcz (zm. 1934: 85 l.)
14: Adam Radzicki (zm. 1941: 78 l.)
15: Feliks Podczaski (zm. 1941: 78 l.)
16: Joao Zielewicz (ur. 1941: 78 l.)
17: Izabella Sokołowska (zm. 1943: 76 l.) Krystyna Andlauer (zm. 1991: 28 l.)
20: Jan Stadnicki (zm. 1919: 100 lat)
21: Feliks Rościszewski (zm. 1932: 87 l.)
25: Wojciech Rościszewski i Teresa Komornicka (ślub 1965: 54 l.)
26: Michał Rościszewski i Martyna Strzelecka (ślub 1998: 21 l.) koresp. M.J.M.
29: Karol Rozdeiczer (zm. 2001: 18 l.)

Styczeń
7: Cecylia Radzicka (zm. 1943: 77 l.)
10: Elżbieta Bacciarelli (ur. 1929: 91 l.)
13: Wanda Dąmbska (zm. 1940: 80 lat)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Józef Mazowiecki (sw.546294) (1774–) kawaler? (r.: Bartłomiej M. i Marianna Miłobędzka)
 • Józef Mazowiecki (sw.546293) (1773–) kawaler? (r.: Bartłomiej M. i Marianna Miłobędzka)
 • Piotr Mazowiecki (sw.638063) (....–1841) kawaler? (r.: Bartłomiej M. i Marianna Miłobędzka)
 • Stanisław Mazowiecki (le.2233.3.2) (....–) × Marianna Rościszewska (r.: Bartłomiej M. i Marianna Miłobędzka)
 • Adam Zboiński (sw.183491) (....–) kawaler? (r.: Jozafat Z. i Teresa Krajewska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Marianna Miłobędzka (sw.183925) (....–) × Bartłomiej Mazowiecki

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Bartłomiej Mazowiecki (le.2233.3.1) (.. .. ....–) × Marianna Miłobędzka (r.: Adam M. i Teresa Krajewska)
 • Teresa Krajewska (sw.183490) (.. .. ....–) × Adam Mazowiecki
 • Adam Mazowiecki (sw.183923) (.. .. ....–) × Teresa Krajewska
 • Józef Mazowiecki (sw.546293) (8.2.1773–.. .. ....) kawaler? (r.: Bartłomiej M. i Marianna Miłobędzka)
 • Józef Mazowiecki (sw.546294) (12.3.1774–.. .. ....) kawaler? (r.: Bartłomiej M. i Marianna Miłobędzka)
 • Stanisław Mazowiecki (le.2233.3.2) (.. .. ....–) × Marianna Rościszewska (r.: Bartłomiej M. i Marianna Miłobędzka)
 • Marianna Miłobędzka (sw.183925) (.. .. ....–) × Bartłomiej Mazowiecki
 • Marianna Rościszewska (sw.502183) (.. .. ....–) × Stanisław Mazowiecki (r.: Tomasz R. i Rozalia Pomianowska)
 • Adam Zboiński (sw.183491) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Jozafat Z. i Teresa Krajewska)
 • Jozafat Zboiński (sw.183489) (.. .. ....–) × Teresa Krajewska
 • Rozalia Pomianowska (sw.56833) (.. .. ....–) × Tomasz Rościszewski
 • Tomasz Rościszewski (sw.56832) (.. .. ....–) × Rozalia Pomianowska
 • Franciszek Zboiński (9.485.220) (.. .. ....–) × Agnieszka Karnkowska
 • Ewa Bieniecka (1.904.37) (.. .. ....–) × Józef Grzegorzewski
 • Zofia Garczyńska (sw.7627) (.. .. ....–) × Jan Radoliński
 • Kazimierz Rościszewski (sw.56993) (.. .. ....–) × Romana Linowska

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 18.01.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie