Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Antoni Wodzicki (lu.6829)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Lipiec
21: Krystyna Grabska (ur. 1958: 61 l.)
22: Jerzy Dąmbski i Aleksandra Ossowska (ślub 1930: 89 l.)
24: Maria Borkowska (zm. 1968: 51 l.)
26: Teresa Krzyżanowska (ur. 1958: 61 l.)
27: Jadwiga Mańkowska (ur. 1948: 71 l.)

Sierpień
2: August Wodzicki (zm. 1926: 93 l.)
3: Stanisław Grabiński i Danuta Raczkowska (ślub 1980: 39 l.)
5: Maria Potocka (ur. 1935: 84 l.) Stanisław Potworowski (zm. 1944: 75 l.)
6: Ludwik Skibniewski (zm. 1962: 57 l.)
7: Taida Wodzicka (zm. 1937: 82 l.)
8: Aleksander Wodzicki (zm. 1928: 91 l.)
9: Stanisław Grabiński (zm. 1940: 79 l.)
10: Stanisław Dąmbski (zm. 1947: 72 l.) Władysław Potocki i Maria Czartoryska (ślub 1968: 51 l.) koresp. M.J.M.
13: Felicja Dębicka (zm. 1967: 52 l.)
14: Zofia Potocka (zm. 1968: 51 l.)
15: Adam Krzyżanowski i Róża Grabińska (ślub 1957: 62 l.) Maria Żeleńska (ur. 1958: 61 l.) Paweł Szeptycki i Teresa Raciborska (ślub 1961: 58 l.)
16: Maria Borkowska (zm. 1931: 88 l.) Władysław Grabiński i Izabela Mikołajewska (ślub 1980: 39 l.) Róża Grabińska (zm. 2004: 15 l.)
25: Stefan Stablewski i Anna Wodzicka (ślub 1926: 93 l.)
28: Helena Plater (zm. 1973: 46 l.)
29: Jan Potocki i Bożena Zawłocka (ślub 1971: 48 l.)
31: Jadwiga Garapich (ur. 1938: 81 l.) Stanisław Turno (zm. 1943: 76 l.)

Wrzesień
1: Jerzy Dąmbski (zm. 1939: 80 lat) Maurycy Mycielski (zm. 1939: 80 lat)
2: Władysław Grabiński (zm. 1944: 75 l.)
4: Jerzy Potocki (zm. 1966: 53 l.)
8: Andrzej Goeringer (ur. 1939: 80 lat)
9: Katarzyna Szeptycka (ur. 1962: 57 l.)
12: Władysław Garapich (zm. 1935: 84 l.) Michał Garapich (zm. 1939: 80 lat) Jerzy Donimirski (ur. 1960: 59 l.)
15: Władysław Mycielski (zm. 1939: 80 lat) Krystyna Pajączkowska (zm. 2009: 10 lat)
18: Irena Wojtkielewicz (zm. 1982: 37 l.)
20: Władysław Grabiński (ur. 1958: 61 l.)
22: Konrad Łuszczewski (zm. 1937: 82 l.) Antoni Wodzicki i Izabella Odyniec (ślub 1962: 57 l.) Jadwiga Potocka (zm. 1963: 56 l.)
23: Maria Kluz (ur. 1923: 96 l.) Ewelina Mazaraki (zm. 1936: 83 l.)
24: Juliusz Dzieduszycki i Kazimiera Stablewska (ślub 1929: 90 lat) Andrzej Stojowski i Elżbieta Mycielska (ślub 1961: 58 l.)
25: Jan Potocki i Izabela Zięba (ślub 1985: 34 l.)
26: Anna Mylo (zm. 1923: 96 l.) Antoni Potocki (ur. 1924: 95 l.) Jerzy Mycielski (zm. 1928: 91 l.)
28: Jarosław Potocki i Iwona Okołowicz (ślub 1995: 24 l.)

Październik
7: Dominik Potocki (zm. 1939: 80 lat)
9: Aleksander Dąmbski (zm. 1932: 87 l.) Kazimierz Tchorznicki (zm. 1975: 44 l.)
10: Jerzy Donimirski i Anna Tarnowska (ślub 1992: 27 l.)
11: Stanisław Grabiński (zm. 1930: 89 l.)
13: Maria Skibniewska (zm. 1984: 35 l.)
14: Teresa Sobańska (zm. 1975: 44 l.)
17: Eleonora Garapich (zm. 1999: 20 lat)
20: Andrzej Potworowski (zm. 1963: 56 l.)
23: Alicja Potocka (ur. 1943: 76 l.)
26: Karol Stablewski (zm. 1941: 78 l.) Aleksander Skibniewski (zm. 1942: 77 l.)
27: Ryszard Lipkowski (ur. 1929: 90 lat)
28: Maria Wodzicka (zm. 1924: 95 l.) Dominik Grabiński (ur. 1963: 56 l.) koresp. M.J.M. Kazimierz Mańkowski (zm. 1988: 31 l.)
31: Maria Grabińska (zm. 1975: 44 l.)

Listopad
1: Jerzy Mańkowski i Brigitte Neys (ślub 1969: 50 lat)
3: Anna Mycielska (zm. 1993: 26 l.) Wanda Mańkowska (zm. 2009: 10 lat)
4: Piotr Donimirski (ur. 1973: 46 l.) koresp. M.J.M.
6: Krystyna Dąmbska (ur. 1931: 88 l.)
8: Ignacy Potocki (zm. 1994: 25 l.)
9: Michał Sobański (zm. 1934: 85 l.)
10: Aleksandra Chrząstek (ur. 1928: 91 l.)
11: Stanisław Grabiński (ur. 1923: 96 l.)
12: Teresa Witczak (ur. 1947: 72 l.) członek SPSW
15: Władysław Potocki (ur. 1940: 79 l.) koresp. M.J.M.
16: Jarosław Potocki i Julia Grant (ślub 1989: 30 lat)
17: Kazimierz Tchorznicki (ur. 1939: 80 lat)
19: Stanisław Grabiński i Jadwiga Potocka (ślub 1921: 98 l.)
21: Aniela Dzieduszycka (zm. 1981: 38 l.)
22: Maria Grabińska (ur. 1922: 97 l.) Róża Grabińska (ur. 1926: 93 l.) Elżbieta Szczepańska (ur. 1951: 68 l.) Elżbieta Woźnicka (ur. 1951: 68 l.)
23: Teresa Raciborska (ur. 1929: 90 lat) Beata Donimirska (ur. 1955: 64 l.) koresp. M.J.M.
24: Paweł Mańkowski (ur. 1922: 97 l.)
28: Stefan Stablewski (zm. 1985: 34 l.)
30: Paweł Mańkowski (zm. 1998: 21 l.) Antoni Wodzicki (zm. 1999: 20 lat)

Grudzień
1: Zofia Horodyńska (zm. 1949: 70 lat)
3: Stefan Dąmbski (ur. 1925: 94 l.)
4: Mat O'Dell (zm. 1932: 87 l.) Maria Wyganowska (zm. 1944: 75 l.)
7: Teresa Dembińska (zm. 1941: 78 l.) Gerard Maib i Krystyna Potocka (ślub 1962: 57 l.) Marek Garapich (zm. 2018: pierwsza rocznica)
8: Stanisław Mycielski (zm. 1933: 86 l.)
9: Józef Potulicki i Helena Plater (ślub 1920: 99 l.)
10: Halina Wodzicka (ur. 1964: 55 l.)
12: Krystyna Pajączkowska (ur. 1928: 91 l.)
13: Maria Działowska (zm. 1964: 55 l.) Jadwiga Mańkowska (zm. 1994: 25 l.)
14: Jadwiga Neusser (zm. 1949: 70 lat) Witold Donimirski (zm. 2012: 7 l.)
15: Halina Dauksz (ur. 1926: 93 l.) Teresa Wodzicka (zm. 1948: 71 l.)
17: Aleksander Bocheński i Maria Pruszyńska (ślub 1951: 68 l.) Paweł Żeleński (ur. 1960: 59 l.)
19: Ignacy Potocki i Anna Mycielska (ślub 1933: 86 l.)
20: Jan Turno (zm. 1949: 70 lat)
21: Kazimierz Tchorznicki (zm. 1919: 100 lat) Adam Skrzyszowski (ur. 1921: 98 l.)
22: Jan Mycielski (zm. 1926: 93 l.) Michał Wodzicki (ur. 1967: 52 l.) koresp. M.J.M. Olgierd Donimirski (zm. 2004: 15 l.)
23: Maria Wodzicka (zm. 1979: 40 lat)
25: Cecylia Mier (zm. 1946: 73 l.)
26: Stefan Grabski i Maria Skrzyszowska (ślub 1949: 70 lat)
29: Kazimierz Mańkowski i Romana Szymanowska (ślub 1950: 69 l.) Paul Szeptycki i Jennifer Schaffer (ślub 1992: 27 l.)
30: Krystyna Skrzyszowska (ur. 1921: 98 l.)
31: Helena Skrzyszowska (zm. 2004: 15 l.)

Styczeń
1: Helena Mycielska (zm. 1919: 101 l.) Witold Donimirski (ur. 1928: 92 l.) Sylwia Czyż (ur. 1947: 73 l.)
3: Andrzej Krzyżanowski i Gabriela Górska (ślub 1984: 36 l.) członek SPSW Andrzej Stojowski (zm. 2006: 14 l.)
5: Antoni Witczak i Helena Skrzyszowska (ślub 1946: 74 l.)
6: Elżbieta Radziwiłł (ur. 1939: 81 l.) koresp. M.J.M.
10: Aleksander Bocheński (zm. 2001: 19 l.)
11: Maria Jankowska (zm. 1994: 26 l.)
12: Hanna Hipsz (ur. 1925: 95 l.) Antoni Wodzicki (zm. 1931: 89 l.) Cecylia Dzieduszycka (zm. 1962: 58 l.) Ryszard Lipkowski (zm. 2012: 8 l.)
13: Izabela Wodzicka (zm. 1966: 54 l.) Stefan Dąmbski (zm. 1993: 27 l.)
16: Felicja Horodyńska (zm. 1970: 50 lat)
19: Jerzy Garapich i Zofia Krasicka (ślub 1942: 78 l.) Jerzy Wodzicki (zm. 1952: 68 l.) Wanda Grabińska (ur. 1967: 53 l.)
20: Cecylia Mycielska (zm. 1942: 78 l.)
21: Helena Skrzyszowska (ur. 1927: 93 l.)
23: Adam Krzyżanowski (ur. 1929: 91 l.)
27: Maria Tchorznicka (ur. 1941: 79 l.)
28: Edward Mycielski (zm. 1939: 81 l.) Feliks Sobański i Anna Rostworowska (ślub 1944: 76 l.)
29: Maria Nowaczyk (ur. 1929: 91 l.) Inés Potocka (ur. 1959: 61 l.)
30: Wojciech Dzieduszycki i Maria Kostecka (ślub 1937: 83 l.) Paweł Szeptycki (zm. 2004: 16 l.)

Luty
1: Kazimierz Dąmbski i Anna Jędrzejowicz (ślub 1921: 99 l.)
4: Jan Grabiński (ur. 1929: 91 l.) Kazimierz Mańkowski i Zofia Potocka (ślub 1936: 84 l.) Jan Potocki i Elżbieta Szczepańska (ślub 1976: 44 l.)
5: Maria Dzwonkowska (zm. 1927: 93 l.) Kazimierz Krasiński (zm. 1930: 90 lat)
6: Maria Potocka (zm. 1961: 59 l.)
8: Kazimierz Wodzicki i Maria Borkowska (ślub 1928: 92 l.) Franciszek Bocheński (zm. 1995: 25 l.)
10: Paweł Szeptycki (ur. 1935: 85 l.) Adam Krzyżanowski (zm. 2006: 14 l.)
12: Stanisław Potworowski (ur. 1920: 100 lat)
14: Aleksander Wodzicki (zm. 1941: 79 l.)
15: Izabella Potocka (ur. 1980: 40 lat) Elżbieta Łuszczewska (zm. 1987: 33 l.)
16: Andrzej Potworowski i Jadwiga Potocka (ślub 1946: 74 l.)
17: Krystyna Potocka (ur. 1923: 97 l.)
20: Henryk Garapich (zm. 1933: 87 l.)
24: Władysław Grabiński (ur. 1925: 95 l.)
26: Anna Jędrzejowicz (zm. 1934: 86 l.)
27: Paweł Mańkowski i Maria Grabińska (ślub 1946: 74 l.) Katarzyna Szeptycka (zm. 1973: 47 l.)

Marzec
2: Maria Szajer (zm. 1969: 51 l.)
3: Jerzy Potocki (ur. 1932: 88 l.)
4: Stanisław Grabiński (ur. 1956: 64 l.) Artur Potocki (ur. 1969: 51 l.)
5: Krystyna Potocka (ur. 1947: 73 l.)
6: Elżbieta Trzecieska (zm. 1952: 68 l.) Władysław Garapich (zm. 1987: 33 l.)
8: Izabella Odyniec (ur. 1939: 81 l.) Jan Potocki i Maria Kluz (ślub 1946: 74 l.) Leon Szeptycki (ur. 1964: 56 l.)
9: Andrzej Żeleński (zm. 2007: 13 l.)
11: Zofia Krasicka (ur. 1919: 101 l.) August Dzieduszycki (zm. 1922: 98 l.) Krystyna Potocka (zm. 1997: 23 l.)
13: Jan Potocki (zm. 1943: 77 l.) Maria Łubieńska (zm. 1958: 62 l.) Jan Grabiński (zm. 2011: 9 l.)
14: Piotr Mańkowski (ur. 1947: 73 l.)
21: Anna Wodzicka (zm. 1936: 84 l.) Stefan Wodzicki (ur. 1973: 47 l.)
22: Maurycy Wodzicki (zm. 1940: 80 lat)
24: Władysław Lipkowski (zm. 1976: 44 l.)
25: Stanisław Grabiński i Hanna Hipsz (ślub 1951: 69 l.)
26: Jerzy Skrzyszowski i Teresa Potocka (ślub 1921: 99 l.) Adam Skrzyszowski (zm. 1924: 96 l.)
27: Marguerite Potocka (ur. 1960: 60 lat)
29: Andrzej Stojowski (ur. 1933: 87 l.) Stanisław Dąmbski (zm. 1941: 79 l.) Amelia Dembińska (zm. 1946: 74 l.)
30: Marian Skrzyszowski (zm. 1930: 90 lat)
31: Henryk Borkowski (zm. 1943: 77 l.) Józef Potulicki (zm. 1967: 53 l.)

Kwiecień
1: Paul Szeptycki (ur. 1965: 55 l.)
2: Jerzy Mańkowski (ur. 1944: 76 l.)
6: Laura Wodzicka (zm. 1935: 85 l.) Anna Łętowska (zm. 1945: 75 l.) Aniela Skibniewska (zm. 1995: 25 l.)
7: Andrzej Krzyżanowski (ur. 1961: 59 l.) członek SPSW
9: Feliks Sobański (zm. 1965: 55 l.) Zofia Krasicka (zm. 2010: 10 lat)
12: Ludwika Mielniczyn (ur. 1921: 99 l.)
13: Władysław Dzieduszycki (zm. 1940: 80 lat) Antoni Sobański (zm. 1941: 79 l.)
14: Jerzy Garapich (zm. 1998: 22 l.)
16: Władysław Tchorznicki (zm. 1941: 79 l.) Ludgarda Łubieńska (zm. 1951: 69 l.) Jan Potocki (ur. 1961: 59 l.)
17: Antoni Witczak (zm. 1973: 47 l.)
18: Karolina Mycielska (zm. 1941: 79 l.)
19: Jerzy Stojowski (zm. 1995: 25 l.)
26: Stefan Pajączkowski i Kazimiera Garapich (ślub 1927: 93 l.) Michalina Goeringer (ur. 1947: 73 l.)
27: Aleksander Potocki i Elżbieta Trzecieska (ślub 1922: 98 l.) Aleksander Dąmbski (ur. 1934: 86 l.) koresp. M.J.M.
28: Jerzy Stojowski i Maria Potocka (ślub 1932: 88 l.)
30: Marta Garapich (ur. 1948: 72 l.)

Maj
1: Irena Mroziewicz (zm. 1965: 55 l.)
2: Aleksandra Ossowska (zm. 1990: 30 lat) Wojciech Dzieduszycki (zm. 2008: 12 l.)
3: Antoni Potocki (zm. 1952: 68 l.)
4: Kinga Grabińska (ur. 1961: 59 l.) koresp. M.J.M. Ewelina Koziebrodzka (zm. 1965: 55 l.) Maria Krzyżanowska (ur. 1966: 54 l.)
5: Michał Garapich (ur. 1955: 65 l.) koresp. M.J.M.
6: Wanda Potworowska (zm. 2013: 7 l.)
7: Izabella Wodzicka (zm. 1930: 90 lat)
12: Teresa Potocka (zm. 1935: 85 l.)
13: Olga Dzieduszycka (zm. 1931: 89 l.) Piotr Mańkowski i Maria Trus (ślub 1978: 42 l.)
14: Harry Potocki (ur. 1971: 49 l.)
15: Ignacy Potocki i Mat O'Dell (ślub 1930: 90 lat)
17: Wanda Mańkowska (ur. 1954: 66 l.)
18: Teresa Mycielska (zm. 1963: 57 l.)
19: Stanisław Wodzicki (zm. 1931: 89 l.)
21: Marcin Mańkowski (ur. 1950: 70 lat)
22: Margarett Maib (ur. 1964: 56 l.) Katarzyna Dąmbska (ur. 1972: 48 l.) koresp. M.J.M.
23: Marek Potocki (ur. 1961: 59 l.) koresp. M.J.M.
24: Zofia Dzieduszycka (zm. 1959: 61 l.) Stefan Grabski (zm. 1998: 22 l.)
25: Jan Potocki i Elżbieta Woźnicka (ślub 1978: 42 l.)
26: Leon Ossowski (zm. 1955: 65 l.)
28: Robert Potocki (ur. 1970: 50 lat)
29: Anna Garapich (ur. 1946: 74 l.) Michalina Goeringer (zm. 1999: 21 l.)
31: Zofia Wodzicka (zm. 1975: 45 l.)

Czerwiec
1: Jarosław Potocki (ur. 1949: 71 l.)
2: Anna Działyńska (zm. 1926: 94 l.)
3: Marek Garapich (ur. 1936: 84 l.)
4: Stanisław Grabiński (zm. 1981: 39 l.)
5: Cecylia Potocka (zm. 1962: 58 l.) Michał Wodzicki i Magdalena Donimirska (ślub 2004: 16 l.) koresp. M.J.M.
6: Adolf Bocheński (zm. 1936: 84 l.)
10: Maria Potocka (zm. 1998: 22 l.)
13: Aleksander Potocki (zm. 1982: 38 l.)
14: Kazimierz Wodzicki (zm. 1987: 33 l.)
15: Jolanta Lipkowska (ur. 1931: 89 l.) Krystyna Karwicka (zm. 1941: 79 l.) Barbara Grabska (ur. 1950: 70 lat)
16: Izabella Potocka (ur. 1962: 58 l.)
18: Maria Skrzyszowska (ur. 1930: 90 lat) Bożena Zawłocka (zm. 1983: 37 l.)
19: Jan Potocki (ur. 1919: 101 l.)
22: Maria Wodzicka (zm. 1963: 57 l.)
23: Stefan Pajączkowski (zm. 1978: 42 l.)
27: Seweryna Łuszczewska (zm. 1978: 42 l.)
29: Helena Mikorska (zm. 1931: 89 l.) Paweł Potocki (ur. 1959: 61 l.)

Lipiec
2: Henryk Goeringer (ur. 1942: 78 l.) Leon Szeptycki i Mary Magill (ślub 1990: 30 lat)
4: Stefan Dembiński (zm. 1934: 86 l.) Wojciech Wodzicki (ur. 1962: 58 l.)
10: Jarosław Potocki i Maria Socha (ślub 1970: 50 lat) Kazimiera Garapich (zm. 2001: 19 l.)
12: Aleksandra Chrząstek (zm. 1999: 21 l.)
14: Andrzej Żeleński (ur. 1920: 100 lat)
15: Antoni Wodzicki (ur. 1934: 86 l.) Paweł Potocki i Agata Jasińska (ślub 1989: 31 l.)
18: Adolf Bocheński (zm. 1944: 76 l.) Stefan Potocki (ur. 1965: 55 l.) koresp. M.J.M.
19: Antoni Potocki i Elżbieta Radziwiłł (ślub 1958: 62 l.) Olga Bocheńska (zm. 2008: 12 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Barbara Wodzicka (sw.498388) (....–1855) panna? (r.: Kazimierz W. i Eleonora Plater)
 • Jerzy Borkowski (lu.2211) (1877–) kawaler? (r.: Mieczysław B. i Maria Wodzicka)
 • Józef Dąmbski (sw.86469) (1902–1931) kawaler? (r.: Aleksander D. i Maria Wodzicka)
 • Stefan Dąmbski (sw.86470) (1906–1923) kawaler? (r.: Aleksander D. i Maria Wodzicka)
 • Helena Garapich (sw.84822) (1876–1899) panna? (r.: Stanisław G. i Karolina Wodzicka)
 • Laura Wodzicka (cz.I005303) (....–) panna? (r.: Piotr W. i N. Budzyńska)
 • Henryk Wodzicki (sw.70825) (1902–) kawaler? (r.: Aleksander W. i Maria Dzieduszycka)
 • Kazimierz Wodzicki (cz.I005301) (....–) kawaler? (r.: Piotr W. i N. Budzyńska)
 • Stanisław Wodzicki (cz.I005302) (....–) kawaler? (r.: Piotr W. i N. Budzyńska)
 • Maria Borkowska (sw.63582) (1905–) panna? (r.: Juliusz B. i Maria Skrzyńska)
 • Wanda Borkowska (sw.63584) (1906–) panna? (r.: Juliusz B. i Maria Skrzyńska)
 • Henryk Borkowski (zi.3.21.probant) (1907–1943) kawaler? (r.: Juliusz B. i Maria Skrzyńska)
 • Mieczysław Borkowski (sw.63588) (1905–) kawaler? (r.: Władysław B. i Ewelina Mazaraki)
 • Stanisław Borkowski (sw.63587) (1902–) kawaler? (r.: Władysław B. i Ewelina Mazaraki)
 • Stanisław Dąmbski (sw.614423) (1922–1947) kawaler? (r.: Kazimierz D. i Anna Jędrzejowicz)
 • Stefan Dąmbski (sw.614419) (1925–1993) kawaler? (r.: Kazimierz D. i Anna Jędrzejowicz)
 • Antoni Jabłonowski (8.190.119) (1835–1874) × Maria Dzieduszycka (r.: Ludwik J. i Hortensja Karśnicka)
 • Krzysztof Karwicki (sw.195016) (1835–) kawaler? (r.: Kazimierz K. i Klementyna Rzyszczewska)
 • Stanisław Tchorznicki (sw.89167) (1909–) kawaler? (r.: Henryk T. i Jadwiga Borkowska)
 • Celina Wodzicka (lu.6856) (1838–1912) × Stefan Potocki (r.: Franciszek W. i Zofia Rzyszczewska)
 • Józef Bocheński (sw.719767) (1902–) kawaler? (r.: Adolf B. i Maria Borkowska)
 • Zofia Dąmbska (lu.36213) (....–) panna? (r.: Józef D. i Zofia Trzecieska)
 • Anna Dzwonkowska (sw.45618) (....–) × Jan Hupka (r.: Edward D. i Anna Zborowska)
 • Ludwika Dzwonkowska (sw.45620) (....–) × bezimienny Niedzielski (r.: Edward D. i Anna Zborowska)
 • Rozalia Dzwonkowska (lu.9003) (....–) × Włodzimierz Łukasiewicz (r.: Edward D. i Anna Zborowska)
 • Maria Karwicka (9.522.645) (....–1954) × Jan Chodkiewicz (r.: Józef K. i Krystyna Nyko)
 • Jan Karwicki (9.522.663) (1886–) × Leokadia Jasińska (r.: Franciszek K. i Natalia Frankowska)
 • Maria Krasińska (sw.256275) (....–1856) panna? (r.: Adam K. i Karolina Mycielska)
 • Piotr Małachowski (15.476.42) (1730–1799) × Tekla Wodzicka (r.: Adam M. i Anna Rosnowska)
 • Maria Mycielska (lu.18408) (....–) panna? (r.: Michał M. i Helena Mikorska)
 • Maurycy Mycielski (dw.59406) (1867–1939) × Helena Kreczunowicz (r.: Michał M. i Helena Mikorska)
 • Henryk Plater (dw.61721) (1868–1891) kawaler? (r.: Adam P. i Anna Plater)
 • Maria Potocka (cz.I002121) (1935–) × Maciej Świdziński (r.: Ignacy P. i Anna Mycielska)
 • Antoni Sobański (cz.I009436) (1898–1941) kawaler? (r.: Michał S. i Ludwika Wodzicka)
 • Ewa Tchorznicka (sw.89169) (....–) panna? (r.: Mieczysław T. i Krystyna Zabiełło)
 • Anna Tomaszewska (sw.184307) (....–) panna? (r.: Marcin T. i Monika Wodzicka)
 • Wanda Tomaszewska (sw.184306) (....–) panna? (r.: Marcin T. i Monika Wodzicka)
 • Jan Tomaszewski (sw.184308) (....–) kawaler? (r.: Marcin T. i Monika Wodzicka)
 • Helena Turno (sw.188801) (....–1874) panna? (r.: Hipolit T. i Maria Skórzewska)
 • Witold Turno (sw.188800) (....–1874) kawaler? (r.: Hipolit T. i Maria Skórzewska)
 • Maria Wernicka (sw.4277) (1879–) panna? (r.: Józef W. i Ludwika Zborowska)
 • Kazimierz Wernicki (sw.4276) (1870–) kawaler? (r.: Józef W. i Ludwika Zborowska)
 • Władysław Wernicki (sw.4278) (1881–) kawaler? (r.: Józef W. i Ludwika Zborowska)
 • Helena Wodzicka (sw.70844) (1883–) panna? (r.: Roman W. i Teresa Potocka)
 • Henryk Wodzicki (sw.70840) (1877–) × Zofia Sobańska (r.: Roman W. i Teresa Potocka)
 • Jan Wodzicki (lu.6800) (1869–1893) kawaler? (r.: Ludwik W. i Jadwiga Zamoyska)
 • Kazimierz Wodzicki (sg.124610) (1872–) kawaler? (r.: Ludwik W. i Jadwiga Zamoyska)
 • Jan Zapolski (sw.37870) (....–) × bezimienna N. (r.: N. Z. i Maria Karwicka)
 • Jadwiga Zborowska (lu.9007) (1858–1904) × Władysław Płocki (r.: Prosper Z. i Barbara Bobrowska)
 • Maria Zborowska (sg.155707) (....–) panna? (r.: Prosper Z. i Barbara Bobrowska)
 • Stanisław Zborowski (lu.9012) (1868–) kawaler? (r.: Prosper Z. i Barbara Bobrowska)
 • Stefan Zborowski (lu.8036) (1863–1922) kawaler? (r.: Prosper Z. i Barbara Bobrowska)
 • Maria Żeleńska (sw.112678) (1958–) × Marian Piekutowski (r.: Andrzej Ż. i Krystyna Dąmbska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • bezimienna Budzyńska (cz.I005300) (....–) × Piotr Wodzicki
 • Jan Chojecki (sw.17480) (....–) × Ignacja Pietruska
 • Halina Dauksz (cz.I024156) (1926–) × Jan Potocki
 • Michał Garapich (8.73.153) (1769–) × Apolonia Ilińska
 • Ewa Gazarek (sw.112682) (....–) × Aleksander Dąmbski
 • Adolf Goeringer (sw.62227) (1907–1972) × Eleonora Garapich
 • Stefan Grabski (cz.I008137) (1914–1998) × Maria Skrzyszowska
 • Hanna Hipsz (cz.I007948) (1925–2004) × Stanisław Grabiński
 • Pelagia Jabłonowska (8.192.506) (1856–) × Józef Łubieński
 • Glen Nicols (sw.112681) (....–) × Krystyna Dąmbska
 • Maria Nowaczyk (sw.51841) (1929–) × Karol Stablewski
 • Marcin Tomaszewski (sw.108688) (....–) × Monika Wodzicka
 • Elżbieta Woźnicka (cz.I024124) (1951–) × Jan Potocki
 • Krystyna Zabiełło (sw.89168) (1916–) × Mieczysław Tchorznicki
 • bezimienny Zapolski (sw.37869) (....–) × Maria Karwicka
 • Bożena Zawłocka (cz.I024120) (1942–1983) × Jan Potocki

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Celestyna Karwicka (9.522.634) (.. .. 1835–.. .. ....) × Alfred Wodzicki (r.: Kazimierz K. i Klementyna Rzyszczewska)
 • Maria Wodzicka (2.57.281) (12.11.1848–.. .. ....) × Mieczysław Borkowski (r.: Kazimierz W. i Eleonora Plater)
 • Helena Borkowska (2.57.284) (7.10.1871–.. .. ....) × Kazimierz Karwicki (r.: Mieczysław B. i Maria Wodzicka)
 • Jadwiga Borkowska (2.57.288) (28.6.1879–.. .. ....) × Henryk Tchorznicki (r.: Mieczysław B. i Maria Wodzicka)
 • Kazimiera Borkowska (2.57.282) (29.7.1869–.. .. 1949) × Bernard Plater (r.: Mieczysław B. i Maria Wodzicka)
 • Jerzy Borkowski (lu.2211) (14.12.1877–.. .. ....) kawaler? (r.: Mieczysław B. i Maria Wodzicka)
 • Juliusz Borkowski (2.57.286) (2.6.1875–.. .. ....) × Maria Skrzyńska (r.: Mieczysław B. i Maria Wodzicka)
 • Władysław Borkowski (2.57.287) (14.12.1876–.. .. ....) × Ewelina Mazaraki (r.: Mieczysław B. i Maria Wodzicka)
 • bezimienna Budzyńska (cz.I005300) (.. .. ....–) × Piotr Wodzicki
 • Józef Dąmbski (sw.86469) (.. .. 1902–.. .. 1931) kawaler? (r.: Aleksander D. i Maria Wodzicka)
 • Kazimierz Dąmbski (sw.86468) (.. .. 1899–.. .. ....) × Anna Jędrzejowicz (r.: Aleksander D. i Maria Wodzicka)
 • Stefan Dąmbski (sw.86470) (.. .. 1906–.. .. 1923) kawaler? (r.: Aleksander D. i Maria Wodzicka)
 • Maria Dzieduszycka (5.396.200) (15.11.1876–.. .. 1956) × Aleksander Wodzicki (r.: August D. i Melania Szeliska)
 • Seweryna Dzieduszycka (5.396.169) (17.8.1852–.. .. 1925) × Wojciech Dzieduszycki (r.: Aleksander D. i Domicela Pietruska)
 • Kazimierz Garapich (16.78.576) (26.6.1878–.. .. 1940) × Maria Łubieńska (r.: Michał G. i Laura Wodzicka)
 • Paweł Garapich (sw.89571) (18.11.1882–.. .. 1957) × Ludgarda Łubieńska (r.: Michał G. i Laura Wodzicka)
 • Teresa Potocka (psb.23979.6) (16.6.1895–.. .. 1942) × Jerzy Skrzyszowski (r.: Jan P. i Róża Wodzicka)
 • Maria Turno (cz.I005319) (.. .. 1878–.. .. ....) × Jerzy Wodzicki (r.: Hipolit T. i Maria Skórzewska)
 • Ludwika Wielopolska (dw.15021) (.. .. ....–) × Eliasz Wodzicki (r.: Karol W. i Elżbieta Mniszech)
 • Anna Wodzicka (cz.I005322) (26.5.1902–.. .. 1963) × Stefan Stablewski (r.: Jerzy W. i Maria Turno)
 • Laura Wodzicka (cz.I005303) (.. .. ....–) panna? (r.: Piotr W. i N. Budzyńska)
 • Kazimierz Wodzicki (cz.I005301) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Piotr W. i N. Budzyńska)
 • Stanisław Wodzicki (cz.I005302) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Piotr W. i N. Budzyńska)
 • Olga Borkowska (2.57.315) (11.2.1881–.. .. ....) × Konstanty Zawadzki (r.: Emanuel B. i Aleksandra Dzieduszycka)
 • Renata Dąmbska (sw.614424) (.. .. 1924–.. .. 1928) zm. dzieckiem (r.: Kazimierz D. i Anna Jędrzejowicz)
 • Stanisław Dąmbski (sw.614423) (.. .. 1922–10.8.1947) kawaler? (r.: Kazimierz D. i Anna Jędrzejowicz)
 • Antonina Dzieduszycka (5.396.391) (.. .. 1874–.. .. 1940) × Konrad Łuszczewski (r.: Wojciech D. i Seweryna Dzieduszycka)
 • Aleksander Dzieduszycki (5.396.179) (22.2.1876–.. .. ....) kawaler (r.: Izydor D. i Anastazja Jełowicka)
 • Salomea Fink (5.727.57) (.. .. ....–) × Daniel Pietruski
 • Adam Gajewski (5.881.82) (.. .. 1758–.. .. ....) × Eleonora Garczyńska (r.: Rafał G. i Katarzyna Tworzyańska)
 • Izabela Jędrzejowicz (lu.6797) (.. .. 1812–.. .. ....) × Aleksander Wodzicki (r.: Ludwik J. i Helena Mieroszewska)
 • Maria Karwicka (9.522.653) (6.6.1893–.. .. ....) × bezimienny Zapolski (r.: Kazimierz K. i Helena Borkowska)
 • Kazimierz Karwicki (9.522.643) (.. .. ....–.. .. 1931) × Helena Borkowska (r.: Józef K. i Krystyna Nyko)
 • Krzysztof Karwicki (sw.195016) (.. .. 1835–.. .. ....) kawaler? (r.: Kazimierz K. i Klementyna Rzyszczewska)
 • Franciszka Małachowska (9.522.618) (.. .. ....–) × Krzysztof Karwicki (r.: Jacek M. i Antonina Rzewuska)
 • Józefa Mycielska (8.192.242) (.. .. ....–) × Dymitr Jabłonowski
 • Ignacja Pietruska (sw.17479) (.. .. ....–) × Jan Chojecki (r.: Jan P. i Rozalia Borkowska)
 • Daniel Pietruski (lu.35436) (.. .. ....–) × Salomea Fink
 • Jan Potocki (psb.23979.19) (19.6.1919–.. .. 2012) × Elżbieta Woźnicka (r.: Jan P. i Maria Szajer)
 • Franciszek Raciborski (cz.I004024) (.. .. 1893–.. .. 1945) × Teresa Wodzicka (r.: Aleksander R. i Aniela Szymanowska)
 • Maria Skrzyńska (zi.3.21.m) (2.12.1881–.. .. ....) × Juliusz Borkowski (r.: Zdzisław S. i Celina Borkowska)
 • Krystyna Skrzyszowska (cz.I036995) (30.12.1921–.. .. 1926) zm. dzieckiem (r.: Jerzy S. i Teresa Potocka)
 • Jerzy Skrzyszowski (psb.23979.8) (25.10.1892–.. .. 1942) × Teresa Potocka (r.: Marian S. i Maria Chrzanowska)
 • Renata Stablewska (cz.I027440) (.. .. 1930–.. .. 1991) × Olgierd Donimirski (r.: Stefan S. i Anna Wodzicka)
 • Karol Stablewski (psb.31296.10) (.. .. 1929–.. .. 1990) × Maria Nowaczyk (r.: Stefan S. i Anna Wodzicka)
 • Henryk Tchorznicki (sw.63590) (.. .. ....–) × Jadwiga Borkowska (r.: Aleksander T. i Maria Weckbecker)
 • Zofia Trzecieska (4.285.1333) (.. .. 1843–.. .. 1930) × Józef Dąmbski (r.: Stanisław T. i Marcelina Jędrzejowicz)
 • Ludwika Wodzicka (lu.6816) (21.6.1857–.. .. 1944) × Michał Sobański (r.: Henryk W. i Teresa Sułkowska)
 • Monika Wodzicka (sw.108687) (.. .. 1932–.. .. 1996) × Marcin Tomaszewski (r.: Kazimierz W. i Maria Borkowska)
 • Ludwika Zborowska (lu.9005) (.. .. 1855–.. .. ....) × Józef Wernicki (r.: Prosper Z. i Elżbieta Wodzicka)
 • Elżbieta Bielska (sw.61338) (.. .. ....–) × Antoni Skibniewski (r.: Stanisław B. i Maria Dzieduszycka)
 • Celina Borkowska (2.57.353) (31.1.1853–.. .. ....) × Zdzisław Skrzyński (r.: Bolesław B. i Maria Badeni)
 • Wanda Borkowska (2.57.278) (9.11.1836–.. .. ....) × Józef Jabłonowski (r.: Henryk B. i Julia Korytowska)
 • Kalikst Borkowski (2.57.451) (30.11.1863–.. .. ....) × Maria Wołowska (r.: Konstanty B. i Paulina Żeromska)
 • Jan Chojecki (sw.17480) (.. .. ....–) × Ignacja Pietruska
 • Maksymilian Chojecki (sw.152551) (.. .. ....–) kawaler (r.: Jan C. i Ignacja Pietruska)
 • Stanisław Chojecki (cz.I017651) (.. .. ....–) × Klementyna Siemieńska (r.: Jan C. i Ignacja Pietruska)
 • Zygmunt Chojecki (sw.152552) (.. .. ....–) × Maria Medyńska (r.: Jan C. i Ignacja Pietruska)
 • Honorata Chołoniewska (3.124.133) (.. .. ....–) × Adam Rzyszczewski (r.: Adam C. i Salomea Kącka)
 • Maria Chrzanowska (cz.I024086) (.. .. ....–.. .. 1935) × Marian Skrzyszowski
 • Maria Czarnomska (3.640.175) (.. .. 1856–.. .. 1929) × Stanisław Wodzicki (r.: Mikołaj C. i Eliza Szembek)
 • Zofia Dąmbska (lu.36213) (.. .. ....–) panna? (r.: Józef D. i Zofia Trzecieska)
 • Amelia Dzieduszycka (sw.5271) (22.1.1889–.. .. 1942) panna (r.: August D. i Maria Ostaszewska)
 • Emma Dzieduszycka (5.396.202) (21.1.1883–.. .. 1970) panna (r.: August D. i Maria Ostaszewska)
 • Anna Dzwonkowska (sw.45618) (.. .. ....–) × Jan Hupka (r.: Edward D. i Anna Zborowska)
 • Ludwika Dzwonkowska (sw.45620) (.. .. ....–) × bezimienny Niedzielski (r.: Edward D. i Anna Zborowska)
 • Rozalia Dzwonkowska (lu.9003) (.. .. ....–) × Włodzimierz Łukasiewicz (r.: Edward D. i Anna Zborowska)
 • Natalia Frankowska (9.522.656) (.. .. ....–) × Franciszek Karwicki (r.: Konstanty F. i Teresa Lubowicka)
 • Maria Garapich (dw.61731) (.. .. 1859–.. .. 1942) × Adam Plater (r.: Władysław G. i Józefa Słonecka)
 • Michał Garapich (8.73.153) (.. .. 1769–.. .. ....) × Apolonia Ilińska
 • Ewa Gazarek (sw.112682) (.. .. ....–) × Aleksander Dąmbski
 • Adolf Goeringer (sw.62227) (.. .. 1907–.. .. 1972) × Eleonora Garapich
 • Maria Grabińska (cz.I037045) (.. .. 1960–.. .. 1960) zm. dzieckiem (r.: Jan G. i Aleksandra Chrząstek)
 • Teresa Grabińska (cz.I037044) (.. .. 1959–.. .. 1959) zm. dzieckiem (r.: Jan G. i Aleksandra Chrząstek)
 • Stanisław Grabiński (cz.I037204) (.. .. 1958–.. .. 1958) zm. dzieckiem (r.: Jan G. i Aleksandra Chrząstek)
 • Hanna Hipsz (cz.I007948) (12.1.1925–.. .. 2004) × Stanisław Grabiński
 • Apolonia Ilińska (8.73.150) (.. .. 1791–.. .. ....) × Michał Garapich (r.: Jan I. i Anna Braconnier)
 • Joanna Jabłonowska (8.192.255) (3.12.1753–.. .. ....) × Jan Czetwertyński (r.: Dymitr J. i Józefa Mycielska)
 • Pelagia Jabłonowska (8.192.506) (14.2.1856–.. .. ....) × Józef Łubieński (r.: Michał J. i ... ...)
 • Ludwika Jędrzejowicz (sw.80126) (.. .. 1861–.. .. 1933) × Marian Jędrzejowicz
 • Marian Jędrzejowicz (sw.80122) (.. .. 1858–.. .. 1932) × Ludwika Jędrzejowicz
 • Jadwiga Karwicka (9.522.648) (.. .. ....–) panna (r.: Józef K. i Krystyna Nyko)
 • Klementyna Karwicka (9.522.659) (.. .. ....–.. .. 1944) × Cezary Stadnicki (r.: Franciszek K. i Natalia Frankowska)
 • Maria Karwicka (9.522.645) (.. .. ....–.. .. 1954) × Jan Chodkiewicz (r.: Józef K. i Krystyna Nyko)
 • Jan Karwicki (9.522.663) (.. .. 1886–.. .. ....) × Leokadia Jasińska (r.: Franciszek K. i Natalia Frankowska)
 • Józef Karwicki (9.522.644) (.. .. 1871–.. .. ....) kawaler? (r.: Józef K. i Krystyna Nyko)
 • Stanisław Karwicki (9.522.662) (.. .. 1876–.. .. 1934) × Jadwiga Merczyńska (r.: Franciszek K. i Natalia Frankowska)
 • Maria Komar (10.709.180) (.. .. ....–) × Władysław Tchorznicki
 • Weronika Krzycka (13.42.183) (.. .. ....–) × Maciej Mycielski
 • Teresa Lipska (14.430.117) (.. .. ....–) × Antoni Dembiński
 • Bronisław Łuszczewski (cz.I048395) (13.4.1910–.. .. 1984) × Krystyna Sokołowska (r.: Konrad Ł. i Antonina Dzieduszycka)
 • Gerard Maib (cz.I002143) (8.3.1908–.. .. 2005) × Krystyna Potocka (r.: Filip M. i Linda Lisner)
 • Stanisław Mroziewicz (cz.I024087) (.. .. ....–) × Aniela N.
 • Maria Mycielska (lu.18408) (.. .. ....–) panna? (r.: Michał M. i Helena Mikorska)
 • Renata Mycielska (dw.59407) (28.8.1870–.. .. ....) × Alfred Głowiński (r.: Michał M. i Helena Mikorska)
 • Roman Mycielski (lu.18430) (.. .. 1856–.. .. ....) kawaler (r.: Feliks M. i Romania Rutkowska)
 • Aniela N. (cz.I024088) (.. .. ....–) × Stanisław Mroziewicz
 • Glen Nicols (sw.112681) (.. .. ....–) × Krystyna Dąmbska
 • Ludwika Ostrowska (1.1153.34) (.. .. ....–) × Kajetan Bóbr
 • Renata Pajączkowska (sw.148230) (.. .. ....–) panna (r.: Stefan P. i Kazimiera Garapich)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 20.07.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie