Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Marian Kiniorski (psb.19833.9)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Grudzień
10: Antoni Chełkowski (ur. 1928: 90 lat) Zofia Bujakowska (ur. 1984: 34 l.)
11: Władysław Jasieński (zm. 1922: 96 l.) Emilia Jasieńska (zm. 1970: 48 l.)
15: Szymon Konarski (zm. 1918: 100 lat) Janina Skarzyńska (zm. 1982: 36 l.)
17: Henryk Jasieński (zm. 1967: 51 l.)
18: Irena Łącka (zm. 1935: 83 l.) Antoni Piasecki (zm. 1937: 81 l.) Natalia Jasieńska (zm. 1973: 45 l.)
20: Jan Turno (zm. 1949: 69 l.)
24: Anna Niegolewska (zm. 1952: 66 l.)
26: Eugeniusz Roguski (zm. 1939: 79 l.)
28: Władysława Kiniorska (zm. 1956: 62 l.)
31: Zofia Piasecka (zm. 1935: 83 l.)

Styczeń
1: Kazimierz Niegolewski (zm. 1924: 95 l.)
3: Maria Łącka (zm. 1936: 83 l.)
6: Władysław Świeżyński (zm. 1929: 90 lat) Wanda Gregorowicz (zm. 1934: 85 l.) Stefania Konarska (zm. 1999: 20 lat)
8: Felicjan Niegolewski (zm. 1919: 100 lat)
9: Stanisław Bujakowski (ur. 1988: 31 l.) Barbara Wąsowska (ur. 1998: 21 l.)
11: Antoni Bieliński (zm. 1930: 89 l.)
15: Andrzej Niegolewski (zm. 1998: 21 l.)
16: Witold Urbanowski (zm. 1937: 82 l.)
18: Felicjan Niegolewski (ur. 1932: 87 l.)
19: Zofia Jabłonowska (zm. 1992: 27 l.)
22: Tadeusz Niegolewski (zm. 1932: 87 l.) Aleksander Konarski (zm. 1972: 47 l.)
25: Krystyna Urbanowska (zm. 1992: 27 l.)
26: Maria Bujakowska (ur. 1991: 28 l.)

Luty
1: Anna Konarska (ur. 1924: 95 l.)
5: Krystyna Bujakowska (ur. 1986: 33 l.)
6: Nestor Wężyk (zm. 1925: 94 l.) Andrzej Roguski (zm. 1978: 41 l.)
9: Idalia Baczyńska (zm. 1935: 84 l.) Stanisław Bukowiecki (zm. 1944: 75 l.) Wanda Wężyk (zm. 1970: 49 l.) Maria Karsch (zm. 1981: 38 l.)
10: Felicja Chełkowska (ur. 1928: 91 l.) Zofia Jasieńska (zm. 1947: 72 l.)
11: Zofia Jakowska (zm. 2013: 6 l.)
12: Józef Świeżyński (zm. 1948: 71 l.)
15: Zofia Konarska (zm. 1936: 83 l.)
24: Danuta Świeżyńska (zm. 2003: 16 l.)

Marzec
5: Władysław Niegolewski (zm. 1921: 98 l.) Emilia Jasieńska (zm. 1968: 51 l.)
6: Zofia Niegolewska (ur. 1946: 73 l.)
7: Katarzyna de Mezer (ur. 1957: 62 l.) koresp. M.J.M.
11: Andrzej Wąsowski (ur. 1960: 59 l.)
17: Edmund Żółtowski (zm. 1926: 93 l.)
19: Maria Jasieńska (zm. 1934: 85 l.) Stanisław Niegolewski (ur. 1953: 66 l.) Henryk Jasieński (zm. 1979: 40 lat)
20: Zofia Konarska (zm. 1920: 99 l.)
23: Maksymilian Konarski (zm. 1937: 82 l.)
24: Prot Mielęcki (zm. 1933: 86 l.)
25: Urban Siemiątkowski (zm. 1976: 43 l.)
27: Antoni Chełkowski i Magdalena Czernicka (ślub 1965: 54 l.) Jan Chełkowski i Ewa Karska (ślub 1967: 52 l.)
29: Zygmunt Jakowski (zm. 1933: 86 l.)
31: Paulina Konarska (zm. 1930: 89 l.)

Kwiecień
4: Róża Ośniałowska (ur. 1919: 100 lat) Marian Jakowski (zm. 1921: 98 l.)
5: Adam Bieliński (zm. 1988: 31 l.)
6: Feliks Jasieński (zm. 1929: 90 lat)
10: Gabriela Załęska (zm. 1928: 91 l.)
16: Stanisław Roguski i Maria Wielopolska (ślub 1940: 79 l.)
18: Maria Świeżyńska (ur. 1924: 95 l.) koresp. M.J.M.
19: Henryk Roguski (zm. 1940: 79 l.)
21: Józef Wężyk (zm. 1945: 74 l.) Michał Jasieński (zm. 1953: 66 l.) Ludmiła Ośniałowska (zm. 1985: 34 l.) Maria Piasecka (zm. 1993: 26 l.)
27: Aleksander Konarski (zm. 1940: 79 l.) Róża Jasieńska (zm. 1965: 54 l.) Jadwiga Świeżyńska (zm. 1984: 35 l.)
28: Władysław Roguski (ur. 1921: 98 l.)
29: Anna Niegolewska (ur. 1947: 72 l.)

Maj
1: Maria Niegolewska (zm. 1942: 77 l.)
3: Anna Urbanowska (zm. 1990: 29 l.)
5: Maciej Niegolewski (zm. 1944: 75 l.)
7: N. Bukowiecka (zm. 1929: 90 lat)
8: Tomasz Mielęcki (ur. 1938: 81 l.) Maksymilian Skotnicki (zm. 1945: 74 l.)
9: Kazimierz Roguski (zm. 1985: 34 l.)
10: Jan Chełkowski (ur. 1925: 94 l.) Aleksander Konarski (zm. 1941: 78 l.) Zofia Konarska (zm. 1995: 24 l.)
13: Leokadia Modlińska (zm. 1932: 87 l.)
15: Emilia Żółtowska (zm. 1930: 89 l.) Gustaw Kleniewski (zm. 1957: 62 l.)
16: Halina Gniazdowska (zm. 1990: 29 l.)
19: Stanisław Roguski (zm. 1983: 36 l.) Szymon Konarski (zm. 1994: 25 l.)
21: Janusz Wąsowski (zm. 1990: 29 l.)
22: Kazimierz Świeżyński (zm. 1959: 60 lat)
23: Jan Jasieński (zm. 1932: 87 l.) Marian Kiniorski (zm. 1943: 76 l.)
24: Maria Jasieńska (zm. 1958: 61 l.) Janina Jakowska (zm. 1961: 58 l.) Zygmunt Bujakowski (zm. 2010: 9 l.)
26: Helena Ośniałowska (zm. 1938: 81 l.)
27: Wanda Russocka (zm. 1941: 78 l.)
29: Emilia Niegolewska (zm. 1921: 98 l.) Maksymilian Skotnicki (zm. 1922: 97 l.)
31: Wanda Karczewska (zm. 1922: 97 l.)

Czerwiec
4: Emilia Jasieńska (zm. 1929: 90 lat)
5: Irena Urbanowska (zm. 1991: 28 l.)
6: Wanda Niegolewska (ur. 1953: 66 l.)
7: Anna Kołaczkowska (zm. 1966: 53 l.)
10: Tomasz Bujakowski (ur. 1983: 36 l.)
11: Czesław Baczyński (zm. 1933: 86 l.)
12: Szymon Konarski (zm. 1981: 38 l.)
14: Helena Konarska (zm. 1919: 100 lat)
16: Zofia Jasieńska (zm. 1954: 65 l.)
19: Kazimierz Świeżyński (ur. 1922: 97 l.)
21: Władysław Jabłonowski (zm. 1956: 63 l.)
23: Kazimiera Russocka (zm. 1968: 51 l.)
24: Bolesław Bujakowski (ur. 1988: 31 l.) koresp. M.J.M.
25: Władysław Jasieński (zm. 1950: 69 l.)
26: Jadwiga Zarzycka (zm. 1963: 56 l.)
29: Marta Chrupek (ur. 1957: 62 l.) Zofia Osuchowska (zm. 1980: 39 l.)

Lipiec
1: Zdzisław Dmochowski (zm. 1957: 62 l.) Krystyna Konarska (zm. 2002: 17 l.)
2: Helena Dobiecka (zm. 1931: 88 l.) Zygmunt Baczyński (zm. 1932: 87 l.)
4: Tekla Zielińska (zm. 1928: 91 l.)
5: Stanisław Skarzyński (zm. 1921: 98 l.)
7: Kazimierz Marczewski (zm. 1977: 42 l.)
8: Jan Chełkowski (zm. 2003: 16 l.)
10: Leon Baczyński (zm. 1942: 77 l.) Maciej Sobotkowski (ur. 1982: 37 l.)
15: Wanda Niegolewska (ur. 1939: 80 lat)
16: Adam Piasecki (zm. 1938: 81 l.) Maria Niegolewska (ur. 1942: 77 l.) koresp. M.J.M.
17: Ignacy Kruszewski (zm. 1934: 85 l.)
21: Maria Świeżyńska (zm. 1977: 42 l.) Wanda Piasecka (zm. 1987: 32 l.)
22: Szymon Konarski (zm. 1959: 60 lat) Maria Marczewska (zm. 1992: 27 l.)
24: Halina Wąsowska (ur. 1924: 95 l.) Henryk Baczyński (zm. 1958: 61 l.)
25: Kazimierz Świeżyński (zm. 2000: 19 l.)
31: Jan Konarski (zm. 1942: 77 l.) Róża Ośniałowska (zm. 1991: 28 l.) Władysław Roguski (zm. 2008: 11 l.)

Sierpień
1: Wojciech Chełkowski (ur. 1930: 89 l.) Seweryn Wilimowski (zm. 1977: 42 l.)
4: Szymon Konarski (ur. 1919: 100 lat) Antoni Skarzyński (zm. 1943: 76 l.)
5: Jan Dębski (zm. 1976: 43 l.)
8: Aleksandra Świeżyńska (zm. 1933: 86 l.)
10: Stefan Jakowski (ur. 1931: 88 l.)
11: Karol Potulicki (zm. 1931: 88 l.) Helena Jasieńska (zm. 1958: 61 l.)
12: Gustaw Skotnicki (zm. 1940: 79 l.) Halina Wąsowska (zm. 1974: 45 l.)
14: Bolesław Niegolewski (zm. 1929: 90 lat) Stanisław Sosabowski (zm. 2013: 6 l.)
18: Maria Błociszewska (zm. 1929: 90 lat)
19: August Bieliński (zm. 1944: 75 l.)
23: Benicjusz Ciepłowski (ur. 1928: 91 l.)
28: Stanisława Bielińska (ur. 1926: 93 l.) koresp. M.J.M. Henryk Skarzyński (zm. 1933: 86 l.)
30: Andrzej Konarski (zm. 1981: 38 l.)
31: Stanisław Turno (zm. 1943: 76 l.)

Wrzesień
2: Włodzimierz Dmochowski (ur. 1937: 82 l.) koresp. M.J.M. Szczęsny Chełkowski (zm. 1977: 42 l.)
8: Izabela Łącka (zm. 1944: 75 l.) Maria Niegolewska (ur. 1946: 73 l.)
11: Jadwiga Grabkowska (zm. 1929: 90 lat)
12: Maria Psarska (zm. 1932: 87 l.) Jakub Sobotkowski (ur. 1979: 40 lat) Zygmunt Niegolewski (zm. 1997: 22 l.)
16: Jadwiga Bielińska (zm. 1925: 94 l.)
17: Krzysztof Konarski (ur. 1923: 96 l.)
18: Stefan Łącki (zm. 1922: 97 l.) Janusz Wąsowski (ur. 1927: 92 l.) Maciej Sosabowski (ur. 1945: 74 l.) Stanisław Sosabowski (ur. 1945: 74 l.)
19: Wincenty Łoś (zm. 1918: 101 l.) Wanda Zdziarska (zm. 1919: 100 lat) Stanisław Skotnicki (zm. 1939: 80 lat)
22: Łukasz Wąsowski (ur. 1979: 40 lat)
23: Stefan Bujakowski (ur. 1957: 62 l.) Anna Jasieńska (zm. 1977: 42 l.)
25: Wanda Niegolewska (zm. 1939: 80 lat) Halina Chełkowska (zm. 1939: 80 lat)
27: Marta Wąsowska (ur. 1980: 39 l.)
28: Marian Ośniałowski (ur. 1920: 99 l.)

Październik
1: Aleksander Konarski (ur. 1919: 100 lat)
4: Helena Baczyńska (zm. 1976: 43 l.)
5: Jadwiga Świeżyńska (ur. 1924: 95 l.) Tadeusz Piasecki (zm. 1933: 86 l.)
13: Antoni Potulicki (zm. 1919: 100 lat)
14: Franciszek Świeżyński (zm. 1941: 78 l.)
16: Zygmunt Chełkowski (ur. 1926: 93 l.)
17: Seweryn Wilimowski i Aleksandra Kiewnarska (ślub 1920: 99 l.)
19: Karolina Russocka (zm. 1944: 75 l.)
23: Józef Jasieński (zm. 1924: 95 l.)
26: Bronisława Ośniałowska (zm. 1926: 93 l.)
28: Zofia Jakowska (ur. 1927: 92 l.) Zofia Ośniałowska (zm. 1947: 72 l.)
29: Stanisław Niegolewski (zm. 1948: 71 l.)
31: Konstanty Chełkowski (ur. 1934: 85 l.) Kazimierz Skarzyński (zm. 1939: 80 lat)

Listopad
3: Kazimierz Konarski (zm. 1972: 47 l.)
6: Stanisław Sosabowski (zm. 2000: 19 l.)
7: Andrzej Niegolewski (zm. 1928: 91 l.)
9: Maria Wiszniewska (zm. 1931: 88 l.)
11: Maria Karwacka (zm. 1976: 43 l.) Olga Bieńkowska (zm. 1982: 37 l.)
15: Antonina Łącka (zm. 1951: 68 l.)
18: Aleksander Russocki (zm. 1956: 63 l.)
26: Stanisław Baczyński (zm. 1927: 92 l.)
30: Stefan Wąsowski (ur. 1957: 62 l.)

Grudzień
1: Zygmunt Mielęcki (zm. 1992: 27 l.)
4: Maria Łempicka (zm. 1926: 93 l.)
5: Marian Ośniałowski (zm. 1966: 53 l.)
7: Józef Świeżyński (zm. 1985: 34 l.)
8: Helena Bizańska (zm. 1963: 56 l.) Jerzy Wolff (zm. 1985: 34 l.)
9: Stanisław Łącki (zm. 1937: 82 l.) Witold Wąsowski (ur. 1995: 24 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Zofia Jasieńska (8.529.186) (1879–1954) × Marian Kiniorski (r.: August J. i Zofia Ośniałowska)
 • Kazimierz Kiniorski (sw.328449) (1903–) kawaler? (r.: Marian K. i Zofia Raczkowska)
 • Jan Konarski (11.20.133) (1879–1942) × Zofia Karczewska (r.: Szymon K. i Joanna Kossecka)
 • Kazimierz Konarski (11.20.134) (1886–1972) × Maria Piasecka (r.: Szymon K. i Joanna Kossecka)
 • Felicjan Niegolewski (8.529.187) (1868–1919) × Zofia Jasieńska (r.: Zygmunt N. i Zofia Skórzewska)
 • Zofia Karczewska (zi.2.93.a) (1888–1974) × Jan Konarski (r.: Kazimierz K. i Wanda Rutkowska)
 • Anna Zembrzuska (sw.720003) (....–) panna? (r.: Ludwik Z. i Zofia Konarska)
 • Wanda Jasieńska (8.529.179) (....–) × bezimienny Rogójski (r.: Ksawery J. i Aleksandra Baczyńska)
 • Helena Kossecka (11.435.671) (....–) panna? (r.: Edward K. i Ewa Skarzyńska)
 • Emilia Niegolewska (dw.25357) (1867–1921) panna? (r.: Zygmunt N. i Zofia Skórzewska)
 • Izabela Niegolewska (dw.25363) (1875–1903) panna? (r.: Zygmunt N. i Zofia Skórzewska)
 • Kazimierz Niegolewski (dw.25359) (1870–1924) × Wiktoria Żabińska (r.: Zygmunt N. i Zofia Skórzewska)
 • Anna Wąsowska (sw.249510) (....–) panna? (r.: Stefan W. i Maria Piasecka)
 • Stanisława Bielińska (dw.33697) (1926–) × Benicjusz Ciepłowski (r.: August B. i Helena Baczyńska)
 • Aleksander Bieliński (dw.33696) (1924–1945) kawaler? (r.: August B. i Helena Baczyńska)
 • Magdalena Bujakowska (sw.62769) (1953–) × Marek Hagel (r.: Zygmunt B. i Zofia Jakowska)
 • Aleksandra Jasieńska (8.529.171) (....–) × Wincenty Łoś (r.: Zdzisław J. i Jadwiga Wołowska)
 • Augustyn Jasieński (zi.5.37.r1) (1846–1913) kawaler? (r.: Władysław J. i Lucyna Baczyńska)
 • Józef Jasieński (8.529.84) (1772–1835) × bezimienna Rogóska (r.: Mikołaj J. i Agnieszka Kuczkowska)
 • Michał Jasieński (8.529.203) (....–1886) × Gabriela Załęska (r.: Władysław J. i Lucyna Baczyńska)
 • Zdzisław Jasieński (8.529.170) (....–1893) kawaler? (r.: Zdzisław J. i Jadwiga Wołowska)
 • Marian Karczewski (katyn.5535) (1899–1940) kawaler? (r.: Kazimierz K. i Wanda Rutkowska)
 • Michał Karski (9.503.414) (1779–1854) kawaler? (r.: Kazimierz K. i Salomea Szczepanowska)
 • Rajmund Karski (psb.11038.8) (....–) kawaler? (r.: Kazimierz K. i Salomea Szczepanowska)
 • Stanisław Karski (9.503.415) (....–) kawaler? (r.: Kazimierz K. i Salomea Szczepanowska)
 • Wanda Konarska (11.20.142) (1896–1976) × Stanisław Bocheński (r.: Aleksander K. i Wiktoria Świda)
 • Stefan Marczewski (zi.5.37.a6a) (....–) × Róża Jasieńska (r.: Antoni M. i Natalia Konarska)
 • Aleksandra Ośniałowska (cz.I055721) (....–) × Józef Kordzikowski (r.: Marian O. i Maria Jasieńska)
 • Maria Skotnicka (sw.147025) (....–) × bezimienny Bukowiecki (r.: Adolf S. i Jadwiga Jasieńska)
 • Ewaryst Skotnicki (sw.139125) (1837–1866) kawaler? (r.: Maksymilian S. i Maria Jasieńska)
 • Jan Skotnicki (cz.I054574) (1843–1916) × Róża Cichowska (r.: Maksymilian S. i Maria Jasieńska)
 • Jarosław Skotnicki (sw.139127) (....–1907) kawaler? (r.: Adolf S. i Jadwiga Jasieńska)
 • Jarosław Skotnicki (sw.147028) (....–) kawaler? (r.: Maksymilian S. i Maria Jasieńska)
 • Marian Skotnicki (sw.147023) (1866–1916) × Stefania N. (r.: Adolf S. i Jadwiga Jasieńska)
 • Wincenty Skotnicki (sw.147027) (....–1872) kawaler? (r.: Maksymilian S. i Maria Jasieńska)
 • Andrzej Skórzewski (psb.30235.15) (....–) kawaler? (r.: Heliodor S. i Emilia Grabowska)
 • Stanisław Skórzewski (dw.25335) (1836–) kawaler? (r.: Heliodor S. i Emilia Grabowska)
 • Irena Urbanowska (zi.5.77.a4a3) (1904–1991) × Adam Kierski (r.: Witold U. i Anna Niegolewska)
 • Konstancja Żabińska (dw.60235) (....–) × Kazimierz Niegolewski (r.: Jan Ż. i Waleria Gor)
 • Wiktoria Żabińska (dw.60236) (....–1927) × Kazimierz Niegolewski (r.: Jan Ż. i Waleria Gor)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Zofia Raczkowska (psb.11487.4) (....–) × Marian Kiniorski
 • Zofia Sosnowska (zi.2.92.a) (....–) × Marian Kiniorski
 • Ludwik Zembrzuski (11.20.136) (....–) × Zofia Konarska
 • Krystyna Dąbrowska (sw.62779) (1938–) × Stefan Jakowski
 • Magdalena Farurej (kw.91.34) (....–) × Józef Wiercieński
 • Adam Piasecki (11.20.111) (1831–1910) × Paulina Konarska
 • bezimienny Rogójski (8.529.180) (....–) × Wanda Jasieńska
 • Włodzimierz Rutkowski (sw.679981) (....–) × Marianna Wąsowicz
 • Józef Wiercieński (kw.91.33) (....–1804) × Magdalena Farurej
 • Grażyna Żydowo (sw.78890) (....–) × Janusz Wąsowski

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Kazimierz Kiniorski (11.435.673) (27.8.1839–.. .. ....) × Joanna Kossecka (r.: Wojciech K. i Franciszka Łowińska)
 • Zofia Raczkowska (psb.11487.4) (.. .. ....–) × Marian Kiniorski
 • Zofia Sosnowska (zi.2.92.a) (.. .. ....–) × Marian Kiniorski
 • Konstancja Jasieńska (8.529.152) (.. .. ....–) × Samuel Kossecki (r.: Teodor J. i Elżbieta Karska)
 • August Jasieński (8.529.181) (.. .. ....–) × Zofia Ośniałowska (r.: Ksawery J. i Aleksandra Baczyńska)
 • Wojciech Kiniorski (sw.155485) (.. .. ....–) × Franciszka Łowińska
 • Samuel Kossecki (11.435.665) (.. .. ....–) × Konstancja Jasieńska (r.: Jan K. i Joanna Glas)
 • Franciszka Łowińska (sw.155486) (.. .. ....–) × Wojciech Kiniorski
 • Joanna Glas (11.435.663) (.. .. ....–) × Jan Kossecki
 • Zofia Karczewska (zi.2.93.a) (.. .. 1888–.. .. 1974) × Jan Konarski (r.: Kazimierz K. i Wanda Rutkowska)
 • Edward Kossecki (11.435.669) (.. .. ....–) × Ewa Skarzyńska (r.: Samuel K. i Konstancja Jasieńska)
 • Jan Kossecki (11.435.662) (.. .. 1780–.. .. ....) × Joanna Glas
 • Helena Świeżyńska (psb.9448.4) (12.9.1898–.. .. 1984) × Zygmunt Jakowski (r.: Józef Ś. i Władysława Kiniorska)
 • Anna Zembrzuska (sw.720003) (.. .. ....–) panna? (r.: Ludwik Z. i Zofia Konarska)
 • Ludwik Zembrzuski (11.20.136) (.. .. ....–) × Zofia Konarska
 • Krystyna Bielińska (1.870.88) (.. .. 1900–.. .. 1993) × Jan Dębski (r.: Antoni B. i Maria Jasieńska)
 • Judyta Jabłonowska (8.190.107) (.. .. 1805–.. .. ....) × Antoni Boniecki (r.: Kasper J. i Tekla Strasz)
 • Wanda Jasieńska (8.529.179) (.. .. ....–) × bezimienny Rogójski (r.: Ksawery J. i Aleksandra Baczyńska)
 • Zdzisław Jasieński (8.529.163) (.. .. ....–) × Jadwiga Wołowska (r.: Ksawery J. i Aleksandra Baczyńska)
 • Kazimierz Karczewski (9.447.316) (.. .. ....–) × Wanda Rutkowska (r.: Feliks K. i Justyna Heydel)
 • Maria Konarska (11.20.116) (.. .. 1845–.. .. 1929) × Henryk Roguski (r.: Konstanty K. i Aleksandra Jasieńska)
 • Natalia Konarska (11.20.118) (.. .. 1852–.. .. ....) × Antoni Marczewski (r.: Konstanty K. i Aleksandra Jasieńska)
 • Helena Kossecka (11.435.671) (.. .. ....–) panna? (r.: Edward K. i Ewa Skarzyńska)
 • Ludwika Kossecka (11.435.676) (.. .. ....–) × Antoni Bełdowski (r.: Jan K. i Joanna Glas)
 • Wanda Rutkowska (9.447.317) (.. .. ....–) × Kazimierz Karczewski (r.: Włodzimierz R. i Marianna Wąsowicz)
 • Ewa Skarzyńska (11.435.670) (.. .. 1856–.. .. 1932) × Edward Kossecki (r.: Edmund S. i Henryka Karczewska)
 • Anna Wąsowska (sw.249510) (.. .. ....–) panna? (r.: Stefan W. i Maria Piasecka)
 • Stefan Wąsowski (zi.2.102.a1a) (10.10.1880–.. .. 1940) × Maria Piasecka (r.: Franciszek W. i Amelia Szemplińska)
 • Emilia Baczyńska (1.277.18) (.. .. ....–) × Kazimierz Łempicki (r.: Cyprian B. i Katarzyna Wiercieńska)
 • Wiktoria Baczyńska (1.277.12) (.. .. ....–) × Wacław Horoch (r.: Cyprian B. i Katarzyna Wiercieńska)
 • Antoni Bełdowski (1.610.105) (.. .. ....–) × Ludwika Kossecka (r.: Ignacy B. i Marianna Malinowska)
 • Mieczysław Bełdowski (sw.674395) (.. .. ....–) × Helena Kołaczkowska (r.: Antoni B. i Ludwika Kossecka)
 • Aleksander Bieliński (dw.33696) (.. .. 1924–.. .. 1945) kawaler? (r.: August B. i Helena Baczyńska)
 • Marcjanna Boniecka (2.1.351) (.. .. ....–) × Ferdynand Grabkowski (r.: Antoni B. i Judyta Jabłonowska)
 • Magdalena Bujakowska (sw.62769) (.. .. 1953–) × Marek Hagel (r.: Zygmunt B. i Zofia Jakowska)
 • Marta Bujakowska (sw.62762) (.. .. 1949–) × Jerzy Grabowski (r.: Zygmunt B. i Zofia Jakowska)
 • Andrzej Bujakowski (sw.62750) (.. .. 1948–) × Renata Antkiewicz (r.: Zygmunt B. i Zofia Jakowska)
 • Barbara Chełmicka (psb.21282.3) (.. .. ....–) × Wojciech Ośniałowski
 • Krystyna Dąbrowska (sw.62779) (.. .. 1938–) × Stefan Jakowski
 • Jan de Mezer (sw.78882) (.. .. ....–) × Halina Wąsowska (r.: Kazimierz d. i Maria Mielczarska)
 • Krystyna Dębska (sw.252191) (.. .. 1922–.. .. 1987) × Stanisław Sosabowski (r.: Jan D. i Krystyna Bielińska)
 • Magdalena Farurej (kw.91.34) (.. .. ....–) × Józef Wiercieński
 • Anna Jakowska (sw.62783) (.. .. 1969–) panna? (r.: Stefan J. i Krystyna Dąbrowska)
 • Janina Jakowska (sw.62784) (.. .. 1971–) × Krzysztof Rykowski (r.: Stefan J. i Krystyna Dąbrowska)
 • Zygmunt Jakowski (sw.62780) (.. .. 1968–) × Beata Laskowska (r.: Stefan J. i Krystyna Dąbrowska)
 • Wiktoria Jakubowicz (1.277.3) (.. .. ....–) × Stanisław Baczyński
 • Aleksandra Jasieńska (8.529.171) (.. .. ....–) × Wincenty Łoś (r.: Zdzisław J. i Jadwiga Wołowska)
 • Emilia Jasieńska (8.529.200) (.. .. ....–4.6.1929) × Wacław Zarzycki (r.: Władysław J. i Lucyna Baczyńska)
 • Jadwiga Jasieńska (8.529.173) (.. .. ....–) × Walenty Siemiątkowski (r.: Zdzisław J. i Jadwiga Wołowska)
 • Antoni Jasieński (8.529.75) (.. .. ....–) × Joanna Trzebińska
 • Feliks Jasieński (8.529.82) (.. .. ....–) × Teresa Szlubowska (r.: Mikołaj J. i Agnieszka Kuczkowska)
 • Henryka Karczewska (9.447.489) (.. .. ....–) × Edmund Skarzyński (r.: Tertulian K. i Barbara Żórawska)
 • Feliks Karczewski (9.447.310) (.. .. ....–) × Justyna Heydel
 • Marian Karczewski (katyn.5535) (24.2.1899–.. .. 1940) kawaler? (r.: Kazimierz K. i Wanda Rutkowska)
 • Rajmund Karski (psb.11038.8) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Kazimierz K. i Salomea Szczepanowska)
 • Stanisław Karski (9.503.415) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Kazimierz K. i Salomea Szczepanowska)
 • Szymon Karski (9.503.314) (.. .. ....–) × Anna Piaskowska
 • Zofia Kmita (cz.I044125) (.. .. ....–) × Michał Kuczkowski
 • Aleksandra Konarska (11.20.122) (.. .. 1872–.. .. ....) × Ignacy Kruszewski (r.: Adam K. i Stefania Turska)
 • Stefania Konarska (11.20.124) (.. .. 1877–.. .. 1945) × Tadeusz Kołaczkowski (r.: Adam K. i Stefania Turska)
 • Wanda Konarska (11.20.142) (.. .. 1896–.. .. 1976) × Stanisław Bocheński (r.: Aleksander K. i Wiktoria Świda)
 • Adam Konarski (11.20.126) (.. .. 1874–.. .. 1943) × Maria Kosicka (r.: Adam K. i Stefania Turska)
 • Wacław Konarski (11.20.139) (.. .. 1884–.. .. 1920) × bezimienna Deptuła (r.: Aleksander K. i Wiktoria Świda)
 • Michał Kuczkowski (cz.I044124) (.. .. ....–) × Zofia Kmita
 • Paulina Łempicka (zi.2.102.am) (.. .. ....–) × Henryk Zarzycki
 • Antoni Marczewski (11.20.119) (.. .. ....–) × Natalia Konarska (r.: Erazm M. i Marianna Garczyńska)
 • Konstanty Marczewski (sw.73211) (.. .. 1870–.. .. 1951) kawaler? (r.: Antoni M. i Natalia Konarska)
 • Stefan Marczewski (zi.5.37.a6a) (.. .. ....–) × Róża Jasieńska (r.: Antoni M. i Natalia Konarska)
 • Krystyna Odrzywolska (9.503.410) (.. .. ....–) × Gabriel Szczepanowski
 • Aleksandra Ośniałowska (cz.I055721) (.. .. ....–) × Józef Kordzikowski (r.: Marian O. i Maria Jasieńska)
 • Bronisława Ośniałowska (cz.I055719) (.. .. ....–26.10.1926) × Antoni Turski (r.: Marian O. i Maria Jasieńska)
 • Helena Ośniałowska (8.191.124) (.. .. ....–26.5.1938) × Władysław Jabłonowski (r.: Marian O. i Maria Jasieńska)
 • Gustaw Ośniałowski (cz.I044105) (.. .. 1871–.. .. 1931) × Maria Cichowska (r.: Marian O. i Maria Jasieńska)
 • Wojciech Ośniałowski (le.2679.1.9) (.. .. ....–) × Barbara Chełmicka
 • Anna Piaskowska (9.503.390) (.. .. ....–) × Szymon Karski
 • Jacek Potkański (1.277.9) (.. .. ....–) × Katarzyna Wiercieńska (r.: Antoni P. i Ludwika Rostworowska)
 • bezimienny Rogójski (8.529.180) (.. .. ....–) × Wanda Jasieńska
 • Helena Roguska (sw.402068) (.. .. ....–) × Ludwik Kossakowski (r.: Henryk R. i Maria Konarska)
 • Janina Roguska (sw.53949) (.. .. ....–.. .. 1942) panna (r.: Henryk R. i Maria Konarska)
 • Henryk Roguski (11.20.117) (15.7.1834–.. .. ....) × Maria Konarska (r.: Mikołaj R. i Elżbieta Dickmann)
 • Stefan Roguski (sw.53948) (.. .. ....–) kawaler (r.: Henryk R. i Maria Konarska)
 • Józefa Russocka (sw.203) (.. .. ....–) panna (r.: Aleksander R. i Tekla Jasieńska)
 • Stanisław Russocki (sw.202) (18.12.1840–.. .. ....) kawaler (r.: Aleksander R. i Tekla Jasieńska)
 • Włodzimierz Rutkowski (sw.679981) (.. .. ....–) × Marianna Wąsowicz
 • Maria Skotnicka (sw.147025) (.. .. ....–) × bezimienny Bukowiecki (r.: Adolf S. i Jadwiga Jasieńska)
 • Jarosław Skotnicki (sw.147028) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Maksymilian S. i Maria Jasieńska)
 • Andrzej Skórzewski (psb.30235.15) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Heliodor S. i Emilia Grabowska)
 • Stanisław Skórzewski (dw.25335) (18.5.1836–.. .. ....) kawaler? (r.: Heliodor S. i Emilia Grabowska)
 • Amelia Szemplińska (kozielsk.3984m) (21.10.1839–.. .. ....) × Franciszek Wąsowski
 • Kazimierz Świeżyński (sw.70376) (.. .. ....–) × Nimfa Rokossowska
 • Joanna Trzebińska (lu.4185) (.. .. ....–) × Antoni Jasieński
 • Marianna Wąsowicz (sw.679982) (.. .. ....–) × Włodzimierz Rutkowski (r.: Karol W. i Józefa Gostkowska)
 • Franciszek Wąsowski (katyn.254o) (.. .. 1840–.. .. ....) × Amelia Szemplińska
 • Maria Wiszniewska (8.278.6) (.. .. ....–9.11.1931) × Marian Jakowski
 • Jadwiga Wołowska (8.529.164) (.. .. 1840–.. .. ....) × Zdzisław Jasieński (r.: Feliks W. i Leokadia Słubicka)
 • Henryk Zarzycki (zi.2.102.ao) (.. .. ....–) × Paulina Łempicka
 • Konstancja Żabińska (dw.60235) (.. .. ....–) × Kazimierz Niegolewski (r.: Jan Ż. i Waleria Gor)
 • Wiktoria Żabińska (dw.60236) (.. .. ....–.. .. 1927) × Kazimierz Niegolewski (r.: Jan Ż. i Waleria Gor)
 • Grażyna Żydowo (sw.78890) (.. .. ....–) × Janusz Wąsowski

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 10.12.2018.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie