Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Jerzy Potocki (psb.23933.11)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Marzec
2: Leon Radziwiłł (zm. 1927: 93 l.)
6: Antoni Radziwiłł (zm. 1967: 53 l.)
21: Maria Czetwertyńska (ur. 1920: 100 lat) Guy de Maillé (zm. 1955: 65 l.)
22: Alfred Potocki i Izydora Jodko (ślub 1956: 64 l.)
25: Aloys Liechtenstein (zm. 1929: 91 l.)
26: Dolores de Maillé (ur. 1929: 91 l.)
29: Maria Sapieha (zm. 1923: 97 l.) Henryk Potocki (zm. 1958: 62 l.)
30: Alfred Potocki (zm. 1958: 62 l.)

Kwiecień
3: Dominique de Maillé (ur. 1946: 74 l.)
5: Leon Radziwiłł i Dolores Radziwiłł (ślub 1921: 99 l.)
6: Hubert Lubomirski i Małgorzata Kałwa (ślub 1968: 52 l.)
8: Leon Radziwiłł (zm. 1959: 61 l.)
9: Jerzy Radziwiłł (zm. 2007: 13 l.)
13: Dorota Potocka (ur. 1935: 85 l.)
14: Jerzy Radziwiłł i Albina Bernabei (ślub 1975: 45 l.)
19: Marek Potocki i Charlotte Hernod (ślub 1969: 51 l.) Stanisław Potocki i Rosa Lacro (ślub 1997: 23 l.)
27: Piotr Potocki i Maria Roca (ślub 1969: 51 l.) koresp. M.J.M.
28: Stanisław Radziwiłł (zm. 1920: 100 lat) Stanisław Potocki (ur. 1932: 88 l.)
29: Herakliusz Lubomirski i Anaida Kurulanc (ślub 1956: 64 l.)
30: Andrzej Czetwertyński i Róża Dembińska (ślub 1939: 81 l.) Róża Czetwertyńska (zm. 1990: 30 lat)

Maj
3: Ludwik Czetwertyński (zm. 1941: 79 l.) Elżbieta Radziwiłł (zm. 1986: 34 l.)
7: Zdzisław Lubomirski (zm. 1996: 24 l.)
12: Katarzyna Rzewuska (zm. 1941: 79 l.) Herakliusz Lubomirski i Marie de Christen (ślub 1973: 47 l.)
13: Stefan Tarnowski (zm. 1943: 77 l.) Elżbieta Radziwiłł (zm. 1950: 70 lat)
16: Alfred Tyszkiewicz (zm. 1930: 90 lat)
18: Helena Potocka (ur. 1934: 86 l.) Maria Czetwertyńska (zm. 1984: 36 l.)
19: Jerzy Czetwertyński (zm. 1977: 43 l.)
21: Jerzy Lubomirski (zm. 1943: 77 l.)
27: Herakliusz Lubomirski i Dorota Brzozowska (ślub 1969: 51 l.)

Czerwiec
1: Anna Radziwiłł (zm. 1995: 25 l.)
2: Stefan Potocki (zm. 1981: 39 l.)
7: Klementyna Potocka (zm. 1921: 99 l.) Gilles de Maillé (zm. 1972: 48 l.)
8: Paweł Potocki (zm. 1945: 75 l.)
10: Jerzy Radziwiłł i Eliane Chalandon (ślub 1952: 68 l.)
11: Julia Branicka (zm. 1929: 91 l.)
13: Wanda Lubomirska (ur. 1923: 97 l.)
16: Gilles de Maillé i Anna Radziwiłł (ślub 1928: 92 l.)
17: Antoni Rzyszczewski (zm. 1954: 66 l.)
20: Jerzy Radziwiłł (ur. 1921: 99 l.)
21: Ludwika Radziwiłł (zm. 1966: 54 l.)
27: Jerzy Czetwertyński i Róża Żółtowska (ślub 1936: 84 l.)
28: Jerzy Potocki i Zuzanna de Ytureguei y Orbegoso (ślub 1930: 90 lat)

Lipiec
1: Ludwik Sapieha i Marthe Monchet (ślub 1921: 99 l.)
6: Izabela Potocka (ur. 1937: 83 l.)
9: Guy de Maillé (ur. 1931: 89 l.)
12: Maria Branicka (zm. 1934: 86 l.) Hubert Lubomirski i Anna Krzyżanowska (ślub 1947: 73 l.)
28: Stanisław Potocki (zm. 2014: 6 l.)
31: Zdzisław Lubomirski (zm. 1943: 77 l.)

Sierpień
7: Maria Branicka (zm. 1941: 79 l.)
9: Wanda Radziwiłł (zm. 1966: 54 l.)
13: Krystyna Radziwiłł (zm. 2003: 17 l.)
17: Dorota Parker (zm. 1960: 60 lat)
19: Anna Potocka (ur. 1931: 89 l.)
20: Olga Simolin (zm. 1947: 73 l.)
21: Marek Potocki (ur. 1938: 82 l.)
25: Józef Potocki (zm. 1922: 98 l.)
29: Rosa Lacro (ur. 1927: 93 l.)

Wrzesień
5: Włodzimierz Żeromski i Elżbieta Radziwiłł (ślub 1933: 87 l.) Roman Potocki (zm. 1971: 49 l.)
7: Roman Potocki (ur. 1930: 90 lat)
11: Izabela Radziwiłł (zm. 1996: 24 l.)
12: Józef Potocki (zm. 1968: 52 l.)
13: Dolores de Agramonte (zm. 1920: 100 lat)
14: Wanda Lubomirska (zm. 1983: 37 l.)
15: Władysław Potocki i Gabriela Tarnowska (ślub 1930: 90 lat)
18: Henryk Lubomirski i Adelajda Małachowska (ślub 1946: 74 l.)
19: Roman Potocki i Zofia Auerbach (ślub 1991: 29 l.)
20: Włodzimierz Żeromski (zm. 1955: 65 l.) Jerzy Potocki (zm. 1961: 59 l.)
21: Hubert Lubomirski (zm. 1939: 81 l.)
22: Julia Potocka (zm. 1921: 99 l.)
23: Dominique de Maillé i Martine Cognet (ślub 1971: 49 l.)
25: Andrzej Czetwertyński (zm. 1939: 81 l.)
26: Władysław Tarnowski i Maria Wielopolska (ślub 1928: 92 l.)
27: Mogens Tvede i Dolores Radziwiłł (ślub 1932: 88 l.)
28: Jakub Potocki (zm. 1934: 86 l.)

Październik
4: Anna Potocka (zm. 1982: 38 l.)
10: Józef Potocki i Krystyna Radziwiłł (ślub 1930: 90 lat)
13: Piotr Potocki (ur. 1940: 80 lat) koresp. M.J.M.
15: Juliusz Tarnowski i Róża Zamoyska (ślub 1930: 90 lat)
16: Jan Lubomirski (zm. 1984: 36 l.)
20: Jan Lubomirski i Gabriela Przezdziecka (ślub 1942: 78 l.)
22: Maria Potocka (ur. 1929: 91 l.)
24: Paweł Potocki i Alberta Potocka (ślub 1922: 98 l.) Stanisław Czetwertyński i Ewa Buxhoeveden (ślub 1933: 87 l.) Karol Radziwiłł (zm. 1968: 52 l.)
25: Anna Potocka (zm. 2001: 19 l.)
26: Anna Czetwertyńska (zm. 1987: 33 l.)
27: Stanisław Lubomirski (zm. 1977: 43 l.)
29: Anna Lubomirska (zm. 1973: 47 l.)

Listopad
1: Herakliusz Lubomirski (ur. 1926: 94 l.)
9: Dolores Radziwiłł (zm. 1966: 54 l.)
12: Maria Mostowska (zm. 1920: 100 lat)
13: Stanisław Czetwertyński (zm. 1997: 23 l.)
20: Ludwik Sapieha (zm. 1937: 83 l.)

Grudzień
1: Róża Radziwiłł (zm. 1949: 71 l.)
3: Hubert Lubomirski (zm. 1977: 43 l.)
12: Helena Radziwiłł (zm. 1958: 62 l.) Teresa Zamoyska (zm. 1960: 60 lat) Julia Lubomirska (zm. 1982: 38 l.)
17: Jadwiga Żeromska (ur. 1934: 86 l.)
18: Albrecht Radziwiłł (zm. 1935: 85 l.)
21: Władysław Potocki (zm. 1973: 47 l.)
26: Stanisław Lubomirski i Helena Krajnik (ślub 1949: 71 l.)
28: Dominik Radziwiłł (zm. 1939: 81 l.)

Styczeń
5: Dorota Lubomirska (zm. 1930: 91 l.)
6: Anna Branicka (zm. 1953: 68 l.) Gabriela Tarnowska (zm. 2000: 21 l.)
9: Gabriela Radziwiłł (zm. 1968: 53 l.)
11: Herakliusz Lubomirski (zm. 1992: 29 l.)
15: Dominique de Maillé (zm. 1996: 25 l.)
20: Stanisława Walawska (zm. 1959: 62 l.)
24: Ewa Rzyszczewska (zm. 1966: 55 l.)
28: Jerzy Lubomirski i Maria Rembielińska (ślub 1931: 90 lat) Roman Potocki (zm. 2013: 8 l.)
29: Roman Potocki i Anna Czetwertyńska (ślub 1929: 92 l.)

Luty
4: Vittorio Lacro (zm. 1927: 94 l.)
6: Benedykt Tyszkiewicz (zm. 1956: 65 l.)
9: Elżbieta Potocka (ur. 1933: 88 l.)
10: Teresa Radziwiłł (zm. 1975: 46 l.)
17: Zdzisław Lubomirski i Maria Dzierżanowska (ślub 1979: 42 l.)
18: Benedykt Tyszkiewicz (zm. 1948: 73 l.)
19: Zuzanna de Ytureguei y Orbegoso (zm. 1989: 32 l.) Juliusz Tarnowski (zm. 1989: 32 l.)
21: Benedykt Tyszkiewicz i Eleonora Radziwiłł (ślub 1938: 83 l.) Izabela Radziwiłł (zm. 1968: 53 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Stanisław Potocki (psb.23981.6) (1932–2014) × Rosa Lacro (r.: Jerzy P. i Zuzanna de Ytureguei y Orbegoso)
 • Aleksander Branicki (sg.128257) (....–) kawaler? (r.: Władysław B. i Julia Potocka)
 • Artur Potocki (psb.23931.7) (1816–1834) kawaler? (r.: Alfred P. i Józefina Czartoryska)
 • Jakub Potocki (lu.23169) (1863–1934) × Teresa Zamoyska (r.: Stanisław P. i Maria Sapieha)
 • Eliza Radziwiłł (psb.25371.15) (....–) panna? (r.: Fryderyk R. i Matylda von Clary)
 • Elżbieta Radziwiłł (psb.25371.10) (1841–1869) panna? (r.: Fryderyk R. i Matylda von Clary)
 • Leontyna Radziwiłł (psb.25371.14) (1839–1857) panna? (r.: Fryderyk R. i Matylda von Clary)
 • Ludwika Radziwiłł (psb.25371.13) (1838–1876) panna? (r.: Fryderyk R. i Matylda von Clary)
 • Klementyna Tyszkiewicz (sw.594130) (....–1901) panna? (r.: Jan T. i Klementyna Potocka)
 • Guy de Maillé (sw.16612) (1931–1955) kawaler? (r.: Gilles d. i Anna Radziwiłł)
 • Józefa Liechtenstein (sw.250434) (....–1854) panna? (r.: Franz L. i Ewa Potocka)
 • Maria Mostowska (cz.I014125) (1864–1920) × Janusz Radziwiłł (r.: Władysław M. i Katarzyna Szczytt)
 • August Potocki (lu.23166) (1805–1867) × Aleksandra Potocka (r.: Aleksander P. i Anna Tyszkiewicz)
 • Bernard Potocki (5.367.479) (1800–1874) × Klaudia Działyńska (r.: Jan P. i Konstancja Potocka)
 • Ada Radziwiłł (sw.722956) (....–) panna? (r.: Wilhelm R. i Katarzyna Rzewuska)
 • Eufenia Rzyszczewska (cz.I020854) (1877–1954) panna? (r.: Michał R. i Eufemia Radziwiłł)
 • Ewa Rzyszczewska (cz.I005707) (1876–1966) panna? (r.: Michał R. i Eufemia Radziwiłł)
 • Leon Rzyszczewski (cz.I020853) (1874–1955) kawaler? (r.: Michał R. i Eufemia Radziwiłł)
 • Dorota Sanguszko (dw.17324) (1799–1821) × Karol Sanguszko (r.: Eustachy S. i Klementyna Czartoryska)
 • Ksawery Sapieha (cz.I020641) (1843–1889) kawaler? (r.: Ksawery S. i Ludwika Pac)
 • Leon Sapieha (cz.I020642) (1851–1904) kawaler? (r.: Ksawery S. i Ludwika Pac)
 • Paweł Sapieha (cz.I020639) (1836–1873) kawaler? (r.: Ksawery S. i Honorata Sobańska)
 • Witold Starzyński (sw.282897) (....–1863) kawaler? (r.: Edward S. i Izabela Mostowska)
 • Stefan Tarnowski (cz.I008108) (1906–1943) kawaler? (r.: Juliusz T. i Anna Branicka)
 • Benedykt Tyszkiewicz (psb.25317.10) (1905–1956) × Eleonora Radziwiłł (r.: Benedykt T. i Róża Branicka)
 • Julia Wąsowicz (sw.699450) (....–1825) panna? (r.: Stanisław W. i Anna Tyszkiewicz)
 • Teresa Zamoyska (lu.8382) (1876–1960) × Gui de Neufbourg (r.: Zdzisław Z. i Maria Szweykowska)
 • Ernst zu Windisch-Grätz (sw.16764) (1872–1897) kawaler? (r.: Hugo z. i Matylda Radziwiłł)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Mogens Tvede (cz.I003510) (1897–) × Dolores Radziwiłł

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Suzana Orbegoso (cz.I003229) (31.7.1868–.. .. 1959) × Juan de Yturregui
 • Rita de la Fuente (cz.I032898) (.. .. 1908–.. .. 1991) × Vittorio Lacro
 • Izydora Jodko (psb.23932.5) (16.4.1910–.. .. 1972) × Alfred Potocki (r.: Zygmunt J. i Stanisława Walawska)
 • Róża Branicka (2.261.137) (1.9.1881–.. .. 1953) × Benedykt Tyszkiewicz (r.: Władysław B. i Julia Potocka)
 • Aleksander Branicki (sg.128257) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Władysław B. i Julia Potocka)
 • Zygmunt Jodko (cz.I003223) (.. .. ....–) × Stanisława Walawska
 • Eliza Radziwiłł (psb.25371.15) (.. .. ....–) panna? (r.: Fryderyk R. i Matylda von Clary)
 • Janusz Radziwiłł (psb.25371.8) (26.2.1843–.. .. 1923) × Maria Mostowska (r.: Fryderyk R. i Matylda von Clary)
 • Stanisława Walawska (cz.I003224) (.. .. ....–20.1.1959) × Zygmunt Jodko (r.: Paweł W. i Stefania Krzeczkowska)
 • Aleksander de Talleyrand (cz.I017877) (.. .. ....–) × Walentyna de Sainte-Aldegonde
 • Stefania Krzeczkowska (sw.190848) (.. .. ....–.. .. 1938) × Paweł Walawski
 • Ada Radziwiłł (sw.722956) (.. .. ....–) panna? (r.: Wilhelm R. i Katarzyna Rzewuska)
 • Michał Radziwiłł (psb.25382.15) (21.1.1888–.. .. ....) kawaler (r.: Wilhelm R. i Katarzyna Rzewuska)
 • Eufenia Rzyszczewska (cz.I020854) (.. .. 1877–.. .. 1954) panna? (r.: Michał R. i Eufemia Radziwiłł)
 • Leon Rzyszczewski (cz.I020853) (.. .. 1874–.. .. 1955) kawaler? (r.: Michał R. i Eufemia Radziwiłł)
 • Władysław Tarnowski (cz.I003753) (21.11.1899–.. .. ....) × Maria Wielopolska (r.: Juliusz T. i Anna Branicka)
 • Mogens Tvede (cz.I003510) (.. .. 1897–.. .. ....) × Dolores Radziwiłł
 • Jan Tyszkiewicz (cz.I003904) (24.2.1917–.. .. 1986) kawaler (r.: Alfred T. i Elżbieta Radziwiłł)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 950.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 28.02.2020.
  © 2002-2020 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie