Nowość! “Nekrologia Minakowskiego” (nekrologia.wielcy.pl) - Encyklopedia biograficzna na podstawie
kompletu nekrologów głównych polskich gazet od lutego 1845 do września 1939 r.
Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego Zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Krystyna Sroczyńska (psb.31268.6)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Oznaczenie „prośba o kontakt” pojawia się przy osobach, które bardzo prosimy o kontakt na adres mj@minakowski.pl — bo są potomkami takich członków Sejmu Wielkiego, z których potomstwem nie udało się dotąd nawiązać kontaktu. Jeżeli te osoby nie żyją, to może żyją ich potomkowie.

Październik
1: Helena Rauszer (zm. 1936: 86 l.)
3: Marcin Zborowski (ur. 1970: 52 l.)
8: Marek Skarżyński (ur. 1962: 60 lat) prośba o kontakt
11: Maria Pietruska (zm. 2014: 8 l.)
12: Marcin Brykczyński (zm. 1966: 56 l.)
15: Jan Zborowski (ur. 1927: 95 l.) Jerzy Madeyski (ur. 1931: 91 l.)
23: Anna Słonecka (zm. 1935: 87 l.)
24: Antoni Szaszkiewicz i Zofia Przedrzymirska (ślub 1942: 80 lat)
27: Maria Pietruska (ur. 1927: 95 l.)
28: Danuta Fabiańska (ur. 1924: 98 l.) Maria Wodzicka (zm. 1924: 98 l.)
30: Aleksander Zborowski (zm. 1979: 43 l.)

Listopad
3: Zofia Zamoyska (zm. 1999: 23 l.)
11: Piotr Zborowski (ur. 1959: 63 l.)
15: Maria Madeyska (ur. 1955: 67 l.)
16: Zuzanna Sienkiewicz (zm. 2000: 22 l.)
17: Stefan Zborowski (zm. 1922: 100 lat) Elżbieta Vetter (zm. 1936: 86 l.)
24: Adela Bohomolec (zm. 1997: 25 l.)
28: Andrzej Zborowski (ur. 1935: 87 l.)

Grudzień
1: Jerzy Madeyski (zm. 2005: 17 l.)
2: Aleksander Zborowski i Zofia Przedrzymirska (ślub 1972: 50 lat)
7: Katarzyna Sroczyńska (ur. 1948: 74 l.)
10: Marek Skarzyński (zm. 1957: 65 l.)
14: Teresa Zbyszewska (zm. 1930: 92 l.)
17: Zofia Kaniewska (zm. 1986: 36 l.)
19: Antoni Szaszkiewicz (zm. 1969: 53 l.)
20: Ewa Linowska (zm. 1938: 84 l.)
23: Wanda Sztremer (zm. 1953: 69 l.) Ludwika Bobrownicka (zm. 1997: 25 l.)
24: Henryk Żeleński (zm. 1956: 66 l.)
26: Andrzej Zborowski i Bożena Kurek (ślub 1967: 55 l.)
27: Zofia Sroczyńska (zm. 1931: 91 l.) Władysław Sroczyński (zm. 1980: 42 l.)

Styczeń
1: Jadwiga Jordan (zm. 1927: 96 l.) Anna Zborowska (ur. 1954: 69 l.)
3: Bronisław Popławski (zm. 1939: 84 l.)
5: Maria Komornicka (ur. 1948: 75 l.)
7: Helena Wiczkowska (zm. 1942: 81 l.)
9: Irena Fedorowicz (zm. 1967: 56 l.)
10: Filip Bohomolec (zm. 1926: 97 l.)
12: Antoni Wodzicki (zm. 1931: 92 l.)
16: Maria Pruszyńska (zm. 1940: 83 l.)
19: Jerzy Wodzicki (zm. 1952: 71 l.)
22: Walerian Kreczunowicz (zm. 1946: 77 l.) Wanda Pietruska (zm. 2002: 21 l.)
24: Aleksander Przedrzymirski (zm. 1931: 92 l.) Olga Dunin (zm. 1959: 64 l.)
30: Emilia Bronikowska (zm. 1938: 85 l.)

Luty
2: Zbigniew Zborowski (ur. 1925: 98 l.) Dorota Zborowska (ur. 1967: 56 l.) Stanisław Pietruski (zm. 1971: 52 l.)
3: Halina Trzetrzewińska (zm. 1973: 50 lat)
5: Maria Dzwonkowska (zm. 1927: 96 l.) Józef Linowski (zm. 1971: 52 l.)
6: Krystyna Sroczyńska (ur. 1922: 101 l.) Czesław Reisky (zm. 1942: 81 l.)
7: Stanisław Szlachtowski (zm. 1927: 96 l.)
8: Tadeusz Sroczyński (zm. 1961: 62 l.)
12: Tadeusz Sroczyński (zm. 1942: 81 l.) Paulina Bocheńska (zm. 1950: 73 l.)
14: Aleksander Wodzicki (zm. 1941: 82 l.) Leon Kępiński (zm. 1949: 74 l.)
17: Włodzimierz Łukasiewicz (zm. 1924: 99 l.)
21: Anna Sroczyńska (ur. 1953: 70 lat) Zbigniew Zborowski (zm. 1970: 53 l.)

Marzec
3: Aleksander Kreczunowicz (zm. 1922: 101 l.) Jerzy Madeyski i Maria Tyszkiewicz (ślub 1962: 61 l.)
6: Anna Sroczyńska (zm. 1953: 70 lat)
8: Tomasz Zborowski (ur. 1969: 54 l.)
9: Waleria Żeleńska (zm. 1992: 31 l.) Andrzej Żeleński (zm. 2007: 16 l.)
10: Anna Madeyska (ur. 1960: 63 l.) koresp. M.J.M.
11: Anna Kępińska (zm. 2010: 13 l.)
12: Stanisław Pietruski (ur. 1926: 97 l.)
13: Adam Romer (zm. 1938: 85 l.)
16: Józef Dunin (zm. 1980: 43 l.)
22: Anna Kępińska (ur. 1929: 94 l.) Ewa Komornicka (ur. 1950: 73 l.) koresp. M.J.M. Andrzej Wyczański (zm. 2008: 15 l.)
23: Katarzyna Zborowska (ur. 1968: 55 l.)
24: Leon Dębicki (zm. 1952: 71 l.)
25: Róża Męcińska (zm. 1952: 71 l.)
26: Tekla Bocheńska (zm. 1922: 101 l.) Leon Dębicki i Wanda Korytowska (ślub 1930: 93 l.)
27: Jan Hupka (zm. 1952: 71 l.)

Kwiecień
6: Laura Wodzicka (zm. 1935: 88 l.)
9: Józef Dunin i Amelia Dąmbska (ślub 1961: 62 l.)
10: Roman Sroczyński (zm. 2006: 17 l.) Krystyna Sroczyńska (zm. 2014: 9 l.)
13: Andrzej Wyczański (ur. 1924: 99 l.)
16: Izabella Sroczyńska (zm. 2006: 17 l.)
25: Maria Skarzyńska (ur. 1939: 84 l.) prośba o kontakt
26: Zygmunt Lewakowski (zm. 1941: 82 l.)
28: Oswald Zachariasiewicz (zm. 1928: 95 l.)
30: Aleksander Zborowski i Maria Ziemińska (ślub 1924: 99 l.)

Maj
5: Maurycy Zamoyski (zm. 1939: 84 l.)
6: Marek Skarżyński i Willow Brocke (ślub 1995: 28 l.) prośba o kontakt
8: Jan Pietruski (ur. 1932: 91 l.)
10: Helena Męcińska (zm. 1943: 80 lat) Wojciech Sroczyński (ur. 1951: 72 l.)
11: Stefan Żeleński (zm. 1971: 52 l.)
14: Jan Zborowski i Danuta Fabiańska (ślub 1953: 70 lat)
19: Stanisław Wodzicki (zm. 1931: 92 l.)
21: Jan Sroczyński (zm. 1935: 88 l.)
25: Izabela Kreczunowicz (zm. 1957: 66 l.)
30: Władysław Sroczyński (ur. 1925: 98 l.)

Czerwiec
3: Janina Pomiankowska (zm. 1975: 48 l.)
4: Teresa Skarzyńska (zm. 1969: 54 l.) prośba o kontakt
5: Ewelina Drohojowska (zm. 1955: 68 l.)
6: Adolf Bocheński (zm. 1936: 87 l.) Zofia Żeleńska (zm. 1967: 56 l.)
9: Irena Zborowska (zm. 1929: 94 l.)
10: Karol Dębicki i Aniela Puzyna (ślub 1922: 101 l.) Kazimierz Skarzyński (zm. 1962: 61 l.) prośba o kontakt
12: Seweryna Słonecka (zm. 1944: 79 l.)
20: Marek Skarzyński (ur. 1937: 86 l.)
22: Władysław Żeleński (zm. 1941: 82 l.)
23: Jerzy Komornicki i Izabella Sroczyńska (ślub 1945: 78 l.)
24: Zofia Przedrzymirska (zm. 1998: 25 l.)
25: Karol Żeleński i Wanda Mokłowska (ślub 1955: 68 l.)
27: Emilia Kobylańska (zm. 1935: 88 l.)
28: Stanisław Wisłocki (zm. 1950: 73 l.)
30: Karol Żeleński (zm. 1969: 54 l.)

Lipiec
1: Wanda Pietruska (ur. 1924: 99 l.)
2: Zbigniew Sroczyński (ur. 1923: 100 lat) Leon Bocheński i Zofia Morawska (ślub 1924: 99 l.) Amelia Lubieniecka (zm. 1936: 87 l.)
9: Jerzy Komornicki (zm. 2004: 19 l.)
10: Adam Linowski (zm. 1952: 71 l.)
11: Oktawia Lewakowska (zm. 1972: 51 l.)
14: Kazimierz Skarzyński i Zofia Zamoyska (ślub 1935: 88 l.) prośba o kontakt
16: Jacek Kępiński (zm. 2014: 9 l.)
17: Rodryg Romer (zm. 1967: 56 l.)
18: Henryk Zborowski (ur. 1926: 97 l.)
22: Józefa Bocheńska (zm. 1953: 70 lat)
27: Leon Bocheński (zm. 1950: 73 l.)
30: Jan Madeyski (ur. 1929: 94 l.) Karol Sroczyński (zm. 1965: 58 l.)

Sierpień
2: Bożena Kurek (ur. 1941: 82 l.) Marian Sroczyński (zm. 1965: 58 l.)
6: Maria Czarnowska (zm. 1938: 85 l.)
13: Felicja Dębicka (zm. 1967: 56 l.) Jan Zborowski (zm. 2006: 17 l.)
17: Jacek Kępiński (ur. 1930: 93 l.)
19: Regina Rudnicka (ur. 1934: 89 l.)
20: Maria Ziemińska (zm. 1971: 52 l.)
22: Janina Wisłocka (zm. 1975: 48 l.)
23: Olga Pruszyńska (zm. 1933: 90 lat)
25: Izabela Zborowska (zm. 1927: 96 l.)
27: Zofia Dąmbska (zm. 1925: 98 l.)
28: Zuzanna Sienkiewicz (ur. 1927: 96 l.)

Wrzesień
2: Henryka Jędrzejowicz (zm. 1939: 84 l.)
4: Anna Dzwonkowska (zm. 1927: 96 l.)
7: Henryk Zborowski i Wiesława Suliga (ślub 1963: 60 lat)
10: Tytus Dunin (zm. 1939: 84 l.)
13: Maria Tyszkiewicz (ur. 1931: 92 l.)
14: Maria Wielogłowska (zm. 1939: 84 l.)
15: Wiesława Suliga (ur. 1931: 92 l.)
16: Zbigniew Zborowski i Jadwiga Kostrzewska (ślub 1967: 56 l.)
19: Anna Żeleńska (zm. 1986: 37 l.)
20: Stanisław Pietruski (zm. 1967: 56 l.)
24: Michał Sroczyński (zm. 1929: 94 l.)
26: Jan Madeyski i Zuzanna Sienkiewicz (ślub 1952: 71 l.)
27: Jadwiga Kostrzewska (ur. 1947: 76 l.)
28: Maria Sapieha (zm. 1969: 54 l.)
29: Anna Szlachtowska (zm. 1977: 46 l.) Piotr Zborowski i Hanna Waśk (ślub 1984: 39 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Jadwiga Zborowska (lu.9007) (1858–1904) × Władysław Płocki (r.: Prosper Z. i Barbara Bobrowska)
 • Maria Zborowska (sg.155707) (....–) panna? (r.: Prosper Z. i Barbara Bobrowska)
 • Stanisław Zborowski (lu.9012) (1868–) kawaler? (r.: Prosper Z. i Barbara Bobrowska)
 • Stefan Zborowski (lu.8036) (1863–1922) kawaler? (r.: Prosper Z. i Barbara Bobrowska)
 • Anna Dzwonkowska (sw.45618) (1871–1927) × Jan Hupka (r.: Edward D. i Anna Zborowska)
 • Ludwika Dzwonkowska (sw.45620) (1862–1929) × bezimienny Niedzielski (r.: Edward D. i Anna Zborowska)
 • Rozalia Dzwonkowska (lu.9003) (1874–) × Włodzimierz Łukasiewicz (r.: Edward D. i Anna Zborowska)
 • Maria Wernicka (sw.4277) (1879–) panna? (r.: Józef W. i Ludwika Zborowska)
 • Kazimierz Wernicki (sw.4276) (1870–) kawaler? (r.: Józef W. i Ludwika Zborowska)
 • Władysław Wernicki (sw.4278) (1881–) kawaler? (r.: Józef W. i Ludwika Zborowska)
 • Irena Zborowska (ut.42.1.82) (1902–1929) × Stanisław Drzewiński (r.: Jan Z. i Helena Męcińska)
 • Andrzej Zborowski (ut.42.1.42) (1899–1919) kawaler? (r.: Jan Z. i Helena Męcińska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Jadwiga Jaworska (sw.44257) (....–)
 • Maria Pinezits (sw.44263) (....–)
 • Krzysztof Szachnowski (sw.44260) (....–)
 • Wanda Ulanowska (psb.31276.8) (....–)
 • Władysław Płocki (lu.9008) (....–)

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Paweł Wyczański (sw.44255) (.. .. 1951–) kawaler? (r.: Andrzej W. i Krystyna Sroczyńska)
 • Ludwika Bobrownicka (sw.47458) (.. .. ....–23.12.1997) × Jerzy Wyczański
 • Izabela Madeyska (16.311.108) (.. .. 1878–.. .. 1956) × Stanisław Żeleński
 • Jerzy Wyczański (sw.47457) (.. .. ....–) × Ludwika Bobrownicka
 • Jadwiga Jaworska (sw.44257) (.. .. ....–) × Zbigniew Sroczyński
 • Irena Sroczyńska (psb.31276.13) (.. .. 1895–.. .. ....) panna (r.: Tadeusz S. i Zofia Zborowska)
 • Maria Pinezits (sw.44263) (.. .. ....–) × Wojciech Sroczyński
 • Krzysztof Szachnowski (sw.44260) (.. .. ....–.. .. 2006) × Katarzyna Sroczyńska
 • Tomasz Szachnowski (sw.44261) (.. .. 1976–) kawaler? (r.: Krzysztof S. i Katarzyna Sroczyńska)
 • Wojciech Szachnowski (sw.44262) (.. .. 1980–) kawaler? (r.: Krzysztof S. i Katarzyna Sroczyńska)
 • Wanda Ulanowska (psb.31276.8) (.. .. ....–) × Jan Sroczyński
 • Ludwika Zborowska (lu.9005) (.. .. 1855–.. .. ....) × Józef Wernicki (r.: Prosper Z. i Elżbieta Wodzicka)
 • Maria Zborowska (sg.155707) (.. .. ....–) panna? (r.: Prosper Z. i Barbara Bobrowska)
 • Stanisław Zborowski (lu.9012) (25.11.1868–.. .. ....) kawaler? (r.: Prosper Z. i Barbara Bobrowska)
 • Petronela Bzowska (2.837.442) (.. .. 1750–.. .. ....) × Maksymilian Zborowski
 • Rozalia Dzwonkowska (lu.9003) (.. .. 1874–.. .. ....) × Włodzimierz Łukasiewicz (r.: Edward D. i Anna Zborowska)
 • Ilona Fricke (zi.2.98.a) (.. .. ....–) × Walerian Kreczunowicz
 • Władysław Płocki (lu.9008) (.. .. ....–) × Jadwiga Zborowska
 • Karolina Sienkiewicz (psb.29326.5) (18.5.1869–.. .. 1959) × Filip Bohomolec
 • Maria Wernicka (sw.4277) (.. .. 1879–.. .. ....) panna? (r.: Józef W. i Ludwika Zborowska)
 • Kazimierz Wernicki (sw.4276) (.. .. 1870–.. .. ....) kawaler? (r.: Józef W. i Ludwika Zborowska)
 • Władysław Wernicki (sw.4278) (.. .. 1881–.. .. ....) kawaler? (r.: Józef W. i Ludwika Zborowska)
 • Euzebia Zborowska (sw.366325) (.. .. ....–) × Michał Modzelewski (r.: Seweryn Z. i Franciszka Mieroszewska)
 • Kunegunda Zborowska (lu.17176) (.. .. ....–) × Stanisław Mieroszewski (r.: Maksymilian Z. i Anna Lubieniecka)
 • Maksymilian Zborowski (2.837.443) (.. .. ....–) × Anna Lubieniecka

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1000.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 01.10.2022.
  © 2002-2022 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie