Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Maurycy Straszewski (psb.32298.1)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Marzec
2: Zdzisław Geppert i Maria Aleksandrowicz (ślub 1966: 54 l.)
5: Jerzy Potocki i Krystyna Straszewska (ślub 1953: 67 l.)
6: Jan Pawlikowski (zm. 1939: 81 l.) Elżbieta Trzecieska (zm. 1952: 68 l.)
7: Janina Pawlikowska (zm. 1972: 48 l.) Zofia Straszewska (zm. 1994: 26 l.)
10: Silvia Rampello (ur. 1958: 62 l.)
13: Jan Potocki (zm. 1943: 77 l.)
14: Janina Popławska (zm. 1962: 58 l.)
16: Piotr Komierowski (zm. 1990: 30 lat) Radosław Zwoźny i Natalia Potocka (ślub 1991: 29 l.)
17: Aleksandra Lubecka (zm. 1980: 40 lat) Irena Olizar (zm. 1990: 30 lat)
18: Kinga Potocka (ur. 1981: 39 l.)
22: Helena Godlewska (zm. 1967: 53 l.)
27: Bernard Potocki i Zofia Potocka (ślub 1980: 40 lat) Nicolas Martin (zm. 2007: 13 l.)
30: Andrzej Janowski (ur. 1957: 63 l.) koresp. M.J.M.
31: Jerzy Janowski (ur. 1921: 99 l.)

Kwiecień
2: Jerzy Potocki i Maria Straszewska (ślub 1941: 79 l.)
6: Anna Łętowska (zm. 1945: 75 l.)
9: Monika Kasprzak (ur. 1974: 46 l.) Aleksander Janowski (ur. 1995: 25 l.)
11: Jerzy Janowski (zm. 1997: 23 l.)
13: Róża Woźniakowska (ur. 1954: 66 l.) koresp. M.J.M. Krystyna Trzecieska (zm. 1957: 63 l.) Jadwiga Grabkowska (zm. 1958: 62 l.)
14: Stanisław Grabkowski (zm. 1974: 46 l.)
15: Albert Łopuski (ur. 1956: 64 l.)
17: Henryk Woźniakowski i Barbara Król (ślub 1974: 46 l.) koresp. M.J.M.
19: Andrzej Rettinger (ur. 1924: 96 l.) Ignacy Woźniakowski (zm. 1941: 79 l.) Bernard Potocki (ur. 1947: 73 l.) Józef Link (zm. 1963: 57 l.)
22: Irena Janowska (ur. 1997: 23 l.)
23: Jacek Woźniakowski (ur. 1920: 100 lat) Filip Potocki (ur. 1997: 23 l.)
28: Julia Janowska (ur. 1992: 28 l.)
29: Janina Woźniakowska (zm. 1963: 57 l.)

Maj
2: Kaja Potocka (ur. 1987: 33 l.) Julia Potocka (ur. 1987: 33 l.)
3: Antoni Potocki (zm. 1952: 68 l.) Helena Romer (zm. 1981: 39 l.)
4: Adam Jędrzejowicz (zm. 1924: 96 l.)
5: Teresa Straszewska (ur. 1950: 70 lat) koresp. M.J.M.
6: Marcjan Woźniakowski (zm. 1927: 93 l.)
11: Stefan Żeleński (zm. 1971: 49 l.)
16: Feliks Sobolewski (zm. 1925: 95 l.) Kazimierz Obertyński (zm. 1926: 94 l.)
17: Henryk Straszewski (zm. 1944: 76 l.)
19: Zofia Laskowska (zm. 1976: 44 l.)
20: Jan Woźniakowski (ur. 1959: 61 l.) Jan Potocki (ur. 1993: 27 l.)
22: Jan Potocki (zm. 1993: 27 l.)
23: Aniela Komierowska (zm. 1985: 35 l.)
27: Joanna Janowska (ur. 1996: 24 l.)
29: Jarosław Ciechanowski (zm. 1961: 59 l.)

Czerwiec
1: Paweł Janowski i Mariacarla Radice (ślub 1991: 29 l.) koresp. M.J.M.
2: Małgorzata Straszewska (ur. 1923: 97 l.) Anna Działyńska (zm. 1926: 94 l.)
3: Piotr Gaweł (ur. 1951: 69 l.) Maciej Gaweł (ur. 1951: 69 l.)
5: Cecylia Potocka (zm. 1962: 58 l.)
6: Zofia Żeleńska (zm. 1967: 53 l.) Anna Sozańska (zm. 1974: 46 l.)
9: Claude Guidicelli (ur. 1941: 79 l.) Alexander Potocki (ur. 1995: 25 l.)
12: Krystyna Woźniakowska (zm. 1992: 28 l.)
15: Andrzej Straszewski (ur. 1951: 69 l.) koresp. M.J.M.
19: Ryszard Straszewski (zm. 1996: 24 l.)
20: Anna Romanowska (ur. 1923: 97 l.)
22: Władysław Żeleński (zm. 1941: 79 l.) Jacek Woźniakowski i Maria Plater (ślub 1948: 72 l.) Henryk Woźniakowski (ur. 1949: 71 l.) koresp. M.J.M.
23: Monique Burghardt (ur. 1940: 80 lat) Maria Komierowska (zm. 1996: 24 l.)

Lipiec
2: Wacław Zbyszewski (zm. 1985: 35 l.) Małgorzata Straszewska (zm. 2006: 14 l.)
5: Jerzy Dobroczyński (ur. 1931: 89 l.) Albina Götz (zm. 1937: 83 l.)
7: Roman Zaleski (zm. 1955: 65 l.)
8: Nicolas Martin (ur. 1932: 88 l.)
10: Maria Potocka (ur. 1942: 78 l.) Maria Potocka (zm. 1942: 78 l.) Karol Tarnowski i Maria Brożek (ślub 1963: 57 l.)
11: Antoni Romaszkan (zm. 2009: 11 l.)
13: Henryk Woźniakowski (zm. 1984: 36 l.)
15: Katarzyna Żeromska (zm. 1932: 88 l.)
24: Stanisława Łempicka (zm. 1924: 96 l.)
27: Magdalena Zwoźna (ur. 1991: 29 l.)
28: Helena Zaleska (ur. 1921: 99 l.) Karol Tarnowski i Janina Pawlikowska (ślub 1932: 88 l.) Krzysztof Potocki (ur. 1958: 62 l.) członek SPSW Ulla Nelholt (ur. 1973: 47 l.)
30: Zdzisław Włodek (zm. 1928: 92 l.) Elżbieta Toma (ur. 1953: 67 l.)

Sierpień
1: Natalia Potocka (ur. 1961: 59 l.)
2: Jan Gaweł (ur. 1921: 99 l.) Stanisław Grabkowski i Konstancja Morawska (ślub 1927: 93 l.)
3: Magdalena Grabowska (zm. 1936: 84 l.) Claude Guidicelli i Dorota Potocka (ślub 1972: 48 l.)
5: Andrzej Rettinger (zm. 2001: 19 l.)
7: Maria Rodakowska (zm. 1936: 84 l.)
8: Anna Romanowska (zm. 1995: 25 l.)
10: Stanisław Dąmbski (zm. 1947: 73 l.)
18: Roman Zaleski i Krystyna Woźniakowska (ślub 1920: 100 lat)
23: Łukasz Łanowy (ur. 1974: 46 l.)
24: Monique Burghardt (zm. 1971: 49 l.)
25: Radosław Zwoźny (ur. 1964: 56 l.)
26: Adam Łoś (zm. 1971: 49 l.) Magdalena Muszyńska (ur. 1975: 45 l.) Anna Straszewska (ur. 1976: 44 l.)
27: Zofia Dąmbska (zm. 1925: 95 l.)
31: Teresa Straszewska (zm. 2013: 7 l.)

Wrzesień
1: Jan Woźniakowski i Dominika Falguiere (ślub 1990: 30 lat)
2: Henryka Jędrzejowicz (zm. 1939: 81 l.) Krzysztof Potocki i Nathalie Martin (ślub 1992: 28 l.) członek SPSW
4: Maria Plater (ur. 1925: 95 l.) Nathalie Martin (ur. 1963: 57 l.)
8: Agnieszka Łopuska (ur. 1950: 70 lat)
10: Zofia Włodek (zm. 1961: 59 l.)
13: Stefania Borkowska (zm. 1929: 91 l.)
14: Piotr Straszewski (zm. 1939: 81 l.)
16: Franciszek Geppert (zm. 1971: 49 l.)
23: Mariacarla Radice (ur. 1968: 52 l.)

Październik
6: Jean Guidicelli (zm. 1984: 36 l.)
7: Dominik Potocki (zm. 1939: 81 l.)
8: Paweł Sobolewski (zm. 1930: 90 lat)
15: Tadeusz Łanowy (ur. 1937: 83 l.)
16: Filip Rendemann (ur. 1975: 45 l.) koresp. M.J.M.
18: Katarzyna Woźniakowska (ur. 1921: 99 l.)
23: Krystyna Straszewska (ur. 1923: 97 l.) Gabriela Tarnowska (zm. 1941: 79 l.)
25: Maria Straszewska (zm. 2011: 9 l.)
28: Zdzisław Geppert (zm. 1995: 25 l.)
29: Stanisław Sławiński i Helena Zaleska (ślub 1946: 74 l.)
31: Tytus Trzecieski (zm. 1967: 53 l.)

Listopad
3: Józef Popławski (zm. 1994: 26 l.) Jerzy Dobroczyński (zm. 2001: 19 l.)
5: Anna Guidicelli (ur. 1978: 42 l.) koresp. M.J.M.
8: Maria Zaleska (ur. 1922: 98 l.) Dominik Wieczorkowski (ur. 1953: 67 l.) koresp. M.J.M. Mikołaj Potocki (ur. 2001: 19 l.)
10: Andrzej Potocki (zm. 1988: 32 l.)
16: Marian Gaweł (zm. 1937: 83 l.)
19: Karol Zbyszewski (zm. 1990: 30 lat)
21: Marcin Łanowy (ur. 1975: 45 l.)
24: Antonina Ciechanowska (ur. 1947: 73 l.)
29: Gabriela Tarnowska (ur. 1933: 87 l.) Jacek Woźniakowski (zm. 2012: 8 l.)

Grudzień
3: Stefan Dąmbski (ur. 1925: 95 l.)
4: Andrzej Romaszkan (zm. 1920: 100 lat) Maria Łempicka (zm. 1926: 94 l.)
7: Maria Straszewska (ur. 1948: 72 l.)
8: Jerzy Potocki (ur. 1985: 35 l.)
12: Anna Woźniakowska (ur. 1956: 64 l.) Krystyna Straszewska (zm. 1983: 37 l.)
14: Jonas Rendemann (ur. 2007: 13 l.) Helena Rendemann (ur. 2007: 13 l.)
18: Paweł Janowski (ur. 1963: 57 l.) koresp. M.J.M.
24: Henryk Żeleński (zm. 1956: 64 l.) Aleksander Wieczorkowski (zm. 2012: 8 l.)
25: Dominik Wieczorkowski i Barbara Kralewska (ślub 1988: 32 l.) koresp. M.J.M.
26: Antoni Potocki i Elżbieta Toma (ślub 1979: 41 l.)
29: Kazimierz Straszewski (zm. 1959: 61 l.)

Styczeń
3: Jerzy Potocki (zm. 1983: 38 l.)
11: Maria Tarnowska (zm. 1942: 79 l.)
13: Zdzisław Geppert (ur. 1928: 93 l.) Maria Włodek (zm. 1937: 84 l.) Stefan Dąmbski (zm. 1993: 28 l.)
14: Anna Trzecieska (zm. 1926: 95 l.) Maria Zwoźna (ur. 1994: 27 l.)
20: Wanda Włodek (zm. 1937: 84 l.)
21: Kazimiera Turska (zm. 1985: 36 l.)
23: Ksawery Wieczorkowski (ur. 1999: 22 l.)
24: Ryszard Straszewski (ur. 1921: 100 lat)
25: Elżbieta Straszewska (zm. 2001: 20 lat)
27: Zofia Straszewska (ur. 1922: 99 l.)
30: Elżbieta Straszewska (ur. 1932: 89 l.) Dorota Potocka (ur. 1944: 77 l.)

Luty
1: Kazimierz Dąmbski i Anna Jędrzejowicz (ślub 1921: 100 lat) Maja Rendemann (ur. 2006: 15 l.)
3: Gunner Larsen (ur. 1940: 81 l.) Piotr Straszewski (ur. 1975: 46 l.) koresp. M.J.M.
4: Witold Łoś (zm. 1947: 74 l.) Izabela Janowska (ur. 1962: 59 l.)
5: Barbara Kralewska (ur. 1959: 62 l.)
6: Małgorzata Łopuska (ur. 1949: 72 l.) Maria Potocka (zm. 1961: 60 lat)
8: Dorota Potocka (zm. 2015: 6 l.)
10: Stanisław Sławiński (zm. 1988: 33 l.)
11: Franciszek Geppert i Helena Romer (ślub 1926: 95 l.) Jadwiga Górska (zm. 1932: 89 l.)
14: Antoni Potocki (ur. 1956: 65 l.)
15: Karol Tarnowski (zm. 1981: 40 lat)
16: Jan Gaweł (zm. 1996: 25 l.)
19: Jan Włodek (zm. 1940: 81 l.)
20: Karol Tarnowski (ur. 1937: 84 l.)
24: Regina Żeromska (zm. 1959: 62 l.)
26: Aleksander Wieczorkowski (ur. 1929: 92 l.) Anna Jędrzejowicz (zm. 1934: 87 l.)
27: Maurycy Straszewski (zm. 1921: 100 lat) Andrzej Potocki i Aleksandra Lubecka (ślub 1941: 80 lat)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Lucjan Grabowski (7.13.9) (....–) kawaler? (r.: Michał G. i Paulina Rościszewska)
 • Konstanty Grodzicki (7.162.148) (....–) × Maria Traczewska (r.: Józef G. i Teodozja Rupniewska)
 • Helena Zaleska (ut.41.1.10) (1921–2011) × Stanisław Sławiński (r.: Roman Z. i Krystyna Woźniakowska)
 • Maria Zaleska (ut.41.1.12) (1922–) panna? (r.: Roman Z. i Krystyna Woźniakowska)
 • bezimienna Zbyszewska (sw.216725) (1908–) × bezimienny Heybowicz (r.: Marian Z. i Katarzyna Żeromska)
 • Karol Zbyszewski (sw.216723) (1904–1990) kawaler? (r.: Marian Z. i Katarzyna Żeromska)
 • Wacław Zbyszewski (sw.216722) (1903–1985) kawaler? (r.: Marian Z. i Katarzyna Żeromska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Michał Sadowski (psb.32298.7) (....–) × Maria Dembowska
 • Kazimiera Turska (psb.32296.4) (....–1985) × Kazimierz Straszewski
 • Gunner Larsen (psb.32301.18) (1940–) × Maria Straszewska
 • Tadeusz Łanowy (psb.32301.20) (1937–) × Teresa Straszewska
 • Anna N. (sw.146438) (....–) × Piotr Gaweł
 • Mariacarla Radice (sw.54222) (1968–) × Paweł Janowski
 • Silvia Rampello (sw.54219) (1958–) × Andrzej Janowski
 • Fritz Rendemann (psb.32301.17) (....–) × Maria Straszewska
 • Krzysztof Wawrzyniak (sw.49632) (....–) × Krystyna Gaweł
 • bezimienna Graebner (sw.80012) (1827–) × Maksymilian Jędrzejowicz
 • Magdalena Muszyńska (sw.97250) (1975–) × Marcin Łanowy
 • Ulla Nelholt (sw.49636) (1973–) × Filip Rendemann

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Michał Straszewski (psb.32300.1) (17.8.1876–.. .. 1965) × Regina Żeromska (r.: Maurycy S. i Maria Sadowska)
 • Maria Dembowska (psb.32298.8) (.. .. ....–) × Michał Sadowski (r.: Konstanty D. i Helena Witosławska)
 • Michał Sadowski (psb.32298.7) (.. .. ....–) × Maria Dembowska
 • Kazimiera Turska (psb.32296.4) (.. .. ....–21.1.1985) × Kazimierz Straszewski
 • Krystyna Gaweł (sw.48028) (.. .. 1948–) × Krzysztof Wawrzyniak (r.: Jan G. i Teresa Straszewska)
 • Maciej Gaweł (sw.146914) (3.6.1951–.. .. 1960) zm. dzieckiem (r.: Jan G. i Teresa Straszewska)
 • Maria Grabowska (7.13.10) (.. .. ....–) × Piotr Żeromski (r.: Michał G. i Paulina Rościszewska)
 • Józef Rupniowski (lu.27019) (.. .. ....–) × Petronela Zagrodzka
 • Petronela Zagrodzka (lu.27020) (.. .. ....–) × Józef Rupniowski
 • Piotr Żeromski (7.13.11) (.. .. ....–) × Maria Grabowska (r.: Teofil Ż. i Katarzyna Pogorzelska)
 • Helena Dąmbska (4.285.1190) (.. .. ....–) × Ignacy Woźniakowski (r.: Karol D. i Emilia Żeleńska)
 • Tekla Dąmbska (4.285.396) (.. .. ....–) × Ignacy Witosławski (r.: Józef D. i Franciszka Dembowska)
 • Julia Dembowska (10.720.197) (.. .. ....–) × Aleksander Komierowski (r.: Konstanty D. i Helena Witosławska)
 • Feliks Dembowski (4.341.505) (.. .. ....–) × Maria Załuska (r.: Antoni D. i Elżbieta Dworzecka)
 • Aleksander Dobroczyński (sw.60002) (.. .. ....–) × Józefa Dobrowolska
 • Józefa Dobrowolska (sw.60003) (.. .. ....–) × Aleksander Dobroczyński
 • Marta Gaweł (sw.48031) (.. .. ....–) panna (r.: Piotr G. i Anna N.)
 • Mateusz Gaweł (sw.48030) (.. .. ....–) kawaler (r.: Piotr G. i Anna N.)
 • Zygmunt Janowski (sw.53355) (.. .. ....–) × Domicjela Ulańska
 • Ludwika Jędrzejowicz (sw.80126) (.. .. 1861–.. .. 1933) × Marian Jędrzejowicz
 • Marian Jędrzejowicz (sw.80122) (.. .. 1858–.. .. 1932) × Ludwika Jędrzejowicz
 • Paulina Lebiedzińska (sw.49303) (.. .. ....–) × Heliodor Wieczorkowski
 • Anna N. (sw.146438) (.. .. ....–) × Piotr Gaweł
 • Anna Obertyńska (11.362.142) (.. .. 1847–.. .. ....) × Józef Jędrzejowicz (r.: Leopold O. i Tekla Szymanowska)
 • Katarzyna Pogorzelska (sw.18994) (.. .. ....–) × Teofil Żeromski
 • Maria Raciborska (sw.68759) (17.3.1894–.. .. 1971) × Tadeusz Romanowski (r.: Aleksander R. i Aniela Szymanowska)
 • Fritz Rendemann (psb.32301.17) (.. .. ....–) × Maria Straszewska
 • Tadeusz Romanowski (sw.68758) (.. .. 1893–.. .. 1969) × Maria Raciborska
 • Paulina Rościszewska (7.13.6) (.. .. ....–) × Michał Grabowski (r.: Karol R. i Bona Szymanowska)
 • Anna Straszewska (15.431.233) (.. .. ....–) × Antoni Łempicki
 • Józef Straszewski (lu.6522) (.. .. ....–) × Domicela Wizemberg
 • Domicjela Ulańska (sw.53356) (.. .. ....–) × Zygmunt Janowski
 • Julia Wawrzyniak (sw.146915) (.. .. 1984–) panna? (r.: Krzysztof W. i Krystyna Gaweł)
 • Krzysztof Wawrzyniak (sw.49632) (.. .. ....–) × Krystyna Gaweł
 • Martyna Wawrzyniak (sw.49633) (.. .. 1979–) panna? (r.: Krzysztof W. i Krystyna Gaweł)
 • Heliodor Wieczorkowski (sw.49302) (.. .. ....–) × Paulina Lebiedzińska
 • Ignacy Witosławski (4.285.397) (.. .. ....–) × Tekla Dąmbska (r.: Kazimierz W. i Barbara Malaff)
 • Maria Załuska (4.341.530) (.. .. ....–) × Feliks Dembowski (r.: Jan Z. i Aniela Rzewuska)
 • Teofil Żeromski (sw.18993) (.. .. ....–) × Katarzyna Pogorzelska
 • Barbara Bełżecka (1.618.180) (.. .. ....–) × Mikołaj Chomętowski
 • Józef Dąmbski (4.285.302) (.. .. ....–) × Franciszka Dembowska (r.: Tomasz D. i Marianna Kolczyńska)
 • Franciszka Dembowska (4.341.502) (.. .. ....–) × Józef Dąmbski (r.: Antoni D. i Elżbieta Dworzecka)
 • Antoni Dembowski (4.341.499) (.. .. ....–) × Elżbieta Dworzecka
 • Teresa Dworzańska (7.13.2) (.. .. ....–) × Antoni Grabowski
 • Elżbieta Dworzecka (4.341.501) (.. .. ....–) × Antoni Dembowski
 • Zuzanna Goska (cz.I024278) (.. .. ....–) × Henryk Toma
 • Teresa Grabowska (7.13.17) (.. .. ....–) panna (r.: Michał G. i Paulina Rościszewska)
 • Antoni Grabowski (7.13.1) (.. .. ....–) × Teresa Dworzańska
 • Lucjan Grabowski (7.13.9) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Michał G. i Paulina Rościszewska)
 • bezimienna Graebner (sw.80012) (.. .. 1827–.. .. ....) × Maksymilian Jędrzejowicz
 • Józef Grodzicki (7.162.146) (.. .. ....–) × Teodozja Rupniewska (r.: Piotr G. i Tekla Paprocka)
 • Konstanty Grodzicki (7.162.148) (.. .. ....–) × Maria Traczewska (r.: Józef G. i Teodozja Rupniewska)
 • Henryk Jędrzejowicz (sw.80009) (.. .. ....–) × Maria Hofman (r.: Ludwik J. i Helena Mieroszewska)
 • Izabela Jędrzejowicz (lu.6797) (.. .. 1812–.. .. ....) × Aleksander Wodzicki (r.: Ludwik J. i Helena Mieroszewska)
 • Maksymilian Jędrzejowicz (sw.80011) (.. .. 1809–.. .. ....) × bezimienna Graebner (r.: Ludwik J. i Helena Mieroszewska)
 • Tomisław Jędrzejowicz (11.362.140) (.. .. 1872–.. .. 1936) × Emilia Kościelska (r.: Józef J. i Anna Obertyńska)
 • Zofia Kaczmarek (cz.I024291) (.. .. ....–) × Ryszard Zwoźny
 • Jadwiga Komierowska (10.720.199) (23.4.1844–.. .. ....) × bezimienny Bojarski (r.: Aleksander K. i Julia Dembowska)
 • Paulina Komierowska (10.720.202) (14.2.1849–.. .. ....) panna (r.: Aleksander K. i Julia Dembowska)
 • Stanisław Kralewski (sw.59998) (.. .. ....–) × Alina Ochocka
 • Barbara Malaff (sw.90) (.. .. ....–) × Kazimierz Witosławski
 • Alina Ochocka (sw.59999) (.. .. ....–) × Stanisław Kralewski
 • Karol Rościszewski (7.13.7) (28.10.1779–.. .. ....) × Bona Szymanowska (r.: Franciszek R. i Antonina Grabińska)
 • Agnieszka Rupniowska (lu.45263) (.. .. ....–) × Andrzej Niemirycz
 • Aniela Rzewuska (4.341.532) (.. .. ....–) × Jan Załuski
 • Anna Sarnecka (sw.121330) (.. .. ....–) × Jan Rzewuski (r.: Ignacy S. i Maria Załuska)
 • Antoni Sarnecki (sw.121332) (.. .. ....–) × Teresa Jerzykowicz (r.: Ignacy S. i Maria Załuska)
 • Mauie Spella (cz.I024275) (.. .. ....–) × Jean Guidicelli
 • Tekla Straszewska (zi.2.79.m) (.. .. 1820–.. .. ....) × Jan Jędrzejowicz (r.: Józef S. i Domicela Wizemberg)
 • Aniela Szymanowska (psb.25051.8) (.. .. 1860–.. .. 1937) × Aleksander Raciborski
 • Bona Szymanowska (7.13.8) (.. .. ....–) × Karol Rościszewski (r.: Dominik S. i Franciszka Rościszewska)
 • Tekla Szymanowska (zi.1.147.m) (.. .. ....–) × Leopold Obertyński
 • Henryk Toma (cz.I024277) (.. .. ....–) × Zuzanna Goska
 • Helena Witosławska (sw.32988) (.. .. ....–) panna (r.: Eugeniusz W. i Jadwiga Dembowska)
 • Maria Witosławska (sw.105) (.. .. ....–) panna (r.: Eugeniusz W. i Jadwiga Dembowska)
 • Teresa Witosławska (sw.99) (.. .. ....–) × Henryk Link (r.: Eugeniusz W. i Jadwiga Dembowska)
 • Zofia Witosławska (sw.101) (.. .. ....–) × Mieczysław Mierzejewski (r.: Eugeniusz W. i Jadwiga Dembowska)
 • Ignacy Witosławski (sw.95) (.. .. ....–) × Teresa Lińska (r.: Ignacy W. i Tekla Dąmbska)
 • Kazimierz Witosławski (sw.89) (.. .. ....–) × Barbara Malaff
 • Konstanty Witosławski (sw.32987) (.. .. ....–) kawaler (r.: Eugeniusz W. i Jadwiga Dembowska)
 • Domicela Wizemberg (lu.6521) (.. .. ....–) × Józef Straszewski
 • Aniela Wojciechowska (sw.167537) (.. .. ....–) × Hilary Łempicki
 • Paulina Woźniakowska (6.390.852) (.. .. 1861–.. .. ....) × Gabriel Godlewski (r.: Ignacy W. i Helena Dąmbska)
 • Teodozja Woźniakowska (6.807.155) (.. .. 1853–.. .. 1925) × Adam Grabkowski (r.: Ignacy W. i Helena Dąmbska)
 • Helena Zaleska (ut.41.1.10) (28.7.1921–.. .. 2011) × Stanisław Sławiński (r.: Roman Z. i Krystyna Woźniakowska)
 • Jan Załuski (4.341.531) (.. .. ....–) × Aniela Rzewuska (r.: Kasper Z. i Franciszka Kuropatnicka)
 • Marian Zbyszewski (sw.216720) (.. .. 1871–.. .. 1944) × Katarzyna Żeromska (r.: Wiktor Z. i Julia Ledóchowska)
 • Ryszard Zwoźny (cz.I024290) (.. .. ....–) × Zofia Kaczmarek
 • Natalia Żeromska (4.37.497) (.. .. 1814–.. .. ....) × Jacek Czosnowski (r.: Teofil Ż. i Katarzyna Pogorzelska)
 • Paulina Żeromska (2.57.452) (.. .. ....–) × Konstanty Borkowski (r.: Teofil Ż. i Katarzyna Pogorzelska)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 950.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 28.02.2020.
  © 2002-2020 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie