Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Krystyna Korewicka (sw.114870)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Październik
24: Bronisław Palimąka i Krystyna Korewicka (ślub 1972: 47 l.)
25: Bronisława Woroniecka (zm. 1951: 68 l.) Włodzimierz de Rosenwerth i Bożena Ronka (ślub 1980: 39 l.)
28: Lucjan Morzycki (zm. 1966: 53 l.)
30: Marcin Leszczyński (zm. 1938: 81 l.)

Listopad
1: Ewa Wielowieyska (zm. 1974: 45 l.)
2: Józef Żychliński (zm. 1969: 50 lat)
3: Hubert Dernałowicz (ur. 1942: 77 l.) koresp. M.J.M.
5: Elżbieta Porczyńska (ur. 1947: 72 l.)
18: Krystyna Korewicka (ur. 1919: 100 lat)
20: Anna Konopka (ur. 1924: 95 l.)
22: Marta Kamocka (ur. 1930: 89 l.) Magdalena Kamocka (ur. 1953: 66 l.)
23: Maria Zieleniewska (ur. 1922: 97 l.)
27: Danuta Kobylińska (ur. 1931: 88 l.)
28: Tadeusz Dettlaff (ur. 1950: 69 l.)

Grudzień
3: Ingrid Netterberg (ur. 1948: 71 l.)
11: Anna Kamocka (ur. 1954: 65 l.)
15: Jan Konopka (ur. 1920: 99 l.)
16: Tadeusz Dachowski (zm. 1951: 68 l.)
18: Zofia Korzybska (ur. 1920: 99 l.) Jadwiga Turzyńska (ur. 1952: 67 l.)
19: Bronisław Szlubowski (zm. 1939: 80 lat)
21: Ludwik Golmer (zm. 1920: 99 l.) Władysław Chwalibóg (zm. 1933: 86 l.)
23: Zofia Morawska (zm. 1979: 40 lat)
24: Wacław Heybowicz (zm. 1998: 21 l.)
26: Adela Chwalibóg (zm. 1965: 54 l.) Zdzisław Sabiłło i Joanna Niemojewska (ślub 1980: 39 l.) koresp. M.J.M.
27: Władysław Koziebrodzki (zm. 1974: 45 l.)

Styczeń
1: Bronisław Kobyliński (zm. 1953: 67 l.)
5: Ireneusz Fijałkowski (ur. 1933: 87 l.)
6: Jadwiga Korzybska (ur. 1924: 96 l.) Feliks Kamocki i Zofia Morawska (ślub 1951: 69 l.)
11: Jadwiga Bądzyńska (zm. 1927: 93 l.) Teresa Jaworowska (ur. 1927: 93 l.)
15: Jadwiga Szamota (zm. 1922: 98 l.)
18: Zdzisław Sabiłło (ur. 1957: 63 l.) koresp. M.J.M. Stanisław Adamski (zm. 2017: 3 l.)
19: Zdzisław Korzybski (ur. 1944: 76 l.)
23: Karol Bandel (ur. 1967: 53 l.)
24: Claudia Dernałowicz (ur. 1974: 46 l.) Kinga Fijałkowska (ur. 1989: 31 l.) Bolesław Leitgeber (zm. 1993: 27 l.)
25: Stanisław Hempel (zm. 1968: 52 l.)
28: Zofia Jezierska (zm. 1993: 27 l.)
29: Marian Russocki (zm. 1985: 35 l.)
30: Seweryn Dernałowicz (zm. 1924: 96 l.)

Luty
2: Andrzej Kamocki (ur. 1923: 97 l.) Henryk Skarzyński (zm. 2000: 20 lat) Gabriela Przezdziecka (zm. 2003: 17 l.) Krystyna Czerska (zm. 2010: 10 lat)
5: Maria Adamska (ur. 1947: 73 l.)
9: Franciszek Jezierski (zm. 1919: 101 l.) Stanisław Bądzyński (zm. 1929: 91 l.)
19: Jadwiga Korzybska (zm. 1972: 48 l.)
22: Piotr Żychliński (ur. 1922: 98 l.)
24: Jacek Siemieński (zm. 1977: 43 l.) Krystyna Korewicka (zm. 1998: 22 l.)
27: Wojciech Dernałowicz (ur. 1971: 49 l.)
28: Karol Radłowski (zm. 1928: 92 l.) Michalina Łukasiewicz (zm. 1937: 83 l.)

Marzec
1: Zbigniew Porczyński (zm. 2008: 12 l.)
2: Krystyna Moczulska (ur. 1946: 74 l.)
3: Antoni Kamocki (zm. 1936: 84 l.)
13: Maria Kamocka (zm. 1972: 48 l.)
14: Krystyna Czerska (ur. 1931: 89 l.)
17: Jan Heybowicz (ur. 1951: 69 l.) Jacek Fijałkowski (ur. 1957: 63 l.)
18: Małgorzata Porczyńska (ur. 1958: 62 l.) koresp. M.J.M.
21: Matthew Adamski (ur. 1990: 30 lat)
23: Józef Russocki (zm. 1931: 89 l.)
27: Stefan Humnicki i Zofia Lubomirska (ślub 1933: 87 l.)

Kwiecień
1: Wiktor Szańkowski (zm. 2004: 16 l.)
2: Bolesław Dobrowolski (zm. 1944: 76 l.)
4: Karolina Chwalibóg (zm. 1954: 66 l.)
6: Albert Dernałowicz (ur. 1999: 21 l.) Zdzisław Sabiłło i Katarzyna Nowak (ślub 2002: 18 l.) koresp. M.J.M.
7: Weronika d'Aboville (ur. 1954: 66 l.) Ireneusz Fijałkowski (zm. 2007: 13 l.)
9: Georg Dernałowicz (ur. 1975: 45 l.)
11: Bogdan Iliński (zm. 1983: 37 l.) Stanisław Sokołowski (zm. 2010: 10 lat)
16: Zofia Morawska (ur. 1922: 98 l.)
20: Leonard Siemieński (ur. 1924: 96 l.) Zdzisław Kamocki i Zofia Jezierska (ślub 1927: 93 l.)
21: Konstanty Przezdziecki (zm. 1966: 54 l.)
24: Maria Bronikowska (zm. 1953: 67 l.)
27: Janina Janta (zm. 1978: 42 l.) Stanisław Kamocki (zm. 1985: 35 l.) Zofia Sokołowska (zm. 1997: 23 l.)
28: Piotr Żychliński i Cecylia Borowska (ślub 1956: 64 l.)
30: Jan Konopka i Maria Iżycka (ślub 1919: 101 l.)

Maj
1: Irena Dernałowicz (zm. 1961: 59 l.)
3: Stanisław Sokołowski (zm. 1945: 75 l.)
13: Zofia Glińska (ur. 1919: 101 l.)
18: Amelia Graeve (zm. 1947: 73 l.)
20: Stanisław Adamski (ur. 1948: 72 l.)
24: Maria Żychlińska (ur. 1919: 101 l.)
28: Robert Dernałowicz (ur. 1968: 52 l.)
30: Szczęsny Koziebrodzki (ur. 1957: 63 l.)

Czerwiec
3: Zdzisław Chwalibóg (zm. 1944: 76 l.) Celina Sabiłło (ur. 1951: 69 l.)
11: Ludwik Pułaski (zm. 1953: 67 l.)
17: Jerzy Bandel (ur. 1965: 55 l.)
19: Zbigniew Porczyński (ur. 1919: 101 l.) Hubert Dernałowicz (zm. 2013: 7 l.) koresp. M.J.M.
22: Jadwiga Kaczorowska (ur. 1927: 93 l.)
25: Jacek Fijałkowski i Małgorzata Porczyńska (ślub 1988: 32 l.)
28: Edmund Szymaszkiewicz (zm. 2010: 10 lat)
29: Zdzisław Korzybski i Ewa Gromnicka (ślub 1985: 35 l.) Zofia Glińska (zm. 2001: 19 l.)

Lipiec
1: Marianna Russocka (zm. 1958: 62 l.) Leonard Siemieński (zm. 1988: 32 l.)
3: Róża Mineyko (zm. 2005: 15 l.)
4: Stanisław Adamski i Grażyna Majchrzycka (ślub 1987: 33 l.)
5: Stanisław Sokołowski (ur. 1919: 101 l.)
6: Michał Sokołowski (zm. 1947: 73 l.) Stanisława Urbaniak (zm. 1970: 50 lat)
10: Zofia Lubomirska (zm. 1981: 39 l.)
16: Helena Sokołowska (zm. 1976: 44 l.)
17: Zbigniew Porczyński i Maria Żychlińska (ślub 1946: 74 l.)
18: Bogdan Iliński i Zofia Korzybska (ślub 1953: 67 l.)
23: Anna Fijałkowska (ur. 1991: 29 l.)
25: Franciszek Sabiłło i Jadwiga Korzybska (ślub 1944: 76 l.)
30: Henryk Skarzyński i Maria Tomczak (ślub 1977: 43 l.)

Sierpień
4: Jeremi Dernałowicz (ur. 1944: 76 l.)
5: Zygmunt Hempel (zm. 1944: 76 l.)
6: Krystyna Kamocka (ur. 1920: 100 lat) Adam Dernałowicz (zm. 1993: 27 l.)
7: Anna Kamionko (zm. 1939: 81 l.)
8: Stanisława Chrzanowska (zm. 1951: 69 l.)
9: Jan Bandel (ur. 1927: 93 l.)
11: Zygmunt Morzycki (zm. 2005: 15 l.)
12: Stanisław Dernałowicz (zm. 2001: 19 l.)
15: Jan Konopka (zm. 1980: 40 lat) Kinga Libiszowska (zm. 2010: 10 lat)
16: Jan Fijałkowski (ur. 1996: 24 l.)
20: Dominika Dettlaff (ur. 1977: 43 l.)
25: Zofia Russocka (zm. 1992: 28 l.)
26: Jan Korzybski (zm. 1944: 76 l.) Maria Zieleniewska (zm. 2011: 9 l.)

Wrzesień
1: Maria Woroniecka (zm. 1952: 68 l.)
5: Krystyna Kamocka (zm. 1999: 21 l.)
6: Woldemar Dernałowicz (zm. 1956: 64 l.)
8: Bolesław Dobrowolski i Izabella Chwalibóg (ślub 1926: 94 l.)
17: Franciszek Sabiłło (zm. 2007: 13 l.)
24: Józef Żychliński (zm. 1926: 94 l.)
27: Maria Kamocka (ur. 1931: 89 l.) Elżbieta Kamocka (ur. 1956: 64 l.)
28: Maria Koziebrodzka (ur. 1954: 66 l.)

Październik
4: Maria Iżycka (zm. 1985: 35 l.)
7: Stefan Humnicki (zm. 1965: 55 l.)
14: Jan Konopka i Magdalena Mehoffer (ślub 1947: 73 l.) Maria Leszczyńska (zm. 1984: 36 l.)
17: Władysław Koziebrodzki i Krystyna Kamocka (ślub 1953: 67 l.)
18: Mariusz Szańkowski (zm. 1983: 37 l.)
20: Czesław Dernałowicz (zm. 1993: 27 l.)
22: Bohdan Gliński (zm. 1972: 48 l.)
23: Grażyna Majchrzycka (ur. 1959: 61 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Helena Bądzyńska (sw.773055) (1861–) panna? (r.: Ludwik B. i Maria Szamota)
 • Helena Chwalibóg (sw.909730) (....–) panna? (r.: Stefan C. i Teresa Rusocka)
 • Aniela Bądzyńska (1.539.92) (1823–) panna? (r.: Jan B. i Helena Orłowska)
 • Felicjanna Bądzyńska (1.539.91) (1821–) panna? (r.: Jan B. i Helena Orłowska)
 • Edward Bądzyński (1.539.15) (1836–) kawaler? (r.: Jan B. i Helena Orłowska)
 • Maria Chwalibóg (sw.675110) (....–) × Jan Korzybski (r.: Zygmunt C. i Jadwiga Helcel)
 • Ludwik Humnicki (8.12.329) (1888–) × Jadwiga Humnicka (r.: Ignacy H. i Maria Bądzyńska)
 • Stefan Humnicki (8.12.331) (1893–1965) × Zofia Lubomirska (r.: Ignacy H. i Maria Bądzyńska)
 • Włodzimierz Humnicki (8.12.330) (1890–) kawaler? (r.: Ignacy H. i Maria Bądzyńska)
 • Zygmunt Kamocki (sw.120710) (1893–1940) × Maria Głuska (r.: Antoni K. i Karolina Chwalibóg)
 • Jadwiga Szamota (sw.117477) (1842–1922) × Władysław Kremky (r.: Walerian S. i Anna Prażmowska)
 • Rozalia Szamota (sw.51771) (1838–1878) × Emilian Szydłowski (r.: Walerian S. i Anna Prażmowska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Zygmunt Adamski (sw.114871) (....–) × Krystyna Korewicka
 • Bronisław Palimąka (sw.182633) (....–) × Krystyna Korewicka
 • Andrzej Czaja (sw.114876) (....–) × Maria Adamska
 • Magdalena Stankiewicz (sw.114877) (....–) × Stanisław Adamski
 • Teodor Libiszowski (sw.145973) (....–) × Pelagia Iżycka
 • bezimienny Broniowski (3.274.172) (....–) × Aniela Chwalibóg
 • Maria Brzoskwinia (sw.164645) (....–2007) × Andrzej Dobrowolski
 • Jadwiga Helcel (3.274.168) (1862–1932) × Zygmunt Chwalibóg
 • Tadeusz Kobyliński (3.274.173) (....–1921) × Aniela Chwalibóg
 • J. Mielczarska (sw.114866) (1933–) × Władysław Dobrowolski
 • Józefa Słąnka (le.2910.2.7) (....–) × Józef Prażmowski

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Zygmunt Adamski (sw.114871) (.. .. ....–) × Krystyna Korewicka
 • Alina Chwalibóg (sw.114847) (20.4.1889–.. .. 1957) × Józef Korewicki (r.: Władysław C. i Jadwiga Bądzyńska)
 • Józef Korewicki (sw.114848) (.. .. ....–.. .. 1963) × Alina Chwalibóg (r.: Zygmunt K. i Maria Rybicka)
 • Bronisław Palimąka (sw.182633) (.. .. ....–) × Krystyna Korewicka
 • Karolina Adamska (sw.164646) (.. .. 1980–) panna? (r.: Stanisław A. i Magdalena Stankiewicz)
 • Jadwiga Bądzyńska (1.539.19) (.. .. ....–11.1.1927) × Władysław Chwalibóg (r.: Ludwik B. i Maria Szamota)
 • Andrzej Czaja (sw.114876) (.. .. ....–) × Maria Adamska
 • Natalia Czaja (sw.466007) (.. .. 1978–) panna? (r.: Andrzej C. i Maria Adamska)
 • Zygmunt Korewicki (sw.217715) (.. .. ....–) × Maria Rybicka
 • Maria Rybicka (sw.217718) (.. .. ....–) × Zygmunt Korewicki
 • Magdalena Stankiewicz (sw.114877) (.. .. ....–) × Stanisław Adamski
 • Ludwik Bądzyński (1.539.88) (.. .. 1822–.. .. ....) × Maria Szamota (r.: Jan B. i Helena Orłowska)
 • Adam Chwalibóg (sw.114849) (.. .. 1887–.. .. 1929) kawaler (r.: Władysław C. i Jadwiga Bądzyńska)
 • Jadwiga Chwalibóg (psb.30921.4) (.. .. 1891–.. .. 1972) × Antoni Sokołowski (r.: Władysław C. i Jadwiga Bądzyńska)
 • Maria Chwalibóg (sw.107935) (.. .. 1890–.. .. 1954) × Antoni Porczyński (r.: Władysław C. i Jadwiga Bądzyńska)
 • Krystyna Kopańska (sw.180129) (.. .. ....–) × Kazimierz Majchrzycki
 • Kazimierz Majchrzycki (sw.180128) (.. .. ....–) × Krystyna Kopańska
 • Maria Szamota (1.539.18) (.. .. ....–) × Ludwik Bądzyński (r.: Walerian S. i Anna Prażmowska)
 • Helena Bądzyńska (sw.773055) (31.1.1861–.. .. ....) panna? (r.: Ludwik B. i Maria Szamota)
 • Maria Bądzyńska (1.539.21) (.. .. ....–) × Ignacy Humnicki (r.: Ludwik B. i Maria Szamota)
 • Jan Bądzyński (1.539.81) (.. .. 1792–.. .. ....) × Helena Orłowska (r.: Michał B. i Rozalia Kamińska)
 • Aniela Chwalibóg (3.274.171) (.. .. 1862–.. .. 1942) × Tadeusz Kobyliński (r.: Stefan C. i Teresa Rusocka)
 • Helena Chwalibóg (sw.909730) (.. .. ....–) panna? (r.: Stefan C. i Teresa Rusocka)
 • Michael d'Aboville (sw.374561) (.. .. ....–) × Zofia Kłosiewicz
 • Aurelia Dembowska (4.341.301) (.. .. ....–) × Karol Chwalibóg (r.: Sebastian D. i Felicjanna Walewska)
 • Józef Dernałowicz (sw.98846) (.. .. 1949–.. .. 1949) zm. dzieckiem (r.: Stanisław D. i Kinga Libiszowska)
 • Andrzej Dobrowolski (zi.6.24.b5) (.. .. 1938–) × Maria Brzoskwinia (r.: Bolesław D. i Izabella Chwalibóg)
 • Jerzy Dobrowolski (zi.6.24.b4) (.. .. 1928–) kawaler (r.: Bolesław D. i Izabella Chwalibóg)
 • Władysław Dobrowolski (zi.6.24.b3) (.. .. 1927–) × J. Mielczarska (r.: Bolesław D. i Izabella Chwalibóg)
 • Pelagia Iżycka (8.179.222) (.. .. ....–) × Teodor Libiszowski (r.: Józef I. i Leonia Dachowska)
 • Zofia Kłosiewicz (sw.374562) (.. .. ....–) × Michael d'Aboville
 • Teodor Libiszowski (sw.145973) (.. .. ....–) × Pelagia Iżycka
 • Helena Orłowska (1.539.14) (.. .. ....–) × Jan Bądzyński (r.: Sebastian O. i Felicjana Lemnicka)
 • Zofia Porczyńska (sw.466008) (.. .. 1920–.. .. 1930) zm. dzieckiem (r.: Antoni P. i Maria Chwalibóg)
 • Antoni Porczyński (sw.107934) (.. .. ....–) × Maria Chwalibóg (r.: Zygmunt P. i Maria Wilczopolska)
 • Anna Prażmowska (le.2910.2.9) (.. .. ....–) × Walerian Szamota (r.: Józef P. i Józefa Słąnka)
 • Antoni Sokołowski (psb.30896.12) (.. .. ....–.. .. 1945) × Jadwiga Chwalibóg (r.: Maciej S. i Zofia Sokołowska)
 • Wojciech Sokołowski (sw.131749) (.. .. ....–) kawaler (r.: Antoni S. i Jadwiga Chwalibóg)
 • Walerian Szamota (le.3627.1.3) (15.4.1797–.. .. ....) × Anna Prażmowska (r.: Baltazar S. i Józefa Cylińska)
 • Aniela Bądzyńska (1.539.92) (.. .. 1823–.. .. ....) panna? (r.: Jan B. i Helena Orłowska)
 • Felicjanna Bądzyńska (1.539.91) (.. .. 1821–.. .. ....) panna? (r.: Jan B. i Helena Orłowska)
 • Edward Bądzyński (1.539.15) (.. .. 1836–.. .. ....) kawaler? (r.: Jan B. i Helena Orłowska)
 • Michał Bądzyński (1.539.74) (.. .. ....–) × Rozalia Kamińska
 • Władysław Bądzyński (1.539.89) (.. .. 1827–.. .. ....) × Franciszka Kowalska (r.: Jan B. i Helena Orłowska)
 • bezimienny Broniowski (3.274.172) (.. .. ....–) × Aniela Chwalibóg
 • Maria Brzoskwinia (sw.164645) (.. .. ....–.. .. 2007) × Andrzej Dobrowolski
 • Celina Chwalibóg (sw.60212) (.. .. 1889–.. .. 1940) × Jan Korzybski (r.: Zygmunt C. i Jadwiga Helcel)
 • Maria Chwalibóg (sw.675110) (.. .. ....–) × Jan Korzybski (r.: Zygmunt C. i Jadwiga Helcel)
 • Stefan Chwalibóg (sw.114852) (.. .. 1885–.. .. 1947) × Ada Wędrychowska (r.: Zygmunt C. i Jadwiga Helcel)
 • Władysław Chwalibóg (sw.114856) (.. .. 1894–.. .. 1941) × bezimienna Goryniewska (r.: Zygmunt C. i Jadwiga Helcel)
 • Zofia Chwalibóg (zi.3.102.a) (.. .. 1891–.. .. 1926) × Lucjan Morzycki (r.: Zygmunt C. i Jadwiga Helcel)
 • Leonia Dachowska (4.102.48) (.. .. ....–) × Józef Iżycki (r.: Kazimierz D. i Zofia Zbyszewska)
 • Kinga Dobrowolska (sw.114867) (.. .. 1968–) panna? (r.: Władysław D. i J. Mielczarska)
 • Świętosława Dobrowolska (sw.114869) (.. .. 1973–) panna? (r.: Władysław D. i J. Mielczarska)
 • Bolesław Dobrowolski (sw.114868) (.. .. 1971–) kawaler? (r.: Władysław D. i J. Mielczarska)
 • Zenon Dobrowolski (zi.6.24.o) (22.12.1843–.. .. ....) × Michalina Łukasiewicz
 • Jadwiga Helcel (3.274.168) (.. .. 1862–.. .. 1932) × Zygmunt Chwalibóg
 • Ignacy Humnicki (8.12.327) (23.2.1861–.. .. ....) × Maria Bądzyńska (r.: Zygmunt H. i Teodora Błeszyńska)
 • Ludwik Humnicki (8.12.329) (.. .. 1888–.. .. ....) × Jadwiga Humnicka (r.: Ignacy H. i Maria Bądzyńska)
 • Włodzimierz Humnicki (8.12.330) (.. .. 1890–.. .. ....) kawaler? (r.: Ignacy H. i Maria Bądzyńska)
 • Rozalia Kamińska (1.539.27) (.. .. ....–) × Michał Bądzyński
 • Antoni Kamocki (sw.120711) (24.3.1897–.. .. ....) × Wanda Celińska (r.: Antoni K. i Karolina Chwalibóg)
 • Zdzisław Kamocki (cz.I006521) (4.12.1894–.. .. ....) × Zofia Jezierska (r.: Antoni K. i Karolina Chwalibóg)
 • Zygmunt Kamocki (sw.120710) (3.12.1893–.. .. 1940) × Maria Głuska (r.: Antoni K. i Karolina Chwalibóg)
 • Teresa Karwicka (9.522.586) (.. .. ....–) × Romuald Walewski (r.: Józef K. i Helena Szembek)
 • Tadeusz Kobyliński (3.274.173) (.. .. ....–.. .. 1921) × Aniela Chwalibóg
 • J. Mielczarska (sw.114866) (.. .. 1933–) × Władysław Dobrowolski
 • Janina Oskierka (zi.6.24.a) (.. .. ....–.. .. 1922) × Bolesław Dobrowolski
 • Zygmunt Porczyński (sw.164649) (.. .. ....–) × Maria Wilczopolska
 • Julian Russocki (lu.32048) (.. .. ....–) × Marianna Żabicka
 • Józefa Słąnka (le.2910.2.7) (.. .. ....–) × Józef Prażmowski
 • Baltazar Szamota (le.3627.1.4) (.. .. ....–) × Józefa Cylińska (r.: Stanisław S. i ... ...)
 • Zofia Szamota (sw.51773) (.. .. 1836–.. .. 1928) × Edward Szydłowski (r.: Walerian S. i Anna Prażmowska)
 • Maria Wilczopolska (sw.164650) (.. .. ....–) × Zygmunt Porczyński
 • Marianna Żabicka (lu.32049) (.. .. ....–) × Julian Russocki

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 24.10.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie