Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Zygmunt Załęski (sw.120731)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Grudzień
16: Eliza Römer (zm. 1961: 57 l.)
18: Wiesława Szulc (zm. 1987: 31 l.)
22: Józef Dowgielewicz (zm. 1956: 62 l.)
24: Witold Pawłowicz (zm. 1954: 64 l.)
27: Jan Chmielewski (ur. 1918: 100 lat) Kazimierz Buterlewicz (zm. 1985: 33 l.)
28: Walery Maliszewski i Zofia Gieysztor (ślub 1957: 61 l.)
30: Katarzyna Cywińska (ur. 1957: 61 l.) Aneta Masełko (ur. 1972: 46 l.)

Styczeń
4: Stefan Gieysztor (zm. 1953: 66 l.) Joanna Korewa (zm. 2011: 8 l.)
5: Anna Babińska (ur. 1938: 81 l.)
7: Joanna Gosiewska (zm. 1945: 74 l.) Felicja Komorowska (zm. 1993: 26 l.)
12: Zygmunt Załęski (zm. 1966: 53 l.)
17: Jadwiga Szukszta (zm. 1927: 92 l.) Leon Gieysztor (zm. 1945: 74 l.)
21: Zygmunt Żbikowski (zm. 1973: 46 l.)
22: Hanna Pawłowicz (zm. 1925: 94 l.) Sten Bertelsen i Anna Gieysztor (ślub 1983: 36 l.)

Luty
2: Michał Gieysztor (ur. 1977: 42 l.)
3: Irena Puchała (zm. 1964: 55 l.)
4: Piotr Chmielewski (ur. 1956: 63 l.)
5: Wiesława Szulc (ur. 1936: 83 l.)
6: Jakub Gieysztor (ur. 1966: 53 l.)
7: Wojciech Szewczuk (ur. 1966: 53 l.) Regina Kurusza (zm. 1995: 24 l.)
9: Wojciech Żołędziowski (ur. 1932: 87 l.)
15: Wiktor Budzyński (zm. 1976: 43 l.)
19: Wanda Szauman (zm. 1968: 51 l.)
26: Michał Chmielewski (ur. 1960: 59 l.)

Marzec
6: Lech Stanisz (ur. 1938: 81 l.) Bronisław Karpiński (zm. 1946: 73 l.) Marta Radecka (ur. 1949: 70 lat) Agnieszka Żołędziowska (ur. 1965: 54 l.)
7: Maciej Żołędziowski (ur. 1968: 51 l.) koresp. M.J.M.
8: Tomasz Cywiński (zm. 2012: 7 l.)
9: Michał Gieysztor (ur. 1927: 92 l.) Lars Ingvarsson i Elżbieta Gieysztor (ślub 1973: 46 l.) Władysław Stanisz (ur. 1977: 42 l.) koresp. M.J.M.
10: Stefan Dziewulski (zm. 1941: 78 l.) Ewa Gieysztor (ur. 1955: 64 l.)
11: Joanna Korewa (ur. 1982: 37 l.) koresp. M.J.M. Ida Bertelsen (ur. 1986: 33 l.)
20: Joanna Ruszczyńska (ur. 1937: 82 l.)
21: Ludwika Gieysztor (ur. 1938: 81 l.)
22: Stanisław Karpiński (ur. 1939: 80 lat) Anna Korewa (ur. 1989: 30 lat) Małgorzata Cywińska (zm. 2015: 4 l.) koresp. M.J.M.
25: Romuald Chmielewski (zm. 1941: 78 l.)
26: Grażyna Małuszyńska (ur. 1946: 73 l.)
31: Maria Cywińska (zm. 2006: 13 l.) Zofia Gieysztor (zm. 2015: 4 l.)

Kwiecień
1: Bogdan Skibicki (ur. 1942: 77 l.)
4: Jerzy Cywiński (zm. 1986: 33 l.)
5: Wanda Korewa (ur. 1949: 70 lat) Jan Stanisz (ur. 1983: 36 l.)
8: Barbara Gieysztor (ur. 1924: 95 l.) Janina Krassowska (zm. 1967: 52 l.) Agnieszka Gieysztor (ur. 1969: 50 lat)
10: Wanda Gieysztor (ur. 1922: 97 l.) Jan Chmielewski (zm. 1977: 42 l.)
12: Jadwiga Gieysztor (zm. 2001: 18 l.)
13: Zygmunt Komorowski (zm. 1920: 99 l.) Czesław Gieysztor (zm. 1946: 73 l.)
14: Zbigniew Gieysztor (zm. 1930: 89 l.)
18: Tadeusz Głowacz (ur. 1928: 91 l.)
20: Aleksander Gieysztor (ur. 1960: 59 l.) koresp. M.J.M. Witold Korewa (zm. 1976: 43 l.)
21: Jerzy Gieysztor i Jolanta Bąkowska (ślub 2007: 12 l.) członek SPSW
29: Tadeusz Gieysztor (zm. 1967: 52 l.)

Maj
2: Maria Świda (zm. 1937: 82 l.)
6: Małgorzata Cywińska (ur. 1952: 67 l.) koresp. M.J.M.
7: Walery Maliszewski (zm. 2006: 13 l.)
9: Wojciech Żołędziowski (zm. 2000: 19 l.)
12: Stefan Gieysztor (ur. 1956: 63 l.) Anna Gieysztor (ur. 1956: 63 l.)
17: Jan Gieysztor (zm. 2012: 7 l.)
20: Jan Cywiński (ur. 1956: 63 l.)
23: Irena Chmielewska (zm. 1985: 34 l.)
24: Tadeusz Gieysztor i Regina Kurusza (ślub 1953: 66 l.)
26: Bohdan Korewa (zm. 1993: 26 l.)
31: Wacław Cywiński (zm. 1973: 46 l.)

Czerwiec
1: Karol Szymczak i Ewa Gieysztor (ślub 1980: 39 l.)
2: Zofia Wańkowska (zm. 1979: 40 lat)
3: Aleksandra Korewa (ur. 1926: 93 l.)
5: Marian Gieysztor (zm. 1961: 58 l.)
7: Aleksander Gieysztor i Claudette Dwyer (ślub 1986: 33 l.) koresp. M.J.M.
9: Jan Załęski (ur. 1926: 93 l.) Michał Gieysztor (zm. 1951: 68 l.) Anna Gieysztor (zm. 1952: 67 l.)
10: Lech Stanisz i Jadwiga Gieysztor (ślub 1972: 47 l.)
12: Krystyna Sałata (ur. 1946: 73 l.) Szymon Stanisz (ur. 1973: 46 l.)
14: Joanna Korewa (ur. 1943: 76 l.) Danuta Gieysztor (zm. 1950: 69 l.) Michał Gieysztor (zm. 1954: 65 l.)
16: Tomasz Cywiński (ur. 1930: 89 l.)
22: Marek Skibicki (ur. 1968: 51 l.) koresp. M.J.M.
25: Maria Gieysztor (zm. 1948: 71 l.)

Lipiec
1: Tadeusz Szewczuk (zm. 1996: 23 l.)
3: Tadeusz Szewczuk i Ludwika Gieysztor (ślub 1965: 54 l.)
5: Hanna Pawłowicz (ur. 1923: 96 l.)
6: Witold Korewa i Anna Tokarska (ślub 1930: 89 l.)
7: Michał Gieysztor i Ewa Moździerz (ślub 2001: 18 l.)
8: Jadwiga Gieysztor (ur. 1947: 72 l.)
10: Jerzy Cywiński i Dorota Zawadzka (ślub 1951: 68 l.) Jadwiga Rudzka (zm. 1991: 28 l.) Jerzy Gieysztor (zm. 2016: 3 l.) członek SPSW
11: Anna Budzynska (ur. 1918: 101 l.)
15: Monika Kupis (ur. 1966: 53 l.)
16: Tomasz Korewa i Danuta Czajczyńska (ślub 1982: 37 l.) Stefan Gieysztor i Aneta Masełko (ślub 2003: 16 l.)
17: Tadeusz Chmielewski (ur. 1953: 66 l.) Marek Twardowski (ur. 1961: 58 l.)
21: Jerzy Gieysztor i Wiesława Szulc (ślub 1963: 56 l.) członek SPSW
26: Anna Bylińska (ur. 1942: 77 l.) koresp. M.J.M. Paweł Gieysztor (zm. 1984: 35 l.)

Sierpień
2: Madeleine Gieysztor (ur. 1988: 31 l.)
10: Emil Gieysztor i Felicja Komorowska (ślub 1935: 84 l.) Bronisław Karpiński i Felicja Gieysztor (ślub 1936: 83 l.) Lars Ingvarsson (ur. 1950: 69 l.) Jakub Gieysztor i Agata Pacholarz (ślub 1991: 28 l.)
14: Jan Gieysztor i Anna Babińska (ślub 1958: 61 l.) Katarzyna Cywińska (zm. 1990: 29 l.)
15: Andrzej Mejer (ur. 1962: 57 l.)
17: Krystyna Sałata (zm. 2004: 15 l.)
18: Jadwiga Gieysztor (zm. 1957: 62 l.)
19: Katarzyna Szewczuk (ur. 1967: 52 l.)
25: Marian Byliński (zm. 1995: 24 l.)
29: Julia Bertelsen (ur. 1992: 27 l.)
31: Mieczysław Puchała (zm. 1920: 99 l.)

Wrzesień
1: Jerzy Cywiński (ur. 1928: 91 l.)
4: Jan Gieysztor i Krystyna Kędzierska (ślub 1973: 46 l.)
5: Regina Kurusza (ur. 1927: 92 l.)
9: Jerzy Gieysztor i Marta Radecka (ślub 1989: 30 lat) członek SPSW
13: Karol Szymczak (ur. 1955: 64 l.) Grażyna Karpińska (ur. 1982: 37 l.)
15: Jan Szymczak (ur. 1985: 34 l.)
16: Bolesław Pawłowicz (zm. 1944: 75 l.)
17: Władysław Gieysztor (zm. 1960: 59 l.)

Październik
1: Jerzy Gieysztor (ur. 1936: 83 l.) członek SPSW Krystyna Górczyńska (ur. 1942: 77 l.) Barbara Załęska (ur. 1950: 69 l.) koresp. M.J.M.
3: Stefan Ingvarsson (ur. 1973: 46 l.) koresp. M.J.M.
5: Danuta Czajczyńska (ur. 1949: 70 lat) koresp. M.J.M.
6: Marta Szewczuk (ur. 1976: 43 l.)
8: Elżbieta Gieysztor (ur. 1944: 75 l.) koresp. M.J.M. Anna Szymczak (ur. 1983: 36 l.)
10: Kazimierz Chmielewski (ur. 1951: 68 l.)
15: Marian Byliński i Jadwiga Gieysztor (ślub 1941: 78 l.)
18: Maria Gieysztor (zm. 2017: 2 l.)
19: Maria Cywińska (ur. 1923: 96 l.)
20: Piotr Twardowski (ur. 1988: 31 l.)
21: Marie Ingvarsson (ur. 1975: 44 l.) Aleksandra Mejer (ur. 1986: 33 l.)
22: Zofia Gieysztor (ur. 1919: 100 lat)
23: Leopold Żbikowski (zm. 1928: 91 l.)
24: Tadeusz Szewczuk (ur. 1933: 86 l.)
25: Emil Gieysztor (zm. 1985: 34 l.)
26: Paweł Gieysztor (ur. 1962: 57 l.)

Listopad
2: Zofia Karpińska (ur. 1937: 82 l.)
3: Maria Rudzka (zm. 1935: 84 l.) Martin Bertelsen (ur. 1989: 30 lat)
7: Felicja Gieysztor (zm. 1993: 26 l.)
8: Maria Gieysztor (ur. 1926: 93 l.) Kazimierz Mejer (ur. 1942: 77 l.) Józef Gieysztor (zm. 1958: 61 l.)
9: Krystyna Kędzierska (ur. 1932: 87 l.)
10: Tomasz Korewa (ur. 1952: 67 l.)
11: Wiktor Korewa (ur. 1982: 37 l.)
14: Jolanta Bąkowska (ur. 1969: 50 lat) koresp. M.J.M.
15: Catherine Gieysztor (ur. 1986: 33 l.)
17: Zofia Czerniewska (zm. 1963: 56 l.)
19: Jan Gieysztor (ur. 1924: 95 l.)
22: Anna Chmielewska (ur. 1950: 69 l.)
23: Marta Urbańska (ur. 1947: 72 l.) koresp. M.J.M.
25: Lidia Gieysztor (ur. 1925: 94 l.)

Grudzień
2: Jan Załęski (zm. 1984: 35 l.)
3: Katarzyna Mejer (ur. 1984: 35 l.)
6: Anna Budzynska (zm. 1989: 30 lat)
12: Claudette Dwyer (ur. 1959: 60 lat)
14: Dorota Zawadzka (ur. 1927: 92 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):


3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Zofia Wańkowska (sw.120732) (.. .. ....–2.6.1979) × Zygmunt Załęski
 • Marek Twardowski (sw.363313) (17.7.1961–.. .. 2012) × Monika Kupis

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 15.12.2018.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie