Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Maria Szczycińska (sw.13217)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Oznaczenie „prośba o kontakt” pojawia się przy osobach, które bardzo prosimy o kontakt na adres mj@minakowski.pl — bo są potomkami takich członków Sejmu Wielkiego, z których potomstwem nie udało się dotąd nawiązać kontaktu. Jeżeli te osoby nie żyją, to może żyją ich potomkowie.

Czerwiec
22: Tomaso Spingardi (ur. 1961: 57 l.) Anna Żylicz (ur. 1980: 38 l.) koresp. M.J.M. Olga Drapella (ur. 2007: 11 l.)
23: Kazimiera Russocka (zm. 1968: 50 lat)
28: Krystyna Kokocińska (ur. 1924: 94 l.) Pelagia Łubieńska (zm. 1963: 55 l.)
29: Iwona Paczyńska (ur. 1955: 63 l.) Wojciech Drapella (ur. 2009: 9 l.)

Lipiec
1: Ewa Tymieniecka (ur. 1942: 76 l.)
5: Marek Żylicz (ur. 1923: 95 l.) Barbara Ramlau (ur. 1957: 61 l.) Kazimierz Krzyżanowski (zm. 1974: 44 l.)
6: Jacek Szczyciński (ur. 1985: 33 l.) koresp. M.J.M.
7: Witold Żylicz (ur. 1952: 66 l.)
8: Katarzyna Cichowska (ur. 1946: 72 l.) członek SPSW Ludwika Wroniszewska (ur. 2010: 8 l.)
10: Marta Majewska (ur. 1977: 41 l.)
11: Magdalena Drapella (ur. 1994: 24 l.)
13: Adam Sczaniecki (ur. 1950: 68 l.) koresp. M.J.M.
14: Maria Ładomirska (ur. 1949: 69 l.) Stanisława Ładomirska (zm. 2005: 13 l.)
20: Carlos Carrasco (ur. 1939: 79 l.) Rafał Bornus (ur. 1959: 59 l.) członek SPSW
24: Konstanty Łubieński (zm. 1920: 98 l.)
26: Zbigniew Cichowski i Anna Jankowska (ślub 1945: 73 l.)
31: Bohdan Hulewicz (zm. 1968: 50 lat) Tomasz Drapella (ur. 1979: 39 l.) koresp. M.J.M.

Sierpień
1: Aniela Szczycińska (ur. 2008: 10 lat)
4: Henryk Łubieński (zm. 1925: 93 l.) Krystyna Cichowska (zm. 1995: 23 l.)
5: Stanisław Cichocki (ur. 1937: 81 l.) Witold Cichowski (ur. 1957: 61 l.)
8: Rogier Łubieński (zm. 1930: 88 l.) Jakub Wroniszewski (ur. 1975: 43 l.)
18: Stephanie Schaab (ur. 1982: 36 l.)
19: Jan Karwat (zm. 1978: 40 lat)
25: Tomasz Bornus (ur. 1993: 25 l.) koresp. M.J.M.

Wrzesień
1: Maria Tymieniecka (ur. 1948: 70 lat) koresp. M.J.M.
2: Ida Pestka (ur. 2005: 13 l.)
4: Jerzy Górski i Krystyna Starowieyska (ślub 1947: 71 l.)
5: Janina Dzbańska (ur. 1935: 83 l.)
6: Władysława Cichowska (zm. 1945: 73 l.)
9: Seweryn Cichowski (zm. 1948: 70 lat)
11: Maria Żylicz (ur. 1958: 60 lat) Paula Ropelewska (ur. 1976: 42 l.)
12: Bernard Łubieński (zm. 1933: 85 l.)
14: Pelagia Dernałowicz (zm. 1938: 80 lat) Krzysztof Bartuzi (ur. 1961: 57 l.)
17: Walentyna Zawadzka (zm. 1943: 75 l.) Henryk Cichowski (zm. 1955: 63 l.)
18: Olga Bornus (ur. 1960: 58 l.) Zofia Russocka (zm. 1976: 42 l.)
19: Magdalena Łubieńska (zm. 1980: 38 l.)
21: Maciej Żylicz (ur. 1953: 65 l.)
22: Tomasz Żylicz (ur. 1951: 67 l.) członek SPSW
24: Alicja Sypuła (ur. 1960: 58 l.) koresp. M.J.M.
26: Teresa Tymieniecka (ur. 1943: 75 l.) koresp. M.J.M. Leon Bornus (zm. 2010: 8 l.)
27: Grażyna Hulewicz (ur. 1928: 90 lat) Zbigniew Cichowski (zm. 2005: 13 l.)
28: Jacek Karwat (ur. 1952: 66 l.) Magdalena Bukowska (ur. 1980: 38 l.)
30: Antonina Russocka (zm. 1973: 45 l.)

Październik
2: Karolina Tomkiel (zm. 1937: 81 l.)
3: Jan Cichowski i Ewa Grodzińska (ślub 1922: 96 l.) Teresa Żylicz (ur. 1924: 94 l.) Zofia Skowrońska (zm. 1997: 21 l.)
4: Jan Szczyciński (ur. 1979: 39 l.) koresp. M.J.M. Bartłomiej Bornus (ur. 1991: 27 l.) koresp. M.J.M.
5: Małgorzata Drapella (ur. 1985: 33 l.)
9: Stanisław Piotrowski (zm. 1937: 81 l.)
11: Jan Cichowski (zm. 1947: 71 l.)
12: Joanna Ramlau (ur. 1952: 66 l.) koresp. M.J.M. Shane Alexander (ur. 1981: 37 l.)
13: Ewa Tymieniecka (zm. 1988: 30 lat)
20: Antonina Cichowska (zm. 1947: 71 l.)
25: Vanessa Hołły (ur. 1987: 31 l.)
26: Kazimierz Cichowski (zm. 1937: 81 l.) Irena Kamieńska (zm. 1962: 56 l.)
27: Tadeusz Sczaniecki (zm. 1998: 20 lat)
28: Wanda Bornus (ur. 1954: 64 l.)
29: Bernard Łubieński (zm. 1941: 77 l.)

Listopad
1: Mikołaj Wroniszewski (ur. 1977: 41 l.) Marta Żylicz (ur. 1982: 36 l.) Stanisław Drapella (ur. 2007: 11 l.)
3: Magdalena Żylicz (ur. 1996: 22 l.) Zofia Żylicz (ur. 1996: 22 l.)
4: Maria Trzecieska (zm. 1932: 86 l.)
5: Ryan Hołły (ur. 1979: 39 l.) Zofia Sczaniecka (zm. 2001: 17 l.)
7: Antoni Ropelewski (ur. 1989: 29 l.)
13: Zofia Budna (zm. 1967: 51 l.) Antonina Szczycińska (ur. 2010: 8 l.)
15: Michał Sczaniecki (zm. 1920: 98 l.) Jan Sczaniecki (zm. 1952: 66 l.) Wanda Kotkowska (zm. 1964: 54 l.)
16: Maria Sczaniecka (ur. 1921: 97 l.)
17: Mieczysław Cichowski (zm. 1918: 100 lat) Aneta Janik (ur. 1975: 43 l.)
20: Anna Dobrowolska (zm. 2007: 11 l.)
23: Krystyna Cichowska (ur. 1928: 90 lat)
24: Jan Stankiewicz (ur. 1922: 96 l.)
25: Zdzisław Ładomirski (zm. 1950: 68 l.)
30: Jadwiga Karwat (ur. 1956: 62 l.) Piotr Żylicz (ur. 1979: 39 l.)

Grudzień
2: Władysław Kraiński (zm. 1926: 92 l.) Jan Stankiewicz (zm. 1995: 23 l.)
3: Piotr Drapella (ur. 2011: 7 l.)
4: Barbara Ładomirska (ur. 1952: 66 l.)
5: Zofia Eysmont (zm. 1926: 92 l.) prośba o kontakt
6: Feliks Tymieniecki (zm. 1979: 39 l.)
8: Janina Podgórska (zm. 1953: 65 l.)
9: Maria Sczaniecka (zm. 2007: 11 l.)
10: Adam Łubieński (zm. 1918: 100 lat) Michał Piotrowski (zm. 1947: 71 l.)
12: Urszula Łempicka (zm. 1930: 88 l.) Helena Kaczkowska (zm. 1946: 72 l.)
13: Stanisław Galas (ur. 1927: 91 l.)
15: Jessica Hołły (ur. 1976: 42 l.)
17: Maria Szczycińska (ur. 1991: 27 l.)
19: Anna Sczaniecka (zm. 2007: 11 l.) Teresa Żmigrodzka (zm. 2008: 10 lat)
20: Roman Cichowski (zm. 1943: 75 l.) Bolesław Drapella (ur. 1981: 37 l.) koresp. M.J.M.
24: Witold Doboszyński (ur. 1950: 68 l.)
25: Krzysztof Cichowski i Barbara Niedzielska (ślub 1969: 49 l.) członek SPSW
26: Jozef Piotrowski (zm. 1945: 73 l.)
28: Stefan Kotarski (zm. 1960: 58 l.) Jadwiga Karwat (zm. 1985: 33 l.) Tomaso Spingardi i Marta Szczycińska (ślub 2010: 8 l.)
29: Anna Żylicz (ur. 1925: 93 l.)
31: Barbara Stankiewicz (ur. 1952: 66 l.) Antoni Sczaniecki (zm. 1980: 38 l.)

Styczeń
1: Regina Sęk (ur. 1952: 67 l.)
2: Szczęsny Kleczyński (zm. 1984: 35 l.)
3: Ignacy Żylicz (zm. 1968: 51 l.)
5: Bogusława Kruszyńska (zm. 1927: 92 l.)
6: Matthew Schaab (ur. 1979: 40 lat) Jacek Szczyciński i Julia Ropelewska (ślub 2011: 8 l.) koresp. M.J.M. Anna Bornus (zm. 2013: 6 l.) koresp. M.J.M.
7: Jan Żylicz (ur. 1932: 87 l.) koresp. M.J.M.
8: Jadwiga Cichowska (zm. 1997: 22 l.)
9: Bogusława Sczaniecka (zm. 1976: 43 l.)
14: Marian Karwat (zm. 1946: 73 l.)
16: Władysława Russocka (zm. 1952: 67 l.)
17: Helena Gorayska (zm. 1927: 92 l.) Jan Żylicz (ur. 1986: 33 l.)
20: Bolesław Drapella i Anna Lemańczyk (ślub 2007: 12 l.) koresp. M.J.M.
21: Jan Karwat (ur. 1921: 98 l.) Maria Bornus (ur. 1950: 69 l.) Józef Żmigrodzki (zm. 1959: 60 lat)
24: Agnieszka Ładomirska (ur. 1986: 33 l.)
26: Małgorzata Karwat (ur. 1951: 68 l.)
27: Łukasz Drapella (ur. 2014: 5 l.)
29: Michał Łubieński i Helena Krasicka (ślub 1924: 95 l.)
31: Dominik Wroniszewski (ur. 1982: 37 l.)

Luty
1: Anna Piwnicka (zm. 1936: 83 l.) Łucja Wroniszewska (ur. 2003: 16 l.)
4: Jan Cichowski (zm. 1968: 51 l.)
5: Maciej Żylicz i Magdalena Górska (ślub 1977: 42 l.)
6: Leontyna Russocka (zm. 1963: 56 l.)
7: Andrzej Bartuzi (ur. 1992: 27 l.) Marek Bartuzi (ur. 1992: 27 l.)
8: Dariusz Drapella (ur. 1957: 62 l.) koresp. M.J.M.
9: Henryk Łubieński i Zofia Ślaska (ślub 1926: 93 l.) Anna Pałygiewicz (ur. 1980: 39 l.)
10: Zbigniew Ramlau (ur. 1919: 100 lat) Tomasz Łubieński (zm. 1931: 88 l.)
11: Józef Żylicz (zm. 1954: 65 l.)
14: Anna Żylicz (ur. 1957: 62 l.) koresp. M.J.M. Leszek Ładomirski (zm. 2010: 9 l.)
16: Jan Cichowski (ur. 1931: 88 l.)
19: Krzysztof Cichowski (ur. 1948: 71 l.) członek SPSW Natalie Alexander (ur. 2009: 10 lat)
20: Maria Łubieńska (zm. 1920: 99 l.) Julia Ropelewska (ur. 1982: 37 l.)
21: Maria Russocka (zm. 1922: 97 l.)
22: Jan Sczaniecki (ur. 1923: 96 l.) Hanna Sójka (ur. 1924: 95 l.) Maciej Ropelewski (ur. 1948: 71 l.) Magdalena Górska (ur. 1955: 64 l.) koresp. M.J.M. Katarzyna Ładomirska (ur. 1983: 36 l.)
23: Janina Kierska (ur. 1921: 98 l.)
26: Małgorzata Kucharska (ur. 1945: 74 l.)
27: Andrzej Żylicz (ur. 1928: 91 l.)
28: Zygmunt Cichowski (zm. 1966: 53 l.)

Marzec
1: Roman Skowroński (zm. 1923: 96 l.) Maria Szczepaniak (ur. 1980: 39 l.)
3: Anna Żylicz (zm. 1996: 23 l.)
5: Krystyna Starowieyska (ur. 1921: 98 l.)
7: Henryk Łubieński (zm. 1981: 38 l.)
8: Bohdan Szczyciński (ur. 1924: 95 l.) Teresa Żmigrodzka (ur. 1927: 92 l.)
11: Maria Tymieniecka (zm. 2010: 9 l.) koresp. M.J.M.
16: Anna Jankowska (zm. 1956: 63 l.) Łukasz Pestka (ur. 1973: 46 l.) Anna Lemańczyk (ur. 1983: 36 l.) Pola Szczycińska (ur. 2005: 14 l.)
18: Tomasz Szymborski (ur. 1975: 44 l.) koresp. M.J.M.
20: Teresa Żylicz (zm. 2006: 13 l.)
23: Helena Łubieńska (zm. 1973: 46 l.)
25: Marcin Szczyciński (ur. 1951: 68 l.)
26: Maksymilian Russocki (zm. 1928: 91 l.) Elżbieta Krzyżanowska (ur. 1931: 88 l.)
29: Irena Łubieńska (zm. 1935: 84 l.)
30: Maria Szmidecka (zm. 1932: 87 l.)
31: Ida Szczepaniak (ur. 1988: 31 l.) Irena Cichowska (zm. 2012: 7 l.)

Kwiecień
3: Barbara Cichowska (zm. 1970: 49 l.) Anna Bornus (ur. 1990: 29 l.) koresp. M.J.M.
4: Irena Cichowska (ur. 1926: 93 l.)
5: Agnieszka Carrasco (ur. 1970: 49 l.)
11: Anna Galas (ur. 1961: 58 l.)
13: Anna Sczaniecka (ur. 1920: 99 l.)
15: Teresa Łubieńska (zm. 1939: 80 lat)
16: Zofia Sczaniecka (ur. 1948: 71 l.) Marta Szczycińska (ur. 1981: 38 l.)
19: Celina Łubieńska (zm. 1935: 84 l.) Leon Pestka (ur. 2009: 10 lat)
20: Anna Ładomirska (ur. 1970: 49 l.)
22: Eustachy Dobiecki (zm. 1919: 100 lat)
23: Stanisław Galas i Krystyna Cichowska (ślub 1957: 62 l.)
26: Bohdan Kleczyński (zm. 1920: 99 l.) Wiktoria Lisowska (zm. 1974: 45 l.)
30: Zofia Drapella (ur. 1991: 28 l.)

Maj
4: Henryk Cichowski (zm. 1936: 83 l.)
6: Zbigniew Ramlau (zm. 2006: 13 l.)
7: Michał Wroniszewski (ur. 1951: 68 l.) koresp. M.J.M.
8: Helena Kotkowska (zm. 1918: 101 l.)
9: Hanna Żylicz (ur. 1999: 20 lat)
11: Zygmunt Łubieński (zm. 1929: 90 lat)
13: Maria Cichowska (zm. 1974: 45 l.) Zofia Cichowska (zm. 1983: 36 l.) Krystyna Starowieyska (zm. 2012: 7 l.)
14: Oktawia Żmigrodzka (zm. 1962: 57 l.)
18: Maksymilian Żylicz (ur. 2006: 13 l.)
19: Barbara Żylicz (ur. 1978: 41 l.)
22: Ryta Szczepaniak (ur. 1983: 36 l.)
24: Jerzy Górski (zm. 1978: 41 l.)
26: Cezary Majewski (ur. 1953: 66 l.) Irena Łubieńska (zm. 1957: 62 l.) Grażyna Hulewicz (zm. 1989: 30 lat)
27: Barbara Sczaniecka (ur. 1954: 65 l.)
28: Jakub Żylicz (ur. 1994: 25 l.)
29: Anna Kraińska (zm. 1959: 60 lat)

Czerwiec
2: Andrzej Żylicz (ur. 1981: 38 l.) koresp. M.J.M.
7: Michał Łubieński (zm. 1967: 52 l.)
11: Jan Sczaniecki (zm. 2011: 8 l.)
13: Zbigniew Żylicz (ur. 1955: 64 l.) koresp. M.J.M.
17: Irena Cichowska (zm. 1958: 61 l.)
18: Andrzej Drapella (ur. 1929: 90 lat) Timothy Schaab (ur. 1989: 30 lat)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):


2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Tomaso Spingardi (sw.154435) (1961–) × Marta Szczycińska
 • Krzysztof Bartuzi (sw.13224) (1961–) × Olga Bornus
 • Barbara Żak (zi.2.27.b6a4b) (....–) × Andrzej Żylicz

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Stanislaw Bornus (sw.43992) (.. .. 1874–.. .. ....) × Agnieszka Wojtiuk
 • Agnieszka Wojtiuk (sw.43993) (.. .. 1878–.. .. ....) × Stanislaw Bornus
 • bezimienny Janik (sw.78764) (.. .. ....–) × Danuta Siekiera
 • Danuta Siekiera (sw.78765) (.. .. ....–) × bezimienny Janik
 • Ryszarda Bernatowicz (sw.154596) (.. .. ....–) × Janusz Ropelewski
 • Magdalena Doboszyńska (sw.13203) (.. .. 1978–) × Jakub Wroniszewski (r.: Witold D. i Regina Sęk)
 • Barbara Hołły (zi.2.27.b6a3a1) (.. .. 1948–) × Jerome Schaab (r.: Stanisław H. i Anna Żylicz)
 • Jacek Hołły (zi.2.27.b6a3a2) (.. .. 1950–) × Wendy Wostradowska (r.: Stanisław H. i Anna Żylicz)
 • Krzysztof Hołły (zi.2.27.b6a3a3) (.. .. 1953–) × Cindy Steblyk (r.: Stanisław H. i Anna Żylicz)
 • Stanisław Hołły (zi.2.27.b6a3a) (.. .. 1914–.. .. 1974) × Anna Żylicz (r.: Franciszek H. i Katarzyna Holowaty)
 • Jadwiga Komarnicka (sw.63133) (.. .. 1911–.. .. 2003) × Antoni Ładomirski (r.: Józef K. i Benedykta Garbowska)
 • Antoni Ładomirski (sw.63132) (.. .. 1914–.. .. 1970) × Jadwiga Komarnicka (r.: Zdzisław Ł. i Anna Kraińska)
 • Anna N. (sw.47464) (.. .. ....–) × Józef Wroniszewski
 • Marianna Pawłow (sw.18033) (.. .. ....–) × Tadeusz Sypuła
 • Janusz Ropelewski (sw.154595) (.. .. ....–) × Ryszarda Bernatowicz
 • Tadeusz Sypuła (sw.18032) (.. .. ....–) × Marianna Pawłow
 • Jan Wroniszewski (sw.13204) (.. .. 2006–) dziecko (r.: Jakub W. i Magdalena Doboszyńska)
 • Jeremi Wroniszewski (sw.154640) (.. .. 2006–) dziecko (r.: Jakub W. i Magdalena Doboszyńska)
 • Józef Wroniszewski (sw.47463) (.. .. ....–) × Anna N.
 • Leon Wroniszewski (sw.78579) (.. .. 2008–) dziecko (r.: Mikołaj W. i Marta Majewska)
 • Barbara Żak (zi.2.27.b6a4b) (.. .. ....–) × Andrzej Żylicz

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 750.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 20.06.2018.
  © 2002-2017 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie