Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Marta Giejsztowt (sw.200722)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Kwiecień
23: Krzysztof Tyszkiewicz i Dorota Czetwertyńska (ślub 1973: 45 l.) Maria Dygat (zm. 1994: 24 l.)
24: Maria Tyszkiewicz (ur. 1933: 85 l.)
25: Stanisław Kraiński i Zofia Tworzydło (ślub 1945: 73 l.) Olga Majewska (zm. 1948: 70 lat)
27: Aleksander Potocki i Elżbieta Trzecieska (ślub 1922: 96 l.) Marcin Wąsowski (ur. 1970: 48 l.)
28: Eustachy Tyszkiewicz (zm. 1968: 50 lat)
29: Piotr Wielowieyski i Barbara Roszkowska (ślub 1984: 34 l.)
30: Jan Wiszniewski (ur. 1950: 68 l.) Andrzej Bartmański (zm. 1981: 37 l.)

Maj
2: Wojciech Dzieduszycki (zm. 2008: 10 lat)
3: Andrzej Wiszniewski (ur. 1920: 98 l.) Antoni Potocki (zm. 1952: 66 l.) Teresa Kraińska (zm. 1965: 53 l.) Antoni Kraiński (ur. 1985: 33 l.) koresp. M.J.M.
4: Maria Więcek (ur. 1949: 69 l.) Ewelina Koziebrodzka (zm. 1965: 53 l.)
5: Jan Cegielski (zm. 1937: 81 l.)
11: Stanisław Wiszniewski (zm. 1965: 53 l.)
17: Adolf Poniński (zm. 1932: 86 l.) Marcin Głowacki (ur. 1964: 54 l.) koresp. M.J.M.
19: Anna Ładomirska (ur. 1963: 55 l.) koresp. M.J.M.
22: Ryta Szczepaniak (ur. 1983: 35 l.)
26: Maria Wiktor (zm. 1940: 78 l.) Tadeusz Tyszkiewicz (zm. 1966: 52 l.)
29: Anna Kraińska (zm. 1959: 59 l.) Urszula Rozwadowska (zm. 2001: 17 l.)
31: Felicja Bartmańska (ur. 1940: 78 l.)

Czerwiec
1: Małgorzata Meissner (ur. 1953: 65 l.)
2: Tomasz Kraiński i Anna Bezrąk (ślub 1984: 34 l.) koresp. M.J.M.
3: Jerzy Cegielski i Helena Ponińska (ślub 1925: 93 l.)
5: Włodzimierz Czartoryski i Zofia Tyszkiewicz (ślub 1923: 95 l.)
8: Andrzej Gładykowski i Izabella Krakowiak (ślub 1995: 23 l.) koresp. M.J.M.
12: Andrzej Czartoryski (ur. 1929: 89 l.)
13: Antoni Bartmański (ur. 1943: 75 l.) Anna Wiszniewska (ur. 1975: 43 l.) Aleksander Potocki (zm. 1982: 36 l.)
14: Maciej Janiszewski i Joanna Zaleska (ślub 1979: 39 l.)
15: Piotr Doerffer (ur. 1951: 67 l.) Paweł Tyszkiewicz i Marzena Kraszewska (ślub 1987: 31 l.) koresp. M.J.M.
17: Maria Janiszewska (ur. 1946: 72 l.)
19: Tadeusz Moraczewski (zm. 1936: 82 l.)
21: Elżbieta Czartoryska (ur. 1926: 92 l.) Zbigniew Lutosławski (zm. 1972: 46 l.)
25: Zofia Kraińska (ur. 1964: 54 l.) koresp. M.J.M.
26: Tadeusz Fedorowicz (zm. 2002: 16 l.)
29: Zofia Kraińska (zm. 1966: 52 l.)

Lipiec
2: Janusz Głowacki (ur. 1920: 98 l.)
5: Albina Götz (zm. 1937: 81 l.) Stefan Cegielski (zm. 1983: 35 l.)
6: Maria Bartmańska (ur. 1941: 77 l.)
9: Andrzej Tyszkiewicz (ur. 1925: 93 l.) Andrzej Gładykowski (ur. 1960: 58 l.) koresp. M.J.M.
11: Kazimierz Czartoryski (ur. 1957: 61 l.) koresp. M.J.M. Paweł Sokołowski (ur. 1986: 32 l.)
12: Antoni Tyszkiewicz (zm. 1941: 77 l.)
13: Antoni Bartmański (zm. 2013: 5 l.)
14: Maria Ładomirska (ur. 1949: 69 l.) Stanisława Ładomirska (zm. 2005: 13 l.)
15: Stefan Janiszewski (zm. 1945: 73 l.) Aleksander Fedorowicz (zm. 1965: 53 l.)
16: Stefan Cegielski (ur. 1928: 90 lat) Wojciech Turkowski i Maria Kraińska (ślub 1977: 41 l.) Wit Turkowski (ur. 1979: 39 l.) koresp. M.J.M.
17: Zofia Bartmańska (zm. 1977: 41 l.) Elżbieta Kraińska (ur. 1996: 22 l.)
19: Antoni Potocki i Elżbieta Radziwiłł (ślub 1958: 60 lat) Róża Janiszewska (ur. 1982: 36 l.)
20: Antoni Kraiński i Magdalena Haman (ślub 2015: 3 l.) koresp. M.J.M.
22: Jerzy Tyszkiewicz (ur. 1936: 82 l.) Andrzej Gładykowski i Elżbieta Cholewa (ślub 1982: 36 l.) koresp. M.J.M.
25: Jan Rozwadowski (zm. 1990: 28 l.)
28: Jerzy Gładykowski i Agata Kleszcz (ślub 1988: 30 lat)
29: Ewa Cieńska (ur. 1923: 95 l.) Ewa Lutosławska (ur. 1933: 85 l.) Patrycja de Mello (ur. 1972: 46 l.)
30: Zdzisław Włodek (zm. 1928: 90 lat)
31: Zofia Cegielska (zm. 1942: 76 l.)

Sierpień
1: Zofia Cybulska (ur. 1941: 77 l.)
2: Zofia Tarnowska (zm. 1954: 64 l.)
4: Ewa Szyjkowska (ur. 1980: 38 l.)
5: Zofia Tworzydło (ur. 1922: 96 l.)
7: Krystyna Jurczyńska (zm. 1944: 74 l.)
8: Witold Cieński i Aniela Dzieduszycka (ślub 1922: 96 l.) Hanna Wiszniewska (ur. 1948: 70 lat) koresp. M.J.M.
9: Jan Wiszniewski (zm. 1941: 77 l.) Edward Taylor (zm. 1964: 54 l.) Witold Cieński (zm. 1978: 40 lat) Jerzy Doerffer (zm. 2006: 12 l.)
10: Rafał Bartmański (ur. 1948: 70 lat)
15: Tadeusz Cegielski (zm. 1952: 66 l.) Rafał Bartmański (zm. 1966: 52 l.)
16: Anna Tyszkiewicz (ur. 1947: 71 l.)
21: Zofia Cegielska (ur. 1926: 92 l.)
24: Tadeusz Tyszkiewicz (ur. 1938: 80 lat)
25: Helena Ładomirska (zm. 1995: 23 l.)
27: Maria Czartoryska (ur. 1954: 64 l.)
30: Karol Taylor (zm. 1997: 21 l.)

Wrzesień
1: Kazimierz Czartoryski i Małgorzata Tratkiewicz (ślub 1984: 34 l.) koresp. M.J.M.
3: Jerzy Gładykowski (ur. 1961: 57 l.)
5: Marian Lutosławski (zm. 1918: 100 lat)
6: Anna Bezrąk (ur. 1955: 63 l.)
7: Adolf Poniński (zm. 1971: 47 l.)
9: Tadeusz Pukało (ur. 1954: 64 l.)
10: Zofia Tyszkiewicz (ur. 1929: 89 l.) Kazimierz Bartmański (zm. 1943: 75 l.) Zofia Włodek (zm. 1961: 57 l.)
11: Paula Ropelewska (ur. 1976: 42 l.) Zofia Janiszewska (ur. 1988: 30 lat)
13: Michał Czartoryski i Lidia Drechny (ślub 2013: 5 l.)
16: Maciej Wąsowski (ur. 1936: 82 l.)
17: Stanisław Kraiński (ur. 1918: 100 lat) Karolina Janiszewska (ur. 1986: 32 l.)
18: Joanna Zaleska (ur. 1956: 62 l.) Anna Jurystowska (zm. 1991: 27 l.) Tadeusz Tyszkiewicz (zm. 2014: 4 l.)
24: Juliusz Dzieduszycki i Kazimiera Stablewska (ślub 1929: 89 l.)
26: Antoni Potocki (ur. 1924: 94 l.)
28: Andrzej Tyszkiewicz (zm. 1993: 25 l.) Zofia Wiśniewska (zm. 2007: 11 l.)
29: Halina Panieńska (zm. 1950: 68 l.)
30: Stefania Galko (ur. 1988: 30 lat) Zofia Tyszkiewicz (zm. 2010: 8 l.)

Październik
1: Sonia de Mello (ur. 1982: 36 l.)
2: Włodzimierz Czartoryski (zm. 1975: 43 l.)
3: Witold Poniński (zm. 1921: 97 l.)
4: Daniel de Mello (ur. 1973: 45 l.)
5: Tomasz Kraiński (ur. 1959: 59 l.) koresp. M.J.M.
6: Andrzej Tyszkiewicz i Elżbieta Plater (ślub 1946: 72 l.)
7: Christina Szyjkowska (ur. 1981: 37 l.)
10: Justyna Robotycka (ur. 1984: 34 l.)
11: Katarzyna Czartoryska (ur. 1952: 66 l.) Zofia Wielowieyska (ur. 1953: 65 l.)
12: Ewa Wielowieyska (ur. 1952: 66 l.)
13: Benedykt Tyszkiewicz (zm. 1939: 79 l.)
17: Piotr Wielowieyski (ur. 1954: 64 l.)
20: Stefan Doerffer (zm. 1939: 79 l.) Zbigniew Gładykowski i Maria Tyszkiewicz (ślub 1959: 59 l.)
23: Halina Bereżecka (zm. 2004: 14 l.)
26: Maria Cieńska (ur. 1926: 92 l.)
28: Maria Cywińska (zm. 1919: 99 l.)
30: Jan Kraiński (ur. 1927: 91 l.) Maria Zielińska (zm. 1943: 75 l.)
31: Tytus Trzecieski (zm. 1967: 51 l.)

Listopad
1: Andrzej Czartoryski (zm. 1999: 19 l.)
2: Czesław Robotycki (ur. 1944: 74 l.)
4: Elżbieta Plater (ur. 1923: 95 l.) Maria Trzecieska (zm. 1932: 86 l.) Andrzej Czartoryski i Olga Tyszkiewicz (ślub 1951: 67 l.)
5: Jan Kraiński (ur. 1988: 30 lat)
6: Zofia Siemieńska (zm. 1974: 44 l.) Wojciech Janiszewski (ur. 1979: 39 l.)
7: Leonard Wąsowski (ur. 1975: 43 l.) koresp. M.J.M. Antoni Ropelewski (ur. 1989: 29 l.)
8: Kazimierz Bartmański (ur. 1945: 73 l.) Katarzyna Bielańska (ur. 1955: 63 l.) Ewa Godlewska (zm. 1985: 33 l.)
9: Krzysztof Wiszniewski (ur. 1977: 41 l.) Zofia Tworzydło (zm. 1988: 30 lat)
10: Andrzej Potocki (zm. 1988: 30 lat)
11: Jerzy Doerffer i Maria Meissner (ślub 1947: 71 l.)
17: Maria Doerffer (ur. 1976: 42 l.)
18: Małgorzata Siodelska (ur. 2011: 7 l.)
20: Jan Lutosławski (zm. 1950: 68 l.)
21: Aniela Dzieduszycka (zm. 1981: 37 l.)
22: Maria Robotycka (ur. 1989: 29 l.) Tomasz Bartmański (zm. 1989: 29 l.)
25: Zdzisław Ładomirski (zm. 1950: 68 l.) Filip Robotycki (ur. 1971: 47 l.)
26: Helena Winkler (zm. 1948: 70 lat)
27: Teresa Zalewska (ur. 1938: 80 lat) Aleksandra Turnau (zm. 1969: 49 l.)
28: Maria Wielowieyska (ur. 1955: 63 l.)

Grudzień
2: Władysław Kraiński (zm. 1926: 92 l.) Aleksander Robotycki (ur. 1980: 38 l.)
3: Stanisław Cieński (zm. 1920: 98 l.)
4: Barbara Ładomirska (ur. 1952: 66 l.)
9: Jan Sokołowski (ur. 1983: 35 l.)
11: Wanda Wybranowska (zm. 1964: 54 l.) Dominika Wielowieyska (ur. 1968: 50 lat) koresp. M.J.M.
12: Elżbieta Kraińska (ur. 1945: 73 l.)
14: Olga Tyszkiewicz (ur. 1923: 95 l.)
16: Andrzej Wielowieyski (ur. 1927: 91 l.)
17: Joanna Piotrowska (ur. 1975: 43 l.)
18: Jerzy Tyszkiewicz i Maria Komorowska (ślub 1959: 59 l.)
21: Joanna Ładomirska (ur. 1969: 49 l.) Hubert Chodkiewicz (ur. 1984: 34 l.)
22: Tomasz Wiszniewski (ur. 1937: 81 l.)
23: Maria Komorowska (ur. 1937: 81 l.)
24: Ewa Godlewska (ur. 1918: 100 lat) Karolina Kraińska (ur. 1920: 98 l.)
25: Piotr Doerffer i Małgorzata Meissner (ślub 1975: 43 l.)
26: Andrzej Wielowieyski i Zofia Tyszkiewicz (ślub 1951: 67 l.)
27: Agnieszka Doerffer (ur. 1978: 40 lat)

Styczeń
3: Zofia Tyszkiewicz (ur. 1966: 53 l.) Jerzy Potocki (zm. 1983: 36 l.)
4: Adam Chodkiewicz (ur. 1980: 39 l.)
10: Agnieszka Wielowieyska (ur. 1964: 55 l.)
13: Helena Ostrowska (zm. 1920: 99 l.) Maria Włodek (zm. 1937: 82 l.) Krystyna Wiszniewska (ur. 1955: 64 l.)
14: Anna Trzecieska (zm. 1926: 93 l.)
17: Maria Tyszkiewicz (zm. 1932: 87 l.) Zofia Rączka (ur. 1943: 76 l.) Jan Kraiński (zm. 2012: 7 l.)
19: Czesław Robotycki (zm. 2014: 5 l.)
20: Wanda Włodek (zm. 1937: 82 l.)
21: Anna Tyszkiewicz (zm. 1947: 72 l.)
23: Adam Rozwadowski (zm. 1957: 62 l.)
24: Agnieszka Ładomirska (ur. 1986: 33 l.)
25: Karolina Robotycka (ur. 1975: 44 l.) koresp. M.J.M.
26: Aleksander Fedorowicz (zm. 1951: 68 l.) Paweł Tyszkiewicz (ur. 1963: 56 l.) koresp. M.J.M.
28: Róża Zembrzuska (zm. 2000: 19 l.)
29: Stefan Cegielski (zm. 1921: 98 l.) Michał Czartoryski i Marta Kopczyńska (ślub 1994: 25 l.)
30: Wojciech Dzieduszycki i Maria Kostecka (ślub 1937: 82 l.)
31: Maria Meissner (ur. 1929: 90 lat)

Luty
3: Anna Wielowieyska (ur. 1960: 59 l.) Michał Kraiński i Katarzyna Bielańska (ślub 1996: 23 l.)
5: Zofia Rączka (zm. 1990: 29 l.)
8: Laslo Galko (ur. 1953: 66 l.)
9: Karol Taylor (ur. 1928: 91 l.)
10: Tadeusz Tyszkiewicz i Zofia Siemieńska (ślub 1923: 96 l.) Stanisław Kraiński (zm. 2007: 12 l.)
12: Karolina Kraińska (ur. 1987: 32 l.)
14: Leszek Ładomirski (zm. 2010: 9 l.)
15: Helena Ponińska (zm. 1964: 55 l.)
17: Krystyna Potocka (ur. 1923: 96 l.) Tadeusz Tyszkiewicz i Zenona Stojek (ślub 1958: 61 l.)
19: Jan Włodek (zm. 1940: 79 l.)
20: Julia Ropelewska (ur. 1982: 37 l.)
22: Maciej Ropelewski (ur. 1948: 71 l.) Katarzyna Ładomirska (ur. 1983: 36 l.)
27: Andrzej Potocki i Aleksandra Lubecka (ślub 1941: 78 l.) Józefa Głowacka (zm. 1958: 61 l.)

Marzec
1: Antoni Kraiński (zm. 1975: 44 l.) Janusz Głowacki (zm. 1976: 43 l.) Maria Szczepaniak (ur. 1980: 39 l.)
3: Michał Czartoryski (ur. 1961: 58 l.)
5: Jerzy Potocki i Krystyna Straszewska (ślub 1953: 66 l.)
6: Krystyna Zalewska (ur. 1937: 82 l.) Elżbieta Trzecieska (zm. 1952: 67 l.) Mateusz Siodelski (ur. 2009: 10 lat)
8: Hanna Romer (zm. 1980: 39 l.)
11: Krystyna Potocka (zm. 1997: 22 l.)
12: Matylda Janiszewska (ur. 1981: 38 l.) Stanisław Kraiński (ur. 1993: 26 l.)
17: Zbigniew Gładykowski (ur. 1926: 93 l.) Ludwina Trzecieska (zm. 1929: 90 lat)
19: Roman Lutosławski (zm. 1983: 36 l.)
20: Zofia Zasławska (ur. 1918: 101 l.)
23: Stanisław Moraczewski (zm. 1933: 86 l.)
25: Irena Walczyńska (ur. 1940: 79 l.) Antoni Doerffer (zm. 2001: 18 l.)
26: Zofia Zasławska (zm. 2005: 14 l.)
27: Jerzy Ładomirski (ur. 1938: 81 l.) Wacław Sokołowski (ur. 1953: 66 l.)
29: Maria Ponińska (zm. 1919: 100 lat)
31: Marianna Ładomirska (ur. 1982: 37 l.) Ida Szczepaniak (ur. 1988: 31 l.)

Kwiecień
2: Helena Ładomirska (ur. 1934: 85 l.) Jerzy Potocki i Maria Straszewska (ślub 1941: 78 l.) Krzysztof Doerffer (ur. 1981: 38 l.) Ignacy Kraiński (ur. 1996: 23 l.)
6: Stanisław Siemieński (zm. 1918: 101 l.) Anna Łętowska (zm. 1945: 74 l.)
7: Bogdan Chodkiewicz (ur. 1945: 74 l.) koresp. M.J.M. Barbara Pukało (ur. 1989: 30 lat) koresp. M.J.M.
12: Jan Kraiński i Elżbieta Czartoryska (ślub 1958: 61 l.) Michał Kraiński (ur. 1961: 58 l.) Wojciech Janiszewski (zm. 2001: 18 l.)
13: Władysław Dzieduszycki (zm. 1940: 79 l.) Krystyna Trzecieska (zm. 1957: 62 l.) Monika Głowacka (ur. 1962: 57 l.)
14: Halina Bereżecka (ur. 1925: 94 l.)
16: Jan Fedorowicz (zm. 1994: 25 l.)
17: Krzysztof Tyszkiewicz (ur. 1951: 68 l.)
20: Roman Lutosławski (ur. 1930: 89 l.) Anna Ładomirska (ur. 1970: 49 l.)
21: Jerzy Doerffer (ur. 1918: 101 l.) Lucjan Poniński (zm. 1943: 76 l.) Zofia Tyszkiewicz (zm. 1973: 46 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):


2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Marta Giejsztowt (sw.200722) (1983–) × Krzysztof Doerffer

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Marta Giejsztowt (sw.200722) (.. .. 1983–) × Krzysztof Doerffer
 • Maria Fedorowicz (sw.63261) (.. .. 1912–.. .. 1980) × Karol Meissner (r.: Aleksander F. i Zofia Kraińska)
 • Karol Meissner (sw.63262) (.. .. 1907–.. .. 1988) × Maria Fedorowicz (r.: Karol M. i Helena Ostrowska)
 • Jan Meissner (sw.63263) (.. .. 1949–) × Maria Więcek (r.: Karol M. i Maria Fedorowicz)
 • Karol Meissner (sw.420066) (.. .. 1855–.. .. ....) × Helena Ostrowska
 • Marcin Siodelski (sw.200718) (.. .. 1981–) × Agnieszka Doerffer (r.: N. S. i Renata N.)
 • Andrzej Fedorowicz (sw.63258) (.. .. 1903–.. .. 1942) kawaler (r.: Aleksander F. i Zofia Kraińska)
 • Aniela Fedorowicz (zi.1.18.a4a) (.. .. 1916–.. .. 1970) × Tomasz Bartmański (r.: Aleksander F. i Zofia Kraińska)
 • Jerzy Fedorowicz (sw.63251) (.. .. 1903–.. .. 1939) × Maria Kosielska (r.: Aleksander F. i Zofia Kraińska)
 • Olga Fedorowicz (sw.63260) (.. .. 1908–.. .. 2000) panna (r.: Aleksander F. i Zofia Kraińska)
 • Dorota Meissner (sw.63266) (.. .. 1980–) panna? (r.: Jan M. i Maria Więcek)
 • Karol Meissner (sw.63267) (.. .. 1984–) kawaler? (r.: Jan M. i Maria Więcek)
 • Tadeusz Meissner (sw.63268) (.. .. 1987–) kawaler? (r.: Jan M. i Maria Więcek)
 • Renata N. (sw.215151) (.. .. ....–) × bezimienny Siodelski
 • Julia Pankratiew (5.670.345) (.. .. ....–) × Tadeusz Fedorowicz
 • bezimienny Siodelski (sw.215150) (.. .. ....–) × Renata N.

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 750.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 23.04.2018.
  © 2002-2017 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie