Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj siê kontakt
   Imiê Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Rudolf von Schönburg (sw.39033)

Kalendarz urodzin, rocznic ¶mierci i rocznic ¶lubu osób z najbli¿szej rodziny, które te¿ nale¿± do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszê umie¶ciæ ten kalendarz na stronie g³ównej swojego Google: Add to Google lub subskrybowaæ przez kana³ RSS original feed
Uzupe³nienia brakuj±cych osób i dat prosimy przesy³aæ na mj@minakowski.pl .

Lipiec
18: Josef von Oppersdorff i Maria von Schönburg (¶lub 1958: 61 l.) Joachim von Schönburg i Ursula Zwicker (¶lub 1986: 33 l.)
20: Wilhelm Hohenzollern i Marie Hoyos (¶lub 1944: 75 l.)
21: Ferdinand von Oppersdorff i Leonie von Bissingen (¶lub 2007: 12 l.)
24: Maximilian von Oppersdorff (ur. 1968: 51 l.)
25: Michaela von Schönburg (ur. 1975: 44 l.) Gabriela von Schönburg (ur. 1975: 44 l.)
30: Maria von Schönburg (ur. 2001: 18 l.)

Sierpieñ
1: Emil Baworowski i El¿bieta ¯ó³towska (¶lub 1942: 77 l.) Carl von Schönburg i Juliet Beechy (¶lub 1995: 24 l.)
2: Maria Flick (ur. 1988: 31 l.)
4: Magdalena Pruszyñska (ur. 1925: 94 l.)
9: Marie von Isenburg (zm. 1970: 49 l.)
10: Juliet Beechy (ur. 1966: 53 l.)
13: Anna von Wrede (zm. 1959: 60 lat)
15: Hans von Oppersdorff i Marie zu Solms (¶lub 1950: 69 l.) Maria von Schönburg (ur. 1958: 61 l.) Antoni Ostrowski (zm. 1963: 56 l.) Alexander von Schönburg (ur. 1969: 50 lat)
18: Karl von Thurn i Maria Portugalska (¶lub 1921: 98 l.)
22: Friedrich von Schönburg (ur. 1971: 48 l.)
25: Eugenie von Hardegg (zm. 1928: 91 l.) Franz von Oppersdorff (zm. 1985: 34 l.)
27: Ernst Flick (ur. 1989: 30 lat)
28: Piotr Go³uchowski (ur. 1954: 65 l.)
29: Emil Baworowski (zm. 1965: 54 l.) Friedrich Flick i Maria von Schönburg (¶lub 1985: 34 l.)

Wrzesieñ
4: Adam Go³uchowski (ur. 1927: 92 l.) Andrzej ¯ó³towski (zm. 1941: 78 l.)
7: Franciszka Baworowska (zm. 1963: 56 l.) Benedikt von Schönburg (ur. 1999: 20 lat)
10: Kai Schilling i Marie von Oppersdorff (¶lub 1994: 25 l.)
12: Wanda Czetwertyñska (zm. 1979: 40 lat)
18: Marie Hohenzollern (ur. 1945: 74 l.)
19: Friedrich Flick (ur. 1944: 75 l.)
20: Rudolf Baworowski (zm. 1931: 88 l.)
22: Kai Schilling (ur. 1964: 55 l.)
23: Marie von Haugwitz (zm. 1972: 47 l.)
25: Rudolf von Schönburg (ur. 1932: 87 l.)
27: Maria von Stotzingen (ur. 1946: 73 l.)
29: Johannes von Schönburg (ur. 1976: 43 l.) Joachim von Schönburg (zm. 1998: 21 l.)

Pa¼dziernik
1: Antoni Ostrowski i Kamilla Komatz (¶lub 1921: 98 l.)
20: Maria N. (ur. 2004: 15 l.)
23: Joachim von Schönburg i Beatrix Széchényi (¶lub 1957: 62 l.)

Listopad
2: Dorota Radziwi³³ (zm. 1947: 72 l.)
4: Agenor Go³uchowski (ur. 1953: 66 l.)
7: Janusz Jaroszyñski (zm. 1999: 20 lat)
16: Witold Ostrowski i Ilona Zajdel (¶lub 1929: 90 lat) Marie von Schönburg (ur. 1943: 76 l.)
18: Anna Murat (zm. 1940: 79 l.)
24: Maria Baworowska (zm. 1988: 31 l.)
26: Margarete Bartler (ur. 1936: 83 l.)
27: Hans von Oppersdorff (ur. 1920: 99 l.)
28: Maria von Thurn (ur. 1980: 39 l.)
29: Oktavia Chotek (zm. 1946: 73 l.) Stephan von Spee (zm. 1956: 63 l.)

Grudzieñ
5: Wilhelm von Oppersdorff (zm. 1989: 30 lat)
7: Adam Go³uchowski i Maria de la Gandara (¶lub 1953: 66 l.)
12: Johann von und zu Bodman (ur. 1936: 83 l.)
14: Zofia Ostrowska (zm. 1957: 62 l.) Johannes von Thurn (zm. 1990: 29 l.)
19: Hubertus von Schönburg (ur. 1996: 23 l.)
27: Al¾bìta Mitrowský (zm. 1992: 27 l.)
29: Marie von Oppersdorff (ur. 1966: 53 l.)
31: Carl von Schönburg (ur. 1940: 79 l.)

Styczeñ
1: Oswald von Seilern (zm. 1967: 53 l.)
3: Agenor Go³uchowski i Elizabeth Marshal (¶lub 1953: 67 l.)
11: Oswald von Seilern i Franciszka Baworowska (¶lub 1928: 92 l.) Friedrich von Oppersdorff (zm. 1985: 35 l.)
12: Franciszka Baworowska (zm. 1928: 92 l.)
15: Maria von Trauttmansdorff (zm. 1925: 95 l.)
16: Klementyna Ostrowska (zm. 1939: 81 l.)
21: Vladimír Mitrowský (zm. 1930: 90 lat) Hans von Oppersdorff (zm. 2003: 17 l.)
26: Magdalena Pruszyñska (zm. 2009: 11 l.)
30: Friedrich von Oppersdorff (ur. 1925: 95 l.) Beatrix Széchényi (ur. 1930: 90 lat) Marie von Schönburg (ur. 1972: 48 l.) Stephanie von Schönburg (ur. 1974: 46 l.)

Luty
2: Carl von Schönburg (ur. 1966: 54 l.)
4: Joachim von Schönburg (ur. 1929: 91 l.)
7: Ferdinand von Oppersdorff (ur. 1963: 57 l.) Wilhelm Hohenzollern (zm. 1989: 31 l.)
9: Agenor Go³uchowski (ur. 1923: 97 l.) Maria Baworowska (zm. 1930: 90 lat)
13: Matylda Baworowska (zm. 1977: 43 l.)
14: Antonia von Spee (ur. 1922: 98 l.)
15: Wilhelm Hohenzollern (ur. 1919: 101 l.)
19: Ferdinand von Spee (zm. 1980: 40 lat)
23: Mariae von Schönburg (ur. 1960: 60 lat) Valentin von Schönburg (ur. 2005: 15 l.)
24: Huberta von Twickel (ur. 1921: 99 l.) Maria von Oppersdorff (ur. 1961: 59 l.)
25: Madeleine von Spee (ur. 1949: 71 l.)
26: Friedrich von Oppersdorff i Elisabeth of Hesse (¶lub 1962: 58 l.)
27: Constantin von Schönburg (ur. 2001: 19 l.)

Marzec
1: Jean Duchange i Aleksandra Baworowska (¶lub 1969: 51 l.) Marie Hoyos (zm. 2004: 16 l.)
2: Janusz Jaroszyñski i Magdalena Pruszyñska (¶lub 1957: 63 l.)
5: Maria von Schönburg (ur. 1928: 92 l.)
6: Franz von Wendt (ur. 1944: 76 l.)
9: Friedrich Flick (ur. 1986: 34 l.)
18: Maria Ostrowska (zm. 1953: 67 l.)
21: Jan von Oppersdorff (zm. 1948: 72 l.) Carl von Schönburg i Madeleine von Spee (¶lub 1970: 50 lat)
24: Elisabeth von Thurn (ur. 1982: 38 l.)
26: Josef von Oppersdorff (ur. 1922: 98 l.) Karl von Hesse (ur. 1937: 83 l.) Margerita von und zu Bodman (ur. 1971: 49 l.)
27: Helena Ostrowska (zm. 1978: 42 l.)
28: Agenor Go³uchowski (zm. 1921: 99 l.)
31: Franz von Wendt i Marie von Schönburg (¶lub 1971: 49 l.)

Kwiecieñ
1: Irina von Hesse (ur. 1971: 49 l.)
3: Leonie von Bissingen (ur. 1978: 42 l.)
4: Yvonne Szápáry (ur. 1944: 76 l.)
12: Friedrich von Schönburg (zm. 1945: 75 l.)
17: Maria Go³uchowska (ur. 1925: 95 l.)
18: Karl von Hesse i Yvonne Szápáry (¶lub 1966: 54 l.)
26: Agenor Go³uchowski i Matylda Baworowska (¶lub 1922: 98 l.) Karl von Thurn (zm. 1982: 38 l.)
28: Friedrich von Schönburg i Maria Baworowska (¶lub 1927: 93 l.) Friedrich von Schönburg (ur. 1985: 35 l.)
30: Ursula Zwicker (ur. 1951: 69 l.) Johannes von Schönburg i Margarete Bartler (¶lub 1971: 49 l.)

Maj
10: Maria von Bissingen (ur. 1945: 75 l.)
11: Karl von Seilern (zm. 1940: 80 lat)
12: Rosalie von Schmettau (ur. 1948: 72 l.)
14: Andrzej Jaroszyñski (ur. 1959: 61 l.)
15: Agenor Go³uchowski (zm. 1956: 64 l.)
17: Sophie von Schönburg (ur. 1979: 41 l.)
19: Maria von Schönburg (ur. 1935: 85 l.) Rudolf von Schönburg i Marie Hohenzollern (¶lub 1971: 49 l.)
20: Maximilian von Oppersdorff i Margerita von und zu (¶lub 2000: 20 lat)
25: Maximus von Schönburg (ur. 2003: 17 l.)
29: Alexander von Schönburg i Irina von Hesse (¶lub 1999: 21 l.)
31: Johannes von Thurn i Mariae von Schönburg (¶lub 1980: 40 lat)

Czerwiec
5: Johannes von Thurn (ur. 1926: 94 l.)
8: Izabella Baworowska (ur. 1946: 74 l.)
10: Johannes von Schönburg (ur. 1938: 82 l.) Anabel von Schönburg (ur. 1980: 40 lat)
13: Maria von Schönburg (ur. 1930: 90 lat)
19: Franz von Oppersdorff (ur. 1919: 101 l.) Franz von Oppersdorff i Maria von Thurn (¶lub 1955: 65 l.)
23: Maria Portugalska (zm. 1971: 49 l.)
24: Albert von Thurn (ur. 1983: 37 l.)
27: Marie Hoyos (ur. 1920: 100 lat)

Lipiec
2: Aleksandra Baworowska (ur. 1950: 70 lat)
4: Marie von Oppersdorff (ur. 1959: 61 l.)
6: Friedrich von Schönburg i Claudia Ullmann (¶lub 2001: 19 l.)
8: Josef von Oppersdorff (zm. 2008: 12 l.)
12: Witold Ostrowski (zm. 1937: 83 l.)
14: Ludwig von Schönburg (ur. 2003: 17 l.)

Poszukiwane fakty o najbli¿szych (pro¶ba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy s± BEZPOTOMNI?

 • Maria von Schönburg (sw.39032) (1930–) panna? (r.: Friedrich v. i Maria Baworowska)
 • Maria von Schönburg (sw.39031) (1928–) panna? (r.: Friedrich v. i Maria Baworowska)
 • Franciszka Baworowska (cz.I002256) (1903–1963) × Oswald von Seilern (r.: Rudolf B. i Fanny Choriñsky)
 • Adam Baworowski (sw.632844) (1913–) kawaler? (r.: Rudolf B. i Fanny Choriñsky)
 • Rudolf Baworowski (sw.68783) (1906–) kawaler? (r.: Rudolf B. i Fanny Choriñsky)
 • Marie von Oppersdorff (sw.17070) (1959–) panna? (r.: Josef v. i Maria von Schönburg)
 • Hermine von Oppersdorff (sw.84101) (....–) panna? (r.: Ferdinand v. i Leonie von Bissingen)
 • Philippa von Oppersdorff (sw.17077) (....–) panna? (r.: Maximilian v. i Margerita von und zu Bodman)
 • Oswald von Seilern (cz.I002257) (1900–1967) × Franciszka Baworowska (r.: Karl v. i Antoinette Woerishoffer)
 • Alice Mitrowský (sw.68815) (1904–) panna? (r.: Vladimír M. i Maria Baworowska)
 • Franti¹ka Mitrowský (sw.68817) (1909–) panna? (r.: Vladimír M. i Maria Baworowska)
 • Hubert Mitrowský (sw.68814) (1902–) kawaler? (r.: Vladimír M. i Maria Baworowska)
 • Juliana Mitrowský (sw.68812) (1898–) panna? (r.: Vladimír M. i Maria Baworowska)
 • Karel Mitrowský (sw.68816) (1905–) kawaler? (r.: Vladimír M. i Maria Baworowska)
 • Marie Mitrowský (sw.68811) (1896–) panna? (r.: Vladimír M. i Maria Baworowska)
 • Vladimír Mitrowský (sw.68813) (1901–) kawaler? (r.: Vladimír M. i Maria Baworowska)
 • Klementyna Ostrowska (ut.23.1.75) (1893–1939) panna? (r.: Witold O. i Franciszka Baworowska)
 • Witold Ostrowski (ut.23.1.110) (1905–1937) × Ilona Zajdel (r.: Witold O. i Franciszka Baworowska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zw³. matka)?

 • bezimienny N. (sw.84088) (....–) × Maria von Schönburg
 • Kai Schilling (sw.17074) (1964–) × Marie von Oppersdorff
 • Maria de la Gandara (cz.I005531) (1934–) × Adam Go³uchowski
 • Jean Duchange (cz.I008865) (....–) × Aleksandra Baworowska
 • Robert Johnson (sw.205025) (....–) × Izabella Baworowska
 • Elizabeth Marshal (cz.I004940) (1930–) × Agenor Go³uchowski
 • Pia Stanchina (sw.84096) (....–) × Friedrich Flick
 • Karl von Haugwitz (sw.68787) (....–) × Zofia Baworowska
 • Antoinette Woerishoffer (sw.19868) (1875–1901) × Karl von Seilern

 • 3. Kiedy siê URODZILI lub ZMARLI?

 • Fanny Choriñsky (cz.I002247) (22.9.1876–.. .. 1963) × Rudolf Baworowski (r.: Wiktor C. i Maria von Trauttmansdorff)
 • Joachim von Schönburg (sw.39029) (.. .. 1873–.. .. 1943) × Oktavia Chotek
 • Franciszka Hardegg (1.518.59) (18.12.1844–.. .. 1924) × Józef Baworowski (r.: Maksymilian H. i Franciszka von Wrbna)
 • Antonius von Wendt (sw.84113) (.. .. 1975–) kawaler? (r.: Franz v. i Marie von Schönburg)
 • Carl von Wendt (sw.84112) (.. .. 1974–) kawaler? (r.: Franz v. i Marie von Schönburg)
 • Theresia von Wendt (sw.84114) (.. .. 1976–) panna? (r.: Franz v. i Marie von Schönburg)
 • Walter Bartler (sw.84106) (.. .. ....–) × Martha Grimm
 • Zofia Baworowska (1.518.65) (24.5.1880–.. .. ....) × Karl von Haugwitz (r.: Józef B. i Franciszka Hardegg)
 • Marie Galitzine (sw.84075) (.. .. ....–) × Balint Széchényi
 • Maria Go³uchowska (cz.I005529) (17.4.1925–.. .. 1990) panna (r.: Agenor G. i Matylda Baworowska)
 • Martha Grimm (sw.84107) (.. .. ....–) × Walter Bartler
 • Klementyna Jaroszyñska (cz.I050643) (.. .. 1999–) panna (r.: Andrzej J. i Maria von Oppersdorff)
 • Maria Jaroszyñska (cz.I050642) (.. .. 1998–) panna (r.: Andrzej J. i Maria von Oppersdorff)
 • Józef Jaroszyñski (cz.I050641) (.. .. 1996–) kawaler (r.: Andrzej J. i Maria von Oppersdorff)
 • bezimienny N. (sw.84088) (.. .. ....–) × Maria von Schönburg
 • Balint Széchényi (sw.84074) (.. .. ....–) × Marie Galitzine
 • Dorothea Thiele (sw.84080) (.. .. ....–) × Martin Zwicker
 • Claudia Ullmann (sw.83982) (.. .. ....–) × Friedrich von Schönburg (r.: Harry U. i Petra Thuy)
 • Hermine von Oppersdorff (sw.84101) (.. .. ....–) panna? (r.: Ferdinand v. i Leonie von Bissingen)
 • Philippa von Oppersdorff (sw.17077) (.. .. ....–) panna? (r.: Maximilian v. i Margerita von und zu Bodman)
 • Franciszka von Wrbna (cz.I007309) (.. .. ....–) × Maksymilian Hardegg auf Glatz
 • Martin Zwicker (sw.84079) (.. .. ....–) × Dorothea Thiele
 • Paulina Baworowska (1.518.56) (.. .. ....–) × W³odzimierz £o¶ (r.: Adam B. i Emilia Lewicka)
 • Nicholas Beechy (sw.84091) (.. .. ....–) × Jutta von Pfeil
 • Maria de la Gandara (cz.I005531) (.. .. 1934–) × Adam Go³uchowski
 • Jean Duchange (cz.I008865) (.. .. ....–) × Aleksandra Baworowska
 • Tatiana Duchange (cz.I065857) (.. .. 1970–) panna? (r.: Jean D. i Aleksandra Baworowska)
 • Otto Flick (sw.84083) (.. .. ....–) × Barbara Raabe
 • Raymond Go³uchowski (sw.150625) (.. .. 1955–) kawaler (r.: Agenor G. i Elizabeth Marshal)
 • Robert Johnson (sw.205025) (.. .. ....–) × Izabella Baworowska
 • Elizabeth Marshal (cz.I004940) (.. .. 1930–) × Agenor Go³uchowski
 • Juliana Mitrowský (sw.68812) (15.6.1898–.. .. ....) panna? (r.: Vladimír M. i Maria Baworowska)
 • Marie Mitrowský (sw.68811) (20.11.1896–.. .. ....) panna? (r.: Vladimír M. i Maria Baworowska)
 • Barbara Raabe (sw.84084) (.. .. ....–) × Otto Flick
 • Pia Stanchina (sw.84096) (.. .. ....–) × Friedrich Flick
 • Petra Thuy (sw.83984) (.. .. ....–) × Harry Ullmann
 • Harry Ullmann (sw.83983) (.. .. ....–) × Petra Thuy
 • Karl von Haugwitz (sw.68787) (.. .. ....–) × Zofia Baworowska
 • Franz von Isenburg (sw.83807) (.. .. 1869–.. .. 1939) × Friederike zu Solms
 • Jutta von Pfeil (sw.84092) (.. .. ....–) × Nicholas Beechy
 • Friederike zu Solms (sw.83808) (.. .. 1873–.. .. 1927) × Franz von Isenburg

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, siêgaj±cej ¶redniowiecza, zawieraj±cej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczn± czê¶æ s³awnych Polaków wszystkich epok; wiêcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupe³niana codziennie
  — bardzo proszê o nadys³anie uzupe³nieñ na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziêkujê!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, dzia³aj±ce pod patronatem Marsza³ka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Ko¶cio³a, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiêtnastowieczni, przedwojenni, powojenni, wspó³cze¶ni, parlamentarzy¶ci II i III RP oraz PRL, uczeni (cz³onkowie akademii nauk): nauk spo³ecznych, nauk biologicznych, nauk ¶cis³ych, nauk technicznych, nauk rolniczo-le¶nych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 16.07.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatno¶ci i cookie