Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Anna Patzer (sw.42866)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Luty
20: Jan Sobański i Maria Lubecka (ślub 1936: 84 l.) Eustachy Sapieha (zm. 1963: 57 l.)
24: Edward Narzymski (zm. 1943: 77 l.)
26: Tadeusz Patzer (zm. 1981: 39 l.)
27: Andrzej Potocki i Aleksandra Lubecka (ślub 1941: 79 l.)
28: Teresa Czarniecka (zm. 2018: 2 l.)

Marzec
1: Teresa Lubecka (ur. 1950: 70 lat) Helena Lubomirska (zm. 1950: 70 lat)
2: Anna Czartoryska (ur. 1958: 62 l.) Eustachy Sapieha (zm. 2004: 16 l.)
5: Jerzy Potocki i Krystyna Straszewska (ślub 1953: 67 l.)
6: Elżbieta Lubecka (ur. 1946: 74 l.)
7: Paweł Straus (ur. 1955: 65 l.)
9: Zofia Patzer (zm. 1988: 32 l.) Barbara Sobańska (zm. 2006: 14 l.)
10: Zofia Lubomirska (zm. 1950: 70 lat)
13: Ignacy Żurowski (zm. 1943: 77 l.)
17: Aleksandra Lubecka (zm. 1980: 40 lat)
21: Jan Czarniecki (zm. 1966: 54 l.) Hedwig von Oppersdorff (zm. 1980: 40 lat)
25: Cecylia Stempkowska (zm. 1924: 96 l.)
27: Bernard Potocki i Zofia Potocka (ślub 1980: 40 lat)
28: Teresa Sapieha (ur. 1948: 72 l.) koresp. M.J.M.
30: Tytus Czartoryski (ur. 1945: 75 l.)
31: Louise Czartoryska (ur. 1960: 60 lat) Róża Czartoryska (ur. 2005: 15 l.)

Kwiecień
1: Irena Czarniecka (zm. 1973: 47 l.) Maria Zdziechowska (zm. 2009: 11 l.)
2: Jerzy Potocki i Maria Straszewska (ślub 1941: 79 l.)
3: Anna Sapieha (ur. 1951: 69 l.) koresp. M.J.M. Stewart Bruseth i Louise Czartoryska (ślub 1993: 27 l.)
4: Tadeusz Trzciński (zm. 1934: 86 l.)
6: Anna Łętowska (zm. 1945: 75 l.) Eustachy Sapieha i Marynika Brzezińska (ślub 2004: 16 l.)
8: Kazimierz Moes i Dorota Żółtowska (ślub 1978: 42 l.)
9: Hanna Narzymska (zm. 1942: 78 l.)
13: Krystyna Trzecieska (zm. 1957: 63 l.) Zygmunt Czartoryski i Romana Wasylewicz (ślub 1957: 63 l.) Jadwiga Lubecka (zm. 2013: 7 l.)
15: Maria Patzer (ur. 1924: 96 l.)
19: Bernard Potocki (ur. 1947: 73 l.)
21: Jadwiga Lubecka (ur. 1935: 85 l.)
22: Teresa Czarniecka (ur. 1927: 93 l.) Franciszek Lubecki (zm. 1960: 60 lat)
23: Maria Lubomirska (zm. 1923: 97 l.) Władysław Moes (ur. 1934: 86 l.)
24: Wanda Czartoryska (zm. 1929: 91 l.) Maria Moes (zm. 1976: 44 l.) Maria Lubecka (zm. 2000: 20 lat)
25: Natalia Czartoryska (ur. 1926: 94 l.)
30: Zofia Szembek (zm. 1978: 42 l.)

Maj
1: Kazimierz Moes (ur. 1932: 88 l.) Elżbieta Sapieha (zm. 2008: 12 l.)
3: Antoni Potocki (zm. 1952: 68 l.)
4: Jerzy Sapieha (ur. 1937: 83 l.)
5: Paweł Morawski (zm. 1977: 43 l.)
7: Stanisław Dorosz (ur. 1950: 70 lat) Nina Patzer (zm. 1996: 24 l.)
8: Adam Czartoryski i Asta Graae (ślub 1965: 55 l.)
11: Maria Lubecka (ur. 1941: 79 l.)
12: Mikołaj Flemming i Natalia Czartoryska (ślub 1961: 59 l.) Romuald Straus (zm. 1973: 47 l.)
14: Seweryna Uruska (zm. 1932: 88 l.)
15: Jan Czartoryski (zm. 1986: 34 l.) Krzysztof Persson (ur. 1992: 28 l.) Nicole Straus (ur. 1993: 27 l.)
16: Jan Sapieha i Cristina Bourbon (ślub 1980: 40 lat)
17: Andrzej Czartoryski (ur. 1929: 91 l.)
18: Ludovic Bruseth (ur. 1995: 25 l.)
20: Jan Moes (zm. 2017: 3 l.)
24: Paweł Morawski i Wanda Rafalska (ślub 1954: 66 l.)
25: Renata von Kornberger (ur. 1937: 83 l.)
30: Karolina Straus (ur. 1986: 34 l.)
31: Konstanty Potocki i Anna Rey (ślub 1952: 68 l.)

Czerwiec
1: Hermancja Sapieha (zm. 1947: 73 l.) Jacek Patzer (ur. 1963: 57 l.)
2: Anna Działyńska (zm. 1926: 94 l.)
3: Guy Czartoryski (ur. 1964: 56 l.)
4: Teresa Siedzieniewska (ur. 1927: 93 l.)
6: Maria Kuczborska (zm. 1939: 81 l.) Zofia Czarniecka (zm. 1942: 78 l.) Władysław Moes (zm. 1979: 41 l.)
8: Zygmunt Czartoryski i Janina Dunat (ślub 1974: 46 l.) Eustachy Sapieha (zm. 2005: 15 l.)
14: Roman Czartoryski i Jadwiga Kwilecka (ślub 1939: 81 l.) Lew Sapieha (ur. 1960: 60 lat)
17: Helena Racięcka (zm. 1981: 39 l.)
18: Ignacja Piątkowska (zm. 1941: 79 l.)
21: Zofia Potocka (zm. 2002: 18 l.)
22: Maria Wodzicka (zm. 1963: 57 l.)
29: Tadeusz Morawski i Teresa Saraczyńska (ślub 1968: 52 l.)
30: Jan Morawski i Anna Turno (ślub 1924: 96 l.)

Lipiec
1: Adam Czartoryski (zm. 2017: 3 l.)
2: Zofia Czarniecka (zm. 1978: 42 l.)
5: Zenobia Smoleńska (zm. 1948: 72 l.) Rogier Czartoryski (ur. 2001: 19 l.)
7: Zofia Persson (ur. 1994: 26 l.)
11: Aniela Czartoryska (zm. 1978: 42 l.)
12: Marek Patzer (ur. 1958: 62 l.)
13: Teresa Lubomirska (zm. 1964: 56 l.)
14: Lew Sapieha i Zofia Szembek (ślub 1937: 83 l.)
15: Barbara Moes (zm. 1967: 53 l.)
20: Andrzej Patzer (zm. 2001: 19 l.)
21: Tadeusz Patzer (ur. 1921: 99 l.)
23: Maria Lubecka (ur. 1931: 89 l.)
24: Eustachy Sapieha (ur. 1947: 73 l.)
25: Jerzy Straus (ur. 1922: 98 l.)
28: Adam Czartoryski (ur. 1935: 85 l.)
30: Zygmunt Czartoryski (ur. 1934: 86 l.)
31: Zdzisław Lubomirski (zm. 1943: 77 l.) Andrzej Czartoryski i Fleur Williams (ślub 1957: 63 l.)

Sierpień
2: Tadeusz Morawski (ur. 1923: 97 l.) Elżbieta Gniazdowska (ur. 1938: 82 l.) Gustaw Czartoryski (ur. 1954: 66 l.) Tomasz Dorosz i Julia Jędrzejowicz (ślub 2014: 6 l.) koresp. M.J.M.
3: Maria Lubecka (zm. 2006: 14 l.)
4: Władysław Moes i Anna Potocka (ślub 1956: 64 l.)
7: Bryce Radford (ur. 1937: 83 l.) Jan Sapieha (zm. 1989: 31 l.)
8: Anna Rey (ur. 1925: 95 l.) Aleksander Wodzicki (zm. 1928: 92 l.) Krzysztof Czarniecki i Eleonora Sapieha (ślub 1939: 81 l.)
9: Zofia Potocka (ur. 1954: 66 l.) Wanda Czarniecka (zm. 1978: 42 l.)
11: Henryk Woroniecki i Aniela Czartoryska (ślub 1924: 96 l.)
12: Iwona Straus (ur. 1948: 72 l.) Piotr Dorosz (ur. 1985: 35 l.)
16: Juliusz Czartoryski (ur. 1941: 79 l.) koresp. M.J.M. Antonina Siemieńska (zm. 1996: 24 l.)
20: Zofia Wysocka (zm. 2014: 6 l.)
22: Maria Czartoryska (zm. 1984: 36 l.) Maria Persson (ur. 1988: 32 l.)
24: Elżbieta Sapieha (ur. 1921: 99 l.)
26: Jan Sapieha (ur. 1935: 85 l.) Marian Górecki (ur. 1947: 73 l.) Fleur Williams (zm. 2018: 2 l.)
27: Jan Czartoryski i Aleksandra Lubecka (ślub 1925: 95 l.)
31: Zygmunt Czartoryski i Ewa Rost (ślub 1966: 54 l.) Katarzyna Potocka (ur. 1982: 38 l.)

Wrzesień
1: Maria Grossley (ur. 1935: 85 l.)
2: Janina Czarniecka (zm. 1927: 93 l.) Seweryna Sapieha (zm. 1968: 52 l.)
3: Jan Morawski (zm. 1976: 44 l.) Bryce Radford (zm. 2009: 11 l.)
5: Adam Czartoryski i Zofia Wysocka (ślub 1933: 87 l.)
7: Konstanty Komierowski (zm. 1939: 81 l.)
9: Guy Czartoryski i Dorota Borowska (ślub 2000: 20 lat)
10: Henryk Czarniecki (zm. 1920: 100 lat) Andrzej Patzer (ur. 1925: 95 l.)
11: Jan Sapieha i Maria Zdziechowska (ślub 1934: 86 l.)
14: Jerzy Lubomirski i Anna Wilamowska (ślub 1927: 93 l.)
15: Natalia Czartoryska (zm. 1998: 22 l.)
17: Adam Morawski i Maria Moes (ślub 1922: 98 l.)
22: Kazimierz Patzer (zm. 1944: 76 l.)
24: Teresa Siedzieniewska (zm. 2015: 5 l.)
25: Antonina Siemieńska (ur. 1922: 98 l.)
28: Maria Sapieha (zm. 1969: 51 l.)
29: Jerzy Moes (ur. 1935: 85 l.) Anna Patzer (ur. 1953: 67 l.) koresp. M.J.M.

Październik
1: Anna Brzozowska (zm. 1978: 42 l.)
4: Jan Lubecki (ur. 1931: 89 l.) Zofia Podbielska (zm. 1992: 28 l.)
7: Bogdan Lubecki (zm. 1981: 39 l.)
13: Tadeusz Morawski (zm. 1984: 36 l.)
15: Andrzej Morawski (ur. 1925: 95 l.)
18: Aleksandra Moes (zm. 1975: 45 l.) Eleonora Sapieha (zm. 2000: 20 lat)
19: Jan Morawski i Barbara Moes (ślub 1943: 77 l.)
20: Krzysztof Czarniecki (zm. 1977: 43 l.) Aniela Czarniecka (zm. 1987: 33 l.)
26: Helena Lubomirska (zm. 1939: 81 l.)
31: Mikołaj Potocki (ur. 1987: 33 l.)

Listopad
6: Zofia Sapieha (zm. 1981: 39 l.)
8: Stefania Czarniecka (zm. 1940: 80 lat) Juliusz Czartoryski i Elżbieta Wiśniewska (ślub 1980: 40 lat) koresp. M.J.M.
10: Paweł Morawski (ur. 1929: 91 l.) Andrzej Potocki (zm. 1988: 32 l.)
14: Nina Patzer (ur. 1920: 100 lat)
16: Lew Sapieha (zm. 1970: 50 lat)
17: Maria Sapieha (ur. 1949: 71 l.)
21: Aleksander Lubecki (zm. 1926: 94 l.)
22: Elżbieta Miączyńska (zm. 1941: 79 l.)
26: Bogdan Lubecki i Teresa Sapieha (ślub 1930: 90 lat)
27: Eustachy Sapieha i Antonina Siemieńska (ślub 1945: 75 l.)
28: Kazimierz Patzer (ur. 1922: 98 l.)
29: Andrzej Lubomirski (zm. 1953: 67 l.)

Grudzień
1: Adam Czartoryski i Łucja Przybylak (ślub 1984: 36 l.)
3: Andrzej Morawski (zm. 1983: 37 l.)
4: Wanda Sapieha (zm. 1978: 42 l.)
5: Henryk Woroniecki (zm. 1948: 72 l.)
7: Lew Sapieha (zm. 1990: 30 lat)
9: Jerzy Straus (zm. 1999: 21 l.)
13: Maria Lubomirska (zm. 1979: 41 l.)
14: Emilia Walewska (zm. 1922: 98 l.)
15: Wanda Czarniecka (zm. 1921: 99 l.) Konstanty Potocki (zm. 1988: 32 l.)
18: Jan Sapieha i Claudine Cumberledge (ślub 1964: 56 l.)
19: Jerzy Lubomirski (zm. 1978: 42 l.)
20: Auberon Bruseth (ur. 1996: 24 l.)
21: Jerzy Sapieha (zm. 2010: 10 lat)
23: Maria Zamoyska (zm. 1922: 98 l.) Małgorzata Straus (ur. 1950: 70 lat)
24: Zygmunt Czartoryski (zm. 1920: 100 lat)
25: Tytus Czartoryski i Danuta Jasnowska (ślub 1973: 47 l.)
26: Gustaw Czartoryski i Maria Psarska (ślub 1978: 42 l.) Teresa Persson (ur. 1990: 30 lat)

Styczeń
3: Jerzy Potocki (zm. 1983: 38 l.) Anna Rey (zm. 2019: 2 l.)
5: Roman Czartoryski (zm. 1974: 47 l.)
9: Ryszard Kulczyński (ur. 1953: 68 l.) Maria Patzer (zm. 2001: 20 lat)
11: Jadwiga Lubomirska (zm. 1930: 91 l.)
12: Andrzej Morawski i Agnieszka Dzieduszycka (ślub 1952: 69 l.)
15: Magdalena Czartoryska (ur. 2003: 18 l.)
16: Teresa Sapieha (zm. 1995: 26 l.)
18: Alfred Żurowski (zm. 1949: 72 l.)
19: Lew Sapieha i Renata von Kornberger (ślub 1979: 42 l.)
21: Elżbieta Lubecka (ur. 1943: 78 l.)
22: Kazimierz Patzer (zm. 1978: 43 l.) Jadwiga Kwilecka (zm. 1984: 37 l.)
29: Julia Jędrzejowicz (ur. 1990: 31 l.)
31: Maria Bator (zm. 1968: 53 l.)

Luty
2: Andrzej Czartoryski (zm. 1976: 45 l.)
6: Anna Moes (ur. 1937: 84 l.) Dorota Straus (ur. 1961: 60 lat)
9: Krzysztof Wyrzykowski (ur. 1954: 67 l.)
10: Leon Plater (zm. 1980: 41 l.) Adam Czartoryski (zm. 2006: 15 l.)
11: Maria Lubecka (ur. 1930: 91 l.)
13: Tomasz Dorosz (ur. 1977: 44 l.) koresp. M.J.M.
14: Eustachy Sapieha i Elżbieta Gniazdowska (ślub 2003: 18 l.)
16: Franciszek Lubecki i Hedwig von Oppersdorff (ślub 1928: 93 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Kamil Patzer (sw.42872) (....–) kawaler? (r.: Jacek P. i ... ...)
 • Kamil Patzer (sw.174801) (....–) kawaler? (r.: Jacek P. i Dorota Sajewska)
 • Kevin Patzer (sw.174802) (....–) kawaler? (r.: Jacek P. i Barbara Luckner)
 • Steven Patzer (sw.174803) (....–) kawaler? (r.: Jacek P. i Barbara Luckner)
 • Zofia Czarniecka (3.616.190) (1853–1942) panna? (r.: August C. i Wanda Miączyńska)
 • Stefan Czarniecki (3.616.187) (1857–1890) kawaler? (r.: August C. i Wanda Miączyńska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Maria Rześniowiecka (sw.42865) (....–) × Andrzej Patzer
 • Barbara Luckner (sw.42871) (....–) × Jacek Patzer
 • Kamil Patzer (sw.42872) (....–) kawaler?
 • Dorota Sajewska (sw.42870) (....–) × Jacek Patzer
 • Maria Grossley (sw.42862) (1935–) × Tadeusz Patzer
 • Mikołaj Flemming (ut.1.1.82) (....–) × Natalia Czartoryska

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Hilda Binks (sw.174809) (.. .. ....–) × Leonard Radford
 • Adela Kulczyna (sw.174806) (.. .. ....–) × Stanisław Kulczyński
 • Stanisław Kulczyński (sw.174805) (.. .. ....–) × Adela Kulczyna
 • Bolesław Patzer (sw.42860) (.. .. 1902–.. .. 1944) × Zofia Czarniecka (r.: Ludwik P. i Olga Gebhardt)
 • Leonard Radford (sw.174808) (.. .. ....–) × Hilda Binks
 • Maria Rześniowiecka (sw.42865) (.. .. ....–) × Andrzej Patzer
 • Henryk Siedzieniewski (sw.174811) (.. .. ....–) × Zofia Podbielska
 • Olga Gebhardt (sw.42900) (.. .. 1858–.. .. 1937) × Ludwik Patzer
 • Barbara Luckner (sw.42871) (.. .. ....–) × Jacek Patzer
 • Kamil Patzer (sw.174801) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Jacek P. i Dorota Sajewska)
 • Kamil Patzer (sw.42872) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Jacek P. i ... ...)
 • Kevin Patzer (sw.174802) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Jacek P. i Barbara Luckner)
 • Ludwik Patzer (sw.42899) (.. .. 1857–.. .. 1935) × Olga Gebhardt
 • Steven Patzer (sw.174803) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Jacek P. i Barbara Luckner)
 • Dorota Sajewska (sw.42870) (.. .. ....–) × Jacek Patzer
 • Aniela Racięcka (sw.230474) (.. .. ....–) × Michał Smoleński
 • Michał Smoleński (sw.230473) (.. .. ....–) × Aniela Racięcka
 • Paweł Czarniecki (3.616.172) (.. .. ....–) × Józefa Paciorkowska (r.: Michał C. i Katarzyna Marchocka)
 • Piotr Czarniecki (sw.42849) (.. .. ....–) × Barbara Matuszczak (r.: Krzysztof C. i Eleonora Sapieha)
 • Mikołaj Flemming (ut.1.1.82) (.. .. ....–) × Natalia Czartoryska
 • Józefa Paciorkowska (3.616.173) (.. .. ....–) × Paweł Czarniecki (r.: Ksawery P. i Barbara Męcińska)
 • Helena Smoleńska (sw.230472) (.. .. ....–.. .. 1932) × Bronisław Racięcki (r.: Michał S. i Aniela Racięcka)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 950.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 18.02.2020.
  © 2002-2020 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie