Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Stanisław Komornicki (sw.43609)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Oznaczenie „prośba o kontakt” pojawia się przy osobach, które bardzo prosimy o kontakt na adres mj@minakowski.pl — bo są potomkami takich członków Sejmu Wielkiego, z których potomstwem nie udało się dotąd nawiązać kontaktu. Jeżeli te osoby nie żyją, to może żyją ich potomkowie.

Styczeń
19: Jerzy Rakowiecki (zm. 2003: 16 l.)
26: Maria Komornicka (zm. 1975: 44 l.) Tomasz Komornicki (zm. 1994: 25 l.)
27: Wanda Czarnowska (zm. 1940: 79 l.)

Luty
2: Jacek Komornicki (zm. 1983: 36 l.)
3: Joanna Zarańska (ur. 1953: 66 l.)
10: Aleksander Gostkowski (zm. 1949: 70 lat)
14: Edmund Skarżyński (zm. 1949: 70 lat)
18: Andrzej Leski (zm. 1991: 28 l.)
19: Zofia Kamieńska (zm. 1954: 65 l.)
22: Zygmunt Gostkowski (zm. 2005: 14 l.)
23: Wanda Dernałowicz (zm. 1965: 54 l.)
26: Juliusz Komornicki (zm. 1998: 21 l.)

Marzec
2: Marian Rakowiecki (zm. 1927: 92 l.) Zofia Zawadzka (zm. 1971: 48 l.)
3: Franciszek Komornicki (zm. 1990: 29 l.)
4: Franciszek Podleski (zm. 1947: 72 l.)
7: Magdalena Leska (ur. 1929: 90 lat)
8: Maria Komornicka (zm. 1949: 70 lat)
9: Witold Psarski (zm. 1985: 34 l.)
11: Cezary Wojciechowski (zm. 1962: 57 l.)
14: Wanda Dernałowicz (ur. 1927: 92 l.) Maria Kisielnicka (zm. 1943: 76 l.)
16: Jan Ołdakowski (zm. 1965: 54 l.)
21: Jerzy Komornicki (ur. 1919: 100 lat) Ewa Mikolasch (zm. 1932: 87 l.)
24: Marek Ruszczyc (zm. 1992: 27 l.)
30: Marian Leski (zm. 1921: 98 l.)
31: Maria Skarzyńska (zm. 1919: 100 lat) Józef Byszewski i N. Jachmowska (ślub 1925: 94 l.)

Kwiecień
8: Anna Leśniewska (zm. 2009: 10 lat)
9: Stanisław Jentys (zm. 1931: 88 l.) Anna Leska (zm. 1985: 34 l.)
10: Stanisław Komornicki (zm. 2010: 9 l.) koresp. M.J.M.
17: Wanda Skarżyńska (zm. 1923: 96 l.) Stefan Komornicki (zm. 1942: 77 l.)
22: Anna Komornicka (zm. 1943: 76 l.)
26: Maria Dernałowicz (zm. 2009: 10 lat)
27: Maurycy Skarzyński (zm. 1921: 98 l.) Katarzyna Kolasa (ur. 1965: 54 l.)
28: Maria Rogójska (zm. 1965: 54 l.)
30: Tomasz Komornicki i Maria Żarska (ślub 1941: 78 l.)

Maj
2: Kazimierz Leśniewski (zm. 1957: 62 l.)
5: Stanisław Niemirycz (zm. 1973: 46 l.)
8: Zofia Komornicka (ur. 1919: 100 lat)
11: Jerzy Kossak (zm. 1955: 64 l.)
13: Bolesław Wilkoński i Anna Krudowska (ślub 1936: 83 l.)
16: Janina Kuszel (zm. 1957: 62 l.)
18: Andrzej Komornicki (zm. 1970: 49 l.)
20: Jadwiga Trębicka (zm. 1937: 82 l.)
22: Magdalena Leska (zm. 2015: 4 l.)
24: Wanda Trębicka (zm. 1928: 91 l.)
26: Lucyna Kruczkiewicz (ur. 1963: 56 l.)
27: Maria Tomczak (ur. 1934: 85 l.)

Czerwiec
1: Juliusz Komornicki i Anna Wolańska (ślub 1940: 79 l.)
4: Teresa Skarzyńska (zm. 1969: 50 lat) prośba o kontakt
5: Janina Morsztyn (zm. 1947: 72 l.)
7: Franciszka Moraczewska (zm. 1945: 74 l.)
8: Anna Kolasa (ur. 1967: 52 l.)
10: Kazimierz Skarzyński (zm. 1962: 57 l.) prośba o kontakt
13: Karol Leźnicki (zm. 1939: 80 lat)
23: Jerzy Komornicki i Izabella Sroczyńska (ślub 1945: 74 l.)
26: Adam Rakowiecki (zm. 1948: 71 l.) Jan Skarżyński (ur. 1951: 68 l.)
28: Zofia Brudzińska (zm. 1950: 69 l.) Tomasz Komornicki (ur. 1963: 56 l.)
30: Stefan Komornicki (zm. 1975: 44 l.)

Lipiec
1: Bogusław Milewski (zm. 1996: 23 l.)
3: Cecylia Gałczyńska (zm. 1929: 90 lat) Tadeusz Kossak (zm. 1935: 84 l.)
4: Władysław Komornicki (zm. 1941: 78 l.)
5: Stanisław Skarzyński (zm. 1921: 98 l.)
6: Aniela Rozwadowska (zm. 1969: 50 lat)
7: Anna Skarzyńska (zm. 1942: 77 l.) Tadeusz Byliński (zm. 1944: 75 l.) Cecylia Komornicka (zm. 1982: 37 l.)
9: Tomasz Skarżyński (ur. 1936: 83 l.) Maria Kossak (zm. 1945: 74 l.) Jerzy Komornicki (zm. 2004: 15 l.)
10: Maria Dernałowicz (ur. 1928: 91 l.)
12: Jacek Kruczkiewicz (ur. 1933: 86 l.) koresp. M.J.M.
14: Kazimierz Skarzyński i Zofia Zamoyska (ślub 1935: 84 l.) prośba o kontaktEwa Kruczkiewicz (ur. 1937: 82 l.)
18: Wanda Czarnowska (zm. 1921: 98 l.)
19: Irena Osuchowska (zm. 1998: 21 l.)
21: Zofia Boska (zm. 1980: 39 l.)
23: Stanisław Kujawski (zm. 1995: 24 l.)
24: Stefan Kossak (zm. 1924: 95 l.)
25: Andrzej Niemirycz (ur. 1927: 92 l.) Aleksander Łuczyński (zm. 1977: 42 l.)
26: Stanisław Komornicki (ur. 1924: 95 l.) koresp. M.J.M.
28: Maria Boska (zm. 1934: 85 l.)
29: Wojciech Kossak (zm. 1942: 77 l.)
30: Jan Moszyński (zm. 1938: 81 l.)

Sierpień
5: Maria Götz (zm. 1974: 45 l.)
7: Kazimierz Dernałowicz (zm. 1969: 50 lat)
8: Wojciech Łukomski (ur. 1925: 94 l.)
13: Wanda Olszakowska (zm. 1965: 54 l.)
15: Maria Kujawska (ur. 1922: 97 l.)
18: Zygmunt Płużański (zm. 1965: 54 l.)
26: Roman Rakowiecki (zm. 1944: 75 l.)
27: Wojciech Niemirycz i Anna Sielanko (ślub 1955: 64 l.) Barbara Skarżyńska (zm. 1994: 25 l.)
28: Roman Rakowiecki (ur. 1925: 94 l.) Henryk Skarzyński (zm. 1933: 86 l.) Stanisław Leźnicki (zm. 1960: 59 l.)

Wrzesień
2: Eugenia Zielińska (zm. 1934: 85 l.)
3: Kazimierz Skarzyński i Adela Bohomolec (ślub 1921: 98 l.) prośba o kontakt
7: Jan Komornicki (zm. 1987: 32 l.)
8: Stefan Dernałowicz (zm. 1951: 68 l.) Jan Zarański (zm. 1985: 34 l.)
10: Stanisław Gostkowski (zm. 1977: 42 l.)
16: Andrzej Niemirycz (zm. 1944: 75 l.)
19: Róża Komornicka (zm. 1970: 49 l.)
20: Anna Kossak (zm. 1988: 31 l.)

Październik
1: Maria Leska (ur. 1922: 97 l.) Wojciech Niemirycz (ur. 1932: 87 l.)
2: Maria Niemirycz (ur. 1944: 75 l.)
3: Józef Leśniewski (zm. 1921: 98 l.)
4: Helena Wróblewska (zm. 1920: 99 l.)
6: Bogdan Zarański (ur. 1957: 62 l.)
12: Janina Leska (zm. 2000: 19 l.)
13: Wanda Trębicka (zm. 1961: 58 l.)
20: Magdalena Kossak (zm. 1972: 47 l.)
22: Jan Morsztyn (zm. 1920: 99 l.)
23: Zofia Boska (zm. 1929: 90 lat)
24: Joanna Kruczkiewicz (ur. 1957: 62 l.)
28: Bogusław Milewski (ur. 1928: 91 l.) Józefa Podleska (zm. 1982: 37 l.)
29: Katarzyna Zarańska (ur. 1959: 60 lat)
30: Jerzy Rakowiecki (ur. 1920: 99 l.)
31: Kazimierz Skarzyński (zm. 1939: 80 lat)

Listopad
3: Michał Skarżyński (zm. 1986: 33 l.)
4: Andrzej Komornicki i Maria Kisielnicka (ślub 1933: 86 l.)
10: Maria Gostkowska (zm. 1997: 22 l.)
11: Zygmunt Kujawski (ur. 1920: 99 l.) Jan Lemański (zm. 1933: 86 l.)
14: Jacek Komornicki i Józefa Bielawska (ślub 1935: 84 l.)
15: Zofia Komornicka (zm. 1999: 20 lat)
25: Jan Ołdakowski i Janina Węgleńska (ślub 1934: 85 l.)
28: Ludwika Stokowska (zm. 1952: 67 l.) Tomasz Skarżyński (zm. 2000: 19 l.)
30: Zofia Dernałowicz (ur. 1931: 88 l.) Joanna Kossak (zm. 1981: 38 l.)

Grudzień
2: Antoni Kruczkiewicz (zm. 1944: 75 l.)
3: Jan Kolasa (ur. 1926: 93 l.)
4: Andrzej Romaszkan (zm. 1920: 99 l.)
6: Barbara Skarżyńska (ur. 1928: 91 l.)
7: Anna Leśniewska (ur. 1939: 80 lat)
8: Stefan Komornicki i Krystyna Downarowicz (ślub 1947: 72 l.)
12: Stanisław Gostkowski i Anna Stadnicka (ślub 1952: 67 l.)
13: Józefa Komornicka (zm. 1973: 46 l.) Krystyna Rakowiecka (zm. 1987: 32 l.)
14: Zofia Gałczyńska (zm. 1923: 96 l.)
16: Stefan Skarżyński (zm. 1962: 57 l.)
17: Zofia Słonecka (zm. 1936: 83 l.)
19: Wincenty Podleski (zm. 1965: 54 l.)
23: Stanisław Kujawski (ur. 1925: 94 l.)
25: Stanisław Leski (zm. 1961: 58 l.) Zygmunt Kujawski (zm. 2000: 19 l.)
27: Stanisław Skarzyński (zm. 1925: 94 l.)
29: Stefan Czarnowski (zm. 1937: 82 l.) Władysław Czarnowski (zm. 1976: 43 l.)

Styczeń
4: Maria Leska (zm. 1991: 29 l.)
11: Bronisława Maszyńska (zm. 1957: 63 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Tomasz Skarżyński (sw.215756) (1936–2000) kawaler? (r.: Stefan S. i Joanna Kossak)
 • Wojciech Skarżyński (sw.244372) (1932–) kawaler? (r.: Stefan S. i Joanna Kossak)
 • Anna Komornicka (sw.43620) (....–1943) panna? (r.: Adam K. i Maria Rogójska)
 • Augustyn Komornicki (sw.18105) (1899–1922) kawaler? (r.: Jan K. i Wanda Trębicka)
 • Zbigniew Komornicki (sw.43619) (....–1944) kawaler? (r.: Adam K. i Maria Rogójska)
 • Jan Psarski (sw.61244) (1911–1959) × Barbara Ołdakowska (r.: Czesław P. i Janina Rakowiecka)
 • Anna Skarzyńska (sw.229957) (1900–1942) × Stanisław Wyganowski (r.: Kazimierz S. i Wanda Czarnowska)
 • Maria Skarzyńska (sw.327541) (....–) panna? (r.: Kazimierz S. i Wanda Czarnowska)
 • Zofia Czarnowska (3.648.103) (1866–) × Stanisław Rzewuski (r.: Kazimierz C. i Teresa Zbyszewska)
 • Józef Czarnowski (3.648.109) (1875–) × Janina Rembielińska (r.: Kazimierz C. i Teresa Zbyszewska)
 • Stefan Czarnowski (3.648.110) (1879–1937) × Paulina Szarska (r.: Kazimierz C. i Teresa Zbyszewska)
 • bezimienny Gostkowski (lu.37847) (....–) kawaler? (r.: Michał G. i Teofila Wielogłowska)
 • Konstanty Gostkowski (6.716.88) (....–) kawaler? (r.: Michał G. i Teofila Wielogłowska)
 • Tadeusz Gulkowski (sw.44140) (....–) × Róża Baruch (r.: Józef G. i Franciszka Komornicka)
 • Stanisław Kochanowski (10.522.589) (1871–1943) × Emilia Strzelecka (r.: Jan K. i Amelia Wąsowicz)
 • Marianna Komornicka (sw.685810) (....–) × Leon Komornicki (r.: Jan K. i Rozalia Madalińska)
 • Antonina Leska (sw.463923) (....–) panna? (r.: Józef L. i Marcelina Rakowiecka)
 • Antonina Leska (sw.324885) (....–1888) panna? (r.: Józef L. i Marcelina Rakowiecka)
 • Eugeniusz Leski (sw.329468) (....–) kawaler? (r.: Józef L. i Marcelina Rakowiecka)
 • Eugeniusz Leski (sw.463924) (....–) kawaler? (r.: Józef L. i Marcelina Rakowiecka)
 • Stefan Leski (sw.463925) (....–) kawaler? (r.: Józef L. i Marcelina Rakowiecka)
 • Wacław Leski (sw.463931) (1893–) kawaler? (r.: Marian L. i Ludwika Rakowiecka)
 • Barbara Ołdakowska (sw.61243) (1912–) × Jan Psarski (r.: Jan O. i Konstancja Fudakowska)
 • Maria Rakowiecka (sw.717382) (....–1920) panna? (r.: Roman R. i Eugenia Zielińska)
 • Józef Rutkowski (sw.682410) (....–) × Stanisława Żarska (r.: Włodzimierz R. i Marianna Wąsowicz)
 • Henryk Skarzyński (sw.366999) (1849–1933) kawaler? (r.: Edmund S. i Henryka Karczewska)
 • Teresa Skarżyńska (sw.30059) (1932–2002) × Bogusław Milewski (r.: Edmund S. i Janina Morsztyn)
 • Andrzej Skarżyński (sw.30056) (1921–1942) kawaler? (r.: Edmund S. i Janina Morsztyn)
 • Jan Skarżyński (sw.30060) (1918–1944) kawaler? (r.: Edmund S. i Janina Morsztyn)
 • Jerzy Stanowski (sw.209262) (....–) × Maria Przybysławska (r.: Edward S. i Helena Wąsowicz)
 • Helena Taczanowska (sw.37335) (1914–) × Witold Psarski (r.: Gustaw T. i Janina Bacciarelli)
 • Stanisław Wyganowski (sw.21259) (1890–) × Anna Skarzyńska (r.: Wojciech W. i Kazimiera Kozarska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Bożena Regulska (sw.43614) (1964–) × Tomasz Komornicki
 • bezimienna Baczyńska (sw.216300) (....–) × Witold Psarski
 • Włodzimierz Rutkowski (sw.679981) (....–) × Marianna Wąsowicz
 • Edward Stanowski (sw.4199) (....–) × Helena Wąsowicz

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Franciszek Komornicki (sw.43607) (.. .. 1881–.. .. 1941) × Jadwiga Rakowiecka (r.: August K. i Anna Wąsowicz)
 • Jadwiga Rakowiecka (sw.43608) (.. .. 1890–.. .. 1972) × Franciszek Komornicki (r.: Marian R. i Bronisława Wróblewska)
 • Aleksandra Komornicka (sw.43615) (.. .. 1992–) panna? (r.: Tomasz K. i Bożena Regulska)
 • Marianna Komornicka (sw.47689) (.. .. 2003–) dziecko (r.: Tomasz K. i Bożena Regulska)
 • Marian Rakowiecki (sw.44336) (.. .. ....–2.3.1927) × Bronisława Wróblewska (r.: Eugeniusz R. i Natalia Szczygielska)
 • Bożena Regulska (sw.43614) (.. .. 1964–) × Tomasz Komornicki
 • Anna Wąsowicz (10.731.73) (.. .. 1844–.. .. 1928) × August Komornicki (r.: Karol W. i Józefa Gostkowska)
 • Bronisława Wróblewska (sw.173724) (.. .. ....–) × Marian Rakowiecki
 • Józefa Gostkowska (6.716.86) (.. .. ....–) × Karol Wąsowicz (r.: Michał G. i Teofila Wielogłowska)
 • Aniela Komornicka (psb.12284.5) (.. .. 1882–.. .. 1977) panna (r.: August K. i Anna Wąsowicz)
 • Elżbieta Komornicka (sw.43603) (.. .. 1877–.. .. 1934) × Ignacy Morozowski (r.: August K. i Anna Wąsowicz)
 • Adam Komornicki (sw.43617) (.. .. 1883–.. .. 1942) × Maria Rogójska (r.: August K. i Anna Wąsowicz)
 • Jan Komornicki (sw.18104) (.. .. 1870–.. .. 1952) × Wanda Trębicka (r.: August K. i Anna Wąsowicz)
 • Janina Rakowiecka (sw.44335) (.. .. ....–) × Czesław Psarski (r.: Marian R. i Bronisława Wróblewska)
 • Wojciech Skarżyński (sw.244372) (.. .. 1932–) kawaler? (r.: Stefan S. i Joanna Kossak)
 • Karol Wąsowicz (6.716.87) (.. .. ....–) × Józefa Gostkowska (r.: Michał W. i Maria Olszewska)
 • Kazimierz Czarnowski (3.648.101) (.. .. 1835–.. .. ....) × Teresa Zbyszewska (r.: Józef C. i Wanda Okońska)
 • Michał Gostkowski (6.716.43) (.. .. 1773–.. .. ....) × Teofila Wielogłowska (r.: Konstanty G. i Zuzanna Jordan)
 • Henryka Karczewska (9.447.489) (.. .. ....–) × Edmund Skarzyński (r.: Tertulian K. i Barbara Żórawska)
 • Anna Komornicka (sw.43620) (.. .. ....–22.4.1943) panna? (r.: Adam K. i Maria Rogójska)
 • Augustyn Komornicki (sw.18105) (.. .. 1899–.. .. 1922) kawaler? (r.: Jan K. i Wanda Trębicka)
 • Zbigniew Komornicki (sw.43619) (.. .. ....–.. .. 1944) kawaler? (r.: Adam K. i Maria Rogójska)
 • Karol Kossak (11.433.52) (2.5.1896–.. .. 1975) × Wanda Czerkawska (r.: Stefan K. i Ewa Mikolasch)
 • Ignacy Morozowski (sw.43604) (.. .. 1870–.. .. 1939) × Elżbieta Komornicka (r.: Ignacy M. i Zofia Kucz)
 • Maria Olszewska (12.273.335) (.. .. ....–) × Michał Wąsowicz
 • Czesław Psarski (sw.44334) (.. .. ....–) × Janina Rakowiecka (r.: Witold P. i Zofia Plucińska)
 • Jan Psarski (sw.61244) (.. .. 1911–.. .. 1959) × Barbara Ołdakowska (r.: Czesław P. i Janina Rakowiecka)
 • Marcelina Rakowiecka (sw.247756) (.. .. ....–) × Józef Leski (r.: Eugeniusz R. i Natalia Szczygielska)
 • Roman Rakowiecki (sw.48591) (.. .. 1858–.. .. 1939) × Eugenia Zielińska (r.: Eugeniusz R. i Natalia Szczygielska)
 • Maria Skarzyńska (sw.327541) (.. .. ....–) panna? (r.: Kazimierz S. i Wanda Czarnowska)
 • Amelia Wąsowicz (10.522.588) (.. .. ....–) × Jan Kochanowski (r.: Karol W. i Józefa Gostkowska)
 • Helena Wąsowicz (sw.4198) (.. .. ....–) × Edward Stanowski (r.: Karol W. i Józefa Gostkowska)
 • Marianna Wąsowicz (sw.679982) (.. .. ....–) × Włodzimierz Rutkowski (r.: Karol W. i Józefa Gostkowska)
 • Helena Wróblewska (psb.15129.4) (.. .. ....–4.10.1920) × Józef Leśniewski
 • Teresa Zbyszewska (3.648.102) (.. .. ....–) × Kazimierz Czarnowski (r.: Jan Z. i N. Ślaska)
 • bezimienna Baczyńska (sw.216300) (.. .. ....–) × Witold Psarski
 • Józefa Boska (2.190.426) (.. .. ....–) × Zygmunt Wilkoński (r.: Julian B. i Ewa Wąsowicz)
 • Róża Boska (2.190.428) (.. .. 1881–.. .. ....) × Leonid Piestrakow (r.: Julian B. i Ewa Wąsowicz)
 • Adam Boski (2.190.411) (.. .. 1858–.. .. ....) × Wanda Rzewuska (r.: Julian B. i Ewa Wąsowicz)
 • Edmund Boski (2.190.414) (.. .. 1860–.. .. ....) × Maria Strzałkowska (r.: Julian B. i Ewa Wąsowicz)
 • Juliusz Boski (sw.297551) (.. .. ....–) kawaler (r.: Julian B. i Ewa Wąsowicz)
 • Maria Czarnowska (3.648.105) (22.7.1867–.. .. ....) × Henryk Skarzyński (r.: Kazimierz C. i Teresa Zbyszewska)
 • Zofia Czarnowska (3.648.103) (11.2.1866–.. .. ....) × Stanisław Rzewuski (r.: Kazimierz C. i Teresa Zbyszewska)
 • Józef Czarnowski (3.648.109) (15.5.1875–.. .. ....) × Janina Rembielińska (r.: Kazimierz C. i Teresa Zbyszewska)
 • Wanda Czerkawska (sw.154278) (.. .. ....–.. .. 1979) × Karol Kossak (r.: Władysław C. i Anna Brudzewska)
 • bezimienny Gostkowski (lu.37847) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Michał G. i Teofila Wielogłowska)
 • Konstanty Gostkowski (6.716.88) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Michał G. i Teofila Wielogłowska)
 • Jan Gulkowski (katyn.1170o) (.. .. ....–) × Maria Pasek (r.: Józef G. i Franciszka Komornicka)
 • Józef Gulkowski (sw.43831) (.. .. ....–) × Franciszka Komornicka (r.: Jan G. i Elżbieta Rucka)
 • Ludwik Gulkowski (sw.44139) (.. .. ....–) × Irma von Heyter (r.: Józef G. i Franciszka Komornicka)
 • Tadeusz Gulkowski (sw.44140) (.. .. ....–) × Róża Baruch (r.: Józef G. i Franciszka Komornicka)
 • Zuzanna Jordan (9.104.538) (.. .. ....–) × Konstanty Gostkowski (r.: Kazimierz J. i ... ...)
 • Jan Kochanowski (10.522.587) (.. .. ....–) × Amelia Wąsowicz (r.: Jacek K. i Magdalena Dembińska)
 • Stanisław Kochanowski (10.522.589) (.. .. 1871–.. .. 1943) × Emilia Strzelecka (r.: Jan K. i Amelia Wąsowicz)
 • Marianna Komornicka (sw.685810) (.. .. ....–) × Leon Komornicki (r.: Jan K. i Rozalia Madalińska)
 • Zofia Komornicka (sw.6809) (.. .. 1873–.. .. 1951) × Józef Łucki (r.: Stanisław K. i Zofia Słonecka)
 • Józef Komornicki (le.1625.3.10) (.. .. ....–) × Ludwika Komornicka (r.: Jan K. i Rozalia Madalińska)
 • Wojciech Komornicki (le.1625.3.11) (.. .. ....–) × Julianna Chlebowska (r.: Jan K. i Rozalia Madalińska)
 • Wojciech Komornicki (sw.6813) (23.4.1879–.. .. 1940) × Aniela Rozwadowska (r.: Stanisław K. i Zofia Słonecka)
 • Teresa Kossak (sw.264247) (.. .. ....–) panna (r.: Karol K. i Wanda Czerkawska)
 • Zofia Kucz (sw.12746) (.. .. ....–.. .. 1922) × Ignacy Mrozowski
 • Aniela Kurnatowska (13.415.218) (.. .. ....–) × Wojciech Gałczyński (r.: Ludwik K. i ... ...)
 • Piotr Lemański (psb.14982.2) (.. .. ....–) × Marianna Nadratowska
 • Antonina Leska (sw.463923) (.. .. ....–) panna? (r.: Józef L. i Marcelina Rakowiecka)
 • Irena Leska (sw.113447) (.. .. ....–) × Jan Kujawski (r.: Józef L. i Marcelina Rakowiecka)
 • Maria Leska (sw.279521) (.. .. ....–) × Wacław Konieczko (r.: Józef L. i Marcelina Rakowiecka)
 • Natalia Leska (sw.279535) (.. .. ....–) × Aleksander Łuczyński (r.: Józef L. i Marcelina Rakowiecka)
 • Romana Leska (sw.279571) (.. .. ....–.. .. 1976) × Tadeusz Byliński (r.: Józef L. i Marcelina Rakowiecka)
 • Zofia Leska (sw.204931) (.. .. ....–) × Cezary Wojciechowski (r.: Marian L. i Ludwika Rakowiecka)
 • Eugeniusz Leski (sw.329468) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Józef L. i Marcelina Rakowiecka)
 • Eugeniusz Leski (sw.463924) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Józef L. i Marcelina Rakowiecka)
 • Jan Leski (sw.114648) (.. .. 1885–.. .. ....) × Ludwika Stokowska (r.: Marian L. i Ludwika Rakowiecka)
 • Józef Leski (sw.205396) (25.3.1845–.. .. ....) × Marcelina Rakowiecka (r.: Michał L. i Monika Zielińska)
 • Kazimierz Leski (sw.279525) (.. .. ....–) kawaler (r.: Józef L. i Marcelina Rakowiecka)
 • Marian Leski (sw.204927) (.. .. ....–30.3.1921) × Ludwika Rakowiecka (r.: Michał L. i Monika Zielińska)
 • Stanisław Leski (sw.12518) (.. .. ....–) × Irena Osuchowska (r.: Józef L. i Marcelina Rakowiecka)
 • Stefan Leski (sw.463925) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Józef L. i Marcelina Rakowiecka)
 • Wacław Leski (sw.463931) (28.9.1893–.. .. ....) kawaler? (r.: Marian L. i Ludwika Rakowiecka)
 • Władysław Leski (sw.204928) (.. .. ....–.. .. 1948) × Zofia Brudzińska (r.: Marian L. i Ludwika Rakowiecka)
 • Ignacy Manugiewicz (le.2203.1.1) (.. .. ....–) × Anna Moradowicz
 • Anna Moradowicz (le.2203.1.2) (.. .. ....–) × Ignacy Manugiewicz
 • Maria Rakowiecka (sw.717382) (.. .. ....–.. .. 1920) panna? (r.: Roman R. i Eugenia Zielińska)
 • Tadeusz Rakowiecki (sw.48593) (9.5.1897–.. .. 1945) kawaler (r.: Roman R. i Eugenia Zielińska)
 • Magdalena Rogoyska (10.731.18) (.. .. ....–) × Antoni Komornicki
 • Jan Rogoyski (sw.680725) (.. .. ....–) × Maria Tarnowska
 • Wanda Rutkowska (9.447.317) (.. .. ....–) × Kazimierz Karczewski (r.: Włodzimierz R. i Marianna Wąsowicz)
 • Józef Rutkowski (sw.682410) (.. .. ....–) × Stanisława Żarska (r.: Włodzimierz R. i Marianna Wąsowicz)
 • Włodzimierz Rutkowski (sw.679981) (.. .. ....–) × Marianna Wąsowicz
 • Ewa Skarzyńska (11.435.670) (.. .. 1856–.. .. 1932) × Edward Kossecki (r.: Edmund S. i Henryka Karczewska)
 • Anna Skarżyńska (cz.I047234) (.. .. 1927–) × Jan Zarański (r.: Edmund S. i Janina Morsztyn)
 • Teresa Skarżyńska (sw.30059) (.. .. 1932–.. .. 2002) × Bogusław Milewski (r.: Edmund S. i Janina Morsztyn)
 • Andrzej Skarżyński (sw.30056) (.. .. 1921–.. .. 1942) kawaler? (r.: Edmund S. i Janina Morsztyn)
 • Jan Skarżyński (sw.30060) (.. .. 1918–.. .. 1944) kawaler? (r.: Edmund S. i Janina Morsztyn)
 • Michał Skarżyński (sw.30058) (.. .. 1923–3.11.1986) × Stanisława Kurowska (r.: Edmund S. i Janina Morsztyn)
 • Edward Stanowski (sw.4199) (.. .. ....–) × Helena Wąsowicz
 • Jerzy Stanowski (sw.209262) (.. .. ....–) × Maria Przybysławska (r.: Edward S. i Helena Wąsowicz)
 • Maria Tarnowska (sw.680726) (.. .. ....–) × Jan Rogoyski
 • Wanda Trębicka (sw.16834) (.. .. ....–24.5.1928) × Aleksander Trębicki (r.: Bogusław T. i Maria Wyleżyńska)
 • Aniela Wąsowicz (3.616.154) (.. .. ....–) × Seweryn Czarniecki (r.: Michał W. i Maria Olszewska)
 • Julianna Wąsowicz (le.4354.1.3) (.. .. ....–) × Roman Zbijewski (r.: Michał W. i Maria Olszewska)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 16.01.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie