Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomkůw Sejmu Wielkiego zaloguj siÍ kontakt
   ImiÍ Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Lysette Chodľko (sw.464661)

Kalendarz urodzin, rocznic ∂mierci i rocznic ∂lubu osůb z najbliŅszej rodziny, ktůre teŅ naleŅĪ do genealogii potomkůw Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

ProszÍ umie∂ciś ten kalendarz na stronie g≥ůwnej swojego Google: Add to Google lub subskrybowaś przez kana≥ RSS original feed
Uzupe≥nienia brakujĪcych osůb i dat prosimy przesy≥aś na mj@minakowski.pl .

Luty
4: Laurence Baudard (ur. 1950: 69 l.)
8: Christiane Laroque (ur. 1934: 85 l.)
9: Alix van Gaver (ur. 1955: 64 l.)
10: Jan So≥tan i Maria Hecker (∂lub 1926: 93 l.)
14: Eleonora Daszkiewicz (zm. 1942: 77 l.) Maria Daszkiewicz (zm. 1953: 66 l.) Michael Chodľko (zm. 1998: 21 l.)
15: Jeanne Laugier-Ravanas (zm. 2005: 14 l.)
18: Marjorie Chodľko (ur. 1923: 96 l.)
20: Mary Chodľko (ur. 1952: 67 l.)
21: Victor Chodľko i Dolores Petit (∂lub 1936: 83 l.)
23: Mary Moloney (ur. 1927: 92 l.)
24: Suzanne Chodľko (zm. 1921: 98 l.)
28: Lionel van Gaver i Genevieve Picard (∂lub 1975: 44 l.) Mary Poyntz-Stewwart (zm. 2002: 17 l.)

Marzec
3: Amelia Weyssenhoff (zm. 1943: 76 l.)
7: Michel Chodľko (zm. 2002: 17 l.)
8: Richard Chodľko i Judy Kotzbauer (∂lub 1968: 51 l.)
11: Gťrard Laroque (ur. 1929: 90 lat)
15: Marc van Gaver (zm. 2006: 13 l.)
19: Bernadette Milnes (ur. 1932: 87 l.)
23: Tadeusz RŲmer (zm. 1978: 41 l.)

KwiecieŮ
3: Emerson Chodľko (ur. 1921: 98 l.)
7: Emerson Chodľko (zm. 2008: 11 l.)
12: Jocelyne Lacabanne (ur. 1943: 76 l.)
18: Frťdťric van Gaver (ur. 1950: 69 l.)
19: Katherine Macrorie (zm. 1989: 30 lat)
20: John Chodľko (ur. 1957: 62 l.)
28: Jan So≥tan (zm. 1942: 77 l.) Dymitr Daszkiewicz (zm. 1956: 63 l.)
29: Pierre Baudard (ur. 1922: 97 l.) Bernard Valluet (zm. 1955: 64 l.)

Maj
9: Gťrard Valluet (ur. 1934: 85 l.)
10: Catherine Chodľko (ur. 1949: 70 lat)
12: William Jewett (ur. 1950: 69 l.)
18: Pierre Baudard i Monique Chodľko (∂lub 1948: 71 l.) Gťrard Laroque (zm. 1986: 33 l.)
19: Nancy Chodľko (ur. 1953: 66 l.)
22: Pierre Tachet (zm. 1933: 86 l.)
23: Maren Chodľko (ur. 1957: 62 l.)
31: Evelyne Chodľko (ur. 1938: 81 l.)

Czerwiec
1: Monique Chodľko (ur. 1921: 98 l.)
18: Eliane Chodľko (ur. 1919: 100 lat)
20: Marc van Gaver (ur. 1921: 98 l.) Denis Chodľko (ur. 1947: 72 l.)
22: Bernard Valluet i Jacqueline Chodľko (∂lub 1933: 86 l.)
23: Maciej RŲmer (zm. 1955: 64 l.)
30: Aleksander Chodľko (zm. 1925: 94 l.) Colette Laroque (ur. 1930: 89 l.)

Lipiec
1: Juliet Crawford (ur. 1937: 82 l.)
4: Mary Poyntz-Stewwart (ur. 1926: 93 l.) Helena So≥tan (zm. 1967: 52 l.)
15: BenoÓt van Gaver i Hťlene Cizeron (∂lub 1969: 50 lat)
19: James Chodľko i Karis Webster (∂lub 1975: 44 l.)
20: Bruno Valluet (ur. 1942: 77 l.) Marc van Gaver i Marthe Chodľko (∂lub 1944: 75 l.) Odon van Gaver i Marie-Christine Briere (∂lub 1974: 45 l.)
22: BenoÓt van Gaver (ur. 1945: 74 l.)
24: Justin Chodľko (ur. 1967: 52 l.)
27: Bruno Valluet i Anne-Marie Dupuch (∂lub 1972: 47 l.) Charles Chodľko (zm. 2011: 8 l.)
30: MichaŽl Chodľko (ur. 1970: 49 l.)

SierpieŮ
9: Edward Chodľko (zm. 1942: 77 l.) Ivan Lacabanne (ur. 1944: 75 l.)
10: Denis Chodľko i Marguerite de Terris (∂lub 1973: 46 l.)
11: Amaury van Gaver i Chantal Testot-Ferry (∂lub 1970: 49 l.)
12: Didier Lacabanne (ur. 1947: 72 l.)
18: Odon van Gaver (ur. 1952: 67 l.)
23: Marthe Chodľko (ur. 1925: 94 l.)
27: Peter Chodľko (ur. 1958: 61 l.)
30: Helena Chodľko (zm. 1933: 86 l.)

WrzesieŮ
2: Jadwiga Jundzi≥≥ (zm. 1963: 56 l.)
5: Teresa So≥tan (zm. 1973: 46 l.)
6: Ron Olson i Marjorie Chodľko (∂lub 1967: 52 l.)
7: Alexandre Chodľko i Florence Diriart (∂lub 1968: 51 l.)
9: Dymitr Daszkiewicz (zm. 1924: 95 l.) FranÁois Chodľko i Chantal de Terris (∂lub 1972: 47 l.)
10: Ryszard Daszkiewicz (zm. 1924: 95 l.)
16: Laura Chodľko (ur. 1975: 44 l.)
21: Jadwiga RŲmer (zm. 1956: 63 l.)
22: W≥odzimierz Korsak (zm. 1973: 46 l.)
25: Amaury van Gaver (ur. 1946: 73 l.)
26: Lysette Chodľko (ur. 1963: 56 l.)
27: Alexandre Chodľko (ur. 1942: 77 l.)
29: Mark Chodľko i Kathleen Kelly (∂lub 1984: 35 l.)
30: Jenny Tournois (zm. 1981: 38 l.)

Paľdziernik
2: Jacqueline Chodľko (zm. 2007: 12 l.)
3: Amy Chodľko (ur. 1968: 51 l.)
5: Pierre Baudard (zm. 1998: 21 l.)
6: Anna So≥tan (zm. 1974: 45 l.)
13: Jocelyne Lacabanne (zm. 1943: 76 l.)
15: Jean Chodľko i Monique van Deweyer (∂lub 1966: 53 l.)
16: Dolores Lacy (ur. 1927: 92 l.) Nicole Lacabanne (ur. 1945: 74 l.)
20: Gťrard Valluet i Marie-Claude Ravoire (∂lub 1962: 57 l.)
31: David Chodľko (ur. 1960: 59 l.)

Listopad
4: Wiktor Chodľko (zm. 1964: 55 l.)
7: Raymond Lacabanne (zm. 1968: 51 l.)
8: Wiktor Chodľko (zm. 1931: 88 l.) Adam Chodľko (ur. 1965: 54 l.)
26: Lionel van Gaver (ur. 1953: 66 l.)
27: Renťe Chodľko (ur. 1953: 66 l.)
29: Mark Chodľko (ur. 1954: 65 l.)

GrudzieŮ
1: Teresa JeleŮska (zm. 1941: 78 l.) Charles Chodľko (zm. 1991: 28 l.)
8: Guy Cormeray (ur. 1933: 86 l.)
9: Francis Valluet (ur. 1937: 82 l.)
10: Alexandra van Gaver (ur. 1957: 62 l.) Andrzej So≥tan (zm. 1959: 60 lat) Dolores Lacy (zm. 2008: 11 l.)
13: Rethore Marthe (zm. 1954: 65 l.)
21: Stanis≥aw Jundzi≥≥ (zm. 1941: 78 l.) Konstancja Daszkiewicz (zm. 1947: 72 l.)
23: FranÁois Chodľko (ur. 1943: 76 l.)
24: Charles Chodľko (ur. 1925: 94 l.)
30: Marc Baudard (ur. 1950: 69 l.) Marc Baudard i Mina Guerin (∂lub 1983: 36 l.)

StyczeŮ
2: Michel Chodľko i Jeanne Laugier-Ravanas (∂lub 1942: 78 l.)
5: James Chodľko (ur. 1951: 69 l.)
7: Judy Kotzbauer (ur. 1941: 79 l.)
11: Jean Chodľko (ur. 1942: 78 l.)
12: Richard Chodľko (ur. 1939: 81 l.) Agnes van Gaver (ur. 1948: 72 l.)

Poszukiwane fakty o najbliŅszych (pro∂ba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy sĪ BEZPOTOMNI?

 • Frances Chodľko (sw.464659) (1944–) panna? (r.: Michael C. i Mary Poyntz-Stewwart)
 • Francis Chodľko (sw.464647) (1906–1985) ◊ Eleen Hedley (r.: Aleksander C. i Frances Forster)
 • Alexander Jurkiewicz (sw.464664) (1945–) kawaler? (r.: Antoni J. i Hťlene Chodľko)
 • Anthony Jurkiewicz (sw.464667) (1950–) kawaler? (r.: Antoni J. i Hťlene Chodľko)
 • Christine Jurkiewicz (sw.464665) (1947–) panna? (r.: Antoni J. i Hťlene Chodľko)
 • Romek Jurkiewicz (sw.464666) (1948–) kawaler? (r.: Antoni J. i Hťlene Chodľko)
 • Lisa Chodľko (sw.464655) (....–) panna? (r.: David C. i Gloria Griffith)
 • Nicole Chodľko (sw.464656) (....–) panna? (r.: David C. i Gloria Griffith)
 • Adam Jundzi≥≥ (9.126.188) (1828–1872) kawaler? (r.: Wiktor J. i Teresa Cichocka)
 • Antonina Jundzi≥≥ (9.126.200) (1835–1870) panna? (r.: Wiktor J. i Teresa Cichocka)
 • Emilia Jundzi≥≥ (9.126.180) (1819–1844) panna? (r.: Wiktor J. i Teresa Cichocka)
 • Karol Jundzi≥≥ (9.126.185) (1826–1855) kawaler? (r.: Wiktor J. i Teresa Cichocka)
 • Konstancja Jundzi≥≥ (9.126.184) (1823–1902) panna? (r.: Wiktor J. i Teresa Cichocka)
 • Zofia Jundzi≥≥ (9.126.199) (1833–1890) panna? (r.: Wiktor J. i Teresa Cichocka)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zw≥. matka)?

 • Bernadette Milnes (sw.464660) (1932–2012) ◊ Michael Chodľko
 • Lettice Erlington (sw.464650) (....–) ◊ Aleksander Chodľko
 • Mary Poyntz-Stewwart (sw.464658) (1926–2002) ◊ Michael Chodľko
 • Frances Forster (sw.464646) (....–) ◊ Aleksander Chodľko
 • Juliet Crawford (sw.464670) (1937–) ◊ Joseph Chodľko
 • Jane Forster (sw.464649) (....–) ◊ Francis Chodľko
 • Eleen Hedley (sw.464648) (....–) ◊ Francis Chodľko
 • Antoni Jurkiewicz (sw.464663) (....–) ◊ Hťlene Chodľko
 • Doris Perks (sw.464652) (....–) ◊ Anthony Chodľko
 • Mary Coppo (sw.464318) (1866–1901) ◊ Adam Chodľko
 • Marguerite Froger (sw.464316) (....–1877) ◊ Adam Chodľko
 • Gloria Griffith (sw.464654) (....–) ◊ David Chodľko

 • 3. Kiedy siÍ URODZILI lub ZMARLI?

 • Aleksander Chodľko (3.94.29) (.. .. 1860–.. .. 1936) ◊ Lettice Erlington (r.: Aleksander C. i Helena Jundzi≥≥)
 • Frances Chodľko (sw.464659) (.. .. 1944–) panna? (r.: Michael C. i Mary Poyntz-Stewwart)
 • Lettice Erlington (sw.464650) (.. .. ....–) ◊ Aleksander Chodľko
 • Francis Chodľko (sw.464647) (23.5.1906–.. .. 1985) ◊ Eleen Hedley (r.: Aleksander C. i Frances Forster)
 • Frances Forster (sw.464646) (.. .. ....–) ◊ Aleksander Chodľko
 • Adam Chodľko (3.94.28) (.. .. 1847–.. .. 1923) ◊ Mary Coppo (r.: Aleksander C. i Helena Jundzi≥≥)
 • David Chodľko (sw.464653) (.. .. 1944–) ◊ Gloria Griffith (r.: Anthony C. i Doris Perks)
 • Jane Forster (sw.464649) (.. .. ....–) ◊ Francis Chodľko
 • Eleen Hedley (sw.464648) (.. .. ....–) ◊ Francis Chodľko
 • Alexander Jurkiewicz (sw.464664) (.. .. 1945–) kawaler? (r.: Antoni J. i Hťlene Chodľko)
 • Anthony Jurkiewicz (sw.464667) (.. .. 1950–) kawaler? (r.: Antoni J. i Hťlene Chodľko)
 • Antoni Jurkiewicz (sw.464663) (.. .. ....–) ◊ Hťlene Chodľko
 • Christine Jurkiewicz (sw.464665) (.. .. 1947–) panna? (r.: Antoni J. i Hťlene Chodľko)
 • Michael Jurkiewicz (sw.464668) (.. .. 1951–) kawaler? (r.: Antoni J. i Hťlene Chodľko)
 • Romek Jurkiewicz (sw.464666) (.. .. 1948–) kawaler? (r.: Antoni J. i Hťlene Chodľko)
 • Doris Perks (sw.464652) (.. .. ....–) ◊ Anthony Chodľko
 • Maria Baldassari (3.94.23) (2.7.1852–.. .. 1923) ◊ Wiktor Chodľko (r.: Pierre B. i Marie Pasqualini)
 • Teresa BurzyŮska (2.740.46) (25.10.1764–.. .. ....) ◊ Franciszek Jundzi≥≥ (r.: Tadeusz B. i Jůzefa Plater)
 • Lisa Chodľko (sw.464655) (.. .. ....–) panna? (r.: David C. i Gloria Griffith)
 • Nicole Chodľko (sw.464656) (.. .. ....–) panna? (r.: David C. i Gloria Griffith)
 • Gloria Griffith (sw.464654) (.. .. ....–) ◊ David Chodľko

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, siÍgajĪcej ∂redniowiecza, zawierajĪcej ponad 870.000 osůb nawzajem skoligaconych, w tym znacznĪ czÍ∂ś s≥awnych Polakůw wszystkich epok; wiÍcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupe≥niana codziennie
  — bardzo proszÍ o nadys≥anie uzupe≥nieŮ na adres mj@minakowski.pl . Z gůry dziÍkujÍ!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomkůw Sejmu Wielkiego, dzia≥ajĪce pod patronatem Marsza≥ka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Ko∂cio≥a, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiÍtnastowieczni, przedwojenni, powojenni, wspů≥cze∂ni, parlamentarzy∂ci II i III RP oraz PRL, uczeni (cz≥onkowie akademii nauk): nauk spo≥ecznych, nauk biologicznych, nauk ∂cis≥ych, nauk technicznych, nauk rolniczo-le∂nych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 24.01.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatno∂ci i cookie