Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Maria Mineyko (sw.52317)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Wrzesień
20: Jan Kossakowski i Stanisława Rynkowska (ślub 1924: 95 l.) Ignacy Chrapowicki (zm. 1939: 80 lat)
22: Edward Boniecki (zm. 1924: 95 l.)
24: Józef Puzyna i Maria Zaremba (ślub 1933: 86 l.) Jadwiga Szetkiewicz (zm. 1941: 78 l.) Barbara Plebańska (zm. 1944: 75 l.) Aleksandra Puzyna (zm. 1966: 53 l.) Maria Kossakowska (zm. 1991: 28 l.)
25: Szczęsny Górski i Lidia Jabłonka (ślub 1963: 56 l.) Irena Mineyko (zm. 1967: 52 l.)
27: Eustachy Kossakowski (ur. 1925: 94 l.) Michał Kossakowski (ur. 1950: 69 l.) koresp. M.J.M.
28: Józef Kossakowski i Hanna Moniuszko (ślub 1946: 73 l.)
29: Tadeusz Łubieński (zm. 1961: 58 l.)
30: Władysław Boniecki i Huguette Galipeau (ślub 1967: 52 l.)

Październik
2: Andrzej Rostworowski (zm. 1980: 39 l.)
4: Diana Schineller (ur. 1962: 57 l.)
5: Edward Karnicki (ur. 1948: 71 l.)
6: Teresa Karwacka (ur. 1930: 89 l.)
10: Eugeniusz Bystram i Agatha Pethó (ślub 1959: 60 lat)
11: Krzysztof Kossakowski (ur. 1957: 62 l.) koresp. M.J.M. Michał Wereszczaka (zm. 1958: 61 l.)
14: Michał Stecewicz (zm. 1977: 42 l.)
18: Anna Szostakowska (ur. 1931: 88 l.) Krzysztof Górski (zm. 1993: 26 l.)
20: Benoit Górski i Eveline Aureglia (ślub 1962: 57 l.) Maria Puzyna (zm. 1980: 39 l.)
22: Stanisław Chrapowicki (zm. 1949: 70 lat) Andrzej Dowgiałło i Elżbieta Mycielska (ślub 1961: 58 l.)
23: Temira Mineyko (zm. 1987: 32 l.)
27: Wilhelm Lenglet (zm. 1961: 58 l.)
28: Michel Górski i Isabelle Karbowska (ślub 1976: 43 l.)
30: Aleksander Bystram i Michalina Cuypers (ślub 1963: 56 l.)
31: Julie Górska (ur. 1935: 84 l.)

Listopad
1: Donald Blakeslee (ur. 1959: 60 lat) Stanisław Kossakowski (ur. 2006: 13 l.)
2: Włodzimierz Meysztowicz (ur. 1922: 97 l.) Henryk Chrapowicki (zm. 1989: 30 lat)
4: Władysław Boniecki (ur. 1928: 91 l.) Zdzisław Klawe (zm. 2003: 16 l.)
7: Zofia Kossakowska (zm. 1932: 87 l.)
8: Róża Karwacka (ur. 1931: 88 l.)
10: Elżbieta von Lilienfeld (zm. 1955: 64 l.) Ludwika Kossakowska (zm. 1978: 41 l.) Maria Dowgiałło (zm. 1991: 28 l.) Montana Sulimirski Blakeslee Landegger (ur. 1993: 26 l.)
11: Eugeniusz Bystram (zm. 1995: 24 l.)
12: Róża Dowgiałło (ur. 1946: 73 l.)
16: Aleksander Kreczunowicz (ur. 1932: 87 l.) Jan de Virion (zm. 2013: 6 l.)
18: Tadeusz Bystram (zm. 1935: 84 l.) Krzysztof Puzyna (zm. 1938: 81 l.) Adam Sulimirski (ur. 1962: 57 l.)
19: Kazimierz Boniecki (zm. 1919: 100 lat) Józef Kossakowski (zm. 1988: 31 l.) Adam Sulimirski i Diana Schineller (ślub 1988: 31 l.)
22: Maria Okwietko (zm. 1933: 86 l.)
24: Stanisław Gregorowicz (ur. 1941: 78 l.) koresp. M.J.M.
25: Eustachy Kossakowski (zm. 2001: 18 l.)
27: Michał Skórzewski (zm. 1925: 94 l.)
28: Aleksandra Chrapowicka (zm. 1944: 75 l.) Zofia Kossakowska (zm. 1975: 44 l.)
29: Stanisław Kossakowski (ur. 1924: 95 l.)
30: Stanisława Rynkowska (zm. 1981: 38 l.)

Grudzień
3: Franciszek Fudakowski (zm. 1974: 45 l.)
4: Olga N. (zm. 1929: 90 lat) Paweł Szanajca (ur. 1962: 57 l.)
5: Paweł Górski (ur. 1932: 87 l.) Jan Kossakowski (zm. 1971: 48 l.)
6: Elżbieta Kossakowska (ur. 1951: 68 l.)
8: Wojciech Moraczewski (ur. 1933: 86 l.)
9: Anna Dowgiałło (ur. 1943: 76 l.) Jerzy Szanajca (zm. 2005: 14 l.)
13: Maria Jaroszyńska (zm. 1920: 99 l.) Anna Wołowska (zm. 1935: 84 l.)
17: Hanna Ptaszkowska (ur. 1935: 84 l.)
21: Teresa Boniecka (ur. 1933: 86 l.)
23: Jacek Kossakowski i Joanna Józefowicz (ślub 1979: 40 lat) koresp. M.J.M.
25: Aleksander Taube (zm. 1946: 73 l.)
26: Benoit Górski (ur. 1938: 81 l.)
28: Witold Sulimirski i Teresa Boniecka (ślub 1957: 62 l.)
29: Stanisław Górski i Maria Popiel (ślub 1931: 88 l.) Karol Rozdeiczer (zm. 2001: 18 l.)
30: Olga Moraczewska (zm. 1938: 81 l.) Wojciech Moraczewski (zm. 1941: 78 l.)

Styczeń
1: Maria Oskierka (zm. 1961: 59 l.)
3: Tadeusz Rozdeiczer (zm. 1984: 36 l.)
5: Józef Kossakowski (ur. 1926: 94 l.)
6: Jadwiga Oskierka (zm. 1919: 101 l.) Witold Rostworowski (ur. 1946: 74 l.) Gabrielle Górska (ur. 1947: 73 l.)
7: Mieczysław Chodkiewicz (zm. 1933: 87 l.) Stefan Karwacki (zm. 1982: 38 l.)
8: Jan Kossakowski i Krystyna Rzepecka (ślub 1950: 70 lat)
11: Wilhelm Lenglet i Henrietta van Eijk (ślub 1936: 84 l.)
12: Jerzy Szanajca i Zofia Kossakowska (ślub 1956: 64 l.)
13: Michał Boniecki (zm. 1944: 76 l.)
16: Włodzimierz Plebański (zm. 1932: 88 l.)
17: Tadeusz Łubieński i Maria Rostworowska (ślub 1922: 98 l.) Józef Kossakowski (zm. 1945: 75 l.) Stefan Boniecki (ur. 1970: 50 lat)
20: Jan de Virion (ur. 1924: 96 l.) Józef Puzyna (zm. 1949: 71 l.) Maciej Kossakowski (ur. 1961: 59 l.)
21: Anna de Virion (ur. 1947: 73 l.)
22: Maria Meysztowicz (zm. 1989: 31 l.)
23: Michał Kossakowski (zm. 1962: 58 l.) Helena Meysztowicz (zm. 1984: 36 l.) Oskar Dowgiałło (zm. 1988: 32 l.)
26: Konstanty Chrapowicki (ur. 1923: 97 l.) Andrzej Kossakowski i Anna de Virion (ślub 1969: 51 l.)
27: Alina Chrostowska (zm. 1970: 50 lat) Andrzej Kossakowski (zm. 1992: 28 l.)
29: Andrzej Dowgiałło (ur. 1928: 92 l.)
30: Marie Górska (ur. 1942: 78 l.) Jacek Kossakowski (ur. 1951: 69 l.) koresp. M.J.M.

Luty
1: Jan de Virion i Zofia Taube (ślub 1945: 75 l.)
5: Tadeusz Sulimirski i Olga Łepkowska (ślub 1921: 99 l.)
6: Krystyna Jezierska (ur. 1920: 100 lat) Dominik Dowgiałło (zm. 1931: 89 l.)
7: Edward Boniecki i Zofia Kossakowska (ślub 1928: 92 l.)
8: Barbara Kossakowska (ur. 1929: 91 l.) Władysława Zglinicka (zm. 1938: 82 l.) Jan Moraczewski (ur. 1938: 82 l.) Paweł Górski (zm. 1953: 67 l.)
9: Szczęsny Górski i Halina Wójtowicz (ślub 1982: 38 l.)
10: Witold Sulimirski (zm. 2016: 4 l.)
13: Katarzyna Łoś (ur. 1974: 46 l.)
14: Aleksander Meysztowicz (zm. 1943: 77 l.) Olga Łepkowska (zm. 1997: 23 l.)
15: Jan Stecewicz i Anna Targońska (ślub 1952: 68 l.)
16: Andrzej Łubieński (ur. 1926: 94 l.)
17: Temira Mineyko (ur. 1920: 100 lat)
19: Zofia Dowgiałło (zm. 1990: 30 lat)
25: Karol Wańkowicz (zm. 1938: 82 l.)
28: Olgierd Zan (zm. 1945: 75 l.) Wincenty Chmyzowski (zm. 1952: 68 l.)
29: Jan Dowgiałło (ur. 1932: 88 l.) koresp. M.J.M.

Marzec
1: Karolina Potworowska (zm. 1921: 99 l.) Emilia Moraczewska (zm. 1979: 41 l.)
2: Adam Kossakowski (ur. 1972: 48 l.) koresp. M.J.M.
3: Aleksandra Kossakowska (zm. 1938: 82 l.) Tomasz Gorski (zm. 1940: 80 lat)
4: Adam Kossakowski i Katarzyna Bugała (ślub 2000: 20 lat) koresp. M.J.M.
6: Katarzyna Bugała (ur. 1974: 46 l.)
8: Gabriela Kossakowska (zm. 1939: 81 l.)
12: Catherine Górska (ur. 1950: 70 lat) Jerzy Piotrowski i Krystyna Ostrowska (ślub 1957: 63 l.)
14: Maria Mineyko (zm. 1925: 95 l.) Andrzej Boniecki (ur. 1973: 47 l.) Jan Kossakowski (zm. 1979: 41 l.)
16: Krzysztof Stecewicz (ur. 1926: 94 l.) Edward Horwatt (zm. 1935: 85 l.)
19: Wilhelm Lenglet i Jadwiga Kossakowska (ślub 1947: 73 l.)
20: Włodzimierz Gregorowicz (ur. 1943: 77 l.) Zofia Mineyko (zm. 1997: 23 l.) Anna Wodzińska (zm. 2015: 5 l.)
21: Edward Sulimirski (ur. 1966: 54 l.) Zofia Taube (zm. 2012: 8 l.)
22: Jerzy Moraczewski (ur. 1941: 79 l.) koresp. M.J.M.
23: Stanisław Moraczewski (zm. 1933: 87 l.) Anna Chodkiewicz (zm. 1947: 73 l.) Cary Landegger i Elżbieta Sulimirska (ślub 2001: 19 l.)
25: Maria Stecewicz (ur. 1929: 91 l.) Henryk Chrapowicki i Hildegarda Glauch (ślub 1950: 70 lat)
26: Krystyna Niemcewicz (zm. 2001: 19 l.)
27: Józef Chrapowicki (zm. 1945: 75 l.)
28: Maria Tyszkiewicz (zm. 1923: 97 l.)
29: Jerzy Szanajca (ur. 1929: 91 l.)
31: Sophia Sulimirska (ur. 2001: 19 l.)

Kwiecień
1: Aleksandra Chrapowicka (zm. 1941: 79 l.)
3: Konstanty Górski (zm. 1958: 62 l.)
4: Stanisław Kossakowski (ur. 1956: 64 l.)
5: Stanisław Kossakowski (zm. 1980: 40 lat)
8: Elizabeth Lester (ur. 1924: 96 l.)
10: Maciej Moraczewski (zm. 1990: 30 lat)
11: Tadeusz Bystram i Maria Meysztowicz (ślub 1921: 99 l.)
13: Zygmunt Meysztowicz (zm. 1946: 74 l.)
15: Szczęsny Górski (ur. 1934: 86 l.)
18: Stefan Szostakowski (zm. 1973: 47 l.)
19: Michel Górski (ur. 1937: 83 l.)
20: Tadeusz Sulimirski (zm. 1983: 37 l.)
21: Roman Chmyzowski (ur. 1919: 101 l.)
22: Karol Dowgiałło (zm. 1940: 80 lat)
24: Iza Boniecka (zm. 1942: 78 l.)
25: Stanisław Kossakowski i Maria Puzyna (ślub 1925: 95 l.)
28: Dymitr Daszkiewicz (zm. 1956: 64 l.)
29: Stanisław Kossakowski i Wiesława Antczak (ślub 1951: 69 l.) Stanisław Kossakowski i Zofia Jabłońska (ślub 1960: 60 lat)
30: Wilhelm Lenglet i Ella Williams (ślub 1919: 101 l.)

Maj
2: Józef Puzyna (zm. 1966: 54 l.)
4: Konstancja Moraczewska (zm. 1937: 83 l.)
5: Cary Landegger (ur. 1959: 61 l.) Maria Popiel (zm. 1992: 28 l.)
6: Elizabeth Lester (zm. 2012: 8 l.)
7: Zofia Taube (ur. 1925: 95 l.)
8: Aleksander Bystram (ur. 1923: 97 l.)
9: Walerian Meysztowicz (zm. 1982: 38 l.)
10: Jerzy Piotrowski (ur. 1933: 87 l.) Stanisław Kossakowski (zm. 1961: 59 l.)
11: Anna Gregorowicz (ur. 1940: 80 lat)
13: Zofia Jabłońska (ur. 1927: 93 l.)
14: Barbara Plebańska (ur. 1922: 98 l.)
15: Bronisław Fudakowski (zm. 1938: 82 l.) Antonina Zglinicka (zm. 1943: 77 l.) Jan Dowgiałło (zm. 2019: pierwsza rocznica) koresp. M.J.M.
16: Stanisław Klawe (ur. 1953: 67 l.)
18: Witold Sulimirski (ur. 1933: 87 l.)
22: Aleksander Kreczunowicz (zm. 1980: 40 lat)
25: Maria Moraczewska (zm. 1975: 45 l.)
26: Anna Hauke (ur. 1951: 69 l.)
28: Julia Ledóchowska (zm. 1919: 101 l.) Zofia Chodkiewicz (zm. 1919: 101 l.) Tadeusz Rozdeiczer i Jadwiga Kossakowska (ślub 1938: 82 l.)
30: Jadwiga Moraczewska (zm. 1964: 56 l.)

Czerwiec
2: Jan Boniecki (zm. 1923: 97 l.)
3: Teresa Wańkowicz (zm. 1974: 46 l.)
4: Maurycy Hauke (zm. 1970: 50 lat)
5: Zdzisław Klawe (ur. 1920: 100 lat) Anna Gregorowicz (zm. 2012: 8 l.)
6: Aleksandra Meysztowicz (zm. 1977: 43 l.)
7: Zofia Dowgiałło (ur. 1922: 98 l.)
9: Maria Mineyko (zm. 1994: 26 l.)
10: Małgorzata Kossakowska (ur. 1956: 64 l.)
12: Jadwiga Chrapowicka (zm. 1994: 26 l.)
16: Józef Rozdeiczer (zm. 1985: 35 l.)
18: Andrzej Kossakowski i Teresa Krzyżanowska (ślub 1956: 64 l.) Jadwiga Jelska (zm. 1968: 52 l.) Donald Blakeslee i Elżbieta Sulimirska (ślub 1983: 37 l.)
19: Tadeusz Moraczewski (zm. 1936: 84 l.)
23: Maria Sulimirska (ur. 1991: 29 l.)
24: Jan Stecewicz (ur. 1928: 92 l.) Stanisław Wańkowicz (zm. 1943: 77 l.) Aleksandra Horwatt (zm. 1943: 77 l.) Elżbieta Kossakowska (zm. 1953: 67 l.)
25: Aleksander Taube i Maria Chrapowicka (ślub 1921: 99 l.) Aleksandra Taube (ur. 1922: 98 l.)
29: Henryk Szostakowski i Maria Karwowska (ślub 1950: 70 lat) Krzysztof Dowgiałło i Anna Chodkiewicz (ślub 1968: 52 l.)
30: Andrzej Kossakowski (ur. 1929: 91 l.) Krzysztof Dowgiałło (ur. 1938: 82 l.) Tadeusz Łubieński i Anna Kossakowska (ślub 1948: 72 l.)

Lipiec
3: Róża Mineyko (zm. 2005: 15 l.)
4: Eugeniusz Bystram (ur. 1929: 91 l.) Edward Sulimirski i Edwina Field (ślub 2000: 20 lat)
6: Tomasz Mineyko i Anna Kossakowska (ślub 1933: 87 l.)
7: Ewa Makowska (ur. 1933: 87 l.)
11: Krystyna Zawadzka (zm. 1996: 24 l.)
12: Seweryn Moraczewski (zm. 1935: 85 l.) Włodzimierz Gregorowicz (zm. 1945: 75 l.)
14: Władysław Dowgiałło (ur. 1942: 78 l.)
15: Michał Boniecki i Grażyna Łoś (ślub 1933: 87 l.) Elżbieta Sulimirska (ur. 1959: 61 l.) koresp. M.J.M.
16: Krzysztof Górski i Elizabeth Lester (ślub 1951: 69 l.)
19: Henryk Szostakowski (ur. 1926: 94 l.)
21: Natalia Maszewska (zm. 1948: 72 l.) Paweł Górski (zm. 2008: 12 l.)
24: Mark Sulimirski (ur. 1996: 24 l.)
25: Teresa Wańkowicz (ur. 1925: 95 l.)
26: Eustachy Kossakowski i Ewa Makowska (ślub 1958: 62 l.) Halina Malhomme (zm. 1977: 43 l.)
27: Witold Rostworowski i Barbara Majewska (ślub 1972: 48 l.)
29: Anna Kossakowska (ur. 1919: 101 l.)
30: Wacław Karnicki i Maria Kossakowska (ślub 1944: 76 l.) Jacek Kossakowski i Ewa Płoszyńska (ślub 1988: 32 l.) koresp. M.J.M.

Sierpień
3: Dominik Dowgiałło (ur. 1923: 97 l.) Krzysztof Puzyna i Irena Cywińska (ślub 1935: 85 l.)
4: Dominik Dowgiałło (zm. 1944: 76 l.)
5: Marie Ponti (zm. 1996: 24 l.)
6: Krystyna Jezierska (zm. 1998: 22 l.)
7: Andrzej Stecewicz (ur. 1933: 87 l.)
8: Pelagia Bower (zm. 1963: 57 l.)
10: Ludwik Mineyko (zm. 1920: 100 lat)
11: Zygmunt Morzycki (zm. 2005: 15 l.)
13: Konstanty Kreczunowicz (zm. 1944: 76 l.) Aleksander Kreczunowicz (zm. 1944: 76 l.)
14: Jan Kossakowski (ur. 1922: 98 l.) Władysław Łempicki (zm. 1933: 87 l.)
15: Ignacy Chrapowicki i Jadwiga Jelska (ślub 1920: 100 lat) Helena Bower (zm. 1959: 61 l.)
17: Alexandra Sulimirski Blakeslee Landegger (ur. 1988: 32 l.)
19: Maria Boniecka (zm. 1931: 89 l.) Joanna Moraczewska (ur. 1936: 84 l.) Krzysztof Stecewicz (zm. 1944: 76 l.) Paweł Górski i Maria Stefańska (ślub 1957: 63 l.)
22: Tadeusz Rostworowski (zm. 1928: 92 l.)
24: Janina Plebańska (ur. 1924: 96 l.)
25: Stefan Szostakowski i Helena Meysztowicz (ślub 1925: 95 l.)
27: Jadwiga Chrapowicka (ur. 1924: 96 l.) Włodzimierz Meysztowicz (zm. 1984: 36 l.) Zofia Kossakowska (zm. 2010: 10 lat)
30: Janina Plebańska (zm. 1944: 76 l.) Eustachy Kossakowski i Hanna Ptaszkowska (ślub 1976: 44 l.)

Wrzesień
1: Tadeusz Szułdrzyński i Maria Kossakowska (ślub 1936: 84 l.) Kazimierz Łubieński (zm. 1942: 78 l.) Antonina Bower (zm. 1956: 64 l.)
3: Józef Mineyko (zm. 1970: 50 lat)
4: Bolesław Dowgiałło (ur. 1948: 72 l.)
6: Paweł Górski (zm. 1921: 99 l.)
7: Zofia Potulicka (zm. 1944: 76 l.) Maria Kossakowska (zm. 1944: 76 l.) Andrzej Rozdeiczer (zm. 2006: 14 l.)
8: Zofia Kossakowska (ur. 1927: 93 l.) Maria Chrapowicka (zm. 1944: 76 l.) Aleksandra Taube (zm. 1993: 27 l.)
10: Stefan Wodziński (zm. 1920: 100 lat) Karol Dowgiałło i Zofia Potulicka (ślub 1922: 98 l.) Eugeniusz Bystram i Irena Ronikier (ślub 1983: 37 l.)
11: Krystyna Górska (ur. 1938: 82 l.) Donald Blakeslee (zm. 1995: 25 l.)
12: Władysław Boniecki (zm. 1928: 92 l.) Konstanty Kreczunowicz (ur. 1934: 86 l.)
16: Barbara Kossakowska (zm. 2007: 13 l.)
17: Tomasz Chmyzowski (zm. 1939: 81 l.) Jan Dowgiałło i Anna Komorowska (ślub 1960: 60 lat) koresp. M.J.M.
18: Tatiana Soboleva (ur. 1952: 68 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • John Mount (sw.421113) (....–) kawaler? (r.: Richard M. i Monika Łubieńska)
 • Rebecca Mount (sw.421111) (....–) panna? (r.: Richard M. i Monika Łubieńska)
 • Veronica Mount (sw.421112) (....–) panna? (r.: Richard M. i Monika Łubieńska)
 • Aleksander Mineyko (sw.5426) (....–) × Constance Ballingall (r.: Władysław M. i Maria Oskierka)
 • Anna Mineyko (sw.5425) (....–) panna? (r.: Władysław M. i Maria Oskierka)
 • Bronisław Mineyko (sw.5423) (....–) × Maria Oskierko (r.: Władysław M. i Maria Oskierka)
 • Maria Karwicka (9.522.645) (....–1954) × Michał Skórzewski (r.: Józef K. i Krystyna Nyko)
 • Anna Mineyko (sw.5434) (....–) panna? (r.: Bronisław M. i Anna Morykoni)
 • Jadwiga Mineyko (sw.5435) (....–) panna? (r.: Bronisław M. i Anna Morykoni)
 • Marynia Mineyko (sw.5436) (....–) panna? (r.: Bronisław M. i Anna Morykoni)
 • Tomasz Mineyko (sw.5437) (....–) kawaler? (r.: Bronisław M. i Anna Morykoni)
 • Franciszek Niemcewicz (sw.54015) (1919–1974) kawaler? (r.: Jerzy N. i Ludwika Kossakowska)
 • Włodzimierz Mineyko (cz.I045371) (1913–) × Inka Niezabytowska (r.: Józef M. i Natalia Maszewska)
 • Zofia Mineyko (cz.I045370) (1906–1997) panna? (r.: Józef M. i Natalia Maszewska)
 • Franciszek Morykoni (sw.543) (....–) kawaler? (r.: Lucjan M. i Ludwika Ledóchowska)
 • Jan Morykoni (sw.545) (1869–) kawaler? (r.: Lucjan M. i Elżbieta Monday)
 • Ludwika Morykoni (sw.546) (....–) panna? (r.: Lucjan M. i Elżbieta Monday)
 • Tadeusz Morykoni (sw.547) (....–) kawaler? (r.: Lucjan M. i Elżbieta Monday)
 • Teresa Morykoni (sw.542) (....–) panna? (r.: Lucjan M. i Ludwika Ledóchowska)
 • Maria Rostworowska (psb.26689.7) (1903–1961) panna? (r.: Tadeusz R. i Zofia Oskierka)
 • Michał Skórzewski (9.522.647) (1861–1925) × Maria Karwicka (r.: Andrzej S. i Anna Unrug)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Richard Mount (sw.119177) (....–) × Monika Łubieńska
 • Michał Ostrowski (sw.119115) (....–) × Anna Łubieńska
 • Beryl Preston (sw.52314) (1949–) × Michał Mineyko
 • Constance Ballingall (sw.5427) (....–) × Aleksander Mineyko
 • Jerzy Niemcewicz (cz.I008955) (1893–1951) × Ludwika Kossakowska
 • Maria Oskierko (sw.5424) (....–) × Bronisław Mineyko
 • Huguette Galipeau (cz.I009085) (....–) × Władysław Boniecki
 • Elżbieta Monday (sw.544) (....–) × Lucjan Morykoni
 • Gertruda Sacken (sw.534) (....–) × Hieronim Morykoni
 • Józefa Vismin (sw.5429) (....–) × Ludwik Mineyko

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Maria Mineyko (sw.52317) (.. .. 1934–) × Andrzej Łubieński (r.: Tomasz M. i Anna Kossakowska)
 • Anna Kossakowska (cz.I008965) (1.9.1910–.. .. 2000) × Tomasz Mineyko (r.: Józef K. i Maria Chodkiewicz)
 • Anna Łubieńska (sw.52319) (.. .. 1960–) × Michał Ostrowski (r.: Andrzej Ł. i Maria Mineyko)
 • Monika Łubieńska (sw.52321) (.. .. 1965–) × Richard Mount (r.: Andrzej Ł. i Maria Mineyko)
 • Andrzej Łubieński (sw.52320) (.. .. 1962–) kawaler? (r.: Andrzej Ł. i Maria Mineyko)
 • Tomasz Mineyko (cz.I008966) (.. .. 1901–.. .. 1972) × Anna Kossakowska (r.: Władysław M. i Maria Oskierka)
 • Maria Chodkiewicz (3.55.290) (25.10.1868–.. .. 1967) × Józef Kossakowski (r.: Jan C. i Oktawia Falkowska)
 • Aleksander Mineyko (sw.52322) (.. .. 1939–) kawaler (r.: Tomasz M. i Anna Kossakowska)
 • Michał Mineyko (sw.52313) (.. .. 1934–.. .. 2003) × Beryl Preston (r.: Tomasz M. i Anna Kossakowska)
 • Władysław Mineyko (psb.21055.10) (.. .. 1876–.. .. 1952) × Maria Oskierka (r.: Bronisław M. i Anna Morykoni)
 • John Mount (sw.421113) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Richard M. i Monika Łubieńska)
 • Rebecca Mount (sw.421111) (.. .. ....–) panna? (r.: Richard M. i Monika Łubieńska)
 • Richard Mount (sw.119177) (.. .. ....–) × Monika Łubieńska
 • Veronica Mount (sw.421112) (.. .. ....–) panna? (r.: Richard M. i Monika Łubieńska)
 • Michał Ostrowski (sw.119115) (.. .. ....–) × Anna Łubieńska
 • Teodozja Grabowska (7.8.47) (.. .. ....–) × Aleksander Oskierka (r.: Karol G. i Kasylda Telszewska)
 • Florentyna Hewell (16.81.42) (.. .. ....–) × Józef Łubieński
 • Józef Łubieński (16.81.41) (.. .. 1845–.. .. ....) × Florentyna Hewell
 • Aleksander Mineyko (sw.5426) (.. .. ....–) × Constance Ballingall (r.: Władysław M. i Maria Oskierka)
 • Andrzej Mineyko (sw.52316) (.. .. 1969–) kawaler? (r.: Michał M. i Beryl Preston)
 • Anna Mineyko (sw.5425) (.. .. ....–) panna? (r.: Władysław M. i Maria Oskierka)
 • Bronisław Mineyko (sw.5423) (.. .. ....–) × Maria Oskierko (r.: Władysław M. i Maria Oskierka)
 • Stefan Mineyko (sw.52315) (.. .. 1964–) kawaler? (r.: Michał M. i Beryl Preston)
 • Anna Morykoni (cz.I045377) (.. .. 1854–.. .. 1937) × Bronisław Mineyko (r.: Lucjan M. i Ludwika Ledóchowska)
 • Beryl Preston (sw.52314) (.. .. 1949–) × Michał Mineyko
 • Constance Ballingall (sw.5427) (.. .. ....–) × Aleksander Mineyko
 • Edward Boniecki (2.1.385) (14.7.1897–.. .. 1970) × Zofia Kossakowska (r.: Edward B. i Maria Tyszkiewicz)
 • Zygmunt Falkowski (5.639.78) (.. .. ....–) × Eugenia Sosnowska
 • Maria Karwicka (9.522.645) (.. .. ....–.. .. 1954) × Michał Skórzewski (r.: Józef K. i Krystyna Nyko)
 • Anna Mineyko (sw.5434) (.. .. ....–) panna? (r.: Bronisław M. i Anna Morykoni)
 • Jadwiga Mineyko (sw.5435) (.. .. ....–) panna? (r.: Bronisław M. i Anna Morykoni)
 • Marynia Mineyko (sw.5436) (.. .. ....–) panna? (r.: Bronisław M. i Anna Morykoni)
 • Tomasz Mineyko (sw.5437) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Bronisław M. i Anna Morykoni)
 • Franciszek Niemcewicz (sw.54015) (.. .. 1919–.. .. 1974) kawaler? (r.: Jerzy N. i Ludwika Kossakowska)
 • Jerzy Niemcewicz (cz.I008955) (.. .. 1893–.. .. 1951) × Ludwika Kossakowska
 • Zofia Oskierka (psb.21055.7) (.. .. ....–) × Tadeusz Rostworowski (r.: Aleksander O. i Teodozja Grabowska)
 • Maria Oskierko (sw.5424) (.. .. ....–) × Bronisław Mineyko
 • Elżbieta Bisping (1.1034.117) (.. .. 1882–.. .. 1975) × Michał Kossakowski (r.: Józef B. i Helena Hołyńska)
 • Jan de Laval (11.434.162) (.. .. ....–) × Aleksandra Kozicka
 • Kamila Dombrowicz (4.664.39) (.. .. ....–) × Zenon Zaleski
 • Idalia Dowgiałło (cz.I030324) (17.11.1906–.. .. 1996) × Aleksander Kreczunowicz (r.: Dominik D. i Anna Chodkiewicz)
 • Stanisław Dowgiałło (4.734.131) (.. .. 1894–.. .. 1943) kawaler (r.: Dominik D. i Anna Chodkiewicz)
 • Bronisława Falkowska (5.639.82) (.. .. ....–) × Piotr Czosnowski (r.: Zygmunt F. i Eugenia Sosnowska)
 • Anna Fudakowska (sw.54013) (.. .. 1949–) × bezimienny Johnston (r.: Franciszek F. i Krystyna Niemcewicz)
 • Marta Fudakowska (sw.54014) (.. .. 1951–) × Gordon Gow (r.: Franciszek F. i Krystyna Niemcewicz)
 • Tadeusz Fudakowski (sw.54012) (.. .. 1953–) kawaler? (r.: Franciszek F. i Krystyna Niemcewicz)
 • Huguette Galipeau (cz.I009085) (.. .. ....–) × Władysław Boniecki
 • Stanisław Górski (cz.I008262) (24.7.1905–.. .. 1945) × Maria Popiel (r.: Paweł G. i Gabriela Kossakowska)
 • Franciszka Grabowska (7.8.51) (.. .. ....–) × Stefan Wereszczaka (r.: Karol G. i Kasylda Telszewska)
 • Kasylda Grabowska (7.8.49) (.. .. ....–) × Szymon Skirmunt (r.: Karol G. i Kasylda Telszewska)
 • Antoni Kawiecki (le.1479.4.1) (.. .. ....–) × Estera Zabłocka
 • Anna Kossakowska (cz.I008991) (29.7.1919–.. .. 1993) × Tadeusz Łubieński (r.: Michał K. i Elżbieta Bisping)
 • Jadwiga Kossakowska (cz.I008983) (3.12.1912–.. .. 1996) × Wilhelm Lenglet (r.: Michał K. i Elżbieta Bisping)
 • Michalina Kossakowska (psb.12904.13) (.. .. 1920–.. .. 1944) panna (r.: Michał K. i Elżbieta Bisping)
 • Teresa Krzyżanowska (cz.I008961) (.. .. 1931–) × Andrzej Kossakowski (r.: Bohdan K. i Irena Łukasiewicz)
 • Katarzyna Łopacińska (15.536.335) (.. .. 1786–.. .. ....) × Michał Wawrzecki
 • Izabella Meysztowicz (psb.17690.11) (.. .. 1899–.. .. 1977) × Janusz Piotrowski (r.: Aleksander M. i Zofia Kossakowska)
 • Alina Mineyko (15.536.454) (.. .. ....–) × Aleksander Brochocki (r.: Tomasz M. i Emilia Wawrzecka)
 • Elżbieta Monday (sw.544) (.. .. ....–) × Lucjan Morykoni
 • Franciszek Morykoni (sw.543) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Lucjan M. i Ludwika Ledóchowska)
 • Hieronim Morykoni (sw.533) (.. .. ....–) × Gertruda Sacken (r.: Marcin M. i Aleksandra Tyzenhauz)
 • Jan Morykoni (sw.545) (.. .. 1869–.. .. ....) kawaler? (r.: Lucjan M. i Elżbieta Monday)
 • Ludwika Morykoni (sw.546) (.. .. ....–) panna? (r.: Lucjan M. i Elżbieta Monday)
 • Stefania Morykoni (lu.22293) (22.7.1841–.. .. ....) × Edward Plater (r.: Lucjan M. i Maria Łopacińska)
 • Tadeusz Morykoni (sw.547) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Lucjan M. i Elżbieta Monday)
 • Teresa Morykoni (sw.542) (.. .. ....–) panna? (r.: Lucjan M. i Ludwika Ledóchowska)
 • Jerzy Oskierka (sw.778) (.. .. ....–) kawaler?
 • Elżbieta Prószyńska (6.91.69) (.. .. 1778–.. .. ....) × Wincenty Gieczewicz
 • Maria Rostworowska (psb.26689.7) (.. .. 1903–.. .. 1961) panna? (r.: Tadeusz R. i Zofia Oskierka)
 • Gertruda Sacken (sw.534) (.. .. ....–) × Hieronim Morykoni
 • Brygida Szabuniewicz (ut.48.4.25) (.. .. ....–) × Michał Mineyko (r.: Michał S. i Wiktoria N.)
 • Józefa Vismin (sw.5429) (.. .. ....–) × Ludwik Mineyko
 • Estera Zabłocka (le.1479.4.2) (.. .. ....–) × Antoni Kawiecki

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 19.09.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie