Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Krystyna Niemcewicz (sw.54010)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Grudzień
21: Teresa Boniecka (ur. 1933: 86 l.)
28: Witold Sulimirski i Teresa Boniecka (ślub 1957: 62 l.)
29: Stanisław Górski i Maria Popiel (ślub 1931: 88 l.)
30: Stefan Rostworowski i Maria Czetwertyńska (ślub 1950: 69 l.)

Styczeń
1: Maria Oskierka (zm. 1961: 59 l.)
5: Józef Kossakowski (ur. 1926: 94 l.) Anna Babińska (ur. 1938: 82 l.)
8: Jan Kossakowski i Krystyna Rzepecka (ślub 1950: 70 lat)
17: Józef Kossakowski (zm. 1945: 75 l.) Stefan Boniecki (ur. 1970: 50 lat)
20: Józef Puzyna (zm. 1949: 71 l.)
21: Anna de Virion (ur. 1947: 73 l.)
22: Maria Meysztowicz (zm. 1989: 31 l.)
23: Michał Kossakowski (zm. 1962: 58 l.) Helena Meysztowicz (zm. 1984: 36 l.) Oskar Dowgiałło (zm. 1988: 32 l.)
26: Andrzej Kossakowski i Anna de Virion (ślub 1969: 51 l.)
27: Andrzej Kossakowski (zm. 1992: 28 l.)

Luty
6: Dominik Dowgiałło (zm. 1931: 89 l.)
7: Edward Boniecki i Zofia Kossakowska (ślub 1928: 92 l.)
8: Karol Rostworowski (zm. 1927: 93 l.) Barbara Kossakowska (ur. 1929: 91 l.) Paweł Górski (zm. 1953: 67 l.)
10: Izabella Ciecierska (ur. 1923: 97 l.) Zofia Madeyska (zm. 1981: 39 l.) Witold Sulimirski (zm. 2016: 4 l.)
12: Michael Fudakowski (ur. 1949: 71 l.)
14: Aleksander Meysztowicz (zm. 1943: 77 l.)
16: Andrzej Łubieński (ur. 1926: 94 l.)
19: Józef Fudakowski (zm. 1969: 51 l.)

Marzec
1: Stefan Rostworowski (zm. 1981: 39 l.)
2: Adam Kossakowski (ur. 1972: 48 l.) koresp. M.J.M.
3: Aleksandra Kossakowska (zm. 1938: 82 l.)
4: Adam Kossakowski i Katarzyna Bugała (ślub 2000: 20 lat) koresp. M.J.M.
5: Andrzej Fudakowski (zm. 1983: 37 l.)
8: Gabriela Kossakowska (zm. 1939: 81 l.)
9: Tomasz Rostworowski (zm. 1974: 46 l.)
14: Andrzej Boniecki (ur. 1973: 47 l.) Jan Kossakowski (zm. 1979: 41 l.)
16: Maria Pfeiffer (zm. 1985: 35 l.)
17: Max Fudakowski (ur. 1990: 30 lat)
18: Maria Maciejewska (zm. 1936: 84 l.)
21: Edward Sulimirski (ur. 1966: 54 l.)
23: Anna Chodkiewicz (zm. 1947: 73 l.)
26: Zofia Wołowska (zm. 1932: 88 l.) Krystyna Niemcewicz (zm. 2001: 19 l.)
27: Józef Chrapowicki (zm. 1945: 75 l.)
28: Maria Tyszkiewicz (zm. 1923: 97 l.)

Kwiecień
1: Aleksandra Chrapowicka (zm. 1941: 79 l.)
3: Konstanty Górski (zm. 1958: 62 l.)
5: Stanisław Kossakowski (zm. 1980: 40 lat)
13: Zygmunt Meysztowicz (zm. 1946: 74 l.) Wojciech Fudakowski (zm. 2016: 4 l.)
20: Aleksander Gieysztor (ur. 1960: 60 lat) koresp. M.J.M. Jacek Fudakowski (zm. 2015: 5 l.)
22: Karol Dowgiałło (zm. 1940: 80 lat) Teodor Fudakowski (ur. 1988: 32 l.)
25: Stanisław Kossakowski i Maria Puzyna (ślub 1925: 95 l.)
29: Stanisław Kossakowski i Wiesława Antczak (ślub 1951: 69 l.) Stanisław Kossakowski i Zofia Jabłońska (ślub 1960: 60 lat)

Maj
8: Zoe Fudakowska (ur. 1986: 34 l.) koresp. M.J.M.
9: Walerian Meysztowicz (zm. 1982: 38 l.)
10: Stanisław Kossakowski (zm. 1961: 59 l.)
12: Leon Fudakowski (zm. 1992: 28 l.)
15: Bronisław Fudakowski (zm. 1938: 82 l.)
17: Jan Gieysztor (zm. 2012: 8 l.)
18: Witold Sulimirski (ur. 1933: 87 l.)
24: Conrad Fudakowski (ur. 1983: 37 l.)

Czerwiec
5: Jan Fudakowski i Maria Pfeiffer (ślub 1926: 94 l.)
6: Aleksandra Meysztowicz (zm. 1977: 43 l.)
7: Aleksander Gieysztor i Claudette Dwyer (ślub 1986: 34 l.) koresp. M.J.M.
16: Jerzy Rostworowski (zm. 1986: 34 l.)
18: Leon Babiński (zm. 1932: 88 l.) Andrzej Kossakowski i Teresa Krzyżanowska (ślub 1956: 64 l.)
24: Elżbieta Kossakowska (zm. 1953: 67 l.)
25: Jerzy Rostworowski i Cecylia Czartoryska (ślub 1947: 73 l.)
30: Andrzej Kossakowski (ur. 1929: 91 l.)

Lipiec
4: Edward Sulimirski i Edwina Field (ślub 2000: 20 lat)
6: Tomasz Mineyko i Anna Kossakowska (ślub 1933: 87 l.)
12: Dame White (ur. 1946: 74 l.)
15: Elżbieta Sulimirska (ur. 1959: 61 l.) koresp. M.J.M.
16: Krzysztof Górski i Elizabeth Lester (ślub 1951: 69 l.)
24: Maria Borkowska (zm. 1968: 52 l.)
26: Eustachy Kossakowski i Ewa Makowska (ślub 1958: 62 l.) Paweł Gieysztor (zm. 1984: 36 l.)
29: Anna Kossakowska (ur. 1919: 101 l.)

Sierpień
2: Katarzyna Fudakowska (ur. 1947: 73 l.) koresp. M.J.M. Jan Fudakowski (zm. 1982: 38 l.)
5: Wojciech Wołowski (zm. 1943: 77 l.)
14: Jan Kossakowski (ur. 1922: 98 l.) Władysław Łempicki (zm. 1933: 87 l.) Jan Gieysztor i Anna Babińska (ślub 1958: 62 l.) Samir Fudakowski (ur. 2010: 10 lat)
15: Ignacy Chrapowicki i Jadwiga Jelska (ślub 1920: 100 lat)
27: Zofia Kossakowska (zm. 2010: 10 lat)
30: Eustachy Kossakowski i Hanna Ptaszkowska (ślub 1976: 44 l.)

Wrzesień
4: Jan Gieysztor i Krystyna Kędzierska (ślub 1973: 47 l.)
6: Paweł Górski (zm. 1921: 99 l.)
7: Maria Kossakowska (zm. 1944: 76 l.) Siham Bougdem (ur. 1982: 38 l.)
8: Zofia Kossakowska (ur. 1927: 93 l.) Maria Chrapowicka (zm. 1944: 76 l.)
10: Karol Dowgiałło i Zofia Potulicka (ślub 1922: 98 l.)
12: Jacek Fudakowski (ur. 1939: 81 l.)
15: Jan Rohland (zm. 1930: 90 lat)
16: Barbara Kossakowska (zm. 2007: 13 l.)
20: Jan Kossakowski i Stanisława Rynkowska (ślub 1924: 96 l.) Ignacy Chrapowicki (zm. 1939: 81 l.) Róża Fudakowska (zm. 1995: 25 l.)
22: Edward Boniecki (zm. 1924: 96 l.)
24: Maria Kossakowska (zm. 1991: 29 l.)
27: Eustachy Kossakowski (ur. 1925: 95 l.)
28: Józef Kossakowski i Hanna Moniuszko (ślub 1946: 74 l.)
30: Władysław Boniecki i Huguette Galipeau (ślub 1967: 53 l.)

Październik
3: Carolyn Stanley (ur. 1962: 58 l.)
6: Jadwiga Fudakowska (ur. 1930: 90 lat)
10: Wojciech Fudakowski (ur. 1927: 93 l.) Zofia Wołowska (zm. 1969: 51 l.)
11: Paweł Fudakowski (ur. 1953: 67 l.) koresp. M.J.M. Krzysztof Kossakowski (ur. 1957: 63 l.) koresp. M.J.M.
12: Michael Fudakowski (ur. 1973: 47 l.)
18: Florence Fudakowska (ur. 1987: 33 l.) Krzysztof Górski (zm. 1993: 27 l.)
20: Maria Puzyna (zm. 1980: 40 lat)
21: Jasmyna Fudakowska (ur. 2003: 17 l.)
22: Stanisław Chrapowicki (zm. 1949: 71 l.)
26: Paweł Gieysztor (ur. 1962: 58 l.)
29: Maria Kicińska (zm. 1973: 47 l.)

Listopad
3: Kazimierz Fudakowski (zm. 1965: 55 l.)
4: Władysław Boniecki (ur. 1928: 92 l.)
7: Zofia Kossakowska (zm. 1932: 88 l.)
8: Jerzy Fudakowski (zm. 1995: 25 l.)
10: Ludwika Kossakowska (zm. 1978: 42 l.) Maria Dowgiałło (zm. 1991: 29 l.)
11: Yusuf Fudakowski (ur. 2005: 15 l.)
18: Adam Sulimirski (ur. 1962: 58 l.)
19: Jan Gieysztor (ur. 1924: 96 l.) Józef Kossakowski (zm. 1988: 32 l.) Adam Sulimirski i Diana Schineller (ślub 1988: 32 l.)
25: Eustachy Kossakowski (zm. 2001: 19 l.)
27: Michał Skórzewski (zm. 1925: 95 l.)
28: Zofia Kossakowska (zm. 1975: 45 l.)
29: Stanisław Kossakowski (ur. 1924: 96 l.)
30: Stanisława Rynkowska (zm. 1981: 39 l.)

Grudzień
3: Franciszek Fudakowski (zm. 1974: 46 l.)
5: Jan Kossakowski (zm. 1971: 49 l.)
9: Izabella Ciecierska (zm. 2008: 12 l.)
11: Helena Wołowska (zm. 1923: 97 l.)
13: Anna Wołowska (zm. 1935: 85 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Franciszek Niemcewicz (sw.54015) (1919–1974) kawaler? (r.: Jerzy N. i Ludwika Kossakowska)
 • Monika Babińska (sw.752419) (....–) panna? (r.: Witold B. i Zofia Fudakowska)
 • Maciej Babiński (sw.752417) (....–) kawaler? (r.: Witold B. i Zofia Fudakowska)
 • Tomasz Babiński (sw.752416) (....–) kawaler? (r.: Witold B. i Zofia Fudakowska)
 • Elżbieta Fudakowska (sw.340210) (....–) panna? (r.: Jan F. i Maria Pfeiffer)
 • Helena Fudakowska (5.846.65) (....–) panna? (r.: Kazimierz F. i Ludwika Bielska)
 • Jadwiga Fudakowska (5.846.66) (....–) panna? (r.: Kazimierz F. i Ludwika Bielska)
 • Julia Fudakowska (5.846.61) (....–) panna? (r.: Kazimierz F. i Ludwika Bielska)
 • Jacek Fudakowski (sw.340211) (1939–2015) × Maria Lemańczyk (r.: Leon F. i Halina Daszkowska)
 • Leon Fudakowski (5.846.63) (1878–) kawaler? (r.: Kazimierz F. i Ludwika Bielska)
 • Marek Fudakowski (sw.340209) (....–) kawaler? (r.: Jan F. i Maria Pfeiffer)
 • Stefan Fudakowski (sw.326918) (....–1889) kawaler? (r.: Kazimierz F. i Ludwika Bielska)
 • Tomasz Fudakowski (sw.340212) (....–) kawaler? (r.: Leon F. i ... ...)
 • Maria Karwicka (9.522.645) (....–1954) × Jan Chodkiewicz (r.: Józef K. i Krystyna Nyko)
 • Konstancja Wołowska (sw.262145) (1863–) × Wacław Oborski (r.: Józef W. i Zofia Gerlicz)
 • Zofia Wołowska (sw.262147) (1867–1932) panna? (r.: Józef W. i Zofia Gerlicz)
 • Anastazja Bielska (sw.327304) (....–) panna? (r.: Wincenty B. i Michalina Biegańska)
 • Anastazja Bielska (sw.327303) (1850–) panna? (r.: Wincenty B. i Michalina Biegańska)
 • Maria Bielska (sw.327305) (1853–) panna? (r.: Wincenty B. i Michalina Biegańska)
 • Stanisław Bielski (sw.327306) (....–) kawaler? (r.: Wincenty B. i Michalina Biegańska)
 • Stanisław Bielski (1.881.159) (....–) × Wanda Garczyńska (r.: Wincenty B. i Ludwika Biegańska)
 • Michał Borkowski (sw.19008) (1899–) kawaler? (r.: Kalikst B. i Maria Wołowska)
 • Jadwiga Fudakowska (sw.205269) (1930–) panna? (r.: Józef F. i Zofia Madeyska)
 • Wacław Oborski (psb.20347.6) (....–1914) × Konstancja Wołowska (r.: Maksymilian O. i Maria Jawornicka)
 • Maria Rohland (sw.527188) (....–) × Jan Radziejowski (r.: Jan R. i Helena Wołowska)
 • Michał Skórzewski (9.522.647) (1861–1925) × Maria Karwicka (r.: Andrzej S. i Anna Unrug)
 • Zofia Wołowska (zi.6.142.r2) (1891–1969) panna? (r.: Wincenty W. i Maria Wielowieyska)
 • Wojciech Wołowski (zi.6.142.probant) (1893–1943) × Anna Kozłowska (r.: Wincenty W. i Maria Wielowieyska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Jerzy Niemcewicz (cz.I008955) (1893–1951) × Ludwika Kossakowska
 • Gordon Gow (sw.421097) (1951–) × Marta Fudakowska
 • bezimienny Johnston (sw.535115) (....–) × Anna Fudakowska
 • Halina Daszkowska (sw.539623) (....–) × Leon Fudakowski
 • Tomasz Fudakowski (sw.340212) (....–) kawaler?
 • Ludwika Biegańska (1.881.156) (....–) × Wincenty Bielski
 • Huguette Galipeau (cz.I009085) (....–) × Władysław Boniecki
 • Maria Lemańczyk (sw.539622) (....–) × Jacek Fudakowski
 • bezimienna N. (sw.299593) (....–) × Wojciech Fudakowski
 • Beryl Preston (sw.52314) (1949–) × Michał Mineyko
 • Carolyn Stanley (sw.212361) (1962–) × Paweł Fudakowski

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Anna Fudakowska (sw.54013) (.. .. 1949–) × bezimienny Johnston (r.: Franciszek F. i Krystyna Niemcewicz)
 • Marta Fudakowska (sw.54014) (.. .. 1951–) × Gordon Gow (r.: Franciszek F. i Krystyna Niemcewicz)
 • Tadeusz Fudakowski (sw.54012) (.. .. 1953–) kawaler? (r.: Franciszek F. i Krystyna Niemcewicz)
 • Jerzy Niemcewicz (cz.I008955) (.. .. 1893–.. .. 1951) × Ludwika Kossakowska
 • Maria Chodkiewicz (3.55.290) (25.10.1868–.. .. 1967) × Józef Kossakowski (r.: Jan C. i Oktawia Falkowska)
 • Gordon Gow (sw.421097) (.. .. 1951–) × Marta Fudakowska
 • Stefan Gow (sw.535114) (.. .. 1985–) kawaler? (r.: Gordon G. i Marta Fudakowska)
 • Yasmin Gow (sw.535113) (.. .. 1981–) kawaler? (r.: Gordon G. i Marta Fudakowska)
 • bezimienny Johnston (sw.535115) (.. .. ....–) × Anna Fudakowska
 • Kalil Johnston (sw.535116) (.. .. 1979–) kawaler? (r.: N. J. i Anna Fudakowska)
 • Franciszek Niemcewicz (sw.54015) (.. .. 1919–.. .. 1974) kawaler? (r.: Jerzy N. i Ludwika Kossakowska)
 • Maria Buszczyńska (2.753.22) (16.2.1849–.. .. ....) × Józef Wołowski
 • Maria Fudakowska (sw.752414) (.. .. 1902–.. .. 1963) panna (r.: Bronisław F. i Anna Wołowska)
 • Zofia Fudakowska (sw.752412) (.. .. 1905–.. .. 1967) × Witold Babiński (r.: Bronisław F. i Anna Wołowska)
 • Anna Kossakowska (cz.I008965) (1.9.1910–.. .. 2000) × Tomasz Mineyko (r.: Józef K. i Maria Chodkiewicz)
 • Monika Babińska (sw.752419) (.. .. ....–) panna? (r.: Witold B. i Zofia Fudakowska)
 • Maciej Babiński (sw.752417) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Witold B. i Zofia Fudakowska)
 • Tomasz Babiński (sw.752416) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Witold B. i Zofia Fudakowska)
 • Witold Babiński (sw.752413) (.. .. ....–) × Zofia Fudakowska (r.: Leon B. i Stefania Karpińska)
 • Michalina Biegańska (1.881.243) (.. .. ....–) × Wincenty Bielski (r.: Wincenty B. i Ludwika Jezierska)
 • Edward Boniecki (2.1.385) (14.7.1897–.. .. 1970) × Zofia Kossakowska (r.: Edward B. i Maria Tyszkiewicz)
 • Halina Daszkowska (sw.539623) (.. .. ....–) × Leon Fudakowski
 • Zygmunt Falkowski (5.639.78) (.. .. ....–) × Eugenia Sosnowska
 • Elżbieta Fudakowska (sw.340210) (.. .. ....–) panna? (r.: Jan F. i Maria Pfeiffer)
 • Helena Fudakowska (5.846.65) (.. .. ....–) panna? (r.: Kazimierz F. i Ludwika Bielska)
 • Jadwiga Fudakowska (5.846.66) (.. .. ....–) panna? (r.: Kazimierz F. i Ludwika Bielska)
 • Julia Fudakowska (5.846.61) (.. .. ....–) panna? (r.: Kazimierz F. i Ludwika Bielska)
 • Teresa Fudakowska (5.846.62) (.. .. 1876–.. .. 1964) × Karol Rostworowski (r.: Kazimierz F. i Ludwika Bielska)
 • Leon Fudakowski (5.846.63) (.. .. 1878–.. .. ....) kawaler? (r.: Kazimierz F. i Ludwika Bielska)
 • Marek Fudakowski (sw.340209) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Jan F. i Maria Pfeiffer)
 • Tomasz Fudakowski (sw.340212) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Leon F. i ... ...)
 • Maria Karwicka (9.522.645) (.. .. ....–.. .. 1954) × Jan Chodkiewicz (r.: Józef K. i Krystyna Nyko)
 • Aleksander Mineyko (sw.52322) (.. .. 1939–) kawaler (r.: Tomasz M. i Anna Kossakowska)
 • Maria Mineyko (sw.52317) (.. .. 1934–) × Andrzej Łubieński (r.: Tomasz M. i Anna Kossakowska)
 • Michał Mineyko (sw.52313) (.. .. 1934–.. .. 2003) × Beryl Preston (r.: Tomasz M. i Anna Kossakowska)
 • Tomasz Mineyko (cz.I008966) (.. .. 1901–.. .. 1972) × Anna Kossakowska (r.: Władysław M. i Maria Oskierka)
 • Anna Wolmer (5.846.50) (.. .. ....–) × Kazimierz Fudakowski
 • Konstancja Wołowska (sw.262145) (.. .. 1863–.. .. ....) × Wacław Oborski (r.: Józef W. i Zofia Gerlicz)
 • Ludwika Biegańska (1.881.156) (.. .. ....–) × Wincenty Bielski
 • Wincenty Biegański (sw.521586) (.. .. ....–) × Ludwika Jezierska (r.: Franciszek B. i Apolonia Finusczyńska)
 • Amelia Bielska (sw.206974) (.. .. ....–) × Michał Chmyzowski (r.: Wincenty B. i Michalina Biegańska)
 • Anastazja Bielska (sw.327303) (.. .. 1850–.. .. ....) panna? (r.: Wincenty B. i Michalina Biegańska)
 • Anastazja Bielska (sw.327304) (.. .. ....–) panna? (r.: Wincenty B. i Michalina Biegańska)
 • Anna Bielska (5.846.71) (.. .. ....–) × Bronisław Fudakowski (r.: Wincenty B. i Michalina Biegańska)
 • Maria Bielska (sw.327305) (.. .. 1853–.. .. ....) panna? (r.: Wincenty B. i Michalina Biegańska)
 • Maria Bielska (1.881.157) (.. .. ....–) × Stanisław Kunicki (r.: Wincenty B. i Ludwika Biegańska)
 • Stanisław Bielski (1.881.159) (.. .. ....–) × Wanda Garczyńska (r.: Wincenty B. i Ludwika Biegańska)
 • Stanisław Bielski (sw.327306) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Wincenty B. i Michalina Biegańska)
 • Elżbieta Bisping (1.1034.117) (.. .. 1882–.. .. 1975) × Michał Kossakowski (r.: Józef B. i Helena Hołyńska)
 • Józef Borkowski (sw.184309) (3.3.1904–.. .. 1987) × Irena Holan (r.: Kalikst B. i Maria Wołowska)
 • Kalikst Borkowski (2.57.451) (30.11.1863–.. .. ....) × Maria Wołowska (r.: Konstanty B. i Paulina Żeromska)
 • Michał Borkowski (sw.19008) (31.5.1899–.. .. ....) kawaler? (r.: Kalikst B. i Maria Wołowska)
 • Piotr Borkowski (sw.5333) (17.5.1898–.. .. 1940) × Helena Niezabytowska (r.: Kalikst B. i Maria Wołowska)
 • Stefan Ciecierski (3.361.87) (4.3.1894–.. .. 1981) × Anna Wołłowicz (r.: Stefan C. i Maria Dernałowicz)
 • Jan de Laval (11.434.162) (.. .. ....–) × Aleksandra Kozicka
 • Kamila Dombrowicz (4.664.39) (.. .. ....–) × Zenon Zaleski
 • Idalia Dowgiałło (cz.I030324) (17.11.1906–.. .. 1996) × Aleksander Kreczunowicz (r.: Dominik D. i Anna Chodkiewicz)
 • Stanisław Dowgiałło (4.734.131) (.. .. 1894–.. .. 1943) kawaler (r.: Dominik D. i Anna Chodkiewicz)
 • Bronisława Falkowska (5.639.82) (.. .. ....–) × Piotr Czosnowski (r.: Zygmunt F. i Eugenia Sosnowska)
 • Bronisław Fudakowski (5.846.36) (.. .. 1838–.. .. ....) × Anna Bielska (r.: Ignacy F. i Julia Zbyszewska)
 • Piotr Fudakowski (sw.299594) (.. .. 1955–) × Henrietta Williams (r.: Wojciech F. i N. N.)
 • Huguette Galipeau (cz.I009085) (.. .. ....–) × Władysław Boniecki
 • Stanisław Górski (cz.I008262) (24.7.1905–.. .. 1945) × Maria Popiel (r.: Paweł G. i Gabriela Kossakowska)
 • Ludwika Jezierska (sw.521587) (.. .. ....–) × Wincenty Biegański (r.: Józef J. i Katarzyna Jezierska)
 • Stefania Karpińska (cz.I000074) (.. .. 1866–.. .. 1939) × Leon Babiński (r.: Wincenty K. i Wanda Kamelska)
 • Anna Kossakowska (cz.I008991) (29.7.1919–.. .. 1993) × Tadeusz Łubieński (r.: Michał K. i Elżbieta Bisping)
 • Jadwiga Kossakowska (cz.I008983) (3.12.1912–.. .. 1996) × Wilhelm Lenglet (r.: Michał K. i Elżbieta Bisping)
 • Michalina Kossakowska (psb.12904.13) (.. .. 1920–.. .. 1944) panna (r.: Michał K. i Elżbieta Bisping)
 • Teresa Krzyżanowska (cz.I008961) (.. .. 1931–) × Andrzej Kossakowski (r.: Bohdan K. i Irena Łukasiewicz)
 • Maria Lemańczyk (sw.539622) (.. .. ....–) × Jacek Fudakowski
 • Anna Łubieńska (sw.52319) (.. .. 1960–) × Michał Ostrowski (r.: Andrzej Ł. i Maria Mineyko)
 • Monika Łubieńska (sw.52321) (.. .. 1965–) × Richard Mount (r.: Andrzej Ł. i Maria Mineyko)
 • Andrzej Łubieński (sw.52320) (.. .. 1962–) kawaler? (r.: Andrzej Ł. i Maria Mineyko)
 • Izabella Meysztowicz (psb.17690.11) (.. .. 1899–.. .. 1977) × Janusz Piotrowski (r.: Aleksander M. i Zofia Kossakowska)
 • Andrzej Mineyko (sw.52316) (.. .. 1969–) kawaler? (r.: Michał M. i Beryl Preston)
 • Stefan Mineyko (sw.52315) (.. .. 1964–) kawaler? (r.: Michał M. i Beryl Preston)
 • Władysław Mineyko (psb.21055.10) (.. .. 1876–.. .. 1952) × Maria Oskierka (r.: Bronisław M. i Anna Morykoni)
 • bezimienna N. (sw.299593) (.. .. ....–) × Wojciech Fudakowski
 • Beryl Preston (sw.52314) (.. .. 1949–) × Michał Mineyko
 • Teresa Rakowska (5.846.29) (.. .. ....–) × Jakub Zbyszewski
 • Maria Rohland (sw.527188) (.. .. ....–) × Jan Radziejowski (r.: Jan R. i Helena Wołowska)
 • Charles Waldegrave (sw.212350) (.. .. 1948–) × Katarzyna Fudakowska (r.: Tansey W. i Pamela N.)
 • Greg Waldegrave (sw.212351) (.. .. 1966–) × Harriet Hargrave (r.: Charles W. i Katarzyna Fudakowska)
 • Stephen Waldegrave (sw.212358) (.. .. 1976–) × Arti Mascarenhas (r.: Charles W. i Katarzyna Fudakowska)
 • Tony Waldegrave (sw.212354) (.. .. 1972–) × Kiri Simonsen (r.: Charles W. i Katarzyna Fudakowska)
 • Maria Wielowieyska (zi.6.142.m) (.. .. ....–.. .. 1953) × Wincenty Wołowski (r.: Kazimierz W. i Wanda Gurowska)
 • Anna Wołłowicz (sw.87009) (26.12.1898–.. .. ....) × Stefan Ciecierski (r.: Michał W. i Anna Salmonowicz)
 • Henryk Wołowski (zi.6.142.r1) (2.4.1890–.. .. 1963) × Anna Pogorska (r.: Wincenty W. i Maria Wielowieyska)
 • Jakub Zbyszewski (5.846.28) (.. .. ....–) × Teresa Rakowska

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 950.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 15.12.2019.
  © 2002-2019 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie