Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Teresa Tyszkiewicz (sw.70779)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Czerwiec
18: Krzysztof Mielżyński (zm. 1927: 92 l.)
20: Mark Dembiński i Lucille Mance (ślub 1958: 61 l.)
22: Artur Tyszkiewicz i Linda Wilson (ślub 1962: 57 l.) Eileen Rook (zm. 1986: 33 l.)
25: Alexandra von Walther (ur. 1922: 97 l.)
26: Jan Plater (ur. 1926: 93 l.) Stefan Zamoyski i Elżbieta Czartoryska (ślub 1929: 90 lat) Stanisław Stablewski (zm. 1940: 79 l.)
29: Władysław Michałowski i Teresa Serafin (ślub 1957: 62 l.)

Lipiec
2: Tytus Tarnowski (zm. 1926: 93 l.) Stefan Tyszkiewicz (ur. 1949: 70 lat) Dymitr Tyszkiewicz (zm. 1980: 39 l.)
3: Elżbieta Dembińska (ur. 1944: 75 l.)
7: Artur Tyszkiewicz (ur. 1933: 86 l.)
8: Janina Tyszkiewicz (zm. 1928: 91 l.)
9: Zofia Sobańska (ur. 1928: 91 l.) Alfred Tyszkiewicz (zm. 2008: 11 l.)
10: Szymon Kossakowski (zm. 1944: 75 l.)
12: Władysław Zamoyski (zm. 1944: 75 l.)
13: Leokadia Halama (zm. 1996: 23 l.)
15: Andrzej Plater i Maria Esterházy (ślub 1952: 67 l.) Andrzej Plater (zm. 1989: 30 lat)
17: Jan Dembiński (zm. 1969: 50 lat)
18: Jan Tarnowski (ur. 1924: 95 l.) Leon Rzewuski (zm. 1926: 93 l.)
19: Paul Dembiński (ur. 1931: 88 l.)
20: Michał Sobański (zm. 1984: 35 l.)
21: Alicja Epstein (zm. 1939: 80 lat) Maria Mężyńska (zm. 1956: 63 l.)
24: Andrzej Mielżyński (zm. 1988: 31 l.)
25: Irena Tyszkiewicz (zm. 1992: 27 l.)
26: Krystyna Tyszkiewicz (ur. 1950: 69 l.)
28: Klemens Potocki i Zofia Tyszkiewicz (ślub 1922: 97 l.) Iza Mycielska (zm. 1989: 30 lat)
31: Andrzej Zamoyski (zm. 1964: 55 l.)

Sierpień
2: Władysław Zamoyski (zm. 1944: 75 l.)
3: Jadwiga Załuska (zm. 1923: 96 l.) Maciej Radziwiłł i Krystyna Dembińska (ślub 1932: 87 l.) Izabella Tyszkiewicz (ur. 1949: 70 lat)
8: Joanna Tyszkiewicz (zm. 1995: 24 l.) Krystyna Dembińska (zm. 2004: 15 l.)
10: Antonina Mycielska (zm. 1979: 40 lat)
11: Karol Potulicki (zm. 1931: 88 l.)
13: Margerita Dembińska (ur. 1928: 91 l.)
14: Helena Mielżyńska (zm. 1959: 60 lat)
15: Józef Tyszkiewicz i Sherron Henkel (ślub 1972: 47 l.)
17: Emilia Mielżyńska (zm. 1949: 70 lat)
19: Jan Plater i Maria Tyszkiewicz (ślub 1922: 97 l.)
20: Władysław Zamoyski i Maria Macleod (ślub 1936: 83 l.)
21: Józef Tyszkiewicz (ur. 1927: 92 l.)
22: Zygmunt Wielopolski i Maria Tyszkiewicz (ślub 1928: 91 l.) Joanna Dembińska (zm. 1964: 55 l.)
23: Józef Tyszkiewicz i Nina Fedorowicz (ślub 1942: 77 l.) Andrzej Dembiński (zm. 1942: 77 l.)
24: Władysław Michałowski (ur. 1932: 87 l.) Michał Sobański i Natalia Lubomirska (ślub 1944: 75 l.) Stanisław Tyszkiewicz (zm. 1965: 54 l.)
25: Janusz Tyszkiewicz i Elżbieta Zamoyska (ślub 1926: 93 l.)
27: Feliks Tyszkiewicz (zm. 1970: 49 l.)
28: Tytus Tarnowski i Irena Mycielska (ślub 1923: 96 l.)
30: Andrzej Zamoyski i Priscilla Stucley (ślub 1936: 83 l.) Aleksander Wielopolski i Jadwiga Jaroszyńska (ślub 1953: 66 l.)
31: Stanisław Turno (zm. 1943: 76 l.)

Wrzesień
1: Józef Tyszkiewicz (ur. 1943: 76 l.) Irena Michałowska (zm. 2007: 12 l.)
2: Joanna Ostrowska (ur. 1931: 88 l.)
4: Alfred Mycielski (zm. 1932: 87 l.)
5: Eugeniusz Tyszkiewicz i Margaret Holt (ślub 1967: 52 l.)
8: Izabela Łącka (zm. 1944: 75 l.)
9: Janina Tyszkiewicz (ur. 1931: 88 l.)
13: Krystyna Mycielska (ur. 1926: 93 l.)
15: Szymon Kossakowski i Zofia Chrapowicka (ślub 1938: 81 l.) Jan Tyszkiewicz i Alexandra von Walther (ślub 1948: 71 l.)
16: Ludwik Dembiński (zm. 1984: 35 l.)
18: Stefan Łącki (zm. 1922: 97 l.) Jan Tarnowski i Irena Staniukiewicz (ślub 1955: 64 l.) Piotr Dembiński i Elżbieta Bojanowicz (ślub 1966: 53 l.)
19: Krzysztof Wielopolski (ur. 1931: 88 l.) Jan Tarnowski (zm. 2004: 15 l.)
21: Władysław Tyszkiewicz (zm. 1936: 83 l.)
23: Małgorzata Sobańska (ur. 1944: 75 l.)
25: Zofia Tyszkiewicz (zm. 1989: 30 lat)
26: Emilia Bnińska (zm. 1925: 94 l.)

Październik
1: Margerita Dembińska (zm. 1934: 85 l.)
2: Alina Tyszkiewicz (zm. 1944: 75 l.) Władysław Michałowski (zm. 2009: 10 lat)
4: Philippe Chedeau (ur. 1929: 90 lat)
7: Władysław Mycielski (zm. 1941: 78 l.)
9: Alicja Tyszkiewicz (ur. 1928: 91 l.) Stefan Tyszkiewicz i Anna Ruszkowska (ślub 1993: 26 l.)
13: Antoni Potulicki (zm. 1919: 100 lat)
15: Aleksander Wielopolski (ur. 1929: 90 lat) Maurycy Potocki (zm. 1943: 76 l.) Helena Dembińska (zm. 1990: 29 l.)
16: Piotr Dembiński (ur. 1940: 79 l.) Maria Sobańska (zm. 2007: 12 l.)
17: Andrzej Tyszkiewicz (ur. 1929: 90 lat)
21: Renata Ostrowska (zm. 2002: 17 l.)
23: Michał Kossakowski i Janina Romaniuk (ślub 1947: 72 l.)
24: Marta Dembińska (ur. 1950: 69 l.)
25: Eugeniusz Tyszkiewicz i Olga von Reutern (ślub 1925: 94 l.) Elżbieta Zamoyska (zm. 1983: 36 l.)
27: Stefan Zamoyski (zm. 1976: 43 l.)
28: Teresa Mycielska (ur. 1920: 99 l.)
29: Stanisław Niegolewski (zm. 1948: 71 l.) Antoni Sobański i Małgorzata Skocz (ślub 1971: 48 l.)
30: Irena Tyszkiewicz (ur. 1922: 97 l.) Zofia Dembińska (zm. 1966: 53 l.)

Listopad
1: Maria Gołuchowska (zm. 1996: 23 l.)
6: Maciej Radziwiłł (zm. 1994: 25 l.)
9: Michał Sobański (zm. 1934: 85 l.) Eugeniusz Tyszkiewicz (zm. 1990: 29 l.)
13: Maria Milewska (zm. 1986: 33 l.)
14: Olga Tyszkiewicz (ur. 1935: 84 l.) Eugeniusz Tyszkiewicz (ur. 1935: 84 l.) Teresa Mycielska (zm. 2010: 9 l.)
15: Antonina Łącka (zm. 1951: 68 l.)
18: Klementyna Tyszkiewicz (ur. 1933: 86 l.) Irena Mycielska (zm. 1991: 28 l.)
23: Rafał Dembiński (zm. 1939: 80 lat)
26: Maria Tyszkiewicz (zm. 1971: 48 l.)
28: Zofia Grabowska (zm. 1925: 94 l.)
29: Stefan Michałowski i Antonina Mycielska (ślub 1928: 91 l.) Maria Pusłowska (zm. 1939: 80 lat)
30: Janusz Tyszkiewicz (zm. 1987: 32 l.)

Grudzień
4: Maria Tarnowska (ur. 1925: 94 l.)
5: Maria Tyszkiewicz (ur. 1935: 84 l.)
6: Aleksander Wielopolski (zm. 1985: 34 l.)
8: Michał Sobański (ur. 1919: 100 lat)
9: Stanisław Łącki (zm. 1937: 82 l.)
13: Zofia Tyszkiewicz (zm. 1958: 61 l.)
17: Józef Tyszkiewicz (zm. 1975: 44 l.)
18: Irena Łącka (zm. 1935: 84 l.)
19: Henryk Sobański (ur. 1920: 99 l.)
20: Jan Turno (zm. 1949: 70 lat)
21: Zdzisław Tyszkiewicz (zm. 1941: 78 l.)
22: Zofia Gordziałkowska (zm. 2006: 13 l.)
23: Krystyna Dembińska (ur. 1940: 79 l.)
24: Anna Niegolewska (zm. 1952: 67 l.) Stefan Michałowski (zm. 1961: 58 l.) Józef Tyszkiewicz (zm. 1967: 52 l.)
25: Mark Dembiński (ur. 1934: 85 l.)
29: Anna Żółtowska (zm. 1970: 49 l.) Andrzej Tyszkiewicz (zm. 1977: 42 l.)

Styczeń
1: Kazimierz Niegolewski (zm. 1924: 96 l.)
3: Dorota Tyszkiewicz (ur. 1922: 98 l.) Maria Łącka (zm. 1936: 84 l.)
4: Maria Wielopolska (ur. 1936: 84 l.)
7: Krzysztof Wielopolski (zm. 2006: 14 l.)
8: Felicjan Niegolewski (zm. 1919: 101 l.) Feliks Mycielski i Helena Dembińska (ślub 1920: 100 lat) Krystyna Lubomirska (zm. 1958: 62 l.)
9: Anna Tyszkiewicz (ur. 1951: 69 l.)
14: Jadwiga Tyszkiewicz (ur. 1925: 95 l.) Jan Tyszkiewicz i Olga Konopka (ślub 1928: 92 l.) Artur Tyszkiewicz (zm. 1967: 53 l.)
16: Natalia Tyszkiewicz (ur. 1921: 99 l.)
17: Feliks Mielżyński (ur. 1922: 98 l.) Hieronim Kieniewicz (zm. 1925: 95 l.)
20: Michał Kossakowski i Maria Kończa (ślub 1940: 80 lat)
21: Maurycy Potocki (ur. 1924: 96 l.)
24: Antoni Kieniewicz (zm. 1960: 60 lat) Feliks Mielżyński (zm. 2006: 14 l.) Krystyna Mycielska (zm. 2011: 9 l.)
25: Stefan Tyszkiewicz i Joanna Tyszkiewicz (ślub 1921: 99 l.)
28: Feliks Sobański i Anna Rostworowska (ślub 1944: 76 l.) Wanda Kossakowska (zm. 2011: 9 l.)
29: Zofia Potocka (zm. 1927: 93 l.) Karol Tyszkiewicz (ur. 1935: 85 l.)
31: Konstancja Mierzyńska (zm. 1943: 77 l.)

Luty
1: Dymitr Tyszkiewicz (ur. 1933: 87 l.) Henryk Dembiński i Maria Gołuchowska (ślub 1937: 83 l.) Władysław Tyszkiewicz (zm. 1972: 48 l.) Stefan Tyszkiewicz (zm. 1976: 44 l.)
4: Józef Mycielski i Wanda Karpińska (ślub 1948: 72 l.)
6: Helena von Leuchtenberg (zm. 1971: 49 l.)
7: Stanisław Tyszkiewicz i Wanda Kossakowska (ślub 1935: 85 l.)
10: Adam Tyszkiewicz (ur. 1940: 80 lat) koresp. M.J.M.
12: Anna Dembińska (ur. 1938: 82 l.)
15: Ludwik Dembiński i Anna Żółtowska (ślub 1927: 93 l.)
16: Władysław Tyszkiewicz i Maria Stadnicka (ślub 1937: 83 l.) Zygmunt Wielopolski (zm. 1971: 49 l.)
17: Rafał Dembiński (ur. 1939: 81 l.) Adam Tyszkiewicz i Hanna Szlykowicz (ślub 1973: 47 l.) koresp. M.J.M. Aleksander Tyszkiewicz (zm. 1995: 25 l.)
18: Krystyna Tyszkiewicz (zm. 1952: 68 l.)
20: Alfred Michałowski i Wanda Rogowska (ślub 1954: 66 l.)
22: Krzysztof Mielżyński i Krystyna Tyszkiewicz (ślub 1919: 101 l.)
23: Maria Tarnowska (zm. 1984: 36 l.)
25: Maria Tyszkiewicz (ur. 1930: 90 lat)
27: Philippe Chedeau i Janina Tyszkiewicz (ślub 1957: 63 l.)
28: Maria Tyszkiewicz (ur. 1953: 67 l.)

Marzec
2: Stefan Michałowski i Anna Iwańska (ślub 1959: 61 l.)
4: Henryk Dembiński (zm. 1986: 34 l.)
8: Józef Mycielski (ur. 1925: 95 l.)
9: Olga von Reutern (zm. 1995: 25 l.)
11: Irena Michałowska (ur. 1931: 89 l.) Anna Rostworowska (zm. 1952: 68 l.)
12: Felicja Mielżyńska (zm. 1939: 81 l.)
16: Alfred Tyszkiewicz i Ludwika Sobańska (ślub 1939: 81 l.)
17: Andrzej Wortman i Maria Tyszkiewicz (ślub 1961: 59 l.) Karol Tyszkiewicz i Gail Geaif (ślub 1967: 53 l.)
19: Alfred Michałowski (ur. 1934: 86 l.)
21: Jan Plater (zm. 1955: 65 l.)
23: Maria Bnińska (zm. 1934: 86 l.)
24: Andrzej Mielżyński (ur. 1920: 100 lat) Feliks Tyszkiewicz i Elizabeth Bristow (ślub 1949: 71 l.)
25: Anna Ruszkowska (ur. 1943: 77 l.) Jan Dembiński (zm. 2004: 16 l.)
26: Elizabeth Bristow (zm. 1991: 29 l.)
28: Maria Tyszkiewicz (zm. 1923: 97 l.) Barbara Plater (ur. 1925: 95 l.) Zofia Kossakowska (zm. 1994: 26 l.)
29: Władysław Michałowski i Jadwiga Matuszewska (ślub 1977: 43 l.)
30: Janina Lipkowska (zm. 1960: 60 lat)

Kwiecień
1: Józef Tyszkiewicz i Aldona Dowgirt (ślub 1933: 87 l.) Andrzej Tyszkiewicz (ur. 1958: 62 l.)
9: Joanna Dembińska (ur. 1946: 74 l.) Antoni Sobański (ur. 1947: 73 l.) Feliks Sobański (zm. 1965: 55 l.)
10: Helena Tyszkiewicz (zm. 1953: 67 l.) Jadwiga Rzewuska (zm. 1992: 28 l.)
14: Feliks Tyszkiewicz (zm. 1933: 87 l.)
15: Jan Plater i Elżbieta Gużkowska (ślub 1950: 70 lat) Krystyn Ostrowski (zm. 1980: 40 lat)
16: Zdzisław Zamoyski (zm. 1942: 78 l.)
18: Krystyna Tyszkiewicz (ur. 1932: 88 l.)
23: Aleksandra Tyszkiewicz (zm. 1983: 37 l.)
26: Olimpia Ciundziewicka (zm. 1920: 100 lat)
29: Feliks Tyszkiewicz i Jadwiga Rzewuska (ślub 1930: 90 lat)
30: Władysław Mycielski i Róża Tyszkiewicz (ślub 1924: 96 l.) Paweł Starzeński i Iza Mycielska (ślub 1938: 82 l.)

Maj
1: Maria Niegolewska (zm. 1942: 78 l.)
4: Jan Dembiński (ur. 1929: 91 l.)
5: Gabriela Sobańska (zm. 1999: 21 l.) Ludwika Sobańska (zm. 2006: 14 l.)
8: Krystyn Ostrowski i Eileen Rook (ślub 1965: 55 l.)
12: Stefan Michałowski (ur. 1937: 83 l.)
20: Wanda Krafft (zm. 1951: 69 l.)
21: Andrzej Plater (ur. 1923: 97 l.)
22: Alexandra von Walther (zm. 2013: 7 l.)
23: Renata Ostrowska (ur. 1920: 100 lat)
24: Kamilla Ibrahim (zm. 1973: 47 l.)
27: Aleksander Tyszkiewicz (zm. 1945: 75 l.)
28: Ignacy Szebeko (zm. 1937: 83 l.) Andrzej Tyszkiewicz i Kamilla Ibrahim (ślub 1962: 58 l.)
29: Emilia Niegolewska (zm. 1921: 99 l.)
31: Zofia Kwilecka (zm. 1933: 87 l.) Paweł Starzeński (zm. 1971: 49 l.)

Czerwiec
2: Joanna Tyszkiewicz (ur. 1923: 97 l.)
4: Feliks Mycielski (zm. 1921: 99 l.) Zdzisław Tyszkiewicz i Teresa Lubecka (ślub 1925: 95 l.)
6: Felicja Rotwand (zm. 1934: 86 l.)
8: Henryk Sobański i Susana Moreno (ślub 1940: 80 lat)
12: Klemens Potocki (zm. 1977: 43 l.)
13: Dorota Tyszkiewicz (zm. 1958: 62 l.)
16: Krystyna Tyszkiewicz (zm. 1932: 88 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Teresa Tyszkiewicz (sw.70779) (....–) panna? (r.: Feliks T. i Antonina Łącka)
 • Alina Tyszkiewicz (sw.170044) (....–1944) × Witold Szebeko (r.: Feliks T. i Antonina Łącka)
 • Janusz Tyszkiewicz (cz.I001947) (1900–1987) × Elżbieta Zamoyska (r.: Feliks T. i Antonina Łącka)
 • Maria Tyszkiewicz (sw.675124) (....–) × Roman Rzyszczewski (r.: Feliks T. i Antonina Łącka)
 • Zofia Tyszkiewicz (sw.70780) (....–) panna? (r.: Feliks T. i Antonina Łącka)
 • Maria Łącka (15.398.150) (1855–1936) × Alfred Mycielski (r.: Władysław Ł. i Antonina Skórzewska)
 • Stanisław Łącki (15.398.161) (1866–1937) × Emilia Mielżyńska (r.: Władysław Ł. i Antonina Skórzewska)
 • Stefan Łącki (15.398.159) (1852–1922) × Konstancja Mierzyńska (r.: Władysław Ł. i Antonina Skórzewska)
 • Andrzej Mielżyński (dw.65552) (1920–1988) kawaler? (r.: Krzysztof M. i Krystyna Tyszkiewicz)
 • Feliks Mielżyński (dw.65553) (1922–2006) kawaler? (r.: Krzysztof M. i Krystyna Tyszkiewicz)
 • Roman Rzyszczewski (cz.I020857) (1886–1947) × Maria Tyszkiewicz (r.: Zygmunt R. i Alicja Epstein)
 • Adam Tyszkiewicz (cz.I004080) (1940–) × Hanna Szlykowicz (r.: Alfred T. i Ludwika Sobańska)
 • Maria Tyszkiewicz (sw.70783) (1871–) panna? (r.: Józef T. i Zofia Horwatt)
 • Stefan Tyszkiewicz (cz.I005074) (1949–) × Anna Ruszkowska (r.: Feliks T. i Elizabeth Bristow)
 • Elżbieta Zamoyska (cz.I001946) (1902–1983) × Janusz Tyszkiewicz (r.: Władysław Z. i Maria Mężyńska)
 • Helena Łącka (dw.49374) (1830–) panna? (r.: Antoni Ł. i Nimfa Sczaniecka)
 • Weronika Łącka (15.398.137) (1823–1897) × Bronisław Dąbrowski (r.: Antoni Ł. i Nimfa Sczaniecka)
 • Bolesław Łącki (15.398.144) (1828–1857) kawaler? (r.: Antoni Ł. i Nimfa Sczaniecka)
 • Zygmunt Łącki (15.398.145) (1838–1879) kawaler? (r.: Antoni Ł. i Nimfa Sczaniecka)
 • Emilia Mielżyńska (15.398.162) (1873–1949) × Stanisław Łącki (r.: Karol M. i Emilia Bnińska)
 • Alfred Mycielski (15.398.151) (1849–1918) × Maria Łącka (r.: Teodor M. i Ludwika Bisping)
 • Leon Ostrowski (ut.23.1.135) (1896–1912) kawaler? (r.: Aleksander O. i Helena Tyszkiewicz)
 • Andrzej Skórzewski (psb.30235.15) (....–) kawaler? (r.: Heliodor S. i Emilia Grabowska)
 • Stanisław Skórzewski (dw.25335) (1836–) kawaler? (r.: Heliodor S. i Emilia Grabowska)
 • Izabella Tyszkiewicz (sw.51056) (....–) panna? (r.: Aleksander T. i Maria Pusłowska)
 • Jadwiga Tyszkiewicz (sw.70782) (....–) panna? (r.: Józef T. i Jadwiga Czetwertyńska)
 • Jerzy Tyszkiewicz (sw.51054) (....–1939) kawaler? (r.: Aleksander T. i Maria Pusłowska)
 • Józef Tyszkiewicz (cz.I004861) (1895–1975) × Nina Fedorowicz (r.: Józef T. i Izabela Łącka)
 • Józef Tyszkiewicz (psb.23938.8) (1890–1967) × Aldona Dowgirt (r.: Aleksander T. i Maria Pusłowska)
 • Kazimierz Tyszkiewicz (sw.51053) (....–1945) kawaler? (r.: Aleksander T. i Maria Pusłowska)
 • Maria Tyszkiewicz (sw.70785) (1889–) panna? (r.: Józef T. i Helena Łącka)
 • Maria Tyszkiewicz (sw.194888) (....–1896) panna? (r.: Aleksander T. i Maria Pusłowska)
 • Maria Tyszkiewicz (cz.I005071) (1904–) panna? (r.: Aleksander T. i Maria Pusłowska)
 • Michał Tyszkiewicz (sw.70781) (1897–1955) kawaler? (r.: Antoni T. i Helena Cywińska)
 • Władysław Tyszkiewicz (sw.2938) (1832–) kawaler? (r.: Józef T. i Anna Zabiełło)
 • Bronisław Dąbrowski (4.242.69) (1815–1880) × Weronika Łącka (r.: Jan D. i Barbara Chłapowska)
 • Krystyna Dembińska (cz.I029154) (1940–) × Jacek Bobiński (r.: Andrzej D. i Zofia Gordziałkowska)
 • Weronika Łącka (dw.18798) (1808–) panna? (r.: Melchior Ł. i Regina Smitkowska)
 • Jan Łącki (dw.18797) (1805–1831) kawaler? (r.: Melchior Ł. i Regina Smitkowska)
 • Krystyna Mycielska (dw.65472) (1926–2011) panna? (r.: Władysław M. i Róża Tyszkiewicz)
 • Emilia Niegolewska (dw.25357) (1867–1921) panna? (r.: Zygmunt N. i Zofia Skórzewska)
 • Izabela Niegolewska (dw.25363) (1875–1903) panna? (r.: Zygmunt N. i Zofia Skórzewska)
 • Felicjan Niegolewski (8.529.187) (1868–1919) × Zofia Jasieńska (r.: Zygmunt N. i Zofia Skórzewska)
 • Kazimierz Niegolewski (dw.25359) (1870–1924) × Wiktoria Żabińska (r.: Zygmunt N. i Zofia Skórzewska)
 • Maria Potocka (lu.23128) (1891–1918) × Józef Tyszkiewicz (r.: Andrzej P. i Krystyna Tyszkiewicz)
 • Maurycy Potocki (cz.I007807) (1924–1943) kawaler? (r.: Klemens P. i Zofia Tyszkiewicz)
 • Małgorzata Sobańska (cz.I005527) (1944–) × Władysław Tarnowski (r.: Feliks S. i Anna Rostworowska)
 • Teresa Sobańska (cz.I040785) (....–1944) panna? (r.: Feliks S. i Zofia Kwilecka)
 • Zofia Sobańska (cz.I005526) (1928–) panna? (r.: Feliks S. i Zofia Kwilecka)
 • Antoni Sobański (cz.I005528) (1947–) × Małgorzata Skocz (r.: Feliks S. i Anna Rostworowska)
 • Maria Stadnicka (cz.I004384) (1902–1977) × Władysław Tyszkiewicz (r.: Kazimierz S. i Anna Beyzym)
 • Helena Turno (sw.188801) (....–1874) panna? (r.: Hipolit T. i Maria Skórzewska)
 • Witold Turno (sw.188800) (....–1874) kawaler? (r.: Hipolit T. i Maria Skórzewska)
 • Eugeniusz Tyszkiewicz (cz.I004984) (1935–) × Margaret Holt (r.: Eugeniusz T. i Olga von Reutern)
 • Izabela Tyszkiewicz (sw.2937) (....–) panna? (r.: Jan T. i Iza Tyszkiewicz)
 • Jan Tyszkiewicz (cz.I042473) (1801–1862) kawaler? (r.: Michał T. i Joanna Karp)
 • Józef Tyszkiewicz (cz.I004904) (1927–) kawaler? (r.: Zdzisław T. i Teresa Lubecka)
 • Maria Tyszkiewicz (cz.I005006) (1953–) panna? (r.: Jan T. i Alexandra von Walther)
 • Maria Tyszkiewicz (cz.I004979) (1930–) panna? (r.: Eugeniusz T. i Olga von Reutern)
 • Michał Tyszkiewicz (cz.I002538) (1860–) kawaler? (r.: Jan T. i Iza Tyszkiewicz)
 • Natalia Tyszkiewicz (cz.I004970) (1921–) panna? (r.: Stefan T. i Helena von Leuchtenberg)
 • Aleksander Wołodkowicz (sw.9529) (1806–1861) kawaler? (r.: Wincenty W. i Jadwiga Tyszkiewicz)
 • Józef Wołodkowicz (sw.4425) (1803–1883) × Zofia Szczytt (r.: Wincenty W. i Jadwiga Tyszkiewicz)
 • Michał Wołodkowicz (sw.9468) (1802–1822) kawaler? (r.: Wincenty W. i Jadwiga Tyszkiewicz)
 • Ignacy Zabiełło (sw.10890) (1801–) × Łucja Wawrzecka (r.: Onufry Z. i Krystyna von Vossberg)
 • Józef Zabiełło (sw.11044) (....–) kawaler? (r.: Onufry Z. i Krystyna von Vossberg)
 • Teresa Zabiełło (sw.11043) (1817–) panna? (r.: Onufry Z. i Krystyna von Vossberg)
 • Zdzisław Zamoyski (cz.I007754) (1909–1942) kawaler? (r.: Władysław Z. i Maria Mężyńska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Philippe Chedeau (cz.I005073) (1929–) × Janina Tyszkiewicz
 • Mark Finley (sw.49209) (1950–) × Krystyna Tyszkiewicz
 • Sherron Henkel (cz.I005082) (1942–) × Józef Tyszkiewicz
 • Suzanne Sara (sw.52546) (1954–) × Józef Tyszkiewicz
 • Krystyna von Vossberg (cz.I004852) (....–) × Onufry Zabiełło
 • Andrzej Wortman (cz.I005080) (1935–) × Maria Tyszkiewicz
 • Maria Bogdanowicz (cz.I029157) (1905–1992) × Jan Dembiński
 • Tadeusz Horwatt (7.857.23) (1737–) × Marianna Jeleńska
 • Rubin Jefferey (sw.52557) (....–) × Ewa Wortman
 • Juliette le Beau (cz.I004857) (....–) × Michał Tyszkiewicz
 • Chelsea Peters (sw.52544) (....–) × Stefan Tyszkiewicz
 • Daniel Philips (sw.52554) (....–) × Wiktoria Wortman

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Teresa Tyszkiewicz (sw.70779) (.. .. ....–) panna? (r.: Feliks T. i Antonina Łącka)
 • Alina Tyszkiewicz (sw.170044) (.. .. ....–2.10.1944) × Witold Szebeko (r.: Feliks T. i Antonina Łącka)
 • Maria Tyszkiewicz (sw.675124) (.. .. ....–) × Roman Rzyszczewski (r.: Feliks T. i Antonina Łącka)
 • Stanisław Tyszkiewicz (cz.I005075) (9.10.1907–.. .. 1980) × Wanda Kossakowska (r.: Feliks T. i Antonina Łącka)
 • Zofia Tyszkiewicz (sw.70780) (.. .. ....–) panna? (r.: Feliks T. i Antonina Łącka)
 • Roman Rzyszczewski (cz.I020857) (29.7.1886–.. .. 1947) × Maria Tyszkiewicz (r.: Zygmunt R. i Alicja Epstein)
 • Witold Szebeko (psb.33459.7) (25.10.1889–.. .. 1969) × Alina Tyszkiewicz (r.: Ignacy S. i Felicja Rotwand)
 • Maria Tyszkiewicz (sw.70783) (.. .. 1871–.. .. ....) panna? (r.: Józef T. i Zofia Horwatt)
 • Klotylda Wołodkowicz (7.857.54) (10.4.1810–.. .. ....) × Aleksander Horwatt (r.: Wincenty W. i Jadwiga Tyszkiewicz)
 • Octavius Bristow (cz.I005020) (.. .. ....–) × Emily Hill
 • Stephane Chedeau (sw.65781) (.. .. 1957–) kawaler? (r.: Philippe C. i Janina Tyszkiewicz)
 • Helena Cywińska (3.526.146) (.. .. 1879–.. .. 1947) × Antoni Tyszkiewicz (r.: Zenon C. i Maria Szostakowska)
 • Jadwiga Czetwertyńska (4.1.471) (15.4.1878–.. .. 1940) × Józef Tyszkiewicz (r.: Stanisław C. i Maria Plater)
 • Alana Finley (sw.52550) (.. .. 1984–) panna? (r.: Mark F. i Krystyna Tyszkiewicz)
 • Allysia Finley (sw.52552) (.. .. 1988–) panna? (r.: Mark F. i Krystyna Tyszkiewicz)
 • Andrew Finley (sw.52549) (.. .. 1983–) kawaler? (r.: Mark F. i Krystyna Tyszkiewicz)
 • Katelyn Finley (sw.52551) (.. .. 1986–) panna? (r.: Mark F. i Krystyna Tyszkiewicz)
 • Mark Finley (sw.49209) (.. .. 1950–) × Krystyna Tyszkiewicz
 • Sherron Henkel (cz.I005082) (.. .. 1942–) × Józef Tyszkiewicz
 • Emily Hill (cz.I005021) (.. .. ....–) × Octavius Bristow
 • Felicja Horwatt (7.857.58) (.. .. ....–) × Karol Grabowski (r.: Aleksander H. i Klotylda Wołodkowicz)
 • Ignacy Horwatt (7.857.35) (.. .. 1764–.. .. ....) × Józefa Rudnicka (r.: Tadeusz H. i ... ...)
 • Maria Kossakowska (cz.I005078) (.. .. 1884–.. .. 1933) × Zygmunt Kossakowski (r.: Jarosław K. i Ludwika Woyniłłowicz)
 • Zygmunt Kossakowski (11.434.265) (.. .. 1875–.. .. 1941) × Maria Kossakowska (r.: Franciszek K. i Eleonora Kończa)
 • Helena Łącka (dw.49374) (.. .. 1830–.. .. ....) panna? (r.: Antoni Ł. i Nimfa Sczaniecka)
 • Maria Mycielska (dw.59296) (6.5.1897–.. .. 1989) panna (r.: Stefan M. i Irena Łącka)
 • Maria Pusłowska (cz.I005062) (.. .. ....–29.11.1939) × Aleksander Tyszkiewicz (r.: Stanisław P. i Maria Godlewska)
 • Józefa Rudnicka (7.857.36) (.. .. ....–) × Ignacy Horwatt
 • Suzanne Sara (sw.52546) (.. .. 1954–) × Józef Tyszkiewicz
 • Andrzej Skórzewski (psb.30235.15) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Heliodor S. i Emilia Grabowska)
 • Stanisław Skórzewski (dw.25335) (18.5.1836–.. .. ....) kawaler? (r.: Heliodor S. i Emilia Grabowska)
 • Regina Smitkowska (15.398.132) (.. .. 1769–.. .. ....) × Melchior Łącki (r.: Jan S. i Magdalena N.)
 • Hanna Szlykowicz (cz.I004081) (.. .. ....–) × Adam Tyszkiewicz (r.: Józef S. i Maria Dorniak)
 • Anna Tyszkiewicz (sw.51055) (.. .. ....–) panna (r.: Aleksander T. i Maria Pusłowska)
 • Izabella Tyszkiewicz (sw.51056) (.. .. ....–) panna? (r.: Aleksander T. i Maria Pusłowska)
 • Jadwiga Tyszkiewicz (sw.70782) (.. .. ....–) panna? (r.: Józef T. i Jadwiga Czetwertyńska)
 • Jan Tyszkiewicz (cz.I004996) (14.6.1898–.. .. ....) × Alexandra von Walther (r.: Józef T. i Izabela Łącka)
 • Jerzy Tyszkiewicz (sw.51054) (.. .. ....–.. .. 1939) kawaler? (r.: Aleksander T. i Maria Pusłowska)
 • Kazimierz Tyszkiewicz (sw.51053) (.. .. ....–.. .. 1945) kawaler? (r.: Aleksander T. i Maria Pusłowska)
 • Maria Tyszkiewicz (cz.I004724) (23.1.1899–.. .. ....) × Jan Plater (r.: Antoni T. i Helena Cywińska)
 • Maria Tyszkiewicz (sw.70785) (13.1.1889–.. .. ....) panna? (r.: Józef T. i Helena Łącka)
 • Michał Tyszkiewicz (sw.52547) (.. .. 1994–) kawaler (r.: Józef T. i Suzanne Sara)
 • Michał Tyszkiewicz (sw.70781) (.. .. 1897–.. .. 1955) kawaler? (r.: Antoni T. i Helena Cywińska)
 • Róża Tyszkiewicz (dw.65470) (10.4.1897–.. .. ....) × Władysław Mycielski (r.: Władysław T. i Krystyna Lubomirska)
 • Stefan Tyszkiewicz (sw.52543) (.. .. 1977–) × Chelsea Peters (r.: Józef T. i Sherron Henkel)
 • Stefan Tyszkiewicz (cz.I004865) (26.2.1897–.. .. ....) × Joanna Tyszkiewicz (r.: Józef T. i Izabela Łącka)
 • Władysław Tyszkiewicz (sw.2938) (.. .. 1832–.. .. ....) kawaler? (r.: Józef T. i Anna Zabiełło)
 • Krystyna von Vossberg (cz.I004852) (.. .. ....–) × Onufry Zabiełło
 • Andrzej Wortman (cz.I005080) (.. .. 1935–) × Maria Tyszkiewicz
 • Ewa Wortman (sw.52556) (.. .. 1967–) × Rubin Jefferey (r.: Andrzej W. i Maria Tyszkiewicz)
 • Wiktoria Wortman (sw.52553) (.. .. 1963–) × Daniel Philips (r.: Andrzej W. i Maria Tyszkiewicz)
 • Onufry Zabiełło (cz.I004851) (4.2.1775–.. .. ....) × Krystyna von Vossberg (r.: Ignacy Z. i Anna Białozor)
 • Anna Białozor (1.787.255) (.. .. ....–) × Ignacy Zabiełło (r.: Onufry B. i Katarzyna Pilichowska)
 • Maria Bogdanowicz (cz.I029157) (30.4.1905–.. .. 1992) × Jan Dembiński
 • Olimpia Ciundziewicka (3.453.81) (.. .. ....–26.4.1920) × Ignacy Mężyński (r.: Melchior C. i Kamila Bohdanowicz)
 • Maria Dorniak (cz.I004083) (.. .. ....–) × Józef Szlykowicz
 • Maria Galimska (dw.17474) (.. .. ....–) × Józef Tyszkiewicz
 • Jadwiga Gieczewicz (6.91.87) (29.6.1837–.. .. ....) × Aleksander Horwatt (r.: Hipolit G. i Katarzyna Wołodkowicz)
 • Maria Godlewska (6.390.490) (.. .. ....–) × Stanisław Pusłowski (r.: Józef G. i Maria Wolmer)
 • Aleksander Horwatt (7.857.70) (.. .. ....–) × Jadwiga Krasicka (r.: Aleksander H. i Jadwiga Gieczewicz)
 • Jadwiga Horwatt (7.857.74) (.. .. 1865–.. .. ....) × Aleksander Chomiński (r.: Aleksander H. i Jadwiga Gieczewicz)
 • Katarzyna Horwatt (7.857.76) (.. .. ....–) panna (r.: Aleksander H. i Jadwiga Gieczewicz)
 • Maria Horwatt (7.857.41) (.. .. ....–) × Kazimierz Jeleński (r.: Ignacy H. i Józefa Rudnicka)
 • Maria Horwatt (7.857.72) (.. .. ....–) × Maurycy Horwatt (r.: Aleksander H. i Jadwiga Gieczewicz)
 • Stanisław Horwatt (7.857.48) (.. .. ....–) × Anna Jeleńska (r.: Ignacy H. i Józefa Rudnicka)
 • Stanisław Horwatt (7.857.71) (.. .. 1865–.. .. 1935) × Zofia Jodko (r.: Aleksander H. i Jadwiga Gieczewicz)
 • Tadeusz Horwatt (7.857.23) (.. .. 1737–.. .. ....) × Marianna Jeleńska (r.: Bazyli H. i ... ...)
 • Hanna Jefferey (sw.52558) (.. .. 2001–) dziecko (r.: Rubin J. i Ewa Wortman)
 • Paylor Jefferey (sw.52559) (.. .. 2003–) dziecko (r.: Rubin J. i Ewa Wortman)
 • Rubin Jefferey (sw.52557) (.. .. ....–) × Ewa Wortman
 • Aleksander Kieniewicz (sw.186825) (.. .. ....–) kawaler (r.: Hieronim K. i Jadwiga Horwatt)
 • Maria Kieniewicz (sw.186826) (.. .. ....–) panna (r.: Hieronim K. i Jadwiga Horwatt)
 • Zofia Kieniewicz (10.57.46) (.. .. 1865–.. .. ....) × Wawrzyniec Puttkamer (r.: Hieronim K. i Jadwiga Horwatt)
 • Olga Konopka (11.96.291) (.. .. 1905–.. .. 1937) × Jan Tyszkiewicz (r.: Stanisław K. i Julia Jaroszyńska)
 • Eleonora Kończa (11.45.86) (.. .. ....–) × Franciszek Kossakowski (r.: Medard K. i Paulina Białłozor)
 • bezimienny Kossakowski (sw.148982) (.. .. ....–) kawaler (r.: Zygmunt K. i Maria Kossakowska)
 • Jadwiga Kozakowska (12.86.173) (.. .. ....–) × Jan Lipkowski (r.: Wincenty K. i Katarzyna Ostromęcka)
 • Weronika Krzycka (13.42.183) (.. .. ....–) × Maciej Mycielski
 • Juliette le Beau (cz.I004857) (.. .. ....–) × Michał Tyszkiewicz
 • Teresa Lubecka (15.50.333) (25.9.1899–.. .. 1997) × Zdzisław Tyszkiewicz (r.: Władysław L. i Maria Zamoyska)
 • Weronika Łącka (dw.18798) (.. .. 1808–.. .. ....) panna? (r.: Melchior Ł. i Regina Smitkowska)
 • Ignacy Mężyński (3.453.82) (19.10.1852–.. .. ....) × Olimpia Ciundziewicka
 • Józef Mycielski (dw.65471) (8.3.1925–.. .. 1988) × Wanda Karpińska (r.: Władysław M. i Róża Tyszkiewicz)
 • Magdalena N. (sw.22804) (.. .. ....–) × Jan Smętek
 • Krystyna Nowak (cz.I018658) (.. .. ....–) × Marian Ruszkowski
 • Dorota Osten (7.16.261) (.. .. ....–) × Stanisław Grabowski (r.: Egidiusz O. i Konradyna Goltz)
 • Chelsea Peters (sw.52544) (.. .. ....–) × Stefan Tyszkiewicz
 • Daniel Philips (sw.52554) (.. .. ....–) × Wiktoria Wortman
 • Sara Philips (sw.52555) (.. .. 1993–) panna (r.: Daniel P. i Wiktoria Wortman)
 • Jadwiga Potulicka (3.598.163) (7.10.1866–.. .. 1943) × Stanisław Czapski (r.: Józef P. i Ofelia Skórzewska)
 • Teresa Przeździecka (sw.4445) (.. .. ....–) × Wincenty Wołodkowicz (r.: Józef P. i Konstancja Paszkowska)
 • Stanisław Pusłowski (6.390.491) (.. .. ....–) × Maria Godlewska (r.: Jan P. i Anna Giełgud)
 • Karolina Puzyna (9.496.109) (.. .. ....–) × Benedykt Karp (r.: Michał P. i Bogumiła Brunnow)
 • Marian Ruszkowski (cz.I018657) (.. .. ....–) × Krystyna Nowak
 • Jan Smętek (sw.22714) (.. .. ....–) × Magdalena N.
 • Róża Sobańska (ut.18.2.49) (20.6.1917–.. .. 1968) × Karol Orłowski (r.: Feliks S. i Zofia Kwilecka)
 • Teresa Sobańska (cz.I040785) (.. .. ....–.. .. 1944) panna? (r.: Feliks S. i Zofia Kwilecka)
 • Eliza Stablewska (sw.3582) (.. .. 1866–.. .. ....) panna (r.: Tertulian S. i Kazimiera Łącka)
 • Maria Stadnicka (cz.I004384) (24.3.1902–.. .. 1977) × Władysław Tyszkiewicz (r.: Kazimierz S. i Anna Beyzym)
 • Józef Szlykowicz (cz.I004082) (.. .. ....–) × Maria Dorniak

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 18.06.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie