Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Józef Szczepanowski (sw.7442)

Kalendarz urodzin, rocznic ¶mierci i rocznic ¶lubu osób z najbliższej rodziny, które też należ± do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umie¶cić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakuj±cych osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Czerwiec
20: Tomasz Piotrowski (ur. 1957: 62 l.)
22: Julia Jankowska (zm. 1964: 55 l.)
23: Kazimiera Russocka (zm. 1968: 51 l.) Roman ¦więtochowski (zm. 1977: 42 l.)
27: Zofia Fihauser (zm. 1935: 84 l.)
29: Zuzanna D±mbska (ur. 1962: 57 l.) Robert Piotrowski i Beata Bejnarowicz (¶lub 1991: 28 l.)

Lipiec
1: Antoni Szaszkiewicz i Maria Potocka (¶lub 1925: 94 l.) Tadeusz Proszkowski (zm. 1956: 63 l.) Ryszard Wi¶niewski i Helena Zondek (¶lub 1967: 52 l.)
2: Franciszek Cichowski (zm. 1996: 23 l.)
5: Marek Żylicz (ur. 1923: 96 l.)
9: Marta Leszczyńska (zm. 1980: 39 l.)
10: Paweł Cichowski (ur. 1926: 93 l.) Leon Baczyński (zm. 1942: 77 l.) Kazimierz Russocki i Olga Woroncow-Wieljaminow (¶lub 1948: 71 l.)
14: Krystyna Helbich (zm. 2008: 11 l.)
15: Paweł Prokop (ur. 1955: 64 l.)
16: Jan Prokop (ur. 1931: 88 l.)
19: Olga Woroncow-Wieljaminow (zm. 1974: 45 l.)
20: Danuta Strzelecka (ur. 1935: 84 l.)
23: Julianna Fihauser (zm. 1941: 78 l.) Franciszka Mrozińska (zm. 1999: 20 lat)
25: Józefa Fihauser (zm. 1950: 69 l.) Kazimierz ¦wieżyński (zm. 2000: 19 l.)
26: Zbigniew Cichowski i Anna Jankowska (¶lub 1945: 74 l.)
31: Róża O¶niałowska (zm. 1991: 28 l.)

Sierpień
1: Tadeusz Wall±g (ur. 1926: 93 l.)
4: Bronisław Grzeczyński (ur. 1919: 100 lat) Paweł Prokop i Barbara Borzęcka (¶lub 1984: 35 l.) Krystyna Cichowska (zm. 1995: 24 l.)
5: Stanisław Cichocki (ur. 1937: 82 l.)
6: Bronisław D±mbski (zm. 1956: 63 l.) Tomasz D±mbski (ur. 1966: 53 l.)
9: Bronisław Leszczyński (zm. 1995: 24 l.)
10: Anna Fihauser (zm. 1959: 60 lat) Robert Piotrowski (ur. 1967: 52 l.) Danuta Strzelecka (zm. 2010: 9 l.)
12: Klara D±browska (ur. 1960: 59 l.)
15: Maria Skowrońska (zm. 1956: 63 l.)
19: Stanisław Piotrowski (zm. 1964: 55 l.) Katarzyna Grzeczyńska (ur. 1993: 26 l.)
24: Krzysztof D±mbski (ur. 1955: 64 l.)
25: Jadwiga Kostka (zm. 1991: 28 l.)
26: Bronisław Grzeczyński (zm. 1985: 34 l.)
30: Rafał Leszczyński i Małgorzata Stepanko (¶lub 1986: 33 l.)
31: Roman Arkuszewski (zm. 1942: 77 l.) Rafał Leszczyński (ur. 1962: 57 l.)

Wrzesień
2: Bronisław D±mbski (ur. 1928: 91 l.) Tomasz Prokop i Agata Mamoń (¶lub 1989: 30 lat)
6: Władysława Cichowska (zm. 1945: 74 l.)
7: Monika Piotrowska (ur. 1988: 31 l.)
8: Janina Ch±dzyńska (zm. 1974: 45 l.)
9: Seweryn Cichowski (zm. 1948: 71 l.)
11: Andrzej Wi¶niewski (zm. 1991: 28 l.) Tadeusz Wall±g (zm. 2010: 9 l.)
12: Andrzej Kmita (ur. 1948: 71 l.) Franciszek Cichowski i Teresa Banaszek (¶lub 1961: 58 l.)
17: Henryk Cichowski (zm. 1955: 64 l.) Robert Kmita (ur. 1988: 31 l.)
18: Zofia Russocka (zm. 1976: 43 l.)
22: Barbara D±mbska (ur. 1929: 90 lat) Stanisława Proszkowska (zm. 1953: 66 l.)
23: Antoni Szaszkiewicz (zm. 1970: 49 l.) Zofia Cichowska (zm. 1999: 20 lat)
24: Ludwik D±mbski i Maria Leszczyńska (¶lub 1927: 92 l.)
27: Zbigniew Cichowski (zm. 2005: 14 l.)
28: Marian O¶niałowski (ur. 1920: 99 l.) Elżbieta D±mbska (ur. 1924: 95 l.)
29: Joanna D±mbska (ur. 1961: 58 l.) Jan Piotrowski (zm. 1998: 21 l.)
30: Zofia D±mbska (ur. 1930: 89 l.) Antonina Russocka (zm. 1973: 46 l.)

PaĽdziernik
1: Józefa D±mbska (ur. 1933: 86 l.)
2: Jarosław Kozłowicz i Aleksandra Isel (¶lub 1988: 31 l.)
3: Jan Cichowski i Ewa Grodzińska (¶lub 1922: 97 l.) Teresa Żylicz (ur. 1924: 95 l.)
4: Helena Baczyńska (zm. 1976: 43 l.)
5: Jadwiga ¦wieżyńska (ur. 1924: 95 l.) Anna D±mbska (ur. 1934: 85 l.) koresp. M.J.M.
9: Stanisław Piotrowski (zm. 1937: 82 l.)
10: Piotr D±mbski (ur. 1962: 57 l.)
11: Jan Cichowski (zm. 1947: 72 l.)
14: Franciszek ¦wieżyński (zm. 1941: 78 l.) Maria Leszczyńska (zm. 1984: 35 l.)
16: Janusz Mierzwiński (ur. 1927: 92 l.) koresp. M.J.M. Antoni Arkuszewski i Jadwiga Zdziarska (¶lub 1947: 72 l.)
20: Karolina Tracewicz (zm. 1924: 95 l.) Antonina Cichowska (zm. 1947: 72 l.)
22: Franciszek Cichowski (ur. 1922: 97 l.)
25: Bolesław Pr±dzyński (zm. 1933: 86 l.) Maria Potocka (zm. 1988: 31 l.)
26: Teresa D±mbska (ur. 1935: 84 l.) Kazimierz Cichowski (zm. 1937: 82 l.) Irena Kamieńska (zm. 1962: 57 l.)
27: Tadeusz Sczaniecki (zm. 1998: 21 l.)
28: Maria Leszczyńska (zm. 1981: 38 l.)
29: Roman D±mbski i Paulina Giedrojć (¶lub 1927: 92 l.) Maria Russocka (zm. 1937: 82 l.) Ryszard Wi¶niewski (zm. 1969: 50 lat)
30: Marcin Leszczyński (zm. 1938: 81 l.)
31: Zygmunt Russocki (zm. 1923: 96 l.)

Listopad
3: Maria Rydel (ur. 1925: 94 l.) Gustaw D±mbski (zm. 1931: 88 l.)
5: Zofia Sczaniecka (zm. 2001: 18 l.)
10: Rudolf ¦miałowski (zm. 1980: 39 l.)
11: Zygmunt Leszczyński (zm. 1942: 77 l.)
15: Jan Sczaniecki (zm. 1952: 67 l.) Wanda Kotkowska (zm. 1964: 55 l.)
16: Maria Sczaniecka (ur. 1921: 98 l.)
18: Irena Cichowska (zm. 2000: 19 l.)
19: Ryszard Wi¶niewski (ur. 1942: 77 l.)
22: Roman D±mbski (zm. 1967: 52 l.)
23: Krystyna Cichowska (ur. 1928: 91 l.) Barbara Pr±dzyńska (ur. 1937: 82 l.) Janina Tyszka (zm. 1968: 51 l.)
26: Stanisław Baczyński (zm. 1927: 92 l.) Marian Piotrowski (zm. 2008: 11 l.)
27: Michalina Leszczyńska (zm. 1927: 92 l.)
29: Halina Dziedzicka (zm. 1920: 99 l.) Krystyna Piotrowska (ur. 1935: 84 l.)
30: Marian Leszczyński (zm. 1920: 99 l.) Stanisław Wdziekoński (zm. 1940: 79 l.) Czesław D±mbski (zm. 1975: 44 l.) Jerzy D±mbski (zm. 2004: 15 l.)

Grudzień
2: Eryk Piotrowski (ur. 1986: 33 l.)
4: Rudolf D±mbski (zm. 1948: 71 l.) Agnieszka Piotrowska (ur. 1978: 41 l.)
5: Stanisław Leszczyński (zm. 1925: 94 l.) Marian O¶niałowski (zm. 1966: 53 l.)
7: Józef ¦wieżyński (zm. 1985: 34 l.)
8: Janina Podgórska (zm. 1953: 66 l.)
9: Maria Sczaniecka (zm. 2007: 12 l.)
10: Michał Piotrowski (zm. 1947: 72 l.)
12: Stanisław Kostka (zm. 1940: 79 l.)
15: Jerzy D±mbski (ur. 1931: 88 l.) Idzi Piotrowski (ur. 1935: 84 l.)
16: Monika Piotrowska (ur. 1970: 49 l.) koresp. M.J.M.
17: Urszula D±mbska (ur. 1930: 89 l.)
18: Andrzej Cichowski (ur. 1923: 96 l.) Józefa D±mbska (zm. 2009: 10 lat)
19: Anna Sczaniecka (zm. 2007: 12 l.)
20: Roman Cichowski (zm. 1943: 76 l.)
26: Eugeniusz Roguski (zm. 1939: 80 lat) Jozef Piotrowski (zm. 1945: 74 l.) Bronisław Leszczyński i Zofia D±mbska (¶lub 1956: 63 l.)
27: Carly Ho (ur. 1962: 57 l.)
28: Stefan Kotarski (zm. 1960: 59 l.) Zofia Wdziekońska (zm. 1974: 45 l.)
29: Anna Żylicz (ur. 1925: 94 l.)
30: Zofia D±mbska (zm. 1996: 23 l.)
31: Stanisław Tomik (zm. 1940: 79 l.) Małgorzata Grabowska (ur. 1956: 63 l.) Tadeusz Wall±g i Józefa D±mbska (¶lub 1970: 49 l.) Antoni Sczaniecki (zm. 1980: 39 l.) Witold Cichowski (zm. 2000: 19 l.)

Styczeń
1: Agnieszka Grzegorczyk (ur. 1978: 42 l.)
2: Aniela Popek (zm. 1962: 58 l.) Szczęsny Kleczyński (zm. 1984: 36 l.)
3: Ryszard Piotrowski (ur. 1935: 85 l.) Ignacy Żylicz (zm. 1968: 52 l.)
4: Lidia Orłowska (ur. 1970: 50 lat)
5: Margueritte de Pourbaix (zm. 1953: 67 l.) Katarzyna Leszczyńska (ur. 1960: 60 lat)
7: Jan Żylicz (ur. 1932: 88 l.) koresp. M.J.M.
8: Alojzy D±mbski (zm. 1936: 84 l.) Jadwiga Cichowska (zm. 1997: 23 l.)
9: Bogusława Sczaniecka (zm. 1976: 44 l.)
10: Krzysztof D±mbski (ur. 1928: 92 l.) Marek Kmita (ur. 1950: 70 lat)
12: Ludwik D±mbski (zm. 1970: 50 lat) Stefan Rydel (zm. 1975: 45 l.)
13: Janina D±mbska (zm. 1941: 79 l.) Marcin Grzeczyński (ur. 1965: 55 l.)
14: Romuald Daniewski (zm. 1931: 89 l.)
15: Władysław Mierzwiński i Władysława Russocka (¶lub 1927: 93 l.)
16: Władysława Russocka (zm. 1952: 68 l.) Jerzy Pr±dzyński (zm. 1999: 21 l.) Róża Wybranowska (zm. 2012: 8 l.)
19: Kazimierz Russocki (zm. 1967: 53 l.)
20: Wanda Szczepanowska (zm. 1930: 90 lat)
21: Janusz Mierzwiński i Krystyna Arendt (¶lub 1951: 69 l.) koresp. M.J.M. Konrad D±mbski (zm. 1970: 50 lat)
24: Magdalena Daszewska (ur. 1951: 69 l.)
25: Stanisław Rydel (ur. 1929: 91 l.) Krystyna Rydel (ur. 1929: 91 l.) Jacek Piotrowski (ur. 1950: 70 lat) koresp. M.J.M.
26: Bronisław Leszczyński (ur. 1927: 93 l.)
28: Wanda D±mbska (zm. 1947: 73 l.) Stanisław Bana¶ (zm. 1974: 46 l.)
29: Ewa Staniszewska (zm. 2015: 5 l.) członek SPSW
30: Kazimierz Czak (zm. 1984: 36 l.)
31: Jadwiga Szczepanowska (zm. 1940: 80 lat) Paweł Cichowski i Stanisława Baron (¶lub 1954: 66 l.) Emilia Rydel (zm. 1985: 35 l.)

Luty
1: Helena Kozłowska (zm. 1943: 77 l.)
2: Konrad D±mbski i Krystyna Czerny (¶lub 1923: 97 l.) Maria D±mbska (zm. 1953: 67 l.)
4: Jan Cichowski (zm. 1968: 52 l.) Paulina Giedrojć (zm. 1993: 27 l.)
5: Maciej D±mbski i Elżbieta Sokół (¶lub 1983: 37 l.) koresp. M.J.M.
6: Anna Moes (ur. 1937: 83 l.) Leontyna Russocka (zm. 1963: 57 l.) Paweł Cichowski (zm. 2011: 9 l.)
7: Józef Kmita (zm. 2002: 18 l.)
8: Wanda Kapiszewska (zm. 1929: 91 l.) Władysława Zglinicka (zm. 1938: 82 l.) Roman Piotrowski (zm. 2004: 16 l.)
15: Czesław D±mbski i Irena Strassburger (¶lub 1930: 90 lat) Ewa Staniszewska (ur. 1940: 80 lat) członek SPSW Edward Jankowski (zm. 1954: 66 l.)
16: Jan Cichowski (ur. 1931: 89 l.)
17: Władysław Daniewski (zm. 1977: 43 l.) Michał Piotrowski (zm. 1990: 30 lat)
18: Marian Arkuszewski (zm. 1941: 79 l.)
19: Stanisława Bana¶ (zm. 2005: 15 l.)
20: Józef Szaszkiewicz (ur. 1930: 90 lat) Wincencja Szczepanowska (zm. 1943: 77 l.)
21: Maria Russocka (zm. 1922: 98 l.)
22: Jan Sczaniecki (ur. 1923: 97 l.) Helena D±mbska (zm. 1947: 73 l.)
24: Danuta ¦wieżyńska (zm. 2003: 17 l.)
27: Andrzej Żylicz (ur. 1928: 92 l.)
28: Władysław Mierzwiński (zm. 1945: 75 l.) Zygmunt Cichowski (zm. 1966: 54 l.)

Marzec
3: Anna Żylicz (zm. 1996: 24 l.)
4: Elżbieta Sobieniewska (zm. 1982: 38 l.) Stefania Piotrowska (zm. 2003: 17 l.)
5: Helena Rydel (zm. 1950: 70 lat)
9: Józef Helbich (zm. 1965: 55 l.) Marek Wojnarowski (ur. 1990: 30 lat)
10: Krystyna D±mbska (zm. 1974: 46 l.)
12: Leon Kostka (zm. 1948: 72 l.)
13: Monika Kmita (ur. 1987: 33 l.)
20: Teresa Żylicz (zm. 2006: 14 l.)
23: Kinga Grzeczyńska (ur. 1995: 25 l.)
24: Maria Kruszewska (zm. 1984: 36 l.)
26: Maksymilian Russocki (zm. 1928: 92 l.) Stanisław Piotrowski (ur. 1941: 79 l.) członek SPSW
28: Jan Kruszewski (zm. 1977: 43 l.)
29: Katarzyna Stępień (zm. 1971: 49 l.)
30: Maria Żuławska (zm. 1940: 80 lat)
31: Michał Russocki i Halina Mendocha (¶lub 1973: 47 l.) Irena Cichowska (zm. 2012: 8 l.) Krystyna Piotrowska (zm. 2014: 6 l.)

Kwiecień
3: Barbara Cichowska (zm. 1970: 50 lat)
4: Róża O¶niałowska (ur. 1919: 101 l.) Irena Cichowska (ur. 1926: 94 l.)
6: Michał Russocki (ur. 1949: 71 l.)
7: Władysław Giedrojć (zm. 1943: 77 l.) Halina Kmita (ur. 1956: 64 l.) koresp. M.J.M.
9: Krzysztof Czak (ur. 1954: 66 l.)
11: Halina Piotrowska (zm. 1941: 79 l.) Wioletta Kozłowicz (ur. 1962: 58 l.) członek SPSW
12: Adam Tomik (zm. 1958: 62 l.)
13: Anna Sczaniecka (ur. 1920: 100 lat) Janina D±mbska (ur. 1940: 80 lat)
15: Teresa Łubieńska (zm. 1939: 81 l.)
16: Henryk Deskur (zm. 1941: 79 l.)
18: Maria ¦wieżyńska (ur. 1924: 96 l.) koresp. M.J.M. Maria Leszczyńska (zm. 1974: 46 l.)
19: Henryk Roguski (zm. 1940: 80 lat)
20: Stanisław Rydel (zm. 2008: 12 l.)
21: Ludmiła O¶niałowska (zm. 1985: 35 l.)
24: Jacek Grzegorczyk (ur. 1950: 70 lat)
25: Roman ¦więtochowski (ur. 1935: 85 l.)
26: Kazimierz Piotrowski (zm. 1937: 83 l.) Bernadeta Urba¶ (ur. 1954: 66 l.) Marek Czak (ur. 1959: 61 l.) Wiktoria Lisowska (zm. 1974: 46 l.)
27: Wanda D±mbska (ur. 1930: 90 lat) Andrzej Cichowski (zm. 1994: 26 l.)

Maj
1: Honorata Szczepanowska (zm. 1964: 56 l.)
2: Feliks Piotrowski (ur. 1937: 83 l.)
4: Henryk Cichowski (zm. 1936: 84 l.)
6: Maria Leszczyńska (ur. 1964: 56 l.)
9: Kazimierz Roguski (zm. 1985: 35 l.)
12: Karol D±mbski (zm. 1936: 84 l.) Paweł Piotrowski (ur. 1977: 43 l.)
13: Maria Cichowska (zm. 1974: 46 l.) Zofia Cichowska (zm. 1983: 37 l.)
14: Halina Piotrowska (ur. 1940: 80 lat)
15: Antonina Zglinicka (zm. 1943: 77 l.)
17: Maria Starowieyska (zm. 1955: 65 l.)
19: Roman Piotrowski (ur. 1926: 94 l.) Barbara Leszczyńska (ur. 1968: 52 l.)
20: Anna Leszczyńska (ur. 1958: 62 l.)
21: Emilia Łubkowska (zm. 1960: 60 lat) Dariusz Czak (ur. 1984: 36 l.)
22: Kazimierz ¦wieżyński (zm. 1959: 61 l.)
24: Maria Jasieńska (zm. 1958: 62 l.)

Czerwiec
2: Roman Kostka (zm. 1936: 84 l.)
3: Wojciech Grzeczyński (ur. 1958: 62 l.) Irena Leszczyńska (zm. 2002: 18 l.)
5: Antoni Arkuszewski (zm. 2002: 18 l.)
9: Wiktoria Gołębska (zm. 1990: 30 lat)
10: Stanisław Tomik (zm. 1968: 52 l.)
11: Czesław Baczyński (zm. 1933: 87 l.) Jan Sczaniecki (zm. 2011: 9 l.)
13: Andrzej Wi¶niewski (ur. 1919: 101 l.)
16: Krystyna Czerny (zm. 1991: 29 l.)
17: Irena Cichowska (zm. 1958: 62 l.) Zofia Daniewska (zm. 1971: 49 l.)
19: Kazimierz ¦wieżyński (ur. 1922: 98 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (pro¶ba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy s± BEZPOTOMNI?

 • Helena Szczepanowska (sw.198317) (....–1872) panna? (r.: Tomasz S. i Emilia Leszczyńska)
 • Róża Cichowska (cz.I054573) (1858–1946) × Jan Skotnicki (r.: Roman C. i Kazimiera Leszczyńska)
 • Eleonora Jasieńska (sw.716826) (....–1811) panna? (r.: Maksymilian J. i Zuzanna Jawornicka)
 • Marianna Jasieńska (8.529.214) (....–) panna? (r.: Maksymilian J. i Zuzanna Jawornicka)
 • Julian Jasieński (sw.246765) (....–1827) kawaler? (r.: Maksymilian J. i Zuzanna Jawornicka)
 • Adam Tomik (sw.7421) (1901–1958) × Helena Rydel (r.: Stanisław T. i Maria Starowieyska)
 • Maria Wielogłowska (lu.5519) (....–) × bezimienny Czarnecki (r.: Eustachy W. i Tekla Leszczyńska)
 • bezimienna Jasieńska (8.529.223) (....–) × bezimienny Zaremba (r.: Leon J. i Karolina Tracewicz)
 • Bolesław Jasieński (8.529.219) (....–) kawaler? (r.: Leon J. i Teresa Bajer)
 • Józef Jasieński (8.529.84) (1772–1835) × bezimienna Rogóska (r.: Mikołaj J. i Agnieszka Kuczkowska)
 • Henryk Kotkowski (11.538.168) (....–) kawaler? (r.: Bronisław K. i Helena Cichowska)
 • Zofia Leszczyńska (14.191.404) (....–) panna? (r.: Kazimierz L. i Celina Grabska)
 • Julian Leszczyński (14.191.394) (1901–1987) × Irena Dembicka (r.: Zygmunt L. i Julia Jankowska)
 • Kazimierz Leszczyński (14.191.405) (....–) kawaler? (r.: Kazimierz L. i Celina Grabska)
 • Władysław Leszczyński (14.191.393) (1898–1971) kawaler? (r.: Zygmunt L. i Julia Jankowska)
 • Karol Malinowski (sw.422) (....–) kawaler? (r.: Jan M. i Maria Leszczyńska)
 • Józefa Młodecka (8.607.73) (....–) × Wojciech Jawornicki (r.: Stanisław M. i Salomea Niemirycz)
 • Kazimierz Piotrowski (cz.I054501) (1876–1897) kawaler? (r.: Michał P. i Maria Cichowska)
 • Jan Skotnicki (cz.I054574) (1843–1916) × Róża Cichowska (r.: Maksymilian S. i Maria Jasieńska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Stanisław KoĽmiński (sw.7431) (....–) × Honorata Szczepanowska
 • Zofia Paszczyk (sw.7400) (....–) × Ludwik Katerla
 • Augusta Podhorodeńska (14.191.390) (1834–1914) × Władysław Leszczyński
 • bezimienny Czarnecki (lu.5520) (....–) × Maria Wielogłowska
 • Julia Jankowska (14.191.392) (1877–1964) × Zygmunt Leszczyński
 • Jan Leszczyński (14.191.357) (....–) × Pelagia Jawornicka

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Józef Szczepanowski (sw.7442) (.. .. ....–) kawaler (r.: Tomasz S. i Emilia Leszczyńska)
 • Helena Szczepanowska (sw.7441) (24.2.1873–.. .. ....) panna (r.: Tomasz S. i Emilia Leszczyńska)
 • Stanisława Szczepanowska (9.564.60) (18.4.1859–.. .. ....) × Stefan Katerla (r.: Tomasz S. i Emilia Leszczyńska)
 • Zuzanna Jawornicka (8.529.209) (.. .. ....–) × Maksymilian Jasieński (r.: Wojciech J. i Marianna Kuczkowska)
 • Aniela Katerla (9.564.58) (2.8.1883–.. .. 1978) × Stanisław Piotrowski (r.: Stefan K. i Stanisława Szczepanowska)
 • Ludwik Katerla (sw.7399) (.. .. ....–) × Zofia Paszczyk (r.: Stefan K. i Stanisława Szczepanowska)
 • Stefan Katerla (9.564.59) (.. .. 1854–.. .. ....) × Stanisława Szczepanowska (r.: Ludwik K. i Wiktoryna Chodelska)
 • Stanisław KoĽmiński (sw.7431) (.. .. ....–) × Honorata Szczepanowska
 • Michalina Leszczyńska (cz.I037183) (.. .. ....–.. .. 1995) × Jerzy Pr±dzyński (r.: Marian L. i Honorata Szczepanowska)
 • Stanisław Łubkowski (16.84.206) (.. .. ....–) × Jadwiga Szczepanowska (r.: Zygmunt Ł. i Emilia Laskowska)
 • Tekla Michalczewska (14.191.352) (.. .. ....–) × Kazimierz Leszczyński
 • Marian Rydel (sw.32925) (.. .. ....–) kawaler (r.: Stanisław R. i Wincencja Szczepanowska)
 • Stanisław Rydel (sw.7417) (.. .. 1857–.. .. ....) × Wincencja Szczepanowska (r.: Władysław R. i Stefania Marynowska)
 • Wiktoryna Chodelska (9.564.50) (.. .. ....–) × Ludwik Katerla
 • Helena Cichowska (11.538.166) (.. .. 1856–.. .. 1929) × Bronisław Kotkowski (r.: Roman C. i Kazimiera Leszczyńska)
 • Róża Cichowska (cz.I054573) (.. .. 1858–.. .. 1946) × Jan Skotnicki (r.: Roman C. i Kazimiera Leszczyńska)
 • Wanda Czajkowska (sw.111761) (.. .. ....–.. .. 1939) × Alojzy D±mbski (r.: Jan C. i Wanda Kapiszewska)
 • Bronisław D±mbski (sw.111795) (31.12.1898–.. .. 1940) × Zofia Wdziekońska (r.: Karol D. i Józefa Fihauser)
 • Marianna Jasieńska (8.529.214) (.. .. ....–) panna? (r.: Maksymilian J. i Zuzanna Jawornicka)
 • Wojciech Jawornicki (8.607.69) (.. .. ....–) × Józefa Młodecka (r.: Józef J. i Marianna Goiszewska)
 • Ludwik Katerla (9.564.44) (.. .. 1811–.. .. ....) × Wiktoryna Chodelska
 • Marianna Kuczkowska (13.203.146) (.. .. ....–) × Wojciech Jawornicki
 • Michał Leszczyński (14.191.354) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Kazimierz L. i Tekla Michalczewska)
 • Zygmunt Łubkowski (16.84.201) (.. .. 1828–.. .. ....) × Emilia Laskowska
 • Zofia Paszczyk (sw.7400) (.. .. ....–) × Ludwik Katerla
 • Bronisława Wielogłowska (4.381.77) (.. .. ....–) × Henryk Deskur (r.: Eustachy W. i Tekla Leszczyńska)
 • Maria Wielogłowska (lu.5519) (.. .. ....–) × bezimienny Czarnecki (r.: Eustachy W. i Tekla Leszczyńska)
 • Eustachy Wielogłowski (14.191.384) (.. .. ....–) × Tekla Leszczyńska (r.: Kasper W. i Katarzyna Sołtyk)
 • Teresa Bajer (1.306.57) (.. .. ....–) × Leon Jasieński (r.: Teodor B. i Alojza Wronowska)
 • Kazimiera Cichowska (cz.I054056) (.. .. 1886–.. .. 1970) × Kazimierz ¦wieżyński (r.: Mieczysław C. i Helena Kotkowska)
 • Maria Cichowska (cz.I044106) (.. .. 1878–.. .. 1953) × Gustaw O¶niałowski (r.: Mieczysław C. i Helena Kotkowska)
 • Wanda Cichowska (1.277.217) (.. .. 1879–.. .. 1932) × Stanisław Baczyński (r.: Mieczysław C. i Helena Kotkowska)
 • Jan Czajkowski (sw.111762) (.. .. ....–) × Wanda Kapiszewska
 • bezimienny Czarnecki (lu.5520) (.. .. ....–) × Maria Wielogłowska
 • Teresa D±mbska (4.285.1213) (.. .. ....–) × Marcin Byszewski (r.: Rudolf D. i Emilia Byszewska)
 • Ludwik D±mbski (4.285.1211) (17.9.1860–.. .. ....) × Helena Łubkowska (r.: Rudolf D. i Emilia Byszewska)
 • Marianna Goiszewska (6.415.71) (.. .. ....–) × Józef Jawornicki
 • Władysław Gołębski (sw.112046) (.. .. ....–) × Ludwika Salatowska
 • Celina Grabska (7.22.69) (.. .. ....–) × Kazimierz Leszczyński (r.: Alojzy G. i Wanda Węsierska)
 • bezimienna Jasieńska (8.529.223) (.. .. ....–) × bezimienny Zaremba (r.: Leon J. i Karolina Tracewicz)
 • Melania Jasieńska (8.529.225) (.. .. 1876–.. .. 1931) × Romuald Daniewski (r.: Leon J. i Karolina Tracewicz)
 • Antoni Jasieński (8.529.75) (.. .. ....–) × Joanna Trzebińska
 • Bolesław Jasieński (8.529.219) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Leon J. i Teresa Bajer)
 • Feliks Jasieński (8.529.82) (.. .. ....–) × Teresa Szlubowska (r.: Mikołaj J. i Agnieszka Kuczkowska)
 • Adam Jawornicki (sw.246763) (.. .. ....–) × Marianna Wiercińska (r.: Wojciech J. i Marianna Kuczkowska)
 • Józef Jawornicki (8.607.103) (.. .. ....–) × Anna Bajer (r.: Wojciech J. i Marianna Kuczkowska)
 • Józef Jawornicki (8.607.64) (.. .. ....–) × Marianna Goiszewska
 • Paweł Jawornicki (8.607.101) (.. .. ....–) × Józefa Bajer (r.: Wojciech J. i Marianna Kuczkowska)
 • Wanda Kapiszewska (sw.111763) (.. .. ....–8.2.1929) × Jan Czajkowski
 • Zofia Kmita (cz.I044125) (.. .. ....–) × Michał Kuczkowski
 • Zofia Kochanowska (10.522.519) (.. .. ....–) × Jan Kostka (r.: Franciszek K. i Izabela Pomianowska)
 • Maria Kotkowska (11.538.167) (.. .. ....–) × Stanisław Le¶kiewicz (r.: Bronisław K. i Helena Cichowska)
 • Bronisław Kotkowski (11.538.165) (.. .. ....–) × Helena Cichowska (r.: Marceli K. i Aniela Fijałkowska)
 • Henryk Kotkowski (11.538.168) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Bronisław K. i Helena Cichowska)
 • Michał Kuczkowski (cz.I044124) (.. .. ....–) × Zofia Kmita
 • Alina Leszczyńska (14.191.395) (25.9.1899–.. .. 1986) panna (r.: Zygmunt L. i Julia Jankowska)
 • Irena Leszczyńska (14.191.403) (.. .. ....–) × Jan Kruszewski (r.: Kazimierz L. i Celina Grabska)
 • Jadwiga Leszczyńska (sw.112113) (.. .. ....–) panna (r.: Michał L. i Maria Kossowska)
 • Michalina Leszczyńska (14.191.367) (.. .. ....–27.11.1927) × Lucjan Proszkowski (r.: Michał L. i Maria Kossowska)
 • Zofia Leszczyńska (14.191.404) (.. .. ....–) panna? (r.: Kazimierz L. i Celina Grabska)
 • Jan Leszczyński (14.191.357) (.. .. ....–) × Pelagia Jawornicka (r.: Michał L. i ... ...)
 • Julian Leszczyński (14.191.394) (7.3.1901–.. .. 1987) × Irena Dembicka (r.: Zygmunt L. i Julia Jankowska)
 • Kazimierz Leszczyński (14.191.405) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Kazimierz L. i Celina Grabska)
 • Marcin Leszczyński (14.191.373) (.. .. ....–30.10.1938) × Jadwiga Muszyńska (r.: Michał L. i Maria Kossowska)
 • Michał Leszczyński (zi.5.54.a4) (.. .. 1915–.. .. 1945) kawaler (r.: Zygmunt L. i Julia Jankowska)
 • Władysław Leszczyński (14.191.393) (14.8.1898–.. .. 1971) kawaler? (r.: Zygmunt L. i Julia Jankowska)
 • Helena Łubkowska (16.84.212) (21.9.1866–.. .. 1953) × Ludwik D±mbski (r.: Zygmunt Ł. i Emilia Laskowska)
 • Karol Malinowski (sw.422) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Jan M. i Maria Leszczyńska)
 • Józefa Młodecka (8.607.73) (.. .. ....–) × Wojciech Jawornicki (r.: Stanisław M. i Salomea Niemirycz)
 • Krzysztof Russocki (sw.250) (14.3.1889–.. .. 1941) kawaler (r.: Maksymilian R. i Władysława Cichowska)
 • Ludwika Salatowska (sw.112047) (.. .. ....–) × Władysław Gołębski
 • Aniela Szaszkiewicz (cz.I037184) (.. .. 1961–) × Patrick Kernaghan (r.: Józef S. i Barbara Pr±dzyńska)
 • Jerzy Szaszkiewicz (cz.I037188) (.. .. 1966–) × Dalyce Robertson (r.: Józef S. i Barbara Pr±dzyńska)
 • Joanna Szaszkiewicz (cz.I037193) (.. .. 1967–) panna? (r.: Józef S. i Barbara Pr±dzyńska)
 • Joanna Trzebińska (lu.4185) (.. .. ....–) × Antoni Jasieński
 • Julian Zakrzeński (sw.75022) (.. .. 1874–.. .. 1939) × Elżbieta Haller

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgaj±cej ¶redniowiecza, zawieraj±cej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczn± czę¶ć sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działaj±ce pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Ko¶cioła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcze¶ni, parlamentarzy¶ci II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ¶cisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-le¶nych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 20.06.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatno¶ci i cookie