Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Helena Zan (sw.90554)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Październik
23: Adam Zamoyski (zm. 1940: 79 l.)
25: Maria Potocka (zm. 1988: 31 l.)
26: Magdalena Dowgiałło (ur. 1977: 42 l.)
27: Wilhelm Lenglet (zm. 1961: 58 l.)
28: Helena Zamoyska (zm. 1965: 54 l.)
30: Zofia Dowgiałło (ur. 1979: 40 lat)
31: Róża Plater (zm. 1999: 20 lat)

Listopad
1: Jakub Kiersnowski (ur. 1982: 37 l.) koresp. M.J.M.
4: Ryszard Kiersnowski (ur. 1925: 94 l.) Maria Woyczyńska (ur. 1940: 79 l.)
5: Marek Dietl (ur. 1977: 42 l.)
8: Ignacy Potocki (zm. 1994: 25 l.)
10: Andrzej Potocki (zm. 1988: 31 l.) Maria Dowgiałło (zm. 1991: 28 l.)
12: Róża Dowgiałło (ur. 1946: 73 l.)
14: Ludwik Plater i Izabela Czarkowska (ślub 1940: 79 l.) Anna Ceglińska (zm. 2016: 3 l.)
15: Jan Dowgiałło (ur. 1980: 39 l.)
16: Aleksander Kreczunowicz (ur. 1932: 87 l.)
17: Cecylia Potocka (zm. 1978: 41 l.) Tomasz Kiersnowski (ur. 1983: 36 l.) koresp. M.J.M.
18: Tomasz Falkowski (ur. 1954: 65 l.) koresp. M.J.M.
19: Stanisław Stachowiec (ur. 2001: 18 l.)
21: Maria Zamoyska (zm. 1944: 75 l.)
22: Ludwik Plater (zm. 1981: 38 l.)
27: Helena Świętorzecka (zm. 1972: 47 l.)

Grudzień
1: Jadwiga von Eitner (zm. 1938: 81 l.) Teresa Jeleńska (zm. 1941: 78 l.)
2: Maciej Święcicki (zm. 1971: 48 l.)
9: Anna Dowgiałło (ur. 1943: 76 l.) Zofia Plater (zm. 1991: 28 l.)
10: Maria Sapieha (zm. 1919: 100 lat)
19: Ignacy Potocki i Anna Mycielska (ślub 1933: 86 l.)
20: Stanisław Jabłonowski (zm. 2000: 19 l.)
28: Maria Zamoyska (zm. 1953: 66 l.)
31: Maciej Stachowiec (ur. 2004: 15 l.)

Styczeń
3: Jerzy Potocki (zm. 1983: 37 l.) Tadeusz Rozdeiczer (zm. 1984: 36 l.)
5: Stanisław Jabłonowski (ur. 1953: 67 l.)
6: Anna Rozdeiczer (ur. 1977: 43 l.)
7: Elżbieta Mycielska (ur. 1932: 88 l.) koresp. M.J.M.
9: Maria Potocka (zm. 1930: 90 lat)
11: Wilhelm Lenglet i Henrietta van Eijk (ślub 1936: 84 l.)
12: Krystyna Czapska (zm. 1939: 81 l.)
14: Lucjan Cegliński (zm. 1939: 81 l.)
17: Franciszka Łabęcka (zm. 1938: 82 l.) Ksawery Grocholski (zm. 1947: 73 l.) Monika Dowgiałło (ur. 1963: 57 l.)
18: Michał Grocholski (zm. 1924: 96 l.) Tomasz Beczkiewicz (ur. 1936: 84 l.)
20: Maciej Święcicki i Hanna Jaroszyńska (ślub 1937: 83 l.)
23: Zofia Jabłonowska (ur. 1961: 59 l.) Michał Kossakowski (zm. 1962: 58 l.) Oskar Dowgiałło (zm. 1988: 32 l.)
24: Konstanty Zamoyski (zm. 1963: 57 l.)
25: Michał Zamoyski (zm. 1957: 63 l.)
27: Anna Grocholska (zm. 1977: 43 l.)
28: Anna Dowgiałło (ur. 1974: 46 l.) koresp. M.J.M.
29: Zofia Potocka (zm. 1927: 93 l.) Andrzej Dowgiałło (ur. 1928: 92 l.) Paweł Stachowiec (ur. 1964: 56 l.)
30: Zygmunt Świętorzecki (zm. 1964: 56 l.)

Luty
2: Tekla Wodzicka (zm. 1974: 46 l.)
3: Stanisław Jabłonowski i Elżbieta Muszalska (ślub 1996: 24 l.) Magdalena Dietl (ur. 2009: 11 l.)
4: Jan Potocki i Elżbieta Szczepańska (ślub 1976: 44 l.)
6: Krystyna Jezierska (ur. 1920: 100 lat) Dominik Dowgiałło (zm. 1931: 89 l.) Maria Potocka (zm. 1961: 59 l.)
8: Jeremi Grocholski (ur. 1927: 93 l.) Władysława Zglinicka (zm. 1938: 82 l.) Tomasz Zan (zm. 1950: 70 lat)
9: Stefan Plater (zm. 1943: 77 l.) Teresa Plater (zm. 1990: 30 lat)
11: Stanisław Plater (zm. 1955: 65 l.)
14: Zofia Zamoyska (zm. 1957: 63 l.)
15: Anna Potocka (zm. 1953: 67 l.) Teresa Zamoyska (zm. 1978: 42 l.)
16: Teresa Zan (ur. 1934: 86 l.)
17: Maria Zamoyska (zm. 1961: 59 l.)
19: Teresa Dowgiałło (zm. 1945: 75 l.) Agnieszka Dowgiałło (ur. 1968: 52 l.) koresp. M.J.M. Zofia Dowgiałło (zm. 1990: 30 lat)
23: Jan Tyszkiewicz (ur. 1939: 81 l.) Róża Branicka (zm. 1942: 78 l.) Stanisław Rey (zm. 1971: 49 l.)
25: Antoni Plater i Maria Wichlińska (ślub 1931: 89 l.) Zofia Zamoyska (zm. 1975: 45 l.)
27: Andrzej Potocki i Aleksandra Lubecka (ślub 1941: 79 l.)
28: Olgierd Zan (zm. 1945: 75 l.)
29: Jan Dowgiałło (ur. 1932: 88 l.) koresp. M.J.M. Jona Beczkiewicz (ur. 1972: 48 l.)

Marzec
1: Jeremi Grocholski (zm. 2018: 2 l.)
2: Maria Szajer (zm. 1969: 51 l.)
3: Aleksander Kreczunowicz (zm. 1922: 98 l.) Elżbieta Zamoyska (zm. 1939: 81 l.)
4: Małgorzata Dietl (ur. 2011: 9 l.)
5: Jerzy Potocki i Krystyna Straszewska (ślub 1953: 67 l.) Joanna Dowgiałło (ur. 1968: 52 l.)
7: Anna Romer (zm. 1981: 39 l.)
8: Maria Potocka (zm. 1934: 86 l.) Jan Potocki i Maria Kluz (ślub 1946: 74 l.)
9: Jan Zamoyski i Isabella Bourbon (ślub 1929: 91 l.)
10: Konstanty Plater (zm. 1956: 64 l.)
13: Jan Potocki (zm. 1943: 77 l.)
16: Hanna Jaroszyńska (zm. 2006: 14 l.)
17: Remigiusz Grocholski (zm. 1965: 55 l.)
19: Gustaw Plater (zm. 1923: 97 l.) Wilhelm Lenglet i Jadwiga Kossakowska (ślub 1947: 73 l.) Krzysztof Tyszkiewicz (ur. 1980: 40 lat)
20: Wacław Stankiewicz (zm. 1940: 80 lat) Maria Rozdeiczer (ur. 1985: 35 l.)
23: Anna Chodkiewicz (zm. 1947: 73 l.) Gabriela Dowgiałło (ur. 1972: 48 l.)
24: Stefan Plater i Hanna Gacka (ślub 1934: 86 l.)
26: Robert Wołczaski (zm. 1976: 44 l.)
30: Anna Potocka (zm. 2009: 11 l.)
31: Józef Plater (zm. 1944: 76 l.) Maria Horwatt (zm. 1983: 37 l.)

Kwiecień
2: Jerzy Potocki i Maria Straszewska (ślub 1941: 79 l.)
4: Krzysztof Kiersnowski (ur. 1989: 31 l.)
7: Karolina Bourbon (zm. 1941: 79 l.) Wojciech Dowgiałło (ur. 1978: 42 l.)
10: Krystyna Stankiewicz (ur. 1931: 89 l.) Hubert Kiersnowski (ur. 1951: 69 l.) Zofia Dietl (ur. 1979: 41 l.) Elżbieta Potocka (zm. 1979: 41 l.)
11: Paweł Rozdeiczer (ur. 1948: 72 l.)
12: Franciszek Zamoyski (zm. 1947: 73 l.) Stefan Potocki (zm. 1987: 33 l.)
13: Krystyna Trzecieska (zm. 1957: 63 l.)
14: Krystyna Jabłonowska (zm. 1964: 56 l.) Helena Zan (zm. 1996: 24 l.) Maria Dzieduszycka (zm. 1999: 21 l.)
17: Idalia Grocholska (ur. 1980: 40 lat)
19: Zofia Czetwertyńska (zm. 1937: 83 l.)
20: Jerzy Dowgiałło (ur. 1985: 35 l.)
21: Jacek Stachowiec (ur. 1961: 59 l.) Hubert Kiersnowski i Felicja Serwatowska (ślub 1979: 41 l.)
22: Karol Dowgiałło (zm. 1940: 80 lat)
23: Bronisław Stachowiec (ur. 1938: 82 l.)
27: Aleksander Potocki i Elżbieta Trzecieska (ślub 1922: 98 l.) Maria Ceglińska (zm. 2003: 17 l.)
28: Jerzy Dietl (ur. 1927: 93 l.) Józef Stankiewicz (ur. 1936: 84 l.) Dymitr Daszkiewicz (zm. 1956: 64 l.)
29: Stanisław Zamoyski i Maria Zamoyska (ślub 1930: 90 lat)
30: Wilhelm Lenglet i Ella Williams (ślub 1919: 101 l.)

Maj
1: Władysław Zamoyski (zm. 1940: 80 lat)
3: Aleksander Zamoyski i Jadwiga Brzozowska (ślub 1925: 95 l.) Felicja Serwatowska (ur. 1952: 68 l.) Antoni Potocki (zm. 1952: 68 l.)
5: Anna Komorowska (ur. 1940: 80 lat)
7: Stanisław Jabłonowski (zm. 2017: 3 l.)
8: Elżbieta Plater (zm. 1964: 56 l.)
9: Karolina Zamoyska (zm. 1968: 52 l.) Maria Potocka (zm. 1976: 44 l.) Katarzyna Romer (zm. 1989: 31 l.)
11: Tomasz Zan (zm. 1989: 31 l.)
12: Teresa Potocka (zm. 1935: 85 l.)
15: Ignacy Potocki i Mat O'Dell (ślub 1930: 90 lat) Jan Dowgiałło (zm. 2019: pierwsza rocznica) koresp. M.J.M.
22: Aleksander Kreczunowicz (zm. 1980: 40 lat)
24: Ludwik Rey (zm. 1940: 80 lat) Janina Jakowska (zm. 1961: 59 l.)
25: Jan Potocki i Elżbieta Woźnicka (ślub 1978: 42 l.)
28: Tadeusz Rozdeiczer i Jadwiga Kossakowska (ślub 1938: 82 l.) Barbara Stachowiec (ur. 1981: 39 l.) koresp. M.J.M.
29: Róża Zamoyska (zm. 1931: 89 l.)
30: Jadwiga Moraczewska (zm. 1964: 56 l.) Michał Pawlikowski (zm. 1972: 48 l.)
31: Stanisław Zamoyski (zm. 1939: 81 l.) Maria Zamoyska (zm. 1943: 77 l.)

Czerwiec
1: Maria Romer (zm. 1987: 33 l.)
2: Anna Działyńska (zm. 1926: 94 l.)
3: Piotr Dowgiałło (ur. 1975: 45 l.)
4: Konstanty Zamoyski i Natalia Lubomirska (ślub 1921: 99 l.)
5: Cecylia Potocka (zm. 1962: 58 l.)
7: Zofia Dowgiałło (ur. 1922: 98 l.)
10: Marcin Dowgiałło (ur. 1969: 51 l.) Maria Potocka (zm. 1998: 22 l.)
11: Maria Zamoyska (zm. 1957: 63 l.)
12: Ludwik Rey i Cecylia Potocka (ślub 1919: 101 l.) Antoni Plater (zm. 1977: 43 l.)
13: Aleksander Potocki (zm. 1982: 38 l.) Józef Stankiewicz (zm. 2011: 9 l.)
14: Roman Sanguszko i Wanda Zawadil (ślub 1937: 83 l.)
15: Mirosław Obiezierski (zm. 1933: 87 l.)
16: Józef Rozdeiczer (zm. 1985: 35 l.)
17: Helena Syrokomla (zm. 1946: 74 l.)
18: Michał Grocholski i Maria Czetwertyńska (ślub 1921: 99 l.) Ksawery Branicki (zm. 1926: 94 l.) Anna Zamoyska (zm. 1931: 89 l.)
19: Jan Potocki (ur. 1919: 101 l.) Tadeusz Moraczewski (zm. 1936: 84 l.)
25: Andrzej Zamoyski (zm. 1927: 93 l.)
26: Józef Jezierski (zm. 1954: 66 l.)
28: Zofia Branicka (zm. 1935: 85 l.)
29: Krzysztof Dowgiałło i Anna Chodkiewicz (ślub 1968: 52 l.)
30: Krzysztof Dowgiałło (ur. 1938: 82 l.)

Lipiec
2: Maria Rostworowska (ur. 1926: 94 l.) Elżbieta Olizar (ur. 1943: 77 l.) Helena Badeni (zm. 1963: 57 l.)
4: Ludwika Sokólska (zm. 1930: 90 lat)
6: Tadeusz Grocholski (zm. 1920: 100 lat)
7: Elżbieta Dowgiałło (ur. 1963: 57 l.) Ryszard Kiersnowski (zm. 2006: 14 l.)
9: Jan Zamoyski (zm. 1933: 87 l.)
13: Ksawery Grocholski i Katarzyna Stangierska (ślub 1935: 85 l.)
14: Władysław Dowgiałło (ur. 1942: 78 l.)
17: Róża Zamoyska (zm. 1952: 68 l.)
22: Anna Chodkiewicz (ur. 1945: 75 l.)
23: Henryk Weyssenhoff (zm. 1922: 98 l.)
27: Maria Święcicka (ur. 1944: 76 l.) Jadwiga Romer (zm. 1956: 64 l.)
30: Kazimierz Stankiewicz (zm. 1973: 47 l.)

Sierpień
2: August Wodzicki (zm. 1926: 94 l.)
3: Dominik Dowgiałło (ur. 1923: 97 l.)
4: Dominik Dowgiałło (zm. 1944: 76 l.)
6: Dorota Dowgiałło (ur. 1961: 59 l.) Krystyna Jezierska (zm. 1998: 22 l.)
7: Maria Branicka (zm. 1941: 79 l.)
8: Zofia Grocholska (zm. 1969: 51 l.)
10: Joanna Grocholska (ur. 1971: 49 l.)
12: Jan Weyssenhoff (zm. 1931: 89 l.) Barbara Rozwód (ur. 1961: 59 l.)
13: Konstanty Kreczunowicz (zm. 1944: 76 l.) Aleksander Kreczunowicz (zm. 1944: 76 l.) Jan Kiersnowski (ur. 2009: 11 l.)
14: Grażyna Szyszka (ur. 1958: 62 l.) Zofia Potocka (zm. 1968: 52 l.)
15: Zdzisław Zamoyski (zm. 1925: 95 l.)
17: Paulina Kiersnowska (ur. 1980: 40 lat)
21: Róża Potocka (zm. 1937: 83 l.)
23: Krystyna Stankiewicz (zm. 2016: 4 l.)
24: Bronisław Stachowiec (zm. 1999: 21 l.)
25: Bronisława Moraczewska (zm. 1938: 82 l.)
28: Aleksander Zamoyski (zm. 1961: 59 l.)
29: Jan Potocki i Bożena Zawłocka (ślub 1971: 49 l.)

Wrzesień
1: Maria Jabłonowska (ur. 1950: 70 lat) Jan Serwatowski (zm. 1990: 30 lat)
2: Stanisław Plater i Janina Dymsza (ślub 1924: 96 l.)
4: Bolesław Dowgiałło (ur. 1948: 72 l.) Teresa Grocholska (ur. 1972: 48 l.) członek SPSW
7: Zofia Potulicka (zm. 1944: 76 l.)
8: Anna Potocka (zm. 1964: 56 l.)
9: Dymitr Daszkiewicz (zm. 1924: 96 l.)
10: Karol Dowgiałło i Zofia Potulicka (ślub 1922: 98 l.)
11: Monika Zan (ur. 1948: 72 l.)
12: Michał Zamoyski i Maria Brzozowska (ślub 1926: 94 l.) Konstanty Kreczunowicz (ur. 1934: 86 l.)
15: Tomasz Romer (zm. 1925: 95 l.) Krystyna Jabłonowska (ur. 1963: 57 l.) Paweł Beczkiewicz (ur. 1973: 47 l.)
16: Helena Czarnecka (zm. 1922: 98 l.)
17: Jan Dowgiałło i Anna Komorowska (ślub 1960: 60 lat) koresp. M.J.M.
22: Bolesław Świętorzecki (zm. 1938: 82 l.) Jadwiga Potocka (zm. 1963: 57 l.)
23: Stanisław Potocki (zm. 1977: 43 l.)
24: Andrzej Stachowiec (ur. 1982: 38 l.)
26: Roman Sanguszko (zm. 1984: 36 l.)
28: Jan Zamoyski (zm. 1961: 59 l.)
29: Stanisław Zamoyski (zm. 1936: 84 l.) Ludwik Plater (zm. 1939: 81 l.)

Październik
1: Tomasz Dietl (ur. 1950: 70 lat)
3: Maria Zamoyska (zm. 1921: 99 l.) Małgorzata Słobodzińska (ur. 1943: 77 l.) koresp. M.J.M.
7: Dominik Potocki (zm. 1939: 81 l.)
8: Maria Dowgiałło (ur. 1971: 49 l.)
9: Monika Nepelska (ur. 1979: 41 l.)
10: Stanisław Potocki i Józefa Brzozowska (ślub 1922: 98 l.) Paulina Stachowiec (ur. 1987: 33 l.)
11: Remigiusz Grocholski i Barbara Czetwertyńska (ślub 1925: 95 l.)
16: Maria Plater (zm. 1959: 61 l.)
21: Władysław Odescalchi (zm. 1922: 98 l.) Henryk Grocholski (zm. 1939: 81 l.)
22: Andrzej Dowgiałło i Elżbieta Mycielska (ślub 1961: 59 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Małgorzata Zan (sw.96443) (1938–) panna? (r.: Tomasz Z. i Alina Kaszuba)
 • Jakub Rozdeiczer (sw.78507) (....–) kawaler? (r.: Łukasz R. i Agata Mazurowska)
 • Tomasz Rozdeiczer (sw.78508) (....–) kawaler? (r.: Łukasz R. i Agata Mazurowska)
 • Jerzy Tyszkiewicz (sw.336981) (....–) × bezimienna Uhrynowska (r.: Jan T. i ... ...)
 • Antoni Weyssenhoff (11.45.83) (1842–1913) × Paulina Kończa (r.: Jan W. i Antonina Plater)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Alina Kaszuba (sw.45083) (1908–2006) × Tomasz Zan
 • Marian Falkowski (zi.2.3.r1a) (....–) × Wanda Arkuszewska
 • Krzysztof Miszczyk (sw.48628) (1952–) × Elżbieta Falkowska
 • Bernadette N. (sw.48631) (....–) × Andrzej Falkowski
 • Ewa N. (sw.304449) (....–) × Jan Tyszkiewicz
 • Magdalena Piotrowska (sw.23321) (1925–) × Tadeusz Rozdeiczer
 • Elena Slostowska (sw.48630) (1954–) × Tomasz Falkowski
 • Jerzy Tyszkiewicz (sw.336981) (....–) × bezimienna Uhrynowska

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Maria Stankiewicz (sw.91047) (.. .. 1927–.. .. 1940) zm. dzieckiem (r.: Kazimierz S. i Helena Zan)
 • Antonina Biegańska (4.734.122) (12.8.1859–.. .. ....) × Kazimierz Dowgiałło (r.: Wincenty B. i Helena Weyssenhoff)
 • Jadwiga Fergis (5.690.66) (.. .. ....–) × Abdon Zan
 • Maria Woyczyńska (psb.31618.3) (.. .. ....–.. .. 1965) × Wacław Stankiewicz (r.: Ignacy W. i Kazimiera Szklennik)
 • Abdon Zan (4.734.126) (30.7.1849–.. .. ....) × Jadwiga Fergis
 • Alina Kaszuba (sw.45083) (.. .. 1908–.. .. 2006) × Tomasz Zan
 • Janina Stankiewicz (psb.31616.7) (.. .. 1901–.. .. 1982) × Stanisław Tyszkiewicz (r.: Wacław S. i Maria Woyczyńska)
 • Kazimiera Szklennik (sw.336977) (.. .. ....–) × Ignacy Woyczyński
 • Ignacy Woyczyński (sw.336976) (.. .. ....–) × Kazimiera Szklennik
 • Małgorzata Zan (sw.96443) (.. .. 1938–) panna? (r.: Tomasz Z. i Alina Kaszuba)
 • Tomasz Zan (sw.96442) (.. .. 1940–.. .. 1940) zm. dzieckiem (r.: Tomasz Z. i Alina Kaszuba)
 • Maria Dowgiałło (4.734.120) (.. .. 1859–.. .. 1926) panna (r.: Stanisław D. i Idalia Potocka)
 • Elżbieta Falkowska (sw.48627) (.. .. 1953–) × Krzysztof Miszczyk (r.: Andrzej F. i Teresa Zan)
 • Andrzej Falkowski (sw.48625) (.. .. 1938–.. .. 2004) × Bernadette N. (r.: Marian F. i Wanda Arkuszewska)
 • Łukasz Rozdeiczer (sw.23325) (.. .. 1975–) × Agata Mazurowska (r.: Paweł R. i Monika Zan)
 • Justyna Świętorzecka (psb.34782.3) (.. .. 1793–.. .. ....) × Stanisław Świętorzecki
 • Stanisław Tyszkiewicz (psb.31616.8) (.. .. 1904–.. .. 1982) × Janina Stankiewicz (r.: Tomasz T. i Józefa Knorr)
 • Marcin Woyczyński (psb.18465.7) (.. .. 1870–.. .. 1944) × Tekla Wodzicka (r.: Ignacy W. i Kazimiera Szklennik)
 • Maria Biegańska (1.824.38) (26.9.1827–.. .. ....) × Michał Weyssenhoff (r.: Jan B. i Justyna Rudomina)
 • Idalia Dowgiałło (cz.I030324) (17.11.1906–.. .. 1996) × Aleksander Kreczunowicz (r.: Dominik D. i Anna Chodkiewicz)
 • Kazimierz Dowgiałło (4.734.102) (.. .. ....–) × Maria Hoppen
 • Stanisław Dowgiałło (4.734.131) (.. .. 1894–.. .. 1943) kawaler (r.: Dominik D. i Anna Chodkiewicz)
 • Julia Falkowska (sw.65826) (.. .. 1991–) panna? (r.: Tomasz F. i Elena Slostowska)
 • Maria Falkowska (sw.65825) (.. .. 1985–) panna? (r.: Tomasz F. i Elena Slostowska)
 • Jan Falkowski (sw.65824) (.. .. 1983–) kawaler? (r.: Tomasz F. i Elena Slostowska)
 • Marian Falkowski (zi.2.3.r1a) (.. .. ....–) × Wanda Arkuszewska
 • Tomasz Falkowski (sw.65823) (.. .. 1980–) kawaler? (r.: Tomasz F. i Elena Slostowska)
 • Maria Hoppen (7.808.7) (.. .. ....–) × Kazimierz Dowgiałło
 • Józefa Knorr (sw.649642) (.. .. ....–) × Tomasz Tyszkiewicz (r.: Hipolit K. i Waleria Bagieńska)
 • Agata Mazurowska (sw.23326) (.. .. 1975–) × Łukasz Rozdeiczer (r.: Ryszard M. i Barbara Brzozowska)
 • Agata Miszczyk (sw.211780) (.. .. 1983–) panna? (r.: Krzysztof M. i Elżbieta Falkowska)
 • Krzysztof Miszczyk (sw.48628) (.. .. 1952–) × Elżbieta Falkowska
 • Yann Miszczyk (sw.211781) (.. .. 1986–) kawaler? (r.: Krzysztof M. i Elżbieta Falkowska)
 • Bronisława Moraczewska (sw.96059) (.. .. ....–25.8.1938) × Klemens Zan
 • Bernadette N. (sw.48631) (.. .. ....–) × Andrzej Falkowski
 • Ewa N. (sw.304449) (.. .. ....–) × Jan Tyszkiewicz
 • Magdalena Piotrowska (sw.23321) (.. .. 1925–) × Tadeusz Rozdeiczer
 • Krzysztof Plater (4.734.111) (.. .. ....–) × Konstancja Pomarnacka (r.: Adam P. i Maria Zabiełło)
 • Jakub Rozdeiczer (sw.78507) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Łukasz R. i Agata Mazurowska)
 • Tomasz Rozdeiczer (sw.78508) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Łukasz R. i Agata Mazurowska)
 • Elena Slostowska (sw.48630) (.. .. 1954–) × Tomasz Falkowski
 • Jerzy Tyszkiewicz (sw.336981) (.. .. ....–) × bezimienna Uhrynowska (r.: Jan T. i ... ...)
 • Tomasz Tyszkiewicz (sw.652789) (.. .. ....–) × Józefa Knorr (r.: Franciszek T. i Anna Rudnicka)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 870.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 23.10.2019.
  © 2002-2018 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie