Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego Zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 
Rewolucja! Mamy tu pierwszy milion Polaków / Top million of Poles are here now!

Urzędnicy Królestwa Polskiego 1815-1866
(centralni i wojewódzcy/gubernialni)

Lista na podstawie książki: Alicja Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego (1815-1915). Materiały do biogramów. Wpisy z bazy danych - PDF, Warszawa: WUW, 2019, której powstanie sfinansowało Ministerstwo Nauki RP (grant NPRH 48 11H 12 0122 81 na kwotę 375.511 zł).

Marek J. Minakowski ten spis uporządkował, pomijając bibliografię i osoby, które zaczęły karierę po roku 1866, czyli po likwidacji autonomii Królestwa Polskiego - są to w znacznej części Rosjanie, bardzo mało tam osób, które są w naszej genealogii. Więcej na ten temat w artykule: 3148 funkcjonariuszy Kongresówki w naszej rodzinie.

Daty na początku wiersza to minimalna i maksymalna data roczna znaleziona w opisie danej osoby (lub w bibliografii).
Baza powstała poprzez mechaniczne sklejenie pięciu osobnych baz - częściowo scalenia dokonała A. Kulecka, w większej części M.J. Minakowski - stąd często po kilka wpisów dla jednej osoby.
W stosunku do bazy A. Kuleckiej poniższa lista zawiera spolszczone i unowocześnione nazwiska (przyjęto, że lepiej nadgorliwie spolonizować pięciu Rosjan niż spowodować rusyfikację jednego Polaka). W związku z tym także kolejność osób na tej liście jest inna.

Ze Wstępu pracy A. Kuleckiej: „Kwerendami objęto czasopisma: zawierające publikowane spisy urzędników „Nowy kalendarzyk polityczny” (1817–1835), „Kalendarzyk polityczny” (1834–1848), „Rocznik urzędowy” (1850–1866), „Adries’-kaliendar’ gubiernij Carstva Polskago” i „Pamjatnyje kniżki” (do 1885 r. „Spravocznyje kniżki”) stanowiące wydawnictwa urzędowe poszczególnych guberni Królestwa Polskiego istniejących od 1867 r. (...). Wymienione tytuły były kalendarzami urzędowymi zawierającymi spisy osób zatrudnionych w poszczególnych urzędach. Po wykonaniu części kwerend (...) zdecydowano więc o ograniczeniu kwerend do instytucji centralnych i administracji terenowej wewnętrznej na poziomie województwa/ guberni (...). Dane, które zostały zebrane na pierwszym etapie gromadzenia nie zostały jednak usunięte, ponieważ uznano, że mogą wzbogacić wiedzę o społeczeństwie. Jako że treść wydawnictw urzędowych uniemożliwiła wypełnienie wszystkich pól poszczególnych rekordów, podjęto decyzję o przygotowaniu raportu dla wybranych danych z obszernego formularza”.

Utoższamień z genealogią dokonał Marek J. Minakowski - tylko tam, gdzie było to niewątpliwe (np. urząd pojawia się w akcie metrykalnym, nekrologu, inskrypcji na nagrobku, akcie chrztu dziecka itp.).

Uzupełnienia proszę przekazywać przez podanie numeru (przed nazwiskiem) i identyfikatora osoby z WGM (emailem, na mj@minakowski.pl - z uzasadnieniem, skąd wiemy, że to na pewno ta osoba).


2. Abraham Karol
1866: Adiunkt miernictwa w Sekcji Pomiarowej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1866.

4. Abramowicz
1834: Adiutant Namiestnika J.C.K. Mości w Kancelarii Przybocznej Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim. Sztabs-rotmistrz Lejb Gwardii pułku ułańskiego.

5. Abramowicz Ignacy
1836–1848: Dowódca Warszawskiego Dywizjonu Żandarmów, następnie powołany na warszawskiego oberpolicmajstra. Ponadto administrował pałacami cesarskimi: Łazienkami i Belwederem. P. o. dyrektora Dyrekcji Teatrów, 1843–1848. Członek Rady Głównej Opiekuńczej. Generał major. Ordery: SA 2, SS 1, SW 3 i 4 z kok., O. C. 3.
1850–1862: P. o. prezesa Dyrekcji Teatrów, 1850–1851. Prezes Dyrekcji Teatrów, 1852–1861. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1850–1862. Administrator Księstwa Łowickiego, 1852–1859. Generał lejtnant, ober-policmajster warszawski. Ordery: SW 2 z miecz., 3 i 4 z kok., SA 1 z kor. i miecz., SS 1, S. Jer. 4, Ś. Grzeg. Wiel. krzyż, Kor. Żel. 1, Kor. Dęb. Wielki Krzyż, O. Czer. 2 z gw., VM 4, za 25 lat nieskazitelnej służby (1850).

7. Abramowicz Izydor
1853: Urzędnik do pisma w Wydziale I Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1853.

8. Abramowicz Matylda
1834–1846: Wizytatorka generalna szkół, w Instytutach Naukowych płci żeńskiej Rady Wychowania Publicznego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Ordery: S. Marii 2.
1850: Wizytatorka szkół wyższych żeńskich w Okręgu Naukowym Warszawskim, 1850. Ordery: S. Marii 2 (1850).

12. Adamicz Ignacy
1835: Obrońca w Wydziale III powiatu i miasta Warszawy, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

13. Adamiecki Józef (może: sw.156463)
1854–1866: Podrachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1854. Sekretarz w Oddziale Wyznań i Oświecenia tegoż wydziału, 1855–1856. Rachmistrz tamże, 1857–1861. Adiunkt w Oddziale Interesów Włościańskich tegoż wydziału, 1862–1863. Adiunkt w Oddziale Administracyjnym tegoż wydziału, 1864–1865. Referent w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów.

15. Adamkiewicz Piotr
1853–1856: Członek honorowy Urzędu Lekarskiego Guberni Augustowskiej, 1853–1856.

16. Adamowicz Aleksander
1850–1866: Geometra 2 kl. w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Adiunkt miernictwa tamże, 1851. Geometra tamże, 1852. Adiunkt geometra tamże, 1853–1861. Geometra w Sekcji Pomiarowej tegoż wydziału, 1862–1866.

17. Adamowicz Hilary
1834–1835: Poborca Kasy Obwodowej w Pułtusku w Wydziale Skarbowym Województwa Płockiego, podporządkowanym Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

18. Adamowski Bonawentura
1834–1838: Sekretarz referent w języku polskim w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego.

20. Adamowski Piotr (może: 1.46.116)
1834–1835: Obrońca Prokuratorii Generalnej w Kielcach w Prokuratorii Generalnej w Królestwie Polskim, 1834–1835.

19. Adamowski Piotr (może: 1.46.116)
1834–1842: Patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa krakowskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Od 1837 radca prawny w Komisji Województwa Krakowskiego a następnie w Rządzie Gubernialnym Kieleckim.

21. Adamowski Wincenty
1852–1866: Adiunkt 1-szy w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1852–1857. Tłumacz tamże, 1858. Sekretarz tłumacz tamże, 1859–1861. Tłumacz starszy tamże, 1862–1864. Referent tamże, 1865–1866.

22. Adamski Andrzej
1848: Adiunkt Sekcji Poborów w Dyrekcji Poczt, 1848.
1850: Sekretarz w Pocztamcie Warszawskim, 1850.
1850–1866: Adiunkt w Sekcji Poborów Dyrekcji Poczt, 1850. Rachmistrz w Sekcji Kontrol i Wypłat tejże dyrekcji, 1851. Starszy rachmistrz w Sekcji Poborów Zarząd XIII Okręgu Pocztowego, 1852–1853. Starszy rachmistrz w Sekcji Kontroli i Wypłat Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1854–1855. Pomocnik zawiadującego Pocztamtem Warszawskim, 1856–1858. Naczelnik Sekcji Poborów w Zarządzie Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1859–1860. Naczelnik Sekcji Kontroli i Wypłat tegoż zarządu, 1861–1862. Inspektor poczt w Zarządzie Poczt w Królestwie Polskim, 1863–1866.

25. Adamski Antoni (może: sw.679630)
1834: Burmistrz Kołbieli w województwie mazowieckim, 1834.

26. Adamski Florentyn
1855–1866: Pomocnik w Kasie Głównej Ubezpieczeń Dyrekcji Ubezpieczeń, 1855. Rachmistrz 3 kl. w Wydziale Miast tejże dyrekcji, 1856, 1858–1861. Ekspedytor w Służbie Ogólnej tejże dyrekcji, 1862–1863. Rachmistrz w Wydziale Ruchomości tejże dyrekcji, 1864–1865. Buchalter w Wydziale Kontroli i Kas.
1859–1863: Sędzia w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1859– 1863. Radca kolegialny. Ordery: za 25 lat nieskazitelnej służby (1859), SA 2 (1860).

27. Adamski Franciszek
1836–1848: Adiunkt w Sekcji Ogólnej, następnie w Sekcji Buchalterii i Poborów, od 1844 sekretarz w Sekcji Wypłat. W 1846 został rachmistrzem w Sekcji Emerytalnej w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1863: Rachmistrz w Sekcji Buchalterii Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Buchalter w Sekcji Emerytalnej tegoż wydziału, 1851–1852. Kontroler tamże, 1853–1857. Referent młodszy w Sekcji Ogólnej tegoż wydziału, 1858. Referent młodszy w Sekcji Buchalterii tegoż wydziału, 1859. Referent tamże, 1860–1861. Referent w Sekcji Emerytalnej tegoż wydziału, 1862–1863. Ordery: SS 3 (1861).

29. Adamski Józef (może: 1.48.43)
1834–1835: Podpisarz powiatu pilickiego w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości,1834–1835.

31. Adamski Michał
1835–1848: Sekretarz w Oddziale Lasów Sekcji Administracyjnej do 1837. Od 1843 komisarz do przedmiotów leśnych w Sekcji Technicznej, a także urzędnik do szczególnych poruczeń Wydziału Lasów i Dóbr Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1857: Urzędnik do szczególnych poruczeń w Służbie Leśnej Zewnętrznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1857. Asesor kolegialny, radca dworu, 1856. Ordery: SA 3 (1850), za 15 lat nieskazitelnej służby (1853), SS 3 (1857).

33. Adamski Tadeusz
1865: Pomocnik magazyniera w Magazynie Głównym Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1865.

34. Adamski Teofil
1865–1866: Dziennikarz i archiwista w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1865–1866.

35. Adamski Tomasz
1834–1835: Adiunkt dozoru miast obwodu łęczyckiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

38. Adelt Ludwik
1834: Podsędek powiatu krasnostawskiego w województwie lubelskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

41. Agafonow Jan
1852–1866: Członek honorowy Rady Lekarskiej, 1852–1866. Radca stanu, rzeczywisty radca stanu, 1860. Ordery: SW 4, SA 2, za 20 lat nieskazitelnej służby (1852), SS 3 (1853), SA 2 z kor. (1855), SW 3, SS 2, VM 3, za 30 lat nieskazitelnej służby (1861), SS 1 (1862), SS 2 z kor. (1863).

46. Akimow Serafin
1844: Adiunkt przy naczelniku wojennym w Rządzie Gubernialnym Lubelskim, 1844.

48. Aksamitowski Józef Ignacy
1815–1821: Major Placu w Warszawie, 1815–1816. Pułkownik armii Królewstwa Polskiego, 1816–1821.

49. Aksianow Teodor
1861–1866: Sędzia do spraw kupców rosyjskich w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1861–1866.

50. Aksielewicz Jan
1863–1878: Pomocnik żurnalisty w Wydziale Ogólnym Rządu Gubernialnego Suwalskiego, 1872, 1877, 1878. Registrator kolegialny, 1872, 1877. Sekretarz gubernialny, 1878. Ordery: Medale: za stłumienie „polskiego buntu” 1863–1864.

51. Albedyński Piotr
1815–1915: Generał-gubernator warszawski, 1880–1883. Generał- adiutant, generał kawalerii, 1881. (Warszawa, b. Zamek Królewski)

52. Albertow Marek
1838–1848: Generał major na stanowisku gubernatora cywilnego lubelskiego, od 1843 członek Rady Głównej Opiekuńczej, a od 1844 członek Rady instytutu Aleksandryńskiego Wychowania Panien. Ordery: SW 3, SA 2 z kor., SS 2 z gw.
1850–1857: Gubernator cywilny lubelski, 1850–1857. Gubernator cywilny płocki, 1852–1857. Generał major. Ordery: SS 1, SW 3, SA 1, VM 3, za 25 lat nieskazitelnej służby (1850), za 30 lat nieskazitelnej służby (1852), SA 1 z kor. (1853).

54. Alberty August
1820–1821: Kontroler w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Płockiego, 1820, 1821.

56. Albrycht August
1847: Adiunkt kontroli w 1847 w Najwyższej Izbie Obrachunkowej.
1850–1866: P. o. młodszego buchaltera w Buchalterii Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850–1852. P. o. kontrolera w Kontroli tejże izby, 1853–1857. Starszy kontroler i egzekutor w Służbie Ogólnej tejże izby, 1858–1860. Naczelny kontroler w Kontroli tejże izby, 1861–1866. Radca honorowy, 1855. Asesor kolegialny, 1859.

58. Alcyato Paweł
1834–1848: Kontroler, następnie kontroler naczelny urzędników do szczególnych poruczeń Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Awansował w 1838 na naczelnika Wydziału w tej Kancelarii. Ordery: SA 3, SS 3.
1850–1864: Naczelnik Oddziału Kontroli w Sekcji Ogólnej Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1858. Komisarz rządowy w Służbie Kontroli Głównego Nadzoru Dróg Żelaznych przy Dyrektorze Głównym Skarbu, 1860–1864. Komisarz rządowy w Służbie Nadzoru Administracyjno-Finansowego KRPiS, 1861. Komisarz rządowy w Służbie Nadzoru Dróg Żelaznych Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, 1864. Radca dworu, 1851. Radca kolegialny, 1857. Ordery: SA 2, SS 3 (1850), za 20 lat nieskazitelnej służby (1853), SS 2, za 25 lat nieskazitelnej służby (1860), SA 2 z kor. (1861).

60. Aleksandrowicz Aleksander
1845–1848: Młodszy pomocnik komitetu przygotowawczego w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego, 1845–1848.
1852–1860: Starszy pomocnik w Komisji Przygotowawczej do Rewizji i Ułożenia Praw Królestwa Polskiego, 1852. Członek kancelarii tamże, 1860. Radca kolegialny. Ordery: SA 2 (1852), SW 3 (1860).

62. Aleksandrowicz Antoni (może: 1.83.185)
1853–1861: Starszy urzędnik w Komisji Przygotowawczej do Rewizji i Ułożenia Praw Królestwa Polskiego, 1853–1861. Radca stanu, rzeczywisty radca stanu, 1856. Ordery: SA 2 (1853), SW 3 (1859), SS 1 (1861).

64. Aleksandrowicz Benedykt
1821: Referent leśny w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1821. Urzędnik Banku Polskiego, 1821.
1859–1866: Referent w Służbie Leśnej Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1859–1866.

67. Aleksandrowicz Jan (może: sw.483652)
1850–1851: Starszy pomocnik w Komisji Przygotowawczej do Rewizji i Ułożenia Praw Królestwa Polskiego, 1850–1851. Radca kolegialny. Ordery: SA 3 (1850).

65. Aleksandrowicz Jan
1859–1866: Asesor nadleśny w Oddziale Leśnym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1859– 1865. Komisarz leśny w Sekcji Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1866. Sekretarz prowincjonalny. Ordery: SA 4, VM 4 (1859).

66. Aleksandrowicz Jan (może: 1.83.57, sw.342070, sw.483652, sw.723222)
1863: Urzędnik do pisma w Wydziale Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863.

69. Aleksandrowicz Jerzy
1819–1821: Podsekretarz Biura Rachunkowości Artylerii i Inżynierii w Komisji Rządowej Wojny, 1819, 1820, 1821.

68. Aleksandrowicz Jerzy
1856–1861: Członek honorowy Rady Lekarskiej, 1856. Członek przybrany do egzaminów, 1857–1861. Radca dworu, radca kolegialny, 1861.

70. Aleksandrowicz Leonard (może: sw.688469)
1856–1861: Inżynier oddziałowy w Wydziale Administracyjnym Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1856–1861. Inżynier oddziałowy w Służbie Drogowej tejże dyrekcji, 1859–1861. Registrator kolegialny.

71. Aleksandrowicz Wincenty
1836–1848: Adiunkt a następnie asesor referent Sekcji Oświecenia w Wydziale Administracyjnym Wyznań i Oświecenia w Rządzie Gubernialnym Płockim.
1850–1861: P. o. asesora Sekcji Oświecenia w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1852. Asesor Sekcji Oświecenia, 1853. Asesor Sekcji Wyznań w Wydziale Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1854. Referent tamże, 1855–1861. Sekretarz kolegialny, radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1858. Ordery: za 25 lat nieskazitelnej służby (1860), SS 3 (1861).

74. Aleksandrowicz hr. Stanisław (może: 1.83.145)
1853–1861: Członek honorowy Deputacji Szlacheckiej w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Lubelskiej, 1853–1861.

73. Aleksandrowicz hr. Stanisław (może: 1.83.145)
1859–1861: Członek rzeczywisty Rady Przemysłowej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1859–1861.

75. Aleksandrowski Wasyl
1839–1842: Sekretarz II kl. i referent Sekcji Miast, w Wydziale Administracji Ogólnej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1839–1842.

76. Alfonce Aleksander
1820–1842: Kartograf armii Królestwa Polskiego, 1820–1831. Kartograf Korpusu Topografów armii rosyjskiej, 1842.

77. Alibat Jan
1835–1848: Dozorca budowli Oddziału Ekonomicznego w Wydziale Stadnym.
1850–1851: Dozorca budowli w Oddziale Ekonomicznym Wydziału Stada Rządowego Koni, 1850–1851.

91. Alihniewicz Adam
1856–1892: Młodszy referent w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1874, 1877. Starszy referent w tym wydziale, 1881, 1885– 1886, 1888, 1892. Registrator kolegialny, 1874, 1877. Radca tytularny, 1881. Asesor kolegialny, 1885–1886. Radca dworu, 1888, 1892. W służbie od 19.08.1856, na stanowisku (młodszego referenta) od 15.10.1872.

92. Alihniewicz Konstanty
1854–1886: Buchalter w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1874, 1877, 1881, 1885–1886. W służbie od 20.10.1854, na stanowisku (buchaltera) od 1.10.1873.

97. Ambroziewicz Ignacy
1820: Ekspedytor w kancelarii Komisji Województwa Sandomierskiego, 1820.

98. Anasiński Alojzy (może: le.3449.1.1)
1834–1835: Patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa mazowieckiego, podlegającego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.
1850–1866: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1850–1866.

100. Anastasiew Aleksander
1863–1918: Wicegubernator płocki, 1877–1881. Radca kolegialny, 1881.

102. Ancyporowicz Zenon
1845: Dziennikarz archiwista w Zarządzie Drogi Żelaznej, 1845.

103. Anczykowski Tomasz
1834–1835: Kontroler Komory Celnej II rzędu w Bolesławcu w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, podlegającym Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

118. Andro Teodor
1834–1847: Adiutant, następnie od 1845 urzędnik do szczególnych poruczeń przy Namiestniku w Kancelarii Przybocznej Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim. Lejb Gwardii ułańskiego pułku, Sztab-Rotmistrz, Radca Stanu. Ordery: SA 2 z kor. i 3 z kok., SS 2, SW 4 z kok. Hesse Darmstadt Komandor.
1862–1874: Senator w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1862–1866. Senator w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1874. Tajny radca, 1874. Ordery: SW 3 i 4, SS 1, SA 2 z kor. i 3 z kok., Km. Hess. Darm. kl. 1, VM 4, za 25 lat nieskazitelnej służby (1862), SW 3 i 4 z kok., za 30 lat nieskazitelnej służby (1863).

105. Andrejew Jan
1842–1848: Urzędnik do szczególnych poruczeń przy dyrektorze głównym w Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnetrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1842–1848. Tytułowany radcą honorowym.
1850–1864: Urzędnik do szczególnych zleceń przy dyrektorze głównym Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych 1850–1864, radca honorowy, radca dworu, 1851. Ordery: SA 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1853), SA 2 (1854), za 20 lat nieskazitelnej służby (1855).

107. Andrejewski Andrzej
1835: Urzędnik 8 kl. w Kancelarii Główno-Dowodzącego Czynną Armią.

108. Andrejewski Teodor
1856–1864: Egzekutor kancelarii w Wydziale Paszportowym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1856–1860, 1862. Egzekutor w Kancelarii Przybocznej Namiestnika, 1863. Urzędnik spadły z etatu zaliczony do tejże kancelarii, 1864. Radca dworu. Ordery: SA 3 i 4, VM 4, za 20 lat nieskazitelnej służby (1856), za 25 lat nieskazitelnej służby (1859).

110. Andriejew Juliusz
1863–1918: Pozostający przy generał-gubernatorze warszawskim, 1877. Wicegubernator warszawski, 1881, 1885–1886, 1888. Gubernator warszawski, 1894, 1896. Sekretarz kolegialny, 1877. Radca dworu, 1881. Radca kolegialny, 1885– 1886, 1888. Radca stanu, 1894, 1896. Szambelan dworu, 1885–1886, 1888. Ordery: SS 1 i 2, SW 3, SA 2. (Warszawa, Miodowa 18, 1885–1886, Miodowa 20, 1888)

124. Andruszkiewicz Józef
1841: Dziennikarz przy asesorach duchownych w Wydziale Wyznań i Oświecenia w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1841. Urzędnik 10 kl.

125. Andruzki Piotr
1842: Urzędnik przy naczelniku Wydziału Wojskowego w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim, 1842.
1850–1851: Młodszy pomocnik naczelnika wydziału II Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1850–1851. Asesor kolegialny.
1852–1854: Starszy pomocnik naczelnika wydziału w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego. 1852–1854. Radca dworu. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1852).
1855–1858: Zarządzający sprawami obrządku greko-unickiego w charakterze członka Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych do tych spraw, 1855–1858. Radca kolegialny, 1857.

128. Andrychewicz Ksawery
1829: Adiunkt kalkulatury w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Mazowieckiego, 1829.
1834–1838: Zatrudniony jako rachmistrz Sekcji Poborów, następnie kontroler wypłat Kontroli Szczegółowej w Buchalterii w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu do 1838.

130. Andrychewicz Wiktor
1850–1866: P. o. archiwisty w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1850–1852, 1855–1861, 1863–1864, 1866. Podpisarz tamże, 1853–1854, 1856–1861, 1863–1866.
1862: P. o. archiwisty w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1862.

131. Andrychiewicz Józef
1834–1835: Adwokat przy Sądzie Apelacyjnym w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

132. Andrychiewicz Kazimierz (może: 1.129.19)
1852–1855: Adiunkt ekspedycji gazet w Kasie Głównej Pocztowej Zarządu XIII Okręgu Pocztowego, 1852–1855. Adiunkt ekspedycji gazet w Kasie tegoż zarządu, 1853. Adiunkt ekspedycji gazet w Kasie Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1854–1855.

135. Andrzejewski Andrzej
1834: Urzędnik 8 kl. w Kancelarii Główno-Dowodzącego Czynną Armią.

136. Andrzejewski August
1850–1866: Adiunkt w Sekcji Poborów Dyrekcji Poczt, 1850–1852. Rachmistrz w tejże Sekcji Zarządu XIII Okręgu Pocztowego, 1853. Rachmistrz w tejże Sekcji Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1854–1858. Sekretarz druków w Kancelarii tegoż zarządu, 1859–1860. Ekspedytor gazet w tymże zarządzie, 1862. Kontroler w Oddziale Poborów tegoż zarządu, 1863–1866.

137. Andrzejewski Stanisław
1865–1866: Pomocnik rendanta składu stempla w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1865–1866.

138. Andrzejewski Teodor
1834–1844: Archiwista i egzekutor w Kancelarii Przybocznej Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim. Praporszczyk, sekretarz gubernialny, od 1843 radca honorowy. Ordery: SA 4.
1850–1861: Egzekutor w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1850–1855. Asesor kolegialny, 1861. Radca dworu, 1852. Ordery: SA 3 i 4, VM 4, za 15 lat nieskazitelnej służby, za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), za 25 lat nieskazitelnej służby (1861)

140. Anforowicz Konstanty
1853–1856: Adiunkt archiwum w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1853–1856.

141. Angelik Józef
1834–1845: Podpisarz powiatu kowalskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Asesor Sądu poprawczego. Od 1844 p. o. dziennikarza w Dziesiątym Warszawskim Departamencie Rządzącego Senatu.

142. Aniczkow
1834: Adiutant przy Namiestniku w Kancelarii Przybocznej Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim. Porucznik Kirasjerskiego Pułku Jego Cesarzewiczowskiej Mości.

143. Aniczkow Włodzimierz
1858–1862: Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1858–1862. Oberpolicmajster Warszawy. Generał-major, 1860. Ordery: SW 3, SS 1, SA 2 i 3 z kok., O. Czer. 2, Leop., VM 4, za 15 lat nieskazitelnej służby (1858).

148. Ankiewicz Antoni
1834–1848: Referent IV, następnie referent I Sekcji Prawnej, a od 1841 referent Oddziału straży granicznej w Wydziale Dochodów Niestałych, następnie awansował na urzędnika do szczególnych poruczeń przy Kancelarii Przybocznej w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Urzędnik do szczególnych poruczeń w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851. Naczelnik Sekcji Długów Księstwa Warszawskiego tejże komisji, 1852–1866. Radca dworu, radca kolegialny, 1856. Radca dworu, 1857. Radca kolegialny, 1858. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1851), SS 2 (1857), za 20 lat nieskazitelnej służby (1859), za 25 lat nieskazitelnej służby (1866).

150. Ankowski Aleksander
1852–1866: Sekretarz w Sekcji Administracyjnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1852–1854. Sekretarz młodszy w Sekcji Technicznej tegoż wydziału, 1855. Rachmistrz w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1856–1860. Referent w Sekcji Włościan i Kolonistów Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1861. Referent w Sekcji Przemysłu i Instytutów tegoż wydziału, 1862. Starszy referent w Wydziale Cywilnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1863–1864. Naczelnik Sekcji Włościan i Kolonistów Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych.

153. Annenkow Michał
1865–1866: Członek Dyrekcji Wyścigów Konnych, 1865–1866. Fligiel- adiutant J.C.K. Mości. Pułkownik.

154. Annienkow Aleksander
1863–1918: Wicegubernator suwalski, 1885–1886, 1887, 1888. Radca tytularny, 1885–1886. Rzeczywisty radca stanu, 1887, 1888. Ordery: SA 2, SS 2. Medale: brązowy pamięci stłumienia „polskiego buntu”, 1863–1864.

162. Antonini Jakub
1825–1831: Major 8 pułku piechoty liniowej armii Królestwa Polskiego, 1825–1831.

170. Antonow Bazyli
1835–1848: Pomocnik naczelnika wojennego w Komisji Województwa Lubelskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, następnie w Rządzie Gubernialnym Lubelskim. Ordery: S. Jer. 4, SW 4, SA 4.
1850–1851: Pomocnik naczelnika wojennego guberni lubelskiej, 1850–1851. Pułkownik. Ordery: SW 4, S. Jer. 4, SA 2 i 4.

172. Antonowicz Jan
1835: Obrońca powiatu przasnyskiego w Przasnyszu, województwo płockie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

173. Antuszewicz Kazimierz (może: sw.490296)
1862–1866: Adiunkt miernictwa w Sekcji Pomiarowej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1862–1866.

174. Antuszkiewicz
1835: Asesor kolegialny w Biurze Przybocznym Dyrektora Głównego Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

176. Anuczyn Aleksy
1858–1873: Zapasowy oficer straży ziemskiej w Kancelarii Gubernatora Radomskiego, 1873. Sztabs-kapitan, 1873. Ordery: Medale: srebrny za urządzenie włościan w Królestwie Polskim i stłumienie „polskiego buntu” 1863–1864. W służbie państwowej od 5.06.1858, na stanowisku (zapasowego oficera) od 7.12.1871.

177. Anuczyn Dymitr
1853–1918: P. o. gubernatora radomskiego od 9.07.1865. Gubernator radomski od 10/22.06.1867. Gubernator radomski, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1877. Generał-major Sztabu Generalnego, 1877. Ordery: SW 3 i 4, SA 2 z koroną imperatorską, SA 3, SS 2. Medale: złoty za wkład w urządzenie włościan w Królestwie Polskim, medale kampanii 1853–1856 i 1863–1864. Złota szabla z napisem „za odwagę”. Znak akademicki za ukończenie kursu w Akademii Wojennej.

181. Anuczyn Dymitr
1866: P. o. gubernatora cywilnego radomskiego, 1866. Pułkownik. Sztabs-generał. Ordery: SW 4, SA2 z kor., SS 2 (1866).

180. Anuczyn Włodzimierz
1863–1883: Redaktor i urzędnik do spraw statystycznych w Wydziale Ogólnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1871. Pomocnik zarządzającego Kancelarią Gubernatora Siedleckiego, 1883. Asesor kolegialny, 1883. Ordery: SS 3. Medale: brązowy pamięci stłumienia „polskiego buntu” 1863–1864. W służbie od 16.06.1869, na stanowisku od 27.02.1870. Uposażenie – 600 rubli (1872), 800 rubli (1883).

182. Apanowicz Aleksander
1850–1861: Sekretarz w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1850–1858. Naczelnik archiwum tamże, 1861. Sekretarz w Heroldii Królestwa Polskiego, 1859–1860.

184. Appel Józef
1850–1856: Rachmistrz w Sekcji Rachunkowej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Buchalter w Sekcji Administracyjno- -Rachunkowej tegoż wydziału, 1851–1856.

185. Appel Wincenty
1850–1852: Starszy pomocnik w Wydziale Naukowym Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1850–1852.

187. Aquilino Karol
1864–1865: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie 1864–1865.

192. Arcimowicz Józef Władysław
1840–1848: Tłumacz Kancelarii Przybocznej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, następnie objął stanowisko sekretarza I kl. w Sekcji Mast, a od 1844 został sekretarzem Wydziału Administracji Ogólnej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych.
1850–1865: Referent w Sekcji III Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850, 1854–1856. Referent w Kancelarii tejże komisji, 1857–1862. Członek Rady Przemysłowej z urzędu, 1863. Naczelnik Sekcji Przemysłu i Instytutów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1863–1864. Nadetatowy wicereferendarz w Kancelarii Rady Stanu, 1865. Asesor kolegialny, radca dworu, 1854. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1855), SA 3 (1858), za 20 lat nieskazitelnej służby (1860).
1851–1853: Referent w Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1851–1853. Radca dworu.

189. Arcimowicz Michał
1863–1918: Gubernator suwalski, 1904. Szambelan, 1904. Rzeczywisty radca stanu, 1904.

193. Arcimowicz Wiktor
1864–1865: Wiceprezes Rady Stanu Królestwa, 1864–1865, Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1864. Członek Komitetu Urządzającego, 1865. Tajny radca. Ordery: SA 1 (1864).

194. Arciszewski Filip
1834–1835: Archiwista Wydziału I w Łomży (pow. łomżyński, tykociński, biebrzański) Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa podlaskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

196. Ardent Adam
1819–1820: Rachmistrz w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1820.

197. Arend Łukasz
1862–1866: Pomocnik biura rachuby w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1862–1864. Podrachmistrz tamże, 1865. Podrachmistrz w Sekcji Skarbowej tegoż wydziału, 1866.

203. Arkuszewski Grzegorz
1862–1863: Sekretarz 2 kl. w Wydziale Cywilnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1862–1863.

204. Arkuszewski Tomasz
1834–1835: Kontroler Kasy obwodu kujawskiego w Brześciu Kujawskim w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

205. Armiński Franciszek
1834–1835: Dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Ordery: SS 3. Profesor Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

206. Arnaud Ludwik
1834–1835: Tłumacz języka rosyjskiego obwodu rawskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

207. Arndt Józef
1865–1866: Buchalter w Oddziale Kasy Głównej Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1865–1866.

208. Arnhold Jan Gotfryd
1855–1865: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1855–1856, 1858–1859, 1861–1862, 1864–1865.

209. Arnold Jerzy
1843–1848: Inżynier służby Ogólnej Rządu Gubernialnego Augustowskiego. Ordery: SA 2 z kor., SW 4, K.W.zł.
1852: Inżynier gubernialny w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1852. Ordery: SA 2 z kor., SW 4, za 15 lat nieskazitelnej służby (1852).

213. Arszyniewski Michał
1835–1843: Adiunkt przy naczelniku wojennym Komisji Województwa Kaliskiego Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, następnie Rządu Gubernialnego Kaliskiego.

214. Assendy Jan
1834–1848: Archiwista Wydziału Wojskowo-Policyjnego Komisji Województwa Krakowskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Od 1836 został głównym archiwistą Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Krakowskiego, Kaliskiego i Radomskiego.
1850–1856: Archiwista w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1856.

216. Assmann Aleksander
1850–1860: Rachmistrz w Sekcji Administracyjnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1853. Adiunkt archiwum w Sekcji Ogólnej tegoż wydziału, 1854. Adiunkt w Sekcji Administracyjnej tegoż wydziału, 1855. Rachmistrz tamże, 1855–1856. Adiunkt dziennikarza tamże, 1857–1859. Adiunkt dziennika tamże, 1860.

219. Aszperger Aleksander
1838–1848: Sekretarz j. francuskiego 3 kl. w Sekretariacie Generalnym oraz tłumacz j.francuskiego kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1838–1848.
1850–1855: P. o. tłumacza 1 kl. w kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1852. Tłumacz 1 kl. tamże, 1853–1855. Sekretarz kolegialny, radca honorowy, 1853. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1855).

222. Augustowski Adam
1834: Zastępca sekretarza w Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Augustowskiego, 1834.
1834: Zastępca sekretarza Sekcji Leśnej w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

224. Augustynowicz Jan
1819–1834: Sekretarz Wydziałowy Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1819. Naczelnik Biura w dyrekcji Ogólnej Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1822. Szef Wydziału Wyznań w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1838: Szef wydziału Sekcji Wyznań w Wydziale Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1838. Ordery: SS 3.

226. Augustynowicz Józef
1834: Asesor prawny Sekcji Prawnej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1848: Asesor prawny, a następnie naczelnik Sekcji Prawnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1848. Ordery: SA 2, SS 3.
1850–1864: Naczelnik Sekcji Prawnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1853, 1855–1858, 1860, 1863. P. o. radcy prawnego, 1850–1852. Radca prawny, 1853–1864. Radca dworu, 1853. Radca kolegialny, 1856. Ordery: SA 2, SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1853), za 20 lat nieskazitelnej służby, SA 2 z kor. (1855), za 25 lat nieskazitelnej służby (1861), SA 2 z kor. (1862), SS 2 z kor. (1863).

229. Augustynowicz Władysław
1864–1866: Pomocnik rachmistrzów w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1864. Adiunkt emerytalny w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego tegoż Rządu, 1865–1866.

152. Auleitner Antoni
1820–1828: Rachmistrz w kalkulaturze Komisji Województwa Podlaskiego, 1820. Sekretarz Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Podlaskiego, 1827–1828.
1822–1852: Adiunkt przy urządzaniu lasów w Nadleśnictwie generalnym Królestwa Polskiego, 1822–1826. Sekretarz Sekcji Leśnej wojewódzctwa podlaskiego, 1826–1829. Sekretarz Sekcji Leśnej wojewódzctwa mazowieckiego, 1829–1836. Nadleśniczy leśnictwa włocławskiewgo, 1936–1852. Nadleśniczy leśnictwa warszawskiego, 1852–?. Asesor leśny w Rządzie Gubernialnym Warszawskim.
1830–1835: Sekretarz przy nadleśnym generalnym Komisji Województwa Mazowieckiego, 1830. Sekretarz 1 kl. w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1834. Rachmistrz 1 kl. w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1835.
1834–1835: Rachmistrz I Sekcji Dóbr Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.
1851–1866: Sekretarz w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1851–1852. Asesor nadleśny w Oddziale Lasów tegoż wydziału, 1856–1866.

239. Awreggio Aleksander
1845–1848: Zatrudniony jako członek Komitetu Drogi Żelaznej, następnie prezes Zarządu Drogi Żelaznej, 1845–1848. Ordery: SS 2, SA 3, SW 4.
1850–1854: Zostający przy Naczelniku Inżynierów Armii Czynnej do szczególnych poruczeń, 1850. Dyrektor w Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej, 1851–1854. Generał-major. Ordery: SA 2 z kor., SS 2, SW 4, Leop. 3, za 25 lat nieskazitelnej służby (1850), SS 1, Leop. 2, O. C. 2 (1852).

235. Austen Cezar
1850–1866: Rachmistrz 3 kl. w Sekcji II Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1851. P. o. rachmistrza 2 kl. tamże, 1852. P. o. rachmistrza 2 kl. tamże, 1852. Rachmistrz 2 kl. tamże, 1853–1855. Rachmistrz 1 kl. tamże, 1856–1859. Referent tamże, 1860–1861. Starszy referent tamże, 1862–1864. Naczelnik Sekcji I tamże, 1865–1866. Sekretarz gubernialny, 1853. Sekretarz kolegialny, 1858.

243. Aweyde Adam
1859–1861: Adiunkt archiwum w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1859. Asystent w Kontroli Skarbowej tegoż wydziału, 1860–1861.
1864–1865: Rachmistrz w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1864–1865.

241. Awejde Edward
1835: Obrońca w powiecie mariampolskim w Mariampolu, województwo augustowskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

242. Awerkowicz Mikołaj
1836–1838: Pomocnik naczelnika wydziału w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim. Ordery: SS 4, SA 4.

244. Awłuszkiewicz Marcin
1836–1840: Sekretarz tłumacza w Biurze Przybocznym przy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Otrzymał tytuł asesora kolegialnego.

245. Axamitowski Konstanty (może: 1.64.12)
1839–1840: Naczelnik staży granicznej Wydziału Skarbowego w Rządzie Gubernialnym Sandomierskim od 1839. W 1840 został naczelnikiem straży granicznej w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Krakowskiego.

247. Azarewicz Klemens
1856: Podarchiwista w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1856. Registrator kolegialny.

248. Azarewicz Stanisław
1865: Podrachmistrz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1865.

250. Azulewicz Maciej
1834–1835: Pisarz Magazynów Solnych w Alexocie, Wydział Skarbowy Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

251. Babicki Aleksander (może: sw.280973)
1860–1866: Pomocnik asesora weterynarii w Urzędzie Lekarskim Guberni Lubelskiej, 1860–1863. Asesor weterynarii w Urzędzie Lekarskim Guberni Warszawskiej, 1864–1866.

254. Babski Feliks
1834: Zastępca adiunkta ds. funduszy emerytalnych w kasie wojewódzkiej Komisji Województwa Augustowskiego,1834.
1834–1848: Zastępca adiunkta funduszu emerytalnego w Kasie Głównej Wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Następnie został rachmistrzem Sekcji Skarbowej Komisji Województwa Augustowskiego, a od 1843 sekretarzem Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1834–1848.
1850–1863: Naczelny kontroler w Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1863. Asesor kolegialny, 1854. Radca dworu, 1860. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1858).

259. Bacewicz Grzegorz
1834: Podsędek powiatu kieleckiego w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

477. Bącewicz Jan
1839–1848: Członek honorowy Rady Lekarskiej, 1839–1848. Ordery: SS 4, SS 3.
1850–1864: Członek honorowy Rady Lekarskiej, 1850–1864. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1855–1864. Radca stanu, 1852. Ordery: SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1850), SA 2 (1851), SS 2 z kor. (1857).

260. Bach Konstanty
1866: Sekretarz starszy w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1866.

261. Bach Wojciech
1834: Eksaktor w Kontroli Handlu w Ostrowie Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

262. Bachman Fryderyk
1824–1830: Radca prawny w Wydziale Prawnym w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828. Radca prawny Służby Ogólnej w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1829, 1830.

263. Bachman Karol
1846–1848: Sekretarz II Wydziału Cywilnego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1846–1848.
1850–1852: Sekretarz 2 kl. w Wydziale Cywilnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850–1852.

298. Bachmatow Jan
1862–1877: Referent ds. skarbowych w Wydziale Ogólnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1873. Sekretarz w tym Wydziale (sekretarz Rządu Gubernialnego), 1874. Asesor w Wydziale Ubezpieczeń Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1877. Radca tytularny, 1873. Radca dworu, 1877. W służbie państwowej od 24.02.1862, na stanowisku (referenta) od 1.11.1872, (sekretarza) od 10.05.1873.

265. Bachmiński Alfons
1841–1843: Adiunkt w Sekcji Buchalterii, w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1841.

266. Baczyński Jan
1856–1861: Sekretarz 3 kl. w Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1856–1861. Sekretarz gubernialny, sekretarz kolegialny, 1859.

267. Baczyński Mikołaj
1820–1827: Rachmistrz w Komisji Województwa Lubelskiego,1820, 1826–1827.

268. Baczyński Samuel (może: 1.276.46, 1.276.46)
1835: Patron w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla województwa lubelskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

269. Badeni Atanazy
1837–1848: Sekretarz III kl. w Sekcji Miast, następnie sekretarz I kl. w Sekcji Potrzeb Wojska Wydziału Administracji Ogólnej oraz referent w Biurze Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1837–1848.
1850–1854: Referent w Sekcji II Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1851. P. o. referenta w Sekcji Przemysłu i Kunsztów Wydziału Przemysłu i Kunsztów tejże komisji, 1852–1854. Ordery: Kor. Żel., Kor. Żel. 3 (1853).

273. Badeni Ignacy
1817–1848: Prezes Komisji Województwa Sandomierskiego, 1817– 1821. Radca Stanu i Generalny Dyrektor funduszów w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1826–1830. Generalny Dyrektor funduszów Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1831–1833. Dyrektor Wydziału Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1833–1835. Dyrektor Wydziału Administracji Ogólnej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835–1848.
1819–1821: Prezes Komisji Województwa Sandomierskiego, 1819– 1821.
1834–1844: Członek Komisji Emerytalnej, następnie dyrektor Wydziału Wyznań i Oświecenia, a następnie dyrektor Wydziału Administracji Ogól nej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchowych i Oświecenia Publicznego. Radca stanu odznaczony orderami.

274. Badeni Józef (może: 1.279.85, 1.279.85)
1861–1863: Dziennikarz w Służbie Ogólnej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1861. Wicereferendarz w Kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego 2 kl., 1862. Referent starszy w Służbie Ogólnej Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1863.

275. Badeni Marcin
1816–1824: Kasztelan Królestwa Polskiego, 1816–1817. Zastępca Ministra przychodów i skarbu z prawem zasiadania w Radzie Stanu i Radzie Administracyjnej, 1817–1818. Senator wojewoda, 1819. Prezes Sądu Najwyższej Instancji, 1819–1820. Minister Sprawiedliwości, 1820–1824.

276. Bader Jan
1859–1866: Rachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1859–1866.

277. Bader Juliusz
1834–1848: Asesor Obwodu Warszawskiego II (dla pow. warszawskiego, błońskiego, czerskiego, sochaczewskiego, rawskiego, siennickiego i stanisławowskiego) w Sądach Policji Poprawczej w województwach mazowieckim i kaliskim. Od 1838 pełnił funkcję asesora, od 1839 pisarza Sądów Kryminalnych Guberni Mazowieckiej w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, gdzie w 1841 został sędzią. Następnie został pisarzem w Dziesiątym Warszawskim Departamencie Rządzącego Senatu 1843–1848. Otrzymał tytuł asesora kolegialnego.
1850–1866: Pisarz w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, X Departament, 1850. Referent tamże, 1851–1866. Asesor kolegialny, radca dworu, 1855. Radca kolegialny, 1856. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1853), SS 2 (1859), za 25 lat nieskazitelnej służby (1861).

279. Bader Otton
1853–1854: Adiutant naczelnika Guberni Augustowskiej, 1853–1854. Porucznik.

479. Bądkowski Antoni
1834–1847: Podsędek powiatu rawskiego w województwie mazowieckim w Sądach Pokoju, 1834–1835. P. o. szefa Wydziału Cywilnego, 1845. Sędzia Sądu Apelacyjnego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1846–1847.

281. Badowski
1819: Dozorca miast Komisji Województwa Lubelskiego, 1819.

282. Badowski Adam
1835: Lekarz obwodu sieradzkiego Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

283. Badowski Ignacy (może: 1.283.98)
1863: Urzędnik do pisma w Wydziale Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863.

284. Badowski Józef
1850–1865: Rachmistrz 2 kl. w Oddziale Dochodów Stałych Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1857. Rachmistrz 1 kl. tamże, 1858–1862, 1864. Pomocnik kontrolera powiatowego okręgu szadkowskiego w Oddziale Dochodów Niestałych tegoż wydziału, 1865.

285. Badowski Paweł (może: 1.283.78, sw.231145, sw.479030)
1857–1866: P. o. pomocnika kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1857–1858. Starszy pomocnik kontrolera tamże, 1859–1860. Pomocnik kontrolera tamże, 1861–1864. Dziennikarz w Służbie Ogólnej tejże izby, 1865. Młodszy buchalter w Buchalterii tejże izby, 1866.

286. Badowski Stanisław (może: sw.327265)
1866: Asystent w Kontroli Skarbowej w Warszawie, 1866.

480. Bądzyński Jan (może: 1.539.81, 1.539.81)
1834: Sędzia pokoju powiatu łosickiego w Konstantynowie województwa podlaskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

289. Bagiński Karol (może: 1.2.12, sw.278768)
1828–1830: Referent w Sekcji Oświecenia Komisji Województwa Płockiego, 1828–1830.

290. Bagiński Tadeusz
1865–1866: Pomocnik buchaltera w Oddziale Kasy Głównej Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1865–1866.

292. Bagniewski Adam Stefan
1824–1864: Aplikant sądowy, 1824–1825. Aplikant wydziału dóbr i lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1825–?. Aplikant Sekcji Prawnej Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, ?–1827. Komitet oszacowania nieruchomości popruskich Królestwa Polskiego, 1827–1828. Sekretarz Dyrekcji Banku Polskiego, 1828–1859. Członek departamentów Senatu Rządzącego, 1859. Członek Komisji Umorzenia Długu Krajowego Banku Polskiego, 1859–?. Dyrektor Główny Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1862–1864.
1854–1866: Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1854–1866. Naczelnik wydziału w Banku Polskim, 1854–1859. Członek IX Departamentu Rządzącego Senatu, 1860–1861. Członek Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1862–1864. Przewodniczący w Wydziale Spornym Rady Stanu, 1862. P. o. dyrektora głównego prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1863. Dyrektor główny prezydujący w tejże komisji, 1864. Stały członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1865–1866. Rzeczywisty radca stanu, 1862. Ordery: SA 3, SS 3, O. C. 4, za 20 lat nieskazitelnej służby (1860), SS 1 (1862), za 25 lat nieskazitelnej służby.

293. Bagniewski Stanisław
1830–1835: Zastępca inżyniera wojewódzkiego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1830. Inżynier wojewódzki w Komisji Województwa Mazowieckiego, 1834–1835.
1834–1842: Inżynier w Służbie Ogólnej Komisji Województwa Mazowieckiego, od 1837 w Rządzie Gubernialnym Mazowieckim.

295. Bagniewski Stanisław (może: 1.295.235)
1865–1866: Adiunkt w Sekcji Prawnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1865–1866.

296. Bagniewski Szymon
1854–1860: Inżynier oddziału w Wydziale Administracyjnym Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1854–1858. Inżynier oddziału w Służbie Drogowej tejże dyrekcji, 1859–1860. Radca honorowy, 1856.

299. Baier Wiktor
1851–1873: Urzędnik kancelaryjny w Rządzie Gubernialnym Radomskim, 1870, 1871, 1872, 1873. Registrator kolegialny, 1870, 1871, 1872, 1873. Ordery: Medale: za obronę Sewastopola 1854–1855, jasnobrązowy za wojnę 1853–1856, za stłumienie „polskiego buntu” 1863–1864. W służbie państwowej od 2.09.1851, na stanowisku od 15.07.1870. Uposażenie – 200 rubli (1872).

300. Bajamutow Konstanty
1843: Adiunkt naczelnika wojennego Rządu Gubernialnego Augustowskiego. Kapitan Ołonieckiego pułku piechoty. Ordery: SS 3.

302. Bajer Andrzej
1850–1853: Adiunkt do interesów defraudacyjnych w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1853.

303. Bajer Franciszek
1835: Regent Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa kaliskiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1835.

304. Bajer Julian
1845–1848: Zatrudniony na stanowisku urzędnika do szczególnych poruczeń w Banku Polskim, 1845–1848.

305. Bajer Maciej (może: lu.617, psb.570.4)
1834–1835: Nadkonduktor w Służbie Cywilnej w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

306. Bajerkiewicz Jan (może: sw.874612)
1851–1866: Pomocnik dozorcy składu druków i stempla w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1851–1854. Asystent w Kontroli Skarbowej w Kielcach, 1855–1858. Rachmistrz tamże, 1859– 1864. Rachmistrz w Kontroli Skarbowej w Radomiu, 1860–1864. Adiunkt w Kontroli Skarbowej w Kielcach, 1865–1866.

308. Bajkowski Jan
1852–1874: Adiunkt archiwum w Służbie Ogólnej Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1852–1856. Sekretarz 3 kl. tamże, 1857–1861. Podsekretarz tamże, 1862–1866. Młodszy pomocnik archiwisty w Archiwum Akt Dawnych namiestnika Królestwa Polskiego, 1874. Sekretarz gubernialny, 1856. Sekretarz kolegialny, 1860. Sekretarz kolegialny, 1874.

309. Bajkowski Michał
1865–1866: Kontroler w Kontroli Wydziału Rachunkowości Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1865–1866.

311. Bakałowicz Aleksander (może: 1.315.8)
1866: Pomocnik naczelnika referatu w Wydziale Technicznym Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, 1866.

312. Bakałowicz Dominik
1819–1820: Szef Biura Inżynierii w Komisji Rządowej Wojny, 1819, 1820.

314. Bakinowski Feliks
1838–1848: Rachmistrz Kontroli Skarbowej, 1838. Pomocnik rewizora Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1845-–1848.

315. Bakka Stanisław
1858–1860: Starszy pomocnik inżyniera gubernialnego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1858–1860. Asesor kolegialny, 1859.

316. Bakowicz Franciszek
1851–1853: Adiunkt w Oddziale Administracji Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1851–1853.

481. Bąkowski Franciszek
1845–1848: Rachmistrz a od 1847 sekretarz w Sekcji Dóbr i Lasów Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, 1845–1848.

482. Bąkowski Henryk (może: 1.544.260)
1860–1864: Adiunkt w Sekcji Prawnej Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1860–1862. Referent prawny w Służbie Ogólnej Wydziału Oświecenia Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863–1864.

331. Bałandowicz Józef
1834–1835: Rachmistrz drugi w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1834–1835.
1834–1848: Zastępca rachmistrza II Oddziału Rachuby w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Od 1845 został asesorem ekonomicznym Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Sandomierskiego/Radomskiego, 1834–1848.
1850–1863: Asesor ekonomiczny okręgowy w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1859. Komisarz ekonomiczny do oczynszowania włościan w Oddziale Administracyjnym Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1860. Komisarz ekonomiczny w Służbie Ekonomicznej tegoż wydziału, 1861–1863. Ordery: SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1857), za 20 lat nieskazitelnej służby (1859), za 25 lat nieskazitelnej służby (1861). Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1860.

334. Bałandowicz Paweł
1850–1866: Adiunkt do interesów defraudacyjnych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1854. Rachmistrz w Oddziale Dóbr Sekcji Dóbr i Lasów tegoż wydziału, 1855–1860. Adiunkt starszy w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1861. Starszy adiunkt ekonomiczny tamże, 1862–1866.

335. Bałaszew
1834: Pełniący obowiązki adiutanta przy Namiestniku w Kancelarii Przybocznej Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim. Podporucznik Lejb Gwardii Izmajłowskiegio pułku.

336. Bałaziński Franciszek
1834: Zatrudniony na stanowisku burmistrza Błonia w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

319. Balcerski Stanisław (może: sw.590685)
1866: Kontroler skarbowy w Częstochowie w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydział Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866.

337. Bałdowski Antoni
1834: Burmistrz Łęczycy w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

320. Baldy Sylwester
1834–1835: Budowniczy obwodu gostynińskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

338. Bałdyński Piotr
1835: Adiunkt archiwisty w Sądzie Kryminalnym województw mazowieckiego i kaliskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1835.

321. Balicki Józef (może: 1.333.135)
1834–1835: Pisarz Magazynów Solnych w Krynicach w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

322. Balicki Seweryn
1847–1848: Pomocnik adiunkta prawnego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Lubelskiego.
1850–1866: Pomocnik adiunkta prawnego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1858. Adiunkt prawny w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego tegoż Rządu, 1859–1860. Rachmistrz młodszy tamże, 1863– 1864. Sekretarz starszy tamże, 1865–1866.

325. Baliński Kazimierz
1834: Sekretarz obwodu kujawskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

326. Baliński Stefan
1826–1835: Budowniczy wojewódzki w Komisji Województwa Sandomierskiego, 1826–1830. Asesor budowniczy w Komisji Województwa Sandomierskiego, 1831, 1835.
1834–1848: Asesor budowniczy Służby Ogólnej w Komisji Województwa Sandomierskiego (w Radomiu) w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Od 1841 objął urząd budowniczego służby Ogólnej Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, od 1845. Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1850: Budowniczy gubernialny w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850.

339. Bałk Zachariasz
1863–1918: Wicegubernator płocki, 1911–1915.

329. Balogh Jan
1834–1835: Nadleśniczy Leśnictwa Rządowego w Augustowie w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834– 1835.

342. Banachowski Stanisław
1834–1835: Obrońca Wydziału I powiatu i miasta Warszawy w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

343. Banachowski Wojciech
1834–1835: Komornik powiatu radziejowskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

346. Banasiewicz Aleksander
1859–1864: Adiunkt w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1859. Archiwista młodszy tamże, 1863–1864.

347. Banasiewicz Józef
1834: Nadstrażnik Dystansu i Straży Granicznej, w Wydziale Skarbowym Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

348. Banasiewicz Kajetan
1841–1844: Dziennikarz archiwista Kasy Głównej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Krakowskiego, 1841–1844.
1850–1866: Rachmistrz 1 kl. w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1861. Rachmistrz starszy tamże, 1862–1864. Naczelny kontroler w Kontroli Skarbowej w Kielcach, 1865–1866.

350. Bando Henryk
1865–1866: Tłumacz młodszy w Biurze Tłumaczy Sądowych do Języka Ruskiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1865–1866.

351. Bandtke Jan Wincenty
1834–1846: Regent Kancelarii Ziemiańskiej w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla województwa mazowieckiego oraz pisarz aktowy Królestwa, następnie archiwista w Archiwum Głównym Krajowym. Od 1844 wszedł w skład Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Tytułowany radca stanu. Ordery: SW 3 i SS 2 z gw.

352. Bandurski Józef
1861–1864: Rachmistrz w Zarządzie Magazynu Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1861–1862. Magazynier 2 kl. w Wydziale Ekonomicznym tejże dyrekcji, 1863–1864.

353. Banhayer Ignacy
1861–1863: Sekretarz w Biurze Rady Zarządzającej Drogi Żelaznej, 1861–1862. Referent tamże, 1863.

358. Bańkowski
1834: Pełniący obowiązki adiunkta Placu na Pradze w Zarządzie Komendanta Warszawy w Administracji Województw Obwodów i Miast, Sztab-Kapitan zaliczony do armii.

359. Bańkowski Jan Nepomucen
1834–1835: Zastępca rektora Instytutu Nauczycieli Elementarnych w Łowiczu w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

360. Bańkowski Karol
1851–1854: Rendant składu stempla w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1851. Dozorca składu stempla tamże, 1852–1854.

361. Bańkowski Paweł
1842–1847: Pomocnik archiwisty Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Rządu Gubernialnego Sandomierskiego od 1842 r. Zatrudniony na stanowisku pomocnika dziennikarza w Służbie Ogólnej Rządu.

354. Bansemer Adolf
1838–1840: Zatrudniony na stanowisku asesora Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, 1838–1840.
1854–1855: Obrońca w Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1854– 1855.
1856–1859: Obrońca Prokuratorii w Warszawie, 1856, 1859. Radca dworu. Ordery: SS 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1859).

356. Bansleben Ernest
1826–1830: Sekretarz Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Płockiego, 1826. Rachmistrz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Płockiego, 1827–1830.

364. Baraniecki Grzegorz
1839: Referent Sekcji Instytutów i Poczt w Wydziale Przemysłu i Handlu w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Członek Rady Głównej Opiekuńczej.
1850–1853: Starszy pomocnik szefa biura w Zarządzie Inspektora Głównego Służby Zdrowia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1853. Radca honorowy, 1852.
1851–1862: Starszy pomocnik szefa biura w Zarządzie Inspektora Głównego Służby Zdrowia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1851–1861. Zaliczony do Zarządu Głównego Służby Cywilno-Lekarskiej tejże komisji, 1862. Asesor kolegialny, radca dworu, 1856. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1855), za 20 lat nieskazitelnej służby (1858).

366. Baraniecki Stanisław
1835–1838: Członek komitetu przygotowawczego w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego, 1835–1838.

367. Baraniecki Władysław
1857–1874: Urzędnik kancelaryjny w Kancelarii Cywilnej Zarządu Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1857–1862. Pomocnik referenta w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, IV referat, 1874. Radca tytularny, 1874.
1866: Urzędnik kancelaryjny w Kancelarii Przybocznej Namiestnika Królestwa Polskiego, 1866.
1877–1894: Pomocnik referenta w Kancelarii Generał-Gubernatora Warszawskiego, 1877, 1881, 1885–1886, 1888, 1892, 1894. Radca dworu, 1885–1886, 1888, 1892, 1894. (Warszawa, Hoża 15, 1881, 1885–1886, Piękna 4, 1894).

369. Barankiewicz Paweł
1828–1829: Mecenas Trybunału Najwyższej Instancji, 1828, 1829.
1834–1840: Mecenas przy Sądzie Najwyższej Instancji.

371. Barankiewicz Szymon
1834–1838: Naczelnik Sekcji Sekwestracyjnej w Wydziale Dóbr i Lasów, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

379. Baranowicz Jakub
1845–1847: Urzędnik przy naczelniku Wydziału Wojskowego przy Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim.

380. Baranowicz Józef
1819–1821: Archiwista Registratury w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1819, 1820, 1821.

381. Baranowski Aleksander (może: sw.423733)
1862–1866: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1862. Podrachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1866.

382. Baranowski Franciszek
1834–1848: Podsekretarz do języka polskiego, następnie od 1839 został sekretarzem adiunktem, a od 1845 pełnił obowiązki sekretarza w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Ordery: SS 3.
1850–1862: Sekretarz w Kancelarii Rady Administracyjnej, 1850– 1860. Pomocnik starszy naczelnika Oddziału Skarbowego tamże, 1861–1862. P. o. asesora kolegialnego, asesor kolegialny, 1852. Radca dworu, 1853. Radca kolegialny, 1858. Ordery: SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1851), za 20 lat nieskazitelnej służby (1860).

384. Baranowski Ignacy
1819–1830: Szef Biura Rachunkowości, Artylerii i Inżynierów, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825. Szef Biura w Komisji Rządowej Wojny, 1826. Szef Biura Komisariatu w Komisji Rządowej Wojny, 1827, 1828, 1829, 1830.

386. Baranowski Jan (może: 1.408.6, sw.184660, sw.224169)
1819–1822: Szef Biura Inżynierii w Komisji Rządowej Wojny, 1819, 1820, 1821, 1822.

385. Baranowski Jan
1834–1835: Zatrudniony jako adiunkt Obserwatorium Astronomicznego w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

387. Baranowski Jan Nepomucen
1835: Patron w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla województwa lubelskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.
1850–1857: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1850–1857. Adwokat przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie, 1853–1857.

389. Baranowski Jan Piotr
1834–1835: Regent powiatu radzymińskiego województwa podlaskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

390. Baranowski Józef (może: sw.148404, sw.166717, sw.206757, sw.551438)
1834–1835: Adiunkt I Sekcji Poborów, następnie sekretarz II Sekcji Poborów Stałych w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

391. Baranowski Wojciech
1835–1837: Adiunkt Oddziału Lasów w Sekcji Administracyjnej, następnie został adiunktem leśnym w Sekcji Technicznej w Wydziale Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1851–1866: Referent w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1851–1857. Komisarz leśny tamże, 1858. Asesor nadleśny w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1859–1860. Referent w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1861. Referent starszy tamże, 1862–1866.

9783. Baranowski-Tuhan Mirza Amurat
1842–1848: Pracował na stanowisku urzędnika przy naczelniku Wydziału Wojskowego, od 1844 przeszedł do wydziału I, gdzie w 1848 został młodszym pomocnikiem w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim.
1850–1862: P. o. naczelnika kancelarii w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1852. Naczelnik kancelarii tamże, 1853–1856. Radca Rządu Gubernialnego w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1857–1860. Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Radomskiej, 1857–1861. Radca Wydziału Wojskowo-Policyjnego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1861–1862. Radca honorowy, asesor kolegialny, 1857. Ordery: SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1859), za 20 lat nieskazitelnej służby (1860), SA 3 (1861).

393. Barański Szymon
1854–1866: Rachmistrz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1854–1864. Rachmistrz młodszy w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowo-Administracyjnego tegoż Rządu, 1865–1866.

394. Barcewicz Karol
1850–1866: Sekretarz w Pocztamcie Warszawskim, 1850–1861. Starszy kontroler w Sekcji Poborów Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1862. Starszy kontroler w Oddziale Poborów Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1863–1866.

395. Barchanowski Łukasz
1834–1848: Rachmistrz Biura Generalnego Stempla w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, od 1846 rewizor skarbowy w Wydziale Skarbowym w Rządzie Gubernialnym Augustowskim, a od 1848 rewizor skarbowy w Wydziale Skarbowym w Rządzie Gubernialnym Warszawskim.
1850–1854: Rewizor skarbowy w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1854.

397. Barchwitz August
1834–1837: Sekretarz Sekcji Technicznej, następnie sekretarz Oddziału Lasów Sekcji Administracyjnej w Wydziale Dóbr i Lasów, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu do 1837.

398. Barchwitz Henryk
1856–1866: Asystent w Kontroli Skarbowej w Siedlcach, 1856–1861, 1864–1866. Asystent starszy tamże, 1863.

399. Barchwitz Stanisław
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego.

400. Barcikowski Aleksander
1854: Pomocnik inżyniera gubernialnego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1854.

401. Barcikowski Erazm
1834–1835: Obrońca powiatu mławskiego w województwie płockim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

403. Barciński Antoni Feliks
1831–1846: Pracownik Banku Polskiego, 1831. Nauczyciel matematyki w Gimnazjum Gubernialnym w Warszawie, 1833–?. Członek Komitetu Egzaminacyjnego, 1835–1842. Nauczyciel matematyki w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie, 1836–1837. Nauczyciel geometrii na Kursach Dodatkowych, 1837– 1842. Inspektor Gimnazjum Gubernialnego w Warszawie, 1841–1843. Naczelnik kancelarii Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1843–1846. Dyrektor Zarządu Żeglugi Parowej na Wiśle ,1846–?.
1854–1866: Członek przybrany Rady Przemysłowej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1854– 1865. Członek honorowy tejże rady, 1866.

404. Barcz Ksawery
1865–1866: Podrachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1865. Rachmistrz młodszy tamże, 1866.

405. Barczewski Aleksander (może: sw.875702)
1865–1866: Pomocnik kontrolera skarbowego okręgu miechowskiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1865. Pomocnik kontrolera powiatowego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej tegoż wydziału.

406. Barczewski Jan
1820–1822: Nadleśny generalny w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Kaliskiego, 1820–1822.

412. Barnhagen Michał
1834–1835: Obrońca powiatu łęczyckiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

415. Barszczewski Józef
1847–1848: Rachmistrz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym w Rządzie Gubernialnym Augustowskim, 1847.
1851–1865: Rachmistrz w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1851–1855. Archiwista tamże, 1856–1865.

418. Bartels Ferdynand
1865–1866: Młodszy cenzor w Warszawskim Komitecie Cenzury, 1865–1866.

419. Bartholomey Jan
1866: Naczelny kontroler w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1866.

422. Bartkowski Antoni
1850: Lekarz 2 kl. w Urzędzie Lekarskim guberni płockiej i augustowskiej, 1850. Radca honorowy.

423. Bartlewicz Henryk
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1862.

424. Bartlewicz Stanisław
1834–1835: Podpisarz powiatu włodawskiego województwa podlaskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

425. Bartmański Adam
1819–1830: Adiunkt w Wydziale Wojskowym Komisji Województwa Mazowieckiego, 1819–1830.

426. Bartmański Tomasz Franciszek Ksawery
1817: Podporucznik Armii Królestwa Polskiego, 1817–?.

427. Bartold Antoni
1834–1835: Regent powiatu przasnyskiego w województwie płockim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

428. Bartold Antoni
1866: Sędzia w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1866.

429. Bartold Tytus (może: sw.260758)
1859–1865: Adiunkt prawny w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1859–1865.

430. Bartolewski Jan
1834–1835: Kontroler Komory Celnej II rzędu w Boguszach, Wydział Skarbowy Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

431. Bartoszewicz Adam
1834–1835: Inspektor Gimnazjum Wojewódzkiego w Łukowie, następnie inspektor szkoły obwodowej przy ul. Muranów w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia.

432. Bartoszewicz Adam
1859–1865: Rachmistrz 3 kl. w Wydziale Wsi Dyrekcji Ubezpieczeń, 1859–1862. Buchalter w Kasie Głównej Ubezpieczeń tejże dyrekcji, 1863. Buchalter w Głównej Kasie Oszczędności tejże dyrekcji, 1864–1865.

433. Bartoszewicz Joachim
1834–1835: Inspektor szkoły obwodowej w Sieradzu w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

434. Bartoszewicz Stanisław
1866: Pomocnik kontrolera powiatowego okręgu gostyńskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866.

435. Bartoszewicz Telesfor (może: sw.719321)
1854–1866: Asesor w Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1854–1861. Zastępca obrońcy tamże, 1862–1864. Obrońca tamże, 1865–1866. Radca honorowy, asesor kolegialny, 1860.

436. Bartoszewicz Zygmunt
1856–1866: Młodszy pomocnik budowniczego w Służbie Technicznej Dyrekcji Ubezpieczeń, 1856–1858. Rachmistrz 3 kl. w Wydziale Wsi tejże dyrekcji, 1859–1862. Rachmistrz tamże, 1863. Rachmistrz w Wydziale Ruchomości tejże dyrekcji, 1864–1866.

437. Bartoszewski Antoni
1834–1835: Pisarz Wydziału I powiatu i miasta Warszawy w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej.

438. Bartoszewski Erazm
1850–1865: Pomocnik rewizora w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1857. Kontroler powiatowy w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1858–1861. Kontroler powiatu pułtuskiego, 1862–1865. Sekretarz kolegialny, 1853. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

439. Bartoszewski Heliodor
1845: Od 1845 pomocnik archiwisty i dziennikarza Wydziału Wojskowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego.

440. Bartoszewski Heliodor
1866: Pomocnik kontrolera okręgu opatowskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1866.

441. Bartoszewski Ludwik
1834–1835: Pisarz Magazynów Solnych w Warszawie w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

443. Barwikowski Józef
1840–1848: Adiunkt budowlany Sekcji Technicznej, następnie inspektor m. Warszawy w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego, przekształconego w Dyrekcję Ubezpieczeń w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1850–1858: Inspektor do m. Warszawy w Służbie Zewnętrznej Dyrekcji Ubezpieczeń ,1850–1855. Referent w Wydziale Miast tejże dyrekcji, 1856– 1858. Radca honorowy, 1853.

445. Barzykowski Stanisław
1824–1830: Poseł na Sejm Królestwa Polskiego, 1824–1830.

446. Basiński Mikołaj
1834–1848: Sędzia w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla województwa mazowieckiego, 1834–1835. Sędzia Sądu Apelacyjnego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1843–1848.
1835: Regent Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa kaliskiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości.
1850–1856: Sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, 1850– 1856. Emeryt, 1851. Radca kolegialny, 1851. Ordery: SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1850).

449. Bassowski Alojzy
1842–1848: Adiunkt archiwisty, a następnie od 1844 adiunkt w Sekcji Technicznej, w 1848 został sekretarzem w Sekcji Ogólnej Wydziału Lasów i Dóbr Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Sekretarz starszy w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Sekretarz główny tamże, 1851. Referent tamże, 1852–1859. Komisarz ekonomiczny tamże, 1860–1861. Referent starszy tamże, 1862–1866. Ordery: SS 3 (1861).

452. Bataniew Włodzimierz
1835: Pomocnik naczelnika wojennego, Komisja Województwa Płockiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

483. Bątkowski Józef
1862–1864: Tłumacz j. rosyjskiego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1862–1864.

454. Batkowski Ludwik (może: sw.330318)
1854–1864: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1854. Młodszy pomocnik ekspedytora w Ekspedycji Gazet Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1860–1861. Pomocnik sekretarzy w Oddziale Administracyjnym tegoż zarządu, 1862. Kontroler w Oddziale Kontroli Wypłat Zarządu Poczt w Królestwie Polskim.

455. Batogowski Tomasz
1866: Pomocnik kontrolera powiatu pułtuskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1866.

456. Bauer
1835: Urzędnik w Kancelarii Gubernatora Wojennego w Administracji Województw Obwodów i Miast, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

457. Bauer Karol
1826–1835: Rachmistrz kontroli stempla kollateralnego w Komisji Województwa Mazowieckiego, 1826–1830, 1834–1835.
1834–1848: Rachmistrz kontroli stempla kollateralnego w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Od 1838 został adiunktem Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, 1834–1848.

459. Bauer Walery
1866: Naczelnik ruchu w Służbie Ruchu Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1866.

460. Bauerfeind Józef (może: sw.102673)
1858–1865: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1858–1859, 1863–1865.

463. Bauman
1834–1835: Zatrudniony jako poborca Kasy Obwodowej w Augustowie w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

464. Bauman Antoni
1822–1857: Porucznik armii Królestwa Polskiego, 1822–1832. Poborca podatkowy kasy powiatu augustowskiego, 1832–1857.

465. Bauner Antoni
1834–1835: Wójt gm. Olkusko-Siewierskiej Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

466. Bayer Henryk
1853–1856: Archiwista w Wydziale Ogólnym Urzędu Loterii, 1853– 1856.

467. Bayer Julian
1842: Statystyk w Dyrekcji Ubezpieczeń w Warszawie, 1842–?.

468. Bayer Maciej
1854–1861: Pomocnik inżyniera gubernialnego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1854–1861. Asesor kolegialny, 1855. Radca dworu, 1861. Ordery: SS 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1859).

474. Bazylewicz Andrzej
1834–1835: Inspektor szkoły obwodowej w Wąchocku w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

484. Bebenkowski Jan
1850–1866: Adiunkt w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1856. Kontroler w Kasie Gubernialnej tegoż wydziału, 1864–1866.

581. Bębnowski Aleksander
1846–1848: Rachmistrz w Sekcji Konsumpcyjno-Propinacyjnej Wydziału Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Sekretarz w Oddziale Propinacyjnym Sekcji Konsumcyjno- Propinacyjnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1854. Sekretarz w Służbie Wewnętrznej Sekcji Ogólnej tegoż wydziału, 1855. Buchalter tamże, 1856. Referent tamże, 1857–1860. Referent młodszy tamże, 1861. Referent tamże, 1862–1866. Asesor kolegialny, 1859.

585. Bębnowski Alojzy
1819: Adiunkt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1819.

583. Bębnowski Alojzy
1834–1848: Rachmistrz 1 kl., następnie kontroler w Kasie Generalnej Ogniowej w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego, przekształconego w Dyrekcję Ubezpieczeń w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1850–1860: Kasjer główny w Kasie Głównej Ubezpieczeń Dyrekcji Ubezpieczeń, 1850–1860. Radca honorowy, 1851. Asesor kolegialny, 1857. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 3 (1859).

586. Bębnowski Maciej (może: sw.483608)
1850–1864: Pomocnik rewizorów skarbowych w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1851. Kontroler powiatowy tamże, 1852–1861. Kontroler powiatu augustowskiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1862–1864. Asesor kolegialny, 1854. Ordery: za 25 lat nieskazitelnej służby (1859).

587. Bębnowski Teofil
1864–1866: Adiunkt w Oddziale Kontroli Urzędu Loterii, 1864–1866.

588. Bęchniowski Maksymilian
1864: Adiunkt w Sekcji Buchalterii Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1864.

485. Bechtiajew Aleksander
1840–1845: Gubernator cywilny Guberni Sandomierskiej oraz członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1840–1845. Rzeczywisty radca stanu, szambelan. Ordery: SA 2 z kor. i 4, SW. 3.

486. Beczkiewicz Jan
1850: Rachmistrz w Kontroli Skarbowej w Płocku, 1850.

487. Beczkowicz Pankracy
1850–1866: Rachmistrz 1 kl. w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1858. Kontroler kas i rachunkowości tamże, 1859. Referent tamże, 1860–1865. Naczelnik tejże sekcji, 1866. Asesor kolegialny, 1860. Ordery: SS 3 (1861).

488. Beczkowski Michał
1834–1835: Komisarz obwodu kujawskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

489. Bednarczyk Ludwik
1842–1848: Asesor Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, 1842. Od 1843 asesor prawny Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Kaliskiego, następnie od 1845 Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1850–1863: Radca prawny w Oddziale Prawnym Służby Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1863. Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1860. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1857), za 20 lat nieskazitelnej służby (1863).

491. Bednarczyk Stanisław
1862–1866: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1862. Adiunkt w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1863–1866.

492. Bednarski Ignacy
1862–1866: Pomocnik buchaltera w Głównej Kasie Oszczędności Dyrekcji Ubezpieczeń, 1862–1863. Rachmistrz w Wydziale Kontroli i Kas tejże dyrekcji, 1864–1865. Buchalter w Kasie Głównej Oszczędności tejże dyrekcji, 1866.

493. Bednarski Jan (może: sw.581277)
1834: Kontroler w Kontroli Handlu w Łukowie Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

494. Bednarski Mateusz
1850–1862: Rządca gmachu w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1862.

495. Beeyar Stanisław
1819: Dozorca Miast w Komisji Województwa Krakowskiego, 1819.

496. Bek Aleksander
1850–1852: Młodszy pomocnik budowniczego w Służbie Technicznej Dyrekcji Ubezpieczeń, 1850–1852.

497. Bek Józef
1865–1866: Pisarz starszy w Pocztamcie Warszawskim, 1865–1866.

498. Beker Bazyli
1866: Inspektor główny Służby Cywilno-Lekarskiej w Królestwie przy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1866. Prezes Rady Lekarskiej, 1866. Radca stanu.

505. Bełczykowski Teodor
1839–1848: Od 1839 podsekretarz Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego. Od 1843 sekretarz, a następnie rachmistrz w Sekcji Konsumpcji i Tabak Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1855: Rachmistrz w Oddziale Konsumcyjnym Sekcji Konsumcyjno- Propinacyjnej Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852. Sekretarz w Służbie Wewnętrznej Sekcji Ogólnej tegoż wydziału, 1853. Buchalter tamże, 1854–1855.

507. Bełdowski Józef
1850–1865: Sekretarz 3 kl. w Sekcji Instytutów Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1851. P. o. sekretarza 1 kl. tamże, 1852–1853. Sekretarz 1 kl. tamże, 1854–1865.

499. Belejowski Kajetan
1834: Sędzia Sądu Najwyższej Instancji, 1834.
1834–1835: Sędzia w Sądzie Najwyższej Instancji, 1834, 1835.

501. Belejowski Konstanty
1839–1847: Sekretarz Wydziału Cywilnego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1839–1842. Następnie awansował na stanowisko sekretarza Dziesiątego Warszawskiego Departamentu Rządzącego Senatu, 1843–1847. Tytułowany asesorem trybunału.
1850–1858: Referent w Wydziale Cywilnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850–1851. Sędzia do szczególnych poruczeń tamże, 1852–1858.

509. Bełkowski Laurenty
1834–1848: Kontroler III Kasy Głównej Wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Od 1838 referent w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Krakowskiego/Radomskiego, 1834–1848.
1850–1865: Kontroler powiatowy okręgu konieckiego (!) w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1851, 1862–1865. Kontroler powiatowy tamże, 1852–1861. Asesor kolegialny, 1854. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1856).

510. Bełkowski Roch
1850–1866: Rachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1859. Sekretarz w Sekcji Skarbo wej Wydziału Skarbowego tegoż Rządu, 1860–1865. Naczelny kontroler w Kontroli Skarbowej w Radomiu, 1865–1866. Sekretarz gubernialny, 1855.
1856–1857: Rachmistrz 2 kl. w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1856–1857.Sekretarz gubernialny.

504. Bellefroid Franciszek
1827–1830: Rewizor wojewódzki w Komisji Województwa Podlaskiego, 1827–1828, 1830.

511. Bełski Ignacy
1834–1835: Sekretarz generalny Służby Ogólnej w Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834, 1835.

512. Bełza Józef
1838–1848: Członek Rady Lekarskiej, mianowany na stale zasiadającego w Radzie, 1838–1848.
1850–1866: Członek etatowy Rady Lekarskiej, 1850–1861. P. o. komisarza fabryk w Sekcji Przemysłu i Kunsztów Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1852–1861. Członek z urzędu Rady Przemysłowej, 1855–1863. Komisarz fabryk w Sekcji Przemysłu tegoż wydziału, 1862–1866. Radca kolegialny, 1857. Radca stanu, 1860.

515. Bełza Karol
1845–1848: Od 1845 pomocnik rewizora skarbowego w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1854–1857: P. o. młodszego pomocnika kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1854–1856. P. o. starszego pomocnika kontrolera tamże, 1857.

518. Bełzowski Leon
1863–1865: Rewizor skarbowy okręgu lubelskiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1863–1865. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1863).

519. Bełzowski Ludwik
1834–1848: Adiunkt rachunkowości Sekcji Ogólnej, rachmistrz Sekcji Solnej, następnie referent w Sekcji Prawnej w Wydziale Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu do 1844. Od 1846 rewizor skarbowy w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego.
1850–1862: Rewizor skarbowy w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1861. Rewizor skarbowy okręgu kazimierskiego, 1862. Radca honorowy, 1855. Asesor kolegialny, 1860.

521. Bełżyński Kazimierz
1834–1835: Pisarz Sekcji Ogólnej, następnie pisarz i kasjer w Urzędzie Konsumpcyjnym Miasta Warszawy, Służby Wewnętrznej w Komorze Konsumowo- Składowej, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

522. Bełżyński Mikołaj (może: sw.429145, sw.552519)
1863–1866: Pomocnik archiwisty w Służbie Ogólnej Wydziału Oświecenia Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863–1864. Podsekretarz w Służbie Ogólnej Wydziału Oświecenia Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego, 1865–1866.

523. Bendochowski Antoni
1819–1830: Sekretarz Wydziałowy Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1819, 1820, 1821. Szef Wydziału Dyrekcji Trzeciej Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830.

524. Beneweni Feliks
1858–1866: Rachmistrz 2 kl. w Biurze Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1858–1859. Młodszy rysownik w Kancelarii Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1858. Pomocnik naczelnika referatu w Wydziale Technicznym Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1860. Naczelnik Kancelarii tegoż zarządu, 1861. P. o. naczelnika Kancelarii Zarządu VII Okręgu Komunikacji, 1862. Naczelnik Kancelarii Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, 1863–1866.

525. Benik Florentyn
1866: Rachmistrz młodszy w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1866.

526. Bentkowski Adolf
1819–1821: Adiunkt Wydziału Kasy w Dyrekcji generalnej Poczt, 1819, 1820, 1821.

527. Bentkowski Feliks
1839–1848: Pełniący obowiązki naczelnika Archiwum Głównego Krajowego, 1839–1848. Sędzia pokoju. Ordery: SA 3, SAS 3 za 25 lat nieskazitelnej służby.
1850–1852: P. o. naczelnika Archiwum Głównego Krajowego Akt Dawnych, 1850. P. o. naczelnika Archiwum Głównego Królestwa, 1851–1852. Ordery: SA 3, SS 3, za 25 lat nieskazitelnej służby (1850).

529. Bentkowski Leon Jarosław
1843: Aplikant w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1843–?.

530. Bentkowski Stanisław
1838: Sekretarz Sekcji Administracyjnej w Wydziale Lasów i Dóbr Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

531. Berdo Teodor
1864–1866: Adiunkt w Sekcji Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1864–1866.

532. Berends Michał
1845–1848: P. o. referenta przy Asesorach Duchownych w Wydziale Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych.

533. Berendt Aleksander
1852: Sekretarz w Pocztamcie Warszawskim, 1852.

534. Bereziński Andrzej
1834–1835: Kontroler Komory Celnej I rzędu w Zawichoście w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

535. Berg hr. Teodor
1812–1915: Namiestnik Królestwa Polskiego, 1864–1874. Prezes Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1864–1866. Prezydujący w Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1865–1866. Generał-adjutant, generał piechoty, głównodowodzący wojskami w Królestwie Polskim, prezes kurator Akademii Mikołajewskiej Sztabu Generalnego, członek Rady Państwa i szef Abosko-Fińskiego batalionu strzelców nr 11866, głównodowodzący wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego, generał- feldmarszałek, 1874. Ordery: SA z bryl. i miecz., S. Jer. 3, SW 1, SAN z bryl., OOB, SA 1 z kor. i SA 4 (1864), VM 2, za 40 lat nieskazitelnej służby, austriacki Św. Stefana 1, szwedzki Św. Serafina z brylantami i niderlandzki Lwa 1. Posiada złotą szpadę ozdobioną brylantami z napisem: „za wyprawę do Węgier w roku 1849” i takąż szpadę z napisem „za waleczność”. Medale: złoty na pamiątkę uwolnienia włościan 19 lutego 1861 r., srebrne: na pamiątkę roku 1812, za wzięcie Paryża w roku 1814, za wojnę turecką w latach 1828 i 1829, za zdobycie miasta Warszawy 25 i 26 sierpnia 1831, za uśmierzenie Węgier i Siedmiogrodu 1849, brązowy na pamiątkę wojny z lat 1853–1856 na wstążce orderu Św. Andrzeja.

536. Berg von Ernest
1865–1866: Członek Rady Wychowania Publicznego, 1865–1866.

537. Bergeman Ferdynand
1834–1835: Budowniczy obwodu płockiego w Komisji Województwa Płockiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego do 1835.

538. Berger Andrzej (może: sw.711744)
1850–1866: Urzędnik do pisania w Kancelarii Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1850–1851. Dziennikarz tamże, 1854–1858. Pomocnik głównego magazyniera w Zarządzie Magazynu tejże dyrekcji, 1859–1860. Buchalter tamże, 1861–1862. Buchalter w Wydziale Ekonomicznym tejże dyrekcji, 1863–1864. Buchalter w Magazynie Głównym tejże dyrekcji, 1865–1866. Registrator kolegialny, 1854.

539. Berger Fryderyk
1835–1837: Lekarz zwierząt Oddziału Stadnego w Wydziale Stadnym.

540. Berger Stanisław
1820: Dozorca Miast w Komisji Województwa Krakowskiego, 1820.

541. Bergiel Władysław
1866: Inspektor główny w Służbie Nadzoru i Kontroli Dróg Żelaznych Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, 1866. Pułkownik inżynier. Ordery: SA 2 z kor., SS 2 z kor., za 25 lat nieskazitelnej służby (1866).

542. Berkenhagen Jakub
1834: Burmistrz Wiskitek w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

543. Berkowski Karol
1838–1840: Kontroler Kasy Głównej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Krakowskiego, 1838–1840.

544. Bernard Jan (może: sw.171301)
1825: Inżynier wojewódzki w Komisji Województwa Kaliskiego, 1825.

545. Bernardt hr. Andrzej
1866: Członek Rady Zarządzającej Towarzystw Dróg Żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej, 1866. Pruski rzeczywisty radca tajny. Ordery: O. Czer. 1.

546. Bernatowicz Benedykt
1835–1837: Podkoniuszy stacyjny Oddziału Stadnego w Wydziale Stadnym.

547. Bernatowicz Ignacy
1834–1835: Podprokurator, 1834. Sędzia prezydujący obwodu łomżyńskiego (powiaty łomżyński, biebrzański, tykociński) w Sądach Policji Poprawczej w województwach płockiem i augustowskiem w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1835.

548. Berndt Aleksander
1850–1851: Rachmistrz w Sekcji Poborów Dyrekcji Poczt, 1850–1851.

549. Bernhard Jan (może: sw.171301)
1820–1834: Inżynier dróg i mostów w Komisji Województwa Kaliskiego, 1820–1823. Inżynier wojewódzki w Komisji Województwa Kaliskiego, 1824, 1826–1830, 1834.
1834–1837: Inżynier wojewódzki Służby Ogólnej Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego do 1837.

550. Bernhard Karol
1835: Inżynier wojewódzki Komisji Województwa Kaliskiego, 1835.

551. Bernhardt August
1854–1861: Członek przybrany Rady Przemysłowej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1854– 1861. Radca kolegialny, 1856.

554. Bernstejn Józef
1841–1848: Członek Rady Głównej Opiekuńczej oraz doktor medycyny, okulista. Członek dozoru szkół elementarnych, 1841–1848.
1850–1853: Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1850–1853.

555. Berowski Ignacy (może: lu.2406)
1835–1848: Pisarz powiatu kieleckiego województwa krakowskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Od 1841 objął urząd rewizora Wydziału Skarbowego Guberni Krakowskiej. W 1844 został rewizorem Służby Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Guberni Kaliskiej, a od 1845 Guberni Warszawskiej. Od 1848 objął stanowisko rewizora skarbowego Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego. Ordery: SS 3.

556. Berowski Jan (może: sw.575322)
1862–1866: Urzędnik do pisma w Zarządzie Głównym Służby Cywilno-Lekarskiej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1862. Urzędnik do pisma w Kancelarii Rady Administracyjnej, 1866.

557. Berowski Karol
1826–1830: Podsekretarz Biura Korespondencji w Komisji Rządowej Wojny, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830.
1834–1835: Rachmistrz II Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

559. Berowski Wiktor
1859–1864: Pomocnik rachmistrza w Kontroli Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859. Sekretarz-archiwista w Zarządzie Magazynu tejże dyrekcji, 1861–1862. Rachmistrz w Wydziale Ekonomicznym tejże dyrekcji, 1863–1864.
1865–1866: Rachmistrz w Magazynie Głównym Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1865–1866.

560. Berski Franciszek
1834–1843: Podpułkownik w Służbie Wojskowej z Korpusu Cesarskiego Inżynierów komunikacji lądowych i wodnych, w 1843 mianowany został inspektorem Zarządu Naczelnego Okręgu XIII Komunikacji Lądowych i Wodnych. Ordery: SA 2 z kor., SS 2.

561. Bertholdi Jerzy
1837–1848: Podrachmistrz, a następnie rachmistrz I kl. Sekcji Kontroli w Biurze Kontroli i Rachunkowości, w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1837–1848.

562. Bertholdi Ksawery
1840–1848: Pełniący obowiązki podrachmistrza Służby Ogólnej, następnie rachmistrza III kl. w Biurze Kontroli i Rachunkowości. Był również rachmistrzem Rady Ogólnej Budowniczej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1850–1866: Rachmistrz 2 kl. w Sekcji II Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1854. Rachmistrz 1 kl. tamże, 1855–1861. Starszy rachmistrz tamże, 1862–1866. Radca honorowy, 1853. Sekretarz kolegialny, 1854. Radca honorowy, 1858. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1860), SS 3 (1861).

563. Bertholdi Roman
1861: Pomocnik zawiadującego Pocztamtem Warszawskim, 1861. Ordery: SS 3 (1861).

565. Bertrand Aleksander
1864: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1864.

566. Bertrand Ignacy
1836–1844: Komisarz Wydziału Wojskowo-Policyjnego w Komisji Województwa Kaliskiego, a następnie od 1840 komisarz i od 1843 radca Wydziału Administracji i oświecenia Rządu Gubernialnego Kaliskiego.

567. Bessel Dominik
1866: Zastępca rządcy pałacu w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego, 1866.

568. Betcher Wilhelm
1835: Prezydent m. Kielce, 1835.

569. Bethier Jan
1828–1835: Adiunkt w kasie wojewódzkiej Komisji Województwa Sandomierskiego, 1828. Asesor ekonomiczny Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Lubelskiego, 1834–1835.
1834–1835: Asesor ekonomiczny Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

571. Bethier Ludwik
1834–1835: Budowniczy obwodu łęczyckiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.
1852–1859: Pomocnik budowniczego gubernialnego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1852–1853. Budowniczy gubernialny tamże, 1854–1859. Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1857. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1854), za 20 lat nieskazitelnej służby.

573. Bethier Paweł
1820–1829: Pierwszy inspektor w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Sandomierskiego, 1820–1822. Adiunkt emerytury w kasie wojewódzkiej Komisji Województwa Sandomierskiego, 1827. Adiunkt w kasie wojewódzkiej Komisji Województwa Sandomierskiego, 1829.

574. Betkowski Roch
1844–1848: Rachmistrz i podrachmistrz Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Rządu Gubernialnego Kieleckiego i Radomskiego, 1844– 1848.

575. Betlej Feliks
1850–1858: Adiunkt prawny w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1858.

576. Betlej Jan
1834–1835: Sędzia prezydujący Obwodu Warszawskiego II (dla powiatów warszawskiego, błońskiego, czerskiego, sochaczewskiego, rawskiego, siennickiego i stanisławowskiego) w Sądach Policji Poprawczej w województwach mazowieckim i kaliskim, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

577. Betlej Michał
1843–1847: Asesor Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego oraz asesor prawny w Sekcji Prawnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego/ Warszawskiego.

578. Betterle Emanuel
1866: Rachmistrz starszy w Oddziale Leśnym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866.

579. Beütlich Walerian
1826–1830: Podsekretarz Biura Inżynierii w Komisji Rządowej Wojny, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830.

580. Beyer Wincenty
1819: Dozorca Miast w Komisji Województwa Krakowskiego, 1819.

589. Białkowski Dominik
1834–1848: Asesor prawny Komory Celno-Konsumowej w Kielcach w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. W 1836 został radcą prawnym w Służbie Ogólnej, następnie w 1838 w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Sandomierskiego. W 1845 został radcą prawnym Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego.

590. Białobłocki Adam
1862–1866: Dziennikarz w Służbie Ogólnej Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1862–1863. Rachmistrz w Sekcji II tegoż biura, 1864. Rachmistrz starszy tamże, 1865–1866.

591. Białobłocki Józef
1842–1848: W 1842 tłumacz języka rosyjskiego Służby Ogólnej w Rządzie Gubernialnym Podlaskim, a od 1845 tłumacz języka rosyjskiego Służby Ogólnej, następnie od 1848 naczelnik Oddziału Wyznań i Oświecenia w Wydziale Administracji, Wyznań i Oświecenia w Rządzie Gubernialnym Lubelskim. Tytułowany radcą honorowym.
1850–1855: Naczelnik Sekcji Wyznań i Oświecenia Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1855. Radca honorowy, asesor kolegialny, 1852. Radca dworu, 1855. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1853).

593. Białobrzeski
1820: Ekspedytor w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Augustowskiego, 1820.

594. Białobrzeski Antoni
1824–1837: W latach 1824–1837 był duszpasterzem w Łomży, następnie członkiem kapituły metropolitarnej w Warszawie, oraz sprawował funkcję sędziego surogata Konsystorza Generalnego Warszawskiego.

595. Białobrzeski Błażej
1850–1866: Dziennikarz i pomocnik archiwisty w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1851. Podrachmistrz tamże, 1852– 1857. Rachmistrz tamże, 1858–1861. Adiunkt tamże, 1862. Adiunkt w Oddziale Administracyjnym Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1863–1866.

596. Białobrzeski Józef
1835: Regent Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa kaliskiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

597. Białobrzeski Piotr
1834–1835: Inkwirent obwodu piotrkowskiego (powiaty piotrkowski, radomski, częstochowski, wieluński, szadkowski) w Sądach Policji Poprawczej w województwach mazowieckim i kaliskim w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

599. Białoskórski Edward
1836–1861: W 1836 pomocnik naczelnika wojennego kaliskiego. P. o. naczelnika wojennego Guberni Krakowskiej, 1841–1844. W 1845 został naczelnikiem województwa kieleckiego i otrzymał rangę Rzeczywistego Radcy Stanu, został mianowany gubernatorem cywilnym Guberni Radomskiej. Od 1855 sprawował funkcje prezesa dyrekcji Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Warszawie, a w 1861 został tajnym radcą i członkiem Rady Stanu. Ordery: SS 1, SA 2, S. Jer. 4 i SW 4 z kok.
1850–1866: Gubernator cywilny radomski, 1850–1855. Radca stanu w Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1862. Stały członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1863–1866. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1856–1862. Rzeczywisty radca stanu, tajny radca, 1862. Ordery: SS 1, SA 2, S. Jer. 4, SW 4 z kok. (1850), SA 1, za 30 lat nieskazitelnej służby (1853), SW 2 i 4 z kok., SA 1 z kor. (1863).

600. Białoskórski Julian (może: 7.214.146)
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1862.

601. Bibikow Michał
1840–1845: Urzędnik, młodszy pomocnik Wydziału II w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim, 1840–1845. Radca honorowy.

602. Bichniewicz Adam
1839–1848: Sekretarz 2, następnie 1 kl. w Sekretariacie Generalnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1839–1848.
1850–1863: Tłumacz przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa, sekretarz 1 kl. w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850. Tłumacz w Biurze Tłumaczy Rządowych tejże komisji, 1851–1853. Referent tłumacz rosyjski tamże, 1854–1863. Sekretarz kolegialny, radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1858), SS 3 (1859).

605. Bidziński Tomasz
1826–1835: Archiwista w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Sandomierskiego, 1826–1830, 1834–1835.
1834–1839: Archiwista Sekcji Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, do 1839.

607. Biechoński Józef
1862–1866: Urzędnik do pisma w Kancelarii Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1862. Pomocnik kontrolera w Oddziale Kontroli Wypłat Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1863–1864. Pomocnik kontrolera w Oddziale Poborów tegoż zarządu, 1864. Ekspedytor w dworcu Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej i bydgoskiej Służby Pocztowej na Drodze Żelaznej Pocztamtu Warszawskiego, 1865–1866.

608. Biechoński Wojciech (może: sw.540931)
1834–1835: Podpisarz powiatu stopnickiego w Stopnicy, w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

609. Biechoński Wojciech
1863–1864: Zatrudniony jako urzędnik Komisji Skarbu, a następnie na stanowisku sekretarza stanu Rządu Narodowego, 1863–1864.

611. Bieczyński Feliks
1827–1835: Zastępca inżyniera wojewódzkiego w Komisji Województwa Lubelskiego, 1827. Inżynier wojewódzki Komisji Województwa Lubelskiego, 1828–1830.
1834–1846: Inżynier wojewódzki Służby Ogólnej Komisji Województwa Lubelskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, następnie w Rządzie Gubernialnym Lubelskim. Asesor kolegialny. Ordery: SS 3.
1851–1862: Inżynier gubernialny w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1851–1862. Asesor kolegialny, radca dworu, 1855. Radca kolegialny, 1859. Ordery: SS 3 (1851), za 20 lat nieskazitelnej służby (1856), SA 3 (1857).

615. Biedrzycki Ezechiel (może: 1.814.112)
1853–1858: Sekretarz w Urzędzie Lekarskim Guberni Augustowskiej, 1853–1858. Sekretarz gubernialny, 1857.

616. Biedrzycki Ludgard
1866: Asystent dziennika w Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1866.

617. Biedrzycki Prosper (może: 1.814.111)
1841–1848: Ekspedytor Zarządu Naczelnego Okręgu XIII Komunikacji Lądowych i Wodnych.

618. Biedrzycki Wiktor
1850–1857: Buchalter 3 kl. w Biurze Kontroli i Rachunkowości Wydziału Ruchomości Dyrekcji Ubezpieczeń, 1850. Buchalter 2 kl. tamże, 1851. Buchalter w Kasie Głównej Ubezpieczeń, 1852–1855. Buchalter w Wydziale Kontroli i Kas, 1855–1857. Sekretarz gubernialny, 1856.

619. Biedziński Tomasz
1820–1821: Dziennikarz i dozorca druków w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Sandomierskiego, 1820–1821.

620. Biegajłło Jan
1860–1864: Dziennikarz w Wydziale Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1860–1861. Dziennikarz w Wydziale Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1862. Pomocnik archiwisty tamże, 1863–1864.

621. Biegański Fortunat
1834–1836: Patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa krakowskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości. W 1836 został radcą prawnym w Komisji Województwa Krakowskiego.
1850–1866: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1850–1866.

623. Bieguński Feliks
1850–1866: Podrachmistrz w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1856. Rachmistrz tamże, 1857–1861. Sekretarz w Urzędzie Lekarskim Guberni Lubelskiej, 1862–1866.

626. Biekanowski Jan
1864–1899: Urzędnik kancelaryjny w Rządzie Gubernialnym Radomskim, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874. Młodszy pomocnik referenta w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1881, 1885–1886. Starszy pomocnik referenta w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1888, 1891, 1892. Archiwista w Wydziale Ogólnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1899. W służbie państwowej od 14.02.1864, na stanowisku (urzędnika kancelaryjnego) od 1.01.1867. Uposażenie – 250 rubli (1872).

627. Bielakowicz Jan
1820: Podsekretarz 1 kl. w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Augustowskiego, 1820.
1821: Podsekretarz w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Augustowskiego, 1821.

629. Bielanowski Wojciech
1834–1835: Adwokat przy Sądzie Apelacyjnym, 1834. Następnie mecenas przy Sądzie Najwyższej Instancji w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1835.
1835: Mecenas Sądu Najwyższej Instancji, 1835.

630. Bielański Józef (może: dw.43051, sw.740842)
1865–1866: Pomocnik kontrolera w Kontroli Wydziału Rachunkowości Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1865–1866.

631. Bielawski Józef (może: sw.740842)
1853–1866: Dziennikarz archiwista w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1853–1864, 1866.

632. Bielawski Teofil
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1862.

633. Bielecki Marcin
1820–1830: Podrachmistrz w kalkulaturze Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1820. Rachmistrz Wydziału Wojskowo- Policyjnego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1826–1827. Rachmistrz w kontroli stempla kollateralnego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1828– 1829. Sekretarz w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1830. Ordery: LH kawalerski.
1834–1835: Sekretarz Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

635. Bielecki Tomasz
1834–1835: Patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa płockiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

637. Bielicki Dionizy (może: sw.707332)
1865–1866: Asystent młodszy w Kontroli Skarbowej w Radomiu, 1865–1866.

638. Bielicki Ignacy
1855–1859: Tłumacz j. rosyjskiego w Kancelarii Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1855–1856. Tłumacz w Biurze Tłumaczy Sądowych Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1857–1859. Sekretarz kolegialny.

639. Bielicki Jan (może: sw.228804)
1863–1865: Adiunkt w Sekcji Prawnej Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1863. Adiunkt w Sekcji Dochodów Stałych tegoż wydziału, 1864–1865.

640. Bielicki Marcin
1834–1835: Sekretarz Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1834–1835.

641. Bielicki Piotr (może: sw.454942, sw.732478, sw.74429)
1862–1866: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1862. Asystent w Kontroli Skarbowej w Warszawie, 1864– 1866.

654. Bieliński
1819: Komisarz zasiadający w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Kaliskiego, 1819.

655. Bieliński Adam (może: 1.870.32)
1862–1866: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1862. Podrachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowo- Policyjnego tegoż Rządu, 1864–1866.

656. Bieliński Aleksander
1820–1830: Dozorca stempla w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Lubelskiego, 1820. Dozorca składu stempla i druków w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Podlaskiego, 1829–1830.

657. Bieliński Aleksander
1838–1843: Aplikant Trybunału Mazowieckiego w Warszawie od 1838, radca Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Lublinie, 1841–1843.

658. Bieliński Antoni
1834–1835: Regent powiatu tarnogrodzkiego w województwie lubelskim w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

660. Bieliński Franciszek (może: 1.841.142)
1863: Pisarz pocztowy w Pocztamcie Warszawskim, 1863.

661. Bieliński Jan (może: lu.907)
1820–1835: Podrachmistrz w Komisji Województwa Lubelskiego, 1820. Rachmistrz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Komisji Województwa Lubelskiego, 1826–1827. Rachmistrz Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Lubelskiego, 1828–1830, 1834–1835.
1834–1835: Rachmistrz Wydziału Administracyjnego i Oświecenia Publicznego w Rządzie Gubernialnym Lubelskim.

663. Bieliński Jan Nepomucen Władysław
1827–1830: Kapitan wojska Księstwa Warszawskiego, kasztelan Królestwa Polskiego od 1827. Łowczy dworu królewskiego, 1830.

664. Bieliński Józef
1838–1848: Adiunkt kontroli, a następnie podrachmistrz i młodszy kontroler w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1838–1848.
1850–1865: Młodszy kontroler w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850. P. o. kontrolera tamże, 1851–1858. Kontroler tamże, 1859–1860. Młodszy kontroler tamże, 1861–1865. Asesor kolegialny, 1853. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1857), za 25 lat nieskazitelnej służby (1859).

666. Bieliński Klemens (może: dw.26360)
1820: Kontroler Wypłat w Wydziale Skarbu Komisji Województwa Krakowskiego, 1820.

667. Bieliński Klemens (może: dw.26360)
1864–1866: Rachmistrz starszy w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1864–1866.

668. Bieliński Piotr
1827: Senator wojewoda, w 1827 powołany na prezesa Sądu Sejmowego.

694. Biełowieniec Platon
1807–1911: Urzędnik do specjalnych poruczeń w Kancelarii Gubernatora Siedleckiego, 1899, 1900, 1902, 1904. Radca w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1911. Asesor kolegialny, 1899, 1900, 1902. Radca dworu, 1904. Radca stanu, 1911. Ordery: SA 3, SS 2 (6.12.1909) i 3. Medale: pamięci panowania Aleksandra III. W służbie od 19.05.1889, w randze (radcy stanu) i na stanowisku od 5.11.1909. Uposażenie – 1807 rubli i 50 kopiejek (1911). Wyznanie: prawosławne. Kawaler.

675. Bielowski Józef (może: dw.43051, sw.740842)
1865: Dziennikarz archiwista w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1865.

677. Bielski Adolf Henryk
1845–1873: Kancelista, 1845–1848. Następnie pisarz Sądu Pokoju w powiecie kraśnickim, 1848–1850. Asesor Sądu Policji Poprawczej w Jędrzejowie, 1850–1856. Zastępczo sprawował funkcję prokuratora w Warszawie, 1856, a następnie inkwirenta w Komisji Śledczej. W tym samym czasie został wyznaczony przez Radę Administracyjną Królestwa Polskiego do pełnienia obowiązków urzędnika do szczególnych poruczeń. W 1860 otrzymał tytuł p. o. sędziego apelacyjnego, a w 1863 został inkwirentem do spraw politycznych. Od 1867 objął urząd prezesa Sądu Kryminalnego w Warszawie, a od 1873 został członkiem warszawskich departamentów Rządzącego Senatu. Po reformie sądownictwa został członkiem Izby Sądowej oraz Rzeczywistym Radcą Stanu. Ordery: SA 2, SS 2.
1857–1866: Sędzia do szczególnych poruczeń w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1857–1861. P. o. inkwirenta Komisji Śledczej przy Namiestniku Królestwa Polskiego, 1861. Sędzia w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1864–1866. Ordery: SS 3 (1861), SA 3 (1864), SS 2 z kor. (1866).

678. Bielski Dionizy
1836–1839: Sędzia Sądu Apelacyjnego, 1836–1839.
1850–1855: Wiceprezes Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, 1850–1854. Członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, IX Departament, Wydział Tymczasowy, 1855. Radca stanu, 1851. Ordery: SS 2 (1850).

680. Bielski Edward
1863–1864: Obrońca Rady Stanu Królestwa Polskiego w Kielcach, 1863–1864.

681. Bielski Franciszek (może: 1.881.145, sw.294089, sw.550928)
1835: Patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa kaliskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

682. Bielski Grzegorz
1819: Sekretarz w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1819.

683. Bielski Ignacy
1834–1848: Sędzia Sądu Apelacyjnego w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1848. Ordery: SA 3.
1850–1853: Sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, 1850– 1853. Emeryt, 1851. Ordery: SA 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1850).

685. Bielski Józef (może: 1.881.140, le.154.1.2, sw.171602, sw.17209, sw.719883)
1864–1866: Adiunkt w Sekcji Poborów Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1864–1865. Adiunkt w Sekcji Dochodów Stałych tegoż wydziału, 1866.

686. Bielski Kornel (może: 1.881.133)
1834–1843: Rachmistrz do funduszu transportowego Wydziału Wojskowo-Policyjnego Komisji Województwa Krakowskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

687. Bielski Paweł
1820–1830: Dziennikarz i dozorca druków w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Kaliskiego, 1820–1821. Rachmistrz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Kaliskiego, 1828–1830.

688. Bielski Wincenty
1822–1825: Naczelnik Wydziału Administracji Ogólnej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1822, 1823, 1824, 1825.

696. Bieługow Aleksander
1866: Kontroler powiatowy okręgu kazimierskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1866.

700. Bienciel Jan
1858–1872: Żurnalista w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1870, 1871, 1872. Ordery: Medale: brązowy za stłumienie „polskiego buntu” 1863–1864. W służbie państwowej od 8.06.1858, na stanowisku (żurnalisty) od 1.01.1867.

715. Bieńczycki Aleksander
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1862.

704. Biendugowski Jan
1859–1866: Asystent probierstwa w Probierni Głównej Urzęd Mennicy Warszawskiej, 1859, 1861–1865. Sekretarz w Służbie Ogólnej tegoż urzędu, 1866.

705. Bieniaszewski Ksawery
1834–1839: Referent I, a następnie naczelnik Sekcji Stempla, Loterii i Poczt w Wydziale Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu do 1839.

706. Bienicki Wojciech
1834: Kontroler Komory Celnej II rzędu w Praszce w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

707. Bienieszawski Ksawery
1830–1835: Referent Wydziału Stempla, Poczt i Loterii, 1830, 1834, 1835.

708. Bienkiewicz Franciszek
1827–1835: Adiunkt wydziałowy Komisji Województwa Podlaskiego, 1827, 1829–1830, 1835.

709. Bienkiewicz Franciszek
1828: Adiunkt Wydziału Policyjnego Komisji Województwa Podlaskiego, 1828.

710. Bienkiewicz Franciszek
1834–1835: Adiunkt Wydziału Wojska i Policji w Komisji Województwa Podlaskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

716. Bieńkiewicz Jacek
1819–1830: Mecenas Trybunału Najwyższej Instancji, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830.

717. Bieńkowski Adolf
1820–1835: Sekretarz w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Lubelskiego, 1820. Sekretarz Sekcji Ekonomicznej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Lubelskiego, 1824–1827.Asesor ekonomiczny Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Lubelskiego, 1828–1830. Nadleśny generalny Komisji Województwa Lubelskiego, 1834–1835.

718. Bieńkowski Adolf
1834–1839: Nadleśniczy generalny Sekcji Leśnej w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, a następnie w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1838–1839.

719. Bieńkowski Antoni (może: sw.468906)
1819–1825: Sędzia Trybunału Najwyższej Instancji, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825.

720. Bieńkowski Franciszek (może: sw.227353)
1824: Sekretarz Wydziałowy w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1824.

721. Bieńkowski Franciszek
1834–1835: Komisarz obwodu mławskiego w Komisji Województwa Płockiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

724. Bieńkowski Ignacy
1810–1838: Inspektor generalny Mennicy, 1810.07.05–1818.11.07. Dyrektor Mennicy, 1818.11.07–1838.09.26.
1822: Dyrektor Mennicy w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1822.
1834–1835: Zatrudniony jako dyrektor Mennicy Dozoru Ogólnego Dyrekcji Mennicy, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

725. Bieńkowski Kajetan
1839–1840: Od 1839 rachmistrz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Kaliskiego.

728. Bieńkowski Łukasz
1834: Fizyk wojewódzki w Komisji Województwa Podlaskiego, 1834.
1834–1848: Fizyk wojewódzki jako zastępca, 1834. Od 1837 fizyk gubernialny w Służbie Ogólnej Komisji Województwa Podlaskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Od 1842 lekarz w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Augustowskiego.
1850–1865: Starszy lekarz w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850. Starszy lekarz powiatu augustowskiego, 1852. Akuszer w Urzędzie Lekarskim Guberni Augustowskiej, 1853–1858. Inspektor tamże, 1859–1862. Inspektor w Urzędu Lekarskim Guberni Radomskiej, 1863–1865. Radca dworu, 1861. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1862).

730. Bieńkowski Mateusz
1819–1835: Adiunkt wydziałowy Komisji Województwa Sandomierskiego, 1819–1824. Naczelnik Sekcji Oświecenia Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1826–1830. Komisarz zasiadający w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Komisji Województwa Sandomierskiego, 1835.
1835–1840: Komisarz Wydziału Wojskowo-Policyjnego Komisji Województwa Sandomierskiego, Urzędy Municypalne Miast Województwa Sandomierskiego.

732. Bieńkowski Michał
1834–1837: Sędzia Sądu Apelacyjnego, 1834–1837.

733. Bieńkowski Seweryn
1834: Sekretarz II Sekcji Konsumpcyjnej i Tabak w Wydziale Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834.

734. Bieńkowski Seweryn
1855–1861: Asystent w Kontroli Skarbowej w Siedlcach, 1855. Rachmistrz tamże, 1856–1861.

735. Bieńkowski Stefan (może: 1.925.65, sw.505925)
1834–1835: Pisarz materiałów w Sekcji Administracyjnej w Dyrekcji Mennicy, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

712. Bienkowski Sylwester
1834: Sekretarz przy Oddziale Stadnym w Sekcji Instytutów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1846: Sekretarz 1 kl. przy oddziale stadnym w Sekcji Instytutów, następnie sekretarz 1 kl. do interesów Stada Królestwa w Sekcji Przemysłu i Handlu Wydziału Przemysłu i Handlu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Od 1845 był również sekretarzem Dyrekcji Wyścigów Konnych. Ordery: SS 3.
1850–1851: Sekretarz Dyrekcji Wyścigów Konnych, 1850–1851. Ordery: SS 3 (1851).

726. Bieńkowski Korwin Antoni
1818–1825: Sędzia Sądu Najwyższej Instancji w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, redaktor Kodeksu Cywilnego od 1818. Senator-kasztelan, 1825. Ordery: SS 2.

713. Bientkowski Andrzej
1853–1886: Inżynier gubernialny w Wydziale Budowlanym Rządu Gubernialnego Siedleckiego, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1885–1886. Radca tytularny, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1882, 1883, 1881, 1885–1886. Ordery: SS 2. Medale: brązowy pamięci wojny 1853–1856. Uposażenie 875 rubli (1882).

738. Bierantowicz Michał
1834–1835: Zastępca lekarza obwodu lipnowskiego w Komisji Województwa Płockiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

746. Biernacki Aleksander
1838–1848: Od 1838 komisarz, od 1843 radca Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego w Rządzie Gubernialnym Lubelskim. Od 1846 radca Wydziału Policyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego. Radca honorowy i radca dworu. Ordery: SA 3 i SS 3.
1850–1860: Radca Wydziału Policyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850. Radca Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1851–1860. Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, 1853–1860. Radca dworu, radca kolegialny, 1853. Radca stanu, 1859. Ordery: SA 2, SS 3, za 25 lat nieskazitelnej służby (1850), za 20 lat nieskazitelnej służby (1852), SA 2 z kor. (1856), za 35 lat nieskazitelnej służby, SW 4 (1858).

748. Biernacki Alojzy Prosper
1830–1831: Poseł na sejm z Wielunia, 1830. Członek Komisji Skarbowej od 1831.01. Minister skarbu (podał się do dymisji), 1831.02– 1831.06.06.

749. Biernacki Cezariusz (może: 1.943.418, le.161.11.19)
1856–1866: Sekretarz młodszy w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1856. Adiunkt archiwum w Sekcji Ogólnej tegoż wydziału, 1857–1859. Rachmistrz w Sekcji Technicznej tegoż wydziału, 1860. Adiunkt dziennika w Sekcji Ogólnej tegoż wydziału, 1861–1862. Rachmistrz starszy w Sekcji Technicznej tegoż wydziału, 1861. Adiunkt starszy w Sekcji Administracyjnej tegoż wydziału, 1863–1864. Starszy adiunkt ekonomiczny w Sekcji Technicznej tegoż wydziału, 1866.

751. Biernacki Dymitr
1851–1855: Urzędnik kancelaryjny w Wydziale Wojskowym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1851–1855. Registrator kolegialny, 1854.

752. Biernacki Feliks (może: 1.943.100, dw.11874, dw.14235, dw.14235)
1834–1835: Podprokurator obwodu sandomierskiego (powiaty sandomierski, opatowski, staszowski, koniecki) w Sądach Policji Poprawczej w województwach krakowskim i sandomierskim w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

753. Biernacki Gabriel Józef
1809–1830: Poseł na sejm, 1818–1820. Prezes Ziemstwa Kredytowego w Kaliszu, 1820–1830. Generał brygady. Ordery: krzyż kawalerski orderu wojskowego polskiego (1809).

754. Biernacki Grzegorz Józef (może: sw.218677)
1834–1835: Komornik powiatu radzymińskiego województwa podlaskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

755. Biernacki Ignacy
1864–1866: Kontroler w Oddziale Kontroli Wypłat Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1864–1866.

757. Biernacki Józef Kalasanty
1834–1835: Kontroler Kasy obwodu kaliskiego, następnie kontroler II Kasy Głównej Wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.
1835: Kontroler w kasie wojewódzkiej Komisji Województwa Kaliskiego, 1835.

758. Biernacki Julian (może: 1.943.242)
1865–1866: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1865–1866.

777. Biernacki Konstanty
1840–1881: Młodszy pomocnik referenta w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1870. Starszy pomocnik referenta w tym Wydziale, 1871, 1872, 1873, 1874, 1877. Pomocnik referenta ds. podatków i opłat w Wydziale Ogólnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1881. Sekretarz kolegialny, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1877. Ordery: Medale: brązowy pamięci wojny 1853–1856. W służbie od 29.11.1840, na stanowisku od 9.10.1869. Uposażenie – 420 rubli (1872).

759. Biernacki Łukasz
1834–1848: Dyrektor Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego oraz pomocnik dyrektora w Sekcji Opieki Włościan i Kolonistów w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Od 1843 członek Komisji Emerytalnej. Członek Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Był również członkiem Rady Głównej Opiekuńczej. Radca kolegialny i rzeczywisty radca stanu. Członek Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, następnie członek Komisji Emerytalnej, 1843–1848. Rzeczywisty Radca Stanu. Ordery: SA 3, SW 3.
1850–1861: Członek Komisji Emerytalnej, 1850–1861. Zarządzający Wydziałem Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, rzeczywisty radca stanu. Ordery: SS 1, SW 3, SA 2, za 35 lat nieskazitelnej służby (1850).
1850–1862: Zarządzający Wydziałem Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1861. Członek Rady Głównej Opiekuńczej. 1850–1862. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SS 1, SW 3, SA 2, za 35 lat nieskazitelnej służby, SA 1 (1854), za 40 lat nieskazitelnej służby (1855), SA 1 z kor., SW 3 (1856), SW 2 (1857).

762. Biernacki Mateusz
1836–1848: Od 1836 archiwista Wydziału Administracyjnego Komisji Województwa Kaliskiego, zatrudniony od 1845 na stanowisku pomocnika archiwisty, a następnie archiwisty Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego/Warszawskiego.
1850–1855: Archiwista w Służbie Ogólnej Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1855.

764. Biernacki Mikołaj
1835: Kontroler generalny w Dozorze Ogólnym w Dyrekcji Mennicy w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

765. Biernacki Mikołaj (może: 1.943.229, le.160.1.25, le.160.1.25, sw.413944)
1857–1863: Podrachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego, 1857. Tłumacz j. rosyjskiego w Służbie Ogólnej tegoż Rządu, 1858–1860. Młodszy pomocnik naczelnika kancelarii, 1861–1863. Registrator kolegialny, 1858.

766. Biernacki Paweł (może: sw.238591)
1834–1846: Naczelnik Urzędu Głównego Pocztowego w Lublinie, następnie inspektor w Dyrekcji Poczt do 1846. Inspektor nadzwyczajny. Radca dworu. Ordery: SS 3.
1850–1854: Radca w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1854. Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Radomskiej, 1854. Radca dworu, radca kolegialny, 1854. Ordery: SS 3, za 25 lat nieskazitelnej służby (1851).

768. Biernacki Roch (może: 1.943.270, 1.943.270, 1.943.98)
1819: Naczelnik Wydziału Dyrekcji Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1819.

769. Biernacki Seweryn (może: 1.943.53, 1.943.53)
1853–1858: Członek honorowy Deputacji Szlacheckiej w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Lubelskiej, 1853–1858.

770. Biernacki Tomasz
1853–1859: Adiunkt w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1853. Rachmistrz drogowy w Sekcji Skarbowej tegoż wydziału, 1854. Rachmistrz 2 kl. tamże, 1855–1859. Sekretarz gubernialny, 1857.

772. Biernacki Wincenty (może: 1.943.408, sw.551137)
1861–1862: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1861. Starszy pisarz tamże, 1862.

773. Biernacki Władysław
1856–1866: Podrachmistrz w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1856–1859. Rachmistrz tamże, 1860–1864. Adiunkt w Oddziale Spisu i Zaciągu Wojskowego tegoż wydziału, 1865–1866.

774. Biernacki Zenon
1842–1844: Zatrudniony od 1842 na stanowisku tłumacza języka rosyjskiego Służby Ogólnej w Rządzie Gubernialnym Lubelskim.
1850–1866: Pomocnik naczelnika kancelarii w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1861. Urzędnik do szczególnych poruczeń tamże, 1862. Naczelnik Sekcji Administracyjnej Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1863. Naczelnik Oddziału Administracyjnej tegoż wydziału, 1864–1866. Sekretarz kolegialny. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1859).

784. Bieroński Julian (może: 1.950.10)
1834–1835: Pisarz Komory Wychodowej II rzędu w Ratajach i Niezdarze w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

786. Bierzyński Józef
1835–1848: Rachmistrz w kontroli stempla kollateralnego w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. W 1839 objął stanowisko kontrolera, a od 1841 poborcy Kasy Gubernialnej w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Krakowskiego, następnie Kieleckiego. W 1845 został rewizorem skarbowym w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Radomskiego. Ordery: K.W.zł i LH.
1850–1852: Zaliczony do kancelarii Sekretariatu Stanu, 1850–1852. Sekretarz gubernialny.
1850–1860: Rewizor skarbowy w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1860. Sekretarz prowincjonalny, 1853. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: LH, Krzyż złoty polski (1850), za 35 lat nieskazitelnej służby (1855).
1853–1855: Urzędnik nadetatowy w Kancelarii Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego, 1853–1855. Sekretarz gubernialny, sekretarz kolegialny, 1854.

789. Bierzyński Roman
1824–1834: Sekretarz Adiunkt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1824. Referent Sekcji Instytutów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1844: Referent, a następnie naczelnik Sekcji Instytutów od 1834, trzymający pióro w Radzie Głównej Opiekuńczej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Referendarz stanu. Ordery: SS 3 i Leop. 3.
1834–1845: Referent, a następnie szef Wydziału Instytutów i Poczt w Wydziale Przemysłu i Handlu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Był również członkiem Rady Głównej Opiekuńczej. Ordery: SS 4, SS 3.
1850–1866: Naczelnik Sekcji Instytutów w Wydziale Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1860. Nadetatowy referendarz stanu w Kancelarii Rady Stanu, 1862–1866. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1850–1862. Emeryt, 1861. Radca dworu, radca kolegialny, 1853. Ordery: SS 3, Leopolda II Krzyż Kawalerski, SA 2 (1854), SA 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 2 (1857), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860), SS 2 z kor. (1862), za 35 lat nieskazitelnej służby (1863).

798. Biguel
1840–1841: Doktor w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim, 1840–1841. Asesor kolegialny. Ordery: LH.

801. Bijeyko Dominik
1820–1835: Ekspedytor w Komisji Województwa Lubelskiego, 1820. Ekspedytor generalny w Komisji Województwa Lubelskiego, 1826–1830. Tłumacz j. rosyjskiego w Komisji Województwa Lubelskiego, 1834. Archiwista w Wydziale Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Wojewódzkiej.
1834–1842: Archiwista Wydziału Administracyjnego i Oświecenia Publicznego w Rządzie Gubernialnym Lubelskim, 1834–1842.

802. Bilczyński Jan
1823–1835: Adiunkt wydziałowy Komisji Województwa Kaliskiego, 1823–1830, 1834–1835. Ordery: SS 4.
1834–1848: Adiunkt Wydziału Wojskowo-Policyjnego, następnie został adiunktem administracyjnym Wydziału Administracyjno-Duchownego Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Od 1845 został adiunktem Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego. Ordery: SS 3.

804. Bilczyński Konstanty
1850: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1850.

805. Bilewicz Ignacy
1826–1830: Podsekretarz Kontroli Generalnej w Komisji Rządowej Wojny,1826, 1827. Podsekretarz Biura Zaciągu w Komisji Rządowej Wojny, 1828, 1829, 1830.

806. Bilewski Tomasz
1864–1866: Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1864–1866.

808. Biliński Aleksander
1821–1824: Rendant stempla w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Lubelskiego, 1821–1822. Dozorca stempla i druków w kasie wojewódzkiej Komisji Województwa Lubelskiego, 1824.
1834–1837: Rendant stempla Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

810. Biliński Antoni
1834–1835: Obrońca powiatu kalwaryjskiego, województwo augustowskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

812. Biliński Klemens
1834–1841: Naczelnik Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, następnie Rządu Gubernialnego Krakowskiego, 1834–1841. Ordery: SA 3 i SS 4.

811. Biliński Klemens
1842–1848: Urzędnik przy naczelniku Wydziału Wojskowego w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim od 1842. Regestrator kolegialny.
1850–1860: Młodszy pomocnik naczelnika wydziału wojskowego Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1850–1860. Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1859).

814. Biliński Wawrzyniec
1835: Regent powiatu kraśnickiego w Kraśniku, województwo lubelskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

816. Bille Karol
1835: Patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa kaliskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

817. Billewicz Józef
1855–1856: Rachmistrz 1 kl. w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1855–1856. Sekretarz gubernialny.

818. Billewicz Ludwik
1841–1848: Od 1841 rachmistrz posługi transportowej w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Sandomierskiego. Od 1845 rachmistrz 2 kl. Oddziału Rachuby w Wydziale Administracji, Wyznań i Oświaty Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1841–1848.
1850–1866: Rachmistrz 2 kl. w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1851. Rachmistrz 1 kl. tamże, 1852–1854, 1857–1861. Rachmistrz starszy tamże, 1862–1866. Sekretarz gubernialny, 1853. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1859).

820. Billing Kazimierz
1863–1864: Dziennikarz w Służbie Ruchu Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1863–1864.

821. Bilski Paweł (może: 1.881.161)
1827: Rachmistrz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Kaliskiego, 1827.

822. Bilski Władysław (może: 1.881.167)
1863–1866: Urzędnik kancelaryjny młodszy w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego, 1863–1866. Registrator kolegialny, 1865.

825. Bindugowski Jan
1860: Asystent probierstwa w Sekcji Technicznej Urzędu Mennicy Warszawskiej, 1860.

827. Biński Michał
1834: Burmistrz m. Kolno w województwie augustowskim.

830. Birnbaum Fryderyk
1834–1835: Obrońca powiatu kaliskiego w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

831. Birner Jan
1816–1833: Mierniczy rządowy, 1816–1833. Od 1818 przy Dyrekcji Dóbr i Lasów, a od 1821 przy Komisji Urządzającej Dobra i Lasy Państwowe, następnie od 1822 przy Wydziale Urządzania Dóbr Rządowych, wreszcie przy Komisji Rządowej Skarbu.

833. Biterle Emanuel
1862–1865: Rachmistrz młodszy w Oddziale Leśnym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1862–1864. Rachmistrz starszy tamże, 1865.

834. Biterle Józef
1834–1835: Naczelnik Kontroli Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

835. Bitterle Józef
1826–1835: Adiunkt w kontroli stempla kollateralnego w Komisji Województwa Sandomierskiego, 1826. Kontroler naczelny stempla kollateralnego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1830, 1834–1835.

838. Blakiewicz Jan
1820–1835: Podsekretarz prezydialny, dyrektor kancelarii Komisji Województwa Augustowskiego, 1820. Sekretarz prezydialny Komisji Województwa Augustowskiego, 1822–1823. Adiunkt wydziałowy w Komisji Województwa Augustowskiego, 1824. Zastępca adiunkta wydziałowego w Komisji Województwa Augustowskiego, 1825. Dziennikarz w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Augustowskiego, 1826–1829. Sekretarz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Augustowskiego, 1830, 1834–1835.
1834–1842: Sekretarz Sekcji Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, następnie na tym stanowisku podlegał Rządowi Gubernialnemu Augustowskiemu.

862. Błaszczyński Józef
1834–1841: Tłumacz Wydziału Paszportowego, następnie Wydziału Próśb w Kancelarii Przybocznej Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim, 1834–1841.

863. Błaszyński Ignacy (może: 1.1097.101, 1.1097.105, sw.901950)
1834–1835: Nadleśnieczy w leśnictwie Olkusz w Nadleśniectwie Rządowym w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

864. Błażejenko Joachim
1850–1854: Ober-audytor w Sztabie Zarządu Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1850–1854. Asesor kolegialny, radca dworu, 1854. Ordery: SS 3, VM 4, za 15 lat nieskazitelnej służby (1850), za 20 lat nieskazitelnej służby (1851).

865. Błażejewski Marcin
1848: Podarchiwista w Wydziale Skarbowym w Rządzie Gubernialnym Warszawskim, 1848.
1850–1853: Asystent archiwum w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1853.

867. Błażejewski Wojciech
1854–1855: Tłumacz w Zarządzie Naczelnika Wojennego w Kaliszu, 1854–1855.

869. Błażowski h. Sas Bonawentura
1812–1827: Kasjer w Kasie Generalnej Księstwa od 1812, następnie urzędnik w dziale wypłat oraz poborca do 1827.12.22.

870. Błażyjenko Leonty
1852–1854: Adiutant w Zarządzie Naczelnika Wojennego w Kaliszu, 1852–1854. Podporucznik.

840. Blechman Krystyn
1860–1866: Rachmistrz w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1860–1864, 1866. Rachmistrz starszy tamże, 1865.

884. Błędowski Maciej
1826–1834: Podsekretarz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1826–1830. Sekretarz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1834.
1834: Sekretarz Sekcji Skarbu w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

886. Błędowski Stanisław
1834: Pisarz Magazynów Solnych w Olicie, Wydział Skarbowy Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

887. Błędowski Stanisław
1851–1856: Asystent w Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1851–1856.

872. Błeszczyński Julian
1855–1871: Dietariusz w Archiwum Głównym Królestwa w Warszawie, 1855–1859. Następnie urzędnik kancelaryjny Heroldii Królestwa Polskiego, 1860–1861. Młodszy cenzor Komitetu Cenzury, 1861–1869. Pomocnik sekretarza komitetu Cenzury w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1861–1871.
1861–1863: Urzędnik kancelaryjny w Heroldii Królestwa Polskiego, 1861. P. o. młodszego cenzora w Warszawskim Komitecie Cenzury, 1863. Ordery: Maur. i Łaz. (1863).
1862–1866: P. o. młodszego cenzora w Warszawskim Komitecie Cenzury, 1862, 1864. Młodszy cenzor w Wydziale Prasy Periodycznej, 1865–1866. Ordery: Maur. i Łaz. (1864).

873. Błeszyński Antoni (może: sw.566649)
1834–1835: Sędzia pokoju powiatu częstochowskiego w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

874. Błeszyński Antoni (może: 12.321.31, sw.566649, sw.839615)
1862–1866: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1862. Rachmistrz w Biurze Rady Głównej Opiekuńczej, 1865–1866.

875. Błeszyński Jan
1835–1846: Zastępca sędziego w Trybunale Handlowym województwa mazowieckiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości. W 1843 został radcą handlowym w Banku Polskim, 1835–1846.

876. Błeszyński Józef
1834–1835: Referent w Sekcji Potrzeb Wojska Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834. Referent w Sekcji Miast i Nominacji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.
1834–1837: Referent Sekcji Potrzeb Wojska, następnie referent Sekcji Miast i Nominacji Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego do 1837.

878. Błeszyński Józef (może: 1.1094.34, 1.1097.157)
1834–1835: Sędzia pokoju powiatu olkuskiego w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

880. Błeszyński Ludwik
1834: Asesor Prawny Sekcji Prawnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1848: Asesor prawny Sekcji Prawnej w Wydziale Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1835. Asesor członek Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego. W 1844 prezes Sądów Kryminalnych Gubernii Mazowieckiej i Kaliskiej. W 1845–1848 był patronem Guberni Warszawskiej w Kaliszu. Ordery: SS 3 i SA 3.

882. Błeszyński Stanisław
1855: Młodszy pomocnik inżyniera w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1855. Sekretarz gubernialny.

843. Bliziński August
1826–1830: Podsekretarz Biura Korespondencji w Komisji Rządowej Wojny, 1826, 1827. Podsekretarz Biura Żołdu w Komisji Rządowej Wojny, 1828, 1829, 1830.

845. Bloch Jan (może: sw.759203)
1866: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1866.

847. Bloch Łazarz
1834: Chirurg obwodu rawskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

848. Bloch Walenty
1834–1835: Adiunkt Wydziału Administracyjnego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1834–1835.
1834–1848: Adiunkt Wydziału Administracyjnego Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast, następnie od 1845 adiunkt Wydziału Wojskowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1850–1854: Adiunkt w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850. Adiunkt w Oddziale Wyznań i Oświecenia Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1851. Adiunkt w Oddziale Administracji tegoż wydziału, 1852–1854. Sekretarz kolegialny, 1853.

889. Błocki Mikołaj
1810–1847: W latach 1817–1827 był proboszczem w Wyszonkach, a w 1826 został podkustoszem katedry augustowskiej. Następnie objął stanowisko regensa w seminarium duchownym w Sejnach. Został kolejno kanonikiem katedralnym, prokuratorem kapituły sejneńskiej oraz surogatem w konsystorzu łomżyńskim. W 1834 objął probostwo w Nowogrodzie. Był również asesorem duchownym w Wydziale Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych.

891. Błoński Gracjan
1857–1862: Podrachmistrz w Oddziale Wyznań i Oświecenia Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1857. Podrachmistrz w Oddziale Rachuby tegoż wydziału, 1858–1860. Podrachmistrz w Oddziale Wyznań i Oświecenia tegoż wydziału, 1861–1862.

851. Blum Konstanty
1865: Urzędnik do szczególnych poruczeń w Zarządzie Poczt w Królestwie Polskim, 1865.

852. Blumenfeld Aleksander
1848: Sekretarz 1 kl. w Sekcji Przemysłu i Handlu Wydziału Przemysłu i Kunsztów w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1848. Tytułowany sekretarzem gubernialnym .
1850–1866: Referent w Sekcji IV Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1861. Referent w Sekcji I tegoż wydziału, 1853–1861. Naczelnik Sekcji I, 1862. Naczelnik Sekcji Przemysłu i Instytutów Wydziału Przemysłu i Kunsztów tejże komisji, 1866. Członek Rady Przemysłowej, 1866. Sekretarz kolegialny, radca honorowy, 1854. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: SA 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1858), SS 3 (1861), za 20 lat nieskazitelnej służby (1866).

854. Blumenfeld Konstanty
1856–1866: Sekretarz 2 kl. w Wydziale Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1856–1861. Sekretarz w Służbie Ogólnej tegoż wydziału, 1862–1865. Referent tamże, 1866. Sekretarz gubernialny, sekretarz kolegialny, 1858. Radca honorowy, 1860.

896. Bniński Aleksander Stanisław Rufin
1809–1831: Senator kasztelan Królestwa Polskiego od 1821, w Senacie pracował jako członek Komisji dla Umorzenia Długu Zagranicznego, następnie jako minister spraw wewnętrznych, 1831.02.01–1831.03.10. Ordery: Złoty Krzyż Orderu Virtuti Militari (1809).

898. Bobakowski Edmund (może: le.188.1.7)
1862–1866: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1862. Podsekretarz tamże, 1865. Sekretarz wydziału tamże, 1866.

899. Bobakowski Gustaw
1866: Dziennikarz 2-gi w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1866.

900. Bobakowski Ignacy (może: le.188.1.1)
1862: Radca w Służbie Ogólnej Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1862. Ordery: SS 3, VM 4, O. Czer. 3, za 35 lat nieskazitelnej służby (1862).

901. Bobakowski Józef
1834–1848: Sekretarz I, następnie referent Sekcji Konsumpcyjnej i Tabak w Wydziale Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1865: Referent w Oddziale Konsumcyjnym Sekcji Konsumcyjno- Propinacyjnej Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1858. Referent starszy tamże, 1859–1865. Asesor kolegialny, radca dworu, 1856. Ordery: SS 3 (1850), za 15 lat nieskazitelnej służby (1851), za 20 lat nieskazitelnej służby.

903. Bobakowski Józef (może: sw.159436)
1864–1865: Dziennikarz archiwista w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1864–1865.

904. Bobiatyński Ignacy
1833–1835: Na rozkaz Nowosilcowa z 30.12.1833 Rada Administracyjna na mianowała go komisarzem Dyrekcji Generalnej Poczt w Warszawie. Od 1835 zatrudniony jako naczelnik urzędu w Dyrekcji Generalnej Poczt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Otrzymał rangę asesora kolegialnego, radcy tytularnego, radcy stanu.

908. Bobiński Antoni
1858–1866: Rachmistrz w Sekcji Poborów Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1858–1859. Kontroler w Buchalterii tegoż zarządu, 1860–1861. Naczelnik Oddziału Administracyjnego tegoż zarządu, 1862. Naczelnik Oddziału Administracyjnego Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1863–1866.

909. Bobiński Franciszek
1842–1848: Referent w Wydziale Kryminalnym, następnie sędzia do szczególnych poruczeń w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1842–1848.
1850–1863: Sędzia do szczególnych poruczeń, p. o. referenta w Wydziale Kryminalnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850–1852. Sędzia do szczególnych poruczeń tamże, 1853–1860. Naczelnik tegoż wydziału, 1861–1863. Asesor kolegialny, 1853. Radca dworu, 1857. Ordery: SS 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1859).

911. Bobiński Józef
1850–1853: Młodszy inżynier w Wydziale Administracyjnym Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1850–1851. Inżynier oddziału tejże dyrekcji w Warszawie, 1852–1853. Radca honorowy, 1853.

912. Bobiński Karol
1820–1835: Asesor prawny w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Augustowskiego, 1820–1821. Referent prawny w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Augustowskiego, 1822. Radca prawny w Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Augustowskiego, 1823–1825. Radca prawny w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Augustowskiego, 1826– 1830, 1834–1835.
1834–1835: Radca prawny Sekcji Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

914. Bobiński Nikodem (może: 1.1135.91)
1862–1863: Pomocnik kontrolerów w Sekcji Poborów Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1862. Młodszy pomocnik ekspedytora w Ekspedycji Gazet Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1863.

915. Bobiński Stanisław (może: 1.1132.42, 1.1135.87, sw.275137, sw.689333, sw.742548)
1854–1855: Adiunkt w Sekcji Kontroli i Wypłat Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1854–1855.

917. Bobiński Wojciech Wawrzyniec
1859–1861: Członek Rady Opiekuńczej, budowniczy szpitali. Wykładał architekturę cywilną w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, 1859–1860. Od 1861 mianowany został członkiem Rady Budowniczej.
1862–1866: Budowniczy w Wydziale Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1862–1864. P. o. budowniczego w Radzie Ogólnej Budowniczej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1863– 1865. Budowniczy rządowy w Służbie Ogólnej Wydziału Wyznań tejże komisji, 1865–1866.

920. Bobkowski Feliks
1834: Adiunkt kontrolera kas w Sekcji Skarbu Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1834.

922. Bobowski Augustyn
1857–1858: Dziennikarz archiwista w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1857. Adiunkt emerytalny tamże, 1858.

924. Bobowski Feliks
1834–1848: Adiunkt kontrolera kas i rachunków Sekcji Skarbu w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Kontroler Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1846–1848.
1835: Adiunkt kontrolera kas w Sekcji Skarbowej Komisji Województwa Sandomierskiego, 1835.
1850–1856: Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1856.

926. Bobowski Konstanty
1859–1861: Asystent w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego 1859. Adiunkt przy kontrolerze kas i rachunkowości w Sekcji Skarbowej tegoż wydziału, 1860–1861.

928. Bobr Wawrzyniec (może: sw.553119)
1834–1848: Pisarz obwodu łęczyckiego (dla powiatów łęczyckiego, zgierskiego, ortowskiego, brzezińskeigo, gostyńskiego) w Sądach Policji Poprawczej. Następnie do 1843 był asesorem Sądów Kryminalnych Guberni Mazowieckiej i Kaliskiej w województwach mazowieckim i kaliskim, w Komisji Rządowej Sprawiedliwości. W latach 1844–1848 referent w Wydziel Kryminalnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

1303. Bóbr Wawrzyniec
1864–1866: Sędzia w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1864– 1866. Ordery: za 25 lat nieskazitelnej służby (1864).

930. Bobrowicz Feliks
1820: Rachmistrz pierwszy Wydziału Administracyjnego Komisji Województwa Płockiego, 1820.

931. Bobrowski Antoni
1819–1835: Intendent generalny w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825. Intendent generalny Skarbu w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830. Pełniący Obowiązki Dyrektora Wydziału Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834, 1835.
1834–1845: Pełniący obowiązki dyrektora w Wydziale Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Referendarz Stanu, Nadzwyczajny Radca Stanu. Ordery: SW 3, SA 2, SS 2, O. C. 2.
1850–1852: Dyrektor Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SS 1, SW 3, SW 2, O. C. 3, za 20 lat nieskazitelnej służby, SW 2 (1852).

934. Bobrowski Jan
1850–1863: Radca gubernialny skarbowy 2-gi w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850. Radca gubernialny w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1851–1863. Członek z urzędu zasiadający w Deputacji Szlacheckiej Guberni Augu stowskiej, 1853–1861. Radca kolegialny, 1853. Radca stanu, 1860. Ordery: SS 2, za 20 lat nieskazitelnej służby (1857), za 25 lat nieskazitelnej służby.

935. Bobrowski Jan Nepomucen
1834–1835: Rachmistrz 1 kl. w Sekcji Skarbowej Komisji Województwa Kaliskiego, 1834–1835.
1834–1848: Rachmistrz I Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Następnie kolejno referent, od 1844 naczelnik Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego, a od 1848 radca II rangi Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego.

937. Bobrowski Joachim
1835: Sędzia pokoju powiatu lelowskiego w Żarkach, województwo krakowskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej.

939. Bobrowski Józef (może: 1.1156.204, le.195.1.4, sw.456161)
1834: Radca prawny w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1834.

938. Bobrowski Józef (może: le.194.1.13, sw.456161)
1842–1848: Sekretarz w Sekcji Konspumpcji i Tabak, w 1843 sekretarz w Sekcji Ogólnej, a następnie rachmistrz Sekcji Solnej oraz Prawnej w Wydziale Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1857: Referent w Sekcji Prawnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1857.

940. Bobrowski Józef (może: 1.1156.204, le.194.1.13, le.195.1.4, sw.456161)
1854–1866: Adiunkt w Sekcji Skarbowej do interesów defraudacyjnych w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1854–1855. Rachmistrz 2 kl. w Sekcji Skarbowej tegoż wydziału, 1856–1861. Rachmistrz starszy tamże, 1862. Rachmistrz w Oddziale Dochodów Niestałych Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1863–1864. Rachmistrz młodszy tamże, 1865–1866.

942. Bobrowski Szymon
1819–1830: Komisarz zasiadający w Wydziale Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Kaliskiego, 1830. Ordery: SS 3.

943. Bobrowski h. Jastrzębiec Stefan
1860: Zatrudniony jako przewodniczący Rady Wykonawczej Rządu Narodowego i Naczelnik Warszawy.

944. Bocharkiewicz Bogusław
1866: Podsekretarz w Radzie Wychowania Publicznego 1866.

945. Bocheński Franciszek (może: 1.1165.21, 1.1165.44, 1.1165.44)
1862–1866: Rachmistrz w Biurze Starszego Inżyniera Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1862–1864. Następnie w Służbie Drogowej Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej, 1865–1866.

946. Bocheński Jakub
1834–1835: Regent powiatu hrubieszowskiego w województwie lubelskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

947. Bocheński Tadeusz
1841: Członek Rady Głównej Opiekuńczej, opiekun szpitali Guberni Krakowskiej, 1841.

948. Böchner Jakub
1851–1852: Ekspedytor poczty w Błoniu, 1851–1852.

949. Bochusiewicz Konstanty
1850–1853: Geometra 2 kl. w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851. Geometra tamże, 1852–1853.
1854–1866: Geometra w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1854–1856. Rewizor pomiarów tamże, 1857–1861. Rewizor pomiarów w Sekcji Pomiarowej tegoż wydziału, 1862–1866.
1865: Rewizor pomiarów w Sekcji Pomiarowej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1865.

950. Bociarski Dominik
1855–1876: Urzędnik w Komitecie Manufaktur Królestwa Polskiego, 1868. Adwokat cywilista w Kownie, 1876.

951. Boczarski Dominik (może: 1.1184.8, sw.498671, sw.498671, sw.498674)
1835: Patron w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla województwa lubelskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

952. Boczarski Jan
1819–1830: Adiunkt Wydziału Policyjnego Komisji Województwa Lubelskiego, 1819–1825. Adiunkt Sekcji Policyjnej Komisji Województwa Lubelskiego, 1826–1830.

953. Boczarski Julian (może: 1.1184.19)
1863–1866: Urzędnik do pisma w Wydziale Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863. Adiunkt w Sekcji Wypłat Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1864–1865. Adiunkt w Sekcji Buchalterii tegoż wydziału, 1866.

954. Boczarski Stanisław
1827–1835: Referent Wydziału Stempla, Poczt i Loterii w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1827, 1828, 1829, 1830, 1834, 1835.
1834–1848: Referent Sekcji Stempla, Loterii i Poczt, od 1841 intendent generalny oraz urzędnik do szczególnych poruczeń Wydziału Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Ordery: SA 3.
1850–1856: Urzędnik do szczególnych poruczeń w Służbie Zewnętrznej Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1856. Radca dworu, 1853. Ordery: SA 3 (1850), za 20 lat nieskazitelnej służby (1856).

957. Boczkowicz Pankracy
1846–1848: Rachmistrz Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1846–1848.

958. Boczkowski Aleksander (może: sw.245221)
1860–1866: Dziennikarz i ekspedytor w Kontroli Skarbowej w Warszawie, 1860–1862. Rachmistrz tamże, 1863–1866.

959. Boczkowski Stanisław
1821–1827: Sekretarz pierwszy w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Kaliskiego, 1821. Sekretarz Sekcji Ekonomicznej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Kaliskiego, 1825. Sekretarz w Sekcji Dóbr rządowych Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Kaliskiego, 1826–1827.

960. Boczyński Kazimierz
1863–1866: Adiunkt w Służbie Wewnętrznej Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1863–1865. Pomocnik archiwisty w Archiwum tegoż wydziału, 1866.

961. Bodisko Borys
1858–1861: Adiutant warszawskiego generał-gubernatora wojennego w Zarządzie Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1858–1861. Rotmistrz, 1860. Ordery: SS 3 (1860).

964. Boduszyński Antoni
1834–1836: Referent Sekcji Prawnej w Wydziale Dóbr i Lasów w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

965. Boduszyński Antoni
1850–1863: Radca prawny w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850. Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Lubelskiej, 1853–1861. Prokurator Trybunału Cywilnego, 1853–1861. P. o. gubernatora cywilnego lubelskiego w Rządzie Gubernialnym Lubelskim, 1862–1863. Asesor kolegialny, radca dworu, 1854. Radca kolegialny, 1858. Ordery: SS 2, za 25 lat nieskazitelnej służby (1862).

966. Boduszyński Wincenty
1837–1846: Od 1837 radca prawny Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego. Był również sędzią Trybunału.

967. Boehm August
1852–1866: Poborca w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1852–1866. Asesor kolegialny, 1854. Radca dworu, 1860. Ordery: SA 3, za 25 lat nieskazitelnej służby (1865).

968. Bogacki Mikołaj
1826–1830: Rachmistrz w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1826–1830.

970. Bogatko Wincenty
1856–1862: Urzędnik kancelaryjny w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1856–1862.

977. Bogdanowicz Mikołaj
1863–1918: Wicegubernator łomżyński, 1887–1890.

981. Bogdański
1848: Od 1848 zastępca rendanta składu stempla i druków Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego.

982. Bogdański Aleksander (może: le.210.3.7, sw.335725)
1856–1866: Adiunkt młodszy w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1856–1859. Sekretarz wydziału w Służbie Ogólnej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1860–1861. Komisarz ekonomiczny w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1863. Referent starszy w Wydziale Regulacji Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1866.

983. Bogdański Antoni (może: 1.1232.194, 1.1232.194, 1.1232.200)
1827–1830: Rachmistrz w Wydziale Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Płockiego, 1827–1830.

984. Bogdański Antoni (może: 1.1232.194, 1.1232.194)
1851–1861: Kontroler powiatowy w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1851–1861. Asesor kolegialny, 1855. Radca dworu, 1861. Ordery: za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

986. Bogdański Cyryl Józef Kazimierz
1827–1873: Zatrudniony jako audytor V pułku strzelców pieszych Dzieci Warszawy od 1831. Następnie zastępca asesora Sądu Policji Poprawczej powiatu warszawskiego, 1833–1836. Zajmował również stanowiska urzędnicze w Sądach Pokoju powitu szatkowskiego, 1833–1836, oraz błońskiego, 1836–1838. W 1839 przeszedł do Wydziału Kryminalnego gdzie zatrudniony był jako referent, następnie pracował na tymże stanowisku w Wydziale Cywilnym, szybko awansował na szefa tego wydziału, 1844–1848. W 1850 przeszedł do Sądu Apelacyjnego, a w 1861 objął stanowisko prezesa Sądu Kryminalnego guberni płockiej i augustowskiej. Mianowany sędzią Trybunału I Instacji. W 1873 przeszedł na emeryturę na własną prośbę. W 1866 został rzeczywistym radcą stanu w Rządzącym Senacie. Otrzymał tytuł radcy honorowego.
1850–1861: Naczelnik Wydziału Cywilnego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850–1855. Sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, 1852–1861. Radca honorowy, asesor kolegialny, 1855. Radca dworu, 1858. Radca kolegialny, 1861. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1853), za 20 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 2 (1857), SS 3 (1859), SA 3 (1861).

987. Bogdański Franciszek
1834–1846: Ekspedytor generalny Służby Ogólnej, następnie od 1837 naczelnik Sekcji Oświaty Wydziału Administracji i Oświecenia, od 1838 sekretarz generalny Służby Ogólnej Komisji Województwa Krakowskiego.

988. Bogdański Józef (może: 1.1232.167, 1.1232.74)
1819: Adiunkt przy Komisarzu delegowanym do obwodu stopnickiego w Komisji Województwa Krakowskiego, 1819.

989. Bogdański Józef (może: sw.719769)
1834–1835: Pisarz Komory Konsumowej i Kontroli Handlu w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, 1834, 1835.

980. Bogdański Józef Piotr
1855–1888: Buchalter w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, 1884, 1885–1886, 1888. W służbie od 12.12.1855, na stanowisku od 15.11.1882.

990. Bogdański Julian
1861–1866: Młodszy pomocnik naczelnika Sekcji Spisu i Zaciągu Wojskowego Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1861. Sekretarz tamże, 1862–1864. Sekretarz w Służbie Ogólnej tegoż wydziału, 1865. Sekretarz w Sekcji Potrzeb Wojska i Zaciągu Wojskowego tegoż wydziału, 1866. Asesor kolegialny. Ordery: SS 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1861).

991. Bogdański Kazimierz (może: 1.1232.88, 1.1232.88)
1843–1848: Pomocnik archiwisty w Dyrekcji Ubezpieczeń.

992. Bogdański Maksymilian (może: 1.1232.68, sw.256936)
1850: Rendant składu stempla w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850.

993. Bogdański Władysław
1854–1866: Adiunkt archiwum w Wydziale Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1854–1855. Sekretarz 3 kl. tamże, 1856–1858. Sekretarz 2 kl. tamże, 1859–1861. Podsekretarz w Służbie Ogólnej tegoż wydziału, 1862–1863. Sekretarz tamże, 1864–1866. Sekretarz gubernialny, 1854. Sekretarz kolegialny, 1858.

994. Bogdański Wojciech
1819–1830: Pisarz Biura Odmian w Komisji Rządowej Wojny, 1819. Podsekretrz Biura Korespondencji w Komisji Rządowej Wojny, 1820, 1821, 1822. Sekretarz Kasy Wypłat w Komisji Rządowej Wojny, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830.

999. Bogowolski Józef
1830–1847: Sędzia Trybunału Cywilnego województwa podlaskiego, 1830. Prokurator Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa lubelskiego, 1834–1840. Zastępca sędziego Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, 1841– 1846. Prezes Sądu Kryminalnego gub. lubelskiej w Lublinie, 1847. W 1838 z racji posiadanego urzędu otrzymał szlachectwo.

1000. Bogowolski Stanisław
1850: Asystent Archiwum Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850.

1001. Bogowski Bolesław
1860: Adiunkt w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1860.

1002. Bogucki Adam (może: sw.552756)
1850–1866: Adiunkt w Kontroli Skarbowej w Warszawie Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850. Adiunkt w Kontroli Skarbowej w Kaliszu, 1851–1852. Pomocnik naczelnego kontrolera w Kontroli Skarbowej w Warszawie, 1853–1856. Adiunkt w Sekcji Kontroli i Wypłat Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1857. Adiunkt w Sekcji Poborów tegoż zarządu, 1858–1859. Adiunkt w Kasie tegoż zarządu, 1860–1861. Starszy pomocnik ekspedytora w Ekspedycji Gazet tegoż zarządu, 1862–1863. Pomocnik naczelnego kontrolera w Kontroli Skarbowej w Warszawie, 1862–1865. Ekspedytor w Pocztamcie Warszawskim, 1864–1866. Pomocnik naczelnika Kontroli Skarbowej w Warszawie, 1866.

1003. Bogucki Antoni (może: 1.1253.129, sw.164954, sw.565568)
1820–1835: Nadrachmistrz w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Podlaskiego, 1820–1822. Kontroler wojewódzki i nadrachmistrz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Podlaskiego, 1823–1824. Referent w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Podlaskiego, 1825–1830, 1834–1835.
1834–1848: Referent II Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Od 1845 rewizor skarbowy Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego.

1005. Bogucki Feliks (może: sw.221472)
1866–1874: Urzędnik do pisma w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1866. Urzędnik do pisania w Archiwum Akt Dawnych w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1874.

1006. Bogucki Franciszek
1854–1866: Kontroler w Pocztamcie Warszawskim, 1854–1859. Sekretarz tamże, 1860–1861. Kontroler w Sekcji Poborów Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1862. Starszy kontroler w Oddziale Poborów Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1863–1866.

1007. Bogucki Józef (może: le.212.10.8)
1837–1838: Dziennikarz Służby Ogólnej w Biurze Kontroli i Rachunkowości, w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1837– 1838.

1008. Bogucki Józef
1856–1866: Adiunkt w Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1856–1858. Adiunkt archiwum w Służbie Ogólnej tegoż wydziału, 1859. Rachmistrz w Sekcji Wyznań tegoż wydziału, 1860–1861. Archiwista w Wydziale Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863–1864. Rachmistrz starszy w Sekcji Administracyjno-Rachunkowej Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1865–1866.

1009. Bogucki Julian
1847–1848: Adiunkt budowniczy w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1855: Adiunkt budowniczy w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1855.

1021. Bogucki Ludwik
1853–1892: Architekt gubernialny w Wydziale Ogolnym Rządu Gubernialnego Suwalskiego, 1872, 1877, 1878, 1880, 1881. Inżynier gubernialny, architekt, 1883, 1884, 1885–1886, 1887, 1888, 1892. Ordery: SA 3 i SS 2. Medale: pamięci wojny 1853–1856.

1011. Bogucki Ludwik
1856–1866: Pomocnik budowniczego gubernialnego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1856–1858. Inżynier gubernialny tamże, 1866.

1013. Bogucki Onufry
1834–1835: Podporucznik w Służbie Wojskowej z Korpusu Cesarskiego Inżynierów komunikacji lądowych i wodnych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1014. Bogucki Stanisław (może: 1.1253.71)
1824–1835: Adiunkt wydziałowy Komisji Województwa Augustowskiego, 1824–1830, 1834–1835.

1015. Bogucki Stanisław
1834: Poborca Kasy obwodu łęczyckiego w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

1016. Bogucki Tomasz (może: le.212.10.9)
1834–1835: Podsędek powiatu błońskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1017. Bogucki Wiktor
1848: Podprokurator w Sądzie Apelacyjnym, 1848.
1850–1866: Podprokurator w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1850–1857. Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, 1859–1861. Prokurator przy Trybunale Cywilnym, 1859–1861. Sędzia Sądu Apelacyjnego, 1862–1866. Radca dworu, 1853. Radca kolegialny, 1860. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1862), SS 2 (1866).

1023. Boguński Franciszek
1834–1835: Regent powiatu zgierskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1024. Boguski Adam
1857–1861: Pomocnik naczelnego kontrolera w Kontroli Skarbowej w Warszawie, 1857–1859, 1861.

1025. Boguski Jakub (może: le.212.9.9)
1845: Rewizor skarbu Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego od 1845. Ordery: SS 3.

1027. Boguski Stanisław (może: 1.1253.71)
1834–1836: Adiunkt Wydziału Wojskowo-Policyjnego. Adiunkt Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Augustowskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835–1936.

1028. Bogusławski Adam
1834–1835: Podporucznik w Służbie Wojskowej z Korpusu Cesarskiego Inżynierów komunikacji lądowych i wodnych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego do 1835.

1029. Bogusławski Aleksander (może: sw.248562)
1847–1848: Od 1847 adiunkt prawny Służby Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1850–1851: Adiunkt prawny w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1851.

1031. Bogusławski Andrzej
1834–1835: Patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa płockiego, podlegającego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834– 1835.

1032. Bogusławski Andrzej
1834–1843: Adiunkt rachunkowości Sekcji Ogólnej, następnie sekretarz i referent Sekcji Prawnej w Wydziale Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu do 1843.
1850–1866: Referent w Sekcji Celnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852. Referent w Służbie Wewnętrznej Sekcji Ogólnej tegoż wydziału, 1853–1860. Naczelnik Sekcji Prawnej tegoż wydziału, 1861–1866. Radca honorowy, asesor kolegialny, 1856. Radca dworu, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1853), za 20 lat nieskazitelnej służby (1858), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860), SS 2 (1862).

1035. Bogusławski Benedykt
1834–1835: Rachmistrz 2 kl. w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1834–1835.
1838–1848: Rachmistrz 1 kl., od 1847 nadrachmistrz Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego/Warszawskiego, 1838– 1848.
1850–1866: Nadrachmistrz w Oddziale Rachuby Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850– 1864. Nadrachmistrz w Oddziale Dóbr tejże sekcji, 1865. Nadrachmistrz w Oddziale Ekonomicznym tejże sekcji, 1866. Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1860. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1857).

1037. Bogusławski Dionizy
1861–1866: Starszy urzędnik kancelaryjny w Sekcji Spisu i Zaciągu Wojskowego Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1861. Urzędnik do pisma tamże, 1862. Dziennikarz w Służbie Ogólnej tegoż wydziału, 1864–1866.

1038. Bogusławski Edward Wojciech
1843–1885: Zatrudniony jako urzędnik Dyrekcji Ubezpieczeń, 1843– 1852. Rachmistrz biura powiatowego w Kalwarii (gub. augustowska), 1852–1885.

1039. Bogusławski Ignacy
1834–1835: Inkwirent obwodu kaliskiego (powiaty kaliski, koniński, wartski, sieradzki, pyzdrski) w Sądach Policji Poprawczej w województwach mazowieckim i kaliskim w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

1040. Bogusławski Jan (może: 1.1291.88, sw.472086)
1834–1835: Obrońca powiatu brzezińskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1041. Bogusławski Jan (może: 1.1291.88, sw.472086)
1834–1835: Nadleśniczy w Leśnictwie Rządowym w Ostrołęce, w Wydziale Skarbowym Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

1043. Bogusławski Józef (może: le.222.3.11, sw.184630)
1834–1835: Komisarz obwodu stanisławowskiego, a następnie komisarz obwodu rawskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

1042. Bogusławski Józef
1844–1848: Od 1844 radca w Wydziale Policyjno-Wojskowym Rządu Gubernialnego Mazowieckiego/Warszawskiego. Ordery: KWzł i LH.
1850–1858: Radca w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1853, 1855. Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, 1853–1856. Radca Wydziału Policyjnego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1854–1857. Radca Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1855–1858. Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Płockiej, 1857–1858. Radca honorowy, 1851. Radca kolegialny, 1855. Radca stanu, 1856. Ordery: SA 3, KWzł, LH, za 20 lat nieskazitelnej służby (1850), SA 2 (1853), Kr. Kw. (1855), SA 2 z kor. (1858).

1046. Bogusławski Ludwik
1815–1831: Od 1815 major w 4 pułku piechoty, od 1817 podpułkownik, od 1820 dowódca pułku w randze pułkownika, następnie królewski fligeladiutant, 1829. Dowódca brygady w 3 dywizji generała Skrzyneckiego, 1830. Generał brygady, 1831.03.10. Ordery: VM złoty, LH.

1045. Bogusławski Ludwik
1834–1835: Rachmistrz II Sekcji Dóbr Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

1048. Bogusławski Łukasz
1807–1833: Zatrudniony jako asesor Dyrekcji Sprawiedliwości, 1807– 1808. Następnie objął stanowisko sędziego sprawiedliwości kryminalnej Departamentu Warszawskiego i Łomżyńskiego, 1808–1809. Następnie sprawował funkcję mecenasa, 1809–1833, rejenta 1833 oraz seniora palestry.
1819–1830: Mecenas Trybunału Najwyższej Instancji, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830.

1049. Bogusławski Michał (może: 1.1291.63, 1.1291.63, 1.1291.67, sw.343940)
1819–1828: Komisarz zasiadający w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Podlaskiego, 1819–1822. Naczelnik Sekcji Ekonomicznej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Lubelskiego, 1823–1828.
1835: Nadrachmistrz obwodu augustowskiego w Komisji Województwa Augustowskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

1051. Bogusławski Nikodem
1850–1866: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1850–1866.

1052. Bogusławski Stanisław (może: 1.1287.10, 1.1289.18, 1.1289.18, 1.1293.12, le.223.2.1)
1834–1835: Konduktor w Służbie Wojskowej z Korpusu Cesarskiego Inżynierów komunikacji lądowych i wodnych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1053. Bogusz Józef
1835: Rachmistrz w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Płockiego, 1835.
1835: Rachmistrz Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Województwa Płockiego, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

1056. Boguszewski Florentyn Tadeusz Fabian Sebastian Jan
1809–1837: Urzędnik biura Komisji Rządowej Wojny, 1815–1816. Sekretarz Wydziału Artylerii i Inżynierii, 1816–1837. P. o. podszefa biura Wydziału Objaśnień po byłej Komisji Rządowej Wojny, 1837.
1819–1830: Sekretarz Biura Artylerii w Komisji Rządowej Wojny, 1819, 1820, 1821, 1822, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830.

1061. Bohlen bar. Leonty
1835–1848: Naczelnik wojenny województwa krakowskiego, następnie Senator zasiadający w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu. Baron. Generał lejtnant. Ordery: SA 1 z kor., SA 2 z br. i 4, SS 1, SW 3 i SA 4 z kok., S. Jer. 4., oraz za 40 lat nieskazitelnej służby.
1850: Senator w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1850. Generał lejtnant. Ordery: SA 1 z kor. złoty i brązowy, SA 4, SS 1, S. Jer. 4, SW 3 i 4 z kok., VM 2, za 45 lat nieskazitelnej służby (1850).

1062. Böhm August
1834–1848: Kontroler Kasy Obwodowej w Łomży w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Kontroler Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1845–1848.

1064. Böhm Franciszek
1834–1835: Archiwista obwodu sejneńskiego Komisji Województwa Augustowskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1844–1848: Rachmistrz Wydziału Administracji i Oświecenia Rządu Gubernialnego Augustowskiego od 1844.
1850–1858: Rachmistrz w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850. Sekretarz w Sekcji Ogólnej tegoż wydziału, 1851, 1853.
1850–1865: Rachmistrz 2 kl. w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850. Sekretarz w Sekcji Ogólnej tegoż wydziału, 1852, 1856–1859. Sekretarz w Sekcji Skarbowej tegoż wydziału, 1860–1863. Sekretarz starszy tamże, 1865. Sekretarz kolegialny, 1859. Radca honorowy, 1861. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1861).

1068. Bohusiewicz Teodor
1864: Adiunkt w Sekcji Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1864.
1865–1866: Adiunkt w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1865. Sekretarz tamże, 1866.

1070. Bohuszewicz Michał
1866: Kontroler powiatu mławskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1866.

1073. Bojankowski Grzegorz
1834–1838: Archiwista II Sekcji Ogólnej w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu od 1838.

1074. Bojanowicz Julian
1863–1866: Dziennikarz w Służbie Ogólnej Wydziału Oświecenia Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863–1864. Dziennikarz w Służbie Ogólnej Wydziału Oświecenia Komisji Rządowej Oświecenia.

1075. Bojanowski Grzegorz
1819–1826: Archiwista registratury w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1819, 1820, 1821. Archiwista w Dyrekcji Dochodów Stałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1824, 1825, 1826.

1076. Bojanowski Jan Kanty
1834–1840: Adiunkt archiwisty w Archiwum Dyrekcji Sądownictwa Kryminalnego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1840.

1077. Bojanowski Leopold
1840–1848: Referent Sekcji II, Sekcji Ogólnej (III), a następnie Sekcji I w Biurze Kontroli i Rachunkowości w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1850–1866: Referent w Sekcji I Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1855. Radca Rządu Gubernialnego Lubelskiego, Wydział Administracyjny, Sekcja Rachuby, 1856–1861. Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Lubelskiej, 1856–1861. Sekretarz w Oddziale Administracyjnym Wydziału Wojskowo-Policyjnego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1866.

1079. Bojanowski Mikołaj
1850–1866: Urzędnik w Kancelarii Cywilnej Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1850–1851. Urzędnik do pisma w Wydziale Wojskowym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1853–1854. Urzędnik kancelaryjny w Wydziale II tejże kancelarii, 1855–1856. Urzędnik do szczególnych zleceń 7 kl. w Kancelarii Dyplomatycznej Namiestnika, 1863. Urzędnik do szczególnych zleceń 6 kl. tamże, 1864–1866. Registrator kolegialny, sekretarz gubernialny, 1851. Asesor kolegialny, 1863. Radca dworu, 1864. Ordery: SS 2 (1863), SA 2 (1865).

1080. Bojarski Antoni (może: le.232.1.9)
1863–1866: Urzędnik do pisma w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1863–1866.

1086. Bojarski Bronisław
1853–1886: Buchalter w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Siedleckiego, 1875, 1877, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1885–1886. Sekretarz gubernialny, 1875, 1877, 1878, 1880. Sekretarz kolegialny, 1881. Asesor kolegialny, 1882, 1883, 1885–1886. Ordery: Medale: brązowy pamięci wojny 1853–1856. Uposażenie – 600 rubli (1882).

1082. Bojarski Józef (może: 1.1355.15, 1.1355.18, le.1925.1.11)
1819–1830: Kontroler Biura Żołdu w Komisji Rządowej Wojny, 1819, 1820, 1821, 1822. Kontroler Biura Rachunkowości w Komisji Rządowej Wojny, 1827, 1828, 1829, 1830.

1081. Bojarski Józef
1834–1846: Geometra Sekcji Technicznej, następnie geometra, rewizor generalny, a od 1844 naczelnik Oddziału Pomiarów w Sekcji Administracyjnej w Wydziale Dóbr i Lasów, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Był również członkiem Rady Budowlanej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1083. Bojarski Michał
1844–1848: Zatrudniony od 1844 na stanowisku adiunkta w Wydziale Policyjno- Wojskowym, od 1845 starszy pomocnik naczelnika Kancelarii, a od 1847 został urzędnikiem do szczególnych poruczeń służby Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1850–1852: Urzędnik do szczególnych poruczeń w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1851. Naczelnik kancelarii tamże, 1852. Sekretarz gubernialny, 1851.

1085. Bojarski Wojciech
1834–1846: Naczelnik Sekcji Buchalterii w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu do 1846. Ordery: SA 2 i SS 3.

1089. Bojasiński Gracjan (może: le.233.1.9)
1855–1864: Nadetatowy urzędnik kancelaryjny w Wydziale Celnym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1855. Urzędnik kancelaryjny tamże, 1856–1861. Podsekretarz tamże, 1862–1864. Registrator kolegialny, 1856. Sekretarz gubernialny, 1859.

1090. Bojasiński Ksawery
1835: Rachmistrz i referent w Komisji Umorzenia Długu Krajowego.
1850–1851: Naczelnik Sekcji Długów Księstwa Warszawskiego Królestwa Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851. Ordery: SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1850).

1092. Bojemski Filip
1830–1835: Rachmistrz Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Kaliskiego, 1830, 1834–1835.
1834–1848: Rachmistrz Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, od 1845 rachmistrz w oddziale rachunkowym Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego.

1094. Bojemski Jakub
1834–1835: Podpisarz powiatu sieradzkiego w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1096. Bojnowicz Krzysztof
1861: Archiwista w Biurze Centralnym Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1861.

1304. Bójnowicz Stanisław
1866: Rachmistrz młodszy w Oddziale Kontroli Kas i Rachunkowości Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866.

1097. Bokiewicz Dionizy
1864: Adiunkt emerytalny w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1864.

1098. Bokiewicz Paweł (może: 1.1362.2)
1834–1835: Podpisarz, następnie pisarz powiatu chełmskiego w województwie lubelskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834– 1835.

1099. Bolesławski Jan
1834–1835: Obrońca powiatu konińskiego w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1100. Bolesławski Józef
1866: Pisarz starszy w Pocztamcie Warszawskim 1866.

1102. Bolesta Ignacy
1815–1831: Prezes Rady Wojskowej Departamentu Warszawskiego, 1815–1816. Dowódca 1 pułku piechoty liniowej, 1816–1820. Oddelegowany do służby cywilnej w 1820. Komisarz Królestwa w Komisji Nadzwyczajnej dla Nadzoru nad wykończeniem biletów kasowych, 4.04.1825. Dyrektor Banku Narodowego, 21.02.1828–2.11.1831. Nadzwyczajny referendarz Stanu od 1824.
1828: Referendarz Stanu w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1828.

1105. Bołgowski Aleksy
1836–1841: Prezes Służby Ogólnej województwa płockiego, 1836. Zatrudniony jako członek Komisji Rządowej oraz dyrektor Wydziału Przemysłu i Handlu w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1837–1841. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SA 3 i 2, SW 2 i 3.

1103. Bolman Napoleon
1816–1817: Zatrudniony jako nauczyciel. Mianowany radcą stanu za zasługi na rzecz szkolnictwa i w dziedzinie przemysłowej.

1106. Bonakiewicz Aleksander
1860: Podrachmistrz w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1860.
1861–1866: Rachmistrz w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1861. Archiwista młodszy tamże, 1862. Podarchiwista tamże, 1865–1866.

1111. Bondzewicz Aleksander
1860–1861: Pomocnik naczelnika magazynu w Zarządzie Magazynu Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1860. Magazynier tamże, 1861.

1112. Bonet Dymitr
1839–1843: Referent Sekcji Zaciągu Wydziału Wojskowo-Policjnego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, 1839–1843.
1861–1863: Młodszy pomocnik naczelnika Sekcji Spisu i Zaciągu Wojskowego Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1861. Referent tamże, 1862–1863. Asesor kolegialny. Ordery: SS 3, VM 5, za 20 lat nieskazitelnej służby (1861).

1119. Boniecki-Fredro Adam Józef Feliks
1863–1872: Wicereferendarz Kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1865–1867. Sędzia-asesor w Trybunale Cywilnym w Warszawie, 1867–1872. Sędzia pokoju powiatu grójeckiego.
1865–1866: Wicereferendarz 2 kl. w Kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1865–1866.

1114. Boniecki Ferdynand
1835: Sędzia pokoju powiatu szydłowskiego w Szydłowcu, województwa krakowskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

1115. Boniecki Jan
1836–1848: Pomocnik archiwisty, następnie przeszedł na etat do Sekcji Wynagrodzeń jako rachmistrz 2 kl. w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego, przekształconego w Dyrekcję Ubezpieczeń w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Referent w Oddziale Ubezpieczeń w Rządzie.
1850–1866: Referent w Oddziale Ubezpieczeń Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1855. Referent w Wydziale Ruchomości Dyrekcji Ubezpieczeń, 1857–1858. Referent w Służbie Ubezpieczeń od Pomoru Bydła tejże dyrekcji, 1860–1862. Referent w Wydziale Wsi tejże dyrekcji, 1863. Referent starszy tamże, 1864–1865. Radca honorowy, 1857. Asesor kolegialny, 1860. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1860), za 20 lat nieskazitelnej służby (1863).
1861: Referent w Służbie Ubezpieczeń od Pomoru Bydła Dyrekcji Ubezpieczeń, 1861.

1118. Boniecki Ludwik (może: 2.1.259, 2.1.259, 2.1.326)
1834–1835: Sekretarz obwodu lubelskiego w Komisji Województwa Lubelskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1121. Boniewicz Franciszek
1834: Rachmistrz w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Kaliskiego, 1834.
1834–1848: Rachmistrz III Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, następnie adiunkt kontroli i młodszy kontroler w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.
1850–1860: P. o. młodszego kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850–1856. P. o. młodszego buchaltera w Buchalterii tejże izby, 1857–1858. Młodszy buchalter tamże, 1859–1860. Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1857), za 20 lat nieskazitelnej służby (1859).

1132. Bońkowski Hieronim Napoleon
1827–1831: Zatrudniony jako nauczyciel w 1830, a następnie jako referent Komisji Oświecenia Publicznego od 1831.

1135. Bońkowski Ignacy Bonawentura
1819–1866: Urzędnik kancelarii Komisji Rządowej Sprawiedliwości od 1819, następnie podprokurator Trybunału Cywilnego województwa mazowieckiego od 1827 oraz zastępca prezesa Trybunału Cywilnego województwa augustowskiego, 1848–1850. W latach 1850–1856 prezes Trybunału Cywilnego w Kaliszu, a od 1856 prezes Trybunału w Warszawie. Awansował następnie na urząd cywilnego wicegubernatora w Płocku. W 1859 otrzymał rangę rzeczywistego radcy stanu. W 1866 na własną proźbę zwolniony ze stanowiska.
1834–1848: Sędzia w Sądach Kryminalnych województw mazowieckiego i kaliskiego, 1834–1835. Radca w Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1836–1848. Ordery: SA 3.
1857–1866: Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, 1857. Prezes Trybunału Cywilnego, 1857. P. o. gubernatora cywilnego płockiego, 1858–1859. Gubernator cywilny płocki, 1860–1861. Członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1862–1866. Członek Senatu z prawem przewodniczenia, 1863. Radca stanu, rzeczywisty radca stanu, 1860. Ordery: SS 2, za 20 lat nieskazitelnej służby (1858), SA 2 (1860), za 25 lat nieskazitelnej służby (1861), SA 2 z kor. (1866).

1125. Bonkowski Wojciech (może: 2.13.11)
1820: Poborca kasy wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Płockiego, 1820.
1821–1830: Poborca kasy wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Płockiego, 1821–1830. Ordery: SS 3.

1128. Bontemps Piotr Karol Franciszek
1818–1832: Dyrektor materiałów artyleryjskich i arsenału od 1818. Generał brygady i dowódca korpusu rakietników, 1822–1830. Dowódca dyrekcji artylerii i materiałów, 1830–1832.

1138. Borakowski Dominik Marceli
1810–1825: Prezes Trybunału Handlowego Warszawskiego od 1810, później zatrudniony również jako zastępca sędziego najwyższej instancji, 1818– 1825. W 1816 pracował nad projektem organizacji władz Warszawy w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji.
1820–1825: Sędzia Trybunału Najwyższej Instancji, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825.

1142. Borakowski Jan Kanty
1806–1862: W 1806 został mianowany regentem w Sądzie Głównym m. Warszawy, w 1808 asesorem Trybunału Cywilnego Departamentu Warszawskiego i wreszcie w 1812 prokuratorem królewskim. Szybko awansował kolejno na: radcę Prokuratorii Generalnej, 1816–1828, zastępcę prokuratora generalnego Sądu Sejmowego, referendarza stanu, 1828–1833. Następnie został dyrektorem Wydziału Cywilnego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości 1833–1850 i wreszcie przewodniczącym w IX Departamencie Rządzącego Senatu, 1850–1862. Był również członkiem Komisji Emerytalnej i opiekunem prezydującym w Radzie Szpitala Miejskiego oraz członkiem Rady Głównej Opiekuńczej. Tytułowany referendarzem, radcą stanu, rzeczywistym radcą stanu i senatorem. Ordery: SS 1, SW 3, SA 3, za 20 lat nieskazitelnej służby.
1834–1835: Członek Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834, 1835.
1850: Dyrektor Wydziału Cywilnego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SS 1, SW 3, SA 2, za 20 lat nieskazitelnej służby (1850).
1850–1862: Członek Komisji Rządowej Sprawiedliwości, członek Komisji Emerytalnej, 1850. Senator Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1854–1859, 1861–1862. Przewodniczący Wydziału Tymczasowego, 1855. przewodniczący Wydziału II, 1856–1859. Prezes Komisji Przygotowawczej przy Ogólnym Zebraniu Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1859–1861. Przewodniczący IX Departamentu, 1861–1862. Tajny radca, 1854. Ordery: SS 1, SW 3, SA 2, za 20 lat nieskazitelnej służby, SA 1 (1858), SA 1 z kor. (1862).
1851–1860: Senator w Ogólnym Zebraniu Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1851–1853, 1855, 1860. Prezes Komisji Przygotowawczej, 1860. Tajny radca. Ordery: SS 1, SW 3, SA 2, za 20 lat nieskazitelnej służby (1852).

1143. Borakowski Kazimierz (może: 2.20.26)
1819–1824: Naczelnik Wydziału Likwidacyjnego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1819. Naczelnik Kontroli Biura Likwidacyjnego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1822, 1823, 1824.

1144. Borakowski Kazimierz
1834–1835: Asesor w Komisji Centralnej Likwidacyjnej w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

1146. Borch hr. Anatol
1857–1859: Urzędnik kancelarii w I Wydziale Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1857–1859.

1148. Borchard Apolinary
1834–1848: Inżynier obwodu lubelskiego Komisji Województwa Lubelskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Od 1841 inżynier Sekcji Technicznej w Zarządzie Naczelnym Okręgu XIII Komunikacji Lądowych i Wodnych.
1840: Inżynier Sekcji I, Wydziału Przemysłu i Handlu w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1850–1855: Naczelnik referatu w Wydziale Technicznym Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1850–1855. Radca dworu, 1855. Ordery: SA 3 (1850).

1151. Borecki Demetriusz
1819–1829: Rachmistrz Kalkulatury w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1819, 1820, 1821, 1824. Rachmistrz Dyrekcji Dochodów Stałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1825, 1826, 1827, 1828. Rachmistrz w Kontroli Dochodów Stałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1829.

1152. Borecki Karol
1844–1848: Sekretarz Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego/Warszawskiego, 1844–1848.
1850–1864: Sekretarz w Oddziale Dochodów Stałych Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego 1850–1851. Rachmistrz 1 kl. tamże, 1853–1859. Referent w Oddziale Dochodów Niestałych tejże sekcji.

1154. Borejsza Stefan
1834–1844: Komisarz obwodu bialskiego, następnie prezes Służby Ogólnej województwa podlaskiego. Pełnił obowiązki gubernatora cywilnego Guberni Podlaskiej w Komisji Województwa Podlaskiego, członek Rady Głównej Opiekuńczej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Radca stanu nadzwyczajny od 1841. Ordery: SA 2, SS 3, SW 4.

1156. Borell Ignacy
1848: Dziennikarz Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1848.
1850: Adiunkt w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850.
1860–1863: Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1860–1863.

1158. Borell Józef
1863: Asystent w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1863.

1159. Boretti Feliks Jan Maria
1815–1831: Konduktor-aplikant przy intendencie generalnym budowli królewskich, 1815–1818. Budowniczy Komisji Nadzoru Budów i Korony, 1818–1831. Budowniczy etatowy cesarskich Łazienek i Belwederu od 1831.

1161. Borewicz Antoni
1856–1861: Członek honorowy Deputacji Szlacheckiej w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Augustowskiej, 1856–1861.

1162. Borewicz Serafin
1862–1866: Podrachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowo- Policyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1862–1865. Rachmistrz tamże, 1866.

1163. Borgoni Ludwik
1845–1846: Od 1845 zatrudniony na stanowisku podrachmistrza miejskiego w Wydziale Administracji, Wyznań i Oświecenia Rządu Gubernialnego Lubelskiego.
1861–1864: Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1861–1864.

1165. Borh Borys
1863–1918: Wicegubernator suwalski, 1904. Radca kolegialny, 1904.

1168. Borkiengagie Ferdynand
1845–1872: Starszy referent w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1870, 1871, 1872. Asesor kolegialny, 1872. Ordery: Medale: brązowy pamięci wojny 1853–1856. W służbie państwowej od 8.02.1845, na stanowisku (starszego referenta) od 1.01.1857 (lub 1867).
1865–1866: Sekretarz w Służbie Ogólnej Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1865. Adiunkt 2-gi w Oddziale Wyznań tegoż.

1169. Borkiewicz Józef (może: 16.110.96, sw.542873)
1834: Sędzia pokoju powiatu miechowskiego w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

1170. Borkiewicz Ludwik Trybucy
1821–1825: Zatrudniony jako kadet 7 pułku piechoty liniowej, 1821– 1825. Mianowany na podporucznika 28.05.1825, następnie adiutant wielkiego Księcia Konstantego w Belwederze.

1171. Borkiewicz Wincenty
1859: Urzędnik kancelaryjny w Kancelarii Cywilnej Zarządu Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1859.

1177. Borkowski Antoni (może: lu.2133, lu.2133, sw.18985, sw.371937, sw.479147, sw.647734)
1834–1835: Inkwirent obwodu jędrzejowskiego w Chęcinach (dla całego województwa krakowskiego) w Sądach Policji Poprawczej w województwach krakowskim i sandomierskim w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

1176. Borkowski Antoni (może: sw.18985, sw.371937, sw.479147)
1845–1846: Adiunkt w Sekcji Celnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850: Adiunkt w Sekcji Celnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850.

1180. Borkowski Bonifacy
1834–1848: Adiunkt archiwisty głównego I w Sekretariacie Prokuratorii Generalnej w Królestwie Polskim, 1834–1848.
1850–1851: Sekretarz kancelarii Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1850–1851.

1183. Borkowski Edward (może: 2.57.332, 2.57.332, 2.57.407)
1853: Adiunkt archiwum w Oddziale Dóbr Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1853.

1184. Borkowski Hipolit
1850: Rachmistrz w Sekcji Kontroli i Wypłat Dyrekcji Poczt, 1850.

1185. Borkowski Józef (może: 4.484.257, sw.344926, sw.558485)
1821–1835: Asesor prawny w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Mazowieckiego, 1821–1822. Radca prawny w Sekcji Ekonomicznej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1823–1827. Radca prawny w Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1828. Radca prawny w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1829–1830. Radca prawny Komisji Województwa Mazowieckiego, 1835.

1186. Borkowski Józef
1834–1848: Radca prawny Służby Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego/Warszawskiego oraz od 1836 radca Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego.
1850–1863: Radca Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1850–1855. Prezydujący tamże, 1856–1863. Referendarz stanu, radca stanu, 1854. Rzeczywisty radca stanu, 1859. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SA 2 (1856), za 25 lat nieskazitelnej służby (1859).

1188. Borkowski Józef (może: 4.484.257, sw.344926, sw.558485, sw.619514)
1858–1866: Adiunkt archiwum w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1858–1860. Sekretarz młodszy w Sekcji Technicznej tegoż wydziału, 1861. Adiunkt tamże, 1862–1864. Rachmistrz tamże, 1865. Starszy adiunkt ekonomiczny tamże, 1866.

1189. Borkowski Józef Kalasanty (może: 2.57.323, 2.57.323, 2.57.456, 2.57.456, 4.484.257, sw.344926, sw.558485, sw.619514)
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia w Sądach Kryminalnych województw krakowskiego i sandomierskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

1190. Borkowski Karol
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz Sekcji Technicznej, następnie rachmistrz w Sekcji Opieki Włościan i Kolonistów, a od 1838 komisarz w Sekcji Technicznej w Wydziale Dóbr i Lasów, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1862: Komisarz ekonomiczny w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1859. Komisarz ekonomiczny do oczynszowania włościan w Oddziale Administracyjnym Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1860. Komisarz ekonomiczny w Służbie Ekonomicznej Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1861–1862. Radca honorowy, asesor kolegialny, 1856. Radca dworu, 1860. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1851), SS 3 (1857), za 20 lat nieskazitelnej służby (1858), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

1192. Borkowski Klemens
1850–1855: Rachmistrz w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850. Sekretarz w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1851–1854. Rachmistrz w Sekcji Administracyjnej tegoż wydziału, 1855.

1194. Borkowski Piotr
1834–1835: Zatrudniony jako kontroler Komory Wychodowej II rzędu w Szycach w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

1195. Borkowski Piotr (może: psb.30385.7)
1852–1865: Pomocnik rewizorów skarbowych w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1852–1857. Kontroler powiatowy tamże, 1858–1859. Kontroler powiatowy w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1860–1861. Kontroler powiatowy okręgu opatowskiego, 1862–1865.

1196. Borkowski Stanisław (może: 2.57.256, 2.57.256, 2.57.406)
1827–1848: Od 1845 objął stanowisko pomocnika rewizora skarbowego w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1845–1848.

1198. Borkowski Stanisław (może: 2.57.256, 2.57.256, 2.57.303, 2.57.303, 2.57.406)
1834: Zatrudniony jako nadstrażnik w II dystansie w Straży Granicznej Wydziału Skarbowego Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

1197. Borkowski Stanisław
1843–1848: Zatrudniony na stanowisku sekretarza w Wydziale Administracji i Kontroli, następnie referent pełniący obowiązki sekretarza Służby Ogólnej w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1843–1848.
1850–1859: Referent, sekretarz prezydialny w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Sprawiedliwości 1850–1851. Sędzia do szczególnych poruczeń tamże, 1852–1853. Naczelnik Wydziału Administracji i Kontroli tejże komisji, 1854–1859. Sekretarz kolegialny, radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1859.

1182. Borkowski-Dunin
1862: Archiwista i dziennikarz w Biurze Rady Głównej Opiekuńczej, 1862.
1863: Archiwista i dziennikarz w Biurze Rady Głównej Opiekuńczej, 1863.

1200. Borkowski Tadeusz
1863: Adiunkt młodszy w Służbie Ekonomicznej Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1863.
1881: Młodszy pomocnik referenta w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Kieleckiego, 1881.

1202. Borkowski Wacław
1861–1866: Adiunkt archiwum w Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1861. Młodszy adiunkt archiwum tamże, 1862–1863. Starszy adiunkt archiwum tamże, 1864–1866.

1203. Borkowski Zdzisław
1863: Rysownik w Biurze Starszego Inżyniera Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1863.

1193. Borkowski-Dunin Michał
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu włodawskiego w województwie podlaskim w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1205. Bormann Jan
1819–1835: Adiunkt Regestratury Wydziału Korespondencji w Dyrekcji Generalnej Poczt, 1819. Asystent Regestratury Wydziału Korespondencji w Dyrekcji Generalnej Poczt, 1820, 1821. Sekretarz kancelarii w Dyrekcji Generalnej Poczt, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1834, 1835.
1834–1840: Zatrudniony jako sekretarz kancelarii Dyrekcji Generalnej Poczt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1207. Borodajewski
1834: Zatrudniony na stanowisku Plac Majora Warszawy w Zarządzie Komendanta Warszawy, w Administracji Województw Obwodów i Miast. Major Kiryssyerskiego ks. Alberta Pruskiego pułku.

1209. Borodzic Andrzej
1834: Zatrudniony na stanowisku burmistrza Kłodawy w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

1211. Borodzicz Juliusz
1859: Urzędnik kancelarii w Komisji Przygotowawczej do Rewizji i Ułożenia Praw Królestwa Polskiego, 1859.

1223. Borowicz Jan
1834–1835: Zatrudniony jako inspektor szkoły obwodowej w Kaliszu w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1224. Borowski
1821: Adiunkt archiwisty w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Augustowskiego, 1821.

1225. Borowski Adam
1834–1835: Rachmistrz w kontroli stempla kollateralnego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1834–1835.
1840–1841: Zatrudniony na stanowisku urzędnika do szczególnych poruczeń w służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Kaliskiego. Radca honorowy.

1227. Borowski Adam
1866: Adiunkt miernictwa w Sekcji Pomiarowej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1866.

1228. Borowski Antoni
1819–1830: Szef Biura Rachunkowości Komisariatu w Komisji Rządowej Wojny, 1819. Kontroler Zakładu Remonty w Komisji Rządowej Wojny, 1820, 1821, 1822. Szef Biura Komisariatu w Komisji Rządowej Wojny, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830.

1229. Borowski Gustaw
1865–1866: Podkoniuszy-trener w Wydziale Stadnym w Janowie Podlaskim, 1865–1866.

1230. Borowski Jan (może: 2.130.110, 2.94.61, 2.94.74, 2.95.172)
1834–1846: Zatrudniony jako rachmistrz kontroli stempla kollateralnego w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Od 1838 został adiunktem Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego/Warszawskiego, 1834–1846.

1231. Borowski Józef (może: 2.94.112, 2.94.41, 2.94.62, sw.637148, sw.637148, sw.645183)
1835: Zatrudniony jako sędzia Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa lubelskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

1232. Borowski Kajetan
1834: Zatrudniony jako adiunkt Kasy Generalnej Królestwa w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834.

1233. Borowski Karol
1834–1848: Zatrudniony jako geometra Sekcji Technicznej, następnie geometra i rewizor pomiarów Oddziału Pomiarów w Sekcji Administracyjnej w Wydziale Dóbr i Lasów, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1852: Rewizor pomiarów w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852. Ordery: SS 3 (1850).

1235. Borowski Krzysztof
1820: Archiwista w Komisji Województwa Augustowskiego, 1820.

1236. Borowski Piotr
1820–1822: Płatnik wojewódzki w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Podlaskiego, 1820–1822.

1237. Borowski Stanisław (może: 2.130.103, 2.830.137, sw.526957)
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu konińskiego w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1238. Borowski Teofil
1835: Zatrudniony jako patron w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla województwa lubelskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

1240. Borowski Wincenty (może: sw.157946, sw.526958, sw.637419, sw.637419)
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu tarnogrodzkiego w województwie lubelskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1241. Borszewski Ignacy
1864–1874: Młodszy pomocnik referenta w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1874. W służbie od 10.01.1864, na stanowisku (młodszego pomocnika referenta) od 1.04.1873. Wyznanie: rzymsko-katolickie.

1243. Bortkiewicz Ignacy
1847–1848: Zatrudniony od 1847 na stanowisku pomocnika ekspedytora Służby Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1850–1859: Pomocnik ekspedytora, p. o. sekretarza kancelarii w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850. Archiwista w Wydziale Wojskowym tegoż Rządu, 1851–1856. Dozorca składów efektów rekruckich tamże, 1857–1859. Sekretarz kolegialny, 1856.

1245. Bortkiewicz Józef
1842–1848: Pracował na stanowisku doktora w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim od 1842. Radca honorowy. Ordery: SW 4, SA 3, za 15 lat nieskazitelnej służby.

1246. Bortkiewicz Józef (może: sw.12334)
1855–1861: Adiunkt w Sekcji Poborów Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1855–1858. Adiunkt dziennikarz w Archiwum tegoż zarządu, 1859. Starszy pomocnik ekspedytora w Ekspedycji Gazet tegoż zarządu, 1860–1861.

1242. Bortkiewicz Juliusz
1863–1892: Urzędnik kancelaryjny w Kancelarii Gubernatora Suwalskiego, 1872, 1878, 1880, 1883, 1884, 1887, 1892. Sekretarz kolegialny, 1872, 1878, 1880, 1883, 1884, 1887. Ordery: Medale: ciemnobrązowy za stłumienie „polskiego buntu”, 1863–1864.

1247. Bortkiewicz Wincenty
1856–1864: Urzędnik kancelaryjny w Kancelarii Zarządu Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1856–1862. Nadetatowy podsekretarz stanu w Kancelarii Rady Stanu, 1863. Zaliczony do Kancelarii Rady Stanu, 1864. Registrator kolegialny, 1857.

1251. Bortnowski Benedykt
1865: P. o. radcy w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1865. Ordery: SA 3 (1865).

1250. Bortnowski Józef
1853–1886: Radca w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Suwalskiego, 1872, 1877, 1878, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885–1886. Asesor kolegialny, 1872. Radca dworu, 1877. Radca stanu, 1878, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885–1886. Ordery: SS 2 z koroną imperatorską i bez korony, SA 3. Medale: srebrny za wkład w urządzenie włościan, brązowy pamięci wojny 1853–1856, za stłumienie „polskiego buntu” 1863–1864.
1866: Radca Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1866.

1253. Borucki Andrzej (może: sw.217911)
1826–1835: Sekretarz w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Podlaskiego, 1826–1830. Asesor ekonomiczny w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Podlaskiego, 1834–1835.
1834–1835: Zatrudniony jako asesor ekonomiczny Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

1255. Borucki Wacław
1856–1866: Adiunkt leśny w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1856. Sekretarz tamże, 1857– 1860, 1866.

1256. Boruński Tomasz
1850–1856: Urzędnik do korespondencji o nieograniczenie urlopowanych niższych stopni w Zarządzie Naczelnika Wojennego Guberni Warszawskiej, 1850–1856. Registrator kolegialny.

1257. Boryczewski Andrzej
1864: Referent do korespondencji rosyjskiej i polskiej w Służbie Nadzoru Dróg Żelaznych Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, 1864. Ordery: za 25 lat nieskazitelnej służby (1864).

15421. Boryczewski-Tarnawa Andrzej
1865–1866: Referent do korespondencji rosyjskiej i polskiej w Służbie Nadzoru Dróg Żelaznych Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim 1865–1866. Ordery: za 25 lat nieskazitelnej służby (1866).

1258. Borysiewicz Franciszek
1854–1855: Adiunkt archiwum w Oddziale Dóbr Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1854–1855.
1856: Asystent archiwum w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1856.

1259. Boryski ks. Jan (może: 2.130.110, 2.94.61, 2.94.74, 2.95.172)
1834–1835: Zatrudniony jako inspektor szkoły obwodowej w Hrubieszowie w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1260. Borysławski Konstanty
1865–1866: Podkoniuszy stacyjny w Wydziale Stadnym w Janowie Podlaskim, 1865–1866.

1262. Boryssowicz Teodor
1862–1873: Zatrudniony jako nadetetowy ordynator kliniki położniczej w Warszawie od 1873, etatowy ordynator kliniki położniczej w Warszawie, współzałożyciel „Warszawskiego Zakładu Ginekologicznego”, przewodniczący Sekcji Ginekologicznej Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

1264. Borzęcki Antoni
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz Komory Celnej I rzędu w Słupcy w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

1266. Borzęcki Damazy Piotr
1834–1848: Zatrudniony początkowo jako aplikant budowlany w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych od 1834. Następnie został budowniczym obwodu kalwaryjskiego, 1835–1840, oraz budowniczym rządowym i członkiem Rady Budowlanej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych od 1840.
1850–1866: Budowniczy rządowy w Służbie Ogólnej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850– 1866. Asesor kolegialny, radca dworu, 1857. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1856), za 20 lat nieskazitelnej służby (1858), SS 3 (1860).

1267. Borzęcki Karol
1863–1864: Pomocnik rendanta składu stempla w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1863–1864.

1271. Borzęcki Marceli
1834–1835: Zatrudniony jako kontroler Kasy Obwodowej w Hrubieszowie, następnie adiunkt kontroli Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.
1835: Adiunkt przy kontrolerze kas i rachunkowości w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Lubelskiego, 1835.
1838–1848: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1838–1848.
1850–1866: Rachmistrz 1 kl. w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1855. Kontroler powiatowy w Sekcji Ogólnej tegoż wydziału, 1856–1861. Kontroler powiatowy okręgu łukowskiego i garwolińskiego, 1862–1865. Kontroler powiatowy powiatu łukowskiego, 1866.

1273. Borzęcki Maurycy
1820: Intendent domów rządowych w Wydziale Administracyjnym Komisji Województwa Mazowieckiego, 1820.

1272. Borzęcki Maurycy
1822–1835: Sekretarz Dyrekcji Funduszy Duchownych Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1822. Sekretarz Asesorów Duchownych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.
1834–1843: Zatrudniony jako sekretarz przy Asesorach Duchownych w Wydziale Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego do 1843. Ordery: SS 3 i 4.

1275. Borzęcki Stanisław
1834–1835: Zatrudniony jako regent Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa krakowskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

1279. Borzęcki Tadeusz
1826–1863: Zatrudniony jako obrońca Prokuratorii Królestwa Polskiego od 1826, następnie od 1840 radca Prokuratorii Królestwa Polskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Od 1845 naczelnik Sekcji Prawnej Wydziału Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. W 1862 został dyrektorem tejże sekcji. Od 1863 został stałym członkiem Rady Stanu.
1834–1835: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa płockiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca Prokuratorii Generalnej w Płocku, Prokuratoria Generalna w Królestwie Polskim, 1834–1835.
1850–1866: Naczelnik Sekcji Prawnej Wydziału Dóbr Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852. Radca Prokuratorii, 1850–1851. Naczelnik Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1853– 1861. Członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1862. Dyrektor Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych, 1863. Członek stały Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1864–1866. Członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, Wydział Tymczasowy, 1865. Radca kolegialny, radca stanu, 1857. Rzeczywisty radca stanu, 1862. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1853), SS 2 (1857), za 25 lat nieskazitelnej służby (1858), SS 2 z kor. (1861).

1280. Borzęcki Teofil Szymon
1822–1866: Zatrudny jako nauczyciel w Szczebrzeszynie, 1822–1824. Nauczyciel szkoły wydziałowej w Warszawie od 1828. Nauczyciel w szkole obwodowej przy ul. Długiej w Warszawie od 1833. Nauczyciel w gimnazjum w Kielcach, 1838–1840. Nauczyciel w Wyższej Szkole Realnej w Kielcach, 1849–1862. Nauczyciel gimnazjum w Kielcach, 1862–1866. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1281. Borzęcki Wincenty (może: 5.704.98)
1820–1821: Dziennikarz i dozorca druków w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Lubelskiego, 1820. Rendant formalny i dziennikarz w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Lubelskiego, 1821.
1834–1835: Zatrudniony jako kontroler Komory Konsumowej i Kontroli Handlu w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

1283. Borzęcki Zygmunt
1859–1866: Adiunkt w Sekcji Prawnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1859–1861. Starszy adiunkt tamże, 1862–1863. Referent w Sekcji Prawnej Wydziału Kontroli i Podatków Stałych tejże komisji, 1864–1866.

1285. Borzycki Adam
1834–1835: Zatrudniony jako nadleśniczy w Leśnictwie Rządowym w Sierpcu Wydziału Skarbowego Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

1286. Borzysławski Ignacy
1834–1835: Zatrudniony jako nadleśniczy w Leśnictwie Rządowym w Ciechocinie, Wydział Skarbowy Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

1288. Bosakiewicz Aleksander
1865: Podsekretarz w Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1865.

1289. Bosakiewicz Władysław
1865–1866: Naczelnik archiwum w Służbie Ogólnej Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1865–1866. Ordery: SA 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1865).

1290. Bossakiewicz Aleksander
1859–1866: Adiunkt w Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1859–1861. Dziennikarz w Wydziale Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863–1864. Podsekretarz w Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1866.

1291. Bossakiewicz Erazm
1860–1866: Rachmistrz 3 kl. w Wydziale Wsi Dyrekcji Ubezpieczeń, 1860–1862. Pomocnik archiwisty w Służbie Ogólnej tejże dyrekcji, 1864–1866.

1292. Bossakiewicz Jan
1835: Zatrudniony jako komornik w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla województwa lubelskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

1293. Bossakiewicz Stanisław Kostka
1834–1835: Zatrudniony jako regent powiatu krasnostawskiego w województwie lubelskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1294. Bossakiewicz Władysław
1850–1864: Rachmistrz 3 kl. w Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1851. Sekretarz starszy tamże, 1852–1853. Sekretarz wydziału tamże, 1854–1855. Sekretarz 1 kl. tamże, 1856–1858. Archiwista w Służbie Ogólnej tegoż wydziału, 1859–1861. Naczelnik archiwum Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1862–1864. Sekretarz gubernialny, 1851. Radca honorowy, 1852. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: SA 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1856).

1295. Boszko Aleksy
1838–1848: Zatrudniony jako rachmistrz 2 kl., rachmistrz oraz kontroler, w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1838–1848. Otrzymał tytuł radcy honorowego.
1850: Starszy kontroler w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850. Radca honorowy. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1850).

1297. Botwinko Aleksander
1842–1848: Pracował na stanowisku starszego pomocnika przy naczelniku Wydziału Wojskowego w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim, następnie Wydziału I, którego w 1848 został naczelnikiem. Radca honorowy, radca kolegialny. Ordery: VM 4.
1850–1857: Naczelnik Wydziału I w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1850–1856. Naczelnik Wydziału II tamże, 1857. Radca stanu, 1852. Ordery: SA 2, VM 4, za 15 lat nieskazitelnej służby, za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SA 2 z kor. (1856).

1299. Boudelle Ludwik
1859–1866: Młodszy pomocnik archiwisty w Służbie Ogólnej Wewnętrznej Dyrekcji Ubezpieczeń, 1859–1860. Rachmistrz 3 kl. w Wydziale Ruchomości tejże dyrekcji, 1861–1862. Rendant druków i materiałów piśmiennych w Służbie Ogólnej tejże dyrekcji, 1864–1866. Registrator kolegialny.

1300. Bourdo Edward (może: sw.373897)
1834–1835: Zatrudniony w Służbie Wojskowej Korpusu Cesarskiego Inżynierów komunikacji lądowych i wodnych w Dyrekcji Okręgu XIII Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Praporszczyk (chorąży).

1301. Bożowski Konstanty
1858–1918: Zarządzający Kancelarią Generał-Gubernatora Warszawskiego, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895. Pomocnik generał-gubernatora warszawskiego, 1894. Rzeczywisty radca stanu, 1891, 1892, 1893. Tajny radca, 1894, 1895. (Krakowskie Przedmieście 46).

1308. Brajczewski Seweryn
1862: Podsekretarz 1 kl. w Kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1862.

1310. Brakoniecki Kazimierz
1827–1830: Archiwista Wydziału Wojskowo-Policyjnego Komisji Województwa Podlaskiego, 1827–1830.

1311. Branc Jakub
1840–1888: Weterynarz gubernialny w Wydziale Lekarskim Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1877, 1881, 1885–1886, 1888. Ordery: Medale: brązowy pamięci wojny 1853–1856. W służbie od 20.11.1840, na stanowisku (weterynarza) od 1.01.1867. Uposażenie – 500 rubli (1872).

1312. Brandel Seweryn
1861–1866: Naczelnik Sekcji Spisu i Zaciągu Wojskowego Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1861–1865. Dziennikarz w Wydziale Administracji i Kontroli Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1866. Radca kolegialny. Ordery: SS 3, za 25 lat nieskazitelnej służby (1861).
1864–1865: Dziennikarz w Wydziale Administracji i Kontroli Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1864–1865.

1314. Brandeński Łukasz
1820–1821: Dziennikarz w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Augustowskiego, 1820–1821.

1316. Brandt Franciszek Antoni
1804–1830: W latach 1811–1817 i od 1830 radca, asesor Rady Lekarskiej. Wieloletni prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Przyznano mu szlachectwo z herbem „Przysługa” w 1824. Ordery: SS 4 (1830).

1317. Brandys Łukasz
1819: Dozorca miast Komisji Województwa Lubelskiego, 1819.

1318. Brandysz Łukasz
1834: Sekretarz Sekcji Wychowania w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1838: Sekretarz 2 i 1 kl. Sekcji Wyznań w Wydziale Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1838.

1320. Branik Florian
1862–1865: Pomocnik rachmistrzów w Sekcji Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1862–1863. Rachmistrz w Oddziale Rachuby tegoż wydziału, 1864–1865.

1321. Branik Juliusz
1865–1906: Buchalter w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1877, 1881, 1885–1886, 1888. Starszy pomocnik referenta w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Siedleckiego, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1899, 1900, 1902, 1904, 1905, 1906. Asesor kolegialny, 1885–1886, 1888, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1899, 1900, 1904, 1905, 1906. W służbie od 19.06.1865, na stanowisku (starszego pomocnika referenta) od 15.10.1890. Wyznanie: rzymsko-katolickie.

1322. Bransemer Adolf
1850–1861: Obrońca Prokuratorii w Warszawie, 1850–1853, 1857– 1858, 1860. Radca tamże, 1861. Radca dworu, 1857. Radca kolegialny, 1861. Ordery: SS 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1860).

1323. Bratasiewicz Edward
1858–1874: Urzędnik kancelaryjny w Rządzie Gubernialnym Radomskim, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874. W służbie państwowej od 3.01.1858, na stanowisku (urzędnika kancelaryjnego) od 12.10.1868. Uposażenie – 200 rubli (1872).

1326. Bratkowski Jan
1858–1860: Adiunkt leśny w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1858–1860.

1327. Bratyński Michał
1834–1848: Buchalter, a następnie referent w Sekcji Buchalterii Wydziału Kontroli Generalnej i Podatków Stałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Od 1845 został rewizorem skarbu Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego.
1850: Rewizor skarbowy w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850. Asesor kolegialny. Ordery: SS 3 (1850)

1329. Bratz Jakub
1853–1866: Asesor weterynarii w Urzędzie Lekarskim Guberni Augustowskiej, 1853. Asesor weterynarii w Urzędzie Lekarskim Guberni Radomskiej, 1860–1866.

1330. Braun Jan
1845–1848: Zatrudniony na stanowisku starszego cenzora Kancelarii Cenzury Rządowej w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1845–1848. Podpułkownik Gwardii byłego Wojska Polskiego. Ordery: SA 2 z kor., SS 2, SW 4, LH.

1331. Braun Józef (może: le.299.1.3, sw.358826)
1856–1866: Urzędnik kancelaryjny w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1856–1861. Podsekretarz 2 kl. w Kancelarii Rady Stanu, 1861–1864. Podsekretarz 1 kl. tamże, 1865–1866.

1332. Braunschweig Rudolf
1865–1866: Członek Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1865–1866. Prezes Komisji Likwidacyjnej, 1865–1866. Członek Komitetu Urządzającego, 1865–1866. Rzeczywisty radca stanu.

1334. Brekowski Adam
1826–1830: Rachmistrz w kontroli stempla kollateralnego Komisji Województwa Augustowskiego, 1826–1829. Sekretarz prezydialny Komisji Województwa Augustowskiego, 1830.

1335. Bremierski Jan Nepomucen
1825–1826: Adiunkt wydziałowy w Komisji Województwa Kaliskiego, 1825–1826.
1835–1839: Zatrudniony jako adiunkt Sekcji Oświecenia, Wydział Administracji i Oświecenia Publicznego, Komisja Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1337. Bremierski-Korwin
1823–1824: Adiunkt wydziałowy Komisji Województwa Kaliskiego, 1823–1824.

1338. Brenn Eryk
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku kontrolera w Kasie Generalnej w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego, przemianowanej na Dyrekcję Ubezpieczeń w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1339. Brenn Eugeniusz
1834–1835: Pomocnik rachmistrza w Wydziale Administracji Komisji Województwa Mazowieckiego, 1834–1835.

1340. Breslauer Chrystian
1820–1836: Nauczyciel rysunku pejzaży w Szkole Sztuk Pięknych oraz członek Rady zarządzającej uczelni. Otrzymał tytuł asesora kolegialnego oraz liczne medale i odznaczenia za prace artystyczną.

1341. Breza Józef
1816–1831: Zatrudniony jako konduktor Kwatermistrzostwa Generalnego od 1.06.1816. Podporucznik, 28.05.1818. Szef sztabu 4 dywizji piechoty, 1830–1831.

1342. Breza Tytus (może: 2.291.41, 2.291.41, dw.36588, dw.36588)
1826: Sekretarz Biura Statystycznego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1826.

1344. Brieżyński Ananiasz
1863–1918: Wicegubernator kaliski, 1892–1897.

1345. Brinken Juliusz
1818–1833: Naczelny nadleśniczy, 1818–1833.
1820–1830: Nadleśny naczelny w Wydziale Lasów w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1829, 1830.

1357. Brochowski Dominik
1834–1848: Asesor, następnie radca Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa podlaskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1848.
1850–1863: Radca Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1850–1851. Członek Deputacji Szlacheckiej Guberni Augustowskiej zasiadający z urzędu, 1854. Prezes Trybunału Cywilnego, 1854–1861. Członek Deputacji Szlacheckiej Guberni Lubelskiej, 1855–1861. Członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu do stałego zasiadania w wydziałach nie przeznaczony, 1862–1863. Radca kolegialny, radca stanu, 1858. Rzeczywisty radca stanu, 1862. Ordery: SA 3, za 25 lat nieskazitelnej służby (1862).

1353. Brochocki Karol
1835: Zatrudniony jako inżynier obwodu gostyńskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast, 1835.

1354. Brochocki Kazimierz
1857–1861: Młodszy sekretarz w Kancelarii Biura Marszałka Szlachty Guberni Augustowskiej, 1857–1861. Sekretarz gubernialny, sekretarz kolegialny, 1858.

1355. Brochocki Tomasz
1820–1835: Inspektor w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Kaliskiego, 1820–1822. Rewizor wojewódzki w Komisji Województwa Kaliskiego, 1823–1830. Rewizor wojewódzki w Komisji Województwa Mazowieckiego, 1834–1835.
1834–1848: Rewizor wojewódzki Służby Ogólnej Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Od 1839 objął stanowisko rewizora skarbu. Urzędnik do szczególnych poruczeń w Wydziale Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

1359. Brocki Aleksander
1816–1832: Asesor Delegacji Administracyjnej od 1816. Referendarz w Radzie Stanu od 1.01.1822. Dyrektor generalny Wydziału Dóbr Rządowych (jako jedyny z wyższych pracowników po powstaniu pozostał w Warszawie), 1825– 1.03.1832.
1826–1830: Dyrektor generalny w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830. Radca stanu, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830.

1360. Brocki Konstanty
1859–1862: Asesor nadleśny w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1859–1862.
1863–1866: Asesor nadleśny w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1863–1866.

1361. Broczkowski Stanisław
1820: Sekretarz w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Kaliskiego, 1820.

1362. Brodel Maksymilian (może: sw.231861)
1865–1866: Pomocnik kontrolera w Kontroli Wydziału Rachunkowości Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1865–1866.

1363. Brodnicki Aleksander Walenty
1830–1835: Adiunkt funduszów Stowarzyszenia Emerytalnego w Komisji Województwa Augustowskiego,1830. Kontroler w kasie wojewódzkiej Komisji Województwa Augustowskiego, 1834–1835.

1364. Brodnicki Walenty (może: sw.457028)
1834–1844: Zatrudniony jako kontroler w Kasie Głównej Wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, a następnie w Rządzie Gubernialnym Augustowskim, 1838–1844.

1368. Brodowicz Stanisław
1858–1865: Asystent w Sekcji Wypłat Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1858. Podsekretarz w Sekcji Spraw Fiskalnych tegoż wydziału, 1859–1860. Rachmistrz w Oddziale Kontrolera Kas Służby Ogólnej tegoż wydziału, 1861–1864. Rachmistrz w Oddziale Dochodów Stałych Sekcji Skarbowej tegoż wydziału, 1864. Rachmistrz starszy w Oddziale Kontroli Kas i Rachunkowości tegoż wydziału, 1865.

1369. Brodowicz Teodor
1866: Pomocnik kontrolera powiatowego okręgu wieluńskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866.

1372. Brodowski Antoni
1815–1831: Zatrudniony jako urzędnik w Wydziale Sprawiedliwości od 1815. Następnie został urzędnikiem w Wydziale Spraw Wewnętrznych oraz profesorem rysunków i malarstwa wydziału sztuk pięknych Uniwersytetu Warszaw skiego, 1819–1831. Pracował jako profesor tymczasowy, wykładowca na Wydziale Sztuk Pięknych, do 1820. Od 1824 profesor stały (wykładał też anatomię i historię sztuk). Był również członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Sprawował opiekę nad Belwederem, 1822–1831.
1819: Sekretarz do ekspedycji francuskich w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1819.
1836–1843: Zatrudniony jako adiunkt w Komisji Emerytalnej oraz podsekretarz w kancelarii przy Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego.

1373. Brodowski Filip
1835: Zatrudniony jako radny i kasjer w Urzędzie Municypialnym m. Płock, Komisja Województwa Płockiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

1374. Brodowski Józef (może: psb.2114.1)
1864–1866: Pomocnik buchaltera w Głównej Kasie Oszczędności Dyrekcji Ubezpieczeń, 1864–1866.

1375. Brodowski Karol
1834–1848: Zatrudniony jako urzędnik pełniący obowiązki, a następnie sekretarz stanu przy Radzie Stanu. Naczelny prokurator w Ogólnym Zebraniu Warszawskiego Departamentu Rządzącego Senatu, 1843–1848. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SS 1, SS 2 z gw., SW 3, za 20 lat nieskazitelnej służby.

1376. Brodowski Mateusz
1829–1835: Rachmistrz Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Lubelskiego, 1829–1830, 1834–1835.
1834–1848: Rachmistrz Wydziału Administracyjnego i Oświecenia Publicznego w Rządzie Gubernialnym Lubelskim.

1378. Brodowski Włodzimierz Ludomir
1848–1901: Młodszy ordynator w wojskowym szpitalu ujazdowskim, 1861–1869. Adiunkt oddziału histopatologii na otwartej Akademii Medyko- Chirurgicznej. Profesor w Szkole Głównej, 1864–1869. Dziekan Wydziału Lekarskiego, 1869–1887. W 1867 vice prezes, a w 1868, 1874, 1888, 1890 prezes w Polskim Towarzystwie Lekarskim, oraz stały sekretarz 1891, 1901.

1381. Brodziński Kazimierz Józef
1815–1822: Pracował jako sekretarz Dyrekcji Rządowej Teatru Narodowego w 1815, następnie 1818–1822 nauczyciel języka polskiego i literatury. Od 1822 został profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas pracy na Uniwersytecie Warszawskim pełnił równocześnie funkcję sekretarza Uniwersytetu w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego. Członek komisji reorganizującej wychowanie publiczne.

1383. Broecher Stanisław
1834:

1386. Bromierski Jan (może: 5.367.507)
1822: Asesor nadleśny w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Płockiego, 1822.

1387. Bromirski Bonifacy
1851–1866: Podarchiwista w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1851–1856. Rachmistrz tamże, 1857–1858. Sekretarz tamże, 1859–1861. Sekretarz starszy tamże, 1862– 1866.

1388. Bromirski Jan
1820–1835: Asesor nadleśny drugi w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Płockiego, 1820–1821. Asesor nadleśny Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Płockiego, 1823–1830, 1834–1835. Ordery: SS 3.
1834–1847: Asesor nadleśny Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, od 1838 Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego. Od 1845 urzędnik do szczególnych poruczeń w okręgu płockim Wydział Dóbr i lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Ordery: SS 2 i SW 4.
1849: Zatrudniony na stanowisku nadleśniczego Rządu Gubernialnego Płockiego, następnie mianowany urzędnikiem do szczególnych poruczeń przy Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

1390. Bromirski-Korwin Jan (może: 5.367.507)
1820–1835: Adiunkt Wydziału Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Kaliskiego, 1820–1822, 1827–1830, 1834–1835. Ordery: SS 4.
1834: Adiunkt Sekcji Oświecenia, Wydział Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.

1394. Broniec h. Broniec Adam
1815–1830: Zatrudniony jako marszałek pałacu księcia warszawskiego z pensją 20.000 fl. rocznie. W 1815 awansował na marszałka dworu cesarza rosyjskiego jako króla polskiego (dożywotnio). Mianowany następnie prezesem Komisji Nadzoru budowli Korony od maja 1819 do 30.11.1830. Ordery: SS 1, Orła złotego ofic. Legii Honorowej.

1396. Broniewicz Walenty
1834–1835: Rachmistrz 2 kl. w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1834–1835.
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz II Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. W 1838 został rachmistrzem, następnie w 1847 awansował na referenta dyrygującego Oddziałem Przychodów Stałych w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Mazowieckiego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego/Warszawskiego, 1834–1848.
1850–1860: Referent dyrygujący Oddziałem Rewizji Regestów Celnych Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1854. Referent dyrygujący Oddziałem Rewizji Regestów Skarbowych, 1855–1859. Referent w Oddziale Dochodów Niestałych tegoż wydziału, 1858–1860. Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1860. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1858).

1399. Broniewski Aleksy
1851–1866: Urzędnik kancelarii w Wydziale Wojskowym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1851. Pomocnik starszy naczelnika referatu w Wydziale Naukowym Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1852–1859. Młodszy cenzor w Warszawskim Komitecie Cenzury, 1854–1856. P. o. starszego cenzora tamże, 1857–1859. Nadetatowy podsekretarz stanu w Kancelarii Rady Stanu, 1863–1864. Podsekretarz stanu, 1865–1866. Sekretarz kolegialny, radca honorowy, 1855. Asesor kolegialny, 1858. Ordery: SA 2 (1864).

1400. Bronikowski Adam Feliks
1822: W 1822 został senatorem-kasztelanem w Senacie Królestwa Polskiego.

1401. Bronikowski Aleksander (może: 2.343.70, dw.18909, dw.22054)
1841–1842: Podpisarz Sądów Pokoju, 1841. Asesor w Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, 1842.

1402. Bronikowski Emil
1834: Zatrudniony jako adiunkt przy ekspedycji gazet w Dyrekcji Generalnej Poczt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego do 1834.
1835: Zatrudniony na stanowisku rewizora pomocnika Służby Zewnętrznej przy Komorze Konsumowo-Składowej w Warszawie Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.
1855–1866: Adiunkt archiwum w Oddziale Administracyjnym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1855. Sekretarz 2 kl. w Oddziale Rachuby tejże sekcji, 1856. Sekretarz 1 kl. tamże, 1857–1860. Archiwista w Oddziale Administracyjnym tejże sekcji, 1861. Archiwista starszy tamże, 1862–1864. Archiwista starszy w Oddziale Dóbr tejże sekcji, 1865. Archiwista w Oddziale Ekonomicznym tejże sekcji, 1866.

1406. Bronikowski Józef (może: 2.343.110, 2.343.71, 2.343.71, psb.2173.2, sw.97515)
1834: Zatrudniony jako naczelnik Komory Celnej I rzędu w Zawichoście w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

1405. Bronikowski Józef
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku komisarza obwodu konińskiego Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1407. Bronikowski Ksawery
1823: W sierpniu 1823 został patronem Trybunału Cywilnego województwa mazowieckiego, jednak już roku następnym zwolniony pod zarzutem przestępstwa politycznego.

1408. Bronikowski Prosper
1826–1835: Zatrudniony od 1826 w urzędzie municypialnym w Magnuszewie. W 1831 wstąpił na służbę do Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, a od 1834, po służbie wojskowej, zaczął pracę w administracji gminnej. W 1835 powrócił na trzy lata do służby w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, po czym udał się na urlop, z którego już nie wrócił.

1409. Bronikowski Stanisław
1853–1866: P. o. młodszego pomocnika kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1853–1854. P. o. starszego pomocnika kontrolera tamże, 1855–1858. Młodszy kontroler tamże, 1859–1866. Sekretarz gubernialny, 1854. Sekretarz kolegialny, 1859.

1411. Bronisz Józef (może: dw.39890, dw.39890)
1834–1835: Zatrudniony jako regent powiatu lipnowskiego w województwie płockim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1412. Browiński Władysław
1865: Rachmistrz w Służbie Ruchu Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1865.

1413. Bruck Bonawentura
1834: Szef Biura Dyrekcji Sądownictwa Cywilnego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.
1834–1837: Zatrudniony jako szef biura Dyrekcji Sądownictwa Cywilnego, w 1837 w zastępstwie pełnił obowiązki sekretarza generalnego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1837.

1415. Brudnicki Józef
1834–1835: Asesor ekonomiczny w Komisji Województwa Kaliskiego, 1834–1835.
1834–1835: Zatrudniony jako asesor ekonomiczny Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

1416. Brudnicki Józef
1834–1835: Zatrudniony jako podpisarz powiatu wartskiego w województwie kaliskim, następnie pisarz powiatu mławskiego w Mławie w województwie płockim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1419. Brudzyński Eustachy
1862–1866: Młodszy pomocnik archiwisty w Służbie Ogólnej Dyrekcji Ubezpieczeń, 1862. Rachmistrz w Wydziale Ruchomości tejże dyrekcji, 1863– 1865. Rachmistrz w Wydziale Kontroli i Kas tejże dyrekcji, 1866.

1420. Brudzyński Ludwik (może: sw.226254)
1850–1866: Akuszer w Urzędzie Lekarskim Guberni Radomskiej, 1850–1852, 1857–1866. Radca honorowy, 1857. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1859).

1421. Bruennek August
1820–1821: Rachmistrz w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Mazowieckiego, 1820–1821.

1423. Brujewicz Aleksander
1850–1857: Członek Dyrekcji Wyścigów Konnych z urzędu, 1850– 1851. P. o. naczelnika sekcji w Biurze Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1854. Naczelnik sekcji tamże, 1855. Asesor kolegialny, 1857. Rzeczywisty radca stanu.
1856: Naczelnik Sekcji I w Biurze Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1856. Radca dworu.

1424. Brujewicz Michał
1834–1847: Zatrudniony jako dyrektor Kancelarii Przybocznej Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim do 1840. Następnie objął stanowisko dyrektora Wydziału Przemysłu i Handlu w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Był również od 1845 członkiem Dyrekcji Wyścigów Konnych. Radca stanu. Ordery: SA 2, SW 3, SS 2, O. C. 3.
1842–1848: Członek Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, dyrektor Wydziału Przemysłu i Kunsztu, 1842–1848. Ordery: SW 3, SA 2 z kor., SS 1 i 2, O. C. 3.
1850–1856: Dyrektor Wydziału Przemysłu i Kunsztów w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1856. Członek Dyrekcji Wyścigów Konnych z urzędu, 1852–1856. Prezydujący w Radzie Przemysłowej, 1854–1856. Rzeczywisty radca stanu, tajny radca, 1853. Ordery: SA 1, SS 1, SW 3, O. C. 3, za 25 lat nieskazitelnej służby, za 30 lat nieskazitelnej służby (1853), SA1 z kor., za 40 lat nieskazitelnej służby (1855).

1425. Bruliński Ignacy
1834–1848: Zatrudniony na stanowisku podsekretarza do języka polskiego, następnie od 1837 został sekretarzem adiunktem, a od 1847 pełnił obowiązki sekretarza w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Ordery: SS 3.
1850–1860: Szef kancelarii i ekspedytury Kancelarii Rady Administracyjnej, 1850–1860. P. o. radcy dworu, radca dworu, 1852. Radca kolegialny, 1855. Radca stanu, 1859. Ordery: SS 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 2 (1857).

1427. Bruliński Nikodem
1834–1835: Zatrudniony jako komornik powiatu dąbrowskiego w Augustowie, województwo augustowskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1430. Brunn Chrystian
1845–1848: Zatrudniony na stanowisku radcy handlowego w Banku Polskim, 1845–1848.
1850–1862: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1850–1852, 1854, 1857–1862. Zastępca sędziego kadencyjnie zasiadającego tamże, 1855.

1429. Brun Stanisław
1844–1855: Zatrudniony na stanowisku referenta w Wydziele Kryminalnym w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1844–1848. Referent w Wydziale Kryminalnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850. Sędzia do szczególnych poruczeń tamże, 1855.

1431. Brunn Stanisław
1861–1865: Zastępca sędziego kadencyjnie zasiadającego Trybunale Handlowym w Warszawie, 1861. Sędzia kadencyjnie zasiadający tamże, 1862, 1864–1865. Radca honorowy.

1432. Brunnelli Alfons
1857: Inspektor szkół rządowych i prywatnych w Radzie Wychowania Publicznego Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1857. Radca honorowy. Ordery: SA 4, VM 4, za 20 lat nieskazitelnej służby (1857).

1433. Bruszewski Ignacy
1834–1835: Zatrudniony jako asesor Obwodu Warszawskiego II, następnie Obwodu Warszawskiego I (dla powiatów warszawskiego, błońskiego, czerskiego, sochaczewskiego, rawskiego, siennickiego i stanisławowskiego) w Sądach Policji Poprawczej w województwach mazowieckim i kaliskim, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

1434. Bruszewski Ignacy
1854–1858: Sędzia w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1854– 1858. Radca dworu, radca kolegialny, 1855.

1435. Bruszewski Jan
1857–1864: Urzędnik do pisma w Wydziale Zagranicznym Zarządu Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1857–1858. Urzędnik kancelaryjny tamże, 1859. Urzędnik do pisma w Kancelarii Przybocznej Namiestnika, 1863–1864.

1436. Bruszewski Karol
1853–1888: Starszy referent w Wydziale Ubezpieczeń Rządu Gubernialnego Suwalskiego, 1872. Asesor w Wydziale Ubezpieczeń Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, 1886, 1888. Radca tytularny, 1872. Radca dworu, 1886. Sekretarz kolegialny, 1887. Radca kolegialny, 1888. Ordery: Medale: ciemnobrązowy pamięci wojny 1853–1856. W służbie od 6.07.1854, w randze (radcy dworu) od 16.08.1883, na stanowisku (asesora) od 6.06.1885.

1439. Brygiewicz Jan
1850–1866: Pomocnik buchalterii w Sekcji Rachunkowej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Buchhalter w Sekcji Administracyjno-Rachunkowej tegoż wydziału, 1851–1859. Kontroler w Sekcji Rachunkowej tegoż wydziału, 1860–1862. Pomocnik naczelnika Sekcji Administracyjnej tegoż wydziału, 1863–1866.

1440. Bryliński Jan
1851–1857: Zastępca sędziego kadencyjnie zasiadającego w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1851, 1856–1857. Sędzia kadencyjnie zasiadający, 1853–1854.

1441. Brylski Jan
1850–1866: Młodszy pomocnik szefa biura w Zarządzie Inspektora Głównego Służby Zdrowia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1858. Referent tamże, 1859–1861. Referent w Zarządzie Inspektora Głównego Służby Cywilno-Lekarskiej, 1864–1866. Ordery: SS 3 (1861).

1442. Bryndza Aleksander
1834–1835: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa podlaskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.
1863:

1444. Bryndza Teodor
1838–1848: Zatrudniony na stanowisku adiunkta Sekcji Technicznej do 1840, a następnie referenta w Sekcji Administracyjnej od 1847, w Wydziale Lasów i Dóbr Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. W latach 1842–1845 pełnił obowiązki nadleśniczego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego oraz asesora nadleśnego w Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płocka.
1850–1854: Komisarz leśny w Służbie Leśnej Zewnętrznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1854. Radca honorowy, 1853.

1446. Brzechffa Napoleon
1860–1863: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1860–1861. Pomocnik archiwisty w Oddziale Administracyjnym Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1862. Buchalter w Buchalterii Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1863.

1447. Brzeński Jan
1835: Fizyk wojewódzki w Komisji Województwa Lubelskiego, 1835.
1835–1838: Zatrudniony jako fizyk wojewódzki Służby Ogólnej Komisji Województwa Lubelskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Ordery: SS 3 i SW 4.

1449. Brzeski Kazimierz
1865–1866: Rysownik w Biurze Technicznym Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1865–1866.

1451. Brzeski Stefan
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa sandomierskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

1452. Brześciański Feliks (może: sw.104000)
1861: Starszy urzędnik kancelaryjny w Sekcji Archiwum z Wydziałów po b. Komisji Rządowej Wojny, utworzonej przy Wydziale Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1861. Sekretarz kolegialny.

1453. Brześciański Józef
1850–1861: Urzędnik do pisania 3 kl. w Kancelarii Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1850–1856. Urzędnik do pisania 2 kl. tamże, 1857–1859. Urzędnik do pisania 1 kl. tamże, 1860. Dziennikarz tamże, 1861. Registrator kolegialny, 1854. Sekretarz gubernialny, 1860.
1862–1866: Dziennikarz w Kancelarii Zarządu VII Okręgu Komunikacji, 1862–1866. Dziennikarz w Kancelarii Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, 1863–1866.

1455. Brzeziński Aleksy (może: le.346.1.6)
1866: Wiceprezes Trybunału Handlowego w Warszawie, 1866. Sędzia Trybunału Cywilnego, 1866.

1456. Brzeziński Andrzej
1834–1847: Opiekun prezydujący w Radzie Szpitala Braci Miłosierdzia oraz członek Rady Głównej Opiekuńczej Instytutów Dobroczynnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Był również członkiem Komisji Kwaterniczek m. Warszawa. Ordery: Orderey: SS 3 i SA 3.

1457. Brzeziński Andrzej
1861–1866: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1861–1862, 1864–1865. Obrońca przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego, 1862–1866. Obrońca przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1866.

1458. Brzeziński Bronisław (może: le.351.5.9)
1862–1865: Adiunkt miernictwa w Sekcji Pomiarowej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1862–1865.

1459. Brzeziński Feliks
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz 1 kl. następnie szef kontroli oraz asesor naczelnika wydziału w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1834–1848.
1850: P. o. asesora naczelnika wydziału w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850. Ordery: SA 3 (1850).

1462. Brzeziński Franciszek
1834: Zatrudniony jako adwokat przy Sądzie Apelacyjnym, następnie objął stanowisko mecenasa przy Sądzie Najwyższej Instancji w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.
1835: Mecenas Sądu Najwyższej Instancji, 1835.

1464. Brzeziński Józef
1850–1866: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1850–1860. Obrońca przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1861–1866.

1463. Brzeziński Józef
1857–1859: Sekretarz 2 kl. w Wydziale Cywilnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1857–1858. Sekretarz 1 kl. tamże, 1859. Sekretarz kolegialny, 1858.

1465. Brzeziński Kazimierz
1862–1866: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1862–1865. Obrońca przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1866.
1876: Urzędnik Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, Trybunału Cywilnego w Kielcach.

1467. Brzeziński Michał
1837–1848: Zatrudniony jako podrachmistrz i młodszy kontroler w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1837–1848.
1850–1865: P. o. kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850–1858. Kontroler tamże, 1859. Starszy kontroler tamże, 1860–1865. Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1857), za 20 lat nieskazitelnej służby (1859).

1469. Brzeziński Stanisław (może: sw.286914, sw.561508)
1835: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa kaliskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

1470. Brzeziński Teofil (może: sw.271101)
1860: Pomocnik rachunkowy w Sekcji Rachunkowej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1860.

1471. Brzeziński Wojciech
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia prezydujący Obwodu Warszawskiego I (dla m. Warszawy) w Sądach Policji Poprawczej oraz sędzia Sądu Kryminalnego województw mazowieckiego i kaliskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.
1834–1848: Zatrudniony jako obrońca Wydziału I powiatu i miasta Warszawy w województwie mazowieckim w Sądach Pokoju, następnie patron w kancelarii przy Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji województwa mazowieckiego, sędzia Sądu Apelacyjnego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Od 1844 sprawował urząd dyrektora Wydziału Kryminalnego i był członkiem Komisji Rządzącej Sprawiedliwości. Następnie został pomocnikiem naczelnego prokuratora Dziesiątego Departamentu Rządzącego Senatu. Ordery: SW 4.
1850–1860: Dyrektor Wydziału Kryminalnego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850–1860. Członek Komisji Emerytalnej, 1855–1860. Referendarz stanu, rzeczywisty radca stanu, 1853. Ordery: SW 4, SA 2 z kor., za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SW 3 (1856), SS 1, za 25 lat nieskazitelnej służby (1859).

1474. Brzoska Ignacy (może: sw.157012)
1834–1835: Zatrudniony jako naczelnik Komory Celnej I rzędu w Słupcy w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

1475. Brzostowski Andrzej
1850: Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850.

1476. Brzostowski Bronisław
1864–1866: Rachmistrz w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1864–1866.

1477. Brzostowski Józef (może: le.354.3.4, lu.32659, lu.32659)
1829–1834: Adiunkt Sekcji Fabrycznej Komisji Województwa Kaliskiego, 1829–1830. Adiunkt do wyrobów krajowych w Sekcji Fabrycznej Komisji Województwa Kaliskiego, 1834.
1834: Objął stanowisko adiunkta do wyrobów krajowych, Sekcja Fabryczna Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1479. Brzozowski Antoni (może: 14.192.178, 2.472.35, 2.512.151, sw.257992, sw.424481, sw.554794)
1862–1866: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1862. Dziennikarz i pomocnik archiwisty w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowego tegoż Rządu, 1865–1866.

1480. Brzozowski Eligiusz (może: 2.513.162)
1852–1860: P. o. kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1852. P. o. naczelnika Archiwum tejże izby, 1853–1858. Naczelnik tegoż archiwum, 1859–1860.

1481. Brzozowski Franciszek
1848: W 1848 objął stanowisko pomocnika buchaltera Wydziału Rachunkowego w Okręgu XIII Komunikacji Lądowych i Wodnych.
1850–1866: Pomocnik buchaltera w Wydziale Rachuby Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1850–1854. Pomocnik buchaltera w Wydziale Administracyjnym tegoż zarządu, 1855. Archiwista w Kancelarii tegoż zarządu, 1857–1861. Archiwista w Kancelarii Zarządu VII Okręgu Komunikacji, 1862. Archiwista w Kancelarii Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, 1863–1866. Sekretarz kolegialny, 1851. Radca honorowy, 1856. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1861).

1483. Brzozowski Jakub (może: 2.513.165, sw.254239, sw.438548)
1820–1822: Adiunkt kontroli w Kancelarii Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1820. Rachmistrz Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1822.
1834–1848: Zatrudniony jako szef kontroli, następnie asesor, naczelnik wydziału w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1834–1848. Ordery: SA 3, SS 3.

1485. Brzozowski Jan (może: 2.515.33, sw.162851, sw.198282, sw.222566)
1834–1835: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa płockiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

1486. Brzozowski Joachim
1843–1848: Zatrudniony jako dziennikarz w Dyrekcji Ubezpieczeń.
1850–1866: Dziennikarz w Służbie Ogólnej Wewnętrznej Dyrekcji Ubezpieczeń, 1850. Rachmistrz 3 kl. w Wydziale Wsi, 1854–1858. Rachmistrz 3 kl. w Wydziale Kontroli i Kas, 1859. Buchalter 2 kl. tamże, 1860–1862. Rachmistrz w Wydziale Wsi, 1863–1866.

1488. Brzozowski Józef
1819–1821: Komisarz zasiadający w Wydziale Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Płockiego, 1819–1821.
1834–1846: Zatrudniony jako rachmistrz 1 kl. w Najwyższej Izbie Obrachunkowej do 1846. Ordery: SS 3.
1837: Komisarz wojewódzki Wydziału Oświecenia, kurator szkół w województwie płockim.

1491. Brzozowski Józefat
1834–1863: Assesor (w 1835 zast.) Collegium w Prokuratorii Generalnej. W 1834 był czasowo podsędkiem w Sądzie Pokoju w Warszawie. W 1840–1842 był zastępcą sekretarza generalnego, w 1842/43 naczelnikiem kancelarii, a w 1843– 1860 radcą Kolegium Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego. W 1861 został powołany na prezesa Prokuratorii Generalnej i mianowany referendarzem stanu Król. Polskiego, a w 1862 czasowo członkiem Rady Stanu Królestwa. 28.04.1863 poprosił o zwolnienie z obowiązków członka Rady Stanu w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.
1850–1863: Radca Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1850–1861. Czasowy członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1862–1863. Radca kolegialny, 1857. Ordery: SS 2 (1862).

1493. Brzozowski Konrad
1863: Podrachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1863.

1494. Brzozowski Leon
1834–1835: Zatrudniony jako adwokat przy Sądzie Apelacyjnym w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

1495. Brzozowski Piotr Paweł
1834–1835: Zatrudniony jako prezes w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla województwa mazowieckiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

1496. Brzozowski Stanisław (może: 2.512.144)
1835: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa sandomierskiego, Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1835.

1497. Brzozowski Teodor
1834: Tłumacz języka rosyjskiego w Sekretariacie Generalnym Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1848: Zatrudniony jako tłumacz II rosyjski w Sekretariacie Generalnym, następnie tłumacz sekretarz do korespondencji w języku polskim oraz referent w Kancelarii oraz Sekcji Wojskowej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Był również starszym pomocnikiem szefa biura Zarządu Inspektora Głównego Służby Zdrowia, 1843– 1846. Od 1847 został referentem w Sekcji Wojskowej Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1834–1848. Uzyskał tytuły sekretarza kolegialnego, następnie asesora kolegialnego.
1850–1863: Referent w Sekcji II Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1852. Naczelnik tejże, 1853–1861. Naczelnik Służby Ogólnej Wydziału Administracji Ogólnej tejże komisji, 1862–1863. Asesor kolegialny, radca dworu, 1853. Radca kolegialny, 1858. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby, SA 3 (1851), za 20 lat nieskazitelnej służby (1853), SA 2 (1855), za 25 lat nieskazitelnej służby (1858).

1500. Brzozowski Teofil
1834–1835: Zatrudniony jako sekretarz Głównego Urzędu Pocztowego Nadwornego w Dyrekcji Generalnej Poczt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1501. Brzozowski Wincenty
1834–1835: Zatrudniony jako nadleśniczy Leśnictwa Rządowego w Gryszkabudzie w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

1502. Brzozowski Władysław (może: le.347.3.8)
1863: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863.

1503. Brzyski Paweł
1845–1848: Od 1845 zatrudniony został na stanowisku rachmistrza w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego.
1850–1853: Rachmistrz policyjny w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1853.

1512. Bublewicz Piotr
1850–1866: Rachmistrz 2 kl. w Sekcji Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1858. Rachmistrz w Wydziale Wojskowym tegoż Rządu, 1859–1861. Tłumacz języka rosyjskiego w Służbie Ogólnej tegoż Rządu, 1862. Adiunkt w Oddziale Administracyjnym Wydziału Wojskowo- Policyjnego tegoż Rządu, 1863–1866. Sekretarz gubernialny, 1856.

1514. Buchaczkowski Józef (może: sw.633933)
1856–1865: Pomocnik dziennikarza w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1856–1857. Rachmistrz w Wydziale Wojskowym tegoż Rządu, 1858. Rachmistrz w Sekcji Rachuby Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1859–1863. Adiunkt w Oddziale Wyznań i Oświecenia tegoż wydziału, 1864–1865.
1866: Adiunkt w Sekcji Administracyjnej Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1866.

1515. Buchmejer Teodor
1858–1866: Urzędnik w Wydziale II Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1858–1860. Urzędnik nadetatowy w Kancelarii Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego, 1861–1864. Urzędnik kancelaryjny młodszy tamże, 1865–1866. Registrator kolegialny, 1861. Sekretarz gubernialny, 1865. Sekretarz kolegialny, 1866.

1516. Buckowski Michał
1863–1918: Cywilny gubernator lubelski, 1863–1866. Gubernator lubelski, 1867–1875.

1517. Buczeniewski Józef
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu sejneńskiego w Sejnach, województwo augustowskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

1518. Buczyński Grzegorz (może: sw.578948)
1838: Zatrudniony jako sekretarz Rady Lekarskiej. Urzędnik 10 kl. Ordery: SA 3, SS 4.

1519. Buczyński Kacper
1834: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa mazowieckiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834.

1520. Buczyński Stanisław
1834–1848: Zatrudniony jako podpisarz do 1836, następnie pisarz Sądu Apelacyjnego, w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1837– 1843. Następnie od 1843 został pisarzem przy naczelnym prokuratorze w IX Warszawskim Departamencie Rządzącego Senatu, 1836–1848.
1850–1862: Starszy pisarz w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, IX Departament, Wydział II, 1850–1862. Radca kolegialny, 1854. Radca stanu, 1860. Ordery: SA 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 2 (1857), za 25 lat nieskazitelnej służby (1861).

1523. Bućkowski Michał
1864–1866: P. o. gubernatora cywilnego lubelskiego, 1864–1866. Generał-major. Ordery: S. Jer. 4, SW 4, SA 2 z kor., VM 4, za 25 lat nieskazitelnej służby (1864), SS 1, SW 3 (1866).

1524. Budberg bar. Andrzej
1864–1866: P. o. urzędnika do szczególnych zleceń 8 kl. w Kancelarii Dyplomatycznej Namiestnika Królestwa Polskiego, 1864–1866. Sekretarz gubernialny, 1866. Ordery: SS 3 (1865).

1527. Budkiewicz Jan
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu gostynińskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1528. Budny Stanisław
1834–1848: Zatrudniony jako tłumacz Sekcji Ogólnej w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych, następnie sekretarz tłumacz języka rosyjskiego w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Radca honorowy, asesor kolegialny, radca dworu, Ordery: SS 3.
1850–1851: Buchalter w głównym komitecie do sporządzania obrachunków, urzędnik sądu powiatowego w Mińsku, kancelista, kierownik kancelarii ogólnej Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Urzędnik do szczególnych poruczeń, p. o. naczelnika kancelarii tamże, 1851. Ordery: SS 3, SA 3, za 15 nieskazitelnej służby (1851).
1850–1853: Urzędnik do szczególnych poruczeń w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Urzędnik do szczególnych poruczeń, p. o. naczelnika tejże kancelarii, 1852–1853. Radca dworu. Ordery: SS 3, SA 3 (1850), za 15 lat nieskazitelnej służby (1852).

1532. Budoszyński Ignacy
1835: Zatrudniony jako asesor III indygacyjny Sekcji Policyjno- Sądowej Oddziału Ogólnego Policji Miasta Warszawy w Kancelarii Gubernatora Wojennego w Administracji Województw Obwodów i Miast, 1835.

1533. Budowicz Stanisław
1866: Rachmistrz starszy w Oddziale Kontroli Kas i Rachunkowości Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866.

1534. Budrewicz Ignacy
1834–1835: Zatrudniony jako regent powiatu częstochowskiego w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1535. Budziłowicz Grzegorz
1848: Zatrudniony jako młodszy pomocnik kontrolerów w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1848.
1850–1855: P. o. starszego pomocnika kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850–1853. P. o. młodszego kontrolera tamże, 1854–1855. Sekretarz gubernialny, 1854.

1538. Budziński Alfons
1842–1885: Weterynarz gubernialny w Wydziale Lekarskim Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, 1877, 1881, 1884, 1885. Radca dworu, 1884, 1885. Ordery: Medale: brązowy pamięci wojny 1853–1856. W służbie od 11.11.1842, na stanowisku od 25.11.1874.
1862–1864: Asesor weterynarii w Urzędzie Lekarskim Guberni Augustowskiej, 1862–1864.

1540. Budziński Stanisław
1862–1866: P. o. wicereferendarza w Kancelarii Rady Stanu, 1862. Wicereferendarz stanu w X Departamencie Rządzącego Senatu, 1863–1866. Pomocnik naczelnego prokuratora, członka Warszawskiej Izby Sądowej.

1541. Budziszewski Antoni (może: 2.626.36, 2.626.36)
1826–1829: Rachmistrz w Wydziale Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Kaliskiego, 1826–1829.

1542. Budziszewski Franciszek
1834–1835: Zatrudniony jako podpisarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa płockiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

1543. Budziszewski Franciszek
1857–1866: Podrachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1857–1858. Pomocnik archiwisty w Służbie Ogólnej tegoż wydziału, 1859–1866.

1544. Budziszewski Ignacy (może: 2.626.71, dw.25269, dw.65240, sw.342470, sw.581241)
1845–1848: Od 1845 objął urząd rachmistrza 2 kl. Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego/Warszawskiego, 1845–1848.

1545. Budziszewski Józef (może: 2.626.44, le.372.4.7)
1823–1824: Asesor ekonomiczny w Sekcji Ekonomicznej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Podlaskiego, 1823–1824.

1546. Budziszewski Ludwik
1859–1862: Kontroler objazdów w Kontroli Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859–1862.

1547. Budziszewski Michał
1819–1834: Sekretarz Dziennikarz w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1819. Archiwista w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1820. Archiwista Wydziału Administracji Ogólnej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1834–1847: Zatrudniony na stanowisku archiwisty w Służbie Ogólnej Wydziału Administracji Ogólnej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1845–1847. Sprawował obowiązki sekretarza w Wydziale Cywilnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Ordery: SS 4 i 3, SA 3.

1549. Budziszewski Narcyz
1844–1848: Zatrudniony na stanowisku asesora Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, 1844. Asesor prawny Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego/Warszawskiego, 1845–1848.

1551. Budziszewski Stanisław (może: 2.626.70, sw.89304)
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu ostrołęckiego w województwie płockim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1550. Budziszewski Stanisław (może: 2.626.70, sw.89304)
1837–1839: Zatrudniony jako tłumacz sekretarz w Kancelarii Przybocznej, następnie referent w Sekcji Wychowania w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1837–1839.

1552. Budziszewski Stanisław
1850–1863: Sekretarz 1 kl. w Sekcji Przemysłu i Kunsztów Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1854. P. o. referenta tamże, 1855–1856. Referent tamże, 1857–1860. Referent starszy w Służbie Ogólnej Wydziału Administracji Ogólnej tejże komisji, 1862–1863.
1852–1864: Sekretarz Dyrekcji Wyścigów Konnych, 1852–1864. Referent Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych.

1554. Budziszewski Tomasz (może: 2.626.19, le.372.4.8)
1823–1835: Adiunkt prawny w Komisji Województwa Podlaskiego, 1823–1824. Adiunkt w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Podlaskiego, 1826. Adiunkt prawny w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Podlaskiego, 1827. Adiunkt prawny w Komisji Województwa Podlaskiego, 1828–1830. Referent ds. defraudacyjnych i asesor prawny Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Podlaskiego, 1834–1835.
1834–1848: Zatrudniony jako archiwista Służby Ogólnej Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Od 1845 został rewizorem skarbowym Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego.

1558. Budzyński Eustachy
1864: Rachmistrz w Wydziale Ruchomości Dyrekcji Ubezpieczeń. 1864.

1559. Budzyński Jan (może: sw.415981)
1850–1864: Dziennikarz archiwista w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego. 1850–1853. Kontroler tamże, 1861–1864.

1560. Budzyński Józef
1864–1866: Pomocnik biura rachuby w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1864. Podrachmistrz w Sekcji Skarbowej tegoż wydziału, 1865–1866.

1561. Budzyński Piotr
1819: Adiunkt Wydziałowy Komisji Województwa Krakowskiego, 1819.

1562. Budzyński Spirydion
1860: Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1860.

1564. Bujalski Franciszek
1848: Od 1848 został dziennikarzem Służby Ogólnej Rządu Gubernialnego Lubelskiego.

1565. Bujalski Stanisław Antoni
1856–1888: Redaktor „Gubiernskih Viedomostiej” w Wydziale Ogólnym Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, 1881, 1884, 1885–1886, 1887, 1888. Ordery: SS 3. W służbie od 24.08.1856, na stanowisku od 16.05.1878.

1569. Bujno Adolf
1866: Pomocnik kontrolera powiatowego okręgu rawskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866.

1572. Bujnowicz Krzysztof
1834: Zatrudniony jako dziennikarz Sekcji Ogólnej w Wydziale Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834.

1573. Bujnowicz Krzysztof
1862–1863: Archiwista w Biurze Centralnym Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1862. Dziennikarz w Kancelarii tejże dyrekcji, 1863.

1574. Bujnowicz Stanisław
1863: Rachmistrz w Służbie Drogowej Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1863.

1575. Bujnowski Józef
1843–1848: Objął stanowisko rachmistrza Wydziału Wojskowo-Policyjnego Rządu Gubernialnego Augustowskiego.
1850–1861: Rachmistrz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1855. Nadrachmistrz tamże, 1856–1861. Sekretarz gubernialny, 1853. Sekretarz kolegialny, 1858. Radca honorowy, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1861).

1579. Bukinowski Feliks
1836: Zatrudniony w 1836 na stanowisku tłumacza w Służbie Ogólnej Komisji Województwa Augustowskiego.

1581. Bukowiecki Józef
1854–1866: Asystent archiwum w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1854–1857, 1859–1861. Adiunkt archiwum tamże, 1862–1866.

1582. Bukowiecki Leopold
1857–1866: P. o. młodszego pomocnika kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1857. P. o. starszego pomocnika kontrolera tamże, 1858. Starszy pomocnik kontrolera tamże, 1859–1860. Pomocnik kontrolera tamże, 1861–1865. Dziennikarz w Służbie Ogólnej tejże izby, gubernialny sekretarz kolegialny, 1859.

1583. Bukowski Antoni (może: 2.663.51, 2.663.51)
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu ostrołęckiego w województwie płockim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1584. Bukowski Antoni
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1862.

1585. Bukowski Józef (może: 2.665.103, 2.665.95, sw.569029, sw.653850)
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu lelowskiego w Żarach w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1586. Bukowski Józef (może: 2.665.103, 2.665.95, lu.31648, sw.183659, sw.520368, sw.569029, sw.653850)
1862–1866: Pomocnik rewizora skarbowego okręgu chełmskiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1862– 1864. Kontroler powiatowy okręgu hrubieszowskiego tamże, 1865. Kontroler powiatu płockiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1866.

1587. Bukowski Łukasz
1834–1835: Zatrudniony jako kontroler Kasy Obwodowej w Miechowie w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

1588. Bukowski Stanisław
1820–1830: Archiwista w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Lubelskiego, 1820–1821. Rachmistrz w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1830.
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz w Oddziale Ekonomicznym Sekcji Rachunkowości, następnie od 1837 rachmistrz w Sekcji Administracyjnej, a od 1839 sekretarz główny Sekcji Ogólnej, w 1842 przeszedł na stanowisko referenta w Sekcji Administracyjnej w Wydziale Dóbr i Lasów, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1858: Referent w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1854. Komisarz referent w Sekcji Administracyjnej tegoż wydziału, 1855–1858. Asesor kolegialny, 1853. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1856).

1591. Bukowski Tomasz
1847–1848: Od 1847 zatrudniony został na stanowisku rewizora skarbowego w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego.

1592. Bukowski Wincenty
1834–1842: Objął urząd sekretarza generalnego w Dyrekcji Okręgu XIII Komunikacji Lądowych i Wodnych, w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego do 1842. Ordery: SS 3.

1593. Buksadowski Hieronim
1845–1848: Od 1845 zatrudniony został na stanowisku adiunkta w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego.
1850–1855: Adiunkt w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1855. Sekretarz kolegialny, 1855.

1597. Buksicki Jan
1835–1848: Zatrudniony jako podprokurator Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa kaliskiego. Następnie szef Wydziału Kryminalnego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Sędzia apelacyjny. Ordery: SS 3.
1850–1862: P. o. naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850. Naczelnik tegoż wydziału, 1851–1860. Sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, 1852–1860. P. o. członka Komisji Rządowej Sprawiedliwości i dyrektora Wydziału Kryminalnego, 1861. Dyrektor Wydziału Kryminalnego, 1862. Radca kolegialny, 1853. Ordery: SS 3 (1850).

1599. Buksicki Józef
1838–1848: Zatrudniony jako urzędnik do szczególnych poruczeń w randze sędziego pierwszej instancji w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1838. Szef Wydziału Kryminalnego od 1939. Został również sędzią Sądu Apelacyjnego 1839–1848. Ordery: SS 3.

1607. Bułakowski Józef (może: le.386.1.10, le.386.1.3)
1866: Podsekretarz w Oddziale Spisu i Zaciągu Wojskowego Wydziału Wojskowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866.

1600. Bulewski Ferdynand
1838–1848: Zatrudniony od 1838 na stanowisku ekspedytora generalnego w Służbie Ogólnej w Rządzie Gubernialnym Płockim.
1850–1866: Ekspedytor w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1866. Sekretarz prowincjonalny, sekretarz gubernialny, 1851. Sekretarz kolegialny, 1852. Radca honorowy, 1854. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1853), za 20 lat nieskazitelnej służby (1860).

1602. Bułharyn Ludwik (może: 2.688.44)
1835: Zatrudniony na stanowisku naczelnika Komory Celnej I rzędu w Zawichoście w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

1611. Buraczewski Aleksy
1853–1862: Urzędnik w biurze naczelnika wojennego w guberni lubelskiej, 1853–1858. Urzędnik w Kancelarii Zarządu Komendanta Lubelskiego, 1862. Registrator kolegialny, 1854.

1613. Burba Stanisław
1854–1866: Sekretarz 3 kl. w Wydziale Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1854–1861. Podrachmistrz w Sekcji II Biura Kontroli i Rachunkowości tejże komisji, 1866. Registrator kolegialny, sekretarz gubernialny, 1857. Sekretarz kolegialny, 1858.

1615. Burdzicki Kazimierz
1866: Dziennikarz w Oddziale Poborów Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866.

1616. Burdzyński Jan
1834–1835: Zatrudniony jako nadleśniczy w Leśnictwie Stężyca, następnie w Parczewie, w Wydziale Skarbowym Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

1617. Bürger Karol
1819–1830: Kasjer generalny w Dyrekcji Głównej Poczt, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830.

1619. Burman Aleksander
1848: Objął stanowisko naczelnika wojennego Rządu Gubernialnego Płockiego. Generał major. Ordery: SW 3, SA 3, S. Jer. 4, O. C. 3.
1850–1852: Naczelnik wojenny guberni płockiej, 1850–1852. Generał- major. Ordery: SS 1, S. Jer. 4, SW 4, SA 2, O. C. 3, za 25 lat nieskazitelnej służby (1850), SA 1, SW 3, za 30 lat nieskazitelnej służby (1852).

1622. Burski Aleksander
1842: Zatrudniony na stanowisku sekretarza w Wydziale Administracji i Kontroli w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1842.

1623. Burzyński Józef
1845–1848: Od 1845 został pomocnikiem rewizora skarbowego w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Mazowieckiego.

1624. Busse Franciszek
1860–1863: Rachmistrz w Kontroli Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1860– 1861. Rachmistrz w Sekcji Kontroli tejże dyrekcji, 1863.

1625. Buszen Krystian
1845–1847: Naczelnik Wojenny województwa sandomierskiego w Komisji Województwa Sandomierskiego (w Radomiu) w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1626. Buteniew Włodzimierz
1850–1851: Dyżurny sztabs-oficer w Sztabie Zarządu Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1850–1851. Pułkownik liczący się w jeździe. Ordery: SA 2, SS 2, S. Jer. 4, SW 4 z kok., VM 3, za 25 lat nieskazitelnej służby (1850), za 30 lat nieskazitelnej służby (1851).

1631. Butkiewicz Bonawentura
1824: Referent Sekcji Duchownej Rzymsko-Katolickiej Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1824.
1850–1862: Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1850–1862. Członek honorowy Rady Wychowania Publicznego, 1852–1861.

1633. Butkiewicz Mateusz
1846–1848: W 1846 objął stanowisko ekspedytora Służby Ogólnej w Rządzie Gubernialnym Augustowskim.
1850–1854: Ekspedytor w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1854.

1636. Butlar Ernest (może: sw.221385)
1840–1841: Objął posadę asesora nadleśnego Sekcji Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego do 1841. Ordery: SS 3.

1637. Butnowski
1834–1835: Zatrudniony jako kasjer i ekzekutor w Wydziale Wojskowym w Kancelarii Gubernatora Wojennego w Administracji Województw Obwodów i Miast.
1850–1851: P. o. kasjera i egzekutora w Kancelarii Cywilnej Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1850–1851. Dymisjonowany major. Ordery: SA 2 i 3, SW 4 z kok. (1850).

1641. Butrym Nikodem
1844–1848: Zatrudniony na stanowisku geometry rewizora pomiarów Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Był również członkiem Rady Budowlanej. Ordery: SW 4 i SA 3 z kok.
1850–1866: Radca budowniczy w Radzie Ogólnej Budowniczej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1853. Naczelnik pomiarów w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1852, 1854– 1860. Budowniczy rządowy w Radzie Ogólnej Budowniczej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1856–1866. Naczelnik Sekcji Pomiarowej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1862. Asesor kolegialny, 1852. Radca dworu, 1860. Ordery: SW 4, SA 3 z kok., SW 1 (1851), SA 2 (1856), za 20 lat nieskazitelnej służby.

1643. Buturlin
1834: Zatrudniony na stanowisku adiutanta przy Namiestniku w Kancelarii Przybocznej Namiestnika J. C. K. Mości w Królestwie Polskim. Lejb Gwardii Litewskiego pułku. Kapitan.

1596. Buxhoeveden von Rudolf
1863–1918: Wicegubernator łomżyński, 1877, 1881. Wicegubernator radomski, 1885–1886, 1888, 1891, 1892, 1899. Podpułkownik, 1877, 1881. Rzeczywisty radca stanu, 1885–1886, 1888, 1891, 1892, 1899. Baron.

1644. Buynowicz Józef
1820–1822: Podsekretarz 1 kl. w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Augustowskiego, 1820. Kontroler dochodów stempla w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Augustowskiego, 1821–1822.

1645. Bychawski Aleksander
1834–1848: Zatrudniony jako dziennikarz Służby Ogólnej Wydziału Przemysłu i Handlu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Następnie w 1843 został sekretarzem 1 kl. w Sekcji Administracyjnej Zarządu Okręgu XIII Komunikacji Lądowych i Wodnych.
1850–1859: Naczelnik referatu w Wydziale Administracyjnym Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1850–1859.

1647. Byczewski Paweł (może: sw.650036)
1819–1830: Sekretarz Biura Zaciągu w Komisji Rządowej Wojny, 1819, 1820, 1821, 1822. Kontroler Biura Żołdu i Urzędnik Stowarzyszenia Emerytalnego w Komisji Rządowej Wojny, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830.
1835–1843: Zatrudniony na stanowisku kontrolera w Sekcji Emerytalnej Wydziału Kontroli Generalnej i Podatków Stałych, Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

1649. Byczewski Paweł Wojciech
1832: Urzędnik w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1832.

1651. Bykowski Franciszek
1835: Rewizor wojewódzki Komisji Województwa Kaliskiego, 1835.

1652. Bykowski Mateusz
1820–1834: Inspektor w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Mazowieckiego, 1820–1822. Rewizor wojewódzki w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Mazowieckiego, 1823–1830. Rewizor wojewódzki w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Kaliskiego, 1834.
1834–1839: Zatrudniony jako rewizor wojewódzki Służby Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu do 1839.

1657. Byliński Jakub
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku sekretarza obwodu gostynińskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

1660. Bystrom
1839–1840: Zatrudniony jako zostający przy boku dyrektora głównego w Kancelarii Przybocznej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1839–1840.

1664. Bystry Józef
1835: Zatrudniony jako obrońca w Wydziale I powiatu i miasta Warszawy, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

1665. Bystry Karol
1834–1835: Zatrudniony jako inspektor szkoły obwodowej w Łęczycy w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1666. Bystry Stanisław
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku prezydenta miasta Łowicza w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

1667. Bystrzanowski Albert
1835: Zatrudniony jako buchalter do ksiąg ludności Biura Policji w Kancelarii Gubernatora Wojennego w Administracji Województw Obwodów i Miast, 1835.

1668. Bystrzanowski Albert
1850: Dziennikarz w Wydziale Zagranicznym Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1850.

1669. Bystrzanowski Henryk
1855–1862: Adiunkt w Archiwum Głównym Królestwa, 1855–1862.
1863–1866: Adiunkt w Archiwum Głównym Królestwa Polskiego, 1863–1866.

1670. Bystrzonowski Albert
1826: Rachmistrz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Komisji Województwa Lubelskiego, 1826.

1672. Bystrzonowski Marceli
1859–1862: Pomocnik sekretarza głównego w Biurze Rady Zarządzającej Drogi Żelaznej, 1859–1862. Sekretarz gubernialny, radca honorowy, 1860.

1676. Bystydzieński Franciszek
1861–1866: Podsekretarz w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1861–1864. Rachmistrz tamże, 1865. Rachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowo-Policyjnego tegoż Rządu, 1866.

1677. Bystydziński Ludwik
1855–1866: Pomocnik archiwisty i dziennikarz w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1855–1856. Pomocnik adiunkta prawnego w Służbie Ogólnej tegoż Rządu, 1857–1864. Adiunkt prawny tamże, 1865–1866.

1678. Byszewski Florian (może: 2.830.200, 2.830.200)
1853–1861: Członek honorowy w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, 1853–1861.

1680. Byszewski Józef
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu łęczyckiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1679. Byszewski Józef (może: 2.830.204, 2.830.204, sw.742390)
1841–1848: Zatrudniony na stanowisku sekretarza 3 i 1 kl. Sekcji Administracyjno-Policyjnej, następnie Sekretarz 1 kl. Sekcji Miast, oraz Sekcji Włościan w Wydziale Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1841–1848.

1681. Byszewski Józef
1850–1866: Rachmistrz 1 kl. w Sekcji II Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1851. Referent w Biurze Rady Głównej Opiekuńczej, 1852–1861. Starszy referent tamże, 1862–1866. Radca honorowy, 1853. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1859), SS 3 (1861).

1682. Byszewski Karol
1820: Nadrachmistrz w Komisji Województwa Lubelskiego, 1820.

1684. Bzowski Teofil (może: 2.837.537, 2.837.537)
1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu stopnickiego w Stopnicy, województwo krakowskie w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

1685. Bzura Adam (może: sw.244253)
1844–1848: Zatrudniony na stanowisku rewizora pomiarów Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1855: Rewizor pomiarów w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1855. Asesor kolegialny.

1687. Bzura Adolf
1835–1845: Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, następnie został adiunktem w Sekcji Buchalterii oraz Kasie Generalnej w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Sekretarz Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1843–1845.

6083. Carré Honorat
1835: Zatrudniony na stanowisku sędziego pokoju Powiatu Łosickiego w Konstantynowie, Województwo Podlaskie w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

1688. Castellaz Rene
1847–1848: Pracował na stanowisku urzędnika przy naczelniku Wydziału II przy Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim od 1847.
1850–1862: P. o. dziennikarza wydziału II Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1850–1856. Młodszy pomocnik naczelnika wydziału wojskowego tejże kancelarii, 1857–1862. Sekretarz gubernialny, sekretarz kolegialny, 1855. Radca honorowy, 1857. Ordery: Kor. Żel. 3, SA 3 (1856), SA 2 (1862).

1691. Cebulski Filip
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu czerskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1692. Cebulski Wincenty (może: 3.496.198)
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu opoczyńskiego w województwie sandomierskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości. 1834.

1694. Cedrowicz Walery
1854: Rachmistrz W Kontroli Skarbowej W Lublinie, 1854.

1695. Cedrowski Antoni
1819–1823: Prezes Komisji Województwa Podlaskiego, 1819–1823.

1696. Cedrowski Józef (może: sw.415321)
1834–1848: Zatrudniony jako zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Rządowym w Grabicy, następnie został nadleśniczym Kieleckim w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Od 1843 podarchiwista w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Kieleckiego.
1850: Podarchiwista w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850.

1698. Cedrowski Konstanty
1840–1848: Zatrudniony na stanowisku podsekretarza w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1840–1848.
1850–1856: Podsekretarz w Kancelarii Rady Administracyjnej, 1850– 1856.

1700. Cedrowski Walery (może: sw.293018)
1846–1847: Od 1846 zatrudniony na stanowisku asystenta w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego.
1850–1856: Adiunkt emerytalny w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850. Rachmistrz tamże, 1851. Rachmistrz w Kontroli Skarbowej w Lublinie, 1852–1856.

1710. Cękalski Józef (może: sw.321533)
1843–1845: Zatrudniony na stanowisku ekspedytora w Sądzie Apelacyjnym , 1843–1845.

1711. Cękalski Józef (może: sw.321533)
1864: Sekretarz w Biurze Rady Zarządzającej Drogi Żelaznej, 1864.

1702. Celejowski Michał
1834–1835: Zatrudniony jako regent powiatu tomaszowskiego w województwie lubelskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1703. Celiński Józef Jan
1816: Aptekarz dworu króla polskiego, 1816.

1704. Celiński Wiktor
1834–1835: Adiunkt kalkulatury w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1834–1835.
1834–1844: Zatrudniony jako adiunkt kontrolera kas i rachunkowości Sekcji Skarbowej Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, następnie na tym stanowisku w Rządzie Gubernialnym Mazowieckim, 1834–1844.

1706. Celiński Wojciech (może: sw.436024)
1850–1864: Asystent w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1853. Dziennikarz archiwista tamże, 1854–1856. Podrachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1857–1862. Sekretarz w Urzędzie Lekarskim Guberni Radomskiej, 1864.

1707. Cellary Marceli
1834–1838: Zatrudniony jako rachmistrz Sekcji Wpłat i Kontroli, a następnie naczelnik Sekcji Poborów w Dyrekcji Generalnej Poczt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego do 1838.

1708. Cennere Roman
1862–1865: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego 1862. Dziennikarz tamże, 1863. Podrachmistrz w Oddziale Wyznań i Oświecenia Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1864–1865.

1709. Certowicz Walenty (może: kw.92.4)
1835: Zatrudniony jako komornik w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla województwa lubelskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

1712. Chabiński Karol
1859–1863: Urzędnik kancelaryjny w Biurze Rady Zarządzającej Drogi Żelaznej, 1859–1861. Archiwista tamże, 1862–1863.

1713. Chachelski Antoni
1834–1841: Zatrudniony jako kontroler Kasy Obwodu Warszawskiego w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, następnie w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, 1834–1841.

1714. Chachlewski Wojciech
1820: Archiwista w Komisji Województwa Krakowskiego, 1820.

1715. Chachólski Józef
1859–1866: Adiunkt w Kancelarii Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1859–1861. Rendant drukarni skarbowej tamże, 1862–1864. Dziennikarz główny tamże, 1865. Ekspedytor główny tamże, 1866.

1716. Chachulski Antoni
1856–1858: Płatnik w Sekcji Wypłat Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1856–1858. Radca honorowy. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1858).

1738. Chądzeński Karol
1834–1835: Zatrudniony jako asystent kontroli stempla kollateralnego Wydziału Skarbowego Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

1739. Chądzyński Bronisław
1863: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Wydziału Oświecenia Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863.

1740. Chądzyński Jan
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu konieckiego, w województwie sandomierskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

1741. Chądzyński Jan
1860: Senator w IX Departamencie Rządzącego Senatu, 1860. Rzeczywisty radca stanu.

1742. Chądzyński Jan Nepomucen
1832–1851: Aplikant, zastępca kancelisty, kancelista, podpisarz, dziennikarz-ekspedytor w sądach: pokoju w Gąbinie, kryminalnym i poprawczym w: Płocku, Pułtusku i Sandomierzu, 1832–1851.

1744. Chądzyński Karol
1834–1835: Asystent w kontroli stempla kollateralnego Komisji Województwa Płockiego, 1834–1835.
1838–1848: Objął stanowisko asystenta, następnie rachmistrza Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1838–1848.
1850–1866: Rachmistrz w Kontroli Skarbowej w Płocku, 1850–1851. Adiunkt tamże, 1852–1864. Naczelny kontroler tamże, 1865–1866.

1746. Chądzyński Oktawiusz
1840–1844: Zatrudniony na stanowisku urzędnika Wydziału Paszportowego w Kancelarii Namiestnika J. C. K. Mości w Królestwie Polskim, 1840– 1843. Otrzymał tytuł sekretarza gubernialnego.

1747. Chądzyński Stanisław
1834–1848: Zatrudniony jako sędzia w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla województwa mazowieckiego, 1834–1835. Wiceprezes Trybunału Handlowego województwa mazowieckiego, 1834. Sędzia Sądu Apelacyjnego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1836–1848.
1850–1854: Sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, 1850– 1854. Radca dworu. Ordery: SA 3, za 15 lat nieskazitelnej służby, SA 2 (1853).
1850–1854: Prezes Trybunału Handlowego w Warszawie, 1850, 1853–1854. Sędzia apelacyjny, radca dworu.
1855–1856: Prezes Trybunału Cywilnego, członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, 1855–1856. Radca kolegialny.
1857–1861: Członek Senatu nie przeznaczony do zasiadania w wydziałach Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1857, 1861. Członek Wydziału II Senatu, 1858–1859. Radca stanu. Ordery: SA 2, za 20 lat nieskazitelnej służby (1857).

1752. Chądzyński Walenty (może: sw.573057)
1834–1835: Rachmistrz Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Podlaskiego, 1834–1835.
1834–1835: Zatrudniony jako rachmistrz Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

1717. Chajęcki Ludwik (może: le.416.1.5)
1853–1865: Rachmistrz w Kontroli Skarbowej w Kaliszu, 1853–1857. Pomocnik rewizorów skarbowych w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1858–1861. Pomocnik rewizora skarbowego okręgu sieradzkiego, 1862–1864. Kontroler powiatowy okręgu szadkowskiego, 1865.

1718. Chajnowski Józef
1834–1835: Rewizor wojewódzki w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Sandomierskiego, 1834–1835.

1719. Chałaczkiewicz Wojciech (może: le.1160.1.9)
1820–1821: Piąty rachmistrz w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Kaliskiego, 1820–1821.

1720. Chałgasiewicz Tomasz
1834–1835: Zatrudniony jako podprokurator obwodu radomskiego (powiaty radomski, kozienicki, solecki, opoczyński, szydłowiecki) w Sądach Policji Poprawczej w województwach krakowskim i sandomierskim w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1721. Chałubiński Tytus
1855–1866: Członek honorowy Urzędu Lekarskiego Guberni Warszawskiej, 1855–1866. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1863–1866. Członek honorowy Rady Wychowania Publicznego, 1863. Członek przybrany tejże rady, 1864–1866. Asesor kolegialny, 1856. Radca dworu, 1859. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1860).

1722. Chałupczyński Adam
1849–1869: Lekarz, działacz społeczny. Lekarz okręgu kozienickiego od 1849. Lekarz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 1869.

1723. Chamerski Franciszek
1844–1847: W 1844 objął urząd asystenta rendanta stempla Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Podlaskiego. Od 1847 zatrudniony na stanowisku dziennikarza w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego.
1850–1857: Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1857. Sekretarz kolegialny, 1856.

1725. Chamski Stanisław
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu sejneńskiego w Sejnach, województwo augustowskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

1726. Chaniewski Ignacy
1847–1848: Pracował na stanowisku urzędnika przy Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim od 1847.
1850–1858: Urzędnik Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, Wydział Paszportowy, 1850–1852, 1855–1858. Urzędnik do pisma w wydziale II tejże kancelarii, 1853–1854. Registrator kolegialny, sekretarz gubernialny, 1853. Sekretarz kolegialny, 1858.

1728. Chanow Sergiusz
1835–1838: Zatrudniony jako generał sztabs-doktor czynnej armii Wydziału Generała Sztabs-Doktora, 1835. Następnie objął stanowisko prezesa Komitetu Tymczasowego Lekarskiego. Od 1838 został prezydującym Rady Ogólnej.

1729. Charchowski Józef (może: le.420.1.3, sw.375155)
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu łomżyńskiego w Łomży, województwo augustowskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

1730. Charchowski Tadeusz
1857–1866: Sędzia w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1857– 1866. Radca dworu. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1859).

1731. Charczewski Michał
1840–1847: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza Sekcji Stempla, Loterii i Poczt, a od 1845 sekretarz Sekcji Konsumpcyjno-Propinacyjnej w Wydziale Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

1732. Charłampowicz Michał
1860–1861: Rachmistrz w Buchalterii Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1860–1861.

1733. Charłampowicz Mikołaj
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz obwodu kaliskiego (powiaty kaliski, koniński, wartski, sieradzki, pyzdrski) w Sądach Policji Poprawczej w województwach mazowieckim i kaliskim, 1834. Podprokurator obwodu łomżyńskiego w Łomży, w Sądach Policji Poprawczej w województwach płockim i augustowskim w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1835.

1734. Charłowski Tadeusz
1834: Zatrudniony jako asesor Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa płockiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834.

1735. Charzewski Hieronim (może: sw.662118)
1834–1835: Zatrudniony jako kontroler Komory Celnej w Nieszawie w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

1736. Charzewski Wincenty
1834–1835: Zatrudniony jako archiwista Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa krakowskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

1737. Chawłowski Klemens
1850–1866: P. o. sekretarza służby ogólnej w Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1851. P. o. egzekutora Służby Ogólnej tamże. 1852. Egzekutor tamże, 1853–1859. Szef biura Inspektora Głównego Służby Zdrowia, 1860–1861. Szef biura Zarządu Głównego Służby Cywilno-Lekarskiej, 1862–1866. Sekretarz kolegialny, 1852. Radca honorowy, 1857. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1857), za 20 lat nieskazitelnej służby.

1769. Chęciński Jan Nepomucen
1834–1835: Zatrudniony jako adwokat przy Sądzie Apelacyjnym w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.
1850–1866: Obrońca w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1850–1866.

1754. Chełchowski Antoni
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz Sekcji Solnej w Wydziale Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

1755. Chełczyński Michał
1857–1858: Naczelnik I-ej ekspedycji w Wydziale Celnym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1857–1858. Asesor kolegialny. Ordery: SA 2, za 15 lat nieskazitelnej służby (1857).

1756. Chełmicki Ignacy
1854: Członek honorowy Deputacji Szlacheckiej Guberni Płockiej, 1854.

1757. Chełmicki Józef
1852–1866: Młodszy sekretarz w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Płockiej, 1852–1861. Rachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1862. Adiunkt w Oddziale Administracyjnym tegoż wydziału, 1865–1866.
1863–1864: Adiunkt w Oddziale Administracyjnym Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1863–1864.

1758. Chełmicki Ksawery (może: sw.278830)
1835: Zatrudniony jako regent w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla województwa lubelskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

1759. Chełmicki Tomasz
1819–1830: Sędzia Trybunału Najwyższej Instancji, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830.

1760. Chełmicki Wincenty
1819–1821: Komisarz zasiadający w Wydziale Wojennym Komisji Województwa Płockiego, 1819–1821.

1762. Chełmiński Maksymilian
1846–1848: Zatrudniony na stanowisku adiunkta oraz starszego adiunkta Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej.
1850–1866: Sekretarz w Oddziale Leśnym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850. Asesor nadleśny w Oddziale Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1858–1862. Komisarz leśny w Sekcji Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1863–1866.

1764. Chełmoński Jan
1850–1866: P. o. sekretarza 3 kl. w Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1852. Sekretarz 3 kl. tamże, 1853–1855. Sekretarz protokolista tamże, 1856. Dziennikarz tamże, 1857–1860. Dziennikarz, p. o. sekretarza w Służbie Ogólnej tejże komisji, 1861–1862. Tłumacz 1 kl. tamże, 1863. Tłumacz starszy w Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1864–1866. Sekretarz gubernialny, 1851. Sekretarz kolegialny, 1855. Radca honorowy, 1860.

1765. Chełmski Stanisław (może: 2.976.224, 2.976.233, 2.976.233, sw.23218)
1856–1857: Członek honorowy w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, 1856–1857.

1766. Chełstowski Jan
1836–1837: Zatrudniony na stanowisku asystenta archiwisty Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

1767. Chełstowski Józef (może: le.431.1.2)
1834–1835: Zatrudniony jako komornik powiatu sochaczewskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1768. Chełstowski Mikołaj
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz, następnie podsędek powiatu kaźmierskiego w województwie lubelskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1771. Chiczewski
1834: Zatrudniony jako tłumacz z języka polskiego na rosyjski w Wydziale Wojskowym w Kancelarii Gubernatora Wojennego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

1772. Chiliński Wincenty (może: sw.722807)
1856–1859: Urzędnik kancelaryjny w Kancelarii Zarządu Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1856–1859.
1860–1862: Urzędnik kancelaryjny w Kancelarii Cywilnej Zarządu Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1860–1862.

1773. Chiżyński Franciszek
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu szadkowskiego w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1774. Chlebiński Mateusz
1834–1835: Rachmistrz 2 kl. w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Augustowskiego, 1834–1835.
1834–1846: Zatrudniony jako rachmistrz II Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, od 1846 został sekretarzem tej Sekcji Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1834–1846.

4905. Chlebnikow Konstanty
1863–1918: Gubernator kielecki, 1.01.1867–18.03.1869. Generał- major.

1776. Chlebowski Leon Hipolit
1830: Zatrudniony w Prokuratorii Generalnej do 1830.

1777. Chlebowski Piotr
1830–1834: Referent Biura Statystycznego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1830. Szef Wydziału Sekcji Potrzeb Wojska Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1848: Zatrudniony jako szef Wydziału Sekcji Potrzeb Wojska, następnie naczelnik oraz szef Sekcji Miast w Wydziale Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1848. Ordery: SA 3.
1850–1866: Szef Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1859. Naczelnik sekcji, 1860–1864. Wicedyrektor Wydziału Administracji Ogólnej tejże komisji, 1865–1866. Radca dworu, 1856. Ordery: SA 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1858), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

1780. Chlewicki Franciszek
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu soleckiego w województwie sandomierskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1781. Chlipalski Ignacy
1856–1861: Sekretarz w Urzędzie Lekarskim Guberni Lubelskiej, 1856–1861. Registrator kolegialny, sekretarz gubernialny, 1861.

1782. Chlipalski Teodor
1859–1866: Podsekretarz w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1859–1861. Pomocnik sekretarzy tamże, 1862–1866.

1785. Chłopicki
1834: Zatrudniony na stanowisku pełniącego obowiązki adiunkta Placu Warszawy w Zarządzie Komendanta Warszawy w Administracji Województw Obwodów i Miast. Sztab-rotmistrz.

1786. Chłopicki Mikołaj
1865–1866: Dziennikarz i pomocnik archiwisty w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1865. Podrachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowego tegoż Rządu, 1866.

1783. Chludziński Jan
1844–1848: Objął stanowisko rachmistrza Wydziału Wojskowo-Policyjnego Rządu Gubernialnego Augustowskiego od 1844.
1850–1866: Rachmistrz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1861, 1866. Starszy rachmistrz tamże, 1862– 1865.

1787. Chmielecki Stanisław
1847–1848: Zatrudniony na stanowisku adiunkta archiwalnego Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Adiunkt ekonomiczny w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852. Rachmistrz w Sekcji Administracyjnej tegoż wydziału, 1853–1855. Referent w Sekcji Technicznej tegoż wydziału, 1856–1858. Komisarz ekonomiczny tamże, 1859– 1866. Radca honorowy, 1860.

1789. Chmieleński Aleksander (może: psb.2832.1, sw.127069)
1834: Zatrudniony jako inkwirent obwodu zamojskiego (powiaty zamojski, chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, tarnogrodzki) w Sądach Policji Poprawczej w województwach lubelskim i podlaskim, w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

1790. Chmieleński Wawrzyniec
1834–1835: Zatrudniony jako kontroler Komory Konsumowej w Płocku w Komorach Celnych Wydziału Skarbowego Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

1791. Chmielewski Adam
1822: Zatrudniony w Komitecie Cenzury Książek i Pism Hebrajskich, 1822.

1792. Chmielewski Edmund
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1862.

1793. Chmielewski Feliks
1835: Zatrudniony jako adiunkt w Komisji Umorzenia Długu Krajowego.
1850–1862: Referent w Sekcji Długów Księstwa Warszawskiego Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1861. Referent starszy tamże, 1862. Asesor kolegialny, 1851. Radca dworu, 1858. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1860).

1795. Chmielewski Julian
1863–1865: Rządca pałacu w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863–1864. Rządca pałacu w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego, 1865.

1796. Chmielewski Kajetan
1834–1835: Dziennikarz i archiwista w kasie wojewódzkiej Komisji Województwa Lubelskiego, 1834–1835.

1797. Chmielewski Konstanty
1834–1844: Zatrudniony jako adiunkt dziennikarza generalnego Sekretariatu Generalnego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu od 1844.

1804. Chmielewski Ksawery
1854: Adiunkt prawny w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1854.

4913. Chmielewski Ludwik
1836–1874: Starszy referent w Wydziale Ubezpieczeń Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1870. Inspektor ubezpieczeniowy w tym Wydziale, 1871– 1874. Sekretarz kolegialny, 1870–1874. Ordery: Medale: brązowy pamięci wojny 1853–1856, brązowy pamięci stłumienia „polskiego buntu” 1863–1864. W służbie państwowej od 26.09.1836, na stanowisku (inspektora) od 11.01.1868. Uposażenie – 750 rubli (1872).
1844–1848: Objął urząd podsekretarza, następnie rachmistrza Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Krakowskiego/Radomskiego, 1844–1848.
1850–1866: Rachmistrz 1 kl. w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1861. Referent tamże, 1862–1866. Sekretarz gubernialny, 1856. Sekretarz kolegialny, 1860.

1800. Chmielewski Wiktor
1843–1848: Zatrudniony jako adiunkt Poborów, następnie objął stanowiska adiunkta i sekretarza w Sekcji Dochodów Stałych w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1854: Sekretarz w Sekcji Dochodów Stałych Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1854.

1802. Chmielewski Wincenty
1844–1848: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza Wydziału Administracyjno- Duchowego w Rządzie Gubernialnym Kaliskim, od 1845 został rachmistrzem w oddziale rachunkowym Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1850–1858: Rachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1858. Sekretarz kolegialny, 1853. Radca honorowy, 1858.

1805. Chmielewski-Wieniawa ks. Tomasz
1841: Zatrudniony jako asesor duchowny w Wydziale Wyznań i Oświecenia w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Biskup Sufragan administrator archidiecezji warszawskiej, 1841. Ordery: SS 1.

1806. Chmieliński Adam
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca Wydziału II powiatu i miasta Warszawy w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1807. Chmieliński Faustyn
1847–1848: Zatrudniony na stanowisku referenta Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Referent w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851. Komisarz ekonomiczny tamże, 1852–1863. Starszy urzędnik do szczególnych poruczeń w Służbie Zewnętrznej tegoż wydziału, 1864–1866. Radca honorowy, 1855. Asesor kolegialny, 1860. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1860), SS 3 (1861).

1809. Chmieliński Jan
1834: Zatrudniony na stanowisku burmistrza Cegłowa w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

1810. Chmieliński Karol
1859–1866: Archiwista w Biurze Centralnym Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859–1860. Sekretarz do korespondencji zagranicznej w Kancelarii tejże dyrekcji, 1865–1866.

1811. Chmielowski Kajetan
1834–1839: Zatrudniony jako dziennikarz Kasy Głównej Wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, od 1838 Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego.

1812. Chmielowski Tomasz (może: sw.440006)
1829–1830: Dozorca składu stempla i druków w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Lubelskiego, 1829–1830.

1813. Chmurzyński Leon
1850–1855: Aplikant w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1850–1855.

1814. Chobrzyński Antoni
1829–1830: Asystent w kontroli stempla kollateralnego Komisji Województwa Lubelskiego, 1829–1830.

1815. Chociszewski Leonard
1820: Rachmistrz w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Mazowieckiego, 1820.

1816. Chodakowski Andrzej
1834: Zatrudniony na stanowisku burmistrza Głowna w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

1817. Chodakowski Mikołaj
1834–1835: Zatrudniony jako komornik Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa krakowskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

1820. Chodasiewicz
1834: Objął stanowisko lekarza obwodu kaliskiego Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1835: Fizyk wojewódzki w Komisji Województwa Kaliskiego, 1835.
1835–1839: Zatrudniony jako fizyk Służby Ogólnej Komisji Województwa Kaliskiego, Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1821. Chodecki Jan
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz II Sekcji Konsumpcyjnej i Tabak, następnie sekretarz Sekcji Celnej w Wydziale Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Od 1845 został rewizorem skarbowym w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Płockiego.
1850–1863: Rewizor skarbowy w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1862. Rewizor skarbowy powiatu lipnowskiego, 1863. Asesor kolegialny, 1852. Radca dworu, 1861. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1859), za 25 lat nieskazitelnej służby.

1823. Chodecki Julian
1839–1846: Zatrudniony w 1839 jako adiunkt w Sekcji Buchalterii, od 1840 został adiunktem w Sekcji Emerytalnej, w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1839–1846.

1825. Chodecki Marceli
1834–1848: Zatrudniony jako adiunkt kontroli w Sekcji Rachunkowości, następnie rachmistrz w Sekcji Administracyjnej w Wydziale Dóbr i Lasów, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Rachmistrz w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Referent tamże, 1851– 1863. Referent starszy tamże, 1864–1866. Radca honorowy, 1854. Asesor kolegialny, 1860. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1859).

1826. Chodkiewicz Aleksander
1819–1820: Generał wojska polskiego. Senator-kasztelan, 1819. Deputowany, 1820.

1827. Chodkowski Antoni (może: sw.687893)
1860–1866: Adiunkt archiwum w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1860–1861. Starszy adiunkt archiwum tamże, 1862–1866.

1869. Chotkowski Benon
1845–1848: Pracował na stanowisku urzędnika przy naczelniku Wydziału I w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim.
1850–1862: Młodszy pomocnik naczelnika Wydziału II w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1850–1853. Registrator kolegialny, 1855–1862. P. o. registratora kolegialnego, 1852. Sekretarz gubernialny, 1853. Sekretarz kolegialny, 1855. Radca honorowy, 1857.
1854: Młodszy pomocnik naczelnika Wydziału II Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1854. Sekretarz gubernialny.

1829. Chodnikiewicz Marcin
1830–1835: Rachmistrz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Komisji Województwa Sandomierskiego, 1830, 1835.
1834: Rachmistrz pierwszy w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Komisji Województwa Sandomierskiego, 1834.
1834–1843: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza I Wydziału Policyjno- Wojskowego Komisji Województwa Sandomierskiego (w Radomiu) w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego do 1843.

1832. Chodonowski Józef
1851–1863: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1851–1858. Sekretarz tamże, 1859. Rachmistrz w Sekcji Kontroli i Wypłat Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1860–1861. Starszy ekspedytor w Pocztamcie Warszawskim, 1862–1863.

1834. Chodorowski Antoni
1850–1857: Rachmistrz w Oddziale Rewizji Regestów Celnych Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850. Rachmistrz 2 kl. tamże, 1851–1852. Rachmistrz 2 kl. w Oddziale Rewizji Regestów Urzędów Skarbowych, 1853–1857. Sekretarz kolegialny, 1856.

1836. Chodylski Onufry
1834: Zatrudniony jako rewizor wojewódzki Służby Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.
1835: Zastępca Inspektora Wydziałowego w Komisji Województwa Krakowskiego, 1835.

1837. Chodynicki Leon
1834: Zatrudniony na stanowisku majora w Służbie Wojskowej z Korpusu Cesarskiego Inżynierów komunikacji lądowych i wodnych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego do 1834.

1838. Chodyński Adam Antoni
1852–1877: Urzędnik Trybunału Cywilnego w Kaliszu, 1852. Patron tamże, 1856. Obrońca w Warcie, 1856. Notariusz w Słupcy, 1876. Notariusz w Uniejowie, 1877

1839. Chodyński Marek
1837–1848: Zatrudniony kolejno jako młodszy urzędnik, pomocnik starszych urzędników w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego. Kamerjunker. Ordery: SS 4 i 2. Tytułowany radcą dworu.
1850–1866: Pomocnik starszych urzędników w Kancelarii Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego, 1850–1857. Starszy urzędnik tamże, 1858–1861. Czasowy członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1862–1866. Kamerjunkier, szambelan, 1863. Radca dworu, radca kolegialny, 1853. Radca stanu, 1858. Rzeczywisty radca stanu, 1859. Ordery: SA 2, SS 2, SA 2 z kor. (1852), za 15 lat nieskazitelnej służby (1853), za 20 lat nieskazitelnej służby (1858).

1841. Chojnacki Adam (może: 3.103.265, sw.619154)
1834–1835: Zatrudniony jako sekretarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa podlaskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

1842. Chojnacki Andrzej
1834–1835: Zatrudniony jako kontroler Magazynów Solnych we Włocławku w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

1843. Chojnacki Ignacy
1834–1835: Zatrudniony jako adiunkt Sekcji Ogólnej Służby Wewnętrznej Komory Konsumowo-Składowej oraz jako adiunkt asesora Urzędu Konsumpcyjnego m. Warszawy, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

1844. Chojnacki Józef
1850–1857: Pomocnik buchalterii w Sekcji Rachunkowej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1853. Pomocnik buchalterii w Sekcji Administracyjno-Rachunkowej tegoż wydziału, 1851–1854. Rachmistrz 3 kl. w Sekcji I Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1855–1857.

1845. Chojnacki Karol
1850–1866: P. o. egzekutora w Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1851. P. o. sekretarza w Wydziale Celnym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1852. Sekretarz tamże, 1853–1854. P. o. asesora, 1855–1856. P. o. naczelnika II ekspedycji, 1857–1858. Naczelnik II ekspedycji, 1859–1861. Naczelnik I ekspedycji, 1862, 1864. Urzędnik spadły z etatu, zaliczony do kancelarii, 1865–1866. Sekretarz kolegialny, 1852. Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1856. Radca dworu, 1861. Ordery: SS 3 (1860), za 15 lat nieskazitelnej służby (1862).

1846. Chojnacki Konstanty
1866: Urzędnik do pisma w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego.

1847. Chojnowski Jakub
1834–1835: Sekretarz przy nadleśnym generalnym Komisji Województwa Mazowieckiego, 1834–1835.

1848. Chojnowski Józef
1834–1847: Zatrudniony jako rewizor wojewódzki Sekcji Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, następnie Rządu Gubernialnego Sandomierskiego, a od 1845 został rewizorem skarbowym Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego.

1849. Chojnowski Teofil
1851–1866: Rachmistrz 3 kl. w Sekcji I Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1851. P. o. rachmistrza 3 kl. tamże, 1852. Rachmistrz 3 kl. tamże, 1853–1854. Rachmistrz 2 kl. tamże, 1855– 1857. Rachmistrz 1 kl. tamże, 1858–1861. Starszy rachmistrz tamże, 1862–1864. Referent tamże, 1865–1866. Sekretarz gubernialny, 1857. Sekretarz kolegialny, 1859.

1850. Cholewiński Kwiryn
1863–1866: Urzędnik do pisma w Oddziale Gazet Kancelarii Przybocznej Namiestnika Królestwa Polskiego, 1863–1866.

1851. Chomiczewski Jan
1861–1874: Młodszy urzędnik kancelaryjny w Sekcji Archiwum z Wydziałów po b. Komisji Rządowej Wojny utworzonej przy Wydziale Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1861. Podsekretarz 2 kl. w Kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1862–1866. Młodszy pomocnik archiwisty w Archiwum Akt Dawnych w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1874.
1877–1881: Młodszy pomocnik archiwisty w Archiwum Akt Dawnych w Kancelarii Generał-Gubernatora Warszawskiego, 1877. Starszy pomocnik archiwisty w Archiwum Akt Dawnych w Kancelarii Generał-Gubernatora Warszawskiego, 1881. Radca tytularny, 1881. (Warszawa, Nowe Miasto 7, 1881).

1852. Chomiczewski Kajetan
1863–1866: Rachmistrz w Wydziale Ekonomicznym Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1863–1864. Rachmistrz w Magazynie Głównym tejże dyrekcji, 1865– 1866.

1853. Chomiński Antoni (może: 3.146.55)
1819: Dozorca miast Komisji Województwa Płockiego, 1819.

1854. Chorąży Antoni
1845–1848: Od 1845 zatrudniony został na stanowisku rachmistrza Dyrekcji Ubezpieczeń w Wydziale Policji Rządu Gubernialnego Lubelskiego.
1850–1856: Referent Dyrekcji Ubezpieczeń w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1856.

1857. Choromański Apolinary
1850–1855: Sekretarz młodszy w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Sekretarz 2-gi tamże, 1851. Adiunkt w Sekcji Technicznej tegoż wydziału, 1852. Adiunkt ekonomiczny tamże, 1853. Rachmistrz tamże, 1854–1855.

1858. Choromański Jan (może: 3.159.49)
1852–1856: Asystent w Kontroli Skarbowej w Radomiu, 1852–1856.

1856. Chormański Mateusz
1826: Rachmistrz w Sekcji Dóbr i Lasów rządowych Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Augustowskiego, 1826.
1827–1835: Rachmistrz w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Augustowskiego, 1827–1830, 1834–1835.
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, od 1838 został nadrachmistrzem, a od 1842 asesorem ekonomicznym tej Sekcji Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego.
1850: Asesor ekonomiczny w Oddziale Dóbr Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850.

1863. Choromański Seweryn
1842–1848: Zatrudniony na stanowisku sekretarza w Wydziale Kryminalnym w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1842–1848.
1844–1848: Zatrudniony na stanowisku sekretarza w Wydziale Kryminalnym w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1844–1848.

1864. Choromański Szymon
1845–1848: Od 1845 zatrudniony na stanowisku pomocnika referenta Wydziału Wojskowego. Od 1846 rachmistrz i adiunkt Wydziału Policyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1850–1861: Adiunkt w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1861.

1866. Choromański Wincenty
1834–1848: Zatrudniony jako referent w Komisji Centralnej Likwidacyjnej, następnie referent Oddziału Ekonomicznego Sekcji Rachunkowości oraz referent Sekcji Administracji Wydziału Lasów i Dóbr Rządowych, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Ordery: SS 3.
1850–1851: Referent odkomenderowany do Administracji Księstwa Łowickiego z Sekcji Administracyjnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851. Radca dworu, 1851. Ordery: SS 3 (1850).

1868. Choroszewski Wincenty Ignacy Jędrzej
1866–1867: Zatrudniony w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, Wydział Górnictwa, 1866–1867.

1871. Chotkowski Wilhelm
1859–1864: Rysownik w Służbie Drogowej Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859–1861. Sekretarz w Biurze Starszego Inżyniera tejże dyrekcji, 1864.

1872. Chotomski Ferdynand
1815–1830: Zatrudniony w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1815–1830.

1873. Chowanicki Sylwester
1829–1835: Naczelnik Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Augustowskiego, 1829–1830, 1834–1835.

1874. Choynowski Józef
1828–1830: Rewizor wojewódzki Komisji Województwa Kaliskiego, 1828–1830.

1875. Chraszczewski Leon
1834–1835: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa mazowieckiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.
1850–1864: Obrońca w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1850–1854, 1858–1864.
1855–1857: Obrońca w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1855–1857.

1878. Christiani Franciszek Ksawery
1834–1840: Objął urząd dyrektora generalnego Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych. Był zastępcą prezydującego Rady Budowlanej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Generał lejtnant w Korpusie Cesarskim Inżynierów komunikacji lądowej i wodnej do 1840. Ordery: SA 1 i SS 1, SW 2.

1879. Chrobociński Klemens
1850–1866: Adiunkt dziennika w Kancelarii Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852. Adiunkt tamże, 1853–1858. Dziennikarz główny tamże, 1859. Pomocnik rewizorów w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1860–1861. Pomocnik rewizora powiatu sejneńskiego, 1862–1863. Kontroler powiatu kalwaryjskiego, 1864–1865. Kontroler powiatowy w Służbie Skarbowej Zewnętrznej tegoż Rządu, 1866.

1880. Chromiński Jan
1846–1848: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza w biurze Rady Głównej Opiekuńczej.
1850–1866: Rachmistrz w Biurze Rady Głównej Opiekuńczej, 1850– 1851. Pomocnik sekretarzy w Wydziale Celnym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1852–1860. Sekretarz tamże, 1862, 1864. Pomocnik naczelnika sekcji w Wydziale Regulacji Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1866. Sekretarz gubernialny, sekretarz kolegialny, 1853. Radca honorowy, 1854. Asesor kolegialny, 1857.
1861: Pomocnik sekretarzy w Wydziale Celnym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1861. Asesor kolegialny.

1882. Chromiński Maciej
1834–1848: Zatrudniony jako pisarz, a następnie w 1844 naczelnik Komory Celnej I rzędu w Kucharskini, Wydział Skarbowy Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Od 1845 został rewizorem skarbu w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Augustowskiego.
1850–1855: Rewizor skarbowy w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1853. Rewizor skarbowy w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1854–1855.

1884. Chronowski Jan Kanty
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu stopnickiego w Stopnicy w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1885. Chronowski Karol (może: 3.208.85)
1844–1847: Zatrudniony na stanowisku sekretarza 2 kl. w Sekcji Instytutów Wydziału Przemysłu i Kunsztów w Komisji Rządowej Spraw Wewnetrznych i Duchownych, 1844–1847. Ordery: SA 3.

1886. Chronowski Marcin
1835: Zastępca kontrolera w kasie wojewódzkiej Komisji Województwa Mazowieckiego, 1835.

1887. Chronowski Marcin
1855–1858: Kontroler powiatowy w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1855–1858. Radca honorowy.

1889. Chrostowski Baltazar
1850–1863: Archiwista i dziennikarz w Biurze Rady Głównej Opiekuńczej, 1850. Młodszy sekretarz w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Warszaw skiej, 1852–1855. Sekretarz Rady Głównej Opiekuńczej, 1856–1861. Kontroler tamże, 1862–1863. Registrator kolegialny, sekretarz gubernialny, 1857.

1890. Chrostowski Hipolit
1850–1866: Rachmistrz w Oddziale Służby Straży Celno-Granicznej Sekcji Celnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851. Rachmistrz w Sekcji Ogólnej tegoż wydziału, 1852. Sekretarz w Sekcji Konsumpcyjno-Propinacyjnej tegoż wydziału, 1853–1859. Sekretarz w Sekcji Stempla i Loterii tegoż wydziału, 1860. Referent młodszy tamże, 1861. Buchalter w Służbie Wewnętrznej Sekcji Ogólnej tegoż wydziału, 1862. Referent w Sekcji Solnej tegoż wydziału, 1863–1864. Kontroler powiatowy okręgu włodawskiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1865. Kontroler powiatowy okręgu włodawskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej tegoż Rządu, 1866.

1891. Chrostowski Józef (może: 3.224.56)
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu opoczyńskiego w województwie sandomierskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

1892. Chrostowski Paweł (może: 3.224.28, sw.604419)
1834–1835: Zatrudniony jako komornik Wydziału I w Łomży (powiaty łomżyński, tykociński, biebrzański) Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa podlaskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1835.

1893. Chrostowski Sabin (może: sw.282777)
1858–1863: Dziennikarz sekcji w Oddziale Administracyjnym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1858–1860. Adiunkt archiwum tamże, 1861. Adiunkt starszy w Służbie Ekonomicznej Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1863.

1894. Chrostowski Wojciech
1830: Adiunkt prawny Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Augustowskiego, 1830.

1901. Chróścicki Józef
1850–1866: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1850–1854, 1856–1861. Obrońca przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1862–1866.
1855: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1855.

1897. Chrościelewski Jan
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia w Sądach Kryminalnych województw lubelskiego i podlaskiego, w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.
1851: Adiunkt w Sekcji Prawnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1851.
1853–1855: Adiunkt w Sekcji Prawnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1853, 1855.
1854–1861: Sędzia w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1854– 1861. Adiunkt w Sekcji Prawnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1854. Radca dworu, 1855. Radca kolegialny, 1860. Ordery: SW 4, SA 3, za 15 lat służby (1854), SS 2 (1859).

1899. Chrościelewski Ksawery
1836–1848: Od 1836 objął stanowisko adiunkta prawnego województwa sandomierskiego. Od 1845 zatrudniony na stanowisku adiunkta prawnego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego.
1850: Pomocnik radcy prawnego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850.
1851–1852: Adiunkt prawny w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1851–1852.
1853–1866: Adiunkt prawny w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1853, 1855–1862, 1865–1866. Starszy adiunkt prawny tamże, 1863–1864. Sekretarz gubernialny, 1855. Sekretarz kolegialny, 1860. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1866).

1903. Chrucki Augustyn
1851–1862: Urzędnik w guberni augustowskiej, 1851–1858. Urzędnik Zarządu Komendanta Augustowskiego, 1862. Sekretarz gubernialny, sekretarz kolegialny, 1854. Radca honorowy, 1858.

1904. Chrucki Hipolit
1850–1858: Urzędnik w guberni augustowskiej 1850–1858, sekretarz gubernialny, sekretarz kolegialny 1851, radca honorowy 1854, asesor kolegialny 1858.

1905. Chruszczakowski Feliks
1850–1851: P. o. sekretarza 2 kl. w Wydziale Kryminalnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850. Sekretarz 2 kl. tamże, 1851.

1907. Chrystowski Robert
1835: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa kaliskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

1908. Chrzanowski Franciszek (może: le.482.10.3, le.484.3.9)
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu mławskiego w województwie płockim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

1911. Chrzanowski Grzegorz
1835: Zatrudniony jako urzędnik biura Komisji Województwa Sandomierskiego, Urzędy Municypalne Miast Województwa Sandomierskiego, 1835.
1836–1848: Od 1836 pracował jako urzędnik biura, sekretarz naczelnika wojennego województwa sandomierskiego w Radomiu. Zatrudniony jako dziennikarz i archiwista, następnie sekretarz Kancelarii Komitetu Drogi Żelaznej, 1845–1848.
1850–1862: Sekretarz w Kancelarii Cywilnej Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1850–1854. Naczelnik wydziału tamże, 1855–1862. Sekretarz Kancelarii Komitetu Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1850–1854. Członek tegoż komitetu, 1855–1858. Asesor kolegialny, radca kolegialny, 1858. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1852), za 20 lat nieskazitelnej służby (1858), SS 2 (1862).

1912. Chrzanowski Ignacy
1834–1848: Zatrudniony jako sekretarz II, następnie sekretarz oraz referent Sekcji Celnej, od 1848 referent Sekcji Prawnej w Wydziale Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850: Referent w Sekcji Celnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850.
1854: Zatrudniony w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

1915. Chrzanowski Jan (może: 13.214.864, 13.214.864, 3.239.47, dw.61973, sw.156628, sw.551545, sw.565430)
1834: Zatrudniony jako pisarz Komory Celnej I rzędu w Wincencie, Wydział Skarbowy Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

1916. Chrzanowski Jan (może: 13.214.864, 13.214.864, sw.156628, sw.551545, sw.565430)
1859–1861: Sekretarz w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1859. Sekretarz w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1860–1861.

1917. Chrzanowski Józef
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku inżyniera obwodu augustowskiego w Komisji Województwa Augustowskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

1919. Chrzanowski Julian
1850–1866: Pomocnik ekspedytora w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1859. Rachmistrz w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego tegoż Rządu, 1860–1861. Rachmistrz starszy tamże, 1862–1866.

1918. Chrzanowski Julian (może: 3.232.292, 3.232.292)
1855–1858: Sekretarz w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1855–1856, 1858. Adiunkt leśny tamże, 1857.

1922. Chrzanowski Łukasz Szymon Piotr
1820–1860: Aplikant w Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Protokolant w Sądzie Policji Poprawczej obwodu warszawskiego. Asesor Trybunału Cywilnego Kaliskiego, 1820. Podprokurator tamże, 1827. Sędzia tamże, 1828. Sędzia Trybunału Cywilnego Płockiego, 1836. Prokurator tamże, 1838. Sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa, 1840. Prezes trybunału gubernii radomskiej, 1844. Prezes Sądu Kryminalnego gubernii warszawskiej, 1853. Członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1858–1860. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SA 2, SS 2 z kor., za 20 lat nieskazitelnej służby, za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).
1835–1844: Zatrudniony jako sędzia Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa kaliskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1835. Sędzia Sądu Apelacyjnego, 1841–1844.
1853–1858: Członek Deputacji Szlacheckiej zasiadający z urzędu w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Radomskiej, 1853–1855. Członek Deputacji Szlacheckiej zasiadający z urzędu w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, 1855–1858.

1923. Chrzanowski Marian
1857–1863: Urzędnik do pisma 3 kl. w Kancelarii Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1857. Urzędnik do pisma 2 kl. tamże, 1858–1861. Urzędnik do pisma 2 kl. w Kancelarii Zarządu VII Okręgu Komunikacji, 1862. Urzędnik do pisma 2 kl. w Kancelarii Zarząd Komunikacji w Królestwie Polskim, 1863.

1924. Chrzanowski Michał (może: 3.239.48, le.482.5.8, le.482.5.8, sw.550824)
1834–1835: Zatrudniony jako rachmistrz I Sekcji Loterii Liczbowej, następnie rachmistrz I w Sekcji Rachunkowości w Dyrekcji Generalnej Loterii w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

1925. Chrzanowski Paweł (może: 3.239.46, 3.239.46, dw.39851)
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz Komory Celnej II rzędu w Złotoryi, Wydział Skarbowy Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

1926. Chrzanowski Stanisław
1835: Archiwista w Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1835.
1850–1866: Rachmistrz w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850. Rachmistrz w Oddziale Leśnym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1851–1861. Rachmistrz starszy tamże, 1862–1866.

1928. Chrzanowski Tadeusz
1860–1866: Pomocnik konstruktora mostu stałego w Warszawie w Zarządzie XIII Okręgu Komunikacji, 1860–1861. Pomocnik konstruktora mostu stałego w Warszawie w Zarządzie VII Okręgu Komunikacji, 1862. Pomocnik konstruktora mostu stałego w Warszawie w Zarządzie Komunikacji w Królestwie Polskim, 1863. Inspektor tamże, 1864–1866. Konstruktor mostu Aleksandrowskiego na Wiśle w Warszawie, 1865. Kapitan Korpusu Inżynierów Komunikacji. Ordery: SS 3 (1860), SW 4 (1866).

1929. Chrzanowski Teofil
1850–1861: Starszy pomocnik sekretarzy w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1850–1858. Starszy pomocnik sekretarzy w Heroldia Królestwa Polskiego, 1859–1861.

1930. Chrząński Bonawentura
1865: Urzędnik Banku Polskiego.

1932. Chrząński Józef Benedykt
(brak dat): Sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego. Prezes Trybunału Handlowego województwa mazowieckiego.
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia Sądu Apelacyjnego w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

1935. Chrząński Teodor
1843–1860: P. o. rysownika w dziale technicznym Heroldii, 1843. Rysownik w kancelarii Ogólnego Zebrania Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1848. Sekretarz kolegialny w Heroldii, 1860. Później pracował w Kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego, następnie Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1861: Rysownik w Wydziale Technicznym Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1850–1858. Starszy rysownik w Heroldii Królestwa Polskiego, 1859–1861. Registrator kolegialny, 1853. Sekretarz gubernialny, 1859.
1864–1866: Dziennikarz w Służbie Wewnętrznej Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1864. Rachmistrz starszy w Sekcji Konsumpcyjnej tegoż wydziału, 1866.

1936. Chrząstowski Antoni
1857–1866: Archiwista w Wydziale Ogólnym Urzędu Loterii, 1857– 1859. Rachmistrz w Wydziale Kontroli tegoż urzędu, 1860–1862. Adiunkt starszy tamże, 1863–1865. Sekretarz w Sekcji Prawnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1866.

1937. Chrzęciewski Mateusz
1820–1835: Rachmistrz w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Płockiego, 1820–1821, 1828. Adiunkt kontroli stempla kollateralnego Komisji Województwa Płockiego, 1829–1830, 1834–1835.
1834–1835: Zatrudniony jako adiunkt kontroli stempla kollatoralnego Wydziału Skarbowego Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

1939. Chudziński Ludwik
1857: Geometra w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1857.

1940. Chudzyński Aleksander
1850–1866: Referent do kontrolowania gorzelni w Oddziale Dochodów Niestałych Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1859. Referent tamże, 1860. Naczelnik Sekcji Dochodów Niestałych tegoż wydziału, 1862–1866. Sekretarz kolegialny, 1853. Radca honorowy, 1858. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1859), za 20 lat nieskazitelnej służby (1860).

1941. Chudzyński Ignacy
1854–1866: Adiunkt miernictwa w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1854–1860. Adiunkt geometra tamże, 1861. Adiunkt geometra w Sekcji Pomiarowej tegoż wydziału, 1862–1866.

1942. Chudzyński Jan
1834–1835: Zatrudniony jako poborca Kasy obwodu sochaczewskiego w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

1943. Chudzyński Ludwik
1850–1861: Geometra 2 kl. w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Adiunkt miernictwa tamże, 1851. Geometra tamże, 1852–1856, 1858–1861.

1944. Chudzyński Mikołaj (może: 3.266.64)
1848: Młodszy rachmistrz w Biurze Zarządu Drogi Żelaznej, 1848.

1945. Chudzyński Stanisław
1846–1848: Od 1846 dziennikarz w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1850–1866: Dziennikarz w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850. Pomocnik rewizorów skarbowych tamże, 1851–1860. Kontroler powiatowy tamże, 1861. Kontroler powiatowy okręgu pyzdrskiego, 1862–1864. Kontroler powiatowy okręgu radomskiego, 1865–1866.

1947. Chwalibóg Hipolit
1848: Zatrudniony na stanowisku asesora Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, 1848.
1850–1866: Asesor Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1850–1855. Podprokurator w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1856–1859. Podpisarz w IX Departamencie Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1860– 1861. Pomocnik naczelnego prokuratora tamże, 1862–1863. P. o. naczelnego prokuratora tamże, 1864. Naczelny prokurator tamże, 1865–1866. Sekretarz kolegialny, 1852. Radca honorowy, 1854. Asesor kolegialny, 1859.

1949. Chwalibóg Hipolit Jan Michał Wincenty
1842–1874: Podpisarz sądu pokoju okręgu orłowskiego, 1845. Naczelny Prokurator IX Departamentu Rządzącego Senatu, 1864–1874.

1950. Chwalibóg Józef
1843–1848: Zatrudniony jako prezes Wydziału II w Suwałkach (powiaty dąbrowski, sejneński, kalwaryjski, mariampolski) Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa augustowskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Następnie zasiadał jako członek w IX Warszawskim Departamencie Rządzącego Senatu, 1843–1848. Otrzymał stopień rzeczywistego radcy stanu.
1850–1854: Senator w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, IX Departament, Wydział II, 1850–1854. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SA 2 z kor. (1853).

1952. Chwalibóg Karol
1834–1835: Zatrudniony jako prezes Wydziału I w Łomży (powiaty łomżyński, tykociński, biebrzański) Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa podlaskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.
1850–1859: Członek Senatu nie przeznaczony do stałego zasiadania w wydziałach Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1851. Członek X Departamentu, 1853–1859. Członek IX Departamentu, 1854–1859. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SS 2 (1850), SA 2 z kor., za 20 lat nieskazitelnej służby (1858).

1954. Chwalibóg Władysław Mieczysław
1863: Naczelnik cywilny powiatu mieczowskiego, 1863.

1955. Chwałowski Klemens
1841–1848: Zatrudniony jako sekretarz Służby Ogólnej w Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1841–1848.

1956. Chybowski Maksymilian
1820: Sekretarz Prezydialny i Dyrektor Kancelarii w Komisji Województwa Krakowskiego, 1820.

1957. Chyczewski Antoni
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu pyzdrskiego w Pyzdrach w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1958. Chylewski Michał
1817–1831: Oficer korpusu żandarmerii, 1817–1831. Komendant placu miasta Miechowa (?). Komendant placu miasta Pilica (?). Kapitan Wojska Rosyjskiego (?).

1959. Chyliczkowski Ignacy
1844–1848: Zatrudniony jako referent w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1844–1848. Referendarz stanu. Ordery: SS 2.

1960. Chyliczkowski Jan
1834–1839: Zatrudniony jako członek Komisji Instrukcyjnej przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego. Objął stanowisko dyrektora kancelarii Heroldii Królestwa Polskiego, był też jej członkiem. Referendarz Stanu. Ordery: SS 3.

1961. Chyliński
1820: Archiwista drugi w Komisji Województwa Kaliskiego, 1820.

1962. Chyliński Adolf (może: le.496.1.8)
1860: Pomocnik inżyniera gubernialnego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1860.

1963. Chyliński Antoni
1834–1848: Zatrudniony jako inżynier obwódu konińskiego w Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. W 1845 r. został inżynierem dyrygującym biurem topografów w Zarządzie Naczelnym Komunikacji.
1850–1860: Naczelnik Biura Rysunkowego Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1850–1860. Asesor kolegialny, radca dworu, 1854. Radca kolegialny, 1859. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 3 (1857).

1965. Chyliński Felicjan
1834: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa podlaskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834.

1966. Chyliński Herkules
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku komisarza obwodu gostynińskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

1967. Chyliński Jakub (może: sw.857786)
1856–1864: Pomocnik archiwisty w Służbie Ogólnej Wewnętrznej Dyrekcji Ubezpieczeń, 1856–1858. Starszy pomocnik archiwisty tamże, 1859–1861. Rachmistrz 3 kl. w Wydziale Miast tejże dyrekcji, 1862. Rachmistrz w Wydziale Ruchomości tejże dyrekcji, 1863. Ekspedytor w Służbie Ogólnej tejże dyrekcji, 1864.

1968. Chyliński Jan (może: le.496.1.3, sw.857785)
1834: Zatrudniony jako sekretarz I Sekcji Prawnej w Wydziale Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834.

1969. Chyliński Józef
1859–1866: Rachmistrz w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1859–1861, 1866. Sekretarz tamże, 1862–1864.

1970. Chyliński Ludwik (może: le.161.11.11, le.161.11.8)
1845–1848: Od 1845 zatrudniony na stanowisku podrachmistrza w oddziale rachunkowym Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1850–1866: Rachmistrz w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1853. Sekretarz tamże, 1854–1857. Referent do interesów spisu wojskowego tamże, 1858–1861. Adiunkt w Oddziale Administracyjnym Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1864–1866. Sekretarz gubernialny, 1856. Sekretarz kolegialny, 1861.

1972. Chyliński Walenty
1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu olkuskiego w Olkuszu, województwo krakowskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

1974. Chyliński Władysław
1859–1866: Sekretarz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1859. Rachmistrz tamże, 1860–1866.

1975. Chynowski Jakub
1834–1835: Zatrudniony jako sekretarz Sekcji Leśnej w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

1978. Ciągliński Franciszek
1858–1866: Obrońca w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1858–1866. Asesor kolegialny.

1979. Ciągliński Seweryn
1830–1835: Nadrachmistrz w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Podlaskiego, 1830, 1834–1835.
1834–1848: Zatrudniony jako nadrachmistrz Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego. W 1839 objął stanowisko asesora dyrygującego Sekcją Dóbr i Lasów, w 1843 został asesorem ekonomicznym Sekcji Dóbr i Lasów w Rządzie Gubernialnym Podlaskim. Od 1845 objął stanowisko komisarza ekonomicznego w Sekcji Technicznej, a w 1847 referenta ekonomicznego w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Przychodów i Skarbu.
1850: Komisarz ekonomiczny w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Radca honorowy.

1976. Ciankiewicz Józef
1865: Dziennikarz archiwista w Oddziale Poborów Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1865.

1977. Ciastowski Jakub
1815–1837: Profesor Kolegium Warszawskiego, 1815. Prefekt szlacheckiego kolegium Konarskiego, 1816–1822. Radca konsystorza prownicjalnego i rektor szkoły wojewódzkiej w Radomiu, 1822–1822/3. Prefekt szlacheckiego kolegium Konarskiego, 1822/3–1833. Rektor Kolegium Warszawskiego, 1834–1837.

1982. Cichawski Władysław
1859–1865: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1859–1863. Pomocnik sekretarza w Oddziale Administracyjnym Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1864–1865.

1983. Cichocki Antoni (może: sw.553340)
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu częstochowskiego w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1985. Cichocki Teofil Faustyn
1850–1882: Preparator pracowni chemicznej w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego w Marymoncie, 1850. Młodszy nauczyciel chemii i technologii w Instytucie Marymonckim, 1858–1859. Wykładowca chemii i nauk przyrodniczych w szkole rzemieślniczo-niedzielnej w Warszawie, 1858–1862. Kierownik pracowni chemicznej Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim, 1859–1861. Wykładowca chemii i nauk przyrodniczych w Instytucie Szlacheckim, 1860–1861. Profesor technologii chemicznej, rolnej i leśnej w Instytucie Politechnicznym i Rolniczoleśnym w Puławach, 1862–1863. Członek Rady Opiekuńczej szpitala św. Karola w Puławach, 1865–?. Członek Rady Głównej Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych w Królestwie Polskim, 1869–?. Kurator szpitala św. Karola w Puławach, 1875–?. Docent technologii Instytutu Politechnicznego i Rolnoleśniczego w Puławach, 1869–1882.

1986. Cichoński Nazariusz
1864–1866: Rachmistrz młodszy w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1864. Pomocnik kontrolera powiatu łomżyńskiego w Sekcji Ogólnej tegoż wydziału, 1865. Pomocnik kontrolera powiatu mławskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1866.

1987. Cichorski Fabian (może: le.504.1.3)
1856: Senator w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1856. Tajny radca. Ordery: SS 1, SW 3, SA 2 z kor., za 20 lat nieskazitelnej służby (1856).

1988. Cichorski Jakub
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu czerskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

1989. Cichorski Wincenty
1835–1848: Zatrudniony jako członek komitetu przygotowawczego w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego, 1835–1838. Następnie mianowany członkiem Senatu w IX Warszawskim Departamencie Rządzącego Senatu do 1848. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SA 2 z kor, za 20 lat nieskazitelnej służby.
1842: Zatrudniony od 1842 na stanowisku członka przeznaczonego do zasiadania w Departamentach Warszawskich Rządzącego Senatu, bez tytułu Senatora. Tytułowany rzeczywistym radcą stanu.
1850–1856: Senator w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, IX Departament, Wydział II, 1850–1853. X Departament, 1854–1856. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SA 2 z kor., za 20 lat nieskazitelnej służby, SW 3 (1853)

1991. Cichorski Władysław
1850–1857: Geometra 1 kl. w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Adiunkt miernictwa tamże, 1851. Adiunkt geometra tamże, 1852–1857. Registrator kolegialny, 1857.
1861: Urzędnik w Komisji Przychodów i Skarbu, ?–1861.

1993. Cichorski Wojciech
1834: Zatrudniony na stanowisku burmistrza Przedcza w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

1994. Cichowski Adolf
1815–1816: Adiutant generała Krukowieckiego, 1815–?. Porucznik 1 pułku strzelców pieszych, 1815–1816. Sekretarz prezydialny w Wydziale Komisji w Kaliszu (?). Inspektor dochodów solnych w Kaliszu (?).

1996. Cickawski Władysław
1858: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1858.

1997. Ciechanowski Ferdynand
1822: Senator Królestwa Polskiego (?). Członek Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1822.

1998. Ciechanowski Jan
1819–1835: Adiunkt Sekretariatu Generalnego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1819, 1820, 1821. Urzędnik Służby Ogólnej w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830. Sekretarz generalny w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1835.
1834–1845: Asesor w Komisji Centralnej Likwidacyjnej. P. o. dyrektora Kancelarii Przybocznej. Sekretarz generalny w Sekretariacie Generalnym Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1858: Dyrektor Kancelarii Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852. Dyrektor Wydziału Dochodów Niestałych tejże komisji, 1853– 1858. Radca stanu. Ordery: SA 2 z kor., SS 2, SW 4, za 20 lat nieskazitelnej służby (1853), SW 3 (1855), za 25 lat nieskazitelnej służby (1858).

2001. Ciechanowski Marcin
1834–1835: Zatrudniony jako regent Wydziału I powiatu i miasta Warszawy w województwie mazowieckim w Sądach Pokoju, następnie regent Kancelarii Ziemiańskiej w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji, w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2003. Ciechomski Antoni (może: 3.356.112)
1834–1835: Zatrudniony jako regent powiatu sandomierskiego w województwie sandomierskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

2004. Ciechomski Piotr
1825: Dozorca składu głównego stempla w Komisji województwa Sandomierskiego, 1825.

2006. Ciechoński Nazary
1853–1863: Adiunkt przy kontrolerze kas i rachunkowości w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1853– 1857. Rachmistrz 2 kl. tamże, 1858–1861. Rachmistrz młodszy tamże, 1862–1863.

2020. Cielecki Edmund
1863–1888: Żurnalista w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego, 1877, 1881, 1882. Żurnalista-ekspedytor w Wydziale Ogólnym Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego, 1883, 1884, 1885–1886, 1887, 1888. Radca tytularny, 1885–1886, 1887, 1888. W służbie od 19.03.1863, na stanowisku (żurnalisty-ekspedytora) od 1.05.1881. Wyznanie: rzymsko-katolickie.

2010. Cielecki Feliks
1853–1860: Członek honorowy w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, 1853–1860.

2011. Cielecki Franciszek
1834–1841: Zatrudniony jako rachmistrz Sekcji Technicznej, następnie referent Oddziału Lasów Sekcji Administracyjnej w Wydziale Dóbr i Lasów, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu do 1841. Ordery: SS 3.

2012. Cielecki Julian
1834–1835: Zatrudniony jako podprokurator obwodu zamojskiego (powiaty zamojski, chełmski, hrubieszowski, tomaszowski, tarnogrodzki) w Sądach Policji Poprawczej w województwach lubelskim i podlaskim w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2013. Cielecki Julian
1848: Pracował na stanowisku urzędnika przy naczelniku Wydziału Wojskowego Kancelarii Namiestnika J. C. K. Mości w Królestwie Polskim od 1848.
1850–1854: Urzędnik Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, Wydział Wojskowy, 1850–1851. Urzędnik w Wydziale Paszportowym tejże kancelarii, 1852. Urzędnik do pisma tamże, 1853–1854. Registrator kolegialny, sekretarz gubernialny, 1853.

2015. Cielecki Maciej
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz, następnie buchalter Sekcji Podatków Stałych w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Od 1845 został rewizorem skarbowym w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Radomskiego.
1850–1864: Rewizor skarbowy w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1861. Rewizor skarbowy okręgu tarnogrodzkiego i zamojskiego, 1862–1864. Asesor kolegialny, 1854. Radca dworu, 1861. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1859), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

2017. Cielecki Sebastian
1834–1835: Zatrudniony jako rachmistrz II Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2023. Cieniechowicz Jakub
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu lubelskiego w województwie lubelskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834– 1835.

2024. Cieniechowicz Jan
1857–1860: Pomocnik inżyniera gubernialnego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1857–1860. Radca honorowy, 1860.

2026. Ciennier Roman
1854–1877: Pomocnik referenta ds. skarbowych w Wydziale Ogólnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1870. Starszy referent w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1871, 1872, 1873, 1874, 1877. Ordery: SA 3. W służbie państwowej od 19.09.1854, na stanowisku (starszego referenta) od 1.05.1870. Uposażenie – 750 rubli (1872).

2027. Cieński Jan
1819–1830: Kalkulator Biura Rachunkowości Służby Zdrowia w Komisji Rządowej Wojny, 1819, 1820, 1821, 1822, 1826. Kontroler Biura Rachunkowości Służby Zdrowia w Komisji Rządowej Wojny, 1827, 1828.

2028. Cierietielew/Cierietieli Mikołaj
1863–1918: Wicegubernator augustowski, 1866. P. o. wicegubernatora suwalskiego, 1867. Wicegubernator suwalski, 1867.

2031. Ciesielski Franciszek
1834–1847: Zatrudniony jako sekretarz obwodu pułtuskiego, następnie od 1838 został nadrachmistrzem Oddziału Administracji w Wydziale Administracji i Oświecenia Komisji Województwa Płockiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, następnie w Rządzie Gubernialnym Płockim. Radca honorowy.

2032. Ciesielski Franciszek (może: sw.738848)
1859–1862: Dozorca Domu Kazimierzowskiego w Kancelarii Zarządu Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1859–1861. Dozorca Pałacu Kazimierzowskiego w Służbie Ogólnej Wydziału Oświecenia Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1862.

2033. Ciesielski Ignacy
1854–1874: Sekretarz 2 kl. w Wydziale Cywilnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1854–1855. Sekretarz 1 kl. tamże, 1856–1858. Referent tamże, 1859–1861. Młodszy referent tamże, 1862. Referent sekretarz prezydialny w Służbie Ogólnej tejże komisji, 1863–1866. Sekretarz-referent-protokolant w Wydziale I Spraw Ogólnych Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1874.

2034. Ciesielski Kazimierz
1861–1866: Rachmistrz w Kontroli Skarbowej w Warszawie, 1861– 1866.

2035. Cieszkowski Adam (może: 3.417.352)
1866: Asesor ekonomiczny objazdowy w Oddziale Ekonomicznym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866.

2036. Cieszkowski Henryk
1830–1867: Pracownik Banku Polskiego, 1830–?. Dietariusz w Bibliotece Głównej, 1864–1867.

2038. Cieszkowski Jan
1850–1863: Rachmistrz w Oddziale Rachuby Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850– 1861. Rachmistrz starszy tamże, 1862–1863. Komisarz ekonomiczny powiatów sieradzkiego i wieluńskiego w Oddziale Interesów Włościańskich Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1863. Sekretarz kolegialny, 1856.

2039. Cieszkowski Kajetan
1835: Zatrudniony jako sekretarz Urzędu Pocztowego Pośredniego w Pułtusku w Dyrekcji Generalnej Poczt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

2040. Cieszkowski Kajetan
1850–1855: Sekretarz w Pocztamcie Warszawskim, 1850–1855. Sekretarz kolegialny, 1851.

2041. Cieszkowski Leon
1837–1838: Zatrudniony na stanowisku sekretarza w Sekcji Prawnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

2042. Cieszkowski Michał (może: 3.417.325, 3.417.349)
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku praporszczyka w Służbie Wojskowej z Korpusu Cesarskiego Inżynierów komunikacji lądowych i wodnych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

2043. Cieszkowski Paweł (może: 3.417.145, 3.417.145)
1845: Objął stanowisko członka Dyrekcji Wyścigów Konnych.

2044. Cieszkowski Piotr
1820–1834: Rendant składu głównego stempla w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Sandomierskiego, 1820–1823. Rendant składu głównego stempla w kasie wojewódzkiej Komisji Województwa Sandomierskiego, 1824. Dozorca składu stempla i druków w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Sandomierskiego, 1826–1830. Rachmistrz III w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1834.
1834: Zatrudniony jako rachmistrz III Oddziału Rachuby w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

2046. Cieszyński Emilian
1841–1848: Zatrudniony na stanowisku dziennikarza kancelarii Rady Wychowania Publicznego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1841–1848.

2047. Cieślakiewicz Ignacy
1819: Komisarz zasiadający w Wydziale Policyjnym Komisji Województwa Mazowieckiego, 1819.

2048. Cieślikiewicz Maciej
1835: Zatrudniony na stanowisku komornika powiatu szydłowieckiego w Szydłowcu, województwo sandomierskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2049. Cieśliński Józef
1834–1848: Zatrudniony jako sędzia Sądu Apelacyjnego, w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1848. Ordery: SA 3.
1850–1854: Sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, 1850– 1854. Radca kolegialny, 1851. Ordery: SA 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1850).

2051. Cieśliński Maciej
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz powiatu orłowskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2056. Cimochowski Michał
1834–1835: Rachmistrz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Komisji Województwa Augustowskiego, 1834–1835.
1834–1846: Rachmistrz Wydziału Wojskowo-Policyjnego. Od 1839 rachmistrz, a od 1840 nadrachmistrz Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Augustowskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1850: Rachmistrz 2 kl. w Sekcji I Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850.

2058. Ciński Antoni
1834–1835: Zatrudniony jako archiwista obwodu łęczyckiego (dla powiatów łęczyckiego, zgierskiego, ortowskiego, brzezińskiego, gostyńskiego) w Sądach Policji Poprawczej w województwach mazowieckim i kaliskim w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2059. Ciński Jan
1834–1835: Zatrudniony jako naczelnik Komory Celnej I rzędu w Dołhobyczowie w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2060. Ciołkowski Aleksander (może: le.526.3.6)
1851–1866: Asystent w Kontroli Skarbowej w Kaliszu, 1851–1858. Rachmistrz tamże, 1859–1866.

2061. Ciołkowski Michał
1836–1848: Zatrudniony na stanowisku ekspedytora, następnie adiunkta archiwisty Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, 1836–1848.
1850–1862: Adiunkt archiwum w Kancelarii Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1850–1858. Sekretarz tejże kancelarii, 1858–1862. Sekretarz kolegialny, 1853. Radca honorowy, 1858. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1856), za 20 lat nieskazitelnej służby (1859).

2063. Ciszewski Ludwik
1834–1842: Zatrudniony jako sekretarz obwodu zamojskiego Komisji Województwa Lubelskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Od 1840 rachmistrz Wydziału Wojskowo-Policyjnego w Rządzie Gubernialnym Lubelskim.

2067. Ciświcki Leon
1835: Zatrudniony jako podpisarz w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla województwa lubelskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

2069. Claus Józef
1847–1848: Od 1847 został rewizorem skarbowym w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1850–1852: Rewizor skarbowy w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1852.

2071. Cmiechowski
1834: Zatrudniony na stanowisku burmistrza Kazimierza w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

2073. Cochet Feliks
1850–1854: Sekretarz w Sekcji Technicznej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1854. Ordery: SA 3 (1852).
1855–1856: Pomocnik naczelnika Sekcji Technicznej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1855–1856. Ordery: SA 3 (1855).

2074. Cochet Ferdynand
1851–1858: Adiunkt w Sekcji Technicznej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1851–1857. Rachmistrz tamże, 1858.

2075. Cochet Karol
1863–1866: Pomocnik dziennikarza w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1863–1866.

2076. Colberg Juliusz
1828: Sekretarz do korespondencji niemieckiej w Dyrekcji Przemysłu i Kunsztów w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1828.

2077. Colberg Wilhelm
1834–1835: Zatrudniony w stopniu praporszczyka (chorążego) w Służbie Wojskowej z Korpusu Cesarskiego Inżynierów komunikacji lądowych i wodnych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1840: Zatrudniony jako inżynier Sekcji I Wydziału Przemysłu i Handlu w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1840.
1841–1848: Od 1841 zatrudniony na stanowisku inżyniera Sekcji Technicznej Zarządu Naczelnego Okręgu XIII Komunikacji Lądowych i Wodnych. Następnie kontroler i członek Zarządu Drogi Żelaznej,1845–1848.
1850–1866: Naczelnik Wydziału Rachunkowości Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1850–1858. Budowniczy rządowy w Radzie Ogólnej Budowniczej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1853–1866. Urzędnik do szczególnych poruczeń przy naczelniku Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1859–1860. Inspektor, członek Ogólnego Zebrania tamże, 1861. Inspektor, członek Ogólnego Zebrania Zarządu VII Okręgu Komunikacji, 1862. Inspektor, członek Ogólnego Zebrania Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, 1863–1866. Radca dworu, 1855. Radca kolegialny, 1858. Radca dworu, 1860. Ordery: O. Czer. 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1859), SA 2 z koroną (1866).

2080. Corazzi Antoni
1824–1834: Budowniczy generalny Komisji Spraw Wewnętrznych i Policji, 1824–1830. Budowniczy Sekcji Przemysłu i Handlu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834. Pierwszy członek Rady Architektonicznej (?).
1834–1845: Objął stanowisko budowniczego I w Służbie Ogólnej Wydziału Przemysłu i Handlu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Zatrudniony również w kancelarii Administracji Naukowego Okręgu Warszawskiego. Członek Ogólnej Rady Budowniczej jako starszy radca budowniczy i budowniczy Naukowego Okręgu Warszawskiego do 1845. Ordery: SA 3, SS 3 i 4.

2081. Corde Marcin
1820–1835: Adiunkt archiwisty w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Augustowskiego, 1820. Archiwista w Wydziale Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Augustowskiego, 1826–1830, 1834–1835.

2082. Cosnowski Kazimierz
1826–1835: Dziennikarz w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Kaliskiego, 1826–1830, 1834–1835.
1834–1843: Dziennikarz i sekretarz Służby Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu do 1843.
1850–1859: Rachmistrz 1 kl. w Oddziale Dochodów Stałych Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1851. Kontroler powiatowy w Służbie Ogólnej tegoż wydziału, 1852–1859. Asesor kolegialny, 1855.

2086. Cukrowicz Franciszek
1834–1835: Zatrudniony jako zastępca pisarza w Sądach Kryminalnych województw lubelskiego i podlaskiego, w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2087. Cüny Jan
1834–1835: Zatrudniony jako podprokurator obwodu łęczyckiego (dla powiatów łęczyckiego, zgierskiego, ortowskiego, brzezińskeigo, gostyńskiego) w Sądach Policji Poprawczej w województwach mazowieckim i kaliskim, w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2088. Cüny Ludwik
1835: Zatrudniony jako komornik powiatu łęczyckiego, województwo mazowieckie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2095. Cwierdzyński Tomasz
1847–1848: W 1847 objął stanowisko archiwisty Wydziału Wojskowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1850–1866: Archiwista w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850. Starszy rachmistrz tamże, 1865–1864. Starszy rachmistrz w Oddziale Rachuby tegoż wydziału, 1865–1866.

2096. Cybulski Antoni (może: 2.870.3, sw.192109, sw.218635, sw.547079)
1865–1866: Pomocnik rachmistrza w Kontroli Wydziału Rachunkowości Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1865–1866.

2097. Cybulski Hipolit
1844–1869: Młodszy ogrodnik w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie, 1844–1850. Ogrodnik główny w Szkole Głównej w Warszawie, 1864–1869?.

2098. Cybulski Józef (może: 3.496.197, sw.170762, sw.552684)
1819: Komisarz delegowany do obwodu stopnickiego w Komisji Województwa Krakowskiego, 1819.

2102. Cycuryn Teodor
1860–1866: Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1860–1866. Radca stanu, rzeczywisty radca stanu, 1861. Ordery: SW 3, SA 2 z kor., za 15 lat nieskazitelnej służby (1862).

2106. Cylwikowski Albert
1838–1848: Zatrudniony jako sekretarz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego. W 1846 objął stanowisko pomocnika rewizora skarbowego w Wydziale Skarbowym w Rządzie Gubernialnym Augustowskim, 1838–1848.
1850–1853: Pomocnik rewizorów w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1853.

2108. Cyroński Koronat
1834–1848: Zatrudniony jako rysownik Sekcji Technicznej, następnie rysownik i rewizor pomiarów Oddziału Pomiarów w Sekcji Administracyjnej w Wydziale Dóbr i Lasów, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1863: Rewizor pomiarów w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1860. Rewizor pomiarów w Służbie Ogólnej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1861. Budowniczy rządowy w Sekcji Pomiarowej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1862. Członek Rady Budowniczej, 1862. Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1860. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1858), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

2110. Cytwic Wawrzyniec
1834–1840: Zatrudniony jako podsędek Wydziału II powiatu i miasta Warszawy w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835. Podpisarz w Sądzie Apelacyjnym w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1838–1840.

2112. Cywiński Ignacy
1817–1855: Członek korpusu żandarmerii w Warszawie, 1817–1829. Major korpusu żandarmerii w Warszawie, 1829–1830. Komisarz generalny policji wykonawczej w Warszawie, 1833–1843. Naczelnik służby zewnętrznej, 1843–1844. Generał-major policmajster m. Warszawy, 1844–1855.
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku urzędnika do szczególnych poruczeń przy Namiestniku w Kancelarii Przybocznej Namiestnika J. C. K. Mości w Królestwie Polskim. Następnie pełnił obowiązki komisarza generalnego policji Korpusu Żandarmów w Urzędzie Municypalnym Warszawy w Administracji Województw Obwodów i Miast.

2113. Cywiński Wincenty (może: sw.579522)
1821: Adiunkt wydziałowy w Komisji Województwa Augustowskiego, 1821.

2116. Czachorowski Adam
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1862.

2117. Czachorski Józef
1819–1827: Asesor prawny Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Lubelskiego, 1819–1822. Rradca prawny Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Lubelskiego, 1823–1827.

2118. Czachowski Ignacy (może: sw.147407)
1858–1862: Rachmistrz w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1858. Adiunkt leśny w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1859– 1861. Sekretarz tamże, 1862.

2119. Czacki hr. Władysław
1851–1854: Urzędnik kancelarii w Wydziale I Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1851–1852. Urzędnik do pisma tamże, 1853–1854.

2120. Czaczkowski Jan
1857–1864: Ekspedytor poczty w Rudzie Guzowskiej, 1857–1863. Ekspedytor poczty w Grodzisku, 1864.

2124. Czajewicz Wojciech
1834–1848: Zatrudniony jako adiunkt Sekcji Ogólnej, następnie adiunkt I Sekcji Poborów, oraz kolejno sekretarz i rachmistrz w Sekcji Wypłat w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1864: Referent w Sekcji Wypłat Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1860. Referent starszy tamże, 1861–1863. Referent starszy w Sekcji Dochodów Stałych tegoż wydziału, 1864. Asesor kolegialny, 1855. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 3 (1857), za 25 lat nieskazitelnej służby (1862).

2126. Czajewski Julian
1850–1858: Geometra 2 kl. w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851. Geometra tamże, 1852–1858.

2127. Czajewski Paweł
1834–1835: Zatrudniony jako patron Wydziału II w Suwałkach (powiaty dąbrowski, sejneński, kalwaryjski, mariampolski) Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa augustowskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2128. Czajkowski Albert
1849–1888: Młodszy referent w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, referat III, 1874. W Kancelarii Generał-Gubernatora Warszawskiego, 1877. Młodszy referent w Kancelarii Generał-Gubernatora Warszawskiego, 1881, 1885–1886. Radca w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego, 1887, 1888. Asesor kolegialny, 1874. Radca kolegialny, 1885–1886, 1887. Radca stanu, 1888. Ordery: SW 3 i 4, SA 2 i 3, SS 2. Medale: brązowy pamięci wojny 1853–1856, pamięci stłumienia „polskiego buntu” 1863–1864. W służbie od 3.04.1849, na stanowisku (radcy) od 20.06.1886. Wyznanie: rzymsko-katolickie. (Warszawa, Wierzbowa 1, 1885–1886).

2130. Czajkowski Aleksander (może: le.541.8.9, sw.552501)
1837–1838: Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Sekcji Buchalterii w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

2131. Czajkowski Aleksy
1820–1835: Sekretarz w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Sandomierskiego, 1820–1821. Sekretarz w Sekcji Ekonomicznej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1824–1825. Sekretarz w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1826–1829. Asesor ekonomiczny w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1830, 1834–1835.
1834–1835: Zatrudniony jako asesor ekonomiczny Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

2133. Czajkowski Antoni (może: sw.644317)
1839–1846: Zatrudniony na stanowisku sekretarza w biurze prokuratora w Sądzie Apelacyjnym. Następnie od 1843 został asesorem w Prokuratorii Generalnej w Królestwie Polskim.

2134. Czajkowski Antoni
1841–1845: Sekretarz prokuratora generalnego w Królestwie Polskim, 1841–1845?.

2136. Czajkowski Filip
1834: Naczelnik Urzędu Głównego Pocztowego w Kaliszu, Dyrekcja Generalna Poczt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia.

2135. Czajkowski Filip
1834–1838: Zatrudniony na stanowisku tłumacza języka rosyjskiego Służby Ogólnej Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego do 1838.

2137. Czajkowski Ignacy (może: le.541.8.2)
1864: Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1864.

2138. Czajkowski Jan
1835–1848: Karierę urzędniczą rozpoczął od stanowiska podsekretarza w Kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego, następne objął stanowisko pomocnika sekretarza w Kancelarii Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu. Zatrudniony również jako sekretarz Komisji Emerytalnej, 1835–1848.
1850–1852: Urzędnik biura naczelnika wojennego guberni lubelskiej, 1850–1852. Registrator kolegialny.
1850–1866: Sekretarz Komisji Emerytalnej, 1850–1853. Naczelnik kancelarii tamże, 1854–1866. Radca kolegialny, 1858. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1860), SS 2 z kor. (1866).

2141. Czajkowski Józef
1846–1848: Od 1846 zatrudniony został na stanowisku urzędnika biura naczelnika wojennego Rządu Gubernialnego Lubelskiego.

2142. Czajkowski Julian
1857–1866: Rachmistrz 1 kl. w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1857–1864. Kontroler w Kontroli Skarbowej tegoż wydziału, 1865–1866. Sekretarz gubernialny, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1865).

2143. Czajkowski Tomasz (może: sw.175149, sw.222926, sw.508118)
1863–1865: Rysownik w Wydziale Technicznym Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, 1863–1865.

2144. Czajkowski Wojciech
1851–1866: Urzędnik kancelaryjny w Ogólnym Zebraniu Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1851–1855. Młodszy pomocnik sekretarzy tamże, 1856–1860. Starszy pomocnik sekretarzy tamże, 1861. Ekspedytor w Kancelarii Rady Administracyjnej, 1864–1866.

2146. Czaki Anicet
1816–1840: Rysownik planów rzek pod nadzorem inspektora generalnego przy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1816–. Elew dróg i spławów przy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, ?–1819. Konduktor robót przy drodze łazienkowskiej przy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1819–?. Nauczyciel miernictwa rysunków i budownictwa w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie, 1821–?. Zastępca adiunkta budowlanego przy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1824. Adiunkt budowniczy przy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1824–?. Budowniczy Sekcji Przemysłu i Handlu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1833–1840.
1834–1840: Zatrudniony jako budowniczy w Służbie Ogólnej Wydziału Przemysłu i Handlu, następnie budowniczy rządowy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Był również członkiem Rady Głównej Opiekuńczej Instytutów Dobroczynnych do 1840.

2147. Czapalski Józef
1834: Zatrudniony jako kontroler Komory Celnej I rzędu w Tomaszowie w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

2148. Czapieżyński Antoni
1857–1866: Pomocnik rewizorów skarbowych w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1857–1861. Kontroler powiatowy okręgu radzyńskiego tamże, 1862–1865. Kontroler powiatowy okręgu radzyńskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej tegoż wydziału, 1866. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1866).

2149. Czapiński Józef
1864–1865: Młodszy pomocnik ekspedytora w Ekspedycji Gazet Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1864. Pomocnik sekretarza w Oddziale Administracyjnym tegoż zarządu, 1865.

2152. Czaplejewski Marcin
1834–1835: Zatrudniony jako podpisarz powiatu mariampolskiego w Mariampolu, województwo augustowskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2155. Czaplicki Antoni Onufry Bazyli
1827–1849: Zastępca asesora policji poprawczej obwodu warszawskiego, 1827–1828. Zastępca asesora Trybunału Lubelskiego, 1828–1829. Podprokurator przy Sądzie Kryminalnym województwa lubelskiego i podlaskiego, 1829–1830,1831–1837. Urzędnik do szczególnych poruczeń Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1837–1842. Prokurator Trybunału Cywilnego geberni warszawskiej, 1842–1849. Prezes Sądu Kryminalnego geberni lubelskiej, 1849–?.
1835–1848: Zatrudniony jako podprokurator, a następnie prokurator w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla województwa lubelskiego. Od 1838 został urzędnikiem do szczególnych poruczeń w randze sędziego pierwszej instancji w Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Był również radcą w Komitecie Właścicieli.
1853–1863: Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Lubelskiej, 1853–1861. Prezes Sądu Kryminalnego, 1853–1861. Członek IX Departamentu Rządzącego Senatu, 1863. Radca stanu. Ordery: SA 2, SS 3, za 25 lat nieskazitelnej służby (1863).

2156. Czaplicki Feliks (może: 3.586.129)
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu przasnyskiego w województwie płockim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2157. Czaplicki Franciszek (może: sw.163544, sw.21697)
1824–1835: Sekretarz w Sekcji Ekonomicznej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1824–1825. Sekretarz przy nadleśnym generalnym w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1826. Asesor leśny Komisji Województwa Sandomierskiego, 1827–1830, 1834–1835.
1834–1848: Zatrudniony jako asesor nadleśny Sekcji Leśnej w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego. Następnie komisarz leśny i urzędnik do szczególnych poruczeń Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu oraz asesor nadleśny Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1834–1847.
1850–1861: Komisarz leśny w Służbie Leśnej Zewnętrznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851. Urzędnik do szczególnych poruczeń tamże, 1852–1861. Asesor kolegialny, 1854. Radca dworu, 1859. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1859), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

2160. Czaplicki Ignacy
1834–1835: Zatrudniony jako naczelnik Komory Konsumowej w Suwałkach, Komory Celne, Wydział Skarbowy Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2162. Czaplicki Józef (może: 3.586.130, dw.18999, dw.43936, sw.565661)
1834–1835: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa płockiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

2161. Czaplicki Józef (może: 3.586.130, dw.18999, dw.43936, sw.565661)
1841–1848: Kontroler naczelnika Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1841–1848.

2163. Czaplicki Wincenty (może: sw.345778)
1860–1866: Rachmistrz w Oddziale Leśnym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1860–1861. Podsekretarz w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1862–1863. Adiunkt starszy tamże, 1864–1866.

2168. Czapliński Jan (może: 14.93.33, 14.93.33, sw.254001)
1866: Dziennikarz w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1866.

2169. Czapliński Tomasz (może: sw.10467)
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1862.

2171. Czapski Adolf (może: 3.598.158, 3.598.158)
1864–1866: Pomocnik sekretarzy w Oddziale Administracyjnym Wydziału Wojskowo-Policyjnego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1864–1866.

2173. Czapski Antoni
1834–1835: Adiunkt Sekcji Wojskowej Komisji Województwa Lubelskiego, 1834–1835.
1834–1837: Objął stanowisko adiunkta komisarza Wydziału Wojenno- Policyjnego w Komisji Województwa Lubelskiego do 1837.

2175. Czapski Edward
1842–1846: Urzędnik przy Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego, 1842–1846.
1845–1847: Zatrudniony jako urzędnik do szczególnych poruczeń, przydzielony do w Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego, 1845–1847.

2176. Czapski Feliks
1863: Urzędnik do pisma w Wydziale Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863.

2177. Czapski Maksymilian
1850: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1850.

2178. Czapski hr. Adam
1853–1854: Urzędnik w Kancelarii Cywilnej Zarządu Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1853. Urzędnik do pisma w Wydziale I Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1854. Sekretarz kolegialny.

2181. Czarkowski Ignacy
1835: Zatrudniony jako inkwirent obwodu łęczyckiego w Łęczycy w Sądzie Policji Poprawczej w województwach mazowieckim i kaliskim, w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1835.

2182. Czarkowski Paweł
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz 2 kl., następnie kontroler w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1834–1848.
1850–1865: P. o. buchaltera w Buchalterii Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850. P. o. starszego kontrolera tamże, 1851–1852. Starszy kontroler tamże, 1853–1857. P. o. starszego buchaltera tamże, 1858. Starszy buchalter tamże, 1859. Nadkontroler naczelnik sekcji w Kontroli tejże izby, 1860. Naczelny kontroler tamże, 1861–1862. Asesor tamże, 1863–1865. Radca dworu, 1853. Ordery: SA 3 (1850), za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1857), za 25 lat nieskazitelnej służby (1859).

2184. Czarnecki Adam
1820–1835: Dozorca stempla w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Mazowieckiego, 1820–1823. Dozorca składu stempla w kasie wojewódzkiej Komisji Województwa Mazowieckiego, 1824–1825. Dozorca składu stempla w kontroli stempla kollateralnego w Komisji Województwa Mazowieckiego, 1826– 1830, 1834–1835.
1834–1842: Zatrudniony jako dozorca składu stempla Służby Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, następnie w Rządzie Gubernialnym Mazowieckim od 1842.

2186. Czarnecki Andrzej
1834–1848: Zatrudniony jako kontroler, następnie buchalter w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1834–1848. Ordery: SA 3.

2187. Czarnecki Bolesław
1850–1857: Asystent w Kasie Urzędu Loterii, 1850–1851. Adiunkt w Oddziale Kontroli tegoż urzędu, 1852–1856. Dziennikarz i ekspedytor w Wydziale Ogólnym tegoż urzędu, 1857.

2188. Czarnecki Edward
1828: Referent Sekcji Duchownej Rzymsko-Katolickiej Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1828.

2189. Czarnecki Edward (może: sw.225628)
1851–1864: Adiunkt miernictwa w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1851, 1853– 1858. Adiunkt geometra tamże, 1852, 1859–1861. Adiunkt geometra w Sekcji Pomiarowej tegoż wydziału, 1862–1864.

2199. Czarniecki Feliks Józef
1825–1834: Senator wojewoda, 1825–1831. Członek Sądu Sejmowego, 1828–?. Członek Specjalnego Sądu Kryminalnego, 1832–?. Członek Rady Stanu, 1833–1834.
1834: Sprawował urząd członka Rady Stanu Królestwa Polskiego.

2191. Czarnecki Jan (może: 3.611.10, 3.611.10, 3.611.138, 3.648.239, 3.649.63, sw.844035)
1828–1835: Rachmistrz Wydziału Wojskowo-Policyjnego Komisji Województwa Lubelskiego, 1828–1830. Adiunkt Sekcji Administracyjnej w Wydziale Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Lubelskiego, 1834–1835.
1834–1847: Zatrudniony jako adiunkt Wydziału Administracyjnego i Oświecenia Publicznego w Rządzie Gubernialnym Lubelskim do 1847.

2193. Czarnecki Jan (może: 12.52.181, 3.611.10, 3.611.10, 3.611.138, 3.611.18, 3.627.386, 3.627.386, 3.648.239, 3.649.63, le.549.1.18, sw.844035)
1856–1857: Pomocnik rendanta składu stempla w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1856–1857.

2194. Czarnecki Onufry
1834–1835: Zatrudniony w stopniu podporucznika w Służbie Wojskowej z Korpusu Cesarskiego Inżynierów komunikacji lądowych i wodnych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

2195. Czarnecki Stefan
1834–1835: Rachmistrz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Podlaskiego, 1834–1835.
1834–1835: Zatrudniony jako rachmistrz Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2197. Czarniawski Michał
1850–1854: Zastępca sędziego kadencyjnie zasiadającego w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1850, 1853–1854. Sędzia kadencyjnie zasiadający tamże, 1851.

2198. Czarnicki Kajetan (może: sw.250071)
1834–1835: Zatrudniony jako kontroler Kasy Obwodowej w Stopnicy w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2203. Czarnobaj Grzegorz
1863–1866: Młodszy pomocnik ekspedytora w Ekspedycji Gazet Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1863–1866.

2208. Czarnowski Edward (może: sw.225628, sw.549081)
1865–1866: Pomocnik archiwisty w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1865–1866.

2209. Czarnowski Feliks
1821–1835: Rachmistrz pierwszy w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Mazowieckiego, 1821. Rachmistrz kontroli stempla kollateralnego w Komisji Województwa Mazowieckiego, 1826–1830. Kontroler w kasie wojewódzkiej Komisji Województwa Mazowieckiego, 1834–1835.
1834–1839: Zatrudniony jako kontroler Kasy Głównej Wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, następnie w Rządzie Gubernialnym Mazowieckim, 1834–1839.

2211. Czarnowski Ignacy (może: 3.649.75, sw.453175, sw.653840)
1834–1835: Zatrudniony jako poborca Kasy Obwodowej w Stopnicy w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2213. Czarnowski Józef
1834: Zatrudniony jako podprokurator w Sądach Kryminalnych województw płockiego i augustowskiego, w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.
1854–1855: Członek honorowy Deputacji Szlacheckiej Guberni Płockiej, 1854–1855.

2214. Czarnowski Józef
1856–1866: Pomocnik archiwisty w Służbie Ogólnej Wewnętrznej Dyrekcji Ubezpieczeń, 1856–1858. Rachmistrz 3 kl. w Wydziale Miast tejże dyrekcji, 1859–1862. Rachmistrz w Wydziale Wsi tejże dyrekcji, 1863. Rachmistrz w Wydziale Ruchomości tejże dyrekcji, 1864–1866. Registrator kolegialny, 1857. Sekretarz gubernialny, 1858.

2216. Czarnowski Józef Wojciech
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu stanisławowskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2217. Czarnowski Marceli
1836–1845: Zatrudniony na stanowisku asesora oraz p. o. dyrektora kancelarii w Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, 1836–1845.
1836–1845: Zatrudniony na stanowisku asesora Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, 1836–1845.
1855–1866: Zastępca obrońcy w Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1855. Obrońca tamże, 1856–1859, 1861. Radca tamże, 1862–1866. Asesor kolegialny, 1856. Ordery: SS 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1859).

2220. Czarnowski Marcin (może: 3.617.38)
1850–1860: Zastępca obrońcy Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1850–1854. Obrońca tamże, 1860. Asesor kolegialny, 1860.

2221. Czarnowski Mikołaj
1836–1837: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza w Wydziale Administracyjnym Wyznań i Oświecenia w Rządzie Gubernialnym Płockim.

2222. Czartkowski Józef
1834–1835: Zatrudniony jako sekretarz Wydziału I w Łomży (powiaty łomżyński, tykociński, biebrzański) Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa podlaskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

2223. Czartoryski Adam Jerzy
1815: Wiceprezes Rządu Tymczasowego Królewstwa Polskiego, 1815. Senator-Wojewoda, 1815.

2224. Czartoryski Ignacy
1834–1848: Zatrudniony jako sekretarz II Sekcji Podatków Stałych. Następnie przeszedł do Kontroli Ogólnej w Sekcji Buchalterii, gdzie pracował kolejno jako: buchalter, kontroler oraz referent pełniący obowiązki kontrolera w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1864: Referent w Sekcji Buchalterii Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1856. Referent w Sekcji Dochodów Stałych tegoż wydziału, 1857–1858. Naczelny kontroler w Sekcji Buchalterii tegoż wydziału, 1859–1861. Kontroler główny tamże, 1862–1864. Asesor kolegialny, 1854. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1857), SS 3 (1858), za 25 lat nieskazitelnej służby (1861).

2226. Czartoryski Seweryn (może: le.565.3.7)
1860–1863: Sekretarz 3 kl. w Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1860–1861. Podsekretarz tamże, 1862. Ekspedytor w Służbie Ogólnej tejże komisji, 1863.

2227. Czaykowski Filip
1834–1835: Tłumacz języka rosyjskiego w Służbie Ogólnej Komisji Województwa Kaliskiego, 1834–1835.

2228. Czech Karol
1820–1824: Asesor ekonomiczny w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Podlaskiego, 1820–1821. Kontroler wypłat w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Podlaskiego, 1822. Naczelnik Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Podlaskiego, 1823–1824.

2229. Czech Stanisław
1834–1835: Zatrudniony jako sekretarz Urzędu Pocztowego Pośredniego w Widawie, następnie sekretarz Urzędu Pocztowego Pośredniego w Kole, Dyrekcja Generalna Poczt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1850–1851: Sekretarz w Pocztamcie Warszawskim 1850–1851.

2231. Czechowski Antoni (może: 3.535.82)
1834–1846: Zatrudniony jako dziennikarz archiwista Kasy Głównej Wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Od 1838 został rachmistrzem Oddziałów Lasu w Sekcji Dóbr i Lasów. Od 1843 został kontrolerem Kasy Głównej Rządu Gubernialnego Krakowskiego /Radomskiego, 1834–1846.

2232. Czechowski Jan (może: sw.455276)
1852–1863: Podrachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1852–1862. Sekretarz w Oddziale Administracyjnym Wydziału Wojskowo-Policyjnego tegoż Rządu, 1863.

2233. Czechowski Julian
1848: Objął urząd asystenta archiwisty w Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1852: Rachmistrz w Oddziale Kontroli Urzędu Loterii, 1850– 1851. Archiwista w Wydziale Ogólnym tegoż urzędu, 1852.

2235. Czechowski Klemens
1819–1822: Sekretarz Kontroli Generalnej w Komisji Rządowej Wojny, 1819, 1820, 1821, 1822.

2236. Czechowski Wawrzyniec (może: sw.161771, sw.161771, sw.178564)
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca Wydziału IV powiatu i miasta Warszawy w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2308. Czegodaiew-Saksoński Aleksy
1863–1918: Wicegubernator lubelski, 1914–1917.

2238. Czekierski
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz Magazynów Solnych w Mniszewie w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2239. Czekierski Michał
1834–1835: Zatrudniony jako inspektor II pomocnik Sekcji Ogólnej, Służby Wewnętrznej w Komorze Konsumowo-Składowej, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

2241. Czekliński Antoni
1861–1874: Adiunkt archiwum w Wydziale Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1861. Pomocnik naczel nika archiwum w Służbie Ogólnej tegoż wydziału, 1862–1864. Podsekretarz tamże, 1865–1866. Starszy pomocnik archiwisty w Archiwum Akt Dawnych w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1874. Sekretarz gubernialny.
1877–1888: Starszy pomocnik archiwisty w Archiwum Akt Dawnych w Kancelarii Generał-Gubernatora Warszawskiego, 1877, 1881. Archiwista w Archiwum Akt Dawnych w Kancelarii Generał-Gubernatora Warszawskiego, 1885–1886, 1888. Sekretarz gubernialny, 1877. Asesor kolegialny, 1881. Radca dworu, 1885–1886. Radca kolegialny, 1888. (Aleksandria 23, 1881, Warszawa, Przyrynek 4, 1885–1886).

2243. Czeliszczew Andrzej
1856–1860: Urzędnik do szczególnych poruczeń przy ministrze sekretarzu stanu w Kancelarii Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego, 1856–1860. Radca kolegialny. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1857), SS 2 (1858).

2242. Czeliszczew
1848: Zatrudniony jako urzędnik do szczególnych poruczeń w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego, 1848.
1850–1858: Urzędnik do szczególnych poruczeń przy ministrze sekretarzu stanu, 1850–1855. Urzędnik zaliczony do Komisji Przygotowawczej do Rewizji i Ułożenia Praw Królestwa Polskiego, 1856–1858. Szambelan, radca stanu, rzeczywisty radca stanu, 1852.

2245. Czeluściński Benedykt
1834–1835: Zatrudniony jako poborca Kasy Obwodowej w Janowie w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

2317. Czeluściński Konstanty
1843–1881: Pomocnik archiwisty w Wydziale Ogólnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1877, 1881. Ordery: Medale: brązowy pamięci wojny 1853–1856. W służbie państwowej od 1.11.1843, na stanowisku od 1.01.1847.
1854–1866: Dziennikarz w Służbie Ogólnej Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1854–1862. Pomocnik archiwisty tamże, 1863–1866.

2247. Czeluściński Paweł
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku sekretarza obwodu radomskiego w Komisji Województwa Sandomierskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

2249. Czempiński Ignacy
1817–1842: Przewodniczący Najwyższej Izby Egzaminacyjnej Królestwa Polskiego, 1817–?. Szef Wydziałowy w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1819. Naczelnik Biura Administracji w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1820. Prezes Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego w Królestwie Polskim, ?–1842.
1834–1840: Prezes Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego, następnie przekształconego w Dyrekcję Ubezpieczeń w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Członek Komitetu Rozpoznawającego Dowody Szlachectwa. Referendarz stanu nadzwyczajny.

2250. Czempiński Jan
1852–1866: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1852–1854. Adiunkt w Buchalterii Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1860–1861. Kontroler w Sekcji Poborów tegoż zarządu, 1862. Buchalter w Pocztamcie Warszawskim, 1863–1866.

2251. Czempiński Walery
1861–1866: Podrachmistrz w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1861–1864. Archiwista tamże, 1865–1866.

2252. Czepelow
1834: Zatrudniony na stanowisku urzędnika Kancelarii Komendanta Warszawy w Zarządzie Komendanta Warszawy w Administracji Województw Obwodów i Miast.

2253. Czepieliński Aleksander (może: psb.3722.2)
1866: Tłumacz w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1866.

2254. Czepieliński Florian
1865–1888: Pracownik Banku Polskiego w Warszawie, 1865–1888.

2255. Czerkasiński Piotr
1862–1866: Ekspedytor poczty w Gończycach, 1862–1866.

2256. Czerkaski ks. Włodzimierz
1864–1866: Członek Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1864–1866. Dyrektor główny prezydujący w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1864–1866. Członek Komitetu Urządzającego, 1865–1866. Rzeczywisty radca stanu, 1866.

2257. Czerkasow Jan
1842–1848: Zatrudniony jako dziennikarz przy asesorach duchownych w Wydziale Wyznań i Oświecenia w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Od 1844 został starszym pomocnikiem w Wydziale Wojskowym w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim. Tytułowany radcą honorowym i asesorem kolegialnym.
1850–1862: Starszy pomocnik naczelnika Wydziału Wojskowego Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1850–1857. Naczelnik tegoż wydziału, 1858–1862. Radca dworu, radca kolegialny, 1853. Radca stanu, 1857. Ordery: SA 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1851), za 20 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 2 (1857).

2322. Czerkasow Leonid
1863–1918: Gubernator płocki, 1885–1886. Generał-major, 1885–1886.

2259. Czerkawski Ignacy
1850–1856: Urzędnik guberni radomskiej, 1850–1856. Sekretarz gubernialny, 1851.

2260. Czerkawski Kazimierz
1861–1863: Urzędnik kancelaryjny w „Gazecie Rządowej”, 1861. Urzędnik kancelaryjny „Dziennika Powszechnego”, 1862–1863.

2261. Czerkawski Mateusz
1844–1845: Zatrudniony od 1844 na stanowisku urzędnika Rządu Gubernialnego Kieleckiego i Radomskiego. Major Dymisjonowany. Ordery: S. Jer.

2262. Czerkiewicz Stanisław
1857–1866: Asystent w Kontroli Skarbowej w Kielcach, 1857–1859. Asystent w Kontroli Skarbowej w Radomiu, 1860. Asystent w Kontroli Skarbowej w Kielcach, 1863–1864. Rachmistrz tamże, 1865–1866.

2263. Czerkowski Ignacy
1846–1848: Zatrudniony od 1846 na stanowisku urzędnika przy naczelniku wojennym guberni radomskiej.

2264. Czermiński Ignacy
1819–1820: Dozorca miast Komisji Województwa Kaliskiego, 1819– 1820.

2265. Czermiński Kacper
1834–1835: Zatrudniony jako sekretarz Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa mazowieckiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

2266. Czermiński Sylwester
1834–1835: Zatrudniony jako regent powiatu opoczyńskiego w województwie sandomierskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

2267. Czermiński Teofil (może: sw.514500)
1857–1866: Sekretarz w Urzędzie Lekarskim guberni płockiej, 1857– 1866.

2268. Czermiński Walery
1860: Podrachmistrz w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1860.

2269. Czermiński Władysław
1856–1866: Geometra w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1856–1861. Geometra w Sekcji Pomiarowej tegoż wydziału, 1862–1866.

2270. Czerniawski Andrzej (może: le.3263.2.2)
1834–1835: Zatrudniony jako podpisarz powiatu szkalbromierski w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2271. Czerniawski Grzegorz
1865–1866: Komisarz rządowy przy spółce utrzymania dróg bitych I rzędu w Zarządzie Komunikacji w Królestwie Polskim, 1865. Członek Ogólnego Zebrania. Inspektor, 1866. Kapitan inżynier. Ordery: SS 2, SA 3, SS 2 z kor. (1866).

2272. Czerniawski Stanisław
1834–1848: Zatrudniony jako referent Sekcji Sekwestracyjnej, następnie od 1838 został komisarzem w Sekcji Technicznej w Wydziale Dóbr i Lasów, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Ordery: SS 3.
1850: Komisarz ekonomiczny w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Ordery: SS 3 (1850).
1850–1860: Adiunkt ekonomiczny w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1853. Rachmistrz w Sekcji Administracyjnej tegoż wydziału, 1854. Referent w Sekcji Włościan i Kolonistów Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1855–1859. Komisarz ekonomiczny do oczynszowania włościan dóbr prywatnych okręgu łęczyckiego w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego.

2275. Czernicki Aleksander (może: 3.648.115, 3.772.2)
1857–1862: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1857–1859. Pomocnik buchaltera tamże, 1862.

2276. Czernicki Dymitr
1866: Członek Rad Zarządzających Towarzystw Dróg Żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej, 1866. Generał-major.

2277. Czerniewicz Seweryn
1824–1835: Sekretarz Wydziału Celnego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1824. Referent w tym Wydziale, 1825, 1826, 1827, 1828, 1830. Referent w Sekcji Ogólnej tej Komisji, 1834, 1835.
1834–1848: Zatrudniony jako referent Sekcji Celnej, w 1835–1838 referent Sekcji Ogólnej, następnie objął stanowisko naczelnika Sekcji Celnej, a od 1845 naczelnika Sekcji Solnej w Wydziale Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Ordery: SS 3.
1850–1864: Naczelnik Sekcji Solnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1864. Radca dworu, radca kolegialny, 1856. Radca dworu, 1858. Radca kolegialny, 1859. Ordery: SS 3 (1850), za 15 lat nieskazitelnej służby (1853), SS 2, za 20 lat nieskazitelnej służby (1858), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

2280. Czernik Edmund
1843: Zatrudniony na stanowisku pełniącego obowiązki rachmistrza Sekcji Rachunkowej Zarządu Naczelnego Okręgu XIII Komunikacji Lądowych i Wodnych.
1843–1848: Od 1843 pełnił obowiązki rachmistrza w Sekcji Rachunkowości Zarządu Komunikacji Lądowych i Wodnych. Następnie buchalter w Biurze Zarządu Drogi Żelaznej, 1845–1848.

2282. Czernik Edward
1853–1866: Kontroler powiatowy w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1853–1861. Kontroler powiatowy w Służ bie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1860– 1861. Kontroler powiatowy okręgu konińskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej tegoż wydziału, 1862–1866.

2283. Czernobaj Grzegorz
1862: Młodszy pomocnik ekspedytora w Ekspedycji Gazet Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1862.

2334. Czernysz Mikołaj
1853–1874: Zapasowy oficer straży ziemskiej w Kancelarii Gubernatora Radomskiego, 1874. Kapitan, 1874. Ordery: SS 3. Medale: srebrny za obronę Sewastopola, brązowy pamięci wojny 1853–1856 i za stłumienie „polskiego buntu” 1863–1864. W służbie państwowej od 1.04.1854, na stanowisku (zapasowego oficera) od 5.07.1873. Uposażenie – 700 rubli (1874).

2284. Czerski Ferdynand (może: 3.792.53)
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu radzymińskiego w Radzyniu, województwo podlaskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2285. Czerski Jan
1835: Zatrudniony jako sędzia Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa lubelskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2286. Czerski Józef
1848: Objął stanowisko adiunkta kasy w Kasie Głównej Pocztowej w Dyrekcji Poczt.
1850–1854: Adiunkt Kasy Głównej Pocztowej Dyrekcji Poczt, 1850. Sekretarz w Pocztamcie Warszawskim, 1851. Rachmistrz w Sekcji Poborów Zarządu XIII Okręgu Pocztowego, 1852–1853. Rachmistrz w tejże sekcji Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1854.

2369. Czwrskier Chrystian
1845–1848: Zatrudniony na stanowisku młodszego, a następnie starszego cenzora w Kancelarii Cenzury Rządowej w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1845– 1848.
1850–1863: Starszy cenzor w Warszawskim Komitecie Cenzury, 1850–1853, 1856–1863.

2289. Czerskier Jakub
1854–1855: Starszy cenzor w Warszawskim Komitecie Cenzury, 1854–1855.

2337. Czertkow Michał
1863–1915: Generał-gubernator warszawski, 1901–1905. Głównodowodzący wojskami warszawskiego okręgu wojennego, członek Rady Państwa, generał-adiutant, zaliczony do kawalerii gwardyjskiej i wojska dońskiego, generał kawalerii, 1901.

2290. Czerwicki Aleksander (może: sw.886080)
1856: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1856.

2291. Czerwiński Ignacy
1834–1847: Zatrudniony jako adiunkt, rendant składu druków i formularzy Sekretariatu Generalnego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu do 1847.
1850–1858: Ekspedytor główny w Kancelarii Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1858. Sekretarz kolegialny, 1853. Radca honorowy, 1858.

2293. Czerwiński Jan (może: sw.138180)
1862–1863: Pomocnik rachmistrzów w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowo-Policyjnego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1862–1863.

2294. Czerwiński Józef
1863–1866: Asystent w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1863. Pomocnik rendanta składu stempla i formularzy w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1864. Pomocnik rendanta składu stempla tamże, 1865. Adiunkt tamże, 1866.

2295. Czerwiński Marceli
1843–1848: Zatrudniony jako adiunkt archiwum w Sekcji Długów Księstwa Warszawskiego w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Archiwista w Sekcji Długów Księstwa Warszawskiego Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1859. Kontroler tamże, 1860–1861. Referent tamże, 1862–1864. Referent starszy w Sekcji Emerytalnej tegoż wydziału, 1865–1866.

2297. Czerwiński Teodor
1857–1866: Asystent w Sekcji Wypłat Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1857–1859. Pomocnik kontrolera powiatowego okręgu kaliskiego w Oddziale Dochodów Niestałych tegoż wydziału, 1865. Pomocnik kontrolera powiatowego okręgu kaliskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej tegoż wydziału, 1866.

2298. Czerwiński Władysław
1850–1855: Geometra 1 kl. w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Adiunkt miernictwa tamże, 1851. Adiunkt geometra tamże, 1852–1855.

2299. Czestilin
1834–1835: W 1834 zatrudniony na stanowisku pomocnika naczelnika Wydziału Policyjnego Kancelarii Gubernatora Wojennego w Administracji Województw Obwodów i Miast.
1850–1866: Naczelnik wydziału w Kancelarii Cywilnej Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1850–1855. P. o. dyrektora tejże kancelarii, 1856. Dyrektor tejże kancelarii, 1857–1861. Zarządzający Kancelarią Przyboczną Namiestnika Królestwa Polskiego, 1863–1866. Asesor kolegialny, radca dworu, 1852. Radca kolegialny, 1857. Rzeczywisty radca stanu, 1863. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1850), za 20 lat nieskazitelnej służby (1854), SS 2 (1858), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860), O. Czer. 3 (1861), SA 2 (1863).
1874–1894: Dyrektor Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1874. Odkomenderowany do dyspozycji generał-gubernatora warszawskiego z Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1877. Odkomenderowany do dyspozycji generał-gubernatora warszawskiego z Ministerstwa Sprawiedliwości, 1885– 1886, 1888, 1892, 1894. Senator, 1881, 1885–1886, 1888, 1892, 1894. Tajny radca, 1877, 1881, 1885–1886, 1888, 1892, 1894. (Warszawa, Krakowskie Przedmieście 42, 1874, Królewska 35 a, 1885–1886. Warszawa, Instytucka 10, 1894).

2301. Czetwertyński Gustaw
1847–1848: Senator zasiadający jako członek w Zebraniu Ogólnym Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1847–1848. Tajny radca. Ordery: SA 2 z kor., SW 4, SS 2.
1850–1851: Senator w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1850–1851. Tajny radca. Ordery: SA 2 z kor., SS 2, SW 4, za 30 lat nieskazitelnej służby (1850).

2303. Czetyrkin
1835–1848: Zatrudniony jako główny medyk czynnej armii Wydziału Generała Sztab-Doktora, 1835. Prezydujący Rady Lekarskiej i członek Rady Lekarskiej, 1838–1848.
1838–1848: Członek Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1840–1848. Był członkiem, a następnie prezydował w Radzie Ogólnej Lekarskiej. Ordery: SA 2, SW 4, O. C. 3.
1850–1857: Członek Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1857. Inspektor główny służby zdrowia, 1850–1856. Generał sztabs-doktor Armii Czynnej, członek Rady Lekarskiej Cesarstwa i różnych towarzystw naukowych i dobroczynnych zakładów, prezydujący w Radzie Lekarskiej, 1850–1857. Rzeczywisty radca stanu, tajny radca, 1851. Ordery: SS 1, SW 3, SA 2, O. C. 3, za 25 lat nieskazitelnej służby, SA 1, Leopolda II Komandorski (1851), za 30 lat nieskazitelnej służby (1852), SA 1 z kor. (1856).

2350. Czokało Dominik
1834–1835: Archiwista w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Komisji Województwa Augustowskiego, 1834–1835.
1834–1846: Objął stanowisko adiunkta Wydziału Wojskowo- Policyjnego, od 1837 archiwisty Wydziału Administracji i oświecenia Publicznego, Komisji Województwa Augustowskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

2352. Czołowski
1835: Zatrudniony jako urzędnik 10 kl. w Komisji Głównej Obrachunkowej, 1835.

2353. Czołowski Walerian
1864–1866: Ekspedytor poczty w Garwolinie, 1864–1866.

2354. Czopowski Antoni
1853–1877: P. o. inspektora medycznego w Wydziale Lekarskim Rządu Gubernialnego Siedleckiego, 1875. Inspektor medyczny w tym Wydziale, 1877. Radca kolegialny, 1875. Ordery: SW 4, SS 2 z koroną imperatorską. Medale: brązowy pamięci wojny 1853–1856.

2357. Czosnowski Józef
1852–1866: P. o. rachmistrza 3 kl. w Sekcji I Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1852. Rachmistrz 3 kl. tamże, 1853–1854. Rachmistrz 2 kl. tamże, 1855–1857. Referent tamże, 1858– 1861. Referent starszy w Sekcji III Wydziału Administracji Ogólnej tejże komisji, 1862–1864. Naczelnik tejże sekcji, 1865–1866. Sekretarz gubernialny, 1856. Sekretarz kolegialny, 1859. Ordery: SS 3 (1861)

2358. Czosnowski Wincenty (może: 4.37.608)
1864–1866: Rachmistrz w Wydziale Ruchomości Dyrekcji Ubezpieczeń, 1864–1865. Rachmistrz w Wydziale Wsi tejże dyrekcji, 1866.

2359. Czosnowski Władysław
1841: Delegat Komitetu Ochrony Zabytków Przeszłości (?).

2356. Czosnowski Feliks
1851–1874: P. o. pomocnika ekspedytora w Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1851–1852. Pomocnik ekspedy tora tamże, 1853–1854, 1857, 1861. Podsekretarz tamże, 1862–1866. Nadetatowy urzędnik w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, III referat, 1874. Registrator kolegialny, 1852. Sekretarz gubernialny, 1857. Sekretarz kolegialny, 1861. Radca tytularny, 1874.
1855–1860: Pomocnik ekspedytora w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1855–1860. Registrator kolegialny, sekretarz gubernialny, 1858.
1877: Pozostający przy Kancelarii Generał-Gubernatora Warszawskiego, 1877. Radca tytularny, 1877.

2361. Czudowski Michał
1842–1845: Pracował na stanowisku urzędnika przy naczelniku Wydziału I w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim, 1842– 1845. Regestrator kolegialny.

2362. Czujkow Jan
1853–1900: Sztabs-oficer do specjalnych poruczeń w Kancelarii Gubernatora Siedleckiego, 1875, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1885– 1886, 1887, 1888, 1891, 1892, 1893, 1894. Sztabs-oficer do specjalnych poruczeń w Kancelarii Gubernatora Radomskiego, 1899, 1900. Podpułkownik, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883. Pułkownik, 1885–1886, 1887, 1888, 1891, 1892, 1893, 1894, 1899, 1900. Ordery: SA 3, SS 2 i 3. Medale: za wkład w urządzenie włościan w Królestwie Polskim, brązowy pamięci wojny 1853–1856, brązowy pamięci stłumienia „polskiego buntu” 1863–1864.

2364. Czumakowski
1835: Zatrudniony jako urzędnik 7 kl. w Komisji Ustanowionej dla Zaspokojenia Mieszkańców Królestwa Polskiego z Należności Kwitowych, 1835.

2366. Czurakowski Edward
1850–1855: Adiunkt w Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1851. Sekretarz 3 kl. tamże, 1852–1855. Sekretarz gubernialny, 1851. Sekretarz kolegialny, 1853.

2367. Czwalina Fryderyk
1834–1835: Zatrudniony jako archiwista Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa mazowieckiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

2368. Czwalina Mieczysław
1863: Pisarz pocztowy w Pocztamcie Warszawskim, 1863.

2370. Czyszkowski Mikołaj
1864–1865: Pomocnik rachmistrza w Sekcji Kontroli Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1864. Pomocnik buchaltera w Oddziale Kasy Głównej tejże dyrekcji, 1865.

2371. Czyszkowski Stanisław
1841–1848: Objął urząd rachmistrza Towarzystwa Ogniowego w Wydziale Administracyjnym od 1841. Od 1845 został rachmistrzem powiatu warszawskiego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego. Następnie od 1848 zatrudniony jako rachmistrz 3 kl. w Wydziale Miast w Dyrekcji Ubezpieczeń.

2372. Czyżewski Franciszek (może: sw.158566)
1829–1835: Zastępca archiwisty w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Augustowskiego, 1829. Podarchiwista w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Augustowskiego, 1830, 1834–1835.
1834–1848: Zatrudniony jako podarchiwista Sekcji Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Od 1843 został archiwistą w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Augustowskiego.
1850–1851: Archiwista w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1851.

2376. Czyżewski Ignacy Stanisław
1819: Senator Królestwa Polskiego, 1819–?.
1822: Członek Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1822.

2377. Czyżewski Józef (może: sw.156233)
1850–1866: Urzędnik w guberni augustowskiej, 1850–1857. Urzędnik Zarządu Komendanta Augustowskiego,1862. Sekretarz w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1865–1866.

2092. Ćwierczakewicz Józef
1844–1848: Zatrudniony na stanowisku sekretarza w Wydziale Cywilnym w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1844–1848.

2091. Ćwierczakewicz Stanisław
1852–1863: Urzędnik w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1852, 1855–1856. Kasjer w Wydziale Paszportowym tejże kancelarii, 1858, 1862. Kasjer w Wydziale Paszportowym Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1863. Sekretarz kolegialny, radca honorowy, 1858.
1853–1861: Urzędnik do pisma w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1853–1854. Kasjer w Wydziale Paszportowym tejże kancelarii, 1857, 1859–1861. Sekretarz kolegialny, radca honorowy, 1857. Asesor kolegialny, 1861

2093. Ćwierczakewicz Władysław
1854–1855: Pomocnik inżyniera gubernialnego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1854–1855.

2379. Ćwierczakiewicz Aleksander
1861–1863:

2381. Ćwikliński Kazimierz
1852–1866: Urzędnik w Guberni Radomskiej, 1852, 1854–1858. Adiunkt w Oddziale Administracyjnym Wydziału Wojskowo-Policyjnego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1862–1865. Naczelnik tegoż oddziału, 1866.

2436. d'Auvray Paweł
1841–1842: Zatrudniony na stanowisku urzędnika do szczególnych poruczeń w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

2390. d'Aystetten Józef
1865–1866: Pomocnik kontrolera powiatu kalwaryjskiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1865. Pomocnik kontrolera powiatowego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej tegoż wydziału.

246. d'Aystetten Karol
1820–1830: Kontroler wypłat w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Augustowskiego, 1820–1822. Referent Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Augustowskiego, 1823–1824. Rewizor wojewódzki w Sekcji Skarbowej Komisji Województwa Augustowskiego, 1825. Rewizor wojewódzki w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej.

2391. d'Aystetten Kwiryn
1859–1866: Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1859–1866.

2750. d'Obyrn Jan
1859: Pomocnik rachmistrza w Kontroli Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859.

10563. d'Obyrn Wiktor
1855–1862: Rewizor skarbowy w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1855–1861. Rewizor skarbowy powiatu stanisławowskiego, 1862. Radca honorowy, 1855. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1855).

2440. Dąbkowski Bonifacy
1836: Pracownik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1836–?.

2439. Dąbkowski Bonifacy
1863: Adiunkt w Sekcji Administracyjnej Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1863.

2441. Dąbkowski Jan
1858: Członek honorowy Deputacji Szlacheckiej Guberni Płockiej, 1858.

2442. Dąbkowski Piotr
1834–1848: Zatrudniony jako rewizor w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Następnie od 1838 został rewizorem skarbowym Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego.
1850–1853: Rewizor skarbowy w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1853. Asesor kolegialny, 1853.

2444. Dąbkowski Stefan
1850–1853: Ekspedytor poczty w Starej Wsi, 1850–1853.

2445. Dąbkowski Teofil
1854–1857: Ekspedytor poczty w Starej Wsi, 1854–1857.

2446. Dąbrowicz Jakub
1834–1835: Zatrudniony jako naczelnik Komory Celnej I rzędu w Tykocinie, Wydział Skarbowy Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2447. Dąbrowolski Jan (może: 4.550.3, sw.227332)
1843–1847: Zatrudniony jako adiunkt w Sekcji Długów Księstwa Warszawskiego w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

2448. Dąbrowski Adam
1841–1848: Zatruniony jako adiunkt kontroli, a następnie dziennikarz i ekspedytor w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1841–1848.
1850–1866: P. o. młodszego kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850–1857. P. o. kontrolera tamże, 1858. Kontroler tamże, 1859–1860. Młodszy kontroler tamże, 1861–1866. Radca honorowy, 1854. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1857), za 20 lat nieskazitelnej służby (1860).

2450. Dąbrowski Aleksander
1850–1861: Sekretarz spisu wojskowego w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1861. Radca honorowy.

2452. Dąbrowski Aleksander (może: psb.4000.12, sw.489705, sw.568867)
1860: Kontroler powiatowy w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1860.

2451. Dąbrowski Aleksander (może: psb.4000.12, sw.489705, sw.568867)
1861–1866: Adiunkt w Sekcji Administracyjnej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1861–1865. Sekretarz w Wydziale Regulacji Podatków Stałych tejże komisji, 1866.

2453. Dąbrowski Antoni (może: 4.249.43, 4.251.284, 4.257.36, 4.261.174, le.631.3.31, sw.457100, sw.488501)
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku komisarza obwodu radomskiego w Komisji Województwa Sandomierskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

2454. Dąbrowski Antoni (może: 4.249.43, 4.251.284, 4.257.36, 4.261.174, le.631.3.31, sw.457100, sw.488501)
1834–1835: Zatrudniony jako regent powiatu zamojskiego w województwie lubelskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834– 1835.

2455. Dąbrowski Antoni (może: 4.249.43, 4.251.284, 4.257.36, 4.261.174, le.631.3.31, sw.457100, sw.488501)
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz Magazynów Solnych w Częstochowie w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2456. Dąbrowski Bernard
1853–1864: Podarchiwista w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1853. Archiwista w Służbie Ogólnej Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1854–1864. Radca honorowy, 1860.

2457. Dąbrowski Bolesław
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego.

2458. Dąbrowski Bronisław (może: 4.242.69)
1846: Objął stanowisko członka Dyrekcji Wyścigów Konnych.

2459. Dąbrowski Dominik
1834: Zatrudniony jako pisarz Komory Celnej II rzędu w Boguszach, Wydział Skarbowy Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

2460. Dąbrowski Erazm
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz Komory Celnej w Radziejowie w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.
1850–1866: Pomocnik rewizorów skarbowych w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1853. Kontroler powiatowy tamże, 1854–1861. Kontroler powiatowy powiatu łęczyckiego tamże, 1862–1866. Asesor kolegialny, 1856. Ordery: za 25 lat nieskazitelnej służby (1862).

2462. Dąbrowski Franciszek (może: le.625.15.1, sw.225234, sw.355573, sw.724398, sw.869397)
1860–1866: Archiwista w Wydziale Ogólnym Urzędu Loterii, 1860– 1863. Rachmistrz w Oddziale Kontroli tegoż urzędu, 1864. Podsekretarz w Sekcji Stempla i Loterii Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1865–1866.

2464. Dąbrowski Henryk (może: 4.249.89, le.624.4.7, psb.4000.8, psb.4012.2)
1864–1866: Pomocnik rachmistrza w Sekcji Kontroli Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1864. Pomocnik rachmistrza w Wydziale Rachunkowości tejże dyrekcji, 1865–1866.

2466. Dąbrowski Ignacy (może: 13.241.46, 4.240.65, 4.251.257, sw.547135)
1834: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla województwa sandomierskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

2465. Dąbrowski Ignacy
1837–1848: Zatrudniony na stanowisku referenta do spraw ekonomicznych Sekcji Ogólnej w Wydziale Lasów i Dóbr Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Zastępca naczelnika Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852. Naczel nik Sekcji Technicznej tegoż wydziału, 1853–1861. Wicedyrektor tegoż wydziału, 1862–1863. P. o. dyrektora Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych, 1864–1866. Asesor kolegialny, 1853. Radca dworu, 1860. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 3 (1857), za 20 lat nieskazitelnej służby (1859), SA 3 (1861).

2469. Dąbrowski Ignacy (może: 13.241.46, 4.240.65, 4.251.236, 4.251.257, psb.4001.2, sw.547135)
1856–1862: Sekretarz w Urzędzie Lekarskim Guberni Radomskiej, 1856–1857, 1859–1862.

2467. Dąbrowski Ignacy
1862–1866: Urzędnik do pisma w Biurze Rady Głównej Opiekuńczej, 1862. Archiwista i dziennikarz tamże, 1865. Rachmistrz tamże, 1866.

2470. Dąbrowski Izydor
1841–1848: Zatrudniony na stanowisku adiunkta Wydziału Policyjnego w Rządzie Gubernialnym Kaliskim, 1841–1844. Następnie pracował jako adiunkt Wydziału Policyjnego, a od 1847 został pomocnikiem naczelnika powiatu gostynińskiego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego. Ordery: SS 3.

2471. Dąbrowski Jan (może: 4.240.62, 4.251.206, le.629.6.2, sw.163547, sw.193516, sw.307388, sw.417081, sw.551300, sw.568868, sw.713633, sw.724264)
1834–1835: Rewizor wojewódzki Komisji Województwa Mazowieckiego, 1834–1835.
1834–1835: Zatrudniony jako rewizor wojewódzki Służby Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

2473. Dąbrowski Jan
1850–1866: P. o. sekretarza wydziału, sekretarz 3 kl. w Kancelarii Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1851. Sekretarz wydziału Służby Ogólnej w tymże wydziale, 1853–1865. Referent tamże, 1866. Sekretarz gubernialny, 1853. Sekretarz kolegialny, 1858. Radca honorowy, 1860.

2474. Dąbrowski Jan (może: sw.193516, sw.417081, sw.551300, sw.713633)
1862–1874: Sekretarz 1 kl. w Wydziale Kryminalnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1862–1866. Urzędnik do specjalnych poruczeń z tytułem sędziego pierwszej instancji, 1874.

2475. Dąbrowski Józef
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia prezydujący obwodu lubelskiego (powiaty lubelski, lubartowski, kazimierski, kraśnicki, krasnowstawski) w Sądach Policji Poprawczej w województwach lubelskim i podlaskim, w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2476. Dąbrowski Józef (może: 4.249.83, 4.251.229, 4.257.25, 4.261.202, 4.265.3, le.625.15.2, le.630.1.8, psb.4000.2, sw.152007, sw.455384, sw.470869, sw.900946)
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku sekretarza obwodu stanisławowskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

2478. Dąbrowski Józef
1834–1835: Zatrudniony jako rewizor generalny Służby Ogólnej w Urzędzie Konsumpcyjnym Miasta Warszawy, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.
1850: Rewizor skarbowy w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850. Ordery: LH (1850).

2479. Dąbrowski Józef
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz 2 kl., następnie starszy kontroler w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1834–1848. Ordery: SS 3
1850–1852: P. o. nadkontrolera naczelnika sekcji w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850–1852. Ordery: SS 3 (1850).

2477. Dąbrowski Józef
1846–1848: Objął stanowisko rewizora skarbowego w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, a od 1848 rewizora skarbowego w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Warszawskiego. Ordery: LH.
1850–1857: Rachmistrz w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1853. Adiunkt tamże, 1854–1857. Sekretarz kolegialny, 1851. Radca honorowy, 1855. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1853), za 20 lat nieskazitelnej służby (1855).

2483. Dąbrowski Józef
1860–1862: Urzędnik do pisma 2 kl. w Kancelarii Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1860–1861. Urzędnik do pisma 2 kl. w Kancelarii Zarządu VII Okręgu Komunikacji, 1862.

2485. Dąbrowski Julian
1850–1855: Geometra 2 kl. w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851. Geometra tamże, 1852–1855.

2484. Dąbrowski Julian
1852–1858: Podrachmistrz kwaterunkowy w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1852–1855. Rachmistrz transportowy w Wydziale Policyjnym tegoż Rządu, 1856–1858.

2486. Dąbrowski Kajetan
1835–1836: Zatrudniony na stanowisku kasjera Służby Ogólnej w Wydziale Stadnym.

2487. Dąbrowski Kajetan (może: 13.303.71, 4.242.83, sw.259973)
1860–1866: Zastępca dziennikarza w Służbie Ogólnej Wewnętrznej Dyrekcji Ubezpieczeń, 1860. Dziennikarz tamże, 1861–1866.

2488. Dąbrowski Karol
1834–1845: Zatrudniony na stanowisku archiwisty głównego, a od 1841 adiunkta Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Krakowskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. W 1845 objął urząd naczelnika Oddziału Wyznań i Oświecenia w Wydziale Administracyjnym, Wyznań i Oświecenia w Rządzie Gubernialnym.
1851–1856: Archiwista i dziennikarz w Biurze Rady Głównej Opiekuńczej, 1851. Rachmistrz tamże, 1852–1856. Registrator kolegialny.

2490. Dąbrowski Karol
1850–1861: Radca w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1856. Radca w Służbie Ogólnej Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1857–1861. Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Radomskiej, 1853–1861. Radca dworu, 1853. Radca kolegialny, 1859. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1859), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

2491. Dąbrowski Kazimierz (może: 4.257.22)
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu czerskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2492. Dąbrowski Kazimierz
1835: Zatrudniony na stanowisku kontrolera w obwodzie piotrkowskim w Piotrkowie, w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

2493. Dąbrowski Konrad (może: 4.251.291)
1862: Urzędnik do pisma w Zarządzie Głównym Służby Cywilno-Lekarskiej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1862.

2495. Dąbrowski Marcin (może: sw.456017)
1834: Zatrudniony jako kontroler Kasy Obwodowej w Płocku, w Wydziale Skarbowym Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

2496. Dąbrowski Michał
1848: Archiwista w Biurze Zarządu Drogi Żelaznej, 1848.
1860–1866: Rachmistrz w Kontroli Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1860– 1862. Starszy rachmistrz kierujący Sekcją Rachunkową tejże dyrekcji, 1863–1864. Naczelnik Wydziału Rachunkowości tejże dyrekcji, 1865–1866. Sekretarz gubernialny.

2498. Dąbrowski Napoleon (może: 4.242.61)
1850: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1850.

2499. Dąbrowski Piotr (może: 4.251.262)
1819–1835: Adiunkt wydziałowy Komisji Województwa Kaliskiego, 1819. Rewizor wojewódzki w Komisji Województwa Kaliskiego, 1824–1830. Rewizor wojewódzki w Komisji Województwa Płockiego, 1834–1835.

2500. Dąbrowski Seweryn
1850–1866: Adiunkt w Oddziale Administracyjnym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850. Rachmistrz w Oddziale Rachuby tejże sekcji, 1851–1861. Rachmistrz młodszy tamże, 1862–1863. Rachmistrz starszy tamże, 1864. Rachmistrz starszy w Oddziale Dóbr tejże sekcji, 1865. Rachmistrz w Oddziale Ekonomicznym tejże sekcji, 1866.

2501. Dąbrowski Stanisław (może: le.630.1.6, sw.454832, sw.539266)
1858–1866: Rachmistrz w Oddziale Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1858–1864. Rachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1865. Tłumacz w Służbie Ogólnej tegoż Rządu, 1866.

2503. Dąbrowski Teofil
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca Wydziału I powiatu i miasta Warszawy w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju, następnie patron w kancelarii przy Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji województwa mazowieckiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2504. Dąbrowski Teofil
1842: Zatrudniony Jako Pomocnik Geometry.

2505. Dąbrowski Tomasz (może: sw.514866, sw.568765)
1834–1835: Zatrudniony jako kontroler Kasy Obwodowej w Mławie Wydziału Skarbowego Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2506. Dąbrowski Wacław
1860: Adiunkt w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1860.

2507. Dąbrowski Wawrzyniec (może: 4.249.41)
1825–1830: Sekretarz Sekcji Ekonomicznej w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Augustowskiego, 1825–1830.

2508. Dąbrowski Wiktor (może: psb.5459.4)
1859–1866: Adiunkt w Sekcji Buchalterii Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1859–1864. Rachmistrz starszy w Sekcji Dochodów Stałych tegoż wydziału, 1865. Rachmistrz starszy w Sekcji Buchalterii tegoż wydziału, 1866.

2509. Dąbrowski Wincenty
1835–1846: Zatrudniony na stanowisku sekretarza archiwisty i dziennikarza Kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego, następnie został naczelnym sekretarzem oraz sekretarzem archiwistą Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu. Sekretarz i kasjer w Redakcji Gazety Rządowej podlegalącej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1840–1842. Jako członek honorowy uczestniczył w dziełaniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Radca honorowy. Ordery: SA 2 i 3, SS 3.

2510. Dąbrowski Władysław Romuald
1855–1857: Urzędnik kancelaryjny w Wydziale Wojskowym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1855–1857. Registrator kolegialny, 1855.

2511. Dąbrowski Włodzimierz
1865–1866: Adiunkt prawny w Oddziale Prawnym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1865–1866.

2512. Dąbrowski Wojciech
1841–1848: Sprawował urząd podkoniuszego stacyjnego w Oddziale Stadnym Wydziału Stadnego.
1850–1858: Dozorca stacyjny w Oddziale Stadnym Wydziału Stada Rządowego Koni, 1850. Podkoniuszy stacyjny tamże, 1852–1858.

2514. Dąbrowski Wojciech
1850–1854: Podrachmistrz w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1854.

2515. Dąbrowski Wszebor
1853–1866: Sekretarz w Oddziale Rachuby Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1853–1854. Rachmistrz tamże, 1855–1860. Adiunkt starszy w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1861. Starszy adiunkt ekonomiczny tamże, 1862–1863. Sekretarz w Sekcji Administracyjnej tegoż wydziału, 1864–1865. Referent starszy w Sekcji Technicznej tegoż wydziału, 1866.

2516. Dąbrowski Zygmunt
1863: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Wydziału Oświecenia Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863.

2463. Dąbrowski-Powała Franciszek Ksawery
1818: Radca Województwa Mazowieckiego, 1818–?.

2517. Dąbski Kajetan
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu dąbrowskiego w Augustowie, województwo augustowskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości. 1834.

2518. Dąbski Wincenty (może: sw.720677)
1834–1835: Zatrudniony jako nadleśniczy Leśnictwa Rządowego w Buchcie w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2519. Dądrowski Adam
1838–1840: Zatrudniony jako zastępca ekspedytora w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1838–1840.

2520. Dądrowski Aleksander
1844–1848: Zatrudniony od 1844 jako rachmistrz, a następnie sekretarz Wydziału Wojskowo-Policyjnego Rządu Gubernialnego Sandomierskiego, a od 1845 Radomskiego, 1844–1848.

2385. Daehn
1845–1848: Zatrudniony jako członek Komitetu Drogi Żelaznej, następnie prezes Zarządu Drogi Żelaznej, 1845–1848.

2386. Dahlen Jan
1838–1843: Objął urząd archiwisty w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1838–1843.

2387. Dahlen Wiktor
1835: Zatrudniony jako sekretarz Głównego Urzędu Pocztowego Nadwornego w Dyrekcji Generalnej Poczt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.
1850–1854: Sekretarz w Pocztamcie Warszawskim, 1850–1854.

2392. Dalak Ludwik
1821–1830: Inspektor budowniczy w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Województwa Płockiego, 1821. Budowniczy okręgowy w Komisji Województwa Płockiego, 1822–1823. Asesor budowniczy wojewódzki w Komisji Województwa Płockiego, 1825. Budowniczy wojewódzki w Komisji Województwa Płockiego, 1826–1827. Asesor budowniczy wojewódzki w Komisji Województwa Płockiego.

2393. Dalecki Jan
1834–1835: Zatrudniony jako kontroler Komory Celnej I rzędu we Włodawie, Komory Celne Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2521. Dąmski Karol
1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu skalbmierskiego województwa krakowskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2397. Danczycz Maksymilian
1858–1861: Adiunkt w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu 1858, 1860–1861. Sekretarz gubernialny, 1858.

2398. Dangiel Zygmunt
1863: Wicereferendarz 2 kl. w Kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1863.

2400. Danielewicz Piotr
1866: Kontroler skarbowy w Łodzi w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydział Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866.

2401. Danielski Franciszek
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku naczelnika Głównego Urzędu Pocztowego Nadwornego, następnie został komisarzem Dyrekcji Generalnej Poczt w Dyrekcji Generalnej Poczt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego do 1834.

2402. Danielski Jan
1820–1822: Inspektor w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Mazowieckiego, 1820–1822.

2403. Danielski Jan
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku komisarza obwodu pułtuskiego w Komisji Województwa Płockiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego do 1835.

2404. Danielski Klemens
1860–1861: Rachmistrz 2 kl. w Biurze Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1860–1861. Radca honorowy.

2406. Daniewski Piotr (może: sw.327553, sw.327554, sw.49944, sw.49944)
1865–1866: Rachmistrz młodszy w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1865–1866.

2407. Daniewski Walenty (może: 4.143.18)
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku konduktora w Służbie Wojskowej z Korpusu Cesarskiego Inżynierów komunikacji lądowych i wodnych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Od 1835 został inżynierem w obwodzie warszawskim Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

2413. Daniłow Jan
1861–1873: Urzędnik kancelaryjny w Kancelarii Gubernatora Radomskiego, 1873. W służbie państwowej od 10.09.1861, na stanowisku (urzędnika kancelaryjnego) od 14.07.1872. Uposażenie – 300 rubli (1873).

2414. Daniłow Konstanty
1850–1918: Wicegubernator warszawski, 1874. Radca stanu, 1874.

2417. Daniłowski Augustyn
1834–1835: Zatrudniony jako podpisarz powiatu kaźmierskiego w województwie lubelskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2418. Daniłowski Jan
1852–1866: Urzędnik w Wydziale Celnym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1852, 1855–1861. Urzędnik do pisma tamże, 1853–1854. Pomocnik sekretarzy tamże, 1862, 1864. Zaliczony do Kancelarii Rady Stanu, 1866. Registrator kolegialny, sekretarz gubernialny, 1854. Sekretarz kolegialny, 1857. Radca honorowy, 1861.

2419. Daniszewski Jan (może: 4.167.9)
1844–1848: Zatrudniony na stanowisku adiunkta, a od 1846 rachmistrza Sekcji Technicznej, w 1847 został rachmistrzem w Sekcji Administracyjnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

2420. Dankowski Henryk
1850–1852: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1850–1852.

2421. Dankowski Hilary
1820–1830: Archiwista pierwszy w kancelarii Komisji Województwa Sandomierskiego, 1820. Archiwista w Wydziale Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1826–1830.

2422. Dankowski Michał
1834–1835: Zatrudniony jako kontroler Komory Celnej w Nieszawie w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

2423. Dannenberg
1834–1835: Zatrudniony jako członek Rady Wychowania Publicznego w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego do 1835. Generał major.

2424. Daragan Michał
1857–1918: Gubernator kaliski, 1885–1886, 1888, 1892, 1899, 1900, 1902. Rzeczywisty radca stanu, 1885–1886. Tajny radca, 1888, 1892, 1899, 1900, 1902. Koniuszy dworu, 1899.

2425. Darewski Antoni
1826–1830: Zastępca dyrektora generalnego Komisji Rządowej Wojny, 1826. Dyrektor generalny Komisji Rządowej Wojny, 1827, 1828, 1829, 1830.
1834–1838: Członek Komisji Emerytalnej. Członek Komisji Umorzenia Długu do 1838.

2427. Darewski-Weryha Edward
1840–1848: Zatrudniony jako referent w Sekcji III Wydziału Przemysłu i Handlu w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1840–1842. Trzymający pióro w Radzie Głównej Opiekuńczej, od 1843 pełnił obowiązki szefa biura tejże rady.
1850–1866: Szef biura Rady Głównej Opiekuńczej, 1850–1861. Członek tejże rady, 1859–1866. Dyrektor Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1862. Radca Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1863– 1866. Radca dworu, 1852. Radca kolegialny, 1856. Asesor kolegialny, 1862. Ordery: SS 2 z kor., za 20 lat nieskazitelnej służby (1862).

2429. Darmoliński Mikołaj
1834–1848: Zatrudniony jako dziennikarz Sekcji Ogólej, następnie został rachmistrzem oraz kontrolerem w Sekcji Emerytalnej, w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1859: Referent w Sekcji Emerytalnej Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu 1850–1858. Referent starszy tamże, 1859. Asesor kolegialny, 1854. Ordery: za 20 lat nieskazitlnej służby (1856), SS 3 (1858).

2431. Daszewski Romuald
1853–1866: Adiunkt miernictwa w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1853–1859. Adiunkt geometra tamże, 1860–1861. Adiunkt geometra w Sekcji Pomiarowej tegoż wydziału, 1862–1866.

2432. Daszkiewicz Roman
1856–1866: Adiunkt do interesów defraudacyjnych w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1856–1859. Sekretarz w Sekcji Skarbowej tegoż wydziału, 1860–1863. Sekretarz starszy w Sekcji Ogólnej tegoż wydziału, 1865. Asesor prawny w Sekcji Skarbowej tegoż wydziału, 1866.

2433. Daszyński Paweł
1834–1840: Zatrudniony jako asesor Obwodu Warszawskiego I (dla m. Warszawy), 1834. Następnie podprokurator Obwodu Warszawskiego II w Sądach Policji Poprawczej w województwach mazowieckim i kaliskim, 1835. Podprokurator Sądu Apelacyjnego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1839–1840.
1850–1865: P. o. sędziego Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, 1850. Sędzia tamże, 1851–1853. Referent w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, X Departament, 1854–1865. Radca kolegialny, 1853. Radca stanu, 1859. Ordery: SA 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SA 2 (1856), za 30 lat nieskazitelnej służby (1860).

2437. Dawidowski Cezary
1854–1866: Sekretarz 3 kl. w Wydziale Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1854–1856. Sekretarz 2 kl. tamże, 1857–1861. Podsekretarz w Służbie Ogólnej tegoż wydziału, 1862–1865. Sekretarz tamże, 1866.

2438. Dawidson Daniel
1852–1855: Dziennikarz i archiwista w Wydziale Zagranicznym Zarządu Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1852–1855.

8225. de l'Hodiesniere Juliusz
1819–1823: Sekretarz Biura Inżynierii w Kmisji Rządowej Wojny, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823.

2577. Dębiński Maciej (może: 4.327.837, sw.157283)
1834: Zatrudniony na stanowisku burmistrza Siennicy w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

2578. Dębiński Stanisław
1862–1866: Pomocnik archiwisty w Służbie Ogólnej Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1862–1863. Rachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowo-Policyjnego tegoż Rządu, 1864. Rachmistrz młodszy w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowo-Administracyjnego tegoż Rządu, 1865. Rachmistrz młodszy w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowo-Policyjnego tegoż Rządu.

2579. Dębiński Szymon
1828–1830: Poborca kasy religijnej w Komisji Województwa Kaliskiego, 1828–1830.

2580. Dębiński Władysław (może: 4.327.838)
1853–1856: Urzędnik do pisma w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1853–1855. Urzędnik kancelaryjny tamże, 1856. Sekretarz kolegialny, radca honorowy, 1856.

2527. Deboli Henryk Zygmunt Mamert
1811–1838: P. o. poborcy generalnego przy Dyrekcji Skarbu departamentu siedleckiego, 1811–1813. Komisarz delegowany na obwód krasnostawski, 1816–1826. Został prezesem Komisji Województwa Sandomierskiego w Radomiu w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 28.02.1826. Zawieszony w swoich funkcjach na czas powstania listopadowego, po jego upadku przywrócony na urząd. Od 1837 został gubernatorem cywilnym sandomierskim i pełnił tę funkcję aż do śmierci. Ordery: SS 2.
1819–1835: Prezes Komisji Województwa Sandomierskiego, 1827– 1831, 1835. Ordery: SS 2.

2581. Dębowski Antoni (może: 4.341.321, 4.341.321, 4.341.405, 4.341.405, 4.341.499, 4.341.555, 4.341.555)
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca Wydziału III powiatu i miasta Warszawy w województwie mazowieckim, następnie obrońca w powiecie łukowskim w Łukowie w województwie podlaskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2583. Dębowski Kazimierz (może: 4.341.641, 4.341.641)
1835: Zatrudniony w zastępstwie na stanowisku rachmistrza 1 kl. w Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1835.

2584. Dębski Apolinary (może: 4.413.64)
1827–1835: Sekretarz Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Augustowskiego, 1827–1830. Asesor nadleśny Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Augustowskiego, 1834. Asesor nadleśny i pełniący obowiązki sekretarza Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Augustowskiego, 1835.
1834–1835: Zatrudniony jako asesor nadleśny Sekcji Leśnej w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2587. Dębski Jan
1852: Podprokurator w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1852.

2586. Dębski Jan
1860–1861: Członek honorowy Deputacji Szlacheckiej Guberni Płockiej, 1860–1861.

2588. Dębski Józef
1834–1848: Zatrudniony na stanowisku podsekretarza do języka polskiego, następnie od 1837 został adiunktem archiwalnym, a od 1847 pełnił obowiązki sekretarza w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Ordery: SS 3.
1850: Sekretarz w Kancelarii Rady Administracyjnej, 1850. Ordery: SS 3 (1850).

2590. Dębski Kazimierz
1835: Zatrudniony na stanowisku sędziego pokoju powiatu łosickiego w Konstantynowie, województwo podlaskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2591. Dębski Paweł (może: sw.318011)
1834–1835: Zatrudniony jako regent powiatu piotrkowskiego, w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2592. Dębski Piotr (może: 4.413.34, 4.413.98)
1820–1830: Archiwista w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Płockiego, 1820. Podsekretarz w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Płockiego, 1821. Archiwista w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Płockiego, 1826–1830.

2593. Dębski Roch
1834–1835: Zatrudniony jako regent powiatu garwolińskiego i żelechowskiego w województwie podlaskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2528. Debutowski Jan (może: sw.505424)
1865: Naczelnik archiwum w Kancelarii Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1865.

2529. Deckier Michał
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu rawskiego w województwie mazowieckim, następnie jako podpisarz powiatu radomskiego w Radomsku, województwo kaliskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2530. Defkont?
1822: Budowniczy w Komisji Województwa Podlaskiego, 1822.

2531. Dejbel Henryk
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku podporucznika w Służbie Wojskowej z Korpusu Cesarskiego Inżynierów komunikacji lądowych i wodnych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego do 1835.

2532. Dejcz
1834: Zatrudniony na stanowisku urzędnika Kancelarii Komendanta Warszawy w Zarządzie Komendanta Warszawy w Administracji Województw Obwodów i Miast.

2533. Dejcz Aleksander
1859–1866: Urzędnik kancelaryjny w Wydziale Celnym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1859–1862, 1864. Asystent w Kasie Urzędu Loterii, 1866. Registrator kolegialny.

2535. Dekert ks. Jan
1834–1842: Zasiadający jako członek duchowny Rady Wychowania Publicznego Instytutu Naukowego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Opiekun prezydujący w Radzie Szpitala św. Ducha, następnie od 1837 asesor duchowny przy Wydziale Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Archidiakon Kapituły Warszawskiej. Ordery: SS 2.
1835: Asesor Duchowny Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

2536. Dekuciński Józef
1834–1848: Zatrudniony jako buchalter I, następnie radca oraz naczelnik Buchalterii w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1834–1848. Ordery: SS 2, SA 3.
1850–1866: P. o. radcy Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850–1858. Radca tamże, 1859–1860. Starszy radca tamże, 1861. Członek Komisji Umorzenia Długu Krajowego, 1858–1861. Radca stanu Królestwa w Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1862. Stały członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1863–1866. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SW 3, SA 2, SS 2, za 25 lat nieskazitelnej służby (1862).

2538. Dekuciński Stanisław
1840–1848: Zatrudniony jako buchalter w Redakcji Gazety Rządowej, 1840–1848.
1850–1853: Kasjer w Redakcji Gazety Rządowej, 1851–1853.

2540. Dekuciński Władysław (może: le.640.1.9)
1857–1866: Asesor w Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1857–1864. Zastępca obrońcy tamże, 1865–1866. Radca honorowy.

2541. Delich Józef
1855–1866: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1855, 1858. Młodszy pomocnik ekspedytora w Ekspedycji Gazet Zarządu Okręgu Pocztowego Króle stwa Polskiego, 1860–1861. Buchalter w Buchalterii tegoż zarządu, 1862. Buchalter w Buchalterii Poczt w Krolestwie Polskim, 1863–1866.

2542. Dembe Jan
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju Wydziału IV powiatu i miasta Warszawy w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2543. Dembiński Antoni (może: 4.327.940, 4.327.940, 4.341.499, lu.33471)
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu miechowskiego w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2544. Dembiński Romuald
1850–1854: Asesor ekonomiczny okręgowy w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1854.

2545. Dembiński Stanisław
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu kowalskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2546. Dembiński Szymon (może: 4.341.49)
1834–1835: Dziennikarz kasy wojewódzkiej Komisji Województwa Kaliskiego, 1834–1835.
1834–1835: Zatrudniony jako dziennikarz Kasy Głównej Wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2549. Dembiński Władysław (może: 4.327.838)
1852–1860: Urzędnik w Wydziale I Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1852. Młodszy pomocnik naczelnika wydziału, 1857–1860. Sekretarz kolegialny, radca honorowy, 1857. Asesor kolegialny, 1859.

2548. Dembiński Władysław (może: 4.327.838, 4.341.673, lu.33484, lu.33484, sw.621363)
1857–1863: Archiwista i dziennikarz w Biurze Rady Głównej Opiekuńczej, 1857–1860. Rachmistrz tamże, 1861–1863.

2550. Dembowski Jan (może: 4.327.933, 4.327.939, 4.341.333, 4.341.333, 4.341.445, 4.341.445, sw.556810)
1851–1852: Asystent w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1851–1852. Sekretarz gubernialny.
1853–1855: Asystent w Sekcji Defraudacyjnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1853. Asystent w Kasie Gubernialnej tegoż wydziału, 1854–1855. Sekretarz gubernialny.

2551. Dembowski Józef
1834: Sędzia Sądu Najwyższej Instancji, 1834.
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia w Sądzie Najwyższej Instancji, w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości.
1842–1848: Zatrudniony od 1842 na stanowisku członka przeznaczonego do zasiadania w Departamentach Warszawskich Rządzącego Senatu, bez tytułu Senatora. Tytułowany rzeczywistym radcą stanu. Ordery: SS 2 i SW 3.

2555. Dembowski Kazimierz
1835: Rachmistrz 1 kl. w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1835.
1838–1839: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza Wydziału Administracyjnego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1838–1839.

2557. Dembowski Leon
1861–1862: Powołany w lipcu 1861 na członka Rady Stanu, następnie objął kierownictwo w Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Rok później został naczelnikiem Rządu Cywilnego przy ks. Konstantym. Dymisjonowany w listopadzie 1862. Podczas wybuchu powstania stycznowego pozostał w Radzie Stanu. Przez generała Berga powołany został na stanowisko p. o. dyrektora Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
1862–1866: Członek Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1862–1864. Dyrektor główny prezydujący w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1862. Przewodniczący Wydziału Spornego Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1863. Dyrektor główny prezydujący w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1864. Prezes Rady Wychowania Publicznego, 1864. Stały członek Rady Stanu, 1865–1866. Prezes Komisji Emerytalnej, 1865–1866. Ordery: SA 1, SS 2 z gw. (1862), SW 2 (1863).

2558. Dembowski Teodor
1834–1848: Zatrudniony na stanowisku dozorcy biblioteki do 1835. Sekretarz kontroler do 1846. W 1847 został mianowany szefem w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Ordery: SA 3 i SS 3.

2559. Dembski Ignacy (może: 4.285.329, 4.285.398)
1834–1835: Zatrudniony jako naczelnik Komory Celnej I rzędu w Tomaszowie w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2560. Dembski Piotr (może: 4.413.34, 4.413.98)
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu mławskiego w województwie płockim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2561. Demby Adam
1848: Zatrudniony jako adiunkt w Sekcji Ogólnej w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Kontroler w Sekcji Poborów Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1858. Młodszy referent w Komisji Emerytalnej, 1862–1866.

2563. Demianenko Wasyl
1838–1839: Zatrudniony na stanowisku urzędnika Wydziału Paszportowego, następnie Wydziału Próśb w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim. 1838–1839. Otrzymał stopień sekretarza kolegialnego.

2564. Denker Ludwik
1820: Archiwista w Wydziale Skarbu Komisji Województwa Krakowskiego, 1820.

2565. Deputowski Jan (może: sw.505424)
1855–1866: Ekspedytor w Kancelarii Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1855–1856. Adiunkt archiwum tamże, 1857–1861. Starszy adiunkt archiwum tamże, 1862. Pomocnik naczelnika archiwum tamże, 1863. Pomocnik naczelnika kancelarii tamże, 1864. Naczelnik archiwum tamże, 1866. Sekretarz gubernialny, sekretarz kolegialny, 1860.

2566. Deryng Ferdynand
1866: Pomocnik kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1866.

2567. Deskur
1819: Komisarz Dóbr i Lasów w Komisji Województwa Krakowskiego, 1819.

2568. Deskur Jan
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu garwolińskiego w województwie podlaskim w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2569. Deszert Stanisław (może: 4.387.13, 4.387.13)
1819–1834: Sekretarz w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1819–1821. Sekretarz Prezydium Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830. Dyrektor Kancelarii Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1846: Objął stanowisko dyrektora Kancelarii Ogólnej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, następnie został członkiem tejże komisji. Przydzielony do Najwyższej Izby Obrachunkowej. Od 1843 zasiadał w Komisji Umorzenia Długu Krajowego. Referendarz stanu. Ordery: SW 4, SS 3.

2571. Detyniecki Antoni
1834–1835: Zatrudniony jako nadleśniczy w Leśnictwie Rządowym Przedecz w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2572. Deutsch Aleksander
1858: Nadetatowy urzędnik w Wydziale Celnym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1858.

2574. Dewison Antoni
1838–1848: Zatrudniony na stanowisku urzędnika do szczególnych poruczeń przy Dyrekcji Poczt.
1850–1862: Urzędnik do szczególnych poruczeń w Dyrekcji Poczt, 1850–1851. Urzędnik do szczególnych poruczeń w Zarządzie XIII Okręgu Pocztowego, 1852–1853. Urzędnik do szczególnych poruczeń w Zarządzie Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1854–1862. Radca honorowy. Ordery: SS 3 (1850).

2575. Deybel Henryk (może: sw.102727)
1819–1822: Szef Wydziału Artylerii w Komisi Rządowej Wojny, 1819, 1820, 1821, 1822.

2576. Dezen von Dymitr
1844–1848: Pracował na stanowisku urzędnika przy naczelniku Wydziału Wojskowego, a od 1846 został urzędnikiem w Wydziale Paszportowym w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim, 1844–1848.

2595. Diakow Piotr
1847–1848: Pracował na stanowisku urzędnika przy naczelniku Wydziału II Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim od 1847.
1847–1848: Sprawował urząd senatora zasiadającego w Zebraniu Ogólnym Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu. Generał adiunkt. Generał jazdy. Ordery: SAN, OOB, SW 2 i 4 z kok., SA 1, 2 z br. i 4, SS 1, S. Jer. 4, Leop., Baw. M., P. M., za 30 lat nieskazitelnej służby.
1850–1860: Senator w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1850–1860. Generał jazdy. Ordery: SAN, OOB, SW 2 i 4 z kok., SA 1, SA 2 z bryl. SA 3 i 4, SS 1, S. Jer. 4, Leop., P. M., za 30 lat nieskazitelnej służby, SAN z bryl., Baw. M. (1853), za 35 lat nieskazitelnej służby (1856).

2597. Diament Hipolit
1836–1845: Zatrudniony na stanowisku asesora Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, 1836–1845.

2601. Dieckhoff Juliusz
1865–1866: Członek Dyrekcji Dróg Żelaznych po części technicznej, 1865–1866. Ordery: O. C. 4, Kr. Kw. (1865).

2603. Diehl Karol
1819–1822: Członek Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1819. Członek Wyznań Niekatolickich w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

2620. Diesner Antoni
1855–1866: Dziennikarz w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1855–1859. Rachmistrz kas miejskich w Sekcji Rachuby Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1860–1863. Młodszy rachmistrz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego tegoż Rządu, 1865. Adiunkt w Sekcji Administracyjnej Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1866.

2623. Dietrich Aleksander
1850–1853: Archiwista w Kancelarii Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej, 1850–1853. Sekretarz gubernialny, 1853.

2624. Dietrich Józef
1860–1866: Młodszy kontroler w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego. Asesor kolegialny, 1860–1866. Ordery: SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1860).

2625. Dietrich Karol (może: sw.358846)
1834–1836: Zatrudniony jako zastępca rachmistrza Sekcji Solnej w Wydziale Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, do 1836.

2626. Dietrych Jan
1819–1830: Kontroler Biura Rachunkowości Komisariatu, 1819, 1821–1822, 1829. Komisarz ubiorczy w Komisji Rządowej Wojny, 1826–1830.

2627. Dietrych Józef
1850: Rysownik w Sekcji Budowniczej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850.

2628. Diewiel Dymitr
1863–1918: Wicegubernator kielecki w okresie, 28.04.1908– 18.01.1911.Radca kolegialny.

2633. Dittman Gustaw
1860–1866: Naczelnik kasowości i buchalterii w Buchalterii i Kasie Głównej Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1860–1862. Naczelnik Wydziału Rachunkowości tejże Dyrekcji, 1863. Członek Dyrekcji po części finansowej, 1864–1866.

2634. Dittmarsch Jonatan
1863–1864: Pomocnik kasjera w Kasie Głównej Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1863–1864.

2639. Długołęcki Dionizy
1834–1835: Asystent w Kontroli Stempla Kollateralnego Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1834–1835.
1834–1846: Zatrudniony jako asystent Kontroli Stempla Kollateralnego w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. W latach 1838–1841 sprawował urząd adiunkta Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego. Następnie naczelnik-kontroler w Sekcji Kontroli Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Krakowskiego i Radomskiego, 1842–1846.

2641. Długołęcki Stanisław (może: 4.442.47, sw.549324)
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz w Magazynach Solnych w Szreńsku, Wydział Skarbowy Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2643. Dłużewski Albert
1840–1841: Pomoc archiwalna Służby Ogólnej Wydziału Wyznań i Oświecenia w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1840–1841.

2644. Dłużewski Hieronim (może: 4.456.90)
1838–1847: Rachmistrz Sekcji Leśnej, następnie Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, do 1847.

2645. Dłużewski Julian
1828–1835: Zastępca adiunkta prawnego w Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1828–1830, 1834–1835.
1834–1837: Adiunkt prawny Służby Ogólnej Komisji Województwa Lubelskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

2647. Dłużewski Kazimierz
1834–1835: Sędzia pokoju powiatu siennickiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2648. Dłużewski Stanisław (może: 4.456.74)
1834–1835: Adiunkt archiwisty w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Województwa Augustowskiego, 1834–1835.
1834–1838: Adiunkt archiwista Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, od 1838 Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego.

2650. Dłużewski Stanisław
1850–1866: Sekretarz w Oddziale Dóbr Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1851. Zastępca asesora ekonomicznego tamże, 1852–1855. Asesor ekonomiczny tamże, 1856, 1859–1864. Asesor ekonomiczny okręgu łomżyńskiego, 1865–1866. Radca dworu, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1862), SS 3 (1863).

2651. Dłużewski Wojciech
1826–1834: Adiunkt archiwista w Sekretariacie Generalnym Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1826. Pomocnik archiwisty w Wydziale Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego ,1834.
1834–1841: Pomocnik archiwisty Służby Ogólnej Wydziału Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1841.

2654. Dłużniewski Hipolit
1850–1858: Pomocnik rewizorów skarbowych w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1858.

2655. Dłużniewski Michał
1850–1856: Sekretarz w Kancelarii Cywilnej Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1850–1853. Naczelnik sekcji w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1854– 1856, asesor kolegialny, radca dworu 1856. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1850), SA 3 (1851), za 20 lat nieskazitelnej służby (1856).

2656. Dłużniewski Stanisław
1857–1858: Asesor ekonomiczny w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1857–1858.

2661. Dmitriew Aleksander
1844–1848: Tajny radca, senator w Zebraniu Ogólnym Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1844–1848. Od 1847 członek Rady Głównej Opiekuńczej wyznaczony przez Radę Administracyjną. Tajny radca. Ordery: SA 1, SS 1, SW 2 i 3, O. C. 3, Leop. 3.
1850–1859: Senator w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1851–1859. Prezes Komisji Emerytalnej, 1854–1859. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1850–1855. Prezes tejże Rady, 1856–1859, tajny radca. Ordery: SW 2, SA 1 z kor., SS 1, O. C. 3, Leop., za 40 lat nieskazitelnej służby, OOB, za 50 lat nieskazitelnej służby (1855), S. And. (1858).

2659. Dmitriew Bazyli
1835: Nadleśniczy w Leśnictwie Łaznów w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

2662. Dmochowski Narcyz
1861–1863: Rachmistrz w Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1861–1863.

2663. Dmochowski Nikodem
1827: Rachmistrz w Kontroli Stempla Kollateralnego Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1827.

2664. Dmochowski Tadeusz
1850–1866: Rachmistrz w Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1860, 1864–1866. Ordery: za 25 lat nieskazitelnej służby (1866).

2665. Dmowski Leon
1847–1848: Adiunkt kontroli kas i rachunków Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Płockiego, do 1848.
1850–1859: Adiunkt emerytalny w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1856. Dziennikarz w Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1857–1859.

2667. Dmowski Władysław
1834–1835: Sędzia Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

2668. Dmuszewski Ludwik Adam
1834–1843: Dyrektor teatrów. Członek Dyrekcji Teatrów i Wszelkich Widowisk Dramatycznych i Muzycznych w Królestwie w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Członek Rady Opiekuńczej mianowany przez szczególe postanowienie (członek b. Rady Szpitalnej Woj. Mazowieckiego).

2669. Dobek Antoni
1820–1825: Inspektor w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1820–1822. Rewizor w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1823–1825.
1842–1848: Zatrudniony na stanowisku intendenta generalnego skarbowego, a następnie urzędnika do szczególnych poruczeń w Sekcji Ogólnej Wydziału Lasów i Dóbr Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Ordery: SS 2 i SW 4.
1850: Urzędnik do szczególnych poruczeń w Służbie Zewnętrznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Ordery: SS 2, SW 3 (1850).

2673. Dobiecki Eustachy Leon Adam
1832–1870: Radca Komitetu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, 1832–1870. Członek Rady Szczegółowej przy Komisji Spraw Wewnętrznych. Prezes Rady Powiatowej Kieleckiej.
1854–1866: Członek rzeczywisty Rady Przemysłowej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1854–1866.

2674. Dobieniecki Wincenty
1825: Marszałek sejmikowy. Radca wojewódzki. Radca z wyboru Dyrekcji Głównej Zarządu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Poseł do sejmu z ziemi czerskiej, 1825.

2675. Dobiński Antoni
1819: Adiunkt Wydziałowy w Komisji Województwa Krakowskiego, 1819.

2676. Doboszyński Justyn
1844–1847: Rachmistrz Sekcji Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1847.

2677. Dobracki Antoni
1865–1866: Pomocnik rendanta składu stempla i druków w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1865–1866.

2679. Dobraczewski Tomasz
1854–1888: Pomocnik referenta w Wydziale Prawnym Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego, 1877, 1881. Referent w tym Wydziale, 1882–1888. Ordery: SS 3. W służbie od 27.10.1854, na stanowisku (referenta) od 1.01.1881. Wyznanie: rzymsko-katolickie.

2683. Dobronocki Franciszek
1834–1835: Asesor Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

2685. Dobronoki Antoni (może: sw.550009, sw.550009)
1852–1856: P. o. rządcy pałacu w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1852. Rządca pałacu Komisji Rządowej, 1853–1856. Asesor weterynaryjny, 1855–1856.

2686. Dobronoki Feliks
1866: Sekretarz protokolista w Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1866.

2687. Dobronoki Leopold (może: sw.266234, sw.578456)
1859: Pomocnik rachmistrza w Kontroli Dyrekcji Drogi Żelaznej ,1859.

2688. Dobronoki Marceli
1854–1865: Adiunkt w Sekcji I Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1854. Sekretarz kl. 2-ej w Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań tejże Komisji, 1855–1861. Sekretarz w Służbie Ogólnej Wydziału Administracji Ogólnej tejże Komisji, 1862–1865. Registrator kolegialny, 1855. Sekretarz gubernialny, 1859.

2689. Dobronoki Piotr
1865: Pomocnik dziennikarza w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1865.

2702. Dobrowojski Antoni
1820–1822: Asesor generalny w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1820. Asesor nadleśny w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1821–1822.

2703. Dobrowolski Antoni
1834–1835: Patron Wydziału II w Suwałkach (pow. dąbrowski, sejneński, kalwaryjski, mariampolski) Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Augustowskiego, w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.
1862–1866: Obrońca w Suwałkach (Rady Stanu Królestwa Polskiego), 1862–1866.

2705. Dobrowolski Antoni (może: sw.198650, sw.198650, sw.372910, sw.408959)
1850: Kontroler w Buchalterii Dyrekcji Poczt, 1850.

2704. Dobrowolski Antoni (może: sw.198650, sw.198650, sw.372910, sw.408959)
1850–1865: Rachmistrz w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1852. Rachmistrz w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1853–1858. Sekretarz tamże, 1859–1861. Sekretarz w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1862–1863. Referent tamże, 1864–1865.

2707. Dobrowolski Antoni (może: sw.198650, sw.198650, sw.198660, sw.372910, sw.408959)
1851: Kontroler w Buchalterii Dyrekcji Poczt, 1851.

2708. Dobrowolski Apolinary
1856–1866: Urzędnik nadetatowy w Kancelarii Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego, 1856–1857, liczący się w Sekretariacie Stanu, 1858–1860. Urzędnik kancelaryjny starszy tamże, 1861–1866. Sekretarz kolegialny, radca honorowy, 1858. Asesor kolegialny, 1864. Ordery: SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1859).

2709. Dobrowolski Franciszek
1834–1835: Kontroler Kasy Obwodu Sochaczewskiego w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

2710. Dobrowolski Franciszek (może: sw.456734, sw.533654)
1864: Sekretarz w X Departamencie Rządzącego Senatu, 1864.

2711. Dobrowolski Jan (może: 4.550.3, sw.227332)
1835: Adiunkt W Komisji Umorzenia Długu Krajowego.

2712. Dobrowolski Leopold
1865–1866: Dziennikarz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1865–1866.

2713. Dobrowolski Stanisław
1835–1848: Podsekretarz przy Kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego. Sekretarz w Zebraniu Ogólnym Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu. Radca honorowy. Ordery: SS 3.
1850–1860: Naczelny sekretarz w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1850–1853. P. o. archiwisty tamże, 1855–1858. P. o. archiwisty w Heroldii Królestwa Polskiego, 1857–1860. Radca honorowy. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1854), za 20 lat nieskazitelnej służby (1859).

2715. Dobrowolski Wacław
1855–1862: Podrachmistrz w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1855. Sekretarz w Oddziale Wyznań i Oświecenia Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1856–1858. Rachmistrz w Wydziale Wojskowym tegoż Rządu, 1859. Adiunkt w Wydziale Policyjnym tegoż Rządu, 1861. Adiunkt w Oddziale Administracyjnym Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1862.

2701. Dobrowolski Wasyl
1864–1892: Urzędnik kancelaryjny w Rządzie Gubernialnym Łomżyńskim, 1891, 1892. W służbie od 1864.

2716. Dobrowolski Włodzimierz
1866: Młodszy pomocnik naczelnika kancelarii w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866. Ordery: SS 3.

2717. Dobrowski Piotr (może: 4.251.262)
1834–1835: Pisarz Komory Celnej II rzędu w Krzeszowie w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2718. Dobrski Albin
1834–1835: Archiwista Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

2719. Dobrski Hipolit
1834–1847: Naczelnik Komory Celno-Konsumowej w Kielcach w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego. Od 1839 rewizor skarbu, a od 1843 urzędnik do szczególnych poruczeń w Wydziale Dochodów Niestałych, Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Dodatkowo w latach 1842–1843 był rewizorem skarbowym Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, 1842–1843.

2720. Dobruchowski Hipolit
1847–1848: Rewizor pomiarów Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Rewizor pomiarów w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1861. Rewizor pomiarów w Sekcji Pomiarowej tegoż Wydziału, 1862–1866. Budowniczy rządowy w Radzie Ogólnej Budowniczej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządo wej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1865–1866. Starszy rewizor pomiarów w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1865. Asesor kolegialny, 1856. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1859).

2723. Dobrzański Adolf (może: le.688.3.14, sw.580952)
1861: Młodszy pomocnik naczelnika archiwum Sekcji Archiwum z Wydziałów po b. Komisji Rządowej Wojny utworzonej przy Wydziale Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1861. Sekretarz kolegialny. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1861).

2724. Dobrzański Aleksander
1840: Dziennikarz w Kancelarii Przybocznej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1840.

2725. Dobrzański Aleksander
1854–1866: Pomocnik rewizorów skarbowych w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1854–1859. Kontroler powiatowy w Służbie Ogólnej tegoż Wydziału, 1861. Kontroler powiatowy okręgu radomskiego (1862–1864), piotrkowskiego (1865), gostyńskiego (1866). Radca honorowy, 1855. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1861).

2726. Dobrzański Antoni
1839–1848: Podsekretarz, następnie adiunkt Sekcji Prawnej (1839– 1848) i Sekcji Spraw Fiskalnych (1845–1848) Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego.
1850–1866: Adiunkt prawny w Sekcji Spraw Fiskalnych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1857. Referent tamże, 1858–1865. Referent kierujący oddziałem, 1866. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: SS 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1866).

2728. Dobrzański Franciszek
1834–1848: Rachmistrz II Sekcji Solnej, następnie rachmistrz oraz referent Sekcji Stempla, Poczt i Loterii, a od 1848 referent w Sekcji Solnej w Wydziale Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Referent w Sekcji Solnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1858. Referent starszy w Sekcji Konsumpcyjno- Propinacyjnej tegoż Wydziału, 1859. Naczelnik Sekcji Stempla i Loterii tegoż Wydziału, 1860–1866. Radca honorowy, asesor kolegialny, 1857. Radca dworu, 1860. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1858), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

2731. Dobrzański Jan
1834–1840: Sekretarz redaktor protokołów posiedzeń Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego w języku rosyjskim, 1834–1840. Asesor kolegialny. Ordery: SW 4.

2730. Dobrzański Jan (może: sw.469050, sw.720746)
1836: Adiunkt w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

2732. Dobrzański Kazimierz
1835: Adiunkt w Magazynach Solnych w Warszawie w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

2733. Dobrzański Michał
1834–1835: Dziennikarz i ekspedytor Wydziału Prezydialnego, następnie dziennikarz i ekspedytor Sekcji Ogólnej w Dyrekcji Generalnej Loterii w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

2734. Dobrzański Paweł
1850: Dziennikarz i ekspedytor w Wydziale Ogólnym Urzędu Loterii, 1850.

2735. Dobrzański Wojciech
1854–1861: Młodszy referent w Komisji Emerytalnej, 1854–1857. Starszy referent tamże, 1858–1861. Radca dworu, 1858. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1861).
1864–1866: Kontroler w Sekcji Poborów Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1864. Starszy kontroler w Sekcji Wypłat tejże Kasy, 1865–1866.

2737. Dobrzelecki Jan (może: 4.575.50, sw.731405)
1862–1866: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1862. Sekretarz w Służbie Ruchu Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1864–1866.

2738. Dobrzelewski Feliks
1863–1864: Pomocnik rewizora powiatu mławskiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1863–1864.

2739. Dobrzelewski Ignacy
1834–1835: Zastępca pisarza Komory Celnej II rzędu w Filipowie, Wydział Skarbowy Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2747. Dobrzelewski Tadeusz
1860–1904: Inspektor medyczny w Wydziale Lekarskim Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1888. P. o. gubernialnego inspektora medycznego w Wydziale Lekarskim Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego, 1896. Gubernialny inspektor medyczny w Wydziale Lekarskim Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego, 1892, 1899, 1900, 1902, 1904. Doktor medycyny. Radca kolegialny, 1888. Rzeczywisty radca stanu, 1899, 1900, 1902, 1904. Ordery: SW 3 i 4, SA 2 i 3, SS 1 (6.12.1899) i 2. Medale: srebrny pamięci panowania Aleksandra III. W służbie od 19.07.1860, w randze (rzeczywistego radcy stanu) od 5.12.1895, na stanowisku (p. o. gubernialnego inspektora medycznego) od 5.12.1895. Uposażenie: 1500 rubli (1899). Wyznanie: rzymsko-katolickie. Żonaty, żona katoliczka, 4 dzieci.

2740. Dobrzeński Wojciech
1850: Asystent w Sekcji Poborów Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850.

2741. Dobrzycki
1820: Kontroler dochodów stempla w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1820.

2742. Dobrzycki Hipolit
1835: Sekretarz m. Kalisza, Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

2743. Dobrzyński Józef
1835: Sędzia pokoju powiatu kazimierskiego w Kazimierzu, województwo lubelskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2744. Dobrzyński Wincenty
1834–1835: Major w Służbie Wojskowej z Korpusu Cesarskiego Inżynierów Komunikacji Lądowych i Wodnych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

2749. Dobszewicz Jan
1853–1888: Pomocnik referenta w Wydziale Ubezpieczeń Rządu Gubernialnego Suwalskiego, 1872, 1877, 1878, 1880. Młodszy referent w tym Wydziale, 1881, 1883, 1884. Pomocnik referenta w tym Wydziale, 1885–1888. Radca tytularny, 1872, 1877, 1878, 1880, 1881. Asesor kolegialny, 1883–1888. Ordery: SS 3. Medale: pamięci wojny 1853–1856.

2753. Dohna Franciszek
1834–1847: Archiwista Sekcji Ogólnej w Wydziale Dóbr i Lasów, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, do 1847.

2754. Dojewski
1834: Burmistrz Nowodworu w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

2756. Dokudowski Bazyli
1857–1862: Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1857–1862. Generał major. Ordery: SS 1, SA 2 z koroną, SW 3, S. Jer. 4, VM 3, za 30 lat nieskazitelnej służby (1857).

2757. Dola Jan
1855–1866: Adiunkt w Sekcji Kontroli i Wypłat Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1855–1861. Starszy pomocnik ekspedytora w Oddziale Administracyjnym Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1864. Starszy pomocnik ekspedytora w Ekspedycji Gazet tegoż Zarządu, 1865. Ekspedytor w Pocztamcie Warszawskim, 1866.

2759. Dołęgowski Bernard Adolf
1857–1888: Sekretarz Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, 1877, 1881. Inspektor w Wydziale Ubezpieczeń tego rządu, 1885–1888. Asesor kolegialny, 1877. Radca stanu, 1881. Radca dworu, 1884–1888. Ordery: SA 2, SS 2. Medale: srebrny za wkład w urządzenie włościan w Królestwie Polskim, brązowy pamięci stłumienia „polskiego buntu” 1863–1864. W służbie od 16.08.1857, w randze (radcy dworu) od 3.11.1876, na stanowisku (inspektora ubezpieczeniowego) od 1.03.1884.
1883–1886: Urzędnik kancelaryjny w Rządzie Gubernialnym Łomżyńskim, 1885, 1886. W służbie od 1.11.1883, na stanowisku od 1.11.1883.

2767. Dołęgowski Mikołaj
1834: Patron Wydziału I w Łomży (pow. łomżyński, tykociński, biebrzański) Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834.
1835: Regent w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

2769. Dołgorukow Wasyl
1858–1918: Wicegubernator warszawskiego Rządu Gubernialnego, 1877. Gubernator radomski, 1881. Szambelan, 1877. Sekretarz kolegialny, 1877. Rzeczywisty radca stanu, 1881. Książę.

2762. Doliński Feliks (może: 4.617.42)
1853–1855: Członek honorowy Deputacji Szlacheckiej w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Lubelskiej, 1853–1855.

2763. Doliński Józef
1834–1835: Sędzia pokoju powiatu kraśnickiego w województwie lubelskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2766. Dollinger Karol Jan
1817–1827: Pomocnik budowniczego rządowego, od 1817. Budowniczy Komisji Województwa Mazowieckiego, 1822–1827.
1819: Budowniczy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1819.
1823–1825: Budowniczy wojewódzki w Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1823–1825.
1826: Budowniczy wojewódzki w Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1826.
1827: Budowniczy wojewódzki w Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1827.

2771. Dołomanow Bazyli
1835: Adiunkt naczelnika wojennego województwa płockiego Komisji Województwa Płockiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

2773. Domagalski Adam (może: 4.641.7)
1855–1866: Kaligraf w Wydziale Technicznym Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1855–1858. Młodszy rysownik w Heroldii Królestwa Polskiego, 1859–1860. Rysownik tamże, 1861. Podsekretarz kl. 2-ej w Kancelarii Rady Stanu, 1862–1866.

2774. Domagalski Dominik
1830–1835: Rachmistrz w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1830, 1834–1835.
1834–1848: Rachmistrz Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, do 1838. Asesor ekonomiczny Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1845–1848.
1850–1864: Asesor ekonomiczny okręgowy w Oddziale Administracyjnym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1851, 1853–1864. Asesor kolegialny, 1856. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1859), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

2777. Domagalski Dominik
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1862.

2778. Domagalski Hilary
1857–1864: Adiunkt w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1857–1863. Adiunkt składu stempla i druków tamże, 1864.

2779. Domagalski Jan (może: sw.264701)
1854–1856: Majster mostowy w Wydziale Administracyjnym Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1854–1856.

2780. Domagalski Władysław
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1862.

2784. Domański Henryk
1834–1835: Obrońca powiatu tykocińskiego w Tykocinie, woj. augustowskiego, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

2788. Domański Józef (może: sw.165799)
1834–1835: Regent powiatu bialskiego w Białej woj. podlaskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2787. Domański Józef (może: le.699.11.7, sw.165799, sw.545877)
1844–1848: Rachmistrz Wydziału Wojskowo-Policyjnego w Rządzie Gubernialnym Lubelskim, od 1844.

2786. Domański Józef
1848: Adiunkt Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1857: Rachmistrz w Oddziale Rachuby Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850. Sekretarz tamże, 1852–1854. Asesor tamże, 1855. Sekretarz, 1856–1857.

2790. Domański Józef
1850–1866: Adiunkt w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1861. Naczelnik Oddziału Rachuby Wydziału Wojskowo-Policyjnego tegoż Rządu, 1862–1863. Kontroler powiatowy okręgu lubartowskiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego tegoż Rządu, 1865. Kontroler powiatowy okręgu lubartowskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej w tymże Wydziale, 1866. Ordery: SA 3 (1850).

2791. Domański Leopold
1823–1825: Sekretarz prezydialny w Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1823–1825.
1834–1847: Komisarz obwodu opatowskiego Komisji Województwa Sandomierskiego. Radca Rządu Gubernialnego Wydziału Wojskowego w Rządzie Gubernialnym Radomskim, od 1844. Ordery: SA 3, SS 3 i 4.
1850–1856: Radca Rządu Gubernialnego w Służbie Ogólnej Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1856. Członek Deputacji Szlacheckiej zasiadający z urzędu w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Radomskiej, 1853–1856. Radca kolegialny, 1853. Ordery: SA 3, SS 3 (1850), za 20 lat nieskazitelnej służby (1855).

2794. Domański Mateusz
1834–1844: Podprokurator w Sądach Kryminalnych Województw Mazowieckiego i Kaliskiego, 1834–1835. Sędzia w Sądzie Apelacyjnym, 1836–1844.

2795. Domański Paweł (może: sw.215668, sw.215668)
1819–1830: Adiunkt wydziałowy w Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1825–1830.

2796. Domański Piotr (może: 4.649.281)
1820: Sekretarz Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji (1820).

2785. Domański Jan Chryzolog
1819–1822: Prezes Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1819, 1821– 1822.
1820: Prezes Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1820.

2798. Domański Stanisław (może: 4.649.220, le.699.11.4)
1835: Asystent kasy w Urzędzie Konsumpcyjnym Miasta Warszawy przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

2799. Domański Władysław (może: 4.649.291, sw.684861)
1866: Ekspedytor poczty w Jabłonnie, 1866.

2801. Domaszewski Aleksander
1843–1848: Adiunkt kontroli, następnie sekretarz w Wydziale Administracji i Kontroli w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1843–1848.

2803. Domaszewski Karol
1856: Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1856.

2804. Domaszewski Klemens
1835: Patron w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

2805. Domaszewski Leopold (może: sw.747751, sw.887976)
1857–1866: Dozorca składu druków i stempla w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1857–1866.

2806. Domaszewski Michał (może: 4.660.85, sw.578546)
1834–1835: Komornik powiatu stanisławowskiego, następnie siennickiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2807. Domaszewski Michał
1850–1866: Pomocnik buchalterii w Sekcji Rachunkowej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Pomocnik buchalterii w Sekcji Administracyjno-Rachunkowej tegoż Wydziału, 1851–1853. Sekretarz tamże, 1854–1855. Buchalter tamże, 1856. Sekretarz tamże, 1857–1859. Pomocnik rewizorów skarbowych w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1861. Pomocnik rewizora skarbowego okręgu częstochowskiego, 1862. Kontroler powiatowy okręgu łosickiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1863. Kontroler powiatowy okręgu żelechowskiego, 1864. Kontroler powiatowy okręgu łukowskiego, 1865–1866.

2821. Dombrowicz Karol
1856–1861: Członek honorowy Deputacji Szlacheckiej w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Augustowskiej, 1856–1861.

2827. Domżał Aleksander
1839–1848: Rachmistrz, następnie referent do spraw zaciągu Wydziału Wojskowo-Policjnego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, 1839–1848.
1850–1863: Referent do interesów spisu wojskowego w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1857. Adiunkt tamże, 1858–1861. Naczelnik Oddziału Spisu i Zaciągu Wojskowego tegoż Wydziału, 1862– 1863. Sekretarz kolegialny, 1855. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1858), SS 3 (1862).

2829. Domżał Jan
1841–1843: Dozorca rekrutów Wydziału Wojskowo-Policyjnego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego.

2830. Domżał Ludwik
1854–1858: Sekretarz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1854–1858.

2825. Domżalski Ignacy
1850–1863: Adiunkt w Oddziale Służby Straży Celno-Granicznej Sekcji Celnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852. Adiunkt rachunkowości w Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1853–1855. Sekretarz w Sekcji Prawnej tegoż Wydziału, 1856–1858. Rachmistrz w Sekcji Konsumpcyjnej tegoż Wydziału, 1859–1863.

2826. Domżalski Walenty
1819–1835: Naczelnik Biura Dochodów Wyłącznych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu (1819). Naczelnik Wydziału Dyrekcji Dochodów Niestałych, 1820–1824. Zastępca tymczasowy dyrektora generalnego w Dyrekcji Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1825–1826. Naczelnik Wydziału Ogólnego w Dyrekcji Dochodów Niestałych, 1827–1828. Referendarz stanu w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1829–1830.

2831. Donej Kazimierz
1865–1866: Tłumacz w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1865–1866.

2832. Donej Wincenty
1835: Inżynier obwodu sieradzkiego Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

2833. Doney Benedykt
1819–1830: Szef Biura Komisariatu w Komisji Rządowej Wojny, 1819–1822. Szef Wydziału Artylerii i Inżynierii, 1825. Szef Wydziału Artylerii, Inżynierii i Komisariatu, 1826–1830.

2835. Dorantowicz Feliks
1850–1861: Młodszy pomocnik w Wydziale Administracyjno- Rachunkowym Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1850. Młodszy pomocnik w Kancelarii Zarządu tegoż Okręgu, 1851–1855. Starszy pomocnik tamże, 1856– 1861. Registrator kolegialny, 1852. Sekretarz gubernialny, 1856. Sekretarz kolegialny, 1861.
1862: Starszy pomocnik naczelnika Służby Ogólnej Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1862.

2837. Dorantowicz Ksawery
1857–1866: Młodszy pomocnik w Wydziale Administracyjno- Rachunkowym Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1857–1859, 1861. Młodszy pomocnik naczelnika w Sekcji Administracyjno-Rachunkowej Wydziału Oświecenia Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1862. Sekretarz tamże, 1864–1866.

2838. Dorff Antoni
1835: Sędzia pokoju powiatu tykocińskiego w Tykocinie, województwa augustowskiego, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2840. Dornatowicz Ksawery
1863: Starszy rachmistrz w Sekcji Administracyjno-Rachunkowej Wydziału Oświecenia Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

2841. Dornfeld Franciszek
1819–1826: Mecenas Trybunału Najwyższej Instancji, 1819–1826.

2842. Dornfeld Franciszek
1838–1848: Adiunkt rachunkowości Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Sekretarz Sekcji Konsumpcji i Tabak tej Komisji, od 1839. Sekretarz Sekcji Ogólnej tej Komisji, 1840. Sekretarz Oddziału Granicznego tej Komisji, od 1841. Rachmistrz w Sekcji Konsumpcyjno- Propinacyjnej tej Komisji, 1848.
1850–1866: Rachmistrz w Oddziale Propinacyjnym Sekcji Konsumcyjno- Propinacyjnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1855. Rachmistrz w Sekcji Solnej tegoż Wydziału, 1856– 1858. Referent tamże, 1859–1860. Młodszy referent tamże, 1861. Referent tamże, 1862–1866.

2844. Dorobis Andrzej
1858–1866: Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1858–1866.

2845. Dorosiewicz Kazimierz
1834–1835: Archiwista w Wydziale Policyjno-Wojskowym Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1834–1835.
1834–1837: Archiwista Wydziału Wojenno-Policyjnego w Komisji Województwa Lubelskiego, do 1837.

2850. Dorożyński Adam
1834–1848: Adiunkt Wydziału Wojskowo-Policyjnego Komisji Województwa Płockiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, następnie na tymże stanowisku w Rządzie Gubernialnym Płockim.
1835: Adiunkt w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1835.
1850–1862: P. o. pomocnika kancelarii w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1852. Pomocnik naczelnika tejże kancelarii, 1853– 1860. Naczelnik tejże kancelarii, 1861–1862. Radca honorowy, 1851. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1853), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860), SS 3 (1862).

2852. Dorożyński Antoni
1850–1852: Adiunkt archiwum Kancelarii Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1850–1852.

2853. Doruchowski Józef (może: sw.599500)
1834–1835: Sekretarz Urzędu Głównego Pocztowego w Kaliszu w Dyrekcji Generalnej Poczt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

2854. Dotkiewicz Stanisław (może: psb.4848.1)
1848: Tłumacz Kancelarii Przybocznej w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1848.
1850–1864: Starszy pomocnik w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Referent tamże, 1851–1858. Pomocnik młodszy inspektora głównego w Służbie Kontroli Głównego Nadzoru Dróg Żelaznych przy Dyrektorze Głównym Skarbu, 1860–1863. Urzędnik do szczególnych poruczeń przy Ministrze Sekretarzu Stanu w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego, 1864.

2856. Doufrene Franciszek
1834–1835: Podsędek powiatu szydłowieckiego w województwie sandomierskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

2973. Dufrene Ignacy
1845–1848: Zatrudniony od 1845 na stanowisku podrachmistrza w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Radomskiego.
1850–1861: Rachmistrz opału światła dla wojska w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1861.

2860. Dowgiałło Fabian
1820–1821: Ekspedytor w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1820–1821.
1835: Administrator Oddziału Ekonomicznego w Wydziale Stadnym.

2862. Dowgiałło Kazimierz (może: 4.734.102, 4.734.102)
1835: Komornik powiatu kalwaryjskiego w Kalwaryi województwa augustowskiego, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2863. Dowiakowski Walerian
1850–1866: Adiunkt w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Asesor nadleśny w Oddziale Leśnym Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1863–1866.

2864. Dowiakowski Władysław
1852–1865: Urzędnik do pisma w Kancelarii Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1852. Starszy rachmistrz w Służbie Ogólnej Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1865.

2865. Dowkont
1821: Budowniczy okręgowy w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1821.

2867. Drabiński Stanisław
1826–1835: Archiwista w Wydziale Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1826–1830. Rachmistrz Wydziału Wojskowego Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1835.

2868. Drabiński Stanisław
1834–1846: Rachmistrz Wydziału Wojskowo-Policyjnego Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Rządu Gubernialnego Warszawskiego, do 1846. Ordery: Ś. Grzeg. Wiel. zł.

2869. Drac Aleksander (może: sw.421324)
1835: Inżynier obwodu sochaczewskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast, 1835.

2871. Drac Filip
1854–1863: Sekretarz w Pocztamcie Warszawskim, 1854–1855. Ekspedytor tamże, 1863.

2872. Drac Jan
1860–1866: Adiunkt w Sekcji Dochodów Stałych Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1860–1861. Adiunkt w Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1862–1863. Adiunkt w Sekcji Buchalterii tegoż Wydziału, 1864–1866.

2874. Drac Józef Edward
1843–1848: Zatrudniony na stanowisku adiunkta, a następnie rachmistrza Sekcji Poborów w Dyrekcji Generalnej Poczt.
1850–1861: Rachmistrz w Sekcji Poborów Dyrekcji Poczt, 1850–1851. Naczelnik Sekcji Kontroli i Wypłat Zarządu XIII Okręgu Pocztowego, 1852–1853. Naczelnik tejże Sekcji w Zarządzie Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1854– 1860. Naczelnik kancelarii Zarządu, 1861. Ordery: Kor. Żel. 3, SS 3 (1857).
1862: Naczelnik kancelarii w Zarządzie Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1862. Ordery: SS 3, Kor. Żel. 3 (1862).

2875. Drac Karol
1834–1835: Kasjer Głównego Urzędu Pocztowego Nadwornego w Dyrekcji Generalnej Poczt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1835.

2899. Drogolew
1839–1840: Sekretarz i tłumacz w Kancelarii Przybocznej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1839– 1840.
1840: Tłumacz w Kancelarii Przybocznej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1840.

2886. Drągowski Jan
1847–1848: Dozorca składu p. o. archiwisty Oddziału Fabrycznego Wydziału Administracji Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, 1847.
1850–1852: Dozorca, plombiarz w Oddziale Administracji Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1852.

2878. Drahol Józef
1853–1866: Podsekretarz w Kancelarii Rady Administracyjnej, 1853– 1866.

2879. Drahol Stanisław
1840–1848: Tłumacz przy Trybunale Handlowym. Redaktor Redakcji Gazety Rządowej, 1840–1848. Starszy tłumacz kierujący Biurem Tłumaczeń Rosyjskich, od 1844. Urzędnik kl. 9-ej. Ordery: SS 3.
1850–1859: Podsekretarz w Kancelarii Rady Administracyjnej, 1850– 1852. Asesor kolegialny, 1851. Radca dworu, 1856. Ordery: SS 3, SA 3 (1853), za 25 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 2 (1856), SA 2, SW 4 (1859).
1850–1862: Starszy tłumacz kierujący Biurem Tłumaczy Rosyjskich Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850–1862. Asesor kolegialny, radca dworu, 1853. Ordery: SA 3, SS 3, za 25 lat nieskazitelnej służby (1853), SS 2, SW 4 (1858), za 35 lat nieskazitelnej służby (1861).

2882. Drake Jan
1834–1844: Komisarz Sekcji Technicznej w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Komisarz Sekcji Opieki Włościan i Kolonistów tego Wydziału. Komisarz ekonomiczny w Sekcji Technicznej tego Wydziału, 1838–1844. Ordery: SA 3, SW 4.

2884. Draszusow Aleksander
1866: Urzędnik do szczególnych poruczeń przy Komitecie Urządzającym, 1866. Członek przybrany Rady Wychowania Publicznego, 1866.

2888. Drążewski Józef
1842–1847: Urzędnik przy naczelniku Wydziału I w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim, 1842–1847.

2889. Drążkiewicz Antoni
1863: Adiunkt funduszów emerytalnych w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1863.

2892. Drewnowski-Junosza Franciszek
1818–1854: Pierwszą aplikację urzędniczą odbył w biurze Komisji Województwa Mazowieckiego w 1818, następnie w 1821 pracował w Komisji Hipotecznej Województwa Augustowskiego. W 1824 został przyjęty na aplikację w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. W tymże roku został asesorem prawnym przy Administracji Rządowej Dochodów Konsumpcyjnych w Warszawie. W 1827 został przeniesiony do Wydziału Prawnego Dyrekcji Dochodów Niestałych. Zatrudniony jako asesor prawny Służby Ogólnej w Urzędzie Konsumpcyjnym Miasta Warszawy, Służby Wewnętrznej w Komorze Konsumowo-Składowej w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1831–1845. Od 1845 inspektor Urzędu Konsumpcyjnego, a w 1847 mianowany urzędnikiem do szczególnych poruczeń Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, pozostawał przy tym na stanowisku dyrygującego Służbą Konsumpcyjną m. Warszawy i Pragi. W 1854, po zarzutach o nadużycia, z których został oczyszczony, przydzielony jako urzędnik do szczególnych poruczeń do Sekcji Stemplowej Wydziału Dochodów Niestałych.
1850–1866: Urzędnik do szczególnych poruczeń w Służbie Zewnętrznej Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1861, starszy urzędnik do szczególnych poruczeń tamże, 1862–1866. Radca dworu. Radca kolegialny, 1856. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1858), za 25 lat nieskazitelnej służby (1861).

2893. Drewnowski Józef
1834: Mecenas Sądu Najwyższej Instancji, 1834.
1834–1835: Mecenas przy Sądzie Najwyższej Instancji, w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości.
1850: Obrońca w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1850.

2898. Drobiński Stanisław
1834: Rachmistrz Wydziału Wojskowego Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1834.

2900. Drohojewski Walenty
1852–1862: P. o. kasjera i egzekutora w Kancelarii Cywilnej Zarządu Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1852. Kasjer i egzekutor tamże, 1853–1862. Sekretarz kolegialny, radca honorowy, 1853. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 3 (1857), SA 3 (1862).

2903. Drozdowski Alojzy
1853–1857: P. o. młodszego pomocnika kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1853–1856. P. o. starszego pomocnika kontrolera tamże, 1857. Sekretarz gubernialny.

2904. Drozdowski Florian
1840–1848: Rachmistrz Sekcji II Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1840–1844. Młodszy pomocnik naczelnika Kancelarii Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, od 1845. Starszy pomocnik tamże.

2905. Drozdowski Jacek
1819–1820: Podsekretarz w Biurze Archiwum Generalnego Komisji Rządowej Wojny, 1819–1820.

2906. Drozdowski Jan (może: 5.96.33)
1834–1835:

2907. Drozdowski Józef (może: 5.92.65, 5.96.40)
1820: Sekretarz w Wydziale Skarbu Komisji Województwa Krakowskiego, 1820.

2908. Drozdowski Józef
1834–1844: Zatrudniony jako referent Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Naczelnik Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Krakowskiego (1842), Kieleckiego (1843–1844).

2909. Drozdowski Maciej
1845–1848: Rewizor Skarbowy w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, od 1845.

2910. Drozdowski Mikołaj
1834–1836: Sekretarz Sekcji Administracyjnej, następnie Sekcji Ogólnej w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, do 1836.

2911. Drożdżeński Józef
1859–1866: Adiunkt miernictwa w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodow i Skarbu, 1859–1861. Adiunkt miernictwa w Sekcji Pomiarowej tegoż Wydziału, 1862–1865. Adiunkt geometra tamże, 1866.

2912. Drożeński Feliks
1838–1847: Sekretarz Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1838–1847.

2913. Drożeński Michał
1844–1848: Adiunkt archiwista Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, 1844–1848.
1850–1864: Adiunkt archiwum w Kancelarii Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1850–1860. Dziennikarz tamże, 1861–1864. Sekretarz kolegialny, 1855. Radca honorowy, 1860.

2914. Drożyński Antoni
1852–1866: Dziennikarz w Kancelarii Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1852–1857. Adiunkt archiwum tamże, 1858–1861. Sekretarz-tłumacz tamże, 1862–1866. Sekretarz kolegialny, 1856. Radca honorowy, 1861. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1862).

2916. Drucki-Lubecki Franciszek Ksawery
1821–1872: Minister prezydujący w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu od 31 lipca 1821 do 1830. Następnie członek rosyjskiej Rady Państwa, od 1832.
1822–1830: Minister prezydujący Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830.

2918. Drukart Andrzej
1863–1918: P.o. wicegubernatora i wicegubernator siedlecki, od 1867.

2919. Drużeński Antoni
1837–1848: Adiunkta archiwisty, następnie ekspedytor w Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, 1837–1848.

2921. Drużyłowski Aleksander
1863–1895: Urzędnik kancelaryjny w Kancelarii Gubernatora Suwalskiego, 1872, 1878. Urzędnik kancelaryjny w Kancelarii Gubernatora Łomżyńskiego, 1885–1886. Pomocnik referenta w Wydziale Ubezpieczeń Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, 1887–1888, 1892, 1894–1895. Sekretarz kolegialny, 1878, 1885, 1886–1887. Radca tytularny, 1888, 1891–1892, 1894–1895. Ordery: Medale: za stłumienie „polskiego buntu” 1863–1864. W służbie od 26.10.1865, w randze (sekretarza kolegialnego) od 10.12.1874, na stanowisku (urzędnika kancelaryjnego) od 1.08.1878. Wyznanie: prawosławne.

2922. Drużyłowski Ignacy
1836–1848: Komisarz i radca gubernialny Wydziału Wojskowo-Policyjnego w Rządzie Gubernialnym Płockim, od 1836. Ordery: SA 2, SS 2 i SW 4.

2923. Drużyłowski Władysław
1865–1866: Członek honorowy Urzędu Lekarskiego Guberni Płockiej, 1865–1866.

2924. Drwalewski Stanisław
1835: Archiwista Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Kaliskiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2925. Drwęcki Aleksander
1845–1848: Sekretarz w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, od 1845.
1850–1853: Sekretarz II w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1853. Sekretarz kolegialny, 1853.
1854–1864: Sekretarz I w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1854–1864. Sekretarz kolegialny. Radca honorowy, 1858.

2928. Dryk Kasper
1866: Sędzia w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1866. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1866).

2929. Drzewicki Wiktor
1850–1859: Naczelnik Wydziału Administracyjnego Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1850–1859. Radca kolegialny. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1850), za 25 lat nieskazitelnej służby (1853), SS 2 (1859).

2930. Drzewiecki Antoni Franciszek
1807–1861: Od 1807 pracował w kancelarii Ministerium Sprawiedliwości. W 1811 został sekretarzem Sądu Kryminalnego Departamentu Warszawskiego i Kaliskiego. Szybko awansował w karierze służbowej. W 1816 mianowany sędzią Trybunału Cywilnego Woj. Mazowieckiego. Następnie przeszedł do Komisji Rządzącej Sprawiedliwości, 1822–1832 i objął kierownictwo Wydziału Administracji i Kontroli, będąc jednocześnie sędzią Sądu Apelacyjnego, a od 1830 sędzią Najwyższej Instancji. Od 1853 był członkiem Komitetu Rozpatrzenia Nowego Projektu Kodeksu Postępowania Cywilnego i przewodniczącym Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu. W 1842 został rzeczywistym radcą stanu, a w 1851 radcą tajnym i senatorem. W 1858 objął prezesurę w Heroldii Królestwa Polskiego oraz przewodniczył w Komitecie Ułożenia Praw i Przepisów dla Królestwa Polskiego. W 1858 został dyrektorem głównym Komisji Rządowej Sprawiedliwości. W 1861 mianowany członkiem Rady Stanu i przewodniczącym w Wydziale Spraw Spornych, a później w Wydziale Prawodawczym Rady Stanu. Ordery: SS 2 z gw.
1834: Sędzia Sądu Najwyższej Instancji, 1834.
1850–1865: Prezes Komisji Przygotowawczej Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1855–1856. Przewodniczący Wydziału Tymczasowego Senatu, 1856. P. o. prezesa Heroldii Królestwa Polskiego, 1857. Prezes Heroldii, 1858. Członek Rady Administracyjnej, 1859–1862. Dyrektor główny prezydujący w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1859–1861. Senator, 1860–1865. Przewodniczący w wydziałach Rady Stanu, 1862. Stały członek tejże Rady, 1863–1865. Rzeczywisty radca stanu, tajny radca, 1851. Ordery: SS 1, za 20 lat nieskazitelnej służby, SA 1 (1857), SW 2 (1860).

2934. Drzewiecki Józef (może: 5.143.149, 5.143.260, le.729.1.5)
1856–1858: Dziennikarz sekcji w Oddziale Administracyjnym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1856. Adiunkt archiwum tamże, 1857–1858.

2933. Drzewiecki Józef (może: 5.143.149, 5.143.260, le.729.1.5)
1859–1866: Sekretarz kl. 2-ej w Wydziale Cywilnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1859–1860. Sekretarz kl. 1-szej tamże, 1861–1866.

2935. Drzewiecki Marcin
1835: Zatrudniony jako komornik Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Kaliskiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

2936. Drzewiecki Stanisław
1826–1835: Rachmistrz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1826. Kontroler kasy wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1827–1830, 1834–1835.
1834–1845: Zatrudniony jako kontroler Kasy Głównej Wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Kontroler Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1838–1845.

2938. Drzewiecki Tomasz
1852–1858: Urzędnik w Wydziale Wojskowym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1852, 1855–1858. Urzędnik do pisma tamże, 1853–1854. Registrator kolegialny, 1854. Sekretarz gubernialny, 1858.

2939. Drzewiecki Wiktor
1839–1843: Zatrudniony jako sekretarz kl. 1-szej i referent Sekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Wydziale Przemysłu i Handlu. Następnie objął urząd referenta Sekcji Administracyjnej w Zarządzie Naczelnym Komunikacji Lądowych i Wodnych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Asesor kolegialny.

2940. Drzewiecki Wiktor
1861–1866: Pomocnik starszych urzędników w Kancelarii Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego, 1861. Starszy urzędnik tamże, 1862–1866. Radca stanu, rzeczywisty radca stanu, 1864. Ordery: SS 2, za 30 lat nieskazitelnej służby (1861), SW 4 (1862), SA 2 (1863), SW 3 (1866).

2941. Drzymalski Feliks
1851–1866: Adiunkt w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1851–1853. Adiunkt emerytalny tamże, 1854. Kontroler w Kasie Gubernialnej tegoż Wydziału, 1864–1866.

2944. du Laurans Henryk
1847: Młodszy rachmistrz w Biurze Zarządu Drogi Żelaznej, w 1847 r.

2945. du Laurans Nestor (może: psb.14858.1)
1859–1861: Starszy urzędnik kancelaryjny w Biurze Centralnym Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859. Inspektor kancelarii tamże, 1861.

2946. du Laurans Oskar (może: 14.36.13)
1851–1865: Pomocnik rewizorów skarbowych w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1851–1853. Pomocnik rewizorów skarbowych w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernial nego Radomskiego, 1854–1861. Pomocnik rewizora skarbowego okręgu włodawskiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1862–1864. Kontroler powiatowy okręgu tomaszowskiego, 1865.

2947. du Laurans Piotr
1860: Inspektor kancelarii w Biurze Centralnym Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1860.

2948. du Laurans Stanisław (może: 14.36.10)
1819–1822: Komisarz zasiadający w Wydziale Wojennym Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1819. Komisarz zasiadający w Wydziale Administracyjnym Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1820–1821. Komisarz zasiadający w Wydziale Policyjno-Wojskowym Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1822.

2950. Dubiszewski Józef
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz powiatu radziejowskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

2952. Dubrowski Piotr
1846–1848: Zatrudniony na stanowisku pomocnika naczelnika Kancelarii Cenzury Rządowej w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1850–1851: Młodszy cenzor w Warszawskim Komitecie Cenzury, 1850–1851.

2954. Duchanowski Jakub
1834–1835: Zatrudniony jako poborca Kasy Obwodowej w Łomży w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2955. Duchanowski Marcin
1819: Adiunkt wydziałowy Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1819.
1822–1834: Sekretarz Dyrekcji Funduszy Edukacyjnych Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1822. Referent Sekcji Wyznań w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1846: Zatrudniony jako referent Sekcji Wyznań w Wydziale Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1846. Ordery: SS 3.

2958. Duchnowski Hieronim
1847–1848: Zatrudniony na stanowisku asesora Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, 1847–1848.
1850–1866: Asesor w Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego, 1850–1853. Zastępca obrońcy tamże, 1854–1861. Obrońca tamże, 1862–1863. Delegowany do pełnienia obowiązków radcy tamże, 1864–1865. Radca tamże, 1866.

2960. Duchnowski Kajetan
1844–1848: Objął stanowisko rachmistrza Wydziału Administracji i Oświecenia Rządu Gubernialnego Augustowskiego, od 1844.
1850–1866: Rachmistrz w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1853. Nadrachmistrz tamże, 1854–1861. Naczelnik Oddziału Rachuby tegoż Wydziału, 1862–1866. Sekretarz kolegialny, 1855. Radca honorowy, 1860. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1859).

2962. Duchnowski Nikodem
1826–1835: Rachmistrz w Kontroli Stempla Kollateralnego Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1826, 1828–1830. Adiunkt w Kontroli Stempla Kollateralnego Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1834–1835.
1834–1838: Zatrudniony jako adiunkt Kontroli Stempla Kollateralnego w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Adiunkt Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego.

2964. Duczymiński Karol
1855–1859: Członek honorowy Deputacji Szlacheckiej w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Płockiej, 1855–1857, 1859.

2965. Duczyński Antoni
1821: I kontroler w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1821.

2966. Duczyński Jan
1834–1844: Zatrudniony jako zastępca sędziów Trybunału Handlowego Województwa Mazowieckiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Radca handlowy w Banku Polskim, 1834–1844. Ordery: SS 3.

2967. Duczyński Jerzy
1835: Zatrudniony jako sekretarz Sekcji Paszportowej Oddziału Ogólnego Policji Miasta Warszawy w Kancelarii Gubernatora Wojennego w Administracji Województw Obwodów i Miast, 1835.

2968. Duczyński Karol
1858: Członek honorowy Deputacji Szlacheckiej Guberni Płockiej, 1858.

2969. Duczyński Mikołaj (może: le.734.1.6)
1865: Pomocnik kontrolera skarbowego okręgu jędrzejowskiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1865.

2970. Dudkowski Jan
1859: Obrońca w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1859.

2971. Dudziński Florian
1861–1900: Starszy referent w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego, 1877, 1881, 1882, 1885–1888. Asesor w Wydziale Ubezpieczeń Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego, 1892, 1896, 1899, 1900. Ordery: SW 4 (30.08.1887), SA 2 i 3, SS 3. Medale: srebrny pamięci panowania Aleksandra III. W służbie od 1.09.1861, na stanowisku (starszego referenta) od 1.03.1871, (asesora) od 30.08.1887. Uposażenie – 1090 rubli (1899). Wyznanie: rzymsko-katolickie. Żonaty, żona katoliczka.

2972. Dudziński Jan
1862: Urzędnik do pisma w Sztabie Zarządu Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1862.

2975. Dukiet Antoni
1841–1848: Zatrudniony, jako adiunkt kontroli, a następnie rachmistrz w latach 1841–1847, w Najwyższej Izbie Obrachunkowej.
1850–1856: Starszy pomocnik kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850. P. o. młodszego kontrolera tamże, 1851–1854. P. o. młodszego buchaltera w Buchalterii tejże Izby, 1855. P. o. kontrolera w Kontroli tejże Izby, 1856. Radca honorowy, 1854.

2977. Dukiet Ludwik
1865–1866: Młodszy rachmistrz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1865–1866.

2978. Dulemba Cyprian
1834–1835: Dozorca składu stempla i druków w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1834–1835.
1834–1846: Zatrudniony jako dozorca składu stempla i druków Służby Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Następnie pracował jako dozorca składu stempla i druków w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, do 1846.

2979. Dulewski Józef
1835–1848: Zatrudniony na stanowisku inspektora generalnego stad i stacji stadnych w Królestwie Polskim. Członek Dyrekcji Wyścigów Konnych, 1845. Ordery: SS 2 i 3.

2981. Duliński Kajetan
1835–1844: Zatrudniony jako dziennikarz archiwista obwódu radomskiego Komisji Województwa Sandomierskiego, 1835. Archiwista Wydziału Wojskowo-Policyjnego w Rządzie Gubernialnym Sandomierskim, 1840.

2983. Dunajewski Michał
1819–1822: Asesor prawny Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1819– 1822.

2984. Dunce
1835: Zatrudniony jako pomocnik inspektora części aptekarskiej Wydziału Generała Sztab-Doktora, 1835. Otrzymał stopień Radcy honorowego.

2985. Dunin Antoni (może: 5.234.1267)
1834–1835: Zatrudniony jako nadleśniczy w Leśnictwie Rządowym Lubochni w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

2986. Dunin Eugeniusz (może: 5.234.1118, 5.234.1217, sw.501392)
1864: Sekretarz w Kancelarii Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1864.

2987. Dunin Eustachy
1840–1848: Asystent archiwisty, następnie młodszy asystent archiwisty w latach 1840–1845, w Najwyższej Izbie Obrachunkowej.
1859–1866: Starszy pomocnik kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1859–1860. Pomocnik kontrolera tamże, 1861–1865. Pomocnik kontrolera powiatowego okręgu piotrkowskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego.

2989. Dunin Feliks
1835–1848: Zatrudniony jako inżynier w obwodzie rawskim w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast. Inżynier gubernialny Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1845. Ordery: SW 4, SA 3.
1851–1863: Inżynier gubernialny w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1851–1854, 1857–1858. P. o. pomocnika inżyniera gubernialnego tamże, 1855–1856. Inżynier gubernialny w Służbie Ogólnej Rządu Gubernial nego Warszawskiego, 1859–1863. Asesor kolegialny. Radca dworu, 1857. Ordery: SW 4, SA 3 z kok. (1851), SA 2 (1854), za 20 lat nieskazitelnej służby (1856).

2991. Dunin Feliks
1853–1855: P. o. archiwisty w Komisji Przygotowawczej do Rewizji i Ułożenia Praw Królestwa Polskiego, 1853–1855.

2992. Dunin Franciszek (może: le.738.1.1)
1821–1822: Asesor ekonomiczny w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1821–1822.

2993. Dunin Gabriel
1852–1866: Rachmistrz w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1852. Kontroler skarbowy w Siedlcach w Służbie Skarbowej Zewnętrznej tegoż Wydziału, 1866.

2994. Dunin Jan
1842–1848: Sekretarz Sekcji Administracyjnej Wydziału Lasów i Dóbr Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Następnie adiunkt Sekcji Ogólnej tego Wydziału. Od 1848 starszy adiunkt Sekcji Technicznej tego Wydziału.
1850–1852: Adiunkt leśny w Służbie Leśnej Zewnętrznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852.

2996. Dunin Józef (może: 5.234.1210)
1834: Zatrudniony na stanowisku burmistrza Gostynina w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

2997. Dunin Karol
1834–1848: Zatrudniony jako nadleśniczy w Leśnictwie Rządowym Kampinowskim w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834–1835. Następnie nadleśniczy w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego/Warszawskiego, 1834–1848. Ordery: SS 3.
1850–1856: Asesor nadleśny w Oddziale Leśnym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1852. Referent w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1853–1856. Asesor kolegialny, 1853. Radca dworu, 1856. Ordery: SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1850), za 20 lat nieskazitelnej służby (1855).

2999. Dunin Mścisław
1856–1861: Adiunkt dziennikarza w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1856. Rachmistrz w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1857–1859. Sekretarz tamże, 1860–1861.

3000. Dunin Romuald
1848: Objął stanowisko adiunkta w Sekcji Celnej Wydziału Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1865: Adiunkt rachunkowości w Służbie Wewnętrznej Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852. Adiunkt w Archiwum tejże Sekcji, 1853–1857. Rachmistrz w Sekcji Konsumpcyjnej Wydziału Dochodów Niestałych, 1858. Starszy rachmistrz w Sekcji Stempla i Loterii tegoż Wydziału, 1862–1865.

3002. Dunin Teofil
1852: P. o. archiwisty w Komisji Przygotowawczej do Rewizji i Ułożenia Praw Królestwa Polskiego, 1852.

3004. Dunkel Józef
1853–1855: Młodszy rysownik w Kancelarii Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1853–1855. Registrator kolegialny, 1854.

3006. Dunkiel Józef
1844–1886: Inspektor w Wydziale Ubezpieczeń Rządu Gubernialnego Płockiego, 1874, 1877, 1881, 1885–1886. Sekretarz kolegialny, 1874. Asesor kolegialny, 1877. Radca tytularny, 1881. Radca kolegialny, 1885–1886. W służbie od 20.03.1844, na stanowisku (inspektora) od 10.11.1872.

3005. Dunkiel Karol
1834–1835: Zatrudniony w Magazynach Solnych w Pułtusku jako pisarz Wydziału Skarbowego Województwa Płockiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

3007. Duński Jan
1863: Rachmistrz w Oddziale Kontroli Urzędu Loterii, 1863.

3010. Duński Józefat
1819–1824: Sekretarz Biura Dochodów Wyłącznych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1819. Sekretarz Dyrekcji Dochodów Niestałych, 1820– 1822. Referent Wydziału Loterii, Tabak i Poczt, 1824.
1834–1835: Zatrudniony jako członek rządowy Administracji Rządowej Dochodów Skarbowych Tabacznych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Adiunkt w Oddziale Kontroli Urzędu Loterii, 1850–1855. Adiunkt przy dziennikarzu w Archiwum Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1856–1857. Asystent archiwum tamże, 1858. Adiunkt archiwum tamże, 1859–1861. Pomocnik archiwisty tamże, 1862. Rachmistrz w Sekcji Konsumpcyjnej tegoż Wydziału, 1864–1866.

3011. Duparq Aleksander
1822: Podsekretarz Biura Korespondencji w Komisji Rządowej Wojny, 1822.

3012. Düring Krzysztof
1820–1822: Budowniczy okręgowy w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1820, 1822.
1821: Budowniczy okręgowy w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1821.

3016. Dürring Wilhelm
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku budowniczego obwodu stanisławowskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

3022. Duszyński Aleksander
1860: Rachmistrz kl. 3-ej w Wydziale Miast Dyrekcji Ubezpieczeń, 1860.

3023. Duszyński Antoni
1820–1830: IV rachmistrz w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1820. Zastępca kontrolera wojewódzkiego i nadrachmistrza w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1824. Kontroler wojewódzki i nadrachmistrz w tej Sekcji, 1825. Rachmistrz w tej Sekcji, 1826–1830.
1834–1835: Zatrudniony jako poborca Kasy Obwodu Sieradzkiego w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

3028. Dutkiewicz Walenty
1825–1867: Pisarz Sądu Policji Poprawczej w Białej Radziwiłłowskiej, 1825. Następnie asesor i pisarz Trybunału Cywilnego w Suwałkach. Pisarz tamże, 1835. Następnie pisarz IX Departamentu Rządzącego Senatu. Pomocnik naczelnego prokuratora, 1843–1858. Członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1858–1861. Członek Komisji do Przejrzenia Projektów Kodyfikacji Prawa Cywilnego dla Królestwa Polskiego, 1847–1858. Przewodniczący Wydziału Prawodawczego Rady Stanu, 1861–1867. Członek przybrany Rady Wychowania Publicznego, 1866.
1834–1848: Zatrudniony jako pisarz Wydziału II w Suwałkach (pow. dąbrowski, sejneński, kalwaryjski, mariampolski) Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Augustowskiego. Następnie pisarz Sądu Apelacyjnego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1839–1842. Od 1843 pisarz przy naczelnym prokuratorze. Pomocnik naczelnego prokuratora w IX Warszawskim Departamencie Rządzącego Senatu, 1834–1848. Ordery: SA 3.
1850–1866: Pomocnik naczelnego prokuratora w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, IX Departament, Wydział II, 1850–1858. Członek senatu, 1859–1861. Radca stanu w Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1862. Stały członek Rady Stanu, przewodniczący w Wydziale Prawodawczym, 1863–1866. Radca stanu, 1851. Rzeczywisty radca stanu, 1858. Ordery: SA 3, za 30 lat nieskazitelnej służby (1859).

3029. Dutkowski Jan
1834–1835: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.
1850–1853: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1850. Obrońca w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1853.
1851–1866: Obrońca w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1851–1852, 1854–1858, 1860–1866.

3030. Dutkowski Jan
1834–1835: Zatrudniony jako inkwirent obwodu lubelskiego (pow. lubelski, lubartowski, kazimierski, kraśnicki, krasnowstawski) w Sądach Policji Poprawczej w Województwach Lubelskiem i Podlaskiem Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3034. Dutow Dymitr
1861–1866: Sędzia do spraw kupców rosyjskich w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1861–1865. Powołany z wyborów do zasiadania w sprawach kupców rosyjskich przy Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1866.

3035. Dutow Piotr
1866: Sędzia do spraw kupców rosyjskich w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1866.

3036. Dutow-Jakowlew Wasyl
1851–1854: Sędzia do spraw rosyjskich w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1851–1854.

3037. Dütrich Jan (może: sw.708289)
1838–1840: Zatrudniony na stanowisku naczelnika Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1838–1840.

3038. Duwe Piotr
1834–1835: Zatrudniony jako asesor obwodu warszawskiego I (dla m. Warszawy) w Sądach Policji Poprawczej w Województwach Mazowieckim i Kaliskim, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

3043. Dwernicki Feliks
1834–1835: Zatrudniony jako prezes Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

3044. Dworakowski Karol
1861–1866: Rachmistrz w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1861. Sekretarz tamże, 1862. Starszy sekretarz tamże, 1863–1866.

3045. Dworakowski Stanisław
1838–1848: Adiunkt do interesów defraudacyjnych Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego. Sekretarz tej sekcji, 1846–1848.
1850–1866: Sekretarz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1857. Pomocnik rewizorów w Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1858–1859. Kontroler powiatowy tamże, 1860–1861. Kontroler powiatu augustowskiego, 1862. Kontroler powiatu sejneńskiego, 1863–1865. Kontroler powiatowy w Służbie Skarbowej Zewnętrznej tegoż Wydziału, 1866.

3047. Dworzaczek August
1859–1866: Urzędnik kancelarii w Komisji Przygotowawczej do Rewizji i Ułożenia Praw Królestwa Polskiego, 1859–1861. Referent w Wydziale Kryminalnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1866.

3048. Dworzaczek Jan
1850–1866: Geometra kl. 2-ej w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851. Geometra tamże, 1852–1861. Geometra w Sekcji Pomiarowej tegoż Wydziału, 1862. Geometra starszy tamże, 1863–1866.

3041. Dworzecki Kleofas
1853–1886: Referent w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Suwalskiego, 1872. Starszy referent w tym Wydziale, 1877, 1878, 1880, 1881, 1883–1886. Sekretarz gubernialny, 1872. Sekretarz kolegialny, 1877, 1878, 1880. Radca tytularny, 1881. Radca dworu, 1883–1886. Ordery: Medale: pamięci wojny 1853–1856, pamięci stłumienia „polskiego buntu” 1863–1864.
1854–1866: Rachmistrz w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1854–1862. Adiunkt w Wydziale Wojskowo-Policyjnym tego Rządu.

3042. Dworzecki Maureliusz
1853–1887: Straszy pomocnik referenta w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Suwalskiego, 1872, 1877, 1881, 1885–1886. Zarządzający częścią paszportową Kancelarii Gubernatora Suwalskiego, 1878, 1880, 1883, 1884, 1887. Sekretarz kolegialny, 1878, 1880. Radca tytularny, 1883, 1884, 1887. Ordery: SA 3, SS 3. Medale: pamięci wojny 1853–1856.

3050. Dworzyński Wacław (może: le.3504.1.10)
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu rawskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3051. Dybczyński Antoni
1859–1860: Pomocnik archiwisty w Biurze Centralnym Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859–1860.

3052. Dybek Andrzej Franciszek Ksawery
1817–1822: Asesor w Radzie Lekarskiej Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, 1817. Następnie członek tejże Rady. Od 1822 sekretarz Rady.

3054. Dybowski Adolf (może: sw.267149)
1856–1858: Pomocnik buchalterii w Sekcji Administracyjno-Rachunkowej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1856–1858.

3055. Dybowski Antoni (może: 1.29.59)
1850: Młodszy pomocnik budowniczego w Służbie Technicznej Dyrekcji Ubezpieczeń, 1850.

3056. Dybowski Feliks
1834–1835: Zatrudniony w Magazynach Solnych w Lublinie jako pisarz Wydziału Skarbowego Województwa Lubelskiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

3057. Dybowski Tomasz
1850–1869: Sekretarz w Sekcji Budowniczej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850, pomocnik naczelnika tejże Sekcji, 1851–1856. Urzędnik do szczególnych poruczeń tamże, 1857–1869. Urzędnik do szczególnych poruczeń w Sekcji Technicznej tegoż Wydziału, 1860. Radca honorowy, 1855. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1860).

3058. Dydak Jan (może: sw.647428)
1834: Nadzorca więzienia w Radomiu w Komisji Województwa Sandomierskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

3059. Dydyński Tomasz
1834–1835: Zatrudniony jako komornik Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

3060. Dygat Antoni
1836–1848: Asystent archiwisty w Najwyższej Izbie Obrachunkowej. Następnie adiunkt kontroli i starszy pomocnik kontrolerów tamże, 1836–1848.
1850–1866: P. o. młodszego kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850. P. o. kontrolera tamże, 1851–1858. Kon troler tamże, 1859–1860. Młodszy kontroler tamże, 1861–1862. Naczelnik Archiwum tejże Izby, 1863–1866. Radca honorowy, 1854. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1860).

3062. Dygat Ludwik
1862–1864: Aplikant Trybunału Cywilnego w Warszawie 1862, urzędnik tamże, 1864.

3063. Dyglewicz Aleksander (może: sw.570873)
1866: Rachmistrz w Oddziale Dóbr Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1866.

3064. Dygulski Antoni
1854–1856: Sekretarz w Urzędzie Lekarskim Guberni Płockiej, 1854– 1856.

3066. Dylczyński Stanisław
1834–1846: Rachmistrz Sekcji Poborów w Dyrekcji Generalnej Poczt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Następnie rachmistrz Sekcji Kontroli tej Dyrekcji, do 1846.
1850–1855: Pomocnik naczelnika Pocztamtu Warszawskiego, 1850– 1851. Pomocnik zawiadującego Pocztamtem Warszawskim, 1852–1855. Radca honorowy. Ordery: SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1850).

3068. Dylczyński Władysław
1862–1874: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1862. Pomocnik referenta w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, Referat IV, 1874. Asesor kolegialny, 1874.

3070. Dylewski Józef
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1862.

3071. Dylewski Wojciech
1850–1866: Rachmistrz w Wydziale Wojskowo-Administracyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1853. Adiunkt tamże, 1854–1861. Naczel nik Oddziału Administracyjnego tegoż Wydziału, 1862–1865. Naczelnik Oddziału Administracyjnego Wydziału Wojskowo-Policyjnego tegoż Rządu, 1866. Registrator kolegialny, 1853.

3073. Dylik Stanisław
1865: Pomocnik kontrolera w Oddziale Kontroli Wypłat Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1865.

3075. Dymecki Maksymilian (może: sw.192854)
1862–1866: Pomocnik dziennikarza w Oddziale Administracyjnym Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1862. Ekspedytor w Pocztamcie Warszawskim, 1864–1866.

3076. Dymerzewski Franciszek
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu lelowskiego w Żarach, w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3078. Dymiński
1834: Zatrudniony na stanowisku burmistrza Czerska w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

3079. Dymitrowicz Franciszek
1820: Rachmistrz w Komisji Województwa Krakowskiego, 1820.

3081. Dyski Kazimierz (może: sw.736040)
1861: Starszy urzędnik kancelaryjny w Sekcji Spisu i Zaciągu Wojskowego Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1861.

3082. Dyski Władysław (może: sw.640502)
1845: Pomocnik archiwisty w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1845.

3083. Dyzmański Józef
1834–1835: Sędzia Trybunału Handlowego Województwa Mazowieckiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834. Następnie członek Komisji Umorzenia Długu Krajowego, 1835.

3085. Dziaczkowski Maciej
1834–1835: Rachmistrz Towarzystwa Ogniowego Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1834–1835.
1834–1848: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza interesów ogniowych Wydziału Wojska i Policji Komisji Województwa Podlaskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Następnie rachmistrz Towarzystwa Ogniowego w Wydziale Administracyjno-Oświeceniowym Rządu Gubernialnego Płockiego, od 1840.
1838–1839: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza kl. 3-ej w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego (przekształconego następnie w Dyrekcję Ubezpieczeń) w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

3087. Dziaczkowski Maciej (może: sw.716583)
1850–1855: Referent do czynności Dyrekcji Ubezpieczeń w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1855. Sekretarz kolegialny, 1851.

3091. Dziarski
1821: Zastępca chirurga wojewódzkiego w Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1821.
1822: Zastępca chirurga wojewódzkiego w Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1822.

3089. Dziarkowski Kazimierz
1819: Sekretarz w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1819.

3090. Dziarkowski Kazimierz
1834–1848: Zatrudniony na stanowisku sekretarza generalnego Kancelarii Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego (przekształconej następnie w Dyrekcję Ubezpieczeń) Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Następnie kierownik Kancelarii tej Dyrekcji, 1844. Ordery: SS 3 i 4, SS 3.

3154. Dzięcielski Andrzej
1845–1848: Zatrudniony jako nadzorca spławów w Dyrekcji Ubezpieczeń.
1850–1866: Nadzorca spławów w Służbie Ubezpieczeń Transportów Lądowych i Wodnych Wydziału Ruchomości Dyrekcji Ubezpieczeń, 1850–1857. Adiunkt archiwum w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1858. Dozorca pałacu Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, X Departament, 1865–1866.

3156. Dzięcielski Antoni
1860: Nadzorca spławów w Służbie Ubezpieczeń Transportów Lądowych i Wodnych Dyrekcji Ubezpieczeń, 1860.

3157. Dzięcielski Marcelin
1830: Członek Sekcji Duchownej Rzymsko-Katolickiej Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1830.

3158. Dzięciołkiewicz Jan
1834–1835: Zatrudniony jako regent Wydziału I powiatu i miasta Warszawy w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3093. Dzieciołowski Kajetan
1840–1848: Zatrudniony od 1840 na stanowisku archiwisty Wydziału Policyjno-Wojskowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego.
1840–1848: Od 1840 zatrudniony na stanowisku archiwisty w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego.
1850–1866: Archiwista w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1861. Archiwista w Wydziale Wojskowo-Policyjnym, 1862–1866. Sekretarz kolegialny, 1855. Radca honorowy, 1860. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1859).

3094. Dziedzicki Adam
1837–1843: Zatrudniony jako II sekretarz, a następnie I sekretarz w Wydziale Kryminalnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1837–1843.

3095. Dziedzicki Adam
1850–1866: Geometra kl. 2-ej w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851. Geometra w Sekcji Pomiarowej tego Wydziału, 1862. Starszy geometra tamże, 1863–1866.

3096. Dziedzicki Maciej (może: sw.705738)
1834–1837: Zatrudniony jako archiwista przy Sądzie Apelacyjnym, w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1837.

3097. Dziedzicki Szymon
1834–1848: Sędzia Sądu Apelacyjnego, a następnie Sądu Najwyższej Instancji w Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Zatrudniony od 1842 na stanowisku członka przeznaczonego do zasiadania w X Departamencie Warszawskim Rządzącego Senatu. Tytułowany rzeczywistym radcą Stanu. Ordery: SA 2.
1850–1857: Członek Warszawskich Departamenty Rządzącego Senatu, X Departament, 1850–1852. Członek IX Departamentu, II Wydział, 1853– 1857. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SA 2, SW 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1853), SS 1, za 20 lat nieskazitelnej służby (1856).

3099. Dziedzicki Telesfor
1834–1838: Zatrudniony jako sędzia Sądu Apelacyjnego, 1834. Następnie na stanowisku prezesa Trybunału Handlowego Województwa Mazowieckiego w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1835–1838.
1853–1859: Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, 1853–1854. Członek Wydziału Tymczasowego IX Departamentu Rządzącego Senatu, 1855–1859. Radca stanu. Rzeczywisty radca stanu, 1859. Ordery: SS 2, SA 2, SW 4, za 20 lat nieskazitelnej służby (1855).

3101. Dziedzicowski Tomasz
1851–1853: Sekretarz w Sekcji Administracyjno-Rachunkowej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1851–1853.

3161. Dzięgielewski Stanisław
1864–1866: Starszy rachmistrz w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1864. Podsekretarz w Sekcji Ogólnej Służby Wewnętrznej tegoż Wydziału, 1865. Sekretarz w Sekcji Administracyjnej tegoż Wydziału, 1866.

3103. Dziekanowicz
1819: Komisarz zasiadający w Wydziale Oświecenia Publicznego Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1819.

3104. Dziekoński Antoni
1854–1863: Podpisarz w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1854–1861. Obrońca w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1862– 1863.

3105. Dziekoński Józef (może: 5.404.55, 5.404.55, 5.404.71, psb.5020.1)
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu dąbrowskiego w Augustowie, woj. augustowskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3106. Dziekoński Tomasz
1834–1835: Dyrektor Gimnazjum Wojewódzkiego w Warszawie, ul. Leszno nr 66, w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1863–1866: Członek honorowy Rady Wychowania Publicznego, 1863. Członek przybrany tejże Rady, 1864–1866.

3108. Dziembowski Józef
1856–1866: Sekretarz w Sekcji Prawnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1856. Rachmistrz w Sekcji Stempla i Loterii, 1860–1861. Starszy rachmistrz tamże, 1862–1864, 1866.

3109. Dziemiński Stanisław
1851–1856: Dziennikarz-archiwista w Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1851–1856.
1857–1866: Rendant składu stempla w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1857–1866.

3111. Dzierożyński Anastazy
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu wartskiego w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834– 1835.

3112. Dzierożyński Damazy
1822–1825: Mecenas Trybunału Najwyższej Instancji, 1822–1825.
1835: Zatrudniony jako pisarz Kancelarii Hipotecznej Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Kaliskiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1835.

3114. Dzierożyński Stanisław
1835: Naczelnik w Komorze Konsumowej w Płocku w Wydziale Skarbowym Województwa Płockiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

3116. Dzierzanowski Ignacy (może: 7.22.54)
1854–1855: Pomocnik rewizorów skarbowych w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1854–1855.

3117. Dzierzanowski Wojciech (może: 5.428.190)
1858: Sekretarz w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1858.

3118. Dzierzbicki Adam
1819–1830: Sekretarz w Komisji Rządowej Wojny, 1819–1821, 1826– 1830.

3119. Dzierzbicki Ignacy
1842–1848: Zatrudniony na stanowisku pomocnika archiwisty Wydziału Wsi Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego. Następnie rachmistrz kl. 3-ciej tego Wydziału.
1850–1866: Rachmistrz kl. 3-ej w Wydziale Wsi Dyrekcji Ubezpieczeń, 1850–1852. Archiwista w Służbie Ogólnej Wewnętrznej, 1855–1862. Główny archiwista tamże, 1863–1865. Archiwista w Służbie Ogólnej, 1866.

3134. Dzierzbicki Szymon
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku ekspedytora w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego (przemianowanej następnie na Dyrekcję Ubezpieczeń) Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1835.
1836–1848: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza kl. 2-giej. Następnie archiwista w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego (przekształconego następnie w Dyrekcję Ubezpieczeń) w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1850–1854: Archiwista w Służbie Ogólnej Wewnętrznej Dyrekcji Ubezpieczeń, 1850–1851, 1853–1854.

3124. Dzierzgowski Ignacy
1850–1862: Pomocnik Biura Rachuby w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1855. Adiunkt przy kontrolerze kas tamże, 1856–1857. Adiunkt emerytalny w Kasie Gubernialnej tegoż Wydziału, 1858–1861. Rachmistrz kl. 2-ej w Sekcji Skarbowej tegoż Wydziału 1861–1862, archiwista i dziennikarz tamże, 1861.

3125. Dzierzkowski Marcin
1834–1848: Zatrudniony jako geometra Sekcji Technicznej Oddziału Pomiarów w Sekcji Administracyjnej Wydziału Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Następnie geometra i konserwator map tamże.
1850–1861: Rewizor pomiarów, konserwator map w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852. Konserwator pomiarów tamże, 1853–1854. Rewizor-konserwator pomiarów tamże, 1855–1861. Asesor kolegialny, 1854. Radca dworu, 1860. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1858), SA 3, za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

3128. Dzierżanowski Ignacy (może: 7.22.54)
1850–1853: Pomocnik rewizorów w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1853.

3129. Dzierżanowski Kajetan
1845: Zastępca archiwisty w Archiwum Akt Dawnych przy Trybunale Cywilnym w Płocku, 1845.

3130. Dzierżanowski Wiktor
1847–1848: Urzędnik w Kancelarii Komitetu Drogi Żelaznej.
1850–1860: Starszy urzędnik Kancelarii Komitetu Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1850–1851. Urzędnik kancelarii w Wydziale I Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1851–1852, 1855–1856. Urzędnik do pisma tamże, 1853–1854. Młodszy pomocnik naczelnika wydziału tamże, 1857–1860. Sekretarz gubernialny. Sekretarz kolegialny, 1853. Radca honorowy, 1856. Asesor kolegialny, 1859.

3132. Dzierżanowski Wojciech (może: 5.428.190)
1857–1859: Adiunkt leśny w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1857. Sekretarz tamże, 1859.

3133. Dzierżanowski Zygmunt
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego

3136. Dzieszuk Antoni
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek obwodu bialskiego (pow. bialski, łosicki, radzyński, włodawski) w Sądach Policji Poprawczej w Województwach Lubelskiem i Podlaskiem w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3137. Dzieszuk Hieronim
1834–1835: Zatrudniony jako regent powiatu mariampolskiego w Mariampolu, woj. augustowskie w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3138. Dzieszuk Hieronim
1864–1866: Sekretarz Rady Wychowania Publicznego, 1864–1866.

3139. Dziewałtowski August
1856–1888: Redaktor „Gubiernskih Viedomostiej” w Wydziale Ogólnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1874, 1877. Archiwista w Wydziale Ogólnym płockiego Rządu Gubernialnego, 1881. Starszy referent w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1885–1886. Redaktor „Gubiernskih Viedomostiej” w Wydziale Ogólnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1888. Asesor kolegialny, 1874, 1877, 1881, 1885–1886. Radca dworu, 1888. W służbie od 2.05.1856, na stanowisku (redaktora) od 1.07.1872. Wyznanie: prawosławne.

3142. Dziewanowski Dominik
1862–1866: Czasowy członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1862, 1864–1866. Gubernator cywilny płocki, 1863. Ordery: SA 2 z koroną (1866).

3143. Dziewanowski Piotr
1821–1835: Adiunkt wydziałowy w Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1821–1830. Sekretarz generalny Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1834–1835.
1834–1836: Zatrudniony na stanowisku sekretarza generalnego w Służbie Ogólnej Komisji Województwa Mazowieckiego, w Administracji Województw Obwodów i Miast.

3146. Dziewicki Jan
1835: Zatrudniony jako sędzia Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Lubelskiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3145. Dziewicki Jan
1836–1843: Zatrudniony od 1836 na stanowisku urzędnika przy naczelniku wojennym w Komisji Województwa Lubelskiego. Następnie w Rządzie Gubernialnym Lubelskim.

3147. Dziewulski Jan (może: 5.473.117)
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz powiatu włodawskiego woj. podlaskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3148. Dziewulski Józef
1859–1861: Asystent w Kontroli Skarbowej w Kaliszu, 1859–1861. Sekretarz gubernialny, 1860. Sekretarz kolegialny, 1861.

3149. Dziewulski Michał
1852–1866: II archiwista w Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1852–1854. Rachmistrz w Sekcji Stempla i Loterii tegoż Wydziału, 1855–1860. Sekretarz w Sekcji Prawnej tegoż Wydziału, 1861–1865. Sekretarz w Sekcji Konsumpcyjnej tegoż Wydziału, 1866.

3150. Dziewulski Stanisław
1819–1830: Sekretarz generalny Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1819–1830. Ordery: SS 4.

3151. Dziewulski Wojciech
1850–1866: Geometra kl. 2-ej w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851. Geometra tamże, 1852–1861. Geometra w Sekcji Pomiarowej tegoż Wydziału, 1862. Starszy geometra tamże, 1863–1866.

3152. Dzieżkowski Grzegorz
1834: Ekspedient w Dyrekcji Administracji Sądownictwa Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.
1834–1845: Ekspedient II w Dyrekcji Administracji Sądownictwa w Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Następnie sekretarz II tamże, 1834–1839. Sekretarz I Wydziału Kryminalnego, 1840–1843. Referent w Wydziale Cywilnym, 1843–1845. Podprokurator Trybunału.

3163. Dzikowski Ludwik
1845–1848: Zatrudniony od 1845 na stanowisku podrachmistrza w Wydziale Wojskowym. Następnie od 1848 archiwista w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Radomskiego.
1850–1864: Archiwista w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1851. Rachmistrz kwaterunkowy w Wydziale Wojskowym tegoż Rządu, 1852–1861. Rachmistrz starszy w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowo-Policyjnego tegoż Rządu, 1862–1864.

3165. Dzimiński Józef (może: 5.487.7, 5.487.9)
1834: Zatrudniony na stanowisku burmistrza Bielawy w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

3167. Dziubandowski Alojzy
1834–1848: Zatrudniony jako pisarz Komory I Rzędu w Terespolu, Komory Celne Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Od 1845 został rewizorem skarbowym Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego.

3168. Dziubenko-Koziarowski Nicefor
1835: Zatrudniony jako adiutant przy naczelniku wojennym województwa Krakowskiego, Urzędy Municypalne Miast Województwa Krakowskiego, 1835.

3169. Dziubiński Władysław (może: 5.409.63)
1852–1856: Adiunkt w Sekcji Poborów Zarządu XIII Okręgu Pocztowego, 1852–1853. Adiunkt w Zarządzie Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1854–1856.

3172. Dzwonkowski Felicjan (może: 5.508.90, le.796.3.5, psb.5126.2)
1848: Zatrudniony na stanowisku ekspedytora Sądu Apelacyjnego, 1848.
1850–1866: P. o. archiwisty w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1850. Archiwista tamże, 1851–1866.

3174. Dzwonkowski Jan (może: 5.508.87, le.796.1.1)
1824: Sekretarz adiunkt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1824.

3176. Dzwonkowski Stanisław
1819–1821: Komisarz zasiadający w Wydziale Oświecenia Publicznego Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1819–1821.
1822: Naczelnik Biura w Dyrekcji Funduszu Duchownych i Edukacji Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1822.

3177. Eberhard Filip
1820–1862: „lekarz zwierząt przy stadzie rządowym w Janowie”, 1820. P. o. głównego inspektora stada Wydziału Stada Rządowego Koni, Służba Ogólna, 1850–1851. Członek Dyrekcji Wyścigów Konnych z urzędu, 1850–1854. Inspektor stada Wydziału Stada Rządowego Koni, Wydział Stadny w Janowie Podlaskim, 1852–1862. Asesor kolegialny, 1857. Radca dworu, 1861. Ordery: SS 3, SA 3 (1859), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860), SS 2 (1862).
1835–1848: Zatrudniony na stanowisku podinspektora Oddziału Stadnego, od 1846 został głównym inspektorem stada w Wydziale Stadnym. Członek do Dyrekcji Wyścigów Konnych, 1847.

3179. Ebert Kazimierz
1850: Podprokurator w Warszawie, 1850.

3181. Ebertowski Ignacy
1820–1827: Inżynier dróg i mostów w Wydziale Budowniczym Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1820. Inżynier dróg i spławów w Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1821, 1823. Inżynier wojewódzki w Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1824–1827.
1822: Inżynier w Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1822.

3183. Eckert Henryk (może: sw.102639, sw.265910)
1866: Dziennikarz w Sekcji Wypłat Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866.

3189. Eger Adam (może: sw.499036)
1834: Rachmistrz Sekcji Rachunkowości Biura Kontroli i Rachunkowości w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz kl. 3-ciej, Sekcja Rachunkowości, Biuro Kontroli i Rachunkowości w Wydziale Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1838. Rachmistrz kl. 2-giej Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego/Warszawskiego, 1834–1848.

3191. Egersdorf Juliusz
1863: Adiunkt w Sekcji Administracyjnej Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1863.

3192. Egierski Ignacy
1851–1866: Dziennikarz w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1851–1852. Podarchiwista tamże, 1853–1854. Adiunkt emerytalny w Kasie Gubernialnej tegoż Wydziału, 1855. Kontroler tamże, 1866.

3194. Ehrenkreiz Nikodem
1856–1859: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1856–1859.

3195. Eichler Ignacy
1821–1822: Sekretarz Biura Korespondencji w Komisji Rządowej Wojny, 1821, 1822.

3196. Eichler Teofil
1841: Adiunkt rachunkowości Sekcji Ogólnej w Wydziale Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Rachmistrz w Oddziale Konsumcyjnym Sekcji Konsumcyjno- Propinacyjnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1857. Sekretarz w Sekcji Prawnej tegoż Wydziału, 1858–1860. Buchalter w Sekcji Solnej tegoż Wydziału, 1861–1865. Referent tamże, 1866.

3197. Eigenfeld Stanisław
1830: Pisarz w Komorze Głównej Celnej Krasieniec w Komisji Województwa Krakowskiego, 1830.

3198. Eigner Piotr
1819: Budowniczy Generalny Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1819.

3199. Eisenbaum Antoni
1834–1835: Zatrudniony jako dozorca Szkoły Rabbinów przy Komitecie Starozakonnych w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

3201. Ejchler Otto
1854–1863: Asesor weterynarii w Urzędzie Lekarskim Guberni Warszawskiej, 1854–1862. Członek Dyrekcji Wyścigów Konnych z urzędu, 1857–1863. Członek Rady Lekarskiej przybrany do egzaminów, 1859–1861. Radca dworu, 1859.

3204. Ejdziatowicz Karol
1834: Zatrudniony jako regent powiatu kalwaryjskiego, woj. augustowskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

3205. Ejdziatowicz Władysław (może: 5.595.65)
1857–1858: Pomocnik archiwisty i dziennikarz w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1857–1858.

3209. Ejsymont Jan
1858–1865: Pomocnik naczelnika kancelarii w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1858–1862. Adiunkt 1-szy w Oddziale Wyznań i Oświecenia Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1863–1865. Sekretarz kolegialny, 1859.

3210. Ejsymontt Józef
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz kl. 2-giej w Najwyższej Izbie Obrachunkowej. Następnie kontroler tamże, 1834–1848.
1850: Kontroler w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850.

3211. Ekerkunst Aleksander
1865–1866: Konduktor w Wydziale Technicznym Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, 1865–1866.

3215. Ekkerkunst Józef
1844–1848: Adiunkt Sekcji Celnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Sekretarz Sekcji Solnej tego Wydziału, od 1845.
1850–1852: Sekretarz w Sekcji Solnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852.
1853–1865: Sekretarz w Sekcji Solnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1853–1857. Rachmistrz w Sekcji Konsumpcyjnej tegoż Wydziału, 1858–1862. Starszy rachmistrz tamże, 1863–1865.

3213. Ekerkunst Władysław
1861–1866: Tłumacz do korespondencji niemieckiej w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1861. P. o. tłumacza tamże, 1862. Tłumacz w Biurze Tłumaczy Rosyjskich tejże Komisji, 1863–1864. Adiunkt tłumacza do j. rosyjskiego w Służbie Ogólnej tejże Komisji, 1865–1866.

3218. Elaus Józef
1838–1841: Pełnił funkcję sekretarza Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, do 1841.

3220. Eliaszewicz Piotr
1836–1848: Urzędnik do szczególnych poruczeń w Kancelarii Namiestnika. Następnie dyrektor tamże. Uczestniczył w Komisji Próśb. Ponadto był członkiem nominowanym w Radzie Głównej Opiekuńczej, 1836–1848. Radca stanu. Ordery: SA 2, SS 2.
1850: Dyrektor Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego. Senator. Radca kolegialny. Od 1850 radca stanu.
1850–1861: Dyrektor Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1850–1857. Zarządzający Kancelarią, 1858. Senator Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1857–1861. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1850–1854. Rzeczywisty radca stanu. Tajny radca, 1854. Ordery: SA 1 z koroną, SS 1, za 25 lat nieskazitelnej służby, SW 2, Kor. Żel. 1 (1851), za 30 lat nieskazitelnej służby (1853), OOB, za 35 lat nieskazitelnej służby (1858).

3223. Elsner Dionizy Edward
1843–1848: Objął stanowisko urzędnika przy naczelniku wojennym Rządu Gubernialnego Augustowskiego.

3224. Elsner Franciszek
1834–1847: Zatrudniony jako komisarz Sekcji Technicznej. Następnie komisarz oraz inspektor leśny Oddziału Lasów Sekcji Administracyjnej. Urzędnik do szczególnych poruczeń w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1844–1847.

3225. Elsner Walery (może: sw.892794)
1853–1854: Ekspedytor poczty w Radzyminie, 1853–1854.

3226. Elzanowski Wincenty
1826–1835: Kontroler kasy wojewódzkiej w Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1826–1830, 1834. Poborca wojewódzki Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1835.
1834: Zatrudniony jako kontroler Kasy Głównej Wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.
1835: Poborca w Kasie Głównej Wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Województwa Podlaskiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1844–1848: Zatrudniony na stanowisku poborcy w Kasie Głównej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego (przekształconego w 1845 w Rząd Gubernialny Warszawski), 1844–1848.
1850–1857: Poborca w Sekcji Poborów Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1857. Asesor kolegialny, 1851. Ordery: SS 3 (1850), za 20 lat nieskazitelnej służby (1856).

3228. Elżanowski Jan (może: 5.561.87)
1842–1848: Zatrudniony na stanowisku dziennikarza w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Podlaskiego, 1842–1843. Rachmistrz kl. 2-giej Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, do 1848.
1850–1864: Rachmistrz kl. 2-ej w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850. Rachmistrz kl. 1-szej tamże, 1851– 1862. Starszy rachmistrz tamże, 1863–1864.

3230. Elżanowski Józef (może: sw.564726)
1853–1866: Tłumacz pism rosyjskich w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1853–1856. Urzędnik do szczególnych poruczeń w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1857–1858. Tłumacz kl. 1-szej w Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1859–1860. Sekretarz w Służbie Ogólnej Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1864. Referent tamże, 1865. Starszy referent w Sekcji Potrzeb Wojska i Zaciągu Wojskowego Wydziału Administracji Ogólnej tejże Komisji, 1866.

3231. Elżanowski Stanisław (może: sw.564723)
1839: Zatrudniony na stanowisku adiunkta archiwum Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, 1839.

3232. Elżanowski Wincenty
1834: Tłumacz języka rosyjskiego obwodu konińskiego Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

3237. Emelianow
1835: Zatrudniony jako sekretarz XIV kl. Wydziału Generała Sztabs-Doktora, 1835.

3238. Emich Jan
1819–1830: Sekretarz w Komisji Rządowej Wojny, 1819–1822. Podszef Biura w Komisji Rządowej Wojny, 1824. Podszef Biura Artylerii w Komisji Rządowej Wojny, 1827–1830.

3240. Engelhardt Aleksander
1863–1918: P.o. wicegubernatora łomżyńskiego, 1867–1870.

3241. Engelhardt Maksymilian
1834–1848: Zatrudniony na stanowisku urzędnika do szczególnych poruczeń w Kancelarii Przybocznej Namiestnika JCKM w Królestwie Polskim. Od 1841 dyrektor Banku Polskiego. Asesor kolegialny. Radca kolegialny. Radca stanu. Ordery: SA 2 z kor., SS 2, SW 4, WM 4, WP 4.
1856–1858: Wiceprezes Banku Polskiego, 1856–1858. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SW 3, SA 2 z koroną, SS 2, VM 4, za 25 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 1, SA 1 z koroną (1857), za 30 lat nieskazitelnej służby (1858).

3243. Engelke Aleksander
1834–1839: Zatrudniony jako regent Kancelarii Ziemiańskiej w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla Województwa Mazowieckiego. Pisarz aktowy Królestwa przy Sądzie Apelacyjnym w Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Od 1838 zasiadał jako członek w Radzie Wychowania Publicznego. Prezes Konsystorza Wyznań Ewangelickich.
1837–1839: Regent Kancelarii Ziemiańskiej Województwa Mazowieckiego. Radca konsystorza ewangelicko-augsburskiego. Wirylista w Radzie Wychowania Publicznego, 1837–1839. Urzędnik Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3246. Englert Józef
1819–1835: Kontroler Generalny Dyrekcji Kas i Rachunkowości w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1819. Referent Wydziału Lasów w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1820–1827. Naczelnik tego Wydziału, 1829–1830, 1834. Referent Oddziału Lasów w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1835.
1834–1844: Zatrudniony jako referent Sekcji Administracyjnej. Następnie referent oraz inspektor leśny w Oddziel Lasów Sekcji Administracyjnej Wydziału Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, do 1844.

3245. Engler Julian
1845–1848: Od 1845 objął stanowisko pomocnika rewizora skarbowego w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Płockiego.
1850–1866: Pomocnik rewizorów skarbowych w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1853. Pomocnik rewizorów skarbowych w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1854–1860. Kontroler powiatowy okręgu siennickiego, 1862–1863. Kontroler powiatowy w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1861. Kontroler powiatowy powiatu przasnyskiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1864–1865. Kontroler powiatowy w Służbie Skarbowej Zewnętrznej tegoż Wydziału, 1866.

3249. Englert Stanisław
1845–1848: Zatrudniony na stanowisku dyrektora w Banku Polskim, 1845–1848. Ordery: SA 3 i SS 3.

3250. Englert Wincenty (może: sw.463552)
1820–1821: V rachmistrz w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1820–1821.

3254. Englisch Saba
1856–1866: III adiunkt w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1856–1857. Adiunkt tamże, 1858–1860. Dziennikarz i ekspedytor tamże, 1861–1863. Pomocnik rewizora skarbowego powiatu siedleckiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1864–1865. Młodszy kontroler w Oddziale Kontroli Urzędu Loterii, 1866.

3251. Englisz Alojzy
1834–1848: Zatrudniony jako adiunkt funduszu emerytalnego Kasy Głównej Wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Rachmistrz kl. 2-giej, następnie 1-szej w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Krakowskiego, 1834–
1850–1864: Rachmistrz kl. 1-szej w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1851. Referent tamże, 1852–1864. Radca honorowy, 1854. Asesor kolegialny, 1860. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 3 (1858).

3253. Englisz Fulgenty (może: sw.166812)
1864–1866: Adiunkt prawny w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1864, 1866. Młodszy adiunkt tamże, 1865.

3255. Enoch Juliusz
1843–1848: P. o. sekretarza przy naczelnym prokuratorze Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1843–1848.
1852–1874: Referent w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1852–1858. P. o. naczelnego prokuratora tamże, 1859–1860. Naczelny prokurator tamże, 1861. Sekretarz stanu przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego, 1862–1863. Członek Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1863–1864. Sekretarz stanu przy tej Radzie, 1864. Członek czasowy Rady Stanu na rok 1864. Stały członek Rady Stanu, 1865–1866. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1860–1866. Senator jednego departamentu Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1874. Radca kolegialny, 1858. Rzeczywisty radca stanu, 1861. Radca tytularny, 1874. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1861), SS 1 (1862).

3257. Epstein Herman
1842–1848: Zatrudniony na stanowisku radcy handlowego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1842–1848.
1850–1866: Radca handlowy Kancelarii Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1866. Członek rzeczywisty Rady Przemysłowej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1857–1866. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1854–1866. Prezes Rady Zarządzającej Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1859–1864. Prezes Rady Zarządzającej Drogi Żelaznej Warszawsko-Bydgoskiej, 1860–1864. Ordery: SS 3 (1858), O. Czer. 3 (1860), SA 2, SS 2, Kor. Żel. 3, Kor. Dęb. Kom., Weimarski Białego Sokoła 2 (1862), SW 3 (1863).
1851–1856: Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1851–1853. Bankier Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1853. Członek rzeczywisty Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Wydziału Przemysłu i Kunsztów, Rada Przemysłowa, 1856.

3261. Epstein Jakub
1833: Opiekun główny w Radzie Głównej Opiekuńczej, 1833.
1834–1843: Opiekun prezydujący w Radzie Szpitala Starozakonnych w Radzie Głównej Opiekuńczej Instytutów Dobroczynnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1843.

3262. Epstein Jan
1845–1848: Zatrudniony na stanowisku radcy handlowego w Banku Polskim, 1845–1848.
1854–1855: Zastępca sędziego kadencyjnie zasiadającego w w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1854–1855.

3264. Epstein Józef
1839–1848: Zatrudniony na stanowisku bankiera Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1839–1848.
1850–1866: Bankier Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850– 1866. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1850–1862. Członek przybrany Rady Przemysłowej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1866. Ordery: SS 3 (1858).
1876: Bankier Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu Królestwa Polskiego. Ordery: SS 3.

3267. Epstein Leon (może: sw.54980, sw.54980)
1859–1864: Członek Rady Zarządzającej Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej, 1859–1864. Członek Rady Zarządzającej Drogi Żelaznej Warszawsko- Bydgoskiej, 1863.

3268. Epstein Mieczysław (może: cz.I020858, cz.I020858)
1859–1865: Członek Rady Zarządzającej Drogi Żelaznej Warszawsko- Bydgoskiej, 1859–1865. Członek Rady Zarządzającej Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej, 1863–1865. Szambelan.

3272. Erner Ksawery
1836–1848: Zatrudniony na stanowisku podsekretarza do języka polskiego w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1836–1848.
1850–1854: Sekretarz adiunkt w Kancelaria Rady Administracyjnej, 1850–1854. Radca honorowy, 1851. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1852).

3273. Erner Walenty
1820–1830: Podsekretarz w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1820–1821. Rachmistrz kl. 1-szej w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1826–1830.
1835: Zatrudniony na stanowisku ekspedytora w Ekspedycji Celnej przy Głównym Urzędzie Pocztowym, Komora Konsumowo-Składowa w Warszawie, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

3276. Ertel Józef
1834–1846: Zatrudniony na stanowisku sekretarza adiunkta do ekspedytury francuskiej. Następnie sekretarz w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1834–1846. Ordery: SS 4 i 3, SA 3.

3277. Ertel Leopold
1850–1866: Młodszy inżynier w Wydziale Administracyjnym Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1850–1851. Inżynier rekonstrukcji mostów w Częstochowie, 1852–1858. Naczelnik biura w Biurze Technicznym tejże Dyrekcji, 1859–1862. Starszy inżynier w Służbie Drogowej Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1863. Naczelny inżynier w Wydziale Technicznym tejże Dyrekcji, 1864. Naczelny inżynier w Służbie Drogowej tejże Dyrekcji, 1865–1866. Sekretarz gubernialny, 1851. Sekretarz kolegialny, 1858.

3280. Esakow
1834: Zatrudniony na stanowisku adiunkta Placu Warszawy w Zarządzie Komendanta Warszawy w Administracji Województw Obwodów i Miast. Sztab-Kapitan.

3281. Esakow Dymitr
1850–1862: Urzędnik Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, Wydział Wojskowy, 1850–1851, 1855–1862. Urzędnik do pisma w Wydziale Paszportowym tejże Kancelarii, 1852–1854. Podsekretarz, 1862. Registrator kolegialny, 1854. Sekretarz gubernialny, 1855. Sekretarz kolegialny, 1859.

3282. Essien Anatol
1863–1918: Gubernator piotrkowski, 1909. Pomocnik generał-gubernatora warszawskiego do spraw cywilnych, 1911–1914. P.o. generał-gubernatora warszawskiego, 1914–1915. Rzeczywisty radca stanu, 1909, 1911–1914. Łowczy dworu, 1913, 1914. W służbie od 27.04.1883, na stanowisku (gubernatora piotrkowskiego) od 13.01.1906. Wyznanie: prawosławne.

3284. Essien von Reinhold
1853–1918: Wicegubernator piotrkowski, 1877, 1881–1884. Gubernator łomżyński, 1885–1886, 1888, 1892, 1894–1896. Radca dworu, 1877. Radca stanu, 1881–1884. Rzeczywisty radca stanu, 1884–1886, 1888, 1892. Tajny radca, 1894–1896. Ordery: SW 3 i 4, SA 1, 2 i 3, SS 1, 2 z koroną imperatorską i 3, Duński krzyż kawalerski Orderu Daniebroga, Korony Pruskiej 2 klasy z gwiazdą. Medale: pamięci wojny 1853–1856, srebrny za wkład w urządzenie włościan w Królestwie Polskim, brązowy pamięci stłumienia „polskiego buntu” 1863–1864. Znak Czerwonego Krzyża. Uposażenie – 9235 rubli (1896). Wyznanie: luterańskie.

3285. Eustachiewicz Tomasz
1841–1848: Zatrudniony od 1841 na stanowisku rachmistrza Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego. Następnie rachmistrz usług transportowych Wydziału Policyjnego Rządu Gubernialnego Krakowskiego. Rachmistrz usług transportowych Wydziału Policyjnego Rządu Gubernialnego Kieleckiego. Rachmistrz usług transportowych Wydziału Policyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego.
1850–1857: II adiunkt w Oddziale Wyznań i Oświecenia Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850. Rachmistrz usług transportowych Wydziału Policyjnego Rządu Gubernialnego Kieleckiego, 1856. Rachmistrz w Oddziale Rachuby tegoż Wydziału, 1857. Sekretarz kolegialny, 1856.
1858: Rachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1858. Sekretarz kolegialny.

3293. Ewans Alfred
1843–1846: Zatrudniony na stanowisku radcy handlowego w Banku Polskim, 1843–1846.
1854–1855: Członek rzeczywisty Rady Przemysłowej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1854–1855.

3290. Ewans Duglas
1852: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1852.

3291. Ewans Tomasz
1835–1839: Zatrudniony na stanowisku radcy handlowego w Banku Polskim, 1835–1839.

3294. Eysymont Franciszek
1826–1830: Sekretarz Biura Odmian w Komisji Rządowej Wojny, 1826–1830.

3298. Fabisiewicz Józef
1857–1861: Ekspedytor Poczty W Mszczonowie, 1857–1861.

3299. Fabisz Karol
1863–1866: Podprokurator w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1863–1866.

3300. Fabiszewski Edward
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego.

3301. Fachinetti Walery
1862–1866: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1862. Podrachmistrz tamże, 1863. Dziennikarz tamże, 1864–1866.

3302. Fachinetty Antoni
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz powiatu skalbmierskiego w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3303. Fachinetty Jan Kalasanty
1834–1835: Zatrudniony jako adwokat przy Sądzie Apelacyjnym w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3324. Fałandziewicz Wincenty
1859: Adiunkt w Sekcji Kontroli i Wypłat Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1859.

3310. Falęcki Ignacy
1834–1848: Zatrudniony jako dziennikarz Sekcji Ogólnej w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Następnie sekretarz dziennikarz wydziału w Sekcji Administracyjnej tego Wydziału.
1850–1856: Dziennikarz w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1856. Sekretarz gubernialny, 1851. Radca honorowy, 1853. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1856).

3305. Falencki
1840: Zatrudniony jako tłumacz w Kancelarii Przybocznej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1840.

3306. Faleński Józef
1827: Sędzia Trybunału Najwyższej Instancji, 1827.
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia przy Sądzie Najwyższej Instancji, w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3308. Faleński Kandyd
1835: Sekretarz w Dyrekcji Administracji Sądownictwa Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1835.
1835–1837: Zatrudniony jako II sekretarz w Dyrekcji Administracji Sądownictwa w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1835–1837.

3313. Falkiewicz Lucjan
1862: Referent w Biurze Rady Zarządzającej Drogi Żelaznej, 1862.

3325. Fałkowski Dominik
1834: Rachmistrz Towarzystwa Ogniowego Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1834.

3317. Falkowski Emil
1857–1869: Aplikant w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Wydział Przemysłu, 1857. Adiunkt budowniczy w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1869.

3326. Fałkowski Franciszek
1830–1835: Rachmistrz Towarzystwa Ogniowego Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1830, 1835.

3318. Falkowski Franciszek (może: sw.225417)
1834–1848: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza Towarzystwa Ogniowego Wydziału Administracji i Oświaty Publicznej Komisji Województwa Sandomierskiego. Rachmistrz Dyrekcji Ubezpieczeń w Oddziale Rachuby Wydziału Administracji, Wyznań i Oświaty w Rządzie Gubernialnym Radomskim, 1845.
1850–1851: Rachmistrz w Oddziale Dyrekcji Ubezpieczeń Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1851.

3320. Falkowski Józef
1840–1859: Inżynier w Zarządzie Komunikacji, od 1840. Inżynier pow. olkuskiego i miechowskiego, 1845–1855. Referent w Zarządzie Komunikacji, 1855. Pomocnik naczelnika referatu w Zarządzie XIII Okręgu Komunikacji, Wydział Techniczny, 1856–1859. Radca honorowy. Asesor kolegialny, 1859.

3321. Faltz Ernest
1834–1846: Senator. Członek Rady Stanu Królestwa Polskiego i Zebrania Ogólnego Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu. Następnie w 1843 został członkiem Rady Wychowania Publicznego. Tajny radca. Ordery: SS 1 i SA 1 z kor. ces., OC. 2.
1841–1844: Pracował w sądownictwie i Prokuratorii Generalnej, członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1841. Prezes IX Departamentu Rządzącego Senatu, 1843–1844.
1850–1851: Senator w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1850–1851. Prezes Komisji Przygotowawczej przy Ogólnym Zebraniu WDRS, 1850–1851. Tajny radca. Ordery: SA 1 z koroną, SS 1, OC 2 z gwiazdą, za 15 lat nieskazitelnej służby (1851).

3327. Fanschawe Jerzy
1843–1848: Senator. Członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1843–1848. Tajny radca. Ordery: SA 1 z kor. i 4, SS 1, S. Jer. 4, SW 4 z kok., O. C. 2, P. M., L3, Baw. M. 2, za 20 lat nieskazitelnej służby.
1850–1866: Senator w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1850–1865. Stały członek Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1862. Stały członek Rady Stanu, 1863–1866. Członek Komitetu Towarzystwa Dyrekcji Wyścigów Konnych, 1859–1864. Tajny radca. Ordery: SA 1 z koroną i 4, SS 1, S. Jer. 4, SW 4 z koroną, O. C. 2, P. M., Leop. 3, Baw. M. 2, za 20 lat nieskazitelnej służby, SW 2 z kor., SW 4 z kok. (1851), SW 2 i 4 (1855), SW 2 i 4 z kok. (1856), OOB (1857), P. M. z kor., za 35 lat nieskazitelnej służby (1865).
1852: Senator Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1852. Tajny radca. Ordery: SW 2 i 4 z kokardą, SA 1 z koroną i 4, SS 1, S. Jer. 4, O.C. 2, P.M., Leop. 3, Baw. M. 2, za 20 lat nieskazitelnej służby (1852).

3329. Fanshawe Konstanty
1862–1865: P. o. gubernatora cywilnego augustowskiego, 1862. Gubernator cywilny radomski, 1864–1865. Pułkownik. Generał-major, 1864. Ordery: SW 4, SS 2, SA 3, O. Czer. 3 (1862), SW 3 z miecz. (1865).
1864–1870: Gubernator radomski, 1864–1865.

3330. Farbiszewski Teofil
1866–1874: Urzędnik kancelaryjny w Rządzie Gubernialnym Radomskim, 1870–1874. W służbie państwowej od 18.08.1866, na stanowisku (urzędnika kancelaryjnego) od 1.01.1871 [?]. Uposażenie – 250 rubli (1872).

3331. Farnezy Franciszek
1835: Zatrudniony jako patron w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla Województwa Lubelskiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3332. Farnezy Kacper
1834–1835: Zatrudniony jako podpisarz powiatu lubelskiego, w województwie lubelskim, w Sądach Pokoju. Podprokurator obwodu siedleckiego w Łukowie, w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3333. Fasmer Jerzy
1863–1864: P. o. urzędnika do szczególnych zleceń kl. 8-mej w Kancelarii Dyplomatycznej Namiestnika Królestwa Polskiego, 1863–1864. Sekretarz kolegialny. Ordery: Medż.(?) (1863).

3334. Fechner Jan
1819–1825: Szef Biura Funduszów w Komisji Rządowej, 1819– 1825.

3336. Fechner Jan Juliusz
1840–1848: Zatrudniony na stanowisku adiunkta Sekcji Prawnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1840– 1841. Adiunkt Sekcji Ogólnej tego Wydziału, 1842–1845. Rachmistrz Sekcji Solnej tego Wydziału, od 1847.
1850–1866: Rachmistrz w Sekcji Solnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1858. Kontroler powiatowy okręgu pilickiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1865. Kontroler powiatowy w Służbie Skarbowej Zewnętrznej tegoż Rządu, 1866.
1859–1864: Pomocnik rewizorów skarbowych Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1859–1861. Pomocnik rewizora skarbowego okręgu miechowskiego, 1862–1864.

3338. Fechner Tadeusz
1854–1866: Adiunkt w Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1854. Adiunkt w Sekcji Dochodów Stałych Wydziału Kontroli i Podatków Stałych tejże Komisji, 1855. Adiunkt w Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1856–1857. Sekretarz w Sekcji Długów Księstwa Warszawskiego tegoż Wydziału, 1858. Rachmistrz w Sekcji Wypłat tegoż Wydziału, 1859. Kontroler w Sekcji Buchalterii tegoż Wydziału, 1860–1864. Referent tamże, 1865–1866.

3339. Fechner Teofil
1819–1830: Szef Wydziału Funduszów w Komisji Rządowej Wojny, 1819–1825, 1827–1830.

3340. Fecht Fryderyk
1856–1866: Młodszy cenzor w Warszawskim Komitecie Cenzury, 1856–1857, 1862–1863. Starszy cenzor tamże, 1864. Członek Rady Wychowania Publicznego, 1865–1866. Ordery: SA 3 (1864), SS 3 (1865).

3341. Fecht Wilhelm
1858–1861: Młodszy cenzor w Warszawskim Komitecie Cenzury, 1858–1861. Członek Warszawskiej Komisji Egzaminacyjnej, 1859–1861. Radca honorowy, 1859.

3342. Feder Antoni
1837–1839: Pomocnik archiwisty w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, od 1837.

3343. Feder Ferdynand
1834: Zatrudniony na stanowisku urzędnika Kancelarii Przybocznej Namiestnika JCKM w Królestwie Polskim, do 1834. Sekretarz gubernialny.

3344. Federowicz Jakub
1866: Sekretarz wydziału w Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1866.

3345. Federowicz Stanisław
1863: Adiunkt w Sekcji Prawnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1863.

3346. Fedorow Nikita
1837: Zatrudniony jako urzędnik do szczególnych zleceń w Kancelarii Przybocznej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1837.

3347. Fedorowicz Bronisław
1860–1865: Adiunkt w Sekcji Prawnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1860–1861, 1864. Pomocnik archiwisty w Archiwum Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1865.

3348. Fedorowicz Jakub
1835: Zatrudniony na stanowisku archiwisty Sekcji Ogólnej przy Komorze Konsumowo-Składowej w Warszawie, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

3349. Fehlauer Jerzy
1834: Zatrudniony jako zastępca sędziów Trybunału Handlowego Województwa Mazowieckiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

3350. Feitsmentel Stanisław
1819: Buchalter w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1819.

3351. Feliński ks. Zygmunt Szczęsny
1862–1863: Stały członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1862– 1863.

3353. Fensz Andrzej
1845: Urzędnik przy naczelniku Wydziału I Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim, 1845.

3354. Ferensowicz Ignacy
1845–1848: Sekretarz Sekcji Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, do 1848.

3355. Feress Stanisław
1834–1838: Rachmistrz Wydziału Wojskowo-Policyjnego Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Rządu Gubernialnego Warszawskiego, do 1838.

3356. Fersen Herman
1857–1861: Urzędnik do szczególnych poruczeń przy namiestniku w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1857–1859. Gubernator cywilny augustowski, 1860–1861. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1857–1859. Radca stanu. Rzeczywisty radca stanu, 1858. Ordery: SA 2 (1857), SS 1 (1861).

3357. Feuchtner Bazyli
1866: Wiceprezes Rady Zarządzającej Towarzystw Dróg Żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej, 1866. Gen.-lejtnant.

3361. Ficki Karol
1850–1860: Sekretarz w Pocztamcie Warszawskim, 1850. Kasjer tamże, 1851–1860.

3376. Fiedziuszko Leopold
1866: Pomocnik kontrolera okręgu stopnickiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1866.

3387. Fijałkowski Antoni
1819–1826: Szef Wydziałowy w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1819. Naczelnik Wydziału Biura Instytutów i Miast w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1826.

3388. Fijałkowski Antoni
1858–1861: Kierujący czynnościami asesorów duchownych w Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1858–1860. Przewodniczący czynnościom asesorów tamże, 1861.

3390. Fijałkowski Ignacy Dominik
1818–1855: Asesor w Radzie Ogólnej Dozorczej Szpitali Królestwa Polskiego, 1818. Dyrektor Instytutu Położniczego. Przełożony Szkoły Akuszerek. Członek honorowy Rady Lekarskiej, 1850–1855. Ordery: SS 2, SW 4, za 15 lat nieskazitelnej służby.
1834–1847: Dyrektor Instytutu Położniczego i Szkoły Akuszerii w Warszawie oraz członek Rady Ogólnej Lekarskiej w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Ordery: SS 2, SW 4, za 25 lat nieskazitelnej służby.

3391. Fijałkowski Karol
1820–1835: II kontroler w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1820. Poborca wojewódzki Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1823– 1830, 1834–1835.
1834–1835: Zatrudniony jako poborca Kasy Głównej Wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

3393. Filatin Antoni
1850–1857: Asesor farmacji w Urzędzie Lekarskim Guberni Płockiej i Augustowskiej, 1850–1853. Asesor farmacji w Urzędzie Lekarskim Guberni Płockiej, 1854–1857. Radca honorowy, 1857.

3394. Filipecki Antoni (może: sw.402093)
1859–1866: Młodszy adiunkt w Sekcji Administracyjnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1859–1861. Adiunkt tamże, 1862–1863. Rachmistrz w Sekcji Technicznej tegoż Wydziału, 1864. Starszy adiunkt ekonomiczny tamże, 1865–1866.

3395. Filipecki Feliks
1819–1830: Sekretarz generalny Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1819–1830. Ordery: SS 4.
1843–1848: Sekretarz Generalny Rządu Gubernialnego Mazowieckiego (przekształconego w 1845 w Rząd Gubernialny Warszawski). Zasiadał w Radzie Głównej Opiekuńczej jako członek powołany przez Radę Administracyjną, 1843–1848. Ordery: SS 2.

3397. Filipkowski Józef
1819–1821: Adiunkt wydziałowy Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1819–1821.

3401. Filipowicz Karol
1835: Tłumacz j. rosyjskiego w Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1835.
1836–1848: Od 1836 pracował na stanowisku tłumacza języka rosyjskiego w Służbie Ogólnej. Następnie adiunkt Wydziału Administracji Województwa Sandomierskiego w Radomiu. Od 1845 został zatrudniony na stanowisku urzędnika do szczególnych poruczeń w służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego.
1850–1855: Naczelnik Oddziału Administracyjnego Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1855.

3404. Filipowicz Ludwik
1819–1821: Adiunkt wydziałowy Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1819–1821.

3405. Filipowicz Wincenty
1856–1866: Dziennikarz w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1856. Podarchiwista w Wydziale Wojskowo-Policyjnym tegoż Rządu, 1857–1861. Rachmistrz tamże, 1862–1866.

3406. Filipowski Ignacy
1861–1866: Pomocnik archiwum w Archiwum Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1861. Młodszy archiwista tamże, 1862. Pomocnik kontrolera w Kontroli tejże Izby, 1863–1866.

3407. Filipowski Paweł
1834–1848: Zatrudniony jako asystent archiwisty, następnie starszy archiwista w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1834–1848.
1850–1866: Starszy archiwista w Archiwum Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850–1866.

3409. Filipowski Władysław
1834–1835: Zatrudniony jako podpisarz powiatu szydłowskiego w Szydłowie, w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3410. Filipski Honoriusz
1856: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1856.

3411. Filipski Józef
1834–1835: Zatrudniony jako podpisarz powiatu opoczyńskiego w województwie sandomierskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

3413. Filleborn Antoni
1845–1848: Zatrudniony jako adiunkt w Sekcji Wypłat w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1852: Archiwista w Archiwum Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852.

3416. Fin Karol
1821–1828: Dziennikarz Biura Korespondencji w Komisji Rządowej Wojny, 1821–1822. Podsekretarz Biura Odmian w Komisji Rządowej Wojny, 1826–1828.

3417. Findeisen Gustaw Adolf
1857–1866: Pracował w Rządowej Administracji Wyrobów Tytoniowych. Aplikant w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1857. Urzędnik kancelarii KRPiS, Służba Kontroli Głównego Nadzoru Dróg Żelaznych przy Dyrektorze Głównym Skarbu, 1860–1861. Naczelnik kancelarii Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1864–1866.

3418. Fingier Ignacy
1819–1822: Kontroler Biura Rachunkowości w Komisji Rządowej Wojny, 1819–1822.

3419. Finke Henryk (może: sw.674435)
1835: Zatrudniony na stanowisku sędziego pokoju powiatu lubelskiego w Lublinie, województwo lubelskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3421. Fiok Jakub
1850: Archiwista w Służbie Ogólnej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1850).

3422. Fiok Michał
1850–1866: Adiunkt archiwum w Służbie Ogólnej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1856. Główny archiwista tamże, 1857–1859. Główny archiwista w Kancelarii tegoż Wydziału, 1860–1866.

3423. Fiorentini Franciszek
1819–1835: Regestrator Wydziału Korespondencji w Dyrekcji Generalnej Poczt, 1819–1821. Rejestrator Archiwum w Dyrekcji Generalnej Poczt, 1826– 1830, 1834–1835.
1834–1845: Zatrudniony jako archiwista w Archiwum Dyrekcji Generalnej Poczt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1845.

3425. Fiorentini Piotr
1834–1848: Zatrudniony jako naczelnik Komory Głównej Celnej w Krakowie w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Od 1844 urzędnik do szczególnych poruczeń w tejże Komisji. Od 1847 urzędnik do szczególnych poruczeń Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Ordery: SS 3 i LH.
1850: Urzędnik do szczególnych poruczeń w Służbie Zewnętrznej Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Radca dworu. Ordery: SS 3, LH.

3427. Firks von Karol
1850: Urzędnik do szczególnych poruczeń przy namiestniku Królestwa Polskiego, 1850.

3428. Fiszer Franciszek
1850–1851: Rachmistrz w Sekcji Poborów Dyrekcji Poczt, 1850–1851.

3429. Fiszer Józef (może: sw.154952)
1834–1848: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza kl. 2-giej w Wydziale Ruchomości, pracował również na stanowisku referenta w Sekcji Wyna grodzeń, referenta w Wydziale Miast, a także w Służbie Objazdowej w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego (przemianowanej na Dyrekcję Ubezpieczeń).
1850–1862: Rachmistrz klasy 2-ej w Służbie Ubezpieczeń Ruchomości Wydziału Ruchomości Dyrekcji Ubezpieczeń, 1850–1858. Sekretarz kl. 1-szej w Wydziale Wsi, 1859. Rachmistrz kl. 1-ej tamże, 1860–1862. Sekretarz gubernialny, 1857. Sekretarz kolegialny, 1860.

3431. Fiszer Konstanty (może: 5.736.35, 5.736.39)
1863–1866: Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1863–1866.

3434. Fitkał Ludwik
1856–1866: Asesor w Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1856–1862. Zastępca obrońcy tamże, 1863–1866. Radca honorowy. Asesor kolegialny, 1860.

3435. Fiusson von Andrzej
1856–1858: Urzędnik zaliczony do Komisji Przygotowawczej do Rewizji i Ułożenia Praw Królestwa Polskiego, 1856–1858. Radca honorowy.

3437. Fiutowski Marcin
1816–1831: Asesor w Komisji Wojewódzkiej Płockiej, od 1816. Nadleśny w lasach rządowych (?). Komendant rezerwy armii, 1831. Generalny inspektor szpitali wojskowych, 1831.
1821–1822: Asesor prawny w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1821–1822.

3439. Flam Filip
1866: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1866.

3441. Flasieński Jan
1838–1839: Zatrudniony jako adiunkt kontroli w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1838–1839.

3442. Flatt Jerzy Beniamin
1833: Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego w Marymoncie, do 1833.

3443. Flatt Oskar
1850–1863: Podrachmistrz w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1851. Rachmistrz tamże, 1852–1857. Adiunkt tamże, 1858–1859. Adiunkt w Oddziale Administracji Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1858–1861. Urzędnik do szczególnych poruczeń w Służbie Ogólnej tegoż Rządu, 1862–1863. Kierujący Odziałem Interesów Włościańskich Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1862–1863.
1872: Urzędnik Rządu Gubernialnego w Warszawie.

3446. Flegner Erdman
1854–1855: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1854–1855.

3445. Fleming Józef
1834–1835: Zatrudniony jako sekretarz, a następnie naczelnik nadzwyczajny Głównego Urzędu Pocztowego Nadwornego w Dyrekcji Generalnej Poczt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

3448. Fles Edward
1860–1866: Radca w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1860–1861. Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Radomskiej, 1860–1861. Zostający przy Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1862. Szef Biura Rady Głównej Opiekuńczej, 1865–1866. Ordery: S. Jer. 4, SA 3, VM 4, za 20 lat nieskazitelnej służby (1860), SA 3 z kokardą i 4 (1862), SA 3 z kokardą i mieczami, za 25 lat nieskazitelnej służby (1865).

3449. Floesser Karol
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku lekarza obwodu kalwaryjskiego Komisji Województwa Augustowskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

3450. Florkowski
1866: Pomocnik kontrolera powiatowego okręgu tomaszowskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1866.

3455. Foland Bogumił
1857–1866: Asystent w Kasie Urzędu Loterii, 1857. Adiunkt w Oddziale Kontroli tegoż Urzędu, 1858–1863. Dziennikarz-ekspedytor tegoż Urzędu, 1864. Asystent dziennikarza w Służbie Wewnętrznej Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1863. Adiunkt w Sekcji Solnej tegoż Wydziału, 1865. Pomocnik archiwisty w Archiwum tegoż Wydziału.

3457. Foland Karol
1826–1835: Rachmistrz Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1826–1830, 1834–1835.
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz I Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, od 1843 dozorca Składu Stempla w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Mazowieckiego/Warszawskiego, 1834–1848.
1850–1859: Rendant składu stempla w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1859. Sekretarz kolegialny, 1853. Radca honorowy, 1858. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1856).

3460. Folkierski Jan (może: le.842.2.7)
1859–1866: Starszy pomocnik kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1859–1860. Pomocnik kontrolera tamże, 1861–1866.

3461. Folkierski Karol
1834–1835: Zatrudniony jako komornik Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

3462. Folkierski Szymon
1844–1848: Zatrudniony od 1844 na stanowisku rachmistrza w Wydziale Policyjno-Wojskowym, Rządu Gubernialnego Mazowieckiego (przekształconego od 1845 na Rząd Gubernialny Warszawski).
1850–1863: Sekretarz w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1853. Adiunkt tamże, 1854–1861. Adiunkt w Oddziale Spisu i Zaciągu Wojskowego tegoż Wydziału, 1862–1863. Sekretarz prowincjonalny, 1851. Sekretarz gubernialny, 1852. Radca honorowy, 1854. Asesor kolegialny, 1857. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1855).

3464. Folkierski Szymon
1858: P. o. młodszego pomocnika kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej, 1858.

3465. Folkierski Wincenty
1829–1830: Rachmistrz transportowy w Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1829–1830.

3469. Fonrobert August
1834–1835:

3470. Fontaine Adolf
1866: Urzędnik do pisma w Oddziale Gazet Kancelarii Dyplomatycznej Namiestnika Królestwa Polskiego, 1866.

3471. Formankiewicz Eustachy
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz Kancelarii Hipotecznej m. stołecznego Warszawy i Pragi w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

3472. Formus Adam
1834–1835: Zatrudniony jako nadleśniczy Leśnictwa Rządowego w Rajgrodzie w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

3473. Fornes Karol August
1820–1822: Nadrachmistrz w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1820–1822.

3474. Forsewicz Bazyli
1834–1835: Zatrudniony jako nadleśniczy w Leśnictwie Rządowym w Broku, Wydział Skarbowy Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

3475. Forster Karol
1816–1826: Konduktor sztabu generalnego armii Królestwa Polskiego, 1816–1818. Urzędnik Kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego, od 1818. Urzędnik w Biurze Namiestnika Królestwa Polskiego (?). Urzędnik w Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego, od 1826.

3476. Fortwiengler Teodor
1863–1918: Wicegubernator piotrkowski, 1909, 1912–1914. Pułkownik. W służbie od 10.08.1878, na stanowisku (wicegubernatora piotrkowskiego) od 24.09.1905. Wyznanie: prawosławne.

3478. Fraenkel Antoni
1838–1848: Radca w Collegium Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego. Następnie zatrudniony jako bankier skierowany przez Radę Administracyjną do Rady Głównej Opiekuńczej. Od 1847 radca handlowy w Banku Polskim. Starszy Giełdy Warszawskiej. Ordery: SS 2 i SW 4.
1850–1866: Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1850–1862. Członek rzeczywisty Rady Przemysłowej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1854–1866. Ordery: SS 2, SW 4 (1859).

3480. Franciszkowski Kwiryn
1834–1835: Zatrudniony jako komornik powiatu kowalskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3481. Francki Jan
1861–1866: Pomocnik rachmistrza w Służbie Ruchu Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1861. Dziennikarz i archiwista tamże, 1862. Sekretarz młodszy tamże, 1863. Sekretarz starszy tamże, 1864–1866.

3482. Francki Marcin
1846–1848: Adiunkt emerytalny Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1846–1848.

3484. Franckiewicz Jan
1837–1848: Od 1837 zatrudniony na stanowisku podsekretarza przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego. Następnie od 1847 jako młodszy pomocnik sekretarza w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu.
1850: Młodszy pomocnik sekretarzy w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1850.

3486. Frank Alojzy
1834–1835: Zatrudniony w Olsztynie jako nadleśniczy, Nadleśnictwo Rządowe Wydziału Skarbowego Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

3487. Frank Roman
1848: Zatrudniony na stanowisku młodszego adiunkta Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1853: Sekretarz w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1853.

3490. Frankiewicz Ignacy
1844–1846: Zatrudniony od 1844 na stanowisku podrachmistrza Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Rządu Gubernialnego Kieleckiego i Radomskiego.

3491. Frankowski Felicjan (może: 5.805.110, 5.805.93)
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku inżyniera w Służbie Cywilnej Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego.

3492. Frankowski Karol
1840–1848: Zatrudniony jako tłumacz w Kancelarii Przybocznej. Następnie sekretarz kl. 1-szej w Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Radc honorowy.
1850–1866: Sekretarz kl. 1-ej w Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1852. Sekretarz tamże, 1853–1862. Starszy referent w Sekcji Rachuby Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863. Starszy referent w Sekcji Administracyjno-Rachunkowej Wydziału Wyznań tejże Komisji, 1863– 1864. Referent w takiejże sekcji i wydziale Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1865–1866. Radca honorowy. Asesor kolegialny, 1853. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby, SS 3 (1857).

3494. Fraszczewski Tadeusz
1835: Kontroler w Komorze Celnej I rzędu w Kucharskim w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

3495. Fraus Jan
1834: Zatrudniony jako II rachmistrz w Komisji Centralnej Likwidacyjnej Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834.

3496. Fredrischs Edward
1838: Zatrudniony na stanowisku radcy w Collegium Dyrekcji w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego (przekształconego w Dyrekcję Ubezpieczeń) Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

3497. Fredro Jan Maksymilian
1829–1831: Marszałek dworu na Zamku Warszawskim, od 1829. Kurator Uniwersytetu Warszawskiego, od 1830. Pomocnik Ministra Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1830–1831. Członek Rady Administracyjnej, od 1830. Członek Rady Stanu, od 1830.

3498. Fredro hr. Maksymilian
1850–1866: Zaliczony do kancelarii Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego, 1850–1852. Urzędnik nadetatowy tamże, 1853–1859. Liczący się w Sekretariacie Stanu, 1860. Zostający przy Sekretariacie Stanu, 1861–1865. Urzędnik do szczególnych poruczeń przy ministrze sekretarzu stanu kl. 6-ej, 1866. Kamerjunkier, 1861. Radca honorowy, 1859. Radca dworu, 1866.

3499. Freind Karol
1860–1861: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1860–1861.

3500. Freisler Franciszek
1863: Sekretarz w Sekcji Kontroli Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1863.

3501. Frej Jakub
1852–1863: Członek honorowy Rady Lekarskiej, 1852–1863. Radca dworu, 1855. Radca kolegialny, 1861. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1861), za 20 lat nieskazitelnej służby (1862).

3502. Frej Jan
1850–1861: Rysownik w Wydziale Technicznym Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1850–1858. Starszy rysownik w Heroldii Królestwa Polskiego, 1859–1861.

3514. Freyberg Marek
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku pomocnika naczelnika wydziału w Kancelarii Przybocznej Namiestnika JCKM w Królestwie Polskim, do 1835. Sekretarz gubernialny. Sekretarz kolegialny.
1834–1847: Zatrudniony na stanowisku starszego pomocnika naczelników wydziałów w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim. Sekretarz kolegialny. Ordery: SS 3 i 4, SA 3.
1842–1848: Pracował na stanowisku starszego pomocnika przy naczelniku Wydziału II, a od 1848 kasjera w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim. Radca Dworu. Ordery: SA 3, SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby.

3504. Frejdosiewicz Jan
1861: Adiunkt w Sekcji Administracyjnej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1861.

3506. Frejer h. Jerzysław Jan
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku lekarza obwodu kieleckiego w Komisji Województwa Krakowskiego (w Kielcach) w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1850–1862: Inspektor Urzędu Lekarskiego Guberni Radomskiej, 1850–1862. Radca honorowy. Asesor kolegialny, 1856. Radca dworu, 1858. Radca kolegialny, 1861. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1853), SS 3 (1858).

3507. Frejgang Bazyli
1865–1874: Pomocnik warszawskiego dyrektora poczt zawiadujący Pocztamtem Warszawskim, 1865–1866. Członek Rad Zarządzających Towarzystw Dróg Żelaznych Warszawsko-Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej, 1866. Pozostający przy namiestniku Królestwa Polskiego, 1874.

3508. Frelek Tomasz
1843–1847: Adiunkt Sekcji Oświecenia Wydziału Administracyjnego i Oświecenia Rządu Gubernialnego Kaliskiego, od 1843. Asesor referenta tego Wydziału, 1844. Następnie zatrudniony na stanowisku sekretarza Sekcji Spraw Duchownych i Oświecenia Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego. Młodszy adiunkt Oddziału Administracyjnego tego Wydziału, 1847.
1850–1863: II adiunkt w Oddziale Administracyjnym Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1863.

3510. Frentzel Piotr
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu mariampolskiego w Mariampolu, woj. augustowskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3512. Freund Karol
1850–1865: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1850, 1853–1854, 1857–1858, 1862, 1864–1865.

3513. Frey Jan (może: sw.183982)
1819–1822: Kontroler Kontroli Generalnej w Komisji Rządowej Wojny, 1819–1822.

3515. Fribes Aleksander
1853–1866: Urzędnik nadetatowy w Kancelarii Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego, 1853–1857. Pomocnik starszych urzędników tamże, 1858– 1866. Sekretarz gubernialny, sekretarz kolegialny, 1856. Radca honorowy, 1857. Asesor kolegialny, 1859. Radca dworu, 1860. Ordery: SA 3 (1859), SS 2 (1862), SS 2 z koroną (1866).

3516. Fribes Filip
1824: Referent Wydziału Cenzury w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1824.
1834–1844: Zatrudniony jako referent Cenzury Rządowej w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

3518. Fribies Aleksander
1843–1918: Wicegubernator radomski, 1872–1874, 1877. Rzeczywisty radca stanu, 1872–1874, 1877. Ordery: SA 3, SS 2 z koroną imperatorską. Medale: brązowy pamięci wojny 1853–1856, za stłumienie „polskiego buntu” 1863–1864, za wkład w urządzenie włościan w Królestwie Polskim. W służbie od 30.10.1843, na stanowisku od 30.07.1871. Uposażenie – 3000 rubli (1872).

3519. Fricman Adolf
1838–1844: Zatrudniony od 1838 na stanowisku dziennikarza generalnego Służby Ogólnej Rządu Gubernialnego Lubelskiego.

3520. Fricman Jakub
1834–1848: Zatrudniony jako sekretarz Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, od 1838 sekretarz Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1834–1848.

3521. Fridrich Józef
1820: Dozorca miast w Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1820.

3523. Friedieriks Aleksander
1853–1918: Gubernator płocki, 1878.

3525. Friedlein Rudolf (może: psb.5942.1)
1860: Zastępca sędziego kadencyjnie zasiadającego w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1860.

3526. Friedrichs Edward
1854–1857: Członek rzeczywisty Rady Przemysłowej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1854–1857.

3529. Friese Karol
1834–1835: Zatrudniony w Piotrkowie jako poborca Kasy Obwodu, Wydział Skarbowy Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

3531. Frik Adolf
1836–1874: Asesor farmaceutyczny w Wydziale Lekarskim Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1870–1874. Aptekarz kl. 1-szej. Ordery: Medale: brązowy pamięci wojny 1853–1856. W służbie od 19.11.1836, na stanowisku od 1.01.1867. Uposażenie – 150 rubli (1872).
1856–1866: Asesor farmacji w Urzędzie Lekarskim Guberni Radomskiej, 1856–1866. Radca honorowy. Asesor kolegialny, 1858. Radca dworu, 1861. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1863).

3534. Fritsche Karol
1850–1863: Pracownik służby technicznej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, 1850–1863.

3536. Fromberg Samuel
1844–1848: Zatrudniony na stanowisku asesora ekonomicznego Sekcji Technicznej. Komisarz w tejże sekcji Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, od 1845.
1850–1866: Komisarz ekonomiczny w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1853. Adiunkt ekonomiczny tamże, 1854. Adiunkt starszy tamże, 1855–1861. Starszy adiunkt ekonomiczny tamże, 1862–1864. Buchalter w Sekcji Ogólnej Służby Wewnętrznej tegoż Wydziału, 1865. Referent w Sekcji Technicznej tegoż Wydziału, 1866.

3543. Fruziński Feliks (może: sw.893568)
1864–1866: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1864–1866.

3544. Fruziński Radosław
1862–1866: Podrachmistrz w Oddziale Komunikacji Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1862. Rachmistrz w Oddziale Wyznań tegoż Wydziału, 1866.
1864–1865: Rachmistrz w Oddziale Wyznań i Oświecenia Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1864–1865.

3545. Frycze Karol
1863: Inżynier przy budowie Koleji Warszawsko-Petersburskiej (?).

3546. Frydrych Andrzej (może: sw.138919)
1835–1842: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Kaliskiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Od 1842 urzędnik w guberni kieleckiej.

3547. Frydrych Jan (może: sw.162695, sw.442084)
1834–1848: Zatrudniony jako referent Sekcji Konsumpcyjnej i Tabak w Wydziale Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Rewizor skarbowy w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Mazowieckiego (przekształconego od 1845 w Rząd Gubernialny Warszawski), od 1836.
1850: Rewizor skarbowy w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850.

3549. Frydrych Józef
1819: Dozorca miast Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1819.

3552. Frydrych Piotr
1832–1849: Adiutant budowniczy Komisji Robót Publicznych i Skarbu, 1832–1845. Radca budowlany Komisji Robót Publicznych i Skarbu, 1845–1849.
1834–1848: Zatrudniony jako adiunkt, a następnie radca budowniczy Sekcji Ogólnej w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1865: Radca budowniczy w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1861. Naczelnik Sekcji Budowniczej tegoż Wydziału, 1862–1865. Asesor kolegialny, 1855. Radca dworu, 1860. Ordery: za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

3553. Frydrychowski Wojciech
1841–1848: Zatrudniony na stanowisku pomocnika tłumacza języka rosyjskiego w Służbie Ogólnej, następnie rachmistrza Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego/Warszawskiego.
1850–1859: Rachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1851. Rachmistrz w Oddziale Administracyjnym tegoż Wydziału, 1852. Rachmistrz w Oddziale Wyznań i Oświecenia tegoż Wydziału, 1853–1859. Sekretarz kolegialny, 1853. Radca honorowy, 1858.

3555. Fryeman Jakub (może: sw.253023, sw.253023)
1834–1835: Sekretarz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1834–1835.

3556. Fryk Adolf
1854–1865: Asesor farmacji w Urzędzie Lekarskim Guberni Radomskiej, 1854–1855. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1865).

3557. Frykacz Roch
1857–1866: Pomocnik archiwisty i dziennikarz w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1857–1861. Rachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowo-Policyjnego tegoż Rządu, 1862–1863. Rachmistrz młodszy w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego tegoż Rządu, 1864–1865. Rachmistrz starszy tamże, 1866.

3558. Fryze Antoni
1819–1830: Podsekretarz w Komisji Rządowej Wojny, 1819. Sekretarz w Komisji Rządowej Wojny, 1820–1822, 1826–1830.

3561. Fryze de Ludwik
1861: Młodszy pomocnik naczelnika Sekcji Spisu i Zaciągu Wojskowego Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1861. Radca honorowy. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1861).
1862–1866: Sekretarz w Sekcji Spisu i Zaciągu Wojskowego Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1862–1865. Sekretarz w Sekcji Potrzeb Wojska i Zaciągu Wojskowego tegoż Wydziału, 1866. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1862), za 20 lat nieskazitelnej służby (1864).

3562. Fuchs Franciszek
1851–1865: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1851–1852, 1858–1862, 1864–1865.
1885: Radca Banku Polskiego w Warszawie.

3564. Fugielski Jacek
1834–1835: Zatrudniony jako komornik Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

3565. Fuhrmann Roman
1834–1835: Dyrektor główny prezydujący Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834, 1835.
1834–1847: Główny dyrektor prezydujący w Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu, a także członka Rady Stanu. Członek Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Zasiadał z urzędu w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu. Senator w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, od 1846. Tajny radca. Ordery: SA 1, SS 2 z gw., SW 2., SAN, OOB.

3567. Fuker Teofil
1850–1854: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1850, 1853–1854.
1856–1857: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1856–1857.

3569. Fułłon Aleksander
1863–1918: Urzędnik kancelaryjny w Kancelarii Generał-Gubernatora Warszawskiego, 1892. Pomocnik referenta w Kancelarii Generał-Gubernatora Warszawskiego, 1894. Starszy urzędnik do specjalnych poruczeń w Kancelarii Generał- Gubernatora Warszawskiego, 1904, 1909, 1911. Wicegubernator siedlecki (od 14.02.1911), 1911, 1913. Kamerjunkier, 1909. Sekretarz gubernialny, 1892. Asesor kolegialny, 1904. Radca kolegialny (od 18.07.1907), 1909, 1911, 1913. Ordery: SA 2, SS 2. Medale: Aleksandra III za wkład w pierwszy powszechny spis ludności 1897. W służbie od 18.05.1890. Uposażenie – 4648 rubli (1911). Wyznanie: prawosławne. Kawaler. (Warszawa, Konwiktorska 9, 1894).

3571. Funduklej Jan
1853–1866: Senator Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1853–1861. Członek Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1856– 1866. Kontroler generalny prezydujący w Najwyższej Izbie Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1856–1866. Członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1866. Tajny radca, 1856. Rzeczywisty radca tajny, 1865. Ordery: SW 2, SA 1 z koroną, SS 1, za 30 lat nieskazitelnej służby (1853), OOB (1857), SAN (1859), za 40 lat nieskazitelnej służby, SW 2 (1861), SAN z brylantami (1865).

3574. Funkenstein Adam
1834: Zatrudniony na stanowisku chirurga obwodu łęczyckiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

3573. Funkenstein Antoni
1859–1866: Młodszy cenzor w Warszawskim Komitecie Cenzury, 1859–1860. P. o. starszego cenzora tamże, 1861–1863. Starszy cenzor tamże, 1864. Starszy cenzor w Wydziale Prasy Periodycznej, 1866. Ordery: SS 2 (1866).

3578. Furs Aleksander (może: sw.211276)
1866: Pomocnik kontrolera powiatowego okręgu szadkowskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego.

3579. Fürst Jan
1835: Rachmistrz drugi w Wydziale Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1835.
1835–1847: Zatrudniony jako rachmistrz II Wydziału Administracji i Oświaty Publicznej Komisji Województwa Sandomierskiego w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Sandomierskiego. Od 1845 objął urząd rachmistrza w Oddziale Rachuby Wydziału Administracji Wyznań i Oświecenia Publicznego w Rządzie Gubernialnym Radomskim.
1850–1858: Rachmistrz kl. 2-ej w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1851, 1853. Rachmistrz kl. 1-ej tamże, 1852. Rachmistrz kl. 1-ej w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego, 1854, 1856. Nadrachmistrz tamże, 1857–1858. Sekretarz kolegialny, 1856.
1850–1860: Rachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1855, nadrachmistrz tamże, 1859–1860. Sekretarz kolegialny, 1859. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1859).

3590. Gadomski Jakub
1856–1866: Pomocnik w Kasie Głównej Oszczędności Dyrekcji Ubezpieczeń, 1856–1857. Rachmistrz kl. 3-ej w Wydziale Ruchomości tejże Dyrekcji, 1857–1862. Buchalter w Wydziale Kontroli i Kas tejże Dyrekcji, 1863–1866. Registrator kolegialny.

3591. Gadomski Karol
1844–1848: Zatrudniony od 1844 na stanowisku rachmistrza Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego/Warszawskiego.
1850–1855: Sekretarz do czynności fabrycznych w Oddziale Administracji Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850– 1855.

3593. Gadomski Wincenty (może: 5.869.298, 5.869.298)
1834: Zatrudniony jako sędzia prezydujący obwodu płockiego (pow. płocki, lipnowski, mławski) w Sądach Policji Poprawczej w województwach płockim i augustowskim, w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

3596. Gaffierbierg Garald
1863–1918: Wicegubernator radomski, 1900, 1902, 1904. Gubernator płocki, 1905–1910. Rzeczywisty radca stanu, 1900, 1902, 1904.

3597. Gagatnicki Adam
1858–1866: Sekretarz kl. 3-ej w Biurze Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1858–1861. Sekretarz w Sekcji III Wydziału Administracji Ogólnej tejże Komisji, 1862–1863. Referent tamże, 1864. Starszy referent tamże, 1865–1866.

3598. Gagatnicki Józef (może: 5.875.9, 5.875.9, sw.327628)
1835: Sędzia pokoju powiatu stopnickiego w Stopnicy, województwo krakowskie w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3603. Gaj Jakub
1841: Członek Rady Głównej Opiekuńczej oraz budowniczy Banku Polskiego, 1841.

3604. Gajecki Teodor
1834–1835: Sekretarz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1834–1835.

3605. Gajecki Teodozjusz
1834–1835: Zatrudniony jako sekretarz Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

3600. Gajewski Aleksander
1859–1888: Pomocnik referenta w Wydziale Ubezpieczeń Rządu Gubernialnego Piotrkowskiego, 1877, 1881–1888. W służbie od 29.07.1859, na stanowisku (pomocnika referenta) od 1.01.1867.

3606. Gajewski Alojzy
1851–1866: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1851. Kontroler w Oddziale Kontroli Sekcji Kontroli i Wypłat Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1862. Ekspedytor w Pocztamcie Warszawskim, 1863–1866.

3607. Gajewski Benedykt
1854–1865: Adiunkt w Zarządzie Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1854, sekretarz w Pocztamcie Warszawskim, 1859–1861. Starszy sekretarz w Oddziale Administracyjnym Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1862. Sekretarz w Oddziale Administracyjnym Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1863–1865.

3608. Gajewski Jan (może: 5.880.91, sw.749908)
1856: I adiunkt w Oddziale Administracyjnym Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1856. Sekretarz kolegialny.

3611. Gajewski Józef (może: 5.880.88, 5.882.4, sw.442722, sw.446499)
1834: Zatrudniony jako II asystent Kasy Generalnej Królestwa Polskiego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834.

3609. Gajewski Józef (może: 5.880.88, 5.882.4, sw.442722, sw.446499)
1835: Rachmistrz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1835.

3610. Gajewski Józef (może: 5.880.88, 5.882.4, sw.442722, sw.446499)
1835: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Województwa Płockiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

3612. Gajewski Maksymilian (może: 5.880.92)
1864–1866: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym w Królestwie Polskim, 1864–1866.

3613. Gajewski Michał
1834–1844: Asesor Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego (przekształconej następnie w Dyrekcję Ubezpieczeń) w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1844. Ordery: SS 2 i 3.

3614. Gajewski Piotr
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu sieradzkiego w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3615. Gajewski Teodozjusz
1826–1830: Dziennikarz w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1826–1830.

3616. Gajkiewicz Karol
1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu kieleckiego województwa krakowskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3619. Gajzler Robert
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1866: Pomocnik dziennikarza w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866.

3633. Gałczyński Maciej
1834–1835: Zatrudniony jako adiunkt archiwista w Sądach Kryminalnych Województw Mazowieckiego i Kaliskiego, 1834. Następnie objął stanowisko podpisarza powiatu wartskiego w Warcie, woj. kaliskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3634. Gałecki Feliks
1834–1835: Zatrudniony jako archiwista obwodu bialskiego (pow. bialski, łosicki, radzyński, włodawski) w Sądach Policji Poprawczej w województwach lubelskim i podlaskim, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

3635. Gałecki Ludwik
1834–1835: Zatrudniony jako podpisarz powiatu radzymińskiego woj. podlaskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3636. Gałęzowski Piotr
1862–1864: Urzędnik kancelaryjny w Wydziale Celnym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1862. Urzędnik do pisma tamże, 1864.

3625. Galiński Jan (może: le.1681.1.6, sw.162206, sw.624912)
1850–1866: Rachmistrz kl. 2-ej w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1860. P. o. starszego rachmistrza w Oddziale Komunikacji Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1862. Starszy rachmistrz w Sekcji Skarbowej tegoż Wydziału, 1862, 1864. Pomocnik naczelnika kancelarii Służby Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1863–1865. Referent młodszy w Wydziale Regulacji Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1866. Sekretarz gubernialny, 1856.

3626. Galiński Józef (może: 5.901.116)
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku tłumacza języka rosyjskiego obwodu sochaczewskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

3627. Galiński Tomasz
1850–1855: Ekspedytor poczty w Iwangrodzie, 1850–1855.

3639. Gałkowski Aleksander
1862: Adiunkt w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1862. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1862).

3640. Gałkowski Józef (może: sw.864962)
1854–1865: Kontroler kas i rachunkowości Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1854. Pomocnik radcy tegoż Rządu, 1865.

3628. Galle August (może: sw.192455)
1858–1862: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1858–1859, 1861–1862.

3641. Gamaleja Michał
1856–1857: Urzędnik kancelaryjny w Wydziale II Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1856–1857. Sekretarz gubernialny, sekretarz kolegialny, 1857.

3645. Gano Aleksander
1866: Adiunkt w Sekcji Wypłat Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1866.

3647. Gano Andrzej (może: sw.431156)
1820: Kontroler Poborów w Wydziale Skarbu Komisji Województwa Krakowskiego, 1820.

3646. Gano Andrzej (może: sw.431156)
1825–1835: Asesor ekonomiczny w Sekcji Ekonomicznej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1825–1830, 1834–1835.
1834–1835: Zatrudniony jako asesor Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

3649. Gano Fryderyk
1858–1866: Adiunkt w Sekcji Dochodów Stałych Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1858. Adiunkt w Sekcji Wypłat tegoż Wydziału, 1859–1861. Adiunkt w Sekcj Prawnej tegoż Wydziału, 1862. Adiunkt w Sekcji Buchalterii tegoż Wydziału, 1863.

3650. Gano Mikołaj
1852–1866: Rachmistrz kl. 1-ej w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1852, 1854–1856. Rachmistrz kl. 2-ej tamże, 1853. Pomocnik rewizorów w Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1857. Kontroler powiatowy, 1858–1861. Kontroler okręgu mariampolskiego, 1862–1864. Kontroler powiatu augustowskiego, 1865. Kontroler powiatowy w Służbie Skarbowej Zewnętrznej tegoż Wydziału, 1866.

3659. Garbiński Andrzej (może: 5.933.33, 5.933.33)
1864–1866: Sekretarz w Kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1864–1866.

3660. Garbolewski Kazimierz
1834–1835: Zatrudniony jako komornik Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

3661. Garbowski Feliks
1859–1861: Adiunkt archiwum w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1859–1861.

3662. Garczyński Ignacy
1834–1835: Zatrudniony jako asesor Wydziału I w Łomży (pow. łomżyński, tykociński, biebrzański) Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

3663. Garlicki Adam (może: sw.717918)
1866: Rysownik w Wydziale Technicznym Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, 1866.

3664. Garlicki Michał (może: 5.947.76, sw.640374)
1819–1830: Komisarz zasiadający w Wydziale Policyjnym Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1819–1821. Komisarz zasiadający w Wydziale Policyjno -Wojskowym Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1824–1828. Komisarz zasiadający w Wydziale Policyjno-Wojskowym Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1829– 1830.

3665. Garlicki Paweł
1835: Zatrudniony jako obrońca w Wydziale III powiatu i miasta Warszawy, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3666. Garlikowski Kazimierz
1834–1835: Sekretarz sekcji leśnej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1834–1835.
1834–1848: Zatrudniony jako sekretarz Sekcji Leśnej w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Następnie został sekretarzem Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1834–1848.
1850–1866: Kontroler kas i rachunkowości w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1851. Referent w Sekcji Skarbowej tegoż Wydziału, 1852–1861. Naczelnik tejże Sekcji, 1862–1864. Pomocnik radcy Rządu Gubernialnego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego tegoż Rządu, 1865. Pomocnik radcy wydziału tamże, 1866. Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1860. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1857), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860), SS 2 (1866).

3669. Garliński Aurelian
1854–1859: Podarchiwista w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1854–1859.

3670. Garliński Paulin
1860–1866: Dziennikarz w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1860. Archiwista tamże, 1861–1865. Archiwista starszy tamże, 1866. Radca honorowy, 1861.

3672. Garszyński Bonawentura
1834–1848: Zatrudniony na stanowisku sekretarza regestratora do 1836, następnie sekretarz archiwista w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1834–1848. Ordery: SS 2, SA 2, SW 4.

3674. Garszyński Ignacy
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu brzezińskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.
1861–1866: Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Płockiej, 1861. Prokurator Trybunału Cywilnego, 1861. Sędzia w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1862–1866. Radca kolegialny. Ordery: SS 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1862).

3676. Garszyński Józef
1834–1841: Zatrudniony jako sędzia Sądu Apelacyjnego, w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1841.

3673. Garszyński Kasper
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek obwodu brzeskiego (pow. brzeski, kowalski, radziejowski) w Sądach Policji Poprawczej w województwach mazowieckim i kaliskim w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3677. Garszyński Wojciech
1834–1836: Zatrudniony jako radca Collegium Prokuratorii Generalnej w Królestwie Polskim, 1834–1836.

3678. Gartkiewicz Michał
1840–1848: Zatrudniony jako pomocnik ekspedytora w Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1840–1848.

3679. Gärtner Antoni
1843–1848: Zatrudniony jako rachmistrz kl. 2-giej w Sekcji II w Biurze Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1843–1848.
1850–1866: Rachmistrz kl. 2-ej w Sekcji II Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1852. Rachmistrz kl. 1-ej tamże, 1853–1861. Starszy rachmistrz tamże, 1862–1864. Referent tamże, 1865–1866. Sekretarz gubernialny, 1851. Sekretarz kolegialny, 1855. Radca honorowy, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1858), SS 3 (1861).

3683. Garwoliński Franciszek
1862–1866: Młodszy referent w Wydziale Kryminalnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1862–1863. Referent tamże, 1864–1866.

3684. Garztecki Ksawery
1820: Dozorca miast w Wydziale Administracyjnym Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1820.

3733. Gąsiecki Ignacy
1851–1861: Asystent w Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1851–1861.
1863–1866: Asystent w Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1863–1864. Rachmistrz tamże, 1865–1866.

3734. Gąsiewski Romuald
1834–1835: Zatrudniony jako członek rządowy Administracji Rządowej Dochodów Skarbowych Tabacznych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

3735. Gąsiewski Romuald Jan
1820–1822: Asesor nadleśny w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1820–1822.

3736. Gąsiewski Tomasz (może: 5.1012.6)
1866: Sędzia w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1866.

3737. Gąsiewski ks. Marcin
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu zamojskiego w Szczebrzeszynie w województwie lubelskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3738. Gąsiorowski Michał
1865: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1865

3739. Gąsiorowski Stanisław
1863–1865: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1863–1865.

3740. Gąsiorowski Stefan
1850–1854: Asesor farmacji w Urzędzie Lekarskim Guberni Lubelskiej, 1850–1854.

3741. Gąsowski Ignacy (może: le.912.9.21)
1866: Wicereferendarz kl. 2-ej w Kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1866.

3685. Gastel Adam
1821–1830: Sekretarz Biura Korespondencji w Komisji Rządowej Wojny, 1821–1822, 1826. Sekretarz Biura Odmian w Komisji Rządowej Wojny, 1827. Sekretarz Biura Zaciągu, 1828–1830.
1834: Sekretarz Wydziału Wyznań i Oświecenia przy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1848: Zatrudniony jako sekretarz wydziału Służby Ogólnej Wydziału Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1848. Ordery: SA 3, SS 3.
1850–1851: Sekretarz Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1851. Radca honorowy, 1851. Ordery: SA 3, SS 3 (1850).

3689. Gaszyński Wacław
1842–1847: Zatrudniony na stanowisku sekretarza głównego w Sekcji Ogólnej Wydziału Lasów i Dóbr Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1852–1858: Referent w Sekcji Administracyjnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1852–1858. Referent w Służbie Leśnej tegoż Wydziału, 1857–1858.

3692. Gaudecki Józef
1826–1830: Sekretarz Biura Kontroli i Handlu w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1826. Adiunkt w Wydziale Służby Ogólnej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1830.
1834–1841: Zatrudniony na stanowisku dziennikarza w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego (przemianowanej na Dyrekcję Ubezpieczeń) w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1841.

3695. Gaut Hipolit
1863: Asystent w Sekcji Wypłat Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1863.

3697. Gautier Antoni
1819–1830: Sekretarz w Komisji Rządowej Wojny, 1819. Szef Biura Korespondencji w Komisji Rządowej Wojny, 1820–1830.

3698. Gautier Henryk (może: le.895.1.11)
1863: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Wydziału Oświecenia Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863.

3696. Gautier Jan
1846–1848: Zatrudniony na stanowisku kasjera Wydziału Paszportowego w Kancelarii Namiestnika J.C.K.Mosci w Królestwie Polskim, 1846–1848.
1850–1861: Kasjer Wydziału Paszportowego Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1850–1856. Kasjer kancelarii, 1857–1858. P. o kasjera Kancelarii, 1859–1860. Pomocnik sekretarzy w Wydziale Celnym tejże kancelarii, 1861. Radca honorowy, sekretarz kolegialny, 1861. Ordery: SA 3, SS 3 (1857).
1852–1864: Nadetatowy urzędnik w Wydziale Celnym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1852. Nadetatowy urzędnik do pisma tamże, 1853–1854. Urzędnik kancelarii tamże, 1855–1859. Pomocnik sekretarzy tamże, 1860, 1862, 1864. P. o. kasjera tejże Kancelarii, 1861. Kasjer tejże Kancelarii, 1862. Urzędnik spadły z etatu zaliczony do tejże Kancelarii, 1864. Registrator kolegialny. Sekretarz gubernialny, 1855. Sekretarz kolegialny, 1859. Ordery: SS 2, SA 3 (1861).

3701. Gautier Leon
1857–1862: Adiunkt archiwum w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1857. Adiunkt młodszy w Sekcji Technicznej tegoż Wydziału, 1858. Urzędnik do szczególnych poruczeń w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1859–1862.

3702. Gautier Marceli
1844–1848: Zatrudniony od 1844 na stanowisku podsekretarza, a następnie sekretarza adiunkta w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1844–1848.
1850–1862: P. o. sekretarza adiunkta w Kancelarii Rady Administracyjnej, 1850. Sekretarz adiunkt tamże, 1851–1856. Sekretarz tamże, 1857–1860. Redaktor protokołów tamże, 1861–1862. Radca dworu, 1858. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1859).

3712. Gawałkiewicz Jakub
1834: Zatrudniony na stanowisku burmistrza Strykowa w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

3713. Gawarecki Hipolit
1834–1835: Zatrudniony jako podprokurator Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

3714. Gawarecki Ignacy (może: 5.971.58, sw.456484)
1828–1835: Archiwista Sekcji Prawnej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1828–1830, 1834–1835.
1834–1843: Zatrudniony jako archiwista spraw defraudacyjnych Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834. Adiunkt w Sekcji Prawnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, 1838–1843.

3716. Gawiński Ignacy
1834–1835: Asystent dozorcy składu stempla i druków w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1834–1835.
1834–1839: Zatrudniony jako asystent składu Służby Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, do 1839.

3719. Gawiński Tymon
1846–1848: Od 1846 zatrudniony na stanowisku pomocnika dozorcy stempla, następnie podarchiwisty w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego.
1850–1866: Podarchiwista w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1852. Dziennikarz tamże, 1853–1863. Dziennikarz starszy tamże, 1864. Dziennikarz tamże, 1865–1866.

3720. Gawlikowski Józef
1819–1825: Adiunkt Wydziału Administracji Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1819–1825.

3721. Gawliński Ignacy
1838–1839: Asystent Składu Stempla i Druków Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, od 1838.

3722. Gawroński Franciszek
1834–1835: Zatrudniony jako inkwirent obwodu łomżyńskiego (pow. łomżyński, biebrzański, tykociński) w Sądach Policji Poprawczej w województwach płockim i augustowskim w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3723. Gawroński Marcin
1857–1866: Asystent probierstwa w Probierni Głównej Urzędu Mennicy Warszawskiej, 1857–1866.

3724. Gawroński Wiktor
1858–1866: Adiunkt w Sekcji Buchalterii Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1858–1862. Podsekretarz w Sekcji Poborów tegoż Wydziału, 1863. Sekretarz w Sekcji Emerytalnej tegoż Wydziału, 1864–1866.

3725. Gawroński Wiktor (może: 5.994.86, 5.994.86)
1865: Archiwista w Służbie Ogólnej Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1865.

3726. Gawroński Wincenty
1843–1848: Zatrudniony od 1843 na stanowisku podarchiwisty, następnie dziennikarza i ponownie pomocnika archiwisty Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Rządu Gubernialnego Kieleckiego i Radomskiego.
1850–1866: Pomocnik archiwisty w Służbie Ogólnej Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1862. Archiwista tamże, 1863–1864, 1866.

3728. Gawroński Zygmunt
1856–1861: Członek honorowy Deputacji Szlacheckiej w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Augustowskiej, 1856–1861.
1858–1865: Członek rzeczywisty Rady Przemysłowej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1858–1865.

3730. Gawryłenko Aleksander
1850–1851: Archiwista w Zarządzie Naczelnika Wojennego Guberni Warszawskiej, 1850–1851.

3731. Gayet Michał
1821–1830: Podsekretarz Biura Korespondencji w Komisji Rządowej Wojny, 1821–1822. Sekretarz Biura Korespondencji w Komisji Rządowej Wojny, 1826–1830.

3781. Gębarzewski Michał
1835: Zatrudniony na stanowisku nadleśniczego w Leśnictwie Radzice w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

3742. Gebhard Józef
1852–1856: Urzędnik w Wydziale I Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1852. Urzędnik do pisma tamże, 1853. Pomocnik kasjera w Wydziale Paszportowym tejże Kancelarii, 1854–1856.

3744. Gebhart Jan
1845–1848: Naczelnik Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, od 1845. Radca Rządu Gubernialnego 2 rangi w Wydziale Skarbowym tego Rządu, od 1847. Radca honorowy.
1850–1859: II radca w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850. I radca tamże, 1851–1859. Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, 1853–1859. Radca honorowy. Asesor kolegialny, 1857. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1853), SS 3 (1858).

3782. Gębka Tomasz
1834–1840: Zatrudniony jako szef kontroli w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1834–1840.

3745. Gecschow Adolf
1835: Zatrudniony jako inżynier obwodu stanisławowskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

3748. Gelert Antoni
1845–1848: Zatrudniony od 1845 na stanowisku podsekretarza w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego.
1850–1866: Podsekretarz w Kancelarii Rady Administracyjnej, 1850–1854. Sekretarz adiunkt tamże, 1855–1860. Podsekretarz tamże, 1861–1865. Młodszy pomocnik naczelnika oddziału, 1866. Sekretarz kolegialny, 1856. Radca honorowy, 1859.

3750. Gembarzewski Adolf (może: psb.6356.4)
1859–1861: Rachmistrz w Oddziale Leśnym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1859–1860. Sekretarz tamże, 1861.

3751. Gembarzewski Andrzej
1834–1835: Zatrudniony jako archiwista obwodu lubelskiego (pow. lubelski, lubartowski, kazimierski, kraśnicki, krasnowstawski) w Sądach Policji Poprawczej w województwach lubelskim i podlaskim, 1834. Następnie pisarz powiatu kraśnickiego w Kraśniku, woj. lubelskiego w Sądach Pokoju w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3752. Gembarzewski Jakub
1834–1839: Zatrudniony jako adiunkt Kasy Generalnej Królestwa Polskiego, następnie adiunkt funduszu emerytalnego Kontroli Szczegółowej w Buchalterii Wydziału Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

3753. Gembarzewski Kazimierz (może: psb.6356.1)
1863–1866: Rachmistrz w Sekcji Administracyjno-Rachunkowej Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863–1864. Rachmistrz w Sekcji Administracyjno-Rachunkowej Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1865–1866.

3754. Geneli Albin
1863–1866: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1863, 1866.

3755. Gepner Karol
1845–1848: Zatrudniony na stanowisku sekretarza kl. 3-ciej Sekcji Wyznań w Wydziale Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych.
1850–1866: Sekretarz kl. 3-ej w Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850, 1852–1859. Sekretarz kl. 2-ej tamże, 1851, 1860–1861. Sekretarz w Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863–1864. Sekretarz w takiejże Sekcji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1865–1866. Registrator kolegialny, 1851. Sekretarz gubernialny, 1857.

3757. Geppart Jan (może: lu.22047)
1823–1835: Kontroler w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1823. Kontroler kasy wojewódzkiej w Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1824–1826. Kontroler kas i rachunkowości w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1827–1830, 1834–1835.
1834–1836: Zatrudniony na stanowisku kontrolera kas i rachunków Sekcji Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, do 1836.

3759. Geppert Jan (może: lu.22047)
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu skalbmierskiego w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3760. Gerhard Albert
1820–1822: Asesor ekonomiczny w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1820–1822.

3761. Gerhard Albert
1845–1848: P. o. naczelnego archiwisty w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1864: Referent w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1854. Referent w Sekcji Administracyjnej, 1855–1859, 1861. Komisarz referent tamże, 1860. Starszy referent tamże, 1862–1864. Asesor kolegialny, 1855. Radca dworu, 1860. Ordery: za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

3763. Gerhardt Wojciech
1823–1830: Asesor ekonomiczny w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1823–1828. Naczelnik Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1829–1830.

3764. Geritz
1834: Zatrudniony na stanowisku burmistrza Góry w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

3765. Geritz Julian
1835: Zatrudniony jako adiunkt dozorcy miasta, obwód rawski w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast, 1835.

3766. Gerłowicz Cyprian
1850–1862: P. o. urzędnika do szczególnych poruczeń w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850. Radca Rządu Gubernialnego w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1862. Asesor kolegialny. Ordery: SW 4 z kokardą, SA 4 z kokardą, za 15 lat nieskazitelnej służby (1850), SS 2, SA 3, VM 4, za 25 lat nieskazitelnej służby (1862).

3767. Geroszewski Michał
1834–1844: Zatrudniony jako sekretarz Sądu Apelacyjnego, w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości, do 1842. Od 1843 został archiwistą X Warszawskiego Departamentu Rządzącego Senatu. Ordery: SS 3.

3768. Gerreth Konstanty
1850–1866: Urzędnik do pisania kl. 2-ej w Kancelarii Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1850–1856. Urzędnik do pisania kl. 1-ej tamże, 1857– 1861. Ekspedytor w Kancelarii Zarządu VII Okręgu Komunikacji, 1862. Ekspedytor w Kancelarii Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, 1863–1866. Registrator kolegialny, 1854. Sekretarz gubernialny, 1860.

3769. Gerschow Adolf
1839–1848: Od 1839 pracował na stanowisku inżyniera gubernialnego Służby Ogólnej Rządu Gubernialnego Augustowskiego. Następnie od 1843 zatrudniony na stanowisku inżyniera gubernialnego Służby Ogólnej Rządu Gubernialnego Mazowieckiego/Warszawskiego. Radca honorowy.
1851–1857: Inżynier gubernialny w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1851–1854, 1857. P. o. starszego pomocnika inżyniera gubernialnego tamże, 1855–1856. Radca honorowy. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1856).

3771. Gerstfeld
1845: Zatrudniony jako członek Komitetu Drogi Żelaznej, 1845.
1850: Dyrektor w Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1850. Generał-major. Ordery: SW 3, SA 2, SS 2, O. C. 3, za 25 lat nieskazitelnej służby (1850).

3773. Gerszt August (może: 5.115.2, 5.115.2, 6.134.10)
1834–1835: Sekretarz Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834. Asesor nadleśny tego Wydziału, 1835.

3774. Gertner Antoni
1839–1842: Zatrudniony jako rachmistrz kl. 3-ciej i adiunkt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1839– 1842.

3775. Gerwais Julian
1844–1848: Adiunkt Kasy Głównej Gubernialnej, 1844. Rachmistrz Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1845–1848.
1850–1852: Rachmistrz gorzelany w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1851. Kontroler kas i rachunkowości tamże, 1852.

3777. Gerwais Piotr
1865–1866: P. o. gubernatora cywilnego augustowskiego (w Suwałkach), 1865–1866. Ordery: SA 2 z koroną, SS 2 z koroną (1865).

3778. Gerycz?
1819–1821: Komisarz zasiadający w Wydziale Wojennym Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1819–1821.

3779. Gette Piotr
1864–1866: Młodszy pomocnik w Służbie Nadzoru Dróg Żelaznych Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, 1864–1866. Porucznik. Ordery: SS 3 (1866).

3780. Geyer Ludwik
1854–1858: Członek rzeczywisty Rady Przemysłowej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1854–1858.

3785. Gibasiewicz Mikołaj (może: 6.74.2)
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu kaliskiego w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3786. Gibasiewicz Stefan
1826–1830: Sekretarz Biura Artylerii w Komisji Rządowej Wojny, 1826–1829. Kontroler Kontroli Generalnej w Komisji Rządowej Wojny, 1830.

3787. Gidelski Jakub
1819: Kontroler Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1819.

3788. Gidelski Jakub
1834–1835: Zatrudniony jako kontroler depozytowy w Kancelarii Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

3789. Gidlewski Józef
1834–1835: Zatrudniony jako archiwista Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

3792. Giecewicz Saturnin (może: sw.373953)
1834: Zatrudniony jako inkwirent obwodu łomżyńskiego (pow. łomżyński, biebrzański, tykociński) w Sądach Policji Poprawczej w województwach płockim i augustowskim w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

3793. Gieczewicz Józef (może: 6.91.113)
1838–1846: Zatrudniony jako podsekretarz w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego, 1838–1846.

3794. Gieczewicz Leon
1866: Członek Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1866. P. o. prezesa Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, 1866. Ordery: SW 2, SA 1 z koroną i mieczami, SS 1, S. Jer. 4, VM 4, Kor. Żel. 1, O. C. 1 z gwiazdą brylantami ozdobiony, Białego Sokoła 1, za 20 lat nieskazitelnej służby (1866).

3796. Giedrojć ks. Konstanty
1834–1844: Zatrudniony jako pierwszy sekretarz, naczelnik Wydziału w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego, 1834–1843. Od 1844 objął stanowisko wicedyrektora Wydziału Administacji Ogólnej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Książę. Szambelan. Kamerjunker Dworu JCKM. Ordery: SS 3.

3797. Giedroyc Justyn
1834: Sekretarz Sekcji Wychowania w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1848: Zatrudniony jako sekretarz kl. 1-szej Sekcji Wyznań w Wydziale Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1840. Następnie od 1842 został kolejno radcą Collegium, referentem Sekcji Wynagrodzeń oraz referentem do spraw ubezpieczeń ruchomości w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego.
1850–1857: Referent w Służbie Ubezpieczeń Ruchomości Wydziału Ruchomości Dyrekcji Ubezpieczeń, 1850–1854. Referent w Kasie Głównej Ubezpieczeń, 1855–1857. Sekretarz kolegialny, 1855. Asesor kolegialny, 1856. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855).

3798. Giedroyć ks. Romuald (może: 6.26.385)
1865–1866: Wicereferendarz kl. 2-ej w Kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1865–1866

3799. Giedwiłło Felicjan
1835: Zatrudniony jako zastępca lekarza obwodu mławskiego Komisji Województwa Płockiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

3800. Giehl Franciszek
1820–1830: I rachmistrz Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1820. Nadrachmistrz w Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1826–1830.

3807. Gielowicz Walenty
1836–1848: Objął stanowisko asystenta rendanta stempla w Wydziale Skarbowym w Komisji Województwa Krakowskiego do 1837, następnie od 1844 został ponownie pomocnikiem rendanta w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Kieleckiego.

3808. Gielowicz Walenty
1850: Pomocnik dozorcy składu stempla w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850.

3816. Gierałtowski Kazimierz
1857–1866: Podsekretarz w Sekcji Spraw Fiskalnych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1857–1858. Rachmistrz kl. 2-ej w Oddziale Dochodów Niestałych Sekcji Skarbowej tegoż Wydziału, 1859–1861. Adiunkt prawny w Oddziale Spraw Fiskalnych tegoż Wydziału, 1862–1864. Starszy adiunkt w Oddziale Dochodów Niestałych tegoż Wydziału, 1865–1866.

3817. Gierałtowski Ksawery
1835–1848: Naczelnik w komorze I rzędu w Terespolu w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Następnie od 1839 zatrudniony na stanowisku rewizora Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego. Rewizor Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Kaliskiego, 1841–1842. Rewizor Rządu Gubernialnego Kieleckiego, 1843–1844. Rewizor Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1845–1848.

3824. Gierlitz Wojciech
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz powiatu soleckiego w województwie sandomierskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3825. Gierłowicz Cyprian
1846–1848: Od 1846 objął stanowisko urzędnika do szczególnych poruczeń w służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego. Ordery: SW 4 z kok., SA 3 z kok.
1852–1861: Radca Wydziału Wojskowo-Policyjnego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1852–1853, 1855–1859. Członek z urzędu zasiadający w Deputacji Szlacheckiej Guberni Płockiej, 1855–1859, 1861. Radca w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1860–1861. Radca dworu. Radca kolegialny, 1856. Ordery: SW 4 z kor., SA 3 z kok., VM 4, za 15 lat nieskazitelnej służby (1852), za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 2, SW 4 z kokardą (1857), za 25 lat nieskazitelnej służby (1859).

3827. Gierłowski Ignacy
1848: Rachmistrz Buchalterii w Dyrekcji Poczt.
1854–1866: Sekretarz w Pocztamcie Warszawskim, 1854–1855. Starszy rachmistrz w Sekcji Poborów Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1856–1860. Starszy rachmistrz w Sekcji Kontroli i Wypłat tegoż Zarządu, 1860. Kasjer w Pocztamcie Warszawskim, 1861–1866.

3832. Gierowski Mikołaj
1840: Rachmistrz posługi kwaterunkowej Wydziału Policyjno- Wojskowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1840.

3834. Giersz Andrzej (może: sw.204324, sw.371934)
1858–1866: Rachmistrz kl. 2-ej w Oddziale Dochodów Niestałych Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1858–1861. Rachmistrz tamże, 1862–1864. Starszy adiunkt tamże, 1865–1866.

3835. Giersz Wilhelm (może: sw.267697)
1834: Zatrudniony na stanowisku asesora budowniczego Służby Ogólnej Komisji Województwa Krakowskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

3837. Gierszt August (może: 6.134.10)
1834–1835: Sekretarz Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1834. Asesor nadleśny Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1835.
1850–1865: Referent w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1861. Referent starszy tamże, 1862–1863. Komisarz leśny tamże, 1864–1865. Asesor kolegialny, 1856. Ordery: za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

3840. Gierszt Ksawery
1864: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1864.

3839. Gierszt Tomasz
1835: Pisarz w komorze wchodowej II rzędu w Dobrzyniu nad Drwęcą w Wydziale Skarbowym Województwa Płockiego, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

3841. Gierszyński Ignacy
1850–1855: Rysownik w Sekcji Budowniczej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1854. Magazynier w fabryce maszyn na Solcu, 1855.

3843. Gierwatowski
1830: Referent Wydziału Cenzury Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1830.
1834–1844: Referent Cenzury Rządowej w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1844.

3845. Gierymski Ludwik
1835: Buchalter do ksiąg ludności Biura Policji w Kancelarii Gubernatora Wojennego w Administracji Województw Obwodów i Miast, 1835.

3846. Gierzyński Ignacy
1850–1855: Sekretarz w Biurze Rady Głównej Opiekuńczej, 1850– 1855. Registrator kolegialny, 1851.

3847. Gierżyski Ignacy
1843–1848: Zatrudniony na stanowisku sekretarza w Biurze Rady Głównej Opiekuńczej.
1850–1865: Rachmistrz kl. 2-ej w Oddziale Dochodów Niestałych Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850, 1852, 1855–1856. Rachmistrz w Oddziale Kontrolera Kas Służby Ogólnej tegoż Wydziału, 1862–1864. Starszy rachmistrz w Oddziale Dochodów Niestałych tegoż Wydziału.

3851. Gilatowski Tomasz
1834–1835: Podporucznik Korpusu Cesarskiego Inżynierów Komunikacji Lądowych i Wodnych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834– 1835.

3852. Gilewicz Adam
1820–1823: Inspektor w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1820–1821. Rewizor wojewódzki w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1823.

3855. Gill Józef
1863: Asystent w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1863.

3857. Ginet Tadeusz
1819–1822: Kontroler Kontroli Generalnej w Komisji Rządowej Wojny, 1819–1822.

3858. Ginett Stefan
1834–1835: Sekretarz i kontroler kasy w Sekcji Administracyjnej Dyrekcji Mennicy, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.
1850–1860: Sekretarz w Sekcji Rachunkowej i Administracyjnej Urzędu Mennicy Warszawskiej, 1850–1856, sekretarz w Kancelarii tegoż Urzędu, 1857–1859. Sekretarz w Służbie Ogólnej tegoż Urzędu, 1860. Sekretarz gubernialny, 1853. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1858).

3865. Giriot Kazimierz
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu biebrzańskiego w Szczuczynie, woj. augustowskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3866. Girtler Maciej
1834–1835: Zatrudniony jako regent powiatu szydłowskiego w Szydłowie, w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3868. Giziński Maciej
1845–1848: Zatrudniony jako II rachmistrz w Sekcji I Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych.
1850–1866: Rachmistrz kl. 2-ej w Sekcji I Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1851. P. o. rachmistrza kl. 1-ej tamże, 1852. Rachmistrz kl. 1-ej tamże, 1853–1857. Referent tamże, 1858–1863. Starszy referent tamże, 1864–1866. Sekretarz kolegialny, 1856.

3871. Giżewski Faust
1865–1877: Starszy pomocnik referenta w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1874. Straszy pomocnik referenta w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1877. Radca tytularny, 1874, 1877. W służbie od 11.01.1865, na stanowisku (starszego pomocnika referenta) od 1.11.1873. Wyznanie: prawosławne.

3870. Giżewski Józef
1834–1835: Zatrudniony jako inspektor szkoły obwodowej w Pułtusku w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

3872. Giżycki Feliks (może: 6.211.129)
1834–1864: Pomocnik kontrolera w Sekcji Kontroli Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1863. Rachmistrz tamże, 1834.

3931. Gładysz Kasper
1830: Podarchiwista w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1830.
1835: Zatrudniony jako kontroler w zastępstwie w Komorze Celnej II rzędu w Bolesławcu, w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1835.
1852–1866: Kontroler powiatowy w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1852–1861. Kontroler powiatowy okręgu radomskiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1862–1865. Kontroler powiatowy w Służbie Skarbowej Zewnętrz nej tegoż Wydziału, 1866. Asesor kolegialny, 1854. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1856), za 20 lat nieskazitelnej służby (1860).

3875. Glass Edward
1834–1838: Zatrudniony jako sędzia Sądu Apelacyjnego w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1838.

3877. Glass Włodzimierz
1844–1846: Sekretarz w Wydziale Cywilnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1844–1846.
1850–1866: Sekretarz kl. 2-ej w Wydziale Cywilnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850. Sekretarz kl. 1-ej w Wydziale Administracji i Kontroli tejże Komisji, 1851–1853. Referent tamże, 1854–1861. Starszy referent tamże, 1862– 1866. Asesor trybunału, 1854–1858. Radca honorowy, 1856. Asesor kolegialny, 1861.

3879. Glasser Ryszard
1858–1860: Urzędnik w Wydziale I Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1858. Urzędnik w Wydziale Paszportowym tejże Kancelarii, 1859–1860.

3934. Głaszyński Tadeusz
1834–1835: Zatrudniony jako archiwista obwodu warszawskiego I (dla m. Warszawy) w Sądach Policji Poprawczej w Województwach Mazowieckim i Kaliskim, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

3881. Gleba Michał
1847–1908: Rachmistrz w Wydziale Administracyjnym i Oświecenia Publicznego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1847.

3939. Głębocki Józef
1835: Zatrudniony jako asesor II indygacyjny Sekcji Policyjno- -Sądowej Oddziału Ogólnego Policji Miasta Warszawy w Kancelarii Gubernatora Wojennego w Administracji Województw Obwodów i Miast, 1835.

3940. Głębocki Stanisław
1861–1864: Konduktor w Wydziale Technicznym Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1861. Konduktor w Wydziale Technicznym Zarządu VII Okręgu Komunikacji, 1862. Konduktor w Wydziale Technicznym Komunikacji w Królestwie Polskim, 1863–1864.

3941. Głębocki Wincenty (może: 6.275.168)
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu lubelskiego, w województwie lubelskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834– 1835.

3942. Głębocki Wincenty (może: 6.275.168)
1851–1866: Sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, 1851– 1855. Członek IX Departamentu Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1863–1866. Radca kolegialny, 1853. Rzeczywisty radca stanu, 1863. Ordery: SA 3 (1853), SS 2 z koroną, SA 2, za 20 lat nieskazitelnej służby (1863).

3883. Glinka Józef (może: 6.232.197, 6.232.197)
1834–1835: Sędzia pokoju powiatu ostrołęckiego w województwie płockim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3882. Glinka Józef (może: 6.232.197, 6.232.197)
1845–1846: Członek Dyrekcji Wyścigów Konnych.

3884. Glinka Mikołaj
1817: Senator-kasztelan Królestwa Polskiego zasiadający z urzędu w Sądzie Najwyższej Instancji, 1817.

3886. Glinojecki Józef (może: sw.456950)
1820–1821: Dziennikarz w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1820–1821.

3888. Gliński Aleksander
1819–1828: Rachmistrz Kalkulatury w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1819. Sekretarz Dyrekcji Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1821–1823. Referent Wydziału Stempla w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1825. Referent Kontroler Biura Generalnego Stempla w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1828.

3889. Gliński Aleksander
1834–1835: Zatrudniony jako regent w Biurze Generalnym Stempla w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

3890. Gliński Augustyn Feliks
1815–1825: Pracował w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, od 1815. Następnie w 1818 mianowany referendarzem. W 1825 otrzymał tytuł radcy stanu. Zatrudniony jako cenzor rządowy dzieł teatralnych.

3891. Gliński Franciszek (może: sw.274127)
1835: Zatrudniony jako sekretarz Sekcji Meldunkowej Oddziału Ogólnego Policji Miasta Warszawy w Kancelarii Gubernatora Wojennego w Administracji Województw Obwodów i Miast, 1835.

3892. Gliński Franciszek (może: sw.274127)
1835: Zatrudniony jako pomocnik referenta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

3893. Gliński Franciszek (może: sw.274127)
1850–1858: Pomocnik referenta w Zarządzie Interesów Obrządku Greko-Unickiego Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1858.

3894. Gliński Gracjan
1839–1843: Od 1839 objął stanowisko urzędnika przy naczelniku wojennym Rządu Gubernialnego Augustowskiego.

3895. Gliński Gracjan
1852–1866: Sekretarz tłumacz w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1852–1856. Referent tamże, 1857–1859. Urzędnik do szczególnych poruczeń tamże, 1860–1863. Naczelnik Sekcji Solnej Wydziału Dochodów Niestałych tejże Komisji, 1864–1866. Sekretarz kolegialny, 1853. Radca honorowy, 1857. Asesor kolegialny, 1860.

3896. Gliński Jan (może: 6.243.26)
1850: Naczelnik Sekcji Rachunkowej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Ordery: SS 3 (1850).

3897. Gliński Marcin
1834–1848: Sekretarz ekspedytor w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Następnie szef kancelarii i ekspedytury tamże, 1834–1848. Ordery: SS 2, SW 4.

3898. Gliński Seweryn
1836–1848: Podsekretarz do języka polskiego w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Następnie sekretarz adiunkta tamże, od 1847.
1850–1858: Sekretarz w Kancelarii Rady Administracyjnej, 1850– 1858. Asesor kolegialny, 1854. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1856).

3900. Gliński Stanisław
1844–1848: Podsekretarz w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1844–1848.
1850–1866: Podsekretarz w Kancelarii Rady Administracyjnej, 1850– 1857. Adiunkt archiwum tamże, 1858–1860. Ekspedytor tamże, 1861–1863. Archiwista tamże, 1864–1866. Asesor kolegialny, 1858. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1859).

3902. Gliński Wincenty
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego.

3903. Gliszczyński Antoni
1817–1830: Członek Rady Stanu. Senator-kasztelan, od 1817. Sędzia Najwyższej Instancji, od 1818. Członek komisji wojskowo-administracyjnej, 1820. Członek Komisji Umorzenia Długu Krajowego, od 1830. Ordery: SS 1.

3904. Gliszczyński Stanisław
1823–1835: Adiunkt prawny Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1823–1827. Sekretarz Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1828–1830. Rewizor wojewódzki Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1834–1835.
1834–1848: Rewizor wojewódzki Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Województwa Augustowskiego. Rewizor delegowany do Wydziału Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, od 1839.
1850: Urzędnik do szczególnych poruczeń w Służbie Zewnętrznej Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Radca dworu.

3907. Gliszczyński Tomasz
1850–1851: Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1851.

3908. Glixelli Wojciech
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz, następnie asesor Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

3944. Głodzieński Adam (może: 6.282.5)
1834–1835: Zatrudniony jako podpisarz powiatu szydłowieckiego w województwie sandomierskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3945. Głodzieński Piotr
1834: Zatrudniony jako pisarz powiatu rawskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

3910. Gloger Kilian
1847–1848: Asystent Sekcji Prawnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1847–1848.
1850–1866: Adiunkt przy kontrolerze kas i rachunkowości w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1854. Rachmistrz kl. 2-ej tamże, 1855–1861. Starszy rachmistrz tamże, 1862–1866.

3911. Glogier Antoni
1820: Rachmistrz w Komisji Województwa Krakowskiego, 1820.
1834–1848: Zatrudniony na stanowisku nadrachmistrza i rachmistrza kl. 1-ej Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Krakowskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego (przemianowanej następnie na Rząd Gubernialny Kielecki, a od 1845 Rząd Gubernialny Radomski).

3946. Głogowski Józef (może: 6.287.235)
1838–1847: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1838–1847.

3914. Glom Józef
1819–1830: Mecenas Trybunału Najwyższej Instancji, 1819–1830.

3947. Głotow Aleksander
1859–1861: Urzędnik kancelaryjny w Biurze Centralnym Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859–1861.

3916. Glotz Antoni (może: le.3066.1.17)
1823: Zastępca adiunkta prawnego w Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1823.

3915. Glotz Antoni (może: le.3066.1.17)
1823–1834: Mecenas Trybunału Najwyższej Instancji, 1823–1830.
1834–1835: Zatrudniony jako mecenas przy Sądzie Najwyższej Instancji, w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

3918. Glotz Józef
1826–1835: Rachmistrz w Wydziale Policyjno-Wojskowym Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1826–1827. Adiunkt Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1828, 1830, 1834–1835.
1829: Adiunkt sekcji administracyjnej Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1829.
1834–1848: Adiunkt Sekcji Administracyjnej Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Młodszy adiunkt Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, od 1845.

3921. Glotz Karol
1826–1834: Sekretarz prezydialny Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1826. Inspektor fabryk Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1828. Naczelnik Sekcji Fabrycznej Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1830, 1834. Ordery: SS 3.
1834: Naczelnik komisarz fabryk w Sekcji Fabrycznej Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

3923. Glotz Karol
1836–1848: Zatrudniony na stanowisku referenta, następnie asesora, radcy dyrekcji w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego (przemianowa nej następnie w Dyrekcję Ubezpieczeń) Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Ordery: SS 2 i SA 2.
1850–1855: Radca Dyrekcji Ubezpieczeń, 1850–1855. Radca Wydziału Wsi tejże Dyrekcji, 1852–1855. Radca dworu, 1851. Ordery: SA 2, SS 2, SA 3 (1854), za 20 lat nieskazitelnej służby (1855).

3925. Glotz Teodor (może: le.956.1.13)
1863–1866: Adiunkt w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1863–1866.

3950. Głowacki Antoni
1851–1866: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1851–1853. Sekretarz, 1858–1859. Ekspedytor do przewożenia poczt koleją żelazną tamże, 1860– 1861. Starszy buchalter w Buchalterii Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1862. Starszy buchalter w Buchalterii Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1863–1866.

3951. Głowacki Hermeni
1841–1847: Urzędnik do szczególnych poruczeń w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Lubelskiego, od 1841. Sekretarz kl. 1-ej Sekcji Wojskowej Wydziału Administracji Ogólnej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1841–1847. Radca honorowy. Ordery: SS 3.

3952. Głowacki Ludwik
1846–1848: Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1846–1848.
1850–1860: Młodszy pomocnik w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Dziennikarz ekspedytor tamże, 1851. Dziennikarz, ekspedytor i archiwista tamże, 1852– 1855. Dziennikarz i ekspedytor tamże, 1856–1860.

3954. Głowacki Maksymilian (może: sw.579242)
1854–1866: Rachmistrz kl. 3-ej w Wydziale Wsi Dyrekcji Ubezpieczeń, 1854. Rachmistrz w Służbie Ubezpieczeń Ruchomości Wydziału Ruchomości, 1855–1859. Rendant druków i materiałów piśmiennych w Służbie Ogólnej tejże Dyrekcji, 1861–1863. Rachmistrz w Wydziale Ruchomości tejże Dyrekcji, 1864– 1866. Sekretarz gubernialny. Sekretarz kolegialny, 1858.

3955. Głowacki Michał (może: 6.295.61, le.968.2.12)
1834–1835: Zatrudniony w stopniu praporszczyka (chorążego) w Służbie Wojskowej z Korpusu Cesarskiego Inżynierów Komunikacji Lądowych i Wodnych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

3956. Głowacki Walery
1850–1851: P. o. sekretarza kl. 2-ej Służby Ogólnej Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850. Sekretarz kl. 2-ej tamże, 1851.

3957. Głowczewski Ignacy
1835: Zatrudniony jako regent Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Kaliskiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1835.

3958. Głowiński Sylwani
1841–1848: Od 1841 sprawował urząd rachmistrza funduszu transportowego w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Kaliskiego, następnie od 1845 zatrudniony na stanowisku rachmistrza, a od 1847 archiwisty Wydziału Policyjnego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego.
1850–1859: Archiwista w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1859.

3928. Glücksberg Henryk Emanuel
1840–1845: Od 1840 pracował jako urzędnik w Warszawskim Okręgu Naukowym, następnie ok. 1845 został naczelnikiem Oddziału Korespondencji w Urzędzie Loterii.
1843–1846: Zatrudniony jako redaktor w Redakcji Gazety Rządowej, 1843–1846.
1859–1866: Sekretarz główny w Biurze Rady Zarządzającej Drogi Żelaznej, 1859–1866.

3929. Glücksberg Ludwik
1863–1866: Kontroler w Sekcji Kontroli Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1863–1864. Rachmistrz w Wydziale Rachunkowości tejże Dyrekcji, 1865–1866.

3963. Głuski Jan
1859: Konduktor techniczny w Służbie Drogowej Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859. Registrator kolegialny.

3964. Głuszyński Paweł
1819–1822: Członek Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1819. Członek Rady Ogólnej Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia.
1821–1846: Zatrudniony jako urzędnik kancelarii, następnie sekretarz Dyrekcji Edukacji Narodowej, od 7.01.1846. Sekretarz generalny i od 1.11.1821 mianowany członkiem Komisji Spraw Wewnętrznych i Oświecenia Publicznego. Pracował również jako urzędnik w Służbie Ogólnej w Komisji Przychodów i Skarbu. W l. 1834–1845 był dyrektorem w Banku Polskim. Referendarz stanu. Ordery: SW 3, SS 2 z gw., O. C. 3.

3966. Głuszyński Wincenty
1850: Urzędnik do pisania kl. 3-ej w Kancelarii Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1850.
1851–1858: Urzędnik do pisma kl. 3-ej w Kancelarii Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1851–1856. Urzędnik do pisma kl. 2-ej tamże, 1857–1858. Registrator kolegialny, 1854.

3967. Gmehling Stanisław
1819–1830: Podsekretarz w Komisji Rządowej Wojny, 1819–1821. Sekretarz w Biurze Inżynierii Komisji Rządowej Wojny, 1828–1830.

3969. Gnabs Jan
1820: Rachmistrz w Wydziale Policyjnym Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1820.
1837–1839: Zatrudniony jako rachmistrz kl. 2-ej w Biurze Kontroli i Rachunkowości w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

3971. Gnaczyński Jan
1850–1866: Adiunkt w Sekcji Poborów Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850, 1852–1855. Sekretarz tamże, 1856. Sekretarz w Sekcji Emerytalnej tegoż Wydziału, 1858. Rachmistrz w Sekcji Buchalterii tegoż Wydziału, 1859–1861. Starszy rachmistrz w Sekcji Poborów tegoż Wydziału, 1862–1863. Rachmistrz tamże, 1863. Buchalter w Sekcji Buchalterii tegoż Wydziału, 1864–1866.

3972. Gnaczyński Kazimierz
1834–1845: Archiwista w Komisji Centralnej Likwidacyjnej w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Archiwista w Sekcji Długów Księstwa Warszawskiego, 1843–1845.

3973. Gnaps Jan
1826–1830: Kontroler kasy wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1826–1830.

3974. Gnatkowski Tomasz
1850–1866: Geometra kl. 1-ej w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Adiunkt geometra tamże, 1852. Geometra tamże, 1853–1861. Starszy adiunkt konserwator map w Sekcji Pomiarowej tegoż Wydziału, 1862. Geometra tamże, 1863. Starszy adiunkt konserwator map tamże, 1864–1866.

3975. Gnatowicz Jan
1820: Archiwista w kancelarii Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1820.

3976. Gnatowski Aleksander
1847–1848: Urzędnik Biura Naczelnika Wojennego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, od 1847.
1852–1854: Urzędnik Biura Naczelnika Wojennego w guberni Lubelskiej, 1852–1854. Sekretarz kolegialny.

3978. Gniazdowski Ignacy (może: 6.343.27)
1841–1842: Od 1841 adiunkt w Sekcji Buchalterii, a w roku następnym Sekcji Prawnej w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1841. Adiunkt Sekcji Prawnej tego Wydziału, 1842.

3979. Gniazdowski Kacper
1834–1835: Pisarz powiatu zgierskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

3980. Gniazdowski Piotr
1834–1842: Zatrudniony jako naczelnik Sekcji Ogólnej, a następnie Sekcji Solnej w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych. Członek nadzwyczajny Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1838–1842. Referendarz stanu. Ordery: SA 2, SS 3.

3982. Gniewczyński Karol
1834–1847: Zatrudniony jako dziennikarz Służby Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, następnie w Rządzie Gubernialnym Mazowieckim, do 1847.

3983. Gniewczyński Paweł (może: sw.289804)
1834–1835: Dziennikarz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1834–1835.

3984. Gniewosz Wincenty
1834–1835: Zatrudniony jako inspektor dochodów konsumpcyjnych Sekcji Ogólnej, następnie inspektor w Urzędzie Konsumpcyjnym Miasta Warszawy, Służby Wewnętrznej w Komorze Konsumowo-Składowej, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

3985. Gnoiński Jan Kanty
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku adiunkta prawnego Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Krakowskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

3986. Gobiński Maciej
1850: Archiwista w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850.

3987. Godlewski Aleksander
1863–1866: Pomocnik dziennikarza w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1863–1864. Pomocnik kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1865–1866.

3988. Godlewski Antoni (może: 6.390.527)
1850–1865: Dziennikarz w Archiwum Dyrekcji Poczt, 1850. Adiunkt kasy tamże, 1851. Adiunkt w Sekcji Kontroli i Wypłat Zarządu XIII Okręgu Pocztowego, 1852–1853. Adiunkt w Buchalterii Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1854–1855. Ekspedytor w Służbie Pocztowej na Drodze Żelaznej Pocztamtu Warszawskiego, 1862–1863. Ekspedytor starszy tamże, 1864–1865.

3989. Godlewski Antoni (może: 6.390.300, 6.390.300, 6.390.527)
1862–1866: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1862. Pomocnik dziennikarza tamże, 1863–1864. Rachmistrz w Wydziale Policyjnym tegoż Rządu, 1865–1866.

3990. Godlewski Ignacy
1820–1821: Dziennikarz w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1820–1821.

3991. Godlewski Julian
1855–1864: Dozorca stacyjny w Wydziale Administracyjnym Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1855–1859. Dozorca stacji głównej w Służbie Drogowej tejże Dyrekcji, 1860–1862. Konduktor techniczny w Biurze Starszego Inżyniera tejże Dyrekcji, 1863–1864.

3992. Godlewski Ludwik (może: 6.390.807, psb.6908.2, sw.145127)
1860–1864: Adiunkt archiwum w Służbie Ogólnej Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1860–1861. Adiunkt archiwum w Wydziale Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1862. Podsekretarz tamże, 1863–1864.

3997. Godlewski Michał
1865–1886: Młodszy pomocnik referenta w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1874, 1877. Sekretarz w Wydziale Lekarskim Rządu Gubernialnego Płockiego, 1881, 1885–1886. W służbie od 9.06.1865, na stanowisku (młodszego pomocnika referenta) od 1.01.1871. Wyznanie: rzymsko- katolickie.

4000. Godyński Tadeusz
1819: Sekretarz Biura Ceł w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1819.

4001. Godziembski Antoni
1851–1852: Rachmistrz w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1851–1852.

4002. Goebel Adolf
1839–1848: Podsekretarz Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1839–1844. Sekretarz adiunkt tamże, 1845–1848.
1850–1866: Sekretarz adiunkt w Kancelarii Rady Administracyjnej, 1850–1855. Sekretarz dziennikarz tamże, 1856–1860. Dziennikarz tamże, 1861– 1866. Asesor kolegialny. Radca dworu, 1855. Radca kolegialny, 1859. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1857), za 25 lat nieskazitelnej służby (1865).

4004. Goebel Wilhelm (może: sw.222922)
1818–1830: Podsekretarz Biura Odmian w Komisji Rządowej Wojny, 1818–1821. Sekretarz Biura Odmian w Komisji Rządowej Wojny, 1822, 1827. Sekretarz Biura Zaciągu w Komisji Rządowej Wojny, 1828–1830.

4005. Goebel Wilhelm (może: sw.222922)
1845–1848: Starszy sekretarz a następnie naczelnik kancelarii w Biurze Zarządu Drogi Żelaznej, 1845–1848.

4006. Goedel Gedeon
1834: Zatrudniony na stanowisku burmistrza Dębia w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

4179. Goy Karol
1820–1835: II rachmistrz w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1820–1821. Kontroler wojewódzki i nadrachmistrz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1824–1825. Kontroler wojewódzki Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódz kiej Mazowieckiej, 1826–1830. Referent Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1834–1835.
1834–1844: Zatrudniony jako referent Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, następnie w Rządzie Gubernialnym Mazowieckim, do 1844.
1850–1851: Naczelnik sekcji w Oddziale Dochodów Niestałych Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1851. Radca honorowy. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1850).

4011. Goj Ludwik
1850–1851: Rachmistrz w Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1851.
1852–1866: Rachmistrz w Kontroli Skarbowej w Warszawie, 1852– 1866.

4012. Golanowski Franciszek (może: sw.160199)
1865: Rachmistrz w Oddziale Dóbr Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1865.

4013. Golanowski Jan
1834–1848: Zatrudniony jako buchalter Oddziału Ekonomicznego w Sekcji Rachunkowości, a następnie referent buchalter w Sekcji Ogólnej oraz komisarz Sekcji Technicznej w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1858: Komisarz ekonomiczny w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1858. Asesor kolegialny, 1853. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1855), za 20 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 3 (1857).

4015. Golanowski Kazimierz
1863: Rachmistrz w Kontroli Skarbowej w Siedlcach, 1863.

4047. Gołaski Wojciech (może: 6.469.114, 6.469.114)
1834: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu bialskiego w województwie podlaskim w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

4048. Gołaszewski Jan Klemens
1819: Członek Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1819.

4049. Gołaszewski h. Kościesza ks. Jan Klemens
1816: Powołany przez Rząd Tymczasowy do Komisji Wydziału Oświecenia i Spraw Wyznań Religijnych. Senator Królestwa Polskiego. Zarządca diecezji warszawskiej. Ordery: SS (1816).

4016. Golc Teodor
1834–1838: Zatrudniony na stanowisku podsekretarza do języka rosyjskiego w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego.

4018. Golcz Hipolit
1828–1834: Inspektor fabryk w Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej 1828–1830, 1834.
1834–1841: Zatrudniony jako inspektor fabryk w Sekcji Fabrycznej Komisji Województwa Kaliskiego. Od 1835 został sekretarzem Wydziału w Służbie Ogólnej, następnie referentem Sekcji Przemysłu i Kunsztu Wydziału Przemysłu i Handlu w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, od 1841.

4020. Golcz Karol (może: 6.435.53, psb.7010.2)
1828–1829: Inspektor fabryk Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1828.

4021. Golczewski Dionizy
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza obwodu radomskiego w Komisji Województwa Sandomierskiego Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

4023. Goldman Erazm
1845–1847: Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Archiwum Akt Dawnych.

4024. Goldmann Karol
1834–1841: Zatrudniony na stanowisku referenta Cenzury Rządowej w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1841.

4025. Goldon Wojciech
1858–1864: Rachmistrz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1858. Rachmistrz w Wydziale Administracyjnym tegoż Rządu, 1859–1861. Rachmistrz starszy tamże, 1862–1864.

4026. Goldring Tomasz
1855–1858: Adiunkt w Sekcji Budowniczej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1855–1858.

4027. Goldstand Aleksander
1866: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1866.

4060. Gołębiowski Julian (może: sw.743721)
1862–1866: Dziennikarz w Służbie Ogólnej Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1862–1863. Podsekretarz tamże, 1865. Sekretarz tamże, 1866.

4061. Gołębiowski Ludwik
1826–1835: Rachmistrz w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1826–1830. Sekretarz w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1834–1835.
1834–1835: Zatrudniony jako sekretarz Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834– 1835.

4063. Gołębiowski Ludwik
1864–1866: Starszy pomocnik w Służbie Nadzoru Dróg Żelaznych Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, 1864–1866.

4064. Gołębiowski Stanisław
1859: W 1859 otrzymał od Rady Administracyjnej patent budowniczego najwyższej, III kategorii.

4065. Gołębiowski Sylwester
1827–1830: Komisarz zasiadający w Wydziale Policyjno-Wojskowym Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1827–1830. Ordery: SS 3, Krzyż Wojskowy Polski kawalerski, LH kawalerski.

4050. Gołemberski Stanisław
1834–1835: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

4052. Gołembierski Stanisław
1851–1857: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1851–1857.
1858–1861: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1858–1861.

4053. Gołembiewski Feliks
1842–1843: Urzędnik przy naczelniku Wydziału Wojskowego w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim, 1842–1843.

4054. Gołembiowski Ludwik
1862–1863: Starszy pomocnik inspektora głównego w Służbie Kontroli Głównego Nadzoru Dróg Żelaznych przy Dyrektorze Głównym Skarbu Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1862–1863.

4055. Gołembowski August
1852: Sekretarz kl. 3-ej w Sekcji Włościańskiej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1852.

4056. Gołembowski Maciej
1834–1835: Zatrudniony jako podpisarz powiatu zgierskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.
1850–1866: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1850–1866.

4058. Gołembowski Piotr
1819–1830: Szef Biura Korespondencji w Komisji Rządowej Wojny, 1819–1824. Szef Wydziału Kontroli Generalnej w Komisji Rządowej Wojny, 1825– 1830.
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca Wydziału I Powiatu i Miasta Warszawy w Województwie Mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4029. Goleniszczew-Kutuzow Arkadiusz
1842–1848: Zatrudniony jako urzędnik do szczególnych poruczeń w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego, 1842–1846. Następnie dyrektor kancelarii Sekretariatu Stanu, 1847–1848. Kamerjunker. Radca kolegialny.
1850–1859: Dyrektor Kancelarii Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego, 1850. Pomocnik ministra sekretarza stanu, 1851–1858. Towarzysz ministra sekretarza stanu, 1859. Szambelan. Rzeczywisty radca stanu. Tajny radca, 1854. Ordery: SS 1, za 15 lat nieskazitelnej służby (1851), SA 1 (1853), za 20 lat nieskazitelnej służby (1856), SW 2 (1857), za 25 lat nieskazitelnej służby (1859).

4031. Goleński Fryderyk
1859–1864: Wicedyrektor Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1859–1864. Członek Komisji Emerytalnej, 1862–1864. Radca kolegialny. Radca stanu, 1860. Ordery: SS 2 z koroną, SA 2, SW 4, za 25 lat nieskazitelnej służby (1859).

4032. Goleński Wojciech (może: dw.17852)
1857–1866: Adiunkt archiwum w Wydziale Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1857–1861. Pomocnik naczelnika archiwum w Służbie Ogólnej tegoż Wydziału, 1862–1866. Registrator kolegialny, sekretarz gubernialny, 1858.

4033. Golian Jan (może: le.992.1.12)
1859–1861: Podrachmistrz w Wydziale Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1859–1861.

4034. Golicyn
1834: Zatrudniony na stanowisku adiutanta przy Namiestniku w Kancelarii Przybocznej Namiestnika JCKM w Królestwie Polskim, do 1834. Kapitan Lejb Gwardii konno-grenadierskiego pułku.

4035. Golicyn
1834: Zatrudniony na stanowisku adiutanta przy Namiestniku w Kancelarii Przybocznej Namiestnika JCKM w Królestwie Polskim. Sztabs-rotmistrz lejbgwardii huzarskiego pułku.

4041. Golicyn ks. Aleksander
1844–1848: Naczelnik wojenny w Guberni Lubelskiej, 1844. Objął stanowisko dyrektora poczt, od 1845. Rzeczywisty radca stanu. Książę. Ordery: S. Jer. 4, SW 3 i 4 z kok., SA 2 i 3 z kok., SS 2, O. C. 3, Św. Jana Jerozolimskiego.
1850–1858: Naczelnik wojenny kaliski, 1850–1856. Naczelnik wojenny Wojennego Okręgu Kaliskiego, 1857–1858. Generał-major zaliczony do kawalerii. Ordery: SA 2 z br., P. M., O. C. 3, S. M., K. M. (1850), SA 1, SS 1, SW 3 i 4 z kokardą (1851), SA 1 i 2 z brylantami, S. Jer. (1852), O. C. 3 z gwiazdą (1853), O. C. 4 z gwiazdą (1854), O. C. 2 z gwiazdą (1855), S. Jer. 4, P. M. (1856).

4039. Golicyn ks. Aleksander
1850–1858: Dyrektor Poczt, 1850–1851. Zarządzający XIII Okręgiem Pocztowym, 1852–1853. Naczelnik Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego i warszawski dyrektor poczt, 1854–1858. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SS 1 i 2, SW 3 i 4 z kokardą, S. Jer. 4, SA 3 z kokardą, O. C. 3, Św. Jana Jerozolimskiego, za 20 lat nieskazitelnej służby, SA 1 (1851), SA 1 i 3 z kokardą, Kor. Żel. 1, za 25 lat nieskazitelnej służby (1852), SA 1 z koroną, VM 3 (1853), za 30 lat nieskazitelnej służby (1857).

4040. Golicyn ks. Sergiusz (może: 9.50.612, 9.50.612)
1864–1866: Przydzielony do Kancelarii Dyplomatycznej Namiestnika Królestwa Polskiego, 1864. Zaliczony do tejże Kancelarii, 1865. Urzędnik do szczególnych poruczeń kl. 8-ej tamże, 1866. Registrator kolegialny, 1865.Sekretarz gubernialny, 1866.

4067. Gołkowski Józef
1827–1835: Rachmistrz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1827–1830, 1834–1835.
1834–1835: Zatrudniony jako rachmistrz Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.
1848: Kontroler kas i rachunków Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1848.
1850–1864: Kontroler kas i rachunkowości w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1853, 1855–1862. Naczelnik Sekcji Skarbowej tegoż Wydziału, 1863–1864. Asesor kolegialny, 1860. Ordery: SS 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1863).

4071. Gołkowski Seweryn
1863–1866: Asystent w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1863. Młodszy archiwista w Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1864. Podarchiwista tamże, 1865–1866.

4076. Gołoński Andrzej
1825–1848: W 1825 uzyskał patent na wolno praktykującego budowniczego w całym Królestwie Polskim. Zatrudniony jako budowniczy w Służbie Ogólnej Wydziału Przemysłu i Handlu, następnie budowniczy rządowy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Był również członkiem Rady Głównej Opiekuńczej Instytutów Dobroczynnych oraz budowniczym w Administracji Pałaców Cesarskich, 1834–1848. Ordery: SS 3.
1834: Budowniczy Skecji Przemysłu i Handlu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1850–1854: Budowniczy rządowy w Służbie Ogólnej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1854. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1850–1854. Radca dworu, 1851. Ordery: SA 3, SS 3 (1850).

4077. Gołoskiewicz Piotr
1853–1899: Starszy referent do spraw finansowych w Wydziale Prawnym Rządu Gubernialnego Kieleckiego, 1885. Sekretarz Rządu Gubernialnego Kieleckiego, 1888. Radca w Wydziale Prawnym Rządu Gubernialnego Kieleckiego, 1892, 1896, 1899. Radca dworu, 1888. Radca kolegialny, 1892, 1896, 1899. Klasa 6. Ordery: SW 4, za 35 lat nienagannej służbu, SS 2 i SA 2 i 3. Medale: srebrny za wkład w urządzenie chłopów w Królestwie Polskim, brązowy pamięci wojny 1853–1856, za stłumienie „polskiego buntu” 1863–1864.

4079. Gołowin Eugeniusz
1835: Dyrektor Główny Prezydujący Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.
1835–1839: Dyrektor główny prezydujący w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Członek Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Prezydujący Radzie Wychowania Publicznego w Instytutach Naukowych. Ordery: SA z kor. i 4, O. C. 1, S. Jer. 3, SW 2, OOB.

4078. Gołowin Sergiusz
1853–1918: Gubernator suwalski, 1872, 1877–1878, 1880–1881. Szambelan, 1877, 1881. Rzeczywisty radca stanu, 1872, 1877, 1881. Ordery: SW 3, SA 2, SS 1 i 2. Korony Pruskiej 2 klasy z gwiazdą. Medale: jasnobrązowy pamięci wojny 1853–1856, pamięci wojny 1877–1878. Znak Czerwonego Krzyża.

4046. Goltz Adam
1863–1866: Członek honorowy Rady Wychowania Publicznego, 1863. Członek przybrany tejże Rady, 1864–1866.

4085. Gołubow Sergiusz
1837–1881: Sztabs-oficer do specjalnych poruczeń do spraw straży ziemskiej w Kancelarii Gubernatora Radomskiego, 1871, 1872, 1873, 1874, 1877, 1881. Pułkownik, 1871, 1877, 1881. Ordery: SW 3 i 4 ze wstęgą, SA z koroną imperatorską i mieczami, 3 i 4, SS 2 z koroną imperatorską i mieczami. Medale: srebrny za zdobycie Węgier 1849, za obronę Sewastopola 1854–1855, pamięci wojny 1853– 1856, za stłumienie „polskiego buntu” 1863–1864, za wkład w urządzenie włościan w Królestwie Polskim. W służbie od 4.02.1837, na stanowisku od 7.05.1870. Uposażenie – 2000 rubli (1872).

4086. Gołuchowski Józef
1860–1861: Rachmistrz kl. 3-ej w Wydziale Kontroli i Kas Dyrekcji Ubezpieczeń, 1860–1861.

4088. Gomini
1834: Zatrudniony na stanowisku p. o. adiutanta przy Namiestniku w Kancelarii Przybocznej Namiestnika JCKM w Królestwie Polskim. Oficer lejbgwardii pułku ułańskiego.

4090. Gonaszewski Ignacy
1819–1826: Sekretarz w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1819. Sekretarz Biura Politycznego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1826.
1837–1848: Zatrudniony jako referent Sekcji Miasta, następnie referent w Sekcji Nominacyjnej, 1837–1848, w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1837–1848. Oredry: SA 3, SS 3.
1850: P. o. radcy wydziału w Wydziale Wojskowo-Administracyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850. Ordery: SA 3, SS 3 (1850).

4095. Gończykowski Stanisław
1845–1848: Kontroler w Kasie Głównej Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, 1845–1848.

4097. Goranowski Kazimierz
1848: Zatrudniony na stanowisku asystenta Kasy Głównej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1848.

4098. Goranowski Kazimierz
1864–1866: Rachmistrz w Kontroli Skarbowej w Siedlcach, 1864– 1866.

4100. Gorazdowski Józef
1834: Adiunkt Stowarzyszenia Emerytalnego Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1834.

4110. Gorczakow ks. Michał
1812–1861: Członek Rady Administracyjnej, 1850–1856. Generał- gubernator wojenny warszawski, 1850–1854. Namiestnik Królestwa Polskiego, 1856–1861. Członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu z prawem przewodniczenia Ogólnemu Zebraniu w razie nieobecności namiestnika, 1853–1861. Prezes Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1856–1861. Prezydujący w Radzie Administracyjnej, 1857–1861. Ordery: S. And. (1857). S. And. z diamentami, S. And. z brylantami, Św. Jeremiasza 3, Św. Stefana z wielkim krzyżem, Leop. z wielkim krzyżem, P. M., O. C. 1, Baw. Kor. 1, Św. Januarego, Św. Ferdynanda 1 (1858), za 30 lat nieskazitelnej służby, S. Jer. 3, SW 1 Wielkiego Krzyża, SAN z brylantami, OOB, VM 2, za 40 lat nieskazitelnej służby (1856), SA 1, złota szpada z napisem „za waleczność” brylantami wysadzana. Medale: srebrne: na pamiątkę roku 1812, za wzięcie Paryża w r. 1814, za turecką wojnę w latach 1828 i 1829, za wzięcie Warszawy w 1831 r., za uśmierzenie Węgier i Siedmiogrodu w roku 1848, za obronę m. Sewastopola w latach 1854 i 1855, brązowy za pamiątkę wojny z roku 1853, 1854 i 1855 na wstążce. Ozdobiony portretem Najjaśniejszego Cesarza i Króla Mikołaja I brylantami wysadzanym.
1845–1848: Senator zasiadający w Zebraniu Ogólnym Warszawskich Departament Rządzącego Senatu. Członek Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego. Generał-gubernator wojenny warszawski, od 1846. Przewodniczący w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu w razie nieobecności namiestnika. Prezes Komitetu Drogi Żelaznej, od 1845.
1850–1852: Członek Rady Administracyjnej z prawem przewodniczenia w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu w razie nieobecności ks. Namiestnika, 1850–1852. Generał-adjutant.

4116. Gorczyński Ludwik
1851: Młodszy asystent w Kontroli Skarbowej w Warszawie, 1851.
1852–1866: Młodszy asystent w Kontroli Skarbowej w Warszawie, 1852–1853. Starszy asystent tamże, 1854. Dziennikarz i ekspedytor tamże, 1855– 1859. Rachmistrz tamże, 1860–1866.

4113. Gorczyczewski Józef (może: 6.554.1)
1855–1866: Adiunkt w Kontroli Skarbowej w Warszawie, 1855–1866.

4114. Gorczyczewski Ludwik
1835: Zatrudniony na stanowisku kasjera kasy przy Komorze Konsumowo-Składowej w Warszawie w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

4115. Gorczyczewski Władysław (może: le.1009.1.11)
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1862.

4117. Gorczyszewski Józef
1853–1854: Adiunkt w Kontroli Skarbowej w Kaliszu, 1853–1854.

4118. Gordiejew Mikołaj
1863–1918: Gubernator płocki, 1902. Szambelan, 1902. Rzeczywisty radca stanu, 1902.

4119. Gorecki Adam
1844–1848: Rachmistrz posługi transportowej w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Sandomierskiego, od 1844. Rachmistrz posługi transportowej takiegoż wydziału Rządu Gubernialnego Radomskiego.
1850–1859: Rachmistrz transportowy w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850. Rachmistrz kl. 2-ej w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego tegoż Rządu, 1851. Sekretarz w Sekcji Skarbowej tegoż Wydziału, 1852–1859. Sekretarz gubernialny. Sekretarz kolegialny, 1855.

4120. Gorecki Józef
1834–1848: Rachmistrz Sekcji Sekwestracyjnej w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850: Rachmistrz w Sekcji Sekwestru i Konfiskat Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850.

4182. Górecki Józef
1837–1848: Zatrudniony jako budowniczy Służby Ogólnej Wydziału Przemysłu i Handlu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1837–1848. Ordery: SS 3.
1850–1866: Budowniczy rządowy w Służbie Ogólnej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850– 1866. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1855–1866. Ordery: SS 3, SA 3 (1861).

4184. Górelewski Piotr
1834–1835: Zatrudniony ze stopniem podporucznika w Służbie Wojskowej Korpusu Cesarskiego Inżynierów Komunikacji Lądowych i Wodnych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

4122. Goriemykin Jan
1860–1918: Wicegubernator kielecki, 5.09.1869–20.06.1873. Radca stanu.

4125. Gorłow Mikołaj
1854–1857: Urzędnik do pisma w Wydziale II Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1854. Urzędnik kancelaryjny tamże, 1855–1857. Sekretarz gubernialny, 1854. Sekretarz kolegialny, 1857.

4127. Gorłow Wasyl
1844–1848: Naczelnik województwa sandomierskiego, 1844. Naczelnik guberni radomskiej. Pułkownik. Ordery: SA 2 z kok., SS 2, S. Jer. 4, SW 4 z kok.
1850–1851: P. o. naczelnika wojennego guberni radomskiej, 1850– 1851. Generał-major. Ordery: SA 2 z koroną, SS 2, S. Jer. 4, SW z kokardą (1850).

4185. Górnicki Adam
1864–1866: Podsekretarz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1864. Adiunkt funduszów emerytalnych w Kasie Gubernialnej tegoż Wydziału, 1865–1866.

4186. Górnicki Józef
1866: Asystent medalierów w Służbie Technicznej Mennicy Warszawskiej, 1866.

4187. Górnicki Kajetan
1834–1847: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza kl. 1-ej Wydziału Miast w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego (przemianowanej następnie w Dyrekcję Ubezpieczeń) Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1847.

4130. Gorodiłow Bazyli
1850–1859: Dozorca domu Sekretariatu Stanu, 1850–1859. Sekretarz kolegialny. Radca honorowy, 1851. Asesor kolegialny, 1858. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1858).

4188. Górski Feliks
1850–1866: Rachmistrz kl. 2-ej w Oddziale Dochodów Niestałych Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1859. Sekretarz w Oddziale Kontrolera Kas Służby Ogólnej tegoż Wydziału, 1860. Sekretarz wydziału w Oddziale Dochodów Niestałych, 1861. Sekretarz wydziału w Oddziale Dochodów Stałych, 1862–1864. Starszy sekretarz w Oddziale Dochodów Niestałych tegoż Wydziału, 1865–1866.

4189. Górski Franciszek
1834–1848: Sekretarz Sekcji Wypłat Wydziału Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Buchalter tamże, od 1839. Kontroler tamże, 1843. Referent Sekcji Poborów tego Wydziału, od 1845.
1850–1866: Referent w Sekcji Poborów Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1854. Referent w Sekcji Wypłat tegoż Wydziału, 1855–1856. Starszy referent w Sekcji Poborów tegoż Wydziału, 1857–1861. Starszy referent w Sekcji Wypłat tegoż Wydziału, 1862. Starszy referent w Sekcji Poborów tegoż Wydziału, 1863–1866. Asesor kolegialny, 1855. Radca dworu, 1860. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 3 (1858), za 25 lat nieskazitelnej służby (1859).

4191. Górski Hipolit (może: 6.599.507)
1847–1848: Zatrudniony jako adiunkt w Sekcji Buchalterii w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1854–1856: Adiunkt w Sekcji Buchalterii Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1854–1856.

4193. Górski Ignacy
1838–1848: Adiunkt Kasy Głównej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, 1838–1848.
1850–1852: Kontroler w Sekcji Poborów Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850, 1852.
1851–1855: Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1851, 1853–1854. Płatnik w Sekcji Wypłat tejże Kasy, 1855. Radca honorowy, 1854.

4195. Górski Jacek
1838–1840: Zatrudniony jako adiunkt kontroli w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1838–1840.
1841–1844: Zatrudniony jako asystent buchaltera w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1841–1844.

4197. Górski Jan (może: 6.599.373, 6.602.10, 6.607a.582, 6.607a.582, cz.I028242, le.1048.3.3, sw.165817, sw.333306, sw.468081)
1820: Rachmistrz w Kalkulaturze Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1820.

4199. Górski Józef
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz Magazynów Solnych w Sekule, w Wydziale Skarbowym Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz Magazynów Solnych w Tursku w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

4198. Górski Józef (może: 6.599.506, 6.601.16, 6.607a.574, 6.607a.574, 6.609.234, 6.609.244, 6.618.19, 6.618.22, psb.7309.1, sw.471542)
1836–1837: Adiunkt w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

4201. Górski Józef
1853–1857: Członek honorowy w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Warszawskiej, 1853–1857.

4202. Górski Józef (może: 6.599.506, 6.601.16, 6.607a.574, 6.607a.574, 6.609.234, 6.609.244, 6.617.76, 6.618.19, psb.7309.1, sw.298504)
1855–1866: Sekretarz kl. 3-ej w Sekcji Włościan i Kolonistów Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1855–1860. Podsekretarz w Sekcji III Wydziału Administracji Ogólnej tejże Komisji, 1862–1864, 1866.

4204. Górski Julian (może: 6.609.171, 6.627.235)
1834–1835: Zatrudniony w Łomży jako komornik I Wydziału (pow. łomżyński, tykociński, biebrzański) Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Podlaskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

4205. Górski Juliusz (może: sw.161739)
1850–1866: P. o. rachmistrza w Oddziale Leśnym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850. Podarchiwista w Oddziale Administracyjnym tejże Sekcji, 1851–1855. Sekretarz tamże, 1856–1861. Sekretarz starszy tamże, 1862–1864. Starszy sekretarz w Oddziale Dóbr tejże Sekcji, 1865. Starszy sekretarz w Oddziale Ekonomicznym tejże Sekcji, 1866.

4206. Górski Karol (może: 6.599.449)
1834–1835: Zatrudniony w Łomży jako regent powiatu łomżyńskiego, woj. augustowskiego, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4132. Gorski Karol
1844–1848: Zatrudniony jako tłumacz, następnie II sekretarz w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Sekretarz gubernialny.
1850–1866: Sekretarz kl. 2-ej w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850–1853. Sekretarz kl. 1-ej tamże, 1854–1856. Dziennikarz tamże, 1857–1862. Dziennikarz główny tamże, 1863–1866. Radca honorowy. Asesor kolegialny, 1854. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1853), SS 3 (1859), za 20 lat nieskazitelnej służby (1860).

4208. Górski Karol
1854–1856: Pomocnik rewizorów w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1854–1856.

4209. Górski Konstanty (może: 6.599.401, 6.599.401, 6.607a.610, sw.547508)
1863: Referendarz stanu w Kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1863.

4210. Górski Ludwik (może: 6.599.399, 6.599.399, le.1047.1.8)
1847–1848: Członek komitetu w Dyrekcji Wyścigów Konnych, od 1847.
1850–1866: Członek komitetu Dyrekcji Wyścigów Konnych, 1850– 1854. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1858–1866.

4212. Górski Mateusz
1834–1835: Asystent w Kontroli Stempla Kollateralnego Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1834–1835.
1834–1848: Asystent Kontroli Stempla Kollateralnego w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Rachmistrz Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1838–1848.
1850: Rachmistrz w Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850.

4215. Górski Paweł (może: sw.358724)
1830: Pisarz w Komorze Głównej Celnej Polska Kraków w Komisji Województwa Krakowskiego, 1830.
1834–1835: Tłumacz języka rosyjskiego obwodu gostynińskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast.

4218. Górski Rajmund
1834–1835: Zatrudniony w Łomży jako komornik Wydziału I (pow. łomżyński, tykociński, biebrzański) Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Podlaskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

4220. Górski Stanisław
1852–1864: Urzędnik w Wydziale Celnym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1852, 1855–1861. Urzędnik do pisma tamże, 1853–1854. Pomocnik sekretarzy tamże, 1862, 1864. Registrator kolegialny. Sekretarz gubernialny, 1854. Sekretarz kolegialny, 1857. Radca honorowy, 1861.
1866: Pomocnik kontrolera okręgu miechowskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1866.

4219. Górski Stanisław (może: 6.599.400, 6.599.400, 6.607a.580, le.1050.7.44)
1866: Adiunkt archiwum w Oddziale Ekonomicznym Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866.

4222. Górski Walerian
1840–1848: Redaktor w Sekcji Statystycznej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Referent tamże.
1850: Referent w Oddziale Statystycznym Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850. Radca kolegialny. Ordery: SA 2, za 25 lat nieskazitelnej służby (1850).

4225. Górski Walery
1842–1845: Zatrudniony jako referent w Sekcji Wojskowej Wydziału Administracji i Policji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1842–1845. Radca honorowy. Ordery: SA 3 i SS 3.
1850: Radca budowniczy w Radzie Ogólnej Budowniczej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850. Referent Oddziału Statystycznego, 1850. Ordery: SA 2, za 25 lat nieskazitelnej służby (1850).

4228. Górski Władysław (może: 6.599.472, 6.609.176, sw.346357)
1862–1866: Pomocnik rachmistrza w Służbie Ruchu Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1862–1866.

4227. Górski Władysław (może: 6.599.472, 6.609.176, sw.346357)
1866: Pomocnik kontrolera powiatowego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1866.

4137. Gorstkin Paweł
1861: Adiutant warszawskiego generał-gubernatora wojennego w Zarządzie Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1861. Major. Ordery: Leop. 3 (1861).

4138. Goryszewski Antoni
1834: Adiunkt Kontroli Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.
1834–1848: Zatrudniony jako adiunkt kontroli w urzędzie Kontroli Dyrekcji Sądownictwa Kryminalnego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1836. Następnie sekretarz I Wydziału Kryminalnego, 1837–1838. Następnie kontroler w Wydziale Administracji i Kontroli, 1838. Referent w Wydziale Kryminalnym, 1839–1845. Sędzia do szczególnych poruczeń w Wydziale Kryminalnym, 1846–1848.
1850–1852: Sędzia do szczególnych poruczeń, p. o. referenta w Wydziale Kryminalnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850–1852.

4141. Gorzeński Feliks (może: 6.645.79)
1857–1861: Rachmistrz w Oddziale Kontrolera Kas Służby Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1857–1861.

4229. Górzeński Ignacy
1851–1854: Rachmistrz kl. 2-ej w Oddziale Dochodów Niestałych Służby Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1851, 1853–1854.

4143. Gorzkiewicz
1834–1840: Opiekun prezydujący w Radzie Szpitala św. Rocha oraz członek w Radzie Głównej Opiekuńczej Instytutów Dobroczynnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1840. Ksiądz-wizytator, misjonarz.

4144. Gorzkowski
1835: Zatrudniony jako urzędnik w Kancelarii Gubernatora Wojennego w Administracji Województw Obwodów i Miast, Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

4145. Gorzkowski Franciszek
1850: Dziennikarz i archiwista w Zarządzie Naczelnika Wojennego Guberni Warszawskiej, 1850.

4146. Gosiewski Mikołaj (może: 10.522.525)
1856–1857: Rachmistrz w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1856. Adiunkt archiwum w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1857.

4148. Gosławski Konstanty
1850: Sekretarz w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850.

4147. Gosliński Stanisław
1836–1848: Rachmistrz Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego w guberni sandomierskiej, 1836. Główny archiwista tegoż wydziału, 1841. Adiunkt tegoż wydziału, 1846. Adiunkt Wydziału Administracji Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1848.
1850–1859: Adiunkt w Oddziale Administracji Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1859. Radca honorowy, 1855. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1858), za 20 lat nieskazitelnej służby (1859).

4151. Gostkowski Fryderyk
1835: Zatrudniony na stanowisku sędziego pokoju powiatu tykocińskiego w Tykocinie, województwa augustowskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

4152. Gostkowski Jakub
1844–1848: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza Sekcji Technicznej, a od 1847 został rachmistrzem Sekcji Sekwestru Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850: Rachmistrz w Sekcji Sekwestru i Konfiskat Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850.

4154. Gostkowski Jan
1835: Zatrudniony w Proszowicach jako sędzia pokoju powiatu krakowskiego, województwa krakowskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

4155. Gostkowski Paweł
1844: Podrachmistrz Wydziału Policyjno-Wojskowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1844.

4156. Gostkowski Piotr
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu pilickiego w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4157. Gostkowski Samuel
1837–1848: Zastępca szefa wydziału Sekcji Miast Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Naczelnik Sekcji Administracyjno-Policyjnej tej Komisji, 1837–1848. Ordery: SS 3.
1850: Naczelnik Sekcji I w Wydziale Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850. Ordery: SS 3 (1850).

4159. Gostkowski Tomasz (może: 6.717.138, 6.717.138)
1834–1835: Zatrudniony jako asystent buchalterii w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1834–1835.

4160. Gostomiłow Aleksander
1840–1847: Naczelnik wojenny w Rządzie Gubernialnym Płockim. Generał-major. Ordery: SW 3, SA 2, Kr. Żel.
1850–1858: Naczelnik wojenny guberni lubelskiej, 1850–1858. Generał- major. Ordery: SS 1, SW 3, SA 2, Kr. Żel. (1850), SA 1 (1852), SW 4 z kokardą, P. M. (1853).

4162. Gostomski Konstanty
1835: Zatrudniony w Mławie na stanowisku podpisarza powiatu mławskiego, województwo płockie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

4163. Gostomski Stanisław
1835: Rachmistrz kl. 1-szej w Sekcji Skarbu Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1835.
1835: Rachmistrz I Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

4165. Goszczyński Hipolit
1834: Adiunkt w Wydziale Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1834.
1834: Zatrudniony na stanowisku adiunkta Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Wojewódzkiej Płockiej.

4167. Goszczyński Jan
1834–1835: Zatrudniony jako sekretarz Urzędu Pocztowego Pośredniego w Pułtusku. Następnie sekretarz Głównego Urzędu Pocztowego Nadwornego w Dyrekcji Generalnej Poczt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1850–1859: Sekretarz w Pocztamcie Warszawskim, 1850–1859. Sekretarz kolegialny, 1851. Radca honorowy, 1857. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1858).

4169. Gościcki Tomasz
1835: Zatrudniony w Płocku na stanowisku sędziego pokoju powiatu płockiego, województwo płockie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

4170. Gościmski Franciszek
1834–1845: Sekretarz w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego. Starszy urzędnik Komisji Przygotowawczej tamże. Członek tejże Komisji. Ordery: SA 2, SS 3, SW 4.
1850–1874: Starszy urzędnik Kancelarii Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego, 1850–1858. Senator Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, X Departament, 1859–1866. Senator w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1874. Rzeczywisty radca stanu.Tajny radca 1857, tajny radca, 1874. Ordery: SW 3, SA 2, SS 2, za 25 lat nieskazitelnej służby, SS 1 (1851), za 30 lat nieskazitelnej służby (1858), za 35 lat nieskazitelnej służby (1860).

4173. Goślicki Stanisław
1856–1866: Podsekretarz w Kancelarii Rady Administracyjnej, 1856– 1860. Urzędnik do pisma tamże, 1861–1863. Młodszy pomocnik archiwisty tamże, 1864–1866.

4176. Gottowt Józef
1834–1848: Rachmistrz Sekcji Ogólnej Wydziału Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Następnie kontroler tamże. Referent w Sekcji Emerytalnej tego Wydziału, od 1842.
1850–1857: Referent w Sekcji Emerytalnej Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1857. Radca honorowy. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1857).

4178. Gowarzewski Jan
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu sieradzkiego w województwie kaliskim w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4342. Grąbczewski Adam (może: 7.64.191)
1860–1866: Sekretarz w Biurze Centralnym Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1860–1862. Sekretarz w Kancelarii tejże Dyrekcji, 1863–1866.

4230. Grabianka Maciej
1834: Zatrudniony jako pisarz powiatu lubartowskiego, w województwie lubelskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

4232. Grabiński Jan (może: 6.797.29, 6.802.94, 6.802.94, le.1053.9.2, sw.228249, sw.468858)
1859–1865: Pomocnik ekspedytora w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1859. Podrachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1860. Tłumacz j. rosyjskiego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1861. Rachmistrz w Wydziale Policyjnym tegoż Rządu, 1862–1865.

4231. Grabiński Jan (może: 6.797.29, 6.802.94, le.1053.9.2, sw.228249, sw.468858)
1865–1866: Pomocnik kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1865–1866.

4233. Grabiński Ludwik
1854–1862: Rachmistrz kl. 1-ej w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1854–1855. Adiunkt tamże, 1859–1862.

4234. Grabiński Wojciech
1844–1848: Adiunkt Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Rachmistrz Sekcji Administracyjnej tego Wydziału, 1847. Rachmistrz Sekcji Technicznej tego Wydziału, 1848.
1850–1851: Adiunkt ekonomiczny w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851.

4236. Grabkowski Karol
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu kieleckiego w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4237. Grabkowski Zygmunt
1853: Pomocnik archiwisty i dziennikarz w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1853.

4243. Grabowiecki Władysław
1856–1859: Młodszy pomocnik w Kancelarii Zarządu Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1856. Starszy pomocnik w Wydziale Naukowym tegoż Okręgu, 1857–1859. Sekretarz kolegialny.

4244. Grabowski Adam
1847–1848: Zatrudniony jako adiunkt w Sekcji Buchalterii w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Adiunkt w Sekcji Buchalterii Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1857. Młodszy pomocnik kasjera głównego w Kasie Głównej Królestwa przy tymże Wydziale, 1858–1860. Rachmistrz w Sekcji Buchalterii tegoż Wydziału, 1861. Starszy rachmistrz tamże, 1862–1863. Kontroler tamże, 1864–1866.

4246. Grabowski Aleksander
1854–1866: Adiunkt prawny w Sekcji Spraw Fiskalnych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1854–1861. Sekretarz w Oddziale Dochodów Niestałych Sekcji Skarbowej tegoż Wydziału, 1864. Starszy sekretarz w Sekcji Spraw Fiskalnych tegoż Wydziału, 1865–1866.

4247. Grabowski Antoni
1834–1840: Zatrudniony jako mecenas przy Sądzie Najwyższej Instancji w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

4248. Grabowski August
1845–1846: Zatrudniony na stanowisku sekretarza II Wydziału Kryminalnego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1845–1846.

4249. Grabowski Baltazar
1838–1848: Rachmistrz Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, do 1848.
1850–1866: Nadrachmistrz w Oddziale Dóbr Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1851. Asesor ekonomiczny tamże, 1852–1858. Naczelnik sekcji tamże, 1859–1866. Radca honorowy, 1855. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1859), SS 3 (1861), za 20 lat nieskazitelnej służby (1863).

4252. Grabowski Edward Józef
1835–1853: Patron przy Kancelarii Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości. Adwokat przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1849. Obrońca tamże, 1853. Obrońca przy Radzie Stanu.
1850–1866: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1850–1853. Obrońca w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1854– 1866. Obrońca przy Radzie Stanu, 1862–1866.

4253. Grabowski Feliks (może: 7.10.106, le.1059.9.28)
1834–1835: Asystent Składu Stempla i Druków Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1834–1835.
1834–1844: Dziennikarz Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Asystent rendanta stempla tegoż wydziału (przekształconego następnie w Wydział Skarbowy Rządu Gubernialnego Podlaskiego).

4256. Grabowski Franciszek
1862–1866: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1862. Młodszy archiwista w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego tegoż Rządu, 1866.

4258. Grabowski Franciszek Ksawery
1834: Zatrudniony jako pisarz obwodu kalwaryjskiego (pow. kalwaryjski, mariampolski, sejneński, dąbrowski) w Sądach Policji Poprawczej w województwach płockim i augustowskim w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu pułtuskiego w województwie płockim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4259. Grabowski Hipolit (może: 7.16.167, sw.197444)
1835: Adiunkt Kontroli Stempla Kollateralnego Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1835.
1835: Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Kontroli Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Podlaskiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

4261. Grabowski Hugo (może: sw.221269)
1854–1862: Pomocnik rewizorów skarbowych w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1854–1861. Pomocnik rewizora powiatu mławskiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1862.

4262. Grabowski Jan
1834–1837: Zatrudniony jako sędzia Sądu Apelacyjnego, w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1837.

4263. Grabowski Jan (może: sw.646838)
1850–1856: Starszy pomocnik naczelnika referatu w Administracji Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1850. Starszy pomocnik naczelnika referatu w Wydziale Administracyjno-Rachunkowym tegoż Okręgu, 1851–1853. Starszy pomocnik naczelnika referatu w Wydziale Naukowym tegoż Okręgu, 1853–1856.

4264. Grabowski Jan (może: 7.10.57, sw.228249, sw.243177, sw.36191, sw.646838, sw.718568)
1850–1866: Zastępca sędziego kadencyjnie zasiadającego w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1850–1852, 1854–1858, 1860–1861. Sędzia kadencyjnie zasiadający tamże, 1862–1866.

4265. Grabowski Jan Edward
1826–1834: Zastępca adiunkta prawnego w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1826. Sekretarz Sekcji Wyznań w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1840: Zatrudniony jako sekretarz kl. 3-ciej Sekcji Wyznań w Wydziale Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1840.

4267. Grabowski Józef
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu garwolińskiego w województwie podlaskim w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4268. Grabowski Karol
1835: Zatrudniony na stanowisku nadleśniczego w Leśnictwie Przedborz w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

4269. Grabowski Kazimierz (może: 7.10.76, 7.10.76, 7.16.62, 7.17.209, 7.8.81, sw.586742, sw.68305, sw.900601)
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu przasnyskiego w województwie płockim w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

4270. Grabowski Konstanty (może: 7.16.161, 7.17.306, lu.38307)
1847: Zatrudniony jako urzędnik do szczególnych poruczeń w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego, 1847.

4271. Grabowski Leon (może: 7.16.139, 7.8.135, 7.8.135)
1828: Tłumacz do ekspedycji francuskiej w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1828.

4272. Grabowski Leopold
1841–1847: Zatrudniony na stanowisku archiwisty Zarządu Naczelnego Okręgu XIII Komunikacji Lądowych i Wodnych.
1850–1866: Naczelnik referatu w Wydziale Administracyjnym Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1850–1860. Naczelnik Wydziału Administracyjno- Rachunkowego Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, 1864–1866. Radca honorowy. Asesor kolegialny, 1855. Radca dworu, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1858), SS 2 (1866).

4274. Grabowski Ludwik
1844–1848: Zatrudniony na stanowisku adiunkta archiwisty w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1844–1848.
1850–1865: Adiunkt archiwum w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850–1853. Sekretarz kl. 1-ej w Wydziale Administracji i Kontroli tejże Komisji, 1854–1856. Referent tamże, 1857–1861. Młodszy referent tamże, 1862–1863. Referent tamże, 1864–1865. Asesor trybunału, 1857–1865.

4275. Grabowski Ludwik
1850–1866: Akuszer w Urzędzie Lekarskim Guberni Warszawskiej, 1850–1866. Radca honorowy. Asesor kolegialny, 1851. Radca dworu, 1855. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1858), SS 3 (1859), SA 2 (1864).

4277. Grabowski Marcin
1827–1830: Sędzia Trybunału Najwyższej Instancji, 1827–1830.

4278. Grabowski Marcin
1835: Zatrudniony jako patron przy Kancelarii Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Mazowieckiego, Komisji Rządowej Sprawiedliwości.
1850–1866: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1850–1860. Obrońca przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1861–1866.

4280. Grabowski Michał (może: 7.13.3, 7.13.3, 7.16.256, 7.17.225, lu.38246, lu.38250)
1854–1861: Członek rzeczywisty Rady Przemysłowej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1854–1861.

4281. Grabowski Mikołaj
1861–1866: Podpisarz w X Departamencie Rządzącego Senatu, 1861– 1863. Pisarz tamże, 1864–1865. Referent tamże, 1866. Asesor kolegialny. Ordery: SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1862).

4282. Grabowski Onufry
1819–1830: Pisarz w Komorze Celnej Sławków w Komisji Województwa Krakowskiego, 1819–1823. Pisarz w Komorze Wchodowej Pierwszego Rzędu w Igołomii w Komisji Województwa Krakowskiego, 1824–1830.

4283. Grabowski Paulin
1850–1866: Geometra kl. 2-ej w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851. Geometra tamże, 1852–1861. Geometra w Sekcji Pomiarowej tegoż Wydziału, 1862. Starszy geometra tamże, 1863–1866.

4284. Grabowski Paweł (może: 7.10.61, sw.250131, sw.866124)
1820–1835: Zastępca asesora ekonomicznego w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1820–1821. Sekretarz w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1826–1829. Asesor ekonomiczny w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1830, 1834–1835.
1834–1841: Zatrudniony jako asesor Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Asesor ekonomiczny Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1838–1841.

4285. Grabowski Paweł
1834: Zatrudniony jako zastępca sędziów Trybunału Handlowego Województwa Mazowieckiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.
1850–1856: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1850, 1852–1853, 1856. Zastępca sędziego kadencyjnie zasiadającego tamże, 1855.

4309. Grabowski hr. Stanisław
1819–1845: W 1819 został mianowany kasztelanem. Wyznaczony do pracy w Senacie w komisji przygotowującej projekty na następny sejm. Od 9.12.1820 minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Sekretarz stanu. Członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1834–1837. Kontroler generalny prezydujący w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1837–1844. Członek Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1837–1845. Członek Komisji Umorzenia Długu Krajowego. Ordery: SAN z br., OOB, K.M.
1822: Minister prezydujący Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1822.

4289. Grabowski Stanisław (może: 6.802.224, 7.16.68, 7.8.162, 7.8.278, 7.8.278, le.1060.1.2, lu.29126, sw.138667, sw.424229)
1835–1837: Zatrudniony jako inspektor Gimnazjum Wojewódzkiego w Łukowie, dziale Instytutów Naukowych Wydziału Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

4290. Grabowski Stanisław (może: 6.802.224, 7.16.266, 7.16.68, 7.8.162, 7.8.162, 7.8.278, 7.8.278, gr.11540, lu.29126, sw.138667, sw.296769, sw.327704, sw.327704, sw.332752, sw.424229)
1866: Pomocnik kontrolera powiatowego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1866.

4291. Grabowski Stefan
1819–1830: Dyrektor generalny w Komisji Rządowej Wojny, 1819. Dyrektor generalny rachunkowości w Komisji Rządowej Wojny, 1820–1822. Dyrektor generalny pełniący tymczasowo obowiązki ministra-sekretarza stanu, 1823– 1825. Radca Stanu, 1819–1821, 1827–1830.
1834–1840: Minister-sekretarz stanu w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego, 1834–1840. Dymisjonowany generał-lejtnant. Ordery: SA z br., SW 1.

4292. Grabowski Teofil
1834–1835: Zatrudniony w Szczuczynie jako komornik, następnie obrońca powiatu biebrzańskiego, woj. augustowskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4295. Grabowski Tomasz
1817–1830: W pierwszych latach Królestwa Polskiego był wicereferendarzem i głównym sekretarzem Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu. W 1817 awansował na referendarza, a w latach 1821–1830 wszedł jako radca stanu, dyrektor generalny wyznań do Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Sprawował urząd senatora-kasztelana Królestwa Polskiego.
1822: Radca stanu. Dyrektor generalny do Dyrekcji Ogólnej Wyznań w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1822.
1839–1840: Członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1839–1840. Ordery: SA 1, SS 1, Leop.1.

4296. Grabowski Władysław
1850–1866: Geometra kl. 1-ej w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Adiunkt miernictwa tamże, 1851–1852. Adiunkt geometra tamże, 1853–1855. Sekretarz w Sekcji Technicznej tegoż Wydziału, 1866.

4297. Grabowski Władysław (może: 7.16.192, 7.16.64, 7.8.174, 7.8.174, sw.187801, sw.187801, sw.629389, sw.629389)
1862–1865: Adiunkt archiwum w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1862. Młodszy rachmistrz tamże, 1863–1864. Młodszy rachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowo- Administracyjnego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1865.

4298. Grabowski Zygmunt (może: sw.434534)
1854–1866: Pomocnik archiwisty i dziennikarz w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1854–1855. Podrachmistrz kwaterunkowy tamże, 1857–1861. Rachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowo- Policyjnego tegoż Rządu, 1862–1866.

4301. Grabowski hr. Józef
1834–1848: Zatrudniony na stanowisku tłumacza języka rosyjskiego w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, do 1836. Urzędnik do szczególnych poruczeń przy namiestniku w Kancelarii Przybocznej Namiestnika J.C.K.M. W Królestwie Polskim. Radca stanu. Ordery: SA 2, SS 2, SW 4.
1843–1848: Podpułkownik. Urzędnik do szczególnych poruczeń przy głównodowodzącym armią czynną, 1843. Urzędnik do szczególnych poruczeń przy namiestniku J.C.K.M w Królestwie Polskim, 1843–1848. Radca kolegialny. Radca stanu. Ordery: SS 2, SW 4, SA 2, VM 4.
1850–1851: Zarządzający Wydziałem Zagranicznym Zarządu Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1850–1851. Radca stanu. Ordery: SS 2, SW 4 (1850).
1850–1851: Urzędnik do szczególnych poruczeń przy namiestniku Królestwa Polskiego, 1850–1851. Radca stanu. Ordery: SA 2 z koroną, SS 2, SW 4, VM 4 (1850).

4304. Grabowski hr. Karol
1835–1840: Zatrudniony jako członek Rady Wychowania Publicznego, Instytuta Naukowe w Wydziale Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835–1840. Prezes Konsystorza Wyznań Ewangelickich.

4305. Grabowski hr. Kazimierz
1842–1848: Zatrudniony jako adiunkt kontroli i młodszy pomocnik kontrolerów w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1842–1848.
1850: Młodszy pomocnik kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850. Sekretarz gubernialny.
1851–1855: P. o. młodszego pomocnika kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1851–1855. Sekretarz gubernialny. Sekretarz kolegialny, 1852.

4299. Grabowski hr. Konstanty
1839–1847: Zatrudniony jako podsekretarz, następnie urzędnik do szczególnych poruczeń w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego, 1839–1847.

4308. Grabowski hr. Maksymilian
1853–1861: Członek honorowy Deputacji Szlacheckiej w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Lubelskiej, 1853–1861.

4257. Grabowski-Pobóg hr. Franciszek
1815–1826: W 1815 mianowany senatorem-kasztelanem. Jednocześnie jako członek Departamentu Najwyższej Sądowej Instancji zajmował się organizacją Sądu Najwyższego. Następnie powołany na przewodniczącego Komisji Magistratur Sądowych. W 1825 mianowany senatorem-wojewodą. W lutym 1826 wszedł do komitetu śledczego. Ordery: OOB, SS.

4311. Grabski Felicjan
1834–1848: Zatrudniony na stanowisku podsekretarza do języka polskiego, następnie sekretarza adiunkta w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1834–1848. Asesor kolegialny. Ordery: SS 3.

4312. Grabski Mateusz
1826–1830: Rachmistrz Wydziału Wojskowego Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1826–1830.

4313. Grabski Wincenty (może: le.1066.3.14)
1834–1835: Zatrudniony jako kontroler Komory Celnej II Rzędu w Pograbowie w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

4316. Grachowski Walenty
1822–1824: Kontroler skarbowy w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1822–1823. Kontroler skarbowy w Kasie Wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1824.

4320. Gradomski Władysław
1862–1864: Podsekretarz w Oddziale Administracyjnym Wydziału Wojskowo-Policyjnego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1862–1864.

4322. Gradowski Józef
1838–1845: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza kl. 2-ej Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, 1838–1845.
1845–1848: Rachmistrz kl. 2-ej Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1845–1848.
1850: Kontroler do taksowania w Kontroli Skarbowej w Warszawie Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850.
1857–1866: Rachmistrz w Sekcji Konsumpcyjnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1857–1861. Rachmistrz starszy tamże, 1862–1866.

4325. Gradowski Władysław
1866: Młodszy rachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowo- Policyjnego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1866.

4343. Grądzki Karol
1845–1848: Podrachmistrz w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1845–1848.

4344. Grądzki Ksawery
1834: Zatrudniony w Łomży jako sędzia pokoju powiatu łomżyńskiego, woj. augustowskiego, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

4345. Grądzki Ludwik
1826–1835: Podarchiwista w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1826–1830, 1834–1835.
1834–1844: Podarchiwista Służby Ogólnej Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego (przekształconej następnie w Wydział Skarbowy Rządu Gubernialnego Podlaskiego), Komisja Rządowa Przychodów i SkarbuSkarbu, 1834– 1844.
1850–1863: Podarchiwista w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1858. Podarchiwista tamże, 1859–1860. Rachmistrz tamże, 1861. Młodszy archiwista tamże, 1862–1863.

4330. Grajbner Wacław (może: 7.35.6)
1859–1862: Adiunkt rachunkowości w Służbie Biurowej Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1859. Adiunkt w Służbie Wewnętrznej tejże Sekcji, 1862.
1860–1861: Adiunkt w Wydziale Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1860–1861.
1863: Adiunkt w Służbie Wewnętrznej Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1863.

4328. Grajbner Aleksander
1834–1845: Zatrudniony jako radca w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1834–1837. Członek z urzędu zasiadający w Radzie Głównej Opiekuńczej, od 1838. Prezydent w Magistracie Miasta Warszawy, od 1844. Referendarz Rady Stanu. Ordery: SS 2 z gw., SW 4, SA 2.

4329. Grajbner Henryk (może: le.1069.1.8, le.1070.1.1)
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1862.

4331. Grajewski Józef
1838–1843: Rachmistrz Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1838–1843.

4332. Gralewski Jakub
1834–1835: Obrońca Wydziału II powiatu i miasta Warszawy w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4333. Gralewski Stanisław
1834–1835: Pisarz powiatu pilickiego w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4334. Graliński Jan
1820–1835: Rachmistrz w Kalkulaturze Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1820. Rachmistrz w Wydziale Policyjno-Wojskowym Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1826–1829. Rachmistrz w Wydziale Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1830, 1834–1835.
1834–1837: Adiunkt Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Augustowskiego Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834. Adiunkt Wydziału Wojskowo- Policyjnego tej Komisji, 1835. Rachmistrz Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego tej Komisji, 1836–1837.

4337. Granowski Jan
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1862.
1865–1866: Ekspedytor poczty w Łochowie, 1865–1866.

4338. Grass Wincenty (może: sw.490056, sw.892482)
1855–1858: Urzędnik kancelaryjny w Kancelarii Cywilnej Zarządu Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1855–1858.

4340. Grawin Ludwik
1858–1859: Dziennikarz w Wydziale Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1858–1859.

4341. Grayber Stanisław (może: 7.92.1, sw.887997)
1819: Dozorca Miast Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1819.

4349. Greffkowicz Jan (może: sw.222542)
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz Trybunału Handlowego Województwa Mazowieckiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.
1850–1864: Pisarz w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1850– 1864. Asesor kolegialny, 1856. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby, SS 3 (1859).

4348. Greffkowicz Mateusz
1841–1848: Zatrudniony jako adiunkt Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań i Oświecenia Publicznego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1841–1848.
1850–1858: Sekretarz kl. 3-ej w Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850. Sekretarz kl. 2-ej tamże, 1851–1854. Sekretarz kl. 1-ej tamże, 1855–1858. Sekretarz kolegialny, 1856.

4352. Gregorowicz Stanisław
1834–1836: Zatrudniony jako kontroler w Komisji Centralnej Likwidacyjnej, następnie referent Sekcji Poborów Wydziału Kontroli Generalnej i Podatków Stałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

4353. Grejber
1841: Naczelnik straży granicznej w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Krakowskiego i Sandomierskiego, 1841.

4354. Grejber Marceli
1850–1854: Urzędnik Wydziału I Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1850–1851. Młodszy pomocnik naczelnika Wydziału II, 1853–1854. Sekretarz gubernialny.
1852–1856: Urzędnik w Wydziale II Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1852. Młodszy pomocnik naczelnika tegoż Wydziału, 1855–1856. Sekretarz gubernialny. Sekretarz kolegialny, 1855.

4356. Grejbner Władysław
1834–1848: Zatrudniony jako referent Sekcji Sekwestracyjnej, następnie od 1842 intendenta generalnego do nadzoru dóbr rządowych oraz urzędnika do szczególnych poruczeń w Wydziale Dóbr i Lasów w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Ordery: SS 3 i 4, SA 3.

4357. Grekowicz Julian Rajmund
1820–1835: Archiwista w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1820–1821, 1826–1830, 1834–1835.
1834–1839: Zatrudniony jako archiwista Służby Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1839.

4359. Grekowicz Walenty
1834–1835: Zatrudniony jako poborca Kasy Obwodu Kaliskiego w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

4360. Grekowski Aleksander
1834–1835: Zatrudniony w Łomży jako podpisarz powiatu łomżyńskiego, woj. augustowskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4361. Grell Prot
1866: Ekspedytor poczty w Kałuszynie, 1866.

4362. Grem Andrzej
1820: Sekretarz w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1820.
1834–1844: Komisarz Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Komisarz ekonomiczny Sekcji Administracyjnej tego Wydziału. Komisarz ekonomiczny Sekcji Technicznej tego Wydziału, do 1844. Ordery: SS 3.

4364. Grendyszyński Henryk
1864–1866: Urzędnik do szczególnych poruczeń w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1864–1865. Radca prawny w Oddziale Dóbr Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego tegoż Rządu, 1866.

4365. Grepaczewski Teofil
1837: Zatrudniony na stanowisku tłumacza j. rosyjskiego w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Urzędnik kl. 12-ej.

4366. Gresser Karol Jakub
1842–1848: Inspektor Drukarni Skarbowej przy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Inspektor drukarni w Rachunkowości i Kontroli w Banku Polskim, 1842–1848.
1850–1854: Inspektor Drukarni Skarbowej w Kancelarii Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1854.

4368. Greuwe Dominik
1835: Sekretarz Biura Policji w Kancelarii Gubernatora Wojennego w Administracji Województw Obwodów i Miast, 1835.

4369. Grewjbner Marcin
1847–1848: Urzędnik przy naczelniku Wydziału I Kancelarii Namiestnika w Królestwie Polskim, od 1847.

4375. Gridin Jan
1856–1862: Sędzia do spraw kupców rosyjskich w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1856, 1858–1862. Ordery: Medal Złoty (1859).

4384. Grigoriew Paweł
1866: P. o. dziennikarza w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1866.

4392. Grobicki Aleksander
1843–1848: Adiunkt archiwisty w Wydziale Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1843–1848.

4393. Grobicki Michał
1819–1826: Komisarz zasiadający w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1819–1822. Naczelnik Sekcji Ekonomicznej w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1823–1826.
1834–1837: Zatrudniony jako komisarz referent w Sekcji Rachunkowości, a od 1837 referent ekonomiczny Sekcji Administracji w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Ordery: SS 4.

4395. Grobicki Wincenty
1861–1866: Obrońca w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1861–1866. Asesor kolegialny.

4396. Groblewski Antoni
1834–1835: Zatrudniony jako kontroler Komory Wychodowej II Rzędu w Cianowicach, następnie kontroler Ekspedytury Solnej w Cianowicach, w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

4421. Grochólski Rafał
1835: Zatrudniony jako komisarz, obwód lipnowski, Komisji Województwa Płockiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

4397. Grocholski Szymon
1819–1821: Mecenas Trybunału Najwyższej Instancji, 1819–1821.

4398. Grochowski Alfons
1857–1863: Asystent w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1857–1861. Adiunkt emerytalny tamże, 1863.

4399. Grochowski Antoni
1850–1866: Asesor weterynaryjny w Urzędzie Lekarskim Guberni Lubelskiej, 1850–1855. Asesor weterynaryjny w Urzędzie Lekarskim Guberni Augustowskiej, 1856–1859. Asesor weterynaryjny w Urzędzie Lekarskim Guberni Lubelskiej, 1860–1866. Sekretarz kolegialny. Asesor kolegialny, 1858. Radca dworu, 1860.

4400. Grochowski Dionizy
1856: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1856.

4401. Grochowski Jakub
1834–1847: Zatrudniony jako szef kontroli, następnie asesor w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1834–1847. Ordery: SA 3, SS 3.

4402. Grochowski Jan
1820: Ekspedytor w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1820

4403. Grochowski Jan
1834–1835: Zatrudniony jako archiwista w Sądach Kryminalnych Województw Płockiego i Augustowskiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

4404. Grochowski Jan
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz kl. 2-ej i kontroler w Najwyższej Izbie Obrachunkowej.
1850: P. o. kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850.

4406. Grochowski Jan
1864: Adiunkt emerytalny w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1864.

4407. Grochowski Józef
1848: Zatrudniony na stanowisku adiunkta Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Sekretarz w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Sekretarz w Sekcji Administracyjnej tegoż Wydziału, 1851. Rachmistrz w Sekcji Technicznej, 1852–1854. Starszy adiunkt tamże, 1855–1856. Starszy sekretarz tamże, 1857–1858. Referent tamże, 1859–1861. Komisarz ekonomiczny tamże, 1862–1866.

4409. Grochowski Ludwik
1820: Podrachmistrz w Kalkulaturze Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1820.

4410. Grochowski Ludwik
1834–1835: Zatrudniony jako sekretarz w Biurze Prokuratora Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

4411. Grochowski Ludwik
1850–1866: Rachmistrz kl. 2-ej w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1855. Sekretarz tamże, 1856–1864. Sekretarz starszy tamże, 1865–1866.

4412. Grochowski Michał
1824–1834: Adiunkt w Dyrekcji Funduszy Edukacyjnych Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1824. Sekretarz Sekcji Wyznań w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.

4415. Grochowski Michał
1835: Zatrudniony jako sekretarz asesorów duchownych Wydziału Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

4414. Grochowski Michał
1834–1843: Zatrudniony jako sekretarz kl. 3-ej Sekcji Wyznań w Wydziale Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1843.
1844–1848: Zatrudniony na stanowisku sekretarza przy asesorach duchownych w Wydziale Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych.
1850–1851: Asesor duchowny przy Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Sekretarz, 1850–1851.

4417. Grochowski Ryszard
1853–1866: Geometra w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1853. Starszy geometra w Sekcji Pomiarowej tegoż Wydziału, 1866.

4418. Grochowski Walenty
1820–1828: Kontroler Stempla Kollatoralnego w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1820. Kontroler skarbowy w Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1825. Kontroler naczelny Stempla Kollateralnego w tejże Komisji, 1826–1828.

4419. Grochowski Wincenty (może: 7.126.13)
1837–1848: Adiunkt w Sekcji Podatków Stałych Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, od 1837. Adiunkt Sekcji Wypłat tamże, od 1839. Rachmistrz Sekcji Poborów tamże, od 1844. P.o. referenta w Kancelarii Komisji, 1845. Referent tejże Kancelarii.
1850: Referent w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Radca honorowy.

4422. Grodecki Jakub
1834–1835: Pomocnik archiwisty w Wydziale Przemysłu i Handlu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834. Sekretarz Sekcji Instytutów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.
1834–1839: Pomocnik archiwisty Wydziału Przemysłu i Handlu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Sekretarz kl. 2-ej tego Wydziału. Sekretarz w Sekcji Instytutów tego Wydziału. Sekretarz Sekcji Potrzeb Wojska tego Wydziału, do 1839.

4424. Grodecki Michał
1863: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Wydziału Oświecenia Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863.

4425. Grodzicki Florian
1860–1866: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1860–1861. Starszy pisarz tamże, 1862. Pomocnik archiwisty w Oddziale Administracyjnym Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1863. Ekspedytor na Dworcu Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej i Bydgoskiej, 1864. Ekspedytor w Pocztamcie Warszawskim, 1865.

4426. Grodzicki Józef
1835: Zatrudniony jako estymator Ekspedycji Towarów Zagranicznych w Sekcji Lądowej, Komora Konsumowo-Składowa w Warszawie, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

4427. Grodzicki Józef Tomasz (może: 7.160.225, 7.160.252, 7.162.146, 7.162.146, 7.162.75, psb.34940.12)
1842: Radca w Collegium Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego, 1842.

4428. Grodziecki Hipolit (może: le.1095.1.15, sw.537225)
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz obwodu radomskiego (pow. radomski, kozienicki, solecki, opoczyński, szydłowiecki) w Sądach Policji Poprawczej w województwach krakowskim i sandomierskim w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4429. Grodziecki Hipolit (może: 7.168.49, le.1095.1.15, sw.537225)
1856–1865: Prokurator Sądu Kryminalnego, 1856–1861. Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Płockiej, 1856–1861. Sędzia w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1862–1865. Asesor kolegialny. Radca dworu, 1858. Radca kolegialny, 1860. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1862).

4430. Grodziecki Jan Nepomucen
1834–1835: Zatrudniony jako podprokurator obwodu lubelskiego (pow. lubelski, lubartowski, kazimierski, kraśnicki, krasnowstawski), 1834. Podsędek obwodu siedleckiego w Łukowie, w Sądach Policji Poprawczej w województwach lubelskim i podlaskim, w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1835.

4431. Grodziecki Seweryn (może: 7.168.33, 7.168.33, sw.561471)
1830: Asystent kontroli Stempla Kollateralnego Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1830.

4432. Grodziecki Wincenty (może: le.1095.1.3)
1820–1830: Kontroler wypłat w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1820–1821. Generalny kontroler wypłat tamże, 1822. Rewizor tamże, 1823–1827. Asesor wojewódzki tamże, 1828–1829. Rewizor wojewódzki tamże, 1830.

4433. Grodziecki Zefiryn
1834–1835: Podsekretarz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1834–1835.
1834–1846: Zatrudniony jako podsekretarz Sekcji Skarbu w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Rachmistrz kl. 2-ej Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1834–1846.

4435. Grodziński Urban
1820: Rachmistrz w Wydziale Skarbu Komisji Województwa Krakowskiego, 1820.

4436. Grodzki Aleksander
1835–1838: Zatrudniony jako archiwista Komisji Województwa Kaliskiego, 1835–1838.

4438. Grodzki Jan Nepomucen
1843–1848: Archiwista przy naczelniku wojennym w Rządzie Gubernialnym Kaliskim, od 1845. Archiwista Rządu Gubernialnego Warszawskiego, od 1845.
1850–1861: Urzędnik w Zarządzie Naczelnika Wojennego w Kaliszu, 1850–1858. Adiunkt w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1860–1861. Sekretarz kolegialny, 1851. Radca honorowy, 1857. Asesor kolegialny, 1860.

4439. Grodzki Roch
1819–1822: Podsekretarz Biura Zaciągu w Komisji Rządowej Wojny, 1819–1822.

4440. Grodzki Wawrzyniec (może: le.1098.8.6)
1839–1844: Adiunkt Sekcji Prawnej w Wydziale Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1839, 1842. Adiunkt rachunkowości Sekcji Ogólnej tego Wydziału, od 1840. Sekretarz Sekcji Stempla, Loterii i Poczt tego Wydziału, 1843–1844.

4441. Groer Franciszek
1855–1866: Członek honorowy Rady Lekarskiej, 1855–1866. Asesor kolegialny. Radca dworu, 1858. Ordery: SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1859).

4442. Groer Karol
1820–1826: III rachmistrz w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1820. Rachmistrz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1826.
1821: Rachmistrz w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1821.
1827–1830: Rachmistrz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1827–1830.

4443. Groer Karol
1834–1838: Sekretarz Sekcji Ogólnej Wydziału Kontroli Generalnej i Podatków Stałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Referent tamże, od 1837. Rachmistrz Sekcji Wypłat tego Wydziału, do 1838.
1851–1866: II radca gubernialny skarbowy w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1851–1853. Radca Rządu Gubernialnego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1854–1866. Członek zasiadający z urzędu w Deputacji Szlacheckiej Guberni Płockiej, 1854–1861. Radca dworu, 1854. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1858), SS 2 (1861), za 25 lat nieskazitelnej służby (1864).

4446. Groffe
1844–1845: Zatrudniony na stanowisku urzędnika Wydziału Paszportowego w Kancelarii Namiestnika J.C.K.Mości w Królestwie Polskim, 1844–1845.

4447. Groffe Aleksander
1819–1824: Inspektor dróg i mostów w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1819. Budowniczy generalny tejże Komisji, 1824.

4448. Gromieka Stefan
1841–1918: Gubernator siedlecki, 1875. Ordery: SW 3, SS 1 i 2. Medale: złoty za wkład w urządzenie włościan w Królestwie Polskim, brązowy pamięci wojny 1853–1856, brązowy pamięci stłumienia „polskiego buntu” 1863–1864.

4450. Gromkowski Fabian
1844–1848: Archiwista w Sądzie Apelacyjnym, 1844–1848.

4452. Gromski Antoni
1834–1835: Zatrudniony w Szydłowie jako pisarz powiatu szydłowskiego, w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

4453. Gron Ludwik (może: sw.211368)
1853: Rachmistrz w Oddziale Lasów Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1853

4454. Gronau Karol
1834: Intendent Sekcji Technicznej w Dyrekcji Mennicy Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834.

4455. Gronkiewicz Roman
1843–1847: Pisarz sądu administracyjnego w służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Sandomierskiego, od 1843. Tłumacz pism rosyjskich w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego, od 1845.
1850–1854: Adiunkt w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1854.
1855–1861: Adiunkt w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1855–1861.

4459. Gronowski Jan
1866: Murgrabia(!) w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1866.

4460. Gronowski Józef
1862–1866: Pomocnik ekspedytora głównego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1862–1866.
1865–1888: Pomocnik żurnalisty i ekspedytora w Wydziale Ogólnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1870–1872. Pomocnik referenta ds. skarbowych w Wydziale Ogólnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1873–1874. Tłumacz w Wydziale Ogólnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1877. Redaktor „Gubiernskih Viedomostiej” w tym Wydziale, 1881, 1885–1886, 1888. W służbie państwowej od 20.08.1865, na stanowisku (pomocnika żurnalisty) od 1.01.1867, (pomocnika referenta) od 11.03.1872. Uposażenie – 350 rubli (1872), 420 rubli (1873).

4462. Gross Edward
1863–1866: Adiunkt dziennika w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1863–1864. Adiunkt w Sekcji Administracyjnej tegoż Wydziału, 1865. Adiunkt w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych tejże Komisji, 1866.

4468. Gross Ksawery
1819–1835: Pisarz Trybunału Najwyższej Instancji, 1819–1821, 1828–1830, 1834. Mecenas Sądu Najwyższej Instancji, 1835.
1834: Zatrudniony jako pisarz przy Sądzie Najwyższej Instancji, w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości.
1834–1835: Zatrudniony jako adwokat przy Sądzie Apelacyjnym, 1834. Następnie mecenas przy Sądzie Najwyższej Instancji, 1835. Regent Kancelarii Ziemiańskiej w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości.
1850–1854: Obrońca w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1850–1854.

4466. Gross Jan (może: sw.578924)
1850–1854: Rachmistrz w Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1851. Rachmistrz w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1852–1853. Sekretarz w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych tegoż Wydziału, 1854.

4467. Gross Józef
1834–1835: Zatrudniony jako adiunkt, następnie sekretarz ekspedytor i tłumacz w Komisji Centralnej Likwidacyjnej w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

4469. Gross Ludwik (może: sw.547211)
1854–1866: Rachmistrz w Oddziale Lasów Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1854–1856. Adiunkt w Sekcji Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1866.

4470. Gross Władysław
1854–1857: Sekretarz w Urzędzie Lekarskim Guberni Warszawskiej, 1854–1857.

4472. Grossmann Jan
1834–1835: Podarchiwista w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1834. Asystent archiwum w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1835.
1834–1837: Zatrudniony jako asystent archiwisty Służby Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, do 1837.

4474. Groszkowski Jan
1820–1824: Asesor honorowy przy Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1820. Sekretarz Rady Obywatelskiej, 1820. Budowniczy okręgowy w Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1823–1824.
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku budowniczego obwodu sejneńskiego Komisji Województwa Augustowskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

4476. Groth Ryszard
1865–1866: Rachmistrz w Kontroli Wydziału Rachunkowości Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1865–1866.

4478. Grotowski Alfons
1857–1862: Konduktor kl. 3-ej w Biurze Rysunkowym Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1857. Konduktor kl. 2-ej tamże, 1858. Konduktor kl. 2-ej w Wydziale Technicznym tegoż Zarządu, 1861. Konduktor kl. 2-ej w Wydziale Technicznym Zarządu VII Okręgu Komunikacji, 1862.

4479. Grotowski Bonifacy
1834–1835: Zatrudniony jako regent powiatu rawskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4482. Grubecki Sebastian
1835–1840: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza kl. 1-ej Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Następnie w 1838 został kontrolerem kas i rachunków w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Krakowskiego. Ordery: SS 3.

4483. Grubenthal Ludwik
1851–1856: Adiunkt w Sekcji Emerytalnej Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1851–1854. Sekretarz w Sekcji Długów Księstwa Warszawskiego tejże Komisji, 1855–1856.

4484. Grubiński Michał
1848: Zatrudniony jako sekretarz kl. 2-ej w Sekcji Przemysłu i Handlu Wydziału Przemysłu i Kunsztów w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1848. Sekretarz gubernialny.

4487. Grudziński Wincenty
1851–1853: Ekspedytor poczty w Gończycach, 1851–1852. Ekspedytor poczty w Mszczonowie, 1853.

4488. Grudzyński Adam
1834: Burmistrz Aleksandrowa.

4493. Gruszczyński Adam
1855–1866: Konduktor techniczny w Wydziale Administracyjnym Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1855–1858. Konduktor techniczny w Służbie Drogowej tejże Dyrekcji, 1859–1860. Inżynier oddziałowy tamże, 1861–1866. Registrator kolegialny.

4494. Gruszczyński Hipolit
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1862.

4495. Gruszczyński Marceli
1860–1861: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1860–1861.

4492. Gruszczyński Szymon
1847–1888: Buchalter w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1873–1874, 1885–1886, 1888. W służbie państwowej od 30.06.1847, na stanowisku (buchaltera) od 1.11.1872.

4496. Gruszecki Aleksander (może: 7.258.212, 7.258.212)
1864–1866: Adiunkt w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1864. Tłumacz tamże, 1865–1866.

4497. Gruszecki Konstanty
1835–1848: Zatrudniony jako sędzia Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Lubelskiego. Następnie sędzia Sądu Apelacyjnego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1835–1848.
1850–1866: Sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, 1850– 1861. Prezes Trybunału Handlowego w Warszawie, 1857–1858, 1861. Wicereferendarz kl. 2-ej w Kancelarii Rady Stanu, 1862–1863. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego, 1862. Członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, IX Departament, 1863–1865. Sekretarz w Kancelarii Rady Stanu, 1866. Radca dworu. Radca kolegialny, 1855. Radca stanu, 1857. Rzeczywisty radca stanu, 1864. Ordery: SS 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), za 25 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 2 (1857), SS 2 z koroną (1861).
1861–1865: Urzędnik kancelaryjny w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1861. Wicereferendarz kl. 2-ej w Kancelarii Rady Stanu, 1864–1865.

4501. Gruszecki Władysław
1846–1866: Aplikant w Komisji Rządowej Spraw Duchownych i Oświecenia Publicznego (b. d.), członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1850–1866. Członek czasowy Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1862–1863. Urzędnik do szczególnych poruczeń w Banku Polskim, 1846–1861. Ordery: SS 2.

4504. Grützmacher Wilhelm Karol
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku komisarza obwodu kujawskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego.

4505. Gruzewski Aleksander
1841–1842: Zatrudniony na stanowisku adiunkta archiwisty Wydziału Skarbowego w Rządzie Gubernialnym Sandomierskim, 1841–1842.
1845–1848: Adiunkt służby straży granicznej w Sekcji Celnej. Asystent archiwisty w Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, od 1847.
1851–1866: Rachmistrz w Sekcji Konsumpcyjno-Propinacyjnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1851– 1855. Sekretarz tamże, 1856–1862. Referent w Sekcji Stempla i Loterii tegoż Wydziału, 1863–1865. Kontroler powiatowy okręgu błońskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866.

4508. Grydin Jan
1850–1852: Zastępca sędziego kadencyjnie zasiadającego w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1850. Zastępca sędziego do spraw rosyjskich tamże, 1851–1852.

4509. Grygorew Eugeniusz
1857–1858: Adiutant naczelnika guberni augustowskiej, 1857–1858. Porucznik. Ordery: S. Jer. 5.

4510. Grygoriew Mikołaj
1866: Dyrektor Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1866. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SA 2, SS 2 z koroną, za 15 lat nieskazitelnej służby (1866).

4511. Grygoriew Prokop
1864: Zaliczony do Służby Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, spadły z etatu w 1864 b. młodszy pomocnik b. inspektora spisu i zaciągu wojskowego. Ordery: SA 2, SS 2 z koroną, VM 4, za 30 lat nieskazitelnej służby (1864).

4513. Grygowicz Karol Konstanty
1817–1831: Szef rachunkowości w Komisji Rządowej Wojny, 1817. Szef Wydziału Lekarskiego tamże, 1831.
1819–1830: Szef Biura Rachunkowości Służby Zdrowia w Komisji Rządowej Wojny, 1819–1830.

4514. Grykolewski Onufry
1820–1821: Sędzia Trybunału Najwyższej Instancji, 1820–1821.

4515. Gryszkow Jan
1861: Zaliczony do Wydziału Wojskowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1861. Asesor kolegialny.

4516. Grzankowski Alojzy
1856–1866: Adiunkt w Sekcji Kontroli i Wypłat Zarządu Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1856–1857. Ekspedytor w Pocztamcie Warszawskim, 1862. Starszy ekspedytor tamże, 1863–1866.

4517. Grzanowski Benedykt
1838–1846: Rachmistrz Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego. Sekretarz tamże, 1838–1846.

4518. Grzeboliński Józef
1835: Kontroler Komory Celnej I Rzędu w Tomaszowie, w Wydziale Skarbowym Województwa Płockiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

4519. Grzeboliński Julian
1856–1866: Adiunkt miernictwa w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1856–1861. Adiunkt geometra w Sekcji Pomiarowej tegoż Wydziału, 1862–1866.

4520. Grzecznarowski Józef
1839–1848: Adiunkt Sekcji Poborów Dyrekcji Poczt. Rachmistrz w Sekcji Kontroli tej Dyrekcji. Naczelnik tej Sekcji, od 1846.
1850–1866: Inspektor w Dyrekcji Poczt, 1850–1851. Inspektor w Zarządzie XIII Okręgu Pocztowego, 1852–1853. Inspektor w Zarządzie Okręgu Pocztowego Królestwa Polskiego, 1854–1862. Radca Zarządu XIII Okręgu Pocztowego, 1859–1862. Radca w Zarządzie Poczt w Królestwie Polskim, 1863–1866. Radca honorowy. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: SA 3 (1853), za 15 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 2 z koroną (1866).

4530. Grzędziński Daniel
1834–1835: Zatrudniony w Augustowie jako pisarz powiatu dąbrowskiego, woj. augustowskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4522. Grzegorzewicz Józef
1850–1866: Starszy pomocnik w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Referent tamże, 1851. Urzędnik do szczególnych poruczeń tamże, 1852–1857. Kontroler powiatowy w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1858– 1861. Kontroler powiatowy okręgu krasnystawskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej tegoż Rządu, 1862–1864, 1866. Radca honorowy, 1854. Asesor kolegialny, 1860.

4523. Grzegorzewicz Michał (może: le.1117.1.3)
1865: Kontroler powiatowy okręgu krasnostawskiego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1865.

4524. Grzegorzewicz Wincenty
1865–1866: Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1865–1866.

4525. Grzegorzewski Hilary
1863–1866: Młodszy pomocnik archiwisty w Służbie Ogólnej Dyrekcji Ubezpieczeń, 1863–1866.

4526. Grzegorzewski Samuel
1834–1835: Prezydent Zgierza w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

4527. Grzegorzewski Walenty
1850–1861: Geometra kl. 2-ej w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851. Geometra tamże, 1852–1861. Sekretarz gubernialny, 1856.

4528. Grzegorzkiewicz Józef
1844–1848: Zatrudniony na stanowisku tłumacza w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1844–1848.

4529. Grzejewski Józef
1863: Adiunkt w Sekcji Poborów Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1863.

4531. Grzybowski Aleksander
1864–1866: Dziennikarz w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1864–1866.

4532. Grzybowski Cyprian
1852–1860: Rachmistrz kl. 1-ej Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1852. Rachmistrz kl. 2-ej tamże, 1853– 1860.

4533. Grzybowski Feliks
1834–1835: Zatrudniony w stopniu praporszczyka (chorążego) w Służbie Wojskowej z Korpusu Cesarskiego Inżynierów Komunikacji Lądowych i Wodnych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

4534. Grzybowski Jan (może: 7.308.297, sw.279655, sw.336654, sw.336654, sw.641386)
1827–1834: Sekretarz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1827–1830. Rachmistrz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1834.
1834: Rachmistrz Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

4536. Grzybowski Kajetan
1834–1835: Pisarz powiatu staszowskiego w województwie sandomierskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4537. Grzybowski Leon (może: sw.435944)
1834–1835: Podpisarz powiatu siennickiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4538. Grzymała Albert
1819–1822: Asesor w Komisji Przychodów i Skarbu, 1819–1822.

4539. Grzymała Konstanty
1835: Zatrudniony w Konstantynowie na stanowisku komornika powiatu łosickiego, województwo podlaskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

4540. Grzymała Mikołaj
1821: Rendant formularzy w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1821.

4541. Grzymała Mikołaj
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz Komory Celnej II Rzędu we Władysławowie, 1834. Następnie pisarz Komory Celnej I Rzędu w Wierzbołowie, Wydział Skarbowy Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

4543. Grzymała Wincenty
1819: Sentencjonariusz Trybunału Najwyższej Instancji, 1819.
1824:

4545. Grzywacki Franciszek
1819–1826: Adiunkt Wydziału Policyjnego Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1819–1826.

4546. Grzywaczewski Józef
1836–1847: Dziennikarz Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Sandomierskiego (przekształconego w 1845 w Rząd Gubernialny Radomski).

4547. Grzywieński Aleksander
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu lipnowskiego w województwie płockim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4548. Grzywiński Walenty
1865–1866: Rachmistrz w Służbie Ogólnej Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1865. Rachmistrz w Sekcji II tegoż Biura, 1866.

4555. Guaczyński Jan
1857: Adiunkt w Sekcji Emerytalnej Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1857.

4556. Gubanijew Epifaniusz
1863–1904: Sztabs-oficer do specjalnych poruczeń w Kancelarii Gubernatora Piotrkowskiego, 1892, 1896, 1899–1900, 1902, 1904. Podpułkownik, 1892. Pułkownik, 1896, 1899–1900, 1902, 1904. Ordery: SW 3( 6.12.1899) i 4, SA 2 i 3, SS 2 i 3. Medale: srebrny pamięci panowania Aleksandra III, brązowy pamięci panowania Mikołaja I, brązowy pamięci stłumienia „polskiego buntu” 1863–1864, medal ustanowiony 6.04.1879 r. dla osób uczestniczących w administrowaniu cywilnym Bułgarią, brązowy za wkład w pierwszy powszechny spis ludności 1897. Podarki cesarskie: brylantowy pierścień z wyobrażeniem cesarza, złoty zegarek z herbem państwowym. W służbie od 12.06.1863, w Privislienskom Kraie od 1863, w randze (pułkownika) od 30.08.1894, na stanowisku (sztabs-oficera do specjalnych poruczeń) od 12.01.1888. Uposażenie – 2000 rubli. Wyznanie: prawosławne. Kawaler.

4558. Gucki Edward
1835–1838: Zatrudniony jako adiunkt Sekcji Sekwestru i Konfiskat w Wydziale Lasów i Dóbr Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1835–1838.

4560. Gudowski Aleksander (może: le.1130.1.8)
1866: Podsekretarz w Sekcji Potrzeb Wojska i Zaciągu Wojskowego Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1866.

4562. Gudowski Longin
1836–1841: Zatrudniony na stanowisku adiunkta, następnie urzędnika do szczególnych poruczeń w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1848: Zatrudniony jako urzędnik do szczególnych poruczeń przy dyrektorze głównym w Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1848. Ordery: SS 3.
1850–1866: Urzędnik do szczególnych zleceń przy dyrektorze głównym w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1851. Naczelnik 1-ej ekspedycji w Wydziale Celnym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1852–1855. Dyrektor Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1856–1861. Dyrektor Wydziału Administracji Ogólnej tejże Komisji, 1862–1866. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1859–1866. Radca honorowy. Asesor kolegialny, 1853. Radca dworu, 1854. Radca kolegialny, 1857. Radca stanu, 1859. Rzeczywisty radca stanu, 1862. Ordery: SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1852), za 20 lat nieskazitelnej służby (1858), SA 2 (1860), SW3 (1863), SA 2 z koroną (1864), SS 1 (1866).
1855–1856: Aplikant Komisji Skarbu. Rewident graniczny komory celnej. Przewodniczący IX i X Departamentu Rządzącego Senatu. Sekretarz w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1855. Nastepnie Dyrektor Kancelarii Wydziału Administracyjnego Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Radca dworu, 1856.

4570. Guliński Andrzej
1838–1866: Adiunkt w Archiwum Ogólnokrajowym w Warszawie, 1838. Archiwariusz w Archiwum Głównym Królestwa, 1860, 1862–1863, 1865– 1866. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1860).
1839–1848: Delegowany na stanowisko adiunkta w Archiwum Akt Dawnych, 1839–1848.
1850–1864: Adiunkt w Archiwum Głównym Krajowym Akt Dawnych, 1850. Adiunkt w Archiwum Głównym Królestwa, 1851–1852. Archiwariusz /archiwista tamże, 1853–1864. Sekretarz gubernialny, 1853. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1857).

4571. Guliński Stanisław (może: sw.246204)
1846–1848: Rachmistrz Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1846–1848.
1850–1852: Sekretarz w Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850. Sekretarz leśny w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych tegoż Wydziału, 1851–1852.

4575. Gulman Edward
1859–1866: Sekretarz w Biurze Centralnym Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859–1860. Rachmistrz w Kontroli tejże Dyrekcji, 1861–1862. Starszy kontroler kierujący Sekcją Kontroli tejże Dyrekcji, 1863–1864. Naczelnik Kontroli tamże, 1865–1866. Registrator kolegialny.

4576. Gulski Edward
1848: P. o. sekretarza Oddziału Fabrycznego Wydziału Administracji Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, 1848.
1853–1866: Podrachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1853. Sekretarz w Oddziale Wyznań i Oświecenia tegoż Wydziału, 1854. Rachmistrz tamże, 1855–1857. Rachmistrz w Oddziale Rachuby tegoż Wydziału, 1858–1864. Starszy rachmistrz tamże, 1865. Naczelnik tegoż Oddziału, 1866. Radca honorowy, 1860.

4578. Gulski Fabian
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz powiatu gostynińskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4579. Gult Aleksander
1835: Zastępca asesora prawnego Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1835.

4581. Gumiński Feliks
1834–1848: Naczelnik Wydziału p. o. naczelnika Sekcji Administracyjnej w Wydziale Dóbr i Lasów. Członek nadzwyczajny w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, od 1838. Referendarz stanu. Ordery: SA 2, SS 3, SW 3.
1850–1863: Dyrektor Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1862. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1858–1863. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SW 3, SS 2, SA 2 z koroną, SS 1 (1853), SA 1 (1856), za 25 lat nieskazitelnej służby (1858).

4584. Gumiński Józef
1835: Zatrudniony na stanowisku dozorcy składu w Ekspedycji Towarów Zagranicznych Sekcji Lądowej przy Komorze Konsumowo-Składowej w Warszawie w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

4583. Gumiński Józef
1835–1844: Zatrudniony na stanowisku podkoniuszego stacyjnego Oddziału Stadnego w Wydziale Stadnym KRSWDiOP.

4585. Gumiński Józef
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1862.

4586. Gumiński Michał
1846: Zatrudniony na stanowisku komisarza ekonomicznego Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

4587. Gumiński Władysław (może: sw.190257)
1843–1848: Adiunkt, następnie sekretarz Sekcji Prawnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1851: Sekretarz w Sekcji Stempla, Loterii i Poczt Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851.

4589. Gumowski Feliks (może: 7.367.73)
1862–1866: Obrońca w Siedlcach (przy Radzie Stanu Królestwa Polskiego), 1862–1866.

4590. Gumowski Jan (może: le.1135.1.3, sw.721414, sw.721414)
1820–1830: Asesor prawny w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1820–1822. Radca prawny w Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1823–1830.
1834–1835: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

4592. Gumowski Józef (może: 7.367.88, le.1139.2.7, sw.257714)
1856–1864: Asystent w Sekcji Wypłat Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1856. Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1861–1864. Młodszy adiunkt w Służbie Ekonomicznej Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1863.

4593. Gumowski Stanisław
1826: Zastępca asesora leśnego w Sekcji Leśnej w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1826.

4594. Gumowski Stanisław
1835: Zatrudniony na stanowisku nadleśniczego w Leśnictwie Łagów w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1835.

4595. Gumowski Tytus (może: 7.367.66)
1863–1866: Adiunkt prawny w Kancelarii Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1863–1864. Kontroler w Kontroli Wydziału Rachunkowości Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1865–1866.

4596. Günther Bogumił
1834–1835: Zatrudniony jako ogrodnik Ogrodu Botanicznego w Warszawie w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

4597. Gurak Franciszek (może: sw.882340)
1864–1866: Podrachmistrz w Sekcji Rachunkowej Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1864–1865. Adiunkt w Sekcji Administracyjnej tegoż Wydziału, 1866.

4598. Guranowski Jan
1834: Zatrudniony na stanowisku burmistrza Lubienia w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego, 1834.

4599. Guranowski Kazimierz
1850–1862: Asystent w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1854. Podarchiwista w Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1855–1858. Podrachmistrz tamże, 1859–1860. Rachmistrz tamże, 1861. Młodszy archiwista tamże, 1862.

4601. Guriew Metrofan
1858–1900: Urzędnik do specjalnych poruczeń w Kancelarii Gubernatora Lubelskiego, 1885–1886. Radca w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1888, 1892. Radca w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1899–1900. Radca dworu, 1885–1886. Radca kolegialny, 1888. Radca stanu, 1892, 1899–1900. W służbie od 19.11.1858, w rejestrze od 19.11.1858, ranga VI, w randze od 7.10.1889, na stanowisku od 20.03.1892. Uposażenie – 1500 rubli rocznie. Ordery: SS 2, 3 i 4, SA 2 i 3, odznaka Czerwonego Krzyża. Medale: pamięci Aleksandra III. Wyznanie: prawosławne.

4607. Gurowski Jan
1834–1835: Zatrudniony jako podpisarz powiatu łęczyckiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4608. Gurowski Lucjan
1861–1866: Pomocnik ekspedytora w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1861. P. o. tłumacza tamże, 1862–1863. Młodszy pomocnik naczelnika kancelarii tamże, 1864–1865. Archiwista w Wydziale Regulacji Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1866.

4609. Gurski Hipolit (może: 6.599.507)
1850–1853: Adiunkt w Sekcji Buchalterii Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1853.

4612. Gurski Józef
1840–1892: Architekt w Wydziale Budowlanym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1874, 1877, 1881, 1885–1886, 1888, 1892. W służbie od 1.01.1840, na stanowisku od 19.01.1861. Wyznanie: katolickie.
1866: Budowniczy gubernialny w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego.

4617. Gustowski Antoni
1855–1864: Podrachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1855. Rachmistrz tamże, 1856– 1861. Rachmistrz w Oddziale Wyznań i Oświecenia tegoż Wydziału, 1863. Adiunkt w Oddziale Administracyjnym tegoż Wydziału, 1864.

4618. Gustowski Wincenty
1834: Zatrudniony w Radomsku jako komornik powiatu radomskiego w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.
1835: Zatrudniony jako komornik Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Kaliskiego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1835.

4622. Gutkowski Adam
1820–1822: Asesor ekonomiczny w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1820–1822.

4623. Gutkowski Adam
1834–1842: Zatrudniony jako referent, następnie naczelnik Sekcji Administracyjnej w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, do 1842. Ordery: SS 2.

4624. Gutkowski Jan (może: 7.395.144, le.1143.1.3, le.1143.3.2)
1820: Kontroler w Kontroli Skarbowej Dochodów Stemplowych w Komisji Województwa Krakowskiego, 1820.

4625. Gutkowski Jan Marceli
1827: Członek Sekcji Duchownej Rzymsko-Katolickiej w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1827.

4626. Gutkowski Maksymilian
1820: II rachmistrz Wydziału Administracyjnego Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1820.

4627. Gutkowski Tadeusz
1834–1841: Zatrudniony jako asesor w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1834–1841. Ordery: SS 2.

4628. Gutkowski Wiktoryn
1834–1835: Zatrudniony jako referent Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

4629. Gutkowski Wojciech
1837–1848: Zatrudniony na stanowisku zastępcy, a potem rachmistrza ekonomicznego Sekcji Administracyjnej oraz rachmistrza w Sekcji Technicznej Wydziału Lasów i Dóbr Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1862: Rachmistrz w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Referent tamże, 1851– 1861. Referent w Sekcji Administracyjnej tegoż Wydziału, 1862. Radca dworu, 1860. Ordery: za 25 lat nieskazitelnej służby (1862).

4631. Gutman Adam
1829: Referent w Sekcji Skarbowej Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1829.
1834–1847: Zatrudniony jako referent w Komisji Centralnej Likwidacyjnej, następnie referent Sekcji Poborów Wydziału Lasów i Dóbr Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Od 1837 komisarz i radca gubernialny Wydziału Skarbowego w Guberni Podlaskiej. W 1846 objął urząd radcy gubernialnego w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego. Ordery: SA 2 i 3.

4633. Gutman Józef
1847: Pomocnik dozorcy stempla w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1847.
1850–1866: Adiunkt w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850. Rachmistrz kl. 2-ej w Sekcji Skarbowej tegoż Wydziału, 1851–1862. Starszy rachmistrz tamże, 1864–1866.

4635. Gutman Józef (może: sw.537378)
1865–1866: Podpisarz w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1865–1866.

4636. Gutman Teofil
1826–1835: Rachmistrz Kontroli Stempla Kollateralnego w Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej,1826–1830, 1834–1835.
1834–1839: Zatrudniony jako rachmistrz Kontroli Stempla Kollateralnego Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, od 1838 adiunkt Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, 1834–1839.

4640. Gutowski Fabian
1826–1830: Podsekretarz Biura Inżynierii w Komisji Rządowej Wojny, 1826–1830.

4641. Gutowski Fabian
1840–1848: Zatrudniony jako rachmistrz w Sekcji III Wydziału Przemysłu i Handlu w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Następnie objął stanowisko młodszego kontrolera w biurze Rady Głównej Opiekuńczej.

4642. Gutowski Ignacy
1821: Archiwista w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1821.

4643. Gutowski Jan (może: 7.404.68, le.1145.3.1, sw.552945, sw.640193, sw.640193, sw.691813)
1847: Zatrudniony jako urzędnik kancelarii w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego, 1847.

4644. Gutowski Józef (może: le.1145.5.2, sw.429143)
1834: Zatrudniony jako komornik powiatu przasnyskiego w województwie płockim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

4645. Gutowski Stanisław
1834–1848: Zatrudniony na stanowisku tłumacza Wydziału Próśb przy Kancelarii Głównodowodzącego Czynną Armią w Kancelarii Przybocznej Namiestnika w Królestwie Polskim. Od 1839 urzędnik do szczególnych poruczeń. W 1841 objął posadę starszego pomocnika naczelnika Wydziału II w Kancelarii Namiestnika w Królestwie Polskim. Następnie zatrudniony od 1843 na stanowisku komisarza w Dyrekcji Generalnej Poczt, 1834–1848. Asesor kolegialny. Radca dworu. Ordery: SA 3 z kok.

4646. Gutt Aleksander
1834–1848: Patron Wydziału II w Suwałkach (pow. dąbrowski, sejneński, kalwaryjski, mariampolski) Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1835. Referent w Wydziale Administracji i Kontroli Komisji Rządowej Sprawiedliwości, od 1844. Referent w Wydziale Cywilnym tej Komisji.
1850–1862: Sędzia do szczególnych poruczeń w Wydziale Cywilnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850–1851. Radca Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1852–1862. Asesor kolegialny. Radca dworu, 1852. Radca kolegialny, 1857.

4648. Guttman Mikołaj
1863–1865: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1863–1865.

4649. Guttmann Teofil
1821: II rachmistrz w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1821.

4650. Gutzeit Edward
1847–1848: Rachmistrz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1847.
1850–1866: Rachmistrz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1861. Adiunkt tamże, 1862–1866. Sekretarz kolegialny, 1855. Sekretarz gubernialny, 1859. Radca honorowy, 1860. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1861).

4653. Guziewicz Ludwik
1850–1855: Podrachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1853. Rachmistrz tamże, 1854–1855.

4654. Guziński Andrzej (może: le.1149.1.4)
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz powiatu kowalskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4655. Guzowski Jan
1850: Ekspedytor poczty w Mniszewie, 1850.

4656. Guzowski Ludwik (może: sw.498987, sw.614009)
1851–1855: Asystent w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1851–1855.

4657. Guzowski Stanisław
1852–1864: Rachmistrz w Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1852–1855. Rachmistrz w Sekcji Skarbowej tegoż Wydziału, 1856–1864.

4658. Guzowski Teodor
1850–1864: P. o. sekretarza kl. 2-ej w Wydziale Administracji i Kontroli Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850. Sekretarz kl. 2-ej tamże, 1851. Sekretarz kl. 1-ej tamże, 1852–1856. Referent tamże, 1857–1861, 1864. Młodszy referent tamże, 1862–1863.

4662. Gwozdecki Florentyn
1849–1866: Główny kasjer Dyrekcji Teatrów w Warszawie 1849, 1855–1866. Starszy pomocnik naczelnika archiwum Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, Wydział Administracji Ogólnej, Sekcja Archiwum z Wydziałów po b. KRW utworzonej, 1861–1866. Referent tamże, 1862–1866. Sekretarz kolegialny, 1856. Radca honorowy, 1857. Ordery: za 15 nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1858), za 20 lat nieskazitelnej służby (1860).

4663. Gwozdecki Romuald
1866: Adiunkt dziennika w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1866.

4664. Gwozdziowski Andrzej
1854–1855: Dziennikarz i archiwista w Kancelarii Biura Marszałka Szlachty Guberni Lubelskiej, 1854–1855.
1856–1861: Dziennikarz i archiwista w Deputacji Szlacheckiej Biura Marszałka Szlachty Guberni Lubelskiej, 1856–1861.

4665. Gwozdziowski Antoni
1834–1848: III sekretarz Sekcji Prawnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Referent Sekcji Prawnej tego Wydziału. Referent Sekcji Celnej tego Wydziału. Ordery: SS 3.

4667. Gzowski Gerwazy
1840–1844: Asesor Sądu Kryminalnego w Łęczycy, 1840–1844.

4668. Haberman Michał
1834–1835: Zatrudniony w Sejnach jako sędzia pokoju powiatu sejneńskiego, woj. augustowskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4669. Habich Henryk (może: le.1155.1.6)
1856–1866: Adiunkt archiwum w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1856. Młodszy adiunkt w Sekcji Technicznej tegoż Wydziału, 1857–1859. Sekretarz kl. 2-ej w Sekcji Włościan i Kolonistów Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1860–1861. Sekretarz w Sekcji Przemysłu i Instytutów tegoż Wydziału, 1862. Sekretarz w Sekcji Włościan i Kolonistów tegoż Wydziału, 1863–1866.

4670. Habich Ludwik
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz Sekcji Technicznej, następnie referent pomiarów, a od 1847 naczelnik Oddziału Pomiarów Sekcji Administracyjnej w Wydziale Dóbr i Lasów oraz członek Rady Budowlanej w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Ordery: SS 3 i 4.
1850–1866: Radca budowniczy w Radzie Ogólnej Budowniczej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1858. Budowniczy rządowy, 1859–1866. Członek Rady Ogólnej Budowniczej, 1859–1866. Naczelnik pomiarów w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Emeryt, 1854. Radca dworu, 1851. Ordery: SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1855).

4672. Hachurski Wojciech
1850–1860: Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1860. Radca honorowy, 1854. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1857), SS 3 (1858).

4673. Haciski Jan
1828–1830: Asystent w Kontroli Stempla Kollateralnego Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1828–1829. Rachmistrz tamże, 1830.

4674. Haczewski Józef
1829–1835: Sekretarz w Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1829–1830, 1834–1835.
1834–1835: Zatrudniony jako sekretarz Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

4676. Hadziewicz Stanisław
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu szydłowieckiego w województwie sandomierskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834.

4677. Hadziszewski Sebastian
1858–1859: Kontroler w Kontroli Skarbowej w Kaliszu, 1858. Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1859. Radca honorowy.

4678. Haensel Adam
1845–1848: Pomocnik rewizora skarbowego w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, od 1845. Rewizor skarbowy w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1848.
1850: Rewizor skarbowy w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850.

4680. Haerkner Władysław
1859: Dziennikarz kontroli Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859.
1860–1866: Dziennikarz w Kasie Głównej Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1860–1861. Dziennikarz i sekretarz tamże, 1862. Rachmistrz w Sekcji Rachunkowej tejże Dyrekcji, 1863–1864. Płatnik objazdowy w Oddziale Kasy Głównej tejże Dyrekcji, 1865–1866.

4681. Haffner Jakub
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku inżyniera adiunkta w służbie cywilnej w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

4682. Hagenmejster Edward
1843: Zatrudniony na stanowisku adiunkta kontroli w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1843.
1844: Rachmistrza Sekcji Konsumpcyjnej i Tabak Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1844.

4683. Hagmajer Rafał
1856–1866: Sekretarz kl. 3-ej w Wydziale Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1856–1858, 1860–1861. Sekretarz kl. 1-ej tamże, 1859. Sekretarz w Służbie Ogólnej tegoż Wydziału, 1862– 1865. Sekretarz w Sekcji Potrzeb Wojska i Zaciągu Wojskowego tegoż Wydziału, 1866. Registrator kolegialny. Sekretarz gubernialny, 1858.

4684. Hahlaman Teodor
1842–1845: Podarchiwista Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Podlaskiego, od 1842. Asystent w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1845.

4685. Hahn Antoni
1834: Rachmistrz Sekcji Rachunkowości w Biurze Kontroli i Rachunkowości w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz kl. 2-ej i 3-ej Sekcji Rachunkowości, Biuro Kontroli i Rachunkowości w Wydziale Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834– 1840. Referent rachmistrz Sekcji Rachunkowości Zarządu Naczelnego Okręgu XIII Komunikacji Lądowych i Wodnych, od 1841.
1850–1859: Naczelnik referatu w Wydziale Rachuby Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1850–1853. Naczelnik referatu w Wydziale Administracyjnym tegoż Zarządu, 1854–1859. Radca honorowy. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1852), za 20 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 3 (1859).

4687. Hahn Józef
1834–1835: Referent Sekcji Miast i Nominacji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834. Referent Sekcji Administracji i Policji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.
1834–1847: Referent Sekcji Miast i Nominacji Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Referent w Sekcji Administracyjno-Policyjnej tego Wydziału, do 1847. Ordery: SA 3.
1850–1861: Naczelnik Sekcji IV Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1851. Naczelnik Sekcji Przemysłu i Instytutów Wydziału Przemysłu i Kunsztów tejże Komisji, 1861. Członek Rady Przemysłowej z urzędu, 1861. Radca kolegialny, 1861. Ordery: SA 3, SS 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1861).

4689. Haintz
1822: Budowniczy okręgowy w Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1822.

4690. Hajdes Ksawery
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku zastępcy brygadiera Kompanii Rzemieślniczej Drogowej w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.
1844–1848: Zatrudniony na stanowisku brygadiera korpusu rzemieślników w służbie Ogólnej Zarządu Naczelnego Okręgu XIII Komunikacji Lądowych i Wodnych.
1850–1860: Buchalter w Wydziale Rachuby Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1850–1855. Buchalter w Wydziale Administracyjnym tegoż Zarządu, 1856–1860. Radca honorowy, 1854. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1858), SS 3 (1859).

4691. Hajduk
1834: Zatrudniony na stanowisku adiutanta przy Namiestniku w Kancelarii Przybocznej Namiestnika JCKM w Królestwie Polskim. Porucznik lejbgwardii ułańskiego pułku.

4692. Hajgeli Józef
1857–1866: Archiwista w Biurze Prokuratora w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1857–1859. Sekretarz w Biurze Prokuratora tamże, 1860–1866.

4693. Hajkowski Adolf
1839–1842: Zatrudniony na stanowisku podsekretarza do języka rosyjskiego w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1839–1842.

4708. Hałaczkiewicz Franciszek
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu szadkowskiego w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4694. Halicki Daniel
1828: Referent Sekcji Duchownej Rzymsko-Katolickiej Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1828.

4697. Halman Teodor
1850–1866: Adiunkt w Kontroli Skarbowej w Lublinie, 1850– 1854. Adiunkt w Kontroli Skarbowej w Kaliszu, 1855–1857. Sekretarz wydziału w Oddziale Dochodów Niestałych Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1858–1861. Referent tamże, 1862–1866.

4699. Halpert Aleksander
1845–1848: Zatrudniony jako członek p. o. starszego pomocnika Komitetu Przygotowawczego w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego, 1845– 1848.
1850: P. o. starszego pomocnika w Komisji Przygotowawczej do Rewizji i Ułożenia Praw Królestwa Polskiego, 1850. Ordery: SA 3, SS 3 (1850).

4704. Halpert Borys
1832–1834: Od 1832 r. urzędnik państwowy. Intendent w Dyrekcji Teatrów Warszawskich, 1834.
1835–1836: Zatrudniony jako członek Dyrekcji Teatrów w Dyrekcji Teatrów oraz Wszelkich Widowisk Dramatycznych i Muzycznych w Królestwie w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835–1836.
1839–1846: Zatrudniony jako sekretarz Wydziału Administracji Ogólnej, następnie referent w Sekcji Miast i Sekcji Wojskowej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1839–1846.
1853–1860: Naczelnik kancelarii w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1853–1860.

4705. Halpert Ludwik
1841–1848: Członek Rady Głównej Opiekuńczej prezydujący w Radzie Szczegółowej Domu Zdrowia, od 1841. Członek Komisji Umorzenia Długu Krajowego, od 1844.
1851: Zastępca sędziego kadencyjnie zasiadającego w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1851.

4707. Halpert Tytus
1863–1866: Pomocnik sekretarza głównego w Biurze Rady Zarządzającej Drogi Żelaznej, 1863–1864. Wicereferendarz kl. 2-ej w Kancelarii Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1865–1866.

4710. Hamięcki Antoni
1865: Dziennikarz w Służbie Ogólnej Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1865.

4711. Hampel
1822: Asesor budowniczy w Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1822.

4712. Hamulecki Hipolit
1846–1848: Zatrudniony od 1846 na stanowisku pomocnika archiwisty w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Radomskiego.
1850–1852: Dziennikarz wydziału w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1851. Pomocnik archiwisty i dziennikarz tamże, 1852.

4714. Hanke Ludwik
1821: Naczelnik Wydziału Górnictwa Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1821.

4715. Hankiewicz
1848: Referent spisu wojskowego Wydziału Wojskowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1848.

4716. Hankiewicz Jan
1819–1830: Sekretarz generalny Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1819–1830.

4718. Hann Antoni
1850–1861: Intendent w Urzędzie Mennicy Warszawskiej, 1850– 1857. Dyrektor Mennicy, 1858–1861. Członek Komitetu Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej, 1855–1858. Ordery: SS 2 (1861).
1854–1861: Członek przybrany Rady Przemysłowej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1854– 1861. Intendent Mennicy Warszawskiej, 1854–1860. Dyrektor Mennicy Warszawskiej, 1861.

4722. Hanusowicz Stanisław
1839–1848: Zastępca rachmistrza w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, od 1839. Zastępca rachmistrza Sekcji Dóbr tego Wydziału. Pomocnik rewizora skarbowego w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, 1845–1848.
1850–1851: Pomocnik rewizora skarbowego w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1851.
1852–1853: Kontroler powiatowy w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1852–1853.
1854–1861: Kontroler powiatowy w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1854–1861. Asesor kolegialny, 1856.

4725. Hanusz Feliks
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego.

4726. Hanusz Józef
1834: Pomocnik Ekspedytury w Sekretariacie Generalnym Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1848: Pomocnik ekspedytury Sekretariatu Generalnego Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Następnie dziennikarz, ekspedytor i starsz pomocnik w Wydziale Administracyjno-Rachunkowym Administracji Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1834–1848. Ordery: SS 3.
1850–1859: Starszy pomocnik w Wydziale Administracyjno-Rachunkowym Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1850. Archiwista w Kancelarii Zarządu tegoż Okręgu, 1851–1859. Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1857. Ordery: SS 3 (1850), za 15 lat nieskazitelnej służby (1855), za 20 lat nieskazitelnej służby (1858), SA 3 (1859).
1860–1864: Egzekutor w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1860. Egzekutor i rządca domu tamże, 1861–1864. Asesor kolegialny. Ordery: SA 3, SS 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1860).

4730. Hanusz Stanisław (może: le.1164.1.3)
1860–1866: Pomocnik referenta w Zarządzie Interesów Obrządku Greko-Unickiego Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1860–1861. Sekretarz w Wydziale Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1862. Sekretarz w Zarządzie Interesów Obrządku Greko-Unickiego tegoż Wydziału, 1864. Sekretarz w Zarządzie Spraw Greko-Unickich Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1865–1866.

4731. Hanuszewski
1820: Dozorca stempla w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1820.

4733. Hardonin Tomasz
1820: Inspektor w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1820.

4738. Harłampowicz
1834: Zatrudniony w Garwolinie jako kontroler w Kontroli Handlu Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

4739. Hass Otton
1864–1866: Prezydujący w Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1864. Przewodniczący tamże, 1865–1866. Ordery: SS 3, Grobu Świętego, SA 2 (1866).

4740. Hassewicz Szymon
1835–1848: Zatrudniony jako tłumacz pism rosyjskich obwodu lubelskiego Komisji Województwa Lubelskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1837. Podrachmistrz Wydziału Wojskowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, od 1847.

4742. Hassman Tadeusz
1834–1835: Adiunkt Sekcji Wojskowej Wydziału Wojskowo-Policyjnego Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1834–1835.
1834–1842: Zatrudniony jako adiunkt Sekcji Wojskowej Wydziału Policyjno-Wojskowego Komisji Województwa Sandomierskiego (w Radomiu) w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

4743. Hassman Tomasz (może: lu.38990)
1834–1835: Zatrudniony jako regent Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

4744. Hassmann Franciszek (może: lu.38983, lu.38989)
1819–1828: Komisarz zasiadający w Wydziale Administracyjnym Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1819. Komisarz zasiadający w Wydziale Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1820–1821. Komisarz zasiadający w Wydziale Administracyjnym i Oświecenia Publicznego Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1822–1828. Ordery: SS 3.

4745. Hauke Aleksander
1861–1866: Naczelnik Warszawskiej Straży Ogniowej. Administrator Księstwa Łowickiego, 1861–1866. P. o. prezesa Dyrekcji Teatrów, 1862–1866. Pułkownik, 1861. Generał-major, 1865. Ordery: SW 4 z kok., SS 2, Kor. Żel. 3, Leop.

4746. Hauke Ludwik
1819–1830: Szef wydziałowy w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1819. Naczelnik Wydziału Górnictwa Krajowego w Komisji Rządowej, 1820–1825.
1838: Członek nadzwyczajny Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Radca stanu. Ordery: SS 2.

4748. Hauke Maurycy
1819–1830: Dyrektor generalny i zastępca ministra wojny w Komisji Rządowej Wojny, 1819–1822. Dyrektor generalny i pełniący tymczasowo obowiązki ministra prezydującego w Komisji Rządowej Wojny, 1823–1830. Radca stanu, 1819– 1821. Członek Rady Administracyjnej, 1827–1830.
1830: Generał broni. Z-ca ministra wojny. Kwatermistrz wojska polskiego.

4750. Hauke Maurycy (może: le.1167.1.30, lu.39014)
1861–1866: Urzędnik nadetatowy w Kancelarii Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego, 1861. Urzędnik do szczególnych poruczeń kl. 8-ej tamże, 1862–1866.

4751. Hausbrandt Henryk
1850–1866: P. o. kontrolera w Biurze Wydziału Administracji i Kontroli Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850. Kontroler tamże, 1851–1866. Kontroler depozytu Trybunału w Łomży. Sekretarz kolegialny, 1854. Radca honorowy, 1858. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1856).

4752. Hausbrandt Jan (może: psb.8254.2, sw.558806)
1834–1835: Zatrudniony w Łomży jako kontroler Wydziału I (pow. łomżyński, tykociński, biebrzański) Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

4754. Hauszyld Franciszek
1835: Zatrudniony na stanowisku asystenta w Ekspedycji Towarów Zagranicznych Sekcji Lądowej przy Komorze Konsumowo-Składowej w Warszawie w Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu.

4755. Hawryłkiewicz Nikodem
1857–1865: Asesor nadleśny w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1857–1858. Asesor nadleśny w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1859–1865. Radca honorowy. Asesor kolegialny, 1860. Ordery: za 25 lat nieskazitelnej służby (1865).

4757. Hebda Stanisław
1835–1848: Adiunkt w Sekcji Buchalterii Wydziału Kontroli Generalnej i Podatków Stałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Rachmistrz tamże. Naczelnikiem kontroli tamże, od 1847.
1850–1863: Naczelny kontroler w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, Wydział Kontroli i Podatków Stałych, Sekcja Buchalterii, 1850–1858. Naczelnik sekcji tamże, 1859–1863. Asesor kolegialny, 1857. Radca dworu, 1860. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1858), SS 3 (1859).

4759. Hebda Wincenty
1851–1866: Sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, 1851– 1855. Prezes Trybunału Cywilnego, 1856–1861. Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Płockiej, 1856–1861. Członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1865–1866. Radca kolegialny, 1853. Radca stanu, 1859. Rzeczywisty radca stanu, 1865. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 2 (1865).

4760. Hecker Józef
1839–1848: Zatrudniony od 1839 na stanowisku archiwisty, a od 1843 sekretarza i urzędnika przy naczelniku wojennym Guberni Kaliskiej.
1850–1855: Urzędnik w Zarządzie Naczelnika Wojennego w Kaliszu, 1850–1855. Sekretarz kolegialny, 1851.

4762. Hederstern Aleksander
1846–1848: Zatrudniony na stanowisku wicedyrektora Wydziału Administracji Ogólnej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1846–1848. Radca stanu. Kamerjunker. Ordery: SA 3, za 25 lat nieskazitelnej służby.

4765. Hedrych Antoni
1834–1835: Asystent archiwisty Służby Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.
1836–1837: Asystent archiwisty w Wydziale Skarbowym Komisji Województwa Krakowskiego.
1845–1848: Podarchiwista w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Radomskiego, od 1845.
1850: Adiunkt archiwum w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850.

4768. Heilman August
1856–1861: Wiceprezes Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, 1856–1858. Członek IX Departamentu Rządzącego Senatu, 1859–1861. Radca kolegialny. Rzeczywisty radca stanu, 1859. Ordery: SA 3 (1856), za 20 lat nieskazitelnej służby (1858).

4769. Heinrich Adolf
1864–1866: Adiunkt prawny w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1864–1866.

4770. Heinrich Aleksander
1861–1865: Rachmistrz w Zarządzie Magazynu Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1861–1862. Kontroler w Wydziale Ekonomicznym tejże Dyrekcji, 1863–1864. Kontroler w Magazynie Głównym tejże Dyrekcji, 1865.

4771. Heinrich Karol (może: sw.222402)
1858–1866: Rachmistrz kl. 3-ej w Biurze Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1858–1861. Rachmistrz w Sekcji Rachuby Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1862. Sekretarz w Sekcji Administracyjno-Rachunkowej tegoż Wydziału, 1863. P. o. kontrolera tamże, 1864. P. o. kontrolera w Sekcji Administracyjno- Rachunkowej Wydziału Wyznań Komisji rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1865. Kontroler tamże, 1866. Sekretarz kolegialny.

4773. Heinrich Teodor
1832–1866: Asesor farmacji w Urzędzie Gubernialnym Mazowieckim, 1832. Członek Dozoru Szkolnego Szkół Wydziałowych i Rady Nadzorczej Szkół Elementarnych i Prywatnych. Członek Dozoru Szkoły Ewangelickiej w Warszawie. Profesor w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie, 1844. Członek Rady Lekarskiej Królestwa Polskiego. Aptekarz-radca farmaceutyczny Rady Lekarskiej, 1850. Członek etatowy tejże Rady, 1851–1861. Członek honorowy tejże Rady, 1862–1863. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1862–1866. Radca stanu. Ordery: SS 3, za 30 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 2, SW 1 (1858), za 35 lat nieskazitelnej służby (1859), SW 4 (1860), za 40 lat nieskazitelnej służby (1862).
1845–1848: Członek etatowy Rady Lekarskiej, aptekarz, zasiadał w radach szczegółowych Rady Głównej Opiekuńczej. Ordery: SS 3.

4774. Heisler Jan (może: 7.657.2)
1827–1835: Referent do spraw defraudacyjnych w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1827, 1829–1830. Komisarz zasiadający w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1834–1835.

4775. Heissler Karol
1826: Referent do spraw defraudacyjnych w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1826.

4776. Hejdenrejch Franciszek (może: sw.473919, sw.564217)
1834–1837: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza kl. 2-ej, następnie kl. 1-ej w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego (przemianowanej następnie w Dyrekcję Ubezpieczeń) w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1837.

4855. Heylman Karol August
1819–1861: Aplikant w Trybunale Cywilnym Województwa Mazowieckiego, 1819. Szef Biura Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1827. Podprokurator przy Sądzie Apelacyjnym, 1830. Sędzia, 1837. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego, 1855. Członek Senatu, 1858. Członek Rady Stanu, 1861. Różne funkcje w Wydziale Spornym i Wydziale Próśb i Zażaleń.
1834–1847: Zatrudniony jako podprokurator, następnie sędzia Sądu Apelacyjnego, w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1847.
1850–1866: Sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, 1850– 1855. Radca stanu w Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1862. Stały członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1863–1864. Radca kolegialny, 1851. Rzeczywisty radca stanu, 1862. Ordery: SA 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1862).

4779. Hejlmejer Ludwik
1835–1839: Zatrudniony na stanowisku mierniczego leśnego w Sekcji Administracyjnej, a następnie w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1835–1839. Ordery: SS 4.

4780. Hejmans Józef
1834: Zatrudniony na stanowisku komisarza miasta Rawy w Obwodzie Rawskim w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast, 1834.

4781. Hejmbruch Antoni
1834–1835: Zatrudniony jako komornik powiatu zgierskiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4782. Hejmer Edward
1850–1851: Pomocnik w Głównej Kasie Oszczędności Dyrekcji Ubezpieczeń, 1850. Rachmistrz kl. 3-ej tamże, 1851.

4783. Hejmer Ludwik
1848: Zatrudniony jako pomocnik kasjera Kasy Głównej Oszczędności w Dyrekcji Ubezpieczeń.

4784. Hejmer Wilhelm
1834–1835: Zatrudniony jako poborca Kasy Obwodowej w Mariampolu w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

4785. Hejne Fryderyk
1834: Zatrudniony w Radzyniu jako kontroler Kasy Obwodowej Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

4786. Hejnrich
1834–1835: Opiekun prezydujący w Radzie Szpitala Ewangelickiego Rady Głownej Opiekuńczej Instytutów Dobroczynnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1835.

4787. Hejser Antoni (może: sw.159471)
1834–1835: Zatrudniony jako komornik Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

4788. Hejsler Jan
1834–1848: Zatrudniony na stanowisku komisarza Sekcji Ogólnej, następnie od 1838 komisarza Wydziału Skarbowego Województwa Sandomierskiego, a od 1843 radcy Rządu Gubernialnego w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Sandomierskiego. W 1845 objął stanowisko radcy Rządu Gubernialnego w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Radomskiego. Ordery: SA 3.
1850–1858: I radca wydziału w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850. I radca gubernialny tamże, 1851–1858. Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Radomskiej, 1853–1858. Radca kolegialny, 1852. Ordery: SA 2 (1850), za 20 lat nieskazitelnej służby (1857).

4790. Helbich Adam
1851–1866: Członek honorowy Urzędu Lekarskiego Guberni Warszawskiej, 1851–1852. Członek honorowy Rady Lekarskiej, 1851–1866. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1855–1866. Radca dworu, 1855. Radca kolegialny, 1861. Ordery: SS 2 (1861).

4791. Helcel Józef (może: sw.253620, sw.872978)
1859–1866: Podprokurator w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1859–1863. Sędzia tamże, 1864–1866. Asesor kolegialny. Radca dworu, 1861. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1860), SS 3 (1862).

4792. Helcel Wojciech
1835: Zatrudniony jako patron przy Kancelarii Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Mazowieckiego, 1835.
1850: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1850.
1851–1866: Obrońca w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1851–1866.

4798. Hełczyński Ludwik (może: le.1174.1.2, sw.721420)
1864–1866: Inżynier oddziałowy w Służbie Drogowej Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1864–1866.

4799. Hełczyński Michał
1839–1841: Zatrudniony kolejno na stanowisku adiunkta rachunkowości Sekcji Ogólnej, sekretarza Sekcji Konsumpcji i Tabak oraz sekretarza Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

4800. Hełczyński Michał
1850–1866: Referent w Oddziale Propinacyjnym Sekcji Konsumcyjno- Propinacyjnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. P. o. naczelnika 2-ej ekspedycji w Wydziale Celnym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1852. Naczelnik 2-ej ekspedycji tamże, 1853–1856. Naczelnik 1-ej ekspedycji tamże, 1859–1861. Zarządzający wydziałem tamże, 1862. Dyrektor wydziału tamże, 1864. Urzędnik spadły z etatu zaliczony do Kancelarii Przybocznej Namiestnika, 1865. Starszy referent tamże, 1866. Asesor kolegialny, 1853. Ordery: SA 3 (1850), SA 2 (1856), za 15 lat nieskazitelnej służby (1859), SS 2 z koroną (1861).

4795. Held Juliusz
1859–1863: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1859–1860, 1863.

4796. Heller Antoni
1834: Zatrudniony jako wójt gm. kieleckiej Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

4797. Heltzel Józef (może: sw.872978)
1854–1858: Podprokurator w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1854–1858. Asesor kolegialny, 1856.

4801. Hempel Jakub
1823–1830: Budowniczy wojewódzki w Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1823–1830.

4802. Hempel Jan Marian
1840–1843: W 1840 przyjęty przez Bank Polski do służby górniczej i zatrudniony jako elew w Dziale Miernictwa Sekcji Technicznej Banku w Warszawie. Pomocnik inżyniera górniczego w kopalni Reden w Dąbrowie Górniczej, 1841. Urzędnik w Wydziale Górniczym w Warszawie, 1843.

4803. Hempel Joachim
1855: Sędzia pokoju pow. łukowskiego, 1855.

4804. Hempel Stanisław
1852–1866: P. o. młodszego pomocnika kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1852–1856. P. o. starszego pomocnika kontrolera tamże, 1857–1858. Starszy pomocnik kontrolera tamże, 1859. Młodszy kontroler tamże, 1860–1861. Pomocnik kontrolera tamże, 1862. Dziennikarz w Służbie Ogólnej tejże Izby, 1863–1864. Młodszy buchalter w Buchalterii tejże Izby, 1865. Młodszy kontroler w Kontroli tejże Izby, 1866. Registrator kolegialny, 1853. Sekretarz kolegialny, 1854. Sekretarz gubernialny, 1857.

4805. Hempel Wilhelm
1850–1858: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1850, 1854–1855, 1857–1858.

4806. Hendinger Ksawery
1863–1866: Zastępca ekspedytora głównego w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863–1864. Zastępca ekspedytora głównego w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego, 1865. Dziennikarz główny tamże, 1866.

4809. Hendrykowski Karol
1834–1835: Rachmistrz w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1834–1835.
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, od 1840 nadrachmistrz Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Krakowskiego, 1840. Asesor ekonomiczny w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1841–1848.
1850–1864: Naczelnik Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1859, 1862–1864. Asesor kolegialny, 1853. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1857), SS 3 (1859).
1860–1861: Naczelnik Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1860–1861. Radca dworu. Ordery: SS 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1860).

4812. Henke Karol Fryderyk Gustaw
1819–1848: W latach 1819–1822 kolejno: taksator, mierniczy, komisarz leśny, inspektor węglarstwa przy Górnictwie Rządowym z rangą nadleśnego generalnego (wojewódzkiego). Nadleśny generalny woj. sandomierskiego, 1826. Komisarz leśny w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1833. Inspektor lasów, 1840–1848.
1834–1848: Komisarz Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Komisarz Oddziału Lasów tego Wydziału. Inspektor leśny Sekcji Administracyjnej tego Wydziału. Urzędnik do szczególnych poruczeń tego Wydziału, od 1844. Ordery: SA 3, SS 3.

4813. Henrych Ludwik
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu kaliskiego w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4814. Henszel Aleksander
1835: Urzędnik kl. 12-ej zatrudniony w Wydziale Dyrektora Lazaretów, 1835.

4815. Hentschel Karol
1835: Zatrudniony na stanowisku pisarza Komory Celnej II Rzędu w Grodziszczku, w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1835.

4816. Hentzel Jakub
1838–1839: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza Wydziału Administracyjnego Komisji Województwa Mazowieckiego, 1838–1839.

4817. Hentzel Karol
1830: Rachmistrz Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1830.

4818. Hepner Edward
1852: Buchalter kl. 3-ej w Wydziale Kontroli i Kas Dyrekcji Ubezpieczeń, 1852.

4819. Heppen Julian
1844–1866: W Zarządzie Komunikacji, 1844. Archiwista w Inspekcji Dróg Żelaznych w Królestwie Polskim, 1854–1858. Dziennikarz w Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Pracownik kancelarii tamże, 1850–1858. Urzędnik do pisma tamże, 1862–1863. Sekretarz-referent w Zarządzie Komunikacji w Królestwie Polskim, Służba Nadzoru Dróg Żelaznych, 1864–1866. Urzędnik Kancelarii Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, Służba Kontroli Głównego Nadzoru Dróg Żelaznych przy Dyrektorze Głównym Skarbu, 1860–1863. Registrator kolegialny, 1851. Sekretarz gubernialny, 1858. Sekretarz kolegialny, 1861.

4820. Heppen Ludwik (może: sw.550160)
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu pilickiego w województwie krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4973. Horbaczewski Bernard
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu kalwaryjskiego woj. augustowskiego, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.
1846–1848: Asesor prawny Służby Ogólnej w Rządzie Gubernialnym Augustowskim, 1846–1848.
1850–1866: Asesor prawny w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1864. Radca prawny w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego tegoż Rządu, 1865. Radca prawny w Oddziale Dóbr Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego tegoż Rządu, 1866. Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1860. Ordery: SA 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1865).

4823. Herburt Tadeusz
1852–1866: Sekretarz w Sekcji Ogólnej Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1852–1855. Rachmistrz tamże, 1856–1857. Kontroler w Sekcji Emerytalnej tejże Komisji, 1858–1862. Referent w Sekcji Ogólnej Wydziału Kontroli i Podatków Stałych, 1863. Starszy referent w Sekcji Emerytalnej tegoż Wydziału, 1864–1865. Starszy referent w Sekcji Wypłat tegoż Wydziału, 1866.

4825. Herdych Jan
1842–1844: Adiunkt archiwisty Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Krakowskiego, następnie Kieleckiego i Radomskiego, 1842–1844.

4826. Hergel Antoni
1834–1835: Zatrudniony jako sekretarz, naczelnik nadzwyczajny Głównego Urzędu Pocztowego Nadwornego w Dyrekcji Generalnej Poczt w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834– 1835.

4827. Hering Edward
1864–1865: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1864–1865.

4828. Herkner Józef
1834–1835: Zatrudniony jako asystent medalierstwa I Sekcji Technicznej w Dyrekcji Mennicy, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834–1835.
1850–1864: Medalier w Sekcji Technicznej Urzędu Mennicy Warszawskiej, 1850–1861. Starszy medalier tamże, 1862–1864. Radca honorowy, 1853. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3, za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

4831. Herman Franciszek
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca Wydziału IV powiatu i miasta Warszawy w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4832. Herman Józef (może: le.1180.1.5)
1834–1835: Zatrudniony w Hrubieszowie jako poborca Kasy Obwodowej w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

4833. Herman Juliusz (może: sw.430511)
1861–1862: Zastępca sędziego kadencyjnie zasiadającego w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1861. Sędzia kadencyjnie zasiadający tamże, 1862.

4834. Herman Ksawery
1835: Pisarz w Komorze Celnej I Rzędu w Aleksocie, w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1835.

4835. Herman Ludwik
1844–1848: Zatrudniony na stanowisku adiunkta Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1844–1848.
1850–1866: Asesor ekonomiczny okręgowy w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1852. Asesor ekonomiczny okręgowy w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1853–1855. Naczelnik tejże Sekcji, 1857–1866.

4837. Hermann Klemens
1819–1830: Podsekretarz Biura Rachunkowości Komisariatu w Komisji Rządowej Wojny, 1819–1822. Sekretarz Biura Furażu i Wynagrodzeń w Komisji Rządowej Wojny, 1822, 1826–1830.

4838. Hermann Mejer
1866: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1866.

4839. Hermanowicz Ignacy
1857–1861: Rachmistrz w Oddziale Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1857. Sekretarz leśny w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1858–1861.

4840. Hermanowicz Jan (może: sw.451846)
1819–1821: Komisarz zasiadający w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1819–1821.

4841. Hermanowicz Jan (może: sw.451846)
1853–1855: Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Lubelskiej, 1853–1855. Radca Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1853–1855. Radca kolegialny.

4842. Hermanowicz Piotr
1827–1835: Kontroler Kasy Wojewódzkiej w Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1827–1829. Nadrachmistrz w Sekcji Dóbr Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1830. Asesor ekonomiczny w Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Sandomierskiej, 1834–1835.
1834–1847: Asesor ekonomiczny Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Naczelnik- referent Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Lubelskiego. Naczelnik tamże, od 1844. Radca rządu tego Wydziału, 1847.
1850–1862: I radca gubernialny skarbowy w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1850–1862. Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Lubelskiej, 1856, 1858–1861. Radca kolegialny, 1851. Radca stanu, 1860. Ordery: z 20 lat nieskazitelnej służby (1853), SS 2, za 25 lat nieskazitelnej służby.

4845. Hermański Adam
1865–1866: Naczelnik oddziału w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1865. Poborca w Oddziale Poborów Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego tegoż Rządu, 1866. Ordery: SS 2, za 15 lat nieskazitelnej służby (1866).

4846. Hersztopski Florian
1835: Zatrudniony na stanowisku buchaltera w Ekspedycji Towarów Krajowych Sekcji Lądowej przy Komorze Konsumowo-Składowej w Warszawie w Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1835.

4847. Hertz August
1834–1835: Komisarz zasiadający w Wydziale Policyjno-Wojskowym Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1834–1835.
1834–1839: Zatrudniony jako komisarz Wydziału Wojskowo-Policyjnego Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1839. Ordery: SS 3, SW 4, S. A. 3.

4850. Hertz Teodor
1850–1866: Adiunkt w Sekcji Celnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852. Adiunkt w Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1853–1856. Adiunkt Archiwum tejże Sekcji, 1857–1858. Adiunkt rachunkowości w Służbie Biurowej tejże Sekcji, 1859–1860. Rachmistrz w Sekcji Konsumpcyjnej tejże Sekcji. Buchalter w Oddziale Kontroli Urzędu Loterii, 1866.

4849. Hertz Teodor
1855–1866: Młodszy cenzor w Warszawskim Komitecie Cenzury, 1855. P. o. starszego cenzora tamże, 1856–1863. Starszy cenzor tamże, 1864–1865. Prezydujący w tymże Komitecie, 1865–1866. Sekretarz kolegialny. Radca kolegialny, 1857. Radca honorowy, 1858. Asesor kolegialny, 1860.

4851. Hess Kornel (może: sw.718876)
1863–1864: Podsekretarz w Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863–1864.

4852. Hess Wincenty (może: sw.897455)
1860–1865: Sekretarz kl. 3-ej w Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1860–1861. Podsekretarz w Sekcji Wyznań Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1862. Rachmistrz w Oddziale Zapisów Funduszów Duchownych tegoż Wydziału, 1863. Referent w Zarządzie Interesów Obrządku Greko-Unickiego tegoż Wydziału, 1864. Referent w Zarządzie Spraw Greko-Unickich Wydziału Wyznań Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1865. Radca honorowy.

4824. Heybowicz-Herburt Jan Henryk Stanisław
1865–1900: Naczelnik wydziału w Izbie Skarbowej w Kaliszu. Urzędnik Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1865. Po zwinięciu komisji rządowych – w Zarządzie Ministerstwa Skarbu Cesarstwa w Warszawie. Od 1872 asesor Wydziału Izby Skarbowej w Kaliszu. Naczelnik tegoż, 1879–1900.

4853. Heydenreich Karol
1820–1821: Rachmistrz w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1820–1821.

4854. Heylman August
1824–1830: Sekretarz prezydialny Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1824–1830.

4856. Heyne Fryderyk
1834: Kontroler w Kasie Wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1834.

4863. Higesberger Józef
1838–1848: Od 1838 pracował na stanowisku adiunkta prawnego w Sekcji Sekwestru i Konfiskat, a od 1841 jako adiunkt w Wydziale Lasów i Dóbr Rządowych. Zatrudniony do 1846 jako adiunkt, a od 1844 jako referent w Sekcji Prawnej, w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1859: Referent w Sekcji Prawnej Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852. Naczelnik tejże Sekcji, 1853–1859. Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1857. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 3 (1858).

4865. Hignet Emilian
1846–1848: Zatrudniony na stanowisku referenta, a następnie młodszego cenzora w Kancelarii Cenzury Rządowej w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1846–1848.
1850–1866: II redaktor w Wydziale Zagranicznym Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1850–1852. I redaktor tamże, 1853–1861. Redaktor w Wydziale Korespondencji Zagranicznej tegoż Zarządu, 1862. Urzędnik zaliczony do Kancelarii Przybocznej Namiestnika składający Oddział Gazet – redaktor, 1863–1866. Młodszy cenzor w Warszawskim Komitecie Cenzury, 1850–1855. P. o. starszego cenzora tamże, 1856–1864. Starszy cenzor w Wydziale Prasy Periodycznej, 1865–1866. Radca honorowy, 1851. Asesor kolegialny, 1858. Radca dworu, 1860. Ordery: SS 3 (1860), SS 2 (1863), SA 3 (1865).

4866. Hignet Juliusz
1838–1848: Zatrudniony na stanowisku referenta, a następnie młodszego cenzora w Kancelarii Cenzury Rządowej w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1838– 1848.
1850–1866: I redaktor w Wydziale Zagranicznym Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1850–1852. Naczelnik wydziału tamże, 1853– 1862. Urzędnik do szczególnych poruczeń przy Wydziale Korespondencji Zagranicznej tegoż Zarządu, 1862. Urzędnik zaliczony do Kancelarii Przybocznej Namiestnika składający Oddział Gazet – naczelnik, 1863–1866. Młodszy cenzor w Warszawskim Komitecie Cenzury, 1850–1855. P. o. starszego cenzora tamże, 1856–1861. Starszy cenzor tamże, 1864. Starszy cenzor w Wydziale Prasy Periodycznej, 1866. Asesor kolegialny, 1851. Radca dworu, 1856. Radca kolegialny, 1859. Ordery: SA 3 (1850), SS 3, O. C. 4, za 15 lat nieskazitelnej służby (1857), SS 2 (1861), za 20 lat nieskazitelnej służby (1862), SA 2 (1865).

4868. Hilchen Wiktor (może: 7.663.81)
1848: Adiutant naczelnika wojennego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1848.
1850–1852: Adiutant naczelnika wojennego guberni płockiej, 1850– 1852. Porucznik. Sztabs-kapitan, od 1852.

4870. Hilczyński Antoni
1834–1848: Zatrudniony w Igołomii jako pisarz Komory Wychodowej I Rzędu w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Pisarz oraz naczelnik Komory Celnej I Klasy w Wieruszowie, w Rządzie Gubernialnym Kaliskim. Rewizor skarbowy w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Mazowieckiego, od 1845.
1850–1857: Rewizor skarbowy w Służbie Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1857. Asesor kolegialny.

4872. Hilczyński Wawrzyniec (może: sw.167029)
1834–1835: Pisarz Kancelarii Hipotecznej Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

4873. Hilferding Piotr
1837–1838: Urzędnik w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim, 1837–1838.

4874. Hilgers Ludwik
1859: Kontroler główny w Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859.

4877. Hilke Henryk
1842–1848: Sekretarz Sekcji Technicznej w Wydziale Lasów i Dóbr Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Asesor ekonomiczny Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1845. Naczelnik tej Sekcji, 1846–1848.
1850–1860: Referent w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Referent w Sekcji Administracyjnej tegoż Wydziału, 1851, 1853–1854. Referent w Sekcji Technicznej tegoż Wydziału, 1858. Komisarz ekonomiczny tamże, 1859–1860. Radca dworu, 1860.

4880. Hill Wojciech
1834: Rachmistrz Sekcji Rachunkowości w Biurze Kontroli i Rachunkowości w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1848: Rachmistrz Sekcji Rachunkowości, Biuro Kontroli i Rachunkowości w Wydziale Wyznań i Oświecenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1848. Radcy honorowy.

4882. Hiller Jan
1853: Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1853.

4883. Hincz Antoni
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku komisarza obwodu siedleckiego w Komisji Województwa Podlaskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1835.

4884. Hincz Antoni
1861: Radca Rządu Gubernialnego w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1861. Członek Deputacji Szlacheckiej z urzędu zasiadający w Biurze Marszałka Szlachty Guberni Lubelskiej, 1861. Radca kolegialny. Ordery: SS 2, SA 3, Krzyż Wielki srebrny, za 25 lat nieskazitelnej służby (1861).

4885. Hincz Dominik (może: sw.455632)
1834–1836: Rachmistrz kl. 2-ej w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1834–1836.

4886. Hincz Ignacy
1819–1835: Inżynier Dróg i Mostów w Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1819. Inżynier wojewódzki w Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1823–1824. Inżynier wojewódzki w Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1825–1830, 1834–1835.
1834–1841: Inżynier Służby Ogólnej Komisji Województwa Płockiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Następnie na tymże stanowisku w Rządzie Gubernialnym Płockim, do 1841. Ordery: SS 3, LH.

4888. Hintz Antoni
1822–1830: Inżynier dróg i mostów w Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1822–1823. Inżynier wojewódzki w Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1824– 1830. Ordery: Krzyż Wojskowy Polski srebrny, SS 4.

4889. Hipp Franciszek
1836: Sekretarz-redaktor korespondencji francuskiej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1836. Radca honorowy.

4890. Hirner Karol
1826–1835: Rachmistrz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1826–1830. Kontroler kas i rachunkowości w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1834–1835.
1834–1835: Zatrudniony jako kontroler Kas i Rachunkowości Sekcji Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

4892. Hirosz Antoni
1862–1866: Adiunkt prawny w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1862–1863. Starszy adiunkt w Sekcji Prawnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1864–1866.

4893. Hirschberg Wiktor (może: sw.260021)
1860–1866: Adiunkt w Sekcji Poborów Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1860–1866.

4894. Hirschel Franciszek
1863–1864: Pomocnik kontrolera w Sekcji Kontroli Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1863–1864.
1865–1866: Pomocnik rachmistrza w Kontroli Wydziału Rachunkowości Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1865–1866.

4895. Hirschfeld Ferdynand
1835: Sekretarz Sekcji Wychowania Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.
1837–1839: Sekretarz kl. 3-ej Sekcji Wychowania w Wydziale Wyznań i Oświecenia Publicznego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1837–1839.

4896. Hirszel Anastazy
1834–1835: Lekarz obwodu konińskiego Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1835.
1851–1859: Członek honorowy Urzędu Lekarskiego Guberni Warszawskiej, 1851–1854. Członek honorowy Rady Lekarskiej, 1855–1859. Ordery: SA 3 (1857).

4899. Hirszel Władysław (może: psb.8698.1)
1865–1866: Pomocnik kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1865–1866.

4901. Hiż Józef
1835: Inżynier obwodu warszawskiego w Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Województw Obwodów i Miast, 1835.

4910. Hładki Bazyli
1842–1848: P. o. sekretarza w Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1842–1848. Radca honorowy.

4911. Hłasko Józef (może: sw.124861)
1834–1835: Zatrudniony w Suwałkach jako kontroler Komory Konsumowej, Komory Celne, Wydział Skarbowy Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

4902. Hlebowicz Antoni
1859–1862: Urzędnik kancelaryjny w Biurze Centralnym Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859. Sekretarz tamże, 1860–1862.

4904. Hlebowicz Antoni Bolesław
1834–1839: Wizytator generalny szkół, 1834. Członek Rady Wychowania Publicznego, 1839.
1834–1847: Zatrudniony na stanowisku sekretarza, a następnie wizytatora i członka Rady Wychowania Publicznego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Radca kolegialny.

4907. Hliński Antoni (może: sw.172134)
1834–1835: Zatrudniony w Tykocinie jako kontroler Komory Celnej I Rzędu, Wydział Skarbowy Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

4916. Hoeckner Ferdynand
1834–1835: Zatrudniony jako medalier II Sekcji Technicznej w Dyrekcji Mennicy, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834–1835.
1850: Medalier w Sekcji Technicznej Urzędu Mennicy Warszawskiej, 1850.

4918. Hoerszelman Edward
1866: Komisarz rządowy w Służbie Nadzoru i Kontroli Dróg Żelaznych Zarządu Komunikacji w Królestwie Polskim, 1866. Ordery: SA 2, SS 2 (1866).

4919. Hoffman Antoni
1834–1835: Zatrudniony jako podpisarz w Sądach Kryminalnych Województw Mazowieckiego i Kaliskiego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości.
1862–1866: Sędzia w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1862– 1866. Ordery: SS 3, za 20 lat nieskazitelnej służby (1862).

4920. Hoffman Edward
1834–1848: Prokurator generalny Sądu Apelacyjnego w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości, do 1842. Członek senatu nieprzeznaczony do zasiadania w Wydziałach, IX Warszawski Departament Rządzącego Senatu. Rzeczywisty radca stanu, od 1843. Ordery: SW 4.
1850–1865: Członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, X Departament, 1850–1864. Członek z prawem przewodniczenia tamże, 1863. Członek senatu do stałego zasiadania w wydziałach nieprzeznaczony, 1865. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SW 4, SA 2 z koroną (1853), SW 3 (1858), za 25 lat nieskazitelnej służby (1859), VM 3 (1861).

4922. Hoffman Henryk (może: sw.494366)
1858–1866: Asystent przy dzienniku w Archiwum Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1858. Asystent Archiwum tamże, 1859–1861. Podsekretarz w Sekcji Konsumpcyjnej tegoż Wydziału, 1864–1866.

4923. Hoffman Józef
1836–1848: Zatrudniony jako ekspedytor, następnie dziennikarz i młodszy kontroler w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1836–1848.
1850–1860: P. o. młodszego kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850. P. o. kontrolera tamże, 1851–1858. Kontroler tamże, 1859–1860. Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1856), SS 3 (1858), za 20 lat nieskazitelnej służby (1859).

4928. Hoffmann Karol
1822–1828: Szef Wydziału Dyrekcji II Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1822–1828.
1834–1845: Radca Collegium Prokuratorii Generalnej w Królestwie Polskim, 1834–1842. Pomocnik naczelnego prokuratora w IX Warszawskim Departamencie Rządzącego Senatu. Od 1843 członek Rady Głównej Opiekuńczej. Ordery: SA 3.
1850–1855: Pomocnik naczelnego prokuratora w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, IX Departament, Wydział II, 1850. Członek Senatu nie przeznaczony do stałego zasiadania w wydziałach, 1851, 1854–1855. Członek Senatu, 1852–1853. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SA 2 (1850).

4926. Hoffman Karol (może: 9.104.495, 9.104.495, sw.725349)
1850–1854: Rachmistrz w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1854.

4930. Hofman Dymitr
1851–1853: Urzędnik kancelarii w Wydziale Wojskowym Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1851–1852. Urzędnik do pisma tamże, 1853.

4931. Hofman Karol (może: 9.104.495, sw.227537)
1855: Sekretarz w Urzędzie Lekarskim Guberni Radomskiej 1855.

4932. Hofman Leonard
1859–1866: Pomocnik rachmistrza w Kontroli Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859. Rachmistrz tamże, 1860–1862. Rachmistrz w Sekcji Kontroli tejże Dyrekcji, 1866.

4933. Hofman Wilhelm
1859: Rendant druków w Biurze Centralnym Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859.

4934. Hofmann Karol (może: 9.104.495)
1822–1828: Kontroler generalny Dyrekcji Mennicy w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1822, 1828.

4935. Hohenlohe ks. Feliks
1859–1862: Członek Rad Zarządzających Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej i Drogi Żelaznej Warszawsko-Bydgoskiej, 1859–1862.

4936. Hohenlohe-Oeringen ks. Hugo
1859–1866: Członek Rad Zarządzających Dróg Żelaznych Warszawsko- Wiedeńskiej i Warszawsko-Bydgoskiej, 1859–1866. Ordery: O. P. K. 1, O. C. 1 (1866).

4937. Hojer Franciszek
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku konduktora w Służbie Wojskowej z Korpusu Cesarskiego Inżynierów Komunikacji Lądowych i Wod nych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1835.

4939. Holak Antoni
1862–1863: Komisarz leśny w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1862–1863.

4940. Holdorf Ludwik
1835–1842: Zatrudniony jako kontroler miasta Kalisz w Komisji Województwa Kaliskiego Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Od 1841 został adiunktem Sekcji Wojskowej w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Kaliskiego.

4941. Holewiński Aleksander
1850–1858: Sekretarz kl. 2-ej w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1850–1851. Sekretarz kl. 1-ej tamże, 1852–1858.

4942. Holewiński Jan
1834–1835: Zatrudniony jako inspektor Szkoły Obwodowej w Białej w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1835.

4943. Holewiński Leopold
1835: Podarchiwista w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1835.
1835: Zatrudniony na stanowisku podarchiwisty Służby Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Kaliskiego, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1835.

4945. Holewiński Władysław
1863–1874: Dyrektor Kancelarii w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1863, 1866. P. o. dyrektora tejże Kancelarii, 1864–1865. Zarzadzający Wydziałem Kryminalnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1874. Członek Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1874. Rzeczywisty radca stanu, 1874. Ordery: SS 2, za 20 lat nieskazitelnej służby (1863).

4948. Holiser Roman
1856–1866: Rachmistrz w Sekcji Konsumpcyjnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1856–1861. Starszy rachmistrz tamże, 1862–1865. Buchalter w Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1866.

4949. Hollak Antoni
1848: Zatrudniony na stanowisku młodszego adiunkta Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1848.

4950. Hollak Antoni
1864–1865: Komisarz leśny w Sekcji Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1864–1865.

4951. Hollak Jan
1855–1861: Rachmistrz w Oddziale Lasów Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1855. Komisarz leśny w Służbie Leśnej Zewnętrznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1861.

4963. Hołowczyc Szczepan
1820: Członek Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1820. Biskup warszawski.
1821: Członek Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1821.

4964. Hołownia Wincenty
1826–1832: Kontroler generalny Kasy Generalnej Dochodów Wojskowych, 1826–1832.

4953. Holtorf Aleksander
1843–1845: Zatrudniony na stanowisku pomocnika archiwisty przy naczelnym prokuratorze Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1843– 1845.
1845–1848: Zatrudniony na stanowisku pomocnika archiwisty głównego w Archiwum Głównym Senatu w X Departamencie Warszawskim Rządzącego Senatu, 1845–1848.
1850–1864: Pomocnik głównego archiwisty w Archiwum Głównym Senatu przy Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1850–1861. Dozorca pałacu Senatu, 1863–1864.

4955. Holtz Jan
1828: Rachmistrz w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1828.

4956. Holtz Jan
1860–1864: Rachmistrz w Zarządzie Magazynu Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1860–1861. Kontroler w Sekcji Kontroli tejże Dyrekcji, 1864.

4957. Holtz Józef (może: sw.798655)
1863–1866: Pomocnik buchaltera w Sekcji Buchalterii Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1863–1864. Buchalter w Oddziale Kasy Głównej tejże Dyrekcji, 1865–1866.

4958. Holtz Karol
1865–1866: Rachmistrz w Wydziale Rachunkowości Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1865–1866.

4959. Holtz Ludwik
1863–1866: Obrońca w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1863–1866.

4960. Holtz Marcin (może: sw.281558)
1865–1866: Pomocnik magazyniera w Magazynie Głównym Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1865–1866.

4965. Homicki Feliks
1819–1835: Adiunkt Wydziału Wojskowego Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1819–1821. Komisarz zasiadający w Wydziale Policyjno-Wojskowym Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1822–1827. Komisarz zasiadający w Wydziale Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1828– 1830, 1834. Komisarz zasiadający w Wydziale Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1835. Ordery: SS 4.
1834–1845: Zatrudniony jako komisarz Wydziału Administracji i Oświaty Publicznej Komisji Województwa Lubelskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Od 1839 komisarz, następnie radca Rządu Gubernialnego i naczelniki Wydziału Policyjno-Wojskowego Rządu Gubernialnego Krakowskiego. Ordery: SA 3 i SS 3 i 4.

4969. Honrychs Jan
1834–1835: Zatrudniony jako regent powiatu konińskiego w województwie kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

4970. Horaczko Stefan
1834: Zatrudniony w Łomży jako nadleśniczy Leśnictwa Rządowego w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

4971. Horain Wincenty
1818: Konduktor nadkompletny w Korpusie Inżynierów, 1818. Konduktor w Sztabie Głównym.

4972. Horbacewicz Eustachy
1865–1866: Naczelnik sekcji w Kancelarii Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1865–1866. Ordery: SS 2, SA 3 (1865).

4994. Horbowski Napoleon
1830: Sekretarz Wydziału Służby Ogólnej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1830.
1834: Sekretarz Sekcji Instytutów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.
1834–1838: Zatrudniony na stanowisku sekretarza kl. 1-ej Sekcji Instytutów, następnie sekretarza kl. 1-ej Sekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Wydziale Przemysłu i Handlu Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1838.

4976. Hordliczko Ignacy (może: sw.103402)
1840–1842: Zatrudniony na stanowisku radcy w Collegium Dyrekcji w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego (przekształconej w Dyrekcję Ubezpieczeń) Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1840–1842.

4977. Hordliczko Wilhelm
1866: Członek przybrany Rady Przemysłowej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1866.

4978. Hordziejewski Zachariasz
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu siedleckiego w województwie podlaskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834– 1835.

4979. Horn Henryk
1834–1835: Zatrudniony jako referent w Komisji Centralnej Likwidacyjnej w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

4980. Horn Jan
1834–1835: Kontroler w Kasie Wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1834–1835.
1834–1845: Zatrudniony jako kontroler w Kasie Głównej Wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, następnie Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, do 1845.

4982. Hornowski Kazimierz
1839–1846: Sekretarz Sekcji Administracyjnej Wydziału Lasów i Dóbr Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Rachmistrz tamże, od 1841. Buchalter Sekcji Ogólnej tego Wydziału, od 1842. Rachmistrz Sekcji Administracyjnej tego Wydziału, od 1844.
1850–1866: Buchalter w Sekcji Ogólnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852. Referent tamże, 1853. Referent w Sekcji Administracyjnej tegoż Wydziału, 1854–1861. Starszy referent tamże, 1862–1863, 1866. Radca honorowy, 1855. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1858), SS 3 (1859).

4984. Horodyński Antoni
1820–1835: Ekspedytor Komisji Wojewódzkiej Płockiej, 1820, 1826– 1830, 1835.
1834–1837: Zatrudniony na stanowisku ekspedytora Służby Ogólnej Komisji Województwa Płockiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1837.

4987. Horodyski Antoni
1850–1858: Adiunkt rachunkowości w Służbie Wewnętrznej Sekcji Ogólnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1854. Archiwista w Archiwum tejże Sekcji, 1855–1858.
1859–1860: Sekretarz w Sekcji Prawnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1859–1860.

4988. Horoszewicz Antoni
1851–1855: Inspektor szkół rządowych i prywatnych w Radzie Wychowania Publicznego Okręgu Naukowego Warszawskiego, 1851–1855. Sekretarz kolegialny. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1853).

4989. Horoszewicz Jan (może: le.1208.1.1, le.1208.1.10)
1864–1866: Pomocnik rachmistrzów w Oddziale Rachuby Wydziału Wojskowo-Policyjnego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1864–1866.

4990. Horst Jan Fryderyk
1820–1822: Nadrachmistrz w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Kaliskiej, 1820, 1822.

4992. Howanicki Sylwester
1834–1843: Zatrudniony jako naczelnik Sekcji Dóbr w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835. Naczelnik Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Krakowskiego, 1838–1843.

4993. Howanicki Sylwester
1850–1860: Komisarz ekonomiczny w Sekcji Technicznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Adiunkt dziennikarza w Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1857–1858. Młodszy adiunkt w Sekcji Technicznej tegoż Wydziału, 1859–1860.

4997. Hrubant Władysław
1851–1866: Adiunkt w Buchalterii Dyrekcji Poczt, 1851. Naczelnik Oddziału Kontroli Wypłat Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1863–1866.

4998. Hrucki August
1853–1878: Starszy pomocnik referenta w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Suwalskiego, 1872. Młodszy referent w tym Wydziale, 1877–1878. Radca tytularny, 1872, 1877–1878. Ordery: SS 3. Medale: pamięci wojny 1853–1856, pamięci stłumienia „polskiego buntu” 1863–1864.

5002. Hrycykiewicz Andrzej
1835: Zatrudniony jako patron przy Kancelarii Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Mazowieckiego, Komisji Rządowej.
1850–1857: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1850–1857.

5004. Hryniewicz Antoni
1837–1840: Pracował jako urzędnik w Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim, 1837–1840.

5005. Hryniewicz Jan (może: 7.928.120, 7.928.120)
1834: Zatrudniony jako pisarz Komory Wchodowej I Rzędu w Mławie w Komorach Celnych Wydziału Skarbowego Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

5006. Hryniewicz Wincenty
1819–1830: Pisarz Biura Odmian w Komisji Rządowej Wojny, 1819– 1820. Podsekretarz tamże, 1821–1822. Sekretarz tamże, 1826–1830.

5007. Hryniewicz Wincenty (może: sw.564864)
1850–1866: Asystent w Sekcji Wypłat Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1859. Dziennikarz-archiwista w Sekcji Poborów tegoż Wydziału, 1860–1861. Adiunkt emerytalny w Sekcji Wypłat tegoż Wydziału, 1863–1865. Młodszy kontroler w Oddziale Poborów tegoż Wydziału, 1866.

5008. Hryniewiecki Józef
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz powiatu żelechowskiego w województwie podlaskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

5009. Hryszkow Jan
1859: Przydzielony do Sztabu Zarządu Warszawskiego Wojennego Generał-Gubernatora, 1859. Radca honorowy.

5021. Huba Aleksander
1837: Zatrudniony w 1837 jako adiunkt Wydziału Administracyjnego i Oświecenia Publicznego Komisji Województwa Kaliskiego.

5022. Hube Jan (może: psb.9019.2, psb.9020.2)
1834–1844: Zatrudniony jako dyrektor Wydziału Archiwów, wicedyrektor Kancelarii w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego w latach 1834–1844. Ordery: SS 2, SW 3, SA 3 z br.

5023. Hube Karol
1843–1848: P. o. sekretarza przy naczelnym prokuratorze Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1843–1848.
1850–1866: P. o. podpisarza w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1850. Podpisarz tamże, 1851. Młodszy pomocnik w Komisji Przygotowawczej do Rewizji i Ułożenia Praw Królestwa Polskiego, 1853–1858. Starszy urzędnik tamże, 1859. Starszy pomocnik tamże, 1860–1861. Sędzia Sądu Apelacyjnego, 1862– 1865. Referent w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, X Departament, 1866. Asesor kolegialny. Radca dworu, 1855. Radca kolegialny, 1858. Radca stanu, 1863. Ordery: SS 2 (1859), SA 2 (1862).

5025. Hube Romuald
1835–1848: Zatrudniony jako członek Komitetu Przygotowawczego w Sekretariacie Stanu Królestwa Polskiego.
1850–1874: Członek Komisji Przygotowawczej do Rewizji i Ułożenia Praw Królestwa Polskiego, 1850–1856. Senator Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, 1853–1861, 1863. Prezes Komisji Przygotowawczej, 1857–1861. Członek Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1862. Dyrektor główny prezydujący Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1862. Stały członek Rady Stanu Królestwa Polskiego, 1863–1864. Przewodniczący w Wydziale Spornym Rady Stanu, 1865–1866. Senator w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1874. Rzeczywisty radca stanu. Tajny radca, 1851. Rzeczywisty tajny radca, 1874. Ordery: SW 2, SA 1, za 15 lat nieskazitelnej służby (1853), OOB (1854), za 25 lat nieskazitelnej służby (1856), SAN, Św. Grzegorza 1, za 30 lat nieskazitelnej służby (1859), SAN z brylantami, za 35 lat nieskazitelnej służby (1860).

5027. Hübel Jan
1820–1826: Nadleśny generalny w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1820–1822. Nadleśny generalny w Sekcji Ekonomicznej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1823–1825. Nadleśny generalny w Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej Podlaskiej, 1826.
1834: Zatrudniony jako nadleśniczy w Leśnictwie Janów, w Wydziale Skarbowym Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

5029. Hübel Józef
1834: Zatrudniony jako nadleśniczy w Leśnictwie Rządowym Stanisławowskim w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834.

5030. Huber Jan
1820: Kontroler dochodów stempla w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej Lubelskiej, 1820.

5031. Huber Jan
1835: Zatrudniony jako archiwista w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

5032. Huber Józef
1865–1866: Dyrektor Kancelarii Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego, 1865–1866. Członek przybrany Rady Wychowania Publicznego, 1866.

5033. Hubert Walenty
1834–1848: Zatrudniony jako adiunkt Archiwum Ogólnego Krajowego, następnie główny archiwista, a od 1846 archiwariusz Archiwum Akt Dawnych w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1848. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby.
1850–1874: Archiwariusz Archiwum Głównego Krajowego Akt Dawnych, 1850. Archiwariusz Archiwum Głównego Królestwa, 1851–1852. P. o. naczelnika tegoż Archiwum, 1853. Naczelnik Archiwum, 1854–1866. Naczelnik Archiwum Głównego Królestwa, 1874. Asesor kolegialny 1856, 1874. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby, SS 3 (1859) (Warszawa, Plac Krasińskich 5, 1874).

5035. Hubicki Roman
1834–1837: Zatrudniony jako asesor, następnie prokurator Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Krakowskiego, 1834–1835. Następnie sędzia Sądu Apelacyjnego w Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1836– 1837.

5036. Hubicki Żelisław (może: sw.638587)
1852–1862: Rachmistrz w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1852–1860. Młodszy rachmistrz tamże, 1862.

5037. Hübner Karol (może: le.1216.1.2)
1819–1830: Podszef sekretarz Audytoriatu Generalnego w Komisji Rządowej Wojny, 1819–1825. Szef Biura Korespondencji w Komisji Rządowej Wojny, 1826–1830.

5040. Huisson Tomasz
1857–1859: Kontroler w Sekcji Poborów Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1857–1859.

5041. Hujson Józef
1844–1848: Zatrudniony na stanowisku dziennikarza, następnie tłumacza w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1844–1848.
1850–1864: Starszy pomocnik w Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Sekretarz tłumacz tamże, 1851–1856. Referent w Sekcji Ogólnej Wydziału Kontroli i Podatków Stałych tejże Komisji, 1860. Młodszy referent tamże, 1861. Referent w Sekcji Poborów Wydziału Kontroli i Podatków Stałych, 1862. Referent w Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1863. Starszy referent w Sekcji Dochodów Stałych tegoż Wydziału, 1864.

5043. Hulanicki Jakub
1834–1838: Zatrudniony na stanowisku sekretarza-tłumacza Służby Ogólnej Komisji Województwa Krakowskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

5044. Hulanicki Stanisław (może: sw.456563)
1834–1835: Zatrudniony jako regent powiatu staszowskiego w województwie sandomierskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

5045. Humiecki Adam
1850–1862: Adiunkt w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1852. Asystent tamże, 1853–1855. Kontroler tamże, 1859, 1862.
1860–1863: Kontroler w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1860–1861, 1863.

5047. Humięcki Antoni
1862–1866: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1862. Dziennikarz tamże, 1864. Młodszy rachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego tegoż Rządu, 1866.

5048. Humięcki Michał
1838–1848: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza, a od 1848 nadrachmistrza Wydziału Administracji i Oświecenia w Rządzie Gubernialnym Płockim.
1850–1863: Nadrachmistrz w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Płockiego, 1850–1861. Naczelnik Oddziału Rachuby tegoż Wydziału, 1862–1863. Radca honorowy, 1851. Asesor kolegialny, 1860. Ordery: za 25 lat nieskazitelnej służby (1860).

5050. Humięcki Stanisław
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Płockiego, 1862.

5051. Humięcki Wojciech
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu płockiego w województwie płockim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834. Patron w Trybunale Cywilnym Pierwszej Instancji dla Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1835.

5052. Humnicki Kajetan
1834: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego, przemianowanej na Dyrekcję Ubezpieczeń w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834.

5053. Hunger Fryderyk
1834–1835: Zatrudniony jako probierz I Sekcji Technicznej w Dyrekcji Mennicy, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

5054. Hurko Aleksander
1852–1855: Urzędnik w Wydziale II Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1852, 1855. Urzędnik do pisma tamże, 1853–1854. Radca kolegialny, 1854. Sekretarz gubernialny, 1855.

5056. Hurko Józef
1834–1843: Naczelnik Wojenny Województwa Lubelskiego w Komisji Województwa Lubelskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Od 1839 członek Rady Głównej Opiekuńczej opiekujący się szpitalami w województwie lubelskim. Ordery: SA 1 z kor. i 2 z br., SW 2, 3 i 4, S. Jer. 4, P. M.
1853–1915: Generał-gubernator warszawski, 1883–1894 i głównodowodzący wojskami Warszawskiego Okręgu Wojennego. Członek Rady Państwa. Członek Rządzącego Senatu. Generał-adiutant. Generał kawalerii. Ordery: S. Jer. 2 i 3, SW 1 i 3, SAN z brylantową ozdobą, OOB, SA 1, 2 i 3, SS 1 i 2, złota szabla ozdobiona brylantami z napisem „za odwagę”, P. M., O. Czer. z brylantowymi ozdobami, O. Czer. 2 z gw., Leop., Franciszka Józefa I, Km Daniebroga 1, krzyż wielki orderu Tanova, krzyż za osiągnięcia wojenne 1 i 2 (mekleburski), krzyż wielki domu ernestyńskiego, Św. Aleksandra 1 (bułgarski), krzyż żelazny za przejście Dunaju (rumuński). Medale: jasnobrązowy pamięci wojny 1853–1856, pamięci wojny 1877–1878, ciemnobrązowy pamięci świętego koronowania Aleksandra III, odznaka poświęcona pamięci uwolnienia włościan, za „odwagę” (czarnogórski), medal wojenny (rumuński), srebrnozłoty za odwagę (rumuński).

5057. Hurko Włodzimierz
1852: Urzędnik w Wydziale I Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1852.

4604. Hurko Włodzimierz
1863–1918: P. o. wicegubernatora warszawskiego, 1894. Asesor kolegialny, 1894. Kamerjunkier dworu, 1894.

4605. Hurko-Omieljański Leonard
1859–1900: Starszy referent w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1899–1900. Radca dworu, 1899–1900. W służbie od 16.09.1859, w rejestrze od 20.07.1867, ranga VIII, w randze od 10.11.1895, na stanowisku (starszego referenta) od 10.11.1895. Uposażenie – 750 rubli rocznie. Ordery: SS 4 i 3. Medale: srebrny pamięci panowania Aleksandra III, ciemnobrązowy za zasługi dla pierwszego powszechnego spisu ludności 1897. Wyznanie: rzymsko- katolickie

5058. Huss Henryk
1862–1863: Rysownik w Wydziale Technicznym Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1862. Rysownik w Służbie Drogowej Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1863.

5060. Hussar Józef
1834–1835: Zatrudniony jako zastępca kontrolera Komory Celnej I Rzędu w Łuszkowie, w Wydziale Skarbowym Województwa Lubelskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, 1834–1835.

5061. Hussar Józef Hieronim
1834–1835: Rachmistrz kl. 1-szej w Wydziale Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Komisji Wojewódzkiej Mazowieckiej, 1834–1835.
1834–1836: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza Sekcji Spraw Duchownych i Oświecenia Publicznego Wydziału Administracyjnego Komisji Województwa Mazowieckiego w Administracji Rządu Gubernialnego Warszawskiego.

5062. Huzarski Michał
1856–1865: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1856–1857. Pomocnik buchaltera tamże, 1862. Młodszy pomocnik ekspedytora w Ekspedycji Gazet Zarządu Poczt w Królestwie Polskim, 1863. Kontroler w Oddziale Kontroli Wypłat tegoż Zarządu, 1865.

5063. Huzarski Stanisław (może: sw.248715)
1834–1835: Zatrudniony jako pisarz powiatu siennickiego w województwie mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

5069. Iarnatowski Julian
1859: Zarządzający drukarnią w Biurze Centralnym Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859.

5071. Ichnatowski Damazy
1835: Zatrudniony jako inspektor policji m. Częstochowa w Komisji Województwa Kaliskiego, w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.

5072. Ichnowski Franciszek
1846–1848: Rachmistrz kl. 2-ej Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1846–1848.
1850–1866: Rachmistrz kl. 2-ej w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1851. Rachmistrz kl. 1-ej tamże, 1852–1861. Pomocnik rewizora skarbowego okręgu opatowskiego w Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1862–1864. Kontroler powiatowy okręgu kozienickiego, 1865. Kontroler powiatowy w Służbie Skarbowej Zewnętrznej tegoż Wydziału, 1866.

5076. Idziński Hiacynt
1834–1843: Zatrudniony jako sędzia Wydziału II w Suwałkach (pow. dąbrowski, sejneński, kalwaryjski, mariampolski) Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Augustowskiego. Sędzia Sądu Apelacyjnego. Radca Collegium Prokuratorii Królestwa Polskiego w Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1843.

5078. Idźkowski Adam
1830: Asesor budowniczy Dyrekcji Funduszów Duchownych i Edukacji Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1830.
1850–1866: Radca budowniczy w Radzie Ogólnej Budowniczej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1855. Budowniczy rządowy, 1856–1866. Budowniczy b. Zamku Królewskiego, 1854. Budowniczy przy pałacu namiestników, 1855–1859. Ordery: SS 3 (1850).

5079. Idźkowski Błażej
1863–1866: Asystent w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1863. Adiunkt archiwum w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych tegoż Wydziału, 1864. Podarchiwista w Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1865. Młodszy rachmistrz w Sekcji Dóbr i Lasów tegoż Wydziału, 1866.

5080. Idźkowski Grzegorz
1834–1835: Zatrudniony jako komornik Wydziału I w Łomży (pow. łomżyński, tykociński, biebrzański) Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Podlaskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1835.

5081. Idźkowski Stanisław (może: le.1227.6.12, sw.882824)
1865–1866: Pomocnik adiunkta prawnego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1865–1866.

5120. Ignatowicz Jan
1853–1881: Żurnalista w Wydziale Ogólnym Rządu Gubernialnego Siedleckiego, 1875, 1877–1881. Radca tytularny, 1877–1881. Ordery: Medale: brązowy pamięci wojny 1853–1856, brązowy pamięci stłumienia „polskiego buntu” 1863– 1864.

5123. Ignatowski Franciszek (może: sw.718331)
1835–1848: Urzędnik Biura Naczelnika Wojennego, a od 1836 adiunkt w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Komisji Województwa Lubelskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, następnie w Rządzie Gubernialnym Lubelskim.

5124. Ignatowski Gustaw
1863: Urzędnik do pisma w Radzie Wychowania Publicznego, 1863.

5125. Igrasiewicz Ignacy
1834: Burmistrz Grójca w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

5128. Ilciewicz Edward (może: sw.200470)
1853–1872: Starszy referent w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Suwalskiego, 1872. Radca dworu, 1872. Ordery: SS 2. Medale: pamięci wojny 1853–1856, pamięci stłumienia „polskiego buntu” 1863–1864.

5131. Iliński Józef (może: 8.73.75)
1835: Zatrudniony na stanowisku rewizora wojewódzkiego Służby Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

5134. Illukiewicz Seweryn
1850–1856: Konduktor kl. 3-ej w Biurze Rysunkowym Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1850–1851. Konduktor kl. 2-ej tamże, 1852–1853. Rysownik- litograf tamże, 1854–1856.
1861–1866: Pomocnik inżyniera gubernialnego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1861–1866.

5135. Ilnicki Edward
1862: Starszy adiunkt w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1862.

5136. Ilnicki Jan
1834–1848: Zatrudniony jako archiwista Sekcji Ogólnej w Wydziale Dóbr i Lasów, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

5137. Ilnicki Wincenty
1819–1820: Członek Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1819–1820.

5138. Ilnicz Władysław
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu mariampolskiego w Mariampolu, woj. augustowskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

5139. Imbra Feliks
1857–1866: Urzędnik do szczególnych poruczeń w Kancelarii Sekretariatu Stanu Królestwa Polskiego, 1857. Starszy radca prawny tamże, 1858–1860. Sędzia w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1863–1866. Radca kolegialny. Radca stanu, 1859. Ordery: SA 4 (1858), SS 2 (1859), SA 2, za 15 lat nieskazitelnej służby (1864).

5140. Imeretyński Aleksander
1863–1915: Generał-gubernator warszawski, 1897–1900. Głównodowodzący Warszawskiego Okręgu Wojennego. Członek Rady Państwa. Generał-adiutant. Generał piechoty. Książę.

5142. Ines de Leon Nikodem
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku komisarza obwodu zamojskiego w Komisji Województwa Lubelskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

5144. Ingersleben Ernest
1863–1864: Pomocnik kasjera w Kasie Głównej Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1863. Kontroler w Sekcji Kontroli tejże Dyrekcji, 1864.

5145. Inkwicz Andrzej
1865: Rachmistrz w Kontroli Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1865.

5148. Irman
1835: Zatrudniony jako urzędnik kl. 4-ej w Komisji Ustanowionej dla Zaspokojenia Mieszkańców Królestwa Polskiego z Należności Kwitowych, 1835.

5150. Isaiew Włodzimierz
1853–1888: Asesor w Wydziale Ubezpieczeń Rządu Gubernialnego Suwalskiego, 1872, 1877–1878, 1880. Asesor w Wydziale Ubezpieczeń Rządu Gubernialnego Płockiego, 1888. Radca dworu, 1872. Sekretarz kolegialny, 1877. Radca kole gialny, 1878, 1880, 1888. Ordery: SA 3. Medale: pamięci wojny 1853–1856, pamięci stłumienia „polskiego buntu” 1863–1864.

5153. Isajski Leopold (może: sw.348985)
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku konduktora w Służbie Wojskowej z Korpusu Cesarskiego Inżynierów Komunikacji Lądowych i Wodnych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

5157. Istomin Wszewołod
1853–1860: Zastępca sędziego ds. kupców rosyjskich w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1853–1854. Sędzia ds. kupców rosyjskich tamże, 1858– 1860.

5158. Isupow
1835: Zatrudniony jako urzędnik kl. 7-ej do szczególnych poruczeń przy generale intendencie w Wydziale Generała Intendenta, 1835.

5176. Iwanicki Feliks
1851–1866: Adiunkt w Oddziale Kontrolera Kas Służby Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1851–1853. Rachmistrz kl. 2-ej tamże, 1854–1859. Rachmistrz kl. 2-ej w Oddziale Dochodów Niestałych Sekcji Skarbowej tegoż Wydziału, 1860–1861. Rachmistrz tamże, 1862. Starszy rachmistrz w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1863–1865. Referent tamże, 1866.

5177. Iwanicki Franciszek
1854–1855: Podsekretarz w Oddziale Dochodów Niestałych Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1854–1855.

5178. Iwanicki Jan
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz II Sekcji Skarbowej w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Referent tej Sekcji w Rządzie Gubernialnym Krakowskim, od 1838. Referent Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1845–1848.
1850–1862: Referent w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1851. Kontroler powiatowy w Sekcji Ogólnej, 1852–1861. Kontroler powiatowy okręgu jędrzejowskiego, 1862. Asesor kolegialny, 1854. Ordery: za 25 lat nieskazitelnej służby (1859).

5180. Iwanicki Józef
1834–1845: Zatrudniony jako kontroler i zastępca poborcy generalnego Kasy Generalnej Królestwa w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834. Następnie płatnik w Kasie Generalnej Wydziału Kontroli Generalnej i Podatków Stałych, Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Ordery: SA 3 i SS 3.

5160. Iwanienko Mikołaj
1863–1918: Wicegubernator siedlecki, 1879–1883. Gubernator kielecki, 1885–1886, 1888, 1892, 1896. Gubernator kielecki w okresie 5.07.1884– 2.05.1897. Radca stanu, 1881. Rzeczywisty radca stanu, 1883. Tajny radca, 1896. Ordery: SA 1, SS 1, SW 3 i 4, SA 2, SS 2 z koroną cesarską, SS 2, Order Czarnogóry Księcia Daniła I 3 stopnia. Medale: srebrny za zasługi dla urządzenia chłopów w Królestwie Polskim, ciemnobrązowy za uśmierzenie polskiego buntu 1863–1864. Uposażenie – 3000 rubli (1882).

5168. Iwanow Jan
1849–1874: Urzędnik kancelaryjny w Kancelarii Gubernatora Radomskiego, 1872–1874. Ordery: Medale: pamięci wojny 1853–1856, pamięci stłumienia „polskiego buntu” 1863–1864. W służbie od 17.07.1849, na stanowisku od 14.07.1871.

5170. Iwanow Michał
1863–1886: Radca w Wydziale Prawnym Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, 1877, 1881, 1884–1886. Asesor kolegialny, 1877. Radca kolegialny, 1881, 1884–1886. Ordery: SA 3, SS 2 i 3. Medale: brązowy pamięci stłumienia „polskiego buntu” 1863–1864. Znak Czerwonego Krzyża. W służbie od 7.07.1863, w randze (radcy kolegialnego) od 15.03.1879, na stanowisku od 11.10.1874.

5181. Iwanowski Antoni
1852–1866: Referent w Sekcji III Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1852–1857. Naczelnik sekcji I w Biurze Kontroli i Rachunkowości tejże Komisji, 1858–1864. Naczelny kontroler tamże, 1865–1866. Radca honorowy, 1856. Asesor kolegialny, 1859. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1860), SS 2 (1862).

5182. Iwanowski Ludwik
1862–1866: Dziennikarz w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1862–1865. Rachmistrz tamże, 1866.

5183. Iwanowski Roman
1834–1835: Zatrudniony jako podpisarz powiatu bialskiego w Białej, w województwie podlaskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

5184. Iwański Feliks
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca powiatu ostrołęckiego w województwie płockim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

5185. Iwaszkiewicz Jan (może: sw.155961, sw.155961)
1819: Sekretarz-korektor druków Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1819.

5186. Iwaszkiewicz Justyn
1834–1845: Naczelnik Urzędu Głównego Pocztowego w Płocku, do 1835. Kasjer główny w Kasie Generalnej Dyrekcji Poczt, do 1845. Dymisjonowany pułkownik. Ordery: SA 2, S. Jer. 4, SW 4 z kok., P. M.

5187. Iwaszkiewicz Ludwik
1819–1821: Komisarz zasiadający w Wydziale Wojskowym Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1819–1821.

5188. Iwaszyna Gabriel
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku urzędnika kl. 9-ej w Kancelarii Główno-Dowodzącego Czynną Armią.

5191. Izbiński Wincenty
1838–1842: Zatrudniony na stanowisku radcy w Collegium Dyrekcji w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego, przekształconego w Dyrekcję Ubezpieczeń w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

5192. Izdebski Ignacy
1835: Kontroler w Kasie Obwodu Radzyńskiego w Radzyniu, w Wydziale Skarbowym Województwa Podlaskiego, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

5197. Izdebski Jan
1822–1834: Mecenas Trybunału Najwyższej Instancji , 1822–1829. Mecenas Sądu Najwyższej Instancji, 1830, 1834.
1834–1835: Zatrudniony jako mecenas przy Sądzie Najwyższej Instancji, w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

5194. Izdebski Jan (może: sw.554086, sw.652519)
1862–1863: Asesor w Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1862–1863.

5195. Izdebski Józef
1863–1866: Sekretarz w Kancelarii Dyrekcji Dróg Żelaznych, 1863. Adiunkt archiwum tamże, 1864–1866.

5196. Izdebski Wojciech
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu węgrowskiego w Sokołowie, w województwie podlaskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

5200. Izworski Dymitr
1834–1836: Zatrudniony na stanowisku urzędnika do szczególnych poruczeń w Kancelarii Przybocznej Namiestnika JCKM w Królestwie Polskim. Radca Kolegialny.

5202. Iżycki Adolf
1854: Starszy asystent w Kontroli Skarbowej w Warszawie, 1854.

5203. Iżycki Bonawentura
1834–1835: Rewizor wojewódzki Komisji Wojewódzkiej Augustowskiej, 1834–1835.
1834–1837: Zatrudniony jako rewizor wojewódzki Sekcji Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Augustowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Ordery: SS 4.

5205. Iżycki Józef (może: 8.179.204, 8.179.204)
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju powiatu lubartowskiego w województwie lubelskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

5208. Jabłonowski Adam
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek powiatu kalwaryjskiego, woj. augustowskie, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

5209. Jabłonowski Antoni (może: 8.192.202, 8.192.202)
1819: Asesor wicereferendarz w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1819.

5211. Jabłonowski Józef
1835: Zatrudniony na stanowisku buchaltera w Sekcji Wodnej przy Komorze Konsumowo-Składowej w Warszawie w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

5210. Jabłonowski Józef (może: 8.190.121, 8.190.121, 8.190.189, 8.190.189, 8.192.253, sg.94295, sg.94295)
1836–1842: Zatrudniony na stanowisku asesora prawnego w Służbie Ogólnej Komisji Województwa Augustowskiego.

5212. Jabłonowski Konstanty
1834–1836: Zatrudniony na stanowisku referenta Cenzury Rządowej w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, do 1836.

5213. Jabłonowski Piotr
1834–1835: Zatrudniony jako regent Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

5214. Jabłonowski Wincenty
1850–1854: Sekretarz w Urzędzie Lekarskim Guberni Radomskiej, 1850–1854.

5215. Jabłonowski ks. Maksymilian
1834–1846: Zatrudniony jako członek Rady Stanu Królestwa Polskiego (od 1841.09.18 Warszawski Departament Rządzącego Senatu) 1834–1846. Objął również stanowisko prezesa Heroldii Królestwa Polskiego 1845–1846 oraz zasiadał w Radzie Opiekuńczej. Wielki Mistrz Dworu. Ordery: SA 1 z kor., SW 2, OOB.

5220. Jabłoński
1835: Zatrudniony jako urzędnik 10 kl. w Kancelarii Intendenta w Wydziale Generała Intendenta, 1835.

5221. Jabłoński
1866: Pomocnik kontrolera powiatowego okręgu radomskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1866.

5222. Jabłoński Adam
1819–1830: Sekretarz Biura Funduszy w Komisji Rządowej Wojny, 1819, 1820, 1821, 1822, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830.

5223. Jabłoński Aleksander
1862–1864: Podprokurator w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1862–1864.

5224. Jabłoński Bonawentura
1834–1841: Zatrudniony jako podarchiwista Służby Ogólnej w Wydziale Skarbowym Województwa Krakowskiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu do 1835. Następnie w 1838 został ponownie podarchiwistą w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Krakowskiego.

5225. Jabłoński Ignacy (może: 8.197.195, sw.64554)
1822–1830: Podsekretarz Biura Odmian w Komisji Rządowej Wojny, 1822, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830.

5227. Jabłoński Jan (może: sw.551993, sw.745309)
1835: Zatrudniony na stanowisku dozorcy składów w Sekcji Wodnej przy Komorze Konsumowo-Składowej w Warszawie w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

5226. Jabłoński Jan
1840–1846: Zatrudniony na stanowisku archiwisty departamentu szlacheckiego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Mazowieckiego.

5228. Jabłoński Ludwik (może: 8.200.2, sw.256996, sw.751262)
1861–1866: Budowniczy w Służbie Technicznej Dyrekcji Ubezpieczeń, 1861–1866.

5229. Jabłoński Samuel
1820–1828: Sekretarz w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej mazowieckiej, 1820. Zastępca asesora ekonomicznego w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej mazowieckiej, 1821. Asesor ekonomiczny w Sekcji Ekonomicznej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej mazowieckiej, 1823–1827. Asesor ekonomiczny w Sekcji Leśnej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej mazowieckie, 1828.

5230. Jabłoński Wacław (może: sw.879473)
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek Powiatu Pilickiego w Województwie Krakowskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

5231. Jabłoszewski Norbert
1852–1864: Pomocnik rewizorów skarbowych w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1852–1858. Kontroler powiatowy tamże, 1859–1861. Kontroler powiatowy okręgu żelechowskiego,1862. Kontroler powiatowy okręgu tomaszowskiego, 1863–1864. Sekretarz prowincjonalny, 1854.

5232. Jache Florian
1844–1848: W 1844 był podrachmistrzem Wydziału Wojenno-Policyjnego w Rządzie Gubernialnym Kaliskim, od 1845 zajmował stanowisko rachmistrza Wydziału Wojskowego, a od 1846 rachmistrzem Wydziału Administracji Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1850–1866: Rachmistrz w Oddziale Rachuby Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1865. Rachmistrz starszy tamże, 1866. Sekretarz gubernialny, 1856. Sekretarz kolegialny, 1861.

5234. Jachimowski Franciszek
1850–1866: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1850–1858. Ekspedytor, 1863–1866.

5236. Jachółkowski Grzegorz
1819: Sekretarz w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji, 1819.

5237. Jackiewicz Antoni
1834–1835: Zatrudniony jako zastępca lekarza Obwodu Lubelskiego w Komisji Województwa Lubelskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

5238. Jackowski Józef (może: 8.221.153, 8.221.153, sw.170001)
1834–1835: Zatrudniony jako inspektor szkoły obwodowej w Łowiczu w Instytutach Naukowych Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

5239. Jackowski Karol
1864: Adiunkt do kontroli funduszów emerytalnych w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1864.

5240. Jacobi Konstanty
1846–1848: Zatrudniony na stanowisku dziennikarza służby Ogólnej w Biurze Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1846–1848.
1850–1866: Rachmistrz kl. 2-ej w Sekcji I Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850-1851. Rachmistrz kl. 1-ej tamże, 1852–1855. Referent tamże, 1856–1859. Naczelnik Sekcji II, 1860–1866. Sekretarz kolegialny, 1856.

5242. Jacobs Fryderyk
1842–1848: Sprawował urząd podkoniuszego trenera w Oddziale stadnym Wydziału Stadnego.
1850–1854: Podkoniuszy trener w Oddziale Stadnym Wydziału Stada Rządowego Koni, 1850–1854.

5244. Jaczewski Adam (może: sw.125388)
1863: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863.

5245. Jaczewski Antoni (może: 8.233.68)
1865–1866: Pomocnik kontrolera powiatowego okręgu konińskiego w Oddziale Dochodów Niestałych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1865. Pomocnik kontrolera powiatowego okręgu konińskiego w Służbie Skarbowej Zewnętrznej tegoż Wydziału, 1866.

5246. Jaczewski Michał
1863–1918: Pomocnik referenta w Kancelarii Generał-Gubernatora Warszawskiego, 1892, 1894.Urzędnik do specjalnych poruczeń klasy VI w Kancelarii Generał-Gubernatora Warszawskiego, 1896, 1897. Urzędnik do specjalnych poruczeń V klasy w Kancelarii Generał-Gubernatora Warszawskiego, 1902. Starszy urzędnik do specjalnych poruczeń w Kancelarii Generał-Gubernatora Warszawskiego, 1904. Dyrektor Kancelarii Generał-Gubernatora warszawskiego, 1906, 1909. Gubernator piotrkowski (od 4.04.1910), 1912, 1913, 1914. Szambelan dworu cesarskiego, 1906, 1909, 1912. Sekretarz kolegialny, 1894. Asesor kolegialny, 1896. Radca tytularny, 1897. Radca dworu, 1904. Radca kolegialny, 1906. Radca stanu, 1909. Rzeczywisty radca stanu, 1912, 1913, 1914. W służbie od 6.09.1889, na stanowisku (gubernatora piotrkowskiego) od 4.04.1910. Wyznanie: prawosławne. /Warszawa, Zamek, 1894/.

5248. Jagielski
1835: Zatrudniony jako lekarz, Obwód Łomżyński, Komisja Województwa Augustowskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

5249. Jagielski Aleksy
1866: Pomocnik kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1866.

5250. Jagielski Emil
1865: Pisarz w Pocztamcie Warszawskim, 1865.

5251. Jagielski Jan
1845–1848: Od 1845 został pomocnikiem rewizora skarbowego w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Radomskiego.

5252. Jagielski Józef
1841–1848: Zatrudniony na stanowisku archiwisty w Wydziale Wojskowo- Policyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego od 1841.
1850–1859: Archiwista w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850. Adiunkt w Wydziale Administracyjnym tegoż Rządu, 1851–1859. Sekretarz kolegialny, 1855. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1858).
1854–1864: Adiunkt archiwum w Sekcji Dóbr i Lasów Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1860–1861. Starszy rachmistrz tamże, 1862. Młodszy rachmistrz tamże, 1863–1854.

5260. Jagielski Józef
1853–1872: Referent ds. skarbowych w Wydziale Ogólnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1870, 1871, 1872. Registrator kolegialny, 1870, 1871. Asesor kolegialny, 1872. Ordery: Medale: brązowy pamięci wojny 1853–1856. W służbie od 30.05.1854, na stanowisku od 1.07.1869. Uposażenie – 750 rubli (1872).

5255. Jagielski Marcin
1834–1835: Kontroler w kasie wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiej mazowieckiej, 1834–1835.
1834–1847: Zatrudniony jako kontroler Kasy Głównej Wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Województwa Mazowieckiego, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, następnie w 1838 został naczelnikiem straży granicznej, a 1839 rewizorem skarbowym w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Sandomierskiego, a od 1845 został rewizorem skarbowym w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Radomskiego.
1850–1865: Rewizor skarbowy w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1861. Rewizor skarbowy powiatu sandomierskiego, 1862–1865. Asesor kolegialny, 1851. Radca dworu, 1858. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), SS 3 (1858).

5258. Jagielski Stanisław
1845–1848: Członek nadzwyczajny Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Radca stanu. Ordery: SA 2, SS 2, SW 4 i L.3.
1850–1853: Nadzwyczajny członek Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, komisarz do odbioru soli w Krakowie, 1850–1853. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SA 2, SS 2, SW 4, Leop. Kr. Kw. (1850).

5261. Jagmin Jan Nepomucen
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju Powiatu Kalwaryjskiego, Woj. Augustowskiego w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości.

5262. Jagodziński Stanisław
1820–1835: Archiwista w Wydziałach Wojskowym i Policji w Komisji Wojewódzkiej mazowieckiej, 1820. Archiwista Wydziału Wojskowo-Policyjnego Komisji Wojewódzkiej mazowieckiej, 1826–1830, 1834–1835.
1834–1847: Zatrudniony na stanowisku archiwisty Wydziału Wojskowo- Policyjnego Komisji Województwa Mazowieckiego/ Rządu Gubernialnego Warszawskiego do 1847.

5264. Jagodziński Władysław
1850–1858: Asystent w Sekcji Wypłat Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1854. Dziennikarz archiwista w Sekcji Poborów tegoż Wydziału, 1855–1858.

5265. Jagodzki Józef
1844–1848: Zatrudniony od 1844 na stanowisku sekretarza w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Kieleckiego i Radomskiego.
1850–1866: Sekretarz spisu wojskowego w Wydziale Wojskowym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1850–1861. Adiunkt w Oddziale Administracyjnym Wydziału Wojskowo-Policyjnego tegoż Rządu, 1862–1866.

5267. Jagodzki Marcin
1820: Drugi rachmistrz w kalkulaturze Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej sandomierskiej, 1820.

5770. John Antoni
1850: Zastępca sędziego kadencyjnie zasiadającego w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1850.
1851–1858: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1851–1852. Zastępca sędziego kadencyjnie zasiadającego, 1857–1858.

5271. Jahn Franciszek
1834–1835: Zatrudniony na stanowisku konduktora w Służbie Wojskowej z korpusu Cesarskiego Inżynierów komunikacji lądowych i wodnych w Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

5272. Jahn Fryderyk (może: sw.468776)
1822: Nadrachmistrz w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej mazowieckiej, 1822.

5273. Jahn Karol
1834–1839: Objął stanowisko nadrachmistrza Dyrekcji Komunikacji Lądowych i Wodnych, w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego do 1839. Ordery: SS 4, SA 3.

5274. Jahołkowski Michał
1855–1858: Urzędnik do pisma w Kancelarii Dyrekcji Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 1855–1858.

5275. Jahołkowski Tadeusz
1859–1866: Rachmistrz w Sekcji Dóbr i Lasów Rządowych Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1859–1860. Sekretarz tamże, 1861–1862. Starszy sekretarz tamże, 1863–1866.

5276. Jakacki Karol
1856–1866: Asystent w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Płockiego, 1856–1861. Dziennikarz i archiwista tamże, 1862. Adiunkt emerytalny w Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1863. Adiunkt do kontroli funduszy emerytalnych w Sekcji Skarbowej tegoż Wydziału, 1865–1866.

5277. Jakacki Wincenty (może: le.1267.3.8)
1834–1835: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Płockiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości, 1834–1835.

5278. Jakacki Zenon
1863: Urzędnik do pisma w Wydziale Wyznań Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1863.

5284. Jakimowicz Szczepan
1855–1862: Naczelnik referatu do korespondencji w interesach Naczelnika Wojennego w Sztabie Zarządu Naczelnika Wojennego Guberni Warszawskiej, 1855. Urzędnik do korespondencji w interesach Naczelnika Wojennego, 1856. Urzędnik tamże, 1857–1858. Przydzielony do Sztabu, 1859–1861. Urzędnik przy p. o. komendanta, 1862. Registrator kolegialny, sekretarz kolegialny, 1859. Sekretarz gubernialny, 1860.

5307. Jakóbowicz Jan
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1865: Asystent w Sekcji Wypłat Kasy Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1865.

5308. Jakóbowski Karol (może: 8.286.200)
1842–1846: Objął stanowisko sekretarza Sekcji Dóbr Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Augustowskiego do 1846.

5285. Jakobsohn Henryk
1863: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1863.

5286. Jakobsohn Karol
1864–1866: Sędzia kadencyjnie zasiadający w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1864–1866.

5299. Jakowicki
1834: Zatrudniony na stanowisku urzędnika Kancelarii Komendanta Warszawy w Zarządzie Komendanta Warszawy w Administracji Województw Obwodów i Miast.

5304. Jakowiecki Cyprian
1839–1848: Zatrudniony od 1839 na stanowisku tłumacza języka rosyjskiego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Kaliskiego, a od 1845 Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1850–1852: Tłumacz języka rosyjskiego w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1852. Radca honorowy, 1852. Sekretarz kolegialny, 1851. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1850).

5301. Jakowicki Józef
1862–1866: Dziennikarz w Służbie Ogólnej Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1862–1863. Sekretarz Rady Ogólnej Budowniczej tejże Komisji, 1863–1866. Podsekretarz w Sekcji Włościan i Kolonistów tejże Komisji, 1864. Sekretarz w Sekcji Przemysłu i Instytutów Wydziału Przemysłu i Kunsztów tejże Komisji, 1865–1866.

5302. Jakowicki Wiktor
1843–1848: Zatrudniony na stanowisku adiunkta Sekcji Prawnej Wydziału Lasów i Dóbr Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Adiunkt w Sekcji Prawnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1858. Referent tamże, 1859– 1862. Starszy referent tamże, 1863. Radca prawny w Oddziale Prawnym Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1864–1866. Sekretarz gubernialny, 1856. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1860).

5305. Jakowlew-Dutow Wasyl
1850: Zastępca sędziego kadencyjnie zasiadającego w Trybunale Handlowym w Warszawie, 1850.

5306. Jakowski Włodzimierz
1850–1861: Rachmistrz w Wydziale Wojskowo-Policyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1851. Sekretarz tamże, 1852. Adiunkt tamże, 1853–1861. Sekretarz kolegialny, 1855. Radca honorowy, 1860.

5311. Jakubowicz Antoni
1834–1842: Zatrudniony jako sekretarz tłumacz języka rosyjskiego Sekretariatu Generalnego, następnie sekretarz tłumacz języka rosyjskiego Kancelarii Przybocznej Dyrektora Głównego Prezydującego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu do 1842 r.

5313. Jakubowski Adam
1863–1866: Członek honorowy Rady Wychowania Publicznego, 1863. Członek przybrany tejże Rady, 1865–1866. Wizytator szkół, 1864.

5314. Jakubowski Antoni
1834: Zatrudniony na stanowisku burmistrza Skierniewic w Urzędach Municypalnych Miast Województwa Mazowieckiego.

5315. Jakubowski August
1858–1866: Naczelnik Służby Ogólnej Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1858–1860. Urzędnik do szczególnych poruczeń tamże, 1861. P. o. radcy tamże, 1863. Radca tamże, 1864–1866. Sekretarz gubernialny, sekretarz kolegialny, 1859. Ordery: SA 2 (1866).

5316. Jakubowski Julian
1859–1864: Konduktor techniczny w Służbie Drogowej Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859–1861. Konduktor techniczny w Biurze Starszego Inżyniera tejże Dyrekcji, 1862–1864.

5317. Jakubowski Leon (może: sw.495490)
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Biura Kontroli i Rachunkowości Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 1862.

5318. Jakubowski Piotr
1834–1836: Zatrudniony jako asesor Collegium Prokuratorii Generalnej w Królestwie Polskim 1834–1836.

5319. Jakubowski Piotr
1850–1865: Adwokat w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego, 1850–1865. Adwokat w Kielcach.

5320. Jakubowski Salwian
1852–1862: Dzierżawca dochodów z loterii, 1852–1862. Ordery: SS 3 (1852).

5321. Jakubowski Stanisław (może: sw.221409)
1864: Rachmistrz w Służbie Drogowej Drogi Żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1864.

5328. Jałbrzykowski Seweryn
1845–1848: Zatrudniony w 1845 na stanowisku pomocnika archiwisty i dziennikarza, następnie rachmistrza Wydziału Policyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego.
1850–1865: Adiunkt w Wydziale Policyjnym Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1857. Adiunkt w Oddziale Administracji Wydziału Administracji tegoż Rządu, 1858–1859. Urzędnik do szczególnych poruczeń w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1860–1865. Ordery: SS 3 (1862).

5331. Jałowicki Franciszek
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia w Sądzie Najwyższej Instancji, w Sądownictwie Komisji Rządowej Sprawiedliwości.
1834–1847: Zatrudniony na stanowisku sędziego Sądu Najwyższej Instancji, a następnie od 1842 przeznaczony został na członka zasiadającego w Departamentach Warszawskich Rządzącego Senatu, miał prawo pełnić obowiązki przewodniczącego. Rzeczywisty radca stanu. Ordery: SS 1 i SS 2 z gw.

5332. Jałowiecki Adam
1834–1835: Zatrudniony jako podsędek Powiatu Brzeskiego w Województwie Mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

5333. Jałowiecki Aleksander
1820–1828: Drugi rachmistrz w Wydziale Skarbowym Komisji Wojewódzkiej płockiej, 1820–1821. Kontroler kasy wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiej płockiej, 1826–1828.

5334. Jałowiecki Aleksander (może: 9.5.302, 9.5.586, le.1278.1.12, sw.174595)
1865–1866: Asesor w Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1865. P. o. asesora tamże, 1866. Asesor Sądu Poprawczego delegowany do pomocy Prokuratorii.

5336. Jałowiecki Józef (może: 8.101.53, 8.101.59, 8.101.68, 8.101.77, 8.303.18, 9.5.591)
1857–1861: Sekretarz kl. 1-ej w Wydziale Kryminalnym Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1857–1861. Radca honorowy, asesor kolegialny, 1860.

5337. Jałowiecki Ludwik
1820–1822: Adiunkt drugi Wydziału Administracyjnego Komisji Wojewódzkiej kaliskiej, 1820–1822.

5338. Jałowiecki Ludwik
1851–1866: Pomocnik radcy prawnego w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1851–1852. Adiunkt prawny tamże, 1853–1861. Radca prawny tamże, 1862–1866. Sekretarz kolegialny, 1854. Radca honorowy, 1856. Asesor kolegialny, 1857.

5339. Jamiołkiewicz Adam
1856: Urzędnik kancelaryjny w Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1856. Radca honorowy.

5341. Jamiołkowski
1848: Pracował na stanowisku urzędnika przy naczelniku Wydziału II Kancelarii Namiestnika J.C.K. Mości w Królestwie Polskim od 1848.

5342. Jamiołkowski Adam
1850–1864: Urzędnik Kancelarii Namiestnika Królestwa Polskiego, 1850–1852, 1855, 1857–1860. Urzędnik do pisma tamże, 1853–1854. Urzędnik przeznaczony do czynności w archiwum tamże, 1861. Pomocnik archiwisty tamże, 1862. Urzędnik spadły z etatu zaliczony do Kancelarii Przybocznej Namiestnika, 1864. Registrator kolegialny, sekretarz gubernialny, 1851. Sekretarz kolegialny, 1852. Radca honorowy, 1857. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1860).

5343. Jamiołkowski Ignacy
1820–1830: Sekretarz w Wydziale Dóbr i Lasów Komisji Wojewódzkiej augustowskiej, 1820–1821. Zastępca sekretarza prezydialnego Komisji Wojewódzkiej augustowskiej, 1824. Sekretarz prezydialny Komisji Wojewódzkiej augustowskiej, 1825–1829. Asesor ekonomiczny w sekcji dóbr Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej augustowskiej, 1830.

5345. Jamiołkowski Ignacy
1850–1857: P. o. radcy Rządu Gubernialnego w Wydziale Wojskowo- Policyjnym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1850–1852. Radca Rządu Gubernialnego tamże, 1853–1857. Członek z urzędu zasiadający w Deputacji Szlacheckiej Guberni Augustowskiej, 1854–1857. Asesor kolegialny, 1851. Radca dworu, 1853. Ordery: SS 3 (1850), za 30 lat nieskazitelnej służby (1852), SW 4 (1856), SS 2 (1857).

5344. Jamiołkowski Ignacy
1850–1866: Geometra kl. 2-ej w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Adiunkt miernictwa tamże, 1851. Geometra tamże, 1852. Adiunkt geometra tamże, 1853–1861. Geometra w Sekcji Pomiarowej tegoż Wydziału, 1862–1866.

5346. Jamnicki Ludwik
1834–1835: Dziennikarz Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834. Sekretarz w Sekcji Administracji i Policji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1835.
1834–1848: Zatrudniony na stanowisku dziennikarza Służby Ogólnej Wydziału Administracji Ogólnej, następnie sekretarza Sekcji Wojskowej, oraz Sekcji Nominacji, a także Sekcji Administracji i Policji w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego, 1834–1848.
1850–1863: Sekretarz kl. 1-ej w sekcji I Wydziału Administracji Ogólnej Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1863. Asesor kolegialny, 1860.

5349. Janankiewicz Filip Jakub
1834–1835: Objął stanowisko sekretarza Obwodu Konińskiego Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

5350. Jancewicz Kazimierz
1819–1834: Dozorca Składu Druków w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1819. Rendant Magazynu Formularzy w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1820, 1821, 1824, 1825. Rendant Druków w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1826. Rendant Składu Druków i Formularzy w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1827, 1828, 1829, 1830. Rendant Druków i Formularzy w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834.
1834: Zatrudniony jako rendant składu druków i formularzy Sekretariatu Generalnego w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1834.

5352. Janczewski Aleksander
1861–1866: Asesor w Prokuratorii w Królestwie Polskim, 1861–1866.

5353. Janczewski Ferdynand
1852–1859: Konduktor kl. 4-ej w Biurze Rysunkowym Zarządu XIII Okręgu Komunikacji, 1852–1853. Konduktor kl. 2-ej tamże, 1854–1855. Konduktor kl. 1-ej tamże, 1856. Rysownik litograf tamże, 1857–1859.

5354. Janczewski Jan
1843–1848: Zatrudniony na stanowisku komisarza leśnego w Sekcji Technicznej, od 1848 urzędnik do szczególnych poruczeń Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1866: Komisarz leśny w Służbie Leśnej Zewnętrznej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1857. Urzędnik do szczególnych poruczeń tamże, 1858–1861. Starszy urzędnik do szczególnych poruczeń tamże, 1862–1866. Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1861. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1860), SS 3 (1861).

5492. Jańczewski Kazimierz
1828–1830: Asesor sekcji leśnej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej augustowskiej, 1828–1830.

5359. Janczewski Leonard (może: 8.328.60)
1839–1841: Zatrudniony jako sekretarz Wydziału Cywilnego Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1839–1841.

5360. Janczewski Piotr
1834–1844: Zatrudniony jako geometra, a następnie rewizor pomiarów Sekcji Technicznej w Wydziale Dóbr i Lasów, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

5361. Janczewski Romuald (może: le.1284.1.37, sw.551121)
1826–1835: Ekspedytor generalny w Komisji Wojewódzkiej kaliskiej, 1826–1827. Rachmistrz w Wydziale Policyjno-Wojskowym Komisji Wojewódzkiej kaliskiej, 1828–1830, 1834. Rachmistrz w Wydziale Administracji i Oświecenia Publicznego Komisji Wojewódzkiej kaliskiej, 1835.
1834–1848: W 1834 zatrudniony jako rachmistrz Wydziału Wojskowo- Policyjnego, następnie został rachmistrzem I kl. Wydziału Administracji i Oświaty Publicznej oraz nadrachmistrzem Sekcji Ogólnej Komisji Województwa Kaliskiego w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego. Od 1845 objął urząd naczelnika Oddziału Administracyjnego Wydziału Administracji i Oświecenia Publicznego w Rządzie Gubernialnym Lubelskim.
1850–1853: Naczelnik Sekcji Administracyjnej Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Lubelskiego 1850–1853.

5364. Janczewski Wawrzyniec
1834–1835: Zatrudniony jako regent Powiatu Wartskiego w Województwie Kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

5365. Janczewski Władysław
1850–1864: Redaktor „Gazety Rządowej”, 1851–1861. Zarządzający częścią administracyjną „Dziennika Powszechnego”, 1862–1864.

5356. Janczewski Kazimierz
1827: Asesor w sekcji leśnej Wydziału Skarbowego Komisji Wojewódzkiej augustowskiej, 1827.
1834–1847: Zatrudniony jako referent Sekcji Administracyjnej, następnie referent Oddziału Lasów Sekcji Administracyjnej, a następnie w Sekcji Ogólnej w Wydziale Dóbr i Lasów, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu od 1847. Ordery: SS 3.
1850: Naczelnik Sekcji Służby Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850. Ordery: SS 3 (1850).
1850–1866: Naczelnik sekcji w Służbie Leśnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1851–1852. Naczelnik Oddziału Leśnego tegoż Wydziału, 1853–1854. Naczelnik Sekcji Leśnej tegoż Wydziału, 1855–1862. Członek Rady Głównej Opiekuńczej, 1865–1866. Radca dworu, radca kolegialny, 1858. Ordery: SS 3 (1850), za 15 lat nieskazitelnej służby (1853), SA 3 (1857), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860), SS 2 (1862).
1856: Naczelnik Sekcji Leśnej Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1856. Radca dworu. Ordery: SS 3, za 15 lat nieskazitelnej służby (1856).

5367. Janczykowski Tomasz
1834–1835: Zatrudniony jako komornik Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

5368. Janicki Kajetan
1834–1835: Zatrudniony jako regent Powiatu Zgierskiego w Województwie Mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

5369. Janicki Leon
1862: Urzędnik do pisma w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego.

5370. Janicki Paweł
1834–1848: Zatrudniony jako rachmistrz II kl., następnie starszy kontroler w Najwyższej Izbie Obrachunkowej, 1834–1848. Ordery: SA 3
1850: P. o. starszego kontrolera w Kontroli Najwyższej Izby Obrachunkowej Królestwa Polskiego, 1850. Ordery: SA 3 (1850).

5372. Janicki Stanisław
1845–1848: Zatrudniony jako naczelnik Głównej Kasy Oszczędności, następnie naczelnik Kontroli i Rachunkowości w Dyrekcji Ubezpieczeń. Otrzymał rangę asesora kolegialnego.
1850–1855: Naczelnik kontroli i rachunkowości w Dyrekcji Ubezpieczeń, 1850–1851. Radca dyrekcji, p. o. radcy Wydziału Kontroli i Kas tejże Dyrekcji, 1852–1853. Radca Wydziału Ruchomości w Służbie Ubezpieczeń Ruchomości, 1854–1855. Asesor kolegialny. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1855).

5377. Janikowski Adam
1820: Kontroler w Wydziale Skarbu Komisji Województwa Krakowskiego, 1820.

5378. Janikowski Andrzej
1834–1848: Członek Rady Ogólnej Lekarskiej, od 1838 członek przybrany przy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego. Ordery: SA 2.
1850–1864: Członek etatowy, sekretarz naukowy Rady Lekarskiej, 1850–1862. Członek honorowy tejże Rady, 1863–1864. Radca kolegialny, 1853. Radca stanu, 1857. Ordery: SA 2 (1850), za 20 lat nieskazitelnej służby (1855), za 25 lat nieskazitelnej służby (1860), SS 2 z koroną (1861).

5380. Janikowski Feliks
1850–1852: Kontroler w Sekcji Buchalterii Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851. Referent tamże, 1852.

5381. Janikowski Józef
1856–1860: Podarchiwista w Sekcji Ogólnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1856. Podsekretarz w Sekcji Skarbowej tegoż Wydziału, 1857–1860.

5382. Janikowski Teofil (może: le.1287.4.4)
1839–1840: Zatrudniony na stanowisku radcy w Collegium Dyrekcji w Dyrekcji Generalnej Towarzystwa Ogniowego, przekształconego w Dyrekcję Ubezpieczeń w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego.

5393. Janiszewski Aleksander
1853–1884: Radca w Wydziale Wojenno-Policyjnym Rządu Gubernialnego Suwalskiego, 1872, 1877, 1878, 1880, 1881, 1883, 1884. Radca dworu, 1872, 1877. Radca stanu, 1878, 1880, 1881, 1883, 1884. Ordery: SA 2 i 3, SS 2 z koroną imperatorską i bez korony. Medale: pamięci wojny 1853–1856, pamięci stłumienia „polskiego buntu” 1863–1864.
1866: Szef Biura Przybocznego Gubernatora Cywilnego Augustowskiego, 1866. Ordery: SS 2, SA 3 (1866).

5384. Janiszewski Julian
1852: Ekspedytor poczty w Mszczonowie, 1852. Sekretarz kolegialny.

5396. Janiszewski Julian
1856–1874: Urzędnik kancelaryjny w Rządzie Gubernialnym Radomskim, 1870, 1871. Żurnalista w Wydziale Administracyjnym Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1873, 1874. Sekretarz gubernialny, 1870, 1871, 1873, 1874. W służbie państwowej od 15.05.1856, na stanowisku (żurnalisty) od 1.12.1871. Uposażenie – 350 rubli (1873).
1865–1866: Rachmistrz młodszy w Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Radomskiego, 1865–1866.

5386. Janiszewski Karol (może: sw.118081)
1834–1835: Zatrudniony jako podpisarz Powiatu Pułtuskiego w Województwie Płockim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

5387. Janiszewski Karol
1850–1861: Urzędnik kancelaryjny w Warszawskich Departamentach Rządzącego Senatu, 1850. Młodszy pomocnik sekretarzy tamże, 1851–1858. Na takim samym stanowisku w Heroldii Królestwa Polskiego, 1859–1861. Sekretarz gubernialny, 1853. Sekretarz kolegialny, 1859. Radca honorowy, 1861.

5388. Janiszewski Leon
1834–1835: Zatrudniony jako patron Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji dla Województwa Sandomierskiego, Komisja Rządowa Sprawiedliwości.

5389. Janiszewski Łukasz
1834–1835: Zatrudniony jako obrońca Powiatu Wieluńskiego w Województwie Kaliskim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

5390. Janiszewski Michał
1842–1845: Zatrudniony na stanowisku adiunkta archiwisty, od 1843 sekretarza adiunkta w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego 1842–1845. Ordery: SS 3.

5391. Janiszewski Szczepan
1834–1842: Zatrudniony na stanowisku podsekretarza do języka rosyjskiego w Kancelarii Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, 1834–1842.
1850–1866: Sekretarz kl. 3-ej w Sekcji Przemysłu i Kunsztów Wydziału Przemysłu i Kunsztów Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, 1850–1851. Sekretarz kl. 2-ej tamże, 1852–1855. Sekretarz kl. 1-ej tamże, 1856–1866. Sekretarz kolegialny, 1851. Radca honorowy, 1856. Asesor kolegialny, 1860. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1850).

5397. Janiszowski Ignacy (może: le.1292.1.2, sw.424667)
1835: Asystent w kasie wojewódzkiej Komisji Wojewódzkiej podlaskiej, 1835.
1835–1847: Assystent w Kasie Głównej Wojewódzkiej w Wydziale Skarbowym Województwa Podlaskiego, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Od 1845 został rachmistrzem Sekcji Skarbowej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego.
1850–1866: Referent w Sekcji Poborów Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1854. P. o. naczelnika Sekcji Ogólnej tegoż Wydziału, 1855. Naczelnik Sekcji Poborów tegoż Wydziału, 1856– 1863. Naczelnik Oddziału Kas i Rachunkowości tegoż Wydziału, 1864–1866. Radca honorowy, 1853. Asesor kolegialny, 1857. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1859), SS 3 (1861), za 20 lat nieskazitelnej służby (1863), SS 2 z koroną (1866).

5400. Janiszowski Jan
1834–1847: Zatrudniony jako naczelnik Sekcji Wypłat w Wydziale Kontroli Generalnej i Podatków Stałych, następnie został naczelnikiem tego Wydziału, od 1847 zasiadał jako członek nadzwyczajny w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Ordery: SA 3 i SS 3.
1850–1866: Zastępca dyrektora Wydziału Kontroli i Podatków Stałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1852. P. o. dyrektora tegoż Wydziału, 1853–1854. Dyrektor tegoż Wydziału, 1854–1866. Radca kolegialny, radca stanu, 1854. Rzeczywisty radca stanu, 1858. Ordery: SA 3, SS 3, SA 2, za 20 lat nieskazitelnej służby (1853), za 25 lat nieskazitelnej służby (1858), SS 1, Krzyż Żelazny 2 (1860).

5401. Janiszowski Jan
1863: Asystent w Kasie Gubernialnej Wydziału Skarbowego Rządu Gubernialnego Lubelskiego, 1863.

5404. Jankiewicz Aleksander
1839–1843: Objął stanowisko rewizora skarbowego w Wydziale Skarbowym Rządu Gubernialnego Augustowskiego, 1839–1843.

5405. Jankiewicz Józef
1834–1838: Zatrudniony jako rachmistrz Sekcji Sekwestracyjnej w Wydziale Dóbr i Lasów, w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

5406. Jankiewicz Kazimierz
1850–1866: Geometra kl. 2-ej w Służbie Mierniczej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1851. Geometra tamże, 1852–1855. Referent pomiarów tamże, 1857–1858, 1860–1861. Starszy referent pomiarów w Sekcji Pomiarowej tegoż Wydziału, 1862–1864. Rewizor pomiarów tamże, 1865. Starszy referent tamże, 1866. Sekretarz gubernialny, 1857. Ordery: za 20 lat nieskazitelnej służby (1860).

5409. Jankowski
1819: Komisarz Oświecenia Publicznego w Komisji Województwa Krakowskiego, 1819.

5410. Jankowski
1834: Zatrudniony na stanowisku urzędnika Kancelarii Komendanta Warszawy w Zarządzie Komendanta Warszawy w Administracji Województw Obwodów i Miast.

5411. Jankowski Antoni
1839–1846: Zatrudniony w 1839 na stanowisku pomocnika rendanta w Biurze Generalnym Stempla. Od 1840 objął urząd asystenta archiwisty Sekcji Ogólnej, w 1845 został sekretarzem w Sekcji Prawnej, a od 1846 sekretarzem Sekcji Loterii Stempla i Poczt Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.
1850–1860: Sekretarz w Sekcji Prawnej Wydziału Dochodów Niestałych Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1850–1856. Rachmistrz w Sekcji Solnej tegoż Wydziału, 1857–1860.

5413. Jankowski Bogumił
1834–1835: Zatrudniony jako sędzia pokoju Powiatu Zgierskiego w Województwie Mazowieckim, w Sądach Pokoju Komisji Rządowej Sprawiedliwości, 1834–1835.

5414. Jankowski Henryk
1838: Zatrudniony na stanowisku rachmistrza Sekcji Sekwestru i Konfiskat w Wydziale Lasów i Dóbr Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu.

5415. Jankowski Ignacy
1839–1848: Zatrudniony od 1839 na stanowisku rachmistrza Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Mazowieckiego/Warszawskiego.
1850–1855: Adiunkt w Oddziale Administracji Wydziału Administracyjnego Rządu Gubernialnego Warszawskiego, 1850–1855. Sekretarz kolegialny, 1853. Ordery: za 15 lat nieskazitelnej służby (1855).

5416. Jankowski Ignacy
1859–1864: Rachmistrz w Służbie Drogowej Dyrekcji Drogi Żelaznej, 1859–1861. Konduktor techniczny w Biurze Starszego Inżyniera tejże Dyrekcji, 1863–1864.

5418. Jankowski Jakub
1834–1844: Zatrudniony jako buchalter Sekcji Solnej w Wydziale Dochodów Niestałych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu do 1844.

5419.