Nowość! “Nekrologia Minakowskiego” (nekrologia.wielcy.pl) - Encyklopedia biograficzna na podstawie
kompletu nekrologów głównych polskich gazet od lutego 1845 do września 1939 r.
Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego Zaloguj się kontakt
   Name Surname: 

Makowski

^^

1.
<<
o Zaloguj się ?1790-
2.
<<
o Zaloguj się ?1800-
3.
<<
o Zaloguj się ?1790-
4.
<<
o Zaloguj się 1910-1965
5.
<<
o Zaloguj się ?1848-1891/
6.
<<
o Zaloguj się ?1800-
7.
<<
o Zaloguj się ?1830-
8.
<<
o Zaloguj się ?1830-
9.
<<
o Zaloguj się ?1830-
10.
<<
o Zaloguj się ?1800-
11.
<<
o Zaloguj się ?1840-
12.
<<
o Zaloguj się ?1800-
13.
<<
o Zaloguj się ?1830-
14.
<<
o Zaloguj się ?1810-/1859
15.
<<
o Zaloguj się ca 1819-1850
16.
<<
o Zaloguj się ?1800-1850
17.
<<
o Zaloguj się ?1820-1869
18.
<<
o Zaloguj się ca 1808-1878
19.
<<
o Zaloguj się ?1840-/1885
20.
<<
o Zaloguj się ca 1867-1886
21.
<<
o Zaloguj się ca 1817-1889
22.
<<
o Zaloguj się ca 1818-1891
23.
<<
o Zaloguj się ca 1820-1892
24.
<<
o Zaloguj się ?1840-1894
25.
<<
o Zaloguj się ?1850-1897
26.
<<
o Zaloguj się ca 1895-1898
27.
<<
o Zaloguj się ?1850-1898
28.
<<
o Zaloguj się ?1850-1903
29.
<<
o Zaloguj się 1907-1908
30.
<<
o Zaloguj się ca 1862-1911
31.
<<
o Zaloguj się ca 1845-1917
32.
<<
o Zaloguj się ca 1895-1917
33.
<<
o Zaloguj się ?1870-/1924
34.
<<
o Zaloguj się ca 1894-1925
35.
<<
o Zaloguj się ca 1878-1930
36.
<<
o Zaloguj się ca 1893-1933
37.
<<
o Zaloguj się ?1850-1900
38.
<<
o Zaloguj się ca 1886-1898
39.
<<
o Zaloguj się ?1890-1938
40.
<<
o Zaloguj się ca 1825-1884
41.
<<
o Zaloguj się ?1850-1903
42.
<<
o Zaloguj się ca 1799-1876
43.
<<
o Zaloguj się ?1810-1864
44.
<<
o Zaloguj się ca 1851-1865
45.
<<
o Zaloguj się ca 1849-1872
46.
<<
o Zaloguj się ca 1848-1916
47.
<<
o Zaloguj się ca 1841-1871
48.
<<
o Zaloguj się ca 1867-1902
49.
<<
o Zaloguj się ?1860-1914
50.
<<
o Zaloguj się ca 1849-1916
51.
<<
o Zaloguj się ?1870-1920
52.
<<
o Zaloguj się ca 1877-1922
53.
<<
o Zaloguj się ?1880-1926
54.
<<
o Zaloguj się ca 1898-1930
55.
<<
o Zaloguj się ca 1861-1933
56.
<<
o Zaloguj się ?1830-1879
57.
<<
o Zaloguj się ca 1850-1921
58.
<<
o Zaloguj się ca 1871-1932
59.
<<
o Zaloguj się ca 1884-1936
60.
<<
o Zaloguj się ca 1888-1918
61.
<<
o Zaloguj się ca 1861-1932
62.
<<
o Zaloguj się ca 1892-1927
63.
<<
o Zaloguj się ca 1860-1935
64.
<<
o Zaloguj się ca 1886-1925
65.
<<
o Zaloguj się ca 1908-1939
66.
<<
o Zaloguj się ca 1896-1939
67.
<<
o Zaloguj się 1896-1920
68.
<<
o Zaloguj się ca 1843-1868
69.
<<
o Zaloguj się ca 1852-1910
70.
<<
o Zaloguj się ca 1861-1915
71.
<<
o Zaloguj się ca 1877-1928
72.
<<
o Zaloguj się 1870-1931
73.
<<
o Zaloguj się ca 1863-1935
74.
<<
o Zaloguj się ca 1839-1876
75.
<<
o Zaloguj się ca 1834-1902
76.
<<
o Zaloguj się ca 1874-1911
77.
<<
o Zaloguj się ca 1855-1912
78.
<<
o Zaloguj się ca 1851-1926
79.
<<
o Zaloguj się ca 1871-1928
80.
<<
o Zaloguj się ca 1848-1916
81.
<<
o Zaloguj się ca 1787-1868
82.
<<
o Zaloguj się 1973
83.
<<
o Zaloguj się 1575-1657
84.
<<
o Zaloguj się ca 1600-1610/
85.
<<
o Zaloguj się 1919
86.
<<
o Zaloguj się 1912
87.
<<
o Zaloguj się 1924
88.
<<
o Zaloguj się 1920
89.
<<
o Zaloguj się
90.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ?1870-
91.
o Zaloguj się ?1880- &ca 1900 Zaloguj się ?1880-
o Zaloguj się 1910-1940
92.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
...
93.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1880 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ca 1885- &1910 Zaloguj się ca 1887-
94.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
...
95.
o Zaloguj się ?1830- &1859 Zaloguj się ?1830-
...
96.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
o Zaloguj się ?1810- &1839 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ?1850- &1878 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się ca 1814- &1837 Zaloguj się ca 1817-
...
o Zaloguj się ca 1819- &1819 Zaloguj się ca 1820-
o Zaloguj się ca 1829- &1851 Zaloguj się ca 1834-
o Zaloguj się ca 1831- &1855 Zaloguj się ca 1835-
...
97.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
o Zaloguj się ?1800- &1832 Zaloguj się ?1810-
98.
o Zaloguj się ?1870- & ? ?
o Zaloguj się 1895-1940
99.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ca 1862-1906
...
100.
o Zaloguj się ?1870- &1899 Zaloguj się ca 1877-1938
101.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się 1829-1899 &1863 Zaloguj się 1841-1905
102.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ca 1829- &1861 Zaloguj się ca 1827-
...
103.
o Zaloguj się ?1750- &ca 1780 Zaloguj się ?1760-
...
104.
o Zaloguj się ?1800- &1828 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ?1830- &1864 Zaloguj się ?1830-
105.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
o Zaloguj się ca 1806-1857 &ca 1820 Zaloguj się ?1800-1843
o Zaloguj się ?1830-/1905 &1860 Zaloguj się ca 1839-1903
o Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ca 1837- &1860 Zaloguj się ca 1831-
...
o Jan ca 1806-1857 &1845 Zaloguj się ca 1811-1855
106.
o Zaloguj się ?1760- &ca 1780 Zaloguj się ?1760-
o Zaloguj się ?1790- &1819 Zaloguj się ?1790-
...
o Zaloguj się ca 1809-
107.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1860 Zaloguj się 1853-
...
108.
o Zaloguj się ?1910 &ca 1940 Zaloguj się ?1920
o Zaloguj się ?1940
o Zaloguj się ?1940
109.
o Zaloguj się 1960 &ca 1990 Zaloguj się 1963
o Zaloguj się 1991
110.
o Zaloguj się ?1550- &ca 1580 Zaloguj się ?1560-
111.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
...
112.
o Zaloguj się ?1800-1858/ &1833 Zaloguj się ca 1798-1858
113.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
114.
o Zaloguj się ?1810-1862 &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
...
115.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się 1820- &1840 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się 1843- &1862 Zaloguj się 1842-
...
o Zaloguj się 1847- &1864 Zaloguj się 1844-
...
o Zaloguj się ?1850- &1879 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się ?1870- &1904 Zaloguj się ca 1874-
o Zaloguj się ?1870- &1902 Zaloguj się 1879-
o Zaloguj się ?1880- &1907 Zaloguj się ?1880-
o Zaloguj się 1854- &1873 Zaloguj się 1846-
o Zaloguj się 1864- &1886 Zaloguj się 1869-
o Zaloguj się 1897-
o Zaloguj się 1901-
o Zaloguj się 1903
116.
o Zaloguj się 1814-1895 &ca 1840 Zaloguj się 1821-1857
o Zaloguj się ?1840-
o Zaloguj się ?1840-
o Zaloguj się ?1840- &1877 Zaloguj się 1855-1880
o Zaloguj się 1841-1923 &1858 Zaloguj się 1831-1920
...
o Zaloguj się 1847-1932 &1880 Zaloguj się 1853-1924
...
117.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1870 Zaloguj się ?1840-
o Zaloguj się ?1870-
o Zaloguj się 1872- &1891 Zaloguj się 1866-
118.
o Zaloguj się ?1830- &1860 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ?1860- &1886 Zaloguj się ?1860-
119.
o Zaloguj się ?1850- &1880 Zaloguj się ?1850-
...
120.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
...
121.
o Zaloguj się ?1860- & ? ?
o Zaloguj się 1891-1940
122.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ca 1855-1912
...
123.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
...
124.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
...
125.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
...
126.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
...
127.
o Zaloguj się ?1800- &1827 Zaloguj się ca 1804-1890
o Zaloguj się ca 1833-
o Zaloguj się ca 1834-
o Zaloguj się ca 1835-1841
o Zaloguj się ?1840- &1872 Zaloguj się ca 1850-
o Zaloguj się ca 1875-
o Zaloguj się ca 1875-
o Zaloguj się ca 1884-
o Zaloguj się ca 1884-
o Zaloguj się ?1890- &1931 Zaloguj się ca 1884-
128.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
o Zaloguj się ca 1806-1852 &ca 1830 Zaloguj się ca 1809-1884
o Zaloguj się ca 1839-1846
129.
o Zaloguj się ?1770- &1798 Zaloguj się ?1770-
o Zaloguj się ?1790-1805
o Zaloguj się ?1800- &1832 Zaloguj się ?1800-
...
o Zaloguj się ca 1805-1854 &1834 Zaloguj się ca 1796-1870
...
o Zaloguj się ?1810- &1837 Zaloguj się ?1810-
...
o Zaloguj się ca 1810-1813
o Zaloguj się ca 1818-1830
o Zaloguj się ca 1819-1819
130.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
...
131.
o Zaloguj się ?1820- &1848 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ca 1852- &1883 Zaloguj się ca 1862-
o Zaloguj się ?1880- &1909 Zaloguj się ?1880-
o Zaloguj się ?1880- &1910 Zaloguj się ?1880-
o Zaloguj się ca 1859- &1885 Zaloguj się ca 1863-
o Zaloguj się ?1900-
132.
o Zaloguj się ?1590- &ca 1580 Zaloguj się ?1570-
133.
o Zaloguj się ?1570- &ca 1590 Zaloguj się ?1580-
134.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1850 Zaloguj się ?1840-1886
135.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1900 Zaloguj się ?1880-
o Zaloguj się ca 1903-1919
136.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
...
137.
o Zaloguj się ?1770- & ? ?
o Zaloguj się 1797-1849
o Zaloguj się ?1800- &ca 1840 Zaloguj się 1816-1877
o Jan ?1770- &ca 1800 Zaloguj się ?1770-
o Zaloguj się 1804-1874 &1859 Zaloguj się 1825-1891
o Zaloguj się 1860-1907
138.
o Zaloguj się ?1800- &1832 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ca 1847-1927 &1876 Zaloguj się ca 1852-1933
139.
o Zaloguj się ?1850- &1875 Zaloguj się ?1850-
...
140.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
...
141.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1790 Zaloguj się ?1770-
...
142.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
143.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ca 1818-1891 &1838 Zaloguj się ca 1817-1898
o Zaloguj się ca 1840-1923 &1886 Zaloguj się ca 1865-1944
o Zaloguj się ca 1892-
o Zaloguj się ca 1893-1976 &ca 1920 Zaloguj się 1903-1990
...
o Zaloguj się ca 1894-1896
o Zaloguj się 1897-
o Zaloguj się 1900-1901
o Zaloguj się ?1900- &1912 Zaloguj się ?1880-
o Zaloguj się ?1840- &1873 Zaloguj się 1849-
o Zaloguj się ca 1846-1884
o Zaloguj się ?1830- &1857 Zaloguj się ?1830-
144.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1860 Zaloguj się ?1840-
...
145.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1850 Zaloguj się ?1830-
...
146.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1850 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ca 1851- &1872 Zaloguj się ca 1846-
o Zaloguj się ?1860- &1891 Zaloguj się ?1860-
147.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1840 Zaloguj się ?1820-
...
148.
o Janusz ca 1911-1973 &ca 1940 Zofia Barbara Zakrzewska h. Wyskota 1915-1995
o Maria Makowska ?1940 &ca 1960 N. Unierzyski ?1930
o Tomasz 1944 &ca 1960 Barbara Lubańska ?1950
149.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
150.
o Zaloguj się ?1750- &ca 1780 Zaloguj się ?1750-
o Zaloguj się 1783-1843 &1823 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ca 1823-1885 &1850 Zaloguj się ca 1808-1878
...
o Zaloguj się ca 1827-
o Zaloguj się ca 1829-1901
o Zaloguj się ca 1830-1848
o Zaloguj się ca 1830- &1867 Zaloguj się 1832-1900
o Zaloguj się ca 1834-1834
o Zaloguj się ca 1837-
o Zaloguj się 1843-1901 &1882 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ca 1847-
151.
o Zaloguj się ?1880- &ca 1910 Zaloguj się 1893-1964
152.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się ca 1872-1896
153.
o Zaloguj się ?1890- &ca 1920 Zaloguj się ?1890-
o Zaloguj się 1922-2005
154.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ?1840- &1865 Zaloguj się ?1840-
...
155.
o Zaloguj się ?1870- & ? ?
o Zaloguj się 1903-1940
156.
o Zaloguj się ?1890- &ca 1920 Zaloguj się ?1900-
o Zaloguj się ca 1924-1926
157.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ca 1840-1903 &1868 Zaloguj się ?1840-
o Jan ca 1840-1903 &1887 Zaloguj się ca 1837-
158.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1870 Zaloguj się ca 1855-1918
159.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ca 1815- &1837 Zaloguj się ca 1817-
160.
o Zaloguj się ?1820- &1847 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ?1840- &1878 Zaloguj się ?1850-
...
161.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1880 Zaloguj się ?1860-
...
162.
o Zaloguj się ?1830- &1861 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ?1880- &1905 Zaloguj się ca 1884-1959
163.
o Zaloguj się ?1830- &1857 Zaloguj się ?1830-
...
164.
o Zaloguj się ca 1856-1918 &ca 1880 Zaloguj się ?1870-
165.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1900 Zaloguj się ca 1881-1921
166.
o Zaloguj się ?1830- &1859 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ca 1860-1927 &1891 Zaloguj się ca 1869-1938
o Zaloguj się 1870-1940 &1902 Zaloguj się 1865-1940
o Zaloguj się ?1870- &1889 Zaloguj się 1869-
167.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ca 1832- &1862 Zaloguj się ca 1842-1900
...
168.
o Zaloguj się ?1760- &1792 Zaloguj się ?1760-
o Zaloguj się ?1790- &1818 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ?1810- &1837 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ca 1816-1853 &1837 Zaloguj się ca 1820-1892
o Zaloguj się ?1840- &1867 Zaloguj się 1848-
o Zaloguj się ?1860- &1891 Zaloguj się 1859-1894
o Zaloguj się ca 1869-1874
o Zaloguj się ca 1875-1875
o Zaloguj się 1840-1912 &1872 Zaloguj się 1849-1929
o Zaloguj się ca 1873-1874
o Zaloguj się 1875-1959 &ca 1910 Zaloguj się 1888-1980
...
o Zaloguj się 1878-1879
o Zaloguj się ca 1880-
o Zaloguj się ca 1854-
o Zaloguj się ca 1819-
169.
o Zaloguj się ?1850- &1878 Zaloguj się ca 1858-1909
o Zaloguj się ca 1883-1899
170.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ca 1874-1914
171.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1850 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się 1858-1926 &1880 Zaloguj się ca 1861-1926
o Zaloguj się ca 1881- &1901 Zaloguj się ca 1866-
...
o Zaloguj się ?1890- &1920 Zaloguj się ?1890-
o Zaloguj się ?1860- &1895 Zaloguj się ?1870-
o Zaloguj się ca 1865- &1891 Zaloguj się ca 1859-
...
172.
o Zaloguj się ?1770- &1803 Zaloguj się ?1770-
o Zaloguj się ?1800- &1827 Zaloguj się ?1800-
173.
o Leszek 1960 &ca 1980 Joanna Błachnio 1964
...
174.
<<
o Zaloguj się ca 1879-1914 &1907 Zaloguj się ?1880-
175.
o Zaloguj się ?1820- &1848 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ?1840- &1870 Zaloguj się ?1840-
...
o Zaloguj się ca 1862-1930 &1891 Zaloguj się ?1860-1933
176.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
o Zaloguj się 1809-
o Zaloguj się ca 1814- &1835 Zaloguj się ca 1816-
...
177.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1860 Zaloguj się ca 1836-1916
o Zaloguj się ca 1868-1941 &ca 1900 Zaloguj się ?1880-
...
178.
o Zaloguj się ?1840- &1872 Zaloguj się ?1840-
...
179.
o Zaloguj się ?1580- & ? ?
o Zaloguj się ca 1612-1683
180.
o Zaloguj się ?1720- &ca 1750 Zaloguj się ?1730-
...
181.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
...
182.
o Zaloguj się ?1830- &1859 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ?1860- &1886 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ?1860- &1894 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ?1860- &1889 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się ca 1862-1888 &1879 Zaloguj się ?1850-
...
o Zaloguj się ?1870- &1906 Zaloguj się ca 1882-1906
183.
o Zaloguj się ?1760- &1793 Zaloguj się ?1760-
o Zaloguj się ?1800- &1831 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ?1810- &1835 Zaloguj się ca 1796-1844
o Zaloguj się ?1810- &1840 Zaloguj się ?1810-
184.
o Michał ?1800- &ca 1830 Marianna Rybicka ?1800-
o Zaloguj się ?1830- &1871 Zaloguj się ?1840-
o Sylwester ?1830- &1870 Klotylda Marianna Konieczko ?1840-
o Zaloguj się 1834-1894 &1868 Zaloguj się 1845-1928
o Zaloguj się 1876-1939 &1913 Zaloguj się ca 1876-1929
o Kazimierz 1876-1939 &1936 Zaloguj się ?1910
o Zaloguj się ca 1842- &1872 Zaloguj się ca 1848-
185.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się 1880-1934
186.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1790 Zaloguj się ?1770-
o Zaloguj się ?1800-1808
o Zaloguj się ?1800-1814
o Zaloguj się ca 1800- &1859 Zaloguj się ca 1827-1890
187.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
...
188.
o Zaloguj się ?1760- &1786 Zaloguj się ?1760-
o Zaloguj się ?1780- &1813 Zaloguj się ?1780-
o Zaloguj się ca 1786- &1816 Zaloguj się ca 1789-1828
...
189.
o Zaloguj się ?1830- &1864 Zaloguj się ?1830-
...
190.
o Mieczysław ?1920 &ca 1950 Helena Klimek 1929
...
191.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1780-
o Zaloguj się 1814-1880 &1837 Zaloguj się ca 1819-
o Zaloguj się ca 1839-1884 &1857 Zaloguj się ca 1834-
...
o Zaloguj się ca 1842-
o Zaloguj się 1843-1858
o Zaloguj się ca 1845-1845
o Zaloguj się ca 1848-
o Zaloguj się 1858-
o Zaloguj się ca 1864- &1890 Zaloguj się ca 1855-1911
o Weronika Makowska ca 1864- &1913 Zaloguj się ca 1852-1935
192.
o Zaloguj się ?1720- &ca 1740 Zaloguj się 1725-
193.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1850 Zaloguj się ?1840-
194.
o Zaloguj się ?1890- &ca 1910 Zaloguj się 1898-1945/
195.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1840 Zaloguj się ca 1823-1897
196.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ca 1817-1899
197.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1850 Zaloguj się ca 1837-1919
198.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ?1870-1922
199.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1870 Zaloguj się ca 1851-1928
200.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1860 Zaloguj się ca 1843-1929
201.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1880 Zaloguj się ca 1863-1931
202.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1880 Zaloguj się ca 1862-1914
203.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ca 1871-1937
204.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1850 Zaloguj się ?1830-1883
205.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1880 Zaloguj się ca 1869-1930
206.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1870 Zaloguj się ?1850-1902
207.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1860 Zaloguj się ca 1843-1910
208.
o Zaloguj się ?1880- &ca 1900 Zaloguj się ?1890-/1937
209.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1820 Zaloguj się 1809-1906
210.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1850 Zaloguj się ca 1839-1915
211.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1900 Zaloguj się ca 1884-1918
212.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1880 Zaloguj się ca 1867-1924
213.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1840 Zaloguj się ca 1823-1864
214.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1820 Zaloguj się ?1810-
215.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ?1820-
216.
<<
o Zaloguj się ca 1841- &1861 Zaloguj się ca 1834-
o Zaloguj się ?1870- &1898 Zaloguj się ?1860-
...
o Zaloguj się ?1870- &1895 Zaloguj się ?1870-
217.
o Zaloguj się ?1740- &ca 1750 Zaloguj się ca 1727-1832
o Zaloguj się ?1750-
o Zaloguj się ca 1776-
218.
o Zaloguj się 1914-1997 &ca 1930 Zaloguj się 1918-1993
219.
o Zaloguj się ?1680- &ca 1700 Zaloguj się ?1680-
o Zaloguj się 1706-1795
220.
o Zaloguj się ?1780- &1806 Zaloguj się ?1780-
o Zaloguj się ?1820- &1853 Zaloguj się ?1820-
...
o Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ?1820-
221.
o Zaloguj się ?1760- &ca 1790 Zaloguj się ?1770-
o Zaloguj się ?1800- &1825 Zaloguj się ?1800-
...
222.
o Zaloguj się ?1760- &ca 1790 Zaloguj się ?1770-
o Zaloguj się ?1800- &1825 Zaloguj się ?1800-
223.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1870 Marcjanna Komorowska ?1850-
224.
o Piotr ?1900- &ca 1920 Marcjanna Tomaszewicz ?1900-
...
225.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ?1820- &1845 Zaloguj się 1826-
o Zaloguj się 1866-1909 &1893 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ?1870- &1886 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się 1887-1947 &1910 Zaloguj się 1890-1938
...
o Zaloguj się ?1900- &1927 Zaloguj się ?1900-
o Zaloguj się 1903 &1923 Zaloguj się 1893-
226.
o Zaloguj się ?1750- &ca 1780 Zaloguj się ?1760-
o Zaloguj się ca 1786-1852 &1825 Zaloguj się ca 1796-1880
227.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
...
228.
o Zaloguj się 1916-1997 &ca 1930 Zaloguj się 1910-2003
229.
o Zaloguj się ?1560- &ca 1580 Zaloguj się ?1560-
o Zaloguj się 1588-1644 &ca 1610 Zaloguj się ?1600-
o Jan 1588-1644 &ca 1610 Zaloguj się ?1610-1633
o Jan 1588-1644 &ca 1610 Zaloguj się ?1600-
o Zaloguj się ?1590-1633/
230.
o Stanisław ?1890-1944 &ca 1920 Jadwiga Rusecka ?1890-1963
...
231.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1860 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się 1863-1930 &1894 Zaloguj się 1872-1960
o Zaloguj się 1897-1970 &ca 1910 Zaloguj się ca 1890-1919
o Łucja Makowska 1897-1970 &1923 Zaloguj się 1885-1970
...
o Zaloguj się 1899-1926 &1925 Zaloguj się 1892-1937
...
o Kazimierz 1904-1965 &1927 Eleonora Strebejko 1902-1965
...
o Zaloguj się 1872-1929 &ca 1900 Zaloguj się ?1880-
...
232.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1880 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się 1882-1932
233.
o Zaloguj się ?1920 &ca 1940 Zaloguj się ?1920
o Edward Władysław 1947-2013 &ca 1970 Krystyna Malon ?1950
...
234.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1860 Zaloguj się ?1840-
o Zaloguj się ca 1864-1896 &1886 Zaloguj się ca 1854-1892
o Zaloguj się ?1880- &1907 Zaloguj się ?1880-
...
o Zaloguj się ?1890- &1932 Zaloguj się ?1900-
o Ignacy ca 1864-1896 &1893 Zaloguj się ca 1868-
235.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
o Zaloguj się ca 1805-
o Zaloguj się ca 1807-
o Mateusz ca 1807-1874 &1835 Krystyna Kobylińska ca 1819-1905
o Zaloguj się ca 1837-
o Zaloguj się ca 1839-
o Zaloguj się ca 1841-
o Antoni Jan Paweł ca 1844- &1889 Maria Antonina Zielińska z Zielonej h. Świnka 1865-1891
o Stanisław Marian Hygin ca 1890-
o Zaloguj się ca 1850-1915 &1876 Zaloguj się ca 1856-1931
o Zaloguj się ca 1850-1855
o Zaloguj się ca 1857-1860
o Zaloguj się ca 1812-1813
o Zaloguj się ca 1814-1815
o Zaloguj się ca 1816-1823
236.
o Zaloguj się ?1780- &1811 Zaloguj się ?1780-
...
237.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1850 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ?1860- &1889 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ?1870- &1903 Zaloguj się ?1870-
o Zaloguj się ?1870- &1897 Zaloguj się ?1870-
o Zaloguj się ?1880- &1910 Zaloguj się ?1880-
238.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1880 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ?1880- &1912 Zaloguj się ?1880-
239.
o Zaloguj się ?1830- &1861 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ?1870-
o Zaloguj się ?1880- &1908 Zaloguj się ?1880-
...
240.
o Zaloguj się ca 1864-1924 &1890 Zaloguj się ca 1871-1924
241.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ca 1839-1889 &1870 Zaloguj się ?1840-
242.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
...
243.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się 1836- &1865 Zaloguj się ca 1837-
244.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
...
245.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ?1820- &1850 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ?1820- &1848 Zaloguj się ?1820-
...
o Zaloguj się ?1820- &1848 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ?1820- &1849 Zaloguj się ca 1808-1886
o Zaloguj się ca 1820-1892 &1850 Zaloguj się ?1820-
...
246.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1900 Zaloguj się ?1880-
o Zaloguj się ca 1908-1929
247.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1860 Zaloguj się ?1840-
o Zaloguj się ca 1863-1924 &1887 Zaloguj się ca 1862-1928
o Zaloguj się 1896- &1918 Zaloguj się ?1890-
o Zaloguj się ca 1898- &1922 Zaloguj się ?1890-
o Zaloguj się ?1900- &1928 Zaloguj się ?1900-
o Zaloguj się ca 1902-1990 &1922 Zaloguj się ?1890-
o Zaloguj się ?1870- &1903 Zaloguj się ?1870-
248.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
o Zaloguj się ?1810-1852 &1835 Zaloguj się ca 1820-
o Zaloguj się ?1810- &1841 Zaloguj się ?1810-
...
249.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1890 Zaloguj się ?1870-
o Zaloguj się 1897-1986 &1922 Zaloguj się 1900-1990
o Zaloguj się ?1930 &ca 1950 Zaloguj się ?1940
...
250.
o Zaloguj się ?1760- &ca 1780 Zaloguj się ?1760-
o Zaloguj się ?1790- &1820 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się 1820-1900 &1839 Zaloguj się 1821-1899
o Zaloguj się 1839-1848
o Zaloguj się 1845- &1866 Zaloguj się ?1840-
...
o Zaloguj się 1847- &1874 Zaloguj się ?1840-
...
o Zaloguj się 1850- &1879 Zaloguj się ?1850-
...
o Zaloguj się 1853-1857
o Zaloguj się 1857- &1882 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się 1883- &1909 Zaloguj się 1884-
o Zaloguj się ?1900- &1933 Zaloguj się ?1900-
o Zaloguj się ca 1885-1890
o Zaloguj się ca 1888-
o Zaloguj się ca 1891-1903
o Zaloguj się ca 1893-
o Zaloguj się ca 1898- &1921 Zaloguj się ca 1897-
o Marianna Makowska ca 1898- &1931 Zaloguj się 1905
o Zaloguj się ca 1899- &1925 Zaloguj się 1905
o Zaloguj się 1903
o Zaloguj się 1862- &1881 Zaloguj się ?1850-
...
o Zaloguj się 1822-1865 &1839 Zaloguj się 1821-
...
251.
o Zaloguj się ca 1758-1811 &ca 1780 Zaloguj się ca 1758-1812/
o Zaloguj się 1788-1832/ &1812 Zaloguj się 1792-1832/
...
252.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1790 Zaloguj się ?1770-
o Zaloguj się ca 1799-1832
253.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ?1840- &1866 Zaloguj się ca 1839-
...
254.
o Zaloguj się ?1790- &1822 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ?1820- &1848 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ?1850- &1882 Zaloguj się ca 1862-1932
...
o Zaloguj się ca 1854-1916 &1874 Zaloguj się ca 1855-
o Zaloguj się ?1870- &1895 Zaloguj się ?1870-
o Zaloguj się ?1880- &1912 Zaloguj się ?1880-
o Zaloguj się ca 1883-1932 &1902 Zaloguj się ?1870-
...
o Zaloguj się ?1890- &1916 Zaloguj się ?1890-
o Zaloguj się ?1860- &1888 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ?1860- &1890 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ?1860- &1891 Zaloguj się ?1860-
255.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
...
256.
o Zaloguj się ?1790- &1824 Zaloguj się ?1790-
257.
o Zaloguj się ?1800- &1830 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ?1820- &1851 Zaloguj się 1824-
...
o Zaloguj się ?1830- &1864 Zaloguj się ca 1845-
o Zaloguj się ?1840- &1870 Zaloguj się ?1850-
258.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ?1830- &1858 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ca 1836- &1874 Zaloguj się ca 1855-
259.
o Zaloguj się ?1860- & ? ?
o Zaloguj się 1894-1940
260.
o Zaloguj się ?1750- &1783 Zaloguj się ?1750-
...
261.
o Zaloguj się ?1780- &1813 Zaloguj się ?1780-
o Zaloguj się ?1830- &1856 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ?1860- &1887 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ?1860- &1890 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ca 1867- &1884 Zaloguj się ca 1860-
...
o Zaloguj się ?1870- &1903 Zaloguj się ?1870-
o Zaloguj się ?1870- &1897 Zaloguj się ?1870-
262.
o Zaloguj się ?1860- & ? ?
o Zaloguj się 1894-1940
263.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ?1870-
...
264.
o Zaloguj się ?1910 &ca 1940 Zaloguj się ?1920
265.
o Zaloguj się ?1880- &1906 Zaloguj się ca 1888-1930
266.
o Zaloguj się ?1880- &ca 1900 Zaloguj się ?1880-
o Zaloguj się 1906-1994 &ca 1930 Zaloguj się ?1920
o Zaloguj się ?1940
o Zaloguj się ?1910 &ca 1940 Zaloguj się ?1920
o Marceli ?1950 & ? ?
o Karol ?1980 &ca 2000 Maria Anna hr. Komorowska z Komorowa h. Korczak 1983
o Stanisław 2009
267.
o Zaloguj się ?1790- &1816 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ?1810- &1842 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ?1810- &1838 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ?1830- &1859 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ?1840- &1866 Zaloguj się ?1840-
o Zaloguj się ?1820-1868 &1848 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ?1830- &1864 Zaloguj się ?1810-
...
o Zaloguj się ?1830- &1856 Zaloguj się ?1830-

Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 08.06.2023.
© 2002-2023 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie
IP: 3.233.219.103