Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogy of the Descendants of the Great Sejm
Zaloguj się contact
Name Surname: 

Kalendarzyk Rodzinny: Feliks Strojnowski (7.10.94)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Marzec
5: Joanna Dowgiałło (ur. 1968: 56 l.)
7: Tomasz Górski i Alicja Żebrowska (ślub 1965: 59 l.)
8: Maria Górska (zm. 1951: 73 l.)
19: Maria Jasieńska (zm. 1934: 90 lat)
22: Marek Łatyński (ur. 1930: 94 l.)
23: Anna Chodkiewicz (zm. 1947: 77 l.) Jerzy Jabłoński (zm. 1986: 38 l.)
28: Maria Łatyńska (ur. 1956: 68 l.) koresp. M.J.M.
29: Kazimierz Górski i Ewa Kowalska (ślub 1980: 44 l.)
31: Józef Potulicki (zm. 1967: 57 l.) Katarzyna Turno (zm. 1974: 50 lat)

Kwiecień
5: Adam Bieliński (zm. 1988: 36 l.)
7: Wojciech Dowgiałło (ur. 1978: 46 l.)
9: Wincenta Koskowska (zm. 1957: 67 l.)
11: Teresa Górska (ur. 1932: 92 l.) koresp. M.J.M.
14: Krystyna Jabłonowska (zm. 1964: 60 lat)
20: Michał Potulicki (zm. 1984: 40 lat)
22: Stanisław Górski (zm. 1932: 92 l.) Karol Dowgiałło (zm. 1940: 84 l.)
24: Jadwiga Strojnowska (zm. 1977: 47 l.)

Maj
5: Anna Komorowska (ur. 1940: 84 l.)
7: Stanisław Jabłonowski (zm. 2017: 7 l.)
9: Kazimierz Strojnowski (zm. 1937: 87 l.)
15: Jan Dowgiałło (zm. 2019: 5 l.) koresp. M.J.M.
18: Maria Wosińska (zm. 1936: 88 l.) Maria Potulicka (zm. 1974: 50 lat)
19: Wanda Cichowska (zm. 1932: 92 l.)
25: Franciszek Mikorski (zm. 1928: 96 l.)

Czerwiec
3: Kazimierz Mirski i Izabela Potulicka (ślub 1924: 100 lat) Piotr Dowgiałło (ur. 1975: 49 l.)
10: Marcin Dowgiałło (ur. 1969: 55 l.)
11: Henryk Potulicki (zm. 1931: 93 l.)
13: Pia Górska (zm. 1974: 50 lat)
16: Zofia Jasieńska (zm. 1954: 70 lat)
19: Krzysztof Mirski (ur. 1925: 99 l.) Kazimierz Górski i Zofia Lipska (ślub 1955: 69 l.) Józef Górski (zm. 1961: 63 l.)
27: Adam Bieliński i Janina Skarzyńska (ślub 1933: 91 l.)
29: Helena Mikorska (zm. 1931: 93 l.) Krzysztof Dowgiałło i Anna Chodkiewicz (ślub 1968: 56 l.)
30: Krzysztof Dowgiałło (ur. 1938: 86 l.) Maria Potulicka (zm. 1972: 52 l.)

Lipiec
4: Tekla Zielińska (zm. 1928: 96 l.)
7: Elżbieta Dowgiałło (ur. 1963: 61 l.)
8: Kazimierz Mirski (zm. 1941: 83 l.)
10: Maria Łubieńska (zm. 1926: 98 l.)
12: Teresa Potulicka (ur. 1925: 99 l.)
22: Anna Chodkiewicz (ur. 1945: 79 l.)
26: Henryka Boduszyńska (zm. 1934: 90 lat)

Sierpień
2: Jadwiga Wołowska (zm. 1967: 57 l.)
4: Antoni Skarzyński (zm. 1943: 81 l.) Dominik Dowgiałło (zm. 1944: 80 lat) Anna Potulicka (zm. 1948: 76 l.)
5: Jan Dębski (zm. 1976: 48 l.)
6: Dorota Dowgiałło (ur. 1961: 63 l.)
7: Zofia Hornowska (zm. 1986: 38 l.)
8: Kazimierz Rojowski i Maria Lachert (ślub 1937: 87 l.)
11: Karol Potulicki (zm. 1931: 93 l.)
13: Michał Mirski (zm. 1944: 80 lat) Krzysztof Mirski (zm. 1944: 80 lat)
14: Stanisław Sosabowski (zm. 2013: 11 l.)
15: Jerzy Potulicki (zm. 1950: 74 l.)
19: August Bieliński (zm. 1944: 80 lat)
21: Maria Strojnowska (zm. 1965: 59 l.)
23: Benicjusz Ciepłowski (ur. 1928: 96 l.) Ludwik Górski (zm. 1931: 93 l.) Ludwik Górski (zm. 1945: 79 l.)
24: Jan Potulicki (zm. 1944: 80 lat)
28: Stanisława Bielińska (ur. 1926: 98 l.) koresp. M.J.M. Helena Plater (zm. 1973: 51 l.)
30: Gabriela Podoska (zm. 1927: 97 l.)

Wrzesień
1: Leszek Jarnuszkiewicz (zm. 1939: 85 l.) Maria Jabłonowska (ur. 1950: 74 l.)
2: Kazimierz Rojowski (zm. 1944: 80 lat)
3: Ludwik Rosiński (zm. 1931: 93 l.)
4: Ludwik Górski i Maria Mirska (ślub 1926: 98 l.)
7: Zofia Potulicka (zm. 1944: 80 lat)
15: Krystyna Jabłonowska (ur. 1963: 61 l.)
16: Jadwiga Bielińska (zm. 1925: 99 l.) Jan Strojnowski (zm. 1925: 99 l.)
17: Anna Modlińska (zm. 1925: 99 l.) Stefan Modliński (zm. 1926: 98 l.) Jan Dowgiałło i Anna Komorowska (ślub 1960: 64 l.) koresp. M.J.M.
18: Maria Jodkiewicz (zm. 1944: 80 lat) Maciej Sosabowski (ur. 1945: 79 l.) Stanisław Sosabowski (ur. 1945: 79 l.)
24: Izabela Potulicka (zm. 1980: 44 l.)
27: Kazimierz Górski (ur. 1927: 97 l.)

Październik
4: Helena Baczyńska (zm. 1976: 48 l.)
8: Maria Dowgiałło (ur. 1971: 53 l.)
9: Maria Fraget (zm. 1938: 86 l.)
11: Michał Lasocki (zm. 1938: 86 l.)
14: Caleb Rossiter (ur. 1951: 73 l.)
20: Michał Potulicki i Judith Soldati (ślub 1969: 55 l.)
21: Anna Prądzyńska (zm. 1960: 64 l.)
22: Andrzej Dowgiałło i Elżbieta Mycielska (ślub 1961: 63 l.)

Listopad
6: Stanisław Sosabowski (zm. 2000: 24 l.)
8: Ewa Jabłońska (zm. 2008: 16 l.)
15: Jan Dowgiałło (ur. 1980: 44 l.)
24: Stanisław Potulicki (zm. 1988: 36 l.)
26: Stanisław Baczyński (zm. 1927: 97 l.)
27: Teresa Górska (zm. 2019: 5 l.) koresp. M.J.M.
29: Anna Potulicka (ur. 1926: 98 l.)

Grudzień
2: Teresa Potulicka (zm. 1982: 42 l.)
7: Zofia Mikorska (zm. 1927: 97 l.) Tadeusz Łatyński (zm. 1972: 52 l.)
8: Jan Potulicki i Marie de Rougé (ślub 1930: 94 l.) Jan Potulicki (zm. 1931: 93 l.)
14: Kazimierz Górski (zm. 2003: 21 l.)
15: Jadwiga Potulicka (zm. 1943: 81 l.) Jerzy Jabłoński i Izabela Potulicka (ślub 1951: 73 l.) Janina Skarzyńska (zm. 1982: 42 l.)
18: Kazimiera Karska (zm. 1927: 97 l.)
19: Jadwiga Piotrowska (zm. 1927: 97 l.)
20: Stanisław Jabłonowski (zm. 2000: 24 l.)
21: Ewelina Chłapowska (zm. 1936: 88 l.)
23: Michał Mirski (ur. 1926: 98 l.)
27: Władysława Prądzyńska (zm. 1933: 91 l.)
29: Marek Łatyński (zm. 2003: 21 l.)

Styczeń
5: Stanisław Jabłonowski (ur. 1953: 72 l.)
6: Ludwik Mycielski (zm. 1926: 99 l.)
7: Elżbieta Mycielska (ur. 1932: 93 l.) koresp. M.J.M.
11: Antoni Bieliński (zm. 1930: 95 l.)
12: Krystyna Czapska (zm. 1939: 86 l.)
15: Zygmunt Karski (zm. 1934: 91 l.)
17: Monika Dowgiałło (ur. 1963: 62 l.)
18: Jadwiga Karska (zm. 1936: 89 l.)
23: Zofia Jabłonowska (ur. 1961: 64 l.)
24: Franciszek Radoszewski (zm. 1935: 90 lat)
26: Tomasz Górski (ur. 1930: 95 l.) Konstanty Modliński (zm. 1966: 59 l.)
29: Józef Jabłoński (zm. 1926: 99 l.) Andrzej Dowgiałło (ur. 1928: 97 l.)

Luty
3: Gabriela Starzeńska (zm. 1930: 95 l.) Ewa Jabłońska (ur. 1931: 94 l.) Maria Depuichault (zm. 1935: 90 lat) Stanisław Prądzyński (zm. 1957: 68 l.) Stanisław Jabłonowski i Elżbieta Muszalska (ślub 1996: 29 l.)
6: Dominik Dowgiałło (zm. 1931: 94 l.)
9: Zofia Przeździecka (zm. 1949: 76 l.) Maria Mirska (zm. 1998: 27 l.)
10: Tomasz Górski (zm. 2012: 13 l.)
15: Marek Łatyński i Teresa Potulicka (ślub 1953: 72 l.)
19: Agnieszka Dowgiałło (ur. 1968: 57 l.) koresp. M.J.M. Zofia Dowgiałło (zm. 1990: 35 l.)
21: Antoni Górski (zm. 1938: 87 l.)
24: Antoni Górski (zm. 1928: 97 l.) Tadeusz Rossiter (ur. 1993: 32 l.)
25: Iwona Potulicka (zm. 1983: 42 l.)
26: Jan Radoszewski (zm. 1973: 52 l.)
29: Jan Dowgiałło (ur. 1932: 93 l.) koresp. M.J.M.

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Maria Strojnowska (15.413.204) (1857–1920) × Stefan Łączyński (r.: Feliks S. i Maria Grabowska)
 • Stefan Łączyński (15.413.203) (....–1920) × Maria Strojnowska (r.: Konstanty Ł. i Bronisława Karska)
 • Jadwiga Strojnowska (psb.7301.4) (1885–1977) × Antoni Górski (r.: Jan S. i Jadwiga Bielińska)
 • Kazimierz Strojnowski (kw.93.41) (....–1937) kawaler? (r.: Jan S. i Jadwiga Bielińska)
 • Zbigniew Strojnowski (kw.93.42) (1897–1920) kawaler? (r.: Jan S. i Jadwiga Bielińska)
 • Janina Grabowska (7.10.103) (....–) panna? (r.: Walerian G. i Celina Skonieczna)
 • Wacław Grabowski (7.10.97) (1874–) kawaler? (r.: Walerian G. i Celina Skonieczna)
 • bezimienna Łączyńska (sw.638465) (....–1851) panna? (r.: Konstanty Ł. i Bronisława Karska)
 • Bronisława Łączyńska (sw.327458) (....–1864) panna? (r.: Konstanty Ł. i Bronisława Karska)
 • Halina Łączyńska (sw.552260) (....–1868) panna? (r.: Konstanty Ł. i Bronisława Karska)
 • Józefa Łączyńska (sw.552261) (....–) panna? (r.: Konstanty Ł. i Bronisława Karska)
 • Maria Łączyńska (sw.210706) (1868–) panna? (r.: Konstanty Ł. i Bronisława Karska)
 • Maria Głuska (6.327.134) (....–) panna? (r.: Gustaw G. i Zofia Łączyńska)
 • Kazimierz Głuski (6.327.132) (1901–) kawaler? (r.: Gustaw G. i Zofia Łączyńska)
 • Tomasz Głuski (sw.720907) (....–) kawaler? (r.: Gustaw G. i Zofia Łączyńska)
 • Katarzyna Łączyńska (sw.638464) (....–1828) panna? (r.: Teodor Ł. i Zofia Mikorska)
 • Klementyna Łączyńska (15.413.190) (1828–1846) panna? (r.: Teodor Ł. i Zofia Mikorska)
 • Marianna Łączyńska (sw.327457) (1840–) panna? (r.: Teodor Ł. i Zofia Mikorska)
 • Matylda Łączyńska (sw.720286) (....–) panna? (r.: Teodor Ł. i Zofia Mikorska)
 • Józef Łączyński (sw.720287) (....–) kawaler? (r.: Teodor Ł. i Zofia Mikorska)
 • Maciej Łączyński (sw.720285) (....–) kawaler? (r.: Teodor Ł. i Zofia Mikorska)
 • Marek Łączyński (sw.327456) (1835–) kawaler? (r.: Teodor Ł. i Zofia Mikorska)
 • Janina Rozborska (sw.720986) (....–) panna? (r.: Tadeusz R. i Waleria Grabowska)
 • Tadeusz Rozborski (sw.720987) (....–) kawaler? (r.: Tadeusz R. i Waleria Grabowska)
 • Anna Strojnowska (psb.32375.7) (....–) panna? (r.: Benedykt S. i Marianna Brodzka)
 • Ignacy Strojnowski (psb.32375.5) (....–) kawaler? (r.: Benedykt S. i Marianna Brodzka)
 • Czesław Świerczyński (sw.206253) (1896–1957) × Mieczysława Podolska (r.: Czesław Ś. i Maria Grabowska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Wiktoria Bukowska (7.10.90) (....–)
 • Piotr Mężyński (sw.9985) (....–)
 • Caleb Rossiter (sw.853878) (....–)
 • Ewa Zaborowska (15.413.166) (....–)

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Karolina Deduchowska (psb.32378.3) (.. .. ....–) × Jan Strojnowski
 • Jan Strojnowski (psb.32378.2) (.. .. 1792–.. .. ....) × Karolina Deduchowska
 • Kazimierz Strojnowski (kw.93.41) (.. .. ....–9.5.1937) kawaler? (r.: Jan S. i Jadwiga Bielińska)
 • Marianna Brodzka (cz.I040181) (.. .. ....–) × Benedykt Strojnowski
 • Janina Grabowska (7.10.103) (.. .. ....–) panna? (r.: Walerian G. i Celina Skonieczna)
 • Waleria Grabowska (7.10.98) (27.9.1865–.. .. ....) × Tadeusz Rozborski (r.: Walerian G. i Celina Skonieczna)
 • Wacław Grabowski (7.10.97) (29.9.1874–.. .. ....) kawaler? (r.: Walerian G. i Celina Skonieczna)
 • Józefa Łączyńska (sw.552261) (.. .. ....–) panna? (r.: Konstanty Ł. i Bronisława Karska)
 • Maria Łączyńska (sw.210706) (11.4.1868–.. .. ....) panna? (r.: Konstanty Ł. i Bronisława Karska)
 • Zofia Łączyńska (15.413.208) (.. .. ....–) × Gustaw Głuski (r.: Konstanty Ł. i Bronisława Karska)
 • Benedykt Strojnowski (cz.I017084) (.. .. ....–) × Marianna Brodzka
 • Krystyna Bielińska (1.870.88) (.. .. 1900–.. .. 1993) × Jan Dębski (r.: Antoni B. i Maria Jasieńska)
 • Maria Głuska (6.327.134) (.. .. ....–) panna? (r.: Gustaw G. i Zofia Łączyńska)
 • Tomasz Głuski (sw.720907) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Gustaw G. i Zofia Łączyńska)
 • Zygmunt Głuski (6.327.133) (.. .. 1903–.. .. 1989) × bezimienna N. (r.: Gustaw G. i Zofia Łączyńska)
 • Marianna Łączyńska (sw.327457) (21.11.1840–.. .. ....) panna? (r.: Teodor Ł. i Zofia Mikorska)
 • Matylda Łączyńska (sw.720286) (.. .. ....–) panna? (r.: Teodor Ł. i Zofia Mikorska)
 • Józef Łączyński (sw.720287) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Teodor Ł. i Zofia Mikorska)
 • Maciej Łączyński (sw.720285) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Teodor Ł. i Zofia Mikorska)
 • Marek Łączyński (sw.327456) (25.4.1835–.. .. ....) kawaler? (r.: Teodor Ł. i Zofia Mikorska)
 • Piotr Mężyński (sw.9985) (.. .. ....–) × Karolina Rościszewska
 • Jozafat Mikorski (15.413.184) (.. .. ....–) × Teofila Siemiątkowska (r.: Franciszek M. i Elżbieta Bielińska)
 • Józef Modliński (6.563.60) (1.12.1861–.. .. ....) × Maria Piotrowska (r.: Józef M. i Ludwika Biesiekierska)
 • Jadwiga Piotrowska (sw.360459) (.. .. ....–19.12.1927) × Stanisław Boduszyński
 • Janina Rozborska (sw.720986) (.. .. ....–) panna? (r.: Tadeusz R. i Waleria Grabowska)
 • Tadeusz Rozborski (7.10.99) (.. .. ....–) × Waleria Grabowska (r.: Antoni R. i Maria Fontana)
 • Tadeusz Rozborski (sw.720987) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Tadeusz R. i Waleria Grabowska)
 • Anna Strojnowska (psb.32375.7) (.. .. ....–) panna? (r.: Benedykt S. i Marianna Brodzka)
 • Ignacy Strojnowski (psb.32375.5) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Benedykt S. i Marianna Brodzka)
 • Czesław Świerczyński (sw.206253) (.. .. 1896–.. .. 1957) × Mieczysława Podolska (r.: Czesław Ś. i Maria Grabowska)
 • Ewa Zaborowska (15.413.166) (.. .. ....–) × Maciej Łączyński

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 05.03.2024.
  © 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie