Nowość! “Nekrologia Minakowskiego” (nekrologia.wielcy.pl) - Encyklopedia biograficzna na podstawie
kompletu nekrologów głównych polskich gazet od lutego 1845 do września 1939 r.
Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego Zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Janina Michałowska (psb.11087.4)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Luty
6: Mary Giedrojć (ur. 1963: 60 lat)
8: Barbara Kossakowska (ur. 1929: 94 l.) Paweł Górski (zm. 1953: 70 lat)
11: Michelle Demeure (ur. 1943: 80 lat)
12: Monika Olszyńska (ur. 1959: 64 l.)
14: Aleksander Meysztowicz (zm. 1943: 80 lat)
15: Jan Stecewicz i Anna Targońska (ślub 1952: 71 l.) Krzysztof Stecewicz (ur. 1953: 70 lat)
17: Czesław Karwowski (zm. 1963: 60 lat)
21: Aleksandra Lubańska (zm. 1980: 43 l.)
29: Kazimiera Radwiłłowicz (zm. 1945: 78 l.)

Marzec
1: Jerzy Nowak (ur. 1956: 67 l.) Jan Piotrowski (ur. 1959: 64 l.)
3: Aleksandra Kossakowska (zm. 1938: 85 l.)
4: Antoni Sikorski (ur. 2010: 13 l.)
5: Teresa Grabarczyk (ur. 1928: 95 l.) Maria de Maere (ur. 2013: 10 lat)
6: Magdalena Szostakowska (ur. 1936: 87 l.)
8: Gabriela Kossakowska (zm. 1939: 84 l.)
12: Jerzy Piotrowski i Krystyna Ostrowska (ślub 1957: 66 l.)
13: Jacek Stecewicz (ur. 1958: 65 l.) Marcin Szostakowski (ur. 1964: 59 l.) Jan Tom (ur. 1984: 39 l.)
14: Jan Kossakowski (zm. 1979: 44 l.)
16: Krzysztof Stecewicz (ur. 1926: 97 l.) Jolanta Bystram (zm. 1928: 95 l.) Krystyna Bichniewicz (zm. 2006: 17 l.)
17: Zbigniew Stankiewicz (ur. 1929: 94 l.)
19: Ewa Tom (ur. 1960: 63 l.)
22: Maria Czudowska (ur. 1932: 91 l.)
23: Krzysztof Stankiewicz (ur. 1953: 70 lat) koresp. M.J.M. Jan Tom (zm. 2012: 11 l.)
24: Adam Perepeczko i Anna Giedrojć (ślub 1951: 72 l.)
25: Maria Stecewicz (ur. 1929: 94 l.) Maria Tom (ur. 1979: 44 l.) koresp. M.J.M.
27: Józef Chrapowicki (zm. 1945: 78 l.)
29: Michał Szostakowski (ur. 1989: 34 l.)
31: Stanisław Lickindorf i Teresa Giedrojć (ślub 1945: 78 l.)

Kwiecień
1: Aleksandra Chrapowicka (zm. 1941: 82 l.)
3: Konstanty Górski (zm. 1958: 65 l.)
5: Stanisław Kossakowski (zm. 1980: 43 l.)
6: Bogusława Stecewicz (ur. 1964: 59 l.) Agnieszka Rau (ur. 1984: 39 l.)
8: Miłosz Daszkowski (ur. 2009: 14 l.)
13: Rosemary Cumpston (ur. 1937: 86 l.) Zygmunt Meysztowicz (zm. 1946: 77 l.)
18: Stefan Szostakowski (zm. 1973: 50 lat)
21: Jadwiga Umiastowska (zm. 1939: 84 l.)
24: Elisabeth Lickindorf (ur. 1948: 75 l.)
25: Stanisław Kossakowski i Maria Puzyna (ślub 1925: 98 l.) Mikka Daszkowski (ur. 2012: 11 l.)
29: Stanisław Kossakowski i Wiesława Antczak (ślub 1951: 72 l.) Stanisław Kossakowski i Zofia Jabłońska (ślub 1960: 63 l.)

Maj
2: Anna Szostakowska (zm. 1976: 47 l.)
5: Miko Giedrojć (ur. 1959: 64 l.)
7: Maurycy Daszkowski i Małgorzata Skalniak (ślub 2008: 15 l.)
8: Aleksander Bystram (ur. 1923: 100 lat) Bronisław Umiastowski (zm. 1933: 90 lat)
9: Monika Tom (ur. 1956: 67 l.) koresp. M.J.M. Walerian Meysztowicz (zm. 1982: 41 l.)
10: Jerzy Piotrowski (ur. 1933: 90 lat) Stanisław Kossakowski (zm. 1961: 62 l.)
12: Fabrizio Pecenco (ur. 1964: 59 l.)
15: Wojciech Umiastowski (zm. 1945: 78 l.) Paweł Szostakowski (ur. 1956: 67 l.)
17: Ludwik Tom (zm. 1951: 72 l.)
18: Wojciech Stecewicz (ur. 1965: 58 l.)
20: Anna Okońska (ur. 1956: 67 l.)
25: Maria Szostakowska (ur. 1926: 97 l.)
26: Jacqueline Boltze (ur. 1984: 39 l.) Monika Olszyńska (zm. 1989: 34 l.)
30: Bernadeta Zych (ur. 1961: 62 l.)
31: Henryk Szostakowski (zm. 1955: 68 l.)

Czerwiec
1: Jerzy Piotrowski (zm. 2016: 7 l.)
4: Marek Stecewicz i Anna Perlińska (ślub 1999: 24 l.) Maria Bichniewicz (zm. 2010: 13 l.)
5: Marek Stecewicz (ur. 1957: 66 l.) Melanie Giedrojć (ur. 1968: 55 l.)
6: Maria Karwowska (ur. 1926: 97 l.) Aleksandra Meysztowicz (zm. 1977: 46 l.) Bartosz Nowak (ur. 1995: 28 l.)
9: Aleksander Lubański (zm. 1932: 91 l.) Małgorzata Stecewicz (ur. 1955: 68 l.) Czesława Marks (zm. 2008: 15 l.)
10: Małgorzata Polańska (ur. 1961: 62 l.)
13: Irena Ronikier (ur. 1941: 82 l.) Zosia Daszkowska (ur. 2011: 12 l.)
14: Wojciech Umiastowski i Jadwiga Morawska (ślub 1933: 90 lat)
17: Maurycy Daszkowski (ur. 1987: 36 l.)
18: Michał Sikorski (ur. 1980: 43 l.)
22: Anna Nowak (ur. 1983: 40 lat)
24: Jan Stecewicz (ur. 1928: 95 l.) Elżbieta Kossakowska (zm. 1953: 70 lat)
25: Piotr Szostakowski (ur. 1959: 64 l.) Marek Rau (ur. 1985: 38 l.)
26: Tadeusz Giedrojć (zm. 1941: 82 l.)
29: Henryk Szostakowski i Maria Karwowska (ślub 1950: 73 l.) Andrzej Tom i Irena Zathey (ślub 1977: 46 l.) koresp. M.J.M.
30: Wiktor Skalniak (ur. 1957: 66 l.)

Lipiec
1: Kazimierz Zathey i Czesława Marks (ślub 1938: 85 l.)
2: Piotr Szostakowski (zm. 1959: 64 l.)
3: Angela Friedrich (ur. 1958: 65 l.)
4: Eugeniusz Bystram (ur. 1929: 94 l.)
8: Andrzej Olszyński (ur. 1925: 98 l.)
11: Jerzy Rożałowski (zm. 1944: 79 l.)
13: Małgorzata Skalniak (ur. 1982: 41 l.)
14: Michał Daszkowski i Jacqueline Boltze (ślub 2006: 17 l.)
16: Krzysztof Górski i Elizabeth Lester (ślub 1951: 72 l.)
17: Henryk Rau (zm. 1966: 57 l.)
19: Henryk Szostakowski (ur. 1926: 97 l.)
25: Janina Szostakowska (ur. 1951: 72 l.)
26: Władysław Meysztowicz (zm. 1923: 100 lat) Michał Giedrojć i Rosemary Cumpston (ślub 1958: 65 l.) Eustachy Kossakowski i Ewa Makowska (ślub 1958: 65 l.)
27: Magdalena Szostakowska (zm. 1981: 42 l.)
29: Zofia Krzyżoś (ur. 1929: 94 l.) Tomasz Szostakowski (ur. 1992: 31 l.)

Sierpień
5: Zdzisław Umiastowski (zm. 1965: 58 l.)
7: Andrzej Stecewicz (ur. 1933: 90 lat)
9: Michael Boltze (ur. 1959: 64 l.)
14: Władysław Łempicki (zm. 1933: 90 lat)
19: Krzysztof Stecewicz (zm. 1944: 79 l.)
20: Jan Giedrojć (zm. 1935: 88 l.) Elżbieta Grudzińska (zm. 1968: 55 l.)
25: Stefan Szostakowski i Helena Meysztowicz (ślub 1925: 98 l.) Maria Meysztowicz (ur. 1948: 75 l.) koresp. M.J.M.
26: Stefan Szostakowski i Anna Okońska (ślub 1989: 34 l.)
27: Włodzimierz Meysztowicz (zm. 1984: 39 l.) Zofia Kossakowska (zm. 2010: 13 l.)
30: Eustachy Kossakowski i Hanna Ptaszkowska (ślub 1976: 47 l.)
31: Marzena Stecewicz (ur. 1959: 64 l.) Fabio Pecenco (ur. 1994: 29 l.)

Wrzesień
7: Maria Kossakowska (zm. 1944: 79 l.)
8: Zofia Kossakowska (ur. 1927: 96 l.) Maria Chrapowicka (zm. 1944: 79 l.) Michał Szostakowski (ur. 1956: 67 l.)
10: Eugeniusz Bystram i Irena Ronikier (ślub 1983: 40 lat) Maciej Rau (ur. 1987: 36 l.)
16: Barbara Kossakowska (zm. 2007: 16 l.)
17: Franciszek Kończa (zm. 1927: 96 l.)
18: Aleksandra Umiastowska (zm. 1980: 43 l.)
20: Jan Kossakowski i Stanisława Rynkowska (ślub 1924: 99 l.) Ignacy Chrapowicki (zm. 1939: 84 l.)
22: Emilia Umiastowska (zm. 1984: 39 l.)
24: Alexander Bystram (ur. 1961: 62 l.) Maria Kossakowska (zm. 1991: 32 l.)
26: Stefan Szostakowski (ur. 1952: 71 l.)
27: Eustachy Kossakowski (ur. 1925: 98 l.) Isabella Pecenco (ur. 1992: 31 l.)
28: Józef Kossakowski i Hanna Moniuszko (ślub 1946: 77 l.)

Październik
4: Aleksander Hauke (zm. 1949: 74 l.)
5: Michalina Kamieńska (zm. 1934: 89 l.) Anna Giedrojć (ur. 1960: 63 l.)
8: Józef Nowak (ur. 1927: 96 l.)
10: Eugeniusz Bystram i Agatha Pethó (ślub 1959: 64 l.)
12: Zdzisław Rau (ur. 1952: 71 l.)
13: Jadwiga Tom (ur. 1954: 69 l.) Maria Michałowska (zm. 1983: 40 lat)
14: Michał Stecewicz (zm. 1977: 46 l.)
17: Stanisław Lickindorf (zm. 1979: 44 l.)
18: Anna Szostakowska (ur. 1931: 92 l.) Krzysztof Górski (zm. 1993: 30 lat)
20: Urszula Tuschik (ur. 1938: 85 l.)
22: Stanisław Chrapowicki (zm. 1949: 74 l.)
24: Irena Ronikier (zm. 2006: 17 l.)
27: Katarzyna Olszyńska (ur. 1956: 67 l.)
30: Aleksander Bystram i Michalina Cuypers (ślub 1963: 60 lat)
31: Catharina Bystram (ur. 1959: 64 l.) Bernard de Maere i Magdalena Rau (ślub 2010: 13 l.)

Listopad
1: Miko Giedrojć i Dorothee Jung (ślub 1986: 37 l.)
2: Małgorzata Stecewicz (zm. 2011: 12 l.)
4: Kazimierz Zathey (zm. 1957: 66 l.)
5: Magdalena Rau (ur. 1981: 42 l.) koresp. M.J.M.
7: Zofia Kossakowska (zm. 1932: 91 l.) Andrzej Olszyński (zm. 2003: 20 lat)
10: Ludwika Kossakowska (zm. 1978: 45 l.)
11: Elisabeth Bystram (ur. 1962: 61 l.) Teresa Szostakowska (ur. 1990: 33 l.) koresp. M.J.M. Eugeniusz Bystram (zm. 1995: 28 l.)
16: Andrzej Tom (ur. 1952: 71 l.) koresp. M.J.M. Aleksander Szostakowski (ur. 1987: 36 l.)
18: Tadeusz Bystram (zm. 1935: 88 l.)
19: Józef Kossakowski (zm. 1988: 35 l.) Maria Karwowska (zm. 2014: 9 l.)
25: Mateusz Nowak (ur. 1981: 42 l.) Eustachy Kossakowski (zm. 2001: 22 l.)
28: Zofia Kossakowska (zm. 1975: 48 l.)
29: Stanisław Kossakowski (ur. 1924: 99 l.)
30: Stanisława Rynkowska (zm. 1981: 42 l.)

Grudzień
2: Marcin Szostakowski (zm. 2008: 15 l.)
5: Jan Kossakowski (zm. 1971: 52 l.)
6: Przemysław Stecewicz (ur. 1960: 63 l.)
9: Jan Tom i Anna Szostakowska (ślub 1950: 73 l.)
10: Marek Daszkowski (ur. 1957: 66 l.)
13: Mirosław Stankiewicz (ur. 1954: 69 l.)
17: Janusz Piotrowski (zm. 1968: 55 l.)
25: Teresa Giedrojć (zm. 1973: 50 lat)
26: Jerzy Rożałowski i Krystyna Bichniewicz (ślub 1940: 83 l.)
29: Stanisław Górski i Maria Popiel (ślub 1931: 92 l.) Mirosław Stankiewicz (zm. 1979: 44 l.) Michał Giedrojć (zm. 2017: 6 l.)

Styczeń
1: Krystyna Ostrowska (ur. 1934: 90 lat) Irena Meysztowicz (zm. 1993: 31 l.)
7: Leon Szostakowski (ur. 1929: 95 l.)
8: Jan Kossakowski i Krystyna Rzepecka (ślub 1950: 74 l.)
10: Irena Zathey (ur. 1950: 74 l.)
11: Mirosława Stecewicz (ur. 1946: 78 l.)
15: Barbara Stankiewicz (ur. 1960: 64 l.)
18: Jerzy Szostakowski (ur. 1960: 64 l.) Michalina Cuypers (zm. 2014: 10 lat)
19: Mariusz Daszkowski (ur. 1985: 39 l.)
22: Janina Michałowska (zm. 1968: 56 l.) Maria Meysztowicz (zm. 1989: 35 l.)
23: Antoni Daszkowski (ur. 1928: 96 l.) Michał Kossakowski (zm. 1962: 62 l.) Helena Meysztowicz (zm. 1984: 40 lat)
25: Michał Giedrojć (ur. 1929: 95 l.)
26: Michał Daszkowski (ur. 1982: 42 l.)
28: Antoni Daszkowski (zm. 1990: 34 l.)

Luty
2: Agatha Pethó (ur. 1934: 90 lat)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):


2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Stanisława Świątecka (sw.84024) (....–)

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Bernard de Maere (sw.243413) (.. .. 1978–) × Magdalena Rau (r.: Jean d. i Michelle Demeure)
 • Alina Dudek (sw.76496) (.. .. ....–) × Janusz Polański
 • Maria Hauke (sw.76493) (.. .. 1930–) × Józef Okoński
 • Eleonora Kotkowska (sw.76499) (6.1.1917–.. .. 1980) × Henryk Rau
 • Józef Okoński (sw.76492) (.. .. ....–) × Maria Hauke
 • Janusz Polański (sw.76495) (.. .. ....–) × Alina Dudek
 • Stefan Szostakowski (sw.54028) (.. .. 1927–.. .. 1929) zm. dzieckiem (r.: Stefan S. i Helena Meysztowicz)
 • Maria Tom (sw.74744) (.. .. 1951–.. .. 1951) zm. dzieckiem (r.: Jan T. i Anna Szostakowska)
 • Jean de Maere (sw.336903) (.. .. 1939–) × Michelle Demeure
 • Tekla Kibort (psb.33789.3) (.. .. 1822–.. .. ....) × Michał Szostakowski
 • Izabella Meysztowicz (psb.17690.11) (.. .. 1899–.. .. 1977) × Janusz Piotrowski (r.: Aleksander M. i Zofia Kossakowska)
 • Maria Szostakowska (sw.124151) (29.2.1888–.. .. 1982) panna (r.: Leon S. i Melania Umiastowska)
 • Zofia Szostakowska (sw.124152) (1.5.1886–.. .. 1970) × Władysław Bichniewicz (r.: Leon S. i Melania Umiastowska)
 • Stanisława Świątecka (sw.84024) (.. .. 1830–.. .. ....) × Emil Umiastowski

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1000.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 06.02.2023.
  © 2002-2022 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie