Nowość! “Nekrologia Minakowskiego” (nekrologia.wielcy.pl) - Encyklopedia biograficzna na podstawie
kompletu nekrologów głównych polskich gazet od lutego 1845 do września 1939 r.
Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego Zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Bogusław Milewski (sw.215009)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Oznaczenie „prośba o kontakt” pojawia się przy osobach, które bardzo prosimy o kontakt na adres mj@minakowski.pl — bo są potomkami takich członków Sejmu Wielkiego, z których potomstwem nie udało się dotąd nawiązać kontaktu. Jeżeli te osoby nie żyją, to może żyją ich potomkowie.

Kwiecień
10: Stanisław Komornicki (zm. 2010: 13 l.) koresp. M.J.M.
17: Wanda Skarżyńska (zm. 1923: 100 lat)
25: Maria Skarzyńska (ur. 1939: 84 l.) prośba o kontakt
26: Maria Grodzińska (zm. 1949: 74 l.)

Maj
1: Zofia Radziwiłł (ur. 1928: 95 l.)
4: Konstanty Jeleński (zm. 1987: 36 l.) prośba o kontakt
8: Stefan Puzyna (zm. 1948: 75 l.)
16: Janina Kuszel (zm. 1957: 66 l.)
22: Tomasz Jackowski i Maria Soja (ślub 1975: 48 l.) koresp. M.J.M.
29: Konstanty Jeleński (zm. 1955: 68 l.) Maciej Ślusarek i Julia Skórzyńska (ślub 2004: 19 l.)

Czerwiec
3: Piotr Skórzyński (zm. 2008: 15 l.)
4: Teresa Skarzyńska (zm. 1969: 54 l.) prośba o kontakt
5: Janina Morsztyn (zm. 1947: 76 l.) Włodzimierz Ruszczyc (zm. 1967: 56 l.)
10: Kazimierz Skarzyński (zm. 1962: 61 l.) prośba o kontakt
12: Maria Soja (ur. 1946: 77 l.)
13: Stefania Wojczyńska (zm. 1931: 92 l.)
17: Janina Żółkiewska (zm. 1991: 32 l.)
20: Marek Skarzyński (ur. 1937: 86 l.)
26: Jan Skarżyński (ur. 1951: 72 l.)
28: Tomasz Komornicki (ur. 1963: 60 lat)

Lipiec
1: Bogusław Milewski (zm. 1996: 27 l.)
2: Joanna Sumińska (zm. 1925: 98 l.)
3: Witold Romocki (zm. 1936: 87 l.)
6: Joanna Skórzyńska (ur. 1982: 41 l.)
7: Anna Skarzyńska (zm. 1942: 81 l.)
9: Tomasz Skarżyński (ur. 1936: 87 l.)
14: Kazimierz Skarzyński i Zofia Zamoyska (ślub 1935: 88 l.) prośba o kontakt
24: Stefan Kossak (zm. 1924: 99 l.)
26: Stanisław Komornicki (ur. 1924: 99 l.) koresp. M.J.M.

Sierpień
6: Maria Czarnowska (zm. 1938: 85 l.)
17: Kazimierz Jackowski (zm. 2012: 11 l.)
19: Adam Pruszyński (zm. 1940: 83 l.)
26: Maria Norwid (zm. 1928: 95 l.)
27: Barbara Skarżyńska (zm. 1994: 29 l.)
29: Henryk Skarżyński (zm. 1933: 90 lat)

Wrzesień
3: Leonia Dachowska (zm. 1929: 94 l.)
8: Jan Zarański (zm. 1985: 38 l.)
10: Kazimierz Jackowski i Teresa Zdziarska (ślub 1949: 74 l.)
12: Krzysztof Radziwiłł i Zofia Popiel (ślub 1923: 100 lat)
13: Janina Mossor (zm. 1999: 24 l.)
17: Kazimierz Pelczar (zm. 1943: 80 lat) Magdalena Jackowska (ur. 1973: 50 lat)
20: Anna Kossak (zm. 1988: 35 l.)

Październik
6: Bogdan Zarański (ur. 1957: 66 l.)
9: Andrzej Jackowski i Agnieszka Korolec (ślub 1976: 47 l.)
10: Zofia Radziwiłł (zm. 2017: 6 l.)
13: Katarzyna Skórzyńska (ur. 1987: 36 l.)
24: Kazimierz Jackowski (ur. 1926: 97 l.)
28: Bogusław Milewski (ur. 1928: 95 l.)
29: Katarzyna Zarańska (ur. 1959: 64 l.) Julia Skórzyńska (ur. 1979: 44 l.)
31: Kazimierz Skarzyński (zm. 1939: 84 l.)

Listopad
1: Stefania Cielecka (zm. 1933: 90 lat)
3: Tomasz Jackowski (ur. 1950: 73 l.) koresp. M.J.M. Michał Skarżyński (zm. 1986: 37 l.) Zofia Zamoyska (zm. 1999: 24 l.)
4: Paweł Skrzypek (ur. 1953: 70 lat)
5: Teresa Cielecka (zm. 1932: 91 l.)
8: Maria Pelczar (ur. 1942: 81 l.)
16: Zygmunt Skórzyński (zm. 2018: 5 l.)
24: Adela Bohomolec (zm. 1997: 26 l.)
26: Jan Skórzyński (ur. 1954: 69 l.)
28: Tomasz Skarżyński (zm. 2000: 23 l.)
30: Joanna Kossak (zm. 1981: 42 l.)

Grudzień
4: Zofia Czerwińska (zm. 1982: 41 l.)
6: Barbara Skarżyńska (ur. 1928: 95 l.)
10: Teresa Zdziarska (ur. 1926: 97 l.) Marek Skarzyński (zm. 1957: 66 l.)
13: Tomasz Wierzejski (ur. 1953: 70 lat)
14: Zofia Gałczyńska (zm. 1923: 100 lat) Teresa Zbyszewska (zm. 1930: 93 l.)
16: Tadeusz Dachowski (zm. 1951: 72 l.) Stefan Skarżyński (zm. 1962: 61 l.)
17: Leon Rakowski (zm. 1925: 98 l.) Ewa Skarzyńska (zm. 1932: 91 l.)
27: Stanisław Skarżyński (zm. 1925: 98 l.)
29: Stefan Czarnowski (zm. 1937: 86 l.)

Styczeń
1: Zygmunt Skórzyński i Zofia Radziwiłł (ślub 1951: 73 l.)
8: Magdalena Łaszczyńska (zm. 1928: 96 l.) Elżbieta Jackowska (ur. 1979: 45 l.)
9: Felicja Rzewuska (zm. 1936: 88 l.)
10: Stefan Puzyna i Martyna Grygłaszewska (ślub 1936: 88 l.)
11: Piotr Skórzyński (ur. 1952: 72 l.)
17: Agnieszka Skrzypek (ur. 1976: 48 l.)
24: Urszula Skórzyńska (ur. 1958: 66 l.)
27: Wanda Czarnowska (zm. 1940: 84 l.)

Luty
1: Zofia Popiel (zm. 1991: 33 l.)
3: Joanna Zarańska (ur. 1953: 71 l.)
6: Konstanty Komierowski (zm. 1933: 91 l.)
14: Edmund Skarżyński (zm. 1949: 75 l.)
20: Tadeusz Wojczyński (zm. 1923: 101 l.) Teresa Zdziarska (zm. 1982: 42 l.)
21: Andrzej Jackowski (ur. 1952: 72 l.)
23: Zygmunt Skórzyński (ur. 1923: 101 l.)
25: Mieczysław Radwan (zm. 1931: 93 l.)
27: Tomasz Jackowski i Joanna Zarańska (ślub 1999: 25 l.) koresp. M.J.M.

Marzec
15: Teresa Skarżyńska (zm. 2002: 22 l.)
17: Stanisław Zdziarski (zm. 1975: 49 l.)
20: Bronisława Sumińska (zm. 1930: 94 l.)
21: Ewa Mikolasch (zm. 1932: 92 l.)
24: Krzysztof Radziwiłł (zm. 1986: 38 l.) Marek Ruszczyc (zm. 1992: 32 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Teresa Skarżyńska (sw.30059) (1932–2002) × Bogusław Milewski (r.: Edmund S. i Janina Morsztyn)
 • Andrzej Skarżyński (sw.30056) (1921–1942) kawaler? (r.: Edmund S. i Janina Morsztyn)
 • Jan Skarżyński (sw.30060) (1918–1944) kawaler? (r.: Edmund S. i Janina Morsztyn)
 • Anna Skarzyńska (sw.229957) (1900–1942) × Stanisław Wyganowski (r.: Kazimierz S. i Wanda Czarnowska)
 • Maria Skarzyńska (sw.327541) (....–) panna? (r.: Kazimierz S. i Wanda Czarnowska)
 • Zofia Czarnowska (3.648.103) (1866–) × Stanisław Rzewuski (r.: Kazimierz C. i Teresa Zbyszewska)
 • Józef Czarnowski (3.648.109) (1875–) × Janina Rembielińska (r.: Kazimierz C. i Teresa Zbyszewska)
 • Edmund Kuszel (13.496.150) (1859–1909) × bezimienna Zaleska (r.: Teodor K. i Joanna Łoska)
 • Józefa Kuszel (13.496.155) (1862–1879) panna? (r.: Teodor K. i Joanna Łoska)
 • Tomasz Skarzyński (sw.891808) (....–) kawaler? (r.: Edmund S. i Henryka Karczewska)
 • Henryk Skarżyński (sw.366999) (1849–1933) kawaler? (r.: Edmund S. i Henryka Karczewska)
 • Tomasz Skarżyński (psb.22051.10) (1936–2000) × Maria Pelczar (r.: Stefan S. i Joanna Kossak)
 • Wojciech Skarżyński (sw.244372) (1932–) kawaler? (r.: Stefan S. i Joanna Kossak)
 • Antonina Skrzypek (sw.65964) (....–) panna? (r.: Paweł S. i Joanna Zarańska)
 • Stanisław Wyganowski (sw.21259) (1890–) × Anna Skarzyńska (r.: Wojciech W. i Kazimiera Kozarska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Stanisława Kurowska (sw.402168) (....–)
 • Jan Zarański (cz.I047233) (....–)
 • Paweł Skrzypek (sw.65958) (....–)

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Kazimierz Milewski (sw.755881) (.. .. ....–) × Zofia N.
 • Zofia N. (sw.755882) (.. .. ....–) × Kazimierz Milewski
 • Teresa Skarżyńska (sw.30059) (.. .. 1932–15.3.2002) × Bogusław Milewski (r.: Edmund S. i Janina Morsztyn)
 • Marek Ruszczyc (sw.215008) (.. .. 1934–24.3.1992) × Teresa Skarżyńska (r.: Włodzimierz R. i N. N.)
 • bezimienna N. (sw.253504) (.. .. ....–) × Włodzimierz Ruszczyc
 • Anna Skarżyńska (cz.I047234) (.. .. 1927–) × Jan Zarański (r.: Edmund S. i Janina Morsztyn)
 • Andrzej Skarżyński (sw.30056) (.. .. 1921–.. .. 1942) kawaler? (r.: Edmund S. i Janina Morsztyn)
 • Jan Skarżyński (sw.30060) (.. .. 1918–.. .. 1944) kawaler? (r.: Edmund S. i Janina Morsztyn)
 • Stanisława Kurowska (sw.402168) (.. .. 1919–.. .. 2003) × Michał Skarżyński
 • Maria Skarzyńska (sw.327541) (.. .. ....–) panna? (r.: Kazimierz S. i Wanda Czarnowska)
 • Agnieszka Zarańska (sw.113533) (.. .. 1954–) × Tomasz Wierzejski (r.: Jan Z. i Anna Skarżyńska)
 • Maria Czarkowska (sw.125542) (.. .. ....–) × Hugon Ruszczyc (r.: Antoni C. i Konstancja Mańkiewicz)
 • Zofia Czarnowska (3.648.103) (11.2.1866–.. .. ....) × Stanisław Rzewuski (r.: Kazimierz C. i Teresa Zbyszewska)
 • Józef Czarnowski (3.648.109) (15.5.1875–.. .. ....) × Janina Rembielińska (r.: Kazimierz C. i Teresa Zbyszewska)
 • Apolonia Ratyńska (16.8.115) (.. .. ....–) × Jan Łoski
 • Hugon Ruszczyc (sw.125543) (.. .. ....–) × Maria Czarkowska
 • Tomasz Skarzyński (sw.891808) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Edmund S. i Henryka Karczewska)
 • Wojciech Skarżyński (sw.244372) (.. .. 1932–) kawaler? (r.: Stefan S. i Joanna Kossak)
 • Antonina Skrzypek (sw.65964) (.. .. ....–) panna? (r.: Paweł S. i Joanna Zarańska)
 • Stanisław Wyganowski (sw.21259) (.. .. 1890–.. .. ....) × Anna Skarzyńska (r.: Wojciech W. i Kazimiera Kozarska)
 • Jan Zarański (iirp.1933) (27.5.1865–.. .. 1940) kawaler?
 • Jan Zbyszewski (sw.216697) (.. .. ....–) × Maria Ślaska (r.: Jakub Z. i Teresa Rakowska)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1000.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 01.04.2023.
  © 2002-2023 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie