Nowość! “Nekrologia Minakowskiego” (nekrologia.wielcy.pl) - Encyklopedia biograficzna na podstawie
kompletu nekrologów głównych polskich gazet od lutego 1845 do września 1939 r.
Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego Zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Jan Trąbiński (sw.51706)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Kwiecień
1: Stanisław Świątkowski (ur. 1999: 24 l.)
5: Stanisław Wolski (zm. 1962: 61 l.)
7: Marian Piwnicki (zm. 1933: 90 lat)
8: Janina Ptaszyńska (zm. 1996: 27 l.)
9: Anna Bajkowska (zm. 1967: 56 l.)
10: Stefan Świątkowski (zm. 1947: 76 l.)
16: Stefan Świątkowski i Janina Ptaszyńska (ślub 1932: 91 l.)
17: Katarzyna Świątkowska (ur. 1971: 52 l.)
20: Stefania Chmielewska (zm. 1939: 84 l.)
23: Antoni Mickiewicz (ur. 1946: 77 l.)
24: Ewa Niedek (ur. 1944: 79 l.) koresp. M.J.M. Jan Kowalewski (ur. 1951: 72 l.)
25: Janina Kubicka (ur. 1924: 99 l.) Hanna Marszewska (zm. 1973: 50 lat)
26: Alwina Płońska (ur. 1933: 90 lat)

Maj
3: Maria Szumkowska (zm. 1970: 53 l.)
9: Stanisław Szpądrowski (ur. 1939: 84 l.)
10: Bożena Warzec (ur. 1949: 74 l.)
13: Halina Szumkowska (zm. 2010: 13 l.)
25: Jerzy Szumkowski (zm. 2013: 10 lat)
26: Maria Świątkowska (zm. 1998: 25 l.)
27: Jadwiga Adamczyk (zm. 2003: 20 lat)
29: Anna Świątkowska (ur. 1968: 55 l.)
30: Józefa Syrek (zm. 1988: 35 l.)
31: Danuta Dziembor (ur. 1936: 87 l.) Piotr Szpądrowski (ur. 1959: 64 l.)

Czerwiec
2: Michał Kopczewski (ur. 1967: 56 l.) Bronisław Świątkowski (zm. 1976: 47 l.)
3: Kalina Kopczewska (ur. 2008: 15 l.)
5: Zofia Maksymowicz (zm. 2010: 13 l.)
6: Witold Janda (zm. 2010: 13 l.)
7: Henryk Raubo (ur. 1926: 97 l.)
8: Maria Wiszniewska (zm. 1940: 83 l.)
12: Marek Kopczewski (zm. 2014: 9 l.)
14: Małgorzata Groth (zm. 1985: 38 l.) Wiktoria Górska (zm. 1993: 30 lat)
15: Michał Szpądrowski (ur. 1994: 29 l.)
18: Jerzy Świątkowski (ur. 1934: 89 l.) koresp. M.J.M. Michał Rudowski i Maria Dyląg (ślub 1966: 57 l.) Stanisław Szpądrowski (zm. 1999: 24 l.)
20: Ignacy Świątkowski (ur. 1996: 27 l.)
29: Wacława Sadowska (ur. 1927: 96 l.) Krystyna Świątkowska (ur. 1963: 60 lat) Janina Rudowska (zm. 1993: 30 lat)

Lipiec
7: Wacław Szumkowski (zm. 1967: 56 l.)
9: Marek Kopczewski (ur. 1943: 80 lat)
11: Jerzy Roszczyk (ur. 1941: 82 l.)
13: Szymon Rudowski (zm. 1975: 48 l.)
14: Ryszard Piwnicki (zm. 1983: 40 lat)
20: Helena Piwnicka (zm. 1967: 56 l.) Szymon Świątkowski (ur. 2002: 21 l.)

Sierpień
2: Władysław Janda (zm. 1974: 49 l.)
5: Marek Lisiowski (ur. 1965: 58 l.)
8: Robert Piwnicki (ur. 1974: 49 l.)
9: Aleksandra Rembowska (ur. 1970: 53 l.)
10: Andrzej Zdzitowiecki (ur. 1971: 52 l.)
11: Janina Kubicka (zm. 1990: 33 l.) Janina Kurtz (zm. 2015: 8 l.)
12: Józefa Czarnecka (zm. 1928: 95 l.)
14: Krystyna Mickiewicz (ur. 1953: 70 lat)
16: Barbara Świątkowska (ur. 1993: 30 lat)
18: Wojciech Trąbiński (ur. 1952: 71 l.) koresp. M.J.M.
19: Stefan Zdzitowiecki (zm. 1936: 87 l.)
21: Witold Świątkowski (ur. 1970: 53 l.) koresp. M.J.M.
24: Piotr Świątkowski (ur. 1973: 50 lat)
31: Mieczysław Marszewski (zm. 1969: 54 l.) Maria Bielska (zm. 1985: 38 l.)

Wrzesień
1: Tadeusz Piwnicki (zm. 1939: 84 l.)
2: Halina Świątkowska (zm. 1933: 90 lat) Andrzej Janda (ur. 1953: 70 lat)
6: Jan Kowalewski (zm. 1992: 31 l.)
11: Teofila Myller (zm. 1979: 44 l.)
14: Maria Trąbińska (ur. 1956: 67 l.)
20: Anna N. (zm. 1936: 87 l.)
21: Antoni Ptaszyński (zm. 1954: 69 l.) Tadeusz Paszkowicz (zm. 1980: 43 l.)
25: Łukasz Świątkowski i Aleksandra Rembowska (ślub 1993: 30 lat)
26: Alicja Janda (ur. 1949: 74 l.) Krystyna Wolska (zm. 2006: 17 l.)
27: Barbara Godlewska (ur. 1954: 69 l.)
29: Janina Kurtz (ur. 1923: 100 lat)

Październik
5: Małgorzata Gorzechowska (ur. 1949: 74 l.) koresp. M.J.M. Witold Świątkowski (zm. 1959: 64 l.)
9: Irena Świątkowska (zm. 1975: 48 l.)
10: Hipolit Mickiewicz (zm. 1988: 35 l.)
13: Maria Barczewska (ur. 1940: 83 l.)
14: Witold Janda (ur. 1925: 98 l.)
16: Krystyna Piwnicka (ur. 1925: 98 l.)
17: Józef Wolski (zm. 1995: 28 l.)
18: Witold Piwnicki (zm. 1939: 84 l.) Ryszard Piwnicki (ur. 1947: 76 l.)
19: Marzena Wolska (ur. 1960: 63 l.)
20: Henryk Raubo (zm. 2006: 17 l.)
21: Adam Drabat i Maria Szumkowska (ślub 1923: 100 lat) Sławomir Świątkowski (zm. 2004: 19 l.)
25: Katarzyna Świątkowska (ur. 1985: 38 l.)
28: Kazimiera Marszewska (zm. 1934: 89 l.) Danuta Mioduszewska (ur. 1959: 64 l.)

Listopad
2: Hanna Rudowska (ur. 1934: 89 l.)
4: Paweł Świątkowski (ur. 1960: 63 l.)
6: Salomea Skarżyńska (zm. 1947: 76 l.)
7: Jerzy Roszczyk (zm. 1983: 40 lat) Michał Rudowski (zm. 2015: 8 l.)
9: Krystyna Gorzechowska (ur. 1950: 73 l.)
11: Jolanta Janda (ur. 1955: 68 l.)
13: Krzysztof Zdzitowiecki (ur. 1939: 84 l.)
15: Jan Trąbiński (zm. 1978: 45 l.)
16: Stefan Ilka (zm. 1988: 35 l.)
20: Stanisław Piwnicki (zm. 1941: 82 l.)
22: Halina Świątkowska (ur. 1932: 91 l.)
23: Florian Skarżyński (zm. 1927: 96 l.) Wacław Świątkowski (zm. 1977: 46 l.) Irena Mierzanowska (zm. 1986: 37 l.)

Grudzień
4: Maria Marszewska (zm. 1979: 44 l.)
9: Łukasz Świątkowski (ur. 1967: 56 l.)
10: Helena Nowicka (ur. 1923: 100 lat) Jan Kurtz (zm. 1947: 76 l.) Teresa Ciemniewska (zm. 1961: 62 l.)
12: Beata Dulińska (ur. 1972: 51 l.)
14: Krystyna Gorzechowska (zm. 2015: 8 l.)
20: Wanda Piwnicka (zm. 1973: 50 lat)
21: Sławomir Świątkowski (ur. 1937: 86 l.)
24: Janina Rudowska (ur. 1939: 84 l.) Jan Gorzechowski (zm. 1992: 31 l.)
25: Jan Szlązkiewicz (zm. 1939: 84 l.) Zygmunt Piwnicki (zm. 1943: 80 lat)
29: Zbigniew Piwnicki (zm. 1989: 34 l.)
31: Anna Skarzyńska (zm. 1937: 86 l.)

Styczeń
1: Zbigniew Świątkowski (ur. 1935: 89 l.) Zenobia Ostermann (zm. 1943: 81 l.)
2: Teresa Błaszczyk (ur. 1933: 91 l.)
3: Małgorzata Groth (ur. 1944: 80 lat) Wojciech Wolski (zm. 2015: 9 l.)
4: Halina Smalcerz (ur. 1944: 80 lat)
6: Władysław Trąbiński (zm. 1978: 46 l.)
10: Joanna Lisiowska (ur. 2000: 24 l.)
12: Jerzy Janda (ur. 1952: 72 l.)
13: Józef Wolski (ur. 1923: 101 l.) Franciszek Lewicki (zm. 1981: 43 l.)
15: Wiktoria Martyna (ur. 1931: 93 l.)
16: Małgorzata Wolska (ur. 1959: 65 l.)
17: Zbigniew Świątkowski (zm. 1997: 27 l.) Helena Nowicka (zm. 2013: 11 l.)
19: Jadwiga Adamczyk (ur. 1930: 94 l.)
20: Józef Świątkowski (zm. 1928: 96 l.) Szymon Rudowski i Janina Szlązkiewicz (ślub 1934: 90 lat)
21: Antoni Marszewski (zm. 1978: 46 l.)
24: Jerzy Piwnicki (zm. 1944: 80 lat)
29: Andrzej Ziemięcki (zm. 1963: 61 l.)
30: Jerzy Janda (ur. 1927: 97 l.) Ewa Kowalewska (ur. 1948: 76 l.)
31: Zbigniew Zdzitowiecki (zm. 1972: 52 l.)

Luty
1: Magdalena Świątkowska (ur. 1985: 39 l.)
5: Hanna Zdzitowiecka (ur. 1981: 43 l.)
7: Lech Piwnicki (ur. 1952: 72 l.) Wacława Sadowska (zm. 2018: 6 l.)
9: Ryszard Janda (ur. 1948: 76 l.) Zofia Świątkowska (zm. 2020: 4 l.)
10: Julia Grudzińska (zm. 1992: 32 l.)
12: Jadwiga Lewicka (ur. 1934: 90 lat)
13: Zbigniew Kowalewski (zm. 1968: 56 l.)
15: Helena Marszewska (zm. 1943: 81 l.)
16: Janina Szlązkiewicz (zm. 1979: 45 l.)
17: Bożena Warzec (zm. 2000: 24 l.)
18: Jan Roszczyk (zm. 1967: 57 l.)
19: Janusz Świątkowski (ur. 1937: 87 l.)
20: Witold Świątkowski i Beata Dulińska (ślub 1993: 31 l.) koresp. M.J.M.
24: Stefan Piwnicki (zm. 1957: 67 l.)
25: Jadwiga Skarzyńska (zm. 1952: 72 l.) Piotr Świątkowski (zm. 2014: 10 lat)
27: Joanna Haller (ur. 1948: 76 l.)

Marzec
3: Kazimiera Lewicka (ur. 1935: 89 l.) Ewa Janda (ur. 1956: 68 l.)
4: Michał Rudowski (ur. 1938: 86 l.) Stefania Kawałowska (zm. 1944: 80 lat)
6: Janina Helbich (zm. 1971: 53 l.) Emil Płoński (zm. 1979: 45 l.)
7: Wanda Roszczyk (ur. 1963: 61 l.)
10: Józef Lisiowski (ur. 1931: 93 l.)
13: Jadwiga Marszewska (zm. 1968: 56 l.)
14: Zofia Maksymowicz (ur. 1932: 92 l.)
16: Witold Piwnicki (zm. 1932: 92 l.)
17: Wojciech Wolski (ur. 1934: 90 lat)
19: Maria Skarzyńska (zm. 1958: 66 l.)
20: Dzidziuś Kowalewski (zm. 1949: 75 l.)
21: Robert Piwnicki (zm. 1996: 28 l.)
23: Hanna Kurtz (zm. 1954: 70 lat)
25: Jadwiga Piwnicka (zm. 1945: 79 l.)
28: Krystyna Piwnicka (zm. 2007: 17 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):


3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Józef Godlewski (sw.52875) (.. .. ....–) × Janina Przeździecka
 • Janina Przeździecka (sw.52876) (.. .. ....–) × Józef Godlewski
 • Władysław Mierzanowski (sw.52823) (.. .. ....–) × Anna N.
 • Anna N. (sw.52824) (.. .. ....–20.9.1936) × Władysław Mierzanowski
 • Stanisław Gorzechowski (katyn.1139o) (.. .. ....–) × Aleksandra Witens
 • Jolanta Piwnicka (sw.51968) (.. .. 1944–.. .. 1945) zm. dzieckiem (r.: Zbigniew P. i Janina Kubicka)
 • Aleksandra Witens (sw.52894) (.. .. ....–) × Stanisław Gorzechowski

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1000.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 29.03.2023.
  © 2002-2023 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie