Nowość! “Nekrologia Minakowskiego” (nekrologia.wielcy.pl) - Encyklopedia biograficzna na podstawie
kompletu nekrologów głównych polskich gazet od lutego 1845 do września 1939 r.
Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego Zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 

Kalendarzyk Rodzinny: Edyta Pączkowska (sw.89430)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Marzec
30: Olga Dembińska (ur. 1964: 59 l.)

Kwiecień
6: Krystyna Karwowska (zm. 1993: 30 lat)
7: Wojciech Karwowski (zm. 1989: 34 l.)
10: Steven Jones (ur. 1962: 61 l.) Kamil Jordan (ur. 1990: 33 l.)
11: Witold Braunek (zm. 1925: 98 l.)
16: Lech Jordan (ur. 1933: 90 lat)
17: Stanisław Karwowski i Stefania Madalińska (ślub 1932: 91 l.)
19: Marek Ossowski i Małgorzata Biniszkiewicz (ślub 1980: 43 l.)
21: Jacek Karwowski (zm. 2005: 18 l.)
22: Halina Langer (ur. 1944: 79 l.)
24: Janusz Łoś i Maria Madalińska (ślub 1928: 95 l.)
26: Stanisław Tuchołka i Anna Bulińska (ślub 1984: 39 l.) koresp. M.J.M.
28: Paweł Szymański (ur. 1954: 69 l.) Andrzej Jordan (ur. 1998: 25 l.)
30: Urszula Stachuła (ur. 1942: 81 l.) Józef Czochron (zm. 1954: 69 l.)

Maj
11: Wiesława Winkler (ur. 1929: 94 l.)
13: Mieczysław Przewłocki (zm. 2002: 21 l.)
14: Wojciech Karwowski (ur. 1980: 43 l.)
21: Jan Dembiński (ur. 1932: 91 l.) Lech Jordan (zm. 1987: 36 l.)
22: Urszula Dziembowska (ur. 1935: 88 l.)
24: Stefania Braunek (zm. 1928: 95 l.)
25: Aleksandra Dobrowolska (ur. 1966: 57 l.)
26: Magda Łoś (ur. 1969: 54 l.)

Czerwiec
5: Helena Braunek (zm. 1952: 71 l.)
8: Leon Mieczkowski (zm. 1931: 92 l.)
13: Wanda Kowalska (ur. 1924: 99 l.) Maria Karwowska (ur. 1975: 48 l.)
14: Stanisław Prądzyński (ur. 1944: 79 l.)
19: Mieczysław Zabłocki (zm. 1929: 94 l.)
22: Maria Karwowska (ur. 1933: 90 lat)
27: Stefan Dziembowski i Maria Karwowska (ślub 1927: 96 l.)
30: Edyta Pączkowska (ur. 1967: 56 l.)

Lipiec
1: Andrzej Prądzyński i Halina Madalińska (ślub 1943: 80 lat)
3: Alfred Chełmicki (zm. 1945: 78 l.)
6: Zbigniew Dziembowski i Halina Langer (ślub 1968: 55 l.)
7: Kazimiera Madalińska (zm. 1933: 90 lat)
9: Maria Jordan (ur. 1990: 33 l.) Wanda Kowalska (zm. 2009: 14 l.)
13: August Łoś (zm. 1928: 95 l.)
14: Piotr Karwowski (ur. 1964: 59 l.) Halina Madalińska (zm. 2005: 18 l.)
16: Małgorzata Dziembowska (ur. 1962: 61 l.)
18: Anastazja Przybyłowska (zm. 1994: 29 l.)
19: Longin Duda (zm. 1998: 25 l.)
25: Joanna Kisielnicka (zm. 1928: 95 l.)
27: Czesława Wegenko (zm. 1970: 53 l.)
28: Stanisław Karłowski (zm. 1927: 96 l.) Lech Jordan i Maria Karwowska (ślub 1952: 71 l.)

Sierpień
1: Wielisława Olszewska (ur. 1944: 79 l.)
2: Urszula Kisielnicka (zm. 1929: 94 l.)
16: Maria Dziembowska (ur. 1957: 66 l.)
18: Elżbieta Łoś (ur. 1960: 63 l.)
21: Paweł Jordan (ur. 1966: 57 l.)
23: Andrzej Karwowski (ur. 1938: 85 l.) koresp. M.J.M.
31: Lucyna Czochron (zm. 1973: 50 lat)

Wrzesień
1: Stanisław Dziembowski (ur. 1939: 84 l.)
5: Hanna Tuchołka (ur. 1962: 61 l.) Zdzisław Szymański (zm. 1999: 24 l.)
8: Zbigniew Dziembowski (ur. 1933: 90 lat) Maria Krajewska (ur. 1937: 86 l.) koresp. M.J.M.
12: Jacek Karwowski i Aleksandra Dobrowolska (ślub 1987: 36 l.)
13: Adam Karwowski (zm. 1933: 90 lat)
15: Jan Dziembowski i Anna Moczyńska (ślub 1956: 67 l.) koresp. M.J.M.
16: Marek Ossowski (zm. 1994: 29 l.)
17: Włodzimierz Karwowski (zm. 1960: 63 l.)
24: Czesław Czochron (zm. 1930: 93 l.)
26: Stanisław Tuchołka (ur. 1963: 60 lat) koresp. M.J.M.
27: Janusz Łoś (zm. 1939: 84 l.) Katarzyna Prądzyńska (ur. 1949: 74 l.)

Październik
1: Zygmunt Ossowski (ur. 1930: 93 l.)
3: Tadeusz Krajewski (zm. 1945: 78 l.)
4: Alicja Jordan (ur. 1994: 29 l.)
6: Andrzej Prądzyński (zm. 1981: 42 l.)
9: Teresa Ramułt (ur. 1923: 100 lat)
11: Michał Karwowski i Wielisława Olszewska (ślub 1973: 50 lat)
14: Janina Czochron (zm. 1972: 51 l.)
16: Feliks Ramułt (zm. 1936: 87 l.) Sylwester Karwowski (zm. 1978: 45 l.) Aleksander Karwowski (ur. 1991: 32 l.)
18: Marek Dziembowski (ur. 1973: 50 lat)
19: Józef Czochron i Janina Łastowiecka (ślub 1930: 93 l.)
20: Stanisław Madaliński (zm. 1939: 84 l.)
22: Irena Braunek (zm. 1935: 88 l.) Ewa Dziembowska (ur. 1959: 64 l.) Nicole Dziembowska (ur. 1981: 42 l.) Jan Dembiński (zm. 1988: 35 l.)
24: Stanisław Madaliński (zm. 1937: 86 l.)

Listopad
10: Andrzej Pozdniakow (ur. 1978: 45 l.)
11: Andrzej Karwowski i Urszula Stachuła (ślub 1967: 56 l.) koresp. M.J.M.
14: Steven Jones i Antonina Jordan (ślub 1997: 26 l.)
15: Zofia Krajewska (ur. 1930: 93 l.)
16: Tadeusz Braunek (zm. 1935: 88 l.)
17: Marek Ossowski (ur. 1957: 66 l.) Stefania Madalińska (zm. 1991: 32 l.)
19: Michał Karwowski (zm. 1999: 24 l.)
20: Halina Krajewska (zm. 1944: 79 l.)
22: Radosława Wojcieszyńska (ur. 1947: 76 l.)
26: Teresa Ramułt (zm. 1976: 47 l.) Tomasz Karwowski (zm. 1984: 39 l.)
29: Andrzej Pozdniakow (ur. 1945: 78 l.) Artur Jordan (ur. 2000: 23 l.)

Grudzień
1: Michał Karwowski (ur. 1939: 84 l.)
2: Adam Karwowski (ur. 1934: 89 l.) Stanisława Grabińska (zm. 1980: 43 l.)
3: Bolesław Kowalski (zm. 1945: 78 l.)
4: Kajetan Karwowski (ur. 1988: 35 l.)
6: Halina Krajewska (ur. 1924: 99 l.)
7: Jarosław Karwowski (ur. 1977: 46 l.)
20: Felicja Jones (ur. 1999: 24 l.)
23: Janusz Łoś (ur. 1961: 62 l.)
25: Maria Madalińska (zm. 1985: 38 l.)
26: Agata Kuś (ur. 1969: 54 l.)
30: Felicja Karwowska (zm. 1978: 45 l.)
31: Adam Karwowski (ur. 1962: 61 l.) Wanda Tomczak (zm. 2005: 18 l.)

Styczeń
1: Magdalena Wiktor (ur. 1948: 76 l.)
2: Jan Dziembowski (ur. 1930: 94 l.) koresp. M.J.M.
12: Jacek Tuchołka (ur. 1939: 85 l.)
13: Jacek Dziembowski (ur. 1972: 52 l.)
14: Elżbieta Krajewska (zm. 1944: 80 lat)
15: Witold Jordan (zm. 1957: 67 l.)
16: Stanisław Łoś (ur. 1939: 85 l.) koresp. M.J.M.
24: Anna Moczyńska (ur. 1935: 89 l.) Magda Karwowska (ur. 1941: 83 l.) Andrzej Pozdniakow i Katarzyna Prądzyńska (ślub 1976: 48 l.)
26: Franciszka Bernhöft (zm. 1960: 64 l.)
27: Elżbieta Krajewska (ur. 1923: 101 l.)
29: Czesław Dziembowski (zm. 1926: 98 l.)
30: Stefan Dziembowski (zm. 1968: 56 l.)
31: Wojciech Karwowski (ur. 1947: 77 l.)

Luty
1: Agata Jordan (ur. 1963: 61 l.)
2: Zdzisław Szymański (ur. 1926: 98 l.) Jan Dembiński i Maria Krajewska (ślub 1960: 64 l.) Maria Zaleska (zm. 1962: 62 l.) Joanna Karwowska (ur. 1975: 49 l.)
3: Stanisław Prądzyński (zm. 1957: 67 l.)
4: Ewa Ossowska (ur. 1959: 65 l.)
6: Jacek Tuchołka i Magda Karwowska (ślub 1962: 62 l.) Antonina Jordan (ur. 1969: 55 l.) Wojciech Karwowski i Radosława Wojcieszyńska (ślub 1971: 53 l.)
7: Tomasz Karwowski i Teresa Ramułt (ślub 1947: 77 l.)
10: Mieczysław Przewłocki i Urszula Dziembowska (ślub 1965: 59 l.)
12: Longin Duda i Bożena Łoś (ślub 1966: 58 l.)
13: Leszek Jones (ur. 2009: 15 l.)
14: Jacek Karwowski (ur. 1944: 80 lat)
16: Paweł Karwowski (ur. 1990: 34 l.)
18: Bożena Łoś (ur. 1936: 88 l.) koresp. M.J.M.
19: Piotr Jordan (ur. 2002: 22 l.)
21: Maria Karwowska (zm. 1969: 55 l.)
26: Wanda Tomczak (ur. 1940: 84 l.)

Marzec
3: Anna Jordan (ur. 1953: 71 l.) koresp. M.J.M.
4: Michał Dziembowski (zm. 1959: 65 l.)
5: Jerzy Czochron (zm. 1965: 59 l.) Maciej Karwowski (ur. 1974: 50 lat)
7: Michał Dziembowski (ur. 1931: 93 l.) Izabella Karłowska (zm. 1973: 51 l.)
8: Maria Karłowska (zm. 1965: 59 l.)
10: Marcin Łoś (ur. 1973: 51 l.)
16: Zygmunt Ossowski i Bożena Łoś (ślub 1957: 67 l.)
20: Maria Czochron (zm. 1976: 48 l.)
21: Marek Ossowski i Beata Skorzybót (ślub 1992: 32 l.) Józef Jordan (ur. 1995: 29 l.)
22: Tomasz Jordan (ur. 1963: 61 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Stanisław Madaliński (sw.23263) (1913–1939) kawaler? (r.: Stanisław M. i Maria Karłowska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Edyta Pączkowska (sw.89430) (....–)
 • Steven Jones (sw.89436) (....–)
 • Tomasz Jordan (sw.89425) (....–)
 • bezimienny Jordan (sw.89435) (....–)
 • Barbara Kress (sw.72257) (....–)
 • Urszula Stachuła (sw.65617) (....–)

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Anna Łebińska (15.427.127) (13.1.1879–.. .. 1949) × Adam Karwowski (r.: Władysław Ł. i Maria Mieczkowska)
 • bezimienny Jordan (sw.89435) (.. .. ....–) × Antonina Jordan
 • Maria Karwowska (9.526.540) (5.12.1900–.. .. 1988) × Stefan Dziembowski (r.: Adam K. i Anna Łebińska)
 • Barbara Kress (sw.72257) (.. .. 1938–) × Adam Karwowski
 • Wiesława Winkler (psb.34287.4) (11.5.1929–.. .. 2012) × Zdzisław Szymański

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1000.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 27.03.2023.
  © 2002-2023 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie