Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogy of the Descendants of the Great Sejm
Zaloguj się contact
Name Surname: 

M Adam Aleksander Miłaszewski h. Leszczyc (ID: psb.18380.1)

Koligacja (szukanie pokrewieństwa) z: najkrótsza linia przodkowie
n.p. Mieszko I, Czesław Miłosz, Maria Skłodowska-Curie, Karol Wojtyła, Bronisław Komorowski, Marek Minakowski
Dalszy związek rodzinny z potomkami Sejmu Wielkiego (poza Genealogią potomków Sejmu Wlk.)
Uwaga! Tej osoby nie ma w Genealogii potomków Sejmu Wielkiego.
Dzięki uprzejmości autora zaglądasz teraz do Wielkiej Genealogii Minakowskiego (Wielcy.pl),
która jest od niej 10-krotnie większa (1.200.000 osób),
ale korzystanie z niej kosztuje 79 zł rocznie.
Zaloguj się
Autor za swoją pracę nie bierze ani grosza z budżetu państwa. Pomóż mu!

Ranking WGM: 265.734 (top 23%), Liczba łóżek od MJM: 20 [wyłącz kolorowanie] [?]


bohater PSB i Wiki, człowiek teatru

ilustracja

Rodzice

ilustracja
 • Zaloguj się
 • Urodzony prawdopodobnie w roku 1800
 • zmarł
 
 • Zaloguj się
 • Urodzona prawdopodobnie w roku 1800
 • zmarła
rodzice Zaloguj się
?1800-
   Zaloguj się
?1800-
|    |
2    3|
Adam Aleksander Miłaszewski h. Leszczyc, bohater PSB, 1827-1893

śluby i dzieci, wnuki, i do prawnuków

ilustracja
 • żona (ślub: dnia 3 V 1856): Zaloguj się, bohater PSB 1826-ca 1900 , (Rodzice : Zaloguj się, student Uniwersytetu Warszawskiego ?1800- & Zaloguj się ?1800-)
 • Inne małżeństwa i dzieci ojca: Piotr Miłaszewski h. Leszczyc, rodzeństwo, bratankowie lub siostrzeńcy/bratanice lub siostrzenice

  Najbliżsi sławni ludzie (wg kryterium PSB)

  W stopniach ° wyrażona liczba ogniw w łańcuchu, w którym każda następna osoba jest dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem poprzedniej;
  wersja pełna (przy opłaconym abonamenice) pokazuje wykres powiązania; w wersji darmowej kliknięcie prowadzi do strony o danej osobie.

  1. MIŁASZEWSKA Joanna (1826- ok. 1900) aktorka
  2. GERSCHOW Jan Adolf (1849-1900) inżynier kolejowy
  3. PIECZYŃSKA Maria (1886-1967) działaczka ruchu robotniczego
  4. HERYNG Jerzy (1886-1937) działacz rewolucyjny
  5. HILCHEN Feliks Stanisław (1886-1943) ekonomista, działacz gospodarczy
  6. HERYNG Zygmunt (1854-1931) działacz ruchu robotniczego
  7. HERYNGOWA Helena (1859-1916) nauczycielka, działaczka socjalistyczna
  8. DĄBROWSKI Ignacy (1869-1932) powieściopisarz, nowelista
  9. HORWITZ-WALECKA Stefania (1881-1937) działaczka PPS-Lewicy
  10. SZCZAWIŃSKI Jan (po 1723- po1795) marszałek konfederacji łęczyckiej
  11. STARZYŃSKI Roman Leon (1890-1938), działacz niepodległościowy, major dyplomowany Wojska Polskiego, dyrektor naczelny Polskiej Agencji Telegraficznej i Polskiego Radia
  12. STARZYŃSKI Krzysztof Michał Witold (1923-1999), oficer wywiadu, agent brytyjski, działacz polonijny w Nowej Zelandii
  13. FIEDIUSZKO Michalina (1875-1936) pisarka, działaczka społeczna
  14. HERYNG Teodor (1847-1925) lekarz
  15. HORWITZ Maksymilian Henryk (1877- po 1937) działacz robotniczy
  16. HILCHEN Henryk (1881-1956) ksiądz
  17. KON Feliks (1864-1941) działacz ruchu robotniczego, publicysta
  18. HEILPERN Maksymilian (1856-1925) przyrodnik, pedagog 10°
  19. GROSGLIK Samuel (1860-1931) przyrodnik, lekarz 10°
  20. JARACZEWSKI Julian (1797-1867) działacz społeczny 10°

  Uwagi

  • „Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965”, t. I, PWN Warszawa 1973:

   MIŁASZEWSKI Adam Aleksander Leszczyc Bróg (11 XII 1827 Bursztyn w Galicji - 25 IX 1893 Kraków), dyr. teatru, reżyser, aktor
   Był synem Piotra M. i Marii z Kropelnickich, zapewne bratem => Leopolda M., mężem => Joanny M. Po 4 klasach szkoły w Brzeżanach pracował w handlu. W 1848 udał się do Lwowa, gdzie został sekretarzem księcia K. Jabłonowskiego. Przygotowany do występów przez J.N. Kamińskiego, debiutował w t. lwow. 19 VII 1850 w roli Leona („Dożywocie"), został zaangażowany i występował do 7 IV 1854. Od 27 IV do początku października 1854 grał i reżyserował w t. krak., brał też udział w występach zespołu w Poznaniu i w miastach Galicji. 27 X 1854 debiutował w WTR w roli Gustawa („Śluby panieńskie"), został zaangażowany i występował do 1 XII 1855. Od 8 IV do końca czerwca 1856 należał do zespołu t. krak., brał też udział w wyjeździe zespołu do Wiednia, gdzie podobno H. Laube proponował mu przeniesienie się na tamtejszą scenę. 3 V 1856 ożenił się z aktorką Joanną Kotowską. W 1856 (zapewne od 1 VIII) objął kierownictwo t. w Żytomierzu i prowadził go do 1860 (w 1857-59 honorowym dyr. tej sceny był J.I. Kraszewski). W 1860 opuścił Żytomierz i występował gościnnie m.in. w Mohylewie, Witebsku i Mińsku. Wyjechał następnie do Poznania, gdzie starał się nadaremnie zorganizować t. polski. Próbował potem, również bezowocnie, założyć t. ludowy w Warszawie. Uzyskawszy od czerwca 1862 zezwolenie na dawanie przedstawień we wschodniej Galicji występował ze sporym zespołem m.in. w Przemyślu (czerwiec-lipiec 1862), Jarosławiu (lipiec), Stryju (lipiec-sierpień), Stanisławowie (wrzesień 1862-luty 1863), Samborze (od 15 III), Sanoku (od 8 V 1863). W prasie zgodnie chwalono tę imprezę podnosząc szczególnie staranność inscenizacji (piękne kostiumy, porządne dekoracje) i dobrany zespół (przez pewien czas byli w nim m.in. W. Rapacki i H. Modrzejewska).
   Od 1 X 1863 M. objął dyr. t. krakowskiego. Dzięki poparciu ks. K. Jabłonowskiego uzyskał ponadto 20 III 1864 dyr. t. lwowskiego. Nie mogąc podołać pracy na obu scenach, źle wywiązywał się z obowiązków dyr. t. krak. i we wrześniu 1865 zrezygnował z tego stanowiska. W lecie 1864 zespół jego występował w Czer-niowcach, w kwietniu 1865 w Kętach, w lecie 1865 i 1867 w Lublinie. We Lwowie kierował t. do 24 III 1872; w okresie 10 IV 1871-24 III 1872 był także dyr. tamtejszego t. niemieckiego. Początkowo przejawiał wiele inicjatywy. W pierwszym sez. lwow. odnowił repertuar, wystawiał głównie dramat i tragedię. Aktorzy nie mogli jednak podołać licznym nowym rolom, a publiczność przywykła do lżejszego repertuaru zawodziła. Aby poprawić stan finansowy t., M. wprowadzać zaczął do repertuaru wodewil i operetkę. Publiczność przyjęła to z zadowoleniem, w czasie przedstawień operetek J. Offenbacha na sali brakło miejsc. Nieprzychylni M. recenzenci (z kierowanej przez J. Lama i J. Dobrzańskiego „Gazety Narodowej") krytykowali tę zmianę polityki repertuarowej. Po dwóch sez., gdy zapał publiczności dla operetek osłabł, M. przestał je wystawiać. Sięgnął teraz do współczesnego repertuaru - głównie franc. (A. Dumas syn, V. Sardou), ale także pol. (J.A. Fredro, L. Starzeński, A. Urbański). Nie wystawił jednak „Aktora” C.K. Norwida (zachowała się korespondencja w tej sprawie). Urządził konkurs dram. i zainicjował wybicie medalu na cześć A. Fredry. Opublikował „Sprawozdanie Dyrekcji Teatru Polskiego za lata 1864-1869” (Lwów 1869). Był energicznym, świetnym administratorem o dużym doświadczeniu, umiał dbać o sprawy finansowe. Nie miał jednak dostatecznego wykształcenia i kultury artystycznej. Najżyczliwszych sobie ludzi zrażał uporem i zarozumiałością. Nie znosił krytyki dopatrując się w niej zawiści. W obawie o wpływy na t. zwalczał szkołę dram. założoną przez Tow. Przyjaciół Sceny Polskiej we Lwowie. Gdy dobiegał końca sześcioletni kontrakt zawarty z M. rozwinięto przeciw niemu silną agitację. Pomimo tego, dzięki poparciu K. Jabłonowskiego, uzyskał znowu dzierżawę na sześć lat. Wzmocniło to jego pewność siebie, począł lekceważyć jeszcze bardziej aktorów i opinie prasy. Otrzymywał subwencję z funduszów krajowych (4000 guldenów rocznie), Wydział Krajowy powołał więc wskutek nacisku opinii publicznej komisję do zbadania stanu teatru. Niekorzystna ocena ze strony tej komisji spowodowała zawieszenie subwencji. Na żądanie K. Jabłonowskiego M. zrzekł się 24 III 1872 dyrekcji (za odszkodowaniem 10 000 guldenów). M. wyjechał następnie do Warszawy, gdzie rozpoczął ponownie starania o otwarcie prywatnego t. polskiego. W początku 1873 jeździł w tej sprawie do Petersburga, jednak nie uzyskał zgody władz rosyjskich. Zamieszkał następnie w Krakowie i pracował w Miejskiej Kasie Zaliczkowej. 18 IV 1881 ponownie objął dyr. t. lwow. na sześć lat. Okres drugiej dyr. lwow. zakończył się już po dwóch sez., 17 III 1883. Mimo niezłego repertuaru i gościnnych występów Romany Popiel, W. Rapackiego, J. Królikowskiego, B. Ładnowskiego i J. Rychtera oraz Sary Bernhardt (18 i 19 XI 1881) zainteresowanie publiczności było nikłe, nawet opera traciła sympatię i podupadała, ataki w prasie nie ustawały. Frekwencja w t. spadła jeszcze po pożarze w wiedeńskim Ringtheater. W końcu złożono w sejmie galicyjskim petycję o usunięcie M. z teatru. Uprzedzając debatę M. sam zrezygnował z dzierżawy. O kierownictwo t. lwow. starał się jeszcze raz w 1886, tym razem bezskutecznie. Po ostatecznym usunięciu się z t. powrócił do Krakowa i został urzędnikiem Kasy Oszczędności. Brał czynny udział w działalności wielu stowarzyszeń, m.in. w Tow. Strzeleckim. Przez pewien czas zasiadał w Radzie Miejskiej. Jako aktor, dzięki korzystnym warunkom zewnętrznym, grywał z powodzeniem przede wszystkim lekkich amantów i bohaterów, później role dram.: Karola („Zbójcy"), Hetmana („Horsztyński"), Antosia Rewizorczuka („Karpaccy górale"), Bardosa („Krakowiacy i Górale"). W okresie swej działalności dyrektorskiej występował rzadziej.

   „Słownik biograficzny teatru polskiego” t. 1: teatr.79006.4
   „Słownik biograficzny teatru polskiego” t. 1: teatr.79008.1
   Polski Słownik Biograficzny t. 21 str. 249: psb.18378.4
   Polski Słownik Biograficzny t. 21 str. 250: psb.18380.1

  ...

  Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 03.03.2024.
  © 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie

  Thank you for using
  my website Sejm-Wielki.pl

  This is part of The Great Minakowski Genealogy (Wielcy.pl), which contains the genealogy of 1,200,000 people from the Polish elite from the Middle Ages to Today.

  What you see here is the free portion (about 12%).
  Please support me so that it can continue to be available for free.

  Just subscribe to the full version (Wielcy.pl) and this window will not appear.

  Marek Jerzy Minakowski

  1-year subscription (79 zł)
  lifetime subscription (390 zł)

  log in if you already have an account here

  Close this window for now

  IP: 44.220.62.183