Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogy of the Descendants of the Great Sejm
Zaloguj się contact
Name Surname: 

M Józef Ordęga h. Łodzia (ID: psb.20878.2)

Koligacja (szukanie pokrewieństwa) z: najkrótsza linia przodkowie
n.p. Mieszko I, Czesław Miłosz, Maria Skłodowska-Curie, Karol Wojtyła, Bronisław Komorowski, Marek Minakowski
Małżonek potomka uczestnika Sejmu Wielkiego
Ranking WGM: 56.648 (top 5%), Liczba łóżek od MJM: 17 [wyłącz kolorowanie] [?]


bohater PSB, artykuł w Nekrologii, oficer Powstania Listopadowego (1830-1831), student Uniwersytetu Warszawskiego (1821)

ilustracja

Rodzice

ilustracja
 
rodzice Łukasz Ordęga h. Łodzia
?1770-
   Wiktoria Ordęga
?1770-
|    |
2    3|
Józef Ordęga h. Łodzia, bohater PSB, 1802-1879

śluby i dzieci, wnuki, i do prawnuków

ilustracja
 • żona (ślub: około 1820): Antonina Kiełczewska z Kiełczewa h. Pomian, artykuł w Nekrologii 1811-1893 , (Rodzice : Feliks Kiełczewski z Kiełczewa h. Pomian, (linia: Feliks Turski lu.9455) ?1780- & Józefa Radońska h. Jasieńczyk ?1780-1828) , dzieci
  1. M Władysław Symforian bohater PSB , (linia: Feliks Turski lu.9455) , (linia: Józef Kiełczewski 10.44.220) , artykuł w Nekrologii , kawaler Legii Honorowej 1828-1896
    & Jadwiga hr. Hutten-Czapska z Bukowca h. Leliwa (linia: Adam Rzewuski 7.508.157) , (linia: Antoni Jabłonowski 8.192.168) , (linia: Franciszek Czapski 3.598.95) , (linia: Ignacy Działyński 5.367.439) , (linia: Karol Radziwiłł 15.105.778) , (linia: Ksawery Działyński 5.367.440) , (linia: Maciej Radziwiłł 9.138.72) , (linia: Seweryn Rzewuski dw.13957) , (linia: Tadeusz Lipski 14.431.397) 1843-1869 dzieci
    & Maria Żółkiewska z Żółkwi h. Lubicz 1852-1944 dzieci
  2. M Mścisław (linia: Feliks Turski lu.9455) , (linia: Józef Kiełczewski 10.44.220) 1830-1894
  3. M Bolesław (linia: Feliks Turski lu.9455) , (linia: Józef Kiełczewski 10.44.220) 1832-1870
  4. Ż Maria (linia: Feliks Turski lu.9455) , (linia: Józef Kiełczewski 10.44.220) 1846-
 • Rodzeństwo, bratankowie lub siostrzeńcy/bratanice lub siostrzenice

  1. M Zaloguj się okręg kaliski Tow. Rolniczego (1861) ?1800-
   □  & Julia Górska h. Bożawola artykuł w Nekrologii ?1800-1881
  2. **Józef **

  Najbliżsi sławni ludzie (wg kryterium PSB)

  W stopniach ° wyrażona liczba ogniw w łańcuchu, w którym każda następna osoba jest dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem poprzedniej;
  wersja pełna (przy opłaconym abonamenice) pokazuje wykres powiązania; w wersji darmowej kliknięcie prowadzi do strony o danej osobie.

  1. ORDĘGA Władysław Symforian (1828-1896) dyplomata
  2. KIEŁCZEWSKI Józef (ok. 1750-1812) chorąży kaliski, poseł
  3. CZAPSKI Mikołaj (1753-1833) generał-major
  4. CZAPSKI HUTTEN Stanisław (1779-1844) pułkownik
  5. GÓRSKI Antoni (ok. 1775-1835) pułkownik artylerii
  6. RYDZYŃSKI Wojciech (ok. 1705-1770) stolnik poznański, poseł, pułkownik wojsk koronnych
  7. RADOŃSKI Onufry Adalmar (1790-1830) oficer, działacz wolnomularstwa, emigrant
  8. OBUCHOWICZ Michał (po 1760-1818) kasztelan miński, powstaniec kościuszkowski
  9. CZAPSKI Franciszek Stanisław (zm. 1802) wojewoda chełmiński
  10. RADOŃSKI Kazimierz (1733-1795) generał-major
  11. CZAPSKI Antoni (zm. 1792) generał-lejtnant
  12. CZAPSKI Edward (1819-1888) ziemianin, pamiętnikarz
  13. CZAPSKI Marian (1816-1875) ziemianin, literat
  14. CZAPSKI Ignacy (zm. 1746) kasztelan gdański
  15. MĘCIŃSKI Michał Mikołaj (zm. po 1739) podstoli wieluński
  16. MĘCIŃSKI Jan (1693-1738) stolnik wielki koronny
  17. MAZOWIECKI Władysław (ok. 1747 po 1813) marszałek dobrzyński konfederacji barskiej, szambelan królewski
  18. PRZYŁUSKI Tadeusz (XVIII w.) marszałek czernihowski konfederacji barskiej
  19. LIPSKI Józef (ok. 1686-1752) poseł, kasztelan bełski i łęczycki
  20. ILIŃSKI Józef August (1766-1844) generał

  Uwagi

  • Polski Słownik Biograficzny t. 24 str. 165: psb.20876.1
   Polski Słownik Biograficzny t. 24 str. 167: psb.20878.2
   Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny (str. 162): Ordęga Józef, Wydział Prawa i Administracji, sekcja Prawa, wpis 19 IX 1821
   Bogaty właściciel ziemski w Kaliskiem. Należało do niego miasteczko Koźminek i 5 wsi w woj. kaliskim. W 1825 uzyskał stopień mgra prawa i admin., po czym kontynuował studia w Jenie i Wrocławiu, gdzie otrzymał doktorat praw. W czasie studiów w Warszawie był na skutek podejrzenia o przynależność do związków studenckich dwukrotnie z polecenia w. ks. Konstantego aresztowany. Po powrocie z Niemiec osiadł na wsi. Po wybuchu powstania 1830 został posłem na Sejm, walczył w stopniu kapitana w Jeździe Kaliskiej, potem Poznańskiej, w pułku, który własnym kosztem wystawił. Brał udział w wyprawie gen. Chłapowskiego na Litwę, potem walczył pod dowództwem gen. Dembińskiego i Różyckiego. W kampanii tej został ranny, potem odznaczony Złotym Krzyżem Virtuti Militari. Zbliżony do Tow. Patriotycznego, był członkiem Tow. Wychowania Dzieci po Poległych Rycerzach Polskich. Po upadku powstania, sprzedawszy majątki w Polsce, wyemigrował przez Kraków, gdzie odgrywał znaczną rolę polityczną, do Francji. Od stycznia 1835 należał do sekcji battignolskiej TDP, której był współzałożycielem, w 1838 zgłosił jednak wystąpienie. W 1845-1846 kierował założonym przez siebie stowarzyszeniem Demokracja Polska XIX wieku oraz, pozostając pod wpływem socjalistyczno-religijnej ideologii Bucheza, redagował czasopismo pod tą samą nazwą: „Demokracja Polska XIX wieku”, i ogłosił O narodowości polskiej z punktu widzenia katolicyzmu i postępu (Paryż 1840). W 1846 zgłosił ponownie akces do TDP wraz z członkami Demokracji Polskiej XIX wieku. W 1848 został wybrany członkiem Centralizacji, a po jej przeniesieniu do Londynu był jej przedstawicielem we Francji. W 1854 był członkiem Koła Polskiego w Paryżu, popierał organizację legionu polskiego w Turcji. W 1862 został korespondentem paryskim Warszawskiego Centralnego Komitetu, a po wybuchu powstania styczniowego członkiem Centralnego Komitetu Polskiego w Paryżu, reprezentacji Rządu Narodowego we Francji do kwietnia 1863, następnie w 1863-1864 agentem Rządu Narodowego na Włochy i Szwajcarię z siedzibą w Turynie. W tym też charakterze zawarł w marcu i czerwcu 1864 układy z gen. Klapką i Garibaldim w sprawie poparcia powstania przez rewolucyjne Węgry i Włochy. Był nauczycielem i członkiem Rady Szkoły Batignolskiej. W 1864/65 był współpracownikiem „Wytrwałości”. W 1866-1868 był konsulem francuskim w Sarajewie. Ostatnie lata życia spędził w Krakowie i tam też zmarł. Ożeniony był z Kiełczewską, pozostawił 3 synów.
   Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego: ORDĘGA Józef - Ukończył szkoły w Kaliszu, od 19.9.21 student Wydziału Prawa i Administracji UW, 1825 otrzymał dyplom mgra prawa, kontynuował studia w Jenie i Wrocławiu, gdzie otrzymał stopień dra praw. W powstaniu częściowo sfinansował 1 p. jazdy kal., otrzymał w nim stopień kpt., brał udział w wyprawie Chłapowskiego na Litwę, wycofał się z Dembińskim z Litwy do Warszawy, otrzymał dyplom „dobrze zasłużonego Ojczyźnie”, 25.5.31 krzyż złoty nr 3723, poseł na Sejm, 26.9.31 przeszedł z Różyckim do Galicji, internowany przez Austriaków. Przybył 8.33 do Francji, zamieszkał w Paryżu, 10.9.34 potępił tu Czartoryskiego, 1.35 został członkiem TDP, był jednym z założycieli sekcji Batignolles, ale 14.6.38 wystąpił z TDP. 17.10.35 aresztowany przez policję, musiał przenieść się do Libourne, potem do Bordeaux, 22.9.38 wrócił do Paryża. 1842 odwiedził Poznańskie dla załatwienia spraw majątkowych, nawiązał też kontakty z tamtejszą konspiracją. 1845 pod wpływem filozofii Bucheza wspólnie ze Stanisławem Ponińskim i Teofilem Januszewiczem założył stowarzyszenie Demokracja Polska XIX wieku i wydawał od 4.45 do 5.46 czasopismo pod tym samym tytułem. Ogłosił też broszurę „O narodowości polskiej z punktu widzenia katolicyzmu i postępu”, w której wyłożył zasady poglądów Bucheza. Uczestnik wypadków Wiosny Ludów, dotarł do Poznania i Krakowa, wrócił do Francji. Od 1854 zatrudniony w Szkole Batignolskiej. Od 1857 członek redakcji „Przeglądu Rzeczy Polskich”, w 1860 próbował organizować Legion Polski we Włoszech, w 1862 wspierał finansowo szkolę wojskową polską w Genui i Cu-neo. 1861-62 członek Zjednoczenia Emigracji Polskiej. Po wybuchu powstania styczniowego był przez kilka miesięcy członkiem Centralnego Komitetu Polskiego, chciał organizować wyprawę do Polski z terytorium Szwajcarii. Agent Rządu Narodowego na Francję, Włochy i Szwajcarię. 1863 utworzył Komitet Narodowy Polski, który miał oddziaływać na franc, opinię publiczną. 8.3.64 w imieniu Rządu Narodowego podpisał porozumienie z gen. Klapką w sprawie poparcia ze ztrony Węgrów, a 6.6.64 podobny układ z Garibaldim. 1864-65 współpracował z pismem „Wytrwałość”. 30.1.63 przystąpił w Paryżu do Stowarzyszenia Podatkowego. Pod koniec życia przeniósł się do Krakowa. Ożeniony był z Antoniną Kiełczewską miał s. Władysława, konsula w Sarajewie i posła franc, w Japonii, oraz Bolesława, oficera franc., a także c. Marię. Zm. 7.5.79 w Krakowie.
   n.127879a Nekrologia Minakowskiego (127879)
   n.19261 Nekrologia Minakowskiego (19261)
   sw.154958 Informacja p. Mirosława Paliszewskiego ze Wschowy (z 22.1.2011)

  ...

  Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 24.05.2024.
  © 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie
  IP: 3.239.95.36