Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogy of the Descendants of the Great Sejm
Zaloguj się contact
Name Surname: 

M Borys Halpert (ID: psb.8143.1)

Koligacja (szukanie pokrewieństwa) z: najkrótsza linia przodkowie
n.p. Mieszko I, Czesław Miłosz, Maria Skłodowska-Curie, Karol Wojtyła, Bronisław Komorowski, Marek Minakowski
Dalszy związek rodzinny z potomkami Sejmu Wielkiego (poza Genealogią potomków Sejmu Wlk.)
Uwaga! Tej osoby nie ma w Genealogii potomków Sejmu Wielkiego.
Dzięki uprzejmości autora zaglądasz teraz do Wielkiej Genealogii Minakowskiego (Wielcy.pl),
która jest od niej 10-krotnie większa (1.200.000 osób),
ale korzystanie z niej kosztuje 79 zł rocznie.
Zaloguj się
Autor za swoją pracę nie bierze ani grosza z budżetu państwa. Pomóż mu!

Ranking WGM: 35.414 (top 3%), Liczba łóżek od MJM: 15 [wyłącz kolorowanie] [?]

zdjęcia z Album.Wielcy.pl:

dodaj nowe zdjęcie


bohater PSB, artykuł w Nekrologii, bohater Wiki, człowiek teatru, student Uniwersytetu Warszawskiego, urzędnik Królestwa Polskiego (1835-1860)

ilustracja

Rodzice

ilustracja
 
 • Zaloguj się
 • Urodzona prawdopodobnie w roku 1770
 • zmarła
rodzice Zaloguj się, bohater Wiki
1772-1832
   Zaloguj się
?1770-
|    |
2    3|
Borys Halpert, bohater PSB, 1805-1861

śluby i dzieci, wnuki, i do prawnuków

ilustracja
 • żona (ślub: dnia 9 I 1831): Zaloguj się, człowiek teatru 1814-1835, dzieci
  1. M Zaloguj się artykuł w Nekrologii 1831-1855
  2. M Zaloguj się okręg sochaczewski Tow. Rolniczego (1861) , artykuł w Nekrologii 1834-1901
    & Zaloguj się artykuł w Nekrologii 1843-1877 dzieci
 • ilustracja
 • żona (ślub: dnia 24 XI 1836, Warszawa, par. św. Andrzeja (obecn. m. Warszawa), ): Zaloguj się, bohater PSB 1803-1895 , (Rodzice : Zaloguj się ca 1756-1839 & Zaloguj się ca 1771-1841)
 • Rodzeństwo, bratankowie lub siostrzeńcy/bratanice lub siostrzenice

  1. Ż Zaloguj się 1803-1839
   ■  & Zaloguj się bohater PSB 1798-1866 dzieci | Ż Zaloguj się 1833-1833| M Zaloguj się 1834-| Ż Zaloguj się ca 1837- |
  2. **Borys **
  3. M Zaloguj się okręg sochaczewski Tow. Rolniczego (1861) , artykuł w Nekrologii , bohater Wiki , urzędnik Królestwa Polskiego (1841-1851) 1806-1880
   ■  & Zaloguj się artykuł w Nekrologii 1806-1870 dzieci | M Zaloguj się 1833-1889| Ż Zaloguj się 1835-1903| Ż Zaloguj się 1836-1913| M Zaloguj się 1837-1838| M Feliks Jakub Halpert 1840-1891| Ż Zaloguj się 1841-| M Zaloguj się 1843-1891| Ż Zaloguj się 1844-1930 |
  4. Ż Zaloguj się 1811-1835
   ■  & Ignacy Jan Łaszczyński z Łaszczyna h. Wierzbna oficer Powstania Listopadowego (1830-1831) , artykuł w Nekrologii , student Uniwersytetu Warszawskiego (1825) 1806-1845 dzieci | Ż Zofia Anna Łaszczyńska z Łaszczyna h. Wierzbna ca 1836-1894 |

  Inne małżeństwa i dzieci ojca: Salomon Halpert, rodzeństwo, bratankowie lub siostrzeńcy/bratanice lub siostrzenice

  Najbliżsi sławni ludzie (wg kryterium PSB)

  W stopniach ° wyrażona liczba ogniw w łańcuchu, w którym każda następna osoba jest dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem poprzedniej;
  wersja pełna (przy opłaconym abonamenice) pokazuje wykres powiązania; w wersji darmowej kliknięcie prowadzi do strony o danej osobie.

  1. HALPERTOWA Eleonora Leontyna (1803-1895) aktorka
  2. ŁASZCZYŃSKI Władysław Maurycy (1840-1895) zootechnik, dyrektor szkoły
  3. ŁASZCZYŃSKI Bolesław (1842-1909) malarz
  4. ERNEMANN Maurycy (1800-1866) pianista, kompozytor, pedagog
  5. ŁASZCZYŃSKI Stanisław Ignacy (1872-1939) chemik, wynalazca, przemysłowiec
  6. ŁASZCZYŃSKI Stanisław Roman (1922-1964) doktor nauk ekonomicznych
  7. ŁASZCZYŃSKA Olga (1912-1971) historyk, wydawca źródeł, kustosz na Wawelu
  8. ŁASZCZYŃSKI Jakub Ignacy (1791-1865) prezydent Warszawy, gubernator cywilny, członek rady Stanu
  9. EPSTEIN Józef (1795-1876) bankier, filantrop
  10. ŁABĘCKI Antoni (1773-1854) prawnik, mecenas
  11. MORACZEWSKI Maciej Adam (1840-1928) architekt, inżynier, budowniczy
  12. STARZEŃSKI Józef Nikodem h. Lis (ok. 1710-1785), kasztelan gnieźnieński
  13. MORACZEWSKA Bilbianna (1811-1887) literatka, konspiratorka
  14. HOCHBERGER Juliusz (1840-1905) architekt
  15. MORACZEWSKI Jędrzej Edward (1870-1944) inżynier kolejowy, działacz socjalistyczny, premier RP
  16. IDŹKOWSKI Adam (1798-1879) architekt, budowniczy
  17. ŁABĘCKI Hieronim Hilary (1809-1862) leksykograf, historyk górnictwa i hutnictwa
  18. STARZEŃSKI Jacek (1756-1816), prowincjał dominikanów litewskich
  19. ROSEN Mathias (1804-1865) bankier, działacz społeczny
  20. SZCZAWIŃSKI Hipolit (1812-1893) powstaniec listopadowy, uczestnik spisków wielkopolskich

  Uwagi

  • „Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965”, t. I, PWN Warszawa 1973:

   HALPERT Borys (1805 Petersburg - 7 II 1861 Warszawa), dyr. teatru
   Był synem Salomona H., bankiera warsz. i administratora Zakładów Żelaznych w Królestwie Pol., oraz Amelii z Gunzburgów, mężem najpierw => Józefy Chojnackiej, potem => Leontyny H. Studia wyższe odbywał na Uniw. Warszawskim. W latach poprzedzających powstanie listopadowe należał do grupy młodych literatów, skupiających się wokół T. Rozmaitości w pierwszym okresie jego istnienia. Z tych też lat datowała się jego przyjaźń z takimi pisarzami, jak D. Magnuszewski i K.W. Wójcicki. 9 I 1831 ożenił się z aktorką Józefą Chojnacką. Od 1832 był urzędnikiem państwowym, początkowo na stanowisku tłumacza w biurze Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji. 7 II 1834 został członkiem Dyrekcji Teatrów Warszawskich z tytułem intendenta. W 1836 ustąpił z Dyrekcji i objął inne stanowisko w administracji państwowej. 24 XI 1836 ożenił się z aktorką Eleonorą Żuczkowską. Od 1845 ponownie należał do Dyrekcji Teatrów Warszawskich, pełniąc funkcję dyr. (oficjalną nominację otrzymał dopiero 31 V 1849). 25 VI 1851 ustąpił z tego stanowiska na własne żądanie.
   Swe funkcje dyr. H. spełniał z niezwykłą sumiennością i zamiłowaniem. Brał udział w próbach, często przewodził statystom, a będąc zapalonym melomanem śpiewał czasami w chórze lub grywał na skrzypcach w orkiestrze. Cieszył się sympatią pracowników sceny. Dzięki kulturze lit. i muz. przyczynił się do podniesienia poziomu t. warsz. Ratował, jak mógł pozycję opery pol. zagrożoną przez ciągłe występy zespołów włoskich. Przetłumaczył kilkanaście utworów dram., a także librett operowych, na język pol., m.in. „Mirandolinę”, „Ubogiego poetę”, „Dwóch więźniów z galer”, „Fałszywy modny ton”, „Testament ubogiej kobiety”, „Nieutulonych w żalu”.

   „Słownik biograficzny teatru polskiego” t. 1: teatr.40797.4
   „Słownik biograficzny teatru polskiego” t. 1: teatr.76282.2
   „Słownik biograficzny teatru polskiego” t. 1: teatr.77052.1
   Nekrolog w „Kurierze Warszawskim” 36/1861, 38/1861, 39/1861 http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/editions-content?id=44564 (za: A. Tyszka, Nekrologi Kuriera Warszawskiego):
   Borys HALPERT
   naczelnik kancelarii Rządu Gubernialnego Warszawskiego, wcześniej urzędnik w Komisji Rządowej Spraw Wewn. i Duchownych i dyrektor teatrów warszawskich, nauki ukończył na Żoliborzu; po długiej chorobie zm. 7 II 1861 w 56 roku życia, eksp. 9 II 1861 z kośc. Ew.-Aug. w Warszawie do kapl. Halpertów na cm. tegoż wyznania, dnia następnego nab. i poch. zwłok w grobach pod kaplicą, zapr. w smutku pogrążona żona wraz z synem Arturem

   Polski Słownik Biograficzny t. 9 str. 255: psb.8143.1
   Rafał Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik biograficzny (str. 68): Halpert Borys, Wydział Prawa i Administracji
   Syn żydowskiego bankiera warszawskiego, Salomona, dzierżawcy pierwszego monopolu tytoniowego w Król. Pol., i Amelii z Günzburgów. Rodzina przyjęła później wyznanie ewang.-augsburskie. Urodzony w Petersburgu. W 1818 przybył z rodzicami do Warszawy. Student prawa w latach dwudziestych. Od 1832 urzędnik państwowy. Do 1834 tłumacz w biurze Kom. Rząd. Spraw Wewn. i Policji. 7 II 1834 mianowany intendentem i członkiem dyrekcji teatrów warszawskich. Po 1836 powrócił do pracy w administracji państwowej jako sekretarz Kom. Rząd. Spraw Wewn. i Duch., ale w 1845 pełni ponownie funkcję dyrektora teatrów warsz. 25 VI 1851 odszedł z dyrekcji teatrów na własne żądanie i w 1853-1861 był naczelnikiem Kancelarii Rządu Gubern. Warszawskiego. Posiadał głęboką kulturę literacką i wiedzę muzyczną. Walczył o podniesienie poziomu opery polskiej. Sam często śpiewał w chórach i grał na skrzypcach w orkiestrze. Przetłumaczył na język polski m. in. Mirandolinę Goldoniego, Ubogiego poetę Kotzebuego, Nieutuloną z żalu Scribe'a i kilkanaście innych sztuk. Dwukrotnie żonaty, w 1811-1835 z Józefiną Chojnacką, aktorką Teatru Rozmaitości, a w 1836 z Eleonorą Leontyną Żuczkowską, czołową aktorką scen warszawskich. Pochowany w Warszawie na cmentarzu ewang.-augsb.
   Urzędnik w Królestwie Polskim 1835–1836:
   1835–1836: członek Dyrekcji Teatrów w Dyrekcji Teatrów oraz Wszelkich Widowisk Dramatycznych i Muzycznych w Królestwie w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego
   - A. Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego..., poz. 4701.
   Urzędnik w Królestwie Polskim 1839–1846:
   1839–1846: sekretarz Wydziału Administracji Ogólnej, następnie referent w Sekcji Miast i Sekcji Wojskowej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego
   - A. Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego..., poz. 4702.
   Urzędnik w Królestwie Polskim 1853–1860:
   1853–1860: Naczelnik kancelarii w Służbie Ogólnej Rządu Gubernialnego Warszawskiego
   - A. Kulecka, Urzędnicy Królestwa Polskiego..., poz. 4703.
   n.11980 Nekrologia Minakowskiego (11980)
   n.76487a Nekrologia Minakowskiego (76487)
   sw.51460 Łoza, Rodziny polskie pochodzenia obcego

  źródła:
  - ślub 2: Akt małżeństwa: Warszawa św. Andrzej (obecn. m. Warszawa), rok 1836, nr aktu 148 [indeks na http://geneteka.genealodzy.pl/] http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php?op=kt&ar=1&zs=0159d&sy=1836&kt=2 [podgląd]
  ...

  Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 18.04.2024.
  © 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie
  IP: 3.239.91.5