Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogy of the Descendants of the Great Sejm
Zaloguj się contact
Name Surname: 

Szulc

^^

1.
<<
o Zaloguj się ?1892-ca 1943
2.
<<
o Zaloguj się ?1879-1913/
3.
<<
o Zaloguj się ?1772-1813/
4.
<<
o Zaloguj się ?1810-
5.
<<
o Zaloguj się ?1800-
6.
<<
o Zaloguj się ?1810-
7.
<<
o Zaloguj się ?1810-
8.
<<
o Zaloguj się ?1810-
9.
<<
o Zaloguj się ca 1801-1853
10.
<<
o Zaloguj się ?1800-1847
11.
<<
o Zaloguj się ?1800-1848
12.
<<
o Zaloguj się ?1850-1903
13.
<<
o Zaloguj się ?1820-1872
14.
<<
o Zaloguj się ca 1831-1878
15.
<<
o Zaloguj się ?1830-1882
16.
<<
o Zaloguj się ca 1836-1893
17.
<<
o Zaloguj się ?1860-1906
18.
<<
o Zaloguj się 1861-1913
19.
<<
o Zaloguj się ca 1875-1913
20.
<<
o Zaloguj się ca 1838-1913
21.
<<
o Zaloguj się ca 1864-1915
22.
<<
o Zaloguj się ca 1850-1917
23.
<<
o Zaloguj się ca 1853-1917
24.
<<
o Zaloguj się ca 1848-1927
25.
<<
o Zaloguj się ca 1894-1928
26.
<<
o Zaloguj się ?1880-1933
27.
<<
o Zaloguj się ca 1931-1936
28.
<<
o Zaloguj się ca 1863-1938
29.
<<
o Zaloguj się ?1890-1939
30.
<<
o Zaloguj się ca 1861-1927
31.
<<
o Zaloguj się ca 1873-1934
32.
<<
o Zaloguj się ?1820-1871
33.
<<
o Zaloguj się ca 1877-1913
34.
<<
o Zaloguj się ?1870-/1919
35.
<<
o Zaloguj się ca 1826-1918
36.
<<
o Zaloguj się ca 1925-1939
37.
<<
o Zaloguj się ca 1828-1887
38.
<<
o Zaloguj się ca 1863-1932
39.
<<
o Zaloguj się ca 1848-1888
40.
<<
o Zaloguj się ca 1853-1915
41.
<<
o Zaloguj się ?1870-1920
42.
<<
o Zaloguj się ca 1903-1923
43.
<<
o Zaloguj się ca 1864-1924
44.
<<
o Zaloguj się ca 1894-1918
45.
<<
o Zaloguj się ?1870-1916
46.
<<
o Zaloguj się ?1880-1929
47.
<<
o Zaloguj się ca 1869-1935
48.
<<
o Zaloguj się ca 1846-1937
49.
<<
o Zaloguj się ca 1873-1937
50.
<<
o Zaloguj się ?1870-1918
51.
<<
o Zaloguj się ca 1840-1933
52.
<<
o Zaloguj się ca 1843-1908
53.
<<
o Zaloguj się ca 1857-1908
54.
<<
o Zaloguj się ca 1837-1920
55.
<<
o Zaloguj się ca 1858-1935
56.
<<
o Zaloguj się ca 1848-1935
57.
<<
o Zaloguj się ?1860-1908
58.
<<
o Zaloguj się ?1870-1924
59.
<<
o Zaloguj się ca 1870-1924
60.
<<
o Zaloguj się ca 1846-1932
61.
<<
o Zaloguj się ?1830-1881
62.
<<
o Zaloguj się ca 1802-1882
63.
<<
o Zaloguj się ?1830-/1881
64.
<<
o Zaloguj się ?1870-/1920
65.
<<
o Zaloguj się ?1870-/1922
66.
<<
o Zaloguj się ca 1853-1887
67.
<<
o Zaloguj się 1852-1905
68.
<<
o Zaloguj się ca 1851-1925
69.
<<
o Zaloguj się 1857-1935
70.
<<
o Zaloguj się ca 1873-1936
71.
<<
o Zaloguj się ca 1836-1908
72.
<<
o Zaloguj się ca 1869-1901
73.
<<
o Zaloguj się ca 1853-1914
74.
<<
o Zaloguj się ca 1834-1917
75.
<<
o Zaloguj się ?1880-1928
76.
<<
o Zaloguj się ?1820-1865
77.
<<
o Zaloguj się ?1820-1866
78.
<<
o Zaloguj się ca 1810-1866
79.
<<
o Zaloguj się ?1820-1867
80.
<<
o Zaloguj się 1973
81.
<<
o Zaloguj się 1797-1860
82.
<<
o Zaloguj się 1946
83.
<<
o Zaloguj się 1900-
84.
<<
o Zaloguj się 1929
85.
o Zaloguj się ?1860-1901 &1887 Zaloguj się ca 1861-1936
86.
<<
o Zaloguj się ca 1864- &1887 Zaloguj się ca 1868-1929
87.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1800 Zaloguj się ?1770-
...
88.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1880 Zaloguj się ?1850-
...
89.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
...
90.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się ?1870- &1903 Zaloguj się ?1870-
...
91.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1900 Zaloguj się ?1870-
o Zaloguj się 1904-1940 &ca 1920 Zaloguj się ?1910
92.
o Zaloguj się ca 1888-1920 &ca 1900 Zaloguj się ?1880-
93.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1890 Zaloguj się ?1870-
o Zaloguj się 1898- &1920 Zaloguj się 1890-
...
94.
o Zaloguj się 1845-1931 &ca 1860 Zaloguj się ?1840-
95.
o Zaloguj się ?1520- &ca 1550 Zaloguj się ?1530-
96.
o Zaloguj się ?1860-1907 &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
97.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
...
98.
<<
o Zaloguj się ca 1819- &1844 Zaloguj się ca 1818-
o Zaloguj się ?1860- &1895 Zaloguj się ca 1876-
...
99.
<<
o Zaloguj się ca 1849-1892 &1873 Zaloguj się ca 1851-
o Zaloguj się ca 1875-1933 &1902 Zaloguj się ?1880-1943
o Zaloguj się 1904-1940 &1927 Zaloguj się ?1900-
o Zaloguj się ca 1877-1932 &1911 Zaloguj się ?1880-
100.
<<
o Zaloguj się ca 1808- &1828 Zaloguj się ca 1804-
...
101.
<<
o Zaloguj się ca 1845-1926 &1863 Zaloguj się ca 1830-1887
...
102.
o Zaloguj się ?1880- &ca 1900 Zaloguj się ca 1867-1935
...
103.
o Zaloguj się ?1900- &ca 1930 Zaloguj się ?1900-
...
104.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1790 Zaloguj się ?1770-
...
105.
o Zaloguj się ?1790-1839 &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
106.
o Zaloguj się ?1760- &ca 1780 Zaloguj się ?1760-
...
107.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
...
108.
o Zaloguj się ?1880- &ca 1900 Zaloguj się 1855-1919
...
109.
o Zaloguj się ?1820- &1847 Zaloguj się ?1820-
...
110.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1820 Zaloguj się ?1790-
...
111.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
...
112.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się ?1830-
...
113.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1850 Zaloguj się ?1820-
...
114.
o Zaloguj się 1877-1958 &ca 1900 Zaloguj się ?1880-
o Zaloguj się ca 1907-1969
115.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1860 Zaloguj się ca 1836-1873
o Zaloguj się ca 1865-1937 &ca 1880 Zaloguj się ca 1850-1933
116.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1840 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ca 1843-1872 &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
117.
<<
o Zaloguj się ?1810-/1863 &1847 Zaloguj się ?1820-
...
118.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1860 Zaloguj się ?1840-
o Zaloguj się ca 1865- &1887 Zaloguj się ca 1862-
...
119.
o Zaloguj się ?1850- &1878 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się ?1880- &1914 Zaloguj się ca 1889-
120.
<<
o Zaloguj się ca 1832- &1859 Zaloguj się ca 1840-
o Zaloguj się ca 1863-1932 &1887 Zaloguj się ca 1865-1930
o Zaloguj się ca 1888-1912 &1908 Zaloguj się ca 1876-1934
o Zaloguj się ca 1896-
o Zaloguj się ca 1868- &1898 Zaloguj się ca 1874-1938
121.
o Zaloguj się ca 1841-1908 &ca 1860 Zaloguj się ?1830-
122.
o Zaloguj się ca 1843- &1866 Zaloguj się ca 1840-
...
123.
o Zaloguj się ?1880- &ca 1900 Zaloguj się ca 1874-1924
...
124.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się ?1830-
...
125.
o Zaloguj się ?1790- &1824 Zaloguj się ?1790-
...
126.
o Zaloguj się ?1830- &1856 Zaloguj się ?1830-
...
127.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1840 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ?1850- &1879 Zaloguj się ?1850-
...
o Zaloguj się ?1850- &1884 Zaloguj się 1854-
o Zaloguj się ?1860- &1890 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ca 1860-1908 &1879 Zaloguj się ca 1852-1915
...
128.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1900 Zaloguj się ?1870-
...
129.
o Zaloguj się ?1760- &ca 1780 Zaloguj się ?1750-
...
130.
<<
o Zaloguj się ca 1841- &1866 Zaloguj się ca 1840-
...
131.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się ?1870- &1902 Zaloguj się ca 1880-
...
132.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1840 Zaloguj się ?1810-
...
133.
<<
o Zaloguj się ca 1825- &1844 Zaloguj się ca 1810-
...
134.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1850 Zaloguj się ?1820-
...
135.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1790 Zaloguj się ?1780-
...
136.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się ?1840-
...
137.
<<
o Zaloguj się ?1800- &1830 Zaloguj się ?1810-
...
o Zaloguj się ca 1807-1841 &1828 Zaloguj się ca 1797-
...
o Anna Dorota Zuzanna ca 1807-1841 &1830 Zaloguj się ca 1793-1855
...
138.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1890 Zaloguj się ?1870-
...
139.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ?1840- &1869 Zaloguj się ?1840-
...
o Zaloguj się ca 1856-1898 &1886 Zaloguj się ca 1850-
140.
<<
o Zaloguj się ?1860- &1891 Zaloguj się ?1860-
...
o Zaloguj się ca 1880-1929 &ca 1910 Zaloguj się ?1890-
141.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1840 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ca 1841- &1866 Zaloguj się ca 1847-
o Zaloguj się ca 1869-1888
142.
<<
o Zaloguj się ?1830- &1857 Zaloguj się ?1830-
...
143.
o Zaloguj się ?1880- & ? ?
o Zaloguj się 1913-1940
144.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ?1870-1924
145.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się ?1840-
o Zaloguj się 1866-1938 &1893 Zaloguj się ?1870-
146.
o Zaloguj się ?1820-1867 &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
147.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ca 1786-1862
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ca 1809-1868
148.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1790 Zaloguj się ?1760-
...
149.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
...
150.
o Zaloguj się 1851-1903 & ? ?
o Zaloguj się ?1890- & ? ?
o Zaloguj się 1922
o Edmund Herman 1851-1903 &ca 1880 Zaloguj się 1861-1910
o Zaloguj się 1881-1956 &1916 Zaloguj się 1888-1964
o Zaloguj się 1925-1972
o Zaloguj się 1885-
o Zaloguj się 1888-1950
o Zaloguj się ?1890-1945
151.
o Zaloguj się ?1860-1905 &ca 1880 Zaloguj się ?1870-
152.
o Zaloguj się ?1840- &1873 Zaloguj się ?1840-
o Zaloguj się ca 1880- &1903 Zaloguj się ca 1875-
...
153.
o Zaloguj się ?1920 &ca 1950 Krystyna Jezierska 1930-1996
154.
<<
o Zaloguj się ca 1849-1884 &1875 Zaloguj się 1836-1903
...
155.
o Zaloguj się ?1750- &ca 1770 Zaloguj się ?1740-
...
156.
o Zaloguj się ?1730- &ca 1750 Zaloguj się ?1730-
...
157.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1840 Zaloguj się ?1810-
...
158.
o Zaloguj się 1893-1948 &ca 1910 Zaloguj się 1895-1948
o Zaloguj się 1919-1991 &ca 1950 Zaloguj się 1919-2002
o Zaloguj się 1951-1997
o Zaloguj się 1923-2000 &ca 1940 Zaloguj się 1908-1979
o Zaloguj się 1929-2002
159.
o Zaloguj się ca 1869-1937 &ca 1890 Zaloguj się ?1870-
o Zaloguj się ca 1900-1912
160.
o Emilia ?1870- &ca 1900 Sergiusz Edward Stanisław Niemojewski z Niemojewa h. Wieruszowa 1865-1921
...
161.
o Zaloguj się ca 1816-1889 &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
162.
o Zaloguj się 1825-1913 &ca 1840 Zaloguj się ?1820-
163.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1870 Zaloguj się ?1840-
...
164.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1860 Zaloguj się 1835-1904
165.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1820 Zaloguj się 1801-1885
166.
o Zaloguj się ?1830- &1861 Zaloguj się ca 1822-1889
167.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1840 Zaloguj się ?1810-
...
168.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1880 Zaloguj się ?1850-
...
169.
o Zaloguj się ca 1804-1881 &ca 1810 Zaloguj się ?1780-
...
170.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ?1800-
...
171.
o Zaloguj się ?1750- &1776 Zaloguj się ?1750-
...
172.
o Zaloguj się ?1820- &1847 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ca 1849- &1873 Zaloguj się ca 1848-1876
173.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1880 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się 1884-1941 &1906 Zaloguj się 1889-1971
174.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1890 Zaloguj się ?1860-
...
175.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się ?1830-
...
176.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
...
177.
o Zaloguj się ?1830- &1860 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ?1850- &1884 Zaloguj się ?1850-
...
o Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ?1870-1904 &1903 Zaloguj się ?1870-
o Zaloguj się ca 1882-1906 &1906 Zaloguj się ?1870-
178.
<<
o Zaloguj się ca 1831- &1856 Zaloguj się ca 1836-
...
179.
o Zaloguj się ?1750- &1778 Zaloguj się ?1750-
...
180.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
...
181.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
...
182.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1850 Zaloguj się ca 1834-1900
o Zaloguj się 1856-1908 &1882 Zaloguj się 1857-1933
o Zaloguj się ca 1883-
o Zaloguj się ca 1883- &1908 Zaloguj się 1881-
o Zaloguj się 1886-1978 &1915 Zaloguj się 1881-1929
...
o Zaloguj się ?1860- &1886 Zaloguj się ca 1866-1929
183.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się 1816- &1842 Zaloguj się 1795-
...
184.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1860 Zaloguj się ?1840-
o Zaloguj się ca 1862-1901 &ca 1890 Zaloguj się ?1870-
185.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ca 1817-1882
186.
o Zaloguj się ?1760- &ca 1790 Zaloguj się ?1770-
...
187.
<<
o Zaloguj się ca 1792- &1818 Zaloguj się ca 1794-
o Zaloguj się ca 1822-1898 &1845 Zaloguj się 1822-1859
o Karol Adam ca 1822-1898 &1871 Zaloguj się ca 1848-1924
o Zaloguj się ca 1874-1899 &1892 Zaloguj się ca 1863-
o Zaloguj się ca 1878-1895
o Zaloguj się ca 1882-1961 &1903 Zaloguj się ca 1870-1944
188.
o Zaloguj się ?1760- &ca 1790 Zaloguj się ?1770-
...
189.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ca 1812- &1842 Zaloguj się ca 1818-1886
...
190.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1780-
...
191.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ?1800-
...
192.
<<
o Zaloguj się ca 1836-1884 &ca 1880 Zaloguj się ca 1844-1923
o Zaloguj się ?1880- &1911 Zaloguj się ?1880-
193.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ca 1813- &1831 Zaloguj się 1785-1848
...
194.
o Zaloguj się ?1760- &ca 1790 Zaloguj się ?1770-
o Zaloguj się ?1790- &1823 Zaloguj się ca 1801-1855
195.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1870 Zaloguj się ?1840-
o Zaloguj się 1873- &1896 Zaloguj się 1876-1931
...
196.
o Zaloguj się ?1740- &ca 1760 Zaloguj się ?1720-
...
197.
o Zaloguj się ?1890-1937 &ca 1900 Zaloguj się ?1880-
198.
o Zaloguj się ?1880- &ca 1900 Zaloguj się ca 1871-1928
199.
o Zaloguj się 1836-1903 & ? ?
o Zaloguj się 1875-ca 1930
o Zaloguj się 1875-1956 &ca 1900 Zaloguj się ?1890-
o Zaloguj się ?1880- & ? ?
o Zaloguj się 1893-1970/
o Zaloguj się 1881-1955
200.
o Zaloguj się ca 1865-1927 &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
...
201.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1840 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ?1840- &1865 Zaloguj się ?1840-
o Zaloguj się 1841-1908 &1867 Zaloguj się 1841-
o Zaloguj się 1867-1931 &1888 Zaloguj się ?1860-
...
202.
o Zaloguj się ?1820- &1854 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ?1850- &1881 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się ?1860- &1891 Zaloguj się ?1860-
203.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
o Zaloguj się ?1810- &1840 Zaloguj się ?1810-
204.
o Irena 1919 &ca 1940 Michał Felkerzamb h. wł. 1910-1982
...
205.
o Zaloguj się ?1830-1865 &ca 1850 Zaloguj się 1816-1870
...
206.
o Zaloguj się 1914-1984 &1949 Zaloguj się 1920-2000
...
207.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ca 1825-1898 &ca 1840 Zaloguj się ?1820-
o Anastazja ca 1825-1898 &1864 Zaloguj się ca 1812-
...
208.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
...
209.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1900 Zaloguj się ?1880-
o Zaloguj się ?1900- &1933 Zaloguj się 1908
210.
<<
o Zaloguj się ca 1817- &1843 Zaloguj się ca 1820-
...
211.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ca 1816- &1842 Zaloguj się ?1810-
212.
o Zaloguj się 1802-1882 &ca 1840 Zaloguj się 1809-1890
o Zaloguj się 1841-1882
o Zaloguj się 1843-1924 &ca 1860 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się 1846-1916
o Zaloguj się 1849-1901 &1880 Zaloguj się 1857-1921
o Zaloguj się 1881-1957 &1909 Zaloguj się ?1880-1944
o Zaloguj się 1911-1949
o Zaloguj się 1912-1978
o Zaloguj się 1918-2008 &ca 1930 Zaloguj się 1906-1983
o Zaloguj się 1883-1888
o Stanisław 1887-1962 &1917 Irena Wilhelmi 1894-1964
o Danuta 1918-1989 &1942 Jerzy Sokolnicki z Pigłowic h. Nowina 1916
...
o Zaloguj się 1919-1941
o Zaloguj się 1891-1974 &1914 Zaloguj się 1881-1958
o Zaloguj się 1895-1959 &1921 Zaloguj się 1899-1961
o Zaloguj się 1922-1965 &ca 1950 Zaloguj się 1923-2005
o Zaloguj się 1953 &ca 1980 Zaloguj się 1952
o Zaloguj się 1983
o Zaloguj się 1926
o Zaloguj się 1899-1958
213.
o Zaloguj się ?1870- & ? ?
o Zaloguj się ?1900- &ca 1920 Zaloguj się ?1890-
o Zaloguj się ?1900- &ca 1920 Zaloguj się ?1890-
o Jan Romuald ?1870- &ca 1900 Zaloguj się ?1870-1938
o Zaloguj się 1902-1983 &1922 Zaloguj się ?1890-
o Janusz 1902-1983 &1945 Zaloguj się ca 1919-2011
214.
<<
o Zaloguj się ca 1818-1861/ &1847 Zaloguj się ca 1818-1861
215.
o Zaloguj się ?1860- & ? ?
o Zaloguj się 1891-1940
216.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1870 Zaloguj się ca 1854-1932
217.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1880 Zaloguj się ca 1864-1935
218.
o Zaloguj się ?1590- & ? ?
o Zaloguj się ?1620- &ca 1640 Zaloguj się ?1610-
219.
o Zaloguj się ?1740- &ca 1760 Zaloguj się ?1740-
o Zaloguj się 1768-1823/
o Zaloguj się ca 1773-
220.
o Zaloguj się ?1670- & ? ?
o Zaloguj się ?1700- &ca 1710 Zaloguj się ?1690-
o Zaloguj się ?1700- &ca 1710 Zaloguj się ?1690-
o Jan ?1670- &ca 1690 Zaloguj się ?1670-
o Zaloguj się 1695-1761
221.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ca 1824-1890 &ca 1840 Zaloguj się ca 1819-1863
...
222.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ca 1836-1907 &ca 1850 Zaloguj się ?1830-
223.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ca 1831-1866
224.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ca 1838-1880 &ca 1860 Zaloguj się ?1850-
225.
<<
o Zaloguj się ca 1842- &1862 Zaloguj się ca 1837-
...
226.
<<
o Zaloguj się ca 1818- &1840 Zaloguj się ca 1806-1855
...
227.
<<
o Zaloguj się ca 1808- &1835 Zaloguj się ca 1814-
o Zaloguj się 1847- &1870 Zaloguj się 1843-
...
228.
o Zaloguj się ?1760- &ca 1790 Zaloguj się ?1770-
o Zaloguj się ca 1793-1857 &1821 Zaloguj się ?1790-
...
229.
<<
o Zaloguj się ca 1811- &1832 Zaloguj się ca 1804-
...
230.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ?1830- &1855 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ca 1861-1937 &1882 Zaloguj się ca 1850-1935
...
231.
o Zaloguj się ?1780- &1811 Zaloguj się ?1780-
o Zaloguj się ca 1823-
232.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
o Zaloguj się ?1810- &1839 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ca 1810-
233.
o Zaloguj się ?1750- &ca 1780 Zaloguj się ?1760-
...
234.
<<
o Zaloguj się ca 1857- &1877 Zaloguj się ca 1853-
...
235.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1840 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ca 1841- &1868 Zaloguj się ca 1844-
236.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1850 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ?1850- &1881 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się ?1880- &1908 Zaloguj się ?1880-
237.
o Zaloguj się ?1910 &ca 1920 Zaloguj się 1897-1940
238.
o Jerzy ?1950 &ca 1970 Maria Reszczyńska ?1950
o Anna 1975 &ca 2000 Przemysław Pacewicz h. Gozdawa 1972
...
239.
o Zaloguj się ?1770- &1803 Zaloguj się ?1770-
240.
o Zaloguj się ?1900- &ca 1920 Zaloguj się 1895-1943
...
241.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1810 Zaloguj się ?1780-1841
...
242.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1850 Zaloguj się ?1820-
...
243.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1890 Zaloguj się ?1870-
...
244.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1800 Zaloguj się ?1770-
...
245.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1790 Zaloguj się ?1760-
...
246.
o Zaloguj się ?1810- &1840 Zaloguj się ?1810-
...
247.
o Zaloguj się ca 1780-1852 &ca 1810 Zaloguj się 1772-1841
...
248.
o Zaloguj się ca 1802-1869 &ca 1820 Zaloguj się ?1790-
249.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ?1860-
...
250.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ?1800-
...
251.
o Zaloguj się ?1850- &1877 Zaloguj się ?1850-
...
252.
o Zaloguj się ?1870- &1902 Zaloguj się ?1870-
o Zaloguj się ca 1904-1934 &1922 Zaloguj się ca 1898-
253.
<<
o Zaloguj się ca 1868- &1888 Zaloguj się ca 1864-
...
254.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się 1893-1940 &ca 1910 Zaloguj się ?1900-
255.
o Zaloguj się ?1860- & ? ?
o Zaloguj się 1889-1940
256.
o Zaloguj się ?1860- & ? ?
o Zaloguj się 1893-1940
257.
o Zaloguj się ?1900- &ca 1920 Zaloguj się ?1900-
o Zaloguj się 1928-1997 &1952 Zaloguj się ?1920
o Witold Andrzej 1928-1997 & ? ?
o Zaloguj się ?1960
o Zaloguj się ?1960
258.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ca 1840- &1892 Zaloguj się ca 1849-
o Zaloguj się ca 1881-1937
259.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1850 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ca 1857- &1899 Zaloguj się 1874-1922
...
260.
o Zaloguj się ?1720- &ca 1750 Zaloguj się ?1730-
o Zaloguj się ca 1754-1850 &ca 1770 Zaloguj się ?1740-/1850
261.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się ?1840-
o Zaloguj się ?1870- &1899 Zaloguj się ?1870-
262.
o Józefa ?1870- &ca 1890 Kazimierz Buterlewicz ?1870-
...
263.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się ?1830-
...
264.
o Zaloguj się ?1880- &ca 1900 Zaloguj się ca 1878-1943
...
265.
o Zaloguj się ?1820-1874 &ca 1840 Zaloguj się ?1810-
266.
o Zaloguj się ca 1870-1936 &ca 1890 Zaloguj się ?1860-
267.
o Zaloguj się ?1860-/1907 &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
o Józefa ?1860-/1907 &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
268.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1810 Zaloguj się ?1780-
...
269.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1850 Zaloguj się ?1830-
...
270.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1890 Zaloguj się ?1860-
...
271.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1870 Zaloguj się ca 1844-1912
...
272.
<<
o Zaloguj się ca 1841- &1861 Zaloguj się ca 1822-1881
...
273.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1850 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ?1860- &1890 Zaloguj się ?1860-
...
274.
o Zaloguj się ?1880- &ca 1900 Zaloguj się ?1880-
o Zaloguj się 1910-1924
275.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1840 Zaloguj się ca 1828-1902
276.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ?1820-1866
277.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1880 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ?1880- &1911 Zaloguj się ca 1885-1934
...
278.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ca 1824-1908
279.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1850 Zaloguj się ?1830-
...
280.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ca 1836-1881 &1866 Zaloguj się ca 1843-
281.
<<
o Zaloguj się ca 1841-1881 &1862 Zaloguj się ca 1834-1881
282.
<<
o Zaloguj się ?1820- &1852 Zaloguj się 1836-1922
o Zaloguj się 1853-
o Zaloguj się ca 1857-
o Eleonora ca 1860-1944 &ca 1870 Leon Szymański ?1850-1944
...
283.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ca 1819- &1841 Zaloguj się ca 1823-
284.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ca 1836- &1876 Zaloguj się ca 1847-
o Zaloguj się 1877- &1899 Zaloguj się 1876-1938
o Zaloguj się 1900-1984 &1931 Zaloguj się ?1900-
...
o Zaloguj się 1904 &1931 Zaloguj się ca 1905-1932
o Feliks Piotr 1904 &1949 Zaloguj się ?1920
o Zaloguj się 1908-1980
o Zaloguj się ca 1910-1989 &ca 1930 Zaloguj się ?1900-
285.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1810 Zaloguj się ?1780-
...
286.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1820 Zaloguj się ?1790-
...
287.
o Zaloguj się ?1860- &1885 Zaloguj się ?1860-
...
288.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1840 Zaloguj się ?1810-
...
289.
o Zaloguj się ?1780- &1807 Zaloguj się ?1780-
290.
o Zaloguj się ca 1785-1833 &ca 1800 Zaloguj się ca 1783-
...
291.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
...
292.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się ?1830-
...
293.
o Zaloguj się ?1900- &ca 1930 Zaloguj się ?1900-
...
294.
o Zaloguj się ?1890- &1920 Zaloguj się ?1890-
...
295.
o Zaloguj się ?1860-1943 &ca 1890 Zaloguj się ?1860-
...
296.
o Zaloguj się ?1660- &ca 1690 Zaloguj się ?1670-
o Zaloguj się ?1690- &ca 1710 Zaloguj się ?1700-
o Ludwika ?1690- &ca 1710 Zaloguj się ?1680-
o Zaloguj się ?1690- &ca 1710 Zaloguj się ?1680-
297.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się 1825-1887 &1861 Zaloguj się ca 1839-1915
o Zaloguj się ?1870-
298.
o Zaloguj się ?1790- &1818 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się 1830-1897 &1870 Zaloguj się 1821-1897
o Zaloguj się ca 1833-1917 &ca 1850 Zaloguj się ?1820-
299.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ?1870-
o Zaloguj się ca 1891- &1920 Zaloguj się ca 1883-1933
300.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się ca 1871-1932 &1906 Zaloguj się ca 1869-1906
301.
o Zaloguj się 1904-1992 &ca 1930 Zaloguj się 1901-1971
o Zaloguj się 1932 &ca 1950 Zaloguj się 1926
302.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1840 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ?1840- &1874 Zaloguj się ?1840-
o Zaloguj się ?1870- &1904 Zaloguj się ?1870-
303.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
...
304.
o Zaloguj się ca 1885-1933 &ca 1900 Zaloguj się ?1880-
305.
o Zaloguj się ?1880- &ca 1900 Zaloguj się ?1870-
...
306.
<<
o Zaloguj się ?1830- &1862 Zaloguj się ca 1847-1891
307.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
...
308.
o Zaloguj się ca 1816-1906 &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
...
309.
o Zaloguj się ?1880-1934 &ca 1900 Zaloguj się ?1870-
310.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ?1870-
o Zaloguj się ca 1891-1911
311.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ca 1823-1883 &ca 1850 Zaloguj się ?1830-
312.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1850 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ca 1855-1933 &1880 Zaloguj się ca 1857-
...
313.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1880 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ca 1888- &1907 Zaloguj się ca 1878-1936
314.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ca 1824- &1854 Zaloguj się ca 1833-
o Zaloguj się ca 1858-1883
315.
o Zaloguj się ?1820- &1853 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ca 1868- &1888 Zaloguj się ca 1862-
316.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ?1820- &1851 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ?1850- &1883 Zaloguj się ?1850-
317.
o Zaloguj się ca 1856-1920 &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
318.
o Zaloguj się ?1850-1896 &ca 1860 Zaloguj się ?1840-
319.
o Zaloguj się ?1830- &1855 Zaloguj się ?1830-
...
320.
o Zaloguj się ?1830- &1864 Zaloguj się ?1830-
...
321.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1840 Zaloguj się ?1810-
...
322.
o Zaloguj się ?1880- &ca 1900 Zaloguj się 1888-1966
323.
o Zaloguj się ca 1822-1907 &ca 1840 Zaloguj się ?1810-
...
324.
o Zaloguj się ?1870-1918 & ? ?
o Zaloguj się ?1870-/1920
325.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ca 1829- &1850 Zaloguj się ca 1822-
...
326.
<<
o Zaloguj się ?1810- &1839 Zaloguj się ca 1817-1894
...
327.
o Zaloguj się ?1750- &ca 1780 Zaloguj się ?1760-
o Zaloguj się ?1780- &1811 Zaloguj się ?1780-
328.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1840 Zaloguj się ?1810-
...
329.
o Zaloguj się ca 1862-1939 &ca 1880 Zaloguj się ?1860-
...
330.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się ?1830-
...
331.
o Zaloguj się ca 1850-1886 &ca 1870 Zaloguj się ?1840-
332.
o Zaloguj się ca 1855-1898 &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
333.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1890 Zaloguj się ?1870-
...
334.
o Zaloguj się ca 1888-1928 &ca 1910 Zaloguj się ?1880-
...
335.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1870 Zaloguj się ?1840-
...
336.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1880 Zaloguj się ?1860-
...
337.
o Zaloguj się ?1760- &ca 1780 Zaloguj się ?1760-
...
338.
o Zaloguj się ?1800- &1832 Zaloguj się ?1800-
...
339.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się ca 1830-1866
340.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1790 Zaloguj się ?1770-
...
341.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1810 Zaloguj się ?1780-
...
342.
o Zaloguj się ?1760- &ca 1790 Zaloguj się ?1770-
o Zaloguj się ca 1796-1870 &1816 Zaloguj się ca 1791-
...
343.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1880 Zaloguj się ?1850-
...
344.
o Zaloguj się ?1830- &1855 Zaloguj się ?1830-
...
345.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1790 Zaloguj się ?1760-
...
346.
o Matylda ?1880- &ca 1900 Sergiusz Edward Stanisław Niemojewski z Niemojewa h. Wieruszowa 1865-1921
...
347.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1840 Zaloguj się ?1810-
...
348.
o Zaloguj się ?1760- &ca 1780 Zaloguj się ?1750-
...
349.
o Zaloguj się ca 1840- &1858 Zaloguj się ca 1830-
...
350.
o Zaloguj się 1769-1812 &ca 1790 Zaloguj się ?1780-
351.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ca 1811-1879 &ca 1840 Zaloguj się ?1820-
352.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1880 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ca 1884-1923 &ca 1910 Zaloguj się ?1890-
353.
<<
o Zaloguj się ?1790- &1815 Zaloguj się ?1790-
...
354.
<<
o Zaloguj się ?1790- &1815 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się 1826-1874 &1856 Zaloguj się ?1830-
...
o Elżbieta 1826-1874 &1866 Zaloguj się 1835-
355.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ca 1831- &ca 1850 Zaloguj się ?1820-1855
o Franciszka ca 1831- &1869 Zaloguj się ca 1831-
...
356.
o Zaloguj się ?1880- &ca 1910 Zaloguj się ca 1890-1937
357.
o N. ?1900- &ca 1920 Stefania N. ?1900-
o Anna 1925 &ca 1940 Zbigniew Daszkiewicz h. Korybut 1923
...
358.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ca 1819-1893
359.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ca 1815-1895
360.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się ?1850-1899
361.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1870 Zaloguj się ?1860-1905
362.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1840 Zaloguj się ca 1828-1906
363.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1850 Zaloguj się ca 1839-1907
364.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1840 Zaloguj się ca 1822-1908
365.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1870 Zaloguj się ca 1851-1934
366.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1900 Zaloguj się ?1880-1934
367.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1900 Zaloguj się ca 1883-1937
368.
o Zaloguj się ?1880- &ca 1900 Zaloguj się ?1890-1939
369.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ?1870-/1921
370.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1860 Zaloguj się ca 1841-1915
371.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1880 Zaloguj się ca 1861-1936
372.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1840 Zaloguj się ca 1823-1886
373.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ?1870-1921
374.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ca 1815-1895
375.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1850 Zaloguj się ca 1836-1912
376.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1890 Zaloguj się ?1880-1925
377.
o Zaloguj się ?1880- &ca 1900 Zaloguj się ca 1885-1938
378.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1840 Zaloguj się ca 1829-1897
379.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się ca 1849-1926
380.
o Zaloguj się ?1820-1869 &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
381.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ca 1873-1937
382.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1870 Zaloguj się ca 1856-1910
383.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1840 Zaloguj się ca 1822-1890
384.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ca 1794-1868
385.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1850 Zaloguj się 1839-1904
386.
o Zaloguj się ?1970 &ca 2000 Zaloguj się 1969
o Zaloguj się 2003
387.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1890 Zaloguj się ?1880-
388.
o Zaloguj się ca 1871-1920 &1893 Zaloguj się ca 1852-1912
389.
o Zaloguj się ca 1872-1917 &ca 1890 Zaloguj się ?1860-
390.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1880 Zaloguj się ca 1858-1910
391.
<<
o Zaloguj się ca 1851- &1879 Zaloguj się 1840-1896
...
392.
o Zaloguj się ?1830- &ca 1860 Zaloguj się ca 1839-1910
o Zaloguj się ca 1867-1895
o Zaloguj się ca 1869-1873
o Zaloguj się ca 1871-1892
393.
o Zaloguj się ?1860- &1892 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się 1892-
394.
o Zaloguj się ca 1846-1913 &ca 1860 Zaloguj się ?1840-
o Paulina Matylda ca 1846-1913 &ca 1860 Zaloguj się ?1840-
395.
o Zaloguj się ?1850-1899 &ca 1860 Zaloguj się ?1840-
396.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1840 Zaloguj się ?1820-
...
397.
o Zaloguj się 1858-1918 &ca 1870 Zaloguj się 1853-1912
...
398.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1900 Zaloguj się ?1870-
o Zaloguj się 1903- &1935 Zaloguj się ?1910
399.
o Zaloguj się ?1630- &ca 1670 Zaloguj się ?1660-
400.
o Zaloguj się ?1580- &ca 1610 Zaloguj się ?1590-
401.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ca 1814-1890 &ca 1830 Zaloguj się ?1800-
402.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1880 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ca 1888-1933 &ca 1900 Zaloguj się ?1880-
403.
o Zaloguj się 1903- &1957 Zaloguj się 1899-1983
404.
o Zaloguj się ?1840-1885 &ca 1850 Zaloguj się ?1830-
405.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ?1800-
...
406.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1840 Zaloguj się ?1820-
...
407.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się ?1830-
...
408.
o Zaloguj się ?1760- &ca 1780 Zaloguj się ?1760-
o Zaloguj się ?1790- &1819 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ca 1847- &1893 Zaloguj się ca 1866-
409.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ca 1874-1933
410.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1900 Zaloguj się ?1880-
o Zaloguj się ?1900- &1934 Zaloguj się ca 1914-1935
411.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1800 Zaloguj się ?1780-
o Zaloguj się ca 1806-1877
412.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ca 1811-1879 &ca 1840 Zaloguj się ?1820-
413.
o Zaloguj się ?1770- &1801 Zaloguj się ca 1777-1853
o Zaloguj się 1808-1894 &1836 Zaloguj się ?1810-/1897
...
414.
o Zaloguj się ?1790- &1824 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ?1820- &1849 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ?1850- &1878 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się ?1860- &1888 Zaloguj się 1858-1931
o Zaloguj się ?1890- &1922 Zaloguj się ?1890-
o Zaloguj się ?1860- &1885 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się ?1830- &1858 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ?1860- &1886 Zaloguj się ?1860-
...
o Zaloguj się ?1860-
415.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ?1820- &1854 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ?1830- &1859 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ca 1846-1902 &1872 Zaloguj się ca 1854-1917
o Zaloguj się ?1890- &1923 Zaloguj się ca 1868-
416.
o Zaloguj się ?1800- &1834 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ?1840- &1865 Zaloguj się ?1840-
417.
o Stanisława 1910-1982 &ca 1930 Józef Chrząszczewski z Chrząszczewa h. Trzaska ?1910
...
418.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ?1860-
...
419.
o Stefan ?1940 &ca 1960 Izabella Wojczyńska ?1940
o Hanna 1966 &1990 Stanisław Grodzicki z Grodźca h. Gryf 1965
420.
o Zaloguj się 1778- &ca 1810 Zaloguj się 1798-1859
o Zaloguj się 1816-
o Zaloguj się 1818-1898 &ca 1850 Zaloguj się ?1820-1862
o Zaloguj się 1854-
o Zaloguj się 1856-
o Zaloguj się 1857-1860
o Zaloguj się 1859-1859
o Zaloguj się 1862-1910 &ca 1880 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się 1862- &ca 1880 Zaloguj się ?1850-
o Marceli Antoni 1818-1898 &1864 Zaloguj się 1837-1872
o Zaloguj się 1867-
421.
o Zaloguj się ca 1860-1938 &ca 1880 Zaloguj się ?1850-
422.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1790 Zaloguj się ?1770-
o Zaloguj się ca 1800-1872
o Zaloguj się ca 1820- &1846 Zaloguj się ca 1829-1901
o Zaloguj się ca 1848-1928 &1868 Zaloguj się ca 1842-1913
...
o Zaloguj się 1849-1886 &1865 Zaloguj się ?1840-1886
...
o Zaloguj się ca 1863-1894 &1892 Zaloguj się ca 1867-1942
423.
<<
o Zaloguj się ca 1817- &ca 1840 Zaloguj się ?1810-
...
o Agata ca 1817- &1857 Zaloguj się ca 1816-
424.
o Zaloguj się ?1910 &ca 1930 Zaloguj się ?1910
...
425.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ?1800-
...
426.
o Zaloguj się ?1800- &1826 Zaloguj się ?1800-
...
427.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1890 Zaloguj się ?1860-
o Zaloguj się 1891-1940
428.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się ca 1876-1877
429.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się ca 1845-1867
430.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1850 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ca 1853-1911 &1882 Zaloguj się ca 1859-
431.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się ?1840-
...
432.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
...
433.
o Zaloguj się ?1820-1854 &ca 1830 Zaloguj się ca 1809-1855
434.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1800 Zaloguj się ?1750-
...
435.
o Zaloguj się ?1800- &ca 1820 Zaloguj się ?1790-
...
436.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1900 Zaloguj się ?1880-
o Zaloguj się ca 1905 &1926 Zaloguj się 1892-1941
...
437.
o Zaloguj się ?1850- &1881 Zaloguj się ?1850-
o Zaloguj się ?1880- &1911 Zaloguj się ?1880-
438.
o Zaloguj się ?1800-/1846 &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
439.
o Zaloguj się ?1880- &ca 1900 Zaloguj się ?1880-
o Zaloguj się 1909-1940
440.
o Zaloguj się ?1900- &ca 1920 Zaloguj się 1909-1953
441.
<<
o Jadwiga Barbara 1838-1906 &1871 Stanisław Eustachy Ożegalski h. Kościesza 1846-1899
...
442.
o Zaloguj się ?1840-/1892 &ca 1860 Zaloguj się ?1830-
443.
o Zaloguj się ca 1839-1900 &ca 1850 Zaloguj się ?1830-
444.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1840 Zaloguj się ?1820-
...
445.
o Zaloguj się ca 1858-1915 &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
446.
o Zaloguj się ?1870- &ca 1890 Zaloguj się ?1870-
...
447.
o Zaloguj się ca 1861-1929 &ca 1880 Zaloguj się ?1850-
448.
o Zaloguj się ?1850- &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
...
449.
o Wiesława Barbara 1936-1987 &1963 Jerzy Gieysztor h. Giejsztor 1936-2016
...
450.
o Zaloguj się ca 1863-1935 &ca 1880 Zaloguj się ca 1851-1901
451.
<<
o Zaloguj się ca 1846-1876 &1869 Zaloguj się ca 1851-1905
o Zaloguj się ?1870- &1896 Zaloguj się ca 1870-1909
...
o Zaloguj się ca 1872-1917
o Zaloguj się 1874-1874
452.
<<
o Zaloguj się ca 1839-1898 &ca 1850 Zaloguj się ?1830-1860
o Emilia ca 1839-1898 &1874 Zaloguj się ca 1838-1880
453.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1840 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ca 1841-1897 &ca 1860 Zaloguj się ca 1832-1913
...
454.
o Zaloguj się ca 1834-1917 &ca 1850 Zaloguj się ?1820-
455.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się 1830-1907
...
456.
o Zaloguj się ?1810- &ca 1830 Zaloguj się ?1810-
o Zaloguj się ca 1840-1895 &ca 1870 Zaloguj się ?1850-
o Teofil Marcin ca 1840-1895 &1871 Zaloguj się ca 1854-1887
o Zaloguj się ca 1873-1874
o Zaloguj się 1874-
o Zaloguj się ca 1875- &1896 Zaloguj się ?1860-
...
o Zaloguj się ca 1878-1895
o Zaloguj się ca 1880- &1905 Zaloguj się ca 1878-
457.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1820 Zaloguj się ?1800-
o Zaloguj się ca 1825- &1841 Zaloguj się ca 1820-
...
458.
o Zaloguj się ?1790- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się 1816- &1846 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ?1820- &1858 Zaloguj się ?1800-
459.
o Zaloguj się ?1780- &ca 1810 Zaloguj się ?1790-
o Zaloguj się ca 1816-1841 &1837 Zaloguj się 1811-1847/
o Zaloguj się 1839-
o Zaloguj się ca 1840-
460.
o Zaloguj się ?1770- &ca 1790 Zaloguj się ?1770-
461.
o Zaloguj się ?1890-1978 &ca 1920 Zaloguj się ?1890-1982
o Zaloguj się ?1920-2011 &ca 1940 Zaloguj się ?1910-1963
o Zaloguj się 1922-1996
462.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1840 Zaloguj się ?1820-
o Zaloguj się ca 1850-1900 &ca 1880 Zaloguj się ?1860-
463.
o Zaloguj się ?1840- &ca 1860 Zaloguj się ?1840-
o Zaloguj się ?1870- &1899 Zaloguj się ?1870-
464.
o Zaloguj się ?1920 &ca 1930 Zaloguj się 1908-1940
465.
o Zaloguj się ca 1854-1901 &ca 1870 Zaloguj się ?1840-
466.
o Zaloguj się ca 1884-1923 &ca 1900 Zaloguj się ?1870-
467.
o Zaloguj się ?1860- &ca 1870 Zaloguj się ca 1847-1916
468.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1840 Zaloguj się ?1810-
...
469.
o Zaloguj się ?1820- &ca 1850 Zaloguj się ?1830-
o Zaloguj się ca 1851- &ca 1860 Zaloguj się ?1830-1884
...
o Konstancja Karolina ca 1851- &1898 Zaloguj się 1846-

Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
Baza jest uzupełniana codziennie
— bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 22.02.2024.
© 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie
IP: 3.236.145.153