Sejm-Wielki.pl [start]
M.J. Minakowski, Genealogy of the Descendants of the Great Sejm
Zaloguj się contact
Name Surname: 

Kalendarzyk Rodzinny: Petronela Żukowska (7.796.161)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Lipiec
26: Jadwiga Chludzińska (zm. 1938: 86 l.) Halina Malhomme (zm. 1977: 47 l.)
27: Stanisław Radziwiłł (zm. 1976: 48 l.)
28: Marcin Lubomirski i Jane Colville (ślub 1967: 57 l.)
29: Kazimierz Plater i Jadwiga Smoniewska (ślub 1945: 79 l.)
30: Władysław Wielopolski (zm. 1928: 96 l.)
31: Zdzisław Lubomirski (zm. 1943: 81 l.)

Sierpień
2: Renaud de Jouvenel i Arlette Louis-Dreyfus (ślub 1933: 91 l.) Andrzej Żółtowski i Krystyna Tomala (ślub 1953: 71 l.)
3: Krzysztof Puzyna i Irena Cywińska (ślub 1935: 89 l.)
4: Anna Kamionek (zm. 1939: 85 l.)
6: Jan Stokowski (zm. 1944: 80 lat) Adam Dernałowicz (zm. 1993: 31 l.)
8: Edward Kurnatowski (zm. 1930: 94 l.)
9: Zygmunt Kaszowski (zm. 1943: 81 l.)
12: Idalia Kaszowska (ur. 1934: 90 lat) Stanisław Dernałowicz (zm. 2001: 23 l.)
13: Krystyna Radziwiłł (zm. 2003: 21 l.)
22: Piotr Bisping (ur. 1925: 99 l.)
25: Edmund Radziwiłł (zm. 1971: 53 l.)
27: Jadwiga Chrapowicka (ur. 1924: 100 lat)
30: Stanisław Czacki (zm. 1937: 87 l.) Maria Plater (zm. 1983: 41 l.)

Wrzesień
1: Krzysztof Bisping i Maria Konopka (ślub 1939: 85 l.) Włodzimierz Łęski (zm. 1941: 83 l.)
4: Maria de Liguori (zm. 1941: 83 l.) Gabriela Starzeńska (zm. 1984: 40 lat)
6: Woldemar Dernałowicz (zm. 1956: 68 l.)
7: Piotr Plater (zm. 1932: 92 l.) Zofia Wagner (zm. 1939: 85 l.) Maria Kossakowska (zm. 1944: 80 lat)
8: Maria Chrapowicka (zm. 1944: 80 lat) Aleksandra Taube (zm. 1993: 31 l.)
10: Ludwik Bisping (ur. 1926: 98 l.) Józef Bisping (ur. 1926: 98 l.)
12: Ludwik Bisping (zm. 1926: 98 l.) Maria Lubomirska (zm. 1992: 32 l.)
13: Ada Lubomirska (ur. 1928: 96 l.)
14: Wanda Lubomirska (zm. 1983: 41 l.) Elżbieta Potocka (zm. 1983: 41 l.)
15: Władysław Potocki i Gabriela Tarnowska (ślub 1930: 94 l.)
17: Anna von Degenfeld (zm. 1933: 91 l.) Zygmunt Sianożęcki (zm. 1939: 85 l.) Ludwika Sianożęcka (zm. 1939: 85 l.)
18: Henryk Lubomirski i Adelajda Małachowska (ślub 1946: 78 l.)
20: Ignacy Chrapowicki (zm. 1939: 85 l.)
21: Hubert Lubomirski (zm. 1939: 85 l.) Maria Czetwertyńska (zm. 1980: 44 l.)
22: Elie Rambourg (zm. 1981: 43 l.) Feliks Faszcz (zm. 1989: 35 l.)
24: Józef Puzyna i Maria Zaremba (ślub 1933: 91 l.) Aleksandra Puzyna (zm. 1966: 58 l.) Maria Kossakowska (zm. 1991: 33 l.)
26: Władysław Tarnowski i Maria Wielopolska (ślub 1928: 96 l.)
28: Józefat Plater i Maria Meysztowicz (ślub 1938: 86 l.) Józef Kossakowski i Hanna Moniuszko (ślub 1946: 78 l.)

Październik
4: Janusz Radziwiłł (zm. 1967: 57 l.) Anna Potocka (zm. 1982: 42 l.)
5: Bronisław Lasocki (zm. 1941: 83 l.)
9: Fiodor Borch i Marta Stauden (ślub 1927: 97 l.)
11: Józef Bisping (zm. 1994: 30 lat)
15: Juliusz Tarnowski i Róża Zamoyska (ślub 1930: 94 l.)
16: Jan Lubomirski (zm. 1984: 40 lat)
17: Józef Bisping i Gabriela Wołłowicz (ślub 1953: 71 l.)
20: Jan Lubomirski i Gabriela Przezdziecka (ślub 1942: 82 l.) Maria Puzyna (zm. 1980: 44 l.) Czesław Dernałowicz (zm. 1993: 31 l.)
22: Stanisław Chrapowicki (zm. 1949: 75 l.)
24: Marian Plater (zm. 1951: 73 l.) Fiodor Borch (zm. 1955: 69 l.)
25: Bronisława Woroniecka (zm. 1951: 73 l.)
27: Krystyna Bisping (ur. 1927: 97 l.) Stanisław Lubomirski (zm. 1977: 47 l.)
28: Barbara Stawnicka (zm. 2004: 20 lat)
29: Anna Lubomirska (zm. 1973: 51 l.)
30: Maria Lasocka (ur. 1928: 96 l.)

Listopad
1: Herakliusz Lubomirski (ur. 1926: 98 l.) Tekla Dernałowicz (zm. 1939: 85 l.)
2: Henryk Chrapowicki (zm. 1989: 35 l.)
3: Idalia Sołtan (zm. 1931: 93 l.)
9: Zofia Radziwiłł (zm. 2003: 21 l.)
11: Aimery de Comminges (zm. 1925: 99 l.) Jan Kurnatowski (ur. 1942: 82 l.) koresp. M.J.M.
12: Andrzej Bisping (zm. 1994: 30 lat)
18: Krzysztof Puzyna (zm. 1938: 86 l.)
19: Hedwige Lannes (zm. 1944: 80 lat) Józef Kossakowski (zm. 1988: 36 l.) Józefat Plater (zm. 1995: 29 l.)
20: Andrzej Bisping i Maria Tait (ślub 1966: 58 l.)
24: Aleksander Kaszowski (ur. 1928: 96 l.)
26: Franciszek Zamoyski (zm. 1948: 76 l.)
28: Aleksandra Chrapowicka (zm. 1944: 80 lat)
29: Stanisław Kossakowski (ur. 1924: 100 lat)
30: André Lannes i Germaine Wiener (ślub 1933: 91 l.)

Grudzień
1: Irena Wołczaska (zm. 1995: 29 l.)
2: André Lannes (zm. 1986: 38 l.)
3: Hubert Lubomirski (zm. 1977: 47 l.)
4: Krzysztof Zamoyski i Wanda d'Erseville (ślub 1971: 53 l.)
5: Jan Kossakowski (zm. 1971: 53 l.) Krzysztof Zamoyski (zm. 1995: 29 l.)
10: Zygmunt Ciechanowiecki (zm. 1924: 100 lat) Maria Kurnatowska (ur. 1935: 89 l.) Adam Kurnatowski (ur. 1936: 88 l.)
11: Janina Hołyńska (zm. 1973: 51 l.)
12: Julia Lubomirska (zm. 1982: 42 l.)
13: Aleksander Borch (zm. 1955: 69 l.)
16: Ludwik Karnkowski (zm. 1993: 31 l.)
20: Maria Lubomirska (zm. 1954: 70 lat)
21: Władysław Potocki (zm. 1973: 51 l.)
23: Jerzy Plater (zm. 1932: 92 l.)
25: Aleksander Taube (zm. 1946: 78 l.)
26: Zofia Mohl (zm. 1927: 97 l.) Włodzimierz Puzyna (zm. 1930: 94 l.) Stanisław Lubomirski i Helena Krajnik (ślub 1949: 75 l.)
27: René Lannes (zm. 1925: 99 l.) Aleksander Wielopolski i Helena Plater (ślub 1928: 96 l.)
28: Karol Wagner (zm. 1956: 68 l.)
30: Małgorzata Wielopolska (zm. 1964: 60 lat)
31: Aleksander Kurnatowski (zm. 1926: 98 l.) Maria Bisping (zm. 1946: 78 l.) Renaud de Jouvenel (zm. 1982: 42 l.)

Styczeń
1: Jan Bisping (zm. 1947: 78 l.)
5: Dorota Lubomirska (zm. 1930: 95 l.)
6: Stanisław Plater (zm. 1952: 73 l.) Anna Branicka (zm. 1953: 72 l.) Maria Lasocka (zm. 1973: 52 l.) Jean Pillet (zm. 1991: 34 l.) Gabriela Tarnowska (zm. 2000: 25 l.) Józef Bisping (zm. 2001: 24 l.) Krystyna Bisping (zm. 2012: 13 l.)
7: Jozafat Plater (zm. 1933: 92 l.) Józefat Plater (zm. 1933: 92 l.) Bronisława Hołyńska (zm. 1936: 89 l.)
8: Jan Kossakowski i Krystyna Rzepecka (ślub 1950: 75 l.) Ada Lubomirska (zm. 2018: 7 l.)
11: Irena Plater (zm. 1967: 58 l.) Herakliusz Lubomirski (zm. 1992: 33 l.)
12: Stefan Hołyński (zm. 1942: 83 l.)
14: Dorothea Staleidsan-Borek (zm. 1933: 92 l.) Adam Lubomirski (zm. 1940: 85 l.)
17: Teresa Bisping (zm. 2002: 23 l.)
18: Aleksander Plater (zm. 1981: 44 l.)
20: Józef Puzyna (zm. 1949: 76 l.)
21: Adam Bisping i Maria Dunin (ślub 1948: 77 l.)
23: Michał Kossakowski (zm. 1962: 63 l.)
24: Maurice Pillet (zm. 1952: 73 l.)
27: Alina Chrostowska (zm. 1970: 55 l.)
28: Jerzy Lubomirski i Maria Rembielińska (ślub 1931: 94 l.)
30: Maria Plater (zm. 2000: 25 l.)

Luty
1: Jerzy Plater (zm. 1943: 82 l.)
6: Benedykt Tyszkiewicz (zm. 1956: 69 l.) Kazimierz Plater i Jadwiga Mickiewicz (ślub 1982: 43 l.)
7: Marcin Lubomirski i Jeanne de Villiers-Terrage (ślub 1948: 77 l.) Edward Żółtowski (zm. 1960: 65 l.) Elżbieta Bisping (zm. 2004: 21 l.)
9: Emilie d'Aviles (zm. 1943: 82 l.)
10: Gustaw Grabowski (zm. 1951: 74 l.) Teresa Radziwiłł (zm. 1975: 50 lat)
12: Feliks Faszcz i Maria Byszewska (ślub 1938: 87 l.)
16: Anna Lubomirska (zm. 1947: 78 l.)
17: Maria Zamoyska (zm. 1961: 64 l.) Zdzisław Lubomirski i Maria Dzierżanowska (ślub 1979: 46 l.)
18: Benedykt Tyszkiewicz (zm. 1948: 77 l.)
19: Mikołaj Borch i Maria Moszyńska (ślub 1936: 89 l.) Juliusz Tarnowski (zm. 1989: 36 l.)
21: Benedykt Tyszkiewicz i Eleonora Radziwiłł (ślub 1938: 87 l.)
22: Paulina Plater (zm. 2000: 25 l.)
23: Victor Borch (zm. 1945: 80 lat)
27: Bronisław Grąbczewski (zm. 1926: 99 l.)
28: Aleksander Kaszowski i Idalia Plater (ślub 1928: 97 l.)

Marzec
3: Aleksander Wielopolski (zm. 1937: 88 l.)
4: Felicja Sołtan (zm. 1956: 69 l.)
13: Krystyna Łęska (zm. 2010: 15 l.)
15: Helena Sianożęcka (zm. 1939: 86 l.) Julia Lubomirska (zm. 1989: 36 l.)
16: Platon Ciechanowiecki (zm. 1938: 87 l.) Adam Bisping (zm. 1986: 39 l.)
18: Mary Borch (zm. 1969: 56 l.)
19: Ferdynand Radziwiłł (zm. 1929: 96 l.)
21: Maria Łęska (ur. 1925: 100 lat) Zofia Taube (zm. 2012: 13 l.)
22: Andrzej Plater i Barbara Quinn (ślub 1958: 67 l.)
25: Nikołaj Borch i Stefania Mackiewicz (ślub 1924: 101 l.) Henryk Chrapowicki i Hildegarda Glauch (ślub 1950: 75 l.)
27: Józef Chrapowicki (zm. 1945: 80 lat)
29: Henryk Potocki (zm. 1958: 67 l.)

Kwiecień
1: Aleksandra Chrapowicka (zm. 1941: 84 l.)
4: Victor Borch i Herta Leeping (ślub 1932: 93 l.) Konstanty Radziwiłł (zm. 1989: 36 l.)
5: Stanisław Kossakowski (zm. 1980: 45 l.)
6: Hubert Lubomirski i Małgorzata Kałwa (ślub 1968: 57 l.)
8: Idalia Plater (zm. 1977: 48 l.)
10: Stanisław Plater i Wanda Żabkiewicz (ślub 1947: 78 l.)
13: Marcin Lubomirski (zm. 1977: 48 l.)
14: Maria Wołkowicka (zm. 1935: 90 lat)
20: Jan Bisping i Maria Łoś (ślub 1949: 76 l.)
21: Kazimierz Bisping (zm. 1941: 84 l.)
22: Piotr Bisping (zm. 2003: 22 l.)
28: Natalia Borch (zm. 1945: 80 lat)
29: Stanisław Kossakowski i Wiesława Antczak (ślub 1951: 74 l.) Herakliusz Lubomirski i Anaida Kurulanc (ślub 1956: 69 l.) Stanisław Kossakowski i Zofia Jabłońska (ślub 1960: 65 l.)
30: Kazimierz Plater (zm. 2004: 21 l.)

Maj
1: Irena Dernałowicz (zm. 1961: 64 l.)
2: Stanisław Radziwiłł i Grace Kolin (ślub 1946: 79 l.) Józef Puzyna (zm. 1966: 59 l.)
4: Leopoldyna Lachnicka (zm. 1934: 91 l.)
5: Zygmunt Kaszowski i Elżbieta Potocka (ślub 1942: 83 l.)
7: Zofia Taube (ur. 1925: 100 lat) Zygmunt Plater (zm. 1978: 47 l.) Zdzisław Lubomirski (zm. 1996: 29 l.)
12: Herakliusz Lubomirski i Marie de Christen (ślub 1973: 52 l.)
13: Stefan Tarnowski (zm. 1943: 82 l.)
18: Maria Lubomirska (zm. 1930: 95 l.)
19: Elżbieta Hołyńska (zm. 1956: 69 l.) Aleksander Kaszowski (zm. 2000: 25 l.)
20: Krzysztof Bisping (zm. 1990: 35 l.)
21: Jerzy Lubomirski (zm. 1943: 82 l.)
22: Andrzej Bisping (ur. 1924: 101 l.) Aleksander Skirmunt (zm. 1930: 95 l.)
24: Zeneida Zamoyska (zm. 2002: 23 l.)
27: Herakliusz Lubomirski i Dorota Brzozowska (ślub 1969: 56 l.)
28: Stanisław Borch (zm. 1937: 88 l.)
29: Aleksander Kaszowski (zm. 1939: 86 l.)

Czerwiec
1: Józef Bisping i Zofia Grabowska (ślub 1944: 81 l.)
2: Helena von Keller (zm. 1929: 96 l.) Józef Borch (zm. 1930: 95 l.) Edmund Radziwiłł i Izabela Radziwiłł (ślub 1934: 91 l.) Stefan Potocki (zm. 1981: 44 l.)
8: Paweł Potocki (zm. 1945: 80 lat)
11: Julia Branicka (zm. 1929: 96 l.) Jan Bisping (zm. 2010: 15 l.)
12: Jadwiga Chrapowicka (zm. 1994: 31 l.)
18: Andrzej Plater (zm. 1928: 97 l.) Antoni Komar (zm. 1929: 96 l.) Jadwiga Jelska (zm. 1968: 57 l.)
19: Andrzej Wagner (zm. 1941: 84 l.) Władysław Karnkowski (zm. 1948: 77 l.)
21: Jadwiga Hołyńska (zm. 1925: 100 lat) Aleksander Kurnatowski (ur. 1933: 92 l.) Hubert Kurnatowski (zm. 1974: 51 l.)
22: Włodzimierz Komar (zm. 1930: 95 l.)
24: Elżbieta Kossakowska (zm. 1953: 72 l.)
27: Bertrand de Comminges (zm. 1987: 38 l.) Zofia Bisping (zm. 1995: 30 lat)
30: Olga Plater (zm. 1952: 73 l.)

Lipiec
1: Aleksander Plater i Felicja Veresilka (ślub 1943: 82 l.)
5: Ewelina Bisping (zm. 2012: 13 l.)
12: Paul Cazemajour (zm. 1931: 94 l.) Maria Branicka (zm. 1934: 91 l.) Hubert Lubomirski i Anna Krzyżanowska (ślub 1947: 78 l.)
15: Stefan Hołyński i Gabriela Starzeńska (ślub 1924: 101 l.) Stanisław Lasocki (zm. 1971: 54 l.)
20: Helena Plater (zm. 1953: 72 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):

1. MIELI DZIECI czy są BEZPOTOMNI?

 • Katarzyna Hołyńska (7.796.170) (....–) × bezimienny Bułharyn (r.: Michał H. i Tekla Nagurska)
 • Emilia Ciechanowiecka (3.348.199) (....–1881) × Edward Żukowski (r.: Jan C. i Klotylda Hołyńska)
 • Klotylda Ciechanowiecka (3.348.201) (....–) × Aleksander Żukowski (r.: Jan C. i Klotylda Hołyńska)
 • Zofia Ciechanowiecka (3.348.195) (1822–1883) × Stefan Makowiecki (r.: Jan C. i Klotylda Hołyńska)
 • Edward Chrapowicki (3.195.140) (1853–1905) × Leopoldyna Lachnicka (r.: Kazimierz C. i Adela Ciechanowiecka)
 • Platon Ciechanowiecki (3.348.187) (....–1938) × Helena Abamowicz (r.: Włodzimierz C. i Ludwika Sianożęcka)
 • Zygmunt Ciechanowiecki (3.348.186) (....–1924) × Bronisława Ostrowska (r.: Włodzimierz C. i Ludwika Sianożęcka)
 • Jadwiga Hołyńska (7.796.214) (1851–) panna? (r.: Stefan H. i Maria Kobylińska)
 • Marian Sianożęcki (sw.1040593) (....–1894) kawaler? (r.: Aleksander S. i Teresa Ciechanowiecka)
 • Aleksander Czapski (3.598.75) (1849–1914) × Jadwiga Sobańska (r.: Franciszek C. i Michalina Czapska)
 • Włodzimierz Gawroński (5.994.89) (1849–1914) × Anna Komar (r.: Zygmunt G. i Natalia Ogińska)
 • Irena Hołyńska (7.796.211) (1891–1981) panna? (r.: Jan H. i Janina Ciechanowiecka)
 • Jadwiga Hołyńska (7.796.276) (....–) panna? (r.: Wacław H. i Tekla Dernałowicz)
 • Janina Hołyńska (7.796.275) (1886–1973) panna? (r.: Wacław H. i Tekla Dernałowicz)
 • Jan Hołyński (7.796.210) (1889–1914) kawaler? (r.: Jan H. i Janina Ciechanowiecka)
 • Józef Hołyński (7.796.205) (....–) kawaler? (r.: Władysław H. i Michalina Orzelska)
 • Stefan Hołyński (7.796.213) (....–1942) × Gabriela Starzeńska (r.: Jan H. i Janina Ciechanowiecka)
 • Włodzimierz Hołyński (7.796.212) (....–1941) kawaler? (r.: Jan H. i Janina Ciechanowiecka)
 • Alicja Komar (10.708.148) (1896–1953) × Roman Sianożęcki (r.: Antoni K. i Alicja Ciechanowiecka)
 • Włodzimierz Komar (10.708.147) (1894–1930) × Zofia Symon (r.: Antoni K. i Alicja Ciechanowiecka)
 • Leopoldyna Lachnicka (13.581.27) (....–1934) × Edward Chrapowicki (r.: Ignacy L. i Leopoldyna Tamman)
 • Wacław Lasocki (14.1.405) (1885–1957) kawaler? (r.: Czesław L. i Idalia Sołtan)
 • Kazimierz Lubomirski (15.105.708) (1870–) kawaler? (r.: Stanisław L. i Wanda Lubomirska)
 • Stanisław Lubomirski (lu.14468) (....–) kawaler? (r.: Stanisław L. i Wanda Lubomirska)
 • Aleksandra Plater (sw.70049) (....–) panna? (r.: Władysław P. i Aleksandra Sobańska)
 • Emma Plater (sw.63901) (1863–) × Zygmunt Malatesta (r.: Stanisław P. i Maria Borch)
 • Jadwiga Plater (cz.I023469) (1881–1955) × Stanisław Czacki (r.: Władysław P. i Aleksandra Sobańska)
 • Jadwiga Plater (sw.189486) (....–1882) panna? (r.: Stanisław P. i Maria Borch)
 • Józefat Plater (n.236709) (1859–1933) kawaler? (r.: Stanisław P. i Maria Borch)
 • Maria Plater (lu.22334) (1857–1909) × Władysław Wielopolski (r.: Stanisław P. i Maria Borch)
 • Zofia Plater (cz.I023470) (1883–) panna? (r.: Władysław P. i Aleksandra Sobańska)
 • Bronisława Stokowska (sw.327700) (1888–) panna? (r.: Artur S. i Bronisława Hołyńska)
 • Maria Stokowska (sw.120621) (1885–) × Zenon Stachnowski (r.: Artur S. i Bronisława Hołyńska)
 • Aleksandra Sumińska (psb.32814.9) (....–1831) × Wincenty Niemirycz (r.: Piotr S. i Franciszka Hołyńska)
 • Marianna Sumińska (psb.32814.11) (....–1811) panna? (r.: Piotr S. i Franciszka Hołyńska)
 • Tekla Sumińska (psb.32814.12) (....–1820) panna? (r.: Piotr S. i Franciszka Hołyńska)
 • Józef Sumiński (psb.32814.15) (....–) kawaler? (r.: Piotr S. i Franciszka Hołyńska)
 • Antoni Żukowski (sw.300039) (....–) kawaler? (r.: Kazimierz Ż. i Joanna Nagurska)
 • Józef Żukowski (sw.300040) (....–) kawaler? (r.: Kazimierz Ż. i Joanna Nagurska)

 • 2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Tekla Nagurska (7.796.168) (....–)
 • bezimienny Bułharyn (7.796.171) (....–)
 • Ignacy Ciechanowiecki (3.348.179) (....–)
 • Stefan Makowiecki (3.348.196) (....–)
 • Joanna Nagurska (sw.183288) (....–)
 • Aleksander Żukowski (3.348.202) (....–)
 • Edward Żukowski (3.348.200) (....–)
 • Helena Abamowicz (sw.1031426) (....–)
 • Hieronim Bohusz (7.64.152) (....–)
 • Maria Neri (dw.16184) (....–)
 • Bronisława Ostrowska (sw.1031212) (....–)
 • Dorothea Staleidsan-Borek (ut.11.1.40) (....–)
 • Kazimierz Żukowski (sw.300038) (....–)

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Petronela Żukowska (7.796.161) (.. .. ....–) × Józef Hołyński
 • Józef Hołyński (7.796.156) (.. .. ....–) × Petronela Żukowska
 • Michał Hołyński (7.796.162) (.. .. ....–) × Tekla Nagurska (r.: Józef H. i Petronela Żukowska)
 • Teresa Ciechanowiecka (7.796.169) (.. .. ....–) × Michał Hołyński
 • Katarzyna Hołyńska (7.796.170) (.. .. ....–) × bezimienny Bułharyn (r.: Michał H. i Tekla Nagurska)
 • Wincenty Hołyński (7.796.184) (.. .. ....–) × Emma Gonczarow
 • Tekla Nagurska (7.796.168) (.. .. ....–) × Michał Hołyński (r.: Jakub N. i ... ...)
 • bezimienny Bułharyn (7.796.171) (.. .. ....–) × Katarzyna Hołyńska
 • Klotylda Ciechanowiecka (3.348.201) (.. .. ....–) × Aleksander Żukowski (r.: Jan C. i Klotylda Hołyńska)
 • Teresa Ciechanowiecka (3.348.205) (.. .. ....–) × Aleksander Sianożęcki (r.: Jan C. i Klotylda Hołyńska)
 • Jan Ciechanowiecki (3.348.178) (.. .. ....–) × Klotylda Hołyńska (r.: Ignacy C. i Kordula Brzostowska)
 • Emma Gonczarow (7.796.190) (.. .. ....–) × Wincenty Hołyński
 • Aleksander Hołyński (7.796.268) (.. .. 1814–.. .. ....) × Kunegunda Plater
 • Kazimierz Hołyński (7.796.157) (.. .. ....–) × Krystyna Chodźkiewicz
 • Jakub Nagurski (psb.19493.2) (.. .. ....–) × Marianna Puzyna
 • Elżbieta Tołstoj (7.796.294) (.. .. 1773–.. .. ....) × Michał Hołyński
 • Kordula Brzostowska (2.503.152) (.. .. ....–) × Ignacy Ciechanowiecki (r.: Robert B. i Anna Plater)
 • Krystyna Chodźkiewicz (7.796.339) (.. .. ....–) × Kazimierz Hołyński
 • Alicja Ciechanowiecka (3.348.192) (.. .. ....–) × Antoni Komar (r.: Włodzimierz C. i Ludwika Sianożęcka)
 • Ignacy Ciechanowiecki (3.348.179) (.. .. ....–) × Kordula Brzostowska (r.: Marcin C. i ... ...)
 • Platon Ciechanowiecki (3.348.187) (.. .. ....–16.3.1938) × Helena Abamowicz (r.: Włodzimierz C. i Ludwika Sianożęcka)
 • Jadwiga Hołyńska (7.796.214) (25.4.1851–.. .. ....) panna? (r.: Stefan H. i Maria Kobylińska)
 • Stefania Hołyńska (7.796.279) (.. .. 1863–.. .. ....) × Michał Hołyński (r.: Aleksander H. i Kunegunda Plater)
 • Zofia Hołyńska (7.796.261) (.. .. ....–) × Feliks Faszcz
 • Jan Hołyński (7.796.206) (.. .. 1863–.. .. 1943) × Janina Ciechanowiecka (r.: Stefan H. i Maria Kobylińska)
 • Michał Hołyński (7.796.263) (.. .. ....–) × Stefania Hołyńska
 • Władysław Hołyński (7.796.203) (.. .. 1848–.. .. ....) × Michalina Orzelska (r.: Stefan H. i Maria Kobylińska)
 • Adela Hrebnicka (7.890.86) (.. .. ....–) × Aleksander Hołyński
 • Alfons Komar (10.708.137) (.. .. ....–) × Aleksandra Hołyńska
 • Anna Komar (10.708.141) (.. .. ....–) × Włodzimierz Gawroński (r.: Alfons K. i Aleksandra Hołyńska)
 • Stefan Makowiecki (3.348.196) (.. .. ....–) × Zofia Ciechanowiecka
 • Joanna Nagurska (sw.183288) (.. .. ....–) × Kazimierz Żukowski (r.: Jakub N. i ... ...)
 • Zofia Nagurska (7.64.153) (.. .. ....–) × Hieronim Bohusz (r.: Jakub N. i Marianna Puzyna)
 • Jan Nagurski (psb.19493.6) (.. .. ....–) kawaler (r.: Jakub N. i Marianna Puzyna)
 • Marianna Puzyna (psb.19493.3) (.. .. ....–) × Jakub Nagurski
 • Ludwika Sianożęcka (cz.I017384) (.. .. ....–17.9.1939) × Antoni Wołkowicki (r.: Aleksander S. i Teresa Ciechanowiecka)
 • Zygmunt Sianożęcki (psb.24041.6) (.. .. ....–17.9.1939) × Elżbieta Potocka (r.: Aleksander S. i Teresa Ciechanowiecka)
 • Aleksander Żukowski (3.348.202) (.. .. ....–) × Klotylda Ciechanowiecka
 • Edward Żukowski (3.348.200) (.. .. ....–) × Emilia Ciechanowiecka
 • Helena Abamowicz (sw.1031426) (.. .. ....–) × Platon Ciechanowiecki
 • Elżbieta Bisping (1.1034.117) (.. .. 1882–.. .. 1975) × Michał Kossakowski (r.: Józef B. i Helena Hołyńska)
 • Emilia Bloch (7.796.323) (.. .. 1870–.. .. 1940) × Ksawery Hołyński (r.: Jan B. i Emilia Kronenberg)
 • Emilia Bohusz (7.64.151) (.. .. 1829–.. .. ....) × Ludwik Grąbczewski (r.: Hieronim B. i Zofia Nagurska)
 • Hieronim Bohusz (7.64.152) (.. .. ....–) × Zofia Nagurska
 • Róża Branicka (2.261.137) (1.9.1881–.. .. 1953) × Benedykt Tyszkiewicz (r.: Władysław B. i Julia Potocka)
 • Robert Brzostowski (2.503.135) (7.6.1748–.. .. ....) × Anna Plater (r.: Józef B. i Ludwika Sadowska)
 • Jadwiga Chludzińska (2.1012.427) (.. .. ....–26.7.1938) × Ferdynand Liguori
 • Michał Chrapowicki (3.195.129) (.. .. ....–) × Joanna Okuszko (r.: Józef C. i Magdalena Ogińska)
 • Marcin Ciechanowiecki (3.348.175) (.. .. ....–) kawaler?
 • Blanche de Comminges (sw.278958) (.. .. ....–) × Germain de Ginestet (r.: Mario d. i Felicja Borch)
 • Isabelle de Comminges (sw.278960) (17.8.1874–.. .. ....) × Henry de Jouvenel (r.: Mario d. i Felicja Borch)
 • Edmund Dernałowicz (sw.145989) (.. .. ....–) kawaler (r.: Włodzimierz D. i Maria Hołyńska)
 • Feliks Faszcz (7.796.262) (.. .. ....–) × Zofia Hołyńska
 • Karol Faszcz (sw.1138660) (.. .. ....–) × Krystyna Godycka (r.: Feliks F. i Zofia Hołyńska)
 • Ewelina Hołyńska (7.796.329) (.. .. 1889–.. .. 1953) × Władysław Karnkowski (r.: Ksawery H. i Emilia Bloch)
 • Irena Hołyńska (7.796.211) (.. .. 1891–.. .. 1981) panna? (r.: Jan H. i Janina Ciechanowiecka)
 • Jadwiga Hołyńska (7.796.276) (.. .. ....–) panna? (r.: Wacław H. i Tekla Dernałowicz)
 • Ludwika Hołyńska (cz.I006149) (.. .. 1888–.. .. 1952) × Marian Plater (r.: Jan H. i Janina Ciechanowiecka)
 • Józef Hołyński (7.796.205) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Władysław H. i Michalina Orzelska)
 • Stefan Hołyński (7.796.213) (.. .. ....–12.1.1942) × Gabriela Starzeńska (r.: Jan H. i Janina Ciechanowiecka)
 • Włodzimierz Hołyński (7.796.212) (.. .. ....–.. .. 1941) kawaler? (r.: Jan H. i Janina Ciechanowiecka)
 • Alicja Komar (10.708.148) (.. .. 1896–.. .. 1953) × Roman Sianożęcki (r.: Antoni K. i Alicja Ciechanowiecka)
 • Leopoldyna Lachnicka (13.581.27) (.. .. ....–4.5.1934) × Edward Chrapowicki (r.: Ignacy L. i Leopoldyna Tamman)
 • Berthe Lannes (sw.21134) (29.1.1880–.. .. 1968) × Paul Cazemajour (r.: René L. i Maria Lubomirska)
 • Henry Lannes (sw.21102) (.. .. 1876–.. .. ....) kawaler (r.: René L. i Maria Lubomirska)
 • Wanda Lannes (sw.21138) (24.12.1883–.. .. ....) panna (r.: René L. i Maria Lubomirska)
 • Wacław Lasocki (14.1.405) (30.10.1885–.. .. 1957) kawaler? (r.: Czesław L. i Idalia Sołtan)
 • Kazimierz Lubomirski (15.105.708) (.. .. 1870–.. .. ....) kawaler? (r.: Stanisław L. i Wanda Lubomirska)
 • Stanisław Lubomirski (lu.14468) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Stanisław L. i Wanda Lubomirska)
 • Teresa Nagurska (6.607a.507) (.. .. ....–) × Michał Gorski
 • Joanna Okuszko (3.195.130) (.. .. ....–) × Michał Chrapowicki (r.: Kazimierz O. i Felicjanna Stanilewicz)
 • Michalina Orzelska (7.796.204) (.. .. ....–) × Władysław Hołyński (r.: Melchior O. i Józefa Woyniłłowicz)
 • Bronisława Ostrowska (sw.1031212) (.. .. ....–) × Zygmunt Ciechanowiecki
 • Aleksander Plater (3.348.189) (28.12.1845–.. .. ....) × Maria Ciechanowiecka (r.: Franciszek P. i Kazimiera Kolowrat)
 • Aleksandra Plater (sw.70049) (.. .. ....–) panna? (r.: Władysław P. i Aleksandra Sobańska)
 • Anna Plater (2.503.151) (11.11.1750–.. .. ....) × Robert Brzostowski (r.: Konstanty P. i Augusta Ogińska)
 • Emma Plater (sw.63901) (18.4.1863–.. .. ....) × Zygmunt Malatesta (r.: Stanisław P. i Maria Borch)
 • Izabela Plater (sw.70048) (.. .. ....–) panna (r.: Wilhelm P. i Felicja Sołtan)
 • Janina Plater (cz.I006161) (.. .. 1892–.. .. 1940) × Jerzy Plater (r.: Aleksander P. i Maria Ciechanowiecka)
 • Zofia Plater (cz.I023470) (.. .. 1883–.. .. ....) panna? (r.: Władysław P. i Aleksandra Sobańska)
 • Platon Sianożęcki (cz.I023462) (.. .. ....–) × Aleksandra Żukowska
 • Jula Słuczanowska (cz.I060395) (.. .. ....–) × Stanisław Sołtan
 • Bronisława Stokowska (sw.327700) (18.6.1888–.. .. ....) panna? (r.: Artur S. i Bronisława Hołyńska)
 • Jadwiga Stokowska (sw.120624) (22.7.1886–.. .. ....) × Henryk Stokowski (r.: Artur S. i Bronisława Hołyńska)
 • Maria Stokowska (sw.120621) (26.2.1885–.. .. ....) × Zenon Stachnowski (r.: Artur S. i Bronisława Hołyńska)
 • Zofia Stokowska (sw.120620) (.. .. 1888–.. .. 1975) panna (r.: Artur S. i Bronisława Hołyńska)
 • Stefan Stokowski (sw.120619) (13.11.1883–.. .. 1942) kawaler (r.: Artur S. i Bronisława Hołyńska)
 • Józef Sumiński (psb.32814.15) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Piotr S. i Franciszka Hołyńska)
 • Celestyn Trzeciak (sw.21496) (.. .. ....–) × Elżbieta Bejnarowicz
 • Antoni Wołkowicki (sw.220103) (.. .. ....–) × Ludwika Sianożęcka (r.: Roman W. i Maria Wołkowicka)
 • Aleksandra Żukowska (cz.I023463) (.. .. ....–) × Platon Sianożęcki
 • Elżbieta Żukowska (3.348.211) (.. .. ....–) × Feliks Ciechanowiecki
 • Antoni Żukowski (sw.300039) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Kazimierz Ż. i Joanna Nagurska)
 • Józef Żukowski (sw.300040) (.. .. ....–) kawaler? (r.: Kazimierz Ż. i Joanna Nagurska)
 • Kazimierz Żukowski (sw.300038) (.. .. ....–) × Joanna Nagurska

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1.200.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 21.07.2024.
  © 2002-2024 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie