Sejm-Wielki.pl [start] M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego Zaloguj się kontakt
   Imię Nazwisko: 
Rewolucja! Mamy tu pierwszy milion Polaków / Top million of Poles are here now!

Kalendarzyk Rodzinny: Karolina Bartoszewska (sw.1010513)

Kalendarz urodzin, rocznic śmierci i rocznic ślubu osób z najbliższej rodziny, które też należą do genealogii potomków Sejmu Wielkiego (wydarzenia z ostatnich 100 lat).

Proszę umieścić ten kalendarz na stronie głównej swojego Google: Add to Google lub subskrybować przez kanał RSS original feed
Uzupełnienia brakujących osób i dat prosimy przesyłać na mj@minakowski.pl .

Październik
25: Władysław Rybiński (ur. 1978: 43 l.)
26: Jerzy Kuls (ur. 1955: 66 l.) koresp. M.J.M.
28: Katarzyna Potocka (ur. 1973: 48 l.)
30: Michel Brzozowski (ur. 1983: 38 l.) Konstanty Milanowski (ur. 2005: 16 l.)
31: Andrzej Krasiński (zm. 1997: 24 l.)

Listopad
1: Jadwiga Czartoryska (ur. 1953: 68 l.) koresp. M.J.M. Maria Kaszowska (zm. 1997: 24 l.) Andrzej Czartoryski (zm. 1999: 22 l.)
2: Zofia Czartoryska (ur. 1927: 94 l.) Stanisław Krasiński (zm. 1997: 24 l.)
4: Andrzej Czartoryski i Olga Tyszkiewicz (ślub 1951: 70 lat)
5: Eugenia Dembowska (zm. 1957: 64 l.)
6: Zofia Siemieńska (zm. 1974: 47 l.) Katarzyna Ostrowska (ur. 1979: 42 l.)
7: Wanda Krasińska (zm. 1999: 22 l.)
9: Elżbieta Brzozowska (zm. 1939: 82 l.)
11: Krzysztof Zorski (ur. 1955: 66 l.)
12: Andrzej Zorski (ur. 1992: 29 l.)
14: Franciszek Bocheński (ur. 1935: 86 l.)
15: Karol Potocki i Krystyna Brzozowska (ślub 1931: 90 lat)
17: Jerzy Czartoryski (zm. 2019: 2 l.) koresp. M.J.M.
19: Maria Brzozowska (ur. 1947: 74 l.)
21: Michał Czartoryski i Jadwiga Malicher (ślub 1959: 62 l.)
22: Klementyna Cieńska (zm. 1928: 93 l.)
23: Albrecht Czartoryski (ur. 1939: 82 l.) Teresa Czartoryska (zm. 1981: 40 lat) Katarzyna Rostworowska (ur. 1984: 37 l.) Zofia Brzozowska (ur. 2006: 15 l.)
24: Anna Dębicka (ur. 1945: 76 l.) Natalia Gierych (ur. 1989: 32 l.)
27: Małgorzata Tratkiewicz (ur. 1962: 59 l.) koresp. M.J.M.
28: Stanisław Czartoryski i Krystyna Godlewska (ślub 1970: 51 l.) członek SPSW
29: Dominik Goliński (ur. 1972: 49 l.) koresp. M.J.M.

Grudzień
2: Krzysztof Potocki i Aniela Skibniewska (ślub 1933: 88 l.)
5: Edward Zaborowski (ur. 1927: 94 l.) Adolf Bocheński (ur. 1952: 69 l.) Andrzej Krasiński i Ewa Konig (ślub 1965: 56 l.) Maya Chorobik (ur. 1983: 38 l.)
8: Maria Czartoryska (ur. 1940: 81 l.) Edward Krasiński (zm. 1940: 81 l.)
11: Olga Plater (zm. 1924: 97 l.) Cecylia Czartoryska (ur. 1930: 91 l.) Konstanty Bniński (zm. 1972: 49 l.) Józef Potocki (zm. 1988: 33 l.) Zofia Czartoryska (zm. 2013: 8 l.)
14: Olga Tyszkiewicz (ur. 1923: 98 l.)
15: Benedykt Bylicki (ur. 1946: 75 l.) Marcin Goliński (ur. 1949: 72 l.)
16: Marek Milanowski (ur. 1977: 44 l.) Kazimierz Czartoryski (ur. 1997: 24 l.)
17: Aleksander Bocheński i Maria Pruszyńska (ślub 1951: 70 lat) Piotr Czartoryski (zm. 1993: 28 l.)
19: Konstanty Gozimirski (zm. 1975: 46 l.)
23: Stefan Brzozowski (ur. 1981: 40 lat)
26: Paweł Czartoryski i Weronika Ponińska (ślub 1952: 69 l.)
28: Jadwiga Stadnicka (zm. 2009: 12 l.)
29: Michał Woroniecki (zm. 1928: 93 l.) Maciej Brzozowski (ur. 2008: 13 l.)

Styczeń
1: Antoni Potocki (zm. 1929: 93 l.) Jerzy Czartoryski (ur. 1939: 83 l.) koresp. M.J.M. Antoni Brzozowski (ur. 1996: 26 l.)
2: Michał Czartoryski (zm. 2006: 16 l.)
5: Michał Kuls (ur. 1983: 39 l.) koresp. M.J.M. Hadelin de Meeűs i Julita Potocka (ślub 1984: 38 l.) Jan Goliński (ur. 1988: 34 l.)
9: Witold Czartoryski i Elżbieta Radziwiłł (ślub 1937: 85 l.) Konstanty Radziwiłł (ur. 1958: 64 l.) Jerzy Kuls i Teresa Romańska (ślub 1982: 40 lat) koresp. M.J.M.
10: Konstanty Brzozowski i Krystyna Radecka (ślub 1942: 80 lat) Aleksander Bocheński (zm. 2001: 21 l.)
11: Anna Bnińska (ur. 1974: 48 l.)
15: Kazimierz Goliński (ur. 1926: 96 l.) Marek Milanowski i Magdalena Brzozowska (ślub 2005: 17 l.)
18: Małgorzata Golińska (ur. 1951: 71 l.) Krzysztof Woroniecki i Julia Jones (ślub 1952: 70 lat)
19: Maria Dzieduszycka (zm. 1941: 81 l.) Michał Lasocki i Joanna Dobrska (ślub 1985: 37 l.) Julita Potocka (zm. 2015: 7 l.)
21: Ewa Kozanecka (ur. 1939: 83 l.) Marta Kopczyńska (ur. 1967: 55 l.) Karolina Czartoryska (ur. 1985: 37 l.) Stanisław Czartoryski (zm. 2021: pierwsza rocznica) członek SPSW
23: Elżbieta Gozimirska (ur. 1948: 74 l.) Jakub Gierych (ur. 1979: 43 l.)
24: Jadwiga Brzozowska (zm. 1998: 24 l.)
28: Helena Krasińska (ur. 1924: 98 l.)
29: Witold Radecki (zm. 1979: 43 l.) Michał Czartoryski i Marta Kopczyńska (ślub 1994: 28 l.)
30: Agnieszka Golińska (ur. 1959: 63 l.) koresp. M.J.M. Jerzy Brzozowski (zm. 2013: 9 l.)
31: Elżbieta Brzozowska (zm. 2006: 16 l.)

Luty
1: Adam Brzozowski (zm. 1993: 29 l.) Joanna Golińska (ur. 2003: 19 l.)
2: Krystyna Czartoryska (ur. 1938: 84 l.) Przemysław Potocki (zm. 2003: 19 l.)
5: Władysław Potocki (zm. 1924: 98 l.) Kazimierz Krasiński (zm. 1930: 92 l.) Maria Bocheńska (ur. 1979: 43 l.) koresp. M.J.M.
6: Maria Czartoryska (zm. 1929: 93 l.) Marcin Goliński (zm. 2004: 18 l.)
7: Antoni Czartoryski (zm. 1991: 31 l.) Magda Golińska (ur. 2008: 14 l.)
9: Klementyna Dzieduszycka (zm. 1929: 93 l.) Helena Golińska (ur. 1956: 66 l.)
10: Tadeusz Tyszkiewicz i Zofia Siemieńska (ślub 1923: 99 l.) Janusz Steca (ur. 1947: 75 l.)
11: Krystyna Brzozowska (zm. 1982: 40 lat)
12: Władysław Potocki (zm. 2004: 18 l.)
13: Michał Lasocki (ur. 1954: 68 l.)
14: Maria Brzozowska (ur. 1981: 41 l.)
15: Krzysztof Maliszewski (ur. 1970: 52 l.) Teresa Zamoyska (zm. 1978: 44 l.)
18: Wanda Czartoryska (ur. 1929: 93 l.)
20: Jan Sobański i Maria Lubecka (ślub 1936: 86 l.) Jadwiga Czartoryska (zm. 1998: 24 l.)
22: Maciej Radziwiłł (ur. 1961: 61 l.)
23: Ewa Dębicka (ur. 1948: 74 l.)
24: Kazimierz Goliński i Anna Czartoryska (ślub 1949: 73 l.) Małgorzata Golińska (ur. 1952: 70 lat)
25: Andrzej Brzozowski i Aniela Czetwertyńska (ślub 1978: 44 l.) Elżbieta Brzozowska (ur. 1987: 35 l.)
26: Teresa Krasińska (ur. 1926: 96 l.) Władysław Potocki i Renata Marsch (ślub 1970: 52 l.) Elżbieta Czartoryska (zm. 2021: pierwsza rocznica)
27: Maciej Rybiński (ur. 1988: 34 l.)
28: Aleksander Kaszowski i Idalia Plater (ślub 1928: 94 l.)

Marzec
1: Paweł Steca (ur. 1974: 48 l.) Hadelin de Meeűs (zm. 1993: 29 l.)
2: Albert Radziwiłł i Anna Czartoryska (ślub 1957: 65 l.)
3: Jerzy Brzozowski (ur. 1952: 70 lat) Michał Czartoryski (ur. 1961: 61 l.)
5: Wiktor Chorobik (ur. 1954: 68 l.)
9: Olga Bocheńska (ur. 1937: 85 l.)
11: Konstanty Bniński (ur. 1945: 77 l.) koresp. M.J.M. Joanna Krasińska (zm. 2010: 12 l.)
14: Zofia Brzozowska (ur. 1949: 73 l.) Adam Bocheński (ur. 2019: 3 l.)
15: André Lavigne (ur. 1955: 67 l.)
16: Włodzimierz Potocki (zm. 2005: 17 l.)
17: Izabela Czartoryska (ur. 1942: 80 lat) Wojciech Rostworowski (zm. 1952: 70 lat)
18: Renata Brzozowska (ur. 1946: 76 l.) Mikołaj Gierych (ur. 1972: 50 lat) Maksymilian Milanowski (ur. 2007: 15 l.)
19: Stanisław Krasiński i Maria von Hilchen (ślub 1960: 62 l.) Adam Woroniecki (zm. 1980: 42 l.)
20: Maria Rybińska (ur. 1977: 45 l.)
21: Magdalena Brzozowska (ur. 1980: 42 l.)
23: Andrzej Bniński (ur. 1949: 73 l.) Kazimierz Goliński (zm. 1986: 36 l.) Wanda Czartoryska (zm. 2001: 21 l.)
27: Maria Potocka (ur. 1927: 95 l.) Karol Brzozowski (ur. 1979: 43 l.) koresp. M.J.M.
31: Irena Potocka (zm. 1984: 38 l.)

Kwiecień
5: Hubert Potocki (zm. 2006: 16 l.)
6: Katarzyna Golińska (ur. 1978: 44 l.)
7: Anna Czartoryska (ur. 1927: 95 l.) Adam Woroniecki i Cecylia Brudzińska (ślub 1932: 90 lat)
8: Wiktor Chorobik i Helena Golińska (ślub 1980: 42 l.) Maria Sobańska (zm. 2014: 8 l.)
9: Karol Brzozowski (zm. 1946: 76 l.) Józefa Brzozowska (zm. 1963: 59 l.)
11: Joanna Krasińska (ur. 1922: 100 lat)
12: Krzysztof Lasocki (zm. 2002: 20 lat)
15: Maciej Brzozowski (ur. 1951: 71 l.)
16: Aleksander Potocki (ur. 1972: 50 lat) Ewa Piechowska (ur. 1985: 37 l.) Karol Brzozowski (zm. 1997: 25 l.) Tadeusz Bocheński (ur. 2017: 5 l.)
17: Krzysztof Lasocki (ur. 1924: 98 l.)
18: Maria Czartoryska (ur. 1925: 97 l.) Adolf Bocheński i Ewa Żabkiewicz (ślub 1999: 23 l.)
19: Karol Brzozowski (zm. 1941: 81 l.) Hubert Potocki i Alfreda Bulak (ślub 1965: 57 l.) Karol Potocki (zm. 1977: 45 l.) Maria Pruszyńska (zm. 1999: 23 l.)
21: Zofia Tyszkiewicz (zm. 1973: 49 l.)
22: Albrecht Czartoryski i Pauline Berthon (ślub 1979: 43 l.)
23: Andrzej Bniński i Ewa Skawińska (ślub 1983: 39 l.)
25: Stefan Czartoryski (ur. 1994: 28 l.)
26: Helena Stadnicka (zm. 1927: 95 l.) Krzysztof Lasocki i Teresa Potocka (ślub 1953: 69 l.)
28: Andrzej Pruszyński i Klementyna Cieńska (ślub 1921: 101 l.)
29: Zofia Brzozowska (ur. 1956: 66 l.) Jerzy Czartoryski i Grażyna Babińska (ślub 1972: 50 lat) koresp. M.J.M. Stanisław Bocheński (ur. 2014: 8 l.)

Maj
3: Michał Czartoryski (ur. 1936: 86 l.)
5: Irena Ponińska (zm. 1964: 58 l.)
7: Róża Maliszewska (ur. 2021: pierwsza rocznica)
8: Elżbieta Steca (ur. 1972: 50 lat)
9: Stanisław Bylicki (ur. 1986: 36 l.)
12: Elżbieta Zaraś (ur. 1953: 69 l.) koresp. M.J.M. Róża Czartoryska (zm. 2003: 19 l.) Krzysztof Zorski (zm. 2017: 5 l.)
13: Mikołaj Gierych i Marta Krzyszkowska (ślub 1994: 28 l.)
15: Stanisław Bylicki i Katerina Kwon (ślub 2016: 6 l.)
17: Witold Czartoryski (zm. 1945: 77 l.) Piotr Goliński i Dorota Gałuszka (ślub 1997: 25 l.)
18: Alexander Bylicki (ur. 1990: 32 l.)
19: Albert Radziwiłł (zm. 2010: 12 l.)
20: Elżbieta Czartoryska (ur. 1926: 96 l.) Helena Brzozowska (ur. 1997: 25 l.)
21: Paweł Czartoryski (ur. 1924: 98 l.) Helena Potocka (zm. 1987: 35 l.)
22: Stanisław Krasiński i Zuzanna Hermans (ślub 1948: 74 l.) Barbara Kasztelan (ur. 1986: 36 l.)
23: Anna Czartoryska (zm. 1951: 71 l.) Konstanty Bocheński i Barbara Kasztelan (ślub 2020: 2 l.)
24: Kazimierz Czartoryski (zm. 1936: 86 l.)
26: Tadeusz Tyszkiewicz (zm. 1966: 56 l.)
27: Maja Golińska (ur. 1997: 25 l.)
29: Zofia Brzozowska (zm. 1949: 73 l.) Wojciech Goliński i Janina Marianowicz (ślub 1999: 23 l.)
30: Aleksander Kaszowski (zm. 1939: 83 l.)

Czerwiec
1: Maria Czartoryska (zm. 2014: 8 l.)
2: Maria Czartoryska (ur. 1930: 92 l.) Jerzy Goliński i Elżbieta Zaraś (ślub 1984: 38 l.)
3: Maria Dembińska (ur. 1960: 62 l.) koresp. M.J.M.
4: Kazimierz Goliński (ur. 2000: 22 l.) Piotr Goliński i Ewa Kuźniar (ślub 2011: 11 l.)
5: Włodzimierz Czartoryski i Zofia Tyszkiewicz (ślub 1923: 99 l.) Andrzej Gierych (ur. 1939: 83 l.) Katarzyna Kuls (ur. 2009: 13 l.)
6: Adolf Bocheński (zm. 1936: 86 l.)
7: Antonina Radziwiłł (zm. 1924: 98 l.) Przemysław Potocki (ur. 1925: 97 l.) Maciej Radziwiłł i Maria Radziwiłł (ślub 1986: 36 l.) Jan Goliński i Tetiana Danilets (ślub 2014: 8 l.)
8: Stanisław Czartoryski (ur. 1939: 83 l.) członek SPSW Antoni Maliszewski (ur. 2018: 4 l.)
9: Anna Potocka (zm. 2006: 16 l.)
10: Wojciech Goliński (ur. 1966: 56 l.)
11: Maria Zamoyska (zm. 1957: 65 l.) Adam Czartoryski (zm. 1998: 24 l.)
12: Andrzej Czartoryski (ur. 1929: 93 l.) Antoni Czartoryski i Sylvia Polony (ślub 1954: 68 l.) Michał Czartoryski (ur. 1994: 28 l.) Jan Maliszewski (ur. 2015: 7 l.)
13: Jan Bocheński (ur. 2021: pierwsza rocznica)
14: Józef Potocki i Barbara Kubasik (ślub 1952: 70 lat)
15: Krzysztof Woroniecki (zm. 1972: 50 lat)
16: Joanna Czartoryska (ur. 1949: 73 l.) koresp. M.J.M. Agnieszka Golińska (ur. 2000: 22 l.) Michał Kuls i Zofia Brzozowska (ślub 2007: 15 l.) koresp. M.J.M.
17: Konstanty Bniński i Maria Sobańska (ślub 1944: 78 l.) Jadwiga Brzozowska (ur. 2011: 11 l.) Ida Brzozowska (ur. 2013: 9 l.) Klara Brzozowska (ur. 2017: 5 l.)
20: Aleksander Bocheński (ur. 1958: 64 l.) Maria Czartoryska (zm. 1981: 41 l.) Cecylia Czartoryska (zm. 2018: 4 l.)
21: Elżbieta Czartoryska (ur. 1926: 96 l.) Renata Marsch (ur. 1935: 87 l.) Zofia Radziwiłł (ur. 1959: 63 l.) Helena Skrzyńska (zm. 1988: 34 l.) Aleksander Potocki i Dorota Sikorska (ślub 2002: 20 lat)
23: Marcin Goliński i Ewa Lubińska (ślub 1973: 49 l.) Konstanty Radziwiłł i Joanna Dąbrowska (ślub 1979: 43 l.)
24: Adam Czartoryski i Jadwiga Stadnicka (ślub 1937: 85 l.) Izabella Bnińska (ur. 1972: 50 lat)
25: Paweł Steca i Izabela Gierszewska (ślub 2005: 17 l.)
26: Konstanty Bniński i Maria Brzozowska (ślub 1971: 51 l.) koresp. M.J.M.
28: Michel Ryan (ur. 1986: 36 l.)
29: Léo Ryan (ur. 1937: 85 l.)
30: Karol Brzozowski i Maria Bocheńska (ślub 2001: 21 l.) koresp. M.J.M.

Lipiec
1: Zofia Potocka (zm. 1971: 51 l.)
2: Maria Sobańska (ur. 1923: 99 l.)
4: Helena Potocka (ur. 1928: 94 l.) Konstanty Bocheński (ur. 1987: 35 l.)
5: Albrecht Czartoryski i Patrizia de Collalto (ślub 1963: 59 l.)
6: Krystyna Czartoryska (zm. 2004: 18 l.)
8: Maria Pruszyńska (ur. 1923: 99 l.) Marek Brzozowski (ur. 1992: 30 lat)
10: Edward Zaborowski (zm. 1995: 27 l.) Dominik Goliński i Katarzyna Ostrowska (ślub 2009: 13 l.) koresp. M.J.M.
11: Andrzej Brzozowski (ur. 1950: 72 l.) Kazimierz Czartoryski (ur. 1957: 65 l.) koresp. M.J.M.
12: Jadwiga Dzieduszycka (zm. 1941: 81 l.)
14: Albert Radziwiłł (ur. 1931: 91 l.) Anna Czartoryska (ur. 1932: 90 lat)
15: Alicja Słowik (ur. 1927: 95 l.)
19: Piotr Goliński (ur. 1963: 59 l.) Dorota Gałuszka (ur. 1969: 53 l.)
20: Piotr Czartoryski i Anna Zamoyska (ślub 1940: 82 l.) Elżbieta Radziwiłł (zm. 2021: pierwsza rocznica)
22: Roman Czartoryski i Teresa Zamoyska (ślub 1925: 97 l.) Róża Brzozowska (zm. 1977: 45 l.) Fryderyk Milanowski (ur. 2013: 9 l.)
24: Janusz Steca i Elżbieta Gozimirska (ślub 1971: 51 l.) Aleksander Brzozowski (ur. 2019: 3 l.)
26: Julita Potocka (ur. 1935: 87 l.) Zofia Brzozowska (ur. 1982: 40 lat)
27: Anna Potocka (ur. 1932: 90 lat) Urszula Czartoryska (ur. 1934: 88 l.) Nadia Golińska (ur. 2009: 13 l.)
28: Andrzej Brzozowski i Maria Bnińska (ślub 1936: 86 l.)
29: Konstanty Gozimirski i Elżbieta Brzozowska (ślub 1946: 76 l.) Władysław Potocki i Ewa Kozanecka (ślub 1961: 61 l.) Aleksander Bocheński i Zofia Radziwiłł (ślub 1978: 44 l.)
30: Barbara Woroniecka (zm. 1957: 65 l.) Paweł Rostworowski (ur. 1981: 41 l.)
31: Anna Czartoryska (zm. 1999: 23 l.) Alicja Słowik (zm. 2018: 4 l.)

Sierpień
1: Jan Brzozowski (ur. 1984: 38 l.)
2: Jerzy Czartoryski (zm. 1969: 53 l.)
3: Teresa Potocka (ur. 1932: 90 lat)
4: Janina Marianowicz (ur. 1966: 56 l.)
5: Monika Czartoryska (ur. 1941: 81 l.) Elżbieta Skrzyniecka (ur. 1948: 74 l.)
6: Pelagia Potocka (zm. 1948: 74 l.)
7: Władysław Potocki (ur. 1936: 86 l.) Olga Bocheńska (ur. 1982: 40 lat) Urszula Czartoryska (zm. 1998: 24 l.) Maria Żółtowska (zm. 1999: 23 l.)
9: Stanisław Czartoryski (zm. 1982: 40 lat) Stanisław Czartoryski i Joanna Gardowska (ślub 2002: 20 lat) członek SPSW
10: Róża Czartoryska (ur. 1928: 94 l.)
11: Paweł Czartoryski (zm. 1999: 23 l.)
13: Jan Woroniecki (zm. 1974: 48 l.) Stanisław Czartoryski i Ewa Minkowska (ślub 1983: 39 l.) członek SPSW
14: Zofia Bocheńska (ur. 1999: 23 l.)
15: Jerzy Brzozowski i Maria Dembińska (ślub 1981: 41 l.) Przemysław Potocki i Joanna Wolska (ślub 1987: 35 l.)
16: Maria Borkowska (zm. 1931: 91 l.) Adam Rybiński i Katarzyna Czartoryska (ślub 1975: 47 l.) Maria Brzozowska (ur. 2007: 15 l.)
17: Caroline Brzozowska (ur. 1978: 44 l.)
18: Teresa Czartoryska (ur. 1923: 99 l.) Barbara Czartoryska (ur. 1935: 87 l.) Aleksander Bocheński (ur. 1985: 37 l.) Józef Bocheński (ur. 2012: 10 lat)
23: Michel Brzozowski i Anne Olivier (ślub 2014: 8 l.)
24: Konstanty Radziwiłł i Maria Żółtowska (ślub 1927: 95 l.) Ewa Lubińska (ur. 1951: 71 l.)
26: Izabella Skarzyńska (zm. 1934: 88 l.)
27: Maria Czartoryska (ur. 1954: 68 l.) Stefan Brzozowski i Stéphanie Boutin (ślub 2011: 11 l.)
29: Irena Bnińska (ur. 1947: 75 l.)
30: Aniela Czetwertyńska (ur. 1950: 72 l.) koresp. M.J.M. Cecylia Potocka (zm. 1963: 59 l.) Piotr Brzozowski i Ewa Dębicka (ślub 1980: 42 l.)
31: Henryk Rostworowski (zm. 1984: 38 l.) Georges Ryan (ur. 1992: 30 lat)

Wrzesień
1: Karol Brzozowski i Jadwiga Czartoryska (ślub 1946: 76 l.) Kazimierz Czartoryski i Małgorzata Tratkiewicz (ślub 1984: 38 l.) koresp. M.J.M.
2: Jan Brzozowski i Klementyna Bocheńska (ślub 2006: 16 l.) Maciej Rybiński i Natalia Rudowska (ślub 2017: 5 l.)
5: Elżbieta Plater (zm. 1924: 98 l.) Włodzimierz Potocki (ur. 1935: 87 l.) Konstanty Brzozowski (zm. 1947: 75 l.)
6: Jan Czartoryski (zm. 1944: 78 l.) Witold Czartoryski (zm. 1945: 77 l.) Veronika Bylicka (ur. 1994: 28 l.)
7: Klementyna Bocheńska (ur. 1954: 68 l.) koresp. M.J.M.
8: Antoni Brzozowski i Irena Plater (ślub 1946: 76 l.) Przemysław Potocki i Ewelina Iżycka (ślub 1951: 71 l.)
10: Stefan Bocheński (ur. 2021: pierwsza rocznica)
11: Zofia Krasińska (zm. 1944: 78 l.) Janina Brzozowska (zm. 1944: 78 l.) Jerzy Goliński (ur. 1953: 69 l.)
13: Michał Czartoryski i Lidia Drechny (ślub 2013: 9 l.)
14: Konstanty Radziwiłł (zm. 1944: 78 l.) Elżbieta Potocka (zm. 1958: 64 l.)
17: Adam Brzozowski i Maria Kaszowska (ślub 1946: 76 l.)
18: Krzysztof Zorski i Maria Czartoryska (ślub 1982: 40 lat)
19: Michał Krasiński (zm. 1939: 83 l.)
21: Teresa Romańska (ur. 1955: 67 l.)
22: Kamila Zaborowska (ur. 1954: 68 l.) koresp. M.J.M.
23: Wojciech Rostworowski (ur. 1949: 73 l.) Stanisław Potocki (zm. 1977: 45 l.) Wojciech Rostworowski i Elżbieta Skrzyniecka (ślub 1979: 43 l.) Jadwiga Bocheńska (ur. 1991: 31 l.) Elżbieta Czartoryska (zm. 2016: 6 l.)
24: Anna Zamoyska (zm. 1983: 39 l.) Aleksander Bocheński i Ewa Piechowska (ślub 2011: 11 l.)
26: Antoni Brzozowski i Karolina Bartoszewska (ślub 2020: 2 l.)
29: Paweł Rostworowski i Joanna Kubat (ślub 2014: 8 l.)

Październik
2: Andrzej Gierych i Małgorzata Golińska (ślub 1971: 51 l.) Włodzimierz Czartoryski (zm. 1975: 47 l.) Piotr Goliński (ur. 1978: 44 l.) Krzysztof Maliszewski i Olga Bocheńska (ślub 2010: 12 l.)
3: Henryk Rostworowski i Teresa Czartoryska (ślub 1948: 74 l.)
4: Maria Lasocka (ur. 1955: 67 l.)
5: Hubert Potocki (ur. 1930: 92 l.) Piotr Brzozowski (ur. 1954: 68 l.)
6: Krystyna Potocka (ur. 1937: 85 l.)
7: Maciej Brzozowski i Kamila Zaborowska (ślub 1978: 44 l.)
9: Wanda Krasińska (ur. 1927: 95 l.)
10: Stanisław Potocki i Józefa Brzozowska (ślub 1922: 100 lat)
11: Cecylia Potocka (ur. 1933: 89 l.) Katarzyna Czartoryska (ur. 1952: 70 lat)
12: Konstanty Bniński (zm. 1996: 26 l.)
15: Józef Potocki (ur. 1923: 99 l.) Konstanty Woroniecki i Maria Bocheńska (ślub 1928: 94 l.)
16: Jan Brzozowski (ur. 1978: 44 l.)
17: Klementyna Bocheńska (ur. 1980: 42 l.)
20: Krzysztof Czartoryski (ur. 1943: 79 l.) Adam Rybiński (ur. 1945: 77 l.) Benedykt Bylicki i Agnieszka Golińska (ślub 1984: 38 l.)
23: Stanisław Czartoryski (ur. 1995: 27 l.)
24: Roman Czartoryski (zm. 1958: 64 l.)

Poszukiwane fakty o najbliższych (prośba o pomoc w ustaleniu):


2. Kim byli ich RODZICE (zwł. matka)?

 • Karolina Bartoszewska (sw.1010513) (....–)

 • 3. Kiedy się URODZILI lub ZMARLI?

 • Karolina Bartoszewska (sw.1010513) (.. .. ....–) × Antoni Brzozowski
 • Elżbieta Klukowska (cz.I053868) (.. .. ....–) × Andrzej Milanowski
 • Andrzej Milanowski (cz.I053867) (.. .. ....–) × Elżbieta Klukowska
 • Antoni Skrzyński (4.341.579) (10.5.1865–.. .. ....) × Eugenia Dembowska (r.: Włodzimierz S. i Zuzanna Żebrowska)

 • Baza danych na stronach www.sejm-wielki.pl to drobny wycinek Wielkiej genealogii Minakowskiego, sięgającej średniowiecza, zawierającej ponad 1000.000 osób nawzajem skoligaconych, w tym znaczną część sławnych Polaków wszystkich epok; więcej na ten temat na Wielcy.pl .
  Baza jest uzupełniana codziennie
  — bardzo proszę o nadysłanie uzupełnień na adres mj@minakowski.pl . Z góry dziękuję!


  Serwisowi Sejm-Wielki.pl patronuje Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, działające pod patronatem Marszałka Sejmu RP.

  Znani: literaci, malarze, muzycy, aktorzy, dziennikarze, odkrywcy, historycy, wojskowi, filozofowie, ludzie Kościoła, prawnicy, politycy: przedrozbiorowi, dziewiętnastowieczni, przedwojenni, powojenni, współcześni, parlamentarzyści II i III RP oraz PRL, uczeni (członkowie akademii nauk): nauk społecznych, nauk biologicznych, nauk ścisłych, nauk technicznych, nauk rolniczo-leśnych, nauk medycznych, nauk o ziemi

  Cytuj: Marek Jerzy Minakowski, Wielka genealogia Minakowskiego (Wielcy.pl), wydanie z 25.10.2021.
  © 2002-2020 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne — Regulamin, polityka prywatności i cookie